BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200"

Transkript

1 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R :2

2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent med maskinen og dens hensikt og bruk. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon for hvordan bruke maskinen sikkert, riktig og mest mulig effektivt. Ved å ta hensyn til disse instruksjonene unngås farlige situasjoner, unødvendige reparasjonskostnader og stans i produksjon(arbeid). Brukermanualen er ment som et supplement til gjeldende nasjonale regler og reguleringer når det gjelder sikkerhet og miljøhensyn. Bruksanvisningen skal alltid oppbevares i nærheten av maskinen, og skal leses og brukes av alle som utfører en type jobb med maskinen, som: Bruk, inkludert oppstart, problemløsning underveis og fjerning av avfallsstoffer Vedlikehold (service, inspeksjoner, reparasjoner) Transport I tillegg til å følge bruksanvisningen og ta hensyn til gjeldende regler for sikkerhet og miljø, gjelder generelle regler og hensyn for sikkerhet og gode arbeidsforhold. Kapittel Spesifikasjoner 1.2 Motorspesifikasjon 1.3 Bruksområde og riktig bruk 1.4 Ekstra strømforsyning 1.5 Maskinbetegnelse 1.6 Instruksjon for bruk av f k Kapittel Advarsler og symbolforklaring 2.1 Organisatoriske tiltak 2.2 Brukeransvar og kvalifikasjoner 2.3 Sikkerhetsinstruksjoner ved visse faser av driften 2.4 Håndtering av maskinen under vedlikehold og hvordan utføre problemløsning. 2.5 Definisjon av absolutt sikker posisjon 2.6 Farlige punkter å ta hensyn til Kapittel Stell og vedlikehold 3.2 Beskrivelse 3.3 Koblingsboks 3.4 Kontrollenheter 3.5 Fresetrommelen 3.6 Freseverktøy Kapittel Transportere maskinen i et kjøretøy 4.2 Manuelt flytte maskinen 4.3 Transportere med løfteutstyr 4.4 Hvordan bruke maskinen 4.5 d f Mål, størrelse og vekt Side 1

3 Kapittel Forberedelser og oppstart 5.2 Starte Kapittel Bruk 6.2 Informasjon om 6.3 Anbefalt h freseretning h 6.4 Slå av maskinen 6.5 Framgangsmåte i tilfelle feil 6.6 Sikkerhetsutkobling 6.7 Oppstart av maskinen etter feil 6.8 Tiltak før og etter maskinen har stått lenge uten bruk Kapittel Merknader 7.2 Vedlikehold og inspeksjonsliste 7.3 Reparasjon 7.4 Fresetrommelen 7.5 Utstyr til fresetrommelen 7.6 Bytte av fresetrommelen 7.7 Påvirke fresebildet 7.8 Reimdrift 7.9 Motor Kapittel Koblingsskjema Kapittel Feilsøking fresemaskin Kapittel Deleliste 10.2 Monteringsplan 10.3 Avfall og resirkulering 10.4 Garantisertifikat 10.5 Garanti 10.6 EU Samsvarserklæring Side 2

4 Kapittel 1: Tekniske Data 1.1 Spesifikasjoner Maskinens benevnelse: AIRTEC Fresemaskin Maskintype: RT 3200 Produsent: AIRTEC AG Industriestrasse 40 CH 4455 Zunzgen Sveits Dimensjoner Maskin Lengde 1450 mm Bredde 580 mm Høyde 1100 mm Vekt RT EL 214 kg inkl. trommel Vekt RT B 204 kg inkl. trommel Arbeidsbredde: 320 mm Mating: manuelt 1.2 Motorspesifikasjon Det elektriske systemets kraftbehov: RT 3200 EL (Elektrisk) Strøm: 5,5 KW Kraftbehov: 400V 3fas 50 Hz 32A for CEE 5 polet støpsel 32A sikring eller 230V 3 fas 50Hz 32A 4 polet støpsel RT 3200 B (Bensin) Motorkraft: 8,0 hk Side 3

5 1.3 Bruksområde og riktig bruk. RT 3200 er for behandling av horisontale overflater. All annen bruk anses som upassende. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av ukorrekt bruk. Risikoen bæres av brukeren alene. 1.4 Elektrisk strømforsyning (Generator) Hvis RT 3200 må brukes med en generator, se til at alle sikkerhetsanordninger fungerer i henhold til retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for å unngå skade på elektriske komponenter. 1.5 Maskinbetegnelse RT = Modell 320 = Arbeidsbredde i mm EL/B = Drevet av elektrisitet eller bensin 1.6 Instruksjon for bruk av fresemaskinen Støynivået på RT 3200 kan gå over 85 db(a) ved bruk. Kan også nå støynivå opp til 100 db(a)! Viktig at operatøren og de som er i nærheten bruker hørselvern når maskinen er i bruk. Ta hensyn til andre før oppstart og pass på at de i nærheten har på seg riktig verneutstyr. Kapittel 2: Sikkerhetsforskrifter 2.0 Advarsler og symbolforklaring I denne bruksanvisningen vil følgende symboler brukes for å forklare viktig informasjon: ARBEIDSSIKKERHET SYMBOL. Dette symbolet brukes for å instruere om situasjoner som utgjør en risiko for helse eller tilfeller som potensielt kan være livstruende. Alltid overhold instruksjoner gitt i bruksanvisningen for egen og andres sikkerhet. Spesiell informasjon vedrørende den økonomiske bruken av maskinen. Side 4

6 Disse symbolene gir informasjon og veiledning, samt presiserer forbud for å forhindre personskader eller omfattende skade på eiendom. Advarsel spenningsfare. Merknader til verneinnretninger i elektriske installasjoner. Ta kontakt med produsent for råd. Informasjon om regelmessig sjekk. Informasjon om viktige notater i bruksanvisningen. 2.1 Organisatoriske tiltak Ta denne brukerhåndboken med deg og oppbevar den for eksempel i bilen slik at den er lett tilgjenglig ute på anleggsplassen. I tillegg til instruksjonene, ta hensyn til generelle lovbestemmelser og andre obligatoriske bestemmelser om forebygging av ulykker. Gi instruksjoner om dette. Denne typen forpliktelse kan styre, f.eks. ved håndtering av farlige stoffer bruke personlig verneutstyr, og etterfølge trafikkreglene. Driftsveiledningen må suppleres med instruksjoner som tar hensyn til særegenheter i selskapet inkludert forpliktelser overvåking og rapportering. Ansatte som skal bruke maskinen må ha lest instruksjonene før de starter arbeidet, og da spesielt kapittelet Sikkerhetsinstruksjoner. Side 5

7 Bruker skal påse at langt hår er oppsatt, ingen løse klær som for eksempel skjerf eller smykker henger i faresonen, vær også forsiktig med bruk av ringer. Det er en risiko ved at klær eller hår sitter fast eller blir dratt inn i maskinen. Hvis dette er nødvendig eller kreves av instruksjonene, bruke personlig verneutstyr! Ta hensyn til alle sikkerhetsforskrifter og fareadvarsler i forbindelse med bruk av maskinen. Sikkerhetsinstrukser og fareadvarsler plassert på maskinen eller ved siden av skal holdes i sin helhet. De må alltid være leselig. Hvis endringer på maskinen eller dens driftsmodus påvirker sikkerheten, må maskinen stoppes umiddelbart. Finn umiddelbart årsaken til feilen! Endringer, utvidelser og ombygginger som kan påvirke sikkerheten krever godkjenning fra produsenten! Dette gjelder særlig i forhold til montering eller innstillinger av sikkerhetsinnretninger samt for sveising utføret på bærende elementer. Deler må oppfylle de tekniske kravene spesifisert av produsenten. Dette er alltid garantert med originale deler. Overhold tidsplaner spesifisert i instruksjonsmanualen for rutinemessig kontroll og test! Utfør vedlikehold av maskinen på et tilstrekkelig utstyrt verksted. Påse at brannforskriftene overholdes. 2.2 Brukeransvar og kvalifikasjoner Grunnleggende ansvar: Kun pålitelig personell eller kvalifiserte personer skal bruke maskinen. Påse at de som skal bruke maskinen er over lovbestemt alder. Vær klar på hvem som har ansvar for hva på arbeidsplassen. Påse at trafikksikkerheten overholdes. Personer som er under opplæring får kun bruke maskinen under oppsyn av lærer/ instruktør. Arbeid på elektriske deler av maskinen må kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Side 6

8 2.3 Sikkerhetsinstruksjoner Ikke bruk maskinen hvis ikke maskinen er i driftsikker stand. Sjekk maskinen jevnlig for utvendige skader og defekter. Hvis en funksjonsfeil oppstår, slå av maskinen øyeblikkelig og sikre den. Trekk ut støpselet! Det skal være en klarering på 2 meter rundt maskinen når den er i bruk av sikkerhetsmessige årsaker. Ved oppstart påse at ingen personer kan bli satt i fare. Aldri slå av eller fjern avsug når maskinen er i gang! Alle personer I nærheten av maskinen når den er I drift må ha på seg vernebriller med sidebeskyttelse, øreklokker og vernesko. Operatøren skal ikke ha på seg løst hengende klær som kan sette seg fast. Ved behov for lenger strømkabel, bruk kun skjøteledninger som er dimensjonert til å passe maskinen. 2.4 Håndtering av maskinen under vedlikehold og hvordan utføre problemløsning. Mekanisk vedlikehold: Slå alltid av maskinen før vedlikehold skal utføres; skru til posisjon OFF (AV). Dette forklares nærmere i kapittel 2.8. Les videre om sikkerhetsinnstrukser under kapitelene om vedlikehold. Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler! Bruk lofrie vaskekluter! Husk: stram skruer som er løsnet i forbindelse med vedlikehold og reparasjoner! 2.5 Absolutt Sikker AV posisjon Definisjon: I denne posisjonen kan den ikke skade noen og er sikker. 1. For å få maskinen i denne posisjonen skrur du den til OFF posisjon (AV). 2. Skru av avsug. 3. Vent til alt stopper og trekk ut støpselet. Side 7

9 2.6 Farlige punkter å se opp for Det er strengt forbudt å fjerne eller endre sikkerhetssystemet i maskinen! Obligatorisk og viktig! Bruk åndedrettsvern da støvpartikler som produseres under kjøring kan skade helsen, bruk også en profesjonell støvsuger. Elektrisk utstyr skal kontrolleres regelmessig. Defekter som løse tilkoblinger eller brente kabler må fjernes umiddelbart. Kontakt en kvalifisert elektriker eller service. Ikke start arbeidet før du er kjent med de elektrotekniske forskrifter som gjelder for området. Kapittel 3: Generelt 3.1 Stell og vedlikehold Nøye og regelmessig vedlikehold er en forutsetning for at maskinen fungerer riktig og for sikkerheten. 3.2 Beskrivelse 1) Kontrollpanel 2) Hurtig hev 3) Koble til industriell støvsuger 4) Dybdejustering 5) Maskinhuset 6) Sikkerhet bryter 7) Bremsesystemet Side 8

10 AIRTEC RT 3200 freseserien leveres på forespørsel med enten en 400 V/230V elektrisk motor eller en bensinmotor. Det er robuste og kraftige maskiner som kan brukes på alle overflater. Den nøyaktige innstilling av arbeidsdybden garanterer at byggeflaten (freseflaten) er beskyttet for å bli ødelagt. Arbeidsbredden er på 320 mm. Utstyrt med riktig verktøy kan RT 3200 freseserien brukes til ulike applikasjoner, for eksempel: Frese betong Rengjøring av alle typer underlag Fjerne belegg og lim Lage spor i betongoverflater Rustfjerning på metalloverflater som båtdekk, tanker og containere. Avkalking Forberede andre flater for nye belegg Den nøyaktige justering av dybden gir full ytelse av freseverktøyet. 3.3 Koblingsboks 400V versjon 1) PÅ bryter 2) AV bryter 3) NØDSTOPP 4) Sikkerhetsbryter På bryteren er på koblingsboksen. (GRØNN) Før du slår på maskinen bruk hurtigheveren til å løfte fresetrommelen, dette for å forhindre at motoren starter eller tomgangskjøring med fresetrommelen i inngrep eller med full belastning. Nødstopp bryteren: Press den røde nødstopp bryteren for å kutte all strøm til motor øyeblikkelig. Start på nytt ved å vri for å låse opp. Motorvern utløsning ved feil spenning: Ved spenningsfeil så er maskinen integrert med et motorvern som kutter strømtilførselen umiddelbart hvis, f. eks sikringen faller ut, spenningen er variabel eller en kabel er skadet. Sikkerhetsbryter (nøkkel): Den elektriske bryteren boksen er også utstyrt med en snor som du kan nappe ut ved nødstilfelle. Denne festes til håndleddet og nøkkelen må settes inn i låsen! (Fig. med 3,4) Side 9

11 3.3 Koblingsboks 230V 400V 3fas med dobbelspenning versjon 1) PÅ bryter (hvit) 2) AV bryter og nødstopp 3) Sikkerhetsbryter Maskinen er utstyrt med både 400V 32A(5pin) støpsel og 230V 32A (4pin) støpsel med fasevender: Hvis motoren/spindel roterer feil vei endrer man fasen inne i bryteren ved å vri på de to pinnene som er montert på den svarte ringen: Side 10

12 Bilde inne i elektrisk boks: Side 11

13 Strømtilkobling fra underside av strømboksen en for 230V 3fas(blå) og en for 400V 3fas (rød). Strømboksen er koblet slik at det ikke er fare for å få støtt fra den bryteren som ikke er tilkoblet strømnettet. Før du slår på maskinen bruk hurtigheveren til å løfte fresetrommelen, dette for å forhindre at motoren starter eller tomgangskjøring med fresetrommelen i inngrep eller med full belastning. Nødstopp bryteren: Press den røde nødstopp bryteren for å kutte all strøm til motor øyeblikkelig. Start på nytt ved å vri for å låse opp. Motorvern utløsning ved feil spenning: Ved spenningsfeil så er maskinen integrert med et motorvern som kutter strømtilførselen umiddelbart hvis, f. eks sikringen faller ut, spenningen er variabel eller en kabel er skadet. Sikkerhetsbryter (nøkkel): Den elektriske bryteren boksen er også utstyrt med en snor som du kan nappe ut ved nødstilfelle. Denne festes til håndleddet og nøkkelen må settes inn i låsen! (Fig. med 3,4) Side 12

14 3.5 Kontrollenheter AIRTEC RT 3200 har en hurtighever for fresetrommelen (Fig. 010 Pos. 13). Denne kan brukes til å løfte frese trommelen uten å endre fresedybden og kan brukes ved transportering eller flytting av trommelen. Trinnløs dybdejustering Drei innstillingshjul eller håndhjulet (fig. 010 pos. 20) for å angi fresedybde slik at de enkelte hjulene tar tak fullstendig (riper) og ønsket overflatekvalitet / struktur er oppnådd. Med at den trinnløse dybdeinnstilling, settes freseverktøyet så dypt som det kreves for behandling og ikke dypere. Ved å sette dybdeinnstillingen riktig, vil fresen kjøre rolig og jevnt. Bremsesystemet Maskinen er utstyrt med et bremsesystem for å sikre at maskinen er sikret i blant annet i skråning, på balkong og ved transport. 3.6 Fresetrommel Fresetrommelen har en svært enkel konstruksjon og de forskjellige lamellene skyves over de tverrgående akslene med mellomliggende plater. Avstandsstykkene sikrer at det er tilstrekkelig klaring mellom lamellene. Monteringdiagramet (Fig.3.6) tar hensyn til en avstand på ca. 3 5 mm for freseverktøy. Fig.3.6 1) Fresetrommel 2) Aksel 3) Sikkerhetspanel 4) Festeskrue 5) Skive 6) Avstandsskive 7) Lameller (selve freseverktøyet) Side 13

15 3.7 Freseverktøy (Lameller) Mulighetene til å velge mellom en rekke ulike lameller (freseverktøy) som kan skiftes med noen få enkle trinn gjør at Airtec fresemaskiner kan matche uansett overflatebehov. Alle Airtec maskinene fungerer med prinsippet om løse lameller på aksler. Rotasjonen av fresetrommelen skaper sentrifugalkraft, dette gjør at akslene presser lamellene slik at de kommer i kontakt med overflaten som skal behandles. HMT 8 100: RT Lameller med hardmetall skjær, Ø 80 mm Sikrer en høy motstand mot slitasje, ideell for: Fresing og utjevning av betong og asfalt Fjerning av gamle belegg og avleiringer Fungerer til utjevning og korrigering Rengjøring av stein overflater HMT 8 PIC: RT Lameller med hardmetall skjær, Ø 80 mm Samme bruksområde som HMT STR 5: RT Stjernefres i herdet stål, Ø 78 mm Egnet til: Avkalking Fjerning av maling, lim, teppelim, teppe og Epoksy Fjerning av trafikk linjer Rustfjerning Rifling på mykere underlag for å få hefteflate ET 5: RT Stjernefres i herdet stål, Ø 78 mm Rustfjerning og rengjøring av skipsdekk, containere, tanker og lignende Fjerning av fett og oljeforekomster Fjerning av fine lag med maling, teppelim og flislim Rifling av asfalt Frese av forgreininger Side 14

16 HMT 8 200: RT Lameller med hardmetall skjær, Ø 80 mm Samme bruksområde som HMT Kortere hardmetall tenner HMT : RT Lameller med hardmetall skjær, Ø 80 mm Samme bruksområde som HMT Kortere hardmetall tenner TMO 6 22: RT Fres med hardmetall tenner, Ø 82 mm For å fjerne termoplastiske og kalde plast belegg fra betong og asfalt TMO 12 20: RT Fres med hardmetall tenner, Ø 55 mm For å fjerne termoplastiske og kalde plast belegg fra betong og asfalt For å frese vekk belegg av Epoksy HMT 8 55: RT Lameller med hardmetall skjær, Ø55 mm For rengjøring og behandling av asfalt og betong overflater Side 15

17 ZS 25/44: RT & 1502 Distanseskiver av herdet stål, 4,0 mm og 8,0 mm for bruk mellom freselameller Se også monteringstegninger for trommel ZS 22/40: RT & 1504 Distanseskiver av herdet stål, 4,0 mm og 8,0 mm for bruk mellom freselameller TMO Se også monteringstegninger for trommel Kapittel 4: Transport 4.1 Transportere maskinen i et kjøretøy Når du transporterer maskinen, sørg for at skader unngås. Bruk belter til å sikre maskinen i bilen. Bruk minst to stropper og fest maskin ordentlig fast. 4.2 Manuelt flytte maskinen Før du kan flytte maskinen, må du heve trommelen ved å bruke den angitte spaken (se kapittel 3.5). Maskinen kan da flyttes lett for hånd. 4.3 Transportere med løfteutstyr Hvis du ønsker å flytte maskinen med løfteutstyr for eksempel en kran eller heis, merk maks. tillatte vekter. Bruk bare godkjente og testet stropper. Se kapittel 1.2 Spesifikasjoner for maskinens vekt eller typeskiltet på maskinen. 4.4 Håndtering av maskinen under fresing For å håndtere maskinen under fresing, fortsett som beskrevet i kapittel 5.2 "Igangsetting" 4.5 Mål og vekt RT 3200 EL (elektrisk) Mål i mm L x B x H 1450 x 580 x 1100 Vekt: 214 kg RT 3200 B (bensin) Mål i mm L x B x H 1450 x 580 x 1100 Vekt: 204 kg 5.1 Forberedelser og oppstart Før du starter, kontrollere at alle sikkerhetsfunksjoner er på plass og at den industrielle støvsugeren er riktig tilkoblet. Håndter alle plugger, kabler, rør og betjeningselementer med forsiktighet. Unngå kontakt med strømførende ledninger. Hvis du har problemer med strømforsyningen under montering og start, kontakt en kvalifisert elektriker. Arbeid på det elektriske anlegget skal utføres av kvalifisert personell. Side 16

18 En periodisk inspeksjon er viktig for å unngå nedetid på fresemaskinen. Før hver oppstart utfør følgende tester: Sjekk at alle maskindeler er korrekt montert Kontroller at alle skruer og andre festeanordninger er stramme. Kontroller fresetrommel for fremmedlegemer, og eventuelt hvis så fjerne disse. Trommel, hus og monteringsbolter sjekket for skade og slitasje. Sjekk slangekoplingene og slangen for lekkasjer. Sjekk at den industrielle støvsugeren er tømt for støv. Kontroller elektriske koblinger for smuss og avleiringer. Kontroller at den elektriske motoren er helt ren. Før du starter maskinen må du gjøre deg kjent med alle sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken. a) Plasser fresemaskinen og den industrielle støvsuger på overflaten der du vil bruke maskinen. For å flytte maskinen for hånd, bruk spak til å heve maskinene som vist i kapittel 3.5. b) Kontroller hovedkabel og støvslangen for skader. Erstatte og reparere alle skadede deler før du starter maskinen. c) Koble sammen fresemaskinen og støvsuger med støvslangen. Bruk slangeklemmer på leddene. d) Koble strømkabel til den industrielle støvsugeren til byggeplassens strømkrets. e) Sjekk at støvsugeren er tømt for støv. 5.2 Start Alle personer i nærheten av maskinen når den er i drift må bruke vernebriller med sidebeskyttelse, øreklokker og vernesko. Operatøren må ha tettsittende verneklær. Drivreimen må være like stram på begge de parallelle remskivene. Beltet må være stramt, men ikke for stramt. Bruk aldri maskinen uten reimdekselet. Hvis maskinen har bensinmotor, må motor og girolje påfylles og motorprodusentens instruksjoner følges før maskinen tas i bruk. Fresemaskinen og støvsugeren (hvis den er påmontert) kan nå tas i bruk i følgende rekkefølge: 1. Slå på støvsugeren Trykk på startknappen til støvsugeren 2. Igangkjøring av fresemaskinen a) Sett på bremsen b) Sjekk at fresetrommelen er i nullstilling; det vil si i hevet posisjon ved bruk av løfteanordningen. c) Sjekk at nødstoppbryteren ikke er aktivert Side 17

19 d) Kontrollere at fresetrommelen roterer riktig vei i henhold til rotasjonsmerket på motoren. Hvis ikke bruk fasevenderene i strømbryteren til å snu rotasjonsretningen. (Gjelder ikke for bensinmotor). e) Drei dybdeinnstillingen helt tilbake (mot klokken) ved hjelp av håndhjulet slik at fresemaskintrommelen ikke berører bakken når maskinen settes i posisjon før fresing. f) Start fresemaskinen ved å trykke på den GRØNN knappen. (Har du en fresemaskin med forbrenningsmotor, henvises det til vedlagte veiledningen fra produsenten). g) Løsne bremsen. h) Senk fresemaskintrommelen sakte med matehåndtaket. i) Avhengig av overflaten som skal behandles, kan du nå justere fresedybden med matehåndhjulet til du oppnår ønsket overflateprofil. VIKTIG OBLIGATORISK Helseskadelig støv kan oppstå under fresing. Bruk derfor egnet industriell støvsuger og beskyttende maske En for stor fresedybde har negativ innvirkning på fresemaskinen. Istedenfor økt fresedybde blokkeres knivene, maskinen kjører ujevnt og begynner å hoppe. Ved å skyve fresemaskinen, kan du nå bearbeide området som skal behandles uten anstrengelse. Skyvekraft eller kjørehastighet er avhengig av type overflatestruktur du ønsker å oppnå. 6.1 Bruk av fresemaskinen Normal oppstart og drift av fresemaskin type RT 3200 har samme fremgangsprosedyre som er angitt i kapittelet Start Fresing bør utføres i parallelle spor og på en slik måte at støvslangen og den elektriske kabelen ikke blir vridd. Figur 6.1 viser den anbefalte freseretningen sett i forhold til støvsuger og støvslange. Påse at ingen kjøretøy (biler, gaffeltrucker eller annet kjøretøy) kjører over den elektriske kabelen eller støvslangen. Riktig hastighet/mating av fresemaskinen er viktig for å oppnå godt resultat. Hvis overflaten er ujevn (f. eks. ulike grader av hardhet eller belegg med ulik tykkelse) kan du variere matehastigheten under fresingen slik at ensartet resultat oppnås. 6.2 Informasjon om hastigheten Hastigheten bestemmes av overflaten som skal freses og ønsket profil. Velge riktig hastighet ved å observere overflaten og variere dybden på fresingen i henhold til ønsket resultat. Side 18

20 6.3 Anbefalte retninger på fresingen Plasser fresemaskinen nær støvsugeren. Fres overflaten når støvsugerslangen er plassert i motsatt retning. Gjenta bevegelsen ved å bevege deg bort fra støvsugeren. 1) Støvsuger 2) Støvslange 3) Fresemaskin Flytt deg gradvis innover på arbeidsområdet og vurder underveis støvslangens rekkevidde. Fullfør fresingen ved å frese området i den enden støvsugeren var plassert i utgangspunktet. Er overflaten som skal freses svært ujevn, er det tilrådelig å gjenta fresingen flere ganger. 6.4 Slå av maskinen a) Hev fresemaskintrommelen fra overflaten med matehåndtaket. b) Trykk på av bryteren (NØDSTOPP bryteren). (Hvis du har en bensindrevet motor, les produsentens instruksjoner). c) Slå av hovedstrømbryteren på støvsugeren (AV knappen). d) Dersom AIRTEC fresemaskinen er ute av drift i lengre periode, trekk ut støpselet og dekk til maskinen med en plastduk Sørg for at roterende/bevegelige motordeler på maskinen er stoppet før du starter inspeksjons eller vedlikeholdsarbeid. Pass på at maskinen er satt i foreskreven sikkerhetsstilling. Kutt strømtilførselen ved å trekke ut støpselet Side 19

21 6.5 Fremgangsmåte i tilfelle feil Uavhengig av instruksjonene i denne håndboken, må nasjonale sikkerhetsbestemmelser alltid følges. Slå først av maskinen. Deretter begynner du å lete etter feilen. 6.6 Sikkerhetsutkobling Elektrisk motor viktig: Advarsel For å unngå utilsiktet oppstart av motoren ta ut strømkabelen og påse at nødstoppbryteren er i aktiv posisjon. Bensin motor viktig: Advarsel For å unngå utilsiktet oppstart av motoren fjernes tennpluggkabelen under reparasjon, service og transport av motor og utstyr. 6.7 Omstart etter driftsstans Se instruksjoner under Forberedelser og oppstart 6.8 Tiltak før og etter lengre driftsstans Før lengre driftsstans a) Slå av maskinen. (Se instruksjoner under pkt. 6.4) b) Beskytt elektriske motorer mot fuktighet, varme, støt, slag og støv. c) Merk: For versjon av RT 3200 med bensinmotor, sjekk produsentens vedlagte veiledning. d) Rens maskinen og dekk den til med en plastduk 7.1 Merknader Før du starter noen reparasjoner på maskinen og dens stasjoner, sørg for at systemet er sikret mot utilsiktet innkobling. Se pkt. 2.5 Absolutt Sikker AV posisjon Trekk ut støpselet Side 20

22 Driftsstans forårsaket av dårlig eller mangelfullt vedlikehold kan føre til høye reparasjonskostnader og lang driftstans på maskinen. Regelmessig vedlikehold er derfor viktig. Sikker drift og lang levetid på maskinen avhenger av flere faktorer, men også på riktig vedlikehold. Tabellen nedenfor inneholder informasjon og instruks om faste tider for inspeksjon og vedlikehold som må følges for riktig bruk av maskinen. Tidene er basert på den daglige drift. Dersom antall driftstimer ikke oppnås i løpet av angitt periode, kan perioden forlenges. En fullstendig gjennomgang må imidlertid gjennomføres minst en gang i året. Fordi driftsforholdene kan variere betydelig, er det ikke mulig på forhånd å bestemme hvor ofte slitasjesjekk, inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner er nødvendig. Praktiske vedlikeholdsrutiner må utarbeides i henhold til driftsforhold. Våre teknikere er tilgjengelige for råd og hjelp. Leverandørens drifts og vedlikeholdsinstruksjoner må følges ved vedlikehold og reparasjoner. Spesielt må instruksjonene som følger med elektriske og forbrenningskomponenter overholdes. 7.2 Vedlikeholds og inspeksjonsliste 12 timer etter reparasjoner Sjekk om alle sikkerhetsinnretninger fungerer. Kontroller alle tilgjengelige skruer og bolter er korrekt montert og er sitter fast. Daglig og før arbeidet starter Inspiser strømledningene for skader. Kontroller slangen til den industrielle støvsugeren for skader. Sjekk om det er fremmedlegemer i trommelen til fresemaskinen. Kontroller at støvsamleren i den industrielle støvsugeren er tom. Sjekk: Trommelen til fresemaskinen, tverrgående akser, freseverktøy og fresehodet for slitasje. Sjekk strammingen på drivreimene, stram om nødvendig. Ved bruk av fresemaskin med bensinmotor må du følge produsentens instruksjoner. Årlig Full overhaling og rengjøring av hele maskinen. 7.3 Reparasjoner I likhet med førstegangs idriftsettelse, anbefaler vi at første reparasjon på AIRTEC maskinen blir utført av vårt Servicekontor i Norge. Side 21

23 Ditt vedlikeholdspersonale vil få mulighet til å motta nødvendig opplæring. Denne håndboken beskriver bare reparasjoner som oppstår under vedlikeholdsarbeid eller er pålagt ved utskifting av slitedeler. Hvis du av en eller annen grunn må skifte ut deler selv, må du følge de instrukser og arbeidsprosedyrer som er beskrevet under følgende sekvens. I tillegg bør du alltid ha et lager av reservedeler eller slitasjedeler som ikke kan leveres på kort varsel. Produksjonstap er vanligvis dyrere enn kostnadene ved kjøp av reservedeler. Alle skruer du fjerner må byttes i samme kvalitet (styrke, materiale) og design. Før du starter noen form for vedlikehold på maskinen og dens motorer sørg for utilsiktet oppstart hindres Trekk ut støpselet Bruk kun originale AIRTEC deler 7.4 Fresetrommelen Fresetrommelen er den høyest belastede del av fresemaskinen og spesiell oppmerksomhet må rettes mot den under vedlikehold og reparasjoner. Når du bytter fresetrommelen, smør alltid drivakselen så rust og smuss ikke kompliserer arbeidet ved neste trommelskift. Hvis freseverktøyet i fresetrommelen må demonteres for å sette inne eller erstatte komponenter, må du kontrollere at plasseringen av freseverktøy og skiver blir vedlikeholdt ifølge vedlagte monteringsanordning. I tillegg må du kontrollere at hullene i dekkplaten for sideveis aksel ikke er slitt og at skruene er fastmontert/sitter fast. For å få et jevnt og rent fresemønster på overflaten du skal bearbeide, må du angi riktig fresedybde, vurdere fresetrommelens plassering og bruke rett freseverktøy for overflaten som behandles. Hvis fresetrommelen er feil montert, vil dette føre til at maskinen blir ubalansert og forårsaker overdreven slitasje. AIRTEC garanterer ikke for defekte maskindeler av noe slag dersom det er indikasjoner på feil installasjon og bruk. Følgende to faktorer påvirker utfallet av fresing: Kjørehastigheten må tilpasses overflatestrukturen. Riktig freseverktøy må velges for den tiltenkte bruk. Dersom uoriginale AIRTEC reservedeler og freseverktøy tas i bruk, gjelder ikke AIRTEC garantien. Side 22

24 7.5 Utstyr og monteringsanvisning til fresetrommelen Håndbokens eksempler på plasseringsalternativer og utstyr har blitt testet av oss og viser et jevnt fresingsmønster. Utvalg av verktøy og utstyrskomponenter er blant de viktigste faktorer for optimale arbeidsforhold med RT 3200 fresemaskin. Feilaktige komponenter og bruk av fresetrommelen fører til høye priser og redusert fresekapasitet. Se kapittel 10 som omhandler monteringsdiagrammer. 7.6 Bytte av fresetrommelen Demontering: 1. Løsne festeskruene fra sidedekselet, fjern sidedekselet ved å trekke den vekk fra maskinhuset (Fig. 7.1) 2. Trekk fresetrommelen av drivakselen (Fig. 7.2) Installasjon: 1. Rengjør drivakselen og smør inn jevnt med fett. 2. Skyv fresetrommelen på drivakselen til stopp. Ved montering av sidedekselet, sørg for at lagerenheten er korrekt montert. Bruk ALDRI fresemaskinen uten sidedekselet, eller hvis panelet er montert feil. 7.7 Hvordan påvirkes fresebildet? Side 23

25 Resultatet av fresingen avhenger av overflaten som skal behandles og påvirkes ved å variere fresedybde og matehastighet. Du kan tilpasse strukturen på overflaten du skal behandle ved å teste med forskjellige typer verktøy. Etter installasjon av nytt verktøy, må du alltid sjekke fresemønsteret. Dette er den eneste måten du kan sikre at du arbeider økonomisk og sparer unødvendig slitasje og reparasjonskostnader. 7.8 Drivreima Før du starter reparasjonsarbeid på fresemaskinen, må systemet være sikret mot utilsiktet start. Se Kap Trekk ut støpselet Demontering: Fjern skruene fra drivreimdekslet. Om nødvendig, fjern drivreima. Å stramme drivreimen utføres ved hjelp av motorplaten. Motoren kan hves eller senkes ved hjelp av sekskantmutterne som ligger over og under drivmotoren. Ved å heve eller senke motoren kan drivreima strammes eller slakkes. Installasjon: Plasser drivreima på skivene og skru den fast. Pass på at drivreima ligger parallelt og er riktig spent. Innrykksdybde ca. 5 mm. 7.9 Motoren Motoren er konstruert for lang levetid. Uvanlige lyder, funksjonelle feil eller motorhavari indikerer skader på motoren. I tilfelle funksjonsfeil, se produsentens instruksjoner. Hvis feilen ikke kan løses, må du kontakte kundeservice. Arbeid på maskinens elektriske utstyr må utføres av en kvalifisert elektriker eller utdannet personell under veiledning og tilsyn av en autorisert elektriker. Side 24

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer