Brukerinformasjon 06/2007. Monterings- og bruksveiledning. Doka Formvogn T Forskalingseksperten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerinformasjon 06/2007. Monterings- og bruksveiledning. Doka Formvogn T 9730-235-01. Forskalingseksperten"

Transkript

1 06/2007 rukerinformasjon N Monterings- og bruksveiledning Doka Formvogn T Forskalingseksperten

2 Innledning rukerinformasjon Doka Formvogn T by Doka Industrie GmbH, mstetten 2 Forskalingseksperten /2007

3 rukerinformasjon Doka Formvogn T Innledning Innhold Side Generell informasjon om korrekt bruk... 4 Grunnleggende sikkerhetsinstrukser... 5 Systemoppbygning... 6 ruksområder... 8 Forskalingskonstruksjon Utvide plattform, formvogn T...12 Praksiseksempler...14 Dimensjonering av ballast...16 Montering...18 Støping...24 vforskaling...25 Forflytte enhetene...26 Sikkerhet på bygget...28 eskyttelse mot vær og vind...30 Fleksibel tilpasning til bygningskravene...31 Justering av formvognen...32 llsidig bruksområde...33 Transportere, stable og lagre...34 Materiell som kreves...35 Produktoversikt /2007 Forskalingseksperten 3

4 Innledning Generell informasjon om korrekt bruk rukerinformasjon Doka Formvogn T Denne brukerinformasjonen (monterings- og bruksanvisning) er beregnet på alle som arbeider med det beskrevne Doka-produktet/-systemet og inneholder instrukser for montering og korrekt bruk av det beskrevne systemet. Doka-produktene skal utelukkende anvendes i tråd med Dokas gjeldende brukerinformasjon eller annen teknisk dokumentasjon utarbeidet av Doka. Funksjonstekniske veiledninger, sikkerhetsinstrukser og belastningsdata må følges og overholdes nøye. Manglende overholdelse kan føre til ulykker og skader. vvik eller bruksområder utover det som er beskrevet, krever særskilt statisk dokumentasjon, en utvidet monteringsanvisning fra kunden og forutgående samtykke fra Doka. Kunden må påse at brukerinformasjonen som Doka har stilt til rådighet (monterings- og bruksanvisning) foreligger, er kjent av og tilgjengelig for brukerne. Når det gjelder sikkerhetsteknisk bruk og forbruk av våre produkter, skal de til enhver tid gjeldende forskrifter for arbeidsmiljø og sikkerhet i de aktuelle landene følges. Tegninger/beskrivelser som er vist i denne dokumentasjonen viser til dels tilstander under montering og er derfor sikkerhetsteknisk sett ikke alltid fullstendige. Før bruk må kunden kontrollere at materialet ikke er skadet. Skadde, deformerte deler eller deler som er svekket av slitasje, korrosjon eller råte må ikke tas i bruk. ruk bare originaldeler fra Doka som reservedeler. Sammenblanding av våre forskalingssystemer med systemer fra andre produsenter innebærer fare og må først undersøkes spesielt. lle personer som arbeider med det aktuelle produktet må være fortrolig med innholdet i dette dokumentet og sikkerhetsinstruksene som finnes her. Personer som ikke eller bare med vansker kan lese og forstå dette dokumentet, må gis opplæring og innføring av kunden. Kunden må påse at montering og demontering, flytting samt tiltenkt bruk av produktet ledes og holdes under oppsyn av faglig kompetente personer som kan gi opplæring. Forskalingseksperten /2007

5 rukerinformasjon Doka Formvogn T Grunnleggende sikkerhetsinstrukser Innledning Doka-produkter og systemer må oppføres slik at all belastningsinnvirkning kan tas opp på en sikker måte! I alle faser av byggingen må det kontrolleres at alle bygningskomponenter og enheter er tilstrekkelig stabile! Sørg for sikre arbeidsplasser ved bruk av forskaling (for eksempel ved montering/demontering, ombygging og flytting osv.). rbeidsplassene må være tilgjengelige via sikre adkomstveier! Ta hensyn til tillatt ferskbetongtrykk. For høy støpehastighet fører til overbelastning av forskalinger, kraftigere nedbøyning og skaper fare for brudd. Forskalingen skal først rives når betongen har nådd tilstrekkelig fasthet og ansvarlig person har gitt tilatelse til riving! Riv ikke løs kassettforbindingen med kranen under fjerning av forskalingen. ruk egnet verktøy, som for eksempel trekiler eller rivespett. Ved riving av forskaling skal stabiliteten til bygnings-, stillas- og forskalingskomponenter ikke komme i fare! Følg alle gjeldende forskrifter for transport av forskalinger og stillaser. I tillegg til dette skal Doka-festemidler alltid brukes. Fjern løse deler eller sikre mot fall! lle bygningskomponenter skal oppbevares sikkert, og Dokas spesielle instrukser i de tilhørende kapitler i denne brukerinformasjonen skal følges! I de enkelte kapitlene finnes det flere sikkerhetsinstrukser! De feilaktige bruksområdene som er vist i de enkelte kapitlene i denne dokumentasjonen er kun eksempler og baserer seg på mange års erfaringsverdier. Symboler I denne dokumentasjonen benyttes følgende symboler: nnet Viktig Manglende overholdelse kan føre til funksjonsfeil eller materielle skader. Forsiktig / dvarsel / Fare Manglende overholdelse kan føre til materielle skader og inntil svært alvorlige helseskader (livsfare). Instruksjon Dette tegnet angir at handlingene må foretas av brukeren. Visuell kontroll Viser at de utførte handlingene må kontrolleres i form av en visuell kontroll. Tips Viser til nyttige brukstips. Med forbehold om endringer som følge av teknisk utvikling. lle mål i cm, hvis ikke annet er oppgitt /2007 Forskalingseksperten 5

6 rukerinformasjon Doka Formvogn T Systemoppbygning Doka Formvogn T kjørbar og bruksklar kantdrager-forskaling Den kjørbare formvognen T bærer en prefabrikert kantdrager-forskaling med store flater, som kan flyttes uten å måtte demonteres. Den utmerker seg ved høy bæreevne. Lønnsomme bruksområder er fremstilling av gesimskapper ved: lengre rammeverk mange gangers bruk avsnittsvis flytting renovering av eksisterende rammeverk Systemet er også egnet for broer i kurver ved store radier. Dette er noen av fordelene ved Doka Formvogn T fleksibel forskalingsmontering universal-justerbarhet Høy grad av forhåndsmontering gjør den rask å montere og demontere. Dette minsker samtidig behovet for lagringsplass Enkel håndtering muliggjør raskt arbeid - dagsrytme llsidig bruksområde: - formvogn - vrakvogn - grunnkonstruksjon til forflytning av veggforskalinger galvanisert konstruksjon med lang levetid For kortere rammeverk og mellomstore brolengder med få flyttinger kan Doka Kantdrager-forskaling T benyttes. Denne er rask og hendig å montere. Ta hensyn til brukerinformasjonen "Doka kantdrager-forskaling". Eksempel med Doka kantdrager-forskaling T: Forskalingseksperten /2007

7 rukerinformasjon Doka Formvogn T De viktigste systembyggedelene G N F P M Q X K Y T S R Skinneprofil F Understell til formvogn TS allast G Utligger, formvogn T K Spindelstøtte GS T7 109/166cm M Hengebjelke, formvogn T N Spindelstøtte T6 100/150cm P Lengdebjelke, formvogn T Q Rekkverksprofil, formvogn T R S Plattform, formvogn T Spindelstøtte T6 73/110cm T Rekkverkstolpe T 0,70m X Trykkstøtte T Y Spindelstøtte GS T6 95/140cm (følger med pos. ) /2007 Forskalingseksperten 7

8 rukerinformasjon Doka Formvogn T ruksområder Stort innstillingsområde og mangfoldige reguleringsmuligheter gir høy fleksibilitet og universaljusterbarhet for ulike typer byggevirksomhet. Enkel håndtering muliggjør raskt arbeid. Monteres formvogner over offentlige trafikkområder (veier, vannveier, jernbane), må plattformen legges tett og enderekkverket må forblendes i henhold til forskriftene for å hindre at deler faller ned. Systemmål: a f ±5 e g b i d c ±15 h a... maks. 596,0 cm b...maks. 60 cm c... Sporvidde 197,5 cm d ,0 cm e ,0 cm f... Reguleringsområde 4x30,0 cm = 120,0 cm g... maks. bladdybde 200,0 cm h... maks. 80 cm i... 18,0 cm allast ±10 Forskalingseksperten /2007

9 rukerinformasjon Doka Formvogn T Grunnriss: (forenklet framstilling, uten rammeverk) k l m k ,0 cm l... Standard plattformlengde 490,0 cm m... Standard forskalingslengde 500,0 cm Transportbjelke kseavstand, skinneprofil 197,5 cm. Kileplater () på de dobbeltsporede hjulkransene sikrer formvognen i arbeidsposisjonen. Med spennbakker er ytterligere festing og tilpasning til skinneprofilen mulig. a b a... 25,0 cm Nødvendig verktøy: Fastnøkkel 13/17 b... maks. 8,0 cm /2007 Forskalingseksperten 9

10 rukerinformasjon Doka Formvogn T Forskalingskonstruksjon Formvognene er utviklet for forskalingslengder på 5 m. De fleksible tilkoblingsmulighetene i borerasteret i opphengsbjelken muliggjør individuell utforming av forskalingen. Forskalingselementene kan forhåndsmonteres. Eksempel: E F K F E G D I H I G D J Festelasken i rasteret kan reguleres fra 5,3 cm (er inkludert i leveransen av opphengsbjelken) Hengebjelke, formvogn T Flerbruks- eller stålbjelke WS10 Top50 D Doka bjelke H20 E Stag 15,0 (lengde = 45 cm) F Stagmutter 15,0 G Flensklemme H20 H Koblingsbolt 10cm + Fjærsplint 6mm I Fasadeklemme V H Justerspindel T Hengebjelke, formvogn T Universal- eller stålbjelke WS10 Top50 D Doka bjelke H20 E Stag 15,0 F Stagmutter 15,0 G Flensklemme H20 H Koblingsbolt 10cm + Fjærsplint 6mm I Fasadeklemme V J f.eks. spindelstøtte T6 100/150cm K Flensskralle vforskaling av rammeverk tilpasses optimalt med avstiving av stålbjelken () med kantlist og kile eller fasadeklemme V (I). Eksempel: Forskaling justerbar med justerspindel T Forskalingseksperten /2007

11 rukerinformasjon Doka Formvogn T /2007 Forskalingseksperten 11

12 rukerinformasjon Doka Formvogn T Utvide plattform, formvogn T Senke og utvide arbeidsflaten Især ved høye kantbjelker senkes arbeidsflaten (plattform, formvogn T) () en meter med forlengeren til opphengsbjelke T 1,00m (). Kombinert med: Plattformutvidelse T () (inkl. kabel + spennlås) Universal- eller stålbjelke WS10 Top50 1,00m (D) Kantlister og beplankning (E) kan den opprinnelige plattformen utvides til en arbeidsplattform med bredde på opptil 2,5 m. Denne muliggjør sikkert og bekvemt arbeid: i etasjeskiller av betong på utkragninger i konstruksjonen (ved inspeksjon og montasje) Fallsikring kan for eksempel settes opp med rekkverkstvinge S (F) eller rekkverksstolpe T 1,80m. Rekkverkforlengeren T 1,00m (G) gir effektiv fallsikkerhet ved arbeid på oversiden av konstruksjonen. Viktig: rukes utvendige beskyttelsesplater (H), må rekkverkforlengeren (G) i tillegg stives av med rekkverkprofil 740 (I). Nødvendig materiale for tilleggsavstivning per formvogn T: ntall enevnelse rt.nr.: 2 Rekkverkprofil Sekskantskrue M16x90, galv. DIN Sekskantskrue M16x140, galv. DIN Fjærring 16, galv. DIN Sekskantmutter M16, galv. DIN H I G F E D Forskalingseksperten /2007

13 rukerinformasjon Doka Formvogn T Forlenge arbeidsflaten F.eks for enkel montasje av endesteng ved enden av formvognen. Kan enkelt settes sammen med deler fra Doka standardprogram. F E G D Universal- eller stålbjelke WS10 Top50 Koblingsbolt 10cm + Fjærsplint 6mm f.eks rekkverkstvinge S eller Rekkverksstolpe T 1,80m D ekstra plankedekke E F Rekkverksbrett Formvognens forlengede rekkverksbrett T /2007 Forskalingseksperten 13

14 rukerinformasjon Doka Formvogn T Praksiseksempler Forskalingseksperten /2007

15 rukerinformasjon Doka Formvogn T /2007 Forskalingseksperten 15

16 rukerinformasjon Doka Formvogn T Dimensjonering av ballast Viktig: allastvekten må beregnes slik at alle krefter absorberes sikkert Dimensjoneringen av ballasten påvirkes i tillegg til av vekten av bygningselementene og lasteevnen av følgende faktorer: Trykkstøttens posisjon T Den samlede forskalingsenhetens posisjon allastens posisjon Fremgangsmåte (manglende trykkstøtte T) Trykkstøttens posisjon T Trykkstøtten T () kan festes forskjellige steder på utliggeren. Dette muliggjør optimal tilpasning til hvert enkelt prosjekt. Den samlede forskalingsenhetens posisjon Opphengsbjelken med plattform og forskaling kan posisjoneres trinnløst i det viste felt b etter. Størrelsen på ballasten () påvirkes også av hvilken posisjon som her stilles inn (se diagram på neste side). b a a1 a2 a3 b ,0 til 375,0 cm a ,0 cm a cm (standardinnstilling fra produsenten) a ,0 cm (for spesialanvendelse) Trykkstøtte T allast Spindelstøtte GS T6 95/140cm N: Ved avstand a1=50 cm und a3=257 cm kan ikke den standardiserte spindelstøtten GS T6 95/140cm () brukes. Innfesting ved entreprenør nødvendig. Forskalingseksperten /2007

17 rukerinformasjon Doka Formvogn T eregne ballastvekt Diagrammet for ballastberegning forenkler valget av ballastvekt ved standardmessig utførelse og tar hensyn til følgende beregningsantagelser: Forskalingslengde 5 m allastposisjon, mål c=130 cm Mål a og b se diagramlinjer Forskalingsvekt per enhet 400 kg Egenvekt inkl. senket plattform (forlenger til opphengsbjelke T 1,00m økt bredde 1,00 m) Støpeplattform på forskalingshøyde Lasteevne per enhet: - med trykkstøtte T (elastningsklasse kg/m 2 ) - uten trykkstøtte T (Prosesstilstand - 4 kn) Ved avvik må det gjøres beregninger for hvert enkelt prosjekt (f.eks avvikende tyngdepunkt). d a b Diagram for beregning av ballast allast [kn] (uten beskyttelsesplater) G F E D Lengde, ballast Tverrsnitt (X) av kantdrageren [m 2 ] Kurve Mål a [cm] Mål b [cm] D E F uten trykkstøtte 220 G X c e a... Standard 120 cm b...220,0 til 375,0 cm c... min. 130,0 cm d... maks. 220,0 cm Trykkstøtte T Tyngdepunkt, ballast Spindelstøtte GS T6 95/140cm X Gesimskappens belastningseffektive tverrsnitt maks. 240,0 Ved lengre ballast kan ikke de bakre spindelstøttene dreies. Mål e [cm] min. 220,0 Ved kortere ballast er spesiell statistisk dokumentasjon nødvendig Fare for velting! Mål c for tyngdepunkt, ballast må følges! Stabilitet i form av tilstrekkelig ballast må finnes i hele monterings- og demonteringsfasen /2007 Forskalingseksperten 17

18 rukerinformasjon Doka Formvogn T Montering Monteringsanvisningen viser standardmontering. I praksis må det også tas hensyn til den aktuelle monterings- og arbeidstegning. Nødvendig verktøy: Skralle 1/2" Forlenger 11cm Koppnøkkel 24 Fastnøkkel 22/24 Fastnøkkel 13/17 Posisjonering av understell til formvogn TS Legg på skinneprofil (). Fest 4-partsskrev til understellet på formvogn TS (). Skrevets spredningsvinkel maks. 60. Detaljer, kranpåhekting Kranpåhekting, bak Kranpåhekting, foran og sikring med kileplate dvarsel mot utilsiktet rulling! Understellet til formvogn TS sikres mot rulling i begge retninger med kileplater () i alle faser av monteringen m Sett understellet til formvogn TS på skinnene. a x a... kseavstand, skinneprofil = 197,5 cm x... vstand fra rammeverkets kant iht. gjennomføringsplan Forskalingseksperten /2007

19 rukerinformasjon Doka Formvogn T Vippe opp vertikalrammen og bolte fast rammebjelken Klapp vertikalrammen (D) på understellet til formvogn TS opp i vertikal stilling med kran. Sette på ballast For dimensjonering og posisjonering av ballast (F), se arbeidstegning eller kapittelet "Dimensjonering av ballast". D F Z Detaljer, kranpåhekting: Ta rammebjelken (E) ut av utgangsposisjonen, bolt den fast til horisontal- og vertikalrammen på understellet til formvogn TS og sikre med fjærsplinter. Figur Z: E /2007 Forskalingseksperten 19

20 rukerinformasjon Doka Formvogn T Sette sammen utligger Legg på utliggeren i akseavstand b = 280,0 cm og avsvert med stillasrør. Pass på at de horisontale stillasrørene stikker like langt ut. Sette på utligger på understell til formvogn TS Den monterte utliggeren (G) settes inn i understellet til formvogn TS, boltes fast med koblingsenhet (O) i vertikalrammen (D) og sikres. b G I N J O H K L G b ,0 cm G Utligger, formvogn T H Stillasrør 48,3mm 4,50m I Stillasrør 48,3mm 3,00m J Dreiekobling 48mm K Spindelstøtte GS T7 109/166cm N Spindelstøtte T6 100/150cm Detaljer, koblingsenhet (O) Still inn posisjonen til løpekatten (L) iht. monteringsplanen. N: Er løpekatten (L) posisjonert langt bak, må det sørges for at hengebjelken (M) kan settes inn ovenfra. Derfor monteres foreløpig ikke de to fremre stillasrørene. c G O D L G M Spindelstøtte T6 (N) boltes fast mellom utligger (G) og understellet på formvogn TS () og sikres med fjærsplint N c... Ingen avsvertning i dette området G Utligger, formvogn T L Løpekatt(følger med pos. G) M Hengebjelke, formvogn T En innrettingsplate med fester og underlagsbrett forenkler overholdelse av parallellitet og akseavstand under monteringen Forskalingseksperten /2007

21 rukerinformasjon Doka Formvogn T Forhåndsmontere opphengsbjelkeenhet Opphengsbjelker (M) legges ut med akseavstand b = 280,0 cm. Lengdebjelke (P) skrus fast med.4 stk. sekskantskruer M16 x 45 + muttere og fjærringer. Feste opphengsbjelkeenhet til plattform Ferdigplattformen (R) løftes med kran og legges på et ca 20 cm høyt underlag (U) (f.eks Doka bjelke H20). Opphengsbjelkeenheten føres inn i ferdigplattformen med kran. M J M P H Q b S b ,0 cm Rekkverkstender (Q) skrus fast med 4 stk. sekskantskruer M16 x 90 + muttere og fjærringer. Festelasken (Z) festes i høydeposisjon iht. planen og sikres. T R H U Z Monter stillasrør 48,3mm 4,50m (H) og dreiekobling 48mm (J). Denne forsterkningen er ikke nødvendig hvis den bakre sidebeskyttelsen utføres med rekkverk T. Rekkverkstolpen T 0,70m (T) stikkes inn i plattformen og festes med fjærsplint. Rekkverkstender (Q) boltes fast til plattformen (R) med koblingsbolt 10 cm og sikres med fjærsplint Q Q R /2007 Forskalingseksperten 21

22 Plattformstopperen (V) sikrer plattformen (R) mot å skli - også ved høydeforskyvning. Pass på ved demontering: Fjern først plattformstopperen (V). Deretter kan plattformen demonteres. Glem ikke å: Montere på plattformstopperen (V) igjen! R rukerinformasjon Doka Formvogn T Montere forskaling og avsperring Forskaling monteres iht. prosjektplan. Feste enderekkverk: ak: Rekkverksbrett min. 20/4 cm festes med båndskruer M10 x 110 og sekskantmuttere M10. Foran: Rekkverksbrett min 20/4 cm festes til rekkverkstolpene T 0,70m V M Opphengsbjelke (M) forbindes med plattformen (R) med koblingsbolt d29/195 og sikres med fjærsplint. H S M R Spindelstøtte T6 73/110cm (S) monteres (plassering iht. monteringsplan) W H J For rask montering kan også forhåndsmonterte ferdigrekkverk T benyttes. rukes disse, kan det ses bort fra forsterkningene (H) og (J). W Forskalingseksperten /2007

23 rukerinformasjon Doka Formvogn T Montere plattformenhet og forskaling Spindelstøtte GS T6 95/140cm (Y) tas ut av utgangsposisjon, boltes til understellet TS () for å feste trykkstøtten T (X), og sikres. Y G Plattformenheten løftes med kran (kan ev. føres med ledetau). Y X K Sikringsbolten (Z) settes inn og sikres Trykkstøtten T (X) boltes fast i utliggeren (G) og sikres med fjærsplint. Z G Spindelstøtte GS T7 109/166cm (K) boltes fast til opphengsbjelke (M) og sikres med fjærsplint. X K M Trykkstøtten T (X) klemmes på utliggeren (G) ved å skru på mutterne (pass på trykkstøttens vertikale posisjon) /2007 Forskalingseksperten 23

24 rukerinformasjon Doka Formvogn T Støping Før støping: Kontroll av dødgang på spindelinnstillinger Skru til spindlene i pilretningen til det ikke er dødgang men bare så mye, at ikke forskalingen beveger seg. Ekstra arbeidsplattformer Enkel arbeidsplattform til avforskaling. Detalj : Plattformsopplag T (monterbar i 5 cm raster på rekkverkstender) Doka bjelke H20 Plankedekke (sikres slik at det ikke sklir) Nødvendig verktøy: Fastnøkkel 13/ Forskalingseksperten /2007

25 rukerinformasjon Doka Formvogn T vforskaling dvarsel! vforskaling og forflytning kun ved vindstyrke under 55 km/t 1) Forskalingsbunn senkes med spindelstøtte T6 73/ 110cm (). 2) Trykk løs opphengsbjelker samt sideforskaling med spindelstøtte GS T7 109/166cm () 3) Trykkstøtte T () frigjøres ca. 5 cm. 4) Spindelstøtte GS T6 95/140cm (D) frigjøres fra understellet til formvogn TS og festes med tau til trykkstøtte T (). 5) De sammenbundne støttene holdes sammen og dreies og festes med tau til understellet på formvogn TS (E). Etter fjerning av kileplatene er formvognen klar til forflytning E D /2007 Forskalingseksperten 25

26 rukerinformasjon Doka Formvogn T Forflytte enhetene emerk Maks. trillehastighet 4 km/t (gåhastighet)! Unngå brå bevegelser. Transport av personer er ikke tillatt! Ved helning: Sikre med mottrekk! Utvis særlig forsiktighet ved helning over 3%. vklares med ansvarlig statikkavdeling. Tilleggsforsterkning iht. statiske behov. Utvis ekstra forsiktighet ved forflytning. ruk ekstra sikkerhetsforanstaltninger for å hindre at vognen ruller. Forbinde formvogner med hverandre Vanligvis flyttes flere formvogner T samlet og støpeavsnittene kan produseres i dagsrytme. Forflytning Variant 1 Fleksibel forflytningsenhet Forskaling () i avsnitt på 5 m. Ved forflytning separeres forbindingene mellom forskalingselementene og avstanden mellom formvognene T økes ved hjelp av spindelstøtte T7 (). E D Spindelstøtte T7 150/200cm D Koblingsbolt 25cm (følger med formvogn T) E Fjærsplint 6mm (følger med formvogn T) Tilkobling for trekkverktøy Løfteøye T (F) for lastpåføring må alltid brukes ved forflytning. Maks. trekkbelastning: 5000 kg (50 kn) F D E Ta fra hverandre forskalingselementer som er forbundet. Øk avstanden mellom formvognene med spindelstøtte T7 () såpass at det ikke oppstår avvik ved videre forflytning. (særlig ved bearbeiding av radier). Legg ut skinner eller U-profiler for neste avsnitt. Festemidlet skal kun festes til løfteøye T (F) og til trekkverktøyet. Fjern kileplatene (rullesikringen). Trekk formvognen til ny bruksposisjon. Før trekkverktøyet fjernes: Sett kileplatene tilbake på plass for å forhindre at vognen ruller. Forskalingseksperten /2007

27 rukerinformasjon Doka Formvogn T Variant 2 Fast forflytningsenhet Gjennomgående forskaling () over hele lengden av alle formvognene (ingen forskalingsstøt). Ved forflytning forblir alle forbindinger mellom formvognene uforandret. nbefalt forskalingskonstruksjon: Med Universal- eller stålbjelke WS10 Top50 (J), som forbindes trekk- og trykkfast med hverandre med forbindingslasker. J J Viktig: Forskalingselementene utgjør en fast forflytningsenhet, derfor må alle spindler på horisontalt nivå på formvogner T aktiveres samtidig. Legg ut skinner eller U-profiler for neste avsnitt. Festemidlet skal kun festes til løfteøye T (F) og til trekkverktøyet. Fjern kileplatene (rullesikringen). Trekk formvognen til ny bruksposisjon. Før trekkverktøyet fjernes: Sett kileplatene tilbake på plass for å forhindre at vognen ruller. F Sammenkobling av formvogner T under hverandre med spindelstøtte T7 150/200cm () : mellom understellene Og dessuten mellom opphengsbjelkene (H). Tilkobling med stabiliseringslask T (I). Spindlene fikserer formvognene T under hverandre og forblir uendret under forflytning. I H /2007 Forskalingseksperten 27

28 rukerinformasjon Doka Formvogn T Sikkerhet på bygget Med rekkverkstvinge T Rekkverkstvingen T muliggjør oppføring av fallsikring på rammeverk for broer. lt etter monteringstilstand og lokale forhold kan rekkverkstolpene T festes på forskjellige måter uten ombygging. Variant 2 Feste foran Hvis armeringsbøyler ikke er tilgjengelig > 1.0 m Variant 1 Festing med bøyle Rekkverkstvinge T Rekkverksbrett Forankring (Gesimsanker 15,0 - stag 15,0 -stagmutter 15,0) Variant 3 Feste til gulv På den ferdigstilte gesimskappen. > 1.0 m b c d a a... innvendig bredde mellom armeringsbøylene min. 13,0 cm b... min 5,5 cm, max. 35,0 cm c... min. 12 cm d... min. 1,0 cm Rekkverkstvinge T > 1.0 m D Rekkverksbrett rmeringsbøyle Rekkverkstvinge T Rekkverksbrett Forankring D Gesimskappe Følg brukerinformasjonen for "rekkverkstvinge T"! Forskalingseksperten /2007

29 rukerinformasjon Doka Formvogn T Med rekkverkstolpe 1,10m Rekkverkstolpen 1,10m brukes til utforming av rekkverk på takkanten. lt etter monteringstilstand og lokale forhold kan rekkverkstolpen på 1,10 meter festes på forskjellige måter uten ombygging. Variant 2 Feste i skruehylse 20,0 c > 1.0 m Rekkverkstolpe 1,10m Rekkverksbrett c... Kantavstand minst 10cm Rekkverkstolpe 1,10m Skruehylse 20,0 Variant 3 Feste i hull fremstilt i etterkant Følg monterings- og bruksveiledningen for "rekkverkstolpe 1,10m"! Variant 1 Feste i innstikkhylse 24mm c c c... Kantavstand minst 10cm Hull: Diameter 25 mm Rekkverkstolpe 1,10m c... Kantavstand minst 10cm Rekkverkstolpe 1,10m Innstikkhylse 24mm /2007 Forskalingseksperten 29

30 rukerinformasjon Doka Formvogn T eskyttelse mot vær og vind Noen få ekstra stillasrør danner en optimal forutsetning for en fullstendig innpakking. Disse kan også bli sittende på formvognen under hele prosessen. Viktig: Øk ballasten iht. utregnede verdier i kapittelet "Dimensjonering av ballast" før følgende laster: ved trykkstøtteavstand på 120 cm - 15 kn ved trykkstøtteavstand på 50 cm - 20 kn uten trykkstøtte - 28 kn D Presenning Stillasrør 48,3mm 4,50m Stillasrør 48,3mm 4,00m D Dreiekobling 48mm Se kapittel "Materiale som kreves" for nødvendig materiale. Nødvendig verktøy: Skralle 1/2" Koppnøkkel hylse 19 Forlenger 22 cm Forskalingseksperten /2007

31 rukerinformasjon Doka Formvogn T Fleksibel tilpasning til bygningskravene Kantdrager med ledevegg Forskalingen for ledevegg er hengt opp over utliggerbjelken på utliggeren på formvogn T. Det har vist seg å være nyttig med ekstra lastfordeling () på undersiden av konstruksjonen for å avlede lasten på gesimskappen. Dermed kan ballastvekten reduseres vesentlig. Vær imidlertid oppmerksom på forflytningstilstanden. Det er nødvendig med en prosjektavhengig dimensjonering Spesialformer av kantdrageren Full fleksibilitet innebærer også en tilpasning av forskalingen til formen på kantdrageren. Dermed kan selv kompliserte kantdragertverrsnitt dannes optimalt. Frakoblet situasjon Tilkoblet situasjon Vi anbefaler å presse forskalingen over bygningselementer på det gamle støpeavsnittet for å sikre renere overganger ved større bredder på kantdrageren /2007 Forskalingseksperten 31

32 rukerinformasjon Doka Formvogn T Justering av formvognen Med justeringsinnretning for formvogn T til gjennomføring av større retningsendringer (knekker eller svært små radier) til nøyaktig posisjonering av formvogn T ved feil Justeringsinnretningen () for formvogn T består av: Større retningsendringer Kraftinnføring kun ved hjelp av trykkplaten! Posisjoner justeringsinnretningen i det totale tyngdepunktet (G) under understellet. (Tilpasning i ønsket forskyvningsretning). Still inn kantdragervognen i den nye kjøreposisjonen ved hjelp av justeringsinnretningen. G TR a a... Innstillingsområde 0 til 9 cm Hydraulikk-løftesylinder med integrert pumpeelement Trykkplate G Totalt tyngdepunkt Detalj Maks. bæreevne: kg (120 kn) Nødvendig verktøy: Skralle 1/2" Koppnøkkel hylse 19 Koppnøkkel 30-1/2" TR Justeringsinnretning for formvogn T Nøyaktig posisjonering Gjøres analogt iht. bruksanvisningen for gjennomføring av større retningsendringer. Feil Feil kan alltid forekomme ved røff drift. Eksempler er utglidning av rullen av skinneprofilen ved støt osv. Enkel heving med justeringsinnretningen sørger for rask hjelp uten at det må skaffes et eget løfteverktøy til dette (f.eks. bilkran). Forskalingseksperten /2007

33 rukerinformasjon Doka Formvogn T llsidig bruksområde llerede når konseptet med formvognen T ble utarbeidet, ble det tatt med i betraktning at den skulle ha flere bruksmuligheter. Dermed økes lønnsomheten og kapasiteten vesentlig. Vrakvogn Ved sanering må kantdrager fjernes. Formvognen T kan også brukes som vrakvogn takket være den høydejusterbare arbeidsplattformen. Etter brekkarbeider kan arbeidsplattformen senkes til normalstilling med kran eller trekkvaier. Nå kan forskalingskonstruksjonen for gjenoppbygging av kantdrageren starte. Horisontal forflytning av store forskalinger Følgende deler kan også brukes til prosjekter der store forskalingselementer skal forflyttes horisontalt (f.eks. vegger i tunneler med åpent konstruksjonsprinsipp): Horisontalramme, formvogn T () Flenshjul T () på understellet Utligger, formvogn T () /2007 Forskalingseksperten 33

34 rukerinformasjon Doka Formvogn T Transportere, stable og lagre Plassbesparende og vippesikker Understellet på formvogn TS er forhåndsmontert ved levering på byggeplassen. I sammenleggbar tilstand kan understellet enkelt transporteres og lagres. Dimensjonene er tilpasset lastebiltransport. Forsiktig! Sikre hele stabelen mot rulling, f.eks. med trebiter på 8 x 8 cm til å legge imellom og fastspikrede trebiter ()! Hindre at flenshjulene presses ned i bakken. ind sammen stabler med spennbånd (). Eksempel Stabel med 3 understell, formvogn TS Z a b c a ,0 cm b ,0 cm c... 72,0 cm Figur Z d d ,0 cm Vær også oppmerksom på sikkerhetsanvisningene mot rulling ved materialretur. Forskalingseksperten /2007

35 rukerinformasjon Doka Formvogn T Materiell som kreves ehov for en formvogn T (standard bruk) Uten rekkverk T enevnelse ntall Understell til formvogn TS 1 Utligger, formvogn T 2 Spindelstøtte T6 100/150cm 2 Spindelstøtte GS T7 109/166cm 2 Hengebjelke, formvogn T 2 Lengdebjelke, formvogn T 1 Rekkverksprofil, formvogn T 2 Spindelstøtte T6 73/110cm 2 Plattform, formvogn T 1 Rekkverkstolpe T 0,70m 2 Trykkstøtte T 2 Dreiekobling 48mm 7 Stillasrør 48,3mm 3,00m 4 Stillasrør 48,3mm 4,50m 5 åndskrue M10x100 DIN 603 (Id-nr ) 18 Sekskantmutter M10 DIN 934 (Id-nr ) 18 eskyttelse mot vær og vind enevnelse ntall Dreiekobling 48mm 6 Stillasrør 48,3mm 4,00m 3 Stillasrør 48,3mm 4,50mm 5 Presenning 8,0x5,50m på forespørsel 1 N: Forskalingen kan utformes svært individuelt og denne er derfor ikke med i oppstillingen ovenfor. Nødvendige Doka bjelker, forskalingsplater, stålbjelker og forankringsdeler og tilbehør som trektanlister etc. fastsettes avhengig av prosjektet. allast i Tyskland på forespørsel. Med rekkverk T T enevnelse ntall Understell til formvogn TS 1 Utligger, formvogn T 2 Spindelstøtte T6 100/150cm 2 Spindelstøtte GS T7 109/166cm 2 Hengebjelke, formvogn T 2 Lengdebjelke, formvogn T 1 Rekkverksprofil, formvogn T 2 Spindelstøtte T6 73/110cm 2 Plattform, formvogn T 1 Rekkverk T nederst 1 Rekkverk T øverst 1 Rekkverkstolpe T 0,70m 2 Trykkstøtte T 2 Dreiekobling 48mm 6 Stillasrør 48,3mm 3,00m 4 Stillasrør 48,3mm 4,50m 3 Til å forbinde formvogner med hverandre: Variant 1 (fleksibel forflytningsenhet) enevnelse ntall Spindelstøtte T7 150/200cm 1 Variant 2 (fast forflytningsenhet) enevnelse ntall Spindelstøtte T7 150/200cm 2 Stabiliseringslask T 2 Til tilkobling av trekkverktøy enevnelse ntall Løfteøye T 1 Ekstra arbeidsplattformer enevnelse ntall Plattformsopplag T 2 Planker og bjelker på stedet /2007 Forskalingseksperten 35

36 Produktoversikt rukerinformasjon Doka Formvogn T [kg] rt. nr. [kg] rt. nr. TS understell for formvogn T 936, Grundgestell Schalwagen TS estår av: () unnramme formvogn T 505, () Vertikalramme formvogn T 180, () Rammebjelke formvogn T 13, stk. (D) Spindelstøtte GS T6 95/140cm 10, stk. (E) Flensehjul T 51, stk. Lengde: 330 cm redde: 229 cm Høyde: 214 cm Leveres: sammenslått Spindelstøtte GS T7 109/166cm 21, Spindelstrebe GS T7 109/166cm Trykkstøtte T 37, Druckstütze T Høyde: 194 cm Utligger formvogn T 357, usleger Schalwagen T estår av: () Utliggerbjelke formvogn T 294, () Sleide for utligger formvogn T 63, Lengde: 580 cm Høyde: 127 cm Spindelstøtte T6 73/110cm 10, Spindelstrebe T6 73/110cm Opphengsbjelke formvogn T 175, Hängeträger Schalwagen T Høyde: 352 cm Spindelstøtte T6 100/150cm 12, Spindelstrebe T6 100/150cm Lengdebjelke formvogn T 36, Längsträger Schalwagen T Lengde: 301 cm Spindelstøtte T7 150/200cm 21, Spindelstrebe T7 150/200cm lålakkert Plattform for formvogn T 347, Fertigbühne Schalwagen T Treverk: gul-lakkert Ståldetaljer: galvanisert Lengde: 490 cm redde: 170 cm 36 Forskalingseksperten /2007

37 rukerinformasjon Doka Formvogn T Produktoversikt [kg] rt. nr. [kg] rt. nr. Rekkverkstender formvogn T 18, Geländerstreben Schalwagen T Høyde: 300 cm Leveres: sammenslått Rekkverkforlenger T 1,00m 9, Geländerverlängerung T 1,00m Stabiliseringslask T 2, Stabilisierungslasche T Lengde: 13 cm redde: 12 cm Høyde: 8 cm Rekkverkstolpe T 0,70m 2, Geländerholm T 0,70m Fremtrekkslask T 8, nhängelasche T Lengde: 28 cm redde: 14 cm Høyde: 8 cm Rekkverkklemme S 11, Schutzgeländerzwinge S Høyde: cm Plattformopplegg T 2, ühnenauflage T Lengde: 12,6 cm redde: 11 cm Høyde: 29,6 cm Koblingsbolt 10cm 0, Verbindungsbolzen 10cm Lengde: 14 cm Forpakning: 100 stk. Forlenger opphengsbjelke formvogn T 89, Hängeträgerverlängerung T 1,00m Høyde: 143 cm Fjærsplint 6mm 0, Federvorstecker 6mm Lengde: 13 cm Forpakning: 250 stk. Plattformforlenger T 24, ühnenverbreiterung T redde: 95 cm Høyde: 36 cm Leveres: sammenrullet kabel Spennlås inngår i leveransen Rekkverk T over 86, Fertiggeländer T oben Ståldetaljer: galvanisert Treverk: gul-lakkert Lengde: 490 cm Høyde: 156 cm Rekkverk T under 98, Fertiggeländer T unten Ståldetaljer: galvanisert Treverk: gul-lakkert Lengde: 490 cm Høyde: 156 cm /2007 Forskalingseksperten 37

38 Produktoversikt rukerinformasjon Doka Formvogn T [kg] rt. nr. [kg] rt. nr. Rekkverkklemme T 12, Schutzgeländerzwinge T Høyde: cm Rekkverkstolpe 1,10m 5, Schutzgeländer 1,10m Høyde: 134 cm Stillasrør 48,3mm 1,00m 4, Stillasrør 48,3mm 1,50m 6, Stillasrør 48,3mm 2,00m 8, Stillasrør 48,3mm 2,50m 10, Stillasrør 48,3mm 3,00m 12, Stillasrør 48,3mm 3,50m 14, Stillasrør 48,3mm 4,00m 16, Stillasrør 48,3mm 4,50m 18, Stillasrør 48,3mm 5,00m 20, Stillasrør 48,3mm 5,50m 22, Stillasrør 48,3mm 6,00m 24, Stillasrør 48,3mm...m 4, Gerüstrohr 48,3mm Stillaserør festevinkel 0, Gerüstrohranschluss Høyde: 7 cm Innstikkhylse 24mm 0, Steckhülse 24mm Grå Lengde: 16,5 cm Diameter: 2,7 cm Dreiekobling 48mm 1, Drehkupplung 48mm Nøkkelåpning: 22 mm Skruehylse 20,0 0, Schraubhülse 20,0 Gul Lengde: 20 cm Diameter: 3,1 cm Rørkobling med bolt 48mm 50 0, Rørkobling med bolt 48mm 95 0, nschraubkupplung Nøkkelåpning: 22 mm Justerspindel T 17, Justierspindel T Høyde: 96 cm Rørkobling 48mm 1, Normalkupplung 48mm Nøkkelåpning: 22 mm Påbyggrekkverk T 107, ufsatzgeländer T Ståldetaljer: galvanisert Treverk: gul-lakkert Lengde: 490 cm Høyde: 120 cm Justerinnretning for formvogn T 22, Justiereinrichtung für Schalwagen T lålakkert Høyde: 28,5-55,2 cm Maks. bæreevne: kg 38 Forskalingseksperten /2007

39 rukerinformasjon Doka Formvogn T Produktoversikt [kg] rt. nr. [kg] rt. nr. GF verktøykasse 6, GF-Werkzeugbox Inngår som del av leveransen: () Skralle 1/2" 0, Lengde: 30 cm () Fastnøkkel 13/17 0, () Fastnøkkel 22/24 0, (D) Fastnøkkel 30/32 0, (E) Ringnøkkel 17/19 0, (F) Forlenger 11cm 0, (G) Forlenger 22cm 0, (H) Kardangkobling 0, (I) Koppnøkkel hylse 19 0, (J) Koppnøkkel 13 0, (K) Koppnøkkel 24 0, (L) Koppnøkkel 30 1/2" 0, Skralle 3/4" 1, Umschaltknarre 3/4" Lengde: 50 cm Forlenger 20cm 3/4" 0, Verlängerung 20cm 3/4" Koppnøkkel 50 0, Stecknuss /2007 Forskalingseksperten 39

40 Den bruksklare, fullstendig flyttbare gesimsforskaling for brogesimskapper Den kjørbare, tungt belastbare formvognen T bærer en prefabrikkert gesimsforskaling med store flater som kan forflyttes i ett stykke og bidrar til rask fremdrift i arbeidet. Dermed kan gesimskapper for lengre rammeverk med hyppig bruk og for rammeverk uten opphengsmuligheter på undersiden av kragplaten fremstilles spesielt økonomisk. Formvogn T egner seg dessuten til sanering av eksisterende broer. Du kan leie, lease eller kjøpe Doka formvogn T. Hos alle Doka-filialer. Du er velkommen til å ringe oss! Det sentrale produksjonsverket mstetten i Doka-konsernet Forskalingseksperten

Doka klatreforskaling MF 240

Doka klatreforskaling MF 240 02/2010 Brukerinformasjon 999710018 no Monterings- og bruksveiledning Doka klatreforskaling MF 240 9710-313-01 Innledning Brukerinformasjon Doka klatreforskaling MF 240 ning Innled- by Doka Industrie GmbH,

Detaljer

Forskalingseksperten

Forskalingseksperten 11/2008 rukerinformasjon 999732018 N Doka veggforskaling Top 50 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon Doka veggforskaling Top 50 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Forskalingseksperten

Detaljer

Bjelkeklammer G 1, Flange clamp G

Bjelkeklammer G 1, Flange clamp G Doka Veggforskaling veggsystemer Top 100 tec Top100 tec bjelke WU14 0,50m 15,2 586901000 Top100 tec bjelke WU14 0,75m 21,4 586902000 Top100 tec bjelke WU14 1,00m 28,6 586903000 Top100 tec bjelke WU14 1,25m

Detaljer

Doka kassettforskaling Frami

Doka kassettforskaling Frami 06/2009 rukerinformasjon 999714018 N Monterings- og bruksveiledning Doka kassettforskaling Frami 9714-329-01 Innledning rukerinformasjon Doka kassettforskaling Frami Innledning by Doka Industrie GmbH,

Detaljer

Sikringsutstyr Combisafe

Sikringsutstyr Combisafe - Multifot Arvtageren til Boltefot art.nr 461212 230165 Multifot 1,2 kg 1 stk - Avstengerfeste Festes vertikalt og brukes både som fallbeskyttelsesfeste og som avstengerstøtte.tåler høyere belastning en

Detaljer

Brukerinformasjon 03/2011. Monterings- og bruksveiledning. no,no. Foldeplattform K 9725-201-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 03/2011. Monterings- og bruksveiledning. no,no. Foldeplattform K 9725-201-01. Forskalingseksperten 03/2011 Brukerinformasjon 999802818 no,no Monterings- og bruksveiledning Foldeplattform K 9725-201-01 Innledning Brukerinformasjon Foldeplattform K ning Innled- by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2

Detaljer

Doka kassettforskaling Framax Xlife

Doka kassettforskaling Framax Xlife 07/2008 Ü rukerinformasjon 999764018 N Monterings- og bruksveiledning oka kassettforskaling Framax Xlife 9764-277-01 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon oka kassettforskaling Framax Xlife

Detaljer

999715018-04/2014 no. Forskalingseksperten. Klatreforskaling K. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning 9715-244-01

999715018-04/2014 no. Forskalingseksperten. Klatreforskaling K. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning 9715-244-01 999715018-04/2014 no Forskalingseksperten. Klatreforskaling K Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning 9715-244-01 Innledning Brukerinformasjon Klatreforskaling K Innledning by Doka Industrie GmbH,

Detaljer

Strekklask 2, Tension plate

Strekklask 2, Tension plate Doka Motstøpsbukk tårnreissystemer Motstøpsbukk variabel 3,30m 187,8 580516000 Support. construction frame "Variable" 3.30m Består av: (A) Motstøpsbjelke WU14 99,0 580510000 Høyde: 252 cm (B) Multifunksjonsbjelke

Detaljer

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS PERI UP Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm PERI Norge AS PERI leverer i dag komplette løsninger innen reis og stillas. Vi tegner og prosjekterer alle spesifikke behov for de som

Detaljer

Brukerinformasjon 01/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaset 98004-200-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 01/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaset 98004-200-01. Forskalingseksperten 01/2009 Ü rukerinformasjon 999800418 N Monterings- og bruksveiledning Dokaset 98004-200-01 Forskalingseksperten Innledning rukerinformasjon Dokaset Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Forskalingseksperten

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Monteringsanvisning. Lettstillas.

Monteringsanvisning. Lettstillas. Monteringsanvisning. Lettstillas. Start med å legge ut rekkverk i stillasets lengde. Sett bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under bunnskruene for å jevne ut vekten/ punktlasten. Helst 2 bunnskruer

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

Frami ankerkassett 0,60x1,20m 32,1 588403000 Frami ankerkassett 0,60x1,50m 37,8 588408000 Frami anchoring panel

Frami ankerkassett 0,60x1,20m 32,1 588403000 Frami ankerkassett 0,60x1,50m 37,8 588408000 Frami anchoring panel Doka Kassettforskaling veggsystemer Frami Xlife Frami Xlife kassett 0,90x1,20m 39,0 588401500 Frami Xlife kassett 0,75x1,20m 33,5 588447500 Frami Xlife kassett 0,60x1,20m 29,5 588463500 Frami Xlife kassett

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

hvorfor velge Nordpeis stålpipe?

hvorfor velge Nordpeis stålpipe? STÅLPIPE Stålpipe er en rask, rimelig og plassbesparende metode dersom du ønsker et nytt ildsted. De fleste moderne ildsteder kan monteres uten brannmur, og med en toppmontert stålpipe blir da inngrepene

Detaljer

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no

Bygghjelpemidler2013. www.holteindustri.no Bygghjelpemidler2013 www.holteindustri.no Hovedkontor og produksjon: Håtveitvegen 13, 3810 Gvarv Telefon: 35 95 93 00 E-post: info@holteindustri.no www.holteindustri.no 2 Innhold 1. Trapper og bukker...5

Detaljer

Hjørne bjelke WS10 Top50...m 20, Shaft corner waling WS10 Top50...m

Hjørne bjelke WS10 Top50...m 20, Shaft corner waling WS10 Top50...m Doka Veggforskaling veggsystemer Top 50 Multifunksjonsbjelke WS10 Top50 0,50m 10,2 580001000 Multifunksjonsbjelke WS10 Top50 0,75m 14,9 580002000 Multifunksjonsbjelke WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000 Multifunksjonsbjelke

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN

MONTERINGSANVISNING. RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SIKKERHET I HVERT TRINN MONTERINGSANVISNING RULLESTILLAS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLAS ST 1400 HÅNDVERKERSTILLAS FT 750 EN 1298 - IM - no SC1809-12 SIKKERHET I HVERT TRINN www.wibeladders.no Innhold SIKKERHETSMERKNADER... 2

Detaljer

Framax Xlife kassett 2,70x2,70m 416, Framax Xlife kassett 2,70x3,30m 514, Framax Xlife panel 2.70m

Framax Xlife kassett 2,70x2,70m 416, Framax Xlife kassett 2,70x3,30m 514, Framax Xlife panel 2.70m Doka Kassettforskaling veggsystemer Framax Xlife Framax Xlife kassett 1,35x2,70m 210,0 588100500 Framax Xlife kassett 0,90x2,70m 126,5 588102500 Framax Xlife kassett 0,60x2,70m 91,5 588104500 Framax Xlife

Detaljer

Tårnreis Staxo 100. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning med dimensjonering iht. eurokodene. Forskalingseksperten. 999804318-08/2014 no

Tårnreis Staxo 100. Brukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning med dimensjonering iht. eurokodene. Forskalingseksperten. 999804318-08/2014 no 999804318-08/2014 no Forskalingseksperten. Tårnreis Staxo 100 rukerinformasjon Monterings- og bruksanvisning med dimensjonering iht. eurokodene 98003-287-01 Innledning rukerinformasjon Tårnreis Staxo 100

Detaljer

SEASAFE TRANSPORT AS. Blåprodukter. Produkter for bygg og anleggsindustrien

SEASAFE TRANSPORT AS. Blåprodukter. Produkter for bygg og anleggsindustrien SEASAFE TRANSPORT AS Blåprodukter Produkter for bygg og anleggsindustrien Verktøykiste Type S 2021 og S 2028 Solid verktøykiste med demonterbare hjul. Lokket kan låses med hengelås, og sikres enkelt i

Detaljer

Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 11/2011. Monterings- og bruksveiledning. Tårnreis Staxo 40 98024-310-01. Forskalingseksperten 11/2011 Brukerinformasjon 999805018 no Monterings- og bruksveiledning Tårnreis Staxo 40 98024-310-01 Innledning Brukerinformasjon Tårnreis Staxo 40 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 Brukerinformasjon

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Krabat Pilot er CE-merket. Dette er din garanti for at produktet oppfyller alle europeiske helse og sikkerhetskrav. Produktet er CE-merket i henhold til EN12182. Holdbarheten

Detaljer

www.byggesystemer.no VI LEIER UT!

www.byggesystemer.no VI LEIER UT! BMONTERINGS- OG BRUKSANVISNING BFOR RÅBYGGTRAPP BMyrveien 6 B1430 Ås Tlf. +47 41 67 02 21 Fax. +47 64 94 42 53 DELELISTE - KOMPLETT RÅBYGGTRAPP Topp-/bunnramme Stabiliseringsrekkverk 2 stk 2 stk Løst trinn

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING-RAM

MONTERINGSVEILEDNING-RAM MONTERINGSVEILEDNING-RAM FASADESTILLASER Monteringsveiledningen er laget for å gi en enkel beskrivelse på monteringen av Delta RAM fasadestillas, samt en oversikt over behovet for bruk av bl.a. diagonaler

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

Sikringsutstyr. Arbeidsstige. Byggtrapp / Trappetrinn. Combisafe. Rekkverkstender. Sperrebånd / Sikringsgjerde. Vernehylse stål

Sikringsutstyr. Arbeidsstige. Byggtrapp / Trappetrinn. Combisafe. Rekkverkstender. Sperrebånd / Sikringsgjerde. Vernehylse stål 121 Arbeidsstige Byggtrapp / Trappetrinn Rekkverkstender Sperrebånd / Sikringsgjerde Vernehylse stål Arbeidsbukk Arbeidsbukk. Insta 650 godkjent. Art.nr Type Lengde Ant.trinn 19720 Stige Wibe arbeidsbukk

Detaljer

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en

[0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP /96 A er det kjent en 1 1 2 30 3 [0001] Oppfinnelsen angår en skinnegående kran for transport av skinner som angitt i innledningen i krav 1. [0002] Fra JP 326002/96 A er det kjent en skinnegående kran som er oppbygd på en transportvogn

Detaljer

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak

Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Rekkverk for flate tak Layher rekkverk er typegodkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet nr 474/04. Monterings- og bruksanvisning Rekkverk for flate tak Rekkverk for flate tak Beskrivelse Det er i henhold til Forskrift om

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

Krabat Pilot. Bruksanvisning

Krabat Pilot. Bruksanvisning Krabat Pilot Bruksanvisning Sikkerhet Alle Krabats produkter er CE-merket i henhold til 93/42/EØF, klasse 1 av 14. juni 1993 Direktiv om medisinsk utstyr. Dette er din garanti for at produktet oppfyller

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

Brukerinformasjon 03/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaflex 1-2-4 9720-337-01. Forskalingseksperten

Brukerinformasjon 03/2009 Ü. Monterings- og bruksveiledning. Dokaflex 1-2-4 9720-337-01. Forskalingseksperten 03/2009 Ü Brukerinformasjon 999776018 N Monterings- og bruksveiledning Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Innledning Brukerinformasjon Dokaflex 1-2-4 Innledning by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776018-03/2009

Detaljer

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.

ROTAX. Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq. ROTAX Hovedkontor Elverum +47 624 00 111 post@solideq.no Avd. Oslo +47 454 76 495 oslo@solideq.no Avd. Bergen +47 452 22 116 bergen@solideq.no Side 1 av 21 Bunnspir Dimensjon (m) Art. nr. Vekt i kg. Pris

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

MIDLERTIDIGE TAKSYSTEMER

MIDLERTIDIGE TAKSYSTEMER MIDLERTIDIGE TAKSYSTEMER Fleksibel og robust allværsbeskyttelse COMBISAFE miderltidige taksystemer omfatter en rekke produkter og løsninger for å beskytte prosjekter av alle typer og arbeiderne under bygging

Detaljer

Monteringsveiledning 08/2011. Fjellanker 15,0. Art.nr. 581120000. Forskalingseksperten

Monteringsveiledning 08/2011. Fjellanker 15,0. Art.nr. 581120000. Forskalingseksperten 08/2011 Monteringsveiledning 999415018 no Fjellanker 15,0 rt.nr. 581120000 Produktbeskrivelse Fjellankerne 15,0 brukes til forskalingsforankring i betong på én side. et er ikke tillatt å bruke fjellankeret

Detaljer

Lyd- og vibrasjonsdemping

Lyd- og vibrasjonsdemping Produkter 9.0 Lydabsorberende element SDE 2 (oversikt) 9.1 Lydisoleret innfesting med SDE 2 9.2 Vinklede innfestinger og bukkekonstruksjoner 9.3 Lydabsorberende element SDE 1 9.4 Lydabsorbering for skinner

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og bruksanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM

MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERSAL ALUMINIUM MONTERINGSINSTRUKSJON HAKI UNIVERS UMINIUM HAKI AS 2005 Viktig informasjon HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjon gjelder bare for stillaser som kun inneholder komponenter produsert og levert av

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Forskaling. Fundamentforskaling. Kantforskaling. Veggforskaling. Dekkeforskaling. Prefabrikkerte trekonstruksjoner.

Forskaling. Fundamentforskaling. Kantforskaling. Veggforskaling. Dekkeforskaling. Prefabrikkerte trekonstruksjoner. 69 Forskaling Fundamentforskaling Kantforskaling Veggforskaling Dekkeforskaling Prefabrikkerte trekonstruksjoner Søyleforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi

Detaljer

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for

MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for 2014 MONTERINGSANVISNING STÅLEX Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta STÅLEX. Delta STÅLEX er typegodkjent for belastningsklasse inntil klasse 5 Delta STÅLEX er

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ, FR70 PRO DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ med integrert sideorganisator for enkel og effektiv administrasjon av snorer. Velegnet for montering av alle FOSS panel/odf. Finnes som 1-,

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

Monteringsveiledning for Trappesystem for brakkerigg

Monteringsveiledning for Trappesystem for brakkerigg Monteringsveiledning for Trappesystem for brakkerigg Innhold Generelt... 1 1. Repos og trapp på langvegg... 2 1. Brakketyper... 2 a. Brakke med treramme (uten åpning mellom brakkene)... 2 b. Brakke med

Detaljer

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB Art no NO

MANUAL HALLSYSTEM COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB  Art no NO MANUAL HALLSYSTEM Art no 921114 NO COPYRIGHT 2016 SAFETYRESPECT AB INFO@SAFETYRESPECT.NO INNHOLD 2 SIKKERHET 2 KONTROLLERE MATERIALE 2 ALMEN INFORMASJON 3 PROSJEKTERING OG PLANLEGGING 4 INNGÅENDE DETALJER

Detaljer

Schöck Isokorb type D 70

Schöck Isokorb type D 70 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 70 Innhold Side Eksempler på elementoppsett og tverrsnitt/produktbeskrivelse 80 81 Planvisninger 82 Kapasitetstabeller 83 88 Beregningseksempel 89 Ytterligere armering

Detaljer

01/10/12 Side 2 Rev: 01

01/10/12 Side 2 Rev: 01 FOLLO DECK CHAIR Side 2 Gratulerer med valget av Follo Deck chair. Stolen er produsert, montert, kontrollert og godkjent i henhold til bedriftens kvalitetssystem. Videre er stolen testet i samsvar med

Detaljer

Simotec. Produkt: Framo 80 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.

Simotec. Produkt: Framo 80 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13. Produkt: Framo 80 Produkt: Framo 80 Produkt: Simotec System 100/120 Produkt: Glideklammer Framo 80: Bjelkeprofil og Skrue Framo 80: Konsoll og Endefeste STA Framo 80: Bjelkekonsoll og Endefeste WBD Framo

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16

FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN , PN10-16 FURNES Multikonsoll V1 for armaturer DN 100-400, PN10-16 Konseptet som har revolusjonert montering og drift av vannkummer Din betongleverandør har ferdige bunner med innstøpte skinner. Du bestiller og

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

Support. Teknisk fakta

Support. Teknisk fakta Support Ved valg av Etac som leverandør av skinnesystemer, har kunden alltid tilgang til profesjonell support. I prosjekteringsfase tilbyr våre faglig kompetente konsulenter kunden bistand med råd og veiledning

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 5 Monteringsveiledning rev.3 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

3.0 Applikasjoner, eksempler for Vinkelkonsoller. 3.1 Vinkelkonsoll 100/100,., Vinkelkonsoll 200/200 med forsterkning for ekstra støtte

3.0 Applikasjoner, eksempler for Vinkelkonsoller. 3.1 Vinkelkonsoll 100/100,., Vinkelkonsoll 200/200 med forsterkning for ekstra støtte Produkter 3.0 Applikasjoner, eksempler for er 3.1 100/100,., 200/200 med forsterkning for ekstra støtte 3.2 300/200,., 880/550 laget av profilstål 3.3 Støttevinkel for innfesting av avlastningsstag 3.4

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste

Monteringsanvisning. Peseq veggfeste Monteringsanvisning for Peseq veggfeste 1 Forberedelser til montering Peseq redningsline skal kun benyttes i nødsituasjoner. I en nødsituasjon finnes det ikke tid til å forberede seg. Faren for at man

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking

INNHOLD. Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 FORORD KOMPONENT BESKRIVELSE. 3. Forord. 4. Komponentbeskrivelse. 5. Materialbeskrivelse og merking Brukerveiledning for ALUSAFE kl. 5 INNHOLD 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering 8. Tillatt spirbelastning 9. Tillatt belastning

Detaljer

LETTERE BETYR ENKLERE. LETTERE BETYR BEDRE. YHE R // EN NY DIMENSJON INNEN STILLASBYGGING

LETTERE BETYR ENKLERE. LETTERE BETYR BEDRE. YHE R // EN NY DIMENSJON INNEN STILLASBYGGING LETTERE BETYR ENKLERE. LETTERE BETYR BEDRE. YHE R A L LET TVEK T // EN NY DIMENSJON INNEN STILLASBYGGING LETTVEKT MEN BEDRE OG STERKERE. // LAYHER LETTVEKT (LV) MED TUNGTVEIENDE FORDELER Layher har i mer

Detaljer

Kjemisk anker R (Eurobond) og Ankerbolt RG M Ekspansjonsfri forankring i betong

Kjemisk anker R (Eurobond) og Ankerbolt RG M Ekspansjonsfri forankring i betong 95 anker R (Eurobond) og Ankerbolt RG M Ekspansjonsfri forankring i betong Oversikt anker R M Ankerbolt RG M stål, elforzinket Ankerbolt RG M A4 / C i rustfritt/syrefast A4 og høykorrosjonsstål (materiale

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP Schöck Isokorb type, P, +, P+P Schöck Isokorb type 10 Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 60 Produktbeskrivelse/Kapasitetstabeller og tverrsnitt type 61 Planvisninger type 62 63 Beregningseksempel

Detaljer

HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET?

HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET? MODULARITET HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET? KVALITET PÅLITELIGHET FLEKSIBILITET KRAFT MODULARITET FLEKSIBILITET KRAFT KVALITET PÅLITELIGHET MODULARITÄT FLEXIBILITÄT KRAFT QUALITÄT ZUVERLÄSSIGKEIT INDIVIDUELL

Detaljer

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM

Castor. Kontroll av funksjon. Les alltid bruksanvisningen. SystemRoMedic TM Castor SystemRoMedic TM 2 5 6 1 4 2 5 6 1. Skinne (inngår ikke) 2. Hjørnebit. Bolter med muttere for innfestning 4. Løftemotor (inngår ikke) 5. Støttebein 6. Bærehåndtak på støttebein 7. Låsehendel for

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg

Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg Monteringsanvisning for Purus Line i gulvbelegg For betonggolv med frittstående plassering 1 Side 2-4 01.2014 www.ultra-design.no-3318-01.2014 For trebjelkelagsgulv med frittstående plassering 2 Side 5-8

Detaljer

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010

MONTERINGSINSTRUKSJON. HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 MONTERINGSINSTRUKSJON 750 HAKI Trak Rullbart HAKI AS 2010 Viktig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruksjoner gjelder bare for konstruksjoner som kun inneholder komponenter produsert og levert

Detaljer

Monteringsanvisning. Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje tlf e-post

Monteringsanvisning. Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje tlf e-post Rampline 112017 Monteringsanvisning Rampball Produktserien Rampball balansekuler Rampball 70R (vipper/roterer) Rampball 50R (vipper/roterer) Rampball 50 (vipper) Rampball 35 (vipper) Produktet er utviklet

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M)

Ludvig MONTERINGSANVISNING 1 MONTERING AV VEGGFESTENE. Standardfester MÅLTABELL. Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) Standard (M) MONTERINGSANVISNING Ludvig Standard (M) Compakt (MC) Compakt Integra (MCI) Plan front (MCP) og (MCPI) 1 MONTERING AV VEGGFESTENE Radiatorene monteres på veggen med veggfester som griper over radiatorens

Detaljer