ANKERSKOGEN BARNEHAGE AKTIVITETSKALENDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANKERSKOGEN BARNEHAGE AKTIVITETSKALENDER"

Transkript

1 ANKERSKOGEN BARNEHAGE AKTIVITETSKALENDER

2 Satsingsområde i år er språk og språkinnlæring. Vi ønsker å fortsette og satse på strukturert begrepsinnlæring, og etter et 2 årig prosjektarbeid i samarbeid med Ajer barnehage fortsetter vi arbeidet på egen hånd. Håpet er nå at dette skal være såpass «automatisert» at det blir en naturlig del av vår måte å jobbe på. Systematisk arbeid med de grunnleggende begrepene (BU-modellen). Barn lærer begreper i ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger, der det brukes en mer eller mindre presis navnsetting på ting. Arbeidet med å tilrettelegge for begrepslæring kan utføres på flere måter, men pedagoger kan ikke velge bort det å tilrettelegge for systematisk og velorganisert begrepslæring hos barn. Det bør være en selvfølge at slik tilretteleggelse står forholdsvis sentralt i utøvelse av en pedagogisk virksomhet i et forebyggende perspektiv i barnehagen, og det er her begrepsundervisning (BU-modellen) kommer inn. BU-modellen er utviklet av prof. Magne Nyborg på 1990-tallet, men i de senere årene har Andreas Hansen videreutviklet modellen. Begrepsundervisning handler om en systematisk begrepsundervisning av grunnleggende begrepssystemer (GBS), og begreper som angår bl.a. farge, form, stilling, plass, retning, størrelse, antall, mønster og tid. Disse begrepene er grunnleggende fordi vi bruker dem til å beskrive det vi opplever (ser, lukter, smaker, kjenner og hører), slik at andre forstår hva vi snakker om. Vi får et felles sansespråk. BU-modellen har som formål å utvikle positive forventninger til egen læring hos barna, og gi dem øvelse i å styre sin oppmerksomhet. Barna lærer seg å kategorisere begreper i over- og underbegreper på en effektiv måte, som vil ha betydning for hvordan langtidsminnet organiserer og lagrer alt som læres. Videre øves barna i å forlenge og utvide korttidsminnet / arbeidsminnet, og de gis øvelse i språklig tenkning, problemløsning og det å bruke et presist språk. Dette språket er viktig som grunnlag for den videre kunnskapstilegnelsen som skjer på skolen. Begrepsundervisningen vil vi dele inn med ett begrep pr. mnd., slik at vi sikrer en gjennomgang av alle begrepene. Vi skal jobbe med denne språkmodellen i språkgrupper en gang pr. uke, fortrinnsvis på fredager som er vår språkdag. Ellers i lek, på turer, i måltider, i samling, i styrte aktiviteter og i daglig tale. September: Farge Oktober: Form November/Desember: Plass Januar: Symbol Februar: Stilling og retning Mars/April: Størrelse og antall Mai/Juni: Lyd

3 AUGUST OG SEPTEMBER 2017 «FARGE» er tema for språksatsningen denne perioden Tema: Oppstart og tilvenning. Denne tiden i barnehagen er en sårbar, spennende og arbeidskrevende tid. For mange barn (og foreldre!) starter en ny hverdag i nye omgivelser. Dere har med dere mange spørsmål, og er forhåpentligvis nysgjerrig på hvem vi er og hva vi kan tilby hos oss. To måneder er forholdsvis lang tid, og vi opplever og tror på at det er vel anvendt tid hvor vi går små skritt sammen. Fra 2011 har vi hatt en ren småbarnsavdeling på Askeladden. Aktivitetene gjennom året som er beskrevet i Årsplan vil derfor bli lagt på den enkeltes nivå i detaljplanleggingen. Dette kommer bedre frem i mnd.planen for avdelingene. Arbeidsmåter /hjelpemidler: Dagsrytmen på avdelingene er rammen for det arbeidet som gjøres i denne perioden. Små samlingsstunder, aktiviteter i storgruppe og i mindre grupper. Stort fokus på frileken slik at barna får etablert lekegrupper, og har noen å være sammen med om de ønsker det. Noen er godt vant til frileksperioden, andre trenger hjelp. Kjente aktiviteter, eventyr, rim og regler, små turer i nærmiljøet. Samtaler om nære ting. Mål: Alle skal bli kjent med hverandre, barn, personalet, og gjennom det utvikle trygghet i den nye hverdagen. Barna skal føle tilhørighet til avdelingen og etterhvert barnehagen. Fagområder: - Kommunikasjon, språk og tekst. - Kropp, bevegelse og helse - Etikk, religion og filosofi Minner om foreldremøte 28. september kl Foreldrekaffe i barnehagen torsdag 21. september fra kl NB! UTESERVERING BURSDAGSFEIRINGER : Vi henger ut flagg, skriver på tavla, har samling og synger for barnet. Dette er en dag hvor bursdagsbarnet er i sentrum. Vi har en monter i 2.etg med kappe og krone som barnet får velge denne dagen. Vi ber om at bursdagsinvitasjoner IKKE deles ut i barnehagen

4 AUGUST 2017 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31 Tilvenning Tilvenning 7 Cornelius 3 år 8 Thor 5 år Tilvenning Planleggingsdag 17 Planleggingsdag Lucas 5 år 18 Planleggingsdag Tilvenning Tilvenning Grupper

5 «FARGER» er tema i språkarbeidet i september MILJØSERTIFISERT BARNEHAGE: - Vi prøver å redusere mengden av restavfallet - Vi sorterer søppel - Vi oppfordrer til bruk av matbokser og ikke matpapir - Vi slår av lys i rom vi ikke oppholder oss i - Vi begrenser kopiering - Vi oppfordrer til å tegne på hele arket, gjerne på begge sider - Vi oppfordrer til gjenbruk og arv - Vi bruker epost som kommunikasjonsmiddel - Vi oppfordrer til å gå, sykle eller sparke til barnehagen om dere bor i nærheten Sosial kompetanse: «Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap» SYKDOM: Barna må være hjemme når de er syke, og barnet må være friskt nok til å kunne være ute for å komme i barnehagen. Vi følger helsedirektoratets retningslinjer om 48 timers regelen. Ring for å gi beskjed ved fravær. LEK: «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser» Foreldremøte torsdag 28. september kl

6 SEPTEMBER FARGE Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Tilvenning Grupper Farge 37 Tilvenning Grupper Farge 38 Tilvenning Farge Brannvernuke Grupper Foreldrekaffe kl Tilvenning Farge Marius 1 år 28 Grupper Foreldremøte Pysjamas og kosedyrfest 30 1

7 OKTOBER 2017 «FORM» som tema i språkarbeidet denne mnd. UKE Internasjonal måned Arbeidsmåter/hjelpemidler FORUT lager hvert år et pedagogisk opplegg rundt temaet barn i andre land om likheter og ulikheter. Gjennom FORUT`s barneaksjon får barnehager og skoler i Norge møte en annerledes verden. I årets barneaksjon reiser vi til Sri Lanka. Årets aksjon heter «Sivitas og månefesten». Vi møter 4 år gamle Sivitas, hans mor, far og 5 brødre. Barneaksjonen gir kunnskap om globale forskjeller og ulikheter på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende. Barn får forståelse for medmenneskelighet og solidaritet. Opplegget dekker viktige læringsmål som demokrati, toleranse og kulturforskjeller. Vi får innblikk i helt andre levekår enn det barn i Norge er vant til. Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse og forståelse som fremmer empati. Gjennom lek, spill, musikk, DVD og fortellinger skal vi lære mye om hvordan det er å bo i et land langt langt borte. Vi avslutter perioden med «ÅPENT HUS» i barnehagen hvor inntektene går til FORUT`s prosjekter bl.a i Sri Lanka. Mål: Gjennom kunnskap om andre land og kulturer ønsker vi å stimulere til utvikling av toleranse og respekt for andre. Vi ønsker at barna skal oppleve gleden av å arbeide konkret med og hjelpe andre gjennom forberedelser til innsamlingsaksjonen «Åpent hus». Fagområder: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kunst, kultur og kreativitet - Etikk, religion og filosofi Åpent hus: Torsdag 2. november Kl Alle barn og foreldre m/flere inviteres til åpent hus i barnehagen. Salg av kveldsmat, lodd, «kino» og småsaker fra FORUT. Alle inntektene går til FORUT. Vi starter kvelden ute med sang og lanternelykter kl Pysjamas og kosedyrfest: Fredag 29. september. Alle barna tar med seg et kosedyr og kan ha på seg pysjamas. Vi lager fest for kosedyrene denne dagen.

8 OKTOBER FORM Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 40 Internasjonal måned 2 Vi starter lunsjservering i barnehagen Grupper Internasjonal måned Høstferie hver dag Grupper Internasjonal måned Grupper Internasjonal måned Grupper

9 NOVEMBER 2017 «PLASS» som tema i språkarbeidet denne mnd. November er så trist og grå, men nyttig likevel, for da må barna tenke på å lage moro selv. Vi begynner så smått å forberede jula. Fugler og fuglemating vil bli husket fra nå. FARGE FORM PLASS SYMBOL STILLING/RETNING STØRRELSE OG ANTALL - LYD Minner om planleggingsdag fredag 24. november da er barnehagen stengt. Avdelingene legger opp sitt opplegg ifht. den aldersgruppen de har, og hva som er aktuelt. Dette kommer detaljert frem i avdelingens månedsplan. Satsningsområdet: Språk og språkstimulering. Vi ønsker å satse på strukturert begrepsinnlæring. Vi viderefører arbeidet fra prosjektarbeidet med språk. Tilbud om foreldresamtale vil bli gitt i denne perioden.

10 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS I JULEN 2017 (riv ut) I vedtektene for Hamar kommune 10 heter det bl.a.: «Barnehagen holdes åpen alle virkedager. Lørdag holdes stengt. Barnehagen stenger kl onsdag før Skjærtorsdag og holdes stengt juleog nyttårsaften. (...) Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommer-, jule-, og påskeuken. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom.» I forbindelse med julen 2017, ber jeg derfor om at dere fyller ut svarslippen og leverer den til barnehagen innen, tirsdag 21.november. Jeg ber også om klokkeslett, slik sikrer vi at det bemannes best mulig. Barnets navn... Kommer ikke, sett FRI Onsdag Torsdag Fredag Kommer, skriv KLOKKESLETT. Dato: Underskrift:

11 NOVEMBER 2017 PLASS Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 44 Internasjonal måned Foreldre samtaler i perioden Grupper Åpent hus, Plass Grupper Plass Sonja 3 år Agnes 4 år Grupper Plass Grupper 24 Planleggingsdag Juleforberedelser Lever behovslapp for juledagene søndag i advent

12 DESEMBER 2017 «PLASS» - jobbes det også med denne mnd. Arbeidsmåter/hjelpemidler: Adventskalender, adventsstunder på peisestua, bake kaker, synge julesanger, lage julepynt, lage julehemmeligheter, høre på julefortellinger, kirkebesøk, forberede julelunsj og nissefest. Samtaler om hvorfor vi feirer jul, og samtaler om ulike juletradisjoner. Mål: Vi ønsker at barna skal få kjennskap til norske juletradisjoner og føle glede og forventning mot høytiden. Barna skal få kjennskap til og kunnskap om at vi har forskjellige tradisjoner. Barna skal få oppleve gleden ved å lage gaver til noen de er glad i. Fagområder: - Etikk, religion og filosofi Husk å levere behovslapp for juledagene innen 21. november. - Kunst, kultur og kreativitet LUCIA. Utekonsert med lussekatter - Språk, tekst og kommunikasjon og gløgg i barnehagen. onsdag 13.desember kl NB! Det er mange datoer å passe på i desember, så følg med på planene.

13 DESEMBER PLASS Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juleforberedelser Adventsamling Julegudstjeneste i kirken kl Nissetur for førskolegruppen 2. søndag i advent 50 Juleforberedelser 11 Adventsamling Luciakonsert Kl Nissefest søndag i advent Filip 5 år 51 Juleforberedelser 18 Adventsamling 19 Julelunsj Lille julaften 24 Julaften 52 Juleforberedelser 25 1.juledag 26 2.juledag 27 Behovsliste 28 Behovsliste 29 Behovsliste 30 Nyttårsaften 31 1.nyttårsdag

14 JANUAR 2018 «SYMBOL» er begrepet i språkopplæringen denne mnd Tema: - Vinter og vinteraktiviteter Arbeidsmåter/hjelpemidler: Vi vil bruke mye tid på vinteren med vinteraktiviteter i fokus, og tenke fagområdet kropp, bevegelse og helse. Mål: Vi ønsker at barna skal bli glad i vinteren og de aktivitetene den kan tilby. Vi ønsker at barna skal bli bevisst sin egen kropp, og hva den kan mestre av aktiviteter i vintermånedene. Skal dere ha vinterferie, ønsker vi beskjed om det innen mandag 29. januar. Fagområder: - Tekst, språk og kommunikasjon - Kunst, kultur og kreativitet - Kropp, bevegelse og helse - Natur, miljø og teknikk Sansemotorikk: er samspill mellom våre sanser og våre bevegelser. Vi vil stimulere og aktivisere barna gjennom bevegelsesleker, hinderløype, utelek, gjennom å kjenne, lukte, se og smake på ting. Sosial kompetanse: Barnehagen vektlegger sosial kompetanse daglig gjennom hele barnehageåret. Barna lærer å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Vi ønsker å gi barna opplevelser av egenverd og mestring, og vi ønsker å gi barna gode lekeopplevelser sammen med jevnaldrende slik at barna skal føle tilhørighet til et positivt fellesskap. Barna blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Vi skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer.

15 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS I VINTERFERIEN 2018 (riv ut) I vedtektene for Hamar Kommune 10 heter det bl.a.: «Barnehagen holdes åpen alle virkedager. Lørdag holdes stengt. Barnehagen stenger kl onsdag før Skjærtorsdag og holdes stengt jule- og nyttårsaften. (...) Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med somme, jule-, og påskeuken. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom». I uke 8 er det vinterferie for alle skolebarn i Hamar kommune. Vi har erfart at det er mange skolesøsken (og andre) her i barnehagen som også tar vinterferie hele eller deler av denne uka. Vi prøver å få en oversikt slik at de som ønsker av personalet, kan ta noen feriedager de dagene det er færrest barn her. Dette er enklest å planlegge dersom dere leverer denne vinterferielappen innen mandag 29. januar Barnets navn:... KOMMER IKKE skriv FRI Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KOMMER skriv JA Dato: Underskrift:

16 JANUAR SYMBOL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Vinter og vinter aktiviteter 1 1.nyttårsdag Vinter og vinter aktiviteter Aurora 6 år 3 Vinter og vinter aktiviteter Iben 3 år Vinter og vinter aktiviteter Planleggingsdag 27 28

17 FEBRUAR 2018 «STILLING/RETNING» er mnd. begreper i begrepsundervisning Tema: - Vinter og vinteraktiviteter Arbeidsmåter/hjelpemidler: Vinteraktiviteter i snø, turer og aktiviteter som gir gode vinteropplevelser! Snø, - hva er det? Snøkrystaller og vinterbilder i ulike teknikker. Bøker om emnet, samtaler, fortellinger og sanger. Mål: Vi ønsker at barna skal oppleve gleden ved bruk av kroppen i ulike aktiviteter, og at barna skal oppleve ny mestring «Vinteraktivitetsdager» vil vi i år planlegge og gjennomføre på kort varsel. Vi har erfart at å planlegge en uke hvor vær og føre er avgjørende for aktiviteten ikke alltid stemmer. Derfor tar vi ski, skøyter og akedager når snø, is og kulde er på sitt beste. Samefolkets dag: Som en del av Rammeplan for barnehager, markerer vi 6. februar, som er Samisk nasjonaldag eller «samefolkets dag». Karneval fredag 16. februar Alle lar våpen og masker ligge hjemme. Behovslapp for påsken 2017 leveres innen mandag 26.februar.

18 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS I PÅSKEN 2018 (riv ut) I vedtektene for Hamar Kommune 10 heter det bl.a.: «Barnehagen holdes åpen alle virkedager. Lørdag holdes stengt. Barnehagen stenger kl onsdag før Skjærtorsdag og holdes stengt juleog nyttårsaften. (...) Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommer, jule-, og påskeuken. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom.» I forbindelse med påsken 2018, ber jeg om at dere fyller ut svarslippen og leverer den til barnehagen innen mandag 26.februar Jeg ber også om klokkeslett, slik sikrer vi at det bemannes best mulig i den perioden barna er her. Barnets navn:... Kommer ikke skriv FRI Mandag 26.mars 2018 Tirsdag 27.mars 2018 Onsdag 28.mars 2018 NB! Vi stenger kl Kommer skriv KLOKKESLETT Kl. Kl. Kl. Dato: Underskrift:

19 FEBRUAR 2018 STILLING/RETNING Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 5 Vi forbereder Samefolkets dag Vinter aktiviteter 5 6 Samefolketsdag 7 8 Jenny 6 år Vinter aktiviteter Mie 3 år Oda 3 år Noah 2 år 16 Karneval 17 Siril 4 år 18 8 Vinter Aktiviteter Vinterferie

20 MARS / APRIL 2018 «STØRRELSE OG ANTALL» er periodens begreper. Tema: Vår og påskeaktiviteter. Arbeidsmåter/hjelpemidler: Litteratur, samtaler, sanger og fortellinger om våren og påskehøytiden. Turer i skog og mark for å utforske og oppleve naturen når vinteren slipper taket. Lage påskepynt og forberede gul fest i barnehagen Barna lærer begreper i ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger. Det brukes en mer eller mindre presis navnsetting på ting. Mål: - Få kjennskap til påsken som høytid og tradisjon - Vi ønsker å gi barna gode opplevelser ved og ferdes i naturen, søke fysiske utfordringer, og oppleve økt mestring - Vi ønsker å gi barna kunnskap om hva som skjer i naturen når den våkner til liv etter vinteren Fagområder: - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Kropp, bevegelse og helse - Språk, tekst, kommunikasjon Dugnad i barnehagen torsdag 3.mai kl : Se egen komite Vi fortsetter arbeidet med språkstimulering. Barna øves i å forlenge og utvide korttidsminnet/arbeidsminnet, og de gis øvelse i språklig tenkning, problemløsning og det å bruke presist språk. Dette språket er viktig som grunnlag for den videre kunnskapstilegnelsen som skjer på skolen.

21 MARS 2018 STØRRELSE OG ANTALL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskeforberedelser Levering av lapp om påskebehov Gustav 4 år 11 Påskeforberedelser Barnehagedagen 12 Påskeforberedelser Gul fest i bhg August 4 år 13 Påskeuka 26 Behovsliste 27 Behovsliste 28 Behovsliste Stenger kl Skjærtorsdag 30 Langfredag 31 1

22 «Alt jeg egentlig trenger å vite, lærte jeg i barnehagen» Alt jeg egentlig trenger å vite om hvordan jeg skal være, lærte jeg i barnehagen. Visdommen var ikke å finne på universitetet, men i sandkassa i barnehagen. Dette var det jeg lærte : Dele med andre - opptre realt ikke slå legge tingene tilbake der du fant de rydde opp i eget rot be om unnskyldning når du sårer noen vaske hendene før du spiser skyll ned etter deg på toalettet du har godt av varme småkaker og kald melk lev et avbalansert liv lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt hver dag. Ta en liten lur hver ettermiddag. Når du går ut i verden, se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen. Vær oppmerksom på ting å undre seg over, husk det lille frøet som plantes: røttene nedover og planten vokser oppover, og egentlig er det ingen som vet hvordan eller hvorfor, men slik er vi alle sammen. Gullfisk og hamster og hvite mus og til og med det lille frøet i boksen alle dør det gjør vi også. Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte det største av alle ord SE. Alt du trenger å vite er der et sted. Den gylne regel og kjærlighet og grunnleggende hygiene. Økologi og politikk og likhet og sunn livsførsel. Ta en hvilken som helst av disse reglene og overfør den til sofistikerte voksen-begreper og anvend den på familielivet eller arbeidet eller styresmaktene eller verden, og den vil vise seg å være sann og klar og fast. Tenk for en bedre verden det ville blitt om vi alle hele verden fikk småkaker og melk ved tretiden hver ettermiddag og la oss ned med våre slumretepper for å ta en liten lur. Eller om alle myndigheter hadde som grunnleggende prinsipp alltid å legge tingene tilbake der de fant dem og ryddet opp i eget rot. Og det er fremdeles sant, uansett hvor gammel du er når man kommer ut i verden, er det best å holde hverandre i hendene og holde sammen.

23 SOMMERFERIEN 2018 Nå er det vår, og sommerferien nærmer seg. I den forbindelse ønsker vi å vite når barna skal ha ferie. I vedtektene for Hamar kommunes barnehager 10 heter det bl.a: «Barnehagen holder åpent i skoleferiene. Barna skal ha minimum 4 uker ferie, hvorav 3 uker innenfor skolens sommerferie. Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilket tidsrom deres barn skal ha ferie, og i hvilken utstrekning de ønsker å benytte barnehageplassen i forbindelse med sommer, jule-, og påskeuken. Styrer fastsetter ut fra dette bemanningsplan for barnehagen i nevnte tidsrom». OBS: Dere som har skolebarn fra høsten 2018: Minimum 3 uker sommerferie bør avvikles før 1.august For planlegging av ferieavvikling i barnehagen sommeren 2018 ber vi om at slippen fylles ut og leveres barnehagen innen fredag 27. april Iflg. vedtekter for Hamar kommune kan styrer i den enkelte barnehage vurdere å stenge i perioder av ferien. Styrer i samarbeid med Samarbeidsutvalget har derfor bestemt at barnehagen blir stengt uke 29 og 30 sommeren Personalet har 5 uker ferie i løpet av året. Får vi stengt barnehagen to uker om sommeren, blir personaltettheten ellers i året mye bedre.... Sommerferie 2018 Barnets navn: Kryss av for ferieuker, og kl.slett de ukene barna skal være her. Uke juni 1.juli Uke 27 2.juli 8.juli Uke 28 9.juli 15.juli Uke juli 22.juli stengt Uke juli 29.juli stengt Uke juli 5.aug Uke aug 12.aug Uke aug 19.aug. Annet Nb pl.dager 15,16,17. august Dato: Underskrift:

24 APRIL 2018 STØRRELSE OG ANTALL Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag påskedag Harald 5 år 15 Brannvernuke Vår og vårforberedelser Vår og vårforberedelser Helle 6 år Vår og vårforberedelser 23 Isak 5år 24 Ebba 3 år 25 Dugnad fra kl Nb! Lever lapp om sommerferie 28 29

25 MAI 2018 «LYD» er begrepet vi skal bruke i begrepsundervisningen denne perioden Tema: 17 mai feiring Mål: Vi ønsker at barna skal få kunnskaper om hvorfor vi feirer 17. mai. Vi ønsker at barna skal få kunnskaper om flagget vårt. 17. mai: Samtale om 17. mai feiring. Ulike tradisjoner og feiringer. Hva betyr det at «Norge har bursdag»? Andre lands nasjonaldag, - hvilke land er representert i barnehagen vår? Sanger og litteratur om emnet. Hipp Hipp Hurra!!!!!!! Besteforeldre og voksenvennefest fredag 1. juni kl : Barna lager 2 invitasjoner hver, og kan invitere egne besteforeldre, og evt. andre voksenvenner til kaffe i barnehagen. Vi lager invitasjoner i barnehagen, og de foresatte hjelper barna med å skrive på dem hjemme. Gamlebarnsfest onsdag 9.mai.: Barna som gikk i barnehagen i fjor og har gått i 1. klasse i år inviteres hit av årets førskoleklubb Kl Infomøte/ foreldremøte / evalueringsmøte: Torsdag 24. mai kl

26 MAI LYD Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18 Vår 30 1.mai Barnehagen er stengt. HUSK Matpakke 2 3 Dugnad kl Vår 7 hver dag. 8 9 Gamlebarnsfest Kristi Himmelfartsdag Jakob 3 år Vår HIPP HIPP HURRA! Sofia 5 år 21 Vår 22 Vår 21 2.pinsedag 28 Fotballkamp mot hvitveisen Foreldremøte for nye og gamle foreldre Besteforeldre og voksenvennefest Kl

27 JUNI / JULI 2018 «LYD» også som begrep i denne perioden Tema: Sommer og avslutning av året. Arbeidsmåter / hjelpemidler: Finne blomster og vekster, studere ulike kryp og insekter. Nye barn som har fått plass kommer på besøk, og vi tar avskjed med skolebarna våre. Lykke til videre på livets vei! Mål: Vi ønsker å gi en fin avslutning på barnehageåret. Vi ønsker at barna sammen med oss skal evaluere året ved hjelp av bilder, fortellinger og arbeider som barna kan ha sine fortellinger om. Ferieavvikling for store og små. Har dere mulighet til å påvirke egen ferie, så ønsker vi at dere tar ut uke 29 og 30. Klarer vi å få til stenging av barnehagen i to uker, blir personaltettheten ellers i året mye bedre.

28 JUNI LYD Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sommer Sykkeldag 6 Besøk av nye barn Skolestartere på førskoledag 7 Førskolegruppa på overnatting 8 Førskolegruppa på overnatting 24 Sommer 25 Sommer Sigurd 6 år 19 Ask 2 år Sommerfest Kl Sommer Axel 5 år 1 27 Sommer 2 Erik 4 år 19.juli. Jenny 2 år 29.juli. 3 Sommer 4 Sommer 5 Sommer 6 Sommer 7 8

29

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

BREIDALIKK SFO positiv fritid PERIODEPLAN

BREIDALIKK SFO positiv fritid PERIODEPLAN BREIDALIKK SFO positiv fritid PERIODEPLAN Tema MÅNED August Bli kjent august Mål Bli kjent med hverandre og SFO. Bli kjent med personalet Bli kjent med rutiner Kjenne trygghet og fellesskap som en gruppe.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR

AUGUST VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR BARNEHAGEÅRET 2011/2012 1 AUGUST Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

ST. HANSBERGET BARNEHAGE

ST. HANSBERGET BARNEHAGE ST. HANSBERGET BARNEHAGE Årsplan for 2012-2013 Økonomiplanen for Drammen kommune, har følgende visjon og faglige målsetting for programområde barnehage: Drammensbarnehagen skal være en barnehage for alle

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Ringblomsten Ringgata 82, 2318 Hamar Tlf. 93 45 1576. E-post: ringblomsten@gmail.com Facebook: Ringblomsten familiebarnehage Vi blir kjent Den første

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2016/2017 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016/2017 YTTERØY BARNEHAGE 1. Generell informasjon Vi starter denne høsten med 33 barn, 20 barn på Bambi og 13 barn på Lille kylling. Dette barnehageåret vil bli preget av mye byggevirksomhet

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI

HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI HANDLINGSPLAN 2012-2013 JEGERSBORG BARNEHAGE AVD. TUSSI VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer, som ditt barn vil være en del av dette

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET FEBRUAR 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og små og store gleder seg til våren kommer. I februar har vi vært mer inne enn normalt, men det kommer av at det

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Trekanten Åpen Barnehage

Trekanten Åpen Barnehage Trekanten Åpen Barnehage Hjertelig velkommen For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl. 09.00-14.30 Velkommen til Oss!! HVEM KAN KOMME? ALLE!! :) Dette er et tilbud for alle som er hjemme

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2016 2017 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes første

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 Ansatte på Knøttene Katarzyna Bednarska - Balde pedagogisk leder Mihaela Ardelean - assistent Anne Jørgensen assistent Foreldrerepresentant: Rolf Erlend Køyen Wold Vararepresentant:

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2017 2018 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 fulle plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer.

April i SVEIARVEIEN. I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. April i SVEIARVEIEN TILBAKEBLIKK PÅ MARS I mars opplevde vi også stadige temperaturforandringer der været kunne skifte på bare noen timer. Vi jobbet mye inne med at barna skulle få tid og rom til å videreutvikle

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2016 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5-8

Detaljer

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage Årsplan 2008-2009 Tema og kalender Skrållan barnehage September 2008 Tema: Naturen og skogen Vi setter opp Hva skjer med skogen, farger. Hva kan vi lage av det vi finner i skogen? Hvem er det som bor i

Detaljer

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE August: Tilvenning og bli kjent med barnehagen Vi vil ønske nye og gamle barn og foreldre hjertelig velkommen til nytt barnehage år! Alle vi voksne som jobber

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Maurtua

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Maurtua Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Våren 2017 1. Innledning Halvårsplanen er en oversiktlig fremstilling av Maurtuas temaer og arrangement for kommende periode. Målet med denne er

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA)

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) 1. Generelt om Ytterøy barnehage Denne høsten er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Inntil videre holder vi

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres

Måned Tema Innhold Dikt Mål Handlingsmål August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres August Tilvenning: ta imot og bli kjent med de nye barna og familien deres September Vennskap. Fadderbarnet vårt, Nawal, fra Sudan Høsten: bær frukt og grønnsaker Bruke primærkontaktene Klare grenser og

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HØSTEN 2017 KRINGLER SLATTUM BARNEHAGE

HALVÅRSPLAN FOR HØSTEN 2017 KRINGLER SLATTUM BARNEHAGE HALVÅRSPLAN FOR HØSTEN 2017 KRINGLER SLATTUM BARNEHAGE August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1 Velkommen til nytt barnehageår! 32 7 8 2 9 3 10 4 11 Velkommen til nytt barnehageår! I denne

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

Ankerskogen Barnehage - et sted for gode barndomsopplevelser. Velkommen til barnehageåret 2014-2015

Ankerskogen Barnehage - et sted for gode barndomsopplevelser. Velkommen til barnehageåret 2014-2015 Velkommen til barnehageåret 2014-2015 Ankerskogen Barnehage - et sted for gode barndomsopplevelser Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VÅREN 2016

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VÅREN 2016 1 HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VÅREN 2016 Vi ønsker barn og foreldre på Askeladden et Godt Nyttår. Det medbestemmende barnets sosiale kompetanse kjennetegnes ved at de både er gode i å hevde egne intensjoner

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 YTTERØY BARNEHAGE PRESTEKRAGEN Og KVITVEISA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Ytterøy barnehage vokser stadig og det er jo flott. I 2012 fikk vi et nytt bygg og den avdelinga kaller vi

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

DESEMBER Evaluering av november

DESEMBER Evaluering av november DESEMBER 2017. Evaluering av november Denne måneden har vi vært så heldige å få gå i Fjellhallen. Det var spennende. Alle løp og sparket ball. Noen syntes det var litt overveldende og måtte opp på armen

Detaljer

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015 Rognbudalen barnehager Bygg Rognbudalen BJØRKAS VÅRPLANER I vår kommer vi å jobbe med noen eventyr som barna skal få lov å være med å dramatisere på enkel måte. Vi skal også jobbe

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST

BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST BARNEHAGEÅRET 2011/2012 AUGUST 1 Tema: Nytt barnehageår og Tilvenning - Vi samtaler om det nye barnehageåret - Vi tilvenner nye barn og personale - Sommeraktiviteter - Kommunikasjon, språk og tekst Tilvenning

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten

Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Årsplan Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Liljeblomsten Aluveien 91 2319 Hamar Mob.: 91 63 95 86 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no hamar gårdsbarnehage Vi blir kjent Velkommen til

Detaljer