FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 02.07.2014"

Transkript

1 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 88 Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teknologi-og Dataoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teko-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Verkstedsoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret Brudd i forhandlingene vedtatt mars, 529 Nexans-overenskomsten Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teknologi-og Dataoverenskomsten-Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teko-overenskomsten - Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Verkstedsoverenskomsten - Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 21. mars, meklingsløsning 5. april 331 Fellesoverenskomsten for byggfag Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 24. mars, meklingsløsning 9. april. 328 Byggeindustrien Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 21. mars, meklingsløsning 7. april. 79 Riksavtalen - Hotell og Restaurant Fellesforbundet NHO Reiseliv Svarfrist Norwegian Air Shuttle AS-Kabin Parat NHO Luftfart Brudd i forhandlingene, meklingsfrist 29. april kl 24:00, pause i meklingen. Ingen meklingsløsning, 1 kabinansatt tatt ut i streik Forhandlingsløsning 19. mai 91 Biloverenskomsten - Fellesforbundet Fellesforbundet Norges Bilbransjeforbund Forhandlingsløsning 4. april Oppgjøret vedtatt 7. mai 14 Vekteroverenskomsten NAF NHO Service Brudd i forhandlingene 9. april Nye forhandlinger og løsning april. Svarfrist 23. mai 228 Vekteroverenskomsten - Parat Parat NHO Service Brudd i forhandlingene 9. april 10 Renholdsoverenskomsten NAF NHO Service Pause i forhandlingene, men frist for avslutning av forhandlingene er satt til 21. mai. Oppgjøret vedtatt. Forhandlingsløsning 21. mai. Svarfrist 13. juni.

2 501 Bussbransjeavtale-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport vedtatt 502 Bussbransjeavtale-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport vedtatt 160 Besetning i ferge-og lokalfart - Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 472 Besetning på lasteskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 471 Besetning på passasjerskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. Brudd i forhandlingene 11. april meklingsløsning 28. april Svarfrist 20. mai. Oppgjøret er Brudd i forhandlingene 11. april, meklingsløsning 28. april Svarfrist 20. mai. Oppgjøret er 507 Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurs Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 55 Bokbindere Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt Forhandlingsløsning 24. april Svarfrist 20. mai 148 Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Oppgjøret er vedtatt. 167 Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsfrist 9. mai kl 24:00 Forhandlingene utsettes til Speditøroverenskomsten er ferdig. Forhandlingene er gjennomført og 173 Havneoverenskomsten Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport oppgjøret er vedtatt Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsløsning 10. mai. 179 Losse-og lasteoverenskomsten for Sør-og Nord-Norge Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsløsning 10. mai. 190 Rammeavtale om fastlønn for losse og lastearbeidere Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 165 Redningsselskapet-Besetning Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 187 Schenker AS Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Brudd i forhandlingene 24. april Oppgjøret går til mekling Forhandlingene gjenopptatt 15. mai, med forhandlingsløsning samme dag. Oppgjøret er vedtatt. 441 Serigrafioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 183 Speditøroverenskomsten Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Brudd i forhandlingene 24. april Oppgjøret går til mekling Forhandlingene gjenopptatt 15. mai. Forhandlingsløsning samme dag. Oppgjøret er vedtatt.

3 56 Trykkerier og grafiske bedrifter Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 60 Landsoverenskomsten for elektrofagene EL & IT Forbundet Norsk Teknologi Forhandlingsløsning 30. april Svarfrist 5. juni. Oppgjøret vedtatt. 263 A/S Bukserbåter Narvik Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Baker-og konditoroverenskomsten NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 28. april Vedtatt 6. juni 264 Bukseringsrederier-Maskinistforbundet Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Brudd i forhandlingene 29. april, Meklingsløsning 21. mai. Svarfrist 138 Fiskeindustribedrifter NNN FHL juni. Oppgjøret er vedtatt. 89 Flyoverenskomsten Fellesforbundet NHO Luftfart Forhandlingene fortsetter 6. mai Oppgjøret går til mekling med frist 2. juni kl 24. Meklingsløsning 3. juni. Svarfrist 18. juni 275 Journalistavtalen for aviser Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 479 Journalistavtalen for digitale medier Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 484 Journalistavtalen for etermedier Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 276 Journalistavtalen for ukepressen Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 134 Kjøttindustrien NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 28. april, svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 476 Maskinister på lasteskip i kystfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Maskinister på passasjerskip i kystfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Maskinisteroffiserer på passasjerskip i ferge-og lokalfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Maskinoffiserer på skoleskipene-gann og Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Mat- og drikkevareindustrien NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 29. april Vedtatt 28. mai 354 Redningsselskapet-maskinister Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Inngår etter forhandlingene i avtale nr 512 Mat- og drikkevareoverens- 139 Rieber & Søn ASA TORO produksjon NNN NHO Mat og Drikke komsten 143 Rieber & Søn ASA, Elverum NNN NHO Mat og Drikke Inngår etter forhandlingene i avtale nr 512 Mat- og drikkevareoverenskomsten Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Skipsførere og styrmenn-lastesk. Norsk Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Skipsførere og styrmenn-norsk Sjøoffiser Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Styrmenn,elektrikere på skoleskipene,gan Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Avis og avistrykkerier Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 7. mai. Svarfrist 4. juni

4 101 Elektrokjemisk industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 6. mai Oppgjøret er vedtatt 153 Iskremfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Inngår etter forhandlingene i avtalenr Melkearb industri 142 Melkebearbeidende industri NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 6. mai Vedtatt 6. juni 145 Møller og Forblanderier NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 6. mai Vedtatt 6. juni 189 Pakkerioverenskomsten Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 4. juni Forhandlingsløsning 7. mai 485 Telenor EL & IT Forbundet NHO Svarfrist 2. juni 330 Energioverenskomsten - LO EL & IT Forbundet Energi Norge Krav er overlevert. Forhandlingene fortsetter 19. mai. Forhandlingsløsning 20. mai. Svarfrist 23. juni Oppgjøret er vedtatt 123 Forpleiningsbedrifter Industri Energi Norsk olje og gass Ingen uravstemming 106 Kjemisk teknisk industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 7. mai, Oppgjøret er vedtatt 125 Oljeboringsbedrifter-Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Ingen uravstemming 284 Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - SAFE SAFE Norsk olje og gass Brudd. Meklingsløsning 17.juni Svarfrist 27. juni 129 Operatøravtalen-Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Oppgjøret er vedtatt 271 Operatørselskaper-Lederne Lederne Norsk olje og gass Brudd. Meklingsløsning 17.juni Svarfrist 27. juni 377 Transportselskaper i Norge-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Brudd i forhandlingene. Meklingsløsning 3. juni Svarfrist Brudd i forhandlingene. 24. juni. Oppgjøret vedtatt 378 Transportselskaper i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Meklingsløsning 3. juni Svarfrist 24. juni. Oppgjøret vedtatt 4 Anleggsoverenskomsten NAF Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 8. mai Svarfrist 12. juni. Oppgjøret vedtatt 131 Egg-og Fjærfekjøttindustrien NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. Forhandlingsløsning 7. mai. 414 Fellesoverenskomsten for byggfag-ys Parat Byggenæringens Landsforening Oppgjøret er vedtatt 170 Havbruksoverenskomsten Fellesforbundet FHL Forhandlingsløsning 7. mai avstemmingsfrist 4. juni Oppgjøret er vedatt. 152 Margarinfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 7. mai Vedtatt 6. juni 519 Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 7. mai Vedtatt 6. juni 281 Helikopter service-tek.adm.traf.pers Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Forhandlingsløsning 8. mai 390 Service-og Vedlikeholds-Overenskomsten NAF NHO Service Forhandlingsløning 8. mai Svarfrist 3. juni. Oppgjøret vedtatt 53 Steinindustrioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløning 8. mai Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 315 Biloverenskomsten - Parat Parat Norges Bilbransjeforbund Oppgjøret er vedtatt 54 Sandtakoverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt

5 457 Avisbudavtalen Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening Brudd i forhandlingene 14. mai Mekling 1. og 2. september 159 Fellesoverenskomsten-Treforedling Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløsning 13. mai Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt Forhandlingene er utsatt til 452 Fotball-håndball-og ishockeyoverenskomst NISO NHO Idrett mai 116 Frisøroverenskomsten Fagforbundet NHO Handel juni Brudd i forhandlingene 13. mai 34 frisører i 10 salonger i streik fra Vaskerier og Renserier Industri Energi Norsk Industri Forhandlingene er utsatt til 16. og 17. juni. Brudd i forhandlingene juni. Oppgjøret går til mekling. 158 Arcus-gruppen AS NNN NHO Mat og Drikke Brudd i forhandlingene 20. juni Oppgjøret går til mekling. 57 Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløsning 13. mai Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 59 Heisfaget EL & IT Forbundet Heisleverandørenes Landsforening Forhandlingsløsning 13. mai. 141 Idun Fabrikker NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 14. mai Vedtatt 6. juni 524 Meieriindustrien - NML Norske Meierifolks Landsforening NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 14. mai Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 523 Meieriindustrien - NNN NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 14. mai Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 526 Oljeservicebedrifter - SAFE SAFE Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 15. mai Mekling 15. og 16. august 357 Oljeservicebedrifter- Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 15. mai Mekling juli Brudd i forhandlingene 13. mai Meklingsløsning 19. juni 462 Parkeringsoverenskomsten Yrkestrafikkforbundet NHO Service Svarfrist 11. juli 301 Parkeringsselskaper NAF NHO Service Asfaltarbeid og veivedlikehold-ff Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Brudd i forhandlingene 13. mai Meklingsløsning 19. juni Svarfrist 11. juli Forhandlingsløsning 15. mai Svarfrist 12. juni. Oppgjøret vedtatt. 6 Asfaltarbeid og veivedlikehold-naf NAF Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 15. mai Svarfrist 12. juni. Oppgjøret vedtatt. 327 Bergindustrien NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 15. mai Svarfrist 16. juni. Oppgjøret vedtatt 102 Fiskemel- og fiskefôrindustrien Industri Energi FHL Forhandlingsløsning 15. mai Oppgjøret er vedtatt 478 IKT -overenskomsten EL & IT Forbundet NHO Brudd i forhandlingene 16. mai Meklingsløsning 24. juni Svarfrist 28. august 525 Jordbruk og Gartneri Fellesforbundet NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 15. mai Oppgjøret vedtatt. 535 Fiskemel- og fiskefôrindustrien Parat FHL Forhandlingsløsning 16. mai 231 Aviser-distribusjon del III Parat Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 21. mai 477 Miljøbedrifter i Norge-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Brudd i forhandlingene 20. mai. Meklingsløsning 25. juni Svarfrist 6. august. 483 Miljøbedrifter i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Brudd i forhandlingene 20. mai. Meklingsløsning 25. juni Svarfrist 6. august.

6 213 Presse-og medieoverenskomsten - Parat Parat Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 21. mai Brudd i forhandlingene 20. mai. 198 Tekniske funksjonærer-flt Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Mekling 12. og 13. august 487 AMB-overenskomsten Fellesforbundet NHO Service Forhandlingsløsning 20. mai Svarfrist 18. juni. Oppgjøret vedtatt 279 Flyteknikeroverenskomsten Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Forhandlingsløsning 21. mai 505 Landbaser - Parat Parat Norsk olje og gass Landbaser- Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 21, mai. Forhandlingsløsning 21. juni Brudd i forhandlingene 21, mai. Forhandlingsløsning 21. juni 13 Tunnel-, bom-og bruselskaper NAF NHO Service Forhandlingsløsning 20. mai Svarfrist 13. juni. Oppgjøret vedtatt 299 Store Norske Spitsbergen Grubekompani NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 21. mai Svarfrist 16. juni. Oppgjøret vedtatt 50 Wallboardoverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingene er utsatt 368 Luftfartsavtalen-LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart Forhandlingene fortsetter i august 68 Standardoverenskomsten-HK Handel og Kontor NHO Forhandlingsløsning 27. mai Svarfrist 26. juni 81 Tannteknikeroverenskomsten Fellesforbundet NHO Handel Forhandlingsløsning 26. mai Svarfrist 17. juni 499 Hustadmarmor A/S - ALT ALT Norsk Industri Forhandlingsløsning 27. mai 343 Hustadmarmor A/S - LO NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 27. mai Svarfrist 20. juni. Oppgjøret vedtatt 456 Medieoverenskomsten Handel og Kontor Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 3. juni Svarfrist 24. juni. Oppgjøret vedtatt. 370 Naturbruksoverenskomsten Fellesforbundet NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 2. juni Svarfrist 18. juni. Oppgjøret vedtatt 224 Oljeoverenskomsten-YS/Parat/Negotia/SAFE SAFE Norsk olje og gass juni: pause i forhandlingene 130 Operatørselskaper landvirksomhet (bransjeavtalen) Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 3..juni Oppgjøret går til mekling 369 Grossistavtalen Norsk Transportarbeiderforbund NHO Mat og Landbruk Brudd 4. juni. Mekling 25. og august. 227 Grossistavtalen - Parat Parat NHO Mat og Landbruk Brudd 4. juni. Mekling 25. og august. 200 Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Reiseliv Forhandlingene er utsatt til september 195 Møbel, interiør og trevarebransjene m fl. Industri Energi Norsk Industri Brudd i forhandlingene 4. juni, mekling ikke fastsatt 403 Transportselskaper-Taxisentraler-LO Handel og Kontor NHO Transport Forhandlingene er utsatt til høsten 404 Transportselskaper-Taxisentraler-YS Negotia NHO Transport Forhandlingene er utsatt til høsten 70 Butikkoverenskomsten-HK Handel og Kontor NHO Brudd i forhandlingene 4. juni Mekling 28. og 29. august 329 Glass og Keramisk Industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 4. juni 109 Farmasøytisk Industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 6. juni Oppgjøret er vedtatt 360 Tømmermåleroverenskomsten Parat Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 11. juni Oppgjøret er vedtatt 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter Fagforbundet NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 16. juni Svarfrist 10. juli 492 Energioverenskomsten - YS Parat Energi Norge Forhandlingsløsning 16. juni

7 415 Fritids- og aktivitetsavtale NAF NHO Reiseliv Forhandlingsløsning 17. juni Svarfrist 4. juli 470 Luftfartsoverenskomsten - HK Handel og Kontor NHO Luftfart Forhandlingsløsning 17. juni Svarfrist 4. juli 481 Pleie- og omsorgsoverenskomsten Fagforbundet NHO Service Forhandlingsløsning 18. juni Svarfrist 15. august 527 Pleie- og omsorgsoverenskomsten - NSF Norsk Sykepleierforbund NHO Service Forhandlingsløsning 18. juni Svarfrist 15. august 522 Veterinærer ansatt i Dyreklinikker Den norske veterinærforening NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 17. juni Oppgjøret vedtatt. Forhandlingsløsning 25. juni 77 Bilselgeravtalen HK Handel og Kontor Norges Bilbransjeforbund Svarfrist 14. august 11 Renhold på land i egen regi NAF NHO Forhandlingsløsning 20. juni Oppgjøret er vedtatt. 333 Skianlegg NAF NHO Reiseliv AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner STAFO NHO Luftfart Forhandlingsløsning 26. juni 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og rednin Industri Energi NHO Luftfart Landforpleiningsavtalen Fellesforbundet NHO Reiseliv Lærdal Medical A/S Industri Energi Norsk Industri Norges Blindeforbund og Oslo Kinematogra Fagforbundet NHO Funksjonæravtalen - Parat Parat NHO Funksjonæravtalen-Negotia Negotia NHO Funksjonæravtalen-YTF Yrkestrafikkforbundet NHO Forskning og undervisning Norsk Tjenestemannslag Abelia Salgsfunksjonærer YS/Negotia Negotia NHO NITO-overenskomsten NITO NHO Sandefjord Lufthavn Norsk Tjenestemannslag NHO Luftfart Forskningsoverenskomsten-Parat Parat Abelia oktober Bensinstasjoner-HK Handel og Kontor NHO Handel Avklares senere 518 AFAG-overenskomsten Arkitektenes Fagforbund (AFAG) Abelia høsten Flyavtalen - avtale A Parat NHO Luftfart høsten Flyavtalen - avtale B Parat NHO Luftfart høsten Forskningsoverenskomsten (med AFP) Forskerforbundet Abelia høsten Flyekspedisjonsavtalen-LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart ikke berammet 174 LKAB Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport ikke berammet 482 LKAB Parat NHO Logistikk og Transport ikke berammet 416 Malmtrafikk AS Norsk Jernbaneforbund NHO Logistikk og Transport ikke berammet 434 Malmtrafikk AS lokomotivpersonalet Norsk Lokomotivmannsforbund NHO Logistikk og Transport ikke berammet 225 Flyoverenskomsten - Parat Parat NHO Luftfart sommer/høst Norsk Luftambulanse A/S - Flygeavtale Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Uavklart 534 Norwegian Air Norway AS - Flygere Parat NHO Luftfart Uavklart 118 Ambulansefirmaer - LO Fagforbundet NHO Service Arbeidslederavtalen-FLT Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Asfaltarbeid og veivedlikehold Parat Byggenæringens Landsforening Bussbransjeavtale Norgesbuss Ekspress AS - LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Transport Elektrofagene - YS/Parat Parat Norsk Teknologi Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat Parat NHO Reiseliv Hovedavtalen-Naturviterne Naturviterne NHO Hovedavtalen-Tekna (med AFP) Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig NHO Jordan-LO Industri Energi Norsk Industri Lederavtalen Lederne NHO Norsk Stein AS - Bergindustri med YTF og YS Yrkestrafikkforbundet Norsk Industri Oljeselskaper Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Industri Forhandlingsløsning 30. juni. Oppgjøret er vedtatt. Høsten 2014 Dato ikke fastsatt Høsten 2014 Dato ikke fastsatt

8 488 Oljetransportavtalen - Parat Parat Norsk Industri Overenskomst for Lufttransport AS - Helikopterflygere Parat NHO Luftfart Overenskomsten - ALT ALT NHO Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Riksavtale - LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Reiseliv Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat Parat NHO Reiseliv Seismikkbedrifter Parat Norsk olje og gass Select Service Partner AS-Riksavtale Luftfartens Funksjonærforening NHO Reiseliv Service- og vedlikeholdsoverensk.-alt ALT NHO Service Service- og vedlikeholdsoverenskomsten - Parat Parat NHO Service

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Kilde: Finansavisen 2 Den kollektive fornuft Stein Aabø i Dagbladet "Når krisen truer, virker den norske modellen på et rørende vis. Det kan nesten se

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap

NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND. Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap 2004 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Norsk Arbeidsmandsforbund (stiftet 1895) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er den klart

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv Samarbeid mellom skole

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

YO~'ngsgt.11, 0181 Oslo Tele'c n Z2 20 40 55 - Telefax 22 11 35 72. orsk Tran;portarbeiderforhm d Norsk Jernbaneforhund

YO~'ngsgt.11, 0181 Oslo Tele'c n Z2 20 40 55 - Telefax 22 11 35 72. orsk Tran;portarbeiderforhm d Norsk Jernbaneforhund NORSK TRANSPORTARBEIDER FORBUND YO~'ngsgt.11, 0181 Oslo Tele'c n Z2 20 40 55 - Telefax 22 11 35 72 Sen iee i alle letld 27. oktober 1996 PRESSEMELDING LKAB-STREJKEN I NARVII{ OVER. Partcne i LKAB-konflikten

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004:

Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: ARBEIDSRETTEN Den 14. september 2004 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 3/2004, lnr. 31/2004: Landsorganisasjonen i Norge, med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (advokat Einar Engh) mot Næringslivets

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall 25 års utvikling og vekst for velferdssamfunnet Ansatte i NHO Service Våre praktikanter Ringer i vannet Veteranprosjektet Hvorfor kommer

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i 2004...4 Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18

Detaljer