Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Før det utføres noe som helst arbeid på oppvaskmaskinen, må den kobles fra strømnettet. Dette gjøres ved å dra støpslet ut av veggkontakten eller fjerne sikringen fra sikringsskapet. Vanntilførselen skal skje via en lett tilgjengelig stoppekran. Strømkabelen må være plugget inn i en jordet kontakt, som må være lett tilgjengelig. Permanent installasjon må kun utføres av en autorisert elektriker. Er strømkabelen skadet, må den erstattes av strømkabelen godkjent av Leverandør eller E-service. Påse at strømkabelen ikke er klemt eller skadet på noe vis og at slangene ikke presses sammen eller vris når oppvaskmaskinen flyttes i forbindelse med installering eller rengjøring osv. Service og mulige reparasjoner må utføres av vår sentrale serviceavdeling eller av et servicefirma som er godkjent av leverandøren. Bruk kun reservedeler som leveres av disse. Prøv aldri å reparere oppvaskmaskinen selv. Påse at oppvaskmaskinens dør alltid er lukket, unntatt ved inn- og utrydding av oppvask. På denne måten unngås det at noen snubler over den åpne døren og skades, dersom maskinen er lavt plassert. Dersom du tar ut gjenstander fra oppvaskmaskinen før vaskeprogrammet er omme, er det svært viktig at disse skylles under rennende vann for å fjerne rester av oppvaskmiddel. Vannsikkerhetssystemet beskytter mot vannskader. Følgende krav må oppfylles: - Oppvaskmaskinen må være koblet til strømnettet når den er slått av. - Oppvaskmaskinen må være riktig installert. - Slå alltid av vanntilførselen når oppvaskmaskinen skal være uten tilsyn over en lengre periode. q q q q q q q Dersom det skulle oppstå oversvømmelse eller lekkasje, må du øyeblikeklig slå av vannforsyningen ved å stenge stoppekranen og koble fra strømmen ved å ta ut strømkabelen eller fjerne sikringen. Når du tar ut støpslet, må du holde i støpslet og ikke kabelen. q Miljøvern - emballasje: Alt materiale som brukes i emballasjen er miljøvennlig. De ulike plasttypene er identifisert og kan resirkuleres: PE står for polyetylen, som brukes i plasten rundt maskinen og posen som disse instruksjonene oppbevares i. PS står for polystyren (formstøpt) som brukes i de delene av emballasjen som beskytter maskinen. Barnesikring q Oppvaskmaskinen skal kun brukes av voksne. La aldri barn leke med knappene eller andre deler av maskinen. Husk at plastposene som fulgte med emballasjen kan være livsfarlige leker for små barn. Oppbevar alle oppvaskmidler på et trygt sted utenfor barnas rekkevidde. Unngå at barn sitter, står eller vipper på den åpne døren. q q q q q Emballasjedelene av papp er laget av resirkulerbart papir og kan leveres til resirkulering. Under bruk q - gamle apparater: Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Denne oppvaskmaskinen er kun beregnet på kjøkkenutstyr som er egnet for maskinvask. Annen bruk kan skade person eller eiendom. Unngå å åpne døren mens oppvaskmaskinen er i gang, da varm damp kan sive ut. Bruk kun oppvaskmiddel som er spesialutviklet for bruk i oppvaskmaskiner. Ikke plasser skarpe kniver med spissen pekende oppover. Det er mye tryggere å legge dem vannrett i kurven. q q q Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse Spylearm (1) Det er viktig at alle hullene i spylearmen er fri for rester og smuss. Et tett hull kan redusere effektiviteten av vaskingen kraftig. Dersom spylearmen trenger rengjøring, skrur du skruen ut mot klokken, fjerner pakningen og løfter av spylearmen. Rengjør hullene og rist løs eventuelle matrester. 4. Lukk lokket og trykk det ned til det låser seg. Glansmiddelbeholderen må ikke fylles med flytende oppvaskmiddel. Vannmykner (6) Oppvaskmaskinen er utstyrt med vannmykner for hardt vann. Derfor skal glansmiddelbeholderen være stilt inn på lav dosering. Kalken som finnes i hardt vann forårsaker hvite ansamlinger på oppvasken og på innsiden av oppvaskmaskinen. For å forhindre dette, må vannet passere gjennom en spesiell beholder der kalken skilles ut. I og med at vannmykneren bruker grovt oppvaskmaskinsalt, må du fylle på saltbeholderen etter et visst antall vask. Det er viktig at saltbeholderen fylles opp med grovt oppvaskmaskinsalt før oppvaskmaskinen brukes for første gang, dersom du bor i et område hvor vannet er kalkholdig. Indikatorlampen på kontrollpanelet lyser når beholderen må fylles opp. 1. Skru av lokket på saltbeholderen mot klokken. 2. Fyll saltbeholderen med vann (kun første gang). 3. Fyll beholderen med grovt salt. Bruk trakten som følger med. 4. Fjern trakten og tørk av eventuelt søl rundt påfyllingsåpningen. 5. Skru på lokket igjen. Vannmykneren er nå klar til bruk. Påse alltid at det er grovt salt i beholderen, som rommer ca. 1 liter. For å justere vannmykneren, se kapitlet "Justere vannmykneren". Bruk kun spesialsalt for oppvaskmaskiner. Vanlig husholdningssalt kan skade vannmykneren. Grovsil/mikrofilter (2) Hensikten med grovfiltret er å fange opp store objekter som tannpirkere og eggeskall. Påse at silen alltid er ren. Vri grovsilen mot klokken. Løft den ut og skyll den under rennende vann ved behov. Finfilter (3) Det er like viktig å holde dette filtret rent. Et skittent eller tett filter vil alltid redusere effektiviteten av vasken. Det fine filtret kan enkelt løftes ut for å rengjøres når du har fjernet grovsilen. Beholder for oppvaskmiddel (4) Åpne lokket på beholderen ved å skyve låsen på lokket mot kammeret. Les instruksjonene på oppvaskmiddelemballasjen, fyll kammeret i henhold til dette og lukk lokket. Husk at instruksjonene vanligvis referer til full størrelse vaskemaskin. F. eks når man bruker vaske tabellett er det nok å bruke halv dosering. Oppvaskmiddel for forvask helles ved behov i det mindre kammeret til venstre.

3 Dette oppvaskmiddelet er aktivt allerede ved forskyllingen. Påse at det ikke finnes objekter som hindrer lokket i å åpne seg. Bruk kun oppvaskmidler som er spesialutviklet for bruk i oppvaskmaskin. Unngå hyppig bruk av flytende oppvaskmiddel, siden langvarig bruk av slike midler fører med seg en potensiell risiko for økt støy fra pumpen. Beholder for glansmiddel (5) Bruk av glansmiddel vil resultere i renere og raskere tørking av oppvasken, siden det gjør at vann renner lettere av. For mye glansmiddel kan resultere i striper, mens for lite kan føre til hvite flekker. Beholderen rommer ca. 150 ml. Dette holder til ca. 60 vask, avhengig av doseringen. Juster doseringen i henhold til hardheten på vannet. Du kan stille inn doseringen fra 1 til 6, som tilsvarer 1-6 ml glansmiddel. Fabrikkinnstillingen er 1. Begynn på laveste dose og øk ved behov ved å vri innstillingspilen med f.eks skaftet på en skje. Indikatorlampen på kontrollpanelet lyser når beholderen må fylles opp. 1. Åpne lokket på beholderen ved å skyve låsen på lokket mot kammeret og løft lokket. 2. Fyll opp med glansmiddel. Ikke fyll i for mye. 3. Tørk vekk eventuelt søl, slik at det ikke oppstår for mye skum ved neste vask Kontrollpanelet Indikator- og kontrollamper A Display Av/På knapp Vannmyknerknapp Programknapper Knapp for startforsinkelse Kombinasjonsknappene "A": I tillegg til å velge et program, kan du trykke disse to knappene for å justere innstillingen på vannmykneren og avbryte et oppvaskprogram som er i gang. Indikatorlamper: Viser gjeldende fase av det valgte programmet. Vaskesyklus pågår Tørking pågår Vaskeprogram slutt øverste lampe midterste lampe nederste lampe Kontrollamper: Viser at Salt må påfylles Glansmiddel må påfylles Display kan vise: Hvilken hardhetsgrad vannmykneren er innstilt på. Hvilken starttid som er innstilt. Resttiden for programmet. Feilkod Hvordan stille inn startforsinkelse Programstarten kan forsinkes mellon 1 eller 19 timer. 1. Trykk inn Av/På knappen. 2. Trykk på knappen for startforsinkelse til den ønskede forsinkelse vises i displayet. Indikatorlampen for startsforsinkelsesknappen lyser. 3. Trykk på knappen for ønsket program. 4. Den angitte tiden for startforsinkelse vises i displayet. Etter at den innstilte tiden er utløpt, starter programmet. Endre startforsinkelse: Dersom programmet ikke har startet, kan du endre den innstilte tiden med knappen for startforsinkelse. Avbryte startforsinkelse: Dersom programmet ikke har startet, kan du avbryte den forsinkede starten. Trykk på knappen for startforsinkelse flere ganger helt til tidsvarigheten for det valgte programmet vises i displayet. Det ønskede programmet starter umiddelbart Justere vannmykneren For å forhindre kalk på oppvasken og på innsiden av oppvaskmaskinen, må oppvasken vaskes med bløtt vann, dvs. vann med lavt kalkinnhold. Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med en vannmykner, hvor bruksvann som er hardere enn 4 dh (tyske grader) blir avkalket med et spesialsalt. Juster vannmykneren i henhold til tabellen under for hardhetsgraden på vannet i ditt område. Kontakt ditt lokale vannverk for å få vite den nøyaktige hardhetsgraden på vannet i ditt område. Vannmykneren har fem innstillinger: Hårdhetsgrad på vannet d 1) > under 4 mmol/l 2) > 4,2 Innstilling på vannmykner;lvet. Porselen med mønster påmalt glasuren er ikke egnet for maskinvask da fargene kan blekne og miste glansen. Det samme gjelder bestikk med tre- eller plastskaft. alle plastgjenstander kan vaskes i oppvaskmaskin. plasser skarpe kniver med spissen pekende oppover. eller skyll av matrester. 2. Sett oppvasken inn i maskinen. (Se kurven og innrydding). 3. Fyll i riktig mengde oppvaskmiddel i beholderen og lukk lokket. 4. Lukk døren. 5. Trykk inn Av/På knappen. Alle programindikatorlampene lyser. 6. Trykk inn Av/På knappen. Programmet stopper. 2. Alle lampene slukner. 3. fortsetter. Trykk inn Av/På knappen. 2. Åpne døren. døren. Programmet stopper. 2. Programindikatorlampe lyser. 3. Lukk døren og programmet fortsetter etter ca. 6 sekunder. Trykk inn Av/På knappen. Slipp opp knappene. Programmet er nå avbrutt og du kan velge et nytt program. Dersom du slår av oppvaskmaskinen med å trykke på Av/På knappen, avsluttes ikke det valgte programmet, det blir bare avbrutt. Når du starter maskinen på nytt, fortsetter programmet. Rengjøre oppvaskmaskinen Rengjør utsiden av maskinen med et mildt rengjøringsmiddel uten slipemidler. Avslutt med å fjerne rester med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsprodukter som inneholder alkohol (sprit), fortynner eller lignende stoffer Hvis feil oppstår Ved hjelp av sjekklisten nedenfor, kan du kontrollere om du kan utbedre feilen på egen hånd. Dersom du kontakter service vedrørende et problem som er nenvt nedenfor eller for å reparere en feil som er forårsaket av feil installering eller også dersom du har brukt maskinen til andre formål enn det den er beregnet på, er produsenten ikke ansvarlig for servicekostnadene. Feil Programmet starter ikke. Kontroller Er døren godt nok lukket? Har du trykket inn Av/På knappen? Er vannkranen skrudd på? Er oppvaskmaskinen tilkoblet strømnettet? Har sikringen gått? Er knappen for startforsinkelse trykket inn? Er det forrige programmet avsluttet? (Se "Bruk av maskinen"). Er vannkranen skrudd på? Er vannet midlertidig avstengt? Er innløpsslangen klemt eller bøyd? Er filtret på innsiden av innløpsslangen blokkert? Er vanntrykket for lavt? Oppvaskmaskinen fylles ikke med vann. Vannet tømmes ikke når syklusen avsluttes. Åpnet du døren før indikatorlampen lyste og vaskeprogrammet var avsluttet? Er det forrige programmet avsluttet? (Se "Bruk av maskinen"). Er filtrene tette? Er det noe som har hindret spylearmen i å gå rundt? Er hullene i spylearmen tette? Ble oppvasken satt for tett sammen? Er filtrene tette? Er filtrene satt ordentlig på plass? Brukte du nok oppvaskmiddel? Er lokket på saltbeholderen godt nok lukket? Valgte du et program med for lav temperatur? Er glansmiddelbeholderen tom? Oppvasken er ikke godt nok vasket.

4 Tydelig kalkansamling eller hvitt belegg på oppvasken. Oppvaskmaskinen bråker. Plystrelyd under vasking. Oppvasken er ikke skikkelig tørr og er ikke glansfull. Døren er vanskelig å lukke. Er saltbeholderen tom? Er vannmykneren ikke riktig justert? Er glansmiddelbeholderen tom, eller justert til for liten dose? Slår gjenstandene mot hverandre? Slår spylearmen mot gjenstandene? Dette er ikke en feil, prøv et annet merke oppvaskemiddel. Er glansmiddelbeholderen tom, eller justert til for liten dose? Har oppvasken stått for lenge inne i oppvaskmaskinen? Er maskinen satt riktig på plass, står den i vater? Hvis feil oppstår Ved hjelp av feilkoden i displayet, er det mulig at du selv kan løse problemet. Når problemet er løst, trykker du inn knappen for det avbruttna programmet og programmet fortsetter. Ved andre feilkoder i displayet (, følger med nummer): Avbrutt oppvaskprogrammet. Slår av oppvaskmaskinen. Velg oppvaskprogrammet på nytt. Dersom problemet oppstår på nytt, bør du kontakte ditt lokale servicesenter og angi feilkoden. Feil Indikatorlampen for det valgte program blinker: Displayet viser feilkoden, 10. (Problem med vannfilførselen). Indikatorlampen for det valgte program blinker: Displayet viser feilkoden, 20. (Problem med vannavløpet). - Kontroller Er vannkranen skrudd på? Er filtret på innsiden av innløpsslangen blokkert? Er innløpsslangen klemt eller bøyd? Er filtrene tette? Er vannlåsen tilstoppet? Er avløpsslangen klemt eller bøyd? Er filtrene tette? Denne maskinen er i samsvar med følge EØS-direktiver: 73/23/EØS, datert lavspenningsdirektivet. 89/336/EØS, datert (inkl. tillegg 92/31/EØS) direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet. Service Service og reservedeler Service og reservedeler til oppvaskmaskinen får du gjennom nærmeste forhandler eller en av våre serviceavdelinger (se "Elektroverksteder" i telefonkatalogens gule sider). Før du ber om service, bør du bruker feilsøkingstabellen "Hvis feil oppstår" for å prøve å løse problemet selv. Merk deg at elektriske feil alltid skal repareres av en autorisert elektriker. Oppgi maskinens modell, produkt- og serienummer som står på platen som er festet på baksiden av maskinen. Du kan skrive ned disse opplysningene her: TYPE. MOD PROD.NO. SER.NO. Kjøpsdato: Garanti I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser ved salg av elektriske husholdningsapparater, se garantibestemmelsene. Ta vare på kvietteringen og NEL's forsikringsbevis. Hovedkontor: ELECTROLUX HOME PRODUCTS AS Risløkkvn. 2 Postboks 77 Økern 0508 Oslo Telefon Telefax Sentral serviceavdeling/sentralt reservdelslager: Risløkkvn. 2 Postboks 215 Økern 0508 Oslo Adm. og tekn. avdeling: Telefon: Telefax: Bestilling service: Telefon: Telefax: Telefon: Telefax:

5 ... Foreta aldri noen inngrep i maskinen. Feilreparasjoner kan føre til personskade og funksjonsfeil. Bestilling reservedeler: Informasjon for testsentre Saltbeholderen og glansmiddelbeholderen skal fylles opp i henhold til bruksanvisningen. Før målinger utføres skal oppvaskmaskinen kjøres en eller to fulle programmer med oppvaskmiddel og rent gods. Testsstandard: Kapasitet: Fylling av oppvaskkurv: Testprogram: Oppvaskmiddel (IEC type B): Glansmiddel (type III): Vanntrykk: Avløpsslange: EN og EN kuvert iht. EN fylles opp ifølge tegning under energisparing 55 C 9 gram i beholderen + 5 gram i forvaskbeholderen innstilling 3 minimum 0,8 bar, maksimum 10 bar installer ifølge tegning under Installeringsinstruksjoner Alt elektrisk arbeid som kreves for å installere denne maskinen, skal utføres av en kvalifisert elektriker eller annen kompetent person. Alt rørleggerarbeid som kreves for å installere denne maskinen, skal utføres av en kvalifisert rørlegger eller annen kompetent person. Tekniske data Kapasitet: Mål: 6 kuverter iht. EN Høyde 447 mm Bredde 546 mm Dybde (til enden av døren) 480 mm Dybde (til midten av døren) 507 mm Netto Minimum Maksimum Maksimum Spenning Sikring Varmeelement Totalt 22 kg 80 kpa (0,8 bar) 1000 kpa (10 bar) 65 C 230 V - 50 Hz 10 A 1100 W 1180 W Vekt: Vanntrykk: Vanntemperatur: Elektrisk tilkopling: Utpakking Skader Dersom oppvaskmaskinen har blitt skadet under transport, bør du umiddelbart informere selskapet som var ansvarlig for leveringen. Kontroller at oppvaskmaskinen er uskadd. Dersom du oppdager skader, feil eller at noe mangler, bør du informere forhandleren umiddelbart. Gå aldri fra emballasjen på steder hvor barn har tilgang til den. Kontroller at følgende tilleggsutstyr følger med oppvaskmaskinen når du pakker den ut: En trakt for påfylling av salt (1) Bøyle for avløpsslang (2) Gummipakning (3) Strupeorgan 1/2" (4) Bruk Denne oppvaskmaskinen er utviklet kun for rengjøring av husholdningsartikler som er egnet for vask i oppvaskmaskin. Bruk til andre formål kan skade maskinen og gjøre garantien ugyldig. Oppstilling Vaskemaskinen er beregnet for installering på en oppvaskservant, arbeidsflate eller som innebygd enhet. For at den skal fungere som den skal, må maskinen stå i vater. Høyden kan justeres med de justerbare beina (5 mm hver). Se tegningen for mål dersom maskinen bygges inn. Ved frostfare Dersom oppvaskmaskinen plasseres i omgivelser hvor temperaturen noen ganger faller til under 0 C, er det fare for at små mengder vann som er igjen inne i maskinen kan fryse og ødelegge den. For å forhindre dette bør du: 1. Stenge av vannforsyningen til oppvaskmaskinen. 2. Fjerne innløps- og avløpsslangene. 3. Påse at det ligger grovt salt i saltbeholderen for vannmykneren. Maskinen skal kun brukes og lagres innendørs ved normale romtemperaturer. blandebatterier med tilkobling til oppvaskmaskin er tilgjenglig, i tillegg til adaptere for eldre blandebatterier. Koble innløpsslangen til en kran med en 3/4" rørgjenge. Om nødvendig, bruker du strupeorganet som følger med (1/2"). Innløpsslangen må ikke kobles til noen form for forlengelsesslanger.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dersom den er for kort, må hele slangen erstattes med en lengre høytrykksslange, som er spesialkonstruert for dette formålet. Enden av slangen, som er koblet til oppvaskmaskinen, kan vris i alle retninger. Løsne festemutteren, vri på slangen og stram mutteren på nytt. Se til at mutteren er festet og alle koplingene tette før maskinen settes på plass. Bruk kun innløpsslange som følger med maskinen, gjenbruk av gammel slange må ikke forekomma. Avløpstilkopling For å beskytte oppvaskmaskinen mot vannskader er den utstyrt med et vannsikkerhetssystem. Dersom det skulle oppstå en feil, starter avløpspumpen automatisk og vannet som er igjen inne i oppvaskmaskinen, pumpes ut. Vannsikkerhetssystemt fungerer også når oppvaskmaskinen er slått av. Oppvaskmaskinen må imidlertid være tilkoblet strømnettet. Plasser avløpsslangen over vasken som vist på bildet. Den må ikke under noen omstendigheter plasseres mer enn 75 cm over flaten som oppvaskmaskinen står på. Dersom den går høyere, kan dette svekke driften av oppvaskmaskinen. Det er også viktig å påse at innsidediameteren av slangen ikke på noen steder er mindre enn 13 mm. Dersom avløpsslangen er for lang, kan den enkelt skjæres av til riktig lengde. 1. Skjær av slangen til passende lengde ved hjelp av en skarp kniv. 2. Fest bøylen som fulgte med, til enden av slangen. Elektrisk tilkopling Oppvaskmaskinen er ustyrt med en ledning og elektrisk støpsel for tilkobling til en 230 volts jordet veggkontakt, som bør være lett tilgjengelig og beskyttet av en sikring på 10 ampere. Før noe arbeid på oppvaskmaskinen utføres, må den kobles fra strømnettet, for eksempel ved at støpselet tas ut av veggkontakten. Permanent elektrisk installasjon må utføres av autorisert elektriker eller annen kompetent person Med reservation för ändringar Oikeus muutoksiin pidätetään Med forbehold om endringer.

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer