varmesystemer i bygg forretningsområder Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "varmesystemer i bygg forretningsområder Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars"

Transkript

1 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars Stig Jarstein, Multiconsult AS MULTICONSULT opererer innen seks forretningsområder Bygg og eiendom Industri Olje og gass Samferdsel og infrastruktur Energi Naturressurser og miljø 2

2 MULTICONSULT i hele Norge Over 1000 medarbeidere Tromsø Narvik Trondheim Steinkjer Ålesund Bergen Oslo Drammen Ski Tønsberg Moss Stavanger Skien Fredrikstad Egersund Grimstad Ki Kristiansand 3 Alle prosjektfaser fra vugge til grav Utredning Detaljprosjektering j Riving i 4

3 Fremtidsrettet selskap med lang erfaring Bresprekken 2007 Oslo, Bjørvika MULTICONSULT 100 år i 2008 Frøland kraftverk 1911, Samnanger kommune i Hordaland 5 Oppdraget Utført for Enova av: Multiconsult Analyse & Strategi Rembra Kompetansesituasjonen Litteratur Typiske feil Læringsarenaene Tiltak 6

4 Metodikk Faglitteratur Fokusgrupper og intervjuer Gruppeinndeling Undervisning Byggherrer/bestiller Prosjekterende Leverandører Utførende Kommuner (både byggherre og drift) Enova hadde også knyttet til seg en referansegruppe 7 Verdikjede Case 3: Større utbygginger Premissleverandører: OED, KRD, Enova, Husbanken, NVE, kommunen, politikere, etater, media Ansvarsområder: Tilknytningsplikt, støtteordninger, informasjon, krav Kompetanse/Utdanningsaktører: Tekniske fagskoler, Universitet, Høyskoler, VGS og etterutdanning, leverandører Ansvarsområder: Utdannelse av fagfolk til hele verdikjeden Hva skal vi bygge? Hva skal vi Hva skal vi Hva skal vi Hva skal vi foreslå? levere? installere? drifte? Planlegging Dimensjonering Innkjøp Installasjon Ferdigstillelse Bruk Rolle: Utvikler/ bestiller Rolle: Prosjekterende Rolle: Leverandør Rolle: Installatør Rolle: FDV Aktører: stat, Aktører: Aktører: Aktører: Vannbåren Aktører: kommune, arkitekter, leverandør, rørlegger, varme større driftsorg., fylke, bbl, rådgivende produsent, elektriker, bygning rørlegger, eiendomsutvikler ingeniører, grossist kuldemontør elektriker leverandører 8

5 Representativitet Ledd i verdikjeden Antall respondenter på fokusmøte Antall intervjuet Utdanning 2 2 Kommune/FDV 6 1 Byggherre 6 1 Prosjekterende 4 0 Leverandører 4 2 Utførende Byggebransjen er for konservativ. Den synes det er greit å gjøre de samme feilene som de har gjort før, i stedet for å gjøre nye feil 10

6 Hovedfunn litteratur Det er få bøker som får god bedømming og samtidig behandler helheten i et oppvarmingssystem i bygg. De fleste tilbydere både formelle og uformelle, bruker svært mye egne kompendier Det finns en del bra svensk og engelsk litteratur Det finnes lite praktisk opplæringslitteratur Det mangler praktisk øvingsmateriell 11 Kompetansesituasjonen Man kjenner seg generelt komfortabel med egen, men de andre har store utfordringer. Vannbåren varme har kommet på tross av rørleggerbransjen 12

7 Hovedfunn situasjonen Utdanning Rekruttering av undervisningspersonell For dårlig kvalitet innen Styring, Regulering og Overvåkning Byggherre Bestiller ut fra lavest mulig investering og ikke LCC Bestiller ikke Premissgivere Manglende resulterer i ustabile rammebetingelser og usikker retning 13 Hovedfunn situasjonen Rådgiver, prosjekterende Manglende formell og uformell Manglende praktisk erfaring Utførende For dårlig og for dårlige holdninger FDV Manglende formell og uformell Formaln avhenger av størrelsen på kommunen Det er kulturkonflikt mellom de ulike aktørene. Dette medfører kommunikasjonssvikt som igjen er et hinder for god drift og utvikling av vannbårne anlegg 14

8 Typiske feil Det prosjekteres feil, leveres feil og monteres feil Hva er typiske feil, og hva skyldes disse? Overdimensjonering Feil systemoppbygging Dårlig eller manglende innregulering Mangelfull kommunikasjon og tverrfaglig forståelse Manglende fokus på ferdigstillelsesfase og overtagelse For lite fokus på FDV i tidligfase, prosjekterings- og utførelsesfase For lite innsats av spesial i innledende fase Tidspress Pi Prising i av er en utfordring di 15 Stenstad, Rolstad, Vordahl (2005). Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil. Byggforsk prosjektrapport. 16

9 Læringsarenaer og flyt Tilbydere formell VGS Teknisk Fagskole Høyskoler Universitet Aktører innen FDV Utførende Leverandør Prosjekt Bestiller oppvarmingssystemer erende Tilbydere uformell Bransjeorganisasjon Leverandør Egen 17 Læringsarenaer og flyt Tilbydere formell VGS Teknisk Fagskole Høyskoler Universitet Aktører innen FDV Utførende Leverandør Prosjekt Bestiller oppvarmingssystemer erende Tilbydere uformell Bransjeorganisasjon Leverandør Egen Personer Kompetanse 18

10 Kompetansestrømmer rundt leverandørleddet Tilbydere formell TF (KEM) Høyskoler Universitet Aktører innen oppvarmingssystemer FDV Utførende Leverandør Prosjekterende Bestiller Tilbydere uformell Bransje Leverandør organisasjon 19 Rådgiverne bruker blåpapir og feil gjentas, de lærer ikke fra gang til gang, er kun opptatt av egen leveranse og ikke av den store sammenhengen Rådgiveren lager for kompliserte systemer 20

11 21 Kompetansestrømmer rundt det prosjekterende leddet Tilbydere formell Høyskoler Universitet Tilbydere uformell Aktører innen oppvarmings systemer Prosjekterende Bransjeorganisasjon Leverandør 22

12 Det er spesielt installatørene som svikter. De mangler grunnleggende og systemforståelse. Elektrikeren kan mer om elektriske oppvarmingssystemer enn rørleggeren om vannbårne oppvarmingssystemer 23 Kompetansestrømmer rundt det utførende leddet Tilbydere formell VGS TF (KEM) Høyskoler Aktører innen oppvarmingssystemer Utførende Tilbydere uformell Bransjeorganisasjon Leverandør 24

13 Tiltak Tiltak knyttet til kurs og utdanning Tiltak knyttet til påvirkning og informasjon Tiltak bransjen selv bør iverksette Tiltak i stor grad rettet mot kommunal og fylkeskommunal virksomhet 25 Tiltak knyttet til kurs og utdanning Utarbeide og revidere faglitteratur for formell utdanning Etablere professorater, vitenskapelige stillinger Samordnet innsats for rekruttering av lærere til universitet og høyskoler Styrke etterutdanningstilbudet KEM-sentrene Stimulere til videreutdanning for rørleggere (Y- veien) Stimulere til utdanning av driftspersonell Utarbeide og revidere kurs Fortsatt støtte til faglærerkonferansen 26

14 Tiltak knyttet til påvirkning og informasjon Påvirkning mot utdanningsinstitusjoner Gjøre tekniske løsninger og prosjekteksempler mer tilgjengelig Opplysningskampanjer om vannbåren varme 27 Tiltak bransjen selv bør iverksette Forbedre kontrollrutiner Heving av markedsførings Forbedre entreprenørens evne til salg av løsninger Trainee- ordning Mentor- ordning Hente spesial inn til riktig tid i prosjektet Økt bruk av kontraktstyper som setter kvalitet i fokus Mer fokus på overtagelsesfase, driftssetting Dokumentering av drift Læring av egne og andres feil 28

15 Tiltak i stor grad rettet mot kommunal og fylkeskommunal virksomhet Interkommunale nettverk for driftspersonell Sentral driftsrolle for kommune og fylkeskommune Driftspersonells organisatoriske plassering 29 Den kompetente utbygging Byggherre Arkitekt Rådgiver Leverandør Entreprenør Driftspersonell Oppstart Tidligfase Prosjektering Bygging Igangkjøring Bruk 30

16 Veien videre for næringen og Enova Kompetanse er en forutsetning for å drive virksomhet innen BA-næringen. Det er næringens ansvar å sikre god. Enova må i det videre arbeidet med heving ta hensyn til: Gjennomførbarhet Kost/nytte Enovas mandat Hvordan tiltakene passer inn med Enovas andre aktiviteter Konkurransevridning 31 En litt mer oppløftende avslutning. I forbindelse med arbeidet har det fremkommet at det er stor interesse for i bransjen og at det pågår en hel del bra hevende aktiviteter. Det er kommet mange tilbakemeldinger som tyder på at interessen er stor for heving og at rapporten påpeker viktige elementer. Utdanningsinstitusjonene utvikler seg. Økt fokus på kommunikasjon. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) 32

17 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 33

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0066-9

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge

Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge RAPPORT Markedsundersøkelse: barrierer og muligheter innen byggsektoren for å ta i bruk solenergi i Norge OPPDRAGSGIVER Kunnskapsbyen Lillestrøm - OREEC - klyngen EMNE DATO / REVISJON: 4. november 2014

Detaljer

must [Multiconsult aktiviteter for deg som er under utdannelse.

must [Multiconsult aktiviteter for deg som er under utdannelse. must [Multiconsult for studenter] er samlebetegnelsen på alle våre aktiviteter for deg som er under utdannelse. I Multiconsult beveger vi verden. I over hundre år, i over hundre land, på alle kontinenter

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS

JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS JOBB MED VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS Vil du jobbe med verdens viktigste ressurs? Vil du ha en variert og spennende jobb i en teknologibransje i utvikling? Vil du bidra til at vi har godt og rent vann

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene,

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer