Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?"

Transkript

1 nr løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15

2 Ingen årsavgift for PF-medlemmer. Flere grunner til at det lønner seg å bruke Eurocard: En av markedets beste reise- og avbestillingsforsikringer inkludert Ved kjøp av reiser med kortet Maksimal kontroll og sikkerhet Ved kjøp på internett Mulighet for å velge egen PIN-kode Så den blir lett å huske På eurocard.no kan du lese mer om fordelene kortet gir deg Opptil 50 dagers rentefri kreditt Kjøp foretatt rett etter fakturering gir lengst kredittid Gå inn på politiforum.no og søk om et Eurocard Effektiv rente ved kreditt på kr fra 22,96% til 33,87% (33,87% hvis årsavgift kr. 645). Total pris fra kr til ingen årsavgift PF-medl.indd

3 Annonse 3 Protection so smooth you won t feel it Lær mer på

4 4 leder Nå trengs det handlekraft årgang Hvert år omkommer flere eldre demente når de forlater institusjonene som skal ta vare på dem. Et øyeblikks uoppmerksomhet eller dårlige rutiner gjør mormor til en politisak. En politisak som til tider krever betydelige ressurser. I gjennomsnitt har politiet i Oslo i 2012 sendt ut patruljer og gjort tiltak på nesten tre slike forsvinningssaker ukentlig. I tillegg kommer alle sakene som løses fra operasjonssentralen. I tilfeller Politiforum kjenner til, har opptil fem polititjenestemenn brukt hele nattskift på slike leteaksjoner. Denne jobben er viktig og meningsfull. Det er myke oppdrag, som framhever politiets sivile preg og gir nærhet til publikum. Samtidig er det frustrerende og fortvilende når det går galt, og den savnede blir funnet omkommet. Sporingsteknologi GPS-merking gir pårørende trygghet om at bestefar som ikke kan ta vare på seg selv, blir funnet om han skulle stikke av. Teknologien sparer liv. For politiet frigjør den ressurser i millionklassen, som kan brukes til kriminalitetsbekjempelse. Utfordringen er personvernet. Datatilsynet er positive til en lovendring som tillater GPS-merking av demente personer som selv ikke kan gi samtykke. I august viste helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen handlekraft da hun varslet at en lovendring var på vei. Denne handlekraften må Jonas Gahr Støre nå videreføre. Vi liker... n n Politimester Johan Brekke i Sogn og Fjordane politidistrikt varsler innføring av krav til responstid for politiet ved årsskiftet. Det er friske og offensive takter. Vi tror publikum vil sette pris på å ha en responstid å forholde seg til. Hvis Støre vil lære litt om handlekraft, så trenger han ikke se langt. Odd Reidar Humlegård er en mann som gang på gang har vist at han evner å få ting gjennomført. Det viste han som sjef for Utrykningspolitiet, og det har han allerede vist som politidirektør. Den handlekraften Humlegård har tatt med seg inn i et skakkjørt direktorat, kan fort vise seg å bli avgjørende for framtidens politi. 22. juli-rapporten påpeker mange forbedringspunkter i politiet. I denne utgaven kan du lese om Humlegårds visjoner, både på kort og lang sikt. Politidirektøren takket ja til jobben etter forsikringer om tilrettelegging for at han skulle kunne gjøre en god jobb. Vi håper og tror Humlegård får det handlingsrommet han trenger for å være handlekraftig. Og vi håper, når hans korte vikariat går ut ved årsskiftet, at han søker sjefsjobben permanent og får den. Politi-Norge trenger en toppleder med gjennomføringsevne og kjennskap til etaten. Politi-Norge trenger umiddelbar handling og stabilitet i toppledelsen. Derfor mener vi Odd Reidar Humlegård er rett mann som politidirektør på fast basis. Vi misliker... n n Regjeringen gir et tosifret millionbeløp til IKT-investeringer i politiet i neste års statsbudsjett. Det er på langt nær nok til å hente inn IKT-etterslepet i etaten, og gjør at politiet også neste år må spise av driftsbudsjettet. Erik Inderhaug Den handlekraften Humlegård har tatt med seg inn i et skakkjørt direktorat, kan fort vise seg å bli avgjørende for framtidens politi. UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt Oslo Tlf Fax REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDSKONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil LAYOUT/PRODUKSJON Mediamania FRISTER Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen ADRESSEFORANDRINGER TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

5 Innhold 5 INNHOLD 7 PF sendte ut ny undersøkelse 8 Hun ble medlem nummer Lovendring på høring 24 Sammen om beredskapskurs legges i jern årlig 32 PF uten nestleder 10 BRuker millioner på Demensjakt Hvert år setter politiet inn patruljer og til dels store ressurser på flere hundre leteaksjoner etter eldre demente som har forsvunnet. Med moderne teknologi kunne liv vært reddet og millioner av politi-kroner blitt spart. FASTE SIDER 46 Arne meinar 47 Vi gratulerer 48 Politijuss 49 Folkestad 50 Politiets verden 51 Purken & PFFU 6 Bevæpnings-ja fra «Hele» Oslo Tre uker før Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte skal ta stilling til spørsmålet om ja eller nei til fast bevæpning, har 437 operativt ansatte i Oslo politidistrikt gitt sitt svar: 81,7 prosent ja. Tilbyr ekstra UEH-kurs Flere politidistrikter mangler fulltallige UEH-lag grunnet lav utdanningskapasitet. I høst skal det løses gjennom to ekstraordinære UEH-kurs for til sammen 72 personer. INNFØRER KRAV TIL RESPONSTID Politimester Johan Brekke i Sogn og Fjordane politidistrikt følger oppfordringen fra 22. juli-kommisjonen, og innfører som første politimester krav til responstid for politiet ved årsskiftet Svakt IKTbudsjett Årets statsbudsjett er bra for å få økt bemanningen i politi- Norge. Men på IKTfeltet skulle PF-leder Arne Johannessen ønsket seg langt mer til politiet enn det som ble bevilget REDNINGSMANNEN Odd Reidar Humlegård har fått æren for å ha reddet Utrykningspolitiet fra nedleggelse. Nå har han blitt politidirektør, og kanskje skal han redde Politidirektoratet også? Norges beste snuter I september kjempet 26 narkotikahunder om hvem som har Norges beste snute de fleste fra politiet, men også noen firbente fra Forsvaret og Kriminalomsorgen.

6 6 Bevæpning Ønsker sikkerhet: De operative politi betjentene i Oslo som vil være fast bevæpnet, oppgir ønsket om økt sikkerhet i hverdagen som en hovedårsak. Hittil har 437 polititjenestemenn og -kvinner svart ja til bevæpning i en intern undersøkelse. Nesten alle i Oslo vil bære I august skrev Politiforum at fire av fem operativt ansatte ved Grønland politistasjon ønsker fast bevæpning. Nye tall viser at de får støtte. Tekst og foto: Erik Inderhaug Tallene i undersøkelsen fra tillitsvalgt Adnan Naeem ved ordensavdelingen på Grønland, vakte oppsikt da Politiforum presenterte dem. Nå har den samme undersøkelsen blitt gjennomført på de andre politistasjonene i hovedstaden, samt på Hundetjenesten og Operativ utlending-avdelingen. Resultatet er entydig. Av de 437 operativt ansatte som har svart på undersøkelsen, ønsker hele 81,7 prosent altså fortsatt fire av fem fast bevæpning. Det hender at vi opererer alene. At en person skal åpne opp våpenskrinet samtidig som han eller hun kjører og håndterer sambandet, det går bare ikke, sier politibetjent Sigvald Jensen, som er tillitsvalgt i Hundetjenesten. EKSTRA SIKKERHET Hos dem har 36 av de 42 spurte over 85 prosent svart «ja» på spørsmålet om de ønsker fast bevæpning eller ikke. Jensen understreker at det hos Hundetjenesten stort sett jobber eldre og erfarne polititjenestemenn, og at dette er folk med mange operative år bak seg. Snittalderen er godt over 40 år hos oss. Så dette er jo voksne folk, sier han, og fortsetter: Vi har selvsagt diskutert spørsmålet hos oss, og det vil jo være en ekstra belastning å bære pistol. Det er ikke bare positivt. Samtidig ville nok de fleste følt det som en ekstra sikkerhet, både for seg selv, en eventuell makker og ikke minst tredjeperson. I samfunnet som vi lever i burde vi vært fast bevæpnet for lenge siden. Pistolen er jo et ekstra verktøy, at vi har den tilgjengelig, betyr ikke at vi ønsker å bruke den. Jensen sier ingen på Hundetjenesten ble overrasket da den første undersøkelsen fra ordensavdelingen på Grønland politistasjon ble presentert i august. Vi visste omtrent hvor landet lå, og står 100 prosent bak uttalelsene til Adnan fra den gangen. Vi har de samme erfaringene og utfordringene. ALLE VIL BEVÆPNES Heller ikke tillitsvalgt Torbjørn Hjelle Sørum på Operativ utlending-avdelingen i Oslo politidistrikt stusset over at så mange som fire av fem på Grønland ønsket bevæpning....og det vil jo være en ekstra belastning å bære pistol. Det er ikke bare positivt. Det er kanskje ikke så rart, gitt at tallene derfra viser at alle operative 18 personer ønsker fast bevæpning. Vi ble ikke sjokkert over ja-prosenten fra Grønland, nei. Den beskriver godt stemningen hos oss når vi diskuterer dette spørsmålet. Vi kjenner oss definitivt igjen i situasjonsbeskrivelsen deres, understreker Hjelle Sørum overfor Politiforum. De operative på hans avdeling jobber veldig mye i forbindelse med åpne rusmiljøer, og stort sett i kretsene Grønland og Sentrum i Oslo. Også på Sentrum politistasjon har undersøkelsen blitt gjennomført, blant så mange som 111 operativt ansatte. Og der er tallene entydige: 95 har svart ja, noe som utgjør 85,5 prosent. Stasjonen som skiller seg ut, er Majorstua politistasjon, men også der er det et flertall som ønsker fast bevæpning nærmere bestemt 62,6 prosent av 67 operative som har besvart undersøkelsen. Stovner politistasjon er i skrivende stund i gang med undersøkelsen, men rakk ikke å fullføre den innen Politiforum gikk i trykken. Spørsmålet om bevæpning skal opp til behandling under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte i Molde i november. n

7 Bevæpning 7 Dette svarte de Tillitsvalgt Adnan Naeem ved ordensavdelingen på Grønland politistasjon i Oslo, har selv organisert en spørreundersøkelse blant operative politiansatte. Dette er resultatet av undersøkelsen, hvor spørsmålet er ja eller nei til fast bevæpning av politiet. Grønland politistasjon (inkl. etterretning) 102 har besvart 81,4 prosent ønsker fast bevæpning Sentrum politistasjon 111 har besvart 85,6 prosent ønsker fast bevæpning Manglerud politistasjon 55 har besvart våpen PF sendte ut ny undersøkelse Politiets Fellesforbunds (PF) bevæpningsutvalg sendte i september ut en ny bevæpningsundersøkelse til medlemmer med IP-godkjenning. Tekst: Erik Inderhaug Undersøkelsen ble sent ut for å kartlegge synet på generell bevæpning blant de som i dag har stillinger som gjør at de kan måtte bevæpne seg i sin daglige tjeneste. Undersøkelsen i fjor var ganske vid, og ble sendt ut til de som hadde vært IP-godkjent i fem av de ti siste årene. Etter ønske fra styret, ble den nye undersøkelsen spisset mer mot de operative. Den går derfor til de som har vært IP-godkjent de siste tre årene eller blir regodkjent neste år, sier bevæpningsutvalgets sekretær Frank Haga. Forbundsstyret i PF ønsker også å finne ut om synet på generell bevæpning har endret seg etter at lokallagene har fått bedre tid til å se på bevæpningsutvalgets rapport fra i fjor høst. De ønsker også å se på om hendelsene 22. juli, og rapportene som har kommet i etterkant, har hatt en innvirkning. I undersøkelsen blir de bedt konkret om å svare på om de har endret syn på bevæpning. Spørsmålene er satt opp slik at det er mulig å sammenligne de to undersøkelsene på en del av punktene. Undersøkelsen er også delt opp på politistasjoner i de tre største byene, sier Haga. Professor Liv Finstad har også denne gangen bistått med utformingen av spørsmålene og vil foreta analysen av svarene. Undersøkelsen er rådgivende, og ble ferdig gjennomført forrige uke. Det er nå opp til forbundsstyret i PF å innstille på ja eller nei til generell bevæpning før landsmøtet behandler saken i november. 90,9 prosent ønsker fast bevæpning Majorstua politistasjon 67 har besvart 62,7 prosent ønsker fast bevæpning Hundetjenesten 42 har besvart 85,7 prosent ønsker fast bevæpning Operativ utlending 18 har besvart 100 prosent ønsker fast bevæpning Trafikktjenesten 42 har besvart 78,6 prosent ønsker fast bevæpning Totalt 437 har besvart 81,7 prosent ønsker fast bevæpning

8 8 Kortnytt Tilbyr ekstra UEH-kurs På grunn av lav utdanningskapasitet mangler flere politidistrikter fulltallige UEH-lag. Nå skjærer den nye politidirektøren gjennom. Tekst: Erik Inderhaug Foto: Ole Martin Mortvedt I høst skal det derfor avholdes to ekstraordinære grunnkurs i UEH, i regi av Politihøgskolen (PHS). Prislappen blir på fem millioner kroner, sier fungerende politidirektør Odd Reidar Humlegård. Det har nok vært for få UEH-mannskaper. I veldig mye av det vi anser som politiberedskap på store, uventede hendelser, enten det er naturkatastrofer, ulykker eller skarpe situasjoner, så er den første fasen svært viktig. Derfor kreves det tilstedeværelse fra politiet. I skarpe situasjoner er det klart at UEH, og den treningen de har, er viktig. UEH er jo den første innsatsen, den første tilgjengelige ressursen man har, understreker Humlegård, selv med UEH-bakgrunn. Vanligvis gjennomfører PHS ett UEH-kurs årlig, blant annet grunnet begrenset kapasitet på sine leirsteder. Nå leier de lokaler i Forsvarets leir på Heistadmoen. De to kursene går hver over tre uker, og gir UEH-opplæring for til sammen 72 deltakere. Kursene gjennomføres i november og desember. Trening i Trondheim: UEH-mannskaper i Trondheim er alltid på vakt. Her under trening i Vinteren nærmer seg, og vi ønsker å gi dere et godt tilbud på Craft sin nye dunjakke Nyhet!! Craft Casual dunjakke. Lett dunjakke med ergonomiske armer for optimal passform som holder snø og kulde ute. - Komfortabel, atletisk passform - Invendig og utvendige lommer. - Avtagbar hette. Størrelse S-3XL (farge sort finnes også i 4XL) Veil pris 1659,- eks mva Finnes i herre og dame modell Kr 1.059,- veil kr 1659,- Tilbudet gjelder til 15. oktober Priser er eks, mva og frakt. Logo profilering kommer i tillegg Ønsket velkommen: Som medlem nummer fikk politistudent Eva Gabrielsen overrakt en bag med PF-effekter av PF-leder Arne Johannessen, samt en omvisning på forbundskontoret i Oslo. Møt medlem nummer Eva Gabrielsen fra Lyngdal begynte å le da hun ble plukket ut som Politiets Fellesforbunds (PF) medlem nummer Jeg tenkte bare «hva er sjansen for dette?», smiler førsteårsstudenten ved Politihøgskolen i Stavern. 20-åringen meldte seg i første omgang inn i PF for å få billig forsikring. Men også for å ha noen i ryggen når jeg begynner å jobbe, sier Gabrielsen, som blant annet vil bli politi fordi hun synes det virker spennende å jobbe med mennesker i spesielle livssituasjoner, og fordi hun ønsker en variert arbeidshverdag. Jeg har litt lyst til å bli etterforsker, men ser nok for meg noen år på vanlig ordenstjeneste først.

9 kortnytt 9 Fikk åpenhetspris Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt fikk i september Flaviusprisen av Norsk presseforbund, melder NRK. Prisen skal stimulere til økt åpenhet og innsyn i det offentlige, og deles hver høst ut på Åpenhetstinget. Nilssen fikk prisen for å ha gitt NRK Brennpunkt tilgang til lydloggene etter en drukningsulykke i Kristiansund i 2010, hvor to jenter omkom. Ni vil bli politimester Hele ni personer har søkt på den ledige stillingen som politimester i Vestfold politidistrikt, etter Benedicte Bjørnland som ble ny PST-sjef i sommer. Blant søkerne er det kun én kvinne, nemlig politiinspektør Nina Karstensen Bjørlo (51). Av de åtte andre er blant annet politimester Johan Brekke (53) i Sogn og Fjordane politidistrikt og konstituert politimester Steinar Kaasa i Vestfold. Slutt for hederskorset Her er hele søkerlista: Ole Petter Parnemann (53) Johan Brekke (53) Hans Kristian Madsen (55) Stein Erik Lauglo (51) Rune Bård Hansen (54) Nina Karstensen Bjørlo (51) Øystein Holt (53) Øyvind Aas (50) Steinar Kaasa (53) Politidirektoratet (POD) har vedtatt å legge ned ordningen med Politiets Hederskors, melder VG. Begrunnelsen er at den har vist seg krevende å følge opp slik at tildelingene blir så rettferdige som vi ønsker. Det er også riktig å si at ordningen ikke helt har tjent etter forutsetningene, sier Wenche Bjørngaard i POD til avisa. Politiets Hederskors ble i sin tid innført av politidirektør Ingelin Killengreen, og de aller fleste av mottakerne er avgåtte politiledere. POD fikk kritikk for at Trond Berntsen, som ble drept på Utøya 22. juli i fjor, ikke ble tildelt medaljen post mortem. Nå avvikles ordningen i sin helhet. Betegnende nok ble innstifter Ingelin Killengreen siste mottaker av hederskorset etter at hun gikk av som politidirektør i Produktiv UP-patrulje Janne-Merete Hansen og Inge Martinussen må sies å være uoffisielle norgesmestere i foreleggskriving. Hittil i år har duoen i patrulje UP1014 kontrollert 7345 personer og skrevet ut 1662 forenklede forelegg. Samtidig har de fratatt 32 bilførere i Troms og Finnmark førerkortet. Ikke uventet er distriktsleder Geir Harald Marthinsen i UP-distrikt 10 strålende fornøyd, og beskriver «rekordinnehaverne» som en «mønsterpatrulje». Fornøyd er også UP-sjef Runar Karlsen, som nå sender duoen på trafikkonferanse i Tyskland. Politikvitring Flere og flere personer i Politi-Norge er på Twitter. Her er noen av deres «kvitringer» den siste måneden Hanne Kristin Rohde, leder seksjon for volds- og seksualforbrytelser Oslo PD: 18. september «Art om meg i Se&Hør uten at mitt mangl samtykke/ medvirkning kommer klart frem. What else is new? (Har tilskrevet red og klaget).» Steven Hasseldal, politimester Sunnmøre PD: 8. oktober «Utfordringen vår er at vi må ta fra et allerede knapt driftsbudsjett til IKT-avsettinger i 2013 også. Her skuffer regjeringen.» Operasjonssentralen, Søndre Buskerud PD: 26. september «Aldri for seint...moped stjålet i Kongsberg i 1993,ble hensatt i et parkeringshus i Oslo i løpet av natta. Eier varslet,lettere overrasket.» 2. oktober «drammenser i 70 årene «tok en høneblund» inne på Bragernes kirkegård i Drammen, forårsaket utrykning. Alt OK, mannen på beina igjen.» Per Nordstrand, lensmann i Austevoll, Hordaland PD: 27. september «Imponerende argumentasjon for flygeledernes høye lønninger! «De har en svært viktig jobb.» Vel, i den klassen er det nok noen flere...» Rune H., politimann i Oslo PD: 25. september «Selv om jeg har det varmt og godt mener jeg at 7,5år for 80+ innbrudd ikke er et år for mye» Kaare Songstad, politimester i Haugaland og Sunnhordland PD: 27. september «Vi tester beredskapen. Uvarslet UEH-øvelse i kveld med innlagt skyting. Topp motiverte mannskaper!» Anette C. Elseth, hundefører og politibetjent Romerike PD: 27. september «Politimester Arnstein Nilsen får årets åpenhetspris for å ha gitt lydlogg til journalister. Ble Klomsæts bildeutgivelser vurdert også...?» Politijuristene: 27. september «Fra folkemord til ulvedrap. Det er spennvidden i politiadvokatyrket sett med dagens mediebriller.» Torbjørn Aas, politimester i Vestfinnmark PD: 5. oktober «På årets første ni måneder er det ingen som har mistet livet i trafikken i Finnmark. Det er virkelig gode nyheter!» 8. oktober «150 mill til å ansette nyutdannede politifolk våren 2013, med fokus på bedret operativ tjeneste. Det er en god nyhet!» GJØR SOM OVER 2800 ANDRE FØLG POLITIFORUM PÅ

10 10 Ressurser

11 Ressurser 11 «Vi leter etter en dement dame, lys i huden, 168 cm, kort grått hår.» Hvert år gjennomfører politiet mange hundre leteaksjoner etter eldre demente. Flere omkommer. Store politiressurser kunne vært spart og liv kunne blitt reddet dersom de var GPS-merket. Tekst og foto: Erik Inderhaug Illustrasjon: Mediamania

12 12 Ressurser NESTEN FULL OVERSIKT: Fra operasjonssentralen på politihuset på Grønland i Oslo, løser politioverbetjent André Kråkenes og hans kolleger mange forsvinningssaker. M Oslo, Det er torsdag og vår i hovedstaden. Ved ett av byens sykehjem åpner hovedinngangen seg. Ut kommer en eldre kvinne med rullator. Ingen ansatte får med seg at hun går ut den ulåste døren og nedover oppkjørselen til sykehjemmet. Ved hovedveien runder hun et hjørne. Så er hun borte. Det skal ta over et halvt døgn før den demente kvinnen i 80-årene kommer til rette igjen. I mellomtiden har en innsatsleder og fire polititjenestemenn brukt nattevakta på å gjennomsøke hvert rom i hver etasje av sykehjemmet kvinnen forlot, på søk i sykehjemmets nærområde, på søk rundt kvinnens tidligere bopel, og på søk der kvinnen arbeidet i mange år. Denne natten er de to politipatruljene i praksis satt ut av vanlig kriminalitetsbekjempelse. Men Oslo-politiets leting, og ressursene som gikk med i jakten, ga ingen resultater. I stedet er det tilfeldighetene som rår. For tidlig på morgenkvisten neste dag, blir kvinnen oppdaget i en seng på et annet sykehjem. Denne gangen gikk det bra. OVER 100 GANGER Så heldige er ikke alle demente som blir savnet. I april omkom en 77 år gammel kvinne etter at hun midt på natten forlot hjemmet sitt i Finnmark. I juli døde en 84 år gammel kvinne i Bærum, som ble funnet utendørs etter å ha vært savnet i tre døgn. Bare i Oslo har politiet i årets ni første måneder 113 ganger satt inn til dels store ressurser for å finne igjen demente personer som har blitt meldt savnet. Dette er saker som vi har jobbet mye med her inne på operasjonssentralen også. Og tallet er ikke overdrevet. Det ville nok vært vesentlig høyere hvis vi hadde tatt med alle sakene som vi hadde løst her. Mange meldinger som kommer inn, løser vi her på kort tid, sier politioverbetjent André Kråkenes på operasjonssentralen. Fakta Leteaksjoner i Oslo Hittil i år har Oslo-politiet sendt ut patruljer og gjort tiltak på 113 forsvinningssaker. Januar: 10 Februar: 10 Mars 14 April: 9 Mai: 14 Juni: 25 Juli: 13 August: 6 September: 12 Kilde: Operasjonssentralen i Oslo Han har selv funnet fram sakene som har generert mest arbeid for Oslo-politiet. En gjennomgang av operasjonssentralens meldinger på Twitter, bekrefter at det hyppig blir sendt ut etterlysninger av demente personer i hovedstaden: 5. mai: «Vi leter etter en dement mann, lys i huden, 190 cm, kort grått hår.» 11. mai: «Dement dame 79 år saknet på Majorstua.» 29. mai: «Svartdalsveien, vi leter etter dement mann.» 5. juni: «Dement dame på 66 år er sakna frå Markveien.» 19. juni: «Politiet leter etter en saknet dement mann på Bygdøy.» 19. september: «Politiet søker etter en eldre dement mann som er saknet fra sin bopel på Marienlyst.» Ofte blir den savnede funnet etter tips fra publikum. Men når tipsene lar vente på seg, og den savnede forblir savnet, må politiet prioritere leteaksjoner. BETYDELIGE RESSURSER I juni ble det gjennomført 25 leteaksjoner etter savnede demente i hovedstaden i snitt nesten én hver dag. Noen ganger er det beboere som har forsvunnet før, hvor vi vet det er nok å sende en patrulje til vedkommendes gamle bopel for å finne personen. Men det er et veldig

13 Ressurser 13 ET SIKKERHETsspørsmål Å gjennomføre disse leteaksjonene som alle politifolkene Politiforum har snakket med understreker er viktige oppdrag koster raskt store pengesummer, og trekker ressurser fra andre politioppgaver. For en allerede presset politietat, oppleves det innimellom frustrerende å bruke store ressurser på noe som det finnes en løsning på: Nemlig sporingsteknologi også kjent som GPS-merking. Dette er et sammensatt problem, for det er ikke tvil om at vi har ansvaret for å finne bortkomne personer, understreker politioverbetjent Strand ved operasjonssentralen i Oslo. Men det føles frustrerende når det finnes enkle metoder for å finne dem igjen. For det er ikke sikkert vi finner den savnede. Det kan gå galt. Vårt fokus er derfor først og fremst det at GPS-merking vil øke sikkerheten kolossalt, samtidig som det selvfølgelig også vil frigjøre ressurser hos oss. Løsningen ligger nok der, fortsetter han. Noen få av de savnede demente har faktisk GPS. Det blir så mye enklere for oss og ikke minst de pårørende, legger Kråkenes til. På operasjonssentralen i Bergen og Tronden ofte må store ressurser settes inn for å lete etter demente som har forsvunnet fra institusjoner eller bopel. stort sprik her. Andre ganger kan vi måtte sette inn masse ressurser og kalle inn frivillige, forklarer Kråkenes. Samtidig er det noe helt annet om en person blir borte i januar når det er 20 minusgrader, eller om vedkommende forsvinner på sommerstid, legger hans kollega, politioverbetjent Martin Strand til. Problematikken rundt savnede demente er heller ikke ukjent i andre deler av landet. Overfor Fædrelandsvennen, opplyser kommuneoverlege Vegard Vige at det bare i Kristiansand forsvinner omtrent én dement person fra sykehjem eller omsorgssentre hver uke. Operasjonsleder Ebbe Kimo i Trondheim bekrefter at dette også er noe som skjer ofte i deres politidistrikt. At det er snakk om betydelige tall, er jeg ikke i tvil om. Vi bruker mye ressurser på søk etter savnede personer, sier politioverbetjenten. Hans kollega på operasjonssentralen i Bergen, politiførstebetjent Erik Gjesdal, sier leting etter savnede demente er noe som også Hordaland-politiet bruker mye ressurser på. Generelt er det her, som i Oslo, relativt ofte søk etter eldre, demente personer. Hvor ofte, er det vanskelig å si, for det er ikke i alle tilfeller det går over i en formell redningsaksjon. Dette tar en del kapasitet fra oss, men vi har gode rutiner for å varsle busser og taxier LITEN ENHET, STOR SIKKERHET: Slik kan en GPS-enhet som brukes til å spore eldre demente, se ut. Foto: Careto AS for å be dem holde utkikk. Vi bruker også en del styrker for å kjøre rundt i områder der vedkommende er savnet eller har bodd, sier han til Politiforum. Om en tar utgangspunkt i tallene som Oslo politidistrikt har innhentet, er det på landsbasis årlig snakk om hundrevis av slike leteaksjoner. Det kan kreve mye tid og mannskaper å finne en bortkommet person som ikke selv er klar over at han eller hun er savnet. Ressursbruken for et slikt oppdrag varierer fra å sende en patrulje som finner den savnede på vedkommendes gamle bopel, til fullskala leteaksjoner som involverer helikopter, hunder og frivillige.

14 14 Ressurser heim stiller de seg bak den vurderingen. GPS er noe som kan bli diskutert internt når dette skjer. For søk, vil det åpenbart lette jobben vår, men det er jo flere sider ved saken også. Samtidig vil vi nok uansett sette inn samme ressurser i letingen etter noen som har GPS-merking, men vi vil kunne løse saken raskere, sier politioverbetjent Kimo i Trondheim. GPS er et kjempegodt hjelpemiddel, understreker operasjonsleder Gjesdal i Bergen. I dag setter imidlertid lover og regelverk i omsorgssektoren en stopper for GPS-merking i regi av det offentlige. Pårørende kan selv administrere og betale for en slik ordning for demente slektninger, men innenfor dagens lovverk må de demente selv gi sitt samtykke til GPS-merking organisert av helsevesenet. Dessuten må de være så klare i hodet at de forstår hva merkingen innebærer. At verger eller pårørende sier det er greit, holder ikke. Men de som er ved sine fulle fem og kan samtykke til GPS-merking, er ikke de som har behov for det, sier Kråkenes. GOD DIALOG I mellomtiden bruker Oslo politidistrikt ressurser på i gjennomsnitt månedlige leteaksjoner etter demente. Noen blir borte fra egen bopel, men de aller fleste forsvinner fra sykehjem og andre omsorgsinstitusjoner. Det starter ofte med en telefon fra sykehjemmet om at en person har forsvunnet. Vi kan ikke stikke under en stol at de forskjellige sykehjemmene har forskjellige rutiner for hvordan de passer på demente pasienter, sier politioverbetjent Strand diplomatisk. Han ønsker ikke å si noe om hvilke institusjoner Oslo-politiet har gode og dårlige erfaringer med. Vi ønsker og håper at alle sykehjemmene har gode rutiner. Det er helt avgjørende for at vi skal få færre tilfeller av demente som forsvinner, sier han. Både Strand og Kråkenes i Oslo-politiet understreker at dialogen med helsevesenet er god, men det er ikke alltid kommunikasjonen går på skinner noe som kan bidra til unødvendig ressursbruk. Vår rutine er at vi alltid først sjekker med AMK om savnede er kjørt noe sted. I ett tilfelle hadde en dement kvinne time hos Volvat, men dukket ikke opp hjemme. Vi brukte mye ressurser på letingen, men fant ut at sporet sluttet ved Volvat. Flere timer senere viste det seg at legen i etterkant av timen hadde gått henne opp til diakonhjemmet uten å varsle, sier Kråkenes. Politiførstebetjent Anders Oksvold, som De som er ved sine fulle fem og kan samtykke til gps-merking, er ikke de som har behov for det. leder Oslo-politiets savnet-gruppe, sier tidlig igangsetting av leteaksjoner er viktig i saker hvor eldre demente forsvinner i enda større grad enn i andre forsvinningssaker. Det skyldes flere faktorer: Når savnede kommer opp i den aldersgruppen, er ofte bruk av mobiltelefoner og bankkort som kan gi elektroniske spor, begrenset. Det er en utfordring for oss. De som er eldre og demente har ofte også en tilleggsdiagnose som gjør det påkrevd med medisinering. Så for den generelle helsen til de i denne kategorien som forsvinner, er det alfa og omega å komme i gang så fort som mulig, forteller han. Det gjelder også for hundene som skal forsøke å finne personer som kanskje ikke vet hverken hvor de er eller hvor de skal. Det er omtrent som å kaste en sprettball i lufta, vente i ti minutter og så forsøke å finne den. Det er ikke enkelt, og faren for en tragisk utgang er adskillig større enn for andre savnede. Eldre demente er en krevende gruppe å finne. TIL STOR HJELP Likevel går det som oftest bra, og de fleste demente som forsvinner kommer uskadd til STORE RESSURSER: I årets ni første måneder satte Oslo-politiet inn patruljer og andre tiltak på 113 leteaksjoner etter eldre demente. Ved flere anledninger har fire-fem polititjenestemenn brukt hele nattevakter på leteaksjoner.

15 Ressurser 15 rette. Som regel blir disse personene observert av andre, som reagerer på oppførselen deres og varsler politiet eller helsevesenet. Før eller senere vekker de nok oppmerksomhet til at noen reagerer. Problemet er når de går ut i skog og mark, for eksempel på turstier de brukte i gamle dager, som ikke vi eller sykehjemmet er kjent med. Da kommer utfordringene. Oksvold er velkjent med temaet GPSmerking av eldre demente. Utfordringene er, i tillegg til lovverket og samtykkespørsmålet, hvilket system som skal velges og hvorvidt kommunene har råd til det kostbare utstyret. Hadde dette vært praktisk gjennomførbart, så hadde det vært til stor hjelp, understreker han. Mye tyder på at sporingsteknologi i årene som kommer blir stadig mer aktuelt. Den kommende eldrebølgen gjør at antallet demente antas å mer enn dobles de neste 40 årene. I 2050 kan det være så mange som demente i Norge, mot i Dette vil utvilsomt gi store utfordringer for et allerede presset helsevesen. Sannsynligvis får også politiet langt flere leteaksjoner å forholde seg til enn i dag. Det vil igjen kreve økte ressurser og flere mannskaper til det som er en viktig oppgave, men som i utgangspunktet kunne blitt løst med enkle, tekniske løsninger. n Lovendring på høring Regjeringen har lagt fram et lovforslag som gjør det mulig å GPS-merke også demente personer som ikke kan gi samtykke. Tekst: Erik Inderhaug Foto: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter Tidligere helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen lovet dette i en pressemelding 24. august. Etter at Politiforum henvendte seg til Helse- og omsorgsdepartementet for å høre om den nye statsråden ville følge opp dette, ble lovforslaget lagt ut til høring den 3. oktober. I høringsbrevet skriver departementet at det «foreslås en særlig lovhjemmel som gir helse- og omsorgstjenesten adgang til å treffe Anne-Grete Strøm-Erichsen. vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenester til myndige pasienter og brukere som mangler samtykkekompetanse». Den forrige helse- og omsorgsministeren uttrykte det på denne måten i sin pressemelding: Fordi de er demente, er det ikke sikkert de selv kan gi samtykke til at de kan finnes via elektronisk sporing, selv om det åpenbart vil være i deres interesse. Jeg vil derfor sende ut et lovforslag på høring til høsten, der jeg åpner for å bruke denne type teknologi. Høringsfristen på lovforslaget er satt til 3. januar Med unntak av justisdepartementet, står ingen politiinstanser på høringslisten. NYHET! DRIVSTOFFRABATT 55 øre fra første liter Esso MasterCard er mer enn gode rabatter på drivstoff. Det er også et fullverdig kredittkort uten årsavgift, som sparer deg for penger. Les mer om alle fordelene på nettsiden vår. Send en SMS med POLITIET og e-postadressen din til 2290 så sender vi deg søknadsskjema. Tilbudet gjelder medlemmer av Politiets Fellesforbund / Drivstoffrabatt er øre/liter på pumpepris drivstoff inkl. moms / Effektiv rente ved en kreditt på kr er 32,32%

16 16 Responstid Først ut med krav til res Sogn og Fjordane politidistrikt innfører krav om responstid for politiet. I dag er gjennomsnittlig responstid for hele distriktet på cirka 27 minutter. Tekst: Erik Inderhaug Foto: Helge Johnsen/Firda Det kom fram etter at politimester Johan Brekke har målt den reelle responstiden for politiet i én måned. Tallet skal brukes når Sogn og Fjordane politidistrikt ved årsskiftet blir det første politidistriktet som innfører krav til responstid for politiet. Det er noe vi ønsker oss, spesielt i lys av 22. juli-kommisjonens konklusjoner. Hva målet for tidsbruken skal være, holder vi nå på å ta stilling til. Først skal vi gå gjennom resultatene og se disse opp mot hva som er realistisk å få til med de ressursene vi har, sa politimester Johan Brekke til Bergens Tidende i september. I slutten av august, kun to uker etter at 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport, besluttet ledelsen i distriktet at de først skulle måle den reelle responstiden for politiet i dag. Resultatet etter en måneds måling, er altså i snitt rundt 27 minutter for hele politidistriktet, melder NRK. På spørsmål om han er fornøyd med tallet som kommer fram, svarer Brekke dette: Slik fylket er, stort geografisk, med vanskelig kommunikasjon og få politifolk, så er det ikke sikkert at det er så ille. Politimesteren ønsker imidlertid ikke å gi innsyn i responstiden for de enkelte lensmannsdistriktene i fylket. I den grad vi skal informere mer om det, så vil informasjonen komme fra politiet, sier han til NRK. Brekke forteller også at han ønsker å måle responstiden i distriktet i enda en måned. I UTGANGSPUNKTET POSITIV Som Politiforum skrev om i forrige utgave, er det i dag nærmest tilfeldig hvor lenge man må vente på politiet når noe skjer. Ordfører Harald Offerdal (Ap) i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane, uttalte da at det var uakseptabelt at det skal gå lengre tid før politiet kommer enn de andre nødetatene. Hva målet for tidsbruken skal være, holder vi nå på å ta stilling til. Tok GREP: Politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt, Johan Brekke, har målt den reelle responstiden for politie responstid for politiet. Her avbildet i Fylkestinget i Sogn og Fjordane i april Med de store vaktdistriktene lensmannskontorene har her i fylket, blir responstiden for lang. Det kan vi ikke akseptere. Man må huske på at lokalkunnskapen til politifolkene som skal hjelpe i en kritisk situasjon, kan være helt avgjørende for både å finne fram og utnytte lokale ressurser, sa han den gangen. Da Politiforum ringer tilbake til Offerdal, har han på radioen nettopp hørt politimester Brekke avvise å offentliggjøre detaljene rundt responstiden i politidistriktet. I utgangspunktet er jeg positiv til å stille krav til responstid, men da må også politimesteren offentliggjøre resultatet, så vi kan se hva responstiden er rundt omkring. Samtidig skaffer ikke krav om responstid noen bedring, for problemet er jo bemanning. Vi har en forholdsvis lav bemanning i fylket, og det er et problem, sier han. Sogn og Fjordane politidistrikt har i dag en politidekning på 1,13 polititjenestemenn per 1000 innbyggere, noe som er blant det laveste i landet. Målet er to per 1000 i Offerdal håper et krav til responstid vil synliggjøre at sentraliseringen av politiet har gått for langt, fordi responstiden da blir uakseptabel for distriktene. Politimesteren har jo varslet nedleggelse av ti lensmannskontorer, men vi trenger flere politifolk i fylket. I utgangspunktet bør hver kommune være bemannet med politi, mener ordføreren. Like før Politiforum gikk i trykken, gikk Offerdal og hans ordførerkolleger i Sogn og Fjordane-kommunene Hyllestad, Selje, Askvoll, Aurland, Høyanger, Gaular, Lærdal, Fjaler og Bremanger ut med en pressemelding. Pressemeldingen lød blant annet slik: «Vi må få vite kva responstid som er i ulike delar av fylket og vi må vere trygge på at alle kommunar i fylket har akseptabel responstid». Vurderes andre steder Også politiet i Hordaland og i Haugaland og

17 Politibildet 17 ponstid Politibildet Har du et blinkskudd fra politihverdagen? Send kort tekst og høyoppløselig bilde til: Dieselmangel eller totalhavari? Den anonyme fotografen bak månedens bilde mener å vite at det er snakk om førstnevnte. For det norske politiets bilpark sine vegne, får vi håpe vedkommende har rett. t i én måned. Det skal resultere i innføringen av krav til Foto: Anonym Sunnhordland, vurderer å gjøre som i Sogn og Fjordane, og innføre krav til responstid. Men der er foreløpig ingenting avgjort. Vi ser på en rekke momenter, blant annet responstid. Det er en diskusjon vi skal ta internt, uten at jeg vil forskuttere noe nå, sier konstituert politimester Trond Sekkingstad i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til Bergens Tidende. 22. juli-kommisjonen skriver selv i sine anbefalingspunkter til politiet at «Tydelige krav til responstid, responskvalitet og samsvar mellom oppgaver og bemanning må etableres». I en gjennomgang Politiforum gjorde av responstiden i flere andre, europeiske land, kom det også fram at hverken Sverige eller Danmark i dag har faste krav til responstid for politiet. Men i Sverige blir temaet utredet i forbindelse med en utredning om et helhetlig, svensk politi, mens danskene allerede gjør som i Sogn og Fjordane, og måler politiets reelle responstid. n 1000 færre lovbrudd på ti år. Det er fasiten for Sogn og Fjordane politidistrikt, melder NRK. Mens det i 2001 ble politianmeldt 5700 lovbrudd i fylket, var det tilsvarende tallet 4752 for Dette tilsvarer 44 anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere, noe som var lavest av alle politidistriktene i Flest anmeldte lovbrudd per 1000 innbyggere kom i Oslo politidistrikt, med 147,2. 120Antall førerkort beslaglagt av Utrykningspolitiet (UP) ukentlig etter grove hastighetsbrudd under årets åtte første måneder. Det utgjør rundt 4200 førerkortbeslag totalt fra januar til og med august i er det omtrentlige tallet på antall 1,7millioner polititjenestemenn i EUs 27 medlemsland. Tyskland, Italia, Spania og Frankrike har flest, med mellom og polititjenestemenn hver. Luxembourg, med sine drøye 1500 polititjenestemenn, har færrest.

18 18 Politidirektør Redningsmannen Odd Reidar Humlegård (51) har vært sjef for både UP og Kripos, og nå regjerer han i Politidirektoratet. Men at han i det hele tatt ble politimann, var en tilfeldighet. Tekst: Erik Inderhaug Foto: Ruben Skarsgård

19 Politidirektør 19 Odd Reidar Humlegård om: Politisk detaljstyring Framtiden til POD IKT-etterslepet Politidistriktstrukturen Sin egen framtifd Haslemoen i Våler, på begynnelsen av 1980-tallet. I den nå nedlagte militærleiren ikke langt fra grensen til Sverige, er det full aktivitet. Artilleriregimentets rekruttskole og befalsskole er fylt av uniformskledde, unge menn fra hele landet. En av dem var 21 år gamle Odd Reidar Humlegård fra Porsgrunn. Han gikk på befalsskolen, men visste ikke helt hva han skulle gjøre når han var ferdig. Jeg begynte som politimann litt tilfeldig, som de fleste. Per Ivar Odden, som jeg gikk sammen med på befalsskolen, er han jeg kan takke for det. En dag på befalsskolen sa han til meg: «Du, skal itte vi begynne på poltiskula?». «Politiskolen?», svarte jeg. «Ja, vi søker oss til poltiskula, så drar vi til Kristiania!», sa han. Og sånn ble det. EN KREVENDE TID Humlegård humrer i hjørnekontoret i åttende etasje hos POD. 30 år etter at han begynte på Politiskolen har han klatret helt til topps i politihierarkiet, som Norges nye politidirektør. Jobben, foreløpig bare en midlertidig stilling fram til årsskiftet, fikk han morgenen etter at Øystein Mæland overraskende trakk seg tidligere i høst. For Humlegård, som har vært sjef i Kripos siden 2009, og så for seg å fullføre åremålet sitt der, var det ingen enkel beslutning å skulle takke ja til det som er beskrevet som «jobben ingen vil ha». Det var ikke gjort på noen minutter. Jeg ble kalt inn her klokka åtte om morgenen 17. august, og satt i samtaler i noen timer med statsråden og departementsråden. Situasjonen var jo veldig spesiell. Ingen var forberedt på at Mæland skulle gå, og jeg tenkte «Du verden, hva skjer nå?». Så fikk jeg en telefon selv. 51-åringen hadde ikke tenkt tanken om å bli politidirektør. Jeg har aldri søkt på denne jobben her, og hadde ikke noen planer om det. Jeg hadde også et begrenset tidsperspektiv på oppholdet i Oslo. Jeg har jo familien min i Porsgrunn.

20 20 Politidirektør Men i samtalene med justisminister Grete Faremo fikk Humlegård en trygghet for at de grepene han mente var nødvendige, skulle være mulig å få til. Det inkluderte opprettelsen av nye avdelinger for IKT og beredskap i POD, noe som planlegges nå. Jeg har jo ment før jeg ble politidirektør, at det har vært for lite fokus på beredskap i direktoratet. Også på IKT-siden synes jeg det har vært for dårlig. Jeg fikk gehør for å prioritere dette, men det er fortsatt mye som er uavklart. I løpet av disse timene så ség alvoret inn over meg, om at POD måtte ha en ny politidirektør raskt, og at jeg var ønsket til den stillingen. Så jeg bestemte meg for å ta utfordringen og gjøre en innsats nå. Men jeg skal innrømme at ukene etterpå har vært veldig krevende. MINDRE DETALJSTYRING Mange mener at POD i dag er et direktorat i krise. Detaljstyring fra politisk hold har ført til en kraftig innskrenkning av handlingsrommet, og fra flere hold snakkes det nå om å legge ned hele POD snaue tolv år etter at det ble opprettet. Både professor Frank Aarebrot, flere bistandsadvokater fra 22. juli-rettssaken og Frp-leder Siv Jensen mener POD bør bli historie. Kanskje er det ikke helt tilfeldig at det er nettopp Humlegård som ble hentet inn som politidirektør. Mannen som mange regner som Utrykningspolitiets (UP) redningsmann, etter at han i 2002 tok over det som da var en nedleggelsestruet organisasjon. Jeg vil nok si at UP reddet seg selv, mener Humlegård. Og det er ikke så galt fatt med POD at det må reddes, men at det er utfordringer, er det ingen tvil om. I 22. juli-rapporten kom det fram at det er litt for mye detaljer og litt for mange målområder i styringsdokumentene. Det har vært mye kritikk rettet mot det. Nå jobbes det derfor med en instruks for POD, som skal gi en bedre beskrivelse av direktoratets rolle, ansvar og grense opp mot departementet, fortsetter han. Får du det handlingsrommet du trenger for å få POD til å fungere etter intensjonen? Det er tidlig å si noe om, for jeg har ikke vært her mer enn i noen uker. Men jeg mener det er en oppfatning både her på huset og i politisjefkollegiet om at vi trenger et fagdirektorat. Vi trenger et direktorat som skal ivareta sin rolle på en klarere måte enn det har blitt gjort til nå, og med mindre detaljer, svarer Humlegård. Det, sier han, må ikke misforstås som at de ønsker seg mindre styring. Det er ikke det vi tenker. Vi ønsker oss mindre detaljstyring. Mindre detaljstyring gir bedre styring. Vi trenger en overordnet styring med færre detaljer, som er mindre fragmentarisk og med mindre uke til ukeledelse, som POD nok har vært for mye preget av. Mindre detaljstyring gir rom for bedre, overordnet styring, og det er vi interessert i. Skal bli best på IKT Ord som «handlekraftig», «løsningsorientert» og «gjennomføringssterk» blir brukt om den nye politidirektøren. Selv er han beskjeden på egne vegne, men allerede etter snaue to måneder som leder for POD, viser Humlegård at det er hold i komplimentene. Det forsterkede fokuset på beredskap og IKT i direktoratet, var nødvendige grep for å ruste opp framtidens politi. På IKT-siden, der har vi ikke noe valg. Vi er jo i utgangspunktet sent ute som vi er. I dag har vi ikke gode nok systemer for IKT i politiet, og det jobber vi nå intenst med for å få, sier han. En milepæl i så måte, som Humlegård mener er «sterkt underkommunisert» utad, var da regjeringen 28. august i år gikk for den beste og dyreste IKT-løsningen, med en prislapp på 2,8 milliarder kroner. Men så er det ikke så enkelt at om vi får 2,8 milliarder i morgen, så klarer vi å fikse dette i løpet av et år. Det er mye mer komplisert enn som så. Samtidig trenger politiet å modnes til å kunne styre store, overordnede IKTområder og utvikling. Vi har allerede brukt mye penger i det forarbeidet som har blitt gjort, og det kommer til å bli videreført til neste år. Håpet er at vi går ordentlig i gang fra 2014, forklarer Humlegård. Ferdigstillelsen er ventet rundt Når det er på plass, så vil vi antageligvis ha noen av de mest moderne IKT-løsningene et sammenlignbart politivesen kan ha. Selv har politidirektøren vært med på å gjennomføre digitale revolusjoner i politiet før. Det var under hans lederskap at UP Fakta Navn: Odd Reidar Humlegård Alder: 51 år Sivil status: Gift, to barn, bor i Porsgrunn. Tittel: Konstituert politidirektør ut året. Bakgrunn: Har gått politiskolen og befalsskolen, og er utdannet jurist. Begynte som polititjenestemann i Har jobbet som politi og jurist i Oslo og Telemark politidistrikt, og som assisterende sysselmann på Svalbard. Har vært sjef for Utrykningspolitiet og har tre år igjen av åremålsperioden som sjef for Kripos. Vi ønsker oss mindre detaljstyring. Mindre detaljstyring gir bedre styring. introduserte PC-er i politibilene, og med det mobil tilgang til politiets systemer. Vi installerte denne løsningen i UPbilene, samtidig som vi åpnet for narkotikahunder i bilene og kjøpte nye biler som var egnet til jobben som mannskapene skulle gjøre. Resultatet var at politifolkene syntes det var mye morsommere å jobbe, de følte at de hadde et teknologisk fortrinn. Det ga en voldsom «boost» på det å levere, og førte til en enorm økning i antall pågripelser og beslag i årene som fulgte. TEKNOLOGI ER VIKTIG Erfaringer som denne, er noe politidirektøren har tatt med seg inn i sin nye stilling. Han understreker viktigheten av å få på plass det nye straffesakssystemet, og mener det er viktig å få mobile løsninger ut til folk som skal jobbe operativt. Som Politiforum skrev om i siste utgave, har et prøveprosjekt med den mobile plattformen Mobiliti på Ipad i UPs politibiler fullt tilknyttet politiets datasystemer og registre blitt svært godt mottatt. Utfordringer rundt datasikkerheten gjorde imidlertid at tilgangen til flere sentrale politisystemer ble stengt. Det vil si, helt til politidirektør Humlegård selv tok affære. Slik jeg ser det var det helt unødvendig. Man stengte ned en tjeneste som politifolk hadde begynt å bruke, og som var veldig funksjonell. Risikoen rundt dette handlet om personlig risiko, ikke teknologisk risiko. Den risikoen kan vi leve med, for vi må kunne stole på politifolk. Ikke kostet det noe å få dette i gang igjen heller, understreker politidirektøren. I det hele tatt er teknologi noe som opptar Humlegård. Han påpeker nødvendigheten av at politiet ikke skal bli hengende etter i den teknologiske utviklingen. Slik kan politiet levere en helt annen tjeneste til befolkningen. Våre medarbeidere forventer å kunne bruke moderne teknologi i jobben. Derfor handler ikke dette bare om effektivisering og mobilisering, men også rekruttering. Hvis ikke politiet besitter oppdaterte dataløsninger og moderne teknologi, så vil ikke politiet bli sett på som en attraktiv arbeidsplass for flinke folk. Nyutdannete politifolk forventer å ha noenlunde intelligente systemer å jobbe med. TRENGER FLERE POLITIFOLK Som styreleder på Politihøgskolen (PHS) ser politidirektøren fram til neste års rekordstore avgangskullkull med 720

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,-

nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- nr 11 16.11.2011 løssalg kr 55,- Politi- Norge 2011: Færre politifolk i jobb Flere ubesatte stillinger Stort vedlikeholdsetterslep Kritisk lav beredskap Lang utrykningstid i distriktene Økte utgifter til

Detaljer

Politiets nye supervåpen?

Politiets nye supervåpen? nr 4 24.04.2013 løssalg kr 55,- Politiets nye supervåpen? Det var kaos i Oslo under en bombetrussel mot Stortinget. Skjer det igjen, kan dronen bli et meget viktig verktøy. Side 10-19 alt som gjelder Volvo.

Detaljer

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt

nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt nr 5 22.05.2013 løssalg kr 55,- Full oversikt Politiet i New York bruker avansert teknologi for å bli mer effektive. Bare på Manhattan bidrar 4000 kameraer til at patruljene raskere får oversikt. I Oslo

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Nei - de fikk ikke jobb.

Nei - de fikk ikke jobb. nr 09 09.09.2010 løssalg kr 55,- Nei - de fikk ikke jobb. Årsaken til at nær 120 nyutdannede politibetjenter nå står uten jobb skyldes kraftig nedbemanning i politidistriktene. s 2, 8-9-10-11 2 LEDER Utgiver

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten.

KAMPEN OVER. Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. nr 4 11.04.2011 løssalg kr 55,- KAMPEN OVER Ingelin Killengreen har sluttet. Nå gir hun et tilbakeblikk på møtene med PF, Arne Johannessen og politi konflikten. Side 21, 22,23, 24 og 25 2 KOLOFON www.politiforum.no

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

HVORFOR LYKKES POLITIET?

HVORFOR LYKKES POLITIET? 15.10.2004 LØSSALG KR 35,- NR 10 HVORFOR LYKKES POLITIET? I en rekke profilerte saker i sommer og høst har politiet lykkes med gode løsninger. Politiforum ser på tre av sakene. Etterforskning, etterretning

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

MAKTKAMP OM POSISJONER

MAKTKAMP OM POSISJONER MAKTKAMP OM POSISJONER 13.10.2006 løssalg kr 45,Nr 10 Med utnevnelsen av Arne Jørgen Olafsen som politimester i Follo, er viktige prinsipper fastslått. I løpet av 2007 skal en rekke av politimesterstillingen

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot.

Vernet. mot døden. Politi. Portrettet Politimester Christine Fossen om tiden etter nødraketten som førte til husbrann og bot. Temanummer: Trafikksikkerhet Norsk Politi nr.1 //mars 2012 Mer synlighet Politibiler i ny uniform skal gi økt sikkerhet og mer synlighet i trafikken. 22 23 UP i tjeneste Bli med Utrykningspolitiets patrulje

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør

politidrapene pa Austbø 10 år siden Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles gjeldene for politiet. Spekulerer i konkurser Tema: Avhør Spekulerer i konkurser Side 5-6-7 Trodde jeg skulle dø Side 46-47 Tema: Avhør Side 14-21 16.05.2008 løssalg kr 55,- Nr 5 10 år siden politidrapene pa Austbø Foranledningen til den fatale hendelsen er fremdeles

Detaljer

kjøpefest for trygghet

kjøpefest for trygghet Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer