Innkalling av Fellesnemnd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling av Fellesnemnd"

Transkript

1 Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf , sms til eller per epost til Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale. Seminardel: «Risikopunkt som må handterast» starter etter sakene er handsama. Sakliste Saknr Tittel 001/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/18 Godkjenning av møteprotokoll 003/18 Reglement fellesnemnd, PSU og andre politiske utval under fellesnemnda Oppdatering med valnemnd 004/18 Politisk hovudprosjekt: Identitet, symbol og felles kultur.- val prosjektgruppe 005/18 Fråsegn til Fylkesmannen - økonomiplanar 006/18 Sambandet Vest - godkjenning av bruk av midlar 007/18 Reglement - arbeidsvilkår og godtgjersle for medlemmar av fellesnemnda 008/18 Søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd 009/18 Kulturkomité 010/18 Melding/orientering til fellesnemnda januar 2018 Øyvind Oddekalv møteleiar Tove Mette Arnø Fyllingen møtesekretær

2 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 001/18 Fellesnemnd PS Saksbehandlar ArkivsakID Tove Mette Arnø Fyllingen 18/11 Godkjenning av innkalling og saksliste : Innkalling og saksliste vert godkjent

3 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 002/18 Fellesnemnd PS Saksbehandlar ArkivsakID Tove Mette Arnø Fyllingen 18/11 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg: Protokoll - Fellesnemnd : Møteprotokollen vert godkjent

4 Møteprotokoll for Fellesnemnd Møtedato: Møtestad: Rådhuset, Manger Møtetid: 12:00-15:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Jon Askeland Radøy SP Medlem Jostein Borlaug Radøy AP Medlem Kirsti Gjetle Floen Radøy AP Medlem May Britt Vågenes Gjerde Radøy SP Medlem Øyvind Oddekalv Meland AP Utvalsleiar Nils Marton Aadland Meland H Medlem Øyvind Bratshaug Meland FRP Medlem Sølvi Knudsen Meland SP Medlem Anne Grete Eide Meland AP Medlem Marit Jøssang Meland KRF Medlem Astrid Aarhus Byrknes Lindås KRF Nestleiar Asle Hetlebakke Lindås KRF Medlem Nina Bognøy Lindås AP Medlem Ståle Juvik Hauge Lindås AP Medlem Anna K.Valle Lindås SP Medlem Bjarte Vatnøy Lindås FRP Medlem Nina Stabell Øvreås Lindås FRP Medlem Karl Vågstøl Lindås H Medlem Sveinung Toft Lindås V Medlem Forfall meldt frå medlem: Parti Rolle Kenneth Murberg Radøy H Medlem Leif Hosøy Sleire Lindås KRF Medlem Frammøtte varamedlemmer: Parti Erstatter medlem Normann Sæbø Radøy H Kenneth Murberg Odd Leif Mjøs Lindås KRF Leif Hosøy Sleire Følgjande frå administrasjonen møtte: Jarle Landås-rådmann Radøy, Martin W Kullid-rådmann Meland, Tove Mette Arnø Fyllingensekretær, Ørjan Raknes Forthun-programansvarleg

5 Sakliste Saknr Tittel 019/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 020/17 Godkjenning av møteprotokoll 021/17 Styringsdokument Alver kommune 022/17 Politisk reglement for fellesnemnd og utval gjeldande samanslåing av Alver kommune 023/17 Retningsliner prosjektstyring 024/17 Godkjenning av omstillingsavtale 025/17 Budsjett for fellesnemnda, prosjektperioden /17 Delegering programansvarleg 027/17 Mandat - identitet, symbol og felles kultur 028/17 Prosjektmandat arbeidsgjevarpolitikk 029/17 Prosjektmandat kommunikasjon 030/17 Møteplan Alver kommune /17 Melding/orientering 019/17: Godkjenning av innkalling og saksliste : Innkalling og saksliste vert godkjent Fellesnemnd Mandat valnemnda vert sett opp under melding/orientering. Ellers ingen merknader, samrøystes. FN - 019/17 VEDTAK: Innkalling og saksliste vert godkjent /17: Godkjenning av møteprotokoll : Møteprotokollen vert godkjent Fellesnemnd Ingen merknader, samrøystes. FN - 020/17 VEDTAK: Møteprotokollen er godkjent

6 021/17: Styringsdokument Alver kommune Styringsdokument Alver kommune vert vedteke som det ligg føre i saka Fellesnemnd partsamansett utval Framlegg J.Næss: Pkt. 3.6 Dei tillitsvalde skal vere representert i følgjande delprosjekt: 1-2 representantar i organisasjonsutviklingsprosjekt Ny setn. siste avsnitt Kap 1. styringsdokumentet kan rullerast ved behov. Framlegget med endringar vart samrøystes vedteke. PSU - 005/17 UTTALE: Framlegget vart vedteke med følgjande endring: Pkt. 3.6 Dei tillitsvalde skal vere representert i følgjande delprosjekt: 1-2 representantar i organisasjonsutviklingsprosjekt Kap.1 - ny setning siste avsnitt: Styringsdokumentet kan rullerast ved behov Fellesnemnd Framlegget med innstillinga frå PSU vart samrøystes vedteke. FN - 021/17 VEDTAK: Styringsdokument Alver kommune er vedteke med fylgjande endring: Pkt. 3.6 Dei tillitsvalde skal vere representert i følgjande delprosjekt: 1-2 representantar i organisasjonsutviklingsprosjekt Kap.1 - ny setning siste avsnitt: Styringsdokumentet kan rullerast ved behov /17: Politisk reglement for fellesnemnd og utval gjeldande samanslåing av Alver kommune Politisk reglement vert vedteke som det ligg føre Fellesnemnd partsamansett utval Uttale frå PSU: Avsnitt 2 under 1.9 ugildskap går ut. Framlegget med endring vart samrøystes vedteke. PSU - 006/17 UTTALE: Politisk reglement vert vedteke med følgjande endring: Pkt 1.9 ugildskap avsnitt 2 går ut Fellesnemnd Uttale PSU: Avsnitt 2 under 1.9 ugildskap går ut. Uttalen vart samrøystes vedteke

7 Framlegg, endring frå A.Byrknes-Lindås Krf: 1.6 Deltaking i møte av andre enn valde medlemmer Programansvarleg og rådmennene deltek i møtene og har talerett. Politisk sekretær deltek og førar protokoll. Framlegget fekk 18 røyster (mot N.Øvreås-Lindås Frp, B.Vatnøy-Lindås Frp og Ø.Bratshaug-Meland Frp) Framlegg, tillegg frå B.Vatnøy-Lindås Frp: For 2017 videreføres reglene som er vedtatt vedrørende godtgjørelse for folkevalgte. Det må komme ei ny sak snarest der man vedtar reglene som gjelder for 2018 og Framlegget vart samrøystes vedteke. Reglementet med endringane vart samrøystes vedteke. FN - 022/17 VEDTAK: Politisk reglement er vedteke med fylgjande endringar: Avsnitt 2 under 1.9 ugildskap går ut. 1.6 Deltaking i møte av andre enn valde medlemmer Programansvarleg og rådmennene deltek i møtene og har talerett. Politisk sekretær deltek og førar protokoll. For 2017 videreføres reglene som er vedtatt vedrørende godtgjørelse for folkevalgte. Det må komme ei ny sak snarest der man vedtar reglene som gjelder for 2018 og /17: Retningsliner prosjektstyring Reglement prosjektstyring vert vedteke som det ligg føre i saka Fellesnemnd partsamansett utval Tillegg (under innleiing): Retningslinane kan rullerast ved behov. Framlegget med endring vart samrøystes vedteke. PSU - 007/17 UTTALE: Framlegget vart vedteke med følgjande endring: Retningslinene kan rullerast ved behov Fellesnemnd Framlegget med endringsframlegg PSU Retningslinane kan rullerast ved behov. Samrøystes vedteke. Framlegg frå Ø.Bratshaug-Meland Frp: Tillegg i innleiing: Prosjektene skal følge Prince 2 metodikk Framlegget frå Ø.Bratshaug fekk 6 røyster og fall (Ø.Bratshaug-Meland Frp, N.Øvreås-Lindås Frp, B.Vatnøy-Lindås Frp, K.Vågstøl-Lindås H, N.Sæbø-Radøy H og N.M.Aadland-Meland H) FN - 023/17 VEDTAK: Retningsliner prosjektstyring er vedteke med endring.

8 /17: Godkjenning av omstillingsavtale Fellesnemnda godkjenner vedlagde omstillingsavtale FELLESNEMND PARTSAMANSETT UTVAL Pkt 3.1.HTV frå PSU peikar ut 3 TV til omstillingsutvalet. Pkt 3.1 Fra utpeikar HTV i Alver kommune dei tre rep til omstillingsutval. Pkt 5.4 Ta med tittel AML 16 og 16.2 henvising Framlegget vart samrøystes vedteke med endringane PSU - 008/17 UTTALE: Framlegget vert vedteke med følgjande endring: Pkt 3.1.HTV frå PSU peikar ut 3 tillitsvalde til omstillingsutvalet. Pkt 3.1 Fra utpeikar HTV i Alver kommune dei tre rep til omstillingsutval. Pkt 5.4 AML 16 Arbeidstakeren sine rettigheter ved virksomhetsoverdragelse 16.2 Lønns- og arbeidsvilkår Fellesnemnd Framlegget med endringane frå PSU vart samrøystes vedteke. FN - 024/17 VEDTAK: Fellesnemnda godkjenner vedlagde omstillingsavtale med fylgjande endringar: Pkt 3.1.HTV frå PSU peikar ut 3 tillitsvalde til omstillingsutvalet. Pkt 3.1 Fra utpeikar HTV i Alver kommune dei tre rep til omstillingsutval. Pkt 5.4 AML 16 Arbeidstakeren sine rettigheter ved virksomhetsoverdragelse 16.2 Lønns- og arbeidsvilkår /17: Budsjett for fellesnemnda, prosjektperioden Fellesnemnda: Vedtek det framlagde budsjett for perioden Ber om tertialvise rapportar frå 2018 Delegerer til prosjektansvarleg å omdisponere/endre årsbudsjettet med inntil 25 % Fellesnemnd partsamansett utval Framlegget vart samrøystes vedteke. PSU - 009/17 VEDTAK: Fellesnemnda: Vedtek det framlagde budsjett for perioden Ber om tertialvise rapportar frå 2018 Delegerer til programansvarleg å omdisponere/endre årsbudsjettet med inntil 25 %

9 Fellesnemnd Skriv frå kyrkjeleg fellesråd fellesnemnd - innspel budsjett - er sendt fellesnemnda Framlegg frå B.Vatnøy-Lindås Frp: Søknaden fra kyrkjeleg fellesråd vert lagt fram som sak til fellesnemnda i neste møte. Framlegg frå A.AA.Byrknes-Lindås Krf: Nytt punkt. 10. Nye Alver kommune markerer korpsenes år i Fellesnemnda kjem attende til finansiering i 1.møte i Framlegg frå A.K.Valle-Lindås Sp: Ny post i budsjettet: Demokratibygging 2018 kr , 2019 kr og 2020 kr Totalt kr Finansiering: Tilsvarande reduksjon av post 17 - til uføresett. Framlegget med dei tre tillegga vart samrøystes vedteke. FN - 025/17 VEDTAK Fellesnemnda: Vedtek det framlagde budsjett for perioden med endringar Ber om tertialvise rapportar frå 2018 Delegerer til prosjektansvarleg å omdisponere/endre årsbudsjettet med inntil 25 % /17: Delegering programansvarleg Delegeringsreglement for Alver kommune, frå fellesnemnda til programansvarleg, vert vedteke som det ligg føre Fellesnemnd Tillegg pkt 6... i samsvar med budsjett... Framlegg om endring frå Ø.Oddekalv: Dersom tvil om ei sak er av prinsipiell karakter skal det tas opp i saksførebuande utval, det er saksførebuandeutval som som endeleg avgjer... Framlegget vart vedteke mot 7 røyster (Ø.Bratshaug-Meland Frp, B.Vatnøy-Lindås Frp, N.Øvreås- Lindås Frp, N.Sæbø-Radøy H, N.M.Aadland-Meland H, K.Vågstøl-Lindås H og S.Knudsen-Meland Sp) Framlegg B.Vatnøy-Lindås Frp: Dersom det oppstår tvil om ei sak er prinsipiell eller ikkje, skal dette drøftast mellom programansvarleg og fellesnemnda Framlegget fekk 7 røyster og fall (Ø.Bratshaug-Meland Frp, B.Vatnøy-Lindås Frp, N.Øvreås-Lindås Frp, N.Sæbø-Radøy H, N.M.Aadland-Meland H, K.Vågstøl-Lindås H og S.Knudsen-Meland Sp) FN - 026/17 VEDTAK: Delegeringsreglement for Alver kommune, frå fellesnemnda til programansvarleg, med endring er vedteke

10 027/17: Mandat - identitet, symbol og felles kultur Prosjektmandat - Politiske hovudprosjekt - Identitet, symbol og felles kultur vert vedteke som det ligg føre Fellesnemnd Framlegget vart samrøystes vedteke. Valnemnda legg fram innstilling om medlemmar til neste møte FN - 027/17 VEDTAK: Prosjektmandat - Politiske hovudprosjekt - Identitet, symbol og felles kultur er vedteke som det ligg føre /17: Prosjektmandat arbeidsgjevarpolitikk Prosjektmandat arbeidsgjevarpolitikk vert vedteke som det ligg føre i saka Fellesnemnd partsamansett utval Ingen merknader, samrøystes PSU - 010/17 VEDTAK: Prosjektmandat arbeidsgjevarpolitikk vert vedteke som det ligg føre i saka Fellesnemnd Framlegget vart samrøystes vedteke. FN - 028/17 VEDTAK: Prosjektmandat arbeidsgjevarpolitikk er vedteke som det ligg føre i saka /17: Prosjektmandat kommunikasjon Prosjektmandat kommunikasjon vert vedteke som det ligg føre i saka Fellesnemnd partsamansett utval 4.2. (inntil går ut)2 tillitsvalde 4.3. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (under rådene), landbruksorganisasjonane (under næring) Framlegget med endringar vart samrøystes vedteke PSU - 011/17 UTTALE: Prosjektmandat kommunikasjon vert vedteke med følgjande endring: Referansegrupper (tillegg) 2 tillitsvalde, råd for menneske med nedsett funksjonsevne, landbruksorganisasjonane Fellesnemnd

11 4.2. (inntil går ut)2 tillitsvalde 4.3 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (under rådene), landbruksorganisasjonane (under næring) Rette til: Fellesnemnda er politisk styringsgruppe Framlegget med endringar vart samrøystes vedteke FN - 029/17 VEDTAK: Prosjektmandat kommunikasjon, med endringar, er vedteke /17: Møteplan Alver kommune 2018 Møteplan 2018 vert godkjent som den ligg føre i saka Fellesnemnd partsamansett utval Ingen merknader, samrøystes. PSU - 012/17 UTTALE: Møteplan 2018 vert godkjent som den ligg føre i saka Fellesnemnd Framlegget vart samrøystes vedteke. FN - 030/17 VEDTAK/INNSTILLING/UTTALE: Møteplan 2018 er godkjent som den ligg føre i saka /17: Melding/orientering Meldinga vert teke til orientering Fellesnemnd partsamansett utval Meldingar/orienteringar Pågåande prosjekt status DigiAlver sluttrapport forprosjekt ved programansvarlig Ørjan Raknes Forthun Barnevern vert å koma tilbake til i fellesnemnda Programkontor ved programansvarlig Ørjan Raknes Forthun Brannsamarbeid ved leiar PSU Øyvind Oddekalv Trainee/Lærling ved programansvarlig Ørjan Raknes Forthun Ingen merknader, samrøystes PSU - 013/17 VEDTAK/INNSTILLING/UTTALE: Meldinga vert teke til orientering Fellesnemnd Meldingar/orienteringar Pågåande prosjekt status

12 DigiAlver sluttrapport forprosjekt ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun Barnevern vert å koma tilbake til i fellesnemnda sitt møte i januar Programkontor ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun Beredskap ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun Brannsamarbeid ved leiar i fellesnemnda Øyvind Oddekalv Trainee/Lærling ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun Framlegget vart samrøystes vedteke. Mandat valnemnda - spørsmål frå Nils Marton Aadland ynskjer sak Felles landbrukskontor - spørsmål frå Normann Sæbø oppstart prosjekt Ynskje om oppstart prosjekt - felles landbrukskontor - vert send programansvarleg Framlegget vart samrøystes vedteke. Fellesnemnda ynskjer at programansvarleg på vegne av Alver kommune har ein tilknytning til Vest brann og redningsregion, td observatørstatus. Framlegget vart samrøystes vedteke. Programansvarleg utarbeider mandat/retningslinjer for valnemnda til neste møte i fellesnemnda. Framlegget vart samrøystes vedteke. FN - 031/17 VEDTAK: Meldinga er teke til orientering Ynskje om oppstart prosjekt - felles landbrukskontor - vert send programansvarleg Programansvarleg utarbeider mandat/retningslinjer for valnemnda til neste møte i fellesnemnda. Fellesnemnda ynskjer at programansvarleg på vegne av Alver kommune har ein tilknytning til Vest brann og redningsregion, td observatørstatus

13 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 003/18 Fellesnemnd PS Saksbehandlar ArkivsakID Ørjan Raknes Forthun 17/1868 Reglement fellesnemnd, PSU og andre politiske utval under fellesnemnda Oppdatering med valnemnd Forslag til reglement for valnemnda vert teke inn som kapittel 1.16 i «Reglement fellesnemnd, PSU og andre politiske utval under fellesnemnda». Eksisterande kapittel 1.16 vert nytt kapittel Saksopplysningar: Saka skal avgjerast i fellesnemnda Bakgrunn Fellesnemnda vedtok «Reglement fellesnemnd, PSU og andre politiske utval under fellesnemnda» i sak 22/17. Her er det ikkje eigne føringar for valnemnda. Det vert i tilfelle dekka av kapittel 1.16 Andre utval: «Reglement for gjennomføring av fellesnemnd gjeld for partssamansett og eventuelt andre politiske utval så langt dei høver.» Saksutgreiing Følgjande vert føreslått som nytt kapittel 1.16 i «Reglement fellesnemnd, PSU og andre politiske utval under fellesnemnda»: 1. Valnemnda Valnemnda skal koma med framlegg til medlemmar i ulike komitear som vert oppretta i samband med å etablera ein ny kommune Valnemnda skal, så langt det er relevant, følgja retningslinene til fellesnemnda. Spesielt for valnemnda gjeld: Valnemnda er fellesnemnda si nemnd. Nemnda er samansett av tre medlemmar frå fellesnemnda ein frå kvar kommune. Valnemnda konstituerer seg sjølve. Programleiinga deltek på møta etter førespurnad frå leiaren. Ein sekretær frå programkontoret skal vera til stade i møtet og føra møteprotokoll. Andre saker etter tilvising frå leiar av fellesnemnda.

14 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 004/18 Fellesnemnd PS Saksbehandlar ArkivsakID Ørjan Raknes Forthun 17/1868 Politisk hovudprosjekt: Identitet, symbol og felles kultur.- val prosjektgruppe Innstilling frå valnemnda: Medlemmer til prosjektgruppa identitet, symbol og felles kultur er: Leiar: Nestleiar: Nils Marton Aadland, Meland Nina Stabell Øvreås, Lindås Medlemer: Kirsti Gjetle Floen, Radøy Asle Hetlebakke, Lindås Sølvi Knudsen, Meland Saksopplysningar: Saka skal avgjerast i fellesnemnda Bakgrunn Prosjektmandat politisk hovudprosjekt identitet, symbol og felles kultur vart vedteke i fellesnemnda Prosjektgruppa skal bestå av leiar, nestleiar og tre medlemmer frå fellesnemnda Valnemnda har jobba med og finna medlemer til prosjektgruppa, og kjem med følgjande innstilling: Leiar: Nils Marton Aadland, Meland Nestleiar: Nina Stabell Øvreås, Lindås Medlemer: Kirsti Gjetle Floen, Radøy Asle Hetlebakke, Lindås Sølvi Knudsen, Meland

15 Saksframlegg Saksnr: Utval: Dato 005/18 Fellesnemnd Sakshandsamar: Lindås kommune Ørjan Raknes Forthun Arkivnr.: 17/1868 Klassering: Fråsegn til Fylkesmannen - økonomiplanar : Fellesnemnda meiner at kommunane sine investeringar i perioden fram til 2020 er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen Fellesnemnda meiner at de vedtekne investeringane fram til 2020 er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen. Fellesnemnda ønskjer at kommunane bruker felles og like føresetnader for økonomiplanarbeidet for Dette gjeld mellom anna folketalsvekst, renteutvikling og eigedomsskatt frå Fellesnemnda ønskjer at kommunane i størst mogleg grad koordinera arbeidet med økonomiplanane med omsyn på: o Investeringar og behov i Alver kommune o Gebyr- og betalingssatsar Fellesnemnda ønskjer at kommunane avgrensar bruken av uspesifiserte innsparingar. Saksopplysningar: Saka skal avgjerast i fellesnemnda Bakgrunn Med heimel i inndelingslova 26 skal fellesnemnda gi fråsegn til departementet om års-budsjettet for 2018 m/økonomiplan og årsbudsjettet for 2019 m/økonomiplan, slik dei er vedtekne av kommunestyra i kommunane i samanslåinga. Fylkesmannen har i brev datert bedt samanslåingskommunane om å sende denne fråsegna til Fylkesmannen innan 1. februar. Fylkesmannen seier i brevet at det er viktig at fellesnemnda legg vekt på: at kommunane sine investeringar i perioden fram til 2020 er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen vurdere om dei vedtekne investeringane er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen. Det er viktig at den

16 nye kommunen har eit solid økonomisk handlingsrom for å innfri forventningane dei første driftsåra. Saksutgreiing Vurdering av økonomiplanene til Lindås, Meland og Radøy for Med fokus på investeringsbudsjett og usikre forutsetninger for driftsbudsjettene Investeringsbudsjett/risiko renteauke: Total auke i gjeld fra Ein renteauke på 1% utover renta som er lagt inn i økonomiplanane vil om lag utgjere ein auka rentekostnad på 31 mill. kr. Dette svarar til om lag 45 årsverk. Ein auke på 1% rente vil utgjere 15 mill. kr berre på gjeldsauken frå 2017 til Dette svarar til om lag 20 årsverk. Ulik renteføresetnader i økonomiplanane: Auke i generelle investeringar fra 2017 til 2021 Auke i VA investeringarfra 2017 til 2021 Total gjeld generelle investeringar per 2021 Radøy 523 mill 195 mill 58 mill 703 mill Lindås 995 mill 660 mill 335 mill mill Meland 801 mill 612 mill 189 mill 986 mill Totalt for Alver mill mill 582 mill 3088 mill Radøy 1,55 % 1,55 % 1,75 % 1,75 % Lindås 1,45 % 1,65 % 2,15 % 2,28 % Meland 1,60 % 1,67 % 1,80 % 2,47 % Differanse mellom høgast og lågast 0,15 % 0,12 % 0,40 % 0,72 % I 2021 er differansen mellom Meland og Radøy sin budsjetterte rentesats 0,72%. Om ein nyttar den høgaste rentesatsen på den generelle gjelda i Radøy, vil dette utgjere ein auke i rentekostander på 5 mill. kr. For høgt budsjetterte inntekter: Det er i økonomiplanane til Radøy og Meland tatt omsyn til eigedomsskatt i alle fire åra i økonomiplanperioden. Etter intensjonsavtalen er det vedtatt at det ikkje skal vere eigedomsskatt i Alver kommune anna enn på «verk og bruk». Dette inneber at det i økonomiplanen til Radøy og Meland er lagt inn inntekt i 2020 og 2021 som ikkje vil kome i Alver, og såleis manglar tilsvarande for å ha ein økonomiplan i balanse: Eigedomsskatt på hus og hytter Radøy 8,8 8,8 Meland 14,8 14,8 Totalt 23,6 23,6 Dette utgjer om lag 44 årsverk.

17 I tillegg er det i Meland kommune lagt inn føresetnad om befolkningsvekst på 2,5%. Dette er på same nivå som når Meland var vekstkommune nr 2 i landet, og det er knytt uvisse til om denne veksten held fram. Folkeveksten som er lagt inn utgjer om lag 36 mill kr i auka inntekter frå Usikre driftsføresetnader og/ eller innsparingar som er lagt inn i økonomiplanane som ikkje er konkretisert: Lindås: For å handtere den auka rente og avdragsbelastninga knytt til investeringsbudsjettet, er det lagt inn uspesifiserte innsparingar i alle dei fire åra i økonomiplanperioden. Innsparingane i 2018 er knytt til konkrete tiltak, medan det ikkje er identifisert konkrete tiltak for innsparingane i Det pågår eit arbeid for å identifisere konkrete innsparingstiltak som skal vere klart til økonomiplanprosessen våren Innsparingane må gjennomførast for å handtere auka rente og avdragsbelastning. Dei budsjetterte innsparingane utgjer om lag 90 årsverk i økonomiplanperioden. Meland: Nye tiltak i 2018 Total årseffekt Nye tiltak i 2019 Total akkumulert årseffekt Det er lagt inn uspesifiserte innsparingar på 1,8 mill i 2020 og Nye tiltak i 2020 Total akkumulert årseffekt Grunnbemanning: Nye tiltak i 2021 Total akkumulert årseffekt Uspesifisert innsparing alle områder - 10,0 10,0-9,6 19,6 Oppvekst 2,7 1,9 1,9 3,8 1,9 5,8 5,8 Sjukeheimar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Heimetjenester 1,5 1,5 0,5 2,0 2,0 2,0 Eining for funksjonshemma 2,6 2,6 1,5 4,1 1,5 5,6 5,6 Uspesifisert innsparing PLO - 7,4 7,4 6,0 13,4 13,4 Sentralkjøkken 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Helse og sosial 1,5 1,5 0,5 2,0 0,5 2,5 2,5 Teknisk sektor 3,0 3,0 2,0 5,0 2,0 7,0 7,0 Prosjekter på tvers av tenesteområder: Merkantilproskjekt 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Administrasjon - hele organisasjonen 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 Barnevern - tiltak 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,3 14,5 24,8 39,3 13,4 42,8 9,6 62,4 I Meland kommune vert det berekna renter og avdrag først i året etter at låneopptaket er gjort. Dette inneber at økonomiplanen ikkje syner den reelle belastninga av renter og avdrag på investeringane som er gjennomført i økonomiplanperioden. Konsekvensen av dette er at renter og avdrag på investeringane som er gjennomført i økonomiplanen er om lag 13 mill.kr høgare enn det som framgår i Dei auka rente og avdragsutgiftene utgjer om lag 19 årsverk. Radøy: Det er lagt inn ein auke på 1,2 mill. kr i inntekter på byggesak i 2018 i forhold til faktisk inntektsnivå i Investeringsprosjektet knytt til Småbarnsavdeling ved Austebygd skule vil gje auka driftsutgifter som ikkje er lagt inn i økonomiplanen. Disposisjonsfond:

18 Disposisjonsfond per Radøy 16 mill Lindås 211 mill* Meland 29,6 mill Totalt for Alver 256,6 mill * Hvorav 100 mill skal plasserast langsiktig Vurdering Investeringane i dei tre kommunane er i det vesentlege knytt til kommunane sin kjerneaktivitet. Det er i utgangspunktet ei politisk prioritering å vurdere kor mykje av tilgjengelege ressursar som skal gå til gode bygg å yte tenestene i og kor mykje som skal gå til å skape innhald i bygga gjennom mellom anna tilsette. Det samla lånegjelda for Alver kommune blir høg og vil legge grensar for handlingsrommet for kommunestyret for den nye kommunen. I Lindås er auka investeringar finansiert gjennom innsparingar i drifta. Ei god del av desse innsparingane er uspesifiserte. Det er viktig at desse vert konkretisert med konsekvensar i økonomiplanprosessen for Det er uheldig for konsolideringa av dei tre budsjetta at det er brukt ulike føresetnader i utarbeidinga. Fellesnemnda bør be kommunane koordinere bruken av føresetnader slik at det er lettare å få heilskapleg oversikt over den økonomiske situasjonen for Alver kommune. Vedlagte saksdokument: Fråsegn-fellesnemnd - frå Fylkesmannen - vedlegg

19 Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2014/ Dykkar referanse Fellesnemnda for Nye Voss kommune Nye Ullensvang kommune Nye Øygarden kommune Alver kommune Bjørnefjorden kommune Fellesnemnda og fråsegn til kommunane sine budsjett og økonomiplanar Med heimel i inndelingslova 26 skal fellesnemnda gi fråsegn til departementet om årsbudsjettet for 2018 m/økonomiplan og årsbudsjettet for 2019 m/økonomiplan, slik dei er vedtekne av kommunestyra i kommunane i samanslåinga. Fylkesmannen er mottakar av fråsegnene frå fellesnemnda om årsbudsjett og økonomiplan for kommunane etter delegeringsvedtak av Fellesnemnda skal vidare ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga er sett i verk, det vil seie budsjettet for 2020 m/økonomiplanen for for den nye kommunen. Fylkesmannen ber om å få tilsendt fråsegn etter at kommunestyra har gjort vedtak for budsjettet for 2018 og økonomiplanen for perioden Det er viktig at fellesnemnda i fråsegna legg vekt på: - at kommunane sine investeringar i perioden fram til 2020 er i samsvar med dei avtalte målsetjingane for den nye kommunen - vurdere om dei vedtekne investeringane er i samsvar med framtidige behov for tenester og at investeringane er på eit økonomisk forsvarleg nivå for den nye kommunen. Det er viktig at den nye kommunen har eit solid økonomisk handlingsrom for å innfri forventningane dei første driftsåra. Frist for å gi fråsegn for budsjettet for 2018 og økonomiplanen for er innan 01. februar På grunnlag av kommunane sine budsjett og økonomiplanar tilrår vi at fellesnemnda så tidleg som mogleg startar arbeidet med å førebu budsjett for den nye kommunen. Det er viktig at fellesnemnda er godt førebudd til å utarbeide eit framlegg til budsjett og økonomiplan for perioden Fylkesmannen i Hordaland Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen Telefon: Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Kontakt: Nettside: Org.nr:

20 Med helsing Rune Fjeld assisterande fylkesmann Håvard Rød seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 2

21 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 006/18 Fellesnemnd PS Saksbehandlar ArkivsakID Ørjan Raknes Forthun 17/1868 Sambandet Vest - godkjenning av bruk av midlar Vedlegg: Brev til ordfører i Meland kommunebrev til ordfører i Askøy kommune Fellesnemnda godkjenner at Sambandet Vest AS får disponere inntil kr 2 mill av tildelte midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til infrasturkturtiltak i kommunar som skal slå seg saman. Midlane skal nyttast til å utarbeide ein silingsrapport og forslag til planprogram for ein kommunedelplan for vegtrase for Sambandet Vest frå Askøy kommune, via Meland kommune og Radøy kommune til Austrheim kommune. Askøy kommune sin del av utgiftene, inntil kr , blir forskottert av midlane tildelt Sambandet Vest AS, mot at Askøy kommune stiller ein kommunal garanti på beløpet. Saksopplysningar: Saka skal avgjerast i fellesnemnda Bakgrunn Gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) si tilskotsordning til infrastrukturtiltak i kommunar som skal slå seg saman, har kommunane Lindås, Meland og Radøy fått til saman kr 5 mill, kr 2 mill i 2016 og kr 3 mill i 2017 til reguleringsarbeid for Sambandet Vest. I søknaden blir det søkt om midlar til reguleringsarbeid for Sambandet Vest, inkludert dei regionale tilførselsvegane i den nye kommunen (Landsvik-Moldekleiv i Meland, samanknyting av hovudvegane i Radøy og Alversundbrua i Lindås). Eigarmøtet i Sambandet Vest AS slutta seg 16. oktober 2017 til at Sambandet Vest AS startar opp det førebuande arbeidet med ein interkommunal kommunedelplan for vegtraséen frå Askøy kommune, via Meland kommune og Radøy kommune til Austrheim kommune. Målsettinga for dette arbeidet er at ein leverer ein silingsrapport og forslag til planprogram for

22 ein kommunedelplan i dei berørte kommunane. Til arbeidet i første fase, har eigarmøtet beslutta at det bør setjast av kr 2 mill av dei tildelte midlane. Askøy kommune sin del av dette arbeidet er rekna til ca 15 % av totalen, og desse midlane skal Askøy kommune dekkje. Ei løysing er at Askøy kommune sin del av arbeidet blir forskottert av midlane frå KMD og at Askøy kommune stiller ein garanti på dette beløpet og betalar sin del i ettertid. I mandatet til fellesnemnda, vedtatt i dei ulike kommunestyra i september 2017, står det i pkt. 8 Økonomi: Fellesnemnda disponerer eingongstilskot, reformstøtte og andre midlar tildelt i samband med kommunesamanslåinga. Gjeld ikkje kompensasjon for redusert basistilskot. Dette medfører at det er fellesnemda som må godkjenne bruken av midlane som er tildelt til infrastrukturtiltak i kommunar som skal slå seg saman.

23

24

25 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 007/18 Fellesnemnd PS Saksbehandlar ArkivsakID Ørjan Raknes Forthun 17/1868 Reglement - arbeidsvilkår og godtgjersle for medlemmar av fellesnemnda Vedlegg: Reglement - arbeidsvilkår og godtgjersle - fellesnemnd vedlegg Reglement arbeidskår og godtgjersle for medlemmar av fellesnemnda - vert vedteke slik det ligg føre som kapittel 3 i «Politisk reglement for fellesnemnd og utval gjeldande samanslåing av Alver kommune» vedteke i fellesnemnda 4. desember Saksopplysningar: Saka skal avgjerast i fellesnemnda Bakgrunn Førebuande fellesnemnd vedtok «Reglement - arbeidsvilkår og godtgjersle for medlemmar av førebuande fellesnemnd» i sak 07/16. I sak 22/17 i fellesnemnda, «Politisk reglement for fellesnemnd og utval gjeldande samanslåing av Alver kommune», vart følgjande vedteke: «For 2017 videreføres reglene som er vedtatt vedrørende godtgjørelse for folkevalgte. Det må komme ei ny sak snarest der man vedtar reglene som gjelder for 2018 og 2019.» Saksutgreiing Når det er vedteke eit «Politisk reglement for fellesnemnd og utval gjeldande samanslåing av Alver kommune», er det naturleg at «Reglement - arbeidsvilkår og godtgjersle for medlemmar av fellesnemnda» vert ein del av dette. Det vert lagt opp til at «Reglement - arbeidsvilkår og godtgjersle for medlemmar av fellesnemnda» vert lagt inn som nytt kapittel 3. Gjeldane reglement har fungert for førebuande fellesnemnd og dekker også behova for reglement for fellesnemnda. Vurdering «Reglement - arbeidsvilkår og godtgjersle for medlemmar av førebuande fellesnemnd» vert vidareført uendra som reglement også for fellesnemnda.

26 3. Reglement arbeidsvilkår og godtgjersle for medlemmar av fellesnemnda 3.1. Føremål Reglementet har til føremål å sikra medlemmar av fellesnemnda kompensasjon for sin arbeidsinnsats, erstatning for tapt arbeidsforteneste og dekning av reelle utgifter i samband med utøving av dette vervet, jfr. Kommunelova 41 og 42. Krav om møtegodtgjersle, tapt arbeidsforteneste og køyregodtgjersle må minimum sendast kvartalsvis. Dette for å få krava med i rett rekneskapsår Møtegodtgjersle Medlemmar av fellesnemnda har rett til godtgjersle for møta i nemnda med kr 1000,- pr. møte. Ordførarar og varaordførar som ikkje har krav på godtgjersle for verv i kommunale organ i eigen kommune har heller ikkje krav på godtgjersle i fellesnemnda Vederlag for tapt arbeidsinntekt. Medlemmar av fellesnemnda har rett til å få utbetalt vederlag for tapt arbeidsinntekt når arbeidsgjevar har føreteke trekk i lønn, eller for utlegg til vikar. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar. Sjølvstendig næringsdrivande får dekka tap i inntekt + sosiale utgifter av kompensert beløp, når tapet er dokumentert med oppgåva frå firma. Dette kjem i tillegg til vanleg møtegodtgjersle. Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevje brutto utgifter til løn frå kommunen. Tap og utlegg må kunne dokumenterast, og må stå i rimeleg høve til medgått møte- og reisetid. Tap i pårekna overtidsarbeid eller anna ekstrainntekt blir ikkje erstatta. Retten til vederlag for tapt arbeidsforteneste gjeld og rimeleg kviletid for skiftarbeid / turnusarbeid Telefonutgifter Det vert ikkje gitt dekning av telefonutgifter i samband med fellesnemnda Køyregodtgjersle Køyregodtgjersle blir utbetalt etter statens regulativ Godtgjersle til leiar og nestleiar Det vert ikkje gitt ein eigen godtgjersle for leiar og nestleiar av fellesnemnda.

27 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 008/18 Fellesnemnd PS Saksbehandlar ArkivsakID Ørjan Raknes Forthun 17/1868 Søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd Kyrkjeleg fellesnemnd for kommunane Radøy, Meland og Lindås får tildelt omstillingsmidlar med kr ,- for perioden juni 2017 desember Beløpet vert utbetalt med like delar i 2018 og Budsjettet for fellesnemnda vert justert i trå med dette vedtaket. Saksopplysningar: Saka skal avgjerast i fellesnemnda Bakgrunn Kyrkjeleg fellesnemnd i Radøy, Meland og Lindås søkjer fellesnemnda for Alver kommune om tilskot til arbeidet med utgifter til å etablere ei kyrkjeleg fellesnemnd, ref. punkt 7.9 i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin rettleiar: «Utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen» Søknaden frå fellesråda i dei tre kommunane har ein søknadssum på kr ,-. Fellesnemnda gjorde i sak 25/17 vedtak om budsjett for fellesnemnda i perioden 2017 til I dette budsjettet er det avsett kr ,- både i 2018 og Totalt kr ,-. Saksutgreiing Søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd inneheld følgjande hovudpostar: Post (tusen kr.) Prosjektorganisasjon Kyrkjeleg fellesnemnd (Møter mm) 160 Kulturbygging 150 IKT, post, sak, telefoni, rekneskap 700

28 Bygg og anlegg 210 SUM Pr i dag er ein kjent med følgjande tildelingar i andre samanslåingsalternativ: Sandefjord kommune (3 kommunar): 50% prosjektstilling i 2 år + kr til kjøp av IKT mv Færder kommune (2 kommunar): Prosjektstøtte kr 1 million Asker kommune (3 kommunar): 100% prosjektstilling i knappe 2 år. Stad kommune (2 kommunar): kr 1 million Sunnfjord kommune (4 kommunar): kr 1 million Kinn kommune (2 kommunar): kr Ullensvang kommune (3 kommunar): kr Bjørnafjord kommune (2 kommunar): kr Sogndal kommune (3 kommunar): kr Desse tildelingane er i stor grad vesentleg lågare en det det er søkt om. Søknadene er i stor grad bygd opp på same mal og beløpa er tilpassa størrelse på ny kommune og tal kommunar i samanslåinga. I eigen organisasjon må kommunane (Radøy, Meland og Lindås) i stor grad rekne med å bidra inn i samanslåinga innanfor dei ordinære budsjettrammene for kommunane. Det vil i liten grad vere mogleg å kjøpe fri kommunalt tilsette for å arbeide i prosjekt i programporteføljen. Ein bør forsøke å få til ein lik handsaming av kyrkjeleg fellesnemnd og kommunale sektorar, fagområde og avdelingar. Ut i frå dette bør dei tre første postane reduserast i høve søknaden. Kostnader til nye IKT-system mm er reelle meirkostnader som i stor grad bør dekkast utanom dei ordinære budsjetta. Det er vanskeleg å sjå kvifor posten «Bygg og anlegg» skal dekkast av midlar frå fellesnemnda. Dette er ordinære driftskostnader der nokre av dei også kan gje framtidige innsparingar. Fellesnemnda kan ikkje gje føringar for korleis kyrkjeleg fellesnemnd faktisk disponerer tildelte midlar. Oppsettet nedanfor er difor berre til hjelp for fellesnemnda for å kome fram til eit vedtak. Ut i frå argumentasjonen ovanfor vert det foreslått følgjande: Post (tusen kr.) Prosjektorganisasjon 450 (Eit halvt årsverk + 30 til andre kostnader) Kyrkjeleg fellesnemnd (Møter mm) 100 Kulturbygging 50 IKT, post, sak, telefoni, rekneskap 600 Bygg og anlegg 0 SUM Vurdering Søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd vert imøtekomen med kr ,- ut i frå ein heilskapleg vurdering og lik handsaming av kyrkjeleg fellesnemnd med prosjekta fellesnemnda har direkte ansvar for.

29 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 009/18 Fellesnemnd PS Saksbehandlar ArkivsakID Ørjan Raknes Forthun 17/1868 Kulturkomité Fellesnemnda set ned ein kulturkomité beståande av ordførarar og kulturmedarbeidarar i Radøy, Meland og Lindås samt informasjonskonsulent i Lindås kommune. Komiteen skal arbeide innanfor rammene gitt i mandat for «Identitet, symbol og felles kultur» og «Kommunikasjon». Komiteen arbeidar i første omgang fram til kommunikasjonsstrategien er vedteken. Ut i frå konklusjonane i kommunikasjonsstrategien kan komiteen sin virketid bli forlenga. Komiteen rapporterer til fellesnemnda om planlagde og gjennomførte tiltak. Komiteen sitt arbeid vert ikkje organisert som eit prosjekt. Fellesnemnda ber kulturkomiteen om å legge fram ein sak om korpsenes år i samarbeid med programleiinga til neste møte i fellesnemnda. Saka skal sjå på korleis dei tre kommunane kan samarbeide om korpsenes år for å støtte opp om arbeidet med å bygge Alver kommune. Saksopplysningar: Saka skal avgjerast i fellesnemnda Bakgrunn I mandatet for «Identitet, symbol og felles kultur» er eit av resultatmåla; «Operasjonalisere kommunikasjonsplanens målsettingar for kulturelle og identitetsskapande tiltak for innbyggarane. (Når kommunikasjonsplanen er vedteken våren 2018)». Det er behov for å starte med kulturelle og identitetsskapande tiltak før kommunikasjonsplanen er vedteken. Kommunikasjonsstrategien skal syne korleis kulturelle og identitetsskapande tiltak kan plasserast inn i ein heilskap. Saksutgreiing For å komme i gang med kulturelle og identitetsskapande tiltak er det behov for å sette ned

30 ein komité som både kan koordinera og gjennomføre slike tiltak. Det er ikkje avsett eigne ressurspersonar til å drive slikt arbeid ennå. Om ein skal kome i gang med arbeidet må ein spille på ressursar som allereie er i kommuneorganisasjonane. Ordførarane har frå før ein sentral rolle i omdømmebygginga i eigne kommunar. Kulturmedarbeidarar kan bidra både med forlag til gode kulturelle og identitetsskapande tiltak og i den praktiske gjennomføring av desse. Kulturmedarbeidarane har også god oversikt over lokale krefter som kan bidra i arbeidet. Kommunikasjonskonsulenten i Lindås er tatt med for å handtere kommunikasjon knytt til det einskilde tiltak samt å vurdere føreslåtte tiltak i ein kommunikasjonsmessig samanheng. Vurdering Det er viktig å kome i gang med kulturelle og identitetsskapande tiltak. Ein kulturkomité er ein god måte å organisere dette arbeidet våren Om komiteen skal halde fram arbeidet etter at kommunikasjonsstrategien er vedteken vert å kome attende til.

31 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 010/18 Fellesnemnd PS Saksbehandlar ArkivsakID Ørjan Raknes Forthun 17/1868 Melding/orientering til fellesnemnda Meldinga vert teke til orientering Saksopplysningar: Saka skal avgjerast i fellesnemnda Meldingar/orienteringar: Pågåande prosjekt status Leiargruppe Alver kommune IKT digitalisering Program og prosjektstyring elektroniske verktøy Barnevern Programkontor Kvalitetssystem Alver kommune Felles landbrukskontor

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtested: Meland rådhus Møtetid: 16:00-18:50 Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedeltakarar Parti Rolle Astrid Aarhus Byrknes KRF Medlem Øyvind Oddekalv Meland Medlem

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 15.01.2018 Møtested: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12:00-17:00 Møtebok for Fellesnemnd Seminardel: «Risikopunkt som må handterast» starter etter sakene er handsama. Møtedeltakarar Parti

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 05.11.2018 Møtestad: Rådhuset, Manger Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145, sms til 474 64 145 eller

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 09.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Manger Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00, eller

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 16:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00 eller per

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd VI BYGGJER ALVER KOMMUNE Møtedato: 12.03.2018 Møtested: Rådhuset, Manger Møtetid: 12:00-16:40 Møtebok for Fellesnemnd Frammøtte medlem Kommune Parti Rolle Jon Askeland Radøy SP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00, sms til

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 02.10.2017 Møtested: Alver hotell Møtetid: 13:00-14:15 Møtebok for Fellesnemnd Fellesnemnda har arbeidsseminar om styringsdokumentet kl. 09.00 12.00 (sjå vedlegg) Lunsj kl. 12:00. Ordinært møte

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 12.06.2017 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 12:00-13:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00,

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 04.12.2017 Møtested: Rådhuset, Manger Møtetid: 12:00-15:00 Møtebok for Fellesnemnd Møtedeltakarar Parti Rolle Jarle Landås Radøy Rådmann Martin W Kullid Meland Rådmann Tove Mette Arnø Fyllingen

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 15.05.2017 Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12.00-13.00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf.

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 09.01.2017 Møtested: Radøy rådhus Møtetid: 12:00-15:00 Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedeltakarar Parti Rolle Astrid Aarhus Byrknes Lindås Nestleiar Leif Hosøy Sleire Lindås

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtebok for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 24.04.2017 Møtested: Radøy rådhus Møtetid: 12:00-13:10 Møtedeltakarar Parti Rolle Jarle Landås Radøy Rådmann Kari Anne Iversen Meland

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Radisson Blu, Bergen Møtetid: 13:00-14:00 Møtebok for Fellesnemnd Seminar fellesnemnda Møtedeltakarar Parti Rolle Adolf Hovgaard Anita Dale Elisabeth Bygstad Jarle Næss Liv

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtebok for Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 15.05.2017 Møtested: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12:00-13:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Jarle Landås Radøy Rådmann Kari Anne

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd partsamansett utval

Innkalling av Fellesnemnd partsamansett utval Innkalling av Fellesnemnd partsamansett utval Møtedato: 27.09.2018 Møtestad: Rådhuset Knarvik, ordførar sitt kontor Møtetid: 08:00-10:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd VI BYGGJER ALVER KOMMUNE Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 09.04.2018 Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf./sms

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd partsamansett utval

Møtebok for Fellesnemnd partsamansett utval Møtedato: 27.09.2018 Møtested: Rådhuset Knarvik Møtetid: 08:00-09:50 Møtebok for Fellesnemnd partsamansett utval Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Oddekalv Meland Utvalsleiar Jon Askeland Radøy Medlem

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 01.10.2018 Møtested: Meland rådhus Møtetid: 12:00-13:45 Møtebok for Fellesnemnd Frammøtte medlem Kommune Parti Rolle Jon Askeland Radøy møtte i sak SP Medlem 56/48 Kenneth Taule Murberg Radøy

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 05.09.2017 Møtestad: Radisson Blu, Bergen Møtetid: 13:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145, sms til 474 64 145 eller

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 05.02.2018 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 13:00-18:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145, sms til 474 64 145 eller per

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd VI BYGGJER ALVER KOMMUNE Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 12.03.2018 Møtestad: Rådhuset, Manger Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145,

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utvalg: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Kommunestyresalen i Odda Dato: 05.06.2018 Tidspunkt:

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd VI BYGGJER ALVER KOMMUNE Møtedato: 07.05.2018 Møtested: Meland rådhus Møtetid: 12:00-17:00 Møtebok for Fellesnemnd NB! Frå 12.00 til 13.00 vil det vera diskusjon knytt til kommunikasjonsstrategi som skal

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 06.11.2017 Møtested: Meland rådhus Møtetid: 12:00-14:30 Møtebok for Fellesnemnd Møtedeltakarar Parti Rolle Jarle Landås Radøy Rådmann Martin W Kullid Meland Rådmann Tove Mette Arnø Fyllingen

Detaljer

Kontrollutvalssekretariatet Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kontrollutvalssekretariatet Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kontrollutvalssekretariatet Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Til medlemmene av kontrollutvalet i Radøy kommune INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET Knarvik 05.06.2019

Detaljer

Rådmann Trude Letnes Granvin herad, Rådmann Einar Hauge Voss kommune, Informasjonskonsulent Tor Halvorsen Voss kommune.

Rådmann Trude Letnes Granvin herad, Rådmann Einar Hauge Voss kommune, Informasjonskonsulent Tor Halvorsen Voss kommune. MØTEPROTOKOLL Mellombels fellesnemnd Dato: 22.03.2017 kl. 9:00 12:00 Sted: Park Hotel Vossevangen Arkivsak: 17/00509 Tilstede: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp), Bjørg Djukastein (Ap), Jorunn

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 14.02.2018 Stad: Møterom Skagenes, Kommunehuset Kl.: 09.00 12.15 Tilstade: Innkalla: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Heradshuset i Kinsarvik Dato: 07.11.2017 Tidspunkt:

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 15.05.2017 Møtested: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 13:45-16:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Anne Iversen Meland Rådmann Astrid Aarhus

Detaljer

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg :

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg : SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 041/17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 20.11.2017 034/17 Eldrerådet PS 21.11.2017 059/17 Levekårsutvalet PS 21.11.2017 007/17 Administrasjonsutvalet PS 21.11.2017

Detaljer

FASTSETT AV KOMMUNESTYRET I SAK 87/15

FASTSETT AV KOMMUNESTYRET I SAK 87/15 Nissedal kommune Rådmann Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/1144-5 Jarle Bruun Olsen,35048403 C83 14.12.2015 Reglement for politikargodtgjering FASTSETT AV KOMMUNESTYRET I SAK 87/15 Reglement

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta:

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta: INNKALLING Kommunestyret Utval: Møtestad: Oseana, Os Møtedato: 15.06.2017 Tid: kl.09:00 Innkalling til felles kommunestyremøte med Os kommune torsdag 15.06.2017 kl 09.00 - ca 16.00. Jf. Tidlegare innkalling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 24.04.2017 Møtested: Radøy rådhus Møtetid: 12:00-14:40 Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune I etterkant vil det bli gjennomført en workshop med førebuande fellesnemnd knyttet til risiko

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 01.10.2018 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145, sms til 474 64 145 eller per

Detaljer

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld.

2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen Kommunesamanslåinga inneber verksemdoverdraging, og arbeidsmiljølova kap. 16 gjeld. Innhald 1. Omstillingsavtale... 2 1.1 Partane i avtalen... 2 1.2 Bakgrunn... 2 1.3 Einingar som vert overført samla til Alver kommune.... 2 2. Arbeidstakar sine rettar etter omstillingsavtalen... 2 2.1

Detaljer

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades:

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Referat Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august - 2017 Tid: kl. 10-14 Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Fusa kommune: Atle Kvåle, Aud May Boge, Svein Lang, Linda

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret Selje kommune Arkiv: FE-150 JournalpostID: 18/6204 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet 28.11.2018 035/18 Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018 104/18

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 15.05.2017 Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 13.00-17.00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

SAKSPAPIR. *Økonomiplan *Notat konsolidering av økonomiplanane

SAKSPAPIR. *Økonomiplan *Notat konsolidering av økonomiplanane SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 041/18 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 19.11.2018 030/18 Eldrerådet PS 20.11.2018 055/18 Levekårsutvalet PS 20.11.2018 007/18 Administrasjonsutvalet PS 21.11.2018

Detaljer

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFOskriv nr. 3/2017 Innhald 1. Uttale til Fylkesmannen om budsjett og økonomiplan frå dei enkelte samanslåingskommunane 2. Rekneskapsføring for fellesnemnder 3. Prosjektorganisering

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd VI BYGGJER ALVER KOMMUNE Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 04.06.2018 Møtestad: Rådhuset, Manger Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145,

Detaljer

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 16/17. Repr. J. Ytrefjord tok sete kl. 10:45 under handsaming av sak 10/17.

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 16/17. Repr. J. Ytrefjord tok sete kl. 10:45 under handsaming av sak 10/17. MØTEPROTOKOLL Mellombels fellesnemnd Dato: 28.04.2017 kl. 10:30 13:00 Sted: Kommunestyresalen Voss Tinghus Arkivsak: 17/00509 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp),

Detaljer

KYRKJELEG FELLESNEMND FOR OS SOKNERÅD OG FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT

KYRKJELEG FELLESNEMND FOR OS SOKNERÅD OG FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT KYRKJELEG FELLESNEMND FOR OS SOKNERÅD OG FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2017, den 11. desember, hadde partssamansatt utval (PSU) og kyrkjeleg fellesnemnd (FN) møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter i Eikelandsosen.

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse prosjektorganisasjon

Detaljer

2 av 10 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 10 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 10 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 og 20.11.2014 Møtetid: 08:30-15.30 og 08.30 12.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer.

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse prosjektorganisasjon

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Til møte i fellesnemnda 11.desember Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv

Detaljer

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd:

Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: 1 Fellesnemnd for BLS kommunen Lovgrunnlag Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), 26 Fellesnemnd: «Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato Møtetid: Kl. 17:55-19:15 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato Møtetid: Kl. 17:55-19:15 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtedato 22.02.2018 Møtetid: Kl. 17:55-19:15 Møtestad: Kommunehuset MØTEPROTOKOLL Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Medlemmer møtte: Aadland, Nils

Detaljer

Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune

Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune Felles innleiing i sak 1 til 5 Bakgrunn for saka: Stortinget fatta vedtak om samanslåing av

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 24.04.2017 Møtestad: Radøy rådhus Møtetid: 12:00-12:30 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 03.09.2018 Møtested: Nordhordlandshallen, kantina, Knarvik Møtetid: 12:00-14:05 Frammøtte medlem Kommune Parti Rolle Jon Askeland Radøy SP Medlem Kirsti Gjetle Floen Radøy

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjeleg fellesnemnd

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjeleg fellesnemnd DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjeleg fellesnemnd MØTEPROTOKOLL Kyrkjeleg fellesnemnd Dato: 18.10.2017 kl. 18:00 slutt kl. 20:00 Stad: Fjell kyrkjekontor Arkivsak: 17/00094 Tilstades: Møtande varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Idrettshallen, Hornindal Dato: 006.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 20.03.2017 Møtested: Rådhuset Meland Møtetid: 12:30-15:10 Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedeltakarar Parti Rolle Astrid Aarhus Byrknes Lindås Nestleiar Asle Hetlebakke Lindås

Detaljer

Innkalling av Valstyret

Innkalling av Valstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valstyret Møtedato: 12.09.2017 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 18.00 kl.19.00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100,

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd VI BYGGJER ALVER KOMMUNE Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 28.01.2019 Møtestad: Rådhuset Meland Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145, sms

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 07.11.2016 Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Olaug

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.05.2018 Dykkar dato 20.12.2017 Vår referanse 2017/15560 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskap/økonomiutval. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen Medlem AP

Formannskap/økonomiutval. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen Medlem AP Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.08.2015 Møtetid: 08:00 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 28.08.2017 Møtetid: Kl. 12:00-15:30 Møtestad: Meieriet, Odda Saksnr.: 65/2017 67/2015 Medlemmer: Instebø, Trond Utne, Sigrid Johanne Velure, Amund

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 061/17 Bystyret PS 15.06.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-026, K1-002 16/1456 Kommunereforma - Kinn kommune - vegen vidare Framlegg til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Prosjektrådmann tilrår budsjettet slik det ligg føre med tilhøyrande kommentarar.

Saksframlegg. Prosjektrådmann tilrår budsjettet slik det ligg føre med tilhøyrande kommentarar. Saksframlegg Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/3266-4 Budsjett og økonomiplan 2018/2019 - nye Sogndal kommune * Tilråding: Prosjektrådmann tilrår budsjettet slik det ligg føre med tilhøyrande

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 03.09.2018 Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina, Knarvik Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145, sms

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd partsamansett utval

Innkalling av Fellesnemnd partsamansett utval VI BYGGJER ALVER KOMMUNE Innkalling av Fellesnemnd partsamansett utval Møtedato: 24.01.2019 Møtestad: Rådhuset Knarvik, formannskapssalen Møtetid: 09:00-11:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Møteprotokoll PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Partssamansett utval - Møteleiar: Jon Larsgard Ullensvang kommune Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma. Møteinnkalling Eid råd for funksjonshemma Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Eid rådhus, Trollenykjen 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 002/16

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1100 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Anne-Grete Gjerdevik Ap Ingen

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Anne-Grete Gjerdevik Ap Ingen MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.11.2016 Tid: kl.14:00-16:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016

Fellesnemnda. Fræna og Eide, 8. november 2016 Fellesnemnda Fræna og Eide, 8. november 2016 Perioden fram til samanslåingsvedtak i Stortinget: Førebels fellesnemnd (etter kommuneloven) Perioden etter sammenslåingsvedtak i Stortinget: Fellesnemnd etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Desse medlemene møtte ikkje: Parti: I staden møtte: Parti: Aadland, Nils A Boge, Harald A

MØTEPROTOKOLL. Desse medlemene møtte ikkje: Parti: I staden møtte: Parti: Aadland, Nils A Boge, Harald A SAMNANGER KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtedato 08.05.2018 Møtetid: Kl. 16:00-18:35 Møtestad: Kommunehuset MØTEPROTOKOLL Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Medlemmer møtte: Øystese, Olaug

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Utval: Partssamansett utval Nye Øygarden kommune Stad: Skjenet 2, møterom i andre etasje Dato: Tid: 09:00 09:45

Utval: Partssamansett utval Nye Øygarden kommune Stad: Skjenet 2, møterom i andre etasje Dato: Tid: 09:00 09:45 Møteprotokoll Utval: Partssamansett utval Nye Øygarden kommune Stad: Skjenet 2, møterom i andre etasje Dato: 17.04.2018 Tid: 09:00 09:45 Medlemer som møtte: Kari-Anne Landro Leiar H Marianne Sandahl Bjorøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 09.09.2010 Møtetid: 15:00-18.00 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert 1 varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.09.2017 Tid: kl.16:00-20:25 Innkalling til møtet vart gjort 15.09.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langlo MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langlo MEDL AP HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Smia Dato: 01.02.2018 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon

Detaljer

Arne Mosefinn (Kr f ) for Sigbjørn Hauge. Einar Hauge, Trude Letnes, Asbjørn Nilsen, Rune Magnar Røthe

Arne Mosefinn (Kr f ) for Sigbjørn Hauge. Einar Hauge, Trude Letnes, Asbjørn Nilsen, Rune Magnar Røthe MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Dato: 29.09.2017 kl. 11 : 20-11: 40 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 17/00509 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Hans Erik Ringkjøb (Ap ), Bjørg Djukastein ( Ap ), Jorunn Ytrefjord

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresal Møtedato: 23.04.2015 Møtetid: 12:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret

Detaljer