Hva i all verden skal skolelederen bruke de tillitsvalgte til? Om partssamarbeid som konkurransefortrinn i dagens skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva i all verden skal skolelederen bruke de tillitsvalgte til? Om partssamarbeid som konkurransefortrinn i dagens skole"

Transkript

1 Hva i all verden skal skolelederen bruke de tillitsvalgte til? Om partssamarbeid som konkurransefortrinn i dagens skole

2 Ståsted Den tillitsvalgte en sentral aktør -> bindeledd -> beslutningstaker -> sparringpartner -> vaktbikkje Rettighetenes forsvarer Rører ekstra mye på seg når endring initieres

3 Den tillitsvalgte bidrar i altfor stor grad til å hindre utvikling og endring i skolen i dag. Ved å sette fokus på rollen og invitere fagforeninga inn i noen av skolens ledelsesoppgaver, vil skolen få et konkurransefortrinn som dynamisk og spennende for alle parter.

4 Hvorfor er den tillitsvalgte en funksjon i dagens skole som det er viktig å ta på alvor? Litt bedriftsdemokratisk historie: -> medbestemmelse i offentlig sektor Rolleavklaringer i offentlig sektor ga organisatoriske endringer. -> hovedtillitsvalgt vs plasstillitsvalgt -> 1990-tallet er ledelseskonseptenes tiår

5 Hovedavtalen felles fokus på samarbeid Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra- gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse- til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne. Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes (HA 1-1,2010) rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid på den enkelte arbeidsplass (HA 1-2, samarbeid, 2010) omstillingsarbeid tar utgangspunkt i virksomhetens behov for utvikling og skal medvirke til å gjøre offentlig virksomhet konkurransedyktig så vel faglig som økonomisk.

6 Den norske Arbeidslivsmodellen Tett trepartssamarbeid Universelle ordninger og en stor offentlig sektor Høy grad av samarbeid mellom partene i arbeidslivet En sentral konstellasjon for å sikre lønns- og arbeidsvilkår, men -skal også sikre utvikling av virksomheten

7 Kjennetegn Lederautoritet basert på hva du GJØR, ikke hva, og hvem du er. Enighet om krav til arbeidet, jfr AML 4-2 God konflikthåndtering Høy grad av samarbeidsvilje Enighet om omstilling og utvikling Bevissthet rundt medbestemmelses- og medvirkningsrettigheter. (PALU, 2010)

8 2 former for samarbeid: 1) Den representative (lovregulert) 2) Den kollektive (stort sett ikke lovregulert, med unntak av drøftingsplikten regulert i AML 8-1)

9 En tredje form for samarbeid- et utvidet representativt partssamarbeid ( PALU- utvikling og praktisering av den norske samarbeidsmodellen, 2010)

10 De tillitsvalgte innehar med andre ord en rolle som er lovregulert, og de er kommet for å bli. Hvordan skal vi så bruke dem i dagens skole?

11 Et utvidet Partssamarbeid Et middel for å øke en skoles, eller virksomhets, samlede lederkapasitet. En tredje samarbeidsmodell Virksomhetsutvikling gjennom medvirkning En erkjennelse av tillitsvalgtrollens dualitet.

12 Tillitsvalgtrollen- hva vet vi? Det formelle samarbeidet i skolen er meget godt forankret (Håpnes,T. og Øyum,L.,2011) Informering fremfor involvering Godt samarbeid i tradisjonelle arbeidsmiljøspørsmål Udefinert rolle som utviklingsaktør Viktig å skille mellom dem-oss. Personavhengig

13 Hvorfor et utvidet partssamarbeid? Skolen som en lærende organisasjon Valgt i tillit Kan fylle et kommunikasjonsgap Den tillitsvalgte som leder for den uformelle siden av skolen som organisasjon Hva styrer egentlig det som blir gjort- den formelle eller den uformelle siden?

14 Brobygging mellom dem og oss. «De underordnedes sosiologi» Har en fot i begge leirer Bidrar til økt organisasjonskunnskap hos medlemmene Ulike lederroller i skolen i dag- kultur for distribuert ledelse

15 Hva skal vi så bruke den tillitsvalgte til? Fokus på dialog- og samarbeidsrelaterte prosesser Drøftingsmøtet som en arena hvor lokal organisasjonsledelse utvikles- et læringsfellesskap. -For vi ser nok en del ting ledergruppa tror nok de ser mye fra en lærers synsvinkel, men de GJØR jo ikke det altså. Vi står faktisk midt oppe i det og ser faktisk ting bedre. Folk sier jo ikke det samme til ledergruppa som til kollegene imellom. Så det hadde nok vært lettere om vi hadde vært med.

16 Personalfordeling (stillingsplan)- legger premissene for en dynamisk organisasjon Økonomisk disponering- legger premissene for mye av arbeidet som skjer i skolen. Klubbmøtet som en arena for utvikling av en lærende organisasjon. Klubbmøtet en arena hvor premissene for utvikling og endring blir lagt.

17 Den tillitsvalgte som en involvert part på ulike ledelsesarenaer i skolen vil gi økt tilgang til kunnskap om skolens utfordringer og arbeid. Her er ledelse veldig knyttet til at vi har 3 avdelingsledere så lederstrukturen som system har gjort den tillitsvalgte litt overflødig. Ansvarliggjør den tillitsvalgte som medansvarlig for utvikling av skolen Klubbledelse vs klasseledelse, teamledelse, seksjonsledelse

18 Partssamarbeid- en konklusjon - «Vårt problem er at fagbevegelsen er for sterk», klaget arbeidsgiverne. «Selvskapt problem», svarte amerikanerne. «Dere har nektet managementtalent uten skolegang karriere i bedriftens management. Dere har henvist dem til karriere i fagbevegelse, lokal- og rikspolitikk, hvor de ved bruk av våre management-prinsipper har vokst dere over hodet. Gå over til managementmodellen, bruk klubbformenn som rådgivere og bli sterke selv». (Utnes i Dagens Næringsliv , referert i Sørhaug,T., 1996)

19 Et utvidet partssamarbeid er en institusjonell nytenkning og gir skolen et konkurransefortrinn fordi (PALU,2010): Fattede beslutninger har en høyere gjennomføringsgrad- fordi de settes raskere ut i live. Kvaliteten på beslutningene blir høyerefordi større deler av organisasjonens kompetanse er tatt i bruk. De mest riktige og viktige beslutningene tas- fordi tilgangen til argumenter og motargumenter er større.

20 Organisasjonen er bedre skodd for å håndtere overraskelser og uventede utfordringer. Attraktiv for de attraktive- fordi involvering skaper attraktive arbeidsplasser ved at de er utfordrende for hver enkelt. Bidrar til gjensidig utvikling av både lederen og den tillitsvalgte sin ledergjerning, og vil derigjennom styrke begge sin rolle som medansvarlige for utvikling av organisasjonen.

21 Takk for oppmerksomheten - Og lykke til med et utvidet partssamarbeid - Kirsti Øyum-Jakobsen

22 Litteraturliste: Ellingham og Haug (2002); Høgskolen i Oslo- en lærende organisasjon? Emery, F., og Thorsrud, E., (1976): Democracy at work. The Report of the Norwegian Industrial Democracy Program, Martinius Nijhoff, Social Sciences Division, Leiden Falkum, E., Hagen, I. M. og Trygstad, S.C: Fafo-notat 2009:16, Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse Grøterud, M., og Nilsen, B.S., (2001): Ledelse av skoler i utvikling, Gyldendal Akademiske Gustavsen, B. (2007): Work Organization and the Scandinavian Model, Economic and Industrial Democracy : Håpnes, T., og Øyum, L., (2011): Lønnsom skoleutvikling, SINTEF Irgens, E. (2007): Profesjon og organisasjon, Fagbokforlaget, Bergen KS (2010): Hovedavtalen (2010), Kommuneforlaget KS og Utdanningsforbundet (2011): Ledelse og tillitsvalgte sammen om god utdanningsledelse, Kommuneforlaget AS Lysgaard, S. (1961); Arbeiderkollektivet. Universitetsforlaget NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Ravn, J. E., og Øyum, L., (2008): Collaborability, developing organizational prosperity through proficiency in industrial relations, communication and cooperation, SINTEF Solheim, L. (2006): Distribuert ledelse og endringsprosesser i skolen, UiO St. meld 30 ( ): Kultur for læring St. meld 37 ( ): Om organisering og styring i utdanningssektoren Sørhaug, T. (1996): Om Ledelse, makt og tillit i moderne organisering, Universitetsforlaget Øyum, L., Finnestrand, H.O., Johnsen, E., Lund, R., Nilssen, T., Ravn, J.E. (2010) : PALU- Utvikling og praktisering av den norske samarbeidsmodellen

Kirsti Øyum-Jakobsen. - Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre. Om partssamarbeid i skolen

Kirsti Øyum-Jakobsen. - Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre. Om partssamarbeid i skolen Kirsti Øyum-Jakobsen - Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre Om partssamarbeid i skolen Hva preger den tillitsvalgtes rolleforståelse i møtet med skoleleder, og hvordan manifesteres

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse Lederne i utdanningsfeltet, enten de er barnehage- eller skoleledere, trenger den kunnskap og kompetanse førskolelærere og lærere besitter i sine fag og om det å lede lærings- og utviklingsprosesser. Førskolelærere

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Godt samarbeid, bedre tid

Godt samarbeid, bedre tid Godt samarbeid, bedre tid av halvdan haugsbakken og siri mordal En kvalitativ studie av organisering og tidsbruk i skolen viser at god tid til læring handler om å mestre og ha gode rutiner og praksiser

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige Etikk: temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold Forord Varsling i arbeidslivet er et tema som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Vi kan stadig lese historier i aviser om arbeidstakere som varsler

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? norsk tjenestemannslag Hvor ble det av medbestemmelsen? Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møter som

Detaljer

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere Foto: Mopic/Fotolia Skoleledelse i en ny tid: Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere av tor colbjørnsen Det stilles i dag større krav til at ledelsen innenfor skolen må være tydelig. Dette har kommet

Detaljer

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. LEAN Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Lean relaterer seg til Toyotas produksjonsmetoder som også bygger på

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Den norske modellen og regionalisering av forskningen: Et nytt utviklingstrinn eller styrt avvikling? 1

Den norske modellen og regionalisering av forskningen: Et nytt utviklingstrinn eller styrt avvikling? 1 SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 39, NR. 1/2009 63 94 Den norske modellen og regionalisering av forskningen: Et nytt utviklingstrinn eller styrt avvikling? 1 Henrik D. Finsrud dr.ing. seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

LEDELSE LIDELSE ELLER LIDENSKAP? Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Norge

LEDELSE LIDELSE ELLER LIDENSKAP? Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Norge LEDELSE LIDELSE ELLER LIDENSKAP? Vigdis Moe Skarstein, nasjonalbibliotekar, Norge Det er mange formuleringer og spissformuleringer om ledelse, noen rent retoriske, metaforiske eller rene slagord, andre

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer