Tradebroker Nytt. Lederen har ordet. Ny markedssjef. nr. 1 april/mai 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tradebroker Nytt. Lederen har ordet. Ny markedssjef. nr. 1 april/mai 2008"

Transkript

1 Tradebroker Nytt nr. 1 april/mai Lederen har ordet Revitalisert Tradebroker-Nytt Som sikkert mange har registrert har Tradebroker styrket organisasjonen med en markedssjef, Lars Bugge. Lars er presentert nedenfor. Tradebroker ønsker med dette å styrke sin utadrettede virksomhet og som en del av dette, styrke profilen utad. Et naturlig sted å starte er med nyhetsbladet du sitter med i hendene. Trofaste lesere vil merke at endringer allerede er gjort. Flere vil komme, og vi håper dette blir positiv mottatt av våre lesere. 2. milliarder passert! For et år siden uttalte vi at vårt mål var å passere 2 milliarder kroner i omsetning i Med en volumvekst på 20 % klarte vi målsettingen med god margin, og endte på nesten 2,1 milliarder i samlet avtalebruk. Dette er vi meget godt fornøyd med og stolte av! Blikket er allerede rettet mot neste milepæl. Vårt nye mål er å passere 3 milliarder i Tradebroker valgte Lyreco Vi i Tradebroker har inngått samarbeid med Lyreco på kontor- og datarekvisita. Lyreco vant i sterk konkurranse med blant annet Tradebrokers tidligere samarbeidspartnere. Dette har vært en lang og omfattende prosess, hvor vår forhandlingsgruppe har lagt ned mye arbeid. Bytte av leverandør kan være både arbeidskrevende og kostbart. Basert på tilbakemeldinger vi har fått så langt, både fra medlemmer og Lyreco, har skiftet gått ganske smertefritt. Vi er derfor sikre på at vi i denne sammenheng har gjort et godt og riktig valg for en samlet medlemsmasse. Lyreco er for øvrig presentert i denne utgaven av Tradebroker-Nytt. Ny markedssjef Lars Bugge (41) kom til Tradebroker 21. januar i år. Lars er ansatt i en nyopprettet stilling som markedssjef. Administrasjonen består etter dette av fem medarbeidere. Med Lars på plass vil vi styrke vårt fokus på aktiviteter som kan bidra til økt kjennskap og bruk av avtalene. Lars er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1991) og har erfaring fra dekk- og forlagsbransjen. I Norsk Michelin Gummi hadde han gjennom en femårsperiode stillinger innenfor salg og marketing. De ti siste årene har han vært avdelingsleder i Egmont Serieforlaget AS. Her ledet han produktmiljøet som står bak utgivelser innenfor kategorier som brettspill, pekebøker, aktivitetsbøker, eksperimenter og annen kreativ lek og læring. Merkevarene Damm og Litor tør være kjent for de fleste. Lars vil etter hvert besøke både medlemmer og leverandører for å bli kjent og diskutere fremtidige muligheter og samarbeidsformer. Lars kan kontaktes på tlf / eller

2 2 Terje Fagervik overtar roret Av Lars Bugge For et drøyt år siden trådte TBs mangeårige leder, Arne Billington, et steg til siden. Terje Fagervik ble satt inn som konstituert daglig leder. Nå er det endelig fra 1. januar i år tok Terje fatt på oppgaven med å styre TB mot nye mål. Terje er et kjent fjes for de fleste, både på medlems- og leverandørhold. Han kom til TB i 2000, den gang bedriften var lokalisert i Bygdøy allé og hadde to ansatte. Senere har han opplevd fusjonen med ISAL, flytting til mer hensiktsmessige lokaler, økt bemanning og ikke minst en formidabel vekst i avtalebruken fra mnok til dagens mnok. Terje Fagervik har formelt tatt styringen på Tradebrokerskuta. TBs senior innkjøper, Thomas Mylén, tok på seg oppgaven med å bringe leserne litt tettere på Terje, og intervjuet ham i en ledig stund. Noen harde fakta Terje? Terje Fagervik. 35 år. Bor i Lørenskog. Har jobbet i Tradebroker siden Før Terje kom til Tradebroker jobbet han i tre år i Forsvarets logistikkorganisasjon, men dessverre for ham sluttet han like før de begynte å dele ut sine sjenerøse sluttpakker. Du har fungert som daglig leder en stund. Nå er brikkene falt ordentlig på plass og du har hatt noen uker som fast daglig leder. Hvilke tanker gjorde du deg når denne muligheten bød seg? Jeg har vært i Tradebroker lenge og føler jeg har en god forståelse for våre utfordringer, både i dag og fremover. Jeg mener jeg har de rette egenskapene til å ta Tradebroker videre. Samtidig fremsto denne rollen med større og enda mer spennende utfordringer. Det var ingen vei utenom å melde min interesse for stillingen. TB har hatt en kraftig økning i avtalebruken de siste årene. I 2007 ble mnok passert med god margin. Hvordan ser du for deg TBs videre utvikling mht omsetning og hva skal til for å komme dit? Det eneste som er helt sikkert er Det eneste som er helt sikkert er at potensialet er betydelig større enn dagens omsetning. at potensialet er betydelig større enn dagens omsetning. De siste årene har vi opplevd vekst på over 20 % årlig. Jeg tror det blir vanskelig å fortsette med samme veksttakt fremover, men vi har klare mål om å få til ytterligere vekst. Sentrale stikkord i denne sammenheng er økt bruk av eksisterende avtaler, etablering av avtaler innenfor nye vare- og tjenesteområder, samt rekruttering av nye medlemmer. Tradebroker har et aktivt styre og jeg har forstått at samspillet her fungerer godt. Hvilke satsningsområder skal fokuseres? I vår strategi- og handlingsplan for inneværende år er det spesielt tre ting jeg har lyst til å nevne. Det første er økt lojalitet til avtalene. For å få best mulig betingelser i avtalene, må vi i administrasjonen ha medlemsmassen i ryggen. Historien viser at dette gir best resultater, nå sist med Lyreco innenfor kontor- og datarekvisita. Dette skal bli enda bedre fremover. Det neste er å sørge for at avtalene har et nordisk fokus og dermed kan benyttes av medlemsbedriftenes datter- eller søsterselskaper på tvers av landegrensene. Vi er godt i gang med dette arbeidet, og for alle nye avtaler er dette et punkt på forhandlingsagendaen. Det siste jeg vil nevne er at Tradebroker skal være langt fremme mht å benytte E-sourcingsverktøy. Fortsettelse siste side

3 3 Neas alt du trenger innen eiendom FAKTA Firmanavn: Neas ASA, Adresse: Vollsveien 13H, Postboks 183, 1325 Lysaker, Hovedkontakt: Roger Ramstad, tel , Forretningsområde: Facility Management Etablert år: 1988 Nøkkeltall 2007: Oms. 325 mnok, Engasjert på eiendommer og 4 mill m2, kunder Ant. ansatte: ca 360 Av Lars Bugge Påstanden i overskriften er ingen overdrivelse. Produkt- og tjenestespekteret til Neas er stort, og med en spennvidde fra strategisk rådgiving til praktiske servicetjenester. Hvis du som eiendomsbesitter eller leietaker ikke har tenkt på det, kan du være sikker på at Neas har gjort det. Outsourcing er stikkordet. Undertegnede jobbet i Aftenposten den gang bedriften holdt seg med eget snekker-, rørleggerog elektrikerverksted, eget vaskeri, sågar egne heismontører. Egendrevet kantine og eget rengjøringspersonale var en selvfølge. Det er ingen fleip. Ikke er det fjern historie heller. Facility Management (FM) er et relativt ferskt begrep. Tanken om outsourcing eldre. Tiden er forbi da outsourcingsvinden tok som kraftigst, og bedriftene trodde de kunne sette ut enhver funksjon. Med FM har dette funnet sin form. Bransjen er enig om at hva som ligger i begrepet, faktisk finnes det funksjoner høyst strategisk. Interessen for Tradebroker ble etter hvert en naturlig konsekvens av dette. Jeg ble kjent med Tradebroker når jeg jobbet i Posten og har lenge ønsket medlemskap. Vi har et strategisk fokus på innkjøp, men har dessverre manglet nødvendig volum inntil nå, forteller Roger Ramstad, direktør for Facility services. Vi mener vi kan bli et godt medlem i Tradebroker, med bred avtalebruk. Vi skal vurdere enhver avtale med åpne øyne. Jeg tror også Tradebroker kan ha nytte av oss i og med at vi tar leverandørmarkedet på pulsen daglig, fortsetter han. Et sentralt Neas-trekløver samlet ved inngangen til selskapets lokaler på Lysaker f.v. ser vi Roger Ramstad, Bjørn Brun og Dag Tore Hansen. en EU-standard. Det fokuseres på ikke-strategiske funksjoner, ofte samlet, med frigjorte ressurser til kjernevirksomheten som resultat. Neas er en betydelig aktør i det norske markedet. De angriper kundenes ikke-strategiske Tor Rønhovde (til høyre), CEO i Neas og Terje Fagervik fra TB er svært fornøyde med Neas nye status som TB-medlem. Vi avslutter besøket hos Neas med noen minutter sammen med CEO i selskapet, Tor Rønhovde. Dette gjør oss overbevist om at medlemskapet er forankret til topps et godt godt utgangspunkt for suksess!

4 4 Ny avtale på kontor- og datarekvisita - Lyreco satser tungt på Tradebroker FAKTA Firmanavn: Lyreco, Adr: Sandstuveien 70D, 0680 Oslo Morselskapet Marly, Frankrike Hovedkontakt: Helle Søgaard, tel , Kontaktdata: tel , faks , Etablert år: 1998 (Stormdal ble kjøpt). Morselskapet etabl. i 1926 Nøkkeltall 2007: Oms. 220 mnok/ kunder/ daglige forsendelser Ant. ansatte: 125 i Norge/ globalt salgsinnsatser og organisering. Vi er nysgjerrige på Lyrecos motivasjon for å gå etter en så stor avtale. Fortell! Lyreco har vært trygt plassert som nr 5 i Norge. Det er ingen hemmelighet at vi ikke er fornøyd med dette, og vi har en offensiv omsetningsløft på nesten 50% på relativt kort tid. Dette krever mange tilpasninger. Hva har dere fortatt dere? Vi har forberedt oss godt på alle områder. For flere nøkkelpersoner har det nærmest vært døgnkontinuerlig jobbing i lang tid. Samlet har vi styrket Av Lars Bugge Kontorprodukter er et område som fanger medlemsbedriftenes interesse på bred front. Lyreco vant kampen om å få levere til Tradebrokers medlemmer de neste tre årene. TB-nytt har besøkt en stolt og entusiastisk Helle Søgaard i deres lokaler på Ryen i Oslo. Helle er salgssjef med koordinerende ansvar for våre medlemsbedrifter. Hun forteller om en bedrift som har gjennomgått store forandringer siden Lyreco kom på banen og kjøpte Stormdal i Fokuset er rendyrket mot kontorprodukter og konseptet håndteres likt i alle de 29 landene Lyreco er tilstedeværende, både mht produkter, logistikk, Helle Søgaard er salgssjef i Lyreco og hovedkontakt mot Tradebroker. strategi som går på å sikre oss større markedsandeler. Dette er viktig for å utnytte fordelene i konseptet vårt fullt ut, sier Helle. Avtalen med Tradebroker har potensial i seg til å gi Lyreco et bemanningen med 10 mennesker, alle innenfor salg, kundesenter og lager. Vi har et unikt salgsapparat med hele 75 dedikerte medarbeidere, forteller hun med fokus på hele. Dette fokuset på salg, og salgsrelaterte oppgaver, er

5 5 helt nødvendig for at vi skal kunne nå våre løfter til kunden. Behovet for mer plass meldte seg også, og vi har leid ekstra lager og bygget en mesanin. Nå ble jeg nysgjerrig. Hvilke løfter snakker vi om? Vi har lovet alle våre kunder det vi kaller 3x99, kall det gjerne stilkarakterer. Leveringsdyktigheten skal være 99 %, 99% av alle ordre skal leveres neste dag og levert ordre skal være 99% korrekt, eller maks 1% feilplukk om du vil. Dette høres ut som ambisiøse og kostbare løfter. Klarer dere å etterleve dem? La meg med en gang si at dette ikke er tomme løfter. Vi har definert dette som prioriterte konkurranseparametre og vi måler og rapporterer på dem daglig. Jeg sier ikke at vi ligger over 99% alltid, men tett på, og hyppig måling bringer oss raskt på sporet igjen. Vi har ca produkter i vår katalog. Alle disse er lagerførte, og da med et oppjustert lager som følge av TB-avtalen. Videre har vi tilpasset oss kundenes bestillingsmønster, med en cut-off så sent som kl 17. En ordre kl skal leveres dagen etter. 3x99 er transparente måltall som vi går igjennom med medlemmene i møter. Avtalen har så vidt trådt i kraft. Har du noen solskinnshistorier å komme med? Når du spør direkte vil jeg trekke frem Ergogroup (Posten). Her har vi gjennomført en helt optimal prosess. Vi kom raskt i mål og har funnet frem til en måte å jobbe sammen på som er effektiv for begge parter. Menneskene der var meget imøtekommende fra første kontakt og fortjener honnør for det. Og et hjertesukk? Det må være at døgnet kun har 24 timer. Vi ser dette som en stor og positiv utfordring og har ikke alltid klart å håndtere alle som er positive og vil handle slik vi ønsker. Jeg tror dette er en følelse vi har internt, mer enn et reelt problem kommer til å bli et fantastisk år takket være alle de positive medlemmene. En oppfordring til slutt? Se på avtalen, vurder den og ta kontakt! Og husk at vi har nordisk fokus og tilsvarende betingelser for medlemmene i både Sverige og Danmark. Kundesenteret - hjertet i Lyreco..? I hvert fall er det kundesenteret, leder Jan E. Larsen, har som sitt hjertebarn. Dette er en drillet gjeng på 10 medarbeidere som gjør alt for kundene. Jan kan fortelle at de slår målet om å besvare 90 % av alle telefoner innen 15 sekunder med god margin Test oss! er hans ubeskjedne oppfordring. Senteret tar i mot anrop årlig og registrerer varelinjer. Tradebrokers utsendte ble mektig imponert over hvordan man kan gjøre kundenes ringemønster, Avis tilbake Tradebroker har nylig inngått avtaler med Avis og Europcar på leiebil. Begge avtaler løper ut Avis har vært leverandør til Tradebroker i mange år, men ble ikke valgt ved forrige korsvei. Nå er de imidlertid tilbake i folden, fulle av pågangsmot. Vi er sikre på at samarbeidet blir minst like godt denne avtaleperioden som tidligere, og ønsker lykke til i arbeidet med medlemmene. sesongvariasjoner osv. til en vitenskap som grunnlag for rett bemanning. Halvparten av Lyrecos kundesentermedarbeidere samlet på et brett. De blide jentene som håndterer din henvendelse er Gro Hegna, Christina Hellstrøm, Heidi Pedersen, Gunn Wilhelmsen og Kristin Efjestad.

6 6 Vizada nytt høyteknologisk medlem hjelpe mennesker i nød, eller for å gi deg de siste nyhetene. forteller at man fra disse, samt øvrige kapasiteter andre steder i verden, kan ta ned signaler uansett hvor en er på jorden. Den ene er faktisk i Norge, nemlig på Eik i Rogaland. FAKTA Firmanavn: Vizada AS, Adresse: Snarøyveien 30, M6e, 1331 Fornebu Hovedkontakt: Cato Steffensen, tel , Etablert år: Røtter tilbake til 1976 da Eik Jordstasjon ble etablert, Nøkkeltall 2007: Oms. USD 650 mill Antall ansatte: ca 800 globalt Av Lars Bugge Satellittkommunikasjon ganske høytsvevende? Faktum er at dette er tettere på oss enn vi kanskje er klar over Vizada er involvert når du ser Tour de France og Rally Dakar, eller ferske nyheter fra CNN. Vizada og CNN vant faktisk en Emmy i 2007 Technological Awards for mobile satellittjenester. De første sporene av det som etter hvert har blitt en del av dagens Vizada så vi allerede i Funn av olje i Nordsjøen bød på utfordringer mht kommunikasjon. Det fantes ingen fast, fysisk infrastruktur slik at satellittkommunikasjon var eneste løsning. Mangelen på infrastruktur er den ene av to røde tråder i Vizadas virksomhet. Den andre er sikker kommunikasjon. Signaler i lufta er tryggere som informasjonsbærere enn en fysisk kabel. Når det f.eks. inntreffer en katastrofe et sted i verden rykker flere av Vizadas kunder ut, med utstyr og kommunikasjonsløsninger for å Ingen parabol for husveggen! de største har en diameter på 18 meter. Fire gigantiske jordstasjoner, med antenner med diameter opptil 18 meter, er selve grunnmuren i Vizada. Cato Steffensen, Purchasing Manager i selskapet, TB-nytt vil vite litt om Vizadas motivasjon for medlemskapet i TB? Cato Steffensen er soleklar; Jeg kjenner TB godt fra innsiden og vet hva de er gode for. I forbindelse med at vi ble solgt ut av Telenor ble vi avskåret fra å benytte alle Telenors avtaler. Videre er det en overordnet, strategisk, beslutning i Vizada om at avtaler skal outsources, der det er mulig. Vi skal ha fokus på vår kjernevirksomhet. Og så er det Cato Steffensen et kjent fjes for mange leverandører og medlemmer.

7 7 jo ingen hemmelighet at tid er en knapphetsfaktor. Han fortsetter videre: Vi vil ha et løpende behov for å benytte en rekke av TB-avtalene, men et ekstra stort behov utover i 2008 som følge av at vi skal flytte til nye lokaler på Lysaker Torg. Redaksjonen er sikre på at det fnnes muligheter for svært mange av våre leverandører hos Vizada og gleder oss til å se resultatene etter hvert som man kommer i gang. Vizada + Pål Anders Ullevålseter = sant! Pål Anders Ullevålseter vet hva som kreves av utstyret. Han aksepterer ikke at noen sier du befinner deg i et område uten dekning!. Store deler av kraftprøven Paris Dakar foregår i ørkenen eller i annen uberørt villmark. Men teamet må fungere, og da må man kommunisere. Det er et komplisert samspill, men med Vizada som støttespiller er dette i de beste hender. Pål Anders kan ringe på vanlig måte, med en litt uvanlig telefon en Thuraya satellittelefon. Vi gjetter på at telefonsignalene ikke går igjennom en kabel i bakken. Pål Anders i konsentrert passiar midt i ørkenen. Aktivitetsplan 2008 Ferdigforhandlet Til forhandling (dagens leverandør oppgitt) Område jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kulelager SKF Hydraulikkprodukter Servi Lyskilder Oslo Lighting Instrumentering Teck-Skotselv Paller Br. Aarbakk/Gyllsjö/Aven/Glomma Pallen Gassprodukter Yara Kontormøbler Kinnarps/Svenhaug Taxitjenester Oslo Taxi Konvolutter Bongs Stempler Norstamp/SAM Styring, kontroll og overvåking Elteco Multifunksjonsskrivere og kopi Canon/Ricoh Renovasjon Veolia Miljø Pakninger og ventiler Ahlsell/Bagges/James Walker/Otto Olsen VVS-materiell Ahlsell/Brødrene Dahl Hydrauliske rør og rørdeler GS Hydro Handelsstål E.A. Smith Kantine Menigo Foodservice Budtjenester Box Delivery Kurertjenester DHL Kredittkort SEB Kort Trucker Atlet Teleprodukter Kjedehuset Dekk, felger, kjetting Dekkmann/Vianor Flyreiser Norwegian Air Shuttle Blomster Mester Grønn EDB-utstyr Hewlett Packard Bemanningstjenester Kelly Services/Manpower Utløper Brannsikring Firesafe/Thermax Utløper Slanger og verktøy Albert E. Olsen/TESS Utløper jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

8 8 Hvem er vi? TRADEBROKER Stiftelsen Tradebroker, Olaf Helsets vei 1, 0694 Oslo Tel TERJE Terje Fagervik Daglig leder Dir Mob ARNE Arne Billington Senior rådgiver Dir Mob Kjært barn har mange navn... Og navnet skjemmer ingen. Tradebroker-Nytt har hatt samme navn siden det så dagens lys i Kanskje vi kan finne et mer fengende navn? Vi utfordrer leserne til å komme med forslag. Send ditt forslag til: Tradebroker reiseseminar Faksimile av nr 1/1994, Tradebroker-Nytt så dagens lys i oktober Det var bilder på midtoppslaget Hold av 17.og 18. juni! Vi tar sikte på å samle alle reise-relaterte leverandører til et spennende seminar. Informasjon om program, påmelding mv. kommer senere. FRANK Fortsettelse fra side 2 Frank Oulie Jensen Innkjøpssjef Dir Mob THOMAS Thomas Mylén Senior innkjøper Dir Mob LARS Lars Bugge Markedssjef Dir Mob For å være best i alle faser av innkjøpsprosessen, fra innhenting og kvalifisering, til forhandling av tilbud, er det viktig at vi tar i bruk moderne verktøy. Vi er midt i prosessen med å se på dette og håper å kunne starte implementeringen på denne siden av sommeren. Flott. Over til det som dreier seg mer om ledelse. Hvordan er det å få oppgaven med å lede mennesker du tidligere var sidestilt med, sågar rapporterte til? Dette føler jeg har gått forholdsvis problemfritt så langt. Det var Arne som ansatte meg i sin tid og jeg føler at vi jobbet som et team hele tiden da han var daglig leder. Jeg håper og tror at de ansatte i Tradebroker fortsatt føler dette. Jeg har litt plass igjen til rådighet! En programerklæring kanskje? I år så er det fuglas år!!!! For de uinnvidde er Terje ihuga Lillestrøm supporter. Han har ikke veldig mye støtte i den øvrige Tradebrokerstaben.

TRADEBROKERnytt. Kavli nytt medlem

TRADEBROKERnytt. Kavli nytt medlem BN TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2009 Lederen har ordet Utfordrende tider økt kostnadsfokus Tradebroker har gjort opp regnskap for 2008 og den samlede bruken av avtalene ble nesten 2,3 milliarder kroner.

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker

Nytt medlem med nytt navn: Mustadeier Ard nytt medlem i Tradebroker TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2012 Ard investerer i selskaper i ulike bransjer som har potensial til å bli ledende i et definert segment. Datterselskapet Rainpower har utviklet egen turbinteknologi i

Detaljer

TRADEBROKERnytt. Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder. nr. 2 november 2014

TRADEBROKERnytt. Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder. nr. 2 november 2014 TRADEBROKERnytt nr. 2 november 2014 Linda Rønneberg fra NSB valgt til ny styreleder Tradebrokers vedtekter danner føringer for hvem som kan sitte i selskapets styre. Mangeårig styreleder Steinar Wiik fra

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas

Kjøper oss opp i Bevakning. boligalarm best i test. med. Vi lager Reklamefilm. Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nr 2 2011 16. årgang VIBRYR oss Internavis for ansatte og samarbeidspartnere i Nokas Nokas boligalarm best i test Kjøper oss opp i Skandia Bevakning Vi lager Reklamefilm Kontrakt med Jernia 1 VI BRYR oss

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Kvinner, kompetanse og kvalitet

Kvinner, kompetanse og kvalitet Slik har innkjøpsfaget endret seg de siste årene. Kvinner, kompetanse og kvalitet De er kompetente, de er nytenkende og de sitter på en viktig strategisk stilling i forhold til bedriftens resultat. Langt

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange!

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange! PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 April 2015 Hasse Kristiansen er KPMGs nye cyberkriger: Trusselbildet endrer seg hele tiden Regnskap: Innsparinger, efaktura og ny regnskapslov Ny i styret?

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer