Mens organisasjoner konkurrerer om å introdusere kunden for nye selvbetjeningsløsninger, krever kundene en mer personlig og tilpasset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mens organisasjoner konkurrerer om å introdusere kunden for nye selvbetjeningsløsninger, krever kundene en mer personlig og tilpasset"

Transkript

1 Mens organisasjoner konkurrerer om å introdusere kunden for nye selvbetjeningsløsninger, krever kundene en mer personlig og tilpasset kundeopplevelse. Ettersom selvbetjening blir mer gjennomgående, sliter bedrifter med å differensiere seg på en måte som sikrer at kundene kommer tilbake. Denne boken undersøker hvilken rolle menneskelig samhandling og kundeservice skal ha i den nye verden av selvbetjening. Den foreslår en ny måte å utvikle kundeservice til en differensieringsfaktor for organisasjonen gjennom engasjerende og enestående kundeopplevelser.

2 :LY]PJL OLS[ \[LUVT KL[ ]HUSPNL 5 L L K 2 U V ^

3 Kundeopplevelse, Selvbetjening og Menneskelig samhandling SKREVET AV LIOR ARUSSY REDIGERT AV DAVID SPINDEL, RACHEL YUROWITZ OG JANNECKE DRANGERT-HVEDING KOBRA NORDIC PARTNER

4 KOBRA er et rådgivingsselskap som er etablert for å hjelpe våre kunder med å levere utmerkede kundeopplevelser. Vi fokuserer på kundeopplevelse og kundenærhet. Vi har lang erfaring innen markeds-, tjeneste- og kanalutvikling samt brukeropplevelser. Vi brenner for tilrettelegging av kundeopplevelse KOBRA er Nordisk partner for Strativity Group Inc ledende aktør innen kundeopplevelse. 2010, Strativity Group, Inc. All rights reserved. Alle maler og metoder nevnt i dette dokumentet tilhører Strativity Group Inc og de er proprietære og konfidensielle. Ingen del av dette materialet kan kopieres, gjenbrukes eller lagres i et arkivsystem eller overføres på noen måte, elektronisk, mekanisk, fotokopiert eller annet, uten skriftlig tillatelse fra Strativity Group, Inc eller deres nordiske partner, KOBRA as. Strativitys kontorer i USA: 365 West Passaic Street, Suite 255, Rochelle Park, NJ 07662, USA KOBRA as sine kontorer i Norge: Kirkegaten 1-3, N-0153 Oslo, Norge

5 Kundeopplevelse, Selvbetjening og Menneskelig...1 Optimering av prosesser...3 Multikanaltilgang...3 Konkurransen satt i sammenheng...3 På sporet av Personalisering...4 Kundens utålmodighet og manglende fleksibilitet...4 Stor betydning å engasjeres emosjonelt...5 Differensiering - nå mer enn noensinne...5 Behov for raske innovasjonsløp...6 Tenk helt nytt rundt menneskelig interaksjon...6 Senter for service utenom det vanlige...8 Prinsipper for utforming av et senter for service helt utenom det vanlige...11 Hvordan definere hva som er en vanvittig herlig opplevelse?...11 Opplæring som en reise...12 Følelsesmessig engasjert på alle kontaktpunkt...13 All den informasjonen jeg trenger...15 Gi mandat til å gjøre en forskjell...17 Kjenn igjen stjernene...18 Tydeliggjør verdi...19 Heve forventningene - Mål unntakene...20 Kort sagt - Eksepsjonell innsats er den nye standarden...21

6

7 Kundeopplevelse, Selvbetjening og Menneskelig samhandling Kundeopplevelser og kundestrategi er blitt populære punkter på agendaen i mange selskap den siste tiden. Flere har innsett at det etterlatte inntrykk som kundene sitter igjen med er en av de viktigste driverne for topp- og bunnlinjevekst. Dette har fått bedrifter til å engasjere et økende antall interne og eksterne fagfolk for å hjelpe seg med å forbedre virksomhetens kundeopplevelser. I tillegg innser mange selskap, at kundene blir stadig mer kresne og krevende i valg av leverandør. Hvis disse selskapene ønsker å være kundens foretrukne leverandør, må de levere enda bedre kundeopplevelser for å lykkes eller for i det hele tatt overleve. Til tross for den prioritet kundeopplevelse nå har fått, forblir kundens faktiske opplevelser i mange, om ikke de fleste, organisasjoner utilfredsstillende. Til tross for alt snakk om kundefokus og hensynet til kundene, er det mange som ikke viser reell omtanke for de mennesker som faktisk holder dem i næring. Mens organisasjonene virker oppsatt på å begrense verdien de leverer (i hovedsak på grunn av kostnadspress) krever kundene deres stadig mer verdi, tilpassing og generell fokus for å være fornøyd. 1

8 Samtidig som kundene søker et høyere nivå av personlig service, har virksomheter i et spekter av bransjer fortsatt med å innføre og utnytte selvbetjeningsløsninger. Dette for å erstatte eller minimere tradisjonell, menneskelig kontakt som for eksempel kundeservice. Selvbetjening synes å være overalt i disse dager fra innsjekkingsterminaler på flyplasser og minibanker i bankene til skreddersydde betalingskasser i butikkene. Hvordan kan så selskapene balansere disse to tilsynelatende diametralt motsatte tendenser som å levere en mindre personlig service når kundene krever mer? Er det ønsketenkning å tro at bedrifter kan møte disse kravene mens tradisjonelle kundeservicefunksjoner sakte glir inn i bakgrunnen? Før vi besvarer disse spørsmålene, la oss undersøke de ulike trendene som skaper til denne kløft mellom næringslivet og kundenes behov. Det som vil komme ut av denne øvelsen er nye roller og betydning både for selvbetjeningskanalene og kundeservicefunksjonene. Det er viktig å anerkjenne at også kundenes krav og forventninger til service er i utvikling, og selskapene er nødt til å tilpasse sine leveranser deretter. 2

9 ~ Optimering av prosesser ~ I sin bok No Service is the Best Service (Jossey-Bass, 2008), beskriver Bill Price og David Jaffe en verden hvor alle prosesser er optimalisert. I en slik verden er alle utfordringer knyttet til koordinering kryss av funksjoner og siloer løst, og kundene er i stand til å betjene seg selv når de selv vil, fra hvilken som helst web-browser og bare ved å bevege fingertuppene. Selv om mange utvilsomt vil avvise Price sitt innlegg for en kundeservicefri verden, er det klart at utviklingen mot prosessoptimalisering er med på å eliminere behovet for en rekke enkle, tradisjonelle kundeservicefunksjoner. Dette vil redusere behovet for menneskelig samhandling gjennom for eksempel kundeservice og salgsstøtte ved enkle problemer. ~ Multikanaltilgang ~ Kundekommunikasjon fortsetter å vokse i en rekke kanaler. Selskapene driver nå sin kommunikasjon gjennom nettsider, tilstedeværelse på Facebook, YouTube, mobiltelefoner og et økende antall alternative kanaler. Denne multikanaltilgangen øker den kompleksiteten bedriftene har behøver for å beherske for å kunne glede sine kunder. ~ Konkurransen satt i sammenheng ~ Mange bedrifter opererer under den feilaktige forutsetningen at de kun konkurrerer mot sine direkte konkurrenter. Dagens kunder sammenligner i økende grad alle leverandører som de handler hos eller gjør forretninger med, med aktører på kryss av bransjer. Alle selskapene i dag konkurrerer 3

10 mot de beste i verden, slik som Disney, Ritz Carlton og Singapore Airlines spydspissaktører for høyt verdsatt kundeopplevelse! Slike nye konkurransedyktige referansepunkter skaper ytterligere press for å overgå forventninger, og måle seg med ekte kundesentriske organisasjoner. Bedrifter vil ikke lenger unnslippe kundens krav bare fordi konkurransen innen næringen er middelmådig. ~ På sporet av Personalisering ~ I sitt årlige Customer Experience Management studie, ba Strativity Group ledere om å liste opp sine respektive kunders viktigste krav. Studien fant at over alt, krevde kundene å få levert noe av personlig verdi (gjennom produktog tjenestepersonalisering) 1. Dessverre klarer altfor få organisasjoner å ta inn over seg denne trenden, og velger en one size fits all tilnærming i forretningsstrategien. Dette er med på å fremmedgjøre et stort antall av kunder. ~ Kundens utålmodighet og manglende fleksibilitet ~ Tid har også blitt en kritisk komponent i design og leveranse av kundeopplevelse. Kunden forventer en opplevelse som er av høyeste kvalitet, men som leveres innenfor tidsrammen satt opp. Kundene er ikke lenger villig til å vente for å få ønsket leveranse eller opplevelse. Dette er spesielt relevant for de nye og yngre generasjoner av kunder, som er vant til raske responstider på internett. Tålmodigheten er begrenset og utålmodigheten ser ut til å lede an. Vi lever i en tid for nå eller aldri. 1 Strativity Group Annual CEM study, March

11 ~ Stor betydning å engasjeres emosjonelt ~ En studie av kredittkortbrukere gjennomført av Gallup Group fant at både rasjonelt tilfredse og rasjonelt utilfredse kunder belastet like mye penger på sine kredittkort 2. Imidlertid ble følelsesmessig fornøyde kunder funnet å ha belastet kortet nesten dobbelt så mye som det både rasjonelt fornøyde og rasjonelt ikke-tilfredse kunder. Emosjonell engasjement spiller en større rolle ettersom kunder blir kyniske og skeptiske i forhold til sin leverandørers autentisitet og virkelige hensikter. Bedrifter trenger å øke sin menneskelighet og et ekte engasjement for å møte disse utfordringene. Følelsesmessige forbindelser er ofte etablert gjennom menneskelig kontakt på kunderettede kontaktpunkter, for eksempel i butikker, salgsmøter og kundeservice. ~ Differensiering - nå mer enn noensinne ~ Samtidig som kundene i stadig større grad foretrekker selvbetjeningskanaler, sliter virksomheter med å skille seg ut blant sine konkurrenter. I en stadig mer web-dominert verden, oppfattes konkurrenter å være bare marginalt forskjellig fra hverandre og er alle av samme størrelse - som på brukerens dataskjerm. Både potensielle og eksisterende kunder kan forlate alle leverandørens butikker og shoppe rundt mens de sitter i ro og fred i deres hjem, kontorer, kaffebarer eller i flyplass lounger, kun ved å klikke på en knapp. Kunder som benytter selvbetjeningsløsninger har dessuten mindre grunn til å bli hos et selskap som ikke har en tydelig og konkurransedyktig differensiering. 2 Harvard Business Review: Manage Your Human Sigma, July-August

12 ~ Behov for raske innovasjonsløp ~ Levetiden for produkter og tjenester krymper stadig, og begrenser dermed det tidsrom hvor disse produktene og tjenestene kan skape omsetning og fortjeneste. Utbredelsen av privat-merke alternativer, webbutikker, og kortere produktlivssykluser akselererer ytterligere standardiseringen av produkter og tjenester. Selskapene må utvikle en robust motor for kundeopplevelsesinnovasjon som overskrider tradisjonelle former for produktinnovasjon levert av FoU personell. Alle aspekter av virksomheten bør være gjenstand for kontinuerlig innovasjon og forbedring av alt fra produkter og tjenester til forretningsmodeller, støttetjenester og retningslinjer og prosedyrer. ~ Tenk helt nytt rundt menneskelig interaksjon ~ I en verden der kundene i økende grad benytter seg av selvbetjening, representerer menneskelig kontakt en annen type behov. På en måte har kunder allerede selv levert det første nivå av service og oppfølging på egenhånd. Når de søker menneskelig interaksjon forsøker de å få neste nivå service - og muligheten for å få løst sitt behov på en helt egen måte. De søker å få bekreftet at de er spesielle ved å få en løsning på sitt problemet, som ikke passer inn i standardløsningen. Organisasjoner må innse at ved å tilby utstrakt bruk av selvbetjening, setter de ut et første nivå av kundeservice til kundene selv. Når kundene så likevel søker kontakt med en kundeservicerepresentant, forventer de da noe mer enn noen som kun gjentar standard retningslinjer. De har allerede gjennomgått hovedprosedyrene i selvbetjeningskanalen. Etter å opptre som sin egen hjelper på første nivå selv, forventer de nå at leverandøren vil tilby en mer tilpasset bistand på neste nivå med en gang. Denne forventningsutviklingen endrer hele forutsetningen for menneskelig 6

13 samhandling. Ansatte er ikke lenger der kun for å svare på enkle spørsmål, da disse spørsmålene ble besvart i løpet av selvbetjeningsøkten. De er der for å løst utfordringen de har møtt. Kunden forventer en annerledes løsning fra en ukonvensjonell ansatt med tilstrekkelig mandat til å løse kundens problem. Bruk av selvbetjening, innebærer en ny stilletiende avtale mellom selskapet og kunden. Leverandøren skaffet til veie selvbetjeningsverktøy (web, IVR, etc.) som deres side av kontrakten : Jeg vil gi deg de verktøy du behøver for å gjøre dette på egen hånd. Kunder går med på å bruke dem - men med det forbehold at når de ikke får oppgavene sine løst, vil leverandøren være der for dem, og de vil bli behandlet som unike individer kundens side av kontrakten. Det virker ofte som om bare én side av kontrakten som leveres - den siden som kontrolleres av selskapet. Kundens side har blitt ignorert. For å koble kundens forventning til hvordan de leverer tjenesten, har bedrifter behov for å tenke gjennom rolle og funksjon i mellommenneskelige relasjoner på områder som kundeservice, salg og filialledd. Selskaper må først erkjenne at disse enhetene ikke lenger fyller den tradisjonelle rollen som bare snakker til kunder eller gir et grunnleggende servicenivå. De opptrer nå i en ny rolle ved å sørge for differensiering gjennom å håndtere unntak, levere service utenom det vanlige og bygge emosjonelt engasjement. Menneskelig kontakt generelt, og kundeservice spesielt, utvikler seg inn i en ny rollen som konkurransefaktor når alt annet er likt i en stadig mer selvbetjeningsorientert verden. 7

14 ~ Senter for service utenom det vanlige ~ Når kundene er satt til å løse sine oppgaver på egen hånd gjennom selvbetjeningskanaler, vil de ta kontakt med kundeservice når de har behov for en egen løsning til deres unike problem. De prøver med dette sitt forhold til organisasjonen. Hva går testen ut på? Kunder ønsker å se om de vil bli behandlet individuelt eller utifra one size fits all. Velkommen til en service utenom det vanlige! Et slikt senter skal være innrettet for å gi kundene en følelse av unikhet, individualisme og omsorg for deres helt spesielle behov. Det har evne til å løse også mer kompliserte saker ved første kontakt og ved hjelp av den første personen de snakker med. De ansatte er oppdaterte og har myndighet til å løse problemer og kan tilpasse reglene for å tilfredsstille kundene. I et senter for service utenom det vanlige er det styrende prinsipp at enhver forespørsel er unik, og behandles deretter for å nå målet om umiddelbar løsning. All personlig kundekontakt bør innarbeide dette prinsippet slik at de ansatte er villige og i stand til å levere på løftet om en personlig kundeopplevelse. Videre trenger et slikt senter å anerkjenne at personlig kontakt tilbyr kunder (og selskapet) en annen type verdi som ikke kan genereres gjennom selvbetjeningsløsninger. Slike kundekontakt har kapasitet til å overstige kundenes forventninger, samtidig som den kan leveres i en empatisk og omtenksom form. Lakmustesten for suksess blir om de ansatte er i stand til å overraske kundene ved å overstige deres forventninger. 8

15 Kjennetegn ved et vellykket senter for service utenom det vanlige omfatter følgende: Hver kontakt er anerkjent som spesiell som krever en egen type oppfølgning Enhver interaksjon som ikke kan løses gjennom selvbetjeningsløsninger blir sett på som et unntak, og behandles deretter Ansatte har nødvendig myndighet til å løse alle problem uten behov for eskalering Løsningen er alltid tilpasset kunden Ansatte sikrer at opplevelsene er helt utenom det vanlige ved å hele tiden demonstrere kunnskap, prioritering -og omsorg i hver kundeinteraksjon Unike kundeforespørsler og utfordringer ses på som en mulighet for innovasjon Hovedmål bør være å overraske og tilfredsstille kunder i all kommunikasjon I direkte kundekontakt, vil selskapene kunne stå ut fra konkurrentene gjennom den graden og formen på den service de yter. Et senter for service utenom det vanlige bør hele tiden kunne demonstrere for kundene sin evne til å håndtere unntak, løse enkeltproblemer og kombinere dette med en engasjerende tilnærming til service. 9

16 10

17 Prinsipper for utforming av et senter for service helt utenom det vanlige ~ Hvordan definere hva som er en vanvittig herlig opplevelse? ~ I en flerårig studie av kundeopplevelse (Customer Experience Management) hvor totalt nesten har personer har deltatt, har Strativity Group utforsket hvordan kundeopplevelsen oppfattes både at de som skaper den (de ansatte) og hvordan den oppfattes av mottakere (kundene) 3. Studien konkluderte med at som hovedregel, har skaperne en vidt forskjellig oppfatning av kvaliteten på kundeopplevelsen fra det mottakerne har. De aller fleste ansatte hevdet at de var med på å skape flotte opplevelser som overgikk kundenes forventninger, mens majoriteten av kundene uttalt at deres forventninger ikke en gang var blitt møtt. På samme måte mente et flertall av de ansatte, at de brukte sunn fornuft og skjønn i kundebehandlingen, mens kundene etterlyste et tilstrekkelig nivå av sunn fornuft og skjønn. Om ikke det var nok påsto av kundene at de ansvarlige som skulle skape og levere kundeopplevelsen hadde minimal innsikt i deres livsstil, utfordringer og ambisjoner. I mangel av denne forståelsen, vil ansatte aldri være i stand til å 3 Excellence Every Day (2008) av Lior Arussy 11

18 levere den kvaliteten på tjenesten forventet av kundene. Kundeopplevelsen må defineres, spesifiseres, forklares og formidles av selskapet for at ansatte skal ha et tydelig forhold til denne. Dette er med på å gjøre hver enkelt medarbeider bevisst sitt ansvar for å skape og levere ønsket kundeoppevelse og tydeliggjøre hvilke virkemidler som trengs for å levere kundeløftet. Bare å forklare og formidle ønsket kundeopplevelse til ansatte vil ikke nødvendigvis skille en organisasjon fra sine konkurrenter. Vellykkede organisasjoner bygger inn kundeløftet og ønsket kundeopplevelse inn i bedriftskulturen, ansettelseskriterier, opplæringsprogram, mål for de ansattes, kompensasjonsopplegg, og incentivordninger. Når man skal forklare og formidle ønsket opplevelse til de ansatte, bør bedrifter unngå begrepet følg skriptet. Snarere bør de gi sine ansatte med inspirerende og håndfaste retningslinjer som viser de prinsippene som de bør ta utgangspunkt i ved levering av kundeopplevelsen. Videre bør disse retningslinjene inkludere en beskrivelse av ulike kundeprofiler og deres livsstil, utfordringer, ambisjoner og referanseramme som kundene har når de skal forholde seg til selskapets produkter og tjenester. ~Opplæring som en reise ~ Selskaper som utmerker seg for sine kundeopplevelser, bruker langt mer ressurser på opplæring og utdanning av sine ansatte enn det som er typisk i bransjen - i noen tilfeller dobles innsatsen ift gjennomsnittet i bransjen! Ritz Carlton Hotel, i flere år bransjeledende innen kundeopplevelsen blant hotellkjedene, investerer hele 10 prosent av lønnen til sine på ansattes opplæring 4. På Ritz Carlton, oppfattes ikke opplæring som et sluttmål i seg selv, men heller som en reise som aldri slutter. Ritz Carlton fornyer 4 Training Magazine, mars

19 opplæringopplegget for de ansatte kontinuerlig, nesten like ofte som de fornyer mat og blomster! Ritz-Carlton hotellene anerkjenner, på samme måte som andre kundesentriske organisasjoner, at det kun er gjennom å anvende et flersidig og omfattende opplæringsprogram deres ansatte vil være i stand til å konsekvent levere det høyeste nivå av kundeopplevelser. Dette allsidige programmet inkluderer mange ulike elementer som kundelivsstilsanalyser, kurs for emosjonelt engasjement, og utvikling av kommunikasjonsteknikker for å formidle dårlige nyheter til kunder. Disse programmene omfatter rutinemessig scenariobasert coaching og rollespill, slik at ansatte kan visualisere, øve og perfeksjonere (i den grad mulig) sin adferd for disse kundeinteraksjonene. Denne opplæringen slutter ikke når innføringsløpet er fullført. De bruker omfattende utdanningsprogram som inkluderer regelmessige oppfriskingskurs og løpende opplæring for alle ansatte, uavhengig av prestasjoner. Et økende antall bedrifter fornyer sine opplæringsprogram for kjernevirksomheten, ved å inkludere inspirerende og motiverende opplæring. Dette for å sikre at deres ansatte fortsatt er motivert og ikke faller ned på et nivå av autopilot. ~ Følelsesmessig engasjert på alle kontaktpunkt ~ Følelsesmessig engasjement høres ut som en opplagt og integrert del av kundeopplevelsen. I virkeligheten har imidlertid få bedrifter lykkes i å engasjere sine kunder gjennom direkte eller indirekte kontakt mellom selskap og kunde. Ansatte i mange organisasjoner forholder seg kun til bedriftens retningslinjer og følger oppsatte instrukser. Dette sender et helt annet budskap til kundene - vi bryr oss mer om våre interne prosesser, enn vi gjør om deg. 13

20 Gjennom menneskelige kontakt gir kundene oss flere signaler. De tar opp personlige forhold som ferier, begravelser, investeringer, og andre forhold hjemme. Når disse stikkord er nevnt, er det opp til den ansatte å bruke muligheten til å bygge en relasjon med kunden. Hvis kundens barn har fullført sin utdannelse, og søker sitt første kredittkort - anerkjenn det som er oppnådd. Hvis noen ber om en adresseendring fordi hun går fra en leilighet til et hus - kommenter denne milepælen. Arbeidstakere kan også formidle denne informasjonen til andre grupper i organisasjonen slik at kryss og oppsalgmuligheter utnyttes. I tillegg kan all denne viktige informasjonen lagres og brukes til målrettede markedsføringskampanjer som er langt mer effektive og frembringe bedre resultater for selskapene enn masseutsendelser. Ved bare å følge prosesser og forholde seg til instrukser kan man bidra til å få jobben gjort, men vil sjelden, om noensinne, etablere en følelsesmessig kobling som kundene vil huske og verdsette. På det mest grunnleggende nivået er det eneste som de ansatte trenger å gjøre å lytte, følge med og reagere på en måte som ligner på når deres familie og venner dele nyheter med dem. Men, de fleste ansatte opptrer ikke på denne måten. Altfor mange bedrifter lar det være opp til den enkelte ansatte å definere sitt engasjement. Uten at selskapet har etablert definisjoner og retningslinjer, fører dette til personlige tolkninger av hvordan kundeopplevelsen skal være og varierende involvering. For å effektivt og konsekvent lykkes med å engasjere kunder, har bedrifter behov for å definere prinsippene og lære opp sine ansatte i hvordan følge opp disse. Ansatte må ta inn over seg og akseptere mulighetene de har for å skape kontakt som en personlig mulighet til å hjelpe noen. For å lykkes med dette, må bedriftene sørge for at de har de rette personene, de som er i stand til å etablere en relasjon med kunder. Derfor må selskapene tilpasse sine ansette 14

21 kriterier, slik at de velger personer med en sterk serviceorientering og som ser folk som en personlig og inspirerende oppgave. Følelsesmessig engasjement kan ikke vurderes et ork, og kan ikke pålegges ovenfra. Ansatte må ta inn over seg verdien av å ha evnen til å hjelpe et annet menneske gjennom gode og dårlige tider. Organisasjoner kan illustrere dette prinsippet gjennom historier og eksempler som viser hvordan ansatte kan følelsesmessig engasjere kunder i all kommunikasjon. ~All den informasjonen jeg trenger ~ Tenk deg en brukerstøtte viet utelukkende på å håndtere profesjonelle brukeres utfordringer med BlackBerry, men hvor de som jobber der ikke faktisk har eller har tilgang til en BlackBerry selv. Høres det vilt ut? Det er det ikke. Under en av våre kundeopplevelsesrevisjoner oppdaget vi akkurat denne situasjonen - en BlackBerry brukerstøttefunksjon, som ikke selv hadde prøvd ut BlackBerry for opplæring og referanseformål. For bedrifter som planlegger å tilrettelegge for at deres ansatte skal levere gode kundeopplevelser for andre, må først la de ansatte få nødvendig tilgang til de verktøy og den informasjon de trenger for å kunne svare på spørsmål fra kunder og løse deres utfordringer. Bare en fullt opplyst gruppe ansatte vil være i stand til å gjøre om en tradisjonell kundeserviceavdeling til et senter for service helt utenom det vanlige. Kunnskapsrike ansatte vil være i stand til å besvare og løse komplekse spørsmål og problemer. Ansatte uten innsikt eller kompetanse vil se fullstendig hjelpeløse foran kunder - ikke akkurat det inntrykk de fleste bedrifter ønsker å formidle til dem som holder dem i næring. Spydspissaktører innen kundeopplevelse som Virgin Atlantic og Ritz Carlton går enda lenger. De gir sine ansatte økonomiske data, for eksempel kundenes forbruksnivå sammen med kostnadsbilde for produkter og tjenester. På den måten får de fullmakt til å løse ulike episoder på en god måte, til glede for kunder og som samtidig er lønnsomt for organisasjonen. 15

22 Et eksempel på en slik økonomisk drevet håndtering fant sted på en Virgin Atlantic fly der in-flight underholdningssystemet sluttet å fungere. En av kabinpersonalet ga passasjerene et valg av gratis bonuspoeng eller tollfrie produkter, fordi hun kjente sannsynligheten for at kundene ville ringe til kundesenteret og de tilhørende kostnadene ved disse samtalene og påfølgende eskaleringer. Flyvertinnen segmenterte dessuten passasjerer etter billettype, slik at passasjerer i First og Business Class ble tilbudt mer bonuspoeng eller mer penger å bruke på tollfrie varer som ettersom deres saker potensielt ville koste selskapet mer. Ved å stille passasjerene overfor dette valget underveis på reisen, klarte de å tilfredsstille misfornøyde passasjerer, og samtidig spare selskapet for penger gjennom å redusere omfanget klager til kundesenteret. Virgin Atlantic og en rekke andre selskaper stoler virkelig på sine ansatte og at de skal ta de riktige beslutningene for kundene og selskapet. De organisasjoner som ikke stoler på sine ansatte gjør klokt i å også holde dem borte fra kundene. Organisasjoner som hevder at de stoler på sine ansatte bør oppfordre dem til å engasjere kunder og prøve å løse deres utfordringer på direkten. 16

23 ~ Gi mandat til å gjøre en forskjell ~ I et senter for service utenom det vanlige, vil ansatte ha full myndighet til å svare på spørsmål fra kunder og løse problemer uten behov for overføring eller eskalering. Organisasjoner vil ganske enkelt ikke være i stand til å levere høy kvalitet kundeopplevelser uten å ha ansatte som har myndighet til å levere dem. Mens kundeservice har myndighet til å svare på enkle selvbetjeningsrelaterte spørsmål, er mange ikke i stand til å svare på komplekse spørsmål. I stedet krever henvendelsene godkjenning og overføres derfor til noen med mer myndighet. Omfanget av myndighet som gis til de ansatte i et senter for service utenom det vanlige må redesignes til å inkludere et bredere beslutningsområde, slik at de kan løse komplekse eller nivå to og tre saker. Uunngåelig, vil det være ansatte som er ute av stand eller vil mistrives med å håndtere denne overgangen. Som organisasjons-endring fra tradisjonelle kundeservicefunksjoner til et kompetansesenter, må det vurderes hvilke ansatte som kan beholdes og hvilke som bør flyttes til andre områder. Til syvende og sist bør bedrifter ansette og beholde medarbeidere som ønsker å ha myndighet, og som også kan utnytte denne myndigheten i interaksjonen med kunden. Filosofien bak det å utvide ansattes myndighet er å minimere eskaleringer og overføringer for dermed å sikre løsning ved første kontakt. Et overordnede prinsipp for organisasjoner som virkelig ønsker å yte for sine ansatte bør være at de gir den samme kunnskap og myndighet til førstelinje som de gjør til teamledere. Det bør sjelden være behov for å eskalere et problem til noen med mer myndighet. 17

24 ~ Kjenn igjen stjernene ~ Ved et senter for service utenfor det vanlige, vil selskapet justere belønningssystemet for de ansattes, slik at dette belønner ønsket adferd, men også oppfordre ansatte til å strekke seg lenger for å kvalifisere for insentivene. Størrelsen og type belønning samt hvor ofte de distribueres settes ift de prestasjonsstandarder som etableres for organisasjonen. Hvis bedriften søker fortreffelighet, må belønningene reflektere dette. Hvis målet er å etablere eller sikre et ledende kompetansesenter, må du gå mye lenger og anerkjenne ansatte som de stjernene de er. Hvis de blir anerkjent og behandlet som stjerner, vil de oppføre seg deretter mot dine kunder. Dersom incentivene inspirerer, vil ansatte søke å gjøre enda mer. Derfor er det vesentlig for selskap å tilby incentiver og anerkjennelse som fremmer og forsterke denne standarden for kundeopplevelse som man ønsker å stå for. Begrepet å overstige kundens forventninger bør forsterkes ved å tilby belønninger og incentiver som overstiger ansattes forventninger. En diplom, et gavekort eller et par kinobilletter vil ikke være tilstrekkelig for å forsterke mye. I stedet bør selskaper tilby meningsfylte insentiver for eksempel en uke i deres drømmebilen, VIP-billetter billetter til forballkamp eller moteshow, eller et besøk på bak scenen på rockekonsert. Insentiver og anerkjennelse behøver ikke nødvendigvis å være dyrt, spesielt i tøffe økonomiske tider. En parkeringsplass ved siden av administrerende direktør, lunsj i en uke på direktørkontoret, håndskrevet brev fra ledere, og kommunikasjon til hele selskapet for å takke en bestemt ansatt for eksepsjonelt arbeid vil også ha enorm betydning. Det er ingen begrensning på hvilken type anerkjennelse og insentiver som kan brukes. Den eneste begrensningen er fantasien og kreativiteten i organisasjonen. 18

25 Hvorvidt motivasjon og anerkjennelse fungerer, bestemmes av de ansattes oppfatning av programmet. Hvis de kan se (gjennom type og frekvens av insentiver) hvor alvorlig organisasjon deres tar dette med å overstige kundenes forventninger, vil de forbedre sin innsats for å gi dem mer enn forventet. Hvis de ikke tror at selskapet tar dette alvorlig, vil prestasjonen deres ikke endres. ~ Tydeliggjør verdi~ ~ Fundamentet for en vellykket kundeopplevelsesstrategien er ikke bare å tilby god kundeopplevelse, men også å få demonstert for kundene den verdien de mottar. Gjennom tåken av klager, lange responstider, produktfeil, og vansker med nå frem til kundeservice, er det lett for kundene å glemme den enorme verdien som de mottar fra selskaper som de rutinemessig gjør forretninger med. Dette er spesielt et problem med pålitelighetsbaserte tjenester som strøm, kabel, telekommunikasjon og forsikring. I disse næringene, blir kunder vant til å ha strøm, kabel, internett og telefontjenestene og tar den litt for gitt. Tross alt, når var siste gang du ringte din Internett-leverandøren for å takke dem for pålitelig webtilgang? Bare når problemer oppstår, legger kundene merke til og måler disse selskapene på responstid, tilgjengelighet og varighet av strømbrudd. For slike pålitelighetsbaserte næringer er det selskapets oppgave å demonstrere verdien av og stabiliteten på tjenestene til kunden. I tillegg bør organisasjoner lære opp sine ansatte for å minne kundene på om verdien de mottar spesielt når problemene oppstår. Her bør imidlertid bør ansatte utøve skjønn. Selskap bør utvikle verktøy som gjør det mulig for de ansatte å diskutere og i noen tilfeller illustrere verdien de leverer til kundene. Selv om dette varierer fra bransje til bransje, eksempler for pålitelighetsbaserte tjenester inkluderer andel leveranser levert på tid, varighet og hyppighet av driftsstans (uttrykt i prosent gjelder for tjenester som internett, kabel, strøm). Deler man 19

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Årets Serviceløftveiviser

Årets Serviceløftveiviser Denne temaavisen er en annonse fra HSMAI Serviceløftet Peter wirén: Kunnskapsbanken: Servicekortet: Møt juryens overhode Peter Wirén, adm. dir. i Teller AS. Les mer side 10 11 Les mer side 8 Les mer side14

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer