Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Før det utføres noe som helst arbeid på oppvaskmaskinen, må den kobles fra strømnettet. Dette gjøres ved å dra støpslet ut av veggkontakten eller fjerne sikringen fra sikringsskapet. Vanntilførselen skal skje via en lett tilgjengelig stoppekran. Strømkabelen må være plugget inn i en jordet kontakt, som må være lett tilgjengelig. Permanent installasjon må kun utføres av en autorisert elektriker. Er strømkabelen skadet, må den erstattes av strømkabelen godkjent av Leverandør eller E-service. Påse at strømkabelen ikke er klemt eller skadet på noe vis og at slangene ikke presses sammen eller vris når oppvaskmaskinen flyttes i forbindelse med installering eller rengjøring osv. Service og mulige reparasjoner må utføres av vår sentrale serviceavdeling eller av et servicefirma som er godkjent av leverandøren. Bruk kun reservedeler som leveres av disse. Prøv aldri å reparere oppvaskmaskinen selv. Påse at oppvaskmaskinens dør alltid er lukket, unntatt ved inn- og utrydding av oppvask. På denne måten unngås det at noen snubler over den åpne døren og skades, dersom maskinen er lavt plassert. Dersom du tar ut gjenstander fra oppvaskmaskinen før vaskeprogrammet er omme, er det svært viktig at disse skylles under rennende vann for å fjerne rester av oppvaskmiddel. Vannsikkerhetssystemet beskytter mot vannskader. Følgende krav må oppfylles: - Oppvaskmaskinen må være koblet til strømnettet når den er slått av. - Oppvaskmaskinen må være riktig installert. - Slå alltid av vanntilførselen når oppvaskmaskinen skal være uten tilsyn over en lengre periode. q q q q q q q Dersom det skulle oppstå oversvømmelse eller lekkasje, må du øyeblikeklig slå av vannforsyningen ved å stenge stoppekranen og koble fra strømmen ved å ta ut strømkabelen eller fjerne sikringen. Når du tar ut støpslet, må du holde i støpslet og ikke kabelen. q Miljøvern - emballasje: Alt materiale som brukes i emballasjen er miljøvennlig. De ulike plasttypene er identifisert og kan resirkuleres: PE står for polyetylen, som brukes i plasten rundt maskinen og posen som disse instruksjonene oppbevares i. PS står for polystyren (formstøpt) som brukes i de delene av emballasjen som beskytter maskinen. Barnesikring q Oppvaskmaskinen skal kun brukes av voksne. La aldri barn leke med knappene eller andre deler av maskinen. Husk at plastposene som fulgte med emballasjen kan være livsfarlige leker for små barn. Oppbevar alle oppvaskmidler på et trygt sted utenfor barnas rekkevidde. Unngå at barn sitter, står eller vipper på den åpne døren. q q q q q Emballasjedelene av papp er laget av resirkulerbart papir og kan leveres til resirkulering. Under bruk q - gamle apparater: Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Denne oppvaskmaskinen er kun beregnet på kjøkkenutstyr som er egnet for maskinvask. Annen bruk kan skade person eller eiendom. Unngå å åpne døren mens oppvaskmaskinen er i gang, da varm damp kan sive ut. Bruk kun oppvaskmiddel som er spesialutviklet for bruk i oppvaskmaskiner. Ikke plasser skarpe kniver med spissen pekende oppover. Det er mye tryggere å legge dem vannrett i kurven. q q q Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse Spylearm (1) Det er viktig at alle hullene i spylearmen er fri for rester og smuss. Et tett hull kan redusere effektiviteten av vaskingen kraftig. Dersom spylearmen trenger rengjøring, skrur du skruen ut mot klokken, fjerner pakningen og løfter av spylearmen. Rengjør hullene og rist løs eventuelle matrester. 4. Lukk lokket og trykk det ned til det låser seg. Glansmiddelbeholderen må ikke fylles med flytende oppvaskmiddel. Vannmykner (6) Oppvaskmaskinen er utstyrt med vannmykner for hardt vann. Derfor skal glansmiddelbeholderen være stilt inn på lav dosering. Kalken som finnes i hardt vann forårsaker hvite ansamlinger på oppvasken og på innsiden av oppvaskmaskinen. For å forhindre dette, må vannet passere gjennom en spesiell beholder der kalken skilles ut. I og med at vannmykneren bruker grovt oppvaskmaskinsalt, må du fylle på saltbeholderen etter et visst antall vask. Det er viktig at saltbeholderen fylles opp med grovt oppvaskmaskinsalt før oppvaskmaskinen brukes for første gang, dersom du bor i et område hvor vannet er kalkholdig. Indikatorlampen på kontrollpanelet lyser når beholderen må fylles opp. 1. Skru av lokket på saltbeholderen mot klokken. 2. Fyll saltbeholderen med vann (kun første gang). 3. Fyll beholderen med grovt salt. Bruk trakten som følger med. 4. Fjern trakten og tørk av eventuelt søl rundt påfyllingsåpningen. 5. Skru på lokket igjen. Vannmykneren er nå klar til bruk. Påse alltid at det er grovt salt i beholderen, som rommer ca. 1 liter. For å justere vannmykneren, se kapitlet "Justere vannmykneren". Bruk kun spesialsalt for oppvaskmaskiner. Vanlig husholdningssalt kan skade vannmykneren. Grovsil/mikrofilter (2) Hensikten med grovfiltret er å fange opp store objekter som tannpirkere og eggeskall. Påse at silen alltid er ren. Vri grovsilen mot klokken. Løft den ut og skyll den under rennende vann ved behov. Finfilter (3) Det er like viktig å holde dette filtret rent. Et skittent eller tett filter vil alltid redusere effektiviteten av vasken. Det fine filtret kan enkelt løftes ut for å rengjøres når du har fjernet grovsilen. Beholder for oppvaskmiddel (4) Åpne lokket på beholderen ved å skyve låsen på lokket mot kammeret. Les instruksjonene på oppvaskmiddelemballasjen, fyll kammeret i henhold til dette og lukk lokket. Husk at instruksjonene vanligvis referer til full størrelse vaskemaskin. F. eks når man bruker vaske tabellett er det nok å bruke halv dosering. Oppvaskmiddel for forvask helles ved behov i det mindre kammeret til venstre.

3 Dette oppvaskmiddelet er aktivt allerede ved forskyllingen. Påse at det ikke finnes objekter som hindrer lokket i å åpne seg. Bruk kun oppvaskmidler som er spesialutviklet for bruk i oppvaskmaskin. Unngå hyppig bruk av flytende oppvaskmiddel, siden langvarig bruk av slike midler fører med seg en potensiell risiko for økt støy fra pumpen. Beholder for glansmiddel (5) Bruk av glansmiddel vil resultere i renere og raskere tørking av oppvasken, siden det gjør at vann renner lettere av. For mye glansmiddel kan resultere i striper, mens for lite kan føre til hvite flekker. Beholderen rommer ca. 150 ml. Dette holder til ca. 60 vask, avhengig av doseringen. Juster doseringen i henhold til hardheten på vannet. Du kan stille inn doseringen fra 1 til 6, som tilsvarer 1-6 ml glansmiddel. Fabrikkinnstillingen er 1. Begynn på laveste dose og øk ved behov ved å vri innstillingspilen med f.eks skaftet på en skje. Indikatorlampen på kontrollpanelet lyser når beholderen må fylles opp. 1. Åpne lokket på beholderen ved å skyve låsen på lokket mot kammeret og løft lokket. 2. Fyll opp med glansmiddel. Ikke fyll i for mye. 3. Tørk vekk eventuelt søl, slik at det ikke oppstår for mye skum ved neste vask Kontrollpanelet Indikator- og kontrollamper A Display Av/På knapp Vannmyknerknapp Programknapper Knapp for startforsinkelse Kombinasjonsknappene "A": I tillegg til å velge et program, kan du trykke disse to knappene for å justere innstillingen på vannmykneren og avbryte et oppvaskprogram som er i gang. Indikatorlamper: Viser gjeldende fase av det valgte programmet. Vaskesyklus pågår Tørking pågår Vaskeprogram slutt øverste lampe midterste lampe nederste lampe Kontrollamper: Viser at Salt må påfylles Glansmiddel må påfylles Display kan vise: Hvilken hardhetsgrad vannmykneren er innstilt på. Hvilken starttid som er innstilt. Resttiden for programmet. Feilkod Hvordan stille inn startforsinkelse Programstarten kan forsinkes mellon 1 eller 19 timer. 1. Trykk inn Av/På knappen. 2. Trykk på knappen for startforsinkelse til den ønskede forsinkelse vises i displayet. Indikatorlampen for startsforsinkelsesknappen lyser. 3. Trykk på knappen for ønsket program. 4. Den angitte tiden for startforsinkelse vises i displayet. Etter at den innstilte tiden er utløpt, starter programmet. Endre startforsinkelse: Dersom programmet ikke har startet, kan du endre den innstilte tiden med knappen for startforsinkelse. Avbryte startforsinkelse: Dersom programmet ikke har startet, kan du avbryte den forsinkede starten. Trykk på knappen for startforsinkelse flere ganger helt til tidsvarigheten for det valgte programmet vises i displayet. Det ønskede programmet starter umiddelbart Justere vannmykneren For å forhindre kalk på oppvasken og på innsiden av oppvaskmaskinen, må oppvasken vaskes med bløtt vann, dvs. vann med lavt kalkinnhold. Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med en vannmykner, hvor bruksvann som er hardere enn 4 dh (tyske grader) blir avkalket med et spesialsalt. Juster vannmykneren i henhold til tabellen under for hardhetsgraden på vannet i ditt område. Kontakt ditt lokale vannverk for å få vite den nøyaktige hardhetsgraden på vannet i ditt område. Vannmykneren har fem innstillinger: Hårdhetsgrad på vannet d 1) > under 4 mmol/l 2) > 4,2 Innstilling på vannmykner;lvet. Porselen med mønster påmalt glasuren er ikke egnet for maskinvask da fargene kan blekne og miste glansen. Det samme gjelder bestikk med tre- eller plastskaft. alle plastgjenstander kan vaskes i oppvaskmaskin. plasser skarpe kniver med spissen pekende oppover. eller skyll av matrester. 2. Sett oppvasken inn i maskinen. (Se kurven og innrydding). 3. Fyll i riktig mengde oppvaskmiddel i beholderen og lukk lokket. 4. Lukk døren. 5. Trykk inn Av/På knappen. Alle programindikatorlampene lyser. 6. Trykk inn Av/På knappen. Programmet stopper. 2. Alle lampene slukner. 3. fortsetter. Trykk inn Av/På knappen. 2. Åpne døren. døren. Programmet stopper. 2. Programindikatorlampe lyser. 3. Lukk døren og programmet fortsetter etter ca. 6 sekunder. Trykk inn Av/På knappen. Slipp opp knappene. Programmet er nå avbrutt og du kan velge et nytt program. Dersom du slår av oppvaskmaskinen med å trykke på Av/På knappen, avsluttes ikke det valgte programmet, det blir bare avbrutt. Når du starter maskinen på nytt, fortsetter programmet. Rengjøre oppvaskmaskinen Rengjør utsiden av maskinen med et mildt rengjøringsmiddel uten slipemidler. Avslutt med å fjerne rester med en fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsprodukter som inneholder alkohol (sprit), fortynner eller lignende stoffer Hvis feil oppstår Ved hjelp av sjekklisten nedenfor, kan du kontrollere om du kan utbedre feilen på egen hånd. Dersom du kontakter service vedrørende et problem som er nenvt nedenfor eller for å reparere en feil som er forårsaket av feil installering eller også dersom du har brukt maskinen til andre formål enn det den er beregnet på, er produsenten ikke ansvarlig for servicekostnadene. Feil Programmet starter ikke. Kontroller Er døren godt nok lukket? Har du trykket inn Av/På knappen? Er vannkranen skrudd på? Er oppvaskmaskinen tilkoblet strømnettet? Har sikringen gått? Er knappen for startforsinkelse trykket inn? Er det forrige programmet avsluttet? (Se "Bruk av maskinen"). Er vannkranen skrudd på? Er vannet midlertidig avstengt? Er innløpsslangen klemt eller bøyd? Er filtret på innsiden av innløpsslangen blokkert? Er vanntrykket for lavt? Oppvaskmaskinen fylles ikke med vann. Vannet tømmes ikke når syklusen avsluttes. Åpnet du døren før indikatorlampen lyste og vaskeprogrammet var avsluttet? Er det forrige programmet avsluttet? (Se "Bruk av maskinen"). Er filtrene tette? Er det noe som har hindret spylearmen i å gå rundt? Er hullene i spylearmen tette? Ble oppvasken satt for tett sammen? Er filtrene tette? Er filtrene satt ordentlig på plass? Brukte du nok oppvaskmiddel? Er lokket på saltbeholderen godt nok lukket? Valgte du et program med for lav temperatur? Er glansmiddelbeholderen tom? Oppvasken er ikke godt nok vasket.

4 Tydelig kalkansamling eller hvitt belegg på oppvasken. Oppvaskmaskinen bråker. Plystrelyd under vasking. Oppvasken er ikke skikkelig tørr og er ikke glansfull. Døren er vanskelig å lukke. Er saltbeholderen tom? Er vannmykneren ikke riktig justert? Er glansmiddelbeholderen tom, eller justert til for liten dose? Slår gjenstandene mot hverandre? Slår spylearmen mot gjenstandene? Dette er ikke en feil, prøv et annet merke oppvaskemiddel. Er glansmiddelbeholderen tom, eller justert til for liten dose? Har oppvasken stått for lenge inne i oppvaskmaskinen? Er maskinen satt riktig på plass, står den i vater? Hvis feil oppstår Ved hjelp av feilkoden i displayet, er det mulig at du selv kan løse problemet. Når problemet er løst, trykker du inn knappen for det avbruttna programmet og programmet fortsetter. Ved andre feilkoder i displayet (, følger med nummer): Avbrutt oppvaskprogrammet. Slår av oppvaskmaskinen. Velg oppvaskprogrammet på nytt. Dersom problemet oppstår på nytt, bør du kontakte ditt lokale servicesenter og angi feilkoden. Feil Indikatorlampen for det valgte program blinker: Displayet viser feilkoden, 10. (Problem med vannfilførselen). Indikatorlampen for det valgte program blinker: Displayet viser feilkoden, 20. (Problem med vannavløpet). - Kontroller Er vannkranen skrudd på? Er filtret på innsiden av innløpsslangen blokkert? Er innløpsslangen klemt eller bøyd? Er filtrene tette? Er vannlåsen tilstoppet? Er avløpsslangen klemt eller bøyd? Er filtrene tette? Denne maskinen er i samsvar med følge EØS-direktiver: 73/23/EØS, datert lavspenningsdirektivet. 89/336/EØS, datert (inkl. tillegg 92/31/EØS) direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet. Service Service og reservedeler Service og reservedeler til oppvaskmaskinen får du gjennom nærmeste forhandler eller en av våre serviceavdelinger (se "Elektroverksteder" i telefonkatalogens gule sider). Før du ber om service, bør du bruker feilsøkingstabellen "Hvis feil oppstår" for å prøve å løse problemet selv. Merk deg at elektriske feil alltid skal repareres av en autorisert elektriker. Oppgi maskinens modell, produkt- og serienummer som står på platen som er festet på baksiden av maskinen. Du kan skrive ned disse opplysningene her: TYPE. MOD PROD.NO. SER.NO. Kjøpsdato: Garanti I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser ved salg av elektriske husholdningsapparater, se garantibestemmelsene. Ta vare på kvietteringen og NEL's forsikringsbevis. Hovedkontor: ELECTROLUX HOME PRODUCTS AS Risløkkvn. 2 Postboks 77 Økern 0508 Oslo Telefon Telefax Sentral serviceavdeling/sentralt reservdelslager: Risløkkvn. 2 Postboks 215 Økern 0508 Oslo Adm. og tekn. avdeling: Telefon: Telefax: Bestilling service: Telefon: Telefax: Telefon: Telefax:

5 ... Foreta aldri noen inngrep i maskinen. Feilreparasjoner kan føre til personskade og funksjonsfeil. Bestilling reservedeler: Informasjon for testsentre Saltbeholderen og glansmiddelbeholderen skal fylles opp i henhold til bruksanvisningen. Før målinger utføres skal oppvaskmaskinen kjøres en eller to fulle programmer med oppvaskmiddel og rent gods. Testsstandard: Kapasitet: Fylling av oppvaskkurv: Testprogram: Oppvaskmiddel (IEC type B): Glansmiddel (type III): Vanntrykk: Avløpsslange: EN og EN kuvert iht. EN fylles opp ifølge tegning under energisparing 55 C 9 gram i beholderen + 5 gram i forvaskbeholderen innstilling 3 minimum 0,8 bar, maksimum 10 bar installer ifølge tegning under Installeringsinstruksjoner Alt elektrisk arbeid som kreves for å installere denne maskinen, skal utføres av en kvalifisert elektriker eller annen kompetent person. Alt rørleggerarbeid som kreves for å installere denne maskinen, skal utføres av en kvalifisert rørlegger eller annen kompetent person. Tekniske data Kapasitet: Mål: 6 kuverter iht. EN Høyde 447 mm Bredde 546 mm Dybde (til enden av døren) 480 mm Dybde (til midten av døren) 507 mm Netto Minimum Maksimum Maksimum Spenning Sikring Varmeelement Totalt 22 kg 80 kpa (0,8 bar) 1000 kpa (10 bar) 65 C 230 V - 50 Hz 10 A 1100 W 1180 W Vekt: Vanntrykk: Vanntemperatur: Elektrisk tilkopling: Utpakking Skader Dersom oppvaskmaskinen har blitt skadet under transport, bør du umiddelbart informere selskapet som var ansvarlig for leveringen. Kontroller at oppvaskmaskinen er uskadd. Dersom du oppdager skader, feil eller at noe mangler, bør du informere forhandleren umiddelbart. Gå aldri fra emballasjen på steder hvor barn har tilgang til den. Kontroller at følgende tilleggsutstyr følger med oppvaskmaskinen når du pakker den ut: En trakt for påfylling av salt (1) Bøyle for avløpsslang (2) Gummipakning (3) Strupeorgan 1/2" (4) Bruk Denne oppvaskmaskinen er utviklet kun for rengjøring av husholdningsartikler som er egnet for vask i oppvaskmaskin. Bruk til andre formål kan skade maskinen og gjøre garantien ugyldig. Oppstilling Vaskemaskinen er beregnet for installering på en oppvaskservant, arbeidsflate eller som innebygd enhet. For at den skal fungere som den skal, må maskinen stå i vater. Høyden kan justeres med de justerbare beina (5 mm hver). Se tegningen for mål dersom maskinen bygges inn. Ved frostfare Dersom oppvaskmaskinen plasseres i omgivelser hvor temperaturen noen ganger faller til under 0 C, er det fare for at små mengder vann som er igjen inne i maskinen kan fryse og ødelegge den. For å forhindre dette bør du: 1. Stenge av vannforsyningen til oppvaskmaskinen. 2. Fjerne innløps- og avløpsslangene. 3. Påse at det ligger grovt salt i saltbeholderen for vannmykneren. Maskinen skal kun brukes og lagres innendørs ved normale romtemperaturer. blandebatterier med tilkobling til oppvaskmaskin er tilgjenglig, i tillegg til adaptere for eldre blandebatterier. Koble innløpsslangen til en kran med en 3/4" rørgjenge. Om nødvendig, bruker du strupeorganet som følger med (1/2"). Innløpsslangen må ikke kobles til noen form for forlengelsesslanger.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dersom den er for kort, må hele slangen erstattes med en lengre høytrykksslange, som er spesialkonstruert for dette formålet. Enden av slangen, som er koblet til oppvaskmaskinen, kan vris i alle retninger. Løsne festemutteren, vri på slangen og stram mutteren på nytt. Se til at mutteren er festet og alle koplingene tette før maskinen settes på plass. Bruk kun innløpsslange som følger med maskinen, gjenbruk av gammel slange må ikke forekomma. Avløpstilkopling For å beskytte oppvaskmaskinen mot vannskader er den utstyrt med et vannsikkerhetssystem. Dersom det skulle oppstå en feil, starter avløpspumpen automatisk og vannet som er igjen inne i oppvaskmaskinen, pumpes ut. Vannsikkerhetssystemt fungerer også når oppvaskmaskinen er slått av. Oppvaskmaskinen må imidlertid være tilkoblet strømnettet. Plasser avløpsslangen over vasken som vist på bildet. Den må ikke under noen omstendigheter plasseres mer enn 75 cm over flaten som oppvaskmaskinen står på. Dersom den går høyere, kan dette svekke driften av oppvaskmaskinen. Det er også viktig å påse at innsidediameteren av slangen ikke på noen steder er mindre enn 13 mm. Dersom avløpsslangen er for lang, kan den enkelt skjæres av til riktig lengde. 1. Skjær av slangen til passende lengde ved hjelp av en skarp kniv. 2. Fest bøylen som fulgte med, til enden av slangen. Elektrisk tilkopling Oppvaskmaskinen er ustyrt med en ledning og elektrisk støpsel for tilkobling til en 230 volts jordet veggkontakt, som bør være lett tilgjengelig og beskyttet av en sikring på 10 ampere. Før noe arbeid på oppvaskmaskinen utføres, må den kobles fra strømnettet, for eksempel ved at støpselet tas ut av veggkontakten. Permanent elektrisk installasjon må utføres av autorisert elektriker eller annen kompetent person Med reservation för ändringar Oikeus muutoksiin pidätetään Med forbehold om endringer.

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Barnematmaker. Bruksanvisning. Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Barnematmaker Bruksanvisning Art.nr K1500186-020 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INNHOLD VIKTIG INFORMASJON 2 HÅNDTERING 4 OVERSIKT OVER MASKINEN 5 FØR BRUK 8 BRUK 8 - Påfylling av vann 8 - Montering

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC9420A http://no.yourpdfguides.com/dref/835273 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC9420A. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC9420A i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7.

INNHOLD. Din avtrekkshette. Beskrivelse 4 Innledning 4. Sikkerhet. Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6. Bruk. Betjening 7. INNHOLD Din avtrekkshette Sikkerhet Bruk Vedlikehold Installasjon Tillegg Beskrivelse 4 Innledning 4 Sikkerhetsregler 5 Avtrekkssystemer 6 Betjening 7 Rengjøring 9 Fettfiltre 10 Kullfiltre 10 LED-lys 10

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Bruksanvisning for oppvaskmaskin Bruksanvisning for oppvaskmaskin Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Installasjonsveiledning VAQ E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning VAQ E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning VAQ E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under kjøkkenvasken

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL

ORIGINAL LINE A BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Maskiner med automatisk vannfylling UM_NO Part No.: 1764080_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Generell

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer