Avdeling for kompetanseutvikling, Oslo sykehusservice Forskningsveien 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for kompetanseutvikling, Oslo sykehusservice Forskningsveien 2"

Transkript

1

2 Oslo universitetssykehus (OUS) K V A L I T E T, T R Y G G H E T, R E S P E K T Å P E N, L Æ R E N D E, H E L H E T ST E N K E N D E Introduksjonsdag for nyansatte 2

3 Program 3

4 Viktig informasjon og kontaktpunkter for deg som er nyansatt: Intranett Virksomhetsportalen Hold deg oppdatert på din avdeling og det som skjer i sykehuset på Oslo universitetssykehus virksomhetsportal. Dette er den viktigste informasjonskanalen i sykehuset, i tillegg til den informasjonen du får av din nærmeste leder. Herfra lenkes du også videre til viktige verktøy som Personalportalen, Avvikssystemet og Læringsportalen. hf.no/ Personal og lønn Dine plikter og rettigheter som ansatt i Oslo universitetssykehus kan du finne i personalhåndboken. Lovverk og overenskomster finner du også i personalhåndboken. Du finner den under HR og personal på intranett. Lønn utbetales den 12. i hver måned i hele OUS. Lønnslippen finner du i Personalportalen (se vedlagt veileder). Spørsmål angående personalportalen, lønn og lønnslipp rettes til leder, eventuelt til HR staben i din i klinikk. Alle medarbeidere i Oslo universitetssykehus skal ha årlige Utviklingssamtaler. Snakk med din leder om dette. Malen for Utviklingssamtalen finner du i E håndbok i OUS virksomhetsportal. Opplæring Alle sentrale kurs ligger tilgjengelige i Læringsportalen. Her finner du e læring og klasseromskurs, du kan melde deg på (og av) og hente ut kursbevis når du har gjennomført opplæringen. Eksempler på kurs for nyansatte: HLR, Brannvern, PIIP: Personvern og informasjonssikkerhet i praksis, Håndhygiene, Smittevern og E håndbok. Spørsmål om Læringsportalen? Skriv til hf.no Brukerstøtte IT Har du problemer med din PC eller med tilganger kontakter du Brukerstøtte hos Sykehuspartner Ullevål: Rikshospitalet: Aker: Velkommen som ansatt i Oslo universitetssykehus HF Avdeling for kompetanseutvikling Oslo sykehusservice 4

5 Medarbeiderskap grunnlaget for arbeidsglede Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Det finnes godt og dårlig medarbeiderskap, på samme måte som det finnes godt og dårlig lederskap. Godt medarbeiderskap utgjør selve grunnlaget for yrkesstolthet og yrkesstolthet og arbeidsglede er beslektede fenomener. Begrepet medarbeiderskap Medarbeiderskap er et nordisk fenomen og det finnes ikke noe dekkende begrep for det verken på engelsk eller tysk. Den grunnleggende tanken er forankret i Nordens kultur hvor likestilling og likeverd er selvfølgelige kvaliteter i samfunnet. Den bygger på en demokratisk idé hvor lederen ikke settes i en opphøyet posisjon med rettigheter og ansvar som er helt forskjellig fra medarbeiderne. Alle er medarbeidere og noen medarbeidere har et lederansvar. Er du med på å ta ansvar for ditt arbeidsmiljø? Forpliktende samspill Noe av det viktigste i medarbeiderskap er forpliktende samspill. De fleste medarbeidere ønsker å ha en sjef og de ønsker at sjefen skal dra nytte av deres initiativ og kompetanse. Ansvar er et sentralt tema i medarbeiderskap og gjennom å ta ansvar for sitt eget arbeid, for arbeidsmiljøet og for sin egen relasjon til arbeidsgiveren blir medarbeideren en konstruktiv medspiller både for lederen og for sine kollegaer. Det koster noe å ta slikt ansvar. Utvikle godt medarbeiderskap Vi er hverandres arbeidsmiljø og alles handlinger og væremåte må bli gjenstand for vurdering og feedback. For at det skal vokse frem en forpliktende relasjon må det være rimelighet og balanse i hva vi forventer av hverandre og begge parter må bidra til at den andre lykkes i sin rolle. På samme måte som ledere ønsker å utvise godt lederskap, ønsker medarbeidere å utvise et godt medarbeiderskap. Det er sterke innbyrdes sammenhenger mellom ansvarlighet, engasjement, arbeidsglede, tillit og samarbeid. Utvikler vi ett av disse områdene vil det ha påvirkning på de andre. Utvikling må baseres på positiv psykologi, med vektlegging av det som gjør oss friske, vitale og handlekraftige. Vær en god medarbeider. Vær positiv. Ta ansvar. 5

6 Kvalitet, trygghet og respekt i rammen av en åpen, lærende og helhetstenkende kultur Hvordan synliggjøre sykehusets kjerneverdier i møte med den praktiske hverdagen? Introduksjonsdag for nyansatte ved OUS, v/sykehusprest Jan Gaute Sirevåg. OUS har i styrevedtak revidert sine Etiske regler (ehåndbok dok ID:22). Formålet med slike regler er å gi retningslinjer for opptreden i tråd med kjerneverdiene i konkrete situasjoner og bidra til økt bevissthet om de etiske krav slik at hele organisasjonen lever opp til de forventninger som stilles til et helseforetak. Disse reglene er en del av OUS personalpolitikk. Innledningsvis i dette nylig reviderte dokumentet definerer OUS følgende kjerneverdier: Foretaket skal til enhver tid ta utgangspunkt i pasienten og pasientens behov, og drives i henhold til sykehusets verdigrunnlag. Verdigrunnlaget ved Oslo universitetssykehus er nedfelt i to sett av kjerneverdier. Det første settet er identisk med de nasjonale verdiene for helsetjenesten, som er kvalitet, trygghet og respekt. Disse verdiene er sentrale både i det pasientrettede arbeidet og i forholdet til medarbeiderne. Det andre settet dreier seg om ønsket kultur ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset skal være preget av en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende. Disse to verdisettene skal ligge til grunn for all virksomhet ved OUS. Utmerkede målsettinger! Men skal de gi mening, må vi som ansatte må fylle dem med konkret innhold i vår praktiske hverdag. Kanskje skulle vi starte å reflektere litt rundt dette her og nå?! Kvalitet Fremtidsrettet fagutvikling er vesentlig i en lærende og kunnskapsbasert kultur Ros hvor gode er vi til å oppmuntre? Ta vare på deg selv for å kunne ta vare på pasient og arbeidsmiljø Verdsetter vi forskjellighet i kulturbakgrunn, livshistorie og utrustning? Trygghet Vi speiler hverandre og er avhengige av en åpen kultur Nyansatt viktig eller utenfor? Trygg nok til å be om det en trenger og involvere for en konstruktiv utvikling Ris våger vi gi tydelige tilbakemeldinger og være åpne for å motta tilsvarende? Respekt Re spectare: Se en gang til, er avgjørende i en helhetstenkende kultur A point of view is a view from a point! Sagt og hørt er sjelden det samme for vi hører med ørene, men lytter med livet Viktig å lytte til den enkeltes livshistorie, bekrefte identitet og ha fokus på verdighet Hilsemåter er egnet til å uttrykke respekt 6

7 Registrering av uønskede hendelser og forbedringsforslag 1. Åpne Virksomhetsportalen og klikk Avviksbehandling - Achilles i den høyre menyen på forsiden. 2. Velg riktig skjema ut fra type risikoforhold. 3. Fyll ut skjemaet så fullstendig som mulig. Hold musepekeren over for hjelp til utfyllingen, hvert felt har slik hjelpetekst. F.eks. finner du der definisjonen på Betydelig skade som konsekvens. 4. Klikk Send for å lagre og sende skjemaet til nærmeste leder, som så vil behandle saken videre. 3 Melding på e post: Etter registreringen vil du motta en kvittering pr. e- post. Du vil også motta en e-post når saken er ferdig behandlet / lukket. Hjelp: Mer informasjon finner du under Hjelp i avvikssystemet. 4 7

8 Personalportalen Personalportalen finner du i høyremenyen på Virksomhetsportalen. Lønn: Her finner du informasjon om blant annet lønn, lønnsansiennitet, pensjonskasse og overenskomst. Personlige og offentlige trekk: Personlige trekk er knyttet til person og ikke til arbeidsforhold. Eksempler på personlige trekk er; barnehagetrekk, husleietrekk, trekk for parkering, nøkler, id kort, samt diverse velferdstrekk. Offentlige trekk er trekk som helseforetaket er pålagt av offentlig myndighet å trekke av den ansattes lønn, som påleggstrekk og bidragstrekk. Offentlige trekk er tilgjengelig for den ansatte selv i Min mappe, men vil ikke vises for leder. Fravær: Her finner du informasjon vedrørende ditt fravær. Dine innvilgede permisjoner, sykefravær og ferie vil være registrert her. Ferie: I juni får du utbetalt feriepenger basert på det du tjente i fjor (opptjeningsåret). Ferie pengene utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget. Opptjeningsåret har betydning for feriepengene, men ikke for retten til feriefritid. Du kan ta ferie selv om han ikke har noe forutgående opptjeningsår, men da ikke ha rett til feriepenger i ferien. I juni i ferieåret blir du trukket for den ferie som skal avvikles i løpet av året. Når ferietrekket foretas tas det utgangspunkt i at alle skal avvikle full ferie (30/36 virkedager), også de som ikke har full opptjening av feriepenger (dvs de som ikke har arbeidet hele opptjeningsåret). Du kan reservere deg mot å avvikle (og bli trukket) for de dagene som ikke dekkes av opptjente feriepenger. Har du jobbet som time lønnet så er dette med i opptjening av feriedager. Imidlertid kommer dette ikke frem i "Ferieregnskapet", som bare tar med opptjening av feriedager av fast månedslønn. Familie: Du kan selv endre adresse, lønnskonto, legge inn ekstra skattetrekk og legge inn navn på dine nærmeste pårørende. Dette gjør du enkelt ved å gå på Oppgaver (øverst i høyre hjørne) nytt skjema person og familieinformasjon. Når du har fylt inn riktig informasjon velger du til overføring i feltet status og til innkurv (øverst i skjemaet). CV: Du kan selv redigere CV en din. Lønnslipp: Lønnslippen blir ikke tilsendt deg i posten, men er tilgjengelig i fanen lønnslipp fra den dato lønn blir utbetalt. Ansatte som er i permisjon vil få lønnslippen tilsendt. Har du andre spørsmål? Kontakt din nærmeste leder. 8

9 Kompetanseheving Alle kurs på et sted Læringsportalen er en nettbasert læringsplattform for elæring og klasseromskurs. Her får du som ansatt ved Oslo Universitetssykehus oversikt over kurs. Du kan melde deg på tilgjengelige kurs, og gjennomføre e læringskurs. Logg inn for første gang: Velg glemt passord Velg riktig helseforetak Skriv inn brukernavn Motta brukernavn og passord på e post (Passordet er personlig og kan ikke endres) Vanlige spørsmål: Får ikke nytt passord tilsendt: Passord sendes til e postadressen registrert i personalportalen. Det er derfor viktig at du står registrert med riktig e postadresse i personalportalen. Kurset åpnes ikke (popup blokkering) Kursene åpnes i et nytt vindu, og noen maskiner hindrer dette ved en popup blokkering. Du vil da få opp en melding. Klikk på meldingen og velg Alltid tillat popup vinduer fra dette området. Du kan nå forsøke å åpne kurset på nytt. Du finner alltid Læringsportalen via forsiden på intranett. Lenken logger deg inn automatisk. Kurstilbudet ved OUS Det tilbys kurs og opplæring innen mange fagområder. Kurskatalogen i Læringsportalen forandrer seg hele tiden, men det vil til en hver tid være mange e læringskurs og klasseromskurs tilgjengelig. For nyansatte E læringskurs som er spesielt interessante for nyansatte: Brannvern Smittevern Håndhygiene PIIP Personvern og informasjonssikkerhet Klassromskurs som er spesielt interessante for nyansatte: Hjerte lungeredning Pasdoc og DocuLive Kursbevis og kursoversikt: Du kan selv få oversikt over dine kurs, og ta ut kursbevis til alle kursene du har bestått. Gå til siden for Mine kurs fra venstremenyen. Klikk på ikonet til høyre i kursoversikten for kursbevis. 9

10 10

11 Kundesenter Tlf: innvalg 2 e post: hf.no Besøksadresse: bygg 14 Ullevål og A Vi er tilgjengelig for deg som jobber i OUS! Vi hjelper deg med henvendelser knyttet til tjenestene i Oslo sykehusservice. OSS Kundesenter Webside (under brukerstøtte fanen på virksomhetsportalen) På forsiden finner du link til innmeldingssystemer i servicedesk for håndverker og oppdragsbestillinger; elektriker, vaktmester, rørlegger, medisinteknisk utstyr, nøkler, tjenester og andre behov. På venstre side i menyen finner du informasjon om tjenester du som nyansatt trenger å vite: Barnehager Bedriftshelsetjenesten Håndverker ID kort Mat Medisinsk teknisk Mobiltelefoni Møterom Parkering Renhold Sentrallageret Skademelding Tekstil Tjenestebevis Transport Andre tjenester 11

12 12

13 13

14 Egne notater 14

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer