Årsmelding Stavanger Kajakklubb 2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Stavanger Kajakklubb 2015!"

Transkript

1 Årsmelding Stavanger Kajakklubb 2015!

2 1. Klubben som organisasjon i 2015 Side 3 a. Styrets sammensetning b. Styrets oppgaver c. Valgkomite d. Kontrollkomite e. Daglig leder f. Organisasjonskart 2. Hovedpunkter Side 5 a. Generelt b. Sportslig 3. Møtevirksomhet. Side 5 a. Styremøter b. Klubbsamling 2015 c. Stormøter d. Andre møter e. Representasjon 4. Fokusområder for Side 6 a. Generelt b. Barn og ungdom c. Utvikle klubbmiljø knyttet til nytt klubbhus d. Rekruttering av turledere og instruktører e. Styrke elvepadler miljøet f. God opplæring av bruk av båter og utstyr g. Styrke treningsmiljøet på Stokkavannet for alle aldersgrupper h. Sikker padling i. Ha en sunn økonomi 5. Rapport fra gruppene/aktivitetene.. Side 8 a. Hav b. Flattvann c. Elv/kajakkpolo d. Annet - Bassengtrening - HMS gruppa - Trening i gymsal - Dugnader - Padleweekend - Skjærgårdskart 6. Kurs i 2015 Side 12 a. Kursoversikt b. Instruktører c. Deltakere 7. Drift av klubben Side 14 a. Daglig leder b. Medlemmer c. Klubbens lokaler og materiell d. Økonomi e. Politiattester f. Rapport om uønsket hendelse(ruh) g. Samarbeidspartnere 8. Synlighet og informasjon til medlemmer Side 21 a. Nettsider b. Nyhetsbrev fra daglig leder c. Informasjon til nye medlemmer d. Oppslag i media 9. Utfordringer fremover Side 23 Vedlegg: Midler mottatt i 2013 og 2014!

3 1. KLUBBEN SOM ORGANISASJON I 2015 a. Styrets sammensetning etter årsmøte 2015: Navn Funksjon Periode Merknad Ingunn Vika Leder 1 gjenværende år Lene Gausel Nestleder 1 gjenværende år Einar Reinsnos Styremedlem 1 gjenværende år Trine B. Nilssen Styremedlem 1 gjenværende år Alexandra Bjørk Kasserer Valgt for 2 år Nader Iversen Styremedlem Valgt for 2 år Ola Lunde Varamedlem Valgt for 1 år Eli Hereide Varamedlem Valgt for 1 år b. Styrets oppgaver: Planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben c. Valgkomite: Navn Funksjon Funksjonstid Kristin Hvidsten Leder 1 år Evert Flier Medlem 1 år Gro Drangeid Medlem 1 år Ole Aasvold Varamedlem 1 år Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+3!av!26+

4 d. Kontrollkomite: Navn Funksjon Funksjonstid Erling Brox Leder 1 år Elin Kro Medlem 1 år Øyvind Sørbø Varamedlem 1 år e. Daglig leder: Kalle Eide ansatt i 100 % stilling gjennom hele året f. Organisasjonskart Klubben har etter årsmøtet 2015 vært organisert på denne måten Styret+ Kontrollkomite+ Daglig+leder+ Revisor+ Valgkomite+ HMS+ Elv/Polo+ Flattvann+ Hav Elv Polo Båt/utstyr/hus+ Padlegøy+ Båt/utstyr+ Hus+ Ung+elv/polo+ Trening+voksne+ Instruktør+ Tur+ Ung+hav+ Aktiv+hav+ Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+4!av!26+

5 2. HOVEDPUNKTER 2015: a. Generelt 2015 har vært et svært aktivt år for SKK med stor aktivitet. Det er gjennomført et stort antall kurs innenfor NPFs våttkortstige samt en del andre kurs. En nyordning med mandagspadling og padleskole på Stokkavannet har vist seg populært. Etter mange år med stor vekst i medlemstallet, ser det ut til å ha stabilisert seg på ca medlemmer. Klubben har fortsatt en sunn økonomi og har mottatt støtte fra mange ulike ordninger i løpet av året. b. Sportslige resultater: Flattvann: Padlegøy har deltatt på alle norgescupstevner, vestlandsmesterskap og norgesmesterskap. Det har vært en del sterke resultater og flere nye padlere har deltatt på stevner i Klubben havnet på 12. plass i sammendraget i lagcupen Martine Lønning Bjørnestad oppnådde en flott 3. plass sammenlagt i jenter 14 år og Joackim Sørbø havnet på en fin 4. plass sammenlagt i gutter 12 år. Joackim Sørbø ble også vestlandsmester på samtlige distanser i gutter 12 år. Det vært 31 deltakere på de 6 Norgescupstevnene klubben har deltatt på. Vi har også hatt deltakere på Påskesamling og Sommerleir. 3. MØTEVIRKSOMHET: a. Styremøter Det er avholdt 12 styremøter i 2015 og det er behandlet til sammen 47 saker. Protokoll fra møtene blir gjort tilgjengelige på vår nettside, så snart de er godkjent av styret. (til tider litt sent) b. Klubbsamling 2015 Styret inviterte i januar 2016 til en samling for spesielt engasjerte medlemmer på Lundsvågen naturskole. I tillegg deltok 2 representanter fra NPF. Tema var nytt klubbhus og klubbutvikling. c. Stormøter Det er avholdt 2 stormøter der representanter fra alle gruppene er invitert. Tema har vært planlegging av sesongens aktiviteter, budsjettinnspill m.m. Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+5!av!26+

6 d. Andre møter Klubben inviteres til mange ulike møter med samarbeidspartnere og velger ut i fra kapasitet og nytte å delta på en del av disse. I 2015 har vi deltatt på møte med Sparebankstiftelsen SR bank, Rennesøy kommune, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Idrettsrådet, Stavanger Turistforening og Gjensidigekonferansen. Regionsmøte i samarbeid med NPF ble arrangert høsten Informasjonsmøte med NPF Teknisk komite kajakkpolo ble arrangert høsten Informasjonsmøte om nytt klubbhus ble arrangert i desember 2015 I tillegg har det vært interne møter om hms, turplanlegging, kurs, sikkerhet, nettsider, husgruppe m.m. e. Representasjon Erling Brox representerer SKK i Forum for Natur og Friluftsliv, faglige råd. Ingunn Vika er vararepresentant i Forum for Natur og Friluftsliv, faglige råd. Rune Mantley Løwer sitter i styret til Rogaland idrettskrets, som representant for SKK. Ingunn Vika representerer SKK i styret for Norges Padleforbund og er i valgkomiteen til Rogaland idrettskrets. Marit K. Nilsen er med i NPF - Teknisk komite Hav 4. FOKUSOMRÅDER FOR 2015 a. Generelt Året har vært preget av mye arbeid med planlegging av nytt klubbhus. Alle nødvendige godkjenninger er snart på plass, byggefirma er engasjert og byggestart ventes i løpet av 2. kvartal Året har ellers vært preget av stort aktivitetsnivå i de fleste grupper og aktiviteter. Mange kurs, turer og andre aktiviteter er gjennomført og mange frivillige har vært engasjert i gjennomføringen av disse aktivitetene. b. Barn og ungdom rekruttering til hav, elv og flattvann Hav gjennomført kurs og samlinger for ungdom, men har ikke etablert et miljø Elv liten rekruttering av nye barn og ungdom. Flattvann har rekruttert flere nye padlere, bl.a.. gjennom å arrangere Padleskole på sensommeren Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+6!av!26+

7 c. Utvikle klubbmiljø knyttet til nytt klubbhus! Videreføres når klubbhuset er realisert d. Rekruttere enda flere turledere og instruktører, samt ivareta våre frivillige! Flere nye instruktører og turledere er rekruttert denne sesongen og svært mange av disse er aktive som turledere og instruktører. Mange frivillige deltar på ulike områder som arrangement, treninger m.m. Aktivitetslederkurs hav ble arrangert våren 2015 og opplæring av interne turledere ble gjennomført høsten 2015 e. Styrke elvepadler-miljøet! Det er arrangert et kurs og noen aktiviteter har foregått, bl.a. deltakelse på Bjerkreim padleklubb årlige samling, samt noen sporadiske egenorganiserte aktiviteter. f. God opplæring i bruk av båter og utstyr! Båtkurs og introduksjonskurs på Stokkavannet har vært gjennomført, samt at dette er tema på kurs på sjøen. Det er stor slitasje på utstyr og derfor viktig å prioritere dette fremover. g. Styrke treningsmiljøet på Stokkavannet for alle aldersgrupper! Mandagspadling var en nysatsning dette året, der en ønsket å lage et treningsmiljø og treffpunkt for voksne padlere på Stokkavannet. Varierende suksess, men et område det bør jobbes videre med. h. Sikker padling! Padlevettregler ble utarbeidet i Oppdateringer av klubbens hms system med bl.a. nytt reglement for bruk av vest ble innført. 1 rapportert hendelse (Avviksskjema) i Systemet for turbeskrivelser og rutiner for gjennomføring er godt kjent blant turlederne og fungerer svært godt. i. Ha en sunn økonomi! Vi har gode inntekter, fra både kontingent, kurs og mange støtteordninger. Årsresultatet viser et overskudd på kroner ,- for 2015 Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+7!av!26+

8 5. RAPPORT FRA GRUPPENE/AKTIVITETENE: a. Hav Havgruppen er den største gruppen i SKK med et svært høyt aktivitetsnivå både på kurs og turer. Onsdagspadling: fra til er det gjennomført 28 turer med et snitt på 26 deltakere. Det utgjør 728 deltakere i løpet av sesongen. Turene har hatt 2 3 turledere. Søndagspadling: det har vært gjennomført 11 turer vinter vår og 12 turer høst/vinter. Onsdagspadling: År Antall turer Antall deltakere Antall turledere Snitt pr tur Maks antall pr tur Oppgang antall Andre turer: Tur Overnattingstur Byøyene Telemarkskanalen Frafjord og Frafjordhatten St.hans-tur med grilling Nybegynnertur på Lutsi Lysefjorden Tur til Rågeloni Nybegynnertur Eiavatnet Tur til Lagunen i Habn Grilltur til Austre Åmøy God-mat tur Antall deltakere 10 deltakere 31 deltakere 5 deltakere 8 deltakere 11 deltakere 27 deltakere 25 deltakere 11 deltakere 14 deltakere 15 deltakere 11 deltakere Tur til Hidra ble avlyst i 2015 pga manglende oppslutning Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+8!av!26+

9 Turene har hatt god oppslutning i Det ble bl.a. laget et eget punkt på hjemmesidene, der en lett kunne få oversikt og turbeskrivelser m.m. En del av turene ble gjennomført med planleggingsmøte i forkant, noe som viste seg å fungere godt og som ga gode tilbakemeldinger. SKK var med på å utarbeide et eget Skjærgårdskart som ble utgitt i Et populært tiltak som mange av klubbens medlemmer har benyttet seg av. b. Flattvann Generelt: Det er god aktivitet på Stokkavannet, men de fleste padler på egenhånd og det er lite organisert aktivitet utenom barne- og ungdomspadlingen. Utfordringer er bl.a. å få nok plass til kajakker og utstyr. Det er nå svært begrenset mulighet for private båter i Fjøset. Flere dugnader er avviklet for å få på plass ny brygge, samt for å fikse på kajakker og utstyr. Nytt årestativ er på plass i Fjøset og dette fungerer svært bra. Aktiviteter for voksne: Det ble startet et nytt opplegg med faste treninger hver mandag. Oppstart var ved påsketider og det holdt på frem til oktober. Ujevn oppslutning og stor spredning i erfaring gjorde det vanskelig å lage et opplegg med progresjon. Det ble for dårlig kontinuitet blant deltakerne til å utvikle et skikkelig treningsmiljø, samtidig som det var få instruktører, som kunne holde i trådene på dette. Det er og en stor utfordring å få nok instruktører til opplæring av nye padlere. Det er bl.a. arrangert 4 introduksjonskurs og 2 båtkurs denne sesongen, med varierende oppslutning. Det ble innført en egenandel på introduksjonskursene, noe som førte til betraktelig bedre oppslutning. Innkjøp av 2 surfski ble godt mottatt og begge har vært mye brukt fra første dag. 1 teknikk økt for klubbens instruktører ble arrangert, med svært gode tilbakemeldinger. Aktiviteter for barn og ungdom: Padlegøy For barne- og ungdomsgruppa har det vært gjort viktig arbeid på rekrutteringssida. Nytt av året var en Padleskole for nybegynnere, som viste seg å være en stor suksess. Etter litt frafall i sommer kom en ny pulje med ivrige padlere etter gjennomført Padleskole. Dette er padlere som vi håper vi kan holde på i årene fremover. Særlig gledelig at det har blitt flere aktive jenter. Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+9!av!26+

10 Det er brukbar deltakelse på stevner og vi har et par utøvere som hevder seg helt i teten. Det er et bra og trivelig miljø i gruppa. c. Elv/Polo Generelt: Elv og kajakkpolo har mange sammenfallende aktiviteter og medlemmer og ble slått sammen til en gruppe på sist årsmøte.det er et generasjonsskifte i denne gruppen og det jobbes med å bygge opp en ny stamme padlere som kan drive disse aktivitetene videre. Elv har hatt liten aktivitet, men har gjennomført et kurs og deltatt på samling med Bjerkreim padleklubb. Det er et inntrykk av at etterspørselen er der, men en har ikke truffet med tidspunkt eller lignende når det gjelder å arrangere kurs. Mangel på instruktører gjør også at det har vært vanskelig å arrangere andre aktiviteter, for de som har deltatt på kurs. Kajakkpolo har hatt en svært god sesong. De trener fast i bassenget på Solborg folkehøgskole hver mandag fra oktober til påske og det har i snitt vært 8 på hver trening. Det har spesielt på høsten vært rekordmange som har deltatt og interessen har vært stor. Besøk fra Peter Boros fra NPF Teknisk komite polo var stor suksess og var med på å få flere aktive polospillere. Det er tatt initiativ til å prøve utetrening til sommeren 2016 og vi er i dialog med Stavanger kommune om aktuelt sted for dette. Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+10!av!26+

11 d. Annet: Bassengtrening: Fredager fra høst- til påskeferie har vi bassengtid på Solborg folkehøgskole, for rulle/teknikktrening. I snitt 6 deltakere hver gang. Det er alltid badevakt tilstede. HMS gruppa: Har hatt to møter dette året, samt arbeidsmøter med bl.a. flattvannsgruppa. HMS gruppa ble oppløst av styret i desember Trening i gymsal: Vi har hatt trening i gymsal 1 gang i uka. Det har i snitt deltatt 8 på disse treningene med grunnleggende styrketrening. Dugnader : Det forventes at klubbens medlemmer stiller på dugnader, eller bidrar med vedlikehold av klubbens utstyr på annen måte. Det har i 2015 blitt arrangert flere dugnader, der reparasjon av båter og utstyr, nye stativer, rydding m.m. er blitt utført både på Solborg, i Sandvigå og i Fjøset. Padleweekend: Juni 2015 hadde vi invitert Mark Tozer og Helen Wilson til å holde rullekurs for våre medlemmer. Arrangementet ble lagt til Viste stranden og ble kombinert med surfskiweekend i regi av Ut i Naturen. Stor suksess, god deltakelse og gode tilbakemeldinger fra deltakerne selv om enkelte savnet et mer omfattende arrangement. Skjærgårdskart: Vi deltok i 2015 i utarbeiding av det første Skjærgårdskartet i Norge. Et samarbeid med Ryfylke Friluftsråd og Nordeca AS som står for utgivelsen av kartet. Kartet dekker Stavangerområdet og er et godt hjelpemiddel for de som vil ut på korte og lengre dagsturer i våre nærområder. Kartet er i målestokk 1:25000 og selges gjennom bokhandlere, sportsforretninger m.m. Klubben har gjennom støtte fra Sparebanksstiftelsen SR bank, gått til innkjøp av en del kart som medlemmer kan kjøpe til en rabattert pris. Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+11!av!26+

12 6. KURS i 2015 Kort oppsummert: en god sesong med mange kurs, nye kurs, mange nye instruktører, få uhell og fornøyde deltakere. a. Kursoversikt Type kurs Antall kurs Intro Stokkavannet Intro Ungdom Grunnkurs hav Teknikkurs hav Aktivitetslederkurs hav Grunnkurs ung hav Grunnkurs elv Årebyggekurs Minikurs Sum Kommentar: Introduksjonskurs på Stokkavannet i 2014 viser et svært høyt tall. Dette er relatert til at det ble gjennomført en ny ordning med padlesamlinger på mandager og denne er telt på lik linje som introduksjonskurs. b. Instruktører : 29 ulike instruktører har vært i aksjon på våttkortkursene (grunnkurs elv + hav, teknikkurs hav, aktivitetslederkurs hav).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!Ny!ordning!med!Padlesamling!hver!mandag!ble!utprøvd!i!2014! 2!4!introduksjonskurs!og!2! Båtkurs!ble!gjennomført!i!2015! 3!Temamøte!grønlandsårer/teknikk!og!introdag!egen/kameratredning! 4!Rullekurs,!redning,!kameratredning,!introduksjon!bølgepadling!og!bølgepadling!i!2015! Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+12!av!26+

13 c. Deltakere : En økning fra 2014, spesielt på grunnkurs og minikurs. Nedgang i introkurs Stokkavannet skyldes en omlegging fra åpne samlinger i 2014 til ordinære kurs med påmelding i Type kurs Deltakere Intro Stokkavannet Intro Ungdom Grunnkurs hav Teknikkurs hav Aktivitetslederkurs hav Grunnkurs ung hav Grunnkurs elv Årebyggekurs Minikurs Sum Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+13!av!26+

14 7. DRIFT AV KLUBBEN a. Daglig leder Kalle Eide har vært ansatt som daglig leder gjennom hele året. Ved å ha en administrativt ansatt som kan bistå de frivillige, kan SKK utvide aktivitetstilbudet til klubbens medlemmer. De frivillige kan konsentrere seg om aktiviteter og mindre om de administrative oppgavene. Daglig leder skal ha oversikt og koordinere klubbens aktiviteter, samt sørger for at klubben får tilgang til de ressursene som trengs for å kunne levere alle de aktivitetene som klubbens medlemmer ønsker seg. b. Medlemmer Stavanger Kajakklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Medlemskap i Stavanger Kajakklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem være fylt 15 år, ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. Pr hadde 1438 medlemmer betalt kontingent for Dette er 70 færre enn i 2014 og er en nedgang på 4,8 %. Etter mange år med stor økning i medlemstall, har det dette året flatet ut og en har fått en liten nedgang. Spesielt i aldersgruppen 0 19 år er dette tydelig, der det er en nedgang på ca. 20 %. En økning i medlemskontingenten er en mulig medvirkende årsak til denne nedgangen, i tillegg til at antall skoleelever er redusert pga forandring i samarbeidet med STF. Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+14!av!26+

15 Medlemstall Stavanger Kajakklubb Utvikling av medlemstall: År Vekst antall Vekst i % Kvinner % Menn % Totalt % *Barn/unge % *Barn/unge er inkludert i totaltallene for kvinner og menn Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+15!av!26+

16 Medlemmer fordelt på alder og kjønn: 1. Kvinner Alder Over 25 år år Under Totalt Menn Alder Over 25 år år Under Totalt Totalt medlemstall Alder Over 25 år år Under Totalt Medlemskontingent Type medlemskap Hovedmedlem 450,- 500,- 500,- 600,- Ungdom (til 18 år) 200,- 200,- 200,- 250,- Student 200,- 200,- 200,- 250,- Familie 700,- 750,- 750,- 900,- Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+16!av!26+

17 c. Klubbens lokaler og materiell Sandvigå: Klubben leier lokaler i Sandvigå av Stavanger Kommune. Dette benyttes som teorilokale ved kurs, som utgangspunkt for kurs og turer og som lager for klubbens båter og utstyr. I tillegg leies det ut båtplasser til medlemmer. Leieavtalen er muntlig blitt forlenget ut Det gir mulighet for at vi er på plass i nytt klubbhus innen vi må være ute av Sandvigå. Lokalene er blitt ryddet, båter er fikset og noen flere båtplasser er blitt bygget på dugnad i Det er svært stor bruk av klubbens kajakker på sjøen og dette vises også igjen i forhold til behov for vedlikehold og reparasjon etter diverse skader på utstyr. Fjøset ved Stokkavannet huser både klubbens og medlemmers flattvannsbåter. Dette er også utgangspunkt for Padlegøy sin aktivitet på vår, sommer og høst i tillegg til all annen flattvannsaktivitet. Fjøset er i tillegg utgangspunkt for Introduksjons- og båtkurs. Plassen er svært begrenset, det er ikke mulig å ha flere private båter i Fjøset. Det er en utfordring å finne plass til flere klubbåter i lokalene. Det jobbes med en løsning for bruk av alternative lokaler. Vi har fått ny flytebrygge på vannet våren 2015, men denne mangler fremdeles noe polstring og bør kanskje senkes for å bli hensiktsmessig. Steinens hus er base for Padlegøy sine aktiviteter når det gjelder styrketrening. Her er det plassert padlemaskiner og treningsutstyr. Dette utstyret kan kun brukes etter avtale med trenerne. Det er svært stor slitasje på klubbens båter i Fjøset og det har blitt lagt ned stor dugnadsinnsats for å holde disse i orden. En del båter nærmer seg utskiftning og det jobbes med å finne gode alternativer for denne type båter. I tillegg har det vært dugnad med rydding av i lokalene flere ganger i sesongen og det har kommet på plass nytt årestativ. Solborg Folkehøgskole: mange av klubbens polo- og elvekajakker lagres i egen brakke ved Solborg folkehøgskole. Her er det svært trangt og vi har uten hell prøvd å utvide denne plassen. En del elvekajakker og utstyr er og lagret i Sandvigå Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+17!av!26+

18 Klubbens kajakker: Type kajakk Havkajakker Polokajakker 6 6 Flattvann Elvekajakker I tillegg til et assortert utvalg årer, vester, spruttrekk, hjelmer, våtdrakter, tørrdrakter, padlejakker, sko, hetter, førstehjelpsutstyr og taue/kasteliner. Klubben har også padlemaskiner, og annet treningsutstyr, samt lavvoer, noe turutstyr og tilhengere. Hav-, flattvann-, elve- og polokajakker samt årer, vester og spruttrekk har vært til gratis utlån for våre medlemmer. Det er egne regler knyttet til disse utlånene og det har blitt jobbet med forenkling/forbedring av disse i løpet av året. Systemet baserer seg på tillit med registrering i perm for utlån. Følgende kajakker er kjøpt inn i 2015: Antall Type kajakk Målgruppe Finansiert 2 P&H Scorpio LV Hav Gjensidigestiftelsen 2 P&H Scorpio LV Hav Eget budsjett 2 North Shore Atlantic LV Hav Gjensidigestiftelsen 2 Valley Etain Hav Gjensidigestiftelsen 2 Wave Sport Recon Elv/Polo Eget budsjett 1 Spade Kayaks, Ace Elv/polo Eget budsjett 1 Think Eze surfski Flattvann Eget budsjett 1 Think Evo2 Flattvann Eget budsjett 3 Citius: Jr, 41, 48 Flattvann Eget budsjett 16 kajakker er kjøpt inn i Av disse er 6 finansiert av eksterne midler. 1 tilhenger er kjøpt inn for å dekke opp behov for transport ved kurs, turer, stevner og andre arrangement. Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+18!av!26+

19 d. Økonomi Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi. Klubben har en sunn økonomi og har gjennom året søkt om og mottatt støtte, noe som gir oss handlefrihet til å fornye utstyr og opprettholde aktivitetsnivået. SKK har i løpet av 2015 mottatt støtte fra følgende: Søkt støtte fra : Type tilskudd Sum innvilget Gjensidigestiftelsen Stavanger Kommune Stavanger Kommune/FNF Sparebankstiftelsen SR bank Stavanger Kommune, Eiganes/Våland bydelsutvalg Rogaland Fylkeskommune Norges Padleforbund/NIF Klubbhus Administrativ stilling Padledager/aktiviteter Kajakkorientering/kart Utstyr Padlegøy Trenerstøtte Padlegøy, rest Spillemidler utstyr Idrettsrådet Stavanger Kommune Driftstilskudd, del 1 Idrettsrådet Stavanger Kommune Driftstilskudd, del 2 Norges Idrettsforbund Norges Idrettsforbund Stavanger Kommune Norges Padleforbund Norges Padleforbund Lyse spirer Norsk Tipping IF Trygghetsfond Momskompensasjon Lokale aktivitetsmidler Anleggstilskudd Padlingens dag Støtte ungsamling Drakter Padlegøy Grasrotandelen Innkjøp padlevester , , , , , , , , , , , , , , , , ,- SUM TILSKUDD ,- Til sammenligning mottok vi kr i 2014, se tilsvarende oversikt i vedlegg 1 Det vises ellers til regnskap og økonomisk beretning for Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+19!av!26+

20 e. Politiattester Personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal levere politiattest i henhold til krav fra NIF. Kalle Eide (ansvarlig) og Ingunn Vika (vara) har hatt ansvaret for denne oppgaven. f. Rapport om uønsket hendelser Det er mottatt en rapport om uønsket hendelse i g. Samarbeidspartnere I 2015 har SKK samarbeidet med bl.a.. Stavanger Turistforening, Forum for Natur og Friluftsliv, Ryfylke Friluftsråd, Stavanger kommune, Rennesøy kommune med flere. Dette er parter som kan være med å styrke vårt arbeid med tilrettelegging av flere områder for padling og å nå ut til enda større grupper. Vi har synliggjort vår aktivitet bl.a. ved deltakelse på Naturdagen ved Stokkavannet, folketoget på 17. mai, Miljøsøndag på Breiavannet, Rennesøydagen, Åpen dag på Fjøløy og introkveld for Næringsforeningen i Stavanger. Vi har også et godt samarbeid med flere andre aktører, forhandlere og samarbeidspartnere noe som er viktig for å markere vår posisjon som regionens største padleklubb. Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+20!av!26+

21 8. SYNLIGHET OG INFORMASJON TIL MEDLEMMER a. Nettsider: Klubbens nettside er hovedkilden til informasjon for nye medlemmer som ønsker å melde seg inn, melde seg på kurs og finne informasjon om våre aktiviteter og kontaktpersoner. Facebook er også en informasjonskanal til våre medlemmer, klubbens facebook-side: er åpen og kan leses av alle uavhengig av om en registrert på Facebook eller ei. Denne har over 1500 registrerte Likere Det er i tillegg egne facebook grupper for kajakkpolo, elvepadling, flattvann/padlegøy og ung hav. Disse brukes til å informere om treningstider, avtale padleturer og annet som er relevant for de ulike aktivitetene. En egen ressursgruppe for instruktører og turledere er og etablert. SKK er og registret med brukerkontoer på Instagram og Twitter. Disse brukes til å legge ut informasjon mer sporadisk. b. Nyhetsbrev fra daglig leder: Daglig leder har sendt ut Nyhetsbrev på epost 8 ganger i løpet av sesongen. Disse har gitt god respons og vil videreføres i Medlemmer abonnerer på nyhetsbrevene som utgis på både norsk og engelsk. c. Informasjon til nye medlemmer Alle nye medlemmer mottar epost med Informasjon til nye medlemmer, om aktiviteter, kontaktpersoner, kurs, linker til relevant informasjon m.m. d. Oppslag i media: SKK har i løpet av 2015 fått flere flotte oppslag i media: Stavanger Aftenblad Sikker padling i havnebassenget Stavanger Aftenblad Nytt friluftskart Stavanger Aftenblad Egen- og kameratredning i kajakk NRK Rogaland, radio og tv - Gaveoverrekkelse fra IF Trygghetsfond TV Vest gaveoverrekkelse fra IF Trygghetsfond, samt Øyhopping i Ryfylke Magasinet Padling omtale av Skjærgårdskartet Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+21!av!26+

22 ! 14 LØRDAG 1. AUGUST 2015 STAVANGER AFTENBLAD NYHETER Stavanger Friluftsliv Fra venstre er Even Strømman i Nordeca, turleder Tron Tjøstheim i Kajakklubben og Sindre Bø fra Ryfylke Friluftsråd på vei til Eigerøy. Sammen har de produsert et opplevelseskart for Stavanger-området med vekt på aktiviteter som padling, dykking, klatring og turgåing. FOTO: FREDRIK REFVEM Nytt friluftslivskart het h nytt kart over friluftslivsaktiviteter i Stavanger-området skal inspirere til å bruke nærområdene på en kreativ måte. STAVANGER Ryfylke Friluftsråd og Stavanger Kajakklubb har i samarbeid med kartleverandøren Nordeca laget et skjærgårdskart for Stavanger og omegn. Det er et opplevelseskart for kystnære friluftslivsaktiviteter: padling, dykking, klatring, fiske og båtliv. Små ikoner viser hvor man kan drive med disse aktivitetene. I tillegg er det merket av for turstier, telt- og campingplasser, friluftslivanlegg, utleie av utstyr, naturvernområder og båthavner med mer. I din egen bakgård Å holde fisken med selskap blir en fort lei av. Thor Ove Carlsen har kantret kontrollert. 9 Vil bruke kartet En ting er sikkert, og det er at padling er populært i Stavanger-området. Kajakkpadling, for å være presis. Onsdagspadlingen til Kajakklubben samler denne uken 30 personer, og det i fellesferien. Før sommeren hadde jeg grupper på over 60 stykker, sier turleder Tron Tjøstheim i Kajakklubben. Stavanger Kajakklubb er den tredje største i landet med rundt 1500 medlemmer. Denne gangens onsdagspadling går forbi Langøy til Eigerøy og tilbake igjen. Utgangspunktet er som vanlig Kajakklubbens lokaler i Bjergsted. Cathrine Horn har padlet med Kajakklubben hver onsdag i ett år. Hun mener hun kommer til å bruke kartet. Jeg kjenner ikke så godt til de ulike øyene, og det er veldig greit å kunne se hvor det er fint å gå i land med kajakken, hvor det finnes toaletter og lignende, sier hun. Egil Syre har nettopp tatt grunnkurset i kajakkpadling med Kajakklubben, og dette er hans første padletur. Det blir veldig praktisk å bruke kartet når jeg skal ut og padle sammen med venner. Jeg synes det er best å bruke papirkart på sjøen, for å få bedre oversikt og slippe å miste smarttelefonen i vannet, sier han. Richard Strivens fra Skottland er en erfaren padler, men som relativt ny i Norge og Stavanger, er han begeistret over kartet. Jeg kjenner ikke området særlig godt enda, så det kartet vil være nyttig for meg. Jeg liker at det viser topografien, slik at man lettere kan forstå hvor man er mens man padler, sier Strivens. Det er unikt å ha så mye lokalkunnskap samlet på et kart, sier Sindre Bø fra Ryfylke Friluftsråd. Friluftrådet og Kajakklubben har tatt et godt utsnitt av alle mulighetene som finnes for friluftslivsaktiviteter i området. Jeg tror at kart er til inspirasjon for mange. Vi håper folk blir inspirert til å dra på tur og være kreative i bruken av nærområdene, sier Bø. INGVILD JACOBSEN Dette utsnittet fra skjærgårdskartet viser hvor det er fint å padle, dykke, fiske, klatre, legge til med båt på blant annet Hundvåg og Tasta. KOM UT KAJAKK COWBOYREDNING kompisen tømmer den kantrede kajakken for vann. Farkostene legges parallelt, med baugene hver sin vei. Med lavt tyngdepunkt og ryggen ned drar den kantrede drar seg aktenfra opp i den tomme kajakken ved hjelp av armer og bein, mens kompisen støtter farkosten. Kartet omfatter skjærgården utenfor Stavanger fra Håsteinsfjorden i vest til Jørpeland i øst, og strekker seg forbi Solastranden og Gandsfjorden mot Hommersåk og Lutsi, og får med seg en bit av Høgsfjorden. Det er med andre ord et begrenset område. Noe av poenget med kartet er at det skal være nært til der folk bor. Kartet viser mulighetene som er lett tilgjengelige for folk bosatt i Stavangerregionen, sier produktansvarlig Even Strømman i Nordeca. Selv om Nordeca er basert i Oslo, bygger kartet på lokal kunnskap. Vi har brukt vår erfaring og kontakter for å samle informasjon om friluftsliv i Stavangerområdet, sier Sindre Bø fra Ryfylke Friluftsråd. Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan, bestående av elleve kommuner i Ryfylke og på Nord-Jæren. De har tradisjonelt hatt ansvar for vedlikehold av bryggeanlegg, men har som mål å jobbe med bredere friluftsliv. Vi ønsker å gi informasjon om friluftsliv og få folk til å bruke regionen vår. Med det som formål samarbeider vi også med kommersielle aktører som Nordeca. Det som er viktig for oss er å nå ut til flest mulig, sier Bø. ESKIMOREDNING 2. Stigeredning Kompisen til den som er gått rundt, tømmer kajakken hans og legger den på tvers over sin egen, med baugen opp. Mannen i vannet haler seg opp i kajakken, sittende over skrevs som på en hest. Stigeredning krever litt mer krefter enn kameratredning Eskimoredning Thor Ove Carlsen tømmer kajakken. Den som er kantret, blir hengende med hodet ned og spruttrekket over åpningen på plass. Hendene stikker opp av vannet, Kompisen manøvrerer sin kajakk slik at baugen kommer borti den veltedes hånd. Denne tar tak og skyver fra, slik at kajakken kommer på rett kjøl. Denne metoden må foregå raskt og presist og krever atskillig trening. 1 Baugen manøvreres mot en av hendene til den kantrede. 2 Den kantrede tar tak i baugen. ALENE PÅ TUR 1. Cowboyredning En tømmer kajakken, legger seg på maven midtskips, slenger det ene beinet over til den andre siden omtrent som når en stiger på en hest og lirker seg ned i åpningen. Samtidig kan en stabilisere med åra. Dette er den enkleste form for soloredning. 2 Legger seg på maven over farkosten Eskimorulle Når du er gått rundt og henger i kajakken med hodet ned, vipper du deg opp ved å skyve fra med åra og vri på hofta. En metode som krever en del øvelse. Å kunne tømme, snu og entre kajakken er en rimelig livsforsikring, påpeker Kalle Eide. Fra april til oktober holder Stavanger kajakklubb kurs i redning så å si hver helg. I vinterhalvåret foregår kursingen noe sjeldnere, og da i innendørs basseng. Tilbudet gjelder bare medlemmer, men årskontingenten koster kun 600 kroner, og da følger mange andre fordeler i kjølvannet, forteller daglig leder Eide. Han anbefaler varmt våtdrakt til padling om sommeren og tørrdrakt med ull under til vinterbruk. Når en kantrer uten drakt, blir en fort kald og handlingslammet, selv om vannet skulle holde anstendig badetemperatur. Padlevett 1. Bruk alltid padlevest. Sjekk at den er tilpasset din kropp og din bruk. 2. Vær synlig. Refleks, lys og bekledning som skiller seg ut, er gode hjelpemidler. 3. Velg tur etter ditt nivå. Padle nær land og helst i følge med andre. 4. Vær godt forberedt selv på korte turer. Sjekk værmelding og ha med deg riktig utstyr, også førstehjelpsutstyr, ekstra klær, mat og varm drikke. Tren jevnlig på redning av deg selv og andre. 5. Si ifra hvor du padler. Unngå unødvendig bekymring ved å holde deg til planen. Ta med mobiltelefon og/eller vhf. 6. Vær et godt forbilde for andre padlere. Jo mer erfaring du har, jo viktigere er det å være et godt eksempel. 7. Hold god avstand til andre båter. Det er unødvendig å krangle med dem som er større enn oss. KILDE: Stavanger kajakklubb Han vrir seg opp. 4 Thor Ove Carlsen er på rett kjøl. STIGEREDNING Haler seg høyere opp. 1 Kalle tømmer Thor Oves farkost. 2 Thor Ove haler seg opp. Finner balansen. 3 Nå kan turen fortsette. Inntar plassen. 4 Thor Ove er på plass igjen Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+22!av!26+

23 9. UTFORDRINGER FREMOVER Generelt: 1. Realisere bygging av nytt klubbhus 2. Skape flere attraktive og differensierte aktiviteter for både nye og erfarne padlere 3. Lage gode møtesteder for alle padlere 4. Slippe til og ivareta medlemmer, som ønsker å gjøre en frivillig innsats på alle nivå. Utfordringer for flattvannsgruppen: Å bygge gode treningsmiljøer, både for barn/ungdom og voksne er viktige momenter i forhold til en god utvikling. Å kunne håndtere både nybegynnere og mer erfarne padlere i et samlet miljø, er krevende ressursmessig og en utfordring i tiden fremover. Utfordringer for elv/polo: Skape et sosialt og aktivt miljø i både polo og elv.! Fylle etterspørselen etter grunnkurs elv! Mer strukturert spill med fokus på trening og regler. Spille polo utendørs i sommerhalvåret, finne en egnet plass til å ha faste polomål liggende på sommerstid, samt oppbevaring av kajakker.! Utfordringer for havgruppen: Vedlikehold av kajakker og utstyr samt å få på plass en velfungerende dugnadsgruppe. Å ivareta og beholde nye og gamle medlemmer krever bl.a.. mange differensierte tilbud på alle nivå. Noe som gjør at vi trenger flere turledere og instruktører. Dette gjelder også på de høyeste trinnene i Våttkortstigen. Flere minikurs/temamøter er ønskelig, samt å få flere engasjerte ledere i ung hav gruppen. Å etablere driften på Fjøløy er også en utfordring som det jobbes videre med. En takk til alle medlemmene som har bidratt på et eller annet vis i 2015, og med ønske om minst like mye frivillighet og enda mer padleglede i 2016.! Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+23!av!26+

24

25 Vedlegg 1 Midler mottatt i 2014 Søkt støtte fra : Type tilskudd Sum innvilget Stavanger kommune Stavanger kommune Skrettingfondet Sparebankstiftelsen SR bank Gjensidigestiftelsen Stavanger kommune, Eiganes/Våland bydelsutvalg Rogaland Fritidspark/Kongeparken Rogaland Fylkeskommune Sparebank Norges Padleforbund Utbedre brygge Stokkavannet Administrativ stilling Innkjøp padlevester/årer ungdom Kajakkorientering Kajakk for alle , , , , ,- Innkjøp kajakker Stokkavannet ,- Forarbeid bølge Figgjo Trenerstøtte Padlegøy Følgebåt Padlegøy Utstyrsmidler Idrettsrådet Stavanger kommune Driftstilskudd, del 1 Idrettsrådet Driftstilskudd, del 2 Norges idrettsforbund Norges Idrettsforbund Stavanger kommune Norsk Tipping SUM TILSKUDD 2014 Momskompensasjon Lokale aktivitetsmidler Anleggstilskudd Grasrotandelen , , , , , , , , , , ,- Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+25!av!26+

26 Vedlegg 2 - Midler mottatt i 2013: Søkt støtte fra : Type tilskudd Sum innvilget Stavanger kommune Utbedre brygge Stokkavannet ,- Stavanger kommune Administrativ stilling ,- Sparebankstiftelsen SR bank Følgebåt Stokkavannet ,- Sparebankstiftelsen SR bank Innkjøp kajakker ,- Gjensidigestiftelsen Ungdom i kajakk ,- Sparebankstiftelsen DNB via NPF Sparebankstiftelsen DNB via NPF Sparebankstiftelsen DNB via NPF Stavanger kommune Norges padleforbund Padlegøy/flattvann kajakker/utstyr Padlegøy/Flattvann Treningsutstyr Hav ung, kajakker Anleggstilskudd Spillemidler utstyr , , , , ,- Idrettsrådet, Stavanger kommune Driftstilskudd del 1 Idrettsrådet, Stavanger kommune Driftstilskudd del ,31, ,- Norsk Tipping Norges Idrettsforbund Grasrotandelen Mobilretur 5 461, ,- Norges Idrettsforbund Lokale aktivitetsmidler ,- Sum tilskudd ,31 Årsmelding+Stavanger+Kajakklubb Side+26!av!26+

Stavanger Kajakklubb 2016

Stavanger Kajakklubb 2016 Årsmelding Stavanger Kajakklubb 2016 Innhold 1. KLUBBEN SOM ORGANISASJON I 2016... 3 a. Styrets sammensetning etter årsmøtet mars 2016:... 3 b. Styrets oppgaver:... 3 c. Valgkomiteen:... 3 d. Kontrollkomite:...

Detaljer

! Protokoll 2. styremøte kl

! Protokoll 2. styremøte kl Protokoll 2. styremøte 9.5.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Paul Hjelmervik Alexandra Björk Einar Reinsnos Gunnhild Stokke Nader Iversen Trine Nilssen Tron B. Tjøstheim

Detaljer

Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen

Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen Protokoll fra styremøte 15.04.15 kl 19.00 22.00 Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen

Detaljer

Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika

Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika ! Protokoll 5. styremøte 3.10. 2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika X Alexandra Björk Einar Reinsnos Gunnhild Stokke Nader Iversen X Trine Nilssen Tron B. Tjøstheim

Detaljer

Protokoll fra styremøte kl Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde

Protokoll fra styremøte kl Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde Protokoll fra styremøte 09.06.15 kl 19.00 22.00 Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Vika Sak 15-15/16 Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader

Detaljer

Protokoll 1. styremøte 11.4.2016 kl. 19.00 22.00

Protokoll 1. styremøte 11.4.2016 kl. 19.00 22.00 Protokoll 1. styremøte 11.4.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Paul Hjelmervik Alexandra Björk Einar Reinsnos Gunnhild Stokke Nader Iversen Trine Nilssen Tron B. Tjøstheim

Detaljer

Protokoll 13. styremøte kl

Protokoll 13. styremøte kl Protokoll 13. styremøte 29.2.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

Protokoll styremøte kl

Protokoll styremøte kl Protokoll styremøte 10.11.15 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen Nader Iversen X Vara møter fast: Eli Hereide Ola

Detaljer

Protokoll styremøte kl Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde

Protokoll styremøte kl Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde Protokoll styremøte 12.02.15 kl 19.30 22.00 Sted: Idrettsrådet, Hansons Minde Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika X Lene Gausel Evert Flier Trine Nilssen Gro Drangeid Einar Reinsnos Vara

Detaljer

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen X Nader Iversen Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9.2.2016 kl. 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 9.2.2016 kl. 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 9.2.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen X Nader Iversen X Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

Protokoll fra 8. styremøte kl

Protokoll fra 8. styremøte kl Protokoll fra 8. styremøte 09.01.2017 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Gro Drangeid Anne Leinum Pedersen Alexandra Björk Einar Reinsnos Nader Iversen Trine Nilssen Tron

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika 15 15/16 Lene Gausel 15 15/16 Einar Reinsnos Alexandra Björk X Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 2 den kl :30 Møte ble avholdt i Idrettsrådets lokaler Hansons Minde

Protokoll styremøte nr. 2 den kl :30 Møte ble avholdt i Idrettsrådets lokaler Hansons Minde Protokoll styremøte nr. 2 den 24.04.2017 kl. 19.00 22:30 Møte ble avholdt i Idrettsrådets lokaler Hansons Minde Innkalt Forfall Ikke til stede i sak Styret Kristin Hvidsten Gro Drangeid Anne Leinum Pedersen

Detaljer

Årsmelding. Nesodden kajakklubb (NKK)

Årsmelding. Nesodden kajakklubb (NKK) Årsmelding Nesodden kajakklubb (NKK) 2016 Styrets sammensetning Magne Braaten (leder) Joanna Zpis (nestleder, referent og ansvarlig for kajakkplasser og utstyr på Fagerstrand), Astrid Bodin (materialforvalter,

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Denne planen ble vedtatt på årsmøte 01.02.06 Revidert: 17.01.2008 Ved Styret 2005 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.07... 3 3 Hva

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom"

Sluttrapport fra prosjekt Kajakkurs for barn og ungdom Sluttrapport fra prosjekt "Kajakkurs for barn og ungdom" Foto Mari Tefre Bakgrunn: Svalbard Seilforening (SSF) er en forening for seil og kajakkinteresserte fastboende på Svalbard. Foreningen har tradisjonelt

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 20. februar 2012 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Protokoll 6. styremøte kl

Protokoll 6. styremøte kl Protokoll 6. styremøte 7.11. 2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Alexandra Björk Einar Reinsnos Gunnhild Stokke Nader Iversen Trine Nilssen Tron B. Tjøstheim Vara møter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2012 Styret har i 2012 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg Web Materialforvalter

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årebladet. Første padler fra Stavanger på landslaget Ung Hav Presentasjon av styret NM i Kameratredning. Nyhetsbrev fra Stavanger kajakklubb

Årebladet. Første padler fra Stavanger på landslaget Ung Hav Presentasjon av styret NM i Kameratredning. Nyhetsbrev fra Stavanger kajakklubb Årebladet Nr. 1 2014 Nyhetsbrev fra Stavanger kajakklubb www.stavangerkajakk.no Første padler fra Stavanger på landslaget Ung Hav Presentasjon av styret NM i Kameratredning Er du mellom 11 og 19, og synes

Detaljer

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK

ASKER SKIKLUBB KAJAKKGRUPPEN SIKKERHET I KAJAKK Hvem det gjelder for 1. Gjelder alle medlemmer som padler fra vårt anlegg på Solheim og alle som deltar i arrangementer i regi av Asker Skiklubb Kajakkgruppa. Reglene nedenfor gjelder kun ved kortere turer

Detaljer

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013

Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Nesodden kajakklubb - årsregnskap 2013 Anders Vinjar - kasserer 27. februar 2014 Innhold 1 Resultat for perioden 01. jan. 2013 til 31. des. 2013 1 2 Balanse pr. 31. des. 2013 3 3 Noter til regnskapet 4

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø

Protokoll fra årsmøtet februar 2017, The Edge, Tromsø Protokoll fra årsmøtet 2017 16. februar 2017, The Edge, Tromsø Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde Ludvigsen. Sak 1. Innkalling og dagsorden

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB

STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB STIFTELSESMØTE LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB Dato: 28.april 2009 Sted: Kantina, O.Marhaug Mekaniske Verksted AS, 8300 Svolvær Tilstede: ETTERNAVN FORNAVN AUSTRHEIM ESPEN BANG TOR-HENRIK A. GOFFENG MAGNE HOLST

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007

Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Årsmøte i Vest-Lofoten kajakklubb mandag 23. april 2007 Tid: kl 19.00 Sted: Næringsparken, Lufthavnveien 11 Fremmøtte (i alfabetisk rekkefølge): Astrid Lindgaard Olsen, Britt Waag, Eirik Jørstad, Espen

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb.

Lov om produktkontroll og Internkontrollforskriften gjelder også for frivillige organisasjoner som Fredrikstad Kajakklubb. Innhold Innledning... 2 Mål for HMS arbeid i FKK... 2 Organisasjon... 3 Del A For alle medlemmer... 4 Padlevettreglene... 4 Klubbturer... 5 Klubbpadling... 5 Overnattingsturer... 5 Padlekurs i regi av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012

Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Referat fra Nøkkelvaktmøte 10. mai 2012 Vårens nøkkelvaktmøte ble avholdt på Rustadsaga sportstue fra kl. 19 til ca. 21. (Det ble servert Lasagne fra kl. 18) Tilsammen møtte 71 nøkkelvakter, dvs. ca. 65

Detaljer

Styrets sammensetning. Styrets arbeid

Styrets sammensetning. Styrets arbeid Årsberetning 2011 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet

Detaljer

Styremøte Oslo Elvesportsklubb

Styremøte Oslo Elvesportsklubb Styremøte Oslo Elvesportsklubb Dato: 13.03.2012 kl. 19.00 Sted: Peppes, Løren Hele styret med varamedlemmer samt utvalgsledere var invitert. Møteleder: Til stede: Ikke til stede:, Annie, Sonja, Annki,

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 4 den kl :00 Møte ble avholdt i Idrettsrådets lokaler Hansons Minde

Protokoll styremøte nr. 4 den kl :00 Møte ble avholdt i Idrettsrådets lokaler Hansons Minde Protokoll styremøte nr. 4 den 15.06.2017 kl. 19.00 22:00 Møte ble avholdt i Idrettsrådets lokaler Hansons Minde Innkalt Forfall Ikke til stede i sak Styret Kristin Hvidsten Gro Drangeid Anne Leinum Pedersen

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: Årsmøtet avholdes ved:

Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: Årsmøtet avholdes ved: Bergen og Omegn Fridykkerklubb ÅRSMØTE Til medlemmene i Bergen og Omegn Fridykkerklubb. Det vises til innkalling til årsmøte sendt medlemmene pr. epost den 3. mars 2014: SAKSLISTE: Årsmøtet avholdes ved:

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Protokoll til 10. styremøte kl Møte holdes hjemme hos Gro og Tron i Markveien 30

Protokoll til 10. styremøte kl Møte holdes hjemme hos Gro og Tron i Markveien 30 Protokoll til 10. styremøte 06.03.2017 kl. 19.00 22.00 Møte holdes hjemme hos Gro og Tron i Markveien 30 Innkalt Forfall Ikke til stede i sak Ingunn Vika Ingunn Vika Gro Drangeid Anne Leinum Alexandra

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet

Nesodden kajakklubb (NKK) HMS. Helse, miljø og sikkerhet Nesodden kajakklubb (NKK) HMS Helse, miljø og sikkerhet Vedtatt av styret i NKK 9. januar 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Lover og regler som gjelder for NKK...3 3. Mål for helse, miljø og sikkerhet...3

Detaljer

Sluttrapport «Tilrettelegging av fritidsaktivitet med fokus på marin aktivitet»

Sluttrapport «Tilrettelegging av fritidsaktivitet med fokus på marin aktivitet» Sluttrapport «Tilrettelegging av fritidsaktivitet med fokus på marin aktivitet» Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0315 Prosjektnavn: Tilrettelegging av fritidsaktivitet med fokus på marin aktivitet. Søkerorganisasjon:

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2011 Styret har i 2011 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Vara Vara Revisor Terje Jemterud Jonas Pettersen Sæming Eggen Ann-Kristin Utengen Øivind

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Nøkkelvaktmøte vår 2016

Nøkkelvaktmøte vår 2016 Nøkkelvaktmøte vår 2016 Agenda 1. Introduksjon 2. Konsekvenser av anleggsarbeidet 3. Åpningsdager og bemanning 2016 4. HMS / Sikkerhetsreglene 5. Vaktrapporten 6. Nøkkelvaktrutiner 7. Vaktlisten 8. Holmlia

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball FARGERIK INTRO 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball IL BRODD FOTBALL 2015 FARGERIK INTRO IL Brodd Fotballs integreringsprosjekt med idrett FORORD: IL Brodd er et idrettslag i Storhaug bydel

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Protokoll Stavanger Kajakklubb 9. styremøte Møtet ble avholdt hos Gro og Tron i Markveien 30

Protokoll Stavanger Kajakklubb 9. styremøte Møtet ble avholdt hos Gro og Tron i Markveien 30 Protokoll Stavanger Kajakklubb 9. styremøte 06.02.2017 Møtet ble avholdt hos Gro og Tron i Markveien 30 Innkalt Forfall Ikke til stede i sak Ingunn Vika Inhabil i sak 60-16/17 Gro Drangeid Anne Leinum

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Turorientering for padlere 2015

Turorientering for padlere 2015 Turorientering for padlere 2015 Turplanlegging Du utfordres også i år til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. I år er noen poster plassert i Vansjø og fra Drøbak og nord

Detaljer

Protokoll fra 7. styremøte kl

Protokoll fra 7. styremøte kl Protokoll fra 7. styremøte 07.12.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke til stede i sak: Ingunn Vika Gro Drangeid Anne Leinum Pedersen Alexandra Björk Einar Reinsnos Nader Iversen Trine Nilssen Tron

Detaljer

Padleglede i sosiale og trygge rammer. Virksomhetsplan FREDRIKSTAD KAJAKK KLUBB

Padleglede i sosiale og trygge rammer. Virksomhetsplan FREDRIKSTAD KAJAKK KLUBB Padleglede i sosiale og trygge rammer Virksomhetsplan FREDRIKSTAD KAJAKK KLUBB 2017-2021 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2 1. Visjon 3 2. Verdier 3 3. Virksomhetside 3 4. Hovedmål 3 5. Innsatsområder 4

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2015. Side 1 av 6 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer