Landbruksrapport generert for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksrapport generert for"

Transkript

1 Landbruksrapport generert for 1 VEST-AGDER Orgnr Dato generert Data kan inneholde feil eller være mangelfulle. Dette kan skyldes bearbeidelse av data, feilregistreringer m.m. Data for jordbruksstatistikk er hentet fra søknadsomgangene per 31.juli ( t.o.m. 216). Data for skogstatistikk er hentet fra skogfondsregistereringer som ligger hos Landbruksdirektoratet. Andre kilder er SSB og Innovasjon Norge Agder. Spesielle feilkilder: nes oppgitte areal aggregeres etter foretakenes oppgitte areal som består av eid og disponert jord. Dette medfører at areal som er disponert i andre kommuner enn foretakenes hjemkommune registreres i arealet i foretakenes hjemkommune. Dette kan i noen tilfeller gi et misvisende bilde av arealet i drift. I flere tilfeller og i enkelte kommuner er skogfondsregistreringene med hensyn til planting og tiltak på øvrig skogkultur ført på ulike koder. Dette gjør at tidsseriene kan få mangler i denne rapporten. Kontakt hos smannen i Aust-Aog Vest-Agder Hans Bach-Evensen

2 Statistikk over landbruksiendommer ( kilde SSB) Radetiketter Landbrukseiendommer i alt Bebygde landbrukseiendommer Landbrukseiendommer med boligbygning Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg Bebygde/ubebygde landbrukseiendommer Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.statistikken bygger på data fra ulike registre, og eiendommmer i Landbruksregisteret er utgangspunktet. De siste årene har det pågått en kvalitetssikring og oppdatering av arealer og enheter i Landbruksregisteret. Dette har ført til at endringer fra ett år til neste ikke nødvendigvis viser den reelle endringen i perioden. Overgang fra matrikkeladresse til vegadresse har også gitt store endringer fra ett år til det neste i noen kommuner. 11 % Bebygde landbruksieendommer % Ubebygd 89 % 216 Landbrukseiendommer - boligbygning og bosetting 28 % Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting Landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting 72 %

3 Innvilget tilskudd gjennom Innovasjon Norge i perioden hvorav innvilget tilskudd gjennom Innovasjon Norge i 216 Vest-Agder År 216 Verdier Verdier Totalt Antall saker innvilget 354 Innvilget svise BU-midler - Tradisjonelt jord- og hagebruk Totalt Innvilget saker beløp Antall svise BU-midler - Tradisjonelt jord- og hagebruk 32 svise BU-midler - Tradisjonelt jord- og hagebruk An 29 Innvilget svise BU-midler - Utviklingstiltak/nye næringer svise BU-midler - Tradisjonelt jord- og hagebruk Inn Antall svise BU-midler - Utviklingstiltak/nye næringer 19 svise BU-midler - Utviklingstiltak/nye næringer Anta 88 Innvilget Bioenergiprogrammet 15 F ylkesvise BU-midler - Utviklingstiltak/nye næringer Innv Antall Bioenergiprogrammet 1 svise BU-midler - Bioenergi Antall 6 Innvilget Trebasert innovasjonsprogram 68 svise BU-midler - Bioenergi Innvilget 69 Antall Trebasert innovasjonsprogram 3 Lokalmatprogrammet Antall 5 Antall Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 4 Lokalmatprogrammet Innvilget 628 Innvilget Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv 2 29 Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv Antall 6 Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv Innvilge 2 74 Utviklingsprogram for grønt reiseliv Antall Utviklingsprogram for grønt reiseliv Innvilget Sentrale bygdeutviklingsmidler Antall Sentrale bygdeutviklingsmidler Innvilget FORDELING I PERIODEN : TOTALT Satsing inn på tunet Antall 3 Satsing inn på tunet Innvilget 2 ANTALL SAKER INNVILGET Skog-, klima- og energitiltak Antall 1 Skog-, klima- og energitiltak Innvilget 26 Trebasert innovasjonsprogram Antall 24 Trebasert innovasjonsprogram Innvilget Bioenergiprogrammet Antall Sirdal Kristiansand 146 Sirdal Bioenergiprogrammet Innvilget % 12 Mandal 7 % 8 % 4 % Diverse tilskudd Antall 4 Diverse tilskudd Innvilget Kvinesdal 9 % 13 Farsund 12 % 137 Kvinesdal 11 % FORDELING I PERIODEN TOTALT INNVILGET SAKER BELØP 11 Kristiansand 12 Mandal 3 % 3 % 13 Farsund 11 % 134 Hægebostad 8 % 14 Flekkefjord 7 % 134 Hægebostad 9 % 14 Flekkefjord 5 % 114 Vennesla 5 % 132 Lyngdal 7 % 129 Lindesnes 7 % 127 Audnedal 4 % 126 Åseral 6 % 121 Marnardal 1 % 114 Vennesla 5 % 117 Songdalen 6 % 118 Søgne 5 % 132 Lyngdal 8 % 129 Lindesnes 4 % 127 Audnedal 7 % 126 Åseral 7 % 121 Marnardal 9 % 117 Songdalen 7 % 118 Søgne 3 %

4 Beløpskode Produksjonstilskudd i jordbruket: Beløpene følger utbetalingsår og ikke søknadsår. Kortnavn (beløpskode) 1 VEST-AGDER Radetiketter Summer av Beløp SUM Beløpskode Kortnavn (beløpskode) Summer av Beløp SUM Utbetalte produksjonstilskudd, kr (Siste år kan være utbetalte så langt.) Totalt Kilde:Ldir 5 1 VEST-AGDER Periode 216 Radetiketter Kortnavn (beløpskode) Summer av Beløp SUM 1 BEREGNET PROD.TILL. HUSDYR ETTER AVGRENSING TILSKUDD TIL DYR PÅ UTMARKSBEITE BEVARINGSVERDIGE STORFERASER DRIFTSTILSKUDD I MELKEPRODUKSJONEN ØKOLOGISK HUSDYRHOLD DK-TILSKUDD FOR GRØNTPRODUKSJON KJØTTFEPRODUKSJON ØKOLOGISK AREALTILSKUDD BEREGNET TILSKUDD KULTURLANDSKAP AREALTILSKUDD TILSKUDD TIL DYR PÅ BEITE TILSKUDD LAMMESLAKT AVLØSERTILSKUDD. SLUTTUTBETALING MOTTATT DATO BUNNFRADRAG AVKORTING VED FEILOPPLYSNINGER KRAV OM TILBAKEBETALING AVKORTING GJØDSELPLAN AVKORTING PLANTEVERNJOURNAL AVKORTING DYREVELFERDSSAK NETTOBELØP TIL UTBETALING UNDER MINSTEGRENSE -163 Totalsum Antall foretak, søkere til produksjonstilskudd (sommeromgang)

5 Antall dyr Hjem Mjølkekyr (Kilde Ldir) 1 VEST-AGDER Orgnr Periode Kode 1 Produksjonskode 12 Radetiketter Antall dyr Antall av søkere MJØLKEKYR MJØLKEKYR Orgnr Periode Kode Produksjonskode Antall dyrantall av søkere Mjølkekyr: Utvikling antall mjølkekyr og søkere Produksjonskode 12 Periode Kode MJØLKEKYR MJØLKEKYR MJØLKEKYR MJØLKEKYR Radetiketter Antall dyr Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN SØGNE MARNARDAL ÅSERAL AUDNEDAL LINDESNES LYNGDAL HÆGEBOSTAD KVINESDAL SIRDAL VEST-AGDER Periode Kode 1 Produksjonskode 12 Kortnavn (produksjonsko Radetiketter Gjennomsnittsbesetning 2 12, , , , , , , , , , 21 17, , , , , , , MJØLKEKYR MJØLKEKYR Antall dyr Antall av søkere Kortnavn (produksjonskode)3 Kortnavn (produksjonskode) Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Gjennomsnittsbesetning Mjølkekyr: Besetning gjennomsnittsstørrelse Totalt Produksjonskode Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Periode Kode Antall dyrantall søkere 216: FORDELING AV MJØLKEKYR PÅ KOMMUNENE Summer av Verdi SUM 216 Mjølkekyr: Spredning brukstørrelser. 11 KRISTIANSAND; SIRDAL; MANDAL; KVINESDAL; HÆGEBOSTAD; FARSUND; LYNGDAL; FLEKKEFJORD; LINDESNES; VENNESLA; AUDNEDAL; SONGDALEN; ÅSERAL; MARNARDAL; SØGNE; 28 Kortnavn (produksjonskode)3 Kortnavn (produksjonskode) Verdier Navn

6 Antall dyr Hjem Ammekyr (Kilde Ldir) 1 VEST-AGDER Orgnr Periode Kode 1 Produksjonskode 121 Radetiketter Antall dyr Antall av søkere AMMEKYR FOR SPESIALISERT KJØTTPROD. AMMEKYR FOR SPESIA Orgnr Periode Kode Produksjonskode Antall dyrantall av søkere Ammekyr: Utvikling antall mjølkekyr og søkere Produksjonskode 121 Periode Kode AMMEKYR FOR SPESIALISERT KJØTTPROD. AMMEKYR FOR SPESIALISERT KJØTTPROD AMMEKYR FOR SPESIALISERT KJØTTPROD. AMMEKYR FOR SPESIALISERT KJØTTPROD. Antall dyr Antall av søkere Kortnavn (produksjonskode)3 Kortnavn (produksjonskode) Radetiketter Antall dyr Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN SØGNE MARNARDAL ÅSERAL AUDNEDAL LINDESNES LYNGDAL HÆGEBOSTAD KVINESDAL SIRDAL VEST-AGDER Periode Kode 1 Produksjonskode 121 Kortnavn (produksjonskode Radetiketter Gjennomsnittsbesetning 2 6,4 21 7, 22 7,6 23 8,1 24 8,7 25 9,2 26 9,8 27 1,3 28 1, , , , , , , , ,3 Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Gjennomsnittsbesetning Ammekyr: Besetning gjennomsnittsstørrelse Totalt Produksjonskode Periode Kode Antall dyr Antall søkere 216: Fordeling av Ammekyr på kommunene Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Periode Kode Summer av Verdi SUM 216 Ammekyr: Spredning brukstørrelser. 11 KRISTIANSAND; SIRDAL; MANDAL ; KVINESDAL; FARSUND; HÆGEBOSTAD; LYNGDAL; FLEKKEFJORD; VENNESLA; LINDESNES; AUDNEDAL; ÅSERAL; SØGNE; SONGDALEN; MARNARDAL; 8 Kortnavn (produksjonskode)3 Kortnavn (produksjonskode) Verdier Navn

7 Antall dyr Hjem Øvrige storfe (Kilde Ldir) 1 VEST-AGDER Orgnr Periode Kode 1 Produksjonskode 119 Radetiketter Antall dyr Antall av søkere ØVRIGE STORFE ØVRIGE STORFE Orgnr Periode Kode Produksjonskode Antall dyrantall av søkere Øvrige storfe: Utvikling antall mjølkekyr og søkere Produksjonskode 119 Periode Kode ØVRIGE STORFE ØVRIGE STORFE ØVRIGE STORFE ØVRIGE STORFE Radetiketter Antall dyr Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN SØGNE MARNARDAL ÅSERAL AUDNEDAL LINDESNES LYNGDAL HÆGEBOSTAD KVINESDAL SIRDAL VEST-AGDER Periode Kode 1 Produksjonskode 119 Kortnavn (produksjonskode Radetiketter Gjennomsnittsbesetning 22 21, 23 22, , , , , , , , , , , , , , ØVRIGE STORFE ØVRIGE STORFE Antall dyr Antall av søkere Kortnavn (produksjonskode)3 Kortnavn (produksjonskode) Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Gjennomsnittsbesetning Øvrige storfe: Besetning gjennomsnittsstørrelse Totalt Produksjonskode Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Periode Kode Antall dyr Antall søkere 216: Fordeling av Øvrige storfe på kommunene 11 KRISTIANSAND; 64 Summer av Verdi SUM 216 Øvrige storfe: Spredning brukstørrelser. 146 SIRDAL; MANDAL; KVINESDAL; HÆGEBOSTAD; FARSUND; LYNGDAL; FLEKKEFJORD; LINDESNES; VENNESLA; AUDNEDAL; SONGDALEN; ÅSERAL; MARNARDAL; SØGNE; 193 Kortnavn (produksjonskode)3 Kortnavn (produksjonskode) Verdier Navn

8 Antall dyr 1 VEST-AGDER Sau (Kilde Ldir) Orgnr Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Radetiketter Antall dyr Antall av søkere Orgnr Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Antall dyrantall av søkere Sau: Utvikling antall mjølkekyr og søkere Produksjonskode Periode Kode Kortnavn (produksjonskode) Radetiketter Antall dyr Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN SØGNE MARNARDAL ÅSERAL AUDNEDAL LINDESNES LYNGDAL HÆGEBOSTAD KVINESDAL SIRDAL Antall dyr Antall av søkere Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) 1 1 VEST-AGDER Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Gjennomsnittsbesetning 5 45 Sau: Besetning gjennomsnittsstørrelse Radetiketter Gjennomsnittsbesetning 2 32, , , , 24 39, , , , 28 41,1 29 4, , , , , , , , Totalt Produksjonskode Periode Kode Kortnavn (produksjonskode) Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Periode Kode Antall dyr Antall søkere 216: Fordeling av antall sau på kommunene Summer av Verdi SUM 216 Sau: Spredning brukstørrelser. 11 KRISTIANSAND; MANDAL; SIRDAL; FARSUND; FLEKKEFJORD; KVINESDAL; VENNESLA; HÆGEBOSTAD; SØGNE; SONGDALEN; MARNARDAL; LYNGDAL; LINDESNE S; ÅSERAL; AUDNEDAL; 438 Verdier Navn

9 Antall dyr Hjem Avlspurker og slaktegris (Kilde Ldir) 1 VEST-AGDER Orgnr Periode Kode 1 Produksjonskode 155 Radetiketter Antall dyr Antall av søkere AVLSPURKER (PURKER M/MINST 1 KULL) Orgnr Periode Kode Produksjonskode Antall dyrantall av søkere Avlspurker: Utvikling antall mjølkekyr og søkere Produksjonskode 155 Periode Kode AVLSPURKER (PURKER M/MINST 1 KULL) Antall dyr Antall av søkere Kortnavn (produksjonskode) Produksjonskode Periode Kode AVLSPURKER (PURKER M/MINST 1 KULL) AVLSPURKER (PURKER M/MINST 1 KULL) Radetiketter Antall dyr Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN SØGNE MARNARDAL ÅSERAL LINDESNES LYNGDAL KVINESDAL 63 3 Antall dyr Antall søkere 216: Fordeling av antall avlpurker på kommunene 126 ÅSERAL; LINDESNES; LYNGDAL; MARNARDAL; KVINESDAL; KRISTIANSAND; MANDAL; 2 13 FARSUND; FLEKKEFJORD; VENNESLA; SONGDALEN; SØGNE; VEST-AGDER Orgnr Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode ANTALL SLAKTEGRISER PÅ TELLEDATO Kortnavn (produksjonskode) Verdier Slaktegriser- søkere og antall dyr Radetiketter Antall dyr Antall av søkere Produksjonskode 157 Periode Kode ANTALL SLAKTEGRISER PÅ TELLEDATO ANTALL SLAKTEGRISER PÅ TELLEDATO Radetiketter Antall dyr Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN SØGNE MARNARDAL ÅSERAL LINDESNES LYNGDAL HÆGEBOSTAD KVINESDAL SIRDAL Antall dyr Antall av søkere : FORDELING AV ANTALL SLAKTEGRIS PÅ KOMMUNENE 137 KVINESDAL; HÆGEBOSTAD; SIRDAL; KRISTIANSAND; MANDAL; FARSUND; LYNGDAL; LINDESNES; ÅSERAL; MARNARDAL; SØGNE; SONGDALEN; VENNESLA; FLEKKEFJORD; 18

10 Hjem Frukt, bær og grønnsaker/rotvekster (Kilde Ldir) 1 VEST-AGDER Produksjonsgruppe Periode Kode 1 Dekar og kvm Produksjonskode Summer av Verdi SUM Radetiketter ANDRE BÆR ANDRE BÆRARTER ANDRE FRUKTARTER ANDRE VEKSTHUS OG DRIVBENKER EPLER GRØNNSAKER PÅ FRILAND JORDBÆR MORELLER OG KIRSEBÆR PLANTESKOLEAREAL/BLOMSTERDYRKING PÅ FRILAND PLOMMER POTETER PÆRER VEKSTHUS OG DRIVB. OPPVARMA Utvikling dekar areal bær Utvikling dekar areal POTETER ANDRE BÆRARTER ANDRE BÆR JORDBÆR MORELLER OG KIRSEBÆR POTETER 121 MARNARDAL; DEKAR AREAL BÆR FORDELT PÅ KOMMUNER 137 KVINESDAL; SIRDAL; LYNGDAL; LINDESNES; KRISTIANSAND; KVINESDAL; SIRDAL; KRISTIANSAND; LINDESNES; LYNGDAL; FARSUND; AUDNEDAL; DEKAR AREAL POTETER FORDELT PÅ KOMMUNER 121 MARNARDAL; VENNESLA; SONGDALEN; SØGNE; MANDAL; SØGNE; VENNESLA; FARSUND; SONGDALEN; 47

11 1 VEST-AGDER Korn (Kilde Ldir) Periode Kode 1 Produksjonskode Summer av Verdi SUM Radetiketter KORN OG ANNET FRØ TIL MODNING BYGG ENGFRØ OG ANNEN SÅFRØPRODUKSJON 1 ENGFRØ OG ANNET FRØ TIL MOD ERTER OG BØNNER TIL KONSERVES HAVRE HVETE HØSTHVETE KORN TIL KROSSING OLJEVEKSTER RUG OG RUGHVETE VÅRHVETE Totalsum VEST-AGDER Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) KORN OG ANNET FRØ TIL MODNING Radetiketter Dekar Søkere Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Dekar Søkere Korn: Utvikling dekar og antall søkere KORN OG ANNET FRØ TIL MODNING - Dekar KORN OG ANNET FRØ TIL MODNING - Søkere Produksjonskode Periode Kode Kortnavn (produksjonskode) KORN OG ANNET FRØ KORN OG ANNET FRØ TIL MODNING TIL MODNING Radetiketter Antall dekar Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND VENNESLA SONGDALEN SØGNE LINDESNES LYNGDAL 9 1 Produksjonskode Periode Kode Kortnavn (produksjonskode) Antall dekarantall søkere 216- AREAL AV KORN OG ANNET FRØ TIL MODNING FORDELT PÅ KOMMUNENE 129 LINDESNES; LYNGDAL; SØGNE; KRISTIANSAND; MANDAL; SONGDALEN; VENNESLA; FARSUND; 2533 Produksjonsgruppe Verdier

12 Antall dekar 1 VEST-AGDER Fulldyrka jord (Kilde Ldir) Orgnr Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode Radetiketter Antall dekar Antall av søkere Orgnr Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Antall dekarantall av søkere Fulldyrka jord: Utvikling antall mjølkekyr og søkere Produksjonskode Periode Kode FULLDYRKET ENG FULLDYRKET ENG Radetiketter Antall dekar Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN SØGNE MARNARDAL ÅSERAL AUDNEDAL LINDESNES LYNGDAL HÆGEBOSTAD KVINESDAL SIRDAL Antall dekar Antall av søkere VEST-AGDER Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode Radetiketter Gjennomsnitsstørrelse 2 81, , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Gjennomsnitsstørrelse Fulldyrka jord: Areal gjennomsnittsstørrelse Totalt Produksjonskode Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Periode Kode Antall dekarantall søkere 216: FORDELING AV AREAL FULLDYRKA JORD PÅ KOMMUNENE Summer av Verdi SUM 216 Fulldyrka jord: Spredning brukstørrelser. 11 KRISTIANSAND; SIRDAL; MANDAL; KVINESDAL; FARSUND; HÆGEBOSTAD; FLEKKEFJORD; LYNGDAL; VENNESLA; LINDESNES; SONGDALEN; AUDNEDAL; ÅSERAL; MARNARDAL; SØGNE; 2832 Kortnavn (produksjonskode) Verdier Navn

13 Antall dekar 1 VEST-AGDER Overflatedyrka jord (Kilde Ldir) Orgnr Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Radetiketter Antall dekar Antall av søkere Orgnr Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Antall dekarantall av søkere Overflatedyrka jord: Utvikling antall mjølkekyr og søkere Produksjonskode Periode Kode OVERFL.DYRK ENG OVERFL.DYRK ENG Radetiketter Antall dekar Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN SØGNE MARNARDAL ÅSERAL AUDNEDAL LINDESNES LYNGDAL HÆGEBOSTAD KVINESDAL SIRDAL Antall dekar Antall av søkere VEST-AGDER Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Radetiketter Gjennomsnitsstørrelse 2 15, , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Gjennomsnitsstørrelse Overflatedyrka jord: Areal gjennomsnittsstørrelse Totalt Produksjonskode Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Periode Kode Antall dekarantall søkere 216: FORDELING AV AREAL OVERFLATEDYRKA JORD PÅ KOMMUNENE Summer av Verdi SUM 216 Overflatedyrka jord: Spredning brukstørrelser. 146 SIRDAL; KRISTIANSAND; MANDAL; FARSUND; KVINESDAL; FLEKKEFJORD; HÆGEBOSTAD; LYNGDAL; VENNESLA; LINDESNES; SONGDALEN; SØGNE; AUDNEDAL; ÅSERAL; MARNARDAL; 658 Kortnavn (produksjonskode) Verdier Navn

14 Antall dekar 1 VEST-AGDER Innmarksbeite (Kilde Ldir) Orgnr Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode INNMARKSBEITE Radetiketter Antall dekar Antall av søkere Orgnr Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Antall dekarantall av søkere Innmarksbeite: Utvikling antall mjølkekyr og søkere Produksjonskode Periode Kode INNMARKSBEITE INNMARKSBEITE Radetiketter Antall dekar Antall søkere 11 KRISTIANSAND MANDAL FARSUND FLEKKEFJORD VENNESLA SONGDALEN SØGNE MARNARDAL ÅSERAL AUDNEDAL LINDESNES LYNGDAL HÆGEBOSTAD KVINESDAL SIRDAL Antall dekar Antall av søkere VEST-AGDER Periode Kode 1 Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode INNMARKSBEITE Radetiketter Gjennomsnitsstørrelse 2 32, , , ,7 24 4, , , , , 29 49, 21 48, , , , , , ,2 Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Gjennomsnitsstørrelse Innmarksbeite: Areal gjennomsnittsstørrelse Totalt Produksjonskode Periode Kode Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode) Periode Kode Antall dekarantall søkere 216: FORDELING AV AREAL INNMARKSBEITE PÅ KOMMUNENE Summer av Verdi SUM 216 Innmarksbeite: Spredning brukstørrelser. 11 KRISTIANSAND; SIRDAL; MANDAL; KVINESDAL; FARSUND; HÆGEBOSTAD; FLEKKEFJORD; LYNGDAL; VENNESLA; LINDESNES; AUDNEDAL; ÅSERAL; MARNARDAL; SONGDALEN; SØGNE; 228 Kortnavn (produksjonskode) Verdier Navn

15 MELKEKYR AMMEKYR ØVRIGE STORFE AVLSGRISER SLAKTEGRISER, GRISER PÅSATT TIL AVLSDYR VERPEHØNER AREALTILSKUDD, KORN TIL MODNING AREALTILSKUDD, POTETER, GRØNNSAKER, BÆR AREALTILSKUDD, POTETER POTETER, ØKOLOGISK AREAL SAMT 2.ÅRS KARENS AREALTILSKUDD, GRØNNSAKER OG BÆR AREAL FRUKT OG BÆR, ØKOL. OG 2. ÅRS KARENS FRUKT OG BÆR, ØKOL. AREAL 2. OG 3. ÅRS KARENS AREAL GRØNNSAKER, ØKOL. OG 2. ÅRS KARENS AREALTILSKUDD, ANNET ØKOLOGISK DREVET AREAL GROVFÔR, ØKOLOGISK AREAL SAMT 2.ÅRS KARENS AREALTILSKUDD, INNMARKSBEITE AREALTILSKUDD, GRØNNGJØDSLING Hjem Oversikt over økologisk produksjon antall dyr og dekar areal (Kilde Ldir) 1 VEST-AGDER Periode Kode 1 Summer av Verdi SUM Radetiketter Kortnavn (produksjonskode) MELKEKYR AMMEKYR ØVRIGE STORFE AVLSGRISER SLAKTEGRISER, GRISER PÅSATT TIL AVLSDYR VERPEHØNER AREALTILSKUDD, KORN TIL MODNING AREALTILSKUDD, POTETER, GRØNNSAKER, BÆR AREALTILSKUDD, POTETER POTETER, ØKOLOGISK AREAL SAMT 2.ÅRS KARENS AREALTILSKUDD, GRØNNSAKER OG BÆR AREAL FRUKT OG BÆR, ØKOL. OG 2. ÅRS KARENS 3 FRUKT OG BÆR, ØKOL. AREAL 2. OG 3. ÅRS KARENS AREAL GRØNNSAKER, ØKOL. OG 2. ÅRS KARENS AREALTILSKUDD, ANNET ØKOLOGISK DREVET AREAL GROVFÔR, ØKOLOGISK AREAL SAMT 2.ÅRS KARENS AREALTILSKUDD, INNMARKSBEITE AREALTILSKUDD, GRØNNGJØDSLING Periode Kode Summer av Verdi SUM Produksjonskode Kortnavn (produksjonskode)3 Kortnavn (produksjonskode)

16 Hjem Oversikt over alle søknads data for sommeromgangene (Kilde Ldir) 1 VEST-AGDER Periode Kode 1 Produksjonskode Summer av Verdi SUM Radetiketter Kortnavn (produksjonskode) ANDRE HUSDYR ANDRE HUSDYR ALPAKKA ALPAKKA PÅ BEITE 12/16 UKER ANDRE GROVFORDYR, EGENPRODUSERT GROVFOR BIKUBER I PRODUKSJON ESEL HJORT PÅ BEITE 12/16 UKER HJORT UNDER 1 ÅR HJORT, ETT ÅR OG ELDRE HJORTEOPPDRETT, EGENPRODUSERT GROVFOR KANINER LAMA LAMA PÅ BEITE 12/16 UKER STRUTS STRUTS SOM FORES MED EGENPRODUSERT GROVFOR ANNET AREAL ANNET AREAL AREAL I DRIFT. IKKE BERETTIGET PROD.TILLEGG 171 AREAL I DRIFT. IKKE BERETTIGET PROD.TILSKUDD AREALTILSKUDD, GRØNNGJØDSLING EVT. ANNET AREAL I DRIFT, BRAKK GRØNNGJØDSLING JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT FULLDYRKA/OVERFL JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT, FULLDYRKA/OVERFL JORDBRUKSAREAL UTE AV DRIFT, INNMARKSBEITE OMLEGGINGSTILSKUDD 2 ÅR, GRØNNGJØDSLING 4 17 FJØRFE FJØRFE ENDER, KALKUNER OG GJESS FOR SLAKT ENDER, KALKUNER OG GJESS TIL BRUKSDPR LIVKYLLINGER, PÅSETT TIL VERPEHØNS SLAKTEKYLLINGER VERPEHØNER VERPEHØNER OVER 2 UKER GEITER GEITER AMMEGEITER FOR SPESIALISERT KJØTTPR BUKKER OG UNGDYR, MEDREGNET KJE GEITER, VOKSNE OG KJE PÅ BEITE 12/16 UKER GEITER, VOKSNE OG KJE PÅ UTMARKSBEITE MJØLKEGEITER 1 GRISER GRISER ANTALL SLAKTEGRISER PÅ TELLEDATO AVLSGRISER AVLSPURKER (PURKER M/MINST 1 KULL) AVLSRÅNER (RÅNER SOM ER SATT INN I AVLEN) GRIS SOLGT SLAKTEGRISER, GRISER PÅSATT TIL AVLSDYR SMÅGRISER UNDER 2 MND UNGPURKER FOR AVL UNGRÅNER FOR AVL Grupper1 GROVFOR ANDRE GROVFORVEKSTER AREALTILSKUDD, ANNET ØKOLOGISK DREVET AREAL AREALTILSKUDD, INNMARKSBEITE FULLDYRKA JORD TIL SLÅTT OG BEITE GROVFÔR, ØKOLOGISK AREAL SAMT 2.ÅRS KARENS INNMARKSBEITE OVERFL.DYRKA JORD TIL SLÅTT OG BEITE OVERFL.DYRK ENG 5484 FULLDYRKET ENG KORN OG ANNET FRØ TIL MODNING AREALTILSKUDD, KORN TIL MODNING BYGG ENGFRØ OG ANNEN SÅFRØPRODUKSJON 1 ENGFRØ OG ANNET FRØ TIL MODNING ERTER OG BØNNER TIL KONSERVES HAVRE HVETE HØSTHVETE KORN TIL KROSSING OLJEVEKSTER RUG OG RUGHVETE VÅRHVETE POTETER, GRØNNSAKER, FRUKT OG BÆR, AREAL ANDRE BÆR ANDRE BÆRARTER ANDRE FRUKTARTER ANDRE VEKSTHUS OG DRIVBENKER AREAL FRUKT OG BÆR, ØKOL. OG 2. ÅRS KARENS 3 AREAL GRØNNSAKER, ØKOL. OG 2. ÅRS KARENS 1 7 AREALTILSKUDD, GRØNNSAKER OG BÆR AREALTILSKUDD, POTETER AREALTILSKUDD, POTETER, GRØNNSAKER, BÆR EPLER GRØNNSAKER PÅ FRILAND JORDBÆR MORELLER OG KIRSEBÆR PLANTESKOLEAREAL/BLOMSTERDYRKING PÅ FRILAND PLOMMER POTETER POTETER, ØKOLOGISK AREAL SAMT 2.ÅRS KARENS 4 11 PÆRER VEKSTHUS OG DRIVB. OPPVARMA FRUKT OG BÆR, ØKOL. AREAL 2. OG 3. ÅRS KARENS 35 HESTER HESTER HESTER 3 ÅR OG ELDRE HESTER I PENS. I BEITESESONGEN HESTER OVER 1 ÅR PÅ BEITE 12/16 UKER 762 HESTER OVER 1 ÅR PÅ UTMARKSBEITE HESTER PÅ BEITE 12/16 UKER HESTER PÅ UTMARKSBEITE HESTER UNDER 3 ÅR KARENSAREAL KARENSAREAL OMLEGGINGSTILSKUDD OMLEGGINGSTILSKUDD 1. ÅR OMLEGGINGSTILSKUDD 2. OG 3 ÅR ÅRS KARENS UNNTATT INNMARKSBEITE 96 PELSDYR PELSDYR BLÅREVTISPER OG SØLVREVTISPER MINKTISPER OG ILDERTISPER SALG AV FOR SALG AV FOR HØYENSILASJE SALG AV GROVFOR, HØY SALG AV GROVFOR, SURFOR SAUER SAUER ANNEN SAU, 1 ÅR OG ELDRE LAM UNDER 1 ÅR MELKESAU SAUER 1 ÅR OG ELDRE SAUER, 1 ÅR OG ELDRE PÅ BEITE 12/16 UKER SAUER, 1 ÅR OG ELDRE PÅ UTMARKSBEITE SAUER, LAM UNDER 1 ÅR PÅ BEITE 12/16 UKER SAUER, LAM UNDER 1 ÅR PÅ UTMARKSBEITE SØYER 1 ÅR OG ELDRE SØYER, 1 ÅR ELLER ELDRE SØYER, 1 ÅR OG ELDRE UTEGANGERSAU, 1 ÅR OG ELDRE 114 UTEGÅENDE SAU VÆRER 1 ÅR OG ELDRE VÆRER, 1 ÅR ELLER ELDRE VÆRER, 1 ÅR OG ELDRE STORFE STORFE - HERAV AVKOM AV KYR AV MINST 5% KJØTTFERASE HERAV KYR AV MINST 5% KJØTTFERASE AMMEKYR AMMEKYR AV MINST 5 % KJØTTFERASE 1228 AMMEKYR FOR SPESIALISERT KJØTTPROD MELKEKYR MJØLKEKYR MJØLKEKYR/AMMEKYR PÅ BEITE 12/16 UKER MJØLKEKYR/AMMEKYR PÅ UTMARKSBEITE STORFE, AVKOM AV KYR MINST 5 % KJØTTFERASE 2264 UNGDYR AV STORFE PÅ BEITE 12/16 UKER UNGDYR AV STORFE PÅ UTMARKSBEITE ØVRIG STORFE PÅ BEITE 12/16 UKER ØVRIG STORFE PÅ UTMARKSBEITE ØVRIGE STORFE

17 1 VEST-AGDER Radetiketter Totalt levert meieri, liter SUM Melk- og kjøttleveranser Totalt levert meieri, liter SUM (Kilde Ldir) Produsert melkemengde (liter levert meieri) Periode2 Totalt Leveransetype Periode2 Levert slakteri, kg SUM Leieslakt/momsfri retur, kg SUM 1 VEST-AGDER Leveransetype Periode Mengde (kg) slakt ulike kategorier 216 Radetiketter Levert slakteri, kg SUM Leieslakt/mom sfri retur, kg SUM GEIT GRIS HEST/FØLL 64 KALV KJE KU KVIGE KYLLING LAM LAM VILLSAU OKSE PURKE RÅNE SAU U OKSE/KAST UNG KU UNG SAU VILT 5,8 VÆR Totalsum Verdier Leieslakt/momsfri retur, kg SUM Levert slakteri, kg SUM GEIT GRIS HEST/FØLL KALV KJE KU KVIGE KYLLING LAM LAM VILLSAU OKSE PURKE RÅNE SAU U OKSE/KAST UNG KU UNG SAU VILT VÆR Varekategori 1 VEST-AGDER 1 VEST-AGDER Varekategori Varekategori Levert slakteri, kg SUM Summer av Levert slakteri, antall SUM Radetiketter Radetiketter GEIT/KJE GEIT/KJE GRIS GRIS HEST HEST KALV KALV KYLLING SAU/LAM/VILLSAU SAU/LAM/VILLSAU STORFE STORFE VILT VILT Totalsum Totalsum Varekategori Levert slakteri, kg SUM 2 5 Mengde kg levert slakteri ulike kategorier Varekategori Summer av Levert slakteri, antall SUM 35 Antall dyr levert slakteri iulike kategorier Periode Periode Leveransetype GEIT/KJE GRIS HEST KALV KYLLING SAU/LAM/VILLSAU STORFE VILT Leveransetype GEIT/KJE GRIS HEST KALV SAU/LAM/VILLSAU STORFE VILT

18 navn Oversikter over melkekvoter (Kilde Ldir) Kjøpte kvoter Verdier Antall søknader, kjøp fra Ønsket antall liter, kjøp fr Beregnet antall liter, kjøp Privat kjøp, antall liter Solgte kvoter navn Verdier Antall selgere Selgernes grunnkvote (su Solgt kvote totalt Solgt til staten, konvensjo Solgt til staten, økologisk Solgt privat Leie forhold navn Verdier Antall eiendommer som har leid ut Antall utleieforhold Sum(disponibel utleie) for kommunen Summer av Antall eiendommer som er leietakere Sum(disponibel innleid) for kommunen Antall leietakerforhold Kvoteoversikt 217 Radetiketter Summer av Antall foretak Disponibel kvote i kommunen Antall samdrifter i kommunen Audnedal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kristiansand Kvinesdal Lindesnes Lyngdal Mandal Marnardal Sirdal Songdalen Søgne Vennesla Åseral Totalsum

19 Areal i drift Leiejord (Kilde Ldir) 1 VEST-AGDER Navn Navn Radetiketter Leid areal Eid areal Total areal Leiejords% Sommer ,3 % Sommer ,5 % August ,4 % August ,1 % August ,2 % Leid areal Eid areal 25 2 Leieareal Verdier Eid areal Leid areal Sommer 2 Sommer 25 August 21 August 215 August 216 Søknadsomganger

20 Veger (Kun med tilskudd) i skogbruket ( ) (Kilde Ldir) Nyanlegg vei Beregnet kr per meter nyanlegg Bilveg Beregnet kr per meter nyanlegg Traktorveg Radetiketter Sum av Bilvei - nyanlegg Lengde Sum av Bilvei - nyanlegg Kostnad Sum av Bilvei - nyanlegg Tilskudd Sum av Traktorvei - nyanlegg Lengde Sum av Traktorvei - nyanlegg Kostnad Sum av Traktorvei - nyanlegg Tilskudd Totalsum Ombygging veg Beregnet kr per meter ombygging Beregnet kr per meter Radetiketter Sum av Bilvei - ombygning Lengde Sum av Bilvei - ombygning Kostnad Sum av Bilvei - ombygning Tilskudd Sum av Traktorvei - ombygning Lengde Sum av Traktorvei - ombygning Kostnad Sum av Traktorvei - ombygning Tilskudd Bilveg ombygging Traktorveg Totalsum

21 KOMMUNENR Skog - Avvirking (Kilde Ldir) Sum av KVANTUM M3 Radetiketter Gran, industrivirke Furu, industrivirke Bjørk, industrivirke Ved til brensel Ukjent Totalsum Totalsum KOMMUNENR Sum av KVANTUM M3 3 Utvikling i avvirking (m3) VG_TEKST Ukjent Ved til brensel Bjørk, industrivirke Furu, industrivirke Gran, industrivirke REGNSKAPSÅR

22 VG_TEKST Skog avvirking (Kilde Ldir) Sum av KVANTUM M Totalsum TOTALT AVVIRKET (M3) FRA FORDELT PÅ KOMMUNER KVINESDAL; 63 3 SIRDAL; HÆGEBOSTAD; KRISTIANSAND; MANDAL; LYNGDAL; FARSUND; LINDESNES; FLEKKEFJORD; AUDNEDAL; VENNESLA; ÅSERAL; MARNARDAL; SØGNE; SONGDALEN; 65 17

Landbruksrapport generert for

Landbruksrapport generert for Landbruksrapport generert for 1 VEST-AGDER 126 ÅSERAL Dato generert 28.8.217 Data kan inneholde feil eller være mangelfulle. Dette kan skyldes bearbeidelse av data, feilregistreringer m.m. Data for jordbruksstatistikk

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier

tyr E Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist (:)Z 5 Navn på landbrukseiendommens eier 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdlrektoratet Eanandoallodirektoråhtta Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet Eanandoallodirektoråhtta 3. jf\t«)j),a ZAUG 21)15 LiSøknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen

Detaljer

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier

7-t9,4) S\S. c1.1. Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist S2,2j2_. 7 Navn på landbrukseiendommens eier Landbruksdirektoratet Eanandoattodirektorantta 7-t9,4) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( )

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( ) Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk (2-214) Oppdatert 2.11.215 Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter (søkere) som søker produksjonstilskudd.

Detaljer

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2013 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2011 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2011 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Fordelingsskjema Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 570 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 10 = Nettoeffekt av tilskudd 560

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 1 Fordeling 2007-2008 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Rammeberegning: Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 400,0 + Avtalepriser 545,0 = Sum avtalepriser og tilskudd

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 145,5 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd 1 145,5 + Avtalepriser fra

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Vedlegg Fordeling 2011-2012 Avtale Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 383 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 18 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

Husdyrholdet i Vest-Agder- Statistikk fra

Husdyrholdet i Vest-Agder- Statistikk fra Husdyrholdet i Vest-Agder- Statistikk fra 2-214 Oppdatert 2.11.215 Fylkesmannen i Vest-Agder, landbruksavdelingen Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter

Detaljer

Telefon Mobiltelefon IIIII. _-1-Arecd er D 6 ":111,P1'1..-'

Telefon Mobiltelefon IIIII. _-1-Arecd er D 6 :111,P1'1..-' h-7,3c3 Landbruksdirektoratet Eanandoallodirektoråhtta 2 RAUG2015 Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 375 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 375 + Avtalepriser fra

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid SLF-052 N Søknadsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysningar Har

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid SLF 052 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 1. Grunnopplysningar Søknadsfrist 20.1.2012 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato

Detaljer

1. Grunnopplysningar SLF 052 N. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

1. Grunnopplysningar SLF 052 N. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid SLF 052 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 1. Grunnopplysningar Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato

Detaljer

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Hvordan beregnes produksjonstilskuddet? Veileder for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Unntatt offentlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Hvordan

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438

59 alpakka 2) 20. august 2015 Alle dyr Storfe, hjort, hest og lama 2) 438 7.6 Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Tabell 7.6 Foreløpige satser kroner per dyr per år Bevaringsverdige storferaser 1) Søknadsfrist 2) Sats i kr/dyr/år Ku 3) og Okse 4) 20. januar 2016 2 200

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

E-post Sett kryss her om føretaket er samdrift i mjølkeproduksjon. Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Festenr.

E-post Sett kryss her om føretaket er samdrift i mjølkeproduksjon. Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysningar (hugs å melde aktuelle endringar til Einingsregisteret) Søknad om Produksjonstilskot i jordbruket Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2014. Papirskjema sender du

Detaljer

Landbruket i Oslo og Akershus

Landbruket i Oslo og Akershus LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruket i Oslo og Akershus noen utviklingstrekk Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Statistikken i denne presentasjonen viser noen utviklingstrekk for landbruket i Oslo

Detaljer

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2

Jordbruksavtalen ; fordeling på priser og tilskudd. Endringer på kap og 4150 Endring Budsjett Vedlegg 2 Side 1 av 15 Vedlegg 2 Jordbruksavtalen 2002-2003; fordeling på priser og tilskudd Vedlegg 2 Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter -135,0 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av tilskudd

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Husdyrproduksjoner Mjølkekyr 291 258 279 25 234 263 255 26 241 254 Ammekyr 54 11 91 12 123

Detaljer

/AW MGTTMT Produksjonstilskudd.l ll Ave 2015 i i jordbruket

/AW MGTTMT Produksjonstilskudd.l ll Ave 2015 i i jordbruket A l I versjon 1.0.2015-02.07.2015 /6///W h.":.! n 3.,'2.'$ J. k. ':;.', _ \fl,, /AW MGTTMT Produksjonstilskudd.l ll Ave 2015 i i jordbruket 1. Grunnopplysninger (husk à melde endringer til Enhetsregisteret)

Detaljer

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum

Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Gjerdrum azk31 azk31_husdyr_buskerud.pdf Landbrukskontoret i Ullensaker og Utviklingen av tallet på forskjellige husdyr i Utviklingen av Dyretallet Husdyrproduksjoner 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Mjølkekyr 32

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

09 STATISTIKK. økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter

09 STATISTIKK. økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter 09 STATISTIKK økologiske virksomheter økologiske arealer økologiske produkter STATISTIKK 009 Oversiktene i dette heftet bygger på de registreringer Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2009 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/politikkokonomi/bm/referansebruk.shtml

Detaljer

Frå og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og dei nye fristane på Landbruksdirektoratet si nettside

Frå og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og dei nye fristane på Landbruksdirektoratet si nettside Søknad om Produksjonstilskot i jordbruket Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sender du kommunen der føretaket har driftssenter. Definisjonar og vilkår finner du i

Detaljer

Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gardsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysningar (hugs å melde endringar til Einingsregisteret) Søknad om Produksjonstilskot i jordbruket Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sender du kommunen

Detaljer

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Per april 2014 Innhold Del 1 Utvikling i produksjonene... 3 Økologisk... 9 Hamar... 9 Løten... 9 Stange... 10 Del 2 Verdiskaping... 11 Del

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 SEKSJON FOR LANDBRUK OG NATURFORVALTNING. Ved Skålvatnet

ÅRSMELDING 2013 SEKSJON FOR LANDBRUK OG NATURFORVALTNING. Ved Skålvatnet ÅRSMELDING 2013 SEKSJON FOR LANDBRUK OG NATURFORVALTNING Ved Skålvatnet MOLDE KOMMUNE 1. SEKSJONEN Landbruksforvaltninga i Molde kommune er en egen seksjon underlagt stabsavdelingen Plan og utvikling.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

13 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 13 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2013 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formål Formålet med forskriften er å fastsette

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1 Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1. Nytt fagsystem og ny forvaltningsmodell 2. Grunnprinsippene i ny forvaltningsmodell En søknadsprosess med to registreringer og en utbetaling

Detaljer

12 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

12 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 12 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2012 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

08 STATISTIKK. virksomheter arealer produkter

08 STATISTIKK. virksomheter arealer produkter 0 STATISTIKK virksomheter arealer produkter Statistikk 00 Innhold Debios kontrollordning.............................................. Kontroll og sertifisering.... Nye tilknytninger..................................................

Detaljer

Mill. l/kg/kr. Målpris, kr/l/kg

Mill. l/kg/kr. Målpris, kr/l/kg Vedlegg 1: Fordeling -2018 Tabell 1.1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 377,1 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0,0 = Nettoeffekt av

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr.

Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. Forslag til endringer i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 2004-07-21 nr. 1131 19 Fraktkostnader Ved beregning av erstatning etter pålagt nedslakting

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 1 Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 I denne oppgaven skal du legge inn en søknad på samme måte som et foretak ville gjort, sånn at du får et innblikk i hvordan foretak

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket Tilskudd til avløsning Tidligpensjon for jordbrukere

Produksjonstilskudd i jordbruket Tilskudd til avløsning Tidligpensjon for jordbrukere SLF 005 Veiledningshefte Søknadsfrist 20. august 2008 og 20. januar 2009 Produksjonstilskudd i jordbruket Tilskudd til avløsning Tidligpensjon for jordbrukere Innhold 1 Innledning 3 1.1 Søknadsomgangene

Detaljer

Tall fra Hedmarksjordbruket i år 2003

Tall fra Hedmarksjordbruket i år 2003 Fylkesmannen i Hedmark Landbruksavdelingen Tall fra Hedmarksjordbruket i år 2003 Areal økologisk drift i Hedmark Antall dekar Kilde: Søknad PT Potetareal i i Hedmark Antall dekar Hedemarken Nord-Østerdal

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Tall fra Hedmarksjordbruket i år 2004

Tall fra Hedmarksjordbruket i år 2004 Fylkesmannen i Hedmark Landbruksavdelingen Tall fra Hedmarksjordbruket i år 2004 108 438 39 Antall ammekyr i Hedmark Kilde: Søknad PT 123 203 35 Potetareal i i Hedmark Antall dekar 220 237 Hedemarken Nord-Østerdal

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

6 NQDG RP SURGXNVMRQVWLOVNXGG L MRUGEUXNHW RJ WLOVNXGG WLO DYO VQLQJ YHG IHULH RJ IULWLG 6 NQDGVIULVW DXJXVW RJ MDQXDU

6 NQDG RP SURGXNVMRQVWLOVNXGG L MRUGEUXNHW RJ WLOVNXGG WLO DYO VQLQJ YHG IHULH RJ IULWLG 6 NQDGVIULVW DXJXVW RJ MDQXDU 6/) Veiledningshefte 6 NQDG RP SURGXNVMRQVWLOVNXGG L MRUGEUXNHW RJ WLOVNXGG WLO DYO VQLQJ YHG IHULH RJ IULWLG 6 NQDGVIULVW DXJXVW RJ MDQXDU Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 Oppbygging av veiledningsheftet

Detaljer

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø,

Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene. Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, Jordbruksoppgjøret 2016/2017 med vekt på produksjonstilskuddene Cathrine Amundsen, Landbruksavdelingen Tromsø, 21.09.2016 Jordbruksoppgjøret 15.mai 2016 Lønnsvekst på 3,1 % eller kr. 10 700 pr. årsverk

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Vest-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

11 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

11 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 11 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2011 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet «karens» brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD LDIR-005 Veileder til SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD SØKNAD DEL 1 2017 SØK FRA 1. MAI SØKNADSFRIST 15. MAI Innholdsfortegnelse 1 Hva inneholder denne veilederen, og hvor kan jeg finne mer informasjon?...1

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder

10 STATISTIKK. økologisk produksjon private standarder 10 STATISTIKK økologisk produksjon private standarder STATISTIKK 2010 Alle opplysninger om areal er oppgitt i dekar. Begrepet 'karens' brukes om landbruksdrift som er under omlegging fra konvensjonell

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 PT-samling, Oslo 15.6.2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for

Detaljer

Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga Statistikk 2016 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 2016 3 Utgreings- og tilretteleggingsmidlane 2016 4-6 Drenering - utvikling frå 2013-2016 7 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Tine Produksjonsplan - ØRT

Tine Produksjonsplan - ØRT Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for er fjernet Satsendringer:

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Fagdag 17.1.2017 Inger Skjerve Bjartnes Trude Larsen August 2016 Kopi av begrunnelse for avkorting til sendes til FM enkeltvis. Ca 1. februr Fra ca

Detaljer

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Bakgrunn Sikrare og rettare utbetaling av tilskot i tråd med regelverket Søknadsåret følgjer kalenderåret Kortare tid fra søknad til utbetaling Opplysningar

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju JORDBRUKSOPPGJØRET 2016 Fagsamling PT 30.08.2016 Jens Windju ØKONOMISK RAMME TILSKUDD FOR HUSDYR - Satsøkninger i de laveste intervallene for melkeku og sau for å styrke økonomien på små og mellomstore

Detaljer

Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003

Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003 Rundskriv 90/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128) Ragnhild Skar (24131151), Hilde Dahler Nordlid (24131252), Synnøve Kjos Frank (24131069)

Detaljer

Statusopplysninger. Navn: Ektefelle/samboer: Tlf/mobil: E-post: Sender ektefelle egen selvangivelse: Barn som forsørges: Fødselsnummer

Statusopplysninger. Navn: Ektefelle/samboer: Tlf/mobil: E-post: Sender ektefelle egen selvangivelse: Barn som forsørges: Fødselsnummer Statusopplysninger 2016 Navn: Ektefelle/samboer: Tlf/mobil: E-post: Sender ektefelle egen selvangivelse: Kontanter pr. 31.12.2016 : Barn som forsørges: Navn Fødselsnummer Kjøp/salg av fast eiendom i 2016

Detaljer

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013. Sole 15.08.2013

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013. Sole 15.08.2013 Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013 Sole 15.08.2013 Produksjonstilskudd - ny søknadsomgang Søknadsfristen er tirsdag 20.8. Planlagt utbetaling er onsdag 5.2.2014. Jordbruksoppgjøret 2013

Detaljer

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima

Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 171 2013 Effektive dyrkingssystemer for miljø og klima Arealbehov og klimagassutslipp ved ulike former for kjøttproduksjon i Norge Arne Grønlund Bioforsk Jord

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Oppfølging av produksjonstilskudd i kommunene

Oppfølging av produksjonstilskudd i kommunene Oppfølging av produksjonstilskudd i kommunene Kommunene har blitt mye flinkere til å rapportere Vurderingene og reaksjonene varierer for mye Behov for mer ensartet forvaltning/praksis Avkorting ved feilopplysninger

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse

Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse Notater Documents 2015/32 Ole Rognstad, Anne Snellingen Bye og Ivar Hovland Klassifisering av jordbruksbedrifter etter driftsform og størrelse Dokumentasjon av nye standarder gjeldende f.o.m. 2010 Notater

Detaljer

Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga

Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga Statistikk 2015 frå landbruksavdelinga INNHALDSLISTE Utbetaling produksjonstilskot 2015 3 Utgreings- og tilretteleggingsmidlane 2015 4-6 Drenering - utvikling frå 2013-2015 7 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Husdyrtal i Aust-Agder siste ti år Kjelde: Produksjonstilskot, Landbruksdirektoratet

Husdyrtal i Aust-Agder siste ti år Kjelde: Produksjonstilskot, Landbruksdirektoratet Husdyrtal i Aust-Agder siste ti år Kjelde: Produksjonstilskot, Landbruksdirektoratet Grovfôrbasert dyrehald Tal husdyr og tal jordbruksbedrifter med husdyrslaget i Aust-Agder. Tal frå produksjonstilskotsøknader

Detaljer

Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Bjerke Almenning

Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Bjerke Almenning Retningslinjer for utbetaling av bruksrettsytelser i Bjerke Almenning Alle ytelser gis på bakgrunn i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. Ved forvaltning av bruksretten og beregning av en eiendoms

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer