BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200"

Transkript

1 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R :2

2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent med maskinen og dens hensikt og bruk. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon for hvordan bruke maskinen sikkert, riktig og mest mulig effektivt. Ved å ta hensyn til disse instruksjonene unngås farlige situasjoner, unødvendige reparasjonskostnader og stans i produksjon(arbeid). Brukermanualen er ment som et supplement til gjeldende nasjonale regler og reguleringer når det gjelder sikkerhet og miljøhensyn. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares i nærheten av maskinen, og skal leses og brukes av alle som utfører en type jobb med maskinen, som: Bruk, inkludert oppstart, problemløsning underveis og fjerning av avfallsstoffer Vedlikehold (service, inspeksjoner, reparasjoner) Transport I tillegg til å følge bruksanvisningen og ta hensyn til gjeldende regler for sikkerhet og miljø, gjelder generelle regler og hensyn for sikkerhet og gode arbeidsforhold. Kapittel Spesifikasjoner 1.2 Motorspesifikasjon 1.3 Bruksområde og riktig bruk 1.4 Ekstra strømforsyning 1.5 Maskinbetegnelse 1.6 Instruksjon for bruk av f k Kapittel Advarsler og symbolforklaring 2.1 Organisatoriske tiltak 2.2 Brukeransvar og kvalifikasjoner 2.3 Sikkerhetsinstruksjoner ved visse faser av driften 2.4 Håndtering av maskinen under vedlikehold og hvordan utføre problemløsning. 2.5 Definisjon av absolutt sikker posisjon 2.6 Farlige punkter å ta hensyn til Kapittel Stell og vedlikehold 3.2 Beskrivelse 3.3 Koblingsboks 3.4 Kontrollenheter 3.5 Fresetrommelen 3.6 Freseverktøy Kapittel Transportere maskinen i et kjøretøy 4.2 Manuelt flytte maskinen 4.3 Transportere med løfteutstyr 4.4 Hvordan bruke maskinen 4.5 d f Mål, størrelse og vekt Side 1

3 Kapittel Forberedelser og oppstart 5.2 Starte Kapittel Bruk 6.2 Informasjon om 6.3 Anbefalt h freseretning h 6.4 Slå av maskinen 6.5 Framgangsmåte i tilfelle feil 6.6 Sikkerhetsutkobling 6.7 Oppstart av maskinen etter feil 6.8 Tiltak før og etter maskinen har stått lenge uten bruk Kapittel Merknader 7.2 Vedlikehold og inspeksjonsliste 7.3 Reparasjon 7.4 Fresetrommelen 7.5 Utstyr til fresetrommelen 7.6 Bytte av fresetrommelen 7.7 Påvirke fresebildet 7.8 Reimdrift 7.9 Motor Kapittel Koblingsskjema Kapittel Feilsøking fresemaskin Kapittel Deleliste 10.2 Monteringsplan 10.3 Avfall og resirkulering 10.4 Garantisertifikat 10.5 Garanti 10.6 EU Samsvarserklæring Side 2

4 Kapittel 1: Tekniske Data 1.1 Spesifikasjoner Maskinens benevnelse: AIRTEC Fresemaskin Maskintype: RT 3200 Produsent: AIRTEC AG Industriestrasse 40 CH 4455 Zunzgen Sveits Dimensjoner Maskin Lengde 1450 mm Bredde 580 mm Høyde 1100 mm Vekt RT EL 214 kg inkl. trommel Vekt RT B 204 kg inkl. trommel Arbeidsbredde: 320 mm Mating: manuelt 1.2 Motorspesifikasjon Det elektriske systemets kraftbehov: RT 3200 EL (Elektrisk) Strøm: 5,5 KW Kraftbehov: 400V 3fas 50 Hz 32A for CEE 5 polet støpsel 32A sikring eller 230V 3 fas 50Hz 32A 4 polet støpsel RT 3200 B (Bensin) Motorkraft: 8,0 hk Side 3

5 1.3 Bruksområde og riktig bruk. RT 3200 er for behandling av horisontale overflater. All annen bruk anses som upassende. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av ukorrekt bruk. Risikoen bæres av brukeren alene. 1.4 Elektrisk strømforsyning (Generator) Hvis RT 3200 må brukes med en generator, se til at alle sikkerhetsanordninger fungerer i henhold til retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for å unngå skade på elektriske komponenter. 1.5 Maskinbetegnelse RT = Modell 320 = Arbeidsbredde i mm EL/B = Drevet av elektrisitet eller bensin 1.6 Instruksjon for bruk av fresemaskinen Støynivået på RT 3200 kan gå over 85 db(a) ved bruk. Kan også nå støynivå opp til 100 db(a)! Viktig at operatøren og de som er i nærheten bruker hørselvern når maskinen er i bruk. Ta hensyn til andre før oppstart og pass på at de i nærheten har på seg riktig verneutstyr. Kapittel 2: Sikkerhetsforskrifter 2.0 Advarsler og symbolforklaring I denne bruksanvisningen vil følgende symboler brukes for å forklare viktig informasjon: ARBEIDSSIKKERHET SYMBOL. Dette symbolet brukes for å instruere om situasjoner som utgjør en risiko for helse eller tilfeller som potensielt kan være livstruende. Alltid overhold instruksjoner gitt i bruksanvisningen for egen og andres sikkerhet. Spesiell informasjon vedrørende den økonomiske bruken av maskinen. Side 4

6 Disse symbolene gir informasjon og veiledning, samt presiserer forbud for å forhindre personskader eller omfattende skade på eiendom. Advarsel spenningsfare. Merknader til verneinnretninger i elektriske installasjoner. Ta kontakt med produsent for råd. Informasjon om regelmessig sjekk. Informasjon om viktige notater i bruksanvisningen. 2.1 Organisatoriske tiltak Ta denne brukerhåndboken med deg og oppbevar den for eksempel i bilen slik at den er lett tilgjenglig ute på anleggsplassen. I tillegg til instruksjonene, ta hensyn til generelle lovbestemmelser og andre obligatoriske bestemmelser om forebygging av ulykker. Gi instruksjoner om dette. Denne typen forpliktelse kan styre, f.eks. ved håndtering av farlige stoffer bruke personlig verneutstyr, og etterfølge trafikkreglene. Driftsveiledningen må suppleres med instruksjoner som tar hensyn til særegenheter i selskapet inkludert forpliktelser overvåking og rapportering. Ansatte som skal bruke maskinen må ha lest instruksjonene før de starter arbeidet, og da spesielt kapittelet Sikkerhetsinstruksjoner. Side 5

7 Bruker skal påse at langt hår er oppsatt, ingen løse klær som for eksempel skjerf eller smykker henger i faresonen, vær også forsiktig med bruk av ringer. Det er en risiko ved at klær eller hår sitter fast eller blir dratt inn i maskinen. Hvis dette er nødvendig eller kreves av instruksjonene, bruke personlig verneutstyr! Ta hensyn til alle sikkerhetsforskrifter og fareadvarsler i forbindelse med bruk av maskinen. Sikkerhetsinstrukser og fareadvarsler plassert på maskinen eller ved siden av skal holdes i sin helhet. De må alltid være leselig. Hvis endringer på maskinen eller dens driftsmodus påvirker sikkerheten, må maskinen stoppes umiddelbart. Finn umiddelbart årsaken til feilen! Endringer, utvidelser og ombygginger som kan påvirke sikkerheten krever godkjenning fra produsenten! Dette gjelder særlig i forhold til montering eller innstillinger av sikkerhetsinnretninger samt for sveising utføret på bærende elementer. Deler må oppfylle de tekniske kravene spesifisert av produsenten. Dette er alltid garantert med originale deler. Overhold tidsplaner spesifisert i instruksjonsmanualen for rutinemessig kontroll og test! Utfør vedlikehold av maskinen på et tilstrekkelig utstyrt verksted. Påse at brannforskriftene overholdes. 2.2 Brukeransvar og kvalifikasjoner Grunnleggende ansvar: Kun pålitelig personell eller kvalifiserte personer skal bruke maskinen. Påse at de som skal bruke maskinen er over lovbestemt alder. Vær klar på hvem som har ansvar for hva på arbeidsplassen. Påse at trafikksikkerheten overholdes. Personer som er under opplæring får kun bruke maskinen under oppsyn av lærer/ instruktør. Arbeid på elektriske deler av maskinen må kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Side 6

8 2.3 Sikkerhetsinstruksjoner Ikke bruk maskinen hvis ikke maskinen er i driftsikker stand. Sjekk maskinen jevnlig for utvendige skader og defekter. Hvis en funksjonsfeil oppstår, slå av maskinen øyeblikkelig og sikre den. Trekk ut støpselet! Det skal være en klarering på 2 meter rundt maskinen når den er i bruk av sikkerhetsmessige årsaker. Ved oppstart påse at ingen personer kan bli satt i fare. Aldri slå av eller fjern avsug når maskinen er i gang! Alle personer I nærheten av maskinen når den er I drift må ha på seg vernebriller med sidebeskyttelse, øreklokker og vernesko. Operatøren skal ikke ha på seg løst hengende klær som kan sette seg fast. Ved behov for lenger strømkabel, bruk kun skjøteledninger som er dimensjonert til å passe maskinen. 2.4 Håndtering av maskinen under vedlikehold og hvordan utføre problemløsning. Mekanisk vedlikehold: Slå alltid av maskinen før vedlikehold skal utføres; skru til posisjon OFF (AV). Dette forklares nærmere i kapittel 2.8. Les videre om sikkerhetsinnstrukser under kapitelene om vedlikehold. Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler! Bruk lofrie vaskekluter! Husk: stram skruer som er løsnet i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner! 2.5 Absolutt Sikker AV posisjon Definisjon: I denne posisjonen kan den ikke skade noen og er sikker. 1. For å få maskinen i denne posisjonen skrur du den til OFF posisjon (AV). 2. Skru av avsug. 3. Vent til alt stopper og trekk ut støpselet. Side 7

9 2.6 Farlige punkter å se opp for Det er strengt forbudt å fjerne eller endre sikkerhetssystemet i maskinen! Obligatorisk og viktig! Bruk åndedrettsvern da støvpartikler som produseres under kjøring kan skade helsen, bruk også en profesjonell støvsuger. Elektrisk utstyr skal kontrolleres regelmessig. Defekter som løse tilkoblinger eller brente kabler må fjernes umiddelbart. Kontakt en kvalifisert elektriker eller service. Ikke start arbeidet før du er kjent med de elektrotekniske forskrifter som gjelder for området. Kapittel 3: Generelt 3.1 Stell og vedlikehold Nøye og regelmessig vedlikehold er en forutsetning for at maskinen fungerer riktig og for sikkerheten. 3.2 Beskrivelse 1) Kontrollpanel 2) Hurtig hev 3) Koble til industriell støvsuger 4) Dybdejustering 5) Maskinhuset 6) Sikkerhet bryter 7) Bremsesystemet Side 8

10 AIRTEC RT 3200 freseserien leveres på forespørsel med enten en 400 V/230V elektrisk motor eller en bensinmotor. Det er robuste og kraftige maskiner som kan brukes på alle overflater. Den nøyaktige innstilling av arbeidsdybden garanterer at byggeflaten (freseflaten) er beskyttet for å bli ødelagt. Arbeidsbredden er på 320 mm. Utstyrt med riktig verktøy kan RT 3200 freseserien brukes til ulike applikasjoner, for eksempel: Frese betong Rengjøring av alle typer underlag Fjerne belegg og lim Lage spor i betongoverflater Rustfjerning på metalloverflater som båtdekk, tanker og containere. Avkalking Forberede andre flater for nye belegg Den nøyaktige justering av dybden gir full ytelse av freseverktøyet. 3.3 Koblingsboks 400V versjon 1) PÅ bryter 2) AV bryter 3) NØDSTOPP 4) Sikkerhetsbryter På bryteren er på koblingsboksen. (GRØNN) Før du slår på maskinen bruk hurtigheveren til å løfte fresetrommelen, dette for å forhindre at motoren starter eller tomgangskjøring med fresetrommelen i inngrep eller med full belastning. Nødstopp bryteren: Press den røde nødstopp bryteren for å kutte all strøm til motor øyeblikkelig. Start på nytt ved å vri for å låse opp. Motorvern utløsning ved feil spenning: Ved spenningsfeil så er maskinen integrert med et motorvern som kutter strømtilførselen umiddelbart hvis, f. eks sikringen faller ut, spenningen er variabel eller en kabel er skadet. Sikkerhetsbryter (nøkkel): Den elektriske bryteren boksen er også utstyrt med en snor som du kan nappe ut ved nødstilfelle. Denne festes til håndleddet og nøkkelen må settes inn i låsen! (Fig. med 3,4) Side 9

11 3.3 Koblingsboks 230V 400V 3fas med dobbelspenning versjon 1) PÅ bryter (hvit) 2) AV bryter og nødstopp 3) Sikkerhetsbryter Maskinen er utstyrt med både 400V 32A(5pin) støpsel og 230V 32A (4pin) støpsel med fasevender: Hvis motoren/spindel roterer feil vei endrer man fasen inne i bryteren ved å vri på de to pinnene som er montert på den svarte ringen: Side 10

12 Bilde inne i elektrisk boks: Side 11

13 Strømtilkobling fra underside av strømboksen en for 230V 3fas(blå) og en for 400V 3fas (rød). Strømboksen er koblet slik at det ikke er fare for å få støtt fra den bryteren som ikke er tilkoblet strømnettet. Før du slår på maskinen bruk hurtigheveren til å løfte fresetrommelen, dette for å forhindre at motoren starter eller tomgangskjøring med fresetrommelen i inngrep eller med full belastning. Nødstopp bryteren: Press den røde nødstopp bryteren for å kutte all strøm til motor øyeblikkelig. Start på nytt ved å vri for å låse opp. Motorvern utløsning ved feil spenning: Ved spenningsfeil så er maskinen integrert med et motorvern som kutter strømtilførselen umiddelbart hvis, f. eks sikringen faller ut, spenningen er variabel eller en kabel er skadet. Sikkerhetsbryter (nøkkel): Den elektriske bryteren boksen er også utstyrt med en snor som du kan nappe ut ved nødstilfelle. Denne festes til håndleddet og nøkkelen må settes inn i låsen! (Fig. med 3,4) Side 12

14 3.5 Kontrollenheter AIRTEC RT 3200 har en hurtighever for fresetrommelen (Fig. 010 Pos. 13). Denne kan brukes til å løfte frese trommelen uten å endre fresedybden og kan brukes ved transportering eller flytting av trommelen. Trinnløs dybdejustering Drei innstillingshjul eller håndhjulet (fig. 010 pos. 20) for å angi fresedybde slik at de enkelte hjulene tar tak fullstendig (riper) og ønsket overflatekvalitet / struktur er oppnådd. Med at den trinnløse dybdeinnstilling, settes freseverktøyet så dypt som det kreves for behandling og ikke dypere. Ved å sette dybdeinnstillingen riktig, vil fresen kjøre rolig og jevnt. Bremsesystemet Maskinen er utstyrt med et bremsesystem for å sikre at maskinen er sikret i blant annet i skråning, på balkong og ved transport. 3.6 Fresetrommel Fresetrommelen har en svært enkel konstruksjon og de forskjellige lamellene skyves over de tverrgående akslene med mellomliggende plater. Avstandsstykkene sikrer at det er tilstrekkelig klaring mellom lamellene. Monteringdiagramet (Fig.3.6) tar hensyn til en avstand på ca. 3 5 mm for freseverktøy. Fig.3.6 1) Fresetrommel 2) Aksel 3) Sikkerhetspanel 4) Festeskrue 5) Skive 6) Avstandsskive 7) Lameller (selve freseverktøyet) Side 13

15 3.7 Freseverktøy (Lameller) Mulighetene til å velge mellom en rekke ulike lameller (freseverktøy) som kan skiftes med noen få enkle trinn gjør at Airtec fresemaskiner kan matche uansett overflatebehov. Alle Airtec maskinene fungerer med prinsippet om løse lameller på aksler. Rotasjonen av fresetrommelen skaper sentrifugalkraft, dette gjør at akslene presser lamellene slik at de kommer i kontakt med overflaten som skal behandles. HMT 8 100: RT Lameller med hardmetall skjær, Ø 80 mm Sikrer en høy motstand mot slitasje, ideell for: Fresing og utjevning av betong og asfalt Fjerning av gamle belegg og avleiringer Fungerer til utjevning og korrigering Rengjøring av stein overflater HMT 8 PIC: RT Lameller med hardmetall skjær, Ø 80 mm Samme bruksområde som HMT STR 5: RT Stjernefres i herdet stål, Ø 78 mm Egnet til: Avkalking Fjerning av maling, lim, teppelim, teppe og Epoksy Fjerning av trafikk linjer Rustfjerning Rifling på mykere underlag for å få hefteflate ET 5: RT Stjernefres i herdet stål, Ø 78 mm Rustfjerning og rengjøring av skipsdekk, containere, tanker og lignende Fjerning av fett og oljeforekomster Fjerning av fine lag med maling, teppelim og flislim Rifling av asfalt Frese av forgreininger Side 14

16 HMT 8 200: RT Lameller med hardmetall skjær, Ø 80 mm Samme bruksområde som HMT Kortere hardmetall tenner HMT : RT Lameller med hardmetall skjær, Ø 80 mm Samme bruksområde som HMT Kortere hardmetall tenner TMO 6 22: RT Fres med hardmetall tenner, Ø 82 mm For å fjerne termoplastiske og kalde plast belegg fra betong og asfalt TMO 12 20: RT Fres med hardmetall tenner, Ø 55 mm For å fjerne termoplastiske og kalde plast belegg fra betong og asfalt For å frese vekk belegg av Epoksy HMT 8 55: RT Lameller med hardmetall skjær, Ø55 mm For rengjøring og behandling av asfalt og betong overflater Side 15

17 ZS 25/44: RT & 1502 Distanseskiver av herdet stål, 4,0 mm og 8,0 mm for bruk mellom freselameller Se også monteringstegninger for trommel ZS 22/40: RT & 1504 Distanseskiver av herdet stål, 4,0 mm og 8,0 mm for bruk mellom freselameller TMO Se også monteringstegninger for trommel Kapittel 4: Transport 4.1 Transportere maskinen i et kjøretøy Når du transporterer maskinen, sørg for at skader unngås. Bruk belter til å sikre maskinen i bilen. Bruk minst to stropper og fest maskin ordentlig fast. 4.2 Manuelt flytte maskinen Før du kan flytte maskinen, må du heve trommelen ved å bruke den angitte spaken (se kapittel 3.5). Maskinen kan da flyttes lett for hånd. 4.3 Transportere med løfteutstyr Hvis du ønsker å flytte maskinen med løfteutstyr for eksempel en kran eller heis, merk maks. tillatte vekter. Bruk bare godkjente og testet stropper. Se kapittel 1.2 Spesifikasjoner for maskinens vekt eller typeskiltet på maskinen. 4.4 Håndtering av maskinen under fresing For å håndtere maskinen under fresing, fortsett som beskrevet i kapittel 5.2 "Igangsetting" 4.5 Mål og vekt RT 3200 EL (elektrisk) Mål i mm L x B x H 1450 x 580 x 1100 Vekt: 214 kg RT 3200 B (bensin) Mål i mm L x B x H 1450 x 580 x 1100 Vekt: 204 kg 5.1 Forberedelser og oppstart Før du starter, kontrollere at alle sikkerhetsfunksjoner er på plass og at den industrielle støvsugeren er riktig tilkoblet. Håndter alle plugger, kabler, rør og betjeningselementer med forsiktighet. Unngå kontakt med strømførende ledninger. Hvis du har problemer med strømforsyningen under montering og start, kontakt en kvalifisert elektriker. Arbeid på det elektriske anlegget skal utføres av kvalifisert personell. Side 16

18 En periodisk inspeksjon er viktig for å unngå nedetid på fresemaskinen. Før hver oppstart utfør følgende tester: Sjekk at alle maskindeler er korrekt montert Kontroller at alle skruer og andre festeanordninger er stramme. Kontroller fresetrommel for fremmedlegemer, og eventuelt hvis så fjerne disse. Trommel, hus og monteringsbolter sjekket for skade og slitasje. Sjekk slangekoplingene og slangen for lekkasjer. Sjekk at den industrielle støvsugeren er tømt for støv. Kontroller elektriske koblinger for smuss og avleiringer. Kontroller at den elektriske motoren er helt ren. Før du starter maskinen må du gjøre deg kjent med alle sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken. a) Plasser fresemaskinen og den industrielle støvsuger på overflaten der du vil bruke maskinen. For å flytte maskinen for hånd, bruk spak til å heve maskinene som vist i kapittel 3.5. b) Kontroller hovedkabel og støvslangen for skader. Erstatte og reparere alle skadede deler før du starter maskinen. c) Koble sammen fresemaskinen og støvsuger med støvslangen. Bruk slangeklemmer på leddene. d) Koble strømkabel til den industrielle støvsugeren til byggeplassens strømkrets. e) Sjekk at støvsugeren er tømt for støv. 5.2 Start Alle personer i nærheten av maskinen når den er i drift må bruke vernebriller med sidebeskyttelse, øreklokker og vernesko. Operatøren må ha tettsittende verneklær. Drivreimen må være like stram på begge de parallelle remskivene. Beltet må være stramt, men ikke for stramt. Bruk aldri maskinen uten reimdekselet. Hvis maskinen har bensinmotor, må motor og girolje påfylles og motorprodusentens instruksjoner følges før maskinen tas i bruk. Fresemaskinen og støvsugeren (hvis den er påmontert) kan nå tas i bruk i følgende rekkefølge: 1. Slå på støvsugeren Trykk på startknappen til støvsugeren 2. Igangkjøring av fresemaskinen a) Sett på bremsen b) Sjekk at fresetrommelen er i nullstilling; det vil si i hevet posisjon ved bruk av løfteanordningen. c) Sjekk at nødstoppbryteren ikke er aktivert Side 17

19 d) Kontrollere at fresetrommelen roterer riktig vei i henhold til rotasjonsmerket på motoren. Hvis ikke bruk fasevenderene i strømbryteren til å snu rotasjonsretningen. (Gjelder ikke for bensinmotor). e) Drei dybdeinnstillingen helt tilbake (mot klokken) ved hjelp av håndhjulet slik at fresemaskintrommelen ikke berører bakken når maskinen settes i posisjon før fresing. f) Start fresemaskinen ved å trykke på den GRØNN knappen. (Har du en fresemaskin med forbrenningsmotor, henvises det til vedlagte veiledningen fra produsenten). g) Løsne bremsen. h) Senk fresemaskintrommelen sakte med matehåndtaket. i) Avhengig av overflaten som skal behandles, kan du nå justere fresedybden med matehåndhjulet til du oppnår ønsket overflateprofil. VIKTIG OBLIGATORISK Helseskadelig støv kan oppstå under fresing. Bruk derfor egnet industriell støvsuger og beskyttende maske En for stor fresedybde har negativ innvirkning på fresemaskinen. Istedenfor økt fresedybde blokkeres knivene, maskinen kjører ujevnt og begynner å hoppe. Ved å skyve fresemaskinen, kan du nå bearbeide området som skal behandles uten anstrengelse. Skyvekraft eller kjørehastighet er avhengig av type overflatestruktur du ønsker å oppnå. 6.1 Bruk av fresemaskinen Normal oppstart og drift av fresemaskin type RT 3200 har samme fremgangsprosedyre som er angitt i kapittelet Start Fresing bør utføres i parallelle spor og på en slik måte at støvslangen og den elektriske kabelen ikke blir vridd. Figur 6.1 viser den anbefalte freseretningen sett i forhold til støvsuger og støvslange. Påse at ingen kjøretøy (biler, gaffeltrucker eller annet kjøretøy) kjører over den elektriske kabelen eller støvslangen. Riktig hastighet/mating av fresemaskinen er viktig for å oppnå godt resultat. Hvis overflaten er ujevn (f. eks. ulike grader av hardhet eller belegg med ulik tykkelse) kan du variere matehastigheten under fresingen slik at ensartet resultat oppnås. 6.2 Informasjon om hastigheten Hastigheten bestemmes av overflaten som skal freses og ønsket profil. Velge riktig hastighet ved å observere overflaten og variere dybden på fresingen i henhold til ønsket resultat. Side 18

20 6.3 Anbefalte retninger på fresingen Plasser fresemaskinen nær støvsugeren. Fres overflaten når støvsugerslangen er plassert i motsatt retning. Gjenta bevegelsen ved å bevege deg bort fra støvsugeren. 1) Støvsuger 2) Støvslange 3) Fresemaskin Flytt deg gradvis innover på arbeidsområdet og vurder underveis støvslangens rekkevidde. Fullfør fresingen ved å frese området i den enden støvsugeren var plassert i utgangspunktet. Er overflaten som skal freses svært ujevn, er det tilrådelig å gjenta fresingen flere ganger. 6.4 Slå av maskinen a) Hev fresemaskintrommelen fra overflaten med matehåndtaket. b) Trykk på av bryteren (NØDSTOPP bryteren). (Hvis du har en bensindrevet motor, les produsentens instruksjoner). c) Slå av hovedstrømbryteren på støvsugeren (AV knappen). d) Dersom AIRTEC fresemaskinen er ute av drift i lengre periode, trekk ut støpselet og dekk til maskinen med en plastduk Sørg for at roterende/bevegelige motordeler på maskinen er stoppet før du starter inspeksjons eller vedlikeholdsarbeid. Pass på at maskinen er satt i foreskreven sikkerhetsstilling. Kutt strømtilførselen ved å trekke ut støpselet Side 19

21 6.5 Fremgangsmåte i tilfelle feil Uavhengig av instruksjonene i denne håndboken, må nasjonale sikkerhetsbestemmelser alltid følges. Slå først av maskinen. Deretter begynner du å lete etter feilen. 6.6 Sikkerhetsutkobling Elektrisk motor viktig: Advarsel For å unngå utilsiktet oppstart av motoren ta ut strømkabelen og påse at nødstoppbryteren er i aktiv posisjon. Bensin motor viktig: Advarsel For å unngå utilsiktet oppstart av motoren fjernes tennpluggkabelen under reparasjon, service og transport av motor og utstyr. 6.7 Omstart etter driftsstans Se instruksjoner under Forberedelser og oppstart 6.8 Tiltak før og etter lengre driftsstans Før lengre driftsstans a) Slå av maskinen. (Se instruksjoner under pkt. 6.4) b) Beskytt elektriske motorer mot fuktighet, varme, støt, slag og støv. c) Merk: For versjon av RT 3200 med bensinmotor, sjekk produsentens vedlagte veiledning. d) Rens maskinen og dekk den til med en plastduk 7.1 Merknader Før du starter noen reparasjoner på maskinen og dens stasjoner, sørg for at systemet er sikret mot utilsiktet innkobling. Se pkt. 2.5 Absolutt Sikker AV posisjon Trekk ut støpselet Side 20

22 Driftsstans forårsaket av dårlig eller mangelfullt vedlikehold kan føre til høye reparasjonskostnader og lang driftstans på maskinen. Regelmessig vedlikehold er derfor viktig. Sikker drift og lang levetid på maskinen avhenger av flere faktorer, men også på riktig vedlikehold. Tabellen nedenfor inneholder informasjon og instruks om faste tider for inspeksjon og vedlikehold som må følges for riktig bruk av maskinen. Tidene er basert på den daglige drift. Dersom antall driftstimer ikke oppnås i løpet av angitt periode, kan perioden forlenges. En fullstendig gjennomgang må imidlertid gjennomføres minst en gang i året. Fordi driftsforholdene kan variere betydelig, er det ikke mulig på forhånd å bestemme hvor ofte slitasjesjekk, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner er nødvendig. Praktiske vedlikeholdsrutiner må utarbeides i henhold til driftsforhold. Våre teknikere er tilgjengelige for råd og hjelp. Leverandørens drifts og vedlikeholdsinstruksjoner må følges ved vedlikehold og reparasjoner. Spesielt må instruksjonene som følger med elektriske og forbrenningskomponenter overholdes. 7.2 Vedlikeholds og inspeksjonsliste 12 timer etter reparasjoner Sjekk om alle sikkerhetsinnretninger fungerer. Kontroller alle tilgjengelige skruer og bolter er korrekt montert og er sitter fast. Daglig og før arbeidet starter Inspiser strømledningene for skader. Kontroller slangen til den industrielle støvsugeren for skader. Sjekk om det er fremmedlegemer i trommelen til fresemaskinen. Kontroller at støvsamleren i den industrielle støvsugeren er tom. Sjekk: Trommelen til fresemaskinen, tverrgående akser, freseverktøy og fresehodet for slitasje. Sjekk strammingen på drivreimene, stram om nødvendig. Ved bruk av fresemaskin med bensinmotor må du følge produsentens instruksjoner. Årlig Full overhaling og rengjøring av hele maskinen. 7.3 Reparasjoner I likhet med førstegangs idriftsettelse, anbefaler vi at første reparasjon på AIRTEC maskinen blir utført av vårt Servicekontor i Norge. Side 21

23 Ditt vedlikeholdspersonale vil få mulighet til å motta nødvendig opplæring. Denne håndboken beskriver bare reparasjoner som oppstår under vedlikeholdsarbeid eller er pålagt ved utskifting av slitedeler. Hvis du av en eller annen grunn må skifte ut deler selv, må du følge de instrukser og arbeidsprosedyrer som er beskrevet under følgende sekvens. I tillegg bør du alltid ha et lager av reservedeler eller slitasjedeler som ikke kan leveres på kort varsel. Produksjonstap er vanligvis dyrere enn kostnadene ved kjøp av reservedeler. Alle skruer du fjerner må byttes i samme kvalitet (styrke, materiale) og design. Før du starter noen form for vedlikehold på maskinen og dens motorer sørg for utilsiktet oppstart hindres Trekk ut støpselet Bruk kun originale AIRTEC deler 7.4 Fresetrommelen Fresetrommelen er den høyest belastede del av fresemaskinen og spesiell oppmerksomhet må rettes mot den under vedlikehold og reparasjoner. Når du bytter fresetrommelen, smør alltid drivakselen så rust og smuss ikke kompliserer arbeidet ved neste trommelskift. Hvis freseverktøyet i fresetrommelen må demonteres for å sette inne eller erstatte komponenter, må du kontrollere at plasseringen av freseverktøy og skiver blir vedlikeholdt ifølge vedlagte monteringsanordning. I tillegg må du kontrollere at hullene i dekkplaten for sideveis aksel ikke er slitt og at skruene er fastmontert/sitter fast. For å få et jevnt og rent fresemønster på overflaten du skal bearbeide, må du angi riktig fresedybde, vurdere fresetrommelens plassering og bruke rett freseverktøy for overflaten som behandles. Hvis fresetrommelen er feil montert, vil dette føre til at maskinen blir ubalansert og forårsaker overdreven slitasje. AIRTEC garanterer ikke for defekte maskindeler av noe slag dersom det er indikasjoner på feil installasjon og bruk. Følgende to faktorer påvirker utfallet av fresing: Kjørehastigheten må tilpasses overflatestrukturen. Riktig freseverktøy må velges for den tiltenkte bruk. Dersom uoriginale AIRTEC reservedeler og freseverktøy tas i bruk, gjelder ikke AIRTEC garantien. Side 22

24 7.5 Utstyr og monteringsanvisning til fresetrommelen Håndbokens eksempler på plasseringsalternativer og utstyr har blitt testet av oss og viser et jevnt fresingsmønster. Utvalg av verktøy og utstyrskomponenter er blant de viktigste faktorer for optimale arbeidsforhold med RT 3200 fresemaskin. Feilaktige komponenter og bruk av fresetrommelen fører til høye priser og redusert fresekapasitet. Se kapittel 10 som omhandler monteringsdiagrammer. 7.6 Bytte av fresetrommelen Demontering: 1. Løsne festeskruene fra sidedekselet, fjern sidedekselet ved å trekke den vekk fra maskinhuset (Fig. 7.1) 2. Trekk fresetrommelen av drivakselen (Fig. 7.2) Installasjon: 1. Rengjør drivakselen og smør inn jevnt med fett. 2. Skyv fresetrommelen på drivakselen til stopp. Ved montering av sidedekselet, sørg for at lagerenheten er korrekt montert. Bruk ALDRI fresemaskinen uten sidedekselet, eller hvis panelet er montert feil. 7.7 Hvordan påvirkes fresebildet? Side 23

25 Resultatet av fresingen avhenger av overflaten som skal behandles og påvirkes ved å variere fresedybde og matehastighet. Du kan tilpasse strukturen på overflaten du skal behandle ved å teste med forskjellige typer verktøy. Etter installasjon av nytt verktøy, må du alltid sjekke fresemønsteret. Dette er den eneste måten du kan sikre at du arbeider økonomisk og sparer unødvendig slitasje og reparasjonskostnader. 7.8 Drivreima Før du starter reparasjonsarbeid på fresemaskinen, må systemet være sikret mot utilsiktet start. Se Kap Trekk ut støpselet Demontering: Fjern skruene fra drivreimdekslet. Om nødvendig, fjern drivreima. Å stramme drivreimen utføres ved hjelp av motorplaten. Motoren kan hves eller senkes ved hjelp av sekskantmutterne som ligger over og under drivmotoren. Ved å heve eller senke motoren kan drivreima strammes eller slakkes. Installasjon: Plasser drivreima på skivene og skru den fast. Pass på at drivreima ligger parallelt og er riktig spent. Innrykksdybde ca. 5 mm. 7.9 Motoren Motoren er konstruert for lang levetid. Uvanlige lyder, funksjonelle feil eller motorhavari indikerer skader på motoren. I tilfelle funksjonsfeil, se produsentens instruksjoner. Hvis feilen ikke kan løses, må du kontakte kundeservice. Arbeid på maskinens elektriske utstyr må utføres av en kvalifisert elektriker eller utdannet personell under veiledning og tilsyn av en autorisert elektriker. Side 24

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER InstaCut systemteknologi, gir mulighet for på eller av innkopling av fresesystemet mens du er i kontinuerlig bevegelse. Du kan flyte med fresesystemet på ujevne

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315

MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 MONTERINGSANVISNING FOR BYGNINGSSAG TS 315 Figur 1. Plasser hoveddel 1 riktig på bordet for montering Bruk 2 stk M6 x 16mm skruer med sekskantet hode 2 stk M6 sikringsskiver 2 stk M6 låsemutter for å montere

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I

Brukerveiledning 915, 916, 918, 918I ADVARSEL! Les disse instruksjonene og sikkerhetsbrosjyren som følger med, nøye før du bruker dette utstyret. Hvis du er usikker på noen aspekter ved bruken av dette verktøyet, kan du kontakte RIDGID-forhandleren

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10 Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold... 10 Reparasjon og garanti... 10 Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC Samsvarserklæring For

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer