Norsk. ASUS-nettbrett. Bruksanvisning P1801-T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk. ASUS-nettbrett. Bruksanvisning P1801-T"

Transkript

1 Bruksanvisning P1801-T

2 NW7909 Januar 2013 P1801-T et kan brukes med P1801 ASUS Alt-i-ett-PC Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS"). ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET. Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke. SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN. Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt. Ansvarsbegrensning Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt. ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen. Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN. Service og support Besøk vårt flerspråkelige nettsted på

3 Innhold Om denne veiledningen... 5 Begreper som brukes i denne veiledningen... 5 Skrifttyper... 5 Sikkerhetsinformsjon... 6 Sette opp systemet... 6 Forholdsregler... 6 Advarsel om lydtrykk... 7 Innhold i pakken... 8 Kapittel 1: Maskinvareoppsett Bli kjent med et... 9 Forfra... 9 Fra siden Sett nedenfra Bakfra Kapittel 2: Bruke Legge et på bordet eller pulten Lade et Bruke bevegelser Kapittel 3: Arbeide med Android Grunnleggende Låse opp enheten Åpne kameramodus Hjem-skjerm Skjermvisninger Koble til verden Koble til Wi-Fi-nettverk Bruke Bluetooth Bruke apper og widgeter Behandle apper Task Manager Filbehandling Play-butikken Innstillinger Musikk... 34

4 Galleri Kamera E-post Gmail MyLibrary Polaris Office MittNett (MyNet) App Locker SuperNote Legge til widgeter ASUS-batteri Tillegg Merknader

5 Om denne veiledningen Denne veiledningen inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til, sortert inn i følgende kapitler: Kapittel 1: Maskinvareoppsett Dette kapitlet viser informasjon om maskinvarekomponentene til. Kapittel 2: Bruke Dette kapitlet gir deg informasjon om bruk av. Kapittel 3: Arbeide med Android Dette kapitlet gir en oversikt over hvordan du bruker Android på et. Begreper som brukes i denne veiledningen For å utheve viktig informasjon i denne brukerveiledningen, presenteres meldingene på denne måten: VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave. TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver. ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader -en og komponentene i den. Skrifttyper Fet Dette indikerer en meny eller et element som skal velges. Kursiv Dette viser hvilke taster du skal trykke på på tastaturet. Alle illustrasjoner og skjermbilder i denne veiledningen er kun ment som en referanse. Egentlige produktspesifikasjoner og skjermbilder fra programvaren kan variere fra område til område. Besøk ASUS-websiden for den aller siste informasjonen. 5

6 Sikkerhetsinformsjon Denne designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene for ITutstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner. Sette opp systemet Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet. Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator. Sett opp systemet på en stabil overflate. Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene. La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0 C og 40. Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten. Forholdsregler Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den. Ikke søl vann eller annen væske på systemet. Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes. Koble alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkontakten før du rengjør systemet. Berøringsskjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjøre skjermen: Slå av systemet og koble strømledningen fra stikkontakten. Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten og tørk over skjermoverflaten. Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen. Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen. Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra strømledningen og kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din. Strømledningen eller støpslet er skadet. Væske har blitt sølt inn i systemet. Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk. 6

7 Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet. Systemytelsen endres. Advarsel om lydtrykk Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. Justering av volumkontrollen samt equalizer til andre innstillinger enn senterposisjonen kan øke utgangsspenningen på øretelefonene eller hodetelefonene og lydtrykknivået. 7

8 Quick Guide Innhold i pakken Strømadapter Hurtigguide Hurtigguide Rengjøringsklut Bemærk: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren. Innhold kan variere avhengig av land eller region. 8

9 Kapittel 1: Maskinvareoppsett Bli kjent med et Forfra Webkamera Det innebygde webkameraet lar deg starte videosamtaler online. 9

10 Fra siden Kensington -låseport Kensington -låseporten lar deg sikre et ved hjelp av Kensington kompatible sikkerhetsprodukter. Strømknapp Trykk på denne knappen for å slå på et Volumkontroll Trykk for å justere volumet opp/ned for det gjeldende operativsystemet som brukes (Windows eller Android). Modusknappen Trykk på denne knappen for å bytte operativsystem mellom Windows 8 og Android. Mini USB-port Mini Universal Serial Bus (USB) 2.0-porten lar deg koble sammen kompatible USB 2.0- eller USB 1.1-enheter til et med en mini-usb-kabel. MicroSD-kortleser et leveres med en ekstra innebygd minnekortleser som støtter microsd- og microsdhc-kortformater. 10

11 Mikrofon Den innebygde mikrofonen kan brukes for videokonferanse, stemmeberetninger eller enkelt lydopptak. Hodetelefonutgang/mikrofoninngang komboport Denne porten lar deg koble til høyttalere med forsterker eller hodetelefoner. Du kan også bruke denne porten til å koble til en ekstern mikrofon. Strøminntak Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til DC-strøm for bruk med denne kontakten. Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til PC-en. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren for å unngå at PC-en skades. ADVARSEL! Strømadapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapteren og hold den borte fra kroppen. Sett nedenfra Koble til hull Juster og sett ledestengene inn i disse hullene for å feste et til PCstasjonen. 11

12 Bakfra Høyttalere et er utstyrt med innebygd høykvalitets høyttalere. Tablet stativ Trekk ut og juster foten for å gi stabil støtte for et når den er plassert på et bord eller skrivebord. Nettbretthåndtak Bær enkelt ved hjelp av det ergonomiske nettbretthåndtaket. MERK: Magneten på baksiden av et kan avmagnetisere nærliggende objekter. 12

13 Kapittel 2: Bruke Legge et på bordet eller pulten For å legge et på bordet eller pulten: 1. Trekk og juster nettbrettstativet. 2. Plasser et på en flat overflate som et bord eller et skrivebord. 13

14 110V-220V Lade et Koble strømadapteren til DC-inn-porten på et, og plugg den inn i riktig stikkontakt med riktig merkestrøm. Inngangsspenningen av adapteren er 100 VAC 240 VAC. Bruke bevegelser Bevegelsene lar deg starte programmer og få tilgang til innstillingene på -en. Funksjonene kan aktiveres ved å bruke håndbevegelsene på -ens skjermpanel. Zoom ut Zoom inn Før to fingre sammen på berøringspanelet. Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet. 14

15 Trykk og hold Trykk/dobbelttrykk Trykk på en app for å starte den. For å flytte en app, trykk og hold appflisen og dra den til et nytt sted. Snu Bruk en finger til å bla frem og tilbake mellom startskjermer, bla gjennom forskjellige bilder i Gallery (Galleri) eller sider i MyLibrary (Mitt bibliotek) og SuperNote. 15

16 Kapittel 3: Arbeide med Android Grunnleggende Låse opp enheten Trykk og dra låseikonet til lås-opp-ikonet. Åpne kameramodus Trykk og dra låseikonet til kameraikonet. 16

17 Hjem-skjerm Åpne Google tekstsøk Åpne Google stemmesøk Vise lokal værinformasjon. Trykk for å tilpasse værkontrollprogrammets innstillinger, posisjon og oppdateringsfrekvens. Åpne skjermbildet Alle applikasjoner Vise nylig brukte apper Gå tilbake til Hjem-skjermen Gå tilbake til den forrige skjermen Vise lokal dato Snarveier Systemstatusfelt & Innstillinger Vise e-postinnboksen. Trykk for å tilpasse e-postkontoen for første gang, og trykk for å lese uleste e-poster i innboksen. TIPS: Hjem-skjermen kan bli oppdatert og forandre seg med Android OS. 17

18 Skjermvisninger Skjermvisningen roteres automatisk når du holder nettbrettet loddrett, vannrett og omvendt. Liggende visning Stående visning 18

19 Koble til verden Koble til Wi-Fi-nettverk Wi-Fi er en trådløs nettverksteknologi som lar deg du utveksle data trådløst over et nettverk. For å bruke Wi-Fi må du aktivere Wi-Fi-funksjonen i et, og koble til et trådløst nettverk. Noen trådløse nettverk er sikret med en nøkkel, eller beskyttet med digitale sertifikater, og krever flere trinn for å sette opp; andre er åpne, og du kan enkelt koble til dem. MERK: For å spare batteriet bør du slå AV Wi-Fi når du ikke bruker det. Slik aktiverer du Wi-Fi og kobler til et Wi-Fi-nettverk: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Innstillinger. 2. Skyv Wi-Fi-bryteren til PÅ (ON). Når den er aktivert, søker et etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. 3. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis nettverket er sikret eller beskyttet, blir du bedt om å taste inn et passord eller en nøkkel i annen legitimasjon. VIKTIG! Hvis et finner et nettverk som du har koblet til tidligere, kobler den automatisk til det. 19

20 Bruke Bluetooth Aktivere eller deaktivere Bluetooth i enheten Bluetooth er en trådløs standard som brukes til å utveksle data over korte avstander. Bluetooth finnes i mange produkter, for eksempel smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett og hodetelefoner. Bluetooth er svært nyttig når du overfører data mellom to eller flere enheter som er i nærheten av hverandre. Den første gangen du kobler til en Bluetooth-enhet, må du parkoble den med ASUSnettbrettet. TIPS: For å spare batteriet bør du slå AV Bluetooth i et når du ikke bruker det. For å aktivere eller deaktivere Bluetooth i et trykker du for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykker deretter på Settings (Innstillinger). Skyv Bluetooth-bryteren til ON (PÅ)/ OFF (AV). Parkoble et med en Bluetooth-enhet Før du kan koble til en enhet, må du først parkoble et med enheten. Parkoblede enheter vil beholde parkoblingen med mindre du fjerner den. For å parkoble et til en enhet: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Settings (Innstillinger). Skyv Bluetooth-bryteren til ON (PÅ). 2. Trykk på Bluetooth for å vise alle tilgjengelige Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Hvis enheten du vil parkoble med er ikke på listen, ser du til at Bluetooth-funksjonen er slått PÅ og satt som Synlig. Se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten for å lære hvordan du slår på Bluetooth, og hvordan du gjør den synlig. 20

21 3. Hvis et er ferdig med å søke før Bluetooth-enheten er klar, trykker du på på Search for devices (Søk etter enheter). 4. Klikk på Bluetooth-enheten du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter. Følg disse instruksjonene for å fullføre parkoblingen. Om nødvendig kan du se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten. Koble et til en Bluetooth-enhet Når du har parkoblet et med en Bluetooth-enhet, kan du enkelt koble til den igjen manuelt, når den er innenfor rekkevidde. For å koble til: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Settings (Innstillinger). Skyv Bluetooth-bryteren til ON (PÅ). 2. I listen PAIRED DEVICES (PARKOBLEDE ENHETER), trykker du på navnet på den parkoblede enheten. Fjerne parkobling og konfigurere en Bluetooth-enhet Slik fjerner du parkoblingen for eller konfigurerer en Bluetooth-enhet: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Settings (Innstillinger). Skyv Bluetooth-bryteren til ON (PÅ). 2. Trykk på Bluetooth for å vise Bluetooth-innstillingene. 3. Trykk på ikonet Bluetooth Quick Settings (Hurtiginnstillinger for Bluetooth) ved siden av den tilkoblede Bluetooth-enheten som du vil konfigurere eller oppheve parkoblingen for. 4. Fra skjermbildet Bluetooth Quick Settings (Hurtiginnstillinger for Bluetooth) kan du gjøre følgende: Klikk på Unpair (Fjern paring) for å fjerne parkoblingen for enheten. Trykk på Rename (Gi nytt navn) for å endre navn på Bluetooth-enheten. Trykk på en av de oppførte profilene for å aktivere eller deaktivere den. 5. Trykk på når du er ferdig. 21

22 Bruke apper og widgeter Behandle apper App-snarvei Du kan opprette snarveier for favoritt-apper på startsiden til et. 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Fra skjermbildet All apps screen (Alle applikasjoner), trykker og holder du ikonet for appen du ønsker å flytte, og drar og plasserer appen på startskjermen. App-info Du kan se detaljert app-informasjon mens du oppretter en snarvei for applikasjonen. Når du holder en app fra app-menyen til startsiden, vises App info øverst på startsiden. Fortsett å holde og dra appen til App info for å se detaljert informasjon. Fjerne app fra startskjerm Du kan fjerne app-snarveier fra startskjermen på et Den opprinnelige appen blir værende i skjermbildet All apps (Alle applikasjoner). Slik fjerner du en app fra startskjermen: 1. Trykk på og hold en app på startsiden til X Remove (X Fjern) vises. 2. Dra appen til X Remove (X Fjern) for å fjerne den fra startskjermen. 22

23 App-mappe Opprett mapper for å organisere applikasjonene og snarveiene dine på estartsiden. 1. På startsiden til et kan du trykke på og dra en app eller snarvei over på en annen app for å opprette en mappe. 2. Trykk på den nye mappen og trykk på Mappe uten navn for å gi mappen nytt navn. 23

24 Nylige apper Nylige apper i bruk vises i det venstre panelet på startsiden. Du finner detaljert informasjon og kan behandle apper fra listen med nylige apper. 1. Trykk på Nylige apper-ikonet i hjørnet nederst til venstre på startsiden. 2. Sveip opp og ned i listen for å se Nylige apper. Sveip en nylig app til venstre eller høyre for å fjerne den fra listen. 3. Trykk på og hold en nylig applikasjon for å se menyen. Velg å fjerne appen fra listen eller vise informasjon om appen. 24

25 Task Manager ASUS-miniprogram viser en liste over verktøy og Apper som kjører nå og deres bruk i prosenter på. 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Trykk på Moduler for å vise miniprogram-menyen. 3. Trykk og hold ASUS Task Manager for å vise ASUS Task Manager-boksen på startskjermen. 4. Trykk og hold miniprogrammet for å vise brakettene for endring av størrelse. Trekk dimensjoneringsbraketten oppover eller nedover for å vise hele listen over oppgaver. 5. Trykk på x-ikonene til høyre for oppgavene for å lukke oppgaven. Trykk på Ett-klikktøm for å lukke alle kjørende oppgaver på én gang. 25

26 Filbehandling Filbehandling lar deg enkelt finne og behandle data enten på internlageret eller på tilkoplede eksterne lagringsenheter. Slik får du tilgang til internlageret: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Trykk på Filbehandling i Apper for å gå til My Storage (Mitt lagringssted). 3. Intern lagring (/sdcard/) og eventuelle tilkoblede eksterne lagringsenheter (/Removable/) vises i venstre rute. Trykk på kildeikonet i panelet til venstre for å vise innholdet listen, og trykk for å velge et element. 26

27 4. Trykk på Retur-mappeikonet for å gå tilbake til rotmappen til My Storage (Mitt lagringssted). Slik får du tilgang til en ekstern lagringsenhet direkte: 1. Trykk på USB- eller SD-kortikonet i hjørnet nederst til høyre på startskjermen for å vise varslingsboksen. 27

28 2. Trykk på USB-eller SD-kort-ikonet for å vise innholdet. For å kopiere, klippe ut, slette eller dele filer: Marker filen du ønsker å kopiere, klippe, dele eller slette, og trykk på et handlingsikon på verktøylinjen øverst i høyre hjørne i File Manager (Filbehandling). Eller kryss av for filen og dra for å slippe på målet. 28

29 Play-butikken Få tilgang til mange morsomme spill og verktøy i Play-butikken ved hjelp av Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, vennligst opprett en. For å få tilgang til Play-butikken: 1. Fra startskjermen trykker du Play Store (Play-butikken). 2. Du må ha en Google-konto for å få tilgang til Google Play. Hvis du ikke har en eksisterende konto, trykker du New (Ny). 3. Skriv inn (E-postadressen) og Password (Passordet) og velg Sign in (Logg på) hvis du allerede har en konto. 29

30 4. Når du har logget på, kan du begynne å laste ned og installere apper på enheten fra Playbutikken. VIKTIG! Last ned den siste Adobe Flash Player-versjonen for Jelly Bean-enheter. TIPS: Du kan ikke gjenopprette en slettet applikasjon, men du kan logge på med samme ID og laste den ned igjen. Enkelte applikasjoner er gratis, og enkelte kan du kjøpe med et kredittkort. 30

31 Innstillinger Innstillingssiden lar deg konfigurere innstillingen av, inkludert Trådløst og nettverk, Enhet, Peivat og System. Trykk på kategoriene til venstre for å bytte skjermer og utføre konfigurasjonene. Du kommer til Innstillinger-skjermen på to måter. Fra Apperen: Trykk på Innstillinger for å vise innstillingsmenyen. 31

32 Fra ASUS Quick Setting (ASUS hurtiginnstilling): Viser lokal dato og tid Trykk på systemstatusfeltet i hjørnet nederst til høyre for å starte ASUS Quick Settings (ASUShurtiginnstillingspanelet). Internetttilkoblingsstatus Batteristatus forankring/nettbrett Innstillingsmeny Innstilling for ytelse Skjerminnstillinger Hurtiginnstillingspanel. Trykk på de individuelle ikonene for å slå på/av funksjonen. Manuell justering av lysstyrke Automatisk lysstyrke 32

33 ASUS hurtiginnstillingspanel Trykk på de individuelle verktøyikonene for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen. Prestasjonsmodus Wi-Fi Strømsparing Stille modus GPS Balansert modus Automatisk rotering av skjerm Bluetooth Ikon og grunnlinje lyser når det er aktivert Automatisk synkroniser VIKTIG! Balansert modus [standard]: Balanserer systemet ytelse og strømforbruk. Prestasjonsmodus: Maksimerer systemet ytelse, men bruker mer batteristrøm. Strømsparingsmodus: Energisparing Varslingspaneler Varslingspaneler vises under hurtiginnstillingspanelet for varsler og oppdateringer i apper, innkommende e-poster og verktøystatus. VIKTIG! Sveip en oppdatering til venstre eller høyre for å fjerne den fra listen. 33

34 Musikk Trykk på Play Music (Spill musikk) på startsiden for å spille av musikkfilene dine. Denne applikasjonen samler og viser alle lydfilene som er lagret på e og tilkoplede eksterne lagringsenheter automatisk. Du kan stokke og spille alle lydfilene tilfeldig eller bla for å velge ønsket album for å nyte musikk. Bruk knappen øverst for å sortere eller søke raskt i lydfilene. Sorter lydfilene etter Nylig, Albume, Artister, Sanger, Spillelister og Sjangrer Innstillinger for musikk Søk musikk direkte TIPS: Lyd- og Videokodeker som støttes av : Dekoder Lydkodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineær PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 Koder Lydkodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4 34

35 Galleri Trykk på Galleri på startsiden for å bla gjennom bilde- eller videofiler. Denne applikasjonen samler automatisk inn og viser alle bilde- og videofiler lagret på. Du kan spille av alle bildefilene i en bildevisning eller trykke for å velge de ønskede bilde- eller videofilene. Bruk knappen øverst for å sortere filene etter album, -posisjon, -tid, -folk eller -tagger. Gallari-innstillinger Videoer og bilder Hurtigstart kamera 35

36 Dele og og slette albumer Trykk på et ønsket album i galleriet og hold til du ser verktøylinjen øverst. Du kan laste opp, slette eller dele valgte album over Internett. Verktøylinje Del det valgte albumet via ASUS Webstorage, Bluetooth, Picasa, MyBitCast, Google+ eller Gmail. Slett ikonet 36

37 Dele, slette og redigere bilder Trykk på et ønsket bilde i galleriet og bruk verktøylinjen i hjørnet øverst til høyre til å dele, slette eller redigere det valgte bildet. Verktøylinje Del det valgte albumet via ASUS Webstorage, Bluetooth, Picasa, MyBitCast, Google+ eller Gmail. Slett ikonet ADVARSEL! Filer du sletter kan ikke gjenopprettes. 37

38 Galleri-Moduler Fotogalleri-Moduleren gir deg umiddelbar tilgang til favorittbilder eller -album direkte fra startsiden. 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Trykk på Moduler for å vise moduler-menyen. 3. Trykk på og hold Fotogalleri. Galleri-moduler-boksen fører til startsiden og viser en Velg av bilder-meny. 4. Velg albumet eller bildet du vil sette som et kontrollprogram på startsiden. 38

39 Kamera Trykk på Kamera i Apperen for å ta bilder eller ta opp videoer. Du kan bruke enten frontkameraet eller bakkameraet til å ta bilder eller ta opp videoer. Bildefiler lagres automatisk i Galleri. E-post E-post lar deg legge til flere e-postkontoer og bla gjennom og behandle alt du har av e-post. Slik setter du opp en E-postkonto: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Trykk på (e-post) for å starte e- postprogrammet. 3. På skjermbildet til e-postprogrammet skriver du inn address (E-postadresse) og Password (Passord), og trykker på Next (Neste). 4. Vent mens et automatisk sjekker innstillingene for innkommende og utgående e-postserver. 5. Konfigurer Alternativer for konto og trykk på Neste. 39

40 6. Gi et navn på kontoen, og tast inn navnet som skal vises på utgående meldinger. Velg Next (Neste) for å logge på innboksen. Slik legger du til e-postkontoer: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk så på (epost) og logg på med kontoen som du tidligere har satt opp. 2. Tryk på og så Settings (Innstillinger). Trykk på Add account (Legg til konto) i øvre høyre hjørne for å legge til nye e- postkontoer. TIPS: Du kan samle alle e-postkontoene i E-post. 40

41 Gmail Gmail (Google e-post) gir deg tilgang til Gmail-kontoen din hvor du kan motta og skrive e- post. Slik setter du opp en Gmail-konto: 1. Trykk på Gmail på Apperen. Trykk på Eksisterende og legg inn din eksisterende E- post og Passord, trykk deretter på Logg på. TIPS: Trykk på Ny hvis du ikke har en Google Account (Google-konto). 2. Vent mens kommuniserer med Google-serverene for å sette opp kontoen din. 41

42 3. Du kan bruke Google-kontoen til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger og data. Trykk på Ferdig for å logge på Gmail. VIKTIG! Hvis du har flere e-postkontoer i tillegg til Gmail, kan du bruke E-post for å spare tid og få tilgang til alle e-postkontoene samtidig. 42

43 MyLibrary MyLibrary er et innebygd grensesnitt for boksamlingene dine. Du kan opprette en egen bokhylle for hver sjanger. Ebøkene du kjøper fra forskjellige utgivere plasseres også på hyllene. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på MyLibrary. TIPS: Logg for å laste ned flere bøker. VIKTIG! MyLibrary støtter ebøker i formatene epub, PDF og TXT. Enkelte ebøker kan bare åpnes med Adobe Flash Player. Last ned Adobe Flash Player før du bruker MyLibrary. Bokhyllene dine Søke etter en ebok Sorter etter tittel, forfatter, dato eller My Array Nylig lest-liste og andre innstillinger Valgmodus Bøker på den valgte bokhyllen 43

44 Lese ebøker 1. Velg og trykk på ønsket ebok i bokhyllen. 2. Trykk på skjermen for å se verktøylinjen øverst. Bruke tekst-til-talefunksjonen på denne siden Markør Søk etter nøkkelord Kapittelliste Zoom ut/zoom inn Sett inn bokmerke Bokmerkeliste og dag-/nattmodus Rullefelt TIPS: Android starter nedlastningen og installasjon av nødvendig ressurs dersom du vil bruke tekst til tale-funksjonen. Trykk på Bookmark (Bokmerke)-liste og velg den markerte sien for å vise bokmerkeikonet i øvre høyre hjørne av skjermen. 44

45 3. Bla sider som i en ekte bok eller flytt rullelinjen nederst. Skrive inn notater på ebøkene 1. Trykk lenge på ønsket ord eller setning til verktøymenyen og ordbokdefinisjonen vises. 2. Du kan markere det valgte ord med en utheving, legge til et notat, bruke tekst-til-talefunksjonen på den valgte teksten eller bare kopiere ordet. 3. Flytt utvalgsfliken for å utvide det valgte området til en hel frase eller setning etter behov. 45

46 Kart Google Maps lar deg finne etablissementer, se kart og få veibeskrivelser. Bruk verktøylinjen øverst for å få veibeskrivelser eller opprette dine egne kart. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Maps (Kart). 46

47 Polaris Office Polaris Office er kontorprogramvare som lar deg opprette, lese og redigere dokumenter, regneark og presentasjoner. Slik bruker du Polaris Office: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. I skjermbildet Alle applikasjoner trykker du Polaris Office. 3. Trykk ett av følgende: Trykk Browser (Filbehandling) for å vise filer/mapper i lokal lagring. Trykk Clouds (Nettskyer) for å legge til en nettsky-konto. Trykk Form type (Skjematype) for å se alle dokumenter etter type. Trykk på Favorites (Favoritter) for å vise dine favorittfiler. 47

48 Legge til nye filer For å legge til nye filer, trykker du og velger New (Ny): Trykk på Document (Dokument) (.doc) eller Document (dokument) (.docx) for å starte tekstbehandler og redigere dokumenter. Trykk på Sheet (Regneark) (.xls) eller Sheet (Regneark) (.xlsx) for å starte regnearket og utføre beregninger og behandle informasjon. Trykk på Slide (Lysbilde) (.ppt) eller Slide (Lysbilde) (.pptx) for å starte applikasjonen og opprette og dele presentasjoner. Trykk Text (Tekst) for å lage tekstfiler. Legge til kontoer Du har anledning til å bruke Polaris Office til å redigere filer fra andre kontoer, inkludert Google docs og Box.net. 1. Trykk Clouds (Nettskyer). 2. Velg tjenesten du vil legge til. 3. Tast e-postkontoen og passord og trykk OK for å legge til kontoen. 48

49 MittNett (MyNet) MyNet lar deg oppbevare, lagre og direkteavspille lyd-, video- og bildefiler mellom ASUSnettbrett og en DLNA-enhet som en datamaskinen, et TV-apparat eller høyttalere. TIPS: DLNA (Digital Living Network Alliance) er nettverkstandarden som lar nettverksenheter kommunisere sømløst med hverandre. VIKTIG! MyNet fungerer kun med Microsoft Media Player 11 eller nyere. MyNet fungerer ikke hvis enhetene er tilkoblet via 3G-nettverk. ASUS Transformer Pad og en DLNA-enhet, som en datamaskin, et TV-apparat eller høyttalere, må være koblet til det samme trådløse nettverket. Er de ikke, vil MyNet ikke fungere. 1. Kontroller at og den andre datamaskinen er tilkoplet det samme trådløse aksesspunktet (AP). 2. Klikk og aktiver Allow remote control of my Player (Tillat fjernstyring av min spiller) og Automatically allow devices to play my media (Tillat automatisk at enheter spiller av mine medier) i Windows Media Player på datamaskinen. Gå til "More streaming options..." (Flere streamingalternativer) for å konfigurere, hvis nødvendig. 49

Norsk. ASUS bærbar AiO. Bruksanvisning P1801-T

Norsk. ASUS bærbar AiO. Bruksanvisning P1801-T ASUS bærbar AiO Bruksanvisning P1801-T NW8543 Tredje utgave August 2013 P1801-T ASUS bærbar AiO kan brukes med P1801 ASUS Alt-i-ett-PC Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter

Detaljer

Station (P05) (A86) Bruksanvisning

Station (P05) (A86) Bruksanvisning Station (P05) (A86) Bruksanvisning NW8634 Første utgave September 2013 Copyright 2013 ASUSTek Computers, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, og verken produktene eller programvaren som er

Detaljer

MeMO Pad Elektronisk håndbok

MeMO Pad Elektronisk håndbok MeMO Pad Elektronisk håndbok ASUS arbeider for å utvikle miljøvennlige produkter og emballasje for å ivareta forbrukernes helse og minimere påvirkningen av miljøet. Ved å redusere produksjonen av håndbøker,

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

MeMO Pad Elektronisk håndbok

MeMO Pad Elektronisk håndbok MeMO Pad Elektronisk håndbok ASUS arbeider for å utvikle miljøvennlige produkter og emballasje for å ivareta forbrukernes helse og minimere påvirkningen av miljøet. Ved å redusere produksjonen av håndbøker,

Detaljer

NW8154 Mai 2013. Bruksanvisning for ASUS-Fonepad

NW8154 Mai 2013. Bruksanvisning for ASUS-Fonepad Elektronisk håndbok NW8154 Mai 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem,

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Din bruksanvisning ASUS ET2411IUTI http://no.yourpdfguides.com/dref/4283167

Din bruksanvisning ASUS ET2411IUTI http://no.yourpdfguides.com/dref/4283167 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ASUS ET2411IUTI. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ASUS ET2411IUTI i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8492

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8492 ASUS Tablet Bruksanvisning NW8492 NW8492 Første utgave November 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8712

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8712 ASUS Tablet Bruksanvisning NW8712 NW8712 Første utgave Desember 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning NW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning NW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning NW8810 NW8810 Første utgave Desember 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Eee Pad Bruksanvisning

Eee Pad Bruksanvisning NW6837 Eee Pad Bruksanvisning TF201 Lade batteriene Hvis du planlegger å bruke batteristrøm, må du lade opp batteripakken helt før du drar på lengre reiser. Husk at strømadapteren lader batteripakken så

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Tips og triks ipad Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks ipad Kristiansand folkebibliotek Tips og triks ipad Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3 App er... 3 Sikkerhet...10 Tilpassing...12 Oppdatering...12 Praktiske ting...12 Sikkerhetskopiering...14 Mistet nettbrett/

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8802

ASUS Tablet. Bruksanvisning NW8802 ASUS Tablet Bruksanvisning NW8802 NW8802 Første utgave Januar 2014 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-16 INNSTILLINGER Innstillinger Under innstillinger vil du finne alt av konfigurasjonsmuligheter av nettbrettet.

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter hodetelefoner Hurtig start guide 1 OTG

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Din bruksanvisning ASUS ET2701IUTI http://no.yourpdfguides.com/dref/4348905

Din bruksanvisning ASUS ET2701IUTI http://no.yourpdfguides.com/dref/4348905 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ASUS ET2701IUTI. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ASUS ET2701IUTI i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Egenskaper Wi-Fi b/g/n 7-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter Hurtig start guide 1 OTG SB-kabel Beskrivelse

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på nettbrettet ditt. Brukerhåndbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Google, Android, AdWords, Gmail, Google Play,

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Infinity Station (T003P) Infinity (T003)

Infinity Station (T003P) Infinity (T003) Infinity Station (T003P) Infinity (T003) Bruksanvisning NW7898 Første utgave Mai 2013 Copyright 2013 ASUSTek Computers, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, og verken produktene eller programvaren

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Introduksjon Dette er en introduksjon til MIT App Inventor, hvor du skal lære å lage applikasjoner til Android. Å lage apps i App Inventor er

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning

Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Welcome to the World of PlayStation Hurtigstartsveiledning Norsk PCH-2016 7025574 Bruke PlayStation Vita-systemet for første gang Hold nede I fem sekunder Slå på PS Vita-systemet. Når du slår på systemet

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 18

Kom i gang Grid Pad Pro 18 Kom i gang Grid Pad Pro 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg

Trådløs musikkadapter. Hurtigveiledning. Installer. Kople til. Hygg deg NO Trådløs musikkadapter SLA5520 Hurtigveiledning 1 2 3 Installer Kople til Hygg deg Hva ligger i esken a. Trådløs musikkadapter SLA5520 b1. Fjernkontroll, b2. 2x AAA batterier c. Hurtigveiledning Installation

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Bruksanvisning INTRODUKSJON

Bruksanvisning INTRODUKSJON 112 Bruksanvisning INNHOLD INTRODUKSJON 112 SIKKERHETSINSTRUKSJONER 113 INNHOLD I PAKKEN 113 OVERSIKT BASE 114 KOMPATIBLE MOBILE PLATFORMER 114 VIKTIG Å VITE 115 KOMME I GANG 115 iphone/ipad Ethernet OPPSETT

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer