LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/"

Transkript

1 LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken: Mac: Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. Da vil det komme opp et vindu som ser slik ut: Litt om menyvalgene på venstre side: Min : Dette er prosten sine arbeidsplaner, timeregistrering osv Delegering. Her kan du gi tilgang til prostesekretær/prostesaksbehandler samme tilgang som prosten har. Og du kan gi tilgang til en vikar for prosten (i ferier/fravær) eller til andre. Trykk på Delegering og så på Ny delegering dersom du skal delegere til en annen prost i bispedømmet. Eller på Ny administrator dersom du skal gi tilgang til prostesekretær/prostesaksbehandler eller en annen prest. Skriv inn brukernavnet til vedkommende, og programmet vil finne personen. 1(13)

2 Organisasjon: Viser en oversikt over hele organisasjonen. Velg ditt prosti ved å klikke i oversikten på venstre side. Da kan man se sitt prosti og informasjon om prestenes ansettelse (timelønn + ukearbeidstid. Det er bispedømmekontoret som har lagt inn disse tallene, ta kontakt med dem dersom det ikke stemmer) og om beredskapsfaktor. Hvis man i et prosti ikke har bereskapsfaktor 1/7, kan man endre størrelsen for hver enkelt prest i prostiet her. Legge til kvoter for fravær: Gå til «Organisasjon» og til rett prosti, så til personen og «Kontaktkort». Nederst på kontaktkortet vises nå kvoter, og man kan skrive inn kommentar. Trykk på «Rediger», da kan man skrive i feltene. Man kan også endre kalenderår og legge inn kvoter for et nytt år. Dette er tilsvarende som det var på kontaktkortet i Prostemodulen. Planlegging: Her kan du ha oversikt over arbeidsplaner og timeregnskap, legge inn beredskap, søke om leirtillegg og overtidsbetaling for en prest, legge inn fravær og sykemelding for en prest, ha oversikt over hele prostiet, se budsjett (og legge inn timesaldo for prestene). Arbeidsplan: Her kan du se prestenes arbeidsplaner. Programmet vil automatisk ta deg til den uken man er inne i. Men du kan velge andre uker ved å klikke på kalender-symbolet oppe til venstre eller klikke deg fram uke for uke med de små trekantene ved siden av kalender-symbolet. Et rødt utropstegn foran navnet på en prest betyr at det ikke finnes noen arbeidsplan for vedkommende i den uken man er inne i. 2(13)

3 Prosten kan lage arbeisplaner for en prest dersom det er ønskelig. Det gjøres ved å gå til «Godkjenning» - så til «Skjemaforslag» og velge «Nytt skjema». Dette skjemaet kan prosten justere, redigere og sende til godkjenning for så å godkjenne det selv. Alt kan skje uten at presten er inne i bildet, men prosten har jo et ansvar for å ha avtalt/drøftet både med presten og med tillitsvalgte. Timeregistrering: Oversikt over timeregnskap. Velg prest og velg måned, og du ser oversikt over timeregnskap for vedkommende. Prosten kan her gå inn og om nødvendig lage, rediger og bekrefte et timeregnskap for en prest. Prosten kan her justere Ubunden tid -saldo. Gå til den riktige måneden (den måneden da endringen skjer/skjedde), velg Juster saldo, skriv inn enten et vanlig tall (pluss-tid) eller og så et tall (minustid). Man kan også skrive en kommentar/forklaring. Den forklaringen (inkludert hvem som har gjort endringen) vil lagres og vil vise dersom man holder mus-pekeren over tallet (tidssaldo justering). Beredskap: Her kan prosten legge inn beredskap for prestene og ha oversikt over beredskap. Beredskapsmal: Her kan prosten redigere beredskaps-maler og legge til nye beredskaps-maler. Leirtillegg Vanligvis vil det være presten som søker om leirtillegg. Men prosten kan også gjøre det for en prest. Se brukerveiledningen for prester for å se hvordan. Overtid: Vanligvis vil det være presten som søker om overtids-tillegg. Men prosten kan også gjøre det for en prest. Se brukerveiledningen for prester for å se hvordan. Fraværssøknad: Prosten har mulighet til å legge inn fravær (ferie, planlagt avspasering, seniordager, permisjoner med og uten lønn, studiedager/retreat osv.). Det har vist seg å være tungvint at bare arbeidstaker er den som kan legge inn/korrigere (dvs. slette og legge inn ny søknad) fraværssøknader som allikevel prosten godkjenner (og for det meste har styringsrett på). Gå til Planlegging, velg knappen «Fraværssøknad». 3(13)

4 Du kommer da til et vindu der du kan trykke på «Nytt Fravær» Vinduet som da kommer opp, ser slik ut: I feltet «Søk»: Begynn å skrive inn navn på presten, og alternativ vil dukke opp. Velg rett person, velg om det er en dag eller en periode, velg fraværsårsak og trykk «Send». Når man velger en type fravær i nedtrekksmenyen, vil det vise en oversikt for inneværende kalenderår. Det vil vise både godkjent fravær av denne typen + omsøkt fravær som ikke er behandlet. Dersom det er en kvote på denne type fravær, vil den vise. Under «Godkjenning» vil søknaden dukke opp som vanlig, og prosten må også godkjenne den da vil presten få en e-post og TID vil registrere fraværet. Sykefravær: Her kan prosten registrere sykefravær for en prest. Dette er viktig fordi når presten er syk, kan man ikke forvente at vedkommende skal gå inn i TID og gjøre dette selv, derfor er det tilrettelagt for at både prest og prost kan gjøre dette. Trykk på Sykefravær, og du vil se en liste med meldte fravær. For å melde fra om sykdom, velg Nytt sykefravær oppe til venstre. Velg om meldingen bare gjelder for en enkelt dag (klikk på: Legg til dag ) eller om det gjelder en periode (klikk på: Legg til periode ) og velg fraværsårsak. For å markere at sykemeldingen er undersøkt: Gå til Godkjenning, Sykefravær og klikk på det røde utropstegnet, da vil det endres til en grønn hake. Fra og Til i oversikten viser Fra og med... og Til og med... datoer. Oversikt: Her kan prosten ha oversikt over arbeid, fri og beredskap i prostiet. Man kan se en måned eller man kan velge kortere eller lengre periode. Fravær vil vise med grønn farge. For å vise kun fravær, trykk på knappen Fravær øverst på linjen. 4(13)

5 Merk at Beredskap vil vise i Medarbeideren for de prester/fellesråd som har dette programmet. Det samme vil arbeidstiden (tilstedeværelse) gjøre. Høyreklikk på en ikke behandlet søknda (gul farge), da kan man velge om man vil godkjenne eller avslå. Høyreklikk på en godkjent søknad (grønn farge), da kan man velge å tilbakekalle godkjenningen. Budsjett: Her har prosten oversikt over arbeid, beredskap og økonomi. Man kan velge tidsperiode, så oppdatere og få fram oversikten. Og man kan eksportere til Excel Saldo: Denne funskjonen var til bruk ved oppstart av programmet, men etter 1. februar 2017 fungerer det ikke å endre på tallene i saldoen. For å justere Ubunden tid -saldo, se Timeregistrering. Godkjenning: I dette vinduet foretar man godkjenning av timeregistrering, fravær, sykefravær, leirtillegg, overtid og skjemaforslag (forslag til nye arbeidsplaner). Statistikk: Her vil man se en oversikt over fravær/permisjoner i kalenderåret. Det vises bare fraværstyper der det finnes godkjent eller omsøkt fravær i prostiet. Tallene viser både godkjent og omsøkt fravær. Det betyr at omsøkt fravær må enten avslås eller godkjennes. Man kan se tidligere år, og omsøkt fravær i kommende år. 5(13)

6 Fravær i TID beregnes ut fra at det er arbeid på den dagen man søker om fravær. Slik er det jo ellers i arbeidslivet også. En som jobber på fabrikk kan jo søke om permisjon en lørdag, men det er jo ingen vits i, han har jo fri likevel, og det regnes ikke som en permisjonsdag. På samme måte kan jo en prest søke om fravær på en dag da vedkommende ikke har planlagt å arbeide. TID teller da ikke dette som en fraværsdag. Spesielt for ferie: TID vil alltid beregne 5 dager med ferie for alle søknader om ferie som går fra mandag-fredag eller mandag-søndag. Når det gjelder enkelt-dager eller kortere perioder, så vil altså TID telle dagen dersom det er lagt inn arbeid på den (eller de) dagene man søker om fravær på. Dersom en prest likevel arbeider og fører timer på en dag vedkommende er innvilget fravær (alle slags fravær bortsett fra avspasering), så vil det innvilgede fraværet overstyre, og det regnes som en fraværsdag. Dersom man altså likevel ikke skulle ha fravær den dagen, men arbeide, må fraværet tilbakekalles og avslås. 1. Godkjenne søknad om ferie og permisjon Trykk på knappen Godkjenning i venstre meny-side. Det vil være et rødt utropstegn der dersom det ligger noe som skal godkjennes. Trykk på knappen Fravær. Det vil være et rødt utropstegn ved siden av knappen hvis det er kommet inn en søknad fra en prest. Dersom du klikker på linjen med status oransje, vil du også se kommentarer som presten evt. har lagt inn i søknaden. Ved å krysse av knappen for: Ikke behandlet vil du se kun de søknadene som ikke er behandlet. Dersom en kvote er overskredet, vil det under kolonnen Statistikk vise et rødt felt, som er en advarsel om at det er søkt om mer enn det som er lagt inn i kvoten (under kontaktkortet). Presten vil også se det når han/hun søker. Da vil det komme opp et rødt minus-tall som viser at kvoten er overskredet. Men man kan likevel søke. Og programmet hindrer ikke prosten i å godkjenne heller. 6(13)

7 Dersom søknaden er ok, trykk på knappen Godkjenning i høyre meny-side. Dersom du vil at søknaden skal gå tilbake til presten, trykk Avvis. Et kommentar-felt vil dukke opp og du kan skrive inn dine kommentarer. Trykk på den nederste firkanten (Avvis). En godkjent søknad kan tilbakekalles ved å trykke på Tilbakekall. Skriv evt. inn kommentar og trykk på den nederste firkanten ( Tilbakekall ). Presten vil da kunne se at den godkjente søknaden er tilbakekalt og prostens kommentar. Godkjent fravær legges automatisk inn i prestens arbeidsplan. Det er mulig både å overføre fraværslister til PDF og ta direkte utskrift, se symbolene oppe til høyre i vinduet. 2. Godkjenne leirtillegg og overtid Når det kommer inn søknader om leirtillegg og overtid, vil det vise et rødt utropstegn foran dem når man er i Godkjenning. Man kan se kommentaren fra presten ved å klikke på søknaden. For å godkjenne eller avvis: Velg søknad ved å klikke i den lille firkanten til venstre for navnet. Da blir det mulig enten å velge Godkjenning eller å velge Avvist. En godkjent søknad kan senere tilbakekalles (klikk i den lille firkanten til venstre for navnet og valget Tilbakekall blir aktivert). Samme prosedyre gjelder for Overtid. 3. Legge inn beredskap 2.1. Beredskapsmal Det er mulig å lage mange ulike beredskapsmaler. Beredskapsmaler vises bare for det enkelte prosti. I programmet ligger det to standardmaler (ukestart/ukeslutt) som kan brukes dersom beredskapen går fra torsdag til torsdag + maler til bruk på noen røde dager da man også skal legge inn beredskap mellom kl og Disse må altså legges oppå allerede tildelt beredskap i de ukene det gjelder. Når man skal sette inn beredskap i arbeidsperioden, velger man først den malen man vil bruke og legger den ut på prestene på forskjellige uker. En beredskapsmal kan ikke gå over to uker, så hvis man har beredskap hele uker (f.eks. fra torsdag til torsdag), må man derfor ha 2 maler, en som dekker fra torsdag kveld til søndag midnatt, og en som dekker fra mandag kl til torsdag morgen. Og så må man legge Ukeslutt-malen på en uke, og Ukestart-malen på neste 7(13)

8 uke. n man har ulike løsninger på Beredskaps-perioder, og det kan være at man enkelte dager har endringer, kan man lage nye beredskapsmaler som passer for ditt prosti og dine behov. Så legger man inn beredskap basert på riktige maler. For å lage en ny beredskapsmal, klikk på Planlegging og så på Beredskapsmal. Velg Ny mal i menyvalget på høyre side. Dette vinduet kommer opp: Gi først skjemaet et navn. Klikk på kategorien Beredskap oppe i høyre hjørne og hold nede musknappen, dra den inn på en dag og plasser den. Så kan du justere tidsrammen ved enten å klikke og dra i kanten (topp/bunn) av tidsperioden, eller dobbeltklikke og velge tid. Du kan flytte denne beredskapsbolken ved å dra den, eller du kan kopiere den til en annen dag ved å holde nede CTRL-tasten, klikke og dra. Når du er ferdig, klikk på Lagre og lukk oppe på menylinjen Legge inn beredskap Trykk på knappen Planlegging og deretter på Beredskap Velg først en Beredskapsmal Velg så: Ny periode i menyen helt til høyre. Sett en startdato og sluttdato. Vinduet som vises ser da slik ut: For å se hvilken beredskapsmal du har valgt og hvordan den ser ut, trykk på Beredskapsmal på toppen av menylinjen. I eksempelet her går beredskap fra onsdag ettermiddag til søndag midnatt. Hvis ikke alle prestene skal ha bereskap, kan du velge hvilke du vil se ved å trykke på knappen: Velg ansatt oppe i høyre hjørne. Velg der hvilke prester som skal vises. Sett inn beredskap ved å klikke inn i firkantene for den enkelte prest. Dersom bereskapsmalen er delt i to og man ønsker å legge inn hele uker: Gjenta prosessen, men velg 8(13)

9 da først en annen beredskapsmal. Velg så: Ny periode i menyen til høyre. Og sett samme periode som ovenfor. Vinduet som da kommer opp, ser slik ut: Den lilla fargen viser hvor man har brukt beredskapsmalen Ukeslutt, og bruker man så malen Ukestart kan man da krysse av for samme prest i uken etterpå, dermed får presten beredskap fra torsdag til torsdag. Husk ellers at du kan lage dine egne beredskapsmaler så mange du vil. De bereskapsmalene du lager vil være bare for ditt prosti. Før arbeidsplaner blir godkjent, må beredskap være lagt ferdig for at programmet skal telle riktig. Beredskap blir låst for prestene når skjemaforslag blir godkjent. Dersom man i arbeidsperioden må endre beredskap, så er det enklest å bytte mellom to prester, uten å endre på noe i programmet. For endringer vil påvirke tellingen. Derfor kan man ikke tildele beredskap eller endre beredskap for prest etter at en arbeidsplan er godkjent. Ellers vil jo alle tall og timer bli feil. Se bildet under: Hvis man må endre: Gå til Godkjenning, velge Skjemaforslag, velg prest og trykke på Tilbakekall i menyen til høyre. Først da kan man redigere skjemaet og så må godkjenningsprosedyren gjøres på nytt. Hvis det foreligger godkjente Timeregnskap for prestene i den samme periode, må man gå til de aktuelle månedene og låse opp alle godkjente timeregnskap. Når beredskap er endret, vil også timene bli riktig når man i ettertid bekrefter timeregnskapet og godkjenner det. Hvis man prøver å redigere en periode med godkjente skjemaforslag, vil man få beskjed om at det ikke er mulig å fjerne beredskapen, og knappene vil være grå: 9(13)

10 Da må altså skjemaforslaget først tilbakekalles. 4. Godkjenne skjemaforslag/arbeidsplan En prest kan lage et skjemaforslag til ny arbeidsplan og sende den til prosten. Se Brukerveiledning for prester. Dersom det foreligger skjemaforslag til godkjenning, vil det vise med et rødt utropstegn når du står på Godkjenning. Klikk på Godkjenning og så på Skjemaforslag I listen over prester vil det vise et rødt utropstegn ved den presten som har sendt inn et forslag. Velg det skjemaet du vil se på ved å trykke på feltet til høyre for Skjemanavn oppe på menylinjen og velg så aktuelt skjema. De skjema som er godkjent, står med grønn skrift, de skjema som ikke er godkjent, står med oransje skrift. Normaltimer er nå synlig i arbeidsplanen. Normaltimer (for en prest som arbeider 35,5, timer) = 28, 4 timer x antall uker i perioden minus de timene man får tildelt ekstra på grunn evt. beredskap i perioden. Spesielt for røde dager: Hvis det er rød dag i en uke, vil TID automatisk legge inn mindre arbeidstid den uken, fordi en rød dag er en fridag. Hvis man arbeider på en rød dag, vil man få disse arbeidstimene registrert som normaltid, og når man kommer til timeregnskapet, vil man i tillegg få 100% timer ekstra der for den samme arbeidstiden. 10(13)

11 Gå gjennom ukene skjemaet varer. Dersom presten bruker Medarbeideren, vil avtaler fra Medarbeideren vise og fortelle hvilke oppgaver som ligger der som gjør at vedkommende prest kanskje må arbeide kveld eller helg. Hvis ikke, er det mulig for presten å legge inn kommentarer på arbeid på kveld/helger. I kolonnen til høyre vil det vise en del tall under overskriften Beregnet tid i planperioden. Planlagt mer-/mindre-tid i planperiode er tallet som vil endre på ut-saldo i forhold til inn-saldo. Ut-saldo bør være nær 0, plusstall betyr at presten er pålagt overtid, minustall at presten har planlagt for lite arbeid i forhold til arbeidstiden sin. Øverst oppe til høyre vil det stå den planlagte tiden i gjeldende uke og hvor mange timer som er planlagt i denne planperioden (ikke ubundet tid). I tallene nederst finner man: - Tilleggslønn for beredskap i perioden. - Dager med arbeid + Gjennomsnittlig ukesarbeidstid. - Info om beredskap i perioden. (Antall timer og antall dager). - Knappen Ekstra info vil gi deg mer info fra planen. - Arbeidstimer på lør/søn + morgen/kveld + røde dager + natt Dersom forslaget er ok, kan du godkjenne det, og dette blir den godkjente arbeidsplan for perioden. Dersom du vil redigere forslaget, kan du trykke på Rediger i høyre kolonne og redigere. Trykk på Lagre og lukk, og du kan gå inn og justere forslaget. Hvis du vil avvise forslaget, trykk Avvis. Et kommentarfelt kommer opp, og du kan skrive inn dine kommentarer og så trykke på firkanten nederst Avvis. For å ha oversikt over hvor mye hver enkelt arbeider og hva det medfører av økonomi, kan man gå til Planlegging og Budsjett, da vil dette vinduet komme opp: 11(13)

12 Velg periode du vil se på ved å klikke på dato-feltene øverst, og så på Oppdater. Prosten vil her ha oversikt over (alle tall gjelder den valgte perioden) - Antall arbeidstimer - Dager med arbeid - Gjennomsnitttlig ukentlig arbeidstid - Beredskap antall timer og antall dager - Tilleggslønn total, tilleggslønn ubekvem tid, tilleggslønn høytid (røde dager), tilleggslønn beredskap. Prestene vil kun se tall for tilleggslønn beredskap. - Ekstra timer og ekstra kostnader - Bereskapsoversikt: Natt + morgen/kveld Denne samme oversikt vil også bispedømmekontoret ha. For prosti og for hele bispedømmet. Budsjettet kan skrives ut til Excel. 4. Godkjenne timeregistrering Når en prest har lagt inn faktisk arbeidstid, kan du gå inn når som helst og se hvor mye vedkommende har registrert: Klikk på Planlegging, deretter på navnet på Timeregistrering og finn så presten i listen. Klikk på navnet til presten, og timeregistreringen for vedkommende kommer opp. Velg måned i meny-nedtrekket på toppen av siden. Du kan også redigere i dette vinduet. Klikk på Rediger i menyen til høyre. Det vil si at du kan legge inn/fjerne arbeidstid. (Men dette gjelder kun i spesielle tilfeller, vanligvis vil presten selv legg inn dette!). Lagre og lukk når du er ferdig. Det er mulig å overføre timeregistreringen til PDF og å ta direkte utskrift. For at man enklere skal se hva slags arbeid som var planlagt, viser nå «Skjematid» i «Timeregnskap» ikke bare tidsrom, men også farge tilsvarende de kategorier som er lagt inn (Arbeid, Beredskap, Leir, Reise). 12(13)

13 Det er viktig at prestene sender inn timeregistrering hver måned når måneden er slutt. Se brukermanual for prestene. Prosten skal godkjenne en måned etter at presten har bekreftet måneden. Klikk på Godkjenning Dersom det ligger bekreftede skjema og venter på godkjenning fra prosten, vil det vise et rødt utropstegn bak Timeregistrering under Godkjenning. Og når man klikker på Timeregistrering og velger måned, vil følgende vindu komme opp (her er januar 2016 valgt): Et tidsregnskap kan ha følgende status: - Rødbrun farge: Ikke bekreftet - Gul farge: Bekreftet av prest, men ikke godkjent av prost - Grønn farge: Bekreftet av prest og godkjent av prost Klikk på symbolet mellom boksen og navnet på presten for å se på tidsregnskapet før det skal godkjennes. I det vinduet som da kommer opp, kan du ikke redigere, bare se hvordan det ser ut. Klikk på det røde krysset oppe i venstre hjørnet (Avbryt) for å komme tilbake til godkjennings-vinduet. Klikk i den lille firkanten foran navnet på presten og klikk Lås opp hvis du vil at presten skal endre på noe før godkjenning. Presten kan da gå inn i måneden og endre, og så sende skjemaet på nytt for godkjenning. Hvis alt er ok: Klikk i den lille firkanten foran navnet på den presten du vil godkjenne og klikk Godkjenn. Den utgående saldoen som presten har (pluss/minus-timer) vil da bli overført som en Inn-saldo på neste måned. 5. Support Fra og med 2017 skal support skje fra det respektive bispedømmekontor, som evt. tar kontakt med TET eller Agrando for hjelp/oppfølging. 13(13)

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

LabOra TID. Her kan du legge inn beredskap, ha oversikt over planer, timeregnskap og budsjett.

LabOra TID. Her kan du legge inn beredskap, ha oversikt over planer, timeregnskap og budsjett. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Last ned denne påloggingen til skrivebordet: Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Last ned denne påloggingen til skrivebordet: Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID. Brukerveiledning for prester

LabOra TID. Brukerveiledning for prester LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

LabOra TID - Fellesråd

LabOra TID - Fellesråd LabOra TID - Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Velkommen som bruker av LabOra TID! Brukerveiledning - ansatte Hvis programmet er installert starter du det ved å klikke på ikonet på skrivebordet Installasjonen for LabOra TID finner

Detaljer

LabOra TID - Fellesråd

LabOra TID - Fellesråd LabOra TID - Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Brukerveiledning Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Gå til www.agrando.no og til Nedlastinger der finner du nedlasting for TID for både PC og Mac. Noen kirkekontor

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Brukerveiledning Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Gå til www.agrando.no og til Nedlastinger der finner du nedlasting for TID for PC. Bruker man Noen kirkekontor

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær/prostesaksbehandler. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Ny generell påmelding fra Agrando

Ny generell påmelding fra Agrando Ny generell påmelding fra Agrando Hva er nytt? Mye er nytt. Dette er det viktigste: Påmeldingen er nå delt mellom to moduler. 1. «Oppsett av påmelding». Denne modulen settes inn på menigheten/fellesrådets

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva gjør brukeren? Deltaker P Opptakene startet på 00:05 fordi tittelbildet med testspørsmålene vises i 5 sekunder. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva skjer på skjermen? P: Testoppgave 1 Vinduet

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid Min Tid Følgende skal registreres i Min Tid... 1 Følgende registreres via Personalportalen slik som tidligere... 1 Registrer Fleksitid via Min Tid... 1 Registrer inn/registrer ut... 2 Skrive inn start

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING

TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING I Timeflex Ledermodul Innholdsfortegnelse 1 Del I Introduksjon 1 Om Timeflex... ledermodul og datavarehus 1 2 Komme... i gang 1 4 Del II Full oversikt over ansattdata

Detaljer

WinTid G2. for. ledere

WinTid G2. for. ledere WinTid G2 for ledere Innhold WinTid G2... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Oppgaver Status... 2 Oppgave Oppfølging... 3 Oppgave Oppfølging Sende e-post... 5 Oppgave Godkjenning... 5 Ansatte Resultater...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Veiledning for nye KS

Veiledning for nye KS Veiledning for nye KS Velkommen til Fagtorget nye modul for Kvalitetssikring! Her har du tilgang til våre nyeste sjekklister, avviksskjemaer, filarkiv, fotodokumentasjon med mer Innhold Kvalitetssikring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

LabOra Gudstjeneste.

LabOra Gudstjeneste. LabOra Gudstjeneste. Hvordan komme i gang? Når programmet er installert, må det legges inn lokale opplysninger. Det viktigste er å registrere opplysninger om prestegjeldet med sokn kirker ( gudstjenestesteder)

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

KOM I GANG KOM I GANG MED HRESSURS FRA INFOTJENESTER - SYSTEMADMINISTRATOR

KOM I GANG KOM I GANG MED HRESSURS FRA INFOTJENESTER - SYSTEMADMINISTRATOR KOM I GANG KOM I GANG MED HRESSURS FRA INFOTJENESTER - SYSTEMADMINISTRATOR Kom i gang med HRessurs 1. Innledning 2. Bruk av systemet? - Pålogging - Informasjon i systemet - Din informasjon - Startsiden

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Test - Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere

Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere Visma Enterprise HRM Timelønn Brukerveiledning for ansatte og ledere En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 28.11.14 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Timelønn

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Brukerveiledning for standardrapporter

Brukerveiledning for standardrapporter Brukerveiledning for standardrapporter Innhold 1. Endre utvalg ved hjelp av filtre... 1 2. Jobb videre med tallene... 3 3. For brukere med påloggingsrettigheter... 6 Tallene i Statistikkportalen er delt

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning - skole Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 1 Ledige stillinger... 2 Personalia... 3 Pårørende... 3 Føring av timelister, fravær og feriedager (ekstra uke)...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Har du spørsmål eller problemer med å publisere, ikke nøl med å kontakte Trond Rødsmoen trond@fortidsminneforeningen.no eller Ivar Moe ivar@fortidsminneforeningen.no

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. Da vil det komme opp et vindu som ser slik ut.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. Da vil det komme opp et vindu som ser slik ut. LabOra TID Brukerveiledning fr prester Velkmmen sm bruker av LabOra TID! Fr å lgge deg på TID: Last ned denne pålggingen til skrivebrdet: Windws: Åpne Windws Explrer g lim inn denne lenken: http://s3.mylabra.cm/eurpe/nrge/tid/tidnrge.msi

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Brukerveiledning 16 Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer