Undersøkelse av boligen. Symptomer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse av boligen. Symptomer"

Transkript

1 Undersøkelse av boligen Symptomer

2 Undersøkelse av boligen Symptomer og undersøkelse etter NS 3600.

3 1. Våtrom (bad og vaskerom) 1. Overflater vegger og himling Sjekkliste: Skader på overflater Fuktskader (Fuktsøk) Skadegjørere (Råte, sopp og skadedyr) Vinduer og dører i våtsone Materialets egnethet vurdert

4 Fukt i gips Undersøkelse våtrom Feil utførelse av membran

5 Rett utførelse av membran Undersøkelse våtrom

6 Tørkingen av golvbjelken etter monteringen har ført til at overkanten av bjelken er lavere enn da undergolvet og membranen ble montert. Ved uttørkingen følger undergolvet bjelken slik at det oppstår strekk og i noen tilfeller brudd i membranen i overgangen. Undersøkelse våtrom

7 Fukt i gipsplater medfører riss i fuger.

8 Fukt i gipsplater medfører riss i fuger.

9 Fukt i gipsplater medfører riss i fuger.

10 1.1 Våtrom/Overflater vegger og himling- Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år, normal bruksslitasje. TG 2: Svikt i vedheft på elastisk fuge. Skade på overflate; bom, riss, svelling, oppsprekking. Fuktskade på overflaten. Svertesopp registrert. Misfargede fuger. TG 3: Omfattende skade overflate som bom, riss, svelling, oppsprekking, råte, defekte fliser/belegg mm. Konstatert fuktskader. Konstatert skade som følge av skadegjørere.

11 1. Våtrom (bad og vaskerom) Sjekkliste: Skader på overflater og overganger Knirk Fuktskader (fuktsøk) Skadegjørere (råte, sopp eller skadedyr) Fall på gulv 2. Overflater gulv Høydeforskjell fra slukrist til toppen av membranen ved dør

12 1. Våtrom (bad og vaskerom) 2. Overflater gulv Fall på gulv skal være 1:50 i en avstand 80 cm fra sluk eller 1:100 på hele gulvet kombinert med en minimumshøyde på 25 mm fra slukrist til toppen av membranen ved dør. Alternativt at det finnes en dokumentert, prosjektert, løsning iht forskrifter. (Fall sjekkes med laser, faktisk fall angis i mm eller prosent %)

13 10.4 Undersøkelser på våtrom NS 3600, tabell C.1, rad 1.2 Kontroll av fall Fall skal sjekkes med laser eller vater slik at faktisk fall kan angis i millimeter (mm) eller prosent (%). Det skal sjekkes i den våte sonen i nedfallsfeltet til sluket. Membran ved terskel mot naborom skal være minst 25 mm over slukrist, målt fra slukristkant (høyden på gulv ved sluk). Terskel på dusjnisje skal være lavere enn dørterskel.

14 Undersøkelse bad Anbefalt fall i SINTEF/Byggforsk

15 1.2 Våtrom/Overflater gulv Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Symptom på avvik som svikt i vedheft ved elastisk fuge, oppsprekking/riss i fuger, bom i fliser, defekte fliser/belegg. Svertesopp registrert. Ikke tilfredsstillende fall til sluk. TG 3: Omfattende skade overflate som bom, riss, svelling, oppsprekking, råte, defekte fliser/belegg mm. Konstatert fuktskader. Ikke fall til sluk. Større vannansamlinger. Vann renner mot dør. Konstatert skade som følge av skadegjørere.

16 1. Våtrom (bad og vaskerom) 3. Sluk, membran og tettesjikt (i gulv eller vegger) Sjekkliste: Sluk, rørgjennomføringer og alder på membran Fuktsøk er utført

17 1. Våtrom (bad og vaskerom) 3. Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger)

18 1. Våtrom (bad og vaskerom) 3. Membran, tettesjikt og sluk (i gulv eller vegger) Bad og andre våtrom(2006) Ved membran bak installasjonsveggen kan man følge prinsippene for åpen rørføring eller for et rør-i-rør-system. Ved membran på romsiden av installasjonsveggen må prinsippene for et rør-i-rør-system følges.

19 Undersøkelse bad Sluk for smøremembran med mansjett

20 Undersøkelse bad Sluk for folie

21 Undersøkelse bad Sluk for foliemembran. Med slukforlenger.

22 Undersøkelse bad Sluk for vinyl

23 Sluk for smøremembran med slukforlenger Undersøkelse bad

24 Synlig membran bak klemring Undersøkelse bad Sluk med klemring u/skruer

25 Sluk med klemring uten skruer

26 Membran ikke klemt i sluk Fjernet smøremembran, som lå over klemringen Smøremembran

27 Membran ikke klemt i sluk Klemring Her bør membranen stikke ut..

28 Membran ikke klemt i sluk Formstøpt mansjett Klemring uten skruer

29 Design stålsluk Flens til å lime fast membran..

30 Sertifisering i SINTEF/Byggforsk

31 Undersøkelse bad Mansjett for smøremembran

32 Undersøkelse bad Dårlig tilpasset slukmansjett hvor membranen ikke er påført ned til og under klemringen. Mansjetten er delvis ført ned utenfor klemringen, og det er uklart om den er ført ned under hele klemringen

33 Undersøkelse bad Slukkasse 60- og 70-tall Betonggolvet er støpt på bordgolv med takpappmembran. Sluket er montert i slukkasse. Ved stor vannpåkjenning på golvet fylles betongen i slukkassen med vann, og man får vanntrykk på gjennomføringen for avløpet.

34 1.3 Våtrom/Membran, tettesjikt og sluk-tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Membran kan konstateres, men dokumentasjon på utførelse mangler. Ny membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring. Lite tilgjengelig sluk. Mangelfull eller feil utførelse av rørgjennomføringer og fare for fukt inn i konstruksjonen i våt sone. Manglende drenering fra innebygd sisterne. TG 3: Membran ikke tilfredsstillende eller ikke tilstede. Ikke tilgjengelig sluk. Indikasjoner på eller konstatert fukt inn i konstruksjonen, evt punktskader ved rørgjennomføringer i våt sone.

35 1. Våtrom (bad og vaskerom) 5. Ventilasjon Sjekkliste: Avtrekk (funksjon og type) Overstrømningsmulighet (tilluft) fra tilstøtende rom

36 1.5 Våtrom/Ventilasjon-Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. Mekanisk avtrekk og overstrømning. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Manglende overstrømnming eller luftmengde vurdert å være for liten. Kun luftventil i yttervegg. Naturlig ventilasjon. TG 3: Ingen ventilasjon.

37 1. Våtrom (bad og vaskerom) 6. Sanitærutstyr og innredning Sjekkliste: Skader på overflater på utstyr og innredning. Drens ved innebygde sisterner. Utstyr er ikke funksjonstestet.

38 1.6 Våtrom/Sanitærutstyr og innredning Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Kondenserende sisterne. Defekt flottør. Riss eller avskalling i sanitærutstyr. Svelling og avflassing på innredning. TG 3: Sprekk i santiærutstyr, lekkasje på sisterne. Ødelagt innredning.

39 1. Våtrom (bad og vaskerom) 7. Innfelte eller gjennomgående installasjoner. Sjekkliste: Punktering mot kald sone - hvis mulig Merker etter varmegang og misfarging ved innfelt belysning. For elektriske anlegg, se tillegg D.

40 1. Våtrom (bad og vaskerom) 7. Innfelte eller gjennomgående installasjoner. Veileder: Sjekk damptett utførelse mot kalde soner Der mulig demonter downlights Elektro installatør: Takstmann har ikke lov å ta ned downlights

41 1.7 Våtrom/Innfelte eller gjennomgående installasjoner Tilstandsgrad: TG 0: Nye installasjoner (0-5 år gmlt). Ingen avvik eller skader. Innfelt eller gjennomgående utstyr med dokumentert utførelse og damptett utførelse. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Innfelt eller gjennomgående utstyr uten dokumentert utførelse. Konstatert brudd på dampsperre mot kald sone. Svertesopp registrert. TG 3:.Innfelt eller gjennomgående utstyr med synlige fuktmerker og merker etter varmegang.

42 1. Våtrom (bad og vaskerom) 8. Fukt i tilliggende konstruksjoner Sjekkliste: Fukt i konstruksjonen Fukt med hammerelektrode eller tilsvarende Dersom ikke fukt er påvist ved måling, er det foretatt hulltaking for ytterligere kontroll (situasjonsavhengig avklares med kunde).

43 1. Våtrom (bad og vaskerom) 8. Fukt i tilliggende konstruksjoner For våtrom med dusjnisje, kabinett eller badekar, skal hulltaking skje i området bak våt sone. Bak veggen med dusjblandebatteriet er det beste stedet å kontrollere utettheter. Det skal forhindres at det bores hull på membran, vannrør og elektriske ledninger. Det skal ikke bores i himling i underliggende rom, kun sjekkes.

44 1. Våtrom (bad og vaskerom) 8. Fukt i tilliggende konstruksjoner Hulltaking og bruk av hammerelektroder ved lettvegger mot våtrom i moderne bygninger er forbundet med risiko. Det bør brukes metall-, strøm- og stenderdetektor for å unngå å treffe vannrør og strøminstallasjoner.

45 1. Våtrom (bad og vaskerom) 8. Fukt i tilliggende konstruksjoner Veggskanner: Påvisbare materialer: Plastrør Jernholdige metaller Ikke-jernholdige metaller Underkonstruksjoner i tre Spenningsførende ledninger Pris ca kr mva

46 1.8 Våtrom/Fukt i tilliggende konstruksjoner Tilstandsgrad: TG 0: Ingen konstaterte fuktskader. TG 1: Anvendes ikke. TG 2: Avvik (feil utførelse) avdekket, men ikke konstatert fuktskader. TG 3: Konstaterte fuktskade i konstruksjon eller tilstøtende rom, mugg.

47 1. Våtrom (bad og vaskerom) 9. Dokumentasjon Gjennomgå dokumentasjon for membran, tekniske og elektriske anlegg og egenerklæring.

48 DOKUMENTASJON Baderom: For membran, må ett av følgende punkter være oppfylt: Dokumentasjon fra 3. part, kontroll etter TEK10 Skriftlig dokumentasjon fra godkjent faglært kombinert med bilder med steds- og tidsangivelse. Skriftlig dokumentasjon av vegg og vanntest på gulv og med beskrivelse av gjennomføring med bilder av rom med ferdig membran før påstøp og fliser. NB! Hele rommet skal være dekket, og alle forhold vedr membran eller tettesjikt skal være dokumentert.

49 Baderom: DOKUMENTASJON Ikke tilfredsstillende dokumentasjon, som vil gi TG 2: Faktura kun på innkjøpte materialer Eiers egenerklæring Sjekkliste for utførelse

50 1.9 Våtrom/Dokumentasjon Tilstandsgrad: TG 0: Det foreligger dokumentasjon for riktig fagmessig utførelse. TG 1: Anvendes ikke. TG 2: Manglende dokumentasjon og egenerklæring. TG 3: Anvendes ikke.

51 1. Våtrom (bad og vaskerom) Oppsummeringsfelt Oppsummeringsfelter skal som hovedregel ikke benyttes. Kan benyttes ved TG3 i tilfeller hvor rommet som kontrolleres er i så dårlig forfatning at en fullstendig tilstandskontroll ikke er hensiktsmessig. Oppsummeringsfeltet erstatter alle underpunkter i det aktuelle rommet.

52 2. Kjøkken 1. Overflater vegger og himling Sjekkliste: Riss, sprekker, setninger (skråriss), horisontalt (jordtrykk) Fuktskjolder (fukt i konstruksjon?) Heksesot, støvkondens, svertesopp, sopp, skadedyr

53 Heksesot Heksesot vanlige avsetningsmekanismer: Termisk (kuldebroer) Elektrostatisk (brytere, støpsler, kunststoff) Spalte (smale spalter brownske bevegelser

54 Heksesot

55 Heksesot Utbedring Overflater med sverteskader rengjøres grundig med fettløsende rengjøringsmidler. Gardiner og andre tekstiler må vaskes. Det er ikke tilstrekkelig å bare male over nedsotede områder. Da vil problemet lett komme tilbake. Man bør benytte lavemisjonsmalinger, ettersom slike malinger ikke ser ut til å gi problemer med heksesot. I løpet av to til fem år vil problemet med heksesot vanligvis bli borte av seg selv.

56 Heksesot Utbedring Ved å varme opp leiligheten godt og lufte godt vil man raskere kunne drive ut SVOC ene. En fremgangsmåte kan være å varme opp bygningen over vanlig romtemperatur. (30 35 grader) i ca en uke og samtidig ha god ventilasjon. Kilde: Mycoteam

57 2. Kjøkken 4. Avtrekk Sjekkliste: Avtrekk over komfyr og mulighet for forsert (økt) avtrekk ved matlaging

58 2.4 Kjøkken/Avtrekk Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Ikke tilfredsstillende forsert avtrekk (eksempelvis omluft med kullfilter) Naturlig ventilasjon. TG 3: Ingen eller defekt avtrekk.

59 2. Kjøkken 5. Innfelte eller gjennomgående installasjoner Sjekkliste: Punktering mot kald sone - hvis mulig Sett etter merker etter varmegang og misfarging ved innfelt belysning

60 2.5 Kjøkken/Innfelte eller gjennomgående installasjoner Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. Innfelt eller gjennomgående utstyr med dokumentert utførelse og damptett utførelse. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Innfelt eller gjennomgående utstyr uten dokumentert utførelse. Konstatert brudd på dampsperre mot kald sone. Svertesopp registrert. TG 3: Innfelt eller gjennomgående utstyr med synlige fuktmerker og merker etter varmegang.

61 2. Kjøkken 6. Innredning Sjekkliste: Skader på overflater på innredningen

62 2.6 Kjøkken/Innredning - Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Innredning av eldre dato. Svelling og avflassing på innredning. TG 3: Ødelagt innredning.

63 3. Toalettrom (ikke våtrom) 3. Ventilasjon Sjekkliste: Avtrekk (funksjon og type) Overstrømningsmulighet (tilluft) fra tilstøtende rom

64 3.3 Toalettrom/Ventilasjon- TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. Tilstandsgrad: Mekanisk avtrekk og overstrømning. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Manglende overstrømning eller luftmengde vurdert å være forliten. Kun lufteventil i yttervegg. Naturlig ventilasjon. TG 3: Ingen ventilasjon.

65 3. Toalettrom (ikke våtrom) 4. Sanitærutstyr og innredning Sjekkliste: Skader på overflater på utstyr og innredning. Drens ved innebygde sisterner Utstyr er ikke funksjonstestet.

66 3.4 Toalettrom/Sanitærutstyr og innredning- Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Kondenserende sisterne. Defekt flottør. Riss eller avskalling i sanitærutstyr. Svelling og avflassing på innredning. TG 3: Sprekk i sanitærutstyr og lekkasje på sisterne. Ødelagt innredning.

67 3. Toalettrom (ikke våtrom) 5. Innfelte eller gjennomgående installasjoner Sjekkliste: Punktering mot kald sone - hvis mulig Merker etter varmegang og misfarging ved innfelt belysning

68 3.5 Toalettrom/Innfelte eller gjennomgående installasjoner Tilstandsgrad: TG 0: Nye installasjoner (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. Innfelt eller gjennomgående utstyr med dokumentert og damptett utførelse. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Innfelt eller gjennomgående utstyr uten dokumentert utførelse. Konstatert brudd på dampsperre mot kald sone. Svertesopp registrert. TG 3: Innfelt eller gjennomgående utstyr med synlige fuktmerker og merker etter gjennomgang.

69 4. Andre rom Det kan være naturlig å samle flere rom under dette avsnitt. Hvilke rom skal opplyses. (Soverom, stue, gang, etc)

70 4. Andre rom 4. Innfelte eller gjennomgående installasjoner Sjekkliste: Punktering mot kald sone - hvis mulig Merker etter varmegang og misfarging ved innfelt belysning

71 4.4 Andre rom/innfelte eller gjennomgående installasjoner- Tilstandsgrad: TG 0: Nye installasjoner. (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. Innfelt eller gjennomgående utstyr med dokumentert utførelse og damptett utførelse TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Innfelt eller gjennomgående utstyr uten dokumentert utførelse. Konstatert brudd på dampsperre mot kald sone. Svertesopp registrert. TG 3: Innfelt eller gjennomgående utstyr med synlige fuktmerker og merker etter varmegang.

72 5 Rom under terreng Sjekkliste: 3. Konstruksjoner Fuktmåling med hammerelektrode eller tilsvarende. Dersom ikke fukt er påvist ved måling, er det foretatt hulltaking for ytterligere kontroll (Situasjonsavhengig, avklares med kunde). Skadegjørere (råte, sopp eller skadedyr) Konstruksjon og materialers egnethet og risikopotensiale vurdert.

73 Rom under terreng Multimur Våt betong påføres direkte på gipsplate

74 Rom under terreng Multimur Måling på svill

75 Rom under terreng Multimur Risiko

76 Utforet kjellervegg Risiko Rom under terreng

77 10.6 Rom under terreng (kjeller, underetasje) Hulltakingen bør foretas over bunnsviller og utenom stenderne og der plassering på veggflatene ikke vil framtre som skjemmende. For å finne fram til optimal plassering av hull anbefales bruk av metall-, strøm- og stenderdetektor. Det skal ikke bores der det allerede er synlig fuktskade eller målbar fukt som har verdier som indikerer skade.

78 10.6 Rom under terreng (kjeller, underetasje) Hulltaking i kjeller begrenses normalt til to hull, ett i gulv og ett i vegg. Hullet bør plasseres der det er størst sannsynlighet for fukt, for eksempel ved taknedløp, både ved boring i gulv og vegg. Eksempelvis kan det bores ett hull i vegg og ett i gulv ved hvert sitt taknedløp.

79 5 Rom under terreng 4. Ventilasjon (kun for P-rom) Sjekkliste: Ventiler i vegger og vinduer. Tilluft og avtrekk.

80 5.4 Rom under terreng/ventilasjon- Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Tilluft via balansert ventilasjonsanlegg. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Kun ventil i yttervegg eller vindu. TG 3: Ingen tilluft.

81 5 Rom under terreng 5. Innfelte eller gjennomgående installasjoner Sjekkliste: Punktering mot kald sone hvis mulig Merker etter varmegang og misfarging ved innfelt belysning

82 5.5 Rom under terreng/innfelte eller gjennomgående installasjoner - Tilstandsgrad: TG 0: Nye installasjoner (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. Innfelt eller gjennomgående utstyr med dokumentert utførelse og damptett utførelse. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2:. Innfelt eller gjennomgående utstyr uten dokumentert utførelse. Konstatert brudd på dampsperre mot kald sone. Svertesopp registrert. TG 3:. Innfelt eller gjennomgående utstyr med synlige fuktmerker og merker etter varmegang.

83 5 Rom under terreng 6. Spesielle observasjoner Sjekkliste: Lukt, sølvkre, edderkopper osv. Fuktinnholdet i organiske materialer målt Faren for fuktskader og kondens er vurdert Ventileringen er vurdert

84 Innvendig isolering - Ikke anbefalt - Risiko for skader - Krever tett konstruksjon på utsiden

85 Avstand til duggpunkt Kondens Molliers diagram Relativ luftfuktighet i Oslo i juli/august i snitt 80 % Senkes temperaturen fra 22 grader til ca 18 grader blir det kondens Temperaturen i terreng i Oslo er ca 4 grader. Hva blir det i en dårlig isolert kjeller?

86 Kondens Sommerkondens Skapes når ute luft kjøles ned Under terreng I kjølerom Kondens i kalde perioder Skapes ved produksjon av damp inne Avsettes takkonstruksjon Avsettes soveromsvegger

87 Kondens Dampproduksjon innendørs, familie på 4 personer: Mennesker (ånding og svette) Tørking av klær Personlig hygiene Matlaging Oppvask Rengjøring av boligen Planter Diverse Sum 3,5 kg/døgn 1,8 kg/døgn 1,3 kg/døgn 0,9 kg/døgn 0,4 kg/døgn 0,2 kg/døgn 0,2 kg/døgn 0,2 kg/døgn 8,5 kg/døgn

88 Utvendig isolering anbefales

89 5.6 Rom under terreng/spesielle observasjoner- Tilstandsgrad: TG 0: Nytt (0-5 år gammelt). Ingen avvik eller skader. TG 1: Som TG 0, men eldre enn 5år. Normal bruksslitasje. TG 2: Påvist skadelig fukt med fare for fuktskade. * * Ytterligere undersøkelser anbefales. TG 3: Påvist skadelig fukt og fuktskade. Tiltak påkrevd.

Undersøkelse av boligen. Symptomer

Undersøkelse av boligen. Symptomer Undersøkelse av boligen Symptomer Undersøkelse av boligen Symptomer og undersøkelse etter NS 3600. 1. Våtrom (bad og vaskerom) 1. Overflater vegger og himling Sjekkliste: Skader på overflater Fuktskader

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL Ing Vidar Aarnes 1 Vanligste steder med fuktskade 2 Våtrom 3 Våtrom 20 år gammelt bad, membran er ikke klemt i sluk. Beliggende i kjeller. 4 Klemring Ulike klemringer 5 Sluk

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Fuktbelastede rom. Bade- og dusjrom. Vaskerom. Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom. Fuktsikring - Ventilasjon!!!

Fuktbelastede rom. Bade- og dusjrom. Vaskerom. Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom. Fuktsikring - Ventilasjon!!! Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Fuktsikring - Ventilasjon!!! 03.09.2003 1 Bygningslover og våtrom 1924 1965 Lov om bygningsvesenet av 22. Feb. 1924 Bygningsloven

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom.

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. Sverre B. Holøs, Seniorforsker,. Sverre.holos@sintef.no Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg Industri Fuktsikring

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Undersøkelse av boligen. Symptomer

Undersøkelse av boligen. Symptomer Undersøkelse av boligen Symptomer Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak

Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Hva er nytt? Krav til fuktsikring Kontroll av tiltak Kapittel 13 Miljø og helse VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Brøstanesveien Loddefjord

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Brøstanesveien Loddefjord Våtromsrapport Brøstanesveien 90 5178 Loddefjord www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 5 3 0 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Olsvikveien 82 D 5184 Olsvik

EIERSKIFTERAPPORT. Våtromsrapport Olsvikveien 82 D 5184 Olsvik Våtromsrapport Olsvikveien 82 D 5184 Olsvik www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 6 4 4 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no Dersom

Detaljer

Bolig med hageleilighet, Korgeliskaret NESTTUN MARKEDSVERDI Gnr 43: Bnr 683 kr BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde

Bolig med hageleilighet, Korgeliskaret NESTTUN MARKEDSVERDI Gnr 43: Bnr 683 kr BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde .. Tjenester valgt bort av kunde - Kontroll av tegninger - Kontroll av romfunksjoner for P-rom - Utvidet fuktsøk (hulltaking) - Forenklet vurdering av elektrisk anlegg - Forenklet vurdering av branntekniske

Detaljer

6. Krypekjeller. 1. Ikke mulig med innvendig inspeksjon kun utvendige observasjoner er mulig. Manglende tilkomst innvendig for inspeksjon.

6. Krypekjeller. 1. Ikke mulig med innvendig inspeksjon kun utvendige observasjoner er mulig. Manglende tilkomst innvendig for inspeksjon. 6. Krypekjeller 1. Ikke mulig med innvendig inspeksjon kun utvendige observasjoner er mulig Manglende tilkomst innvendig for inspeksjon. Sjekkliste: Terrengfall og drenering på utside og mulighet for luftgjennomstrømning

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Undersøkelse av fuktskader Temadag 13. mars 2013 Arbeidsmedisinsk avdeling Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Jonas Holme En forutsetning for en vellykket utbedring av fuktskade er at årsaken

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST

BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST BOLIGSALGSRAPPORT OG MATRIKKELEN ESPEN FUGLESANG ADM. DIREKTØR NITO TAKST NITO Takst Service AS NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Maria Dehlis vei 34B 1083 Oslo

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Maria Dehlis vei 34B 1083 Oslo LEILIGHET Maria Dehlis vei 34B 1083 Oslo www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 4 8 5 0 0 Utført av: Espen Eilertsen Byggmester og Takstmann Mosvingen59 a Dal 2072 97138866 espen@hjemtakst.no

Detaljer

Berge OS (HORDALAND) KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde

Berge OS (HORDALAND) KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde . Tjenester valgt bort av kunde - Kontroll av tegninger - Kontroll av romfunksjoner for P-rom - Utvidet fuktsøk (hulltaking) - Forenklet vurdering av elektrisk anlegg - Tilstandskontroll av tilleggsbygg.

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Hjalmar Brantings Vei Fyllingsdalen

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Hjalmar Brantings Vei Fyllingsdalen LEILIGHET Hjalmar Brantings Vei 83 5143 Fyllingsdalen www.e3.no Boligens tekniske tilstand: 11 1 2 0 0 Utført av: Mats Hansen Byggmester og Takstmann Helmersvei 11 a Laksevåg 5163 45392791 post@byggtaksering.no

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Enebolig, Austlia BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde. - Utvidet fuktsøk (hulltaking) Oppdragsnr. Tlf.

Enebolig, Austlia BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde. - Utvidet fuktsøk (hulltaking) Oppdragsnr. Tlf. . Tjenester valgt bort av kunde - Utvidet fuktsøk (hulltaking). Enebolig, Austlia 24 5223 NESTTUN Oppdragsnr. Befaringsdato 22.02.2016 Rapportdato Rapportansvarlig MARKEDSVERDI kr 5 400 000 Basert på NS

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Strimmelen Bergen

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Strimmelen Bergen LEILIGHET Strimmelen 23 5097 Bergen www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 1 5 5 0 0 Utført av: Thomas Frøyen Byggmester og Takstmann Lille Skjolddalen 5 Nesttun 5222 4009 9909 thomas@froyentakst.no

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys på bruk av gipsplater i våtrom.

Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys på bruk av gipsplater i våtrom. Side 1 av 5 informerer Nr 4-2002 Gipsplater i våtrom - er bruk av plater en risiko for innemiljøet? Av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen Fagmiljøer innen inneklima har satt et kritisk søkelys

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Dreyers gate 51. Prisantydning kr , Selger Mona Ingebriktsvold Matrikkel Kommunenr Gnr. 5 Bnr.

Dreyers gate 51. Prisantydning kr , Selger Mona Ingebriktsvold Matrikkel Kommunenr Gnr. 5 Bnr. Dreyers gate 51 Selger Mona Ingebriktsvold monainge@live.no 90950971 Prisantydning kr 1 250 000, Matrikkel Kommunenr. 1865 Gnr. 5 Bnr. 1 Rekkehus sentralt i Henningsvær, med solrik terrasse og hybel med

Detaljer

Leilighet, Møllendalsveien BERGEN MARKEDSVERDI Gnr 162: Bnr 44 kr BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde

Leilighet, Møllendalsveien BERGEN MARKEDSVERDI Gnr 162: Bnr 44 kr BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde .. Tjenester valgt bort av kunde - Kontroll av tegninger - Kontroll av romfunksjoner for P-rom - Forenklet vurdering av elektrisk anlegg - Forenklet vurdering av branntekniske forhold Leilighet, Møllendalsveien

Detaljer

Rekkehus, Herlaugsbakkane 55 1201 BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde

Rekkehus, Herlaugsbakkane 55 1201 BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde . Tjenester valgt bort av kunde - Kontroll av tegninger - Kontroll av romfunksjoner for P-rom - Utvidet fuktsøk (hulltaking) - Forenklet vurdering av elektrisk anlegg - Forenklet vurdering av branntekniske

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

Vil du vinne i ROT-markedet?

Vil du vinne i ROT-markedet? Byggtreff Voss 11. januar 2013 Vil du vinne i ROT-markedet? Del 1: Tabber du bør unngå Del 2: Hvilke regler gjelder Anders Kirkhus 1 2 Byggforsk 250 personer Oslo/Trondheim Konsernområde i SINTEF Datterselskap:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

Storhaugen EIDE Gnr 162: Bnr EIDE KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde

Storhaugen EIDE Gnr 162: Bnr EIDE KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde . Tjenester valgt bort av kunde - Markedsverdi - Utvidet fuktsøk (hulltaking) - Forenklet vurdering av elektrisk anlegg. Storhaugen 22 6490 EIDE Oppdragsnr. Befaringsdato 15.01.2016 Rapportdato Rapportansvarlig

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Kort om selskapet. Vøientunet Borettslag v/alexander Tresvig Stockfleths gate 42 0461 Oslo Dato: 25.04.2014

Kort om selskapet. Vøientunet Borettslag v/alexander Tresvig Stockfleths gate 42 0461 Oslo Dato: 25.04.2014 Vøientunet Borettslag v/alexander Tresvig Stockfleths gate 42 0461 Oslo Dato: 25.04.2014 Bonum AS Gjerdrumsvei 12 0484 OSLO Org. Nr: 997190203 Prisoverslag rehabilitering av loft og kjeller Viser til hyggelig

Detaljer

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de siste årene, også på sluk og avløpssiden. Fra det

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette

Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette 13. april 2016 Nasjonalt fuktseminar 2016 Fuktskadet regelverk? Forskriftsformuleringer som ikke er vanntette Anders Kirkhus 1 TEK er bra, men Ikke en grunnleggende kritikk av TEK Påpeke uklare punkter

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

Byggeskader og feil Erfaringer

Byggeskader og feil Erfaringer Byggeskader og feil Erfaringer FoU-ansvarlig, professor II Svein Bjørberg Multiconsult AS Dato: Side: 1 Erfaringer Byggskade: Skade som følge av gal design, gal utførelse etc Byggefeil: Gal utførelse dvs

Detaljer

Enebolig, Tors veg 15 B 1201 BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde

Enebolig, Tors veg 15 B 1201 BERGEN KOMMUNE. Tjenester valgt bort av kunde . Tjenester valgt bort av kunde - Kontroll av tegninger - Kontroll av romfunksjoner for P-rom - Forenklet vurdering av branntekniske forhold - Tilstandskontroll av tilleggsbygg. Enebolig, Tors veg 15 B

Detaljer

Våtrom og fuktskader

Våtrom og fuktskader Nasjonalt fuktseminar 2014 10. april 2014 Våtrom og fuktskader Lars-Erik Fiskum Christian Forester SINTEF Byggforsk Statistikk hvilke signaler får vi? Rørlekkasjer dekket av forsikring Vannskadeutbetalinger

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Fyrstikkbakken 7C 0667 Oslo

EIERSKIFTERAPPORT. LEILIGHET Fyrstikkbakken 7C 0667 Oslo LEILIGHET Fyrstikkbakken 7C 0667 Oslo www.e3.no Leilighetens tekniske tilstand: Antall TG 0 9 2 0 0 Utført av: Kim Nordvang Byggmester og Takstmann Ljabruveien 13 Oslo 1169 93494667 kim@takstogvindu.no

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt

Lover og forskrifter. Hvilke lover har vi hatt Hvilke lover har vi hatt Lover og forskrifter Nordens eldste bylov fra ca 1100 (kun Trondheim) Bygningslov for Oslo fra 1827 Bygningslov for Bergen fra 1830 Bygningslov for Trondheim fra 1845 Lover og

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Tilstandsanalyse av bygningsmessige forhold

Tilstandsanalyse av bygningsmessige forhold Tilstandsanalyse av bygningsmessige forhold Sverre Holøs 1 Innhold / hensikt Tilstandsanalyse generelt. Hensikt, planlegging, referansenivå. Utvendig Tak Fasader Fuktutsatte rom Bad Kryperom Loft 2 Tilstandskontroll

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

BOLIGKJØPERKURS. Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS

BOLIGKJØPERKURS. Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS BOLIGKJØPERKURS Espen Fuglesang Fagkonsulent NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Et selskap heleid av NITO Etablert som takstorganisasjon i 1991, som AS i 2004. Fire ansatte på heltid. Administrerer

Detaljer

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger.

Figur 1: Kledning av kjellere og underetasjer med vannbestandige plater og fliser gir fuktrobuste vegger. informerer No 8-2013 Flislegging av kjelleryttervegger. Del 2: Isolering av vegger. Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Mange har kjellere eller underetasjer som de ønsker å pusse

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

informerer Nr 6-2008 Legge fliser på fliser på vegger.

informerer Nr 6-2008 Legge fliser på fliser på vegger. informerer Nr 6-2008 Legge fliser på fliser på vegger. Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Vi får en rekke spørsmål om det er mulig å legge nye fliser på opprinnelige

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen Innspill TEK17 30.04.2015 Ingve Ulimoen 1 Generelt Viktig at hele TEK endres, ikke kun enkeltparagrafer Viktig å beholde funksjonskrav i forskriften Funksjonskravene må passe for alle bygningstyper Redusere

Detaljer

MONTERINGS- ANVISNING ARDEX TRICOM MEMBRAN- SYSTEM ARDEX 7+8. Hurtig og sikkert. Flislegging etter 2 timer. www.ardex.no

MONTERINGS- ANVISNING ARDEX TRICOM MEMBRAN- SYSTEM ARDEX 7+8. Hurtig og sikkert. Flislegging etter 2 timer. www.ardex.no MONTERINGS- ANVISNING ARDEX TRICOM MEMBRAN- SYSTEM ARDEX 7+8 Hurtig og sikkert Flislegging etter 2 timer Europeisk Teknisk Godkjenning ETA 11/0282 www.ardex.no 2 ARDEX TRICOM med ARDEX 7+8 våtromssystem

Detaljer

TRYGGE BAD MED LITEX

TRYGGE BAD MED LITEX TRYGGE BAD MED LITEX LITEX sikker vei til reklamasjonsfrie bad! Hva er LITEX Våtromsystem? LITEX tilbyr arbeidsbesparende løsninger til våtrom ved å forenkle og effektivisere arbeidsmetoder og tidsbruk

Detaljer

Hebnesvegen 665. Prisantydning , Selger Tore Mauno Matrikkel Kommunenr Gnr. 122 Bnr.

Hebnesvegen 665. Prisantydning , Selger Tore Mauno Matrikkel Kommunenr Gnr. 122 Bnr. Hebnesvegen 665 Selger Tore Mauno toremauno@lyse.net 91166157 Prisantydning 2 495 000, Matrikkel Kommunenr. 1134 Gnr. 122 Bnr. 12 Romslig enebolig til salgs. Ligger i vakre Suldal på Ropeidhavøya. PRISANTYDNING

Detaljer

Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14. Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------

Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14. Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------ Protokoll i sak 773/2014 for Boligtvistnemnda 16.12.14 Saken gjelder: Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16.

Detaljer

Utredning angående salg av tørkeloft

Utredning angående salg av tørkeloft Utredning angående salg av tørkeloft Vi har utarbeidet dette notatet samt noen skisser og tegninger for å besvare noen av spørsmålene som ble tatt opp på generalforsamling i april 2016. Oppsummering av

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

Våtromskontroll med arealmåling

Våtromskontroll med arealmåling Våtromskontroll med arealmåling Betegnelse: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: Andel nr 29 21.03.2016 22.03.2016 20221 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Sertifisert takstmann: Byggmester

Detaljer

VIDJEVEIEN 89 TOLVSRØD - ENEBOLIG

VIDJEVEIEN 89 TOLVSRØD - ENEBOLIG VIDJEVEIEN 89 TOLVSRØD - ENEBOLIG MEGLER: JEANETTE SØRVIK Tlf: 90 23 95 40 / Mail: jeanette@z-eiendom.no PRISANTYDNING: 2.990.000,- VIDJEVEIEN 89 3151 Tolvsrød / Enebolig / Selveier Nydelig eiendom! Fantastisk

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer