Transfer Pricing Finansielle tjenester. Amsterdam, 8. mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transfer Pricing Finansielle tjenester. Amsterdam, 8. mai 2014"

Transkript

1 Transfer Pricing Finansielle tjenester Amsterdam, 8. mai 2014

2 Finansielle tjenester Agenda Prising av lån Garantier Tynn kapitalisering Lik behandling i skatteetaten? Noen erfaringer/anbefalinger Side 2

3 Lunch Børge Lund/distr strandcomics.no, gjengitt med opphavsmanns tillatelse. Side 3

4 Finansielle tjenester Introduksjon OECD Lån P.t. ingen særskilte retningslinjer om finansielle transaksjoner BEPS nye skatteregler, herunder retningslinjer for internprising? «It is an emerging and evolving area that goes beyond just determining interest rates. Take nothing for granted» (International Tax Review Transfer Pricing Forum, Amsterdam, September 2010) Garantier «The pricing of related-party guarantees is an area of tremendous uncertainty» (Bloomberg BNA, 16. januar American Bar Association committee) Tynn kapitalisering «Erfaringen har vist at det er svært krevende for ligningsmyndighetene å anvende skatteloven 13-1 på låneforhold i flernasjonale virksomheter» (Prop. 1 LS ) Side 4

5 Prising av lån Fortsatt viktig i oljeindustrien

6 Prising av lån Introduksjon og problemstilling Tilsynelatende enkel problemstilling Er pris på innlån (gjeld) for høy? Er pris på utlån (fordring) for lav? Pris på lån Pris = basisrente + rentemargin + andre omkostninger Vanlig problemstilling: Rentemargin Utgjør vanligvis ca. 0,25 5% for eksterne lån Kan dog også være langt høyere enn 5% Men ikke glem andre relaterte problemstillinger Side 6

7 Prising av lån Ligningspraksis OSK Metode («Bottom-up») CUP To grunnleggende steg Innhent informasjon Rating Rentemargin gitt rating Egnethet Rating Modell Moody s Rating Modell S&P Gjennomsnittsmarginer Passer ikke for «unike» selskaper eller transaksjoner Rentemarginer Bloomberg/Reuters Armlengdes rente internlån Side 7

8 Prising av lån Ligningspraksis SFS Metode («Top-down») Metodikk ikke avgjørende, se OECD 2.1 flg. «The most appropriate method to the circumstances of the case» Side 8

9 Prising av lån Ulik ligningspraksis observert i skatteetaten Generelt problemstillinger OSK SFS Metode CUP Cost plus Tilnærming Bottom-up Top-down Hvordan fastsette pris Intern margin Ekstern margin mor + intern margin Grunnlag for pris Markedsstatistikk Skjønnsmessig Ratinganalyse Ja Nei Endring av margin før utløp av låneavtalen Nei Konserntilknytning Ja, stor betydning Ikke før, men nå Kan datter få bedre margin (rating) enn mor Kan internlånet sees i sammenheng med andre lån og fordringer? Implikasjon av prising Nei, ikke på tidspunkt for låneopptak Nei, sktl. 13-1: Transaksjonsnivå Kan gi faktisk tap for långiver Ja Nei Tja eller ja og nei? Gir overskudd til långiver Side 9

10 Prising av lån Noen erfaringer/anbefalinger Vurdering i forkant Marginer/spreads Ferske marginer på etableringstidspunktet Konkret vurdering ikke flat rente for alle konsernselskaper Tilbud eller markedsuttalelser Erfaringsmessig lav bevisverdi, men anbefales Dessuten: Er benyttet av oljeskattemyndighetene Rating konserntilknytning Aksepter markedets vurderingskriterier Avtalen løpetid, price grid etc. Side 10

11 Garantier En ofte glemt transaksjonsart

12 Garantier Introduksjon og problemstilling To hovedspørsmål Skal/kan garantisten kreve vederlag for garantiutstedelsen? Hvordan beregner man i så tilfelle garantiprovisjonen? Utgangspunkt norske skattemyndigheter Oppgaveskjema RF Garantier skal prises SKD årsrapport 2009 Prisingsmodell for garantier Retningslinjer p.t. ikke publisert Utgangspunkt utenlandske skattemyndigheter Økt fokus siste 3-5 år - Garantier skal prises Men hvordan? USA: «Lack of specific guidance increased urgency for new guidance» Side 12

13 Garantier Prisingsmetoder - Norge Rentetilnærming Pris fra uavhengige tilbydere av garantier (finansinstitusjoner) Armlengdevurderinger - andre økonomiske betraktninger Iht. norsk ligningspraksis ligger prisintervallet normalt i størrelsesorden 0,25 3,0% p.a. av forpliktelsen Side 13

14 Garantier Ulik ligningspraksis observert i skatteetaten Garantisaker OSK Skatt vest SFS Skatt øst Årstall Hva gjelder garantien Side 14 Forpliktelse overfor Gassco Performance/ kontrakt Overdragelse låneportfølje Hvem er garantikreditor GassCo Kunde Datterselskap Bank Selskapets prising 0.75% p.a. 0.80% p.a. Null Null Selskapets utgangspunkt for prisingen Skattekontorets metode Skattekontorets skjønnsgrunnlag Pris ~ 50% av rentemargin Armlengdevurdering (?) Garantiprovisjon = maks. 10% av rentemargin Skjønnsutøvelse Null eller 0.075% p.a. (varslet) Kommentar skjønnsutøvelse Yield metode/ profit split Prinsipalt: Pris = 0 Subsidiært: Profit split Lån CUP CUP CUP US surety bonds 0.5 2,0% % (engangsvederl ag) Som for interne lån % iht. generell uttalelse bank % p.a. 0.80% p.a. Lav sats Lav sats Høyere sats Høyere sats Kommentar presisering Kostnad Norge Kostnad Norge Inntekt Norge Inntekt Norge

15 Garantier Noen erfaringer/anbefalinger Belastbar tjeneste? Kan garantien kjøpes av uavhengig part? Utgangspunkt OECD Begge parters perspektiv - ikke bare debitor men også kreditor Metode Hvis mulig, benytt gjerne flere prisingsmetoder Armlengdeintervall og andre økonomiske betraktninger Om prisen - ingen eksakt vitenskap Konservativt prisestimat Relativt lave satser fra ligningspraksis Side 15

16 Tynn kapitalisering (land) Gammel klassiker blir som ny?

17 Tynn kapitalisering (land) Introduksjon og problemstilling Tynn kapitalisering? Et selskaps finansielle evne til å ta opp og betjene rentebærende lån Lånekapasitet/taket for det beløp som kan lånes fra uavhengige kredittgivere Eller er det et spørsmål om noe annet? Side 17

18 Tynn kapitalisering (land) vs. prising av lån Observert ligningspraksis OSK Like faktiske omstendigheter for ulike skattytere skal i alminnelighet behandles likt Egenkapitalandel Selskaper med omtrent 10% bokført EK-andel anses for å være finansielt solide og varsles om fravikelse av for høy rentemargin Andre selskaper har lav rentemargin, men varsles om fravikelse tynn kapitalisering (land) da EK-andel bør være minimum 20%... Rating Avgjørende ved prising av lån Ikke nødvendigvis relevant ved vurdering av lånekapasitet/tynn kapitalisering? Side 18

19 Tynn kapitalisering Ulik ligningspraksis i skatteetaten Saker OSK (land) Skatt øst Skatt vest SFS (LR) Årstall Land - tynt kapitalisert selskap Vurderingstema Optimal (!?) kapitalstruktur Rating (kredittvurdering) Norge Norge Utland Utland Tja/nei vel, ikke egentlig Egenkapitalandel Viktig minimumskrav Lånekapasitet (maks.) Lånekapasitet (maks.) Nei Ja Ja Lånekapasitet (maks.) Ikke egnet Egnet Ikke egnet Kontantstrøm fra drift Viktig, men Viktig Ikke viktig Sammensatt vurdering Fremtidig inntektspotensiale Nei Nei (i liten grad) Ja Ja Konserntilknytning Nei Nei Ja Ja Hvis tynn kap.: endring av Side 19 rentemargin? Nei Nei Ja Ja

20 Tynn kapitalisering(land) Noen anbefalinger/erfaringer Vent og se... nye rentebegrensningsregler kommer de berørte selskaper til «unnsetning»? Side 20

21 Finansielle tjenester Oppsummering Ulik ligningspraksis observert i skatteetaten Behov for retningslinjer for finansielle tjenester, internasjonalt og i Norge Én etat bør skatteetaten anvende like prinsipper? I alle tilfelle bør samme kontor tilstrebe likebehandling Side 21

22 Lunch Børge Lund/distr strandcomics.no, gjengitt med opphavsmanns tillatelse. Side 22

23 Takk for oppmerksomheten Spørsmål?

Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis

Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis Skatterett 4 2011 [30] 345 376 Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis Av advokat Cecilie Dahle Nedrelid Garantier avgitt i konsernforhold

Detaljer

Konserninterne lån i praksis

Konserninterne lån i praksis Konserninterne lån i praksis Konserninterne lån er en av de vanligste formene for konserninterne transaksjoner og er derfor et kontrollområde som revisor ofte møter i praksis. I denne artikkelen vil forfatteren

Detaljer

BDO innsikt. Transfer pricing

BDO innsikt. Transfer pricing BDO innsikt Transfer pricing 2 BDO INNSIKT TRANSFER PRICING INnhold Velkommen 03 Internprising - Er ditt selskap forberedt? 04 Internprising - En grunnleggende problemstilling 06 Norske dokumentasjonskrav

Detaljer

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper

Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Skjønnsmessig prising av forsikringer tegnet i captive forsikringsselskaper Våren 2013 Kandidatnummer: 192887 Veileder: Ingebjørg Vamråk Dobrovolskis Til sammen 13992 ord JUS399 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene

Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Noe om staten som part i skattesaker for domstolene Frederik Zimmer* 1 Innledning Hva er statens og dens representanters målsetning når en skattesak står for domstolene er det å leve opp til Skattedirektoratets

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN AV PROFESSOR LARS SØRGARD 1 NORGES HANDELSHØYSKOLE OG BECCLE Et sammendrag: I denne artikkelen drøftes Oslo tingretts dom vedrørende mulig rovprising

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen Arbeidsnotat nr. 31/09 NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Beskatning av filialer

Beskatning av filialer Del II: NUF Beskatning av filialer Denne del II i artikkelen om norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) tar for seg sentrale skattemessige spørsmål. I del I ble viktige regnskaps- og bokføringsmessige

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2014

Detaljer

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets

Er bompengeselskap gode selskap å finansiere. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Er bompengeselskap gode selskap å finansiere Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets 9 September, 2010 1 Mill. kr Investeringer som er planlagt i følge NTP 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Detaljer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer -Studie av Islamske finansieringsmetoder Av Cengiz Taspinar Veileder: Aksel Mjøs Masterutredning i Finansiell

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer