Norsk. ASUS-nettbrett. Bruksanvisning P1801-T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk. ASUS-nettbrett. Bruksanvisning P1801-T"

Transkript

1 Bruksanvisning P1801-T

2 NW7909 Januar 2013 P1801-T et kan brukes med P1801 ASUS Alt-i-ett-PC Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS"). ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET. Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke. SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN. Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt. Ansvarsbegrensning Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt. ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen. Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN. Service og support Besøk vårt flerspråkelige nettsted på

3 Innhold Om denne veiledningen... 5 Begreper som brukes i denne veiledningen... 5 Skrifttyper... 5 Sikkerhetsinformsjon... 6 Sette opp systemet... 6 Forholdsregler... 6 Advarsel om lydtrykk... 7 Innhold i pakken... 8 Kapittel 1: Maskinvareoppsett Bli kjent med et... 9 Forfra... 9 Fra siden Sett nedenfra Bakfra Kapittel 2: Bruke Legge et på bordet eller pulten Lade et Bruke bevegelser Kapittel 3: Arbeide med Android Grunnleggende Låse opp enheten Åpne kameramodus Hjem-skjerm Skjermvisninger Koble til verden Koble til Wi-Fi-nettverk Bruke Bluetooth Bruke apper og widgeter Behandle apper Task Manager Filbehandling Play-butikken Innstillinger Musikk... 34

4 Galleri Kamera E-post Gmail MyLibrary Polaris Office MittNett (MyNet) App Locker SuperNote Legge til widgeter ASUS-batteri Tillegg Merknader

5 Om denne veiledningen Denne veiledningen inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til, sortert inn i følgende kapitler: Kapittel 1: Maskinvareoppsett Dette kapitlet viser informasjon om maskinvarekomponentene til. Kapittel 2: Bruke Dette kapitlet gir deg informasjon om bruk av. Kapittel 3: Arbeide med Android Dette kapitlet gir en oversikt over hvordan du bruker Android på et. Begreper som brukes i denne veiledningen For å utheve viktig informasjon i denne brukerveiledningen, presenteres meldingene på denne måten: VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave. TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver. ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader -en og komponentene i den. Skrifttyper Fet Dette indikerer en meny eller et element som skal velges. Kursiv Dette viser hvilke taster du skal trykke på på tastaturet. Alle illustrasjoner og skjermbilder i denne veiledningen er kun ment som en referanse. Egentlige produktspesifikasjoner og skjermbilder fra programvaren kan variere fra område til område. Besøk ASUS-websiden for den aller siste informasjonen. 5

6 Sikkerhetsinformsjon Denne designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene for ITutstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner. Sette opp systemet Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet. Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator. Sett opp systemet på en stabil overflate. Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene. La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen gjenstander inn i ventilasjonsåpningene. Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0 C og 40. Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten. Forholdsregler Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den. Ikke søl vann eller annen væske på systemet. Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes. Koble alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkontakten før du rengjør systemet. Berøringsskjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjøre skjermen: Slå av systemet og koble strømledningen fra stikkontakten. Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten og tørk over skjermoverflaten. Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen. Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen. Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra strømledningen og kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din. Strømledningen eller støpslet er skadet. Væske har blitt sølt inn i systemet. Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk. 6

7 Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet. Systemytelsen endres. Advarsel om lydtrykk Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. Justering av volumkontrollen samt equalizer til andre innstillinger enn senterposisjonen kan øke utgangsspenningen på øretelefonene eller hodetelefonene og lydtrykknivået. 7

8 Quick Guide Innhold i pakken Strømadapter Hurtigguide Hurtigguide Rengjøringsklut Bemærk: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren. Innhold kan variere avhengig av land eller region. 8

9 Kapittel 1: Maskinvareoppsett Bli kjent med et Forfra Webkamera Det innebygde webkameraet lar deg starte videosamtaler online. 9

10 Fra siden Kensington -låseport Kensington -låseporten lar deg sikre et ved hjelp av Kensington kompatible sikkerhetsprodukter. Strømknapp Trykk på denne knappen for å slå på et Volumkontroll Trykk for å justere volumet opp/ned for det gjeldende operativsystemet som brukes (Windows eller Android). Modusknappen Trykk på denne knappen for å bytte operativsystem mellom Windows 8 og Android. Mini USB-port Mini Universal Serial Bus (USB) 2.0-porten lar deg koble sammen kompatible USB 2.0- eller USB 1.1-enheter til et med en mini-usb-kabel. MicroSD-kortleser et leveres med en ekstra innebygd minnekortleser som støtter microsd- og microsdhc-kortformater. 10

11 Mikrofon Den innebygde mikrofonen kan brukes for videokonferanse, stemmeberetninger eller enkelt lydopptak. Hodetelefonutgang/mikrofoninngang komboport Denne porten lar deg koble til høyttalere med forsterker eller hodetelefoner. Du kan også bruke denne porten til å koble til en ekstern mikrofon. Strøminntak Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til DC-strøm for bruk med denne kontakten. Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til PC-en. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren for å unngå at PC-en skades. ADVARSEL! Strømadapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapteren og hold den borte fra kroppen. Sett nedenfra Koble til hull Juster og sett ledestengene inn i disse hullene for å feste et til PCstasjonen. 11

12 Bakfra Høyttalere et er utstyrt med innebygd høykvalitets høyttalere. Tablet stativ Trekk ut og juster foten for å gi stabil støtte for et når den er plassert på et bord eller skrivebord. Nettbretthåndtak Bær enkelt ved hjelp av det ergonomiske nettbretthåndtaket. MERK: Magneten på baksiden av et kan avmagnetisere nærliggende objekter. 12

13 Kapittel 2: Bruke Legge et på bordet eller pulten For å legge et på bordet eller pulten: 1. Trekk og juster nettbrettstativet. 2. Plasser et på en flat overflate som et bord eller et skrivebord. 13

14 110V-220V Lade et Koble strømadapteren til DC-inn-porten på et, og plugg den inn i riktig stikkontakt med riktig merkestrøm. Inngangsspenningen av adapteren er 100 VAC 240 VAC. Bruke bevegelser Bevegelsene lar deg starte programmer og få tilgang til innstillingene på -en. Funksjonene kan aktiveres ved å bruke håndbevegelsene på -ens skjermpanel. Zoom ut Zoom inn Før to fingre sammen på berøringspanelet. Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet. 14

15 Trykk og hold Trykk/dobbelttrykk Trykk på en app for å starte den. For å flytte en app, trykk og hold appflisen og dra den til et nytt sted. Snu Bruk en finger til å bla frem og tilbake mellom startskjermer, bla gjennom forskjellige bilder i Gallery (Galleri) eller sider i MyLibrary (Mitt bibliotek) og SuperNote. 15

16 Kapittel 3: Arbeide med Android Grunnleggende Låse opp enheten Trykk og dra låseikonet til lås-opp-ikonet. Åpne kameramodus Trykk og dra låseikonet til kameraikonet. 16

17 Hjem-skjerm Åpne Google tekstsøk Åpne Google stemmesøk Vise lokal værinformasjon. Trykk for å tilpasse værkontrollprogrammets innstillinger, posisjon og oppdateringsfrekvens. Åpne skjermbildet Alle applikasjoner Vise nylig brukte apper Gå tilbake til Hjem-skjermen Gå tilbake til den forrige skjermen Vise lokal dato Snarveier Systemstatusfelt & Innstillinger Vise e-postinnboksen. Trykk for å tilpasse e-postkontoen for første gang, og trykk for å lese uleste e-poster i innboksen. TIPS: Hjem-skjermen kan bli oppdatert og forandre seg med Android OS. 17

18 Skjermvisninger Skjermvisningen roteres automatisk når du holder nettbrettet loddrett, vannrett og omvendt. Liggende visning Stående visning 18

19 Koble til verden Koble til Wi-Fi-nettverk Wi-Fi er en trådløs nettverksteknologi som lar deg du utveksle data trådløst over et nettverk. For å bruke Wi-Fi må du aktivere Wi-Fi-funksjonen i et, og koble til et trådløst nettverk. Noen trådløse nettverk er sikret med en nøkkel, eller beskyttet med digitale sertifikater, og krever flere trinn for å sette opp; andre er åpne, og du kan enkelt koble til dem. MERK: For å spare batteriet bør du slå AV Wi-Fi når du ikke bruker det. Slik aktiverer du Wi-Fi og kobler til et Wi-Fi-nettverk: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Innstillinger. 2. Skyv Wi-Fi-bryteren til PÅ (ON). Når den er aktivert, søker et etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. 3. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis nettverket er sikret eller beskyttet, blir du bedt om å taste inn et passord eller en nøkkel i annen legitimasjon. VIKTIG! Hvis et finner et nettverk som du har koblet til tidligere, kobler den automatisk til det. 19

20 Bruke Bluetooth Aktivere eller deaktivere Bluetooth i enheten Bluetooth er en trådløs standard som brukes til å utveksle data over korte avstander. Bluetooth finnes i mange produkter, for eksempel smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett og hodetelefoner. Bluetooth er svært nyttig når du overfører data mellom to eller flere enheter som er i nærheten av hverandre. Den første gangen du kobler til en Bluetooth-enhet, må du parkoble den med ASUSnettbrettet. TIPS: For å spare batteriet bør du slå AV Bluetooth i et når du ikke bruker det. For å aktivere eller deaktivere Bluetooth i et trykker du for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykker deretter på Settings (Innstillinger). Skyv Bluetooth-bryteren til ON (PÅ)/ OFF (AV). Parkoble et med en Bluetooth-enhet Før du kan koble til en enhet, må du først parkoble et med enheten. Parkoblede enheter vil beholde parkoblingen med mindre du fjerner den. For å parkoble et til en enhet: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Settings (Innstillinger). Skyv Bluetooth-bryteren til ON (PÅ). 2. Trykk på Bluetooth for å vise alle tilgjengelige Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Hvis enheten du vil parkoble med er ikke på listen, ser du til at Bluetooth-funksjonen er slått PÅ og satt som Synlig. Se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten for å lære hvordan du slår på Bluetooth, og hvordan du gjør den synlig. 20

21 3. Hvis et er ferdig med å søke før Bluetooth-enheten er klar, trykker du på på Search for devices (Søk etter enheter). 4. Klikk på Bluetooth-enheten du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter. Følg disse instruksjonene for å fullføre parkoblingen. Om nødvendig kan du se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten. Koble et til en Bluetooth-enhet Når du har parkoblet et med en Bluetooth-enhet, kan du enkelt koble til den igjen manuelt, når den er innenfor rekkevidde. For å koble til: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Settings (Innstillinger). Skyv Bluetooth-bryteren til ON (PÅ). 2. I listen PAIRED DEVICES (PARKOBLEDE ENHETER), trykker du på navnet på den parkoblede enheten. Fjerne parkobling og konfigurere en Bluetooth-enhet Slik fjerner du parkoblingen for eller konfigurerer en Bluetooth-enhet: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Settings (Innstillinger). Skyv Bluetooth-bryteren til ON (PÅ). 2. Trykk på Bluetooth for å vise Bluetooth-innstillingene. 3. Trykk på ikonet Bluetooth Quick Settings (Hurtiginnstillinger for Bluetooth) ved siden av den tilkoblede Bluetooth-enheten som du vil konfigurere eller oppheve parkoblingen for. 4. Fra skjermbildet Bluetooth Quick Settings (Hurtiginnstillinger for Bluetooth) kan du gjøre følgende: Klikk på Unpair (Fjern paring) for å fjerne parkoblingen for enheten. Trykk på Rename (Gi nytt navn) for å endre navn på Bluetooth-enheten. Trykk på en av de oppførte profilene for å aktivere eller deaktivere den. 5. Trykk på når du er ferdig. 21

22 Bruke apper og widgeter Behandle apper App-snarvei Du kan opprette snarveier for favoritt-apper på startsiden til et. 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Fra skjermbildet All apps screen (Alle applikasjoner), trykker og holder du ikonet for appen du ønsker å flytte, og drar og plasserer appen på startskjermen. App-info Du kan se detaljert app-informasjon mens du oppretter en snarvei for applikasjonen. Når du holder en app fra app-menyen til startsiden, vises App info øverst på startsiden. Fortsett å holde og dra appen til App info for å se detaljert informasjon. Fjerne app fra startskjerm Du kan fjerne app-snarveier fra startskjermen på et Den opprinnelige appen blir værende i skjermbildet All apps (Alle applikasjoner). Slik fjerner du en app fra startskjermen: 1. Trykk på og hold en app på startsiden til X Remove (X Fjern) vises. 2. Dra appen til X Remove (X Fjern) for å fjerne den fra startskjermen. 22

23 App-mappe Opprett mapper for å organisere applikasjonene og snarveiene dine på estartsiden. 1. På startsiden til et kan du trykke på og dra en app eller snarvei over på en annen app for å opprette en mappe. 2. Trykk på den nye mappen og trykk på Mappe uten navn for å gi mappen nytt navn. 23

24 Nylige apper Nylige apper i bruk vises i det venstre panelet på startsiden. Du finner detaljert informasjon og kan behandle apper fra listen med nylige apper. 1. Trykk på Nylige apper-ikonet i hjørnet nederst til venstre på startsiden. 2. Sveip opp og ned i listen for å se Nylige apper. Sveip en nylig app til venstre eller høyre for å fjerne den fra listen. 3. Trykk på og hold en nylig applikasjon for å se menyen. Velg å fjerne appen fra listen eller vise informasjon om appen. 24

25 Task Manager ASUS-miniprogram viser en liste over verktøy og Apper som kjører nå og deres bruk i prosenter på. 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Trykk på Moduler for å vise miniprogram-menyen. 3. Trykk og hold ASUS Task Manager for å vise ASUS Task Manager-boksen på startskjermen. 4. Trykk og hold miniprogrammet for å vise brakettene for endring av størrelse. Trekk dimensjoneringsbraketten oppover eller nedover for å vise hele listen over oppgaver. 5. Trykk på x-ikonene til høyre for oppgavene for å lukke oppgaven. Trykk på Ett-klikktøm for å lukke alle kjørende oppgaver på én gang. 25

26 Filbehandling Filbehandling lar deg enkelt finne og behandle data enten på internlageret eller på tilkoplede eksterne lagringsenheter. Slik får du tilgang til internlageret: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Trykk på Filbehandling i Apper for å gå til My Storage (Mitt lagringssted). 3. Intern lagring (/sdcard/) og eventuelle tilkoblede eksterne lagringsenheter (/Removable/) vises i venstre rute. Trykk på kildeikonet i panelet til venstre for å vise innholdet listen, og trykk for å velge et element. 26

27 4. Trykk på Retur-mappeikonet for å gå tilbake til rotmappen til My Storage (Mitt lagringssted). Slik får du tilgang til en ekstern lagringsenhet direkte: 1. Trykk på USB- eller SD-kortikonet i hjørnet nederst til høyre på startskjermen for å vise varslingsboksen. 27

28 2. Trykk på USB-eller SD-kort-ikonet for å vise innholdet. For å kopiere, klippe ut, slette eller dele filer: Marker filen du ønsker å kopiere, klippe, dele eller slette, og trykk på et handlingsikon på verktøylinjen øverst i høyre hjørne i File Manager (Filbehandling). Eller kryss av for filen og dra for å slippe på målet. 28

29 Play-butikken Få tilgang til mange morsomme spill og verktøy i Play-butikken ved hjelp av Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, vennligst opprett en. For å få tilgang til Play-butikken: 1. Fra startskjermen trykker du Play Store (Play-butikken). 2. Du må ha en Google-konto for å få tilgang til Google Play. Hvis du ikke har en eksisterende konto, trykker du New (Ny). 3. Skriv inn (E-postadressen) og Password (Passordet) og velg Sign in (Logg på) hvis du allerede har en konto. 29

30 4. Når du har logget på, kan du begynne å laste ned og installere apper på enheten fra Playbutikken. VIKTIG! Last ned den siste Adobe Flash Player-versjonen for Jelly Bean-enheter. TIPS: Du kan ikke gjenopprette en slettet applikasjon, men du kan logge på med samme ID og laste den ned igjen. Enkelte applikasjoner er gratis, og enkelte kan du kjøpe med et kredittkort. 30

31 Innstillinger Innstillingssiden lar deg konfigurere innstillingen av, inkludert Trådløst og nettverk, Enhet, Peivat og System. Trykk på kategoriene til venstre for å bytte skjermer og utføre konfigurasjonene. Du kommer til Innstillinger-skjermen på to måter. Fra Apperen: Trykk på Innstillinger for å vise innstillingsmenyen. 31

32 Fra ASUS Quick Setting (ASUS hurtiginnstilling): Viser lokal dato og tid Trykk på systemstatusfeltet i hjørnet nederst til høyre for å starte ASUS Quick Settings (ASUShurtiginnstillingspanelet). Internetttilkoblingsstatus Batteristatus forankring/nettbrett Innstillingsmeny Innstilling for ytelse Skjerminnstillinger Hurtiginnstillingspanel. Trykk på de individuelle ikonene for å slå på/av funksjonen. Manuell justering av lysstyrke Automatisk lysstyrke 32

33 ASUS hurtiginnstillingspanel Trykk på de individuelle verktøyikonene for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen. Prestasjonsmodus Wi-Fi Strømsparing Stille modus GPS Balansert modus Automatisk rotering av skjerm Bluetooth Ikon og grunnlinje lyser når det er aktivert Automatisk synkroniser VIKTIG! Balansert modus [standard]: Balanserer systemet ytelse og strømforbruk. Prestasjonsmodus: Maksimerer systemet ytelse, men bruker mer batteristrøm. Strømsparingsmodus: Energisparing Varslingspaneler Varslingspaneler vises under hurtiginnstillingspanelet for varsler og oppdateringer i apper, innkommende e-poster og verktøystatus. VIKTIG! Sveip en oppdatering til venstre eller høyre for å fjerne den fra listen. 33

34 Musikk Trykk på Play Music (Spill musikk) på startsiden for å spille av musikkfilene dine. Denne applikasjonen samler og viser alle lydfilene som er lagret på e og tilkoplede eksterne lagringsenheter automatisk. Du kan stokke og spille alle lydfilene tilfeldig eller bla for å velge ønsket album for å nyte musikk. Bruk knappen øverst for å sortere eller søke raskt i lydfilene. Sorter lydfilene etter Nylig, Albume, Artister, Sanger, Spillelister og Sjangrer Innstillinger for musikk Søk musikk direkte TIPS: Lyd- og Videokodeker som støttes av : Dekoder Lydkodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineær PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8 Koder Lydkodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4 34

35 Galleri Trykk på Galleri på startsiden for å bla gjennom bilde- eller videofiler. Denne applikasjonen samler automatisk inn og viser alle bilde- og videofiler lagret på. Du kan spille av alle bildefilene i en bildevisning eller trykke for å velge de ønskede bilde- eller videofilene. Bruk knappen øverst for å sortere filene etter album, -posisjon, -tid, -folk eller -tagger. Gallari-innstillinger Videoer og bilder Hurtigstart kamera 35

36 Dele og og slette albumer Trykk på et ønsket album i galleriet og hold til du ser verktøylinjen øverst. Du kan laste opp, slette eller dele valgte album over Internett. Verktøylinje Del det valgte albumet via ASUS Webstorage, Bluetooth, Picasa, MyBitCast, Google+ eller Gmail. Slett ikonet 36

37 Dele, slette og redigere bilder Trykk på et ønsket bilde i galleriet og bruk verktøylinjen i hjørnet øverst til høyre til å dele, slette eller redigere det valgte bildet. Verktøylinje Del det valgte albumet via ASUS Webstorage, Bluetooth, Picasa, MyBitCast, Google+ eller Gmail. Slett ikonet ADVARSEL! Filer du sletter kan ikke gjenopprettes. 37

38 Galleri-Moduler Fotogalleri-Moduleren gir deg umiddelbar tilgang til favorittbilder eller -album direkte fra startsiden. 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Trykk på Moduler for å vise moduler-menyen. 3. Trykk på og hold Fotogalleri. Galleri-moduler-boksen fører til startsiden og viser en Velg av bilder-meny. 4. Velg albumet eller bildet du vil sette som et kontrollprogram på startsiden. 38

39 Kamera Trykk på Kamera i Apperen for å ta bilder eller ta opp videoer. Du kan bruke enten frontkameraet eller bakkameraet til å ta bilder eller ta opp videoer. Bildefiler lagres automatisk i Galleri. E-post E-post lar deg legge til flere e-postkontoer og bla gjennom og behandle alt du har av e-post. Slik setter du opp en E-postkonto: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. Trykk på (e-post) for å starte e- postprogrammet. 3. På skjermbildet til e-postprogrammet skriver du inn address (E-postadresse) og Password (Passord), og trykker på Next (Neste). 4. Vent mens et automatisk sjekker innstillingene for innkommende og utgående e-postserver. 5. Konfigurer Alternativer for konto og trykk på Neste. 39

40 6. Gi et navn på kontoen, og tast inn navnet som skal vises på utgående meldinger. Velg Next (Neste) for å logge på innboksen. Slik legger du til e-postkontoer: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk så på (epost) og logg på med kontoen som du tidligere har satt opp. 2. Tryk på og så Settings (Innstillinger). Trykk på Add account (Legg til konto) i øvre høyre hjørne for å legge til nye e- postkontoer. TIPS: Du kan samle alle e-postkontoene i E-post. 40

41 Gmail Gmail (Google e-post) gir deg tilgang til Gmail-kontoen din hvor du kan motta og skrive e- post. Slik setter du opp en Gmail-konto: 1. Trykk på Gmail på Apperen. Trykk på Eksisterende og legg inn din eksisterende E- post og Passord, trykk deretter på Logg på. TIPS: Trykk på Ny hvis du ikke har en Google Account (Google-konto). 2. Vent mens kommuniserer med Google-serverene for å sette opp kontoen din. 41

42 3. Du kan bruke Google-kontoen til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger og data. Trykk på Ferdig for å logge på Gmail. VIKTIG! Hvis du har flere e-postkontoer i tillegg til Gmail, kan du bruke E-post for å spare tid og få tilgang til alle e-postkontoene samtidig. 42

43 MyLibrary MyLibrary er et innebygd grensesnitt for boksamlingene dine. Du kan opprette en egen bokhylle for hver sjanger. Ebøkene du kjøper fra forskjellige utgivere plasseres også på hyllene. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på MyLibrary. TIPS: Logg for å laste ned flere bøker. VIKTIG! MyLibrary støtter ebøker i formatene epub, PDF og TXT. Enkelte ebøker kan bare åpnes med Adobe Flash Player. Last ned Adobe Flash Player før du bruker MyLibrary. Bokhyllene dine Søke etter en ebok Sorter etter tittel, forfatter, dato eller My Array Nylig lest-liste og andre innstillinger Valgmodus Bøker på den valgte bokhyllen 43

44 Lese ebøker 1. Velg og trykk på ønsket ebok i bokhyllen. 2. Trykk på skjermen for å se verktøylinjen øverst. Bruke tekst-til-talefunksjonen på denne siden Markør Søk etter nøkkelord Kapittelliste Zoom ut/zoom inn Sett inn bokmerke Bokmerkeliste og dag-/nattmodus Rullefelt TIPS: Android starter nedlastningen og installasjon av nødvendig ressurs dersom du vil bruke tekst til tale-funksjonen. Trykk på Bookmark (Bokmerke)-liste og velg den markerte sien for å vise bokmerkeikonet i øvre høyre hjørne av skjermen. 44

45 3. Bla sider som i en ekte bok eller flytt rullelinjen nederst. Skrive inn notater på ebøkene 1. Trykk lenge på ønsket ord eller setning til verktøymenyen og ordbokdefinisjonen vises. 2. Du kan markere det valgte ord med en utheving, legge til et notat, bruke tekst-til-talefunksjonen på den valgte teksten eller bare kopiere ordet. 3. Flytt utvalgsfliken for å utvide det valgte området til en hel frase eller setning etter behov. 45

46 Kart Google Maps lar deg finne etablissementer, se kart og få veibeskrivelser. Bruk verktøylinjen øverst for å få veibeskrivelser eller opprette dine egne kart. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Maps (Kart). 46

47 Polaris Office Polaris Office er kontorprogramvare som lar deg opprette, lese og redigere dokumenter, regneark og presentasjoner. Slik bruker du Polaris Office: 1. Trykk på for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. 2. I skjermbildet Alle applikasjoner trykker du Polaris Office. 3. Trykk ett av følgende: Trykk Browser (Filbehandling) for å vise filer/mapper i lokal lagring. Trykk Clouds (Nettskyer) for å legge til en nettsky-konto. Trykk Form type (Skjematype) for å se alle dokumenter etter type. Trykk på Favorites (Favoritter) for å vise dine favorittfiler. 47

48 Legge til nye filer For å legge til nye filer, trykker du og velger New (Ny): Trykk på Document (Dokument) (.doc) eller Document (dokument) (.docx) for å starte tekstbehandler og redigere dokumenter. Trykk på Sheet (Regneark) (.xls) eller Sheet (Regneark) (.xlsx) for å starte regnearket og utføre beregninger og behandle informasjon. Trykk på Slide (Lysbilde) (.ppt) eller Slide (Lysbilde) (.pptx) for å starte applikasjonen og opprette og dele presentasjoner. Trykk Text (Tekst) for å lage tekstfiler. Legge til kontoer Du har anledning til å bruke Polaris Office til å redigere filer fra andre kontoer, inkludert Google docs og Box.net. 1. Trykk Clouds (Nettskyer). 2. Velg tjenesten du vil legge til. 3. Tast e-postkontoen og passord og trykk OK for å legge til kontoen. 48

49 MittNett (MyNet) MyNet lar deg oppbevare, lagre og direkteavspille lyd-, video- og bildefiler mellom ASUSnettbrett og en DLNA-enhet som en datamaskinen, et TV-apparat eller høyttalere. TIPS: DLNA (Digital Living Network Alliance) er nettverkstandarden som lar nettverksenheter kommunisere sømløst med hverandre. VIKTIG! MyNet fungerer kun med Microsoft Media Player 11 eller nyere. MyNet fungerer ikke hvis enhetene er tilkoblet via 3G-nettverk. ASUS Transformer Pad og en DLNA-enhet, som en datamaskin, et TV-apparat eller høyttalere, må være koblet til det samme trådløse nettverket. Er de ikke, vil MyNet ikke fungere. 1. Kontroller at og den andre datamaskinen er tilkoplet det samme trådløse aksesspunktet (AP). 2. Klikk og aktiver Allow remote control of my Player (Tillat fjernstyring av min spiller) og Automatically allow devices to play my media (Tillat automatisk at enheter spiller av mine medier) i Windows Media Player på datamaskinen. Gå til "More streaming options..." (Flere streamingalternativer) for å konfigurere, hvis nødvendig. 49

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

ASUS Transformer Book Trio

ASUS Transformer Book Trio NW8300 August 2013 Bærbare PC ASUS Transformer Book Trio Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8233 Første utgave Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC M11AD Bruksanvisning NW8496 Første utgave August 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Brukerhåndbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Brukerhåndbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Enhetsoversikt...6 Montering...7 Slik starter du enheten for første gang...8 Hvorfor trenger jeg en Google

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Pinell iconnect brukerhåndbok

Pinell iconnect brukerhåndbok www.pinell.no Side 1 ADVARSEL FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DENNE KONTAKTEN BRUKES MED SKJØTELEDNING, STIKKONTAKT ELLER ANDRE UTTAK MED MINDRE KONTAKTPLUGGENE KAN PLUGGES HELT INN. IKKE

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) iphone Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: Oversikt over iphone 8 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Knapper 12 Symboler som viser status 13

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer