FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 02.07.2014"

Transkript

1 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 88 Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teknologi-og Dataoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teko-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Verkstedsoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri Oppgjøret Brudd i forhandlingene vedtatt mars, 529 Nexans-overenskomsten Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teknologi-og Dataoverenskomsten-Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Teko-overenskomsten - Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Verkstedsoverenskomsten - Parat Parat Norsk Industri Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 21. mars, meklingsløsning 5. april 331 Fellesoverenskomsten for byggfag Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 24. mars, meklingsløsning 9. april. 328 Byggeindustrien Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Oppgjøret vedtatt Brudd i forhandlingene 21. mars, meklingsløsning 7. april. 79 Riksavtalen - Hotell og Restaurant Fellesforbundet NHO Reiseliv Svarfrist Norwegian Air Shuttle AS-Kabin Parat NHO Luftfart Brudd i forhandlingene, meklingsfrist 29. april kl 24:00, pause i meklingen. Ingen meklingsløsning, 1 kabinansatt tatt ut i streik Forhandlingsløsning 19. mai 91 Biloverenskomsten - Fellesforbundet Fellesforbundet Norges Bilbransjeforbund Forhandlingsløsning 4. april Oppgjøret vedtatt 7. mai 14 Vekteroverenskomsten NAF NHO Service Brudd i forhandlingene 9. april Nye forhandlinger og løsning april. Svarfrist 23. mai 228 Vekteroverenskomsten - Parat Parat NHO Service Brudd i forhandlingene 9. april 10 Renholdsoverenskomsten NAF NHO Service Pause i forhandlingene, men frist for avslutning av forhandlingene er satt til 21. mai. Oppgjøret vedtatt. Forhandlingsløsning 21. mai. Svarfrist 13. juni.

2 501 Bussbransjeavtale-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport vedtatt 502 Bussbransjeavtale-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport vedtatt 160 Besetning i ferge-og lokalfart - Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 472 Besetning på lasteskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 471 Besetning på passasjerskip i kystfart Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. Brudd i forhandlingene 11. april meklingsløsning 28. april Svarfrist 20. mai. Oppgjøret er Brudd i forhandlingene 11. april, meklingsløsning 28. april Svarfrist 20. mai. Oppgjøret er 507 Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurs Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 55 Bokbindere Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt Forhandlingsløsning 24. april Svarfrist 20. mai 148 Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Oppgjøret er vedtatt. 167 Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsfrist 9. mai kl 24:00 Forhandlingene utsettes til Speditøroverenskomsten er ferdig. Forhandlingene er gjennomført og 173 Havneoverenskomsten Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport oppgjøret er vedtatt Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsløsning 10. mai. 179 Losse-og lasteoverenskomsten for Sør-og Nord-Norge Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. Brudd i forhandlingene 23. april. Meklingsløsning 10. mai. 190 Rammeavtale om fastlønn for losse og lastearbeidere Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 165 Redningsselskapet-Besetning Norsk Sjømannsforbund NHO Sjøfart vedtatt. 187 Schenker AS Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Brudd i forhandlingene 24. april Oppgjøret går til mekling Forhandlingene gjenopptatt 15. mai, med forhandlingsløsning samme dag. Oppgjøret er vedtatt. 441 Serigrafioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 183 Speditøroverenskomsten Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport Brudd i forhandlingene 24. april Oppgjøret går til mekling Forhandlingene gjenopptatt 15. mai. Forhandlingsløsning samme dag. Oppgjøret er vedtatt.

3 56 Trykkerier og grafiske bedrifter Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 60 Landsoverenskomsten for elektrofagene EL & IT Forbundet Norsk Teknologi Forhandlingsløsning 30. april Svarfrist 5. juni. Oppgjøret vedtatt. 263 A/S Bukserbåter Narvik Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Baker-og konditoroverenskomsten NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 28. april Vedtatt 6. juni 264 Bukseringsrederier-Maskinistforbundet Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Bukseringsrederier-Norsk Sjøoffisersforb Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Brudd i forhandlingene 29. april, Meklingsløsning 21. mai. Svarfrist 138 Fiskeindustribedrifter NNN FHL juni. Oppgjøret er vedtatt. 89 Flyoverenskomsten Fellesforbundet NHO Luftfart Forhandlingene fortsetter 6. mai Oppgjøret går til mekling med frist 2. juni kl 24. Meklingsløsning 3. juni. Svarfrist 18. juni 275 Journalistavtalen for aviser Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 479 Journalistavtalen for digitale medier Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 484 Journalistavtalen for etermedier Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 276 Journalistavtalen for ukepressen Norsk Journalistlag Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 30. april 134 Kjøttindustrien NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 28. april, svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 476 Maskinister på lasteskip i kystfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Maskinister på passasjerskip i kystfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Maskinisteroffiserer på passasjerskip i ferge-og lokalfart Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Maskinoffiserer på skoleskipene-gann og Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Mat- og drikkevareindustrien NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 29. april Vedtatt 28. mai 354 Redningsselskapet-maskinister Det norske maskinistforbund NHO Sjøfart Redningsselskapet-skipsførere/styrmenn Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Inngår etter forhandlingene i avtale nr 512 Mat- og drikkevareoverens- 139 Rieber & Søn ASA TORO produksjon NNN NHO Mat og Drikke komsten 143 Rieber & Søn ASA, Elverum NNN NHO Mat og Drikke Inngår etter forhandlingene i avtale nr 512 Mat- og drikkevareoverenskomsten Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Skipsførere og styrmenn-lastesk. Norsk Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Skipsførere og styrmenn-norsk Sjøoffiser Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Styrmenn,elektrikere på skoleskipene,gan Norsk Sjøoffisersforbund NHO Sjøfart Avis og avistrykkerier Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 7. mai. Svarfrist 4. juni

4 101 Elektrokjemisk industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 6. mai Oppgjøret er vedtatt 153 Iskremfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Inngår etter forhandlingene i avtalenr Melkearb industri 142 Melkebearbeidende industri NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 6. mai Vedtatt 6. juni 145 Møller og Forblanderier NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 6. mai Vedtatt 6. juni 189 Pakkerioverenskomsten Fellesforbundet Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 4. juni Forhandlingsløsning 7. mai 485 Telenor EL & IT Forbundet NHO Svarfrist 2. juni 330 Energioverenskomsten - LO EL & IT Forbundet Energi Norge Krav er overlevert. Forhandlingene fortsetter 19. mai. Forhandlingsløsning 20. mai. Svarfrist 23. juni Oppgjøret er vedtatt 123 Forpleiningsbedrifter Industri Energi Norsk olje og gass Ingen uravstemming 106 Kjemisk teknisk industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 7. mai, Oppgjøret er vedtatt 125 Oljeboringsbedrifter-Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Ingen uravstemming 284 Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - SAFE SAFE Norsk olje og gass Brudd. Meklingsløsning 17.juni Svarfrist 27. juni 129 Operatøravtalen-Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Oppgjøret er vedtatt 271 Operatørselskaper-Lederne Lederne Norsk olje og gass Brudd. Meklingsløsning 17.juni Svarfrist 27. juni 377 Transportselskaper i Norge-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Brudd i forhandlingene. Meklingsløsning 3. juni Svarfrist Brudd i forhandlingene. 24. juni. Oppgjøret vedtatt 378 Transportselskaper i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Meklingsløsning 3. juni Svarfrist 24. juni. Oppgjøret vedtatt 4 Anleggsoverenskomsten NAF Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 8. mai Svarfrist 12. juni. Oppgjøret vedtatt 131 Egg-og Fjærfekjøttindustrien NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 7. mai Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. Forhandlingsløsning 7. mai. 414 Fellesoverenskomsten for byggfag-ys Parat Byggenæringens Landsforening Oppgjøret er vedtatt 170 Havbruksoverenskomsten Fellesforbundet FHL Forhandlingsløsning 7. mai avstemmingsfrist 4. juni Oppgjøret er vedatt. 152 Margarinfabrikker NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 7. mai Vedtatt 6. juni 519 Sjokolade,- Sukkervare- og Snacksoverenskomsten NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 7. mai Vedtatt 6. juni 281 Helikopter service-tek.adm.traf.pers Norsk Helikopteransattes Forbund NHO Luftfart Forhandlingsløsning 8. mai 390 Service-og Vedlikeholds-Overenskomsten NAF NHO Service Forhandlingsløning 8. mai Svarfrist 3. juni. Oppgjøret vedtatt 53 Steinindustrioverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløning 8. mai Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 315 Biloverenskomsten - Parat Parat Norges Bilbransjeforbund Oppgjøret er vedtatt 54 Sandtakoverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt

5 457 Avisbudavtalen Norsk Transportarbeiderforbund Mediebedriftenes Landsforening Brudd i forhandlingene 14. mai Mekling 1. og 2. september 159 Fellesoverenskomsten-Treforedling Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløsning 13. mai Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt Forhandlingene er utsatt til 452 Fotball-håndball-og ishockeyoverenskomst NISO NHO Idrett mai 116 Frisøroverenskomsten Fagforbundet NHO Handel juni Brudd i forhandlingene 13. mai 34 frisører i 10 salonger i streik fra Vaskerier og Renserier Industri Energi Norsk Industri Forhandlingene er utsatt til 16. og 17. juni. Brudd i forhandlingene juni. Oppgjøret går til mekling. 158 Arcus-gruppen AS NNN NHO Mat og Drikke Brudd i forhandlingene 20. juni Oppgjøret går til mekling. 57 Bølgepapp,- kartonasjefabrikker m fl Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingsløsning 13. mai Svarfrist 4. juni. Oppgjøret vedtatt 59 Heisfaget EL & IT Forbundet Heisleverandørenes Landsforening Forhandlingsløsning 13. mai. 141 Idun Fabrikker NNN NHO Mat og Drikke Forhandlingsløsning 14. mai Vedtatt 6. juni 524 Meieriindustrien - NML Norske Meierifolks Landsforening NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 14. mai Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 523 Meieriindustrien - NNN NNN NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 14. mai Svarfrist 6. juni. Oppgjøret vedtatt. 526 Oljeservicebedrifter - SAFE SAFE Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 15. mai Mekling 15. og 16. august 357 Oljeservicebedrifter- Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 15. mai Mekling juli Brudd i forhandlingene 13. mai Meklingsløsning 19. juni 462 Parkeringsoverenskomsten Yrkestrafikkforbundet NHO Service Svarfrist 11. juli 301 Parkeringsselskaper NAF NHO Service Asfaltarbeid og veivedlikehold-ff Fellesforbundet Byggenæringens Landsforening Brudd i forhandlingene 13. mai Meklingsløsning 19. juni Svarfrist 11. juli Forhandlingsløsning 15. mai Svarfrist 12. juni. Oppgjøret vedtatt. 6 Asfaltarbeid og veivedlikehold-naf NAF Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 15. mai Svarfrist 12. juni. Oppgjøret vedtatt. 327 Bergindustrien NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 15. mai Svarfrist 16. juni. Oppgjøret vedtatt 102 Fiskemel- og fiskefôrindustrien Industri Energi FHL Forhandlingsløsning 15. mai Oppgjøret er vedtatt 478 IKT -overenskomsten EL & IT Forbundet NHO Brudd i forhandlingene 16. mai Meklingsløsning 24. juni Svarfrist 28. august 525 Jordbruk og Gartneri Fellesforbundet NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 15. mai Oppgjøret vedtatt. 535 Fiskemel- og fiskefôrindustrien Parat FHL Forhandlingsløsning 16. mai 231 Aviser-distribusjon del III Parat Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 21. mai 477 Miljøbedrifter i Norge-LO Norsk Transportarbeiderforbund NHO Transport Brudd i forhandlingene 20. mai. Meklingsløsning 25. juni Svarfrist 6. august. 483 Miljøbedrifter i Norge-YS Yrkestrafikkforbundet NHO Transport Brudd i forhandlingene 20. mai. Meklingsløsning 25. juni Svarfrist 6. august.

6 213 Presse-og medieoverenskomsten - Parat Parat Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 21. mai Brudd i forhandlingene 20. mai. 198 Tekniske funksjonærer-flt Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Mekling 12. og 13. august 487 AMB-overenskomsten Fellesforbundet NHO Service Forhandlingsløsning 20. mai Svarfrist 18. juni. Oppgjøret vedtatt 279 Flyteknikeroverenskomsten Norsk Flyteknikerorganisasjon NHO Luftfart Forhandlingsløsning 21. mai 505 Landbaser - Parat Parat Norsk olje og gass Landbaser- Industri Energi Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 21, mai. Forhandlingsløsning 21. juni Brudd i forhandlingene 21, mai. Forhandlingsløsning 21. juni 13 Tunnel-, bom-og bruselskaper NAF NHO Service Forhandlingsløsning 20. mai Svarfrist 13. juni. Oppgjøret vedtatt 299 Store Norske Spitsbergen Grubekompani NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 21. mai Svarfrist 16. juni. Oppgjøret vedtatt 50 Wallboardoverenskomsten Fellesforbundet Norsk Industri Forhandlingene er utsatt 368 Luftfartsavtalen-LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart Forhandlingene fortsetter i august 68 Standardoverenskomsten-HK Handel og Kontor NHO Forhandlingsløsning 27. mai Svarfrist 26. juni 81 Tannteknikeroverenskomsten Fellesforbundet NHO Handel Forhandlingsløsning 26. mai Svarfrist 17. juni 499 Hustadmarmor A/S - ALT ALT Norsk Industri Forhandlingsløsning 27. mai 343 Hustadmarmor A/S - LO NAF Norsk Industri Forhandlingsløsning 27. mai Svarfrist 20. juni. Oppgjøret vedtatt 456 Medieoverenskomsten Handel og Kontor Mediebedriftenes Landsforening Forhandlingsløsning 3. juni Svarfrist 24. juni. Oppgjøret vedtatt. 370 Naturbruksoverenskomsten Fellesforbundet NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 2. juni Svarfrist 18. juni. Oppgjøret vedtatt 224 Oljeoverenskomsten-YS/Parat/Negotia/SAFE SAFE Norsk olje og gass juni: pause i forhandlingene 130 Operatørselskaper landvirksomhet (bransjeavtalen) Industri Energi Norsk olje og gass Brudd i forhandlingene 3..juni Oppgjøret går til mekling 369 Grossistavtalen Norsk Transportarbeiderforbund NHO Mat og Landbruk Brudd 4. juni. Mekling 25. og august. 227 Grossistavtalen - Parat Parat NHO Mat og Landbruk Brudd 4. juni. Mekling 25. og august. 200 Hotell og Rest.-arbeidsledere-FLT Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Reiseliv Forhandlingene er utsatt til september 195 Møbel, interiør og trevarebransjene m fl. Industri Energi Norsk Industri Brudd i forhandlingene 4. juni, mekling ikke fastsatt 403 Transportselskaper-Taxisentraler-LO Handel og Kontor NHO Transport Forhandlingene er utsatt til høsten 404 Transportselskaper-Taxisentraler-YS Negotia NHO Transport Forhandlingene er utsatt til høsten 70 Butikkoverenskomsten-HK Handel og Kontor NHO Brudd i forhandlingene 4. juni Mekling 28. og 29. august 329 Glass og Keramisk Industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 4. juni 109 Farmasøytisk Industri Industri Energi Norsk Industri Forhandlingsløsning 6. juni Oppgjøret er vedtatt 360 Tømmermåleroverenskomsten Parat Byggenæringens Landsforening Forhandlingsløsning 11. juni Oppgjøret er vedtatt 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter Fagforbundet NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 16. juni Svarfrist 10. juli 492 Energioverenskomsten - YS Parat Energi Norge Forhandlingsløsning 16. juni

7 415 Fritids- og aktivitetsavtale NAF NHO Reiseliv Forhandlingsløsning 17. juni Svarfrist 4. juli 470 Luftfartsoverenskomsten - HK Handel og Kontor NHO Luftfart Forhandlingsløsning 17. juni Svarfrist 4. juli 481 Pleie- og omsorgsoverenskomsten Fagforbundet NHO Service Forhandlingsløsning 18. juni Svarfrist 15. august 527 Pleie- og omsorgsoverenskomsten - NSF Norsk Sykepleierforbund NHO Service Forhandlingsløsning 18. juni Svarfrist 15. august 522 Veterinærer ansatt i Dyreklinikker Den norske veterinærforening NHO Mat og Landbruk Forhandlingsløsning 17. juni Oppgjøret vedtatt. Forhandlingsløsning 25. juni 77 Bilselgeravtalen HK Handel og Kontor Norges Bilbransjeforbund Svarfrist 14. august 11 Renhold på land i egen regi NAF NHO Forhandlingsløsning 20. juni Oppgjøret er vedtatt. 333 Skianlegg NAF NHO Reiseliv AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner STAFO NHO Luftfart Forhandlingsløsning 26. juni 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og rednin Industri Energi NHO Luftfart Landforpleiningsavtalen Fellesforbundet NHO Reiseliv Lærdal Medical A/S Industri Energi Norsk Industri Norges Blindeforbund og Oslo Kinematogra Fagforbundet NHO Funksjonæravtalen - Parat Parat NHO Funksjonæravtalen-Negotia Negotia NHO Funksjonæravtalen-YTF Yrkestrafikkforbundet NHO Forskning og undervisning Norsk Tjenestemannslag Abelia Salgsfunksjonærer YS/Negotia Negotia NHO NITO-overenskomsten NITO NHO Sandefjord Lufthavn Norsk Tjenestemannslag NHO Luftfart Forskningsoverenskomsten-Parat Parat Abelia oktober Bensinstasjoner-HK Handel og Kontor NHO Handel Avklares senere 518 AFAG-overenskomsten Arkitektenes Fagforbund (AFAG) Abelia høsten Flyavtalen - avtale A Parat NHO Luftfart høsten Flyavtalen - avtale B Parat NHO Luftfart høsten Forskningsoverenskomsten (med AFP) Forskerforbundet Abelia høsten Flyekspedisjonsavtalen-LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Luftfart ikke berammet 174 LKAB Norsk Transportarbeiderforbund NHO Logistikk og Transport ikke berammet 482 LKAB Parat NHO Logistikk og Transport ikke berammet 416 Malmtrafikk AS Norsk Jernbaneforbund NHO Logistikk og Transport ikke berammet 434 Malmtrafikk AS lokomotivpersonalet Norsk Lokomotivmannsforbund NHO Logistikk og Transport ikke berammet 225 Flyoverenskomsten - Parat Parat NHO Luftfart sommer/høst Norsk Luftambulanse A/S - Flygeavtale Norsk Flygerforbund NHO Luftfart Uavklart 534 Norwegian Air Norway AS - Flygere Parat NHO Luftfart Uavklart 118 Ambulansefirmaer - LO Fagforbundet NHO Service Arbeidslederavtalen-FLT Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Asfaltarbeid og veivedlikehold Parat Byggenæringens Landsforening Bussbransjeavtale Norgesbuss Ekspress AS - LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Transport Elektrofagene - YS/Parat Parat Norsk Teknologi Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat Parat NHO Reiseliv Hovedavtalen-Naturviterne Naturviterne NHO Hovedavtalen-Tekna (med AFP) Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig NHO Jordan-LO Industri Energi Norsk Industri Lederavtalen Lederne NHO Norsk Stein AS - Bergindustri med YTF og YS Yrkestrafikkforbundet Norsk Industri Oljeselskaper Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Industri Forhandlingsløsning 30. juni. Oppgjøret er vedtatt. Høsten 2014 Dato ikke fastsatt Høsten 2014 Dato ikke fastsatt

8 488 Oljetransportavtalen - Parat Parat Norsk Industri Overenskomst for Lufttransport AS - Helikopterflygere Parat NHO Luftfart Overenskomsten - ALT ALT NHO Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag Forbundet for Ledelse og Teknikk NHO Riksavtale - LFF Luftfartens Funksjonærforening NHO Reiseliv Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat Parat NHO Reiseliv Seismikkbedrifter Parat Norsk olje og gass Select Service Partner AS-Riksavtale Luftfartens Funksjonærforening NHO Reiseliv Service- og vedlikeholdsoverensk.-alt ALT NHO Service Service- og vedlikeholdsoverenskomsten - Parat Parat NHO Service

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 02.09.2014

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 02.09.2014 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 02.09.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 88 Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

Pause i forhandlingene, men frist for avslutning av forhandlingene er satt til 21. mai. Forhandlingsløsning 21. mai.

Pause i forhandlingene, men frist for avslutning av forhandlingene er satt til 21. mai. Forhandlingsløsning 21. mai. FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 13.06.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 83 Verkstedsoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 25.06.2014

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 25.06.2014 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 25.06.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 88 Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 27.06.2014

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 27.06.2014 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 27.06.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 83 Verkstedsoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 22.05.2014

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 22.05.2014 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 22.05.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 88 Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 28.05.2014

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 28.05.2014 FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 28.05.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 83 Verkstedsoverenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 14.08.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 88 Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsenighet. Forhandlingsbrudd. Utløp mekling kl Frist ur- avstemning

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsenighet. Forhandlingsbrudd. Utløp mekling kl Frist ur- avstemning 83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016 02.04.2016 29.04.2016 88 Industrioverenskomsten LO - Nexans Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016

Detaljer

Forhandlingskalender (Sist oppdatert ) Forhandlings- Forhandlings- Forhandlings- Utløp mekling Frist

Forhandlingskalender (Sist oppdatert ) Forhandlings- Forhandlings- Forhandlings- Utløp mekling Frist 83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016 02.04.2016 29.04.2016 88 Industrioverenskomsten LO - Nexans Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016

Detaljer

Forhandlingskalender. Forhandlings- start. Forhandlings- enighet. Forhandlings- brudd. Nr Navn Motpart Landsforening Gjelder til

Forhandlingskalender. Forhandlings- start. Forhandlings- enighet. Forhandlings- brudd. Nr Navn Motpart Landsforening Gjelder til 83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.2016 08.03.2016 15.03.2016 88 Industrioverenskomsten LO - Nexans Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.2016 08.03.2016 15.03.2016

Detaljer

Forhandlingskalender. Forhandlings- start. Forhandlings- enighet. Forhandlings- brudd. Utløp mekling kl

Forhandlingskalender. Forhandlings- start. Forhandlings- enighet. Forhandlings- brudd. Utløp mekling kl 83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.2016 08.03.2016 15.03.2016 02.04.2016 88 Industrioverenskomsten LO - Nexans Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.2016 08.03.2016

Detaljer

Forhandlingsenighet. 219 Industrioverenskomsten YS - Verks Parat Norsk Industri

Forhandlingsenighet. 219 Industrioverenskomsten YS - Verks Parat Norsk Industri Nr Navn Motpart Landsforening Forhandlings- slutt 83 Industrioverenskomsten LO - Verks Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016 02.04.2016 29.04.2016 29.04.2016 88 Industrioverenskomsten LO

Detaljer

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsbrudd. Frist ur- avstemning. Utløp mekling kl Forhandlingsenighet

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsbrudd. Frist ur- avstemning. Utløp mekling kl Forhandlingsenighet Nr Navn Motpart Landsforening Forhandlings-start Forhandlingsenighet Forhandlingsbrudd Utløp mekling kl 24.00 Frist ur- avstemning Konflikt start Oppgjør vedtatt 88 Industrioverenskomsten LO - Nexans Fellesforbundet

Detaljer

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert

FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert FORHANDLINGSKALENDER 2014 Oppdatert 03.06.2014 Forhandlingsstart Nr Navn Fagforening NHO/Landsforening Utløp Status 88 Nexans-overenskomsten (Industrioverenskomsten) Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.14

Detaljer

Forhandlingskalender. Forhandlings- enighet. Forhandlings- start. Forhandlings- brudd. Frist uravstemming. Utløp mekling kl

Forhandlingskalender. Forhandlings- enighet. Forhandlings- start. Forhandlings- brudd. Frist uravstemming. Utløp mekling kl 83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016 02.04.2016 29.04.2016 88 Industrioverenskomsten LO - Nexans Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016

Detaljer

Forhandlingskalender. start. Forhandlings- Nr Navn Motpart Landsforening Gjelder til. (Sist oppdatert )

Forhandlingskalender. start. Forhandlings- Nr Navn Motpart Landsforening Gjelder til. (Sist oppdatert ) 83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.2016 08.03.2016 88 Industrioverenskomsten LO - Nexans Fellesforbundet Norsk Industri 31.03.2016 08.03.2016 296 Industrioverenskomsten

Detaljer

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsenighet. Utløp mekling kl Konflikt start. Frist ur- avstemning

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsenighet. Utløp mekling kl Konflikt start. Frist ur- avstemning Nr Navn Motpart Landsforening Forhandlings- slutt 83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016 02.04.2016 29.04.2016 29.04.2016 88 Industrioverenskomsten

Detaljer

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsenighet. Utløp mekling kl Konflikt start. Frist ur- avstemning

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsenighet. Utløp mekling kl Konflikt start. Frist ur- avstemning Nr Navn Motpart Landsforening Forhandlings- slutt 83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016 02.04.2016 29.04.2016 29.04.2016 88 Industrioverenskomsten

Detaljer

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsenighet. Utløp mekling kl Konflikt start. Frist ur- avstemning

Forhandlingskalender. ( sist oppdatert ) Forhandlingsenighet. Utløp mekling kl Konflikt start. Frist ur- avstemning Nr Navn Motpart Landsforening Forhandlings- 83 Industrioverenskomsten LO - Verksted Fellesforbundet Norsk Industri 08.03.2016 15.03.2016 02.04.2016 29.04.2016 29.04.2016 88 Industrioverenskomsten LO -

Detaljer

Nr Navn Motpart Landsforening Gjelder til Forh. start

Nr Navn Motpart Landsforening Gjelder til Forh. start 4 Anleggsoverenskomsten Norsk Arbeidsmandsforbund Byggenæringens Landsforening 31.03.2016 12.04.2016 5 Kraftlinjefirmaer Norsk Arbeidsmandsforbund Byggenæringens Landsforening 31.03.2012 6 Asfaltarbeid

Detaljer

resultat fra meklingen

resultat fra meklingen Mer detaljert informasjon, -blant annet Riksmeklingsmannens forslag og møtebok, finner du på www.lo.no og på www.ntl.no. Du kan også få mer informasjon ved å henvende deg til LOs distriktskontor i ditt

Detaljer

Tariffnytt inneholder informasjon om både garantitillegg og mellomoppgjøret 2017.

Tariffnytt inneholder informasjon om både garantitillegg og mellomoppgjøret 2017. Nr: 4/2017/GWA Dato: 17.03.2017 Sendt til: Virke - medlemmer innen områdene handel og forretningsmessig tjenesteyting som er bundet av overenskomster med LO- eller YS-forbund MELLOMOPPGJØR VIRKE - LO/YS

Detaljer

Tariff 2008. RESULTAT fra meklingen. Bruk stemmeretten.

Tariff 2008. RESULTAT fra meklingen. Bruk stemmeretten. Tariff 2008 RESULTAT fra meklingen Meklingen i tariffoppgjøret 2008 mellom LO og NHO sikrer LOs medlemmer En bedre AFP-ordning enn i dag Økt kjøpekraft for alle LO-organiserte Særskilte lav- og likelønnstillegg

Detaljer

Uravstemning: Operatør, oljeboring, forpleining, bransje, landbase og oljeservice

Uravstemning: Operatør, oljeboring, forpleining, bransje, landbase og oljeservice Uravstemning: Operatør, oljeboring, forpleining, bransje, landbase og oljeservice Resultat fra mekling: Meklingen i tariffoppgjøret 2008 mellom LO og NHO sikrer LOs medlemmer En bedre AFP-ordning enn i

Detaljer

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 3.5.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/5148 Deres referanse: Arbeidsgiverorganisasjonene (NHO,

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2013

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2013 Tariffoppgjøret 2013 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2013 Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2013 Før lønnsoppgjøret starter er både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden

Detaljer

Status forbundsvise forhandlinger 2016 LO

Status forbundsvise forhandlinger 2016 LO Status forbusvise forhalinger 2016 LO Listen inneholder de fleste overenskomster hvor LO og LO-forbuene er part. En del mire overenskomster er ikke på listen. Listen er sortert etter oppstarttidspunkt

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015

Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Det økonomiske bakgrunnsbildet mellomoppgjøret 2015 Kilde: Finansavisen 2 Den kollektive fornuft Stein Aabø i Dagbladet "Når krisen truer, virker den norske modellen på et rørende vis. Det kan nesten se

Detaljer

PROTOKOLL. fra forhandlingsmøter i tiden 21. - 31. mars 2011. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon.

PROTOKOLL. fra forhandlingsmøter i tiden 21. - 31. mars 2011. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon. PROTOKOLL fra forhandlingsmøter i tiden 21. - 31. mars 2011 mellom Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon vedrørende MELLOMOPPGJØRET 2011 I. FORHANDLINGSGRUNNLAGET Reguleringsbestemmelse

Detaljer

R I K S M E K L I N G S M A N N E N VIRKSOMHET 2 0 0 4

R I K S M E K L I N G S M A N N E N VIRKSOMHET 2 0 0 4 R I K S M E K L I N G S M A N N E N VIRKSOMHET 2 0 0 4 2 1. MEKLINGSMENNENE I 2004 har følgende meklingsmenn vært tilknyttet Riksmeklingsmannens kontor: Riksmeklingsmann Reidar Webster KRETSMEKLINGSMENN:

Detaljer

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva

Møte med Sogn regionråd i Vik Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Partnerskapsavtale for fleire lærlingeplassar Møte med Sogn regionråd i Vik 08.04.16 Distriktssekretær I LO Nils P Støyva Store organisasjonar i Sogn og Fj. Organisasjon Tal medlemmar Kyrkja 94.000 Idrettskrinsen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i Europa hvordan påvirker den arbeidsmarkedet og arbeidsmiljøet i Norge?

Den økonomiske situasjonen i Europa hvordan påvirker den arbeidsmarkedet og arbeidsmiljøet i Norge? Den økonomiske situasjonen i Europa hvordan påvirker den arbeidsmarkedet og arbeidsmiljøet i Norge? Arbeidsmiljøkonferansen i Møre og Romsdal Molde 26. mars 2014 Stein Reegård Enorm forskjell i arbeidsløshet,

Detaljer

Kompetansebarometeret 2014

Kompetansebarometeret 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 10.04.2014 Kompetansebarometeret 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

- Foredlingsindustrien i Rogaland del av ein effektiv matkjede

- Foredlingsindustrien i Rogaland del av ein effektiv matkjede Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. - Foredlingsindustrien i Rogaland del av ein effektiv matkjede v/ adm. dir Gaute Lenvik NHO Mat og Landbruk Dagens

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

LOs ledelse valgt på LO-kongressen i dag

LOs ledelse valgt på LO-kongressen i dag Oslo, 11. mai 2017 Ark Til redaksjonen LOs ledelse valgt på LO-kongressen i dag Dette er de åtte tillitsvalgte, med Hans-Christian Gabrielsen i spissen, som skal styre LO de neste fire årene. Leder: Hans-Christian

Detaljer

Tariffrevisjonen 2008

Tariffrevisjonen 2008 Tariffrevisjonen 2008 Uravstemning over Riksmeklingsmannens forslag for LO og NHO-overenskomstene Informasjonsmateriell Stemmemateriell Uravstemningen skal finne sted tirsdag 22. april Alle medlemmer som

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2014

NHOs kompetansebarometer 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 22.08.2014 NHOs kompetansebarometer 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Rapport om arbeidet i landsmøteperioden

Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 3 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_3.indd 1 LO Media 2011 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden Organisering for velferd og verdiskaping 30.06.11

Detaljer

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE?

HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Tilflyttingskonferansen i Nordland 2014 HVA GJØR LO FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR INNVANDRERE? Rita Lekang, distriktssekretær LO Nordland Arbeidsinnvandring Arbeidsinnvandring i Norge har en lang historie.

Detaljer

Fafo Østforum 14. november 2007 Minstelønn og allmenngjøring. Torgeir Aarvaag Stokke Fafo

Fafo Østforum 14. november 2007 Minstelønn og allmenngjøring. Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Fafo Østforum 14. november 2007 Minstelønn og allmenngjøring Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m v (1993) Departementet foreslo i et høringsnotat i 1992 at en uavhengig

Detaljer

PROTOKOLL. fra forhandlingsmoter i tiden 21. - 31. mars 2011. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon.

PROTOKOLL. fra forhandlingsmoter i tiden 21. - 31. mars 2011. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon. PROTOKOLL fra forhandlingsmoter i tiden 21. - 31. mars 2011 mellom Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon vedrørende MELLOMOPPGJØRET 2011 FORHANDLINGSGRUNNLAGET Reguleringsbestemmelse

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014 Espen Solberg, Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten og Kristoffer Rørstad Samarbeidsevne vektlegges høyest ved ansettelser Ni av ti NHO-bedrifter legger stor

Detaljer

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Espen Solberg Forskningsleder NIFU/FI 12.11.2015 Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Konferansen Rett kompetanse, Hordaland fylkeskommune, 12.11.2015 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2012.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2012. Tariffoppgjøret 2012 Hvorfor havnet nesten hele offentlig sektor i streik? Og hvordan kommer pensjon til å påvirke framtidige tariffoppgjør? Dette er to viktige spørsmål i kjølvannet av tariffoppgjøret

Detaljer

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler.

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler. KSE 0 PROTOKOLL Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler Til stede: KS: UNIO Hege Mygland Torfinn Thomassen Unni Green Silje Tangen iohs

Detaljer

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes)

OM NY. Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) URAVSTEMMING OM NY HOVEDAVTALE Vedlegg til rundskriv nr 01/10. Svarfrist: fredag 29. januar 2010 kl 12.00. (fristen må overholdes) Avgi stemme på www.ka.no eller på stemmeseddel på siste side. Styret i

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2011 for FUNKSJONÆRER Innhold: sstatistikk per 31.12.2011: HK medlemmer omfattet av Medieoverenskomsten (ov nr 456)... s. 3 Lønnsøkning 2010 til 2011:

Detaljer

Foto: Jo Michael. Mellomoppgjøret Regionale møter

Foto: Jo Michael. Mellomoppgjøret Regionale møter Foto: Jo Michael Mellomoppgjøret 2013 Regionale møter Lønnstillegg 1. april Generelt tillegg på kr. 0,75 per time til alle I tillegg kr. 1,40 per til alle som er omfattet av overenskomster under 90 % av

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye, tekster er markert med

Detaljer

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO 07.12.2009 side 1 LITT UKLART FRA SPEKTER når de stiller spørsmål ved lønnsdannelsen (frontfagsmodellen) Spekters system er en utfordring i

Detaljer

Oversikt over bedrifter. Varsel om plassfratredelse LO/NHO-området

Oversikt over bedrifter. Varsel om plassfratredelse LO/NHO-området Oversikt over bedrifter. Varsel om plassfratredelse LO/NHO-området 03.apr.13 Fellesforbundet Overenskomst Nr. Bedrift Adresse Postnr Sted Fellesoverenskomsten for byggfag 331 Skanska Norge AS 107 OSLO

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2013 for FUNKSJONÆRER Om statistikken: MBLs lønnsstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs medlemmer. Alle tall i rapporten

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv Samarbeid mellom skole

Detaljer

Til stede fra partene:

Til stede fra partene: PROTOKOLL År 2013, onsdag den 12. juni ble det holdt forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK området om lønnsregulering for annet avtaleår. Til stede fra partene:

Detaljer

Månedsbrev - april 2013

Månedsbrev - april 2013 Månedsbrev - april 2013 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA (Inkluderende Arbeidsliv) M Hva inneholder månedsbrevet? I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene arbeidsgiversaker,

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter Tall fra NHOs kompetansebarometer

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene: P R O T O K O L L År 2013, onsdag den 12. juni ble det holdt forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUKområdet om lønnsregulering for annet avtaleår. Til stede

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

ETTER MELLOMOPPGJØRET 2013

ETTER MELLOMOPPGJØRET 2013 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 15/13 ETTER MELLOMOPPGJØRET 2013 1. Hovedtrekk Lønnsutvikling Reallønnsutvikling Likelønn og lavlønn - noen trekk fra 2000-tallet

Detaljer

Avtalt tid? Informantintervjuer og avtaletekster

Avtalt tid? Informantintervjuer og avtaletekster Heidi Nicolaisen og Dag Olberg Avtalt tid? Informantintervjuer og avtaletekster Fafo Heidi Nicolaisen og Dag Olberg Avtalt tid? Informantintervjuer og avtaletekster Fafo-notat 2002:15 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010)

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Sentral generell særavtale vedrørende 1010 Følge av pasient/klient/elev for perioden 1.1.2009-31.12.2010 mellom KS og LO - kommune: Fagforbundet El & IT Forbundet

Detaljer

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2011

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SAMFO Årsmelding 2011 1 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2011 SAMFO

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

FRONTFAG OG SAMORDNING

FRONTFAG OG SAMORDNING LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 10/12 FRONTFAG OG SAMORDNING 1. Frontfagsmodellen og dens begrunnelse 2. Samordningen virker 3. Nærmere om samordningen i Norge 4.

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer Veileder 2 Innhold Forord... 3 1. Kort om begrepene «arbeider» og «funksjonær»... 4 2. Tariffavtaler for funksjonærer... 5 2.1 Funksjonæravtaler med LO-forbund...

Detaljer

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 11.03.2014 p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com NO 971 480 270 PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN Kravene til endringer i overenskomsten

Detaljer

PROTOKOLL. fra forhandlingsmoter i tiden 21. -31. mars 2011 mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon.

PROTOKOLL. fra forhandlingsmoter i tiden 21. -31. mars 2011 mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon. PROTOKOLL fra forhandlingsmoter i tiden 21. -31. mars 2011 mellom Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon vedrørende MELLOMOPPGJØRET 2011 FORHANDLINGSGRUNNLAGET Reguleringsbestemmelse

Detaljer

Allmenn høyring - Forslag til forenklingar og endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak

Allmenn høyring - Forslag til forenklingar og endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak Side 1 av 5 Regjeringa.no Allmenn høyring - Forslag til forenklingar og endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak Høyring Dato: 16.06.2015 Arbeids- og sosialdepartementet (http://www.regjeringen.no/no/dep/asd/id165/)

Detaljer

PARAT på den ene side. NORSK INDUSTRI på den annen side. Vedrørende Tariffrevisjonen 2014 - Oljetransportavtalen

PARAT på den ene side. NORSK INDUSTRI på den annen side. Vedrørende Tariffrevisjonen 2014 - Oljetransportavtalen RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2014-086 PARAT på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side Vedrørende Tariffrevisjonen 2014 - Oljetransportavtalen Den 8., 9. og 10. oktober 2014 ble det avholdt meklingsmøter

Detaljer

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2013

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 SAMFO Årsmelding 2013 1 Årsmelding 2013 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2013 SAMFO

Detaljer

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanseavdelingen Norsk Industri 6. november 2007 Konkurrenter Ja! Felles interesser Ja! 2 Spørsmål / debatt

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-007 og 2006-009 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen

Detaljer

Terje Johansen, Åsmund Dybedahl, Ole Martin Røisli, Stein Engen og Arvid Solbu.

Terje Johansen, Åsmund Dybedahl, Ole Martin Røisli, Stein Engen og Arvid Solbu. År 2016 den 21. og 22. april ble forhandlingsmøte avholdt mellom Fellesforbundet og Norsk Industri vedrørende tariffoppgjøret 2016 for overenskomst nr 159 Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

Detaljer

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak:

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak: KS PROTOKOLL Saks. nr. 17/00295-14 Dato: Sted: Parter: Sak: 09.12.2016,16.01.2017, 06.02.2017 Oslo KS og Unio Reforhandling av SGS 1010 - Følge av pasient/klient/bruker/elev Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding09 Styrets melding 2009 Regnskap 2009 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2009 har 229

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Pr. dato har medlemmer innenfor

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-006, 2006-010, 2006-011 og 2006-014 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og NORGES LASTEBILEIER - FORBUND på den annen side

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tore Schei Didrik Coucheron Axel Thuve Flemming Hansen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tore Schei Didrik Coucheron Axel Thuve Flemming Hansen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 8. november 2017 Saksnr.: 8/2017 Lnr.: Dommere: Saken gjelder: AR-2017-30 Jakob Wahl Marit B. Frogner Tore Schei Didrik Coucheron Axel Thuve Flemming Hansen Jostein Gaasemyr Spørsmål

Detaljer

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet

Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Departementene (alle) Fylkesmennene (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Nasjonalbiblioteket Kommunal- og regionaldepartementet Administrativt forskningsfond Advokatforeningen Akademikernes Fellesorganisasjon

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene: P R O T O K O L L År 2011, den 16. juni ble det holdt forhandlinger mellom HSH og arbeidstakerorganisasjonene på HUK-området om lønnsregulering for annet avtaleår. Til stede fra partene: Fra HSH: Trine-Lise

Detaljer

Tariff historikk og veien videre

Tariff historikk og veien videre Tariffkonferansen 2017 Tariff 2017 - historikk og veien videre Tariffavtaledekning Negotia (pr februar 2017) Tariffavtaledekning 75 % av alle yrkesaktive 25,2 4,6 13,3 56,9 NHO Virke Spekter Uten avtale

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Iflg. høringsliste Deres ref Vår ref Dato 11/1732 13.06.2014 Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Samferdselsdepartementet sender med dette på høring

Detaljer

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2012 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2012 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 SAMFO Årsmelding 2012 1 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2012 SAMFO

Detaljer

2. kvartal 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2011 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2011 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

2. kvartal 2010 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

2. kvartal 2010 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal 2010 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT B-rundskriv nr: 9/2010 Saksnr: 10/00377-7 Arkivkode: 510 Dato: 5.7.2010 Saksbehandler: KS Forhandling og tariff Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE

Detaljer

5 Institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge

5 Institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge Vedlegg 5 til NOU 207: 0 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 207, oppdatert 23. juni 207 5 Institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge I dette vedlegget gjennomgås organisasjonsgrader både på arbeidstaker-

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer