3. kvartal % Sverige 57% Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge"

Transkript

1 kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst skapes verdi for aksjonærene. Lars Nilsen, konsernsjef Omsetning per forretningsområde i 3. kvartal 43% Sverige 57% Norge Vår verdikjede Kjøp av eiendom Prosjektutvikling Salg Prefabrikasjon Bygging på byggeplass

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Ledelsens gjennomgang: Driftsrelaterte hovedtall for konsernet 2-3 Virksomhetsområdene 4-5 Finansielle forhold 6 Ansatte og arbeidsmiljø 7 Aksjonærforhold 7 Andre forhold 8 Marked og fremtidsutsikter 8 Sammendratt finansiell informasjon (IFRS): Resultatregnskap 9 Balanse 10 Endringer i egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet Selskapsinformasjon 19 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2010 Driften i perioden*: Operative driftsinntekter NOK 662 millioner, opp 24 % Operativ EBITDA NOK 83 millioner, opp 59 % Operativ EBITDA-margin 12,5 % Ordreinngang NOK 738 millioner, opp 13 % Ordrereserve NOK millioner, opp 37 % Kontantstrøm fra driften NOK 32 millioner Netto rentebærende gjeld redusert med NOK 40 millioner fra 2. kvartal Hendelser etter kvartalet: Utbyttebegrensning er opphevet gjeldende for 2010 Valutaveksling av gjeld sikrer kursgevinst på NOK 51 millioner * De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1. 1

3 LEDELSENS GJENNOMGANG RESULTATENE I PERIODEN Ledelsens gjennomgang er basert på driftsrapporteringen (operative resultattall) fra segment Norge og Sverige. I note 3 til regnskapet vises segmentinformasjonen, også avstemt med konsoliderte regnskapstall. Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra konsernets resultatregnskap (IFRS). IFRS krever at segmentrapporteringen skal baseres på operativ rapportering internt i selskapet selv om denne avviker fra IFRS. Driftsrapporteringen fokuserer på verdiskapingen i perioden, mens konsernregnskapet (IFRS) fokuserer på levering av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske verdiskapingen i perioden. Det vises til note 1. OPERASJONELLE HOVEDTALL BWG HOMES KONSERNET Tall i NOK kv kv Året 2009 Operative resultater Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Driftsresultat før finans (EBIT) EBITDA-margin 12,5 % 9,7 % 12,4 % 10,1 % 10,8 % EBIT-margin 11,8 % 8,8 % 11,7 % 9,0 % 9,8 % Andre hovedtall Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte BWG Homes konsernet hadde i 3. kvartal 2010 operative driftsinntekter på NOK 662 millioner. Dette er en økning på NOK 128 millioner (23,9 %) i forhold til 3. kvartal Operative driftsinntekter hittil i år ble NOK millioner, en økning på NOK 205 millioner (10,9 %) i forhold til samme periode Fortsatt økt produksjonskapasitet og stabil drift kombinert med god utvikling i salget har resultert i vekst i omsetningen. Kvartalets driftsresultat før avskrivninger og finans (operativ EBITDA) ble NOK 83 millioner. Det er en økning på NOK 31 millioner (59,3 %) sammenlignet med 3. kvartal Operativ EBITDA-margin ble på 12,5 %. Operativ EBITDA hittil i år på NOK 258 millioner økte med NOK 69 millioner (36,6 %) i forhold til samme periode 2009, og periodens operative EBITDA-margin ble på 12,4 % DRIFTSINNTEKTER 1K 2K 3K 4K DRIFTSRESULTAT (OPERATIV EBIT) K 2K 3K 4K

4 Kvartalets driftsresultat før finans (operativ EBIT) ble NOK 78 millioner som er en økning på NOK 31 millioner (66,7 %) sammenlignet med samme kvartal Operativ EBIT-margin ble 11,8 %. Operativ EBIT hittil i år på NOK 245 millioner økte med NOK 76 millioner (45,4 %) i forhold til samme periode 2009, og periodens operative EBIT-margin ble på 11,7 %. Økt kapasitet, effektiv produksjon og god kostnadskontroll har gitt tilfredsstillende driftsresultater og marginer. ORDREINNGANG ORDRERESERVE K 2K 3K 4K 1K 2K 3K 4K Ordreinngangen i 3. kvartal 2010 var NOK 738 millioner mot NOK 654 millioner i 3. kvartal 2009, opp 12,8 %. Ordreinngangen hittil i år på NOK millioner er en økning på 12,3 % i forhold til samme periode Fortsatt god etterspørsel etter konsernets produkter kombinert med fortsatt lavt rentenivå for boliglån og stabil arbeidsledighet har bidratt til dette. Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK millioner, en økning på NOK 514 millioner (37,1 %) i forhold til samme periode i Ordrereserven viser en økning på NOK 72 millioner (3,9 %) fra utgangen av 2. kvartal KVARTALSVIS UTVIKLING OPERATIVT RESULTAT ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % 500 8,00 % 400 6,00 % 3K 07 4K 07 1K 08 2K 08 3K 08 4K 08 1K 09 2K 09 3K 09 4K 09 1K 10 2K 10 3K 10 Omsetning EBITDA-margin 3

5 RESULTATENE I NORGE SEGMENT NORGE Tall i NOK kv kv Året 2009 Operative resultater Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 33,5 % 30,8 % 32,7 % 28,8 % 30,6 % EBITDA-margin 17,6 % 12,9 % 16,6 % 12,8 % 14,3 % EBIT-margin 17,1 % 12,3 % 16,2 % 12,3 % 13,9 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 6,0 % 4,9 % 5,3 % 6,5 % 7,0 % Segment Norge omfatter virksomheten i Block Watne AS. Hetlandhus AS rapporteres under Andre enheter. Det vises til note 3 Segmentinformasjon. Flere ansatte og derved større produksjonskapasitet kombinert med effektiv drift har gitt sterke resultater og meget god marginutvikling i 3. kvartal 2010 og for årets ni første måneder. Driftsinntektene i kvartalet viser en økning på 20,1 % sammenlignet med samme kvartal i Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) viser en forbedring på 63,5 % i forhold til samme periode i fjor. Tilsvarende viser operativt resultat før finans (EBIT) en forbedring på 66,6 %. Økningen i faste kostnader i kvartalet er en følge av økt aktivitet i virksomheten. Driftsinntektene for årets ni første måneder er 4,8 % bedre enn for samme periode i Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) viser en forbedring på 35,8 %, og operativt resultat før finans (EBIT) økte med 38,2 %. Ordreinngangen i kvartalet er 7,2 % høyere enn for 3. kvartal 2009, og viser også en økning på 8,9 % for årets ni første måneder sammenlignet med samme tid i Ordrereserven ved utgangen av 3. kvartal har økt med NOK 206 millioner (37,3 %) i forhold til samme tid i 2009, og er på et tilfredsstillende nivå. I tillegg har virksomheten 37 ferdigproduserte usolgte boliger ved utgangen av kvartalet mot 70 ved utgangen av Det gjennomføres kontinuerlig boligvisninger og lokale markedsaktiviteter. Produksjonsrettet bemanning økes gradvis i takt med utviklingen i salg og ordrereserve. Ved utgangen av 3. kvartal er bemanningen økt med 64 årsverk (13,5 %) i forhold til samme tid i fjor. Det investeres i IT-baserte støttesystemer og i kompetanseutvikling for å få full effekt av bemanningsveksten. Det er i løpet av høsten gjennomført regionale samlinger for tømrerne med vekt på faglig oppdatering og forbedringsområder. I prosjektet Driftsoptimalisering som har pågått gjennom året, er kartlegging av forbedringsområder foretatt ved samtlige distriktskontorer. Tiltak iverksettes fortløpende. I tillegg arbeides det med revidering av byggdetaljer, standardisering av produkter og arbeidsprosesser. Dette forbedringsarbeidet, videre utvikling av tomtebanken og igangsetting av nye boligprosjekter har kontinuerlig ledelsesmessig fokus, og forventes å gi positiv resultatutvikling fremover. 4

6 RESULTATENE I SVERIGE SEGMENT SVERIGE Tall i NOK kv kv Året 2009 Operative resultater Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 27,9 % 29,1 % 28,5 % 27,8 % 28,2 % EBITDA-margin 7,6 % 7,2 % 9,0 % 8,2 % 8,1 % EBIT-margin 6,6 % 5,7 % 8,1 % 6,3 % 6,4 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall ansatte Sykefravær 3,3 % 1,7 % 3,3 % 2,8 % 3,0 % Segment Sverige omfatter virksomheten i datterselskapene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Godt salg og økt omsetning har gitt volumvekst og bedre utnyttelse av produksjonskapasiteten i fabrikkene. Dette kombinert med fortsatt kostnadskontroll har styrket resultatene og marginbildet i 3. kvartal 2010 og for årets ni første måneder. Driftsinntektene i kvartalet viser en økning på 29,2 % i forhold til samme periode i Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) er forbedret med 36,6 % i forhold til samme periode i fjor. Tilsvarende viser resultat før finans (EBIT) en forbedring på 48,7 %. Driftsinntektene for årets ni første måneder har økt med 19,1 % i forhold til samme periode i Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) viser en forbedring på 30,3 %, og resultat før finans (EBIT) økte med 51,2 %. Fortsatt økning i produksjonsvolum er viktig for å opprettholde god marginutvikling. Det forventes at produksjonen er opp til riktig kapasitet først ved årets slutt. Som et ledd i pågående prosjekter for å øke effektiviteten i produksjonen ble produksjonslinjen i Vrigstad bygget om i sommer. Innkjøringsfasen etter ombygging vil pågå gjennom 2. halvår, og vil medføre et noe høyere kostnadsnivå i perioden frem til ønsket kapasitet er oppnådd. For produksjonen i Myresjö økes leveransetakten betraktelig gjennom høsten. Aktiviteten i fabrikkanlegget i Sundsvall er også større som følge av veksten i salg og ordrereserve. Ordreinngangen i kvartalet er 19,7 % høyere enn for 3. kvartal 2009, og viser en økning på 16,7 % for årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i Ordrereserven ved utgangen av 3. kvartal har økt med NOK 308 millioner (36,9 %) i forhold til samme tid i 2009, og er på et tilfredsstillende nivå. I tillegg har virksomheten 19 ferdigproduserte usolgte boliger ved utgangen av kvartalet mot 21 ved utgangen av Det gjennomføres kontinuerlig lokale boligvisninger og markedsaktiviteter i tillegg til kvartalsvise nasjonale visningshelger. Produksjonskapasiteten styrkes gradvis i takt med utviklingen i salg og ordrereserve. Ved utgangen av 3. kvartal er bemanningen økt med 57 årsverk (16,9 %) i forhold til samme tid i fjor. Fortsatt fokus er forbedring av produksjonseffektiviteten, anskaffelse av nye tomteområder og igangsetting av boligprosjekter i egen regi og sammen med andre aktører for å øke produksjonsvolumet og styrke resultatutviklingen fremover. 5

7 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM Tall i NOK kv kv Året 2009 Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Netto kontantstrøm fra driften (etter betaling av renter og skatt) i 3. kvartal er positiv med NOK 32 millioner, noe som er en reduksjon på NOK 84 millioner i forhold til med samme kvartal i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak frigjøring av likviditet i fordringer og varelager i 2009 på grunn av lavere aktivitet. Kontantstrøm fra finansiering reflekterer nedbetaling av gjeld med NOK 59 millioner i 3. kvartal 2010 mot NOK 138 millioner i samme kvartal året før. Tallene for året 2009 inkluderer netto emisjonsproveny på NOK 154 som ble innbetalt i 1. halvår NETTO RENTEBÆRENDE GJELD Tall i NOK Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Rentebærende fordring (salg Gar-Bo AB) Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Som følge av sterk kontantstrøm er netto rentebærende gjeld redusert med NOK 102 millioner fra årsskiftet, og er NOK 40 millioner lavere enn ved utgangen av 2. kvartal Det er ikke betalt avdrag på langsiktig gjeld i 3. kvartal. Konsernet har i årets ni første måneder betalt NOK 85 millioner i ordinære og ekstraordinære avdrag på gjelden. Konsernet har overholdt covenants-kravene for 3. kvartal ARBEIDSKAPITAL Tall i NOK Omløpsmidler Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Netto arbeidskapital Kortsiktig prosjektfinansiering (rentebærende) Netto arbeidskapital hensyntatt prosjektfinansiering

8 ORGANISASJONEN ANTALL ANSATTE Funksjonærer* Produksjonsarbeidere, tømrere Totalt Antall ansatte i Norge* Antall ansatte i Sverige * Inklusive konsernsjef, konsernstab og ansatte i Hetlandhus AS Bemanningen har økt med 16 årsverk (1,7 %) fra 2. kvartal og med 110 årsverk (13,3 %) fra utgangen av Økningen er i hovedsak innen produksjonsrettet bemanning. Produksjonsrettet bemanning vil styrkes også i siste del av 2010 både i den norske og svenske virksomheten i takt med økende salg og ordrereserve. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Konsernet gjennomfører jevnlig opplæringstiltak innen kvalitet, produksjon og HMS-området. Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Det ble registrert 12 ulykker som førte til fravær i 3. kvartal 2010 mot 7 ulykker i samme periode i Ingen av disse tilfellene har ført til alvorlige skader eller varige men. I den norske virksomheten foretas det uanmeldte tilsyn på byggeplass med etterfølgende avviksbehandling og oppfølging både i lokal regi på distriktskontorene og tiltak i sentral regi. I 3. kvartal 2010 ble det foretatt 8 tilsyn med et gjennomsnitt på 0,4 avvik per tilsyn. I den svenske virksomheten er det gjennomført utviklingsprosjekter i SmålandsVillan-organisasjonen basert på Lean-prinsippet og driftsetting av ny produksjonslinje i Vrigstad-fabrikken. AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet aksjonærer hvorav 85 var utenlandske. De utenlandske aksjonærene eide 14,7 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 15 %. Konsernsjef Lars Nilsen hadde ved utgangen av kvartalet 32,52 % eierandel gjennom sine selskaper Lani Industrier AS, Lani Development AS og Lagulise AS. Det ble det omsatt 4,3 millioner aksjer i 3. kvartal. I løpet av årets ni første måneder var det omsatt 28,1 millioner aksjer. Sluttkurs på balansedagen var NOK 17, STØRSTE AKSJONÆRER Antall aksjer Eierandel Lani Industrier AS ,70 % Rasmussengruppen AS ,01 % State Street bank and Trust Co ,59 % Lani Development AS ,51 % Vital Forsikring ASA ,57 % Ojada AS ,55 % Staff-Gruppen ,54 % Skandinaviska Enskilda Banken ,23 % MP Pensjon ,04 % Bank of New York Mellon SA/NV ,02 % Sum 10 største aksjonærer ,88 % Øvrige aksjonærer ,12 % Totalt antall aksjer ,00 % 7

9 ANDRE FORHOLD VALUTAKONVERTERING AV LANGSIKTIG GJELD Etter utløpet av kvartalet har konsernet som følge av den fordelaktige utviklingen i NOK/SEK kursen, konvertert NOK 633 millioner av den langsiktige gjelden til svensk kronegjeld (SEK 723 millioner). Konverteringen som ble gjennomført i oktober, er gjort til kurs NOK/SEK 87,50. Konsernet har med dette realisert kursgevinster som følge av kursutviklingen fra desember 2009 til oktober 2010 på ca NOK 57 millioner. Konsernet oppnådde i 2009 en gjeldsreduksjon som følge av kursutviklingen på ca NOK 90 millioner. Konverteringen i seg selv gir ingen umiddelbare resultateffekter eller kontantstrømeffekter. Fremover vil det konverterte beløp medføre at bokført langsiktig rentebærende gjeld igjen svinger med endringer i kursforholdet NOK/SEK. ENDRET STYRESAMMENSETNING Ansattes styrerepresentant Einar Salbu har sluttet i selskapet og etterfølges av vararepresentant Ørjan Reinholdsson. MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER Markedet for nyproduserte boliger er godt både i Norge og Sverige. BWG Homes kan vise til fortsatt positiv utvikling i salget i 3. kvartal. Ordreinngangen hittil i år har økt med vel 12 %, og ordrereserven er styrket med 37 % sammenlignet med samme periode i Dette gir grunnlag for fortsatt bemanningsøkning og styrt organisk vekst både i den norske og den svenske virksomheten. Det arbeides også aktivt med anskaffelse av nye tomteområder særlig i den svenske virksomheten for å kunne utvikle flere boligprosjekter i egen regi. Igangsetting i boligbransjen generelt er fremdeles lav, men det ses en økende igangsetting spesielt innenfor leilighetsprosjekter i de større byene. For liten tilgang på tomteområder regulert for boligformål er en utfordring både i Norge og Sverige. Etterslepet i kommunal regulering og byggesaksbehandling vil kunne ha en dempende effekt på igangsettingstakten fremover. En sterkere vekst i igangsetting antas først å komme i 2011 og inn i Makrofaktorene som påvirker våre segmenter i boligmarkedet, er overveiende positive. Konjunkturutviklingen i våre markeder er stabil med fortsatt lav boligrente, økende sysselsetting og befolkningsvekst. Internasjonalt er det fremdeles stor usikkerhet om den finansielle utviklingen. Både den norske og svenske virksomheten arbeider med forbedringsprogrammer for å effektivisere og ytterligere standardisere produksjonen i fabrikk og på byggeplass. Forbedringsarbeidet forventes å gi positiv effekt videre inn i Oslo, 3. november 2010 Styret og konsernsjef i BWG Homes ASA Harald Walther Eva Eriksson Hege Bømark Petter Neslein Styreleder Nestleder Brit Hagelund Tore Morten Randen Ørjan Reinholdsson Lars Nilsen Konsernsjef 8

10 SAMMENDRATT FINANSIELL INFORMASJON (IFRS) BWG HOMES ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP Tall i NOK Note 3. kv kv Året 2009 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Resultat før finans (EBIT) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader Endringer markedsverdi finansielle instrumenter Valutakurseffekter Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 0,43 0,36 1,06 0,75 0,75 Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,43 0,36 1,06 0,75 0,75 EBITDA-margin 7,3 % 12,8 % 8,4 % 11,5 % 9,9 % EBIT-margin 6,5 % 11,9 % 7,7 % 10,4 % 8,9 % INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER (totalresultat) Tall i NOK kv kv Året 2009 Periodens resultat (fra resultatregnskapet) Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede kostnader og inntekter Sum innregnede inntekter og kostnader (totalresultat)

11 BALANSE Tall i NOK Note Eiendeler Goodwill Varemerker Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Fysiske driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Varebeholdninger Tomter Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld tomteakkvisisjon Forskudd fra kunder Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser UTVALGTE HOVEDTALL I BALANSEN Tall i NOK Arbeidskapital (beholdninger og fordringer annen kortsiktig gjeld) Netto rentebærende gjeld (langs. og korts. rentebærende gjeld likvide midler) Egenkapitalandel (sum egenkapital/sum eiendeler) 40,8 % 36,8 % 40,0 % 38,3 % 10

12 ENDRINGER I EGENKAPITAL Tall i NOK Note Aksjekapital Overkursfond * Valutaomregning Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse Prinsippendring inngående balanse Balanse Totalresultat 1. kvartal Rettet emisjon Emisjonskostnader Balanse per Totalresultat 2. kvartal Reparasjonsemisjon Emisjonskostnader Balanse per Totalresultat 3. kvartal Emisjonskostnader Balanse per Totalresultat 4. kvartal Justering emisjonskostnader Overføringer Balanse per Totalresultat 1. kvartal Balanse per Totalresultat 2. kvartal Balanse per Kapitalnedsettelse overkursfond* Totalresultat 3. kvartal Balanse per * Overkursfondet ble i ordinær generalforsamling avholdt 27. mai 2010 besluttet nedsatt med NOK 1 milliard med overføring til annen innskutt egenkapital. Nedsettelsen ble bokført i august

13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i NOK kv kv Året 2009 Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA) Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Netto endring i gjeld relatert til tomter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring arbeidskapitalposter Betalte renter netto Betalt skatt Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av aksjer Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler ved start av perioden Likvide midler ved periodens utgang

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 OM KONSERNET OG KONSERNREGNSKAPET Konsernet BWG Homes ASA er hjemmehørende i Norge og er notert på Oslo Børs. Foretakets konsernregnskap omfatter BWG Homes ASA med tilhørende datterselskaper samt konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Konsernet besto ved utgangen av kvartalet av de samme juridiske enheter som inngikk i konsernet ved siste årsskifte. Fastsettelse av kvartalsrapporten Denne kvartalsrapporten ble fastsatt av selskapets styre den 3. november IFRS anvendt ved utarbeidelse av finansiell informasjon Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapporering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i tråd med reglene i IAS 34 Delårsrapportering. IAS 34 fastslår at delårsrapporteringen primært skal være en oppdatering om nye forhold etter sist avlagte årsrapport, og derfor bør denne delårsrapporten sees i sammenheng med siste årsrapport (2009). Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene anvendt ved utarbeidelsen av rapporten er konsistent med regnskapsprinsippene beskrevet i årsrapport for 2009 bortsett fra endring i prinsipp for inntektsføring. Det er vedtatt nye standarder som trådte i kraft fra 1. januar Disse er redegjort for i note 2 i årsrapport for IFRIC 15 har medført omlegging av regnskapsprinsippene for inntektsføring fra 1. januar Det avgjørende for valg av prinsipp er at kunden ikke i særlig grad påvirker produksjonsprosessen (dermed er det ikke kundespesifikk tilvirkning), og det er virksomheten som har kontroll/eierskap over boligen frem til juridisk overlevering. Byggeprosjektene til den norske virksomheten er i tråd med nytt prinsipp balanseført til akkumulert kost som er aktivert i selskapets balanse. Inntekt regnskapsføres først når juridisk råderett overføres til kjøper. Innbetalinger mottatt fra kunden i byggeperioden er i selskapets balanse rapportert som forskudd fra kunde, uten at dette påvirker bokført beholdningsverdi av prosjekter. Omleggingen av inntektsføringen har blant annet som konsekvens at regnskapet ikke lenger viser estimert verdiskaping/lønnsomhet i storparten av konsernets norske virksomhet. Selskapet vil normalt fakturere kundene av prosjektene i løpet av byggetiden og motta delbetalinger fra kundene. IFRS gir ikke anledning til å redusere verdien av prosjektene med mottatte delbetalinger, og slik sett blir verdien av prosjektbeholdningene høyere enn under andre regnskapsprinsipper, samtidig som selskapets regnskapsførte forpliktelser øker ved bokføring av forskudd fra kunder. Verdiskapingen i prosjektene vises heller ikke i selskapets balanse i produksjonsperioden. For styringsformål benyttes som tidligere løpende avregning også for denne type egenregiprosjekter, og denne rapporteringsform er derfor benyttet i segmentrapporteringen. Det vises til note 3 i denne rapporten. Sammenligningstall i delårsrapporten er omarbeidet i tråd med nye prinsipper. Omarbeidelsen er omtalt i note 5. Det vises også til omtale i note 35 i årsrapport for NOTE 2 ESTIMATER En vesentlig del av konsernets virksomhet består av prosjekter innen boligbygging. Hovedsakelig inntektsføres prosjektene når levering har skjedd og de finansielle resultatene for prosjektet er kjente. Likevel innebærer regnskapsføringen i noen grad bruk av estimater knyttet til verdien av prosjektene osv. Andre poster i regnskapet hvor estimater er viktige for regnskapsføringen, er pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader, bokførte verdier av goodwill og andre merverdier, regnskapsføring av finansielle instrumenter og regnskapsføring av skatter. En grundigere gjennomgang av bruken av estimater i regnskapsførselen er gitt i årsregnskapet for

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer