Kvartalsrapport Pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport Pr"

Transkript

1 Kvartalsrapport Pr

2 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2

3 Om Sparebanken Sogn og Fjordane Den største banken i Sogn og Fjordane Forvaltningskapital på kr 48,6 mrd. Privat- og bedriftsmarknad 22 salskontor i Sogn og Fjordane + kontor i Bergen Medeigar og distributør i Frende Forsikring og SB1 Finans 100% eigar av Bustadkreditt Sogn og Fjordane og Eigedomsmekling Sogn og Fjordane 266 årsverk Aktiv bidragsytar i lokalsamfunnet

4 Hovudlinjer Resultat før skatt 372 mill. kr (268 mill. kr) Totalresultat 268 mill. kr (227 mill. kr) Netto renteinntekter 572 mill. kr (560 mill. kr) Resultat finansielle instrument 31 mill. kr (-6 mill. kr) Driftskostnader 247 mill. kr etter tilbakeføring av 51 mill. kr i pensjonsansvar (276 mill. kr) Nedskriving på utlån 77 mill. kr (99 mill. kr) Eigenkapitalavkastning 10,0% p.a. (9,3% p.a.) Ny føringspraksis for avgifta til Sikringsfondet. Medfører lågare rentenetto i starten på året. Endringane er markert i etterfølgjande grafar. Tal i parentes gjeld tal for same periode i fjor

5 Rentenetto 220 2,00 % ,76 % 1,76 % 1,70 % 1,73 % 1,67 % 1,68 % 1,69 % ,66 % 1,68 % 1,90 % 1,80 % 1,70 % 140 1,62 % 1,64 % 1,60 % 120 1,48 % 1,50 % 100 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,40 % Tal markert med oransje er justert for endra føringspraksis for avgift til Sikringsfondet. Rød linje viser offisielle tal.

6 Marginutvikling UTLÅNSMARGIN 4,00 % 3,50 % 3,00 % 3,22 % 3,34 % % 3,14 %3,42 3,51 %3,53 % 3,43 % 3,32 %3,32 %3,19 % 3,23 % 3,02 % 3,11 % 2,99 % 3,04 %3,09 % 2,96 % 2,86 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,92 % 1,99 %2,15 % 2,31 % 2,42 %2,44 % 2,41 % 2,25 %2,20 %2,21 %2,23 % 2,09 % 1,94 %1,97 % 1,87 %1,76 %1,76 % 1,57 % Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q BM PM 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % -0,60 % -0,80 % -1,00 % -0,08 % INNSKOTSMARGIN 0,32 % 0,23 % 0,16 % 0,20 % -0,05 % 0,00 % -0,25 % -0,42 % -0,35 % -0,33 %-0,31 % 0,00 % -0,48 %-0,48 % -0,60 % -0,55 %-0,54 % -0,15 % -0,12 % -0,56 % -0,27 %-0,29 % -0,36 %-0,38 % -0,54 % -0,62 % -0,60 %-0,64-0,69 %-0,78-0,66 % % %-0,78 %-0,81 %-0,82 % Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 0,23 % BM PM

7 Andre driftsinntekter 40 0,50 % ,30 % 33 0,31 % 29 0,27 % ,28 % 0,27 % 0,27 % 0,27 % ,27 % 34 0,28 % 0,40 % 0,30 % 20 0,23 % 15 0,20 % ,10 % 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,00 %

8 Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

9 Driftskostnader ,40 % 1,20 % ,81 % 0,79 % 1,00 % 0,89 % 0,85 % 0,78 % 0,93 % 0,87 % 0,87 % 0,44 % 52 0,77 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,00 % Oransje del av søyle og oransje linje viser tal justert for tilbakeføring av NOK 51 mill. ved avvikling av ytelsespensjonsordninga.

10 Driftskostnader/driftsinntekter Kostnader i prosent av inntekter (ekskl. res. frå fin. instrument) 60% 52,7 % 50% 44,7 % 42,7 % 41,0 % 42,5 % 40% 7,4 % 30% 37,1 % 20% 10% 0% Pr.Q3.11 Pr.Q3.12 Pr. Q3.13 Pr.Q3.14 Pr.Q3.15 Pr.Q3.16 Justering SF avg. + pensjon Kostnader i prosent av inntekter 60% 52,7 % 50% 40% 44,7 % 40,3 % 37,5 % 42,9 % 7,3 % 30% 35,5 % 20% 10% 0% Pr. Q3. 11 Pr. Q3. 12 Pr. Q3. 13 Pr. Q3. 14 Pr. Q3. 15 Pr. Q3. 16 Justering SF avg. + pensjon

11 Nedskriving på utlån pr. kvartal Q2.14 Q3.14 Q4.14 Q1.15 Q2.15 Q3.15 Q4.15 Q1.16 Q2.16 Q3.16

12 Basisdrift Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Basisdrift er før tap og verdiendring finansielle instrument, men etter justering for endra bokføringspraksis for sikringsfondsavgifta og tilbakeføring av pensjon. Feriepengeeffekt i 3. kvartal kvart år.

13 Resultat før skatt Q2.14 Q3.14 Q4.14 Q1. 15 Q2. 15 Q3. 15 Q4. 15 Q1. 16 Q2. 16 Q3. 16

14 Utvida resultatrekneskap 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 16 Resultat etter skatt Resultat finansielle eigedelar tilgj. for sal Estimatavvik pensjon Sum resultatelement TOTALRESULTAT

15 Totalresultat Q2.14 Q3.14 Q4.14 Q1. 15 Q2. 15 Q3. 15 Q4. 15 Q1. 16 Q2. 16 Q3. 16

16 Eigenkapitalavkastning (totalresultat) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 9,9 % 2,8 % 13,9 % 11,8 % 10,6 % 10,8 % 10,0 % Pr. 3. kv. 2016

17 Utlån, innskot og innskotsdekning ,5 32,7 58,2 % 58,3 % 17,8 19,0 34,8 59,2 % 20,6 37,5 40,2 59,9 % 57,2 % 22,4 23,0 42,7 58,4 % 24,9 64,0 % 62,0 % 60,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % 5 52,0 % kv. 16 Brutto utlån Innskot Innskotsdekning 50,0 %

18 Utlånsportefølje - vekst 14,0 UTLÅN BM/OFF./FINANS 10,0 % 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 UTLÅN PM 25,5 26,2 26,8 27,3 27,9 28,6 29,2 29,6 9,2 % 9,4 % 9,7 % 9,6 % 9,0 % 8,7 % 8,0 % 8,2 % 30,4 31,0 8,6 % 8,4 % 15,0 % 13,0 % 11,0 % 9,0 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 10,5 10,5 10,7 10,8 10,7 10,8 11,0 11,2 11,4 7,1 % 4,5 % 4,6 % 4,3 % 4,1 % 3,2 % 3,0 % 1,5 % 1,1 % 11,7 7,8 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % - Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q PM 12.mnd. vekst -1,0 % - Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q BM/OFF./FINANS 12.mnd. vekst 0,0 % UTLÅN - UTVIKLING TOTALT 45,0 40,0 35,0 36,0 36,7 37,5 38,1 38,6 39,4 40,2 40,8 41,8 42,7 14,0 % 12,0 % 30,0 25,0 7,0 % 7,9 % 7,6 % 8,1 % 7,1 % 7,3 % 7,1 % 7,1 % 8,2 % 8,2 % 10,0 % 8,0 % 20,0 15,0 10,0 6,0 % 4,0 % 5,0 2,0 % - Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q SUM 12.mnd. vekst 0,0 %

19 Utlånsportefølje - detaljar næringar Låneportefølje Næringsfordeling 10 % 27 % 36 % 11 % 2 % 6 % 6 % 73 % 6 % 3 % 3 % 7 % 10 % Bedriftsmarknad Personmarknad Jordbruk/skogbruk Fiske/fangst Havbruk/oppdrett/klekkeri Industri/bergverk Kraft Bygg/anlegg Varehandel Transport Hotell/reiseliv Tenesteyting Eigedomsdrift Ingen direkte offshore eksponering pr

20 Misleghald 3,50 % 3,00 % 2,78 % 2,96 % 2,94 % 3,10 % 3,08 % 2,50 % 2,31 % 2,14 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 1,03 % 1,04 % 1,03 % 1,02 % 0,81 % 0,79 % 1,01 % 0,73 % 0,86 %0,57 % 0,50 % 0,37 % 0,43 % 0,34 % 0,00 % 0,28 % 0,24 % 0,24 % 0,17 % 0,19 % 0,19 % 0,18 % 0,26 % 0,25 % 0,16 % Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q PM BM TOTAL

21 Netto misleghaldne og tapsutsette lån 700 1,8 % 600 1,6 % 1,4 % 500 1,2 % 400 1,0 % 300 0,8 % 200 0,6 % 0,4 % 100 0,2 % - 2. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal ,0 % Netto misleghaldne og tapsutsette utlån (mnok) Prosent

22 Innskot 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - UTVIKLING INNSKOT PM 15,5 14,4 14,2 14,6 14,7 15,3 13,1 13,0 13,5 13,5 7,9 % 8,9 % 10,4 % 9,7 % 9,8 % 9,4 % 8,4 % 8,6 % 7,6 % 7,5 % Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0-6,5 % UTVIKLING INNSKOT BM/OFF./FINANS 9,3 9,6 9,0 9,6 9,1 9,2 9,5 9,6 8,4 8,7 12,1 % 20,7 % 4,8 % 4,9 % 3,0 % -0,6 % -4,7 % -6,6 % -4,7 % Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % PM 12.mnd. vekst BM/OFF./FINANS 12.mnd. vekst INNSKOTSUTVIKLING TOTALT 30,0 20,0 % 25,0 22,4 22,6 22,5 22,6 24,0 23,4 23,0 23,4 25,0 24,9 18,0 % 16,0 % 20,0 15,0 10,0 5,0 9,6 % 13,7 % 8,8 % 7,7 % 7,0 % 3,4 % 2,4 % 3,2 % 4,3 % 6,4 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % - Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q ,0 % SUM 12.mnd. vekst

23 Kapitaldekning 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 13,8 % 1,1 % 1,5 % 15,5 % 15,7 % 14,6 % 14,4 % 1,0 % 0,6 % 2,2 % 2,0 % 1,4 % 1,4 % 14,8 % 1,9 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 11,2 % 12,2 % 12,4 % 13,2 % 13,7 % 12,9 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Pr. Q3 16 Rein kjernekapital Hybridkapital Ansvarleg kapital Rein kjernekapitaldekning inkl. resultatet for perioden er estimert til 13,9%. Ulike tiltak blir vurdert for å bringe den opp til 14,5% pr Dette inkluderer ein retta emisjon mot dagens eigarar og tilsette.

24 Forfallsprofil funding

25 Oppsummering og framtidsutsikter Totalresultatet pr. 3. kv høgre enn for same periode i fjor Netto renteinntekter aukar Lågare nedskrivingar på utlån Betre resultat frå finansielle instrument (også inkl. resultat finansielle eigedelar tilgjengeleg for sal) Tilbakeføring av pensjonsansvar påverkar resultatet positivt Underliggande bankdrift i tråd med forventningane God vekst i innskot og utlån frå både PM og BM Kostnadsveksten, justert for tilbakeført pensjonsansvar, er høgre enn tidlegare år grunna investering i nye IT løysingar Kostnadsprosent eksklusiv resultat frå finansielle instrument 37,1 %. Justert for Sikringsfondsavgift og tilbakeført pensjonsansvar 44,5 % EK avkastning 10,0% Kapitaldekning 14,8%. Rein kjernekapitaldekning inkl. resultat estimert til 13,9 % Arbeider med ulike tiltak fram mot årsskiftet for å heve rein kjernekapitaldekning til 14,5 %. Dette inkluderer ein retta emisjon mot dagens eigarar og tilsette. Stabil kundemargin, god vekst og ein solid marknadsposisjon gir godt grunnlag for vidare vekst og utvikling

26 Hovudtal resultat RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter *) Utbytte og verdiendring på finansielle instrument Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før nedskriving (inkl. verdipapir) Resultat før nedskriving (ekskl. verdipapir) Nedskriving på utlån og garantiar Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Andre innrekna inntekter og kostnader Totalresultat *) Herav avgift Sikringsfondet (sjå merknad 1) *Heile avgifta til Sikringsfondet vart utgiftsført i 1. kv. 2016, medan den tidlegare år vart periodisert over året. Med tidlegare føringspraksis ville rentenettoen vore 5 mill. kr lågare pr. 3. kv

27 Hovudtal balanse BALANSE Eigedelar Brutto utlån til og krav på kundar Nedskriving på utlån Verdipapirplasseringar (aksjar, sertifikat og obligasjonar) Gjeld og eigenkapital Innskot frå og gjeld til kundar Verdipapirgjeld og gjeld til kredittinstitusjonar Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital

28 Nøkkeltal Lønsemd Rentenetto i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,61 % 1,70 % 1,70 % Utbytte og verdiendring på finansielle instrument 0,09 % -0,02 % -0,14 % Andre driftsinntekter (ekskl. innt. fin. instrument) i % av gj. sn. forv. kap. 0,26 % 0,27 % 0,27 % Driftskostnader i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,69 % 0,84 % 0,86 % Resultat før nedskriving i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,26 % 1,11 % 0,97 % Resultat før skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,04 % 0,81 % 0,75 % Totalresultat i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,75 % 0,69 % 0,79 % Driftskostnader i % av driftsinnt. ekskl. innt. frå fin. instrument 37,12 % 42,53 % 43,66 % Driftskostnader i % av driftsinnt. inkl. innt. frå fin. instrument 35,48 % 42,94 % 47,00 % Nedskriving i % av brutto utlån (resultatført) 0,18 % 0,25 % 0,25 % Eigenkapitalavkastning før skatt 13,88 % 10,93 % 10,13 % Eigenkapitalavkastning totalresultat 10,00 % 9,26 % 10,77 % Soliditet og likviditet Kapitaldekningsprosent 14,82 % 15,64 % 15,71 % Kjernekapitalprosent 12,93 % 13,51 % 13,73 % Rein kjernekapitalprosent 12,93 % 13,51 % 13,73 % Eigenkapitalprosent 7,77 % 7,66 % 7,77 % LC R (Likviditersindikator) 94,00 % 78,00 % 93,00 % Balanseutvikling Vekst i forvaltningskapital (12 mnd.) 8,05 % 5,67 % 7,81 % Vekst i brutto utlån til kundar (12 mnd.) 8,20 % 7,28 % 7,12 % Vekst i innskot frå kundar (12 mnd.) 6,42 % 3,38 % 2,41 % Innskot i % av brutto utlån konsern 58,35 % 59,33 % 57,24 % Innskot i % av brutto utlån morbank 83,89 % 83,51 % 81,75 % Tilsette Årsverk funksjonærar Årsverk reinhald, kantine m.v

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015

KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014

KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet

INNHALD. 25 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i kroner. 26 Kvartalsvis resultatutvikling konsern i % av GFK. 27 Opplysningar om selskapet (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2014 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 22

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Søre Sunnmøre Kapitalmarkedsdag. Oslo, 18. august 2017 Adm.dir Stig Brautaset Om banken Sjølvstendig sparebank siden etablering i 1853 70 tilsette, 66 årsverk 45.000 i kundegrunnlag Totale

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2016 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2016 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2016 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Hovudtal TAL I MILL. KRONER 31.12.10 31.03.10 31.03.11 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP 512 126 128 Netto renteinntekter 133 129 526 56-9 -5 Utbytte og verdiendring

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Investorpresentasjon Mars 2013

Investorpresentasjon Mars 2013 Investorpresentasjon Mars 2013 DET ER PÅ KYSTEN DET SKJER! Stagnerande folketal Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Næringsliv i omstilling Sterke primærnæringar Oljen gir optimisme Mobiliteten

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2016 7 Resultatrekneskap konsern 8 Balanse konsern 9 Kontantstraumoppstilling konsern 10 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.12 8 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

kvartalsrapport 1. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 1. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 1. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.03.2017 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.2017 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.2017 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2016 (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2016 (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2016 (ikkje revidert) INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2016 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

INNHALD. 3 Hovudtal konsern. 4 Kvartalsrapport Resultatrekneskap konsern. 9 Balanse konsern. 10 Kontantstraumoppstilling konsern

INNHALD. 3 Hovudtal konsern. 4 Kvartalsrapport Resultatrekneskap konsern. 9 Balanse konsern. 10 Kontantstraumoppstilling konsern INNHALD 3 Hovudtal konsern 4 Kvartalsrapport 31.12.2015 8 Resultatrekneskap konsern 9 Balanse konsern 10 Kontantstraumoppstilling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling konsern 12 Notar 26 Resultatrekneskap

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer