1 Fluefiskesone i Sel Angling in Sel 2013 LÅGEN FISKEELV SONE 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Fluefiskesone i Sel 2013. Angling in Sel 2013 LÅGEN FISKEELV SONE 5"

Transkript

1 1 Fluefiskesone i Sel 2013 Angling in Sel 2013 LÅGEN FISKEELV SONE 5

2 2 Om Lågen Fiskeelv SA Sone 5 Lågen Fiskeelv SA, Sone 5 er et samvirkeforetak, og tilsluttet felles-foretaket Lågen Fiskeelv SA. I korte trekk er formålet med foretaket å samle grunneiere/rettighetshavere langs elva slik at du som fisker slipper å ta kontakt med hver enkelt grunneier for å få fiske på deres grunn. Det er viktig å merke seg at ikke alle grunneiere er medlemmer i samvirket, man må derfor respektere Fiske Forbudt-skilt som er satt opp langsmed elva. I tillegg står en slik sammenslutning sterkere i saker som gjelder blant annet utbygginger som berører elva. Styret har som en viktig oppgave å fremme fiskeinteressene i disse sakene, slik at fisk og fiskere blir minst mulig berørt ved en eventuell utbygging. Styret kan også fremme av-bøtende tiltak i de tilfeller utbygginger berører fiskernes interesser. Når det gjelder forvaltningen av fisken skal styret jobbe for at ressursen blir best mulig ivaretatt, og at denne forvaltes helhetlig innen sonen. Et annet viktig formål for sammenslutningen er å tilrettelegge for deg som fisker. Eksempler på tilrettelegging er rydding av fiskeplasser og stier, trapper over gjerder, parkeringsplasser/lommer, informasjon, lett tilgang til fiskekort osv. Arbeidet med sone 5 ledes av et styre på 5 personer valgt blant grunneierne / rettighetshaverne i sona.

3 3

4 4 Fangstskjema for Lågen Sone 5 Catch Report Lågen Zone 5

5 Innlevering av fangstskjemaet 5 For å kunne måle effekten av fangstbegrensningen er det nødvendig å få inn fangstdata. Fyll ut skjemaet og leverer det i en av postkassene som er plassert i Fluesona. Eventuelt send det til Sel Fjellstyre, Botten Hansensgate 9, 2670 Otta, eller via Delivery of Catch Report To measure the effect of the catch limit, it is necessary to collect catch information. Please fill in the form and put it in one of the mailboxes located in the Fly zone. Alternatively, the catch report can be forwarded to to Sel Fjellstyre, Botten Hansensgate 9, N-2670 Otta, or via Fiskekort - kjøp med SMS Kjøp av kort merket med stjerne gjøres med kredittkort. Følg instruksjonene du mottar på SMS. Øvrige kortkjøp med sms belastes din mobilregning. Døgnkort alle soner 2-døgnskort alle soner Ukeskort Sone 5 (Sel) *Sesongkort alle soner *Sesongkort Sone 5 (Sel) Send FISKEKORT ABM11 til 2470 kr 92,- Send FISKEKORT ABM10 til 2470 kr 122,- Send FISKEKORT ABM28 til 2470 kr 240,- Send FISKEKORT ABM13 til 2470 kr 600,- Send FISKEKORT ABM15 til 2470 kr 400,-

6 6 Hvorfor fangstbegrensning, og egen fluefiskesone? Telemetriundersøkelser (radiomerking) av fisken i Fluesona viser at fisken der er svært stasjonære. De oppholder seg størstedelen av livet innenfor dette området. Ved å slippe ut igjen fisk over 35 cm vil bestanden bli mer storvokst, og antallet stor fisk vil øke. Selv om størstedelen av fisken i Fluesona er svært stasjonære, er det individer som også vandrer ut. En økning av antall stor fisk i Fluesona vil trolig også føre til større fisk utenfor. En større bestand av stor fisk vil gjøre området mer attraktivt for fiske, også utenfor Fluesona. Dette vil skape store ringvirkninger for rettighetshavere og lokalt næringsliv. Fiske med flue er valgt som fiskemetode fordi fisken da kan settes ut igjen med minst mulig skader. Fluefiskesona er vedtatt gjeldende i en prøveperiode på 5 år. Etter dette vil ordningen evalueres. Lengden på fluefiskesona er 5 km, dette av totalt 45 km fiskeelv (Lågen og Otta). Fiskereglene i Fluesona er svært forenklet i Erfaringer fra denne sesongen vil danne grunnlaget for eventuelle justeringer til neste år. Det er Sel Fjellstyre som gjennomfører det praktiske arbeidet for Lågen Sone 5, samt fiskeoppsyn. Skitt fiske!

7 7 Fluesona i Lågen Fiskeelv Sone 5. Område Lågen og Otta elv i Sel kommune Generelle regler for hele sona Fiske er tillatt hele året. I perioden fra isløsning t.o.m. 20. mai er det kun tillatt å fiske med flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue). I dette tidsrommet er det ikke tillatt å fange ørret. Fiskeregler i fluefiskesona Fangstbegrensning: Hver fisker kan avlive 2 fisk pr fiskedag aure/ harr under 35 cm. All fisk over 35 cm skal slippes ut igjen. Fra lystråd over Lågen ca 150 meter ovenfor Hågåbrua, til Laurgårdsbrua på Sel. Fluefiskesonens totale lengde ca 5 km. Det er kun tillatt å fiske med fluestang, eller flue og dupp. Barn u/16 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler. Det er forbudt å fiske fra båt i fluefiskesona. Det er ikke egne kort for fluefiskesona for denne sesongen. Man fisker med ordinært fiskekort for Lågen. Fly Fishing Zone in Lågen Fishing River, Zone 5. Area Lågen and Otta rivers in Sel Municipality- General fishing rules for entire zone Fishing is permitted year-round. Fishing is permitted only with fly (maximum hook size 10, not tube fly) from ice melting until May 20th. Trout caught during this period must be released. Fishing rules for anglers in fly fishing zone Limit on catch: Individual anglers may catch and keep a maximum of two fish per fishing day trout/grayling under 35 cm. All fish longer than 35 cm must be released. From lighted wire over Lågen approx. 150 meters above Hågåbrua to Laurgårdsbrua in Sel. The fly fishing zone s total length is approx. 5 km. Anglers may only fish with fishing rod or fly and float. Children under 16 years may fish without a fishing license, but must follow applicable rules. Fishing from boat is prohibed in fly fishing zone. You only need the ordinary fishing license for Lågen. No separate license for the fly fishing zone this season.

8 8 Nøkkelopplysninger Fiskebestanden Ørret: Harr: Oversikt God bestand, fisk mellom 500g og 1500g. Noe fisk opp mot 3kg. Svært god bestand. Fisk mellom 400g og 900g. En stor andel av harren er over 40cm. Fluefiskesesongen varer fra ca 15. mai 15. okt, høysesong 1. juni ca 15. sept. Bunnsubstratet består av sand og grus. Store deler av juni byr på tildels tøff vading. Det er rygger, grunner og øyer i elva som krever dypvading. I august blir store deler av elva vadbar. Mest markante høler er Grenethølen, Mathistadhølen og hølen ved Hågåbrue. Vannet er klart til glasklar. Etter flommen blir elven klarere utover sommeren, og i august er elva glasklar. Ved raskt stigende eller synkende elv tar det gjerne 2 dager før fiskeforholdene stabiliserer seg. Sammenfaller høy vannstand med god klekking vil man alltid finne fiskbare områder. Insektlivet Mai oktober: fjærmygg og steinfluer. Juni oktober: døgnfluer. Mest markante døgnflueklekkinger er med rhodani og aurivilli. Baetis rhodani: 1/6 1/7. Ephemerella aroni (aurivilli): 15/6 15/7. Små baetis (muticus, niger): 1/6 15/9 Ingen utpreget vårflueklekkinger. Biller, maur og landinsekter kan gi fint høstfiske.

9 Important information 9 Fish stock Trout: Grayling: Overview Abundant stock, with fish usually between 500g and 1500g. Some as heavy as 3kg. Excellent stock, with fish usually between 400g and 900g. A large percentage of the grayling is longer than 40cm. The fly fishing season lasts from about 15th May 15th October; peak season from 1st June about 15th September. The river bottom consists of sand and gravel. Expect rather difficult wading conditions much of the month of June. To get out to ridges, flat parts and islands in the river, you may have to wade through some rather deep sections of river. Much of the river is easy to wade through during the month of August. The most distinctive fishing holes are Grenethølen, Mathistadhølen and Hågåbrue. The water quality ranges from clear to crystal clear. After the initial period of flooding, the river becomes gradually clearer into the summer months, and is usually crystal clear by the month of August. After rapid increases or decreases in the water level in the river, it may take about two days before the fishing conditions stabilize. When a high water level combines with a fine hatching period, there will always be many excellent spots for angling. Local insects May October: chironomidae and plecoptera. June October: Mayfly. The most common mayfly hatchlings are rhodani and aurivilli. Baetis rhodani: 1/6 1/7. Ephemerella aroni (aurivilli): 15/6 15/7. Small baetis (muticus, niger): 1/6 15/9 No characteristic caddisfly hatchlings. Beetles, ants and land insects are nice for angling in the fall.

10 10 Viktige arter/important species:

11 Norgescup i fluefiske juli Norges beste fluefiskere konkurrerer i fluesona og i Selsvatnet fra båt (ligger 4 km i retning Vågå fra Nord-Sel). Flott harr og ørret skal lures. Kom for å se og lære. Program og åpne aktiviteter annonseres. Tlf Prosjektet Fiske i Nasjonalparkriket Dette bedriftsnettverksprosjektet skal utvikle fisketilbud både for spesialisten og for familien, både i Lågen, i skogen og på fjellet. Fluesona på Selsvollene er del av prosjektet Fiske i Nasjonalparkriket i Sel, Dovre og Lesja. Se for nye tilbud. Oversikt over fiskemulighetene finner du på Tlf /

12 12 - Et bedriftsnettverksprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge. Denne brosjyren er blitt til i samarbeid mellom: Sel kommune - og støttes av Design og produksjon: BKE Grafisk SA,

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Velger Forsvaret de rette ungdommene?

Velger Forsvaret de rette ungdommene? FFI-rapport 2014/02174 Velger Forsvaret de rette ungdommene? analyse av seleksjon, gjennomføring og frafall i førstegangstjeneste 2010 2014 Petter Kristian Køber Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Rapport fra bygging av. Elektrisk Fiskesperre ved Kjeldal. Telemarkskanalen våren 2012

Rapport fra bygging av. Elektrisk Fiskesperre ved Kjeldal. Telemarkskanalen våren 2012 Rapport nr: NP 1-2012 Rapport fra bygging av Elektrisk Fiskesperre ved Kjeldal Telemarkskanalen våren 2012 Skien, 25.09.2012 Jan-Petter Enger Side 2 av 33 Sammendrag Bakgrunn Gjedde hører ikke naturlig

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Formål Norsk senter for bygde forskning (Bygdeforskning) skal gjennom samfunns vit skapleg forsking gje fakta, analysar, idear og ny kunnskap som kan bidra

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning

Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Tema Bevaringsområder for hummer: Et testlaboratorium for forskning og forvaltning Siden 2004 har Havforskningsinstituttet arbeidet tverrfaglig med småskala bevaringsområder for hummer i Skagerrak. I dette

Detaljer

Unge voksne og personlig økonomi

Unge voksne og personlig økonomi Oppdragsrapport nr. 4-2013 Ragnhild Brusdal SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 4 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial

Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial 1043 Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial Solberg, Erling J. Veiberg, Vebjørn Rolandsen, Christer M. Ueno, Mayumi Nilsen, Erlend B. Gangsei, Lars E. Stenbrenden, Magnus

Detaljer

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør Arild Schou Marit K. Helgesen Hege Hofstad Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør En nasjonal oversikt over status i kommuner to år etter reformoppstart

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern www.hemsedal.com Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur,

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse

Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse NIBR-rapport 2013:29 Helge Renå Camilla Lied Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Boligsosialt arbeid i Flora en foranalyse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer