Training and Consulting Opplæring innen automatiseringsteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Training and Consulting Opplæring innen automatiseringsteknikk"

Transkript

1 Training and Consulting Opplæring innen automatiseringsteknikk

2 Festo Din partner innen teknisk opplæring Mennesket, teknikken og organisasjonen er de tre viktigste komponenter når det handler om å omforme kunnskap til praktisk handling. Disse faktorene legger grunnlaget for førsteklasses prestasjoner og økonomisk fremgang. Produksjon (Organisasjon og ny teknikk) Opplæringsbehov Festo benytter en kompetansemodell som kombinerer sosial, logisk og teknisk kompetanse. Dette garanterer en vellykket innlæring både på grunnleggende og mer avanserte nivåer. Produkter (Forretningsstrategier og mål) Festo kompetansemodell Personale (kompetanse og motivering) Integrert opplæring Forståelse er nøkkelen Anvendbar kunnskap Både grunnleggende og påbyggende opplæring krever en vellykket integrering i hele verdikjeden i virksomheten. Festo kan tilby å gjøre en analyse av din virksomhets opplæringsbehov, Training Need Analysis, og senere bistå med alle former av opplæring. Festo tilbyr både åpne kurs, skreddersydd opplæring, workshops og konsulenttjenester. Alt tilpasset dine behov og forutsetninger. På denne måten utnyttes foretakets eksisterende kunnskaper samtidig som nye kunnskaper direkte kan omsettes i praksis. Det er naturlig at mennesker kommuniserer med hverandre på arbeidsplassen. Men det er ikke like sikkert at to som sier de samme ordene også mener å uttrykke det samme. Stadig mer komplekse arbeidsoppgaver og kortere prosjekttider skaper nye utfordringer både for sjef, tekniker og operatør. Dette er noe av grunnen til at vi anser det nødvendig både å utvikle kommunikasjonsmidlene og den tekniske kompetansen i virksomheten. Den største utfordringen, og nøkkelen til fremgang ved all kompetanseutvikling, springer ut fra et behov hos tre faktorer personale, produksjon og produkt. Ved det rette samarbeid mellom disse faktorene skapes en virksomhet med økonomisk fremgang.

3 Teknikk Pneumatikk Pneumatikk grunninnføring Pneumatikk i automatiserte anlegg Pneumatikkfaget er i utvikling. Dagens pneumatiske anlegg er raskere enn tidligere, de er mer pålitelige og de er nesten alltid anlegg som benytter både pneumatisk og elektrisk energi. Kurset forbereder deg for drift eller vedlikehold av et moderne pneumatisk anlegg. Etter kurset skal deltagerne kjenne oppbyggingen av de ulike pneumatiske komponenter og deres funksjon. De skal kunne konstruere enkle pneumatiske kretser og styre sylindrenes kraft og hastighet. Utvikling av enkle elektriske styrekretser vil være kjent. Deltakerne vil bli gitt grunnlaget for å kunne utføre vedlikehold og feilsøking på mindre pneumatiske anlegg. Passer for alle, ingen forkunnskaper kreves Drifts og vedlikeholdspersonell, teknikere og alle andre som møter pneumatikk i sitt arbeide. Ingen forkunnskaper kreves Trykkluftsbehandling Symboler Sekvenstyring Ventiler og sylindre Dokumentasjon og skjemalesing Logiske styringer Etter kurset skal deltakerne kunne forstå oppbygning og funksjon ved automatiserte anlegg. Kurset gir deg fordypende kunnskaper om samspillet mellom pneumatiske og elektriske komponenter, samt styring av Pneumatikk ved hjelp av PLS. Kurset inneholder teori og praktiske øvinger. Tilsvarende Pneumatikk grunninnføring fra Festo Drifts og vedlikeholdspersonell, teknikere og alle andre som møter pneumatikk i sitt arbeide. Fordypende kurs innen Pneumatikk Elektriske givere/sensorer Ventilblokk Ventilterminal med PLS Operatørpanel Hengende last Proporsjonalventiler Stempelstangløse sylindre Flowsensor Vrisylinder 2 dager 3

4 Teknikk Pneumatikk 4 Pneumatikk og sikkerhet Konstruksjon og dimensjonering Kurset henvender seg til konstruktører og teknikere som ønsker fordypende kunnskaper om sikkerhetsaspektene ved oppbyggingen av peneumatiske anlegg. Deltakerne får kunnskap om komponentvalg og pneumatiske grunnkoblinger etter stilte sikkerhetskrav. Vi går også gjennom ulike kontrollsekvenser, sikkerhetssymboler etter ISO og pneumatiske koblinger etter ISO Gjennomgang av den nye sikkerhetsstandarden ISO og Kurset inneholder også avsnitt om risikovurdering. Deltakeren skal oppnå tilstrekkelige kunnskaper til selvstendig å kunne dimensjonere pneumatiske anlegg med hensyn på hastighet, kraft og økonomi. I kurset benyttes en moderne programvare for konstruksjon og utvikling av pneumatiske koblingsskjemaer. Tilsvarende Pneumatikk grunninnføring fra Festo Konstruktører, teknikere og andre som må sette seg inn i sikkerhetsaspektene ved en maskinkonstruksjon 2 dager Last og sikkerhet Ulike sikkerhetsstandarder Posisjonering Kort om proporsjonalteknikk Nødstopp Sikkerhetsapplikasjoner Omstart Simulering med FluidSIM Tilsvarende pneumatikk grunninnføring fra Festo Konstruktører, teknikere og andre som ønsker kunnskaper om komponentvalg og dimensjonering Sylindre Ventiler Slanger Dempere Gripere Stempelstangløse sylindre Vrisylindre Tegning og simulering med FluidSIM 2 dager

5 Teknikk Styreteknikk PLS grunninnføring PLS påbygningskurs Etter kurset skal deltakerne kjenne til oppbyggingen og virkemåten av en PLS. De skal kunne starte opp et PLS-styrt anlegg, og kunne drive systematisk feilsøking på anlegget. De skal også kunne utvikle programmer i Ladder Diagram Kurset passer for teknisk personell innen drift og vedlikehold. Etter kurset skal deltakerne kunne benytte PLS-ens program som verktøy for styring, regulering, kontroll og overvåking av prosessen, og programmere en PID regulator. Passer for alle, ingen spesielle forkunnskaper kreves tilsvarende PLS grunninnføring Automatiserings og vedlikeholdspersonell, elektriker, teknikere. Automatiserings og vedlikeholdspersonell, elektriker, teknikere og ingeniører Videregående nivå Motorstyring Frekvensomformer Reguleringsteknikk PID parametre Ladder Diagram Programmering av applikasjoner PLSens oppbygning Forrigling Timere og tellere Ladder diagram Sekvensprogrammering IL instruksjonsliste og FBD (Function Block Diagram). PLS for kontroll og overvåkning Feilsøking Dokumentasjon PLS funksjoner ved nødstopp 5

6 Teknikk Styreteknikk TiP passer for alle og spesielt for lærere Mekatronikk passer for alle og spesielt for lærere Etter kurset skal deltagerne ha kunnskaper på grunnleggende nivå innen Pneumatikk, hydraulikk og PLS. Utvikling av enkle styringer, montasje og programmering vil være kjent. Deltakerne vil benytte et web-støttet læremiddel i kurset. Deltakerne vil benytte en WEB støttet lærebok i kurset Kurset gir utvidet kunnskap innen emnene Pneumatikk, hydraulikk og PLS styring ved gjennomgang av en automatisk hydraulisk stanseprosess. Deltakere får også et idégrunnlag for fordypning innen hydraulikk, sikkerhet og videre materialhåndtering. tilsvarende TiP eller Ingen spesielle forkunnskaper kreves PLS grunninnføring Lærere og instruktører Lærere og instruktører WEB støttet lærebok Skjemateknikk Pneumatikk Elektropneumatikk Simulering med FluidSIM Simulering med FluidSIM Hydraulikk Elektrohydraulikk Sensorer PLS PLS Reguleringsteknikk Ladder Diagram Passer for alle 6

7 Teknikk Hydraulikk Hydraulikk grunninnføring Hydraulikk påbygningskurs Etter kurset skal deltagerne kjenne oppbyggingen av de ulike hydrauliske komponenter og deres funksjon. De skal kunne konstruere enkle hydrauliske kretser og beregne krefter og hastigheter. Utvikling av enkle elektriske styrekretser og kjennskap til prinsippene for proporsjonalhydraulikk vil være kjent. Deltakerne vil bli gitt grunnlaget for å kunne utføre vedlikehold og feilsøking på mindre hydrauliske anlegg. Etter kurset skal deltakerne kjenne til fordeler og ulemper ved ulike pumpetyper, samt ulike styringer. De vanligste funksjonene innen elektrohydraulikk vil behandles slik at deltakerne vil kjenne oppbygningen av sekvensielle styringer og benytte vei-tid diagram og GRAFCET (Sequential Function Chart) Deltakerne vil også benytte PLS for styring av hydrauliske anlegg. Kurset inneholder både teori og praktiske øvinger. Passer for alle, ingen spesielle forkunnskaper kreves Alle som møter hydrauliske anlegg i sitt arbeid Fysikalsk grunnlag for hydraulikk Sylinder og motor Ventiler Simulering med FluidSIM Sikkerhet Effekt og virkningsgrad Symboler Elektrisk styring Tilsvarende hydraulikk grunninnføring fra Festo Ingeniør, tekniker og fagarbeidere som møter elektrohydrauliske anlegg i sitt arbeid Analoge signaler Hastighetsstyring Inverterte signaler Simulering med FluidSIM Kort om proporsjonalhydraulikk Pumper og styringer Energisparing PLS 7

8 Teknikk Hydraulikk 8 Proporsjonalhydraulikk Bedriftsinterne kurs, bedriftstilpassede kurs og Workshops Kurset gir deltakerne kunnskap om funksjoner og styring av at proporsjonalhydraulisk anlegg samt grunnkoblinger for industriell bruk. Deltakerne lærer å stille inn parametre og kjøre i gang proporsjonalhydrauliske anlegg. Videre lærer deltakerne å vedlikeholde hydrauliske anlegg, gjennomføre logisk feilsøking ved hjelp av skjema og benytte PLS som feilsøkingsverktøy. Kurset inneholder både teori og praktiske øvinger. Festo tilbyr alle kurs som bedriftsinternt eller bedriftstilpasset opplæring, enten ved din bedrift eller hos oss i Oslo. Ta kontakt med oss for å reservere et spunkt for et kurs som er tilpasset akkurat dine ønsker for innhold og gjennomføringsmåte. Tilsvarende hydraulikk påbygningskurs fra Festo Ingeniør, tekniker og fagarbeidere som møter proporsjonalhydrauliske anlegg i sitt arbeid Proporsjonalventiler Proporsjonalforsterkere Analoge og digitale signaler Simulering med FluidSIM Industrielle grunnkoblinger Lastavkjenning Servoventiler PLS Workshops skiller seg fra kurs ved at de er kortere og gir dypere brukerkunnskaper om ett eller et fåtall produkter. En Workshop er en utmerket måte å oppnå fordypende kunnskaper ved installasjon og igangkjøring av for eksempel et servosystem, ventilterminaler og andre komplekse produkter fra Festo. Samtidig som vi gjennomgår grunnlaget ser vi også på mulighetene med den aktuelle applikasjonen. Be om mer informasjon, så få finner vi en løsning som passer for deg!

9 Produksjon og organisasjon Produksjonsforbedring TPM grunnkurs Lean grunninnføring Kurset henvender seg til personer som skal delta i et TPM prosjekt (Total Productivity Maintenance) og ønsker å få en forståelse for arbeidsmetoder, verktøy og gjennomføring. Deltakerne gis en forståelse for hvordan ulike metoder kan høyne maskiners og produksjonslinjers effektivitet. Deltakerne får også innsikt i hvordan TPM arbeidet skal gjennomføres på en strukturert måte for å oppnå beste mulige resultat. Kurset skaper forståelse for og innsyn i konseptet Lean Production og hvordan dette bidrar til en mer effektiv produksjon. Et produksjons spill benyttes for å simulere produksjonen i en virksomhet. Noe produksjonserfaring Bedrifter sim har eller skal introdusere TPM i sin virksomhet Annet Kurset gjennomføres bedriftstilpasset Hva er TPM/TPU og OEE Målemetoder for OEE TPM et forbedringsverktøy Forbedringsverktøy: 5S,SMED,PDCA Feilsøkingsmetoder De store tapene Sjekkliste (praktisk øving) Forebyggende vedlikehold Deltakerne analyserer og tar beslutninger om forandringer ved hjelp av tillærte metoder og verktøy. Videre lærer deltakerne betydningen av effektiv kommunikasjon og hvordan man kan øke motivasjonen for et forandringsarbeide i egen organisasjon. Ingen forkunnskaper kreves Kurset passer for alle Historikk og bakgrunn Lean verktøy Kanban, JIT Verdiflytanalyse Syklustid og takttid Forbruksstyrt produksjon Teamarbeid og kommunikasjon 1 dag Kurslengde bestemmes av forkunnskaper og mål 9

10 Produksjon og organisasjon Produksjonsforbedring Analyse og design av verdiflyt Maskinsikkerhet og CE merking Deltakerne skal etter kurset, og i sin egen virksomhet, kunne gjennomføre en verdiflytanalyse og opprette en handlingsplan for gjennomføring av forbedringer. I kurset gjennomgås metoder og verktøy for analyse av forbedringer av verdiflyt. Deltakerne trener aktivt med ulike verktøy og gjennomfører en verdiflytsanalyse i en virkelig virksomhet. Kurset vil gi deltakerne et ensartet syn på hvordan CE merkingsspørsmålene skal håndteres for å unngå unødvendige diskusjoner med ikke-kalkulerte kostnader som resultat. CE merking er et viktig emne for oppdatering fordi virksomheten selv har ansvar både for sine produkter og for den maskinpark de anvender i sin produksjon. Deltakerne oppfordres til å ta med egne spørsmål og problemer til kurset. Ingen forkunnskaper kreves Tekniker, konstruktør, prosjektledere, produksjonspersonell Verdiflytanalyse Metoder og verktøy Handlingsplan Eliminering av flaskehalser Flyteffektivisering Aktiv trening i en virkelig virksomhet 2 dager Ingen forkunnskaper kreves Tekniker, konstruktør, prosjektledere, produksjonspersonell som i sitt arbeide skal tilrettelegge for en CE merking Maskindirektivet Lavspenningsdirektivet EMC direktivet Brukerdirektivet Produsentdokumentasjon CE merkeprosessen Eksisterende maskinpark 1 dag 10

11 Konkurranser innen teknologifag Konkurranser innen teknologifag WorldSkills Norway har som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen i Norge, både kvalitetsmessig og statusmessig. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er yrkeskonkurranser. Kursmateriell I kursavgiften inngår alt kursmateriell og lærebøker. Etter kurset utstedet et deltakerbevis. Forpleining Lunsj, kaffe og mineralvann er inkludert. Kurspåmelding og ytterligere informasjon Kontakt Festo på Telefon Telefaks E-post Du kan også sende påmelding til: Norsk Industri ble etablert 1. januar 2006 og har 2000 medlemsbedrifter. Norsk Industris forløpere var Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL). Festo er partner for World- Skills International og har gjennom mange år også vært teknisk arrangør av Norgesmesterskapet i automatiseringsfag. I samarbeid har WorldSkills Norway, Norsk Industri og Festo nå startet med skolekonkurranser hvor både grunnskolens og videregående skoles elever deltar. Konkurransene er både et rekrutteringstiltak for at ungdom skal velge en utdanning innen vårt fagområde og et stimuleringstiltak for at den som har valgt utdanningen skal lære mer, fullføre og bestå sin utdanning. Betaling Fakturering skjer etter påbegynt kurs, og betaling eter Festos generelle betalingsvilkår. Avbestilling Ved eventuell avbestilling faktureres følgende: Mer enn 15 dager før kurs, ingen fakturering Mindre enn 15 dager før kursstart, 50 % av kursavgift Mindre enn 8 dager før kursstart, full kursavgift. Hotell Vi har avtale med lokalt hotell som gir våre kursdeltakere rabattert pris. Festo AS Ole Deviks vei Oslo På vår hjemmeside finner du mer informasjon og tilbud. Vi håper selvfølgelig også at vi senere møter dem som deltok i skolekonkurransene som dyktige fagarbeidere i et NM.

12 Festo AS Ole Deviks vei Oslo

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

> Assessios utdannelser 2012

> Assessios utdannelser 2012 > Assessios utdannelser 2012 Nøkkelen til en fremgangsrik bedrift er medarbeiderne. Rett person på rett sted som trives, utvikles og kjenner seg etterspurt får bedriften til å gå fremover. Når du har funnet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS, i samarbeid med JL Safety AB, tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE merking. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom Nr. 2 2011 www.ledernett.no Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom INNHOLD 16 16 Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer