Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 10/11"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler : : E: 223 C30 : Jens Thordal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 TILSKUDD TIL FORMIDLENDE KULTURORGANISASJONER PÅ HØYT NIVÅ Saken gjelder I denne saken fremmes forslag om tildeling av driftstilskudd til kulturorganisasjoner på høyt plan i Sandnes: Sandnes kunstforening, Sandnes Orkesterforening og kvinnekoret Concentus. Samlet foreslås det å tildele tilskudd på kr ,-. BAKGRUNN I Strategisk kulturplan for Sandnes heter det at Sandnes skal tilby profesjonell kulturformidling innenfor et mangfold av kunstneriske uttrykksformer blant annet ved at kommunen stimulerer til produksjon og presentasjon av kulturprosjekter med høy kunstnerisk kvalitet. Fra 1. januar 2011 er et nytt reglement for tilskudd til kulturtiltak i Sandnes kommune trådt i kraft og en endring i forhold til det tidligere reglementet har erstattet samlebegrepet kulturinstitusjonene i Sandnes med en ny målgruppe, nemlig Formidlende kulturorganisasjoner på høyt nivå. I prinsipp kan alle organisasjoner som faller inn under denne definisjonen søke om tilskudd innen denne rammen, men det er i år bare mottatt søknader fra de samme tre institusjonene som tidligere ble benevnt kulturinstitusjonene i Sandnes. Søknader Fra Sandnes kunstforening, Sandnes Orkesterforening og kvinnekoret Concentus er det kommet inn søknader om støtte på til sammen kr ,-. Tabellen under viser søknadsbeløp for 2011 samt innvilget tilskudd fra og med Kulturinstitusjoner Tilskudd 2003 Tilskudd 2004 Tilskudd 2005 Tilskudd 2006 Tilskudd 2007 Tilskudd 2008 Tilskudd 2009 Tilskudd 2010 Søknad 2011 Sandnes kunstforening Sandnes Orkesterforening Concentus SUM SANDNES KUNSTFORENING Sandnes kunstforening har hatt sitt første fulle år i samboerskap med KINOKINO og har siden starten hatt en representant i KINOKINOs programkomité. I løpet av 2010 har det vært omfattende samarbeid med blant andre Rogaland Kunstsenter, Vitenfabrikken, Vågen videregående skole og Sandnes Sentrum AS, og store nye målgrupper er nådd. I søknaden oppsummeres det: En slags konklusjon på 2010 vil være at Sandnes kunstforening har nådd adskillig flere folk med sin virksomhet, som er blitt mer utadrettet, og vi har funnet samarbeidspartnere for vår kunstformidling, som vi i høyeste grad vil gjøre oss nytte av i det videre arbeidet. Kunstforeningens aktivitet i 2010 Det har vært to store løft i løpet av Først ut var utstillingen Se og hør, en lydutstilling i KINOKINOs hovedsal med syv verk av ni kunstnere 19. mai til 1. august. Det var stor publikumsoppslutning og god pressedekning av utstillingen som ble vist for 1183 besøkende og andre 205 på skolevisninger. Dette siste, med formidling til skolebarn, var en interessant nyvinning. Side 1 av 5

2 På høsten var et stort anlagt samarbeid med Sandnes Sentrum AS, Rogaland Kunstsenter og Vitenfabrikken om prosjektet Vitamin Sandnes den store satsingen. Prosjektet var en del av feiringen av 150-årsjubileet og fant sted i og omkring Langgata oktober. Planer for 2011 Det er planlagt to utstillinger i KINOKINOs lokaler i løpet av året, og en av disse vil være i samarbeid med Stavanger Arkitektforening om en feiring av denne foreningens 75-års jubileum. Det arbeides dessuten med muligheten for å etablere et rom for kommisjonssalg i KINOKINOs 2. etasje. Året vil starte med en fortsettelse en workshop om lyd som var en del av Se og Hør i Det vil også bli en oppfølgning av Vitamin Sandnes satsingen på Turi Gramstad Oliver med en utstilling i mai-juni. Det vil bli iverksatt en prosess for å utrede muligheten for å videreføre Vitamin Sandnes som en biennale. Langsiktige planer Formidlingsarbeid i form av kunstsamtaler og kunstlosing vil bli innarbeidet i programmet fremover og det vil bli en utvidet satsing på samarbeid med andre kulturinstitusjoner. Kunstforeningen vil også fremover drive formidling til både barn og voksne på en måte som skaper engasjement og deltakelse. Søknadsbeløp Kunstforeningen ønsker å styrke administratorstillingen i foreningen til en 50 % stilling og søker Sandnes kommune om et tilskudd på kr for SANDNES ORKESTERFORENING Sandnes Orkesterforening har hatt et godt musikalsk år i Handlingsplanen er gjennomført med noen små endringer og medlemsmassen er stabil med ca. 60 medlemmer. Et tegn på at medlemmene trives. Orkesteret holder et høyt musikalsk nivå, og variasjonen i repertoaret viser at orkesteret behersker ulike sjangre. Orkesterforeningen søker stadig nye samarbeidspartnere bl.a. innen det lokale kulturlivet. Aktivitet i 2010 Orkesterforeningen hadde i 2010 fire produksjoner med til sammen seks konserter/forestillinger. Som et bidrag til jubileumsfeiringen og i samarbeid med 250 sangere fra ulike kor fremførtes verket Voluspaa ved to konserter i Sandnes kulturhus. Dette ble fulgt opp med et nytt høydepunkt under den tradisjonelle Vårkonserten som i år ble flyttet til Gand kirke, da orkesteret er vokset i størrelse og ikke får plass i Sandnes kirke lenger. Her ble bl.a. Tsjaikovskys 5. symfoni fremført. Høstens storsatsing var et samarbeid med Sandnes Opera- og Operettekompani og Sandnes Operakor om produksjonen En hyllest til Gershwin. To unge norske sangere og den amerikanske pianisten Anthony Molinaro medvirket på to konserter i Sandnes kulturhus, og årets siste ble Julekonserten i Gand kirke. Her ble publikum invitert til å medvirke på to av korsatsene i Händels Messias. Planer for 2011 Det er lagt følgende program for 2011 Fem prosjekter med til sammen 14 konserter/ forestillinger: Operagalla, i samarbeid med Sandnes Opera- og Operettekompani. Med to sangsolister, Jan Erik Fillan og Anders Vangen. Orkesterverk bygget over Peter og ulven. Orkesteret fremfører musikken sammen med visning av en animasjonsfilm. Samarbeid med Den kulturelle skolesekken. Klassisk i mai i Gand kirke med bl.a. Beethovens 7. symfoni. Side 2 av 5

3 En konsert innen populærsjangeren er under planlegging i kulturhuset til høsten. Nøtteknekkeren fremføres for tredje gang i samarbeid med kulturskolene i Stavanger og Sandnes samt med Vågen videregående skole. Også i år medvirker dansere fra Nasjonalballetten. Langsiktige planer Orkesterforeningen har funnet en form på programleggingen sin som er gunstig for både medlemmene og publikum og denne formen vil bli bevart i årene fremover. Det er viktig å fortsette samarbeidet med Sandnes Opera- og Operettekompani og å videreutvikle samarbeidet med Den kulturelle skolesekken, slik at barn og unge kan bli kjent med orkestermusikk. Søknadsbeløp Sandnes Orkesterforening søker om et driftstilskudd fra Sandnes kommune for 2011 på kr KVINNEKORET CONCENTUS Kvinnekoret Concentus er kjent for å holde høy kvalitet og gir et unikt tilbud til publikum i Sandnes. Koret har et repertoar som er svært variert alt fra norsk sakral musikk og klassiske verk, til populærmusikk. Koret består av ca. 30 medlemmer og har dyktige solister og instrumentalister samt en egen oktett. Koret har som målsetting å være et attraktivt kor både regionalt og nasjonalt og de har et godt samarbeid med ulike musikere, populær-artister og grupper. Korets aktiviteter i 2010 Januar: Nyttårskonsert i Gausel kirke i regi av Norges Korforbund. Februar: Helgeseminar med Orlando Gough. Mars: Deltakelse i Voluspaa av David Monrad Johansen (Sandnes 2160) i regi av Sandnes Orkesterforening i Sandnes kulturhus. April: Koret deltok ved åpningen av Sandnes 2160, bl.a. med finalenummeret. Mai: Konsert i Lura kirke med bl.a. urfremføring av Steinar Eielsens verk I einsemds skogar dedikert til Concentus. September: Seminar med Orlando Gough som en forberedelse til korets eget prosjekt under byjubileet. Oktober: Concentus eget Sandnes 2160 arrangement, Concentus kokebok, på Vågen videregående skole i samarbeid med Viva, perksusjonister fra Vågen vgs, Orlando Gough/The Shout og kokken Heine Grov. Desember: Adventskonserter i Stavanger og Sandnes sammen med blåsere fra Stavanger Brass Band. Mindre konserter i Amfi Vågen og fremføring av Huldas Etegilde i forbindelse med Jærmuseets 25-års jubileum. Planer for 2011 Januar: Nyttårskonsert i regi av Norsk Korforbund. Konsert og visning med Marianne Antonsen arrangert av Agape som del av konkurranseprosjekt April: Påskekonsert i Gand kirke Juni: Konsert i Sandnes kirke Juli: Koret reiser til Roma og deltar i korkonkurransen Musica Sacra a Roma Oktober: Konsert i Sandnes kulturhus med populærartist Desember: Julekonserter i Sandnes kirke og St. Johannes kirke Reise til Roma Det er sendt en egen søknad om tilskudd til reisen i juli som vil bety deltakelse i korets første store internasjonale korkonkurranse. Koret deltar bl.a. i en kategori for samtidsmusikk hvor det skal urfremføres et nyskrevet verk av korets mangeårige dirigent, Per Sigmund Rettedal. Langsiktige planer I 2012 planlegges cd-innspilling med tema jul og påske, og året etter utformes et internasjonalt prosjekt med Orlando Gough med konserter her i regionen og i England. Side 3 av 5

4 Det er intensjonen å samarbeide med og arrangere konserter med lokale krefter kor, sangere, musikere eller ensembler. Søknadsbeløp Concentus søker om kr i driftstilskudd for Dessuten søkes det om kr i tilskudd til den planlagte reisen til korkonkurransen i Roma. KULTURSJEFENS VURDERING Sandnes kunstforening, Sandnes Orkesterforening og Concentus dekker viktige områder av kulturlivet i Sandnes, og bidrar hver på sin måte til å gi byens og regionens innbyggere et kvalitativt og godt kulturtilbud. Kultursjefen vil poengtere at de tre institusjonene fremstår ikke bare som viktige i kraft av egen aktivitet, men også som gode samarbeidspartnere for andre kulturaktører i regionen. De er ansvarlige bidragsytere til utviklingen av en stadig voksende lokal kulturproduksjon. Sandnes kunstforening Kunstforeningen har hatt sitt første fulle år i samboerskap med KINOKINO og har fått erfaring med kunstformidling på flere nye områder. Nye målgrupper er nådd, nye samarbeidskonstellasjoner utprøvd og det har vært ytet en omfattende arbeidsinnsats fra foreningens styre. Høstens storsatsing i samarbeid med Sandnes Sentrum og Rogaland Kunstsenter var støttet av jubileumskomiteen og det søkes nå avklart om dette samarbeidet kan gjentas i form av en biennale. Kultursjefen foreslår uendret driftstilskudd på kr til Sandnes kunstforening i Sandnes Orkesterforening Orkesterforeningen er i stadig utvikling og nærer dette gjennom en veksling mellom faste dirigenter og prosjekttilsatte gjestedirigenter. Dette gir avvekslende tilnærmingsmåter og utfordringer og Sandnes har et orkester som holder et meget høyt nivå for et amatørorkester. Det er av stor betydning for utviklingen av lokale sceniske og musikalske produksjoner å kunne invitere inn Orkesterforeningen som samarbeidspartner. Dette bidrar til å heve nivået på produksjonene, både innen det klassiske og det mer moderne repertoaret. Orkesterforeningen har funnet en arbeids- og programmeringsmodell som medvirker til å utvikle det enkelte orkestermedlemmet og samtidig gir publikum et variert tilbud av musikalske opplevelser. Kultursjefen anbefaler at Sandnes Orkesterforening får en liten påplussing i forhold til siste år og at driftstilskuddet for 2011 blir på kr Kvinnekoret Concentus Koret har et spennende år bak seg med deltakelse i mange jubileumsarrangementer. Det er et sikkert tegn på korets posisjon i byens og regionens kulturliv at det kalles inn som samarbeidspartner i så mange forskjellige sammenhenger. Den oktetten som utgjør en kjerne i koret og som tilbyr et alternativt format på fremtreden, bidrar også til å øke korets berøringsflate med publikum. Samarbeidet med Orlando Gough som ble innledet i forbindelse med Stavanger2008 har blitt videreført og bidrar til videreutvikling av koret. Deltakelse i korkonkurransen Musica Sacra a Roma vil bygge videre på de erfaringer som koret har fått gjennom tidligere suksesser under deltakelse i nasjonale konkurranser og vil uten tvil kunne danne grobunn for ytterligere utvikling av koret. Kultursjefen finner det dessverre ikke mulig innen de gitte økonomiske rammene å kunne yte tilskudd til reisen til Roma, men foreslår en liten økning av driftstilskuddet til Concentus for 2011 til kr Side 4 av 5

5 Forslag til VEDTAK: 1. I henhold til det nye tilskuddreglementet tildeles Sandnes kunstforening, Sandnes Orkesterforening og Kvinnekoret Concentus status som tilskuddberettigede kulturorganisasjoner på høyt nivå i treårsperioden På bakgrunn av fremlagte årsplaner og budsjett for 2011 tildeles følgende driftstilskudd: Sandnes kunstforening kr ,- Sandnes Orkesterforening kr ,- Kvinnekoret Concentus kr ,- 3. Driftstilskuddene utbetales etter at kultursjefen har mottatt endelig revidert årsregnskap og årsrapport for Driftstilskuddene dekkes over konto K Søknaden fra kvinnekoret Concentus om tilskudd til reise til Roma i juli 2011 avslås. RÅDMANNEN I SANDNES, Per-Harald Nilsson Kommunaldirektør Erland Bræin Kultursjef Vedlegg: Søknad fra Sandnes kunstforening Søknad fra Sandnes Orkesterforening Søknad fra Concentus Søknad fra Concentus om tilskudd til reise Side 5 av 5

6

7

8

9

10 Til Sandnes Kommune v/ kultursjef Erland Bræin SØKNAD OM KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR BUDSJETTÅRET 2011 Sandnes Orkesterforening har hatt et godt musikalsk år i Handlingsplanen er gjennomført med noen små endringer. Medlemsmassen holder seg stabil med ca. 60 medlemmer. Ett tegn på at medlemmene trives. Orkesteret holder er høyt musikalsk nivå, men jobber kollektivt for å bli stadig bedre. Variasjonen i repertoaret viser også at vi behersker ulike sjangre. Vi søker stadig nye samarbeidspartnere, samtidig som vi ser viktigheten i å samarbeide med det lokale kultulivet. Sandnes har et orkester å være stolt av! Sandnes Orkesterforening har i 2010 hatt 4 produksjoner med til sammen 6 konserter/forestillinger. I anledning Sandnes 150-års jubileum, tok vi Jubileumskomitêen på alvor. Vi arrangerte konsert med verket Voluspaa som omhandler Fortid, nåtid og framtid. Vi inviterte byens kor og fikk god respons. Hele 250 sangere fra ulike kor i Sandnes sang sammen med Sandnes orkesterforening på 2 konserter i Sandnes Kulturhus i mars. En mektig opplevelse! Tradisjonen tro arrangerte vi vårkonserten vår, kalt Klassisk i mai. Denne gangen ble Sandnes Kirke for liten for oss. Orkesteret har blitt såpass stort at vi måtte flytte konserten til Gand Kirke. Her fremførte vi bl.a. Symfoni nr 5 av Tsjaikovsky. Denne konserten står som et høydepunkt rent musikalsk for orkesteret! Høsten gikk stort sett med til forberedelser til En hyllest til Gershwin 2 helaftens konserter viet George Gershwins s musikk. Vi samarbeidet med Sandnes Opera- og Operettekompani og Sandnes Operakor. Med oss hadde vi 2 unge norske sangere og ikke minst den amerikanske pianisten Anthony Molinaro. Stemningen sto i taket i Sandnes Kulturhus under hans tolkning av kjente Rhapsody in Blue! En fantastisk musikalsk opplevelse alle som var der vil huske lenge! I desember arrangerer vi Julekonsert i Gand Kirke i samarbeid med Gand Menighet. På denne konserten er publikum invitert til å delta aktivt. De som ønsker det kan synge med i Händel s Messias på 2 av korsatsene, bl.a. Hallelujakoret. Vi satser på stor oppslutning! Det blir dessuten allsang. Sandnes Orkesterforening v/ingrid Hyldmo,A.B.Grøndahlsv.5f, 4023 Stavanger tlf.

11 I 2010 har orkesterforeningen benyttet 3 dirigenter. Morten Wensberg dirigerte oss for første gang i Voluspaa i mars. Det gjorde han så bra at vi engasjerte han igjen til Gershwin i oktober. Klassisk i mai ble meget godt ivaretatt av professor Jan Bjøranger som også var solist på samme konsert. Julekonserten blir dirigert av Odd Sveinung Johnsen, vår tidligere faste dirigent. 3 meget ulike dirigenter som alle på hver sin måte er med på å løfte orkesterets nivå for hver konsert. Virksomhetsplanen for 2011 er klar, med unntak av populærkonsert i oktober. Her er vi ikke helt i mål med artist, men jeg kan røpe at vi har noen spennende navn i sikte.. Dette håper vi blir fastsatt i løpet av desember Vi legger opp til 5 ulike prosjekter med til sammen 14 konserter /forestillinger. Årets første prosjekt blir OPERAGALLA En samling vakre operaperler. Vi samarbeider igjen med Sandnes Opera- og Operettekompani. Denne gangen med kjente svisker fra opera/operetteverdenen. 2 mannige sangsolister; Jan Erik Fillan og Anders Vangen. Til å dirigere oss har vi lykkes i å få Kjell Seim, en meget rutinert norsk dirigent som vi vet har mye å bidra med. Vi lover en festforestilling!. I april skal vi i samarbeid med Den kulturelle skolesekken gjøre 4 konserter for barn i barneskolen i Sandnes. Orkesterverket bygget på eventyret Peter og ulven. Vi spiller verket, mens animasjonsfilmen laget til musikken vises. Instrumentene i orkesteret har alle hver sin karakter/tema i eventyret. Dette er en fin måte å presentere instrumentene i et symfoniorkester på. Klassisk i mai blir også dette året i Gand Kirke. Vi satser på nok en fin konsertopplevelse, denne gangen med Beethoven s 7. symfoni som hovedverk. Kommende høst ønsker vi å prøve oss innenfor populærsjangeren igjen. Vi jobber mot kjente norske solister som kan fylle Kulturhuset. Hvem det blir er ikke helt sikkert enda. Vi har som mål å sette opp balletten Nøtteknekkeren hvert annet år i desember. I desember 2011 blir det vår tredje oppsetting. Også nå skal ca 200 elever fra Kulturskolene i Sandnes og Stavanger, samt dansere fra Vågen vgs delta. Til å toppe laget, henter vi inn solister fra nasjonalballetten. Sandnes Orkesterforening v/ingrid Hyldmo,A.B.Grøndahlsv.5f, 4023 Stavanger tlf.

12 Vi syns vi har funnet en god form på sesongene våre og ønsker å fortsette slik, samtidig som vi alltid er åpne for nye impulser og utfordringer. Vi vil fortsatt samarbeide med Sandnes Opera- og Operettekompani. Her får vi spilt musikkteater i ulike sjangre, fra ballett, opera/operette til musikaler. Våre Klassisk i mai konserter er viktige i orkestertradisjonen. Vi ønsker også å produsere konserter for Den kulturelle skolesekken, slik at barn og unge i Sandnes blir kjent med orkestermusikk. I fremtiden vil vi se om vi også kan få til samarbeid med Den kulturelle spaserstokken. Populærkonserter vil vi gjerne også ha som en del av vår virksomhet. Dette ønsker vi også å fortsette med, gjerne også i samarbeid med andre institusjoner i Sandnes. Vi mener at vi på denne måten når ut til et bredt Sandnespublikum. For å opprettholde og utvikle den kvaliteten Sandnes Orkesterforening har er det nødvendig med en god økonomi. Gjennom bymusikerordningen gir Sandnes Kommune oss muligheten til å ta utfordringer og løse oppgaver svært få byorkestre kan gjøre. For å opprettholde dette er vi avhengige av driftstilskuddet fra Sandnes Kommune. Sandnes Orkesterforening søker med dette om et driftstilskudd fra Sandnes Kommune for 2010 på kr Rapport for virksomheten i 2010, handlingsplan for 2011, foreløpig regnskap for 2010 og foreløpig budsjett for 2011 følger denne søknaden. Godkjent regnskap for 2010 og vedtatt budsjett for 2011 ettersendes etter orkesterets årsmøte i februar Vi håper på velvillig behandling av søknaden. Sandnes 28 november 2010 Ingrid Hyldmo -daglig leder- Sandnes Orkesterforening v/ingrid Hyldmo,A.B.Grøndahlsv.5f, 4023 Stavanger tlf.

13 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt. RAPPORT FOR SANDNES ORKESTERFORENINGS VIRKSOMHET I 2010 VÅRSEMESTER Sandnes Fortid, nåtid, fremtid. Program: VOLUSPAA av David Monrad Johansen Hjalarljod av Eivind Groven Medvirkende: Ljomen Blandakor, Sandneskameratene, Concentus, Viva- Sandnes Kulturskolekor, Sandnes Operakor og kor fra Lundehaugen vgs. Solister: Siri Thornhill, sopran, Elin Aase, mezzo, Ådne Sæverud, baryton. Dirigent: Morten S. Wensberg. Sandnes Orkesterforening, arr. Sandnes Kulturhus 13 mars og 14 mars 2010 Publikum: ca. 800 Klassisk i mai Tradisjonell symfonikonert. Program: Fratres for solo fiolin, strykere og slagverk av Arvo Pärt. Symfoni nr.5 av Pjotr Tsjaikovsky. Medvirkende: Sandnes Orkesterforening (arr.), dirigent og solist. Jan Bjøranger. Gand Kirke 30 mai 2010 Publikum: ca 100 HØSTSEMESTER En hyllest til Gershwin Samarbeid med Sandnes Opera- og Operettekompani. Program: En amerikaner i Paris, Rhapsody in Blue og Porgy and Bess (konsertverjon)- alle av G. Gershwin. Medvirkende: Solister:Anthony Molinaro, klaver, Janne Berglund, sopran, Håvard Stensvold, baryton. Ljomen Blandakor, Solisterkoret, Sandnes Operakor og Sandnes Ork.forening. Dirigent: Morten S. Wensberg. Publikum: ca. 850 Sandnes Orkesterforening v/ingrid Hyldmo,A.B.Grøndahlsv.5f, 4023 Stavanger tlf.

14 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette det inn på nytt. Julekonsert Sing along Publikum inviteres til å synge med på kjente julemelodier. I tillegg er de av publikum som ønsker, invitert til å øve hjemme og synger så med på 2 satser fra Messias. Program: Julekonsert av Corelli Messias av Händel (1 del + Hallelujakoret) Diverse julemelodier. Medvirkende. Solister: Elin Aase, sopran, Rønnaug Bakke, alt, Per Sigmund Rettedal, tenor, Nils Erik Steinsbø, baryton. Gand Kirkekor Dirigent: Odd Sveinung Johnsen Sandnes Orkesterforening (arr) Gand Kirke 12 desember 2010 kl Publikum:? Sandnes Orkesterforening v/ingrid Hyldmo,A.B.Grøndahlsv.5f, 4023 Stavanger tlf.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 3. Søknad om driftstilskudd for 2010

Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 3. Søknad om driftstilskudd for 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 3 Søknad om driftstilskudd for 2010 Kvinnekoret Concentus er kjent for å holde høy kvalitet, noe som også skulle være godt kjent for Sandnes kommune.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09 KLAGE FRA LUNDEHAUGEN VGS PÅ AVSLAG PÅ HUSLEIESTØTTE

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /09 KLAGE FRA LUNDEHAUGEN VGS PÅ AVSLAG PÅ HUSLEIESTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906389 : E: 223 C00 : Erland Bræin Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 09.11.2009 71/09 KLAGE FRA LUNDEHAUGEN

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Velkommen til Operaen!

Velkommen til Operaen! DEN NORSKE OPERA & BALLETT FOR SKOLER & BARNEHAGER 2012/2013 DEN NORSKE OPERA & BALLETT TILBYR FORMIDLINGS- AKTIVITETER KNYTTET TIL DET SOM SKJER PÅ SCENENE VÅRE. ALT FRA DAGLIGE OMVISNINGER OG MØTER MED

Detaljer

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet Visjon Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt

Detaljer

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12 2003 Sør-Trøndelag Orkesterforening tmh-12 Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til konsert med Unge solister PROGRAM G. F. Händel Fra Water Music, suite II i D-dur, sats

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Koret utviklet seg under Marthe musikalsk etterhvert i retning av et mer seriøst reportoar. Bildet over viser Marthe og koret i aksjon under et

Koret utviklet seg under Marthe musikalsk etterhvert i retning av et mer seriøst reportoar. Bildet over viser Marthe og koret i aksjon under et VOLLENKORET 1990 2007 Vollenkorets start går tilbake til en vårfest i Vollen Ungdomslag i april 1990 da tre sangglade sjeler luftet ideen om et kor. Dermed var det hele igang. Interessen var overveldende,

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera

Scenestatistikk.no 2014: Bergen Nasjonale Opera Scenestatistikk.no 4: Bergen Nasjonale Opera Status: Sendt inn per: 6.7.6 9:5 Utfylt av Navn Olaf Mackenzie E-post olaf@bno.no Telefon 9767 Egne produksjoner i 4 Med Egne produksjoner menes: (klikk her)

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011

Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Handlingsplan Program og Produksjonsavdeling 23 mai 2011 Mål kunstnerisk virksomhet Kvalitet Punkt 1 og 4 Ansettelse: Alle musikere i TSO blir ansatt etter prøvespill som sikrer høy kvalitet på utøveren.

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan orkester Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200801228 : E: 026 C33

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200801228 : E: 026 C33 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801228 : E: 026 C33 : Jens Thordal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 2/09 ETABLERING AV

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

Innholdsrik høst med SSO

Innholdsrik høst med SSO Pressebilder for høsten kan lastes ned http://www.sso.no/presserom/pressebilder/15 Innholdsrik høst med SSO Stavanger Symfoniorkesters høstsesong byr på fargerik musikk, store klassikere, film og opera,

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Talentutvikling - Rogaland

Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling i Rogaland Regionalt samarbeidsråd Institutt for musikk og dans UiS Kulturskolerådet, avdeling Rogaland MDD ( ved Skeisvang vgs, Haugesund) talentprogrammene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta De Unges Orkesterforbund Nordland Nordland Ung Symfonietta UNOF Nordland - en aktiv krets 9 medlemsorkestre over 150 aktive orkestermusikere i alderen 6-20 år 5-6 helgeseminarer / prosjekter med avsluttningskonsert,

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Søknad om tilskudd til kulturarrangement

Søknad om tilskudd til kulturarrangement 1 Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 Steinkjer Steinkjer, 5.4.2017 Søknad om tilskudd til kulturarrangement Sparbu songlag og Sparbu hornmusikklag har gjennom mange tiår vært en del av et aktivt kulturliv

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Fomannskapssalen Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG OM HUSLEIESTØTTE FOR ARRANGEMENTET SHOW IT FRA BYMENIGHETEN

KLAGE PÅ AVSLAG OM HUSLEIESTØTTE FOR ARRANGEMENTET SHOW IT FRA BYMENIGHETEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200801735 Arkivkode : E: 223 C84 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.04.2009 32/09 KLAGE PÅ AVSLAG OM HUSLEIESTØTTE

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

Scenestatistikk.no 2016: Stavanger Symfoniorkester

Scenestatistikk.no 2016: Stavanger Symfoniorkester Scenestatistikk.no 16: Stavanger Symfoniorkester Status: Sendt inn per: 1.7.17 6:4 * = Må fylles ut? = Klikk for retningslinjer/hjelpetekst Utfylt av Navn * Erik Landmark E-post * erik.landmark@sso.no

Detaljer

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden

Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Bydel Sagene Ved innsendelse av søknad bekreftes samtidig at man er innforstått med bydelens

Detaljer

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse

Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Sentraladministrasjonen Kultur- og idrettsavdelinga Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet - høringsuttalelse Viser til brev av 14. september

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 93/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Bystyret 06.09.2011 93/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200702385 : E: C34 &58 : Hallvard Fagerland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 63/11 Bystyret

Detaljer

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9

Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Dato: 12.08.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/1 Mary Anne Johannessen 026.9 Saksgang Saksnr Utvalg Møtedato 14/28 Ullern kultur- og

Detaljer

Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år

Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år Drammen kulturskole 40 år Drammen by 200 år Drammen kulturskole i samarbeid med Drammen Symfoniorkester feirer med festforestillinger i Drammens Teater torsdag 27. oktober 2011 kl. 20.00 fredag 28. oktober

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902499 : E: 233 C00 &75 : Kjersti Rui Nygard Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 8/11 RAPPORT

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Bodø Rhythm Group framtidig ordning

Bodø Rhythm Group framtidig ordning Kulturkontoret Saksf ramlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20846/2012 2012/2590 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/20 Komitè for levekår 03.05.2012 12/67 Bystyret 24.05.2012 Bodø Rhythm Group framtidig

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger Musikalsk CV CAROLINE RØSTE Fra Os i Østerdalen Sanger Mål og drømmer Langsiktig mål Hovedmålet mitt har til nå først og fremst vært å ha det gøy med musikken. Min største drøm er å nå så langt som mulig

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL HUSLEIESTØTTE

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL HUSLEIESTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801735 : E: 223 C84 : Erland Bræin Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 16.06.2008 53/08 KLAGE PÅ AVSLAG

Detaljer

SØKNAD TIL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FRA NAMDAL SYMFONIORKESTER

SØKNAD TIL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FRA NAMDAL SYMFONIORKESTER SØKNAD TIL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FRA NAMDAL SYMFONIORKESTER Prosjekt Søknader gjelder: Namdal Symfoniorkester med venner - kirkekonsert Tittel på prosjektet: Grunnlovsjubileet 2014 1 Prosjekt Søknader

Detaljer

Henrik ENGER HOLM. Mobil: +47 948 82 603 Epost: henrikeh98@gmail.com RESUME FOR

Henrik ENGER HOLM. Mobil: +47 948 82 603 Epost: henrikeh98@gmail.com RESUME FOR Henrik RESUME FOR ENGER HOLM Mobil: +47 948 82 603 Epost: henrikeh98@gmail.com Hvem er jeg? Mitt navn er Henrik Enger Holm. Jeg er født i Oslo i 1998 og bor på Bygdøy sammen med min bror og mine foreldre.

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016

Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 Årsberetning med regnskap Våland skolekorps 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag...2 2 Organisering og medlemmer...2 2.1 Styret...2 2.2 Medlemmer...3 2.3 Arbeidsgrupper...3 3 Musikalske Aktiviteter...4

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken våren 2018

Den kulturelle spaserstokken våren 2018 SKIEN KOMMUNE Den kulturelle spaserstokken våren 2018 Du er invitert! Programmet for Den kulturelle spaserstokken (DKSS) våren 2018 er utarbeidet av kulturkontoret i samarbeid med helse og velferd. Profesjonelle

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Sesongprogram. Våren 2016

Sesongprogram. Våren 2016 Sesongprogram Våren 2016 KammeRana Sesongprogram våren 2016 Mo Kirkemusikkfestival: Aejlies Gaaltije The Sacred Source Frode Fjellheim har i en årrekke skapt musikk inspirert av samisk tradisjon, bl.a.

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/16

Plan for DKS skoleåret 2015/16 Plan for DKS skoleåret 2015/16 Den kulturelle skolesekken i Åmot kommune Besøksadresse: Torget 1 postadresse: Torget 1 telefon: 62434044 faks: epostadresse: postmottak@amot.kommune.no hjemmeside: Amot.kommune.no

Detaljer

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD Program 2017 Kulturopplevelser på dagtid Det er godt dokumentert at gode kulturopplevelser er viktig for menneskers livsglede. Gjennom Den kulturelle spaserstokken ønsker Fredrikstad

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar Begynnernivå Mellomnvivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2011-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2011-2020 2011 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2011-2020 2 Innhold 1. FORORD TIL HØRINGSUTKASTET... 4 2. INNLEDNING... 5 3. VISJON OG VERDIER FOR KULTURPOLITIKKEN I SANDNES... 7 4. FRIVILLIG KULTURAKTIVITET... 8 5. KULTURFORMIDLING...

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) 2011 2013 Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland 20.02.2011 Handlingsplanen for 2011-2013 er fundamentert i forbundets vedtatte

Detaljer

Dansemiljøet i regionen i dag

Dansemiljøet i regionen i dag Dansemiljøet i regionen i dag Interessen for dans er i stadig vekst. Kulturskoler, private danseskoler som Steps dansestudio og åpne tilholdssted for streetdancere som L54 i Sandnes og Metropolis i Stavanger

Detaljer

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Ola og Merethe er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 10. TRINN 2015/2016 Periode Tema Kompetansemål Arbeidsmål Aktiviteter/innhold Vurdering 35-37 Folkemusikk med fokus på Afrika og Amerika. Øve inn og framføre et musikk Komponere: materiale

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 7. juni 2007 revidert versjon ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse

Detaljer

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag Strategi- og handlingsplan 2007-2009 Norges Korforbund Nord-Trøndelag Norges Korforbund Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til Norges Korforbunds visjon, hovedmål og verdier for perioden 2007-2012: Visjon

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09. Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkorganisasjoner 2009

Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09. Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkorganisasjoner 2009 Melding til utvalg forkultur og oppvekst 22.06.09 50/09 Arkivkode : E: 223 C10 Saksnr. : 200900285-69 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Fra : Kultursjefen Dato : 02.06.2009 Kopi : Driftstilskudd til

Detaljer