Brukerinformasjon 06/2007. Monterings- og bruksveiledning. Doka Formvogn T Forskalingseksperten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerinformasjon 06/2007. Monterings- og bruksveiledning. Doka Formvogn T 9730-235-01. Forskalingseksperten"

Transkript

1 06/2007 rukerinformasjon N Monterings- og bruksveiledning Doka Formvogn T Forskalingseksperten

2 Innledning rukerinformasjon Doka Formvogn T by Doka Industrie GmbH, mstetten 2 Forskalingseksperten /2007

3 rukerinformasjon Doka Formvogn T Innledning Innhold Side Generell informasjon om korrekt bruk... 4 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser... 5 Systemoppbygning... 6 ruksområder... 8 Forskalingskonstruksjon Utvide plattform, formvogn T...12 Praksiseksempler...14 Dimensjonering av ballast...16 Montering...18 Støping...24 vforskaling...25 Forflytte enhetene...26 Sikkerhet på bygget...28 eskyttelse mot vær og vind...30 Fleksibel tilpasning til bygningskravene...31 Justering av formvognen...32 llsidig bruksområde...33 Transportere, stable og lagre...34 Materiell som kreves...35 Produktoversikt /2007 Forskalingseksperten 3

4 Innledning Generell informasjon om korrekt bruk rukerinformasjon Doka Formvogn T Denne brukerinformasjonen (monterings- og bruksanvisning) er beregnet på alle som arbeider med det beskrevne Doka-produktet/-systemet og inneholder instrukser for montering og korrekt bruk av det beskrevne systemet. Doka-produktene skal utelukkende anvendes i tråd med Dokas gjeldende brukerinformasjon eller annen teknisk dokumentasjon utarbeidet av Doka. Funksjonstekniske veiledninger, sikkerhetsinstrukser og belastningsdata må følges og overholdes nøye. Manglende overholdelse kan føre til ulykker og skader. vvik eller bruksområder utover det som er beskrevet, krever særskilt statisk dokumentasjon, en utvidet monteringsanvisning fra kunden og forutgående samtykke fra Doka. Kunden må påse at brukerinformasjonen som Doka har stilt til rådighet (monterings- og bruksanvisning) foreligger, er kjent av og tilgjengelig for brukerne. Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk og forbruk av våre produkter, skal de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet i de aktuelle landene følges. Tegninger/beskrivelser som er vist i denne dokumentasjonen viser til dels tilstander under montering og er derfor sikkerhetsteknisk sett ikke alltid fullstendige. Før bruk må kunden kontrollere at materialet ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte må ikke tas i bruk. ruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler. Sammenblanding av våre forskalingssystemer med systemer fra andre produsenter innebærer fare og må først undersøkes spesielt. lle personer som arbeider med det aktuelle produktet må være fortrolig med innholdet i dette dokumentet og sikkerhetsinstruksene som finnes her. Personer som ikke eller bare med vansker kan lese og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og innføring av kunden. Kunden må påse at montering og demontering, flytting samt tiltenkt bruk av produktet ledes og holdes under oppsyn av faglig kompetente personer som kan gi opplæring. Forskalingseksperten /2007

5 rukerinformasjon Doka Formvogn T Grunnleggende sikkerhetsinstrukser Innledning Doka-produkter og systemer må oppføres slik at all belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker måte! I alle faser av byggingen må det kontrolleres at alle bygningskomponenter og enheter er tilstrekkelig stabile! Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling (for eksempel ved montering/demontering, ombygging og flytting osv.). rbeidsplassene må være tilgjengelige via sikre adkomstveier! Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpehastighet fører til overbelastning av forskalinger, kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd. Forskalingen skal først rives når betongen har nådd tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tilatelse til riving! Riv ikke løs kassettforbindingen med kranen under fjerning av forskalingen. ruk egnet verktøy, som for eksempel trekiler eller rivespett. Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings-, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i fare! Følg alle gjeldende forskrifter for transport av forskalinger og stillaser. I tillegg til dette skal Doka-festemidler alltid brukes. Fjern løse deler eller sikre mot fall! lle bygningskomponenter skal oppbevares sikkert, og Dokas spesielle instrukser i de tilhørende kapitler i denne brukerinformasjonen skal følges! I de enkelte kapitlene finnes det flere sikkerhetsinstrukser! De feilaktige bruksområdene som er vist i de enkelte kapitlene i denne dokumentasjonen er kun eksempler og baserer seg på mange års erfaringsverdier. Symboler I denne dokumentasjonen benyttes følgende symboler: nnet Viktig Manglende overholdelse kan føre til funksjonsfeil eller materielle skader. Forsiktig / dvarsel / Fare Manglende overholdelse kan føre til materielle skader og inntil svært alvorlige helseskader (livsfare). Instruksjon Dette tegnet angir at handlingene må foretas av brukeren. Visuell kontroll Viser at de utførte handlingene må kontrolleres i form av en visuell kontroll. Tips Viser til nyttige brukstips. Med forbehold om endringer som følge av teknisk utvikling. lle mål i cm, hvis ikke annet er oppgitt /2007 Forskalingseksperten 5

6 rukerinformasjon Doka Formvogn T Systemoppbygning Doka Formvogn T kjørbar og bruksklar kantdrager-forskaling Den kjørbare formvognen T bærer en prefabrikert kantdrager-forskaling med store flater, som kan flyttes uten å måtte demonteres. Den utmerker seg ved høy bæreevne. Lønnsomme bruksområder er fremstilling av gesimskapper ved: lengre rammeverk mange gangers bruk avsnittsvis flytting renovering av eksisterende rammeverk Systemet er også egnet for broer i kurver ved store radier. Dette er noen av fordelene ved Doka Formvogn T fleksibel forskalingsmontering universal-justerbarhet Høy grad av forhåndsmontering gjør den rask å montere og demontere. Dette minsker samtidig behovet for lagringsplass Enkel håndtering muliggjør raskt arbeid - dagsrytme llsidig bruksområde: - formvogn - vrakvogn - grunnkonstruksjon til forflytning av veggforskalinger galvanisert konstruksjon med lang levetid For kortere rammeverk og mellomstore brolengder med få flyttinger kan Doka Kantdrager-forskaling T benyttes. Denne er rask og hendig å montere. Ta hensyn til brukerinformasjonen "Doka kantdrager-forskaling". Eksempel med Doka kantdrager-forskaling T: Forskalingseksperten /2007

7 rukerinformasjon Doka Formvogn T De viktigste systembyggedelene G N F P M Q X K Y T S R Skinneprofil F Understell til formvogn TS allast G Utligger, formvogn T K Spindelstøtte GS T7 109/166cm M Hengebjelke, formvogn T N Spindelstøtte T6 100/150cm P Lengdebjelke, formvogn T Q Rekkverksprofil, formvogn T R S Plattform, formvogn T Spindelstøtte T6 73/110cm T Rekkverkstolpe T 0,70m X Trykkstøtte T Y Spindelstøtte GS T6 95/140cm (følger med pos. ) /2007 Forskalingseksperten 7

8 rukerinformasjon Doka Formvogn T ruksområder Stort innstillingsområde og mangfoldige reguleringsmuligheter gir høy fleksibilitet og universaljusterbarhet for ulike typer byggevirksomhet. Enkel håndtering muliggjør raskt arbeid. Monteres formvogner over offentlige trafikkområder (veier, vannveier, jernbane), må plattformen legges tett og enderekkverket må forblendes i henhold til forskriftene for å hindre at deler faller ned. Systemmål: a f ±5 e g b i d c ±15 h a... maks. 596,0 cm b...maks. 60 cm c... Sporvidde 197,5 cm d ,0 cm e ,0 cm f... Reguleringsområde 4x30,0 cm = 120,0 cm g... maks. bladdybde 200,0 cm h... maks. 80 cm i... 18,0 cm allast ±10 Forskalingseksperten /2007

9 rukerinformasjon Doka Formvogn T Grunnriss: (forenklet framstilling, uten rammeverk) k l m k ,0 cm l... Standard plattformlengde 490,0 cm m... Standard forskalingslengde 500,0 cm Transportbjelke kseavstand, skinneprofil 197,5 cm. Kileplater () på de dobbeltsporede hjulkransene sikrer formvognen i arbeidsposisjonen. Med spennbakker er ytterligere festing og tilpasning til skinneprofilen mulig. a b a... 25,0 cm Nødvendig verktøy: Fastnøkkel 13/17 b... maks. 8,0 cm /2007 Forskalingseksperten 9

10 rukerinformasjon Doka Formvogn T Forskalingskonstruksjon Formvognene er utviklet for forskalingslengder på 5 m. De fleksible tilkoblingsmulighetene i borerasteret i opphengsbjelken muliggjør individuell utforming av forskalingen. Forskalingselementene kan forhåndsmonteres. Eksempel: E F K F E G D I H I G D J Festelasken i rasteret kan reguleres fra 5,3 cm (er inkludert i leveransen av opphengsbjelken) Hengebjelke, formvogn T Flerbruks- eller stålbjelke WS10 Top50 D Doka bjelke H20 E Stag 15,0 (lengde = 45 cm) F Stagmutter 15,0 G Flensklemme H20 H Koblingsbolt 10cm + Fjærsplint 6mm I Fasadeklemme V H Justerspindel T Hengebjelke, formvogn T Universal- eller stålbjelke WS10 Top50 D Doka bjelke H20 E Stag 15,0 F Stagmutter 15,0 G Flensklemme H20 H Koblingsbolt 10cm + Fjærsplint 6mm I Fasadeklemme V J f.eks. spindelstøtte T6 100/150cm K Flensskralle vforskaling av rammeverk tilpasses optimalt med avstiving av stålbjelken () med kantlist og kile eller fasadeklemme V (I). Eksempel: Forskaling justerbar med justerspindel T Forskalingseksperten /2007

11 rukerinformasjon Doka Formvogn T /2007 Forskalingseksperten 11

12 rukerinformasjon Doka Formvogn T Utvide plattform, formvogn T Senke og utvide arbeidsflaten Især ved høye kantbjelker senkes arbeidsflaten (plattform, formvogn T) () en meter med forlengeren til opphengsbjelke T 1,00m (). Kombinert med: Plattformutvidelse T () (inkl. kabel + spennlås) Universal- eller stålbjelke WS10 Top50 1,00m (D) Kantlister og beplankning (E) kan den opprinnelige plattformen utvides til en arbeidsplattform med bredde på opptil 2,5 m. Denne muliggjør sikkert og bekvemt arbeid: i etasjeskiller av betong på utkragninger i konstruksjonen (ved inspeksjon og montasje) Fallsikring kan for eksempel settes opp med rekkverkstvinge S (F) eller rekkverksstolpe T 1,80m. Rekkverkforlengeren T 1,00m (G) gir effektiv fallsikkerhet ved arbeid på oversiden av konstruksjonen. Viktig: rukes utvendige beskyttelsesplater (H), må rekkverkforlengeren (G) i tillegg stives av med rekkverkprofil 740 (I). Nødvendig materiale for tilleggsavstivning per formvogn T: ntall enevnelse rt.nr.: 2 Rekkverkprofil Sekskantskrue M16x90, galv. DIN Sekskantskrue M16x140, galv. DIN Fjærring 16, galv. DIN Sekskantmutter M16, galv. DIN H I G F E D Forskalingseksperten /2007

13 rukerinformasjon Doka Formvogn T Forlenge arbeidsflaten F.eks for enkel montasje av endesteng ved enden av formvognen. Kan enkelt settes sammen med deler fra Doka standardprogram. F E G D Universal- eller stålbjelke WS10 Top50 Koblingsbolt 10cm + Fjærsplint 6mm f.eks rekkverkstvinge S eller Rekkverksstolpe T 1,80m D ekstra plankedekke E F Rekkverksbrett Formvognens forlengede rekkverksbrett T /2007 Forskalingseksperten 13

14 rukerinformasjon Doka Formvogn T Praksiseksempler Forskalingseksperten /2007

15 rukerinformasjon Doka Formvogn T /2007 Forskalingseksperten 15

16 rukerinformasjon Doka Formvogn T Dimensjonering av ballast Viktig: allastvekten må beregnes slik at alle krefter absorberes sikkert Dimensjoneringen av ballasten påvirkes i tillegg til av vekten av bygningselementene og lasteevnen av følgende faktorer: Trykkstøttens posisjon T Den samlede forskalingsenhetens posisjon allastens posisjon Fremgangsmåte (manglende trykkstøtte T) Trykkstøttens posisjon T Trykkstøtten T () kan festes forskjellige steder på utliggeren. Dette muliggjør optimal tilpasning til hvert enkelt prosjekt. Den samlede forskalingsenhetens posisjon Opphengsbjelken med plattform og forskaling kan posisjoneres trinnløst i det viste felt b etter. Størrelsen på ballasten () påvirkes også av hvilken posisjon som her stilles inn (se diagram på neste side). b a a1 a2 a3 b ,0 til 375,0 cm a ,0 cm a cm (standardinnstilling fra produsenten) a ,0 cm (for spesialanvendelse) Trykkstøtte T allast Spindelstøtte GS T6 95/140cm N: Ved avstand a1=50 cm und a3=257 cm kan ikke den standardiserte spindelstøtten GS T6 95/140cm () brukes. Innfesting ved entreprenør nødvendig. Forskalingseksperten /2007

17 rukerinformasjon Doka Formvogn T eregne ballastvekt Diagrammet for ballastberegning forenkler valget av ballastvekt ved standardmessig utførelse og tar hensyn til følgende beregningsantagelser: Forskalingslengde 5 m allastposisjon, mål c=130 cm Mål a og b se diagramlinjer Forskalingsvekt per enhet 400 kg Egenvekt inkl. senket plattform (forlenger til opphengsbjelke T 1,00m økt bredde 1,00 m) Støpeplattform på forskalingshøyde Lasteevne per enhet: - med trykkstøtte T (elastningsklasse kg/m 2 ) - uten trykkstøtte T (Prosesstilstand - 4 kn) Ved avvik må det gjøres beregninger for hvert enkelt prosjekt (f.eks avvikende tyngdepunkt). d a b Diagram for beregning av ballast allast [kn] (uten beskyttelsesplater) G F E D Lengde, ballast Tverrsnitt (X) av kantdrageren [m 2 ] Kurve Mål a [cm] Mål b [cm] D E F uten trykkstøtte 220 G X c e a... Standard 120 cm b...220,0 til 375,0 cm c... min. 130,0 cm d... maks. 220,0 cm Trykkstøtte T Tyngdepunkt, ballast Spindelstøtte GS T6 95/140cm X Gesimskappens belastningseffektive tverrsnitt maks. 240,0 Ved lengre ballast kan ikke de bakre spindelstøttene dreies. Mål e [cm] min. 220,0 Ved kortere ballast er spesiell statistisk dokumentasjon nødvendig Fare for velting! Mål c for tyngdepunkt, ballast må følges! Stabilitet i form av tilstrekkelig ballast må finnes i hele monterings- og demonteringsfasen /2007 Forskalingseksperten 17

18 rukerinformasjon Doka Formvogn T Montering Monteringsanvisningen viser standardmontering. I praksis må det også tas hensyn til den aktuelle monterings- og arbeidstegning. Nødvendig verktøy: Skralle 1/2" Forlenger 11cm Koppnøkkel 24 Fastnøkkel 22/24 Fastnøkkel 13/17 Posisjonering av understell til formvogn TS Legg på skinneprofil (). Fest 4-partsskrev til understellet på formvogn TS (). Skrevets spredningsvinkel maks. 60. Detaljer, kranpåhekting Kranpåhekting, bak Kranpåhekting, foran og sikring med kileplate dvarsel mot utilsiktet rulling! Understellet til formvogn TS sikres mot rulling i begge retninger med kileplater () i alle faser av monteringen m Sett understellet til formvogn TS på skinnene. a x a... kseavstand, skinneprofil = 197,5 cm x... vstand fra rammeverkets kant iht. gjennomføringsplan Forskalingseksperten /2007

19 rukerinformasjon Doka Formvogn T Vippe opp vertikalrammen og bolte fast rammebjelken Klapp vertikalrammen (D) på understellet til formvogn TS opp i vertikal stilling med kran. Sette på ballast For dimensjonering og posisjonering av ballast (F), se arbeidstegning eller kapittelet "Dimensjonering av ballast". D F Z Detaljer, kranpåhekting: Ta rammebjelken (E) ut av utgangsposisjonen, bolt den fast til horisontal- og vertikalrammen på understellet til formvogn TS og sikre med fjærsplinter. Figur Z: E /2007 Forskalingseksperten 19

20 rukerinformasjon Doka Formvogn T Sette sammen utligger Legg på utliggeren i akseavstand b = 280,0 cm og avsvert med stillasrør. Pass på at de horisontale stillasrørene stikker like langt ut. Sette på utligger på understell til formvogn TS Den monterte utliggeren (G) settes inn i understellet til formvogn TS, boltes fast med koblingsenhet (O) i vertikalrammen (D) og sikres. b G I N J O H K L G b ,0 cm G Utligger, formvogn T H Stillasrør 48,3mm 4,50m I Stillasrør 48,3mm 3,00m J Dreiekobling 48mm K Spindelstøtte GS T7 109/166cm N Spindelstøtte T6 100/150cm Detaljer, koblingsenhet (O) Still inn posisjonen til løpekatten (L) iht. monteringsplanen. N: Er løpekatten (L) posisjonert langt bak, må det sørges for at hengebjelken (M) kan settes inn ovenfra. Derfor monteres foreløpig ikke de to fremre stillasrørene. c G O D L G M Spindelstøtte T6 (N) boltes fast mellom utligger (G) og understellet på formvogn TS () og sikres med fjærsplint N c... Ingen avsvertning i dette området G Utligger, formvogn T L Løpekatt(følger med pos. G) M Hengebjelke, formvogn T En innrettingsplate med fester og underlagsbrett forenkler overholdelse av parallellitet og akseavstand under monteringen Forskalingseksperten /2007

21 rukerinformasjon Doka Formvogn T Forhåndsmontere opphengsbjelkeenhet Opphengsbjelker (M) legges ut med akseavstand b = 280,0 cm. Lengdebjelke (P) skrus fast med.4 stk. sekskantskruer M16 x 45 + muttere og fjærringer. Feste opphengsbjelkeenhet til plattform Ferdigplattformen (R) løftes med kran og legges på et ca 20 cm høyt underlag (U) (f.eks Doka bjelke H20). Opphengsbjelkeenheten føres inn i ferdigplattformen med kran. M J M P H Q b S b ,0 cm Rekkverkstender (Q) skrus fast med 4 stk. sekskantskruer M16 x 90 + muttere og fjærringer. Festelasken (Z) festes i høydeposisjon iht. planen og sikres. T R H U Z Monter stillasrør 48,3mm 4,50m (H) og dreiekobling 48mm (J). Denne forsterkningen er ikke nødvendig hvis den bakre sidebeskyttelsen utføres med rekkverk T. Rekkverkstolpen T 0,70m (T) stikkes inn i plattformen og festes med fjærsplint. Rekkverkstender (Q) boltes fast til plattformen (R) med koblingsbolt 10 cm og sikres med fjærsplint Q Q R /2007 Forskalingseksperten 21

22 Plattformstopperen (V) sikrer plattformen (R) mot å skli - også ved høydeforskyvning. Pass på ved demontering: Fjern først plattformstopperen (V). Deretter kan plattformen demonteres. Glem ikke å: Montere på plattformstopperen (V) igjen! R rukerinformasjon Doka Formvogn T Montere forskaling og avsperring Forskaling monteres iht. prosjektplan. Feste enderekkverk: ak: Rekkverksbrett min. 20/4 cm festes med båndskruer M10 x 110 og sekskantmuttere M10. Foran: Rekkverksbrett min 20/4 cm festes til rekkverkstolpene T 0,70m V M Opphengsbjelke (M) forbindes med plattformen (R) med koblingsbolt d29/195 og sikres med fjærsplint. H S M R Spindelstøtte T6 73/110cm (S) monteres (plassering iht. monteringsplan) W H J For rask montering kan også forhåndsmonterte ferdigrekkverk T benyttes. rukes disse, kan det ses bort fra forsterkningene (H) og (J). W Forskalingseksperten /2007

23 rukerinformasjon Doka Formvogn T Montere plattformenhet og forskaling Spindelstøtte GS T6 95/140cm (Y) tas ut av utgangsposisjon, boltes til understellet TS () for å feste trykkstøtten T (X), og sikres. Y G Plattformenheten løftes med kran (kan ev. føres med ledetau). Y X K Sikringsbolten (Z) settes inn og sikres Trykkstøtten T (X) boltes fast i utliggeren (G) og sikres med fjærsplint. Z G Spindelstøtte GS T7 109/166cm (K) boltes fast til opphengsbjelke (M) og sikres med fjærsplint. X K M Trykkstøtten T (X) klemmes på utliggeren (G) ved å skru på mutterne (pass på trykkstøttens vertikale posisjon) /2007 Forskalingseksperten 23

24 rukerinformasjon Doka Formvogn T Støping Før støping: Kontroll av dødgang på spindelinnstillinger Skru til spindlene i pilretningen til det ikke er dødgang men bare så mye, at ikke forskalingen beveger seg. Ekstra arbeidsplattformer Enkel arbeidsplattform til avforskaling. Detalj : Plattformsopplag T (monterbar i 5 cm raster på rekkverkstender) Doka bjelke H20 Plankedekke (sikres slik at det ikke sklir) Nødvendig verktøy: Fastnøkkel 13/ Forskalingseksperten /2007

25 rukerinformasjon Doka Formvogn T vforskaling dvarsel! vforskaling og forflytning kun ved vindstyrke under 55 km/t 1) Forskalingsbunn senkes med spindelstøtte T6 73/ 110cm (). 2) Trykk løs opphengsbjelker samt sideforskaling med spindelstøtte GS T7 109/166cm () 3) Trykkstøtte T () frigjøres ca. 5 cm. 4) Spindelstøtte GS T6 95/140cm (D) frigjøres fra understellet til formvogn TS og festes med tau til trykkstøtte T (). 5) De sammenbundne støttene holdes sammen og dreies og festes med tau til understellet på formvogn TS (E). Etter fjerning av kileplatene er formvognen klar til forflytning E D /2007 Forskalingseksperten 25

26 rukerinformasjon Doka Formvogn T Forflytte enhetene emerk Maks. trillehastighet 4 km/t (gåhastighet)! Unngå brå bevegelser. Transport av personer er ikke tillatt! Ved helning: Sikre med mottrekk! Utvis særlig forsiktighet ved helning over 3%. vklares med ansvarlig statikkavdeling. Tilleggsforsterkning iht. statiske behov. Utvis ekstra forsiktighet ved forflytning. ruk ekstra sikkerhetsforanstaltninger for å hindre at vognen ruller. Forbinde formvogner med hverandre Vanligvis flyttes flere formvogner T samlet og støpeavsnittene kan produseres i dagsrytme. Forflytning Variant 1 Fleksibel forflytningsenhet Forskaling () i avsnitt på 5 m. Ved forflytning separeres forbindingene mellom forskalingselementene og avstanden mellom formvognene T økes ved hjelp av spindelstøtte T7 (). E D Spindelstøtte T7 150/200cm D Koblingsbolt 25cm (følger med formvogn T) E Fjærsplint 6mm (følger med formvogn T) Tilkobling for trekkverktøy Løfteøye T (F) for lastpåføring må alltid brukes ved forflytning. Maks. trekkbelastning: 5000 kg (50 kn) F D E Ta fra hverandre forskalingselementer som er forbundet. Øk avstanden mellom formvognene med spindelstøtte T7 () såpass at det ikke oppstår avvik ved videre forflytning. (særlig ved bearbeiding av radier). Legg ut skinner eller U-profiler for neste avsnitt. Festemidlet skal kun festes til løfteøye T (F) og til trekkverktøyet. Fjern kileplatene (rullesikringen). Trekk formvognen til ny bruksposisjon. Før trekkverktøyet fjernes: Sett kileplatene tilbake på plass for å forhindre at vognen ruller. Forskalingseksperten /2007

27 rukerinformasjon Doka Formvogn T Variant 2 Fast forflytningsenhet Gjennomgående forskaling () over hele lengden av alle formvognene (ingen forskalingsstøt). Ved forflytning forblir alle forbindinger mellom formvognene uforandret. nbefalt forskalingskonstruksjon: Med Universal- eller stålbjelke WS10 Top50 (J), som forbindes trekk- og trykkfast med hverandre med forbindingslasker. J J Viktig: Forskalingselementene utgjør en fast forflytningsenhet, derfor må alle spindler på horisontalt nivå på formvogner T aktiveres samtidig. Legg ut skinner eller U-profiler for neste avsnitt. Festemidlet skal kun festes til løfteøye T (F) og til trekkverktøyet. Fjern kileplatene (rullesikringen). Trekk formvognen til ny bruksposisjon. Før trekkverktøyet fjernes: Sett kileplatene tilbake på plass for å forhindre at vognen ruller. F Sammenkobling av formvogner T under hverandre med spindelstøtte T7 150/200cm () : mellom understellene Og dessuten mellom opphengsbjelkene (H). Tilkobling med stabiliseringslask T (I). Spindlene fikserer formvognene T under hverandre og forblir uendret under forflytning. I H /2007 Forskalingseksperten 27

28 rukerinformasjon Doka Formvogn T Sikkerhet på bygget Med rekkverkstvinge T Rekkverkstvingen T muliggjør oppføring av fallsikring på rammeverk for broer. lt etter monteringstilstand og lokale forhold kan rekkverkstolpene T festes på forskjellige måter uten ombygging. Variant 2 Feste foran Hvis armeringsbøyler ikke er tilgjengelig > 1.0 m Variant 1 Festing med bøyle Rekkverkstvinge T Rekkverksbrett Forankring (Gesimsanker 15,0 - stag 15,0 -stagmutter 15,0) Variant 3 Feste til gulv På den ferdigstilte gesimskappen. > 1.0 m b c d a a... innvendig bredde mellom armeringsbøylene min. 13,0 cm b... min 5,5 cm, max. 35,0 cm c... min. 12 cm d... min. 1,0 cm Rekkverkstvinge T > 1.0 m D Rekkverksbrett rmeringsbøyle Rekkverkstvinge T Rekkverksbrett Forankring D Gesimskappe Følg brukerinformasjonen for "rekkverkstvinge T"! Forskalingseksperten /2007

29 rukerinformasjon Doka Formvogn T Med rekkverkstolpe 1,10m Rekkverkstolpen 1,10m brukes til utforming av rekkverk på takkanten. lt etter monteringstilstand og lokale forhold kan rekkverkstolpen på 1,10 meter festes på forskjellige måter uten ombygging. Variant 2 Feste i skruehylse 20,0 c > 1.0 m Rekkverkstolpe 1,10m Rekkverksbrett c... Kantavstand minst 10cm Rekkverkstolpe 1,10m Skruehylse 20,0 Variant 3 Feste i hull fremstilt i etterkant Følg monterings- og bruksveiledningen for "rekkverkstolpe 1,10m"! Variant 1 Feste i innstikkhylse 24mm c c c... Kantavstand minst 10cm Hull: Diameter 25 mm Rekkverkstolpe 1,10m c... Kantavstand minst 10cm Rekkverkstolpe 1,10m Innstikkhylse 24mm /2007 Forskalingseksperten 29

30 rukerinformasjon Doka Formvogn T eskyttelse mot vær og vind Noen få ekstra stillasrør danner en optimal forutsetning for en fullstendig innpakking. Disse kan også bli sittende på formvognen under hele prosessen. Viktig: Øk ballasten iht. utregnede verdier i kapittelet "Dimensjonering av ballast" før følgende laster: ved trykkstøtteavstand på 120 cm - 15 kn ved trykkstøtteavstand på 50 cm - 20 kn uten trykkstøtte - 28 kn D Presenning Stillasrør 48,3mm 4,50m Stillasrør 48,3mm 4,00m D Dreiekobling 48mm Se kapittel "Materiale som kreves" for nødvendig materiale. Nødvendig verktøy: Skralle 1/2" Koppnøkkel hylse 19 Forlenger 22 cm Forskalingseksperten /2007

31 rukerinformasjon Doka Formvogn T Fleksibel tilpasning til bygningskravene Kantdrager med ledevegg Forskalingen for ledevegg er hengt opp over utliggerbjelken på utliggeren på formvogn T. Det har vist seg å være nyttig med ekstra lastfordeling () på undersiden av konstruksjonen for å avlede lasten på gesimskappen. Dermed kan ballastvekten reduseres vesentlig. Vær imidlertid oppmerksom på forflytningstilstanden. Det er nødvendig med en prosjektavhengig dimensjonering Spesialformer av kantdrageren Full fleksibilitet innebærer også en tilpasning av forskalingen til formen på kantdrageren. Dermed kan selv kompliserte kantdragertverrsnitt dannes optimalt. Frakoblet situasjon Tilkoblet situasjon Vi anbefaler å presse forskalingen over bygningselementer på det gamle støpeavsnittet for å sikre renere overganger ved større bredder på kantdrageren /2007 Forskalingseksperten 31

32 rukerinformasjon Doka Formvogn T Justering av formvognen Med justeringsinnretning for formvogn T til gjennomføring av større retningsendringer (knekker eller svært små radier) til nøyaktig posisjonering av formvogn T ved feil Justeringsinnretningen () for formvogn T består av: Større retningsendringer Kraftinnføring kun ved hjelp av trykkplaten! Posisjoner justeringsinnretningen i det totale tyngdepunktet (G) under understellet. (Tilpasning i ønsket forskyvningsretning). Still inn kantdragervognen i den nye kjøreposisjonen ved hjelp av justeringsinnretningen. G TR a a... Innstillingsområde 0 til 9 cm Hydraulikk-løftesylinder med integrert pumpeelement Trykkplate G Totalt tyngdepunkt Detalj Maks. bæreevne: kg (120 kn) Nødvendig verktøy: Skralle 1/2" Koppnøkkel hylse 19 Koppnøkkel 30-1/2" TR Justeringsinnretning for formvogn T Nøyaktig posisjonering Gjøres analogt iht. bruksanvisningen for gjennomføring av større retningsendringer. Feil Feil kan alltid forekomme ved røff drift. Eksempler er utglidning av rullen av skinneprofilen ved støt osv. Enkel heving med justeringsinnretningen sørger for rask hjelp uten at det må skaffes et eget løfteverktøy til dette (f.eks. bilkran). Forskalingseksperten /2007

33 rukerinformasjon Doka Formvogn T llsidig bruksområde llerede når konseptet med formvognen T ble utarbeidet, ble det tatt med i betraktning at den skulle ha flere bruksmuligheter. Dermed økes lønnsomheten og kapasiteten vesentlig. Vrakvogn Ved sanering må kantdrager fjernes. Formvognen T kan også brukes som vrakvogn takket være den høydejusterbare arbeidsplattformen. Etter brekkarbeider kan arbeidsplattformen senkes til normalstilling med kran eller trekkvaier. Nå kan forskalingskonstruksjonen for gjenoppbygging av kantdrageren starte. Horisontal forflytning av store forskalinger Følgende deler kan også brukes til prosjekter der store forskalingselementer skal forflyttes horisontalt (f.eks. vegger i tunneler med åpent konstruksjonsprinsipp): Horisontalramme, formvogn T () Flenshjul T () på understellet Utligger, formvogn T () /2007 Forskalingseksperten 33

34 rukerinformasjon Doka Formvogn T Transportere, stable og lagre Plassbesparende og vippesikker Understellet på formvogn TS er forhåndsmontert ved levering på byggeplassen. I sammenleggbar tilstand kan understellet enkelt transporteres og lagres. Dimensjonene er tilpasset lastebiltransport. Forsiktig! Sikre hele stabelen mot rulling, f.eks. med trebiter på 8 x 8 cm til å legge imellom og fastspikrede trebiter ()! Hindre at flenshjulene presses ned i bakken. ind sammen stabler med spennbånd (). Eksempel Stabel med 3 understell, formvogn TS Z a b c a ,0 cm b ,0 cm c... 72,0 cm Figur Z d d ,0 cm Vær også oppmerksom på sikkerhetsanvisningene mot rulling ved materialretur. Forskalingseksperten /2007

35 rukerinformasjon Doka Formvogn T Materiell som kreves ehov for en formvogn T (standard bruk) Uten rekkverk T enevnelse ntall Understell til formvogn TS 1 Utligger, formvogn T 2 Spindelstøtte T6 100/150cm 2 Spindelstøtte GS T7 109/166cm 2 Hengebjelke, formvogn T 2 Lengdebjelke, formvogn T 1 Rekkverksprofil, formvogn T 2 Spindelstøtte T6 73/110cm 2 Plattform, formvogn T 1 Rekkverkstolpe T 0,70m 2 Trykkstøtte T 2 Dreiekobling 48mm 7 Stillasrør 48,3mm 3,00m 4 Stillasrør 48,3mm 4,50m 5 åndskrue M10x100 DIN 603 (Id-nr ) 18 Sekskantmutter M10 DIN 934 (Id-nr ) 18 eskyttelse mot vær og vind enevnelse ntall Dreiekobling 48mm 6 Stillasrør 48,3mm 4,00m 3 Stillasrør 48,3mm 4,50mm 5 Presenning 8,0x5,50m på forespørsel 1 N: Forskalingen kan utformes svært individuelt og denne er derfor ikke med i oppstillingen ovenfor. Nødvendige Doka bjelker, forskalingsplater, stålbjelker og forankringsdeler og tilbehør som trektanlister etc. fastsettes avhengig av prosjektet. allast i Tyskland på forespørsel. Med rekkverk T T enevnelse ntall Understell til formvogn TS 1 Utligger, formvogn T 2 Spindelstøtte T6 100/150cm 2 Spindelstøtte GS T7 109/166cm 2 Hengebjelke, formvogn T 2 Lengdebjelke, formvogn T 1 Rekkverksprofil, formvogn T 2 Spindelstøtte T6 73/110cm 2 Plattform, formvogn T 1 Rekkverk T nederst 1 Rekkverk T øverst 1 Rekkverkstolpe T 0,70m 2 Trykkstøtte T 2 Dreiekobling 48mm 6 Stillasrør 48,3mm 3,00m 4 Stillasrør 48,3mm 4,50m 3 Til å forbinde formvogner med hverandre: Variant 1 (fleksibel forflytningsenhet) enevnelse ntall Spindelstøtte T7 150/200cm 1 Variant 2 (fast forflytningsenhet) enevnelse ntall Spindelstøtte T7 150/200cm 2 Stabiliseringslask T 2 Til tilkobling av trekkverktøy enevnelse ntall Løfteøye T 1 Ekstra arbeidsplattformer enevnelse ntall Plattformsopplag T 2 Planker og bjelker på stedet /2007 Forskalingseksperten 35

36 Produktoversikt rukerinformasjon Doka Formvogn T [kg] rt. nr. [kg] rt. nr. TS understell for formvogn T 936, Grundgestell Schalwagen TS estår av: () unnramme formvogn T 505, () Vertikalramme formvogn T 180, () Rammebjelke formvogn T 13, stk. (D) Spindelstøtte GS T6 95/140cm 10, stk. (E) Flensehjul T 51, stk. Lengde: 330 cm redde: 229 cm Høyde: 214 cm Leveres: sammenslått Spindelstøtte GS T7 109/166cm 21, Spindelstrebe GS T7 109/166cm Trykkstøtte T 37, Druckstütze T Høyde: 194 cm Utligger formvogn T 357, usleger Schalwagen T estår av: () Utliggerbjelke formvogn T 294, () Sleide for utligger formvogn T 63, Lengde: 580 cm Høyde: 127 cm Spindelstøtte T6 73/110cm 10, Spindelstrebe T6 73/110cm Opphengsbjelke formvogn T 175, Hängeträger Schalwagen T Høyde: 352 cm Spindelstøtte T6 100/150cm 12, Spindelstrebe T6 100/150cm Lengdebjelke formvogn T 36, Längsträger Schalwagen T Lengde: 301 cm Spindelstøtte T7 150/200cm 21, Spindelstrebe T7 150/200cm lålakkert Plattform for formvogn T 347, Fertigbühne Schalwagen T Treverk: gul-lakkert Ståldetaljer: galvanisert Lengde: 490 cm redde: 170 cm 36 Forskalingseksperten /2007

37 rukerinformasjon Doka Formvogn T Produktoversikt [kg] rt. nr. [kg] rt. nr. Rekkverkstender formvogn T 18, Geländerstreben Schalwagen T Høyde: 300 cm Leveres: sammenslått Rekkverkforlenger T 1,00m 9, Geländerverlängerung T 1,00m Stabiliseringslask T 2, Stabilisierungslasche T Lengde: 13 cm redde: 12 cm Høyde: 8 cm Rekkverkstolpe T 0,70m 2, Geländerholm T 0,70m Fremtrekkslask T 8, nhängelasche T Lengde: 28 cm redde: 14 cm Høyde: 8 cm Rekkverkklemme S 11, Schutzgeländerzwinge S Høyde: cm Plattformopplegg T 2, ühnenauflage T Lengde: 12,6 cm redde: 11 cm Høyde: 29,6 cm Koblingsbolt 10cm 0, Verbindungsbolzen 10cm Lengde: 14 cm Forpakning: 100 stk. Forlenger opphengsbjelke formvogn T 89, Hängeträgerverlängerung T 1,00m Høyde: 143 cm Fjærsplint 6mm 0, Federvorstecker 6mm Lengde: 13 cm Forpakning: 250 stk. Plattformforlenger T 24, ühnenverbreiterung T redde: 95 cm Høyde: 36 cm Leveres: sammenrullet kabel Spennlås inngår i leveransen Rekkverk T over 86, Fertiggeländer T oben Ståldetaljer: galvanisert Treverk: gul-lakkert Lengde: 490 cm Høyde: 156 cm Rekkverk T under 98, Fertiggeländer T unten Ståldetaljer: galvanisert Treverk: gul-lakkert Lengde: 490 cm Høyde: 156 cm /2007 Forskalingseksperten 37

38 Produktoversikt rukerinformasjon Doka Formvogn T [kg] rt. nr. [kg] rt. nr. Rekkverkklemme T 12, Schutzgeländerzwinge T Høyde: cm Rekkverkstolpe 1,10m 5, Schutzgeländer 1,10m Høyde: 134 cm Stillasrør 48,3mm 1,00m 4, Stillasrør 48,3mm 1,50m 6, Stillasrør 48,3mm 2,00m 8, Stillasrør 48,3mm 2,50m 10, Stillasrør 48,3mm 3,00m 12, Stillasrør 48,3mm 3,50m 14, Stillasrør 48,3mm 4,00m 16, Stillasrør 48,3mm 4,50m 18, Stillasrør 48,3mm 5,00m 20, Stillasrør 48,3mm 5,50m 22, Stillasrør 48,3mm 6,00m 24, Stillasrør 48,3mm...m 4, Gerüstrohr 48,3mm Stillaserør festevinkel 0, Gerüstrohranschluss Høyde: 7 cm Innstikkhylse 24mm 0, Steckhülse 24mm Grå Lengde: 16,5 cm Diameter: 2,7 cm Dreiekobling 48mm 1, Drehkupplung 48mm Nøkkelåpning: 22 mm Skruehylse 20,0 0, Schraubhülse 20,0 Gul Lengde: 20 cm Diameter: 3,1 cm Rørkobling med bolt 48mm 50 0, Rørkobling med bolt 48mm 95 0, nschraubkupplung Nøkkelåpning: 22 mm Justerspindel T 17, Justierspindel T Høyde: 96 cm Rørkobling 48mm 1, Normalkupplung 48mm Nøkkelåpning: 22 mm Påbyggrekkverk T 107, ufsatzgeländer T Ståldetaljer: galvanisert Treverk: gul-lakkert Lengde: 490 cm Høyde: 120 cm Justerinnretning for formvogn T 22, Justiereinrichtung für Schalwagen T lålakkert Høyde: 28,5-55,2 cm Maks. bæreevne: kg 38 Forskalingseksperten /2007

39 rukerinformasjon Doka Formvogn T Produktoversikt [kg] rt. nr. [kg] rt. nr. GF verktøykasse 6, GF-Werkzeugbox Inngår som del av leveransen: () Skralle 1/2" 0, Lengde: 30 cm () Fastnøkkel 13/17 0, () Fastnøkkel 22/24 0, (D) Fastnøkkel 30/32 0, (E) Ringnøkkel 17/19 0, (F) Forlenger 11cm 0, (G) Forlenger 22cm 0, (H) Kardangkobling 0, (I) Koppnøkkel hylse 19 0, (J) Koppnøkkel 13 0, (K) Koppnøkkel 24 0, (L) Koppnøkkel 30 1/2" 0, Skralle 3/4" 1, Umschaltknarre 3/4" Lengde: 50 cm Forlenger 20cm 3/4" 0, Verlängerung 20cm 3/4" Koppnøkkel 50 0, Stecknuss /2007 Forskalingseksperten 39

40 Den bruksklare, fullstendig flyttbare gesimsforskaling for brogesimskapper Den kjørbare, tungt belastbare formvognen T bærer en prefabrikkert gesimsforskaling med store flater som kan forflyttes i ett stykke og bidrar til rask fremdrift i arbeidet. Dermed kan gesimskapper for lengre rammeverk med hyppig bruk og for rammeverk uten opphengsmuligheter på undersiden av kragplaten fremstilles spesielt økonomisk. Formvogn T egner seg dessuten til sanering av eksisterende broer. Du kan leie, lease eller kjøpe Doka formvogn T. Hos alle Doka-filialer. Du er velkommen til å ringe oss! Det sentrale produksjonsverket mstetten i Doka-konsernet Forskalingseksperten

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Kverneland Rotorharver. Rotorharver for krevende forhold

Kverneland Rotorharver. Rotorharver for krevende forhold Kverneland Rotorharver Rotorharver for krevende forhold 1 Kverneland faste og foldbare rotorharver for krevende forhold Robust teknologi for krevende bruksområder 2 For å møte utfordringene fra dagens

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Kapittel 01 1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretning er betegnelsen på en sammenbygd enhet med eller uten horisontal forflytning av lastkrok, som brukes

Detaljer

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer