Omstilling etter boka. Kollapsen ingen trodde på s 10. Forventninger om lønn s 13. Møtte ungdommen. på messe s 24 BILAG: FORSIKRINGSBEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstilling etter boka. Kollapsen ingen trodde på s 10. Forventninger om lønn s 13. Møtte ungdommen. på messe s 24 BILAG: FORSIKRINGSBEVIS"

Transkript

1 BILAG: FORSIKRINGSBEVIS fagblad for negotia et ys-forbund nr Kollapsen ingen trodde på s 10 Forventninger om lønn s 13 Møtte ungdommen Omstilling etter boka på messe s 24 side 6, 7, 8 og 9

2 leder ADMINISTRASJON Forhandlingsavdelingen Frank Larsen, forhandlingssjef, tlf.: , e-post: Nils Blomhoff, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Bente Christophersen, forhandlingssekretær, tlf.: , e-post: Kathrine Hansen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Johan Holmen, rådgiver/advokat, tlf.: , e-post: Synnøve Lohne-Knudsen, spesialrådgiver, tlf.: , e-post: Rune Martinsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Anne-Lene Gabrielsen, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Møglestue, rådgiver, tlf.: , e-post: Bjørg Anne Rynning, rådgiver/advokatfullmektig. (Permisjon) Inger Olise Skarvøy, rådgiver, tlf.: , e-post: Nina Harbo Sørum, rådgiver, tlf.: , e-post: Wenche Olaisen Tveter, rådgiver, tlf.: , e-post: Endre Vindheim, avtalesekretær, tlf.: , e-post: Markedsavdelingen Randi Fjørstad, markedsjef, tlf.: , e-post: Jan Olav Markussen, markedskonsulent, tlf.: , e-post: Informasjonssjef Jannecke Strøm, informasjonssjef, tlf.: , e-post: Utviklingsavdelingen Pål Hannevig, utviklingssjef, tlf.: , e-post: Unni Sundland, utviklingskonsulent, tlf.: , e-post: Øyvind Huseby, utviklingskonsulent, tlf, , e-post Økonomiavdelingen Christian Stabell, økonomisjef, tlf.: , e-post: Anne Lise Bakken,, administrasjonssekretær, tlf.: , e-post: Ann-Cristin Bremnes, kontorsekretær, tlf.: , e-post: Agnes Børve, regnskapskonsulent, tlf.: , e-post: Ove Gundersen, it-ansvarlig, tlf.: , e-post: Arne Martin Rønnekleiv, personalkonsulent, tlf.: , e-post: Varinder Singh Jaswal, økonomimedarbeider, tlf.: , e-post: Merete Svendsen, regnskapssekretær, (permisjon) Gode eksempler Midtveis i februar inviterte Negotia tillitsvalgte til en temadag med utgangspunkt i den turbulente tiden vi er inne i. Rundt tretti møtte fram. Selv om vanskelighetene ikke gjør seg ikke gjeldende i samme grad på alle fronter, var uroen allmenn. Og det er på det rene at en rekke medlemsgrupper opplever tøffe virkninger på kroppen, akkurat nå. Tillitsvalgte kommer i en krevende situasjon når virksomheten får problemer og kolleger blir permittert eller i verste fall oppsagt. De skal passe på at lov og avtaleverk følges. De skal kreve og gjennomføre drøftinger og forhandlinger med ledelsen, lete etter løsninger og motivere så godt det lar seg gjøre. Men selv om trykket er sterkt og ansvaret tungt, skal det minnes om at de tillitsvalgte ikke står alene. De har Negotias apparat å støtte seg til i sin krevende hverdag. Det er viktig at administrasjonen kontaktes for bistand i de vanskelige sakene. Ikke alle bedrifter er like nøye med å følge alle spilleregler. I flere saker den seneste tiden er blant annet betydningen av ansiennitet ved oppsigelser satt til side. Etter godt lokalt arbeid og tilsvarende oppfølging fra sentralt hold, har bedrifter i flere tilfeller trukket tilbake oppsigelsene og medlemmene har beholdt jobben. Dette er gode eksempler som sier mye om betydningen av å være organisert! I denne utgaven av Negotia magasin handler hovedoppslaget om helsekostbedriften Helios som legges ned etter 40 års drift og virksomhetsoverdras til en konkurrent. En vanskelig historie for alle involverte, men hvor det likevel gjøres kvalitetsfylt arbeid. I en tid hvor det rapporteres mye om ufine metoder og røff håndtering av ansatte, gir det mening å formidle et tilfelle hvor det brukes store ressurser på å hjelpe ansatte videre. Og hvor ledelsen og Negotia-klubben samarbeider på en måte som er til etterfølgelse for andre. Les mer om dette og mye annet i denne utgaven av Negotia magasin. Negotia Magasin og websidene Terje Bergersen, redaktør, tlf.: , e-post: Generalsekretær Jørn Martinsen, generalsekretær, tlf.: , e-post: Administrasjonssjef Marit Lindset, administrasjonssjef, tlf.: , e-post: Administrasjonskoordinator Monica Austad, administrasjonskoordinator, tlf.: , e-post: Forbundsleder Inger Lise Rasmussen, forbundsleder, tlf.: , e-post: 1. nestleder Arnfinn Korsmo, 1. nestleder, tlf.: , e-post: Politisk rådgiver Stein Johansen, politisk rådgiver, tlf.: , e-post; Terje Bergersen ansvarlig redaktør Telefoner Sentralbordet er Servicetelefon: E-postadresser til forbundet (generelt) (adresseendringer m.m.) web: NB! For å ivareta dine medlemsbetingelser mv., gir Negotia nødvendige medlemsopplysninger til sine og YS samarbeidspartnere.

3 innhold Innhold Nr. 1/09 4 Nå starter «Den store utfordringen» 6 Omstilling helt etter boka 10 Finanskrisa kollapsen ingen trodde på Viktig oppklaring om lønnsforventningene 16 Ferie og ferieavvikling 18 Skal finne nøkkelen til lokal aktivitet 21 Kurs om varsling 22 Temadag om finanskrisa 23 NAV sliter tungt Negotia traff ungdommen 25 Negotiafilmen til festival i USA på bransjekonferanse 27 Samlende lokal aktivitet 28 Flerspråklig om arbeidslivet i Norge 28 Vervebrosjyre med skreddersøm Negotia miljøsertifisert 31 Viktig ved nedbemanninger: Vær offensiv! Forsidefoto: Terje Bergersen NEGOTIA MAGASIN Ansvarlig redaktør: Terje Bergersen Redaksjonell bidragsyter: Jannecke Strøm Redaksjon: Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo Telefon: , Telefax: , E-post: Design: Anisdahl, Sand & Partnere Lay-out: MacCompaniet as/red. Grafisk produksjon: MacCompaniet as, Oslo Godkjent opplag: ISSN Manusfrist for neste nummer: 20. mai 3

4 Brev fra 1. nestleder Nå starter «Den store utfordringen» Vanligvis er dette en plass som forbundslederen fyller. Hun har ingen problemer med å fylle denne og alle de andre områder som vi forventer at en forbundsleder skal beherske. Nå har hun fått muligheten til å delegere noen av oppgavene sine til meg. Derfor leser du nå mine tanker på denne plassen. De fleste av våre cirka 750 klubber skal i løpet av våren i gang med lokale lønnsforhandlinger i et krevende mellomoppgjør. Dette oppgjøret skal egentlig kun dreie seg om penger. Prinsipper og avtalejusteringer gjør vi i hovedoppgjørene. Finanskrisen er over oss og vi merker at diskusjonene om moderasjon og virkninger av ulike tiltak, er i gang i media. Foretak som gjør langsiktige avsetninger etter år med overskudd, øker mulighetene til å overleve i nedgangstider. Foretak med lav egenkapital kan få problemer når konjunkturene snur. Selv om vi vet dette, har mange latt seg friste til å bruke penger på kortsiktige finansielle disposisjoner, i håp om rask fortjeneste. Flere foretak har seilt med brukket mast i de siste års overflod og blir nok ikke med oss gjennom krisen. Mange av disse har hatt relativt gode dager ved å dekke driftsmessige underskudd med ekstraordinære finansinntekter. Nå har det snudd. Det er denne virkeligheten som blir den store utfordringen, når vi nå starter med årets lønnsoppgjør. Våre tillitsvalgte vil møte kreative bedriftseiere som vil benytte finanskrisen som «forklaring» på at årets oppgjør ikke har rom for lønnsvekst til de ansatte. Tidene vil endres. Finanskrisen vil gå over. Tiltak og fornuft vil medvirke til en normalisering. Men jeg tror vi må forvente at ringvirkningene av finanskrisa vil prege norsk arbeidsliv også i I Norge har vi finansiell ryggrad til solidarisk opprydding etter spekulativ dumskap. Men denne oppryddingen vil ta tid og den vil kreve nytenkning. Våre tillitsvalgte har gjennom sine bransjenettverk en mulighet til å utveksle erfaringer, kompetanse og gode ideer. Mitt håp er at flere vil bidra til slik kunnskapsutveksling. Lykke til med den store utfordringen. Jeg er trygg på at vi skal gjennom reelle lokale forhandlinger gjøre vårt til at dette blir et fornuftig og ansvarlig lønnsoppgjør. Arnfinn Korsmo 1. nestleder

5 Medlemskort og betalingskort i ett uten at det koster noe ekstra! Høy sparerente fra første krone Kredittreserve på inntil Kan brukes over alt Gebyrfrie varekjøp Gebyrfri nettbank Ingen årsavgift For mer informasjon og oppdaterte betingelser, se Kundeservice til

6

7 Omstilling helt etter boka Noen gladhistorie er det ikke. Men det er et eksempel på at det faktisk går an å gjøre mye kvalitetsfylt arbeid med mennesker i forbindelse med en bedriftsnedleggelse. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Vi snakker om helsekostbedriften Helios. I ganske presist 40 år har denne engrosvirksomheten i Røyken vært på banen med produksjon og distribusjon av økologiske dagligvarer. Tidlig ute og et forbilde for de mange som har fulgt etter. Nå er det slutt. I midten av februar var det kroken på døra. Anlegget på Hurumlandet er ryddet og på det meste tømt. 37 ansatte må søke nye jobbmuligheter. Det er ikke bare enkelt når man er forankret med bopel og gjeld i et litt avsidesliggende samfunn hvor tilfanget av ledig arbeid er begrenset, og man kanskje er litt oppi åra aldersmessig. På sporet Litt tid til å forberede seg har de ansatte hatt. Helios ble tatt til skifteretten og slått konkurs i april i fjor. Bedriften har hatt om lag 100 millioner i omsetning. Gjelda var 50 millioner. Det var Veiledere. Tillitsvalgte Morten Myhre (til venstre) og Eivind O. Lappegard, ble fristilt fra jobbene sine for å drive veiledning overfor kollegene. Samhandling. Styringsgruppa som har ledet prosessen. Foran: Tillitsvalgt Morten Myhre. Bak fra venstre: Omstillingskonsulent Kay Ellingsen, daglig leder Thomas von Werden og tillitsvalgt Eivind O. Lappegard. ingen vei tilbake. Boet solgte konkursboene Helios Stiftelse og Helios Distribusjon as som en virksomhetsoverdragelse til Validus as, som også eier konkurrenten Alternativ Mat as på Årnes. Alternativ Mat sikret videre drift på midlertidig basis, og dermed en mykere overgang til den definitive slutten. De ansatte fikk beskjed den gangen om at det ble avvikling innen cirka halvannet år. Styret tok beslutning om tidspunktet 4. desember, og orienterte de tillitsvalgte umiddelbart. For resten av de ansatte kom meldingen på allmannamøte straks etter nyttår: Stopp om seks uker. All virksomhet overdras til Alternativ Mat på Årnes. Åtte-ti nye årsverk tilbys på Årnes, men det er ti mil unna, gjennom Oslo, og lite aktuelt for flertallet. Vi hører daglig om råkjør i forbindelse med nedbemanninger, hvor menneskelige hensyn ikke når opp til den øverste delen av prioriteringslista. Da er det desto mer interessant å få innblikk i et tilfelle hvor bedriften faktisk investerer innsats og ressursbruk langt utover det man strengt tatt er forpliktet til, for å bringe folk som mister jobben på sporet videre i livet. Sånn fortoner prosessen hos Helios seg. Vi får historien formidlet av både tillitsvalgte, ledelse og innleid omstillingskonsulent. Beskrivelsene harmonerer. En omstillingsprosess helt etter boka? - Ja, det tror jeg du kan du si. 7

8 Vi er veldig fornøyd med hvordan bedriften behandler oss og hva de stiller opp med i denne vanskelige situasjonen. Vi som er tillitsvalgte har vært fristilt fra jobbene våre siden nyttår og bare jobbet med å følge opp programmet som er etablert for alle de ansatte. Dette sier Morten Myhre. Han og Eivind O. Lappegard er Negotias tillitsvalgte ved Helios. Startpakker Programmet de omtaler innebærer blant annet jobbsøkerkurs, økonomisk rådgivning og profilanalyse, alt med oppfølging på individnivå. Daglig leder Thomas von Werden skisserer noen av perspektivene som ligger i bunnen for arbeidet: - Når virksomheter kommer i en situasjon som dette blir det fort snakk om sluttpakker, som er en måte å kjøpe seg fri på. Vi vil heller gi de ansatte startpakker, noe de kan utvikle seg personlig på og som vil hjelpe dem over i andre jobber. Av de 37 ansatte er 20 over femti. De fleste av dem har vært ansatt i Helios svært lenge. Den lojaliteten de har vist til arbeidsplassen, til og med i forbindelse med avviklingen, et er rett og slett imponerende. Det er holdningen fra våre eiere som gjør det mulig for oss å bruke såpass store ressurser som vi gjør på å hjelpe de ansatte videre, og det er jeg glad for, sier von Werden. Statusen da vi besøker Helios tidlig i februar er at 15 saker er løst. Dette inkluderer to som flytter og to som pendler for å begynne hos Alternativ Mat på Årnes, pluss en som fortsatt skal jobbe med produksjon i Røyken. Omstillingshjelpen overfor de resterende fortsettes helt fram til 30. april. - Målet er at ingen her skal «stemple». Jeg synes vi er på god vei. Det er moro å jobbe med bedrifter som bryr seg om hvordan det går med overtallige, og som er opptatt av verdier for den enkelte. Jeg har vært inne i utallige slike prosesser. Denne skiller seg ut. Jeg vil faktisk si det er den beste jeg har vært involvert i. Det er konsulent Kay Ellingsen i omstilling.no som gir denne hederlige karakteristikken av hvordan ledelsen i Helios forholder seg til virksomhetsoverdragelsen. Han har vært inne i bildet helt siden konkursen i april i fjor. Siden årsskiftet har han brukt mesteparten av tiden sin til å hjelpe Helios-ansatte over i en ny jobbtilværelse. Det første grepet han igangsatte var individuell økonomisk rådgivning for alle ansatte. Deretter et komprimert jobbsøkerkurs over fem dager, med innlagt profilanalyse. Ser sine verdier - Det finnes ansatte her som ikke visste hva en CV var. Det er helt vanlig. Like vanlig er det at folk som har vært lenge i en bestemt Mennesker søker mennesker. Denne annonsen er rykket inn i lokalaviser og har rullet på lokal-tv i Røyken/Drammen-området. jobb er lite bevisste på hva de kan, hvem de er og hva de vil. De underselger seg selv. Det opplegget vi kjører er ment å gjøre noe med nettopp disse tingene. Det er like spennende hver gang å se at de som i utgangspunktet beskriver seg selv som beskjedne og lite utadvendte, virkelig kan slå ut i blomst, stå opp foran forsamlingen å strutte av offensivitet. Vise seg fram, by på seg selv Det har vært noen sånne tilfeller her. Mennesker har så mye ressurser i seg som de ofte ikke er klar over. Det er herlig å oppleve når de virkelig ser sine egne verdier, sier Kay Ellingsen. Ellingsen kjører tøffe simuleringer av jobbintervju med de som etterhvert kommer gjennom nåløyet i søkerbunkene og skal ut å presentere seg for en eventuell ny arbeidsgiver. - Jeg er ikke nådig der. Jeg vil at intervjuet jeg holder med dem som forberedelse skal være minst like krevende som det de møter i virkeligheten. En ansatt ga positiv tilbakemelding på dette nå nylig. Hun sa det sånn: «Intervjuerne visste ikke hele veien hva de skulle spørre om. Jeg brukte jeg det jeg har lært, hjalp dem litt på vei, slik at jeg fikk presentert meg på en god måte» Travelt på jobbsenteret En del av kontorlokalene er gjort om til et jobbsenter. Veggene er tapetsert med utskrifter av ledige jobber. Her holder tillitsvalgte Myhre og Lappegard hus. De er fristilt fra jobbene sine for å følge opp kollegenes jobbsøking, i tillegg til sin egen naturligvis. Kolleger kommer innom og får hjelp med søknader, for å høre nytt om aktuelle jobber, og så videre - Vi jobber i praksis som personalveiledere nå. Det er både interessant og lærerikt. Det er etablert mye trygghet med de tiltakene som er gjennomført. 8

9 Oppfatningen om at det gjøres hva som er mulig for å hjelpe folk over i ny jobb, er allmenn, så vidt vi kan se. De tillitsvalgte erfarer at kollegene er godt fornøyd med den hjelpen og oppfølgingen de får. Eivind O. Lappegard har den forrige omstillingsprosessen i samme bedrift som sammenlikningsgrunnlag. Den ble gjennomført i 2005 med en helt annen ledelse. Lappegard var tillitsvalgt den gangen også. - Det går ikke an å sammenlikne. De meste av det vi opplever nå, manglet den gangen. Involveringen, fokuset på at alle skal videre, forståelsen av at det handler om mennesker. Egentlig er det bare ett vanskelig forhold de to vil nevne. Det handler ikke om størrelsen på pakker, omfanget av støtte eller andre konkret målbare variabler. Det handler om de mellommenneskelige relasjonene som forsvinner med arbeidsplassen. Fakta og praktiske grep Noen momenter om det som er gjort i forbindelse med nedleggelsen og virksomhetsoverdragelsen av Helios: Leid inn profesjonell omstillingskonsulent Etablert styringsgruppe med ledelse, tillitsvalgte og konsulent Fristilt tillitsvalgte for å drive veiledning overfor kollegaer Etablert jobbsenter på bedriften Økonomisk rådgivning med hver enkelt Jobbsøkerkurs Profilanalyse på individnivå bli bevisst på sin kompetanse, sine sterke sider, se muligheter, finne ut hva man vil, osv. Utarbeidelse og oppsett av CV for hver enkelt Personlig oppfølging før jobbintervjuer Annonser i lokalaviser og lokal-tv «Mennesker søker mennesker» Fellesskap og samholdet som for noen har eksistert gjennom tiår, oppløses. - Vi har sett dette etterhvert som noen av kollegene har fått nye jobber og de ikke skal hit mer. Det er jo positivt ny jobb, nye muligheter. Men den andre siden av saken, det at «familien» splittes, det merkes også tydelig. Både de som drar og de som blir igjen preges av det. Sånn oppleves det trolig de fleste steder når en bedrift må legges ned etter mange års drift med en stabil og lojal stab. Men - det forsterkes vel når man behandles med verdighet hele veien. Hele veien over i en ny jobbtilværelse! Satser på noe helt annet Terje Pettersen har 10 år bak seg som lageransatt hos Helios. Mens vi er på reportasjebesøk er han innom jobbsenteret for å sende en søknad på jobb i barnehage! Håndtrykket er fast, blikket har glimt og det lyser godslighet og trygghet av den røslige karen på lang avstand. - Barnehage? Definitivt noe helt annet enn det du har jobbet med hittil i livet? - Ja, men veldig nære det jeg liker best i livet. Jeg har veldig lyst til å prøve dette. Trives kjempegodt sammen med unger, er mye med barnebarna. Jeg vet at de i denne barnehagen legger vekt på å være mye ute. Det er en kystbarnehage. Det passer meg bra, jeg bruker fjorden hele året, og skauen rundt her. Før jeg kom til Helios jobbet jeg ett år med å rydde og etablere kyststien rundt deler av Hurumlandet. Jo, jeg håper jeg får sjansen. - Når du ser på Terje så kan du gjette på at han kommer til å bli en bra mann å ha i en barnehage, skyter tillitsvalgt Morten Myhre inn. - Vi er blitt fulgt opp på en veldig god måte, har ikke noe å klage på, sier Pettersen. Det har vært en prosess for meg, dette her. Jeg har passert 60, og tenkte hva nå? Jeg fant fort ut at det i hvert fall ikke er aktuelt for meg å gå ut av arbeidslivet. Jeg ser dette som en mulighet til å få gjøre noe helt annet enn det jeg har jobbet med hittil. Det var faktisk en bekjent av meg som Fra lager til barnehage? Terje Pettersen ser muligheten til å gjøre noe nytt i arbeidslivet. satte meg på tanken om barnehage. Myhre og Pettersen tar et siste overblikk på søknaden. Blir enige om at det ser bra ut. Et tastetrykk, og e-posten sendes avgårde. Det er bare å krysse fingrene. 9

10 Finanskrisa Kollapsen ingen trodde på Da tillitsvalgte i Negotia møttes til tariffsamling for en drøy måned siden, fikk de en times innføring i finanskrisas omfang og virkninger. Konklusjon: Dette er det verste økonomiske uføret verden har havnet i siden krigen. Likevel, det likner ikke på børskrakket i tredveårene. Dessuten er nullpunktet passert! TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Det var da enda godt; å vite at det beryktete krakket våre besteforeldre snakket om var hakket heftigere, at det verste i finansmarkedene trolig er tilbakelagt og at det sakte beveger seg mot mer normale tilstander. Skjønt, hvem vet egentlig? Den medieprofilerte sjeføkonomen Øystein Dørum som var hyret inn for anledningen, holdt ikke tilbake ironien på sin profesjons vegne da han møtte de Negotia-tillitsvalgte. - Jeg føler at jeg står her som et vandrende paradoks. Ingen av oss som analyserer og kommenterer økonomiske sammenhenger forutså det som har skjedd. Ingen trodde at det ville sprekke så ettertrykkelig som det gjorde. Alle tok feil. Men merkelig nok er folk likevel mer interessert en noensinne i å høre hva jeg og mine kolleger nå mener om utviklingen framover Hvordan var det mulig? Dørum tok utgangspunkt i den mye omtalte kilden til at demningen brast, nemlig den vedvarende, galopperende utlånssituasjonen på boligmarkedet i USA. Subprimesyndromet; det at horder av folk som ikke burde ha fått lån fikk det likevel, med lokkerenter og avdragsfrihet fordi boligprisene gikk til himmels. De urealistiske forventningene som hadde bygd seg opp om videre verdistigning forvitret, rentene steg, misligholdet økte og så begynte dominobrikkene å velte. Reaksjonen lyder kanskje logisk i etterpåklokskapens lys; nei da, ingenting vokser inn i himmelen; en gang er det stopp og da kan vektstanga ikke bare vippe andre veien, men slå grusomt tilbake. Det gjorde den. Men på forhånd var det altså ingen som trodde på en økonomisk kollaps av det omfanget som kom. Og om det var noen som tenkte i de baner, snakket de i hvert fall ikke høyt om det. - Bankene gikk fra å låne ut fritt og villig, til å begynne å holde igjen. Tapene kom og spredte seg med rekordfart. I den finansielle globaliseringen spres sparekapitalen ut i verden. Finanskrisa kom til Norge fordi hver tredje norske utlånskrone kommer utenfra. Det er ikke som før da små sparebanker rundt i landet utelukkende opererte innenfor hver sine sogn. I dag låner norske banker 550 milliarder utenlands, som byttes til norske kroner og lånes ut til norske kunder, poengterer Øystein Dørum. Når tilførselen av kapital til bankene rammes og den løsslupne utlånspraksisen på kort tid vendes til det stikk motsatte, da rammes naturlig nok også næringslivet og arbeidsplassene. - Jeg sjekket Volvo, verdens nest største produsent av lastebiler, sier Dørum. I tredje kvartal 2007 hadde konsernet biler i bestilling. Tredje kvartal 2008 lød ordrelista på 115 etthundreogfemten biler. Det er klart at dette og tilsvarende historier gir dramatiske konsekvenser. Og norsk industri slipper ikke unna. Vi har produsenter som fremstiller lettmetaller i råvareform og fabrikker som lager skjermer og andre bildeler. De må også nedbemanne. Handlefrihet. - Norge er i en særstilling. Regjeringens problem er ikke å finne penger, men fornuftige måter å bruke dem på, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Nor Markets. 10

11

12 Gullalderen som krasjlandet Tilbakeslaget er et faktum. Arbeidsledigheten stiger igjen her i landet, for første gang på flere år. Fra ledige i fjor forventes en dobling til i løpet av NAV har nå om dagen sin fulle hyre med å ta unna trykket fra permitterte og oppsagte. At NAV strever med en intern omorganisering som ingenlunde er helt på skinner ennå, er for så vidt en helt annen historie, men det gjør ikke saken lysere for de individene som rammes av nedgangstidene. - Vi har hatt noen velsignete år hvor alt har pekt oppover. Gullalderen fra 2003 til 2007 skapte flere jobber i fastlandsnorge, det vil si 9,4 prosent vekst. Det var spådd en myklanding av norsk økonomi i 2009, med en forsiktig økning fra 2,5 til 3,5 prosent arbeidsledighet. Nå ventes færre jobber og en ledighet på 5 prosent. For første gang på 20 år forventes det fall i BNP, brutto nasjonalprodukt. Det spås en nedgang i stør- ellers er det ikke sammenlikn- Noen av utslagene er like, men relsesorden en halv prosent. Det bart, mener Dørum. - Denne gangen kommer ikke nedgangen på grunn av en Arbeidsmarkedet nasjonal lånefest på forhånd. Nå har møtt veggen, og rammes vi og resten av kloden først og fremst fordi verdens største økonomi, USA, har kollapset det er historisk sett en klar sammenheng etter en lånefest. Derfor kan også ledigheten her i landet holde seg mellom presset i høy lenger. Det er naturlig å tro arbeidsmarkedet og at dette påvirker lønnsutviklingen. Arbeidsmarkedet har møtt lønnsveksten veggen, og det er historisk sett en klar sammenheng mellom unisone budskapet er at dette er presset i arbeidsmarkedet og det verste finansielle tilbakeslaget siden 2. verdenskrig. Riktig Anslagene for lønnsvekst i lønnsveksten. nok ikke like ille som børskrakket i begynnelsen av tredveårene. såpass høyt skyldes et solid over er 4,2 prosent. At det er Det var av en annen type og format. Likevel, svært kraftig er det For 2010 ligger prognosene for heng fra et godt oppgjør i fjor. nå også. lønnsvekst på 3,5 prosent. Noen trekker paralleller mellom lavkonjunkturen nå og Nullpuktet er passert den økonomiske knockout en I følge Dørum tror man at nullpunktet i finansmarkedene etter jappetida seint på 80-tallet. er passert, det tidfestes til å ha vært i oktober Og selv om ettervirkningene vil gjøre seg gjeldende i lang tid, understreker han at Norge er i en særstilling som industrinasjon. Landet sitter på en velfylt pengebinge etter at oljereservene i tiår har pumpet milliarder inn i statsfinansene. - Norge er det eneste industrilandet med overskudd på statsbudsjettet. Det gir rom for handlefrihet. Regjeringen har ikke problemer med å finne penger. Spørsmålet er å finne fornuftige måter å bruke dem på. Krisepakka kan virke positivt. Men det vil alltid være en fare for å putte penger i virksomhet som ikke er liv laga. Enhver lavkonjunktur tar slutt en gang, og da bør man ikke ha altfor mye gjeld, avslutter sjeføkonom Øystein Dørum. 12

13 Viktig oppklaring om lønnsforventningene Skal forhandles. Det skal forhandles sentralt og lokalt i årets lønnsoppgjør, som alltid. YS-lederen (nr. to fra venstre) i samtale med Negotia-tillitsvalgte. Fra venstre: Stein Sæle, Tore Eugen Kvalheim, Per Anton Berge og Magnus Mo. Jeg har aldri brukt uttrykket nulloppgjør. Jeg forventer en lønnsvekst i 2009 på mellom 4 og 5 prosent. Dette har jeg sagt hele tiden. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Slik uttrykte YS-leder Tore Eugen Kvalheim seg på Negotia-konferansen Tariff 09 siste helgen i januar. Han tok dermed bastant avstand fra pressens oppslag de forutgående ukene om at han skal ha åpnet for et nulloppgjør. Tidlig på året gikk Kvalheim ut og advarte mot å ta ut for mye i årets lønnsoppgjør. Han pekte på at alle har ansvar for å gjøre sitt til at finanskrisa ikke blir større enn den er, og viste til at det er en norsk tradisjon å vise moderasjon i krisetider. Solidarisk og ansvarlig - Norges Bank har levert med lavere rente. Regjeringen har levert med tiltak. Nå må partene i arbeidslivert bidra. Vi kan ikke komme i den situasjonen at vi bidrar til at arbeidsledigheten stiger, var blant YS-lederens uttalelser. I samband med disse utspillene var det at uttrykket nulloppgjør ble festet til YS-lederen, noe han selv karakteriserer som presseskapt. - Fagforeningene har aldri bevilget seg mer når arbeidsledigheten stiger. Vi skal gjennomføre et oppgjør som er solidarisk, moderat og ansvarlig, tilpasset den situasjonen landet og arbeidslivet befinner seg i. YS-lederen fikk kjørt seg overfor en pågående forsamling 13

14 Negotia-tillitsvalgte. Slik lød noen av innspillene han måtte forholde seg til og kommentere: - Vi befinner oss i det private næringslivet. Avkastningskravene fra eierne settes ikke ned, de skal tjene det samme som før. Jo da, vi skal være moderate når forhandlingene starter, like moderate som lederne og eierne. Bedriftene vil møte oss med YS-lederens «utsagn» om nulloppgjør. Mellom 4 og 5 prosent Kvalheim understreker at det skal forhandles når tiden kommer, også i år. - Vi skal som ved hvert lønnsoppgjør forhandle. Både sentralt og lokalt. Inkludert overheng etter det gode oppgjøret i fjor og lønnsglidningen i perioden, forventes det en lønnvekst inneværende år på mellom 4 og 5 prosent. Disse betraktningene har jeg kanskje underkommunisert i Overheng. Den delen av fjorårets lønnsoppgjør som har virkning i år, avhengig av fra hvilket tidspunkt lønnstilleggene gis. Dvs. forskjellen mellom gjennomsnittsinntekten et kalenderår og lønnsnivået ved slutten av året. Overhengsbetraktninger er innarbeidet i oppgjørene innen media. Men jeg lover at dette skal komme tydelig til uttrykk i de inntektspolitiske retningslinjene YS er i ferd med å utarbeide, forsikret Kvalheim. Dagen etter konferansen kom forslaget om å fryse lønna til stortingspolitikerne på nivå. Dette ga YS-lederen en gyllen mulighet til å gå ut med organisasjonenes forventninger om lønnsvekst og reelle forhandlinger, en sjanse han ikke lot gå fra seg! stat og kommune. Det er ikke tradisjon for å «snakke overheng» i forbindelse lokale lønnsforhandlinger i Negotia. Glidning. Summen av lønnstillegg gitt i en lønnsperiode på toppen til tilleggene fra oppgjørstidspunktet. Har du skiftet adresse? Har du fått ny adresse i det siste? Meld alltid fra om endring av kontaktinformasjon til Negotia. Bruk skjemaet på (øverst til høyre på forsiden), evt. e-post: 14

15 15

16 aktuelt Ferie og ferieavvikling Endringer i ferieloven fra 1. januar 2009 En viktig målsetting med endringene i ferieloven er å sørge for at arbeidstakerne tar sin årlige feriefritid. Dersom hele eller deler av ferien likevel ikke har blitt avviklet, er det nå innført en bestemmelse om at denne ferien skal overføres til det påfølgende år. Dette innebærer at muligheten til å få økonomisk kompensasjon for ikke avviklet ferie bortfaller. Det er også innført en øvre ramme i arbeidsgivers og arbeidstakers adgang til å avtale forskuddsvis avvikling av ferie. Tidligere var det ingen begrensning i denne avtaleadgangen, mens det nå er innført en begrensing som innebærer at det kun kan inngås avtale om forskuddsvis avvikling av inntil 12 feriedager. Informasjon om ferieavviklingen Arbeidstakeren kan kreve å bli orientert om feriefastsettelsen minst to måneder før ferien tar til. Dersom arbeidsgiveren varsler feriefastsettelsen for sent, kan ikke arbeidstakeren nekte å ta ferie, men arbeidsgiver kan bli erstatningspliktig for økonomiske tap (og ikke-økonomiske tap, velferdstap) som følger av forsinkelsen. Når skal ferien avvikles? Arbeidsgiveren skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferietidspunktet og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Hvis det ikke oppnås enighet, er det arbeidsgiveren som bestemmer når ferien skal avvikles. Hvor mye ferie har man krav på? Både opptjeningsåret for feriepenger og ferieåret følger kalenderåret. Ferieloven bygger på et system med ferieår og forutgående opptjeningsår. Det år ferien avvikles kalles ferieåret. Den tilsvarende periode forut for ferieåret kalles opptjeningsåret. Retten til feriepenger er avhengig av at man har vært ansatt hos arbeidsgiveren i opptjeningsåret. Rett til feriefritid har man derimot som hovedregel krav på hvert ferieår uavhengig om man har hatt opptjening det forutgående opptjeningsår. Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på 25 virkedager ferie hvert år. Ettersom lørdager er medregnet i virkedagene, er 6 virkedager det samme som en uke. Arbeidstakere har med andre ord krav på 4 uker + 1 dags ferie hvert kalenderår. Søndager og lovbestemte helgeeller høytidsdager regnes ikke som virkedager. Arbeidstakere som arbeider deltid kan ikke uten arbeidsgivers samtykke gjøre ferien ekstra lang ved å kreve å få lagt feriedagene kun på dager da de ellers ville jobbet. For eksempel løper det 6 virkedager ferie selv om arbeidstaker bare har 3 arbeidsdager i en vanlig uke. Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag som avviklet ferie. Arbeidstakere over 60 år har krav på 6 virkedager - 1 uke - ekstra ferie. Arbeidstakere som arbeider deltid kan ikke uten arbeidsgivers samtykke gjøre ferien ekstra lang ved å kreve å få lagt feriedagene kun på dager da de ellers ville jobbet. For eksempel løper det 6 virkedager ferie selv om arbeidstaker bare har 3 arbeidsdager i en vanlig uke. Sammenhengende ferie Man kan kreve 18 virkedager (3 ukers) sammenhengende ferie i hovedferieperioden, som er fra 1. juni til 30. september. Restferien (7 virkedager = 1 uke + en dag) kan kreves gitt sammenhengende i løpet av ferieåret. Hvis ferien blir utsatt/endret Arbeidsgiveren kan endre allerede fastsatt ferie dersom avviklingen av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer på grunn av uforutsette hendelser og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiveren skal drøfte endringene med arbeidstaker på forhånd. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Det skal opplyses om slike krav under drøftingene. Dersom ferien er påbegynt kan ikke arbeidsgiver kreve at denne avbrytes for at arbeidstaker skal returnere til arbeid. Man kan avtale andre bestemmelser gjennom tariffavtale eller avtale. Permittering og ferie Ferie kan fastsettes og avvikles selv om arbeidstaker er permittert. De generelle reglene i ferieloven vil gjelde. Se for øvrig Hovedavtalen dersom dere er organisert. Ferie i oppsigelsestiden Det at arbeidstaker selv sier opp sin stilling, vil ikke endre retten til å få ferien avviklet før oppsigelsestiden er over. Retten til å kreve ferie følger to perioder, 16

17 aktuelt hovedferieperioden og kalenderåret. Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni september) eller innenfor ferieåret. Arbeidstaker som sier opp etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferien legges til tiden før 30. september. Dersom oppsigelsen kommer fra arbeidsgiveren, kan ikke arbeidsgiveren legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakerens samtykke. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på 3 måneder eller lenger, da kan ferie kreves avviklet i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden. Ny jobb Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår. 18 dagers sammenhengende ferie i hovedferieperioden (1. juni september) kan bare kreves av den som tiltrer innen 15. august i ferieåret. Tiltrer man etter 30. september, har man krav på 6 virkedagers ferie Tariffestet ferie Tariffoppgjøret 2000/2001 ga mange grupper (organiserte arbeidstakere omfattet av tariffavtale) 4 ekstra feriedager. Denne ekstra ferien (med tilsvarende forhøyelse av feriepengesatsen) er en del av tariffoppgjøret mellom partene, og er ikke en del av ferieloven. Den femte uken er altså ikke lovbestemt, og hvorvidt du har krav på den er et lokalt spørsmål på din arbeidsplass. samme år. Forutsetningen for å kunne fremme disse feriekravene er at man ikke har tatt ut ferie hos tidligere arbeidsgiver samme ferieår. Overføring av ferie Man kan avtale overføring av inntil to ukers ferie til påfølgende ferieår. Det kan også inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie. Dersom sykdom hindrer en i å avvikle ferien innen ferieårets utløp, kan arbeidstaker kreve å få overført inntil 12 virkedager ferie til neste år. Et slikt krav må framsettes før årets utløp. Hvis virksomheten skifter eier Dersom virksomheten skifter innehaver (eier eller leier) kan arbeidstakere som fortsetter hos den nye innehaveren, kreve at den nye arbeidsgiveren oppfyller plikten til å gi ferie og utbetale feriepenger. Over 60 år Arbeidstakere over 60 år har en uke ekstra ferie. Alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret får en ekstra uke ferie. Arbeidstakeren bestemmer selv når denne ekstraferien skal tas ut, men arbeidsgiveren skal varsles minst to uker i forveien. Ekstraferien kan deles i enkeltdager, men man har da kun krav på det antall dagers ferie som det er i en normal arbeidsuke. Det vil si at dersom man jobber f.eks. tre dager i uken, kan man ta ut opptil tre enkeltdager ekstraferie. Sykdom i ferien Retten til ny ferie forutsetter at man var 100 % arbeidsufør i perioden. For eksempel 50 % sykemelding gir ikke rett til nye feriedager. Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i minst 6 virkedager (1 uke) i ferien, kan kreve ny ferie i like mange dager som arbeidsuførheten varte. Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så raskt som mulig («uten ugrunnet opphold») etter at arbeidet er gjenopptatt. Dersom man blir helt arbeidsufør før ferien, kan man kreve at ferien utsettes til senere i året. Kravet om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien. Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon Arbeidstakeren kan avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da bli avbrutt under ferien, og begynner å løpe igjen etter at ferien er over. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke kreve at man skal avvikle ferie under permisjonen, og arbeidstakeren kan kreve at allerede fastsatt ferie blir utsatt til permisjonen er over. Dette gjelder for permisjon som det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger for etter folketrygden. Hvis man får feriepenger fra folketrygden får man kun 3 måneder med feriepenger. Inger O. Skarvøy rådgiver/advokatfullmektig i Negotia 17

18 Skal finne nøkkelen til lokal aktivitet Har de geografiske avdelingene i Negotia en framtid? Skal de tilføres like mye penger som i dag, eller er det mulig å finne en modell som gir bedre lokal aktivitet og en mer effektiv ressursforvaltning? Dette blir sentrale spørsmål for strukturutvalget i tiden framover. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Avdelingene er det organisasjonsleddet i Negotia som automatisk tilføres økonomiske midler. Av den medlemskontingenten som går inn til forbundet tilbakeføres åtte prosent til avdelingene, i henhold til medlemsantallet i hver enkelt enhet. Totalt innbetalt medlemskontingent var på rundt 47 millioner kroner i Det vil si at bortimot 3,8 millioner ble sendt til avdelingene. Blir disse pengene brukt fornuftig? Er det på dette organisasjonsnivået det er viktigst å satse? Burde klubbene hatt midlene i stedet? Klubbdrift i fokus Landsmøtet i november vedtok at god aktivitet på klubbnivå skal være et hovedmål for forbundet i En klubb er en medlemsgruppe på en bedrift. Negotia har klubber i alle avskygninger alt fra tre medlemmer til store grupper med flere hundre. Aktiviteten 3-prosenten fullstendig sprengt Forbundsledelsen melder om meget stor søkermasse ved årets første tildeling av midler til lokale tiltak. Ordningen med såkalte 3-prosentmidler som er opprettet til dette formålet har rundt 1,4 millioner per år. Det søkes nå for mange ganger dette beløpet, og det blir derfor mange avslag. Det er særlig fra klubbene det etterspørres midler til aktivitet. Årets midler er i hovedsak brukt opp etter første tildeling. varierer. Noen gjennomfører de årlige lønnsforhandlingene, og lar det være med det. Andre jobber systematisk i henhold til avtaleverkets bestemmelser året i gjennom. Sistnevnte er idealet organisasjonen strekker seg etter. - Bestemmelsene i avtaleverket legger opp til jevnlig kontakt mellom de tillitsvalgte og bedriftsledelsen. Entusiasme og innsats i organisasjonsarbeidet lokalt gir et livskraftig og sterkt forbund. Vi ser for eksempel en klar sammenheng mellom god klubbdrift og stabilitet i medlemsmassen. Høy aktivitet på klubbnivå er noe vi strekker oss etter hele tiden, og derfor har vi definert dette som en hovedsat- 18

19 Godt i gang. Strukturutvalget på første arbeidsmøte i januar. Foran fra venstre: Merete Hersvik,vest, Gaute Brækken, ung, Maja Grunnfoss, nord og Svein Ivar Johansen,Oslo. Bak fra venstre: Pål Hannevig, sekretær, Jorunn Hildonen, midt, Torger Kalrud, øst, Kjersti Amundsen, LKA, Stein Johansen, leder og Glenn Salvesen, sør. sing i planverket for inneværende år. Dette sier forbundsleder Inger Lise Rasmussen. Penger og muligheter Et av problemene for klubbene er at de ikke har en egen økonomi, og uten penger er mulighetene for hva man kan finne på av spennende ting for å holde entusiasmen oppe i en medlemsgruppe, begrenset. Ordningen med tre-prosent-midler hvor en pott tilsvarende tre prosent av den samlete kontingenten tildeles lokalapparatet etter søknad, hjelper litt. Men «tre-prosenten» dekker både klubber, avdelinger og regioner, og monner ikke særlig mye i den store sammenhengen. - Målet må være å finne en ny modell som ivaretar ressursfordelingen på en riktigere måte, og som er fleksibel nok til å være bærekraftig over tid. Det er dette arbeidet vi nå har startet på. Politisk rådgiver Stein Johansen leder det nylig nedsatte strukturutvalget som har fått tildelt jobben med å klekke ut en plan som kan føre til mer aktivitet i Negotias rekker lokalt. Utvalget består av en representant fra hver av de sju regionene, pluss leder, sekretær og lederen for Negotia Ung. Til sammen ti personer. De trådte sammen for første gang til et to dagers møte seint i januar. Questback til klubbene - Vi hadde en god diskusjon på det første møtet, med takhøyde og åpenhet i gruppa. Vi er enige om å involvere organisasjonen underveis. En Questback-under- 19

20 søkelse til 400 klubbtillitsvalgte er gjennomført i februar, og vi holder på å sammenfatte svarene fra denne nå. Så blir neste stopp vårens regionsmøter. Vi lager et dokument som legges fram til diskusjon på disse samlingene, og tar med innspillene som kommer i det videre arbeidet i utvalget, melder Stein Johansen. Dette er noen av momentene som strukturutvalget presenterer for regionsmøtene: Klubbene organisering, økonomi og aktivitet. Den organisatoriske strukturen avdelinger og regioner, framtidens modell, bransjer, hensiktsmessig fordeling ev økonomiske midler. Kriterier for avdelingstilhørighet bostedsadresse eller klubbadresse? Valgordning for valg av forbundsstyre rullerende med noen på valg hvert år, slik som i dag, eller alle på valg samtidig? Spørsmålet om behov for 2. nestleder. Utvalget planlegger nytt møte før sommeren og et utpå høsten. I mellom disse blir det vurdert å invitere alle avdelingslederne til en samling for drøfting av aktuelle problemstillinger. Det tas sikte på å ferdigstille en rapport til forbundsstyret om et års tid. Den endelige innstillingen skal legges fram for landsmøtet i november Vi ser det som helt avgjørende å komme fram til forslag til endringer som er gjennomførbare og som virker i positiv retning. Enkelt blir det sikkert ikke. Men med god involvering underveis har jeg tro på at vi kan finne løsninger som vil bidra til å gi Negotia en sunn og stødig utvikling i årene som kommer, sier utvalgsleder Stein Johansen. Struktur og økonomi lokalt Klubber Medlemsgruppene på de enkelte arbeidsplasser. Grupper fra tre og oppover, som har tariffavtale og tillitsvalgt, regnes som klubb. Det totale antallet klubber i Negotia er rundt 750. De varierer i størrelse fra som nevnt tre medlemmer, til flere hundre. Det går ingen returkontingent direkte til klubbene. Avdelinger Det finnes i hovedsak to typer avdelinger i Negotia, til sammen i et antall av 41. De geografisk inndelte samler klubber og enkeltmedlemmer med tilknytning til det aktuelle området. Disse er der 27 av. For de landsomfattende- og konserninndelte avdelingene (LKA) er det bedriftstilknytningen som gjelder. Det er 14 avdelinger av denne typen. Avdelingene skal bidra til lokal aktivitet i de områdene eller selskapene de dekker. På årsmøtene velges representanter til de årlige regionsmøtene. Åtte prosent av innbetalt kontingent går tilbake til avdelingene. Per februar 2009 står cirka 4 millioner kroner i ubrukte midler på avdelingenes konti. Regioner og regionsmøter Sju regioner. Landsomfattendeog konsernavdelinger utgjør egen region. Det samme gjelder Oslo. De øvrige er regionene sør, øst, vest, midt og nord. Den formelle arenaen for regionene er de årlige regionsmøtene i mars/april. Deltakerne på disse er representanter valgt på de forutgående på årsmøtene i avdelingene. Regionsmøtene er høringsinstans for aktuelle saker i forbundet, gjerne forhold som seinere behandles av landsmøtet. Det kan også tas opp egne temaer. Møtene velger dessuten delegatene til landsmøtet. Vedtektene regulerer antallet delegater fra hver region, i henhold til medlemstall. 3 prosent-midler Økonomisk tilskuddsordning som utgjør tre prosent av total medlemskontingent. Klubber, avdelinger og regioner kan gjennom denne ordningen søke om støtte til aktuelle tiltak. Opprettet for å stimulere til aktivitet. Tildeling to ganger per år. Klubbrelaterte tiltak To prosent av kontingenten som brukes til spesielle kurs og aktiviteter rettet særskilt mot klubbene. 20

21 innlegg Kurs om varsling for Negotia-medlemmene i Bergen Med tanke på den debatten som er i gang om avdelingenes fremtid i Negotia, vil vi gjerne få presentere nytt fra en avdeling som er aktiv, og som klarer å engasjere medlemmene. Det har blitt en tradisjon å samle medlemmene i Bergen avdeling til kurs i oktober. Slik ble det i år også. Gjennom tett samarbeid med Rieber og StatoilHydro sine avdelinger, har vi fått til et arrangement som er blitt populært hos både aktive medlemmer og pensjonister. I år stilte 50 medlemmer fra disse tre avdelingene. I tillegg deltok to fra Hardanger avdeling. Vi skulle lære om hva «varsling» innebærer på godt og vondt. Og konklusjonen etter to dagers kurs må være: Tenk deg godt om, og vit hva du gjør, før du varsler om forhold på arbeidsplassen. Kurset ble innledet med en gjennomgang av de lovparagrafene i Arbeidsmiljøloven som omhandler dette emnet, slik at vi fikk den teoretiske delen av varslingsproblematikken godt belyst. Det var rådgiver og advokat Nils Blomhoff fra Negotia som holdt denne gjennomgangen. 2-4 slår fast retten til å varsle, men også at varslingen skal skje «forsvarlig», mens 2-5 skal verne varsleren mot gjengjeldelse. Noen ganger kommer du i en situasjon der du plikter å varsle om ulovlige eller ureglementerte forhold. Varsling etter Arbeidsmiljølovens 6-2, Helsepersonellovens 17 og Barnevernlovens 6-4 vil alltid være forsvarlig. Andre ganger er det din samvittighet som avgjør om du synes forholdet er alvorlig nok. Høydepunktet for mange var nok foredraget Kari Breirem holdt om sine erfaringer fra det som i ettertid er blitt hetende «Tønne-saken». Da hun nektet å attestere en faktura som helt åpenbart var feilaktig, begynte ballen å rulle. Hun fortalte om suspensasjon fra arbeidsplassen, forhør hos Økokrim, og til slutt henleggelse av saken, etter et mareritt som hun ikke unner noen å komme opp i. Det er ingen tvil om at selv om vi har lovparagrafer som skal beskytte varsleren, så er man ikke verken vernet mot eller forberedt på det som kan skje i etterkant av at du varsler. Når det er penger og Kari Breirem fortalte om sine erfaringer fra «Tønne-saken» makt med i bildet, står man gjerne overfor en motstander med ressurser man ikke har en mulighet til å kjempe mot. Nå er dette med varsling blitt «advokat-mat», slik var det ikke da Kari Breirem kom opp i situasjonen, da det var ikke en eneste advokat som hadde erfaring om emnet. Uansett skal man tenke seg godt om, det rettslige vernet vi har i dag er langt fra godt nok. Andre saker ble også presentert på kurset. Kjersti Amundsen fra Rieber avdeling tok oss med inn i Negotias bransjearbeid, og Helene Eikenes, som er Bergen avdeling sin Ung-representant, presenterte for oss det arbeidet som gjøres i Negotia Ung. Begge disse emnene er interessante og viktige. I tillegg var selvsagt det sosiale et viktig aspekt; god middag, underholdning og dans hører med, det er ofte i de sene timer at nettverksbyggingen er på sitt beste! Helge Nilsen leder i Negotia Bergen Tilhørerne fulgte godt med i timen! 21

22 Temadag om finanskrisen Mange av Negotias medlemmer har fått merke konsekvensene av finanskrisen direkte, ved permittering eller oppsigelse fra jobben. Flere tillitsvalgte opplever dette som tungt og vanskelig. Negotia arrangerte derfor en temadag som i sin helhet var viet tillitsvalgtes rolle når krisen rammer. TEKST: JANNECKE STRØM FOTO: ØYVIND HUSEBY Varierende virkninger. Medlemsgruppene merker finanskrisen i varierende grad. Tre av de tillitsvalgte på temadagen, fra venstre: Sverre Rohdin, Thor Egil Simensen og Therese Bjerkestuen. Rådgiver Rune Martinsen og rådgiver/advokat Nils Blomhoff i Negotia, gjennomgikk lov- og avtaleverk som kommer til anvendelse ved permitteringer og nedbemanninger. Det gjelder å komme på banen så tidlig som mulig. Hovedavtalens bestemmelser er klare på dette punktet: Omstillinger skal drøftes med tillitsvalgte før beslutninger fattes. De to rådgiverne understreket også viktigheten av å lete etter muligheter, at man diskuterer med ledelsen for eksempel alternative strategier, markeder og produkter. Dessuten at de organiserte kollegene må holdes godt orientert om hva som skjer. Behovet for informasjon kan ikke overvurderes. Ta vare på deg selv! Å være frontsoldat i turbulente tider krever sitt. Mange tillitsvalgte glemmer seg selv i situasjoner hvor andre har bruk for en. Men det er mulig å begrense slitasjen i slike situasjoner. Blomhoff og Martinsen kom med følgende råd: Gi 100 prosent på jobb når du er der, glem den når du går Snakk åpent med kollegaer Respekter retten og tiden du har med familien Planlegg ferier Skap balanse mellom jobb og fritid Fyll fritiden med energi Forbered deg praktisk og mentalt Bruk gjerne bedriftshelsetjenesten Vi spurte tre av de rundt trette deltakerne på temadagen hvordan de har merket finanskrisen på sine arbeidsplasser. Therese Bjerkestuen, A-K Maskiner - I det daglige merker vi ikke stort til finanskrisen, men siden det er en internasjonal krise har vi merket at innkjøpsprisene hos våre leverandører er blitt høyere på grunn av økte valutakurser. På bakgrunn av dette har bedriften vært nødt til å se på kostnadene og dette har ført til en liten nedbemanning på landsbasis. Ingrid Thomasgård, Trelleborg Viking - Hos oss har vi har finanskrisen slått inn for fullt. Det begynte i desember med at alle på prøvetid ikke fikk videre ansettelse. I januar måtte bedriften si opp 17 operatører. I uke 8 måtte bedriften permittere 50 arbeidstakere. Årsaken er svikt i ordretilgang og at kunder holder tilbake bestilte ordre. Rett før helgen fikk vi heldigvis en ny stor ordre og ser nå lysere på situasjonen. Sverre Rohdin, Relacom Ålesund: - Vi har heldigvis ikke merket noe til denne ennå, men vi er vel forberedt på at vår bransje kan komme i en situasjon som gjør at vi må være både kreative og fleksible i forhold til de arbeidsoppgavene vi får. 22

Særtrykk fra Negotia magasin 1/09

Særtrykk fra Negotia magasin 1/09 Særtrykk fra Negotia magasin 1/09 Omstilling helt etter boka Noen gladhistorie er det ikke. Men det er et eksempel på at det faktisk går an å gjøre mye kvalitetsfylt arbeid med mennesker i forbindelse

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Norges beste. Norsk Omstilling & Utvikling

Norges beste. Norsk Omstilling & Utvikling [ NYTTE ] Norges beste Norsk Omstilling & Utvikling: De siste 54 måneder har Norsk Omstilling & Utvikling hatt 1800 oppsagte mennesker i omstilling. I dag er 1728 av disse i fast arbeid. Dette tilsvarer

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven Ferie Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 18.01.16 Ferie Noen problemstillinger? Har jeg KRAV på ferie? Hvor mye ferie har jeg i så fall rett til? Må jeg ta ferie? Hvem bestemmer tidspunktet for ferien?

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.11 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 12.05.2016 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 5 Nedenfor

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket:

SkoleInfo. Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: SkoleInfo NR. 04/17 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 Enighet mellom partene i Oslo kommune - Akademikerne

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Avtale om virkemidler ved nedbemanning i Posten Norge AS

Avtale om virkemidler ved nedbemanning i Posten Norge AS Avtale om virkemidler ved nedbemanning i Posten Norge AS Posten Norge AS side 1 av 5 Desember 2007 Hovedmålsetting: Det er en overordnet målsetting for omstillingsarbeidet at selskapets aktiviteter og

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert?

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? Av partner advokat Torkel Tveit og partner advokat Erik Myhr Nilsen Navn Dato Ny regulering Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1.

Detaljer

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett

HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett HK informerer Deltidsansatte og fortrinnsrett 1 For deg som er tillitsvalgt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om fortrinnsrett for deltidsansatte reguleres i paragrafene 14-1, 14-3 og 14-4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM?

RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM? RAPPORTEN #2-2010 TID FOR FERIEPENGER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HAR DU AVTALENE I BOKS? ALT KLART FOR PAPPAPERM? SUNN VEKST FOR ØKONOR ALT KLART FOR PAPPAPERM? Fedre skal selvsagt også få sin tid med

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD.

Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. NEGOTIA Et VS 'brim:rid Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 7/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 19.8 - lørdag 20.8 2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstedet: Svein I Johansen, Morten Gundersen,

Detaljer