Tradebroker Nytt. Lederen har ordet. Ny markedssjef. nr. 1 april/mai 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tradebroker Nytt. Lederen har ordet. Ny markedssjef. nr. 1 april/mai 2008"

Transkript

1 Tradebroker Nytt nr. 1 april/mai Lederen har ordet Revitalisert Tradebroker-Nytt Som sikkert mange har registrert har Tradebroker styrket organisasjonen med en markedssjef, Lars Bugge. Lars er presentert nedenfor. Tradebroker ønsker med dette å styrke sin utadrettede virksomhet og som en del av dette, styrke profilen utad. Et naturlig sted å starte er med nyhetsbladet du sitter med i hendene. Trofaste lesere vil merke at endringer allerede er gjort. Flere vil komme, og vi håper dette blir positiv mottatt av våre lesere. 2. milliarder passert! For et år siden uttalte vi at vårt mål var å passere 2 milliarder kroner i omsetning i Med en volumvekst på 20 % klarte vi målsettingen med god margin, og endte på nesten 2,1 milliarder i samlet avtalebruk. Dette er vi meget godt fornøyd med og stolte av! Blikket er allerede rettet mot neste milepæl. Vårt nye mål er å passere 3 milliarder i Tradebroker valgte Lyreco Vi i Tradebroker har inngått samarbeid med Lyreco på kontor- og datarekvisita. Lyreco vant i sterk konkurranse med blant annet Tradebrokers tidligere samarbeidspartnere. Dette har vært en lang og omfattende prosess, hvor vår forhandlingsgruppe har lagt ned mye arbeid. Bytte av leverandør kan være både arbeidskrevende og kostbart. Basert på tilbakemeldinger vi har fått så langt, både fra medlemmer og Lyreco, har skiftet gått ganske smertefritt. Vi er derfor sikre på at vi i denne sammenheng har gjort et godt og riktig valg for en samlet medlemsmasse. Lyreco er for øvrig presentert i denne utgaven av Tradebroker-Nytt. Ny markedssjef Lars Bugge (41) kom til Tradebroker 21. januar i år. Lars er ansatt i en nyopprettet stilling som markedssjef. Administrasjonen består etter dette av fem medarbeidere. Med Lars på plass vil vi styrke vårt fokus på aktiviteter som kan bidra til økt kjennskap og bruk av avtalene. Lars er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (1991) og har erfaring fra dekk- og forlagsbransjen. I Norsk Michelin Gummi hadde han gjennom en femårsperiode stillinger innenfor salg og marketing. De ti siste årene har han vært avdelingsleder i Egmont Serieforlaget AS. Her ledet han produktmiljøet som står bak utgivelser innenfor kategorier som brettspill, pekebøker, aktivitetsbøker, eksperimenter og annen kreativ lek og læring. Merkevarene Damm og Litor tør være kjent for de fleste. Lars vil etter hvert besøke både medlemmer og leverandører for å bli kjent og diskutere fremtidige muligheter og samarbeidsformer. Lars kan kontaktes på tlf / eller

2 2 Terje Fagervik overtar roret Av Lars Bugge For et drøyt år siden trådte TBs mangeårige leder, Arne Billington, et steg til siden. Terje Fagervik ble satt inn som konstituert daglig leder. Nå er det endelig fra 1. januar i år tok Terje fatt på oppgaven med å styre TB mot nye mål. Terje er et kjent fjes for de fleste, både på medlems- og leverandørhold. Han kom til TB i 2000, den gang bedriften var lokalisert i Bygdøy allé og hadde to ansatte. Senere har han opplevd fusjonen med ISAL, flytting til mer hensiktsmessige lokaler, økt bemanning og ikke minst en formidabel vekst i avtalebruken fra mnok til dagens mnok. Terje Fagervik har formelt tatt styringen på Tradebrokerskuta. TBs senior innkjøper, Thomas Mylén, tok på seg oppgaven med å bringe leserne litt tettere på Terje, og intervjuet ham i en ledig stund. Noen harde fakta Terje? Terje Fagervik. 35 år. Bor i Lørenskog. Har jobbet i Tradebroker siden Før Terje kom til Tradebroker jobbet han i tre år i Forsvarets logistikkorganisasjon, men dessverre for ham sluttet han like før de begynte å dele ut sine sjenerøse sluttpakker. Du har fungert som daglig leder en stund. Nå er brikkene falt ordentlig på plass og du har hatt noen uker som fast daglig leder. Hvilke tanker gjorde du deg når denne muligheten bød seg? Jeg har vært i Tradebroker lenge og føler jeg har en god forståelse for våre utfordringer, både i dag og fremover. Jeg mener jeg har de rette egenskapene til å ta Tradebroker videre. Samtidig fremsto denne rollen med større og enda mer spennende utfordringer. Det var ingen vei utenom å melde min interesse for stillingen. TB har hatt en kraftig økning i avtalebruken de siste årene. I 2007 ble mnok passert med god margin. Hvordan ser du for deg TBs videre utvikling mht omsetning og hva skal til for å komme dit? Det eneste som er helt sikkert er Det eneste som er helt sikkert er at potensialet er betydelig større enn dagens omsetning. at potensialet er betydelig større enn dagens omsetning. De siste årene har vi opplevd vekst på over 20 % årlig. Jeg tror det blir vanskelig å fortsette med samme veksttakt fremover, men vi har klare mål om å få til ytterligere vekst. Sentrale stikkord i denne sammenheng er økt bruk av eksisterende avtaler, etablering av avtaler innenfor nye vare- og tjenesteområder, samt rekruttering av nye medlemmer. Tradebroker har et aktivt styre og jeg har forstått at samspillet her fungerer godt. Hvilke satsningsområder skal fokuseres? I vår strategi- og handlingsplan for inneværende år er det spesielt tre ting jeg har lyst til å nevne. Det første er økt lojalitet til avtalene. For å få best mulig betingelser i avtalene, må vi i administrasjonen ha medlemsmassen i ryggen. Historien viser at dette gir best resultater, nå sist med Lyreco innenfor kontor- og datarekvisita. Dette skal bli enda bedre fremover. Det neste er å sørge for at avtalene har et nordisk fokus og dermed kan benyttes av medlemsbedriftenes datter- eller søsterselskaper på tvers av landegrensene. Vi er godt i gang med dette arbeidet, og for alle nye avtaler er dette et punkt på forhandlingsagendaen. Det siste jeg vil nevne er at Tradebroker skal være langt fremme mht å benytte E-sourcingsverktøy. Fortsettelse siste side

3 3 Neas alt du trenger innen eiendom FAKTA Firmanavn: Neas ASA, Adresse: Vollsveien 13H, Postboks 183, 1325 Lysaker, Hovedkontakt: Roger Ramstad, tel , Forretningsområde: Facility Management Etablert år: 1988 Nøkkeltall 2007: Oms. 325 mnok, Engasjert på eiendommer og 4 mill m2, kunder Ant. ansatte: ca 360 Av Lars Bugge Påstanden i overskriften er ingen overdrivelse. Produkt- og tjenestespekteret til Neas er stort, og med en spennvidde fra strategisk rådgiving til praktiske servicetjenester. Hvis du som eiendomsbesitter eller leietaker ikke har tenkt på det, kan du være sikker på at Neas har gjort det. Outsourcing er stikkordet. Undertegnede jobbet i Aftenposten den gang bedriften holdt seg med eget snekker-, rørleggerog elektrikerverksted, eget vaskeri, sågar egne heismontører. Egendrevet kantine og eget rengjøringspersonale var en selvfølge. Det er ingen fleip. Ikke er det fjern historie heller. Facility Management (FM) er et relativt ferskt begrep. Tanken om outsourcing eldre. Tiden er forbi da outsourcingsvinden tok som kraftigst, og bedriftene trodde de kunne sette ut enhver funksjon. Med FM har dette funnet sin form. Bransjen er enig om at hva som ligger i begrepet, faktisk finnes det funksjoner høyst strategisk. Interessen for Tradebroker ble etter hvert en naturlig konsekvens av dette. Jeg ble kjent med Tradebroker når jeg jobbet i Posten og har lenge ønsket medlemskap. Vi har et strategisk fokus på innkjøp, men har dessverre manglet nødvendig volum inntil nå, forteller Roger Ramstad, direktør for Facility services. Vi mener vi kan bli et godt medlem i Tradebroker, med bred avtalebruk. Vi skal vurdere enhver avtale med åpne øyne. Jeg tror også Tradebroker kan ha nytte av oss i og med at vi tar leverandørmarkedet på pulsen daglig, fortsetter han. Et sentralt Neas-trekløver samlet ved inngangen til selskapets lokaler på Lysaker f.v. ser vi Roger Ramstad, Bjørn Brun og Dag Tore Hansen. en EU-standard. Det fokuseres på ikke-strategiske funksjoner, ofte samlet, med frigjorte ressurser til kjernevirksomheten som resultat. Neas er en betydelig aktør i det norske markedet. De angriper kundenes ikke-strategiske Tor Rønhovde (til høyre), CEO i Neas og Terje Fagervik fra TB er svært fornøyde med Neas nye status som TB-medlem. Vi avslutter besøket hos Neas med noen minutter sammen med CEO i selskapet, Tor Rønhovde. Dette gjør oss overbevist om at medlemskapet er forankret til topps et godt godt utgangspunkt for suksess!

4 4 Ny avtale på kontor- og datarekvisita - Lyreco satser tungt på Tradebroker FAKTA Firmanavn: Lyreco, Adr: Sandstuveien 70D, 0680 Oslo Morselskapet Marly, Frankrike Hovedkontakt: Helle Søgaard, tel , Kontaktdata: tel , faks , Etablert år: 1998 (Stormdal ble kjøpt). Morselskapet etabl. i 1926 Nøkkeltall 2007: Oms. 220 mnok/ kunder/ daglige forsendelser Ant. ansatte: 125 i Norge/ globalt salgsinnsatser og organisering. Vi er nysgjerrige på Lyrecos motivasjon for å gå etter en så stor avtale. Fortell! Lyreco har vært trygt plassert som nr 5 i Norge. Det er ingen hemmelighet at vi ikke er fornøyd med dette, og vi har en offensiv omsetningsløft på nesten 50% på relativt kort tid. Dette krever mange tilpasninger. Hva har dere fortatt dere? Vi har forberedt oss godt på alle områder. For flere nøkkelpersoner har det nærmest vært døgnkontinuerlig jobbing i lang tid. Samlet har vi styrket Av Lars Bugge Kontorprodukter er et område som fanger medlemsbedriftenes interesse på bred front. Lyreco vant kampen om å få levere til Tradebrokers medlemmer de neste tre årene. TB-nytt har besøkt en stolt og entusiastisk Helle Søgaard i deres lokaler på Ryen i Oslo. Helle er salgssjef med koordinerende ansvar for våre medlemsbedrifter. Hun forteller om en bedrift som har gjennomgått store forandringer siden Lyreco kom på banen og kjøpte Stormdal i Fokuset er rendyrket mot kontorprodukter og konseptet håndteres likt i alle de 29 landene Lyreco er tilstedeværende, både mht produkter, logistikk, Helle Søgaard er salgssjef i Lyreco og hovedkontakt mot Tradebroker. strategi som går på å sikre oss større markedsandeler. Dette er viktig for å utnytte fordelene i konseptet vårt fullt ut, sier Helle. Avtalen med Tradebroker har potensial i seg til å gi Lyreco et bemanningen med 10 mennesker, alle innenfor salg, kundesenter og lager. Vi har et unikt salgsapparat med hele 75 dedikerte medarbeidere, forteller hun med fokus på hele. Dette fokuset på salg, og salgsrelaterte oppgaver, er

5 5 helt nødvendig for at vi skal kunne nå våre løfter til kunden. Behovet for mer plass meldte seg også, og vi har leid ekstra lager og bygget en mesanin. Nå ble jeg nysgjerrig. Hvilke løfter snakker vi om? Vi har lovet alle våre kunder det vi kaller 3x99, kall det gjerne stilkarakterer. Leveringsdyktigheten skal være 99 %, 99% av alle ordre skal leveres neste dag og levert ordre skal være 99% korrekt, eller maks 1% feilplukk om du vil. Dette høres ut som ambisiøse og kostbare løfter. Klarer dere å etterleve dem? La meg med en gang si at dette ikke er tomme løfter. Vi har definert dette som prioriterte konkurranseparametre og vi måler og rapporterer på dem daglig. Jeg sier ikke at vi ligger over 99% alltid, men tett på, og hyppig måling bringer oss raskt på sporet igjen. Vi har ca produkter i vår katalog. Alle disse er lagerførte, og da med et oppjustert lager som følge av TB-avtalen. Videre har vi tilpasset oss kundenes bestillingsmønster, med en cut-off så sent som kl 17. En ordre kl skal leveres dagen etter. 3x99 er transparente måltall som vi går igjennom med medlemmene i møter. Avtalen har så vidt trådt i kraft. Har du noen solskinnshistorier å komme med? Når du spør direkte vil jeg trekke frem Ergogroup (Posten). Her har vi gjennomført en helt optimal prosess. Vi kom raskt i mål og har funnet frem til en måte å jobbe sammen på som er effektiv for begge parter. Menneskene der var meget imøtekommende fra første kontakt og fortjener honnør for det. Og et hjertesukk? Det må være at døgnet kun har 24 timer. Vi ser dette som en stor og positiv utfordring og har ikke alltid klart å håndtere alle som er positive og vil handle slik vi ønsker. Jeg tror dette er en følelse vi har internt, mer enn et reelt problem kommer til å bli et fantastisk år takket være alle de positive medlemmene. En oppfordring til slutt? Se på avtalen, vurder den og ta kontakt! Og husk at vi har nordisk fokus og tilsvarende betingelser for medlemmene i både Sverige og Danmark. Kundesenteret - hjertet i Lyreco..? I hvert fall er det kundesenteret, leder Jan E. Larsen, har som sitt hjertebarn. Dette er en drillet gjeng på 10 medarbeidere som gjør alt for kundene. Jan kan fortelle at de slår målet om å besvare 90 % av alle telefoner innen 15 sekunder med god margin Test oss! er hans ubeskjedne oppfordring. Senteret tar i mot anrop årlig og registrerer varelinjer. Tradebrokers utsendte ble mektig imponert over hvordan man kan gjøre kundenes ringemønster, Avis tilbake Tradebroker har nylig inngått avtaler med Avis og Europcar på leiebil. Begge avtaler løper ut Avis har vært leverandør til Tradebroker i mange år, men ble ikke valgt ved forrige korsvei. Nå er de imidlertid tilbake i folden, fulle av pågangsmot. Vi er sikre på at samarbeidet blir minst like godt denne avtaleperioden som tidligere, og ønsker lykke til i arbeidet med medlemmene. sesongvariasjoner osv. til en vitenskap som grunnlag for rett bemanning. Halvparten av Lyrecos kundesentermedarbeidere samlet på et brett. De blide jentene som håndterer din henvendelse er Gro Hegna, Christina Hellstrøm, Heidi Pedersen, Gunn Wilhelmsen og Kristin Efjestad.

6 6 Vizada nytt høyteknologisk medlem hjelpe mennesker i nød, eller for å gi deg de siste nyhetene. forteller at man fra disse, samt øvrige kapasiteter andre steder i verden, kan ta ned signaler uansett hvor en er på jorden. Den ene er faktisk i Norge, nemlig på Eik i Rogaland. FAKTA Firmanavn: Vizada AS, Adresse: Snarøyveien 30, M6e, 1331 Fornebu Hovedkontakt: Cato Steffensen, tel , Etablert år: Røtter tilbake til 1976 da Eik Jordstasjon ble etablert, Nøkkeltall 2007: Oms. USD 650 mill Antall ansatte: ca 800 globalt Av Lars Bugge Satellittkommunikasjon ganske høytsvevende? Faktum er at dette er tettere på oss enn vi kanskje er klar over Vizada er involvert når du ser Tour de France og Rally Dakar, eller ferske nyheter fra CNN. Vizada og CNN vant faktisk en Emmy i 2007 Technological Awards for mobile satellittjenester. De første sporene av det som etter hvert har blitt en del av dagens Vizada så vi allerede i Funn av olje i Nordsjøen bød på utfordringer mht kommunikasjon. Det fantes ingen fast, fysisk infrastruktur slik at satellittkommunikasjon var eneste løsning. Mangelen på infrastruktur er den ene av to røde tråder i Vizadas virksomhet. Den andre er sikker kommunikasjon. Signaler i lufta er tryggere som informasjonsbærere enn en fysisk kabel. Når det f.eks. inntreffer en katastrofe et sted i verden rykker flere av Vizadas kunder ut, med utstyr og kommunikasjonsløsninger for å Ingen parabol for husveggen! de største har en diameter på 18 meter. Fire gigantiske jordstasjoner, med antenner med diameter opptil 18 meter, er selve grunnmuren i Vizada. Cato Steffensen, Purchasing Manager i selskapet, TB-nytt vil vite litt om Vizadas motivasjon for medlemskapet i TB? Cato Steffensen er soleklar; Jeg kjenner TB godt fra innsiden og vet hva de er gode for. I forbindelse med at vi ble solgt ut av Telenor ble vi avskåret fra å benytte alle Telenors avtaler. Videre er det en overordnet, strategisk, beslutning i Vizada om at avtaler skal outsources, der det er mulig. Vi skal ha fokus på vår kjernevirksomhet. Og så er det Cato Steffensen et kjent fjes for mange leverandører og medlemmer.

7 7 jo ingen hemmelighet at tid er en knapphetsfaktor. Han fortsetter videre: Vi vil ha et løpende behov for å benytte en rekke av TB-avtalene, men et ekstra stort behov utover i 2008 som følge av at vi skal flytte til nye lokaler på Lysaker Torg. Redaksjonen er sikre på at det fnnes muligheter for svært mange av våre leverandører hos Vizada og gleder oss til å se resultatene etter hvert som man kommer i gang. Vizada + Pål Anders Ullevålseter = sant! Pål Anders Ullevålseter vet hva som kreves av utstyret. Han aksepterer ikke at noen sier du befinner deg i et område uten dekning!. Store deler av kraftprøven Paris Dakar foregår i ørkenen eller i annen uberørt villmark. Men teamet må fungere, og da må man kommunisere. Det er et komplisert samspill, men med Vizada som støttespiller er dette i de beste hender. Pål Anders kan ringe på vanlig måte, med en litt uvanlig telefon en Thuraya satellittelefon. Vi gjetter på at telefonsignalene ikke går igjennom en kabel i bakken. Pål Anders i konsentrert passiar midt i ørkenen. Aktivitetsplan 2008 Ferdigforhandlet Til forhandling (dagens leverandør oppgitt) Område jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Kulelager SKF Hydraulikkprodukter Servi Lyskilder Oslo Lighting Instrumentering Teck-Skotselv Paller Br. Aarbakk/Gyllsjö/Aven/Glomma Pallen Gassprodukter Yara Kontormøbler Kinnarps/Svenhaug Taxitjenester Oslo Taxi Konvolutter Bongs Stempler Norstamp/SAM Styring, kontroll og overvåking Elteco Multifunksjonsskrivere og kopi Canon/Ricoh Renovasjon Veolia Miljø Pakninger og ventiler Ahlsell/Bagges/James Walker/Otto Olsen VVS-materiell Ahlsell/Brødrene Dahl Hydrauliske rør og rørdeler GS Hydro Handelsstål E.A. Smith Kantine Menigo Foodservice Budtjenester Box Delivery Kurertjenester DHL Kredittkort SEB Kort Trucker Atlet Teleprodukter Kjedehuset Dekk, felger, kjetting Dekkmann/Vianor Flyreiser Norwegian Air Shuttle Blomster Mester Grønn EDB-utstyr Hewlett Packard Bemanningstjenester Kelly Services/Manpower Utløper Brannsikring Firesafe/Thermax Utløper Slanger og verktøy Albert E. Olsen/TESS Utløper jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

8 8 Hvem er vi? TRADEBROKER Stiftelsen Tradebroker, Olaf Helsets vei 1, 0694 Oslo Tel TERJE Terje Fagervik Daglig leder Dir Mob ARNE Arne Billington Senior rådgiver Dir Mob Kjært barn har mange navn... Og navnet skjemmer ingen. Tradebroker-Nytt har hatt samme navn siden det så dagens lys i Kanskje vi kan finne et mer fengende navn? Vi utfordrer leserne til å komme med forslag. Send ditt forslag til: Tradebroker reiseseminar Faksimile av nr 1/1994, Tradebroker-Nytt så dagens lys i oktober Det var bilder på midtoppslaget Hold av 17.og 18. juni! Vi tar sikte på å samle alle reise-relaterte leverandører til et spennende seminar. Informasjon om program, påmelding mv. kommer senere. FRANK Fortsettelse fra side 2 Frank Oulie Jensen Innkjøpssjef Dir Mob THOMAS Thomas Mylén Senior innkjøper Dir Mob LARS Lars Bugge Markedssjef Dir Mob For å være best i alle faser av innkjøpsprosessen, fra innhenting og kvalifisering, til forhandling av tilbud, er det viktig at vi tar i bruk moderne verktøy. Vi er midt i prosessen med å se på dette og håper å kunne starte implementeringen på denne siden av sommeren. Flott. Over til det som dreier seg mer om ledelse. Hvordan er det å få oppgaven med å lede mennesker du tidligere var sidestilt med, sågar rapporterte til? Dette føler jeg har gått forholdsvis problemfritt så langt. Det var Arne som ansatte meg i sin tid og jeg føler at vi jobbet som et team hele tiden da han var daglig leder. Jeg håper og tror at de ansatte i Tradebroker fortsatt føler dette. Jeg har litt plass igjen til rådighet! En programerklæring kanskje? I år så er det fuglas år!!!! For de uinnvidde er Terje ihuga Lillestrøm supporter. Han har ikke veldig mye støtte i den øvrige Tradebrokerstaben.

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

SEB Kort. Anders Brækken, Salgssjef Aud Brouwer, Markedssjef. Tradebroker Rådsmøte 11.06.09

SEB Kort. Anders Brækken, Salgssjef Aud Brouwer, Markedssjef. Tradebroker Rådsmøte 11.06.09 SEB Kort Anders Brækken, Salgssjef Aud Brouwer, Markedssjef Tradebroker Rådsmøte 11.06.09 1 SEB Kort Leverer betalings- og fakturakonsepter innenfor reise og innkjøp Eurocard og Diners Club er våre kjerneprodukter

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging

Strategisk kompetanseplanlegging Strategisk kompetanseplanlegging Radisson BLU, Bodø 21. februar 2012 Åsbjørn Vetti seniorrådgiver og daglig leder Hva skal være resultatet av vår kompetanseplanlegging (eller hva er kjennetegnene på at

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kontor for innkjøp Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser E-handel brukerkonferanse 21.-22. mars 2012 Kjetil Skog Universitetet

Detaljer

Dette er Ditt Apotek. - vi gir deg bedre helse

Dette er Ditt Apotek. - vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre om Ditt Apotek Dette er Ditt Apotek - vi gir deg bedre helse - vi gir deg bedre helse Ditt Apotek - et kjedesamarbeid for frittstående apotek. Det norske apotekmarkedet er i dag

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

Outsourcing i Posten - utfordringer og erfaringer med konkurranseutsetting av lønns- og personaltjenester

Outsourcing i Posten - utfordringer og erfaringer med konkurranseutsetting av lønns- og personaltjenester Outsourcing i Posten - utfordringer og erfaringer med konkurranseutsetting av lønns- og personaltjenester Svalaug Handagard Posten Norge AS 2011.08.25 1 Posten Norge AS Agenda Posten Norge Prosessen vi

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser

Arendalsuka 13. august 2015. Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser Arendalsuka 13. august 2015 Anleggsbransjen i ferske tall, fakta og analyser MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 2 000 små, mellomstore og store bedrifter.

Detaljer

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling

SESJON 3. Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling SESJON 3 Bedre anskaffelser gjennom ny digital samhandling Agenda sesjon 3 A. Total make over eller bare ny innpakning? Seksjonssjef André Hoddevik, Difi B. Ny Doffin. Enklere og bedre! Managing Director

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor 1 Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor Bransjedagen 2014, Facility Management Bjarne T. Haugen 2 Målet og drømmen Offentlig sektor- et mulighetenes marked på 50 MRD

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

KASK Inkubator Avslutning i Varberg 24.10.2012

KASK Inkubator Avslutning i Varberg 24.10.2012 KASK Inkubator Avslutning i Varberg 24.10.2012 Business Incubation og implementering av Disruptive Innovation Mål for KASK inkubator: Forsterke inkubatorenes muligheter for å akselerere bedriftenes vekst

Detaljer

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 Agenda Skatteetaten ehandel Hvorfor, Hvordan og Hva Implementering hva har vi gjort og hvorfor gjør vi som vi gjør? Suksesskriterier

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Nytt fokus på E-handel

Nytt fokus på E-handel Nytt fokus på E-handel Knut Anders Fossum Fylkesmannen i Hedmark Fagdag DFØ, E- handel 29. august 2013 Fylkesmannens roller Sektor myndighet, veileder og pådriver Samordning Rettssikkerhet Initiativ og

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå ( har de ikke alltid gjort det?) Wittusen & Jensen -Etablert 1897 -Leverandør

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

INNKJØP SOM GIR MERSMAK

INNKJØP SOM GIR MERSMAK Kontaktinformasjon Vår administrasjon har kontor på Skøyen i Oslo. Vi er totalt 10 ansatte i Nores, likt fordelt mellom Norge og Sverige. Vi som jobber for Nores Norge, er: Eilif Andreassen Administrerende

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

www.fiboline.no 18.02.2012 Gjett tre kort Mastermind www.fiboline.no Resultat i matematikk på kunnskapsnivåer, 8.trinn Utstyr En kortstokk

www.fiboline.no 18.02.2012 Gjett tre kort Mastermind www.fiboline.no Resultat i matematikk på kunnskapsnivåer, 8.trinn Utstyr En kortstokk Foreldrene betyr all verden! Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI www.fiboline.no Utstyr En kortstokk Gjett tre kort Regler Et spill for 2 3 spillere eller for en stor gruppe En person trekker tre kort

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Fra utleier til serviceleverandør

Fra utleier til serviceleverandør Fra utleier til serviceleverandør Atle Sundøy Hva skjer i mange norske virksomheter? Gode tider og mangel på ressurser 1. Konsentrasjon om kjernevirksomhet 2. Krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Ledelse i sykehus og ledelse i velferdsstaten Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Våre hovedinstitusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere

Detaljer

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT

STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT STATUS OG UTFORDRINGER HOS FJELLKRAFT/NORDKRAFT Historikk Nordkraft AS Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet.

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer

Lean i divisjon Post. Ledelse ved Lean implementering. Tore K Nilsen, konserndirektør Lean Forum Oslo, 17. april 2012

Lean i divisjon Post. Ledelse ved Lean implementering. Tore K Nilsen, konserndirektør Lean Forum Oslo, 17. april 2012 Lean i divisjon Post Ledelse ved Lean implementering Tore K Nilsen, konserndirektør Lean Forum Oslo, 17. april 2012 Introduksjon Om Posten og divisjon Post Vår situasjon og hvordan vi håndterer den Vårt

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no august 215 Besøk siste 12 måneder 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 452 344 49 74 449 65 55 55 495 921 481 537 662 44 695 446 777 779 825 391 75 576 94 692 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Agenda Hvorfor kommunikasjon som måleparameter? Kommunikasjon i UNNs omstillingsprosess Dialogavtalen med lederne Målområder

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no februar 215 12 1 8 6 4 2 662 44 695 446 Besøk siste 12 måneder 1 4 68 1 1 72 1 31 453 1 42 169 94 692 777 779 825 391 912 38 92 189 75 576 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Vi bruker stadig mer tid på medier...

Vi bruker stadig mer tid på medier... Vi bruker stadig mer tid på medier... ...og mediene kommer og tar oss! 30.000.000 APP ER LASTET NED HVER DAG! Tablet Social Forside Rekruttering Mobil websider Events TV konkurranser Responsiv E-handel

Detaljer

Drive rive og bygge på samme tid

Drive rive og bygge på samme tid Drive rive og bygge på samme tid Prosjekt fra 2010 til 2013 Bygget 4000 m2 og 3800 m3 Varmepumper på 30-40 000 l/m De fleste settefisk utbygginger bygges med en biomasse oppbygging «i nakken». Den biomassen

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011

HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 HOTELLMARKEDET PR. 31. OKT 2011 Noen highlights fra denne rapport: Pr. 31. oktober ligger landets REVPAR 4.5 % over samme periode 2010. Det er all time high når det gjelder antall solgte rom etter 10 måneder

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Endring hva er problemet - egentlig? BLT?

Endring hva er problemet - egentlig? BLT? Endring hva er problemet - egentlig? BLT? Reell forbedring betyr som hovedregel ikke mer av det samme Endrer på HVORDAN vi jobber. Ikke mer av det samme. Må dekke et reelt behov Fører til målbart BEDRE

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13

ENDRING OG LEDELSE. Flytting av grenser på sykehus. Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997. onsdag 11. september 13 ENDRING OG LEDELSE Flytting av grenser på sykehus Frode Heldal frode.heldal@hist.no 477 50 997 NY TEKNOLOGI Sektoren er svært teknologibasert IT, IKT og ny teknologi gjennomsyrer hverdagen Innovasjon og

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

HVA HAR LYKKES/FEILET VED INNFØRINGEN AV ET FORBEDRINGSPROGRAM I GLAVA?

HVA HAR LYKKES/FEILET VED INNFØRINGEN AV ET FORBEDRINGSPROGRAM I GLAVA? HVA HAR LYKKES/FEILET VED INNFØRINGEN AV ET FORBEDRINGSPROGRAM I GLAVA? 1 Agenda Kort informasjon om GLAVA VÅR TPM (LEAN) REISE OPPSUMMERING 2 Kort informasjon om Glava GLAVA ble startet 1935 Selskapet

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv

Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv Optimal elektronisk samhandling - nyttige erfaringer sett fra en leverandørs perspektiv DIFI s brukersamling om e-handel Clarion Hotel Royal Christiania 18.9.2012 Bjørn Ola Børrestuen, Wittusen & Jensen

Detaljer

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen

Elektronisk faktura. Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014. Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon. Olav Astad Kristiansen Elektronisk faktura Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 29. Oktober 2014 Olav Astad Kristiansen Agenda Hvorfor elektronisk faktura Status for EHF Nyheter/fremtid

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin

STILLINGSANNONSER. Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin 2015 STILLINGSANNONSER Priser, formater og spesifikasjoner for annonsering i Dagens Medisin DAGENS MEDISIN informasjon Om oss Dagens Medisin er Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet. Avisen

Detaljer

Markedskonferansen 2012

Markedskonferansen 2012 Markedskonferansen 2012 Nødvendig strategiprosess for alle kraftleverandører? Hvilke strategiske momenter må man ta stilling til? 1 Hva er det motsatte av strategi? 2 Håp. 3 Hva vil kjennetegne fremtidens

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no 33 10. august Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 12 kg 23 kg

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Aktører i markedet Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Innhold noen hovedtall hva omfatter Facility Management og Facility

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 16 15. april Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg 34 kg

Detaljer

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF

MEDIEHÅNDTERING. Arbeidsdokument for NBLF MEDIEHÅNDTERING Arbeidsdokument for NBLF Dokumentet er i hovedsak utarbeidet for den mediehåndtering som sentralstyret til NBLF utover i forbindelse med saker som ligger innenfor NBLF s strategidokument.

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fra krambu til digital kremmer med blikk for gode løsninger

Fra krambu til digital kremmer med blikk for gode løsninger Fra krambu til digital kremmer med blikk for gode løsninger Det digitale landhandleri Audun Løhre Daglig Leder 21. april 2016 Dette er Gausdal Landhandleri 15 varehus i Oppland, Hedmark og Akershus 1 milliard

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing

Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing Hva er LEAN? Ole Løland TrioVing LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte. LEAN er et tankesett som leder til kontinuerlige forbedringer utført av alle ansatte.

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

INNKJØP AV TURBINER OG INFRASTRUKTUR KONSEKEVENSER VED MANGELFULL PLANLEGGING

INNKJØP AV TURBINER OG INFRASTRUKTUR KONSEKEVENSER VED MANGELFULL PLANLEGGING INNKJØP AV TURBINER OG INFRASTRUKTUR KONSEKEVENSER VED MANGELFULL PLANLEGGING Espen Borgir Christophersen Prosjektleder Rambøll Wind & Towers +47 901 64 172 ebcosl@ramboll.com 1 PLANLEGGING Utredninger,

Detaljer