Kolonnade. Kolonnade. Perspektiv fra nord-øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kolonnade. Kolonnade. Perspektiv fra nord-øst"

Transkript

1 Perspektiv fra nordøst

2 Lformet bygningsvolum klimatisert gang Inntrukket toppetasje Indre nedsenket gårdsplass Tilkomst til gådsplass Vi foreslår et nybygg med en tredelt løsning: () Et Lformet bygningsvolum i de nederste etasjene som () knyttes sammen med det eksisterende rådhuset med en klimatisert gang fra resepsjonen og () to inntrukne toppetasjer med en utsiktsrik kantine og fleksible møterom. Vi har slik valgt å plassere tilbygget slik at det danner et komplett kvartal med det gamle rådhuset og bankbygningen med en gårdsplass i midten. Noen hovedideer som fremgår av forslaget: Inntrukket førsteetasje mot Dronningens gate. Dette muliggjør universell tilkomst til tilbyggets hovedinngang både for ansatte og for de som eventuelt på kveldstid skal benytte toppetasjene. rkaden blir også et nytt byrom for odø og en kan både sitte på trappen og på benker under tak, samtidig som det som foregår på innsiden blir synlig for byens befolkning og bygget fremstår som åpent og inviterende. ygningens utforming og plassering odø sentrum er preget av en rasjonell byggestil fra 0 og 0tallet. Dette har gitt et enhetlig bybilde, et rolig, homogent bybilde hvor de fleste bygninger fungerer som en bakgrunn for byrommet; gatene, torgene, havnen. De sentrale bygningene rundt Rådhusparken; rådhuset, domkirken og postgården skiller seg ut med en samtidig forsiktig men massiv monumentalitet. Tilbygget vi foreslår vil også forsøke å være bakgrunn for det opprinnelige rådhuset, sett fra gateplan. Samtidig skal den være en naturlig forlengning av det eksisterende og skal oppleves som likeverdig rådhuset og banken i sin materialitet og detaljering. I likhet med de andre offisielle bygninger i byen, skal også tilbygget ha en massiv tilstedeværelse og unngå en åpenbar lagdelt og lett fasade. Siktlinje fra rådhusets resepsjon og servicetorg. Denne er bevart slik at en fra rådhusets resepsjon kan en se ned mellom byggene til Dronningens gate. Nedsenket gårdsplass. I midten har vi laget en nedsenket gårdsplass med beplantning og benker og som gir dagslys til kjelleretasjen og danner et nytt uterom for rådhusets ansatte. Og kanskje byens befolkning. Toppetasjene. yggets øverste to etasjer inneholder kantine og fleksible møte og grupperom med veldig gode lys og utsiktsforhold. Her er det utsikt mot sør, vest og nord. Teknisk rom er plassert i etasje mot rådhuset og fasaderasteret muliggjør rister integrert i fasaden. Rundt den indre gården danner vi en ny kommunikasjonssone som knytter de ulike avdelingene sammen. Siktlinje Kommunikasjonssone rundt indre gård Utsikt fra kantine Universell tilkomst 0 meter 0 meter Situasjonsplan : meter Oversiktsbilde sett fra nordvest Situasjonsnitt :00 0 meter

3 ygningens forhold til det eksisterende rådhuset og bankbygningen. Tilbygget underordner seg rådhuset slik at gavlen avsluttes under rådhusets gavl i Havnegata. De to inntrukne toppetasjene er også inntrukne på kortsidene. Tilbygget er derimot en etasje høyere enn bankbygningen i Dronningens gate og gavlen danner her passasjen inn mot det gamle rådhuset. Vi har gjentatt rasteret i rådhusgavlen og tårnets høye vertikale åpninger i det øverste volumet. Dette skaper forbindelser mellom det gamle og nye. Sett på avstand vil de to toppetasjene spille sammen med klokketårnet og skifertaket og minne om kantinen som en ny og mer offentlig tilgjengelig funksjon. Det nye tilbygget skal være en fortsettelse av gatestrukturen i Havnegata og Dronningens gate, hvor førsteetasjen gir en nær relasjon til gaten og inviterer inn langs den inntrukne førsteetasjen enten til tilbyggets hovedinngang eller inn i bakgården. ygningens materialitet åde rådhuset og banken sine fasader har en tydelig materialitet. anken med sin mørke og fossilrike kalkstein og rådhuset med sin grove, gulbrune puss og finere behandling ved gavlene, inngangspartiet og klokketårnet. Tilbygget vi foreslår vil kombinere lys stein med tydelige fargevariasjoner og betongpanel som nærmer seg steinen i farge og tekstur. Dette vil gi et spill som blir tydelig i fasadens repetative oppdeling. Vinduene og de åpningsbare, tette sidefeltene er i lyst tre. Kulturminnevern Fasaden mot Rådhusplassen er uendret. Vi har tegnet inn en rampe for å muliggjøre universell utforming her. Denne er i samme steinmateriale som trappen. ystyresal, formannskapssal, blåsal, hovedtrapp og bitrapp er beholdt, mens biblioteket er revet. Det nye bygget er i etasjer fra Rådhusplassen inkludert de to inntrukne toppetasjene, med to underetasjer hvor den nederste gis lys fra en utgravd gårdsplass i midten. anken er beholdt uendret, mens de nye bygget er tilknyttet det gamle rådhuset to steder. Hvit betong Lyst treverk Lys stein Perspektiv fra postgården ,, Fasade mot øst :00 meter +, +, Fasade mot nord :00 meter +,0 +, +,

4 .. VERDIHEIS VERDIHEIS PLN 0 PLN 0. rbeidspl., 0 stk 0. Verksted, 0m 0. Tekjøkken, m 0. Møterom, m Kopi/ rbeidspl., print, 0m stk Stillerom, Verksted, m 0m rkiv, Tekjøkken, lager, m m Møterom, IKTsjef, m m Kopi/ Møterom, print, m 0m Datarom, Stillerom, 0m m 0. rkiv, lager, m 0. IKTsjef, m 0.. Møterom, Garderober m bes. 0. Datarom, 0m. Garderober bes. Eiendomskontoret. rbeidspl., stk. Eiendomssjef, 0m. Eiendomskontoret rbeidspl., stk. Tekjøkken, 0m.. rbeidspl., Stillerom, m stk.. Kopi/ Eiendomssjef, print, 0m 0m.. Møterom, rbeidspl., m stk.. rbeidspl., Tekjøkken, 0m stk 0.. Møterom, Stillerom, m 0m.. Kopi/ Stillerom, print, m 0m.. Møterom, Stillerom, m m.. rbeidspl., rkiv, m stk 0. Møterom, 0m. Stillerom, m. Stillerom, m. rkiv, m Spes.ped. og psykologi. Kopi/ print, m. rbeidspl., stk Spes.ped.. rbeidspl., og psykologi stk. rkiv/ lager, m.. Kopi/ Seksjonsleder, print, m0m.. rbeidspl., Seksjonsleder, stk 0m 0.. rbeidspl., Observajonsrom, stk 0m.. Lekotek, rkiv/ lager, 0 m.. Seksjonsleder, Tekjøkken, 0 0m.. Møterom, Seksjonsleder, m0m. 0. rbeidspl., Observajonsrom, stk 0m.. Kontor, Lekotek, m 0 m.. Kontor, Tekjøkken, m 0 m.. Møterom, Stillerom, m m.. rbeidspl., Stillerom, m stk.. Kontor, Møterom, m 0m. Kontor, m. Stillerom, m. Stillerom, m. Møterom, 0m 0. Vestibyle, m oligkontoret 0.. rbeidspl., Vestibyle, m stk. rbeidspl., stk oligkontoret. rbeidspl., stk. Møterom, 0m.. rbeidspl., Tekjøkken stk.. rbeidspl., Stillerom, m stk.. rbeidspl., Stilllerom, m stk.. Leder, Møterom, 0m 0m. Tekjøkken. Stillerom, m. Stilllerom, m. Leder, 0m Personal, org., lønn. rbeidspl., stk 0. Kopi/ print, m Personal,. Seksjonsleder, org., lønn0 m. Seksjonsleder, 0 m.. rbeidspl., Tekjøkken, stk, m 0.. Kopi/ Stillerom, print, m m.. Møterom, Seksjonsleder, 0m0 m.. Konsulent, Seksjonsleder, 0m 0 m. Tekjøkken,, m. Stillerom, m. Møterom, 0m. Konsulent, 0m. Stillerom, 0m. Konsulent, 0m. Konsulent, 0m 0. rbeidspl., stk.. rbeidspl., Stillerom, 0m stk.. Konsulent, Tekjøkken 0m.. Møterom, Konsulent, 0m 0.. rbeidspl., stk.. rbeidspl., stk.. Kopi/print, Tekjøkken 0m.. Møterom, Stillerom, 0m. rbeidspl., stk. rbeidspl., stk. Kopi/print, 0m. Stillerom, 0m Utomhus. rkade u. utformet adkomst. Inngang (Kveldsinngang) Utomhus 0. Trappeamfi. Inngang til banken.. rkade iinngang u. utformet adkomst.. Inngang Overdekket (Kveldsinngang) mellomgang 0.. triumshage Trappeamfi.. Inngang iinngang til banken.. iinngang Varelevering. Overdekket mellomgang. triumshage. iinngang. Varelevering PLN Kommunalteknisk kontor 0. rbeidspl., stk 0. Lager, m 0. Tekjøkken, 0m 0. Tegningsarkiv, m 0. Kopi/print, m 0. rkiv, m 0. Møterom, m 0. Leder forvaltning, 0m 0. Stillerom, 0m 0. Leder pl. og øk., 0m. Stillerom, 0m. Kom.teknisk sjef, 0m. Leder kontrakt, 0 m. Møterom, m PLN Resepsjon, Servicetorg,. rkiv, m Geodata. rbeidsplasser, stk yggesak odø Industri, Team odø Jordbrukssjef. Kopi, m. Stillerom, m Kommunalteknisk kontor. rkiv/ lager, 0 m. Møte, 0m. yggesakssjef, 0m 0. Fellesareal, m. Vestibyle, 0 m. Stillerom, m. Kopi/ print, m. rbeidsplasser, stk. rbeidsplasser, stk. rbeidspl., stk Resepsjon, 0. rbeidspl., Servicetorg, stk. rkiv,. Resepsjon, m 0m Geodata. Lager/ rkiv, m. rbeidsplasser,. Samtalerom, 0m stk yggesak. Møterom, 0m odø. Industri, Møterom, Team 0m odø. Kontor, 0m Jordbrukssjef 0. Lager, m. Kopi,. rbeidspl. m landskap. 0. Konsulenter, m. Stillerom,. Kontor, m 0 m 0. Tekjøkken, 0m 0. Tekjøkken, 0m. Kontor, 0m 0. Tekjøkken, 0m. Servicetorg. rkiv/. Seksjonsleder, lager, 0 m 0 m. Møte, 0. Geodatasjef, 0m 0 m. yggesakssjef, 0m 0.. Fellesareal, Stillerom, m. Møterom, 0m. Vestibyle, 0. Tegningsarkiv, 0 m m. Stillerom,. Tekjøkken, m 0m. Kopi/. Kopi/ print, print, m m. rbeidsplasser,. Fagansv. GIS, stk0 m. rbeidsplasser, yplan stk.. rbeidspl., Prosjektarb.pl., stk m. Print/ kopi, 0m. Resepsjon, 0. Kopi/print, 0m m. Lager/ 0. rbeidspl. rkiv, m landskap.. Samtalerom,. Skogbrukssjef, 0m 0m. Møterom,. rbeidsplasser, 0m stk. Møterom, 0m. Kontor,. rkiv, 0m 0 m. rbeidspl. 0. rkiv, m landskap. 0. Konsulenter,. Møterom, 0m. Kontor,. Jordbrukssjef, 0 m 0m 0. Tekjøkken,. Møterom, 0m m 0. Tekjøkken,. rkiv, 0m. Kontor,. Kopi/print, 0m m. Servicetorg 0. Møterom, m. Seksjonsleder,. Stillerom, m 0 m 0. Geodatasjef,. Møte/ pauserom, 0 m 0m. Tekjøkken, 0m. Stillerom,. rbeidsplasser, m stk. Møterom, 0m. Tekjøkken, 0. Leder forvaltning, 0m 0m. Kopi/. Leder, print, 0m. Fagansv. GIS, 0 m yplan. Prosjektarb.pl.,. Møterom, m m. Print/ Helse, kopi, miljø 0m og beredskap 0. rbeidspl. 0. Stillerom, landskap. 0m. Skogbrukssjef,. Stillerom, m 0m. rbeidsplasser, stk. rkiv,. Kopi/ 0 m plott, m. Møterom, 0. Leder 0m pl. og øk., 0m. Jordbrukssjef,. Stillerom, m 0m. Møterom, 0 m. rkiv, 0m. Kopi/print,. Kontor, 0 m m. Leder Folkehelse, 0m. Stillerom,. Stillerom, m0m. Møte/ pauserom, 0m. Tekjøkken, 0m. rbeidsplasser, stk. yplansjef, 0m. Møterom, 0m. Leder,. Kom.teknisk 0m sjef, 0m. Møterom, m Helse, miljø og beredskap. Leder eredskap, 0m. Stillerom,. Leder m kontrakt, 0 m. Kopi/ plott, m. Leder Int., 0m. Stillerom,. Møterom, m m. Kontor, 0 m. Leder Folkehelse, 0m. Leder Miljøvern, 0m. yplansjef, 0m. Møterom, 0m. Leder eredskap, 0m. Leder Int., 0m. Leder Miljøvern, 0m Plan / 0 :00 meter , +,. Kantine. Kantine. Kontor Kommunaldirektør. Kontor Økonomi/Regnskap. Kontor Geodata. Kontor Spes.ped.. rkiv. Møterom. Sentraladministrasjonen 0. Grunnskolekontoret. Servicetorg. Eiendomskontoret Snitt Snitt

5 0 0 0 C+.0M C+0.0M VTREKKSKNL.0 m. m.0 m SMÅHEIS.0 m. m 0. Plan Plan Kommuneadvokaten Politisk ledelse Felles for sentraladmin Plan Saler Politisk ledelse/ Politisk sekretariat/ Felles for sentraladmin Rådmann Kommunikasjonsenhet Plan Kulturkontoret arnehagekontoret Fellesadmin oppvekst og kultur Grunnskolekontoret Plan Kommunalteknisk kontor Servicetorg Landbrukskontoret Parkseksjonen Helse, miljø, beredskap Team odø odø Industri rbeidsrom Kantine Teknisk rom Kantine Felles admin teknisk Kommunaldirektør Staben,hj.tjenesten Tildelingskontoret Innkjøpskontoret Økonomi, regnskap og kemner Geodatakontoret yplankontoret yggesakskontoret Planløsning, romprogram og funksjoner Hovedkonseptet i planen er å skape en tydelig sammenheng mellom det nye og de gamle byggene. En funksjonell og praktisk sammenheng. Men også en følelse av å jobbe i samme bygg. Rundt den indre gården danner vi en ny kommunikasjonssone som knytter de ulike avdelingene sammen. Denne er felles for alle og blir et viktig element i det nye bygget. Inn mot kommunikasjonsarealet ligger en sone med heis og trappekjerner, mindre kontorer og møterom og andre mindre rom som skal kunne lukkes av. Mot nord og øst ligger de større åpne arealene hvor det er plass til arbeidsplasser i landskap. I de åpne arealene er det plassert ut mindre elementer som stillerom og møterom disse har som funksjon å skille de ulike arbeidsplassene fra hverandre. Planløsningen har en klar sonedeling samtidig som den er fleksibel og har muligheter for både cellekontorer og kontorlandskap. I de eksisterende byggene har vi tilpasset oss de gitte forutsetninger samtidig som vi har innført en orientering mot det indre fellesrommet. Vi har lagt inn to vertikale sjakter i tillegg til de eksisterende. En sentral heis i det nye bygget betjener alle nye og eksisterende arealer via den sentrale gangen som vender inn mot gårdsrommet. Plan Kjelleren i det eksisterende bankbygget etableres som en felles vareleveringspunkt for hele rådhuskvartalet. Med rom for håndtering av søppel, postmottak, renholdsavdeling og vaktmesterkontor. Det etableres en ny underjordisk forbindelse til nybygget. I nybyggets kjeller ligger lager, gjenetablert trafo, arkiv og arkivets kontorlokaler. Plan 0 Det nederste av to hovedplan i rådhuskvartalet. I nybygget etableres en utvendig arkade mot Dronningens gate og sentralt i kvartalet. rkaden gir universell tilgang til tre ulike innganger i denne etasjen. På det nordvestre hjørnet plasseres en ny inngang som kan brukes for direkte adkomst til kantine og utleieareal i toppetasjene. I nybygget plasseres boligkontor og avdeling for spesialpedagogikk og psykologi. I det eksisterende rådhuset plasseres eiendomskontoret og. I bankens hovedetasje plasseres kontorer for personal, organisasjon og lønn. Plan Plan er byggets hovedetasje med hovedinngang fra Rådhusparken. Servicekontor og resepsjon plasseres ved den eksisterende hovedinngangen som har gode forbindelse til både nye og eksisterende arealer. I det eksisterende byggets vestre fløy ligger parkavdelingen. I nybygget ligger geodata, byplan og byggesaksavdelingen. I bankbygget ligger kontorene til Team odø, helse, miljø og beredskap og Internasjonal odø. Plan I det eksisterende bygget ligger kulturkontoret, barnehagekontor og fellesadministrasjon for oppvekst og kultur. I nybygget ligger innkjøpskontoret og avdeling for økonomi, regnskap og kemner. Plan I det eksisterende rådhusets vestre fløy ligger bystyresal og formannskapssal. I den østre fløyen ligger kontorer for politisk og administrativ ledelse og kommunikasjonsenheten. I nybygget ligger teknisk fellesadministrasjon, kommunaldirektørens kontor, staben / hjemmetjenesten og tildelingskontoret. Plan I det gamle rådhuset ligger kommuneadvokatens kontor, ledelsens gruppe og møterom, velværesenter og teknisk rom. I nybygget ligger teknisk rom, kjøkken med serveringsareal, kantine og garderobe. Plan Den øverste etasjen er et stort åpent rom som er forbundet til etasjen nedenfor med en rettløpstrapp. Sentralt i rommet ligger en liten bar. realene mot sør kan brukes som en utvidet del av kantinen eller som møterom og arbeidsrom. realer ygningene har et bruttoareal på ca 0.0 m. Det ønskede romprogrammet er løst innenfor dette arealet. Om man ønsker det kan bruttoarealet økes ved å utvide bygget inn mot det sentrale atriet. Snitt b 0 VERDIHEIS c+. c+.0 c+. c+. c+. c+. c+. c+. Snitt a Plan. rkiv m. rkivadministrasjon 0 m. Lager m. Trykkeri m. Trafo m. Garderober m. Postmottak m. Personal, organisasjon, lønn. m. Vaktmester/ renholdsavdeling m 0. Varemottak 0 m. vfall m. Lager, arbeidsrom m Plan 0. oligkontoret 0 m. Spesialpedagogikk og kommunepsykolog m. Eiendomskontoret 0 m. IKT kontoret 0 m + lager m. Personal, organisasjon, lønn. 00 m. Vestibyle m Plan. Vestibyle m. Servicetorg m. Parkseksjonen 0 m. Landbrukskontoret m. Geodata m. yplanavdelingen 0 m. yggesaksavdelingen m. Kommunalteknisk kontor 0 m. Helse, miljø og beredskap og Internasjonal odø m 0. Team odø / odø Industri m c+. c+. c+. 0 c+.0 c+. Plan. ystyresal m. Formannskapssalen m. Politisk sekreteriat m. Politisk ledelse 0 m. Rådmann m. Felles for sentraladministrasjonen 0 m. Kommunikasjonenhet m. Felles administrasjon teknisk m. Kommunaldirektør m 0. Staben/ hjemmetjenesten m. Tildelingskontoret m Plan. Grupperom 0 m. Velværesenter m. Ventilasjonsrom/ teknisk rom m. Garderobe m. Kjøkken m. Kantine 0 m. Kommuneadvokaten m Plan. rbeidsrom/ utleielokaler m. Lounge m. ar m. Kantine m. Terrasse m real og volumoversikt i diagram til venstre. Plan 0 Personal, organisasjon og lønn Spes.ped. og psykologi oligkontoret Fleksibilitet Trappe og heistårn er plassert sentralt i det nye bygget slik at de muliggjør tilkomst på kveldstid til utleiearealene på toppen. Planene er organisert med en sentral sirkulær gang som knytter det nye bygget sammen med det gamle. Denne gangen knytter alle de ulike avdelingene sammen med trappe og heistårnet og gir slik en svært god fleksibilitet. c+. Eiendomskontoret Plan Takplan Plan Personal, organsisasjon og lønn Søppelrom og varemottak etc. rkiv Trykkeri c+. TEKJ KKEN c+.. Kulturkontoret m. arnehagekontoret 0 m. Fellesadmin. oppvekst og kultur m. Grunnskolekontoret m. Innkjøpskontoret m. Økonomi, regnskap, kemner m c+. c+. Plan Plan Fellesfunksjoner Eiendomskontoret Helse og sosial c+. Oppvekst og kultur Teknisk enhet Sentral admin. 0 meter 0 meter

6 Prefabrikert betongelement med integrert solavskjerming etongsøyle Integrert solavskjerming Tre lags glass hvor det ytterste glasset fortsetter forbi spaceren Tekniske føringer Lys stein Lys stein i foringer Tregulv på påstøp Prefabrikert betongelement Isolasjon Glassvegg mot veranda Lys stein Glass Rekkverk Tredekke Isolasjon med fall til sluk Integrert solavskjerming Perspektiv fra terrasse rystning med isolasjon og tekniske føringer i alle etasjer Isolasjon mot overdekket uterom Overdekket uterom Kostnadseffektive løsninger ygget er enkelt og repetitivt med en søyle og dekke konstruksjon, stenderverk med steinkledning samt prefabrikerte brystninger i betong. Svært mange vindusstørrelser er like og det er en enkel og kompakt bygningskropp. Materialene vi har valgt gir lavt vedlikehold over tid og vil oppfattes som solide og godt tilpasset det gamle rådhuset og banken. Energistrategi Vi foreslår en enkel og kompakt bygningskropp med en vindus og fasadeutforming som gjør det enkelt å detaljprosjektere ulike veggløsninger tilpasset ønsket energikonsept. Vi har tegnet inn integrert og robust solavskjerming som kan styres via byggets styringssystemer. Vi har valgt å legge gangsonen mot syd, noe som også skjermer arbeidsplassene mot solen i alle byggets etasjer med arbeidsplasser. yggets enkle fysikk gjør det uproblematisk å minimere kuldebroer og sørge for tilfredsstillende Uverdi. Oppvarmingskonsept planlegges i prosjekteringsfasen. Konstruksjon Det bygges grunnmur opp til dekke over plan 0. Oppå dette består bygget av frittstående søyler og betongdekker tilpasset høydene på rådhusets dekker, med yttervegg av stenderverk med steinkledning av hvit stein og prefabrikerte brystninger av hvitpigmentert betong. De to øverste, smalere etasjene bygges også med en søyle og dekke konstruksjon med bærende søyler i fasaden. Ingen innervegger i det nye bygget er bærende. Teknisk infrastruktur Teknisk rom i det nye bygget er plassert i etasje. Fra teknisk rom går kanalene ned i en lav service etasje, som vist på snitt, hvor de største kanalene kan nå de ulike delene av bygget. Dermed vil vi unngå at de største kanaldimensjonene må gå under himling i hver etasje. Kanalene føres ned til hver etasje i sjakter som vist på planene og tilluft og avtrekk føres derfra ut i himlingen. Teknisk rom på loftet i de gamle rådhuset gjenetableres og kanalføringer planlegges i henhold til nye krav tilpasset rådhusets uttrykk. meter Konstruksjonssnitt :0 Utsikt til indre gårdsrom

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 01 Arealbehov/ romprogram Borealis ARKITEKTERas 5 6 RÅDHUSKVARTALET - BODØ UTKAST TIL ROMPROGRAM BASERT PÅ EKSISTERENDE ORGANISASJONSDIAGRAM 14.05.2012 ALLE

Detaljer

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming.

HELSTØPT. sammen og danne større møterom og griddet fungerer svært godt med tanke på å gi plass til universell utforming. snitt +, +, +, +, snitt +, Situasjonplan : Vårt forslag til odø Rådhus er å skape et samlingspunkt for hele byen og regionen, som tar utgangspunkt i ødøs unike karakter, natur, kultur og historie. Rådhuset

Detaljer

atelier lorentzen langkilde

atelier lorentzen langkilde atelier lorentzen langkilde Kasper Lorentzen Arkitektskolen i Århus 2004 Kristian Langkilde Arkitektskolen i Århus 2001 2001-2014 Udvalgt tegnestueerfaring Arkitektkonkurrencer 1. Præmier Sportsarena 10.000

Detaljer

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata

ENSEMBLE. Det nye rådhuskvar talet sett fra Tor vgata E N S E M B L E Bodøs nye rådhus er en åpen, funksjonell og tilgjengelig bygning som blir et selvsagt samlingspunkt for byens ansatte, innbyggere og besøkende. Det nye tilbygget har en tydelig karakter

Detaljer

Naturlig lys Natural Light

Naturlig lys Natural Light Naturlig lys Natural Light Vårt forslag til utforming av tilbygget til odø rådhus med oppussing av eksisterende bygningsmasse vektlegger bruk og kvalitet av Norges naturlige lys. Utformingen gjør at naturlig

Detaljer

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3 Torvgata Dronningens gate +12.70 +13.92 +14.70 Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

NYTT RÅDHUS I SANDNES

NYTT RÅDHUS I SANDNES NYTT RÅDHUS I SNDNES VI MENER RKITEKTUREN til det nye rådhuset skal: - Uttrykke et klart og gjenkjennelig volum i byen. - Invitere besøkende opp i hjertet av bygningen hvor de viktigste servicefunksjonene

Detaljer

Bystruktur Volumer. Grøntområder/ plasser. Byfornyelse. Byfornyelse. Trafikkårer. Trafikkårer. Fotgjengerårer. Fotgjengerårer. Nordland sentralsykehus

Bystruktur Volumer. Grøntområder/ plasser. Byfornyelse. Byfornyelse. Trafikkårer. Trafikkårer. Fotgjengerårer. Fotgjengerårer. Nordland sentralsykehus Nye odø Rådhus N Gjenreisningsplanen for odø sentrum preges av en strengt definert kvartalstruktur, oppdelt av store åpne plasser og brede gater. Rådhuskvartalet er lokalisert sentralt i denne planen,

Detaljer

KONSEPT. Rådhus for alle

KONSEPT. Rådhus for alle KONSEPT Samfunnsprosesser skal være fundamentert i klare grunnverdier om et åpent og gjennomsiktig demokrati hvor alle blir sett, hørt og har anledning til å uttrykke seg. gjenspeiler disse verdiene ved

Detaljer

er laget av lys farget betong med tredetaljering. I kontorene partisjonene er gjørte av tre og glass.

er laget av lys farget betong med tredetaljering. I kontorene partisjonene er gjørte av tre og glass. I S V S H V Ø M I Å H U S P S I U J S P L :5 5. t nytt byrom for odø.. Formell hage knytter rådhuset og parken. 3. antine og terrasse med utsikt i alle retninger. 4. Forsterket forbindelse til byen. 5.

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

Hulsteinen. Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus. Maksimal utnyttelse av grunnen. Atrium. Skrånede takflater. Fleksibilitet og konstruksjon

Hulsteinen. Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus. Maksimal utnyttelse av grunnen. Atrium. Skrånede takflater. Fleksibilitet og konstruksjon Arkitektkonkurranse // Nye Bodø Rådhus Prosjektet tar utgangspunkt i det eksisterende byggeriets karakteristikk og forbinder de to eksisterende bygningsvolumene med en ny atriumsbygning. Det nye bygningsvolumet

Detaljer

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ

IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ IMaGO SPEILING AV DET NESTE BODØ D R O N N I N G E N S G A T E H A V N E G A T A T O R V G A T A K O N G E N S G A T E FORSLAGET AVRUNDER RÅDHUSKVARALTET VED Å SAMLE HJØRNET AV DRONNINGENS GATE OG HAVNEGATA.

Detaljer

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen

NYE BODØ RÅDHUS R E N D E R NY ADRESSE. DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen DEN OVERORDNEDE målsettingen med arkitektkonkurransen oppfatter vi som todelt; både gi innbyggerne i Bodø et åpent og publikumsvennlig rådhus, samt optimalisere den økonomiske driften av kommunens administrasjon.

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

Servicetorget. Medarbeidere/119m2. Sevicetorget. Møterom/20m2. IKT kontoret IKT-sjef/10m2 Servicetorget Arkiv 15m2

Servicetorget. Medarbeidere/119m2. Sevicetorget. Møterom/20m2. IKT kontoret IKT-sjef/10m2 Servicetorget Arkiv 15m2 Nye Bodø Rådhus VIDEREUTVIKLING AV BODØ RÅDHUS Bodøs rådhus er en flott og karakteristisk bygning med særpreg og sjel, som byens borgere er stolte av. Pga. samlokaliseringen av kommunens administration,

Detaljer

OPPRISS FASADE SØR M=1:200 (A1)/ M=1:400 (A3) NYTT RÅDHUS I SANDNES S A T U R N SITUASJONSLAN M=1:500 (A1)/ M=1:1000 (A3) +14,6 +10,6 + 6,6 + 2,1

OPPRISS FASADE SØR M=1:200 (A1)/ M=1:400 (A3) NYTT RÅDHUS I SANDNES S A T U R N SITUASJONSLAN M=1:500 (A1)/ M=1:1000 (A3) +14,6 +10,6 + 6,6 + 2,1 +4, +0, +, + 2, OPPI FDE Ø M=:200 ()/ M=:400 (3) Y ÅDH I DE ygget er organisert som en irregulær karre rundt en sentral, sirkulær lysgård. Hovedinngangen er lagt mot syd av klimatiske, lysmessige og byplanmessige

Detaljer

Origo Bodø Nye Bodø rådhus

Origo Bodø Nye Bodø rådhus Nye Bodø rådhus Perspektiv fra krysset mellom Dronningens gate og Torvgata. Rådhuset som samlet kvartal og forsterket byrom. Tanker om det opprinnelige rådhusprosjektet. Byparken langs Torvgata ender i

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

SIDE VED SIDE NYTT RÅDHUS I BODØ

SIDE VED SIDE NYTT RÅDHUS I BODØ RÅDHUSET, PUBLIKUMSINNGANG /6 Bodø kommune ønsker seg et åpent, innbydende og publikumsvennlig nytt Rådhus. I dag kan ingen gi svar på en slik oppgave uten å vurdere bærekraft i forhold til energi, effektivitet

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

NYTT RÅDHUS SOLA Motto: En plass i Sola Konsept «EN PLASS I SOLA» ønsker å skape gode rammer for byliv. Det nye rådhuset er plassert sammen med det eksisterende slik at det danner to tydelige, urbane men

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

BODØ UNITED BODØ UNITED. Eksisterende situasjon 1:1000 ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS. butikk forretningsbygning. butikk forretningsbygning

BODØ UNITED BODØ UNITED. Eksisterende situasjon 1:1000 ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS. butikk forretningsbygning. butikk forretningsbygning 834 BODØ STASJON RV 80 VÆREØY - BODØ MOSKNES - BODØ BODØ - RØST RV 80 BODØ LUFTHAVN +9.0 BODØ TORG +9.0 +10.0 +10.0 +15.250 RÅDHUSGATA 0 +17.0 +17.0 busstopp norges bank DRONNINGENS GATE Bodø sentrums

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Dekningsområdet får en sosial funksjon. Vi lar folket strømme til ved å lage en slags «spansketrapp»... Solen må få komme inn i bygget...

Dekningsområdet får en sosial funksjon. Vi lar folket strømme til ved å lage en slags «spansketrapp»... Solen må få komme inn i bygget... 1/6 Propositi... «Vi ser for oss et rådhus som forsterker idéen om et fellesskap mellom borgere og forvaltningen gjennom inspirerende omgivelser.» 1 Mot sør ligger solen relativt høyt over horisonten.

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Essendropsgate 3 Essendropsgate 3 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Rett ved Majorstuen

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE NYGÅRDSGATEN 5 OG ARKITEKTER AS Innredning med åpne kontorarbeidsplasser

MULIGHETSSTUDIE NYGÅRDSGATEN 5 OG ARKITEKTER AS Innredning med åpne kontorarbeidsplasser NYGÅRDSGATEN 5 OG ARKITEKTER AS 10.02.2017 Innredning med åpne kontorarbeidsplasser INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Sammendrag 1 BT-Bygget - Stein Rokkans hus 2 Myndigheter 3 Bygning og konstruksjoner 4 Kontorløsninger

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Stavanger Sør Felt 3

Stavanger Sør Felt 3 Stavanger Sør elt 3 ELT 04 ELT 01 Vei 3 Vei 2b ELT 08 ELT 02 Vei 1 ELT 05 ELT 10 Torg ELT 06 ELT 03 ELT 11 Park ELT 09 Vei 2a f fl ƒ ELT 12 ELT 07 f fl ƒ f fl ƒ ELT 13 Sjøhagen 60363 elleskjøpet #Project

Detaljer

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101.

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101. T 0 T 0 T 0 T 0 T 07 T 09 T 0 T 0 T 09 T T T T 0 T 08 T 07 T 08 T TILBYGG PAVILJONG N T T T A Heis T 0 KLASSEROM N T 0 N 0 VENTILASJON N 0 N N N Mediatek NA T 0 N 00 T NB Fingarderobe N 0 N HC N 7 O A

Detaljer

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500.

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500. Skala : Skala :2 Situasjonsplan : Terrengsnitt Skala : Skala :2 TiD TiD YE YE OPPTRI 72.8 MM 289.9 MM BUELEGDE 4 EI3C EI3C EI3C B B B B gard Bakkeplan : kjøkken restaurant 7 pers kjøkken kantine 3- pers

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

Rotor Sykkel Senter 2011

Rotor Sykkel Senter 2011 Rotor Sykkel Senter 0 Ark / Gruppe B Homayoun Samim & Magnus Hagen Trondheim ligger omgitt av Nidelven og Trondheimsfjorden, men vender ryggen mot vannet. Kanskje er det byens nordvendthet og stadig skiftende

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Hoffsveien 70C. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.517 kvm BTA 506,5 kvm BTA Omgående. Megler: Mobil: E-post:

Hoffsveien 70C. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.517 kvm BTA 506,5 kvm BTA Omgående. Megler: Mobil: E-post: Hoffsveien 70C Hoffsveien 70C Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.517 kvm BTA 506,5 kvm BTA Omgående Kontakt Megler: Mobil: E-post: Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Lilleakerveien 2A. Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Lilleakerveien 2A Lilleakerveien 2A Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Plan 5-2.148 kvm Ca. 1.000 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Morten Buøen 900 59 720 mb@akershuseiendom.no

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

Det må investeres i eksisterende attraksjoner for å styrke lokale destinasjoner. shopping. Kjøpesenter. Rådhus. kultur. Kulturhus + Bibliotek

Det må investeres i eksisterende attraksjoner for å styrke lokale destinasjoner. shopping. Kjøpesenter. Rådhus. kultur. Kulturhus + Bibliotek Nye Bodø Plan U2 10000 LENGDESNITT, NYTT OG EKSISTERENDE RÅDHUS MV, 1:200 0 1 5 m Byen henger ikke sammen. Invister i eksisterende atraksjoner Grønne korridorer Bruk Nye Bodø and planlagt parkeringsanlegg

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

L a k k e g a t a 5 5

L a k k e g a t a 5 5 L a k k e g a t a 5 5 V i s j o n Heimdalsgata Heimdalsgata Heimdalsgata Handel (trening) Lakkegata Lakkegata inngang kontor m/ kafé og lounge Lakkegata Handel inngang kontor Handel Vahls gate Vahls gate

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

ILLUSTRASJON TIL REGULERING. Situasjonsplan 67,21 1,97 PARKERING/GRØNT NIVÅ MED OLE TJØTTAS VEI MEIERIGATA 22 Dato:

ILLUSTRASJON TIL REGULERING. Situasjonsplan 67,21 1,97 PARKERING/GRØNT NIVÅ MED OLE TJØTTAS VEI MEIERIGATA 22 Dato: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x 164 = 3,600 m 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A 67,21 +53,50 2,21 1,97 B 52,30 PARKERING TAKTERRASSE EKSISTERENDE NÆRING +50,70 PARKERING/GRØNT NIVÅ MED OLE TJØTTAS VEI +41,55 +53,20

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

8006 BODØ. arkitektkonkurranse nye Bodø rådhus

8006 BODØ. arkitektkonkurranse nye Bodø rådhus 86 ODØ arkitektkonkurranse nye odø rådhus OPPGVEN Oppgaven er å finne konsept for et nytt rådhus i odø. Oppgaven er utfordrende på flere plan. Symbolverdi Et rådhus er kanskje det mest symbolladete offentlige

Detaljer

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE

FAVN NYE KOPERVIK KIRKE Tomt og orientering Den gamle kirkegården utgjør et vakkert parkrom med store trær og en stille kvalitet, avsondret fra byens støy, men samtidig sentralt beliggende og lett tilgjengelig. Det nye kirkebygget

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG ARKITEKTONISK VISJON Trygghet På Stavne er du trygg. Her finnes flere veier å gå, uavhengig av dagsform. Her er det mange rom og kroker

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

Prosess. Masteroppgave høst 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Prosess. Masteroppgave høst 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Prosess Masteroppgave høst 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 2 Innhold Innledning Oppmåling og registrering Adkomst og kommunikasjon Prinsipp - snitt i bygget Nivåer og ramper Siloen - hva kan den være?

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Plan U1 M bleringsplan pr 12.03.14 1:250 @A3 Dyrvik Arkitekter AS

Plan U1 M bleringsplan pr 12.03.14 1:250 @A3 Dyrvik Arkitekter AS 1 Inngang k+ 9,17 3 4 5 6 7 8 9 10 2450 10000 8750 80 ok terreng k +9,16 2650 k=+9,18 B k=+9.16 Skattens hus Inngang k+ 9,0 k+ 9.200 U112 Vindfang 23.0 m U197 24.6 m repos med trapp og rampe utf res av

Detaljer

"Mær" Maritimt vitensenter i Tungevågen - Åpen arkitektkonkurranse 2014. Situasjon 1:1000. Utstilling. Lager. Kafé. Møteplass. 11 + 7 m.o.

Mær Maritimt vitensenter i Tungevågen - Åpen arkitektkonkurranse 2014. Situasjon 1:1000. Utstilling. Lager. Kafé. Møteplass. 11 + 7 m.o. N Utstilling Lager + 7 m.o.h Kafé + 6.20 m.o.h Foajé + 7.85 m.o.h Møteplass Situasjon :000 5 0 20 50m 4 snitt +2.40 mesanin 3 m 2 3 akvarium r = 6.3 m utstillingslokaler 645 + 29 m 2 2 /+2.60 lager verksted

Detaljer

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet.

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Horisont og detaljer Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Disse analogiene finnes både i liten og stor skala. Ta eksempelet ved berglav som trosser

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

Tordenskiolds gate 6

Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.013 kvm 407 kvm Q3 2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Utleier: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand

Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Gyldenløvesgate 2A og 2B Kristiansand Utleie av forretnings- og kontorlokaler Meget sentral beliggenhet Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet Hyggelig leietakermiljø Postkontor i 1. etasje 2 GYLDENLØVESGATE

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

Rådhuskvartalet er sentralt plassert i Sola sentrum og konkurranseforslaget har som

Rådhuskvartalet er sentralt plassert i Sola sentrum og konkurranseforslaget har som fremtidig kirketorg innkjørsel til parkering under Rådhuskvartalet er sentralt plassert i Sola sentrum og konkurranseforslaget har som I de e konkurranseforslaget er det etablert en by-paviljong med turis

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

SOL A RÅDHUS AGORA FASADE MOT NORD - 1:200

SOL A RÅDHUS AGORA FASADE MOT NORD - 1:200 1. ARKITEKTONISK IDÉ Sola s nye rådhus er u ormet som et samlet helstøpt bygg, som omkranser et stort glassoverdekket atrium. Atriet danner et a rak vt og imøtekommende offentlig byrom - en - som åpner

Detaljer

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Diplomoppgave ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo Høst 2012 Bård Lindqvist Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland

Detaljer

NYE STORD UNGDOMSSKULE PROSJEKTKONKURRANSE NOVEMBER 2010 motto: konge på haugane

NYE STORD UNGDOMSSKULE PROSJEKTKONKURRANSE NOVEMBER 2010 motto: konge på haugane KOSEPT vind park Utnyttelse av tomtens kvaliteter Bygget anbefales plassert midt på tomten så langt mot nord og skrenten ned til Vikastemmo som mulig. Denne plasseringen gir attraktive og sammenhengende

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Totalt

Detaljer

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 24 Gen. informasjon s. 26 Kontakt s. 34. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s.

SIDE 2 SIDE 3. Innhold. off. komm. s. 24 Gen. informasjon s. 26 Kontakt s. 34. Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. SIDE 2 SIDE 3 Innhold Bygget s. 4 Lokalene s. 8 plantegnigner s. 10 Beliggenhet s. 20 off. komm. s. 24 Gen. informasjon s. 26 Kontakt s. 34 SIDE 4 SIDE 5 MODERNE KONTORBYGG FRA 2010. ADRESSE Grenseveien

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende Studiespesialisering.STFOR Y.DH LISJ EBØ VEG EN BYGGEGRENSE MOT EKSISTERENDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser EKSISTERENDE GEN 11+ MYKLEBUSTVE F.A aud C NS E RE + GG EG 14 BY busser er L MC/ moped HERØY KULTURHUS

Detaljer

Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka.

Thorvald Meyers gate 89 består av to eksisterende bygningskropper, og ligger på hjørnet Thorvald Meyers gate / Søndre gate nederst på Grünerløkka. Fra: Tanja Vardund Sendt: 26. september 2013 11:57 Til: POSTMOTTAK BGA Kopi: Bjarne Samuelsen; pe@mesna.as Emne: Thorvald Meyers gate 89 Vedlegg: 008 E-06 kjeller.pdf; 008 E-07 1-etg.pdf; 008 E-08 2-etg.pdf;

Detaljer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/42 AskeladdenID: 131051 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2

PERSVEIEN. KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 PERSVEIEN KONTOR ca. 4.430 m 2 // LAGER ca. 4.100 m 2 28 plass til de største og rom FOR de små ulven.oslo.no BELIGGENHET EIENDOMMEN KONTOR OG LAGER LOKALET 4-5 6-9 10-11 12-13 PLANTEGNINGER KONTOR PLANTEGNINGER

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I VARDØ, BRODTKORPSGT. 1 Kommune: 2002/Vardø Gnr/bnr: 20/197 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan:

Detaljer