MINIMAL RESIDUAL DISEASE (MRD) VED ALL OG AML. Bjørn Tore Gjertsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINIMAL RESIDUAL DISEASE (MRD) VED ALL OG AML. Bjørn Tore Gjertsen"

Transkript

1 MINIMAL RESIDUAL DISEASE (MRD) VED ALL OG AML Bjørn Tore Gjertsen

2 Minimal Residual Disease (MRD) Definisjon: En liten mengde leukemiske celler i benmargen tiltross for at pasienten oppfyller kriteriene for komplett remission.

3 MRD ved akutt lymfatisk leukemi (ALL) flow cytometri Kvantitativ PCR o BCR-ABL o T-celle receptor o B-celle receptor

4 MRD ved ALL Hos yngre pasienter (<60 a r) bør man forsøke a definere leukemispesifikke markører med immunfenotypisk eller molekylærgenetisk metode ved diagnosetidspunkt, og følge MRD-niva et under behandlingen. NOPHOprotokollen har egne retningslinjer. MRD vurderes som negativ ved verdier <0.1% leukemiceller. Ved B- forstadie-all brukes vanligvis flowcytometri, og ved T-ALL PCR av T-celle reseptor. Dersom man ikke finner MRD markør ved anbefalt metode, brukes alternativ metode (PCR for B-forstadie- ALL og flowcytometri for T-ALL).

5 MRD ved ALL Beinmargsaspirat av pasienter <60 a r utenom NOPHO protokollen: etter avsluttet induksjon (ca dag 29), ved avsluttet konsolidering (før oppstart av vedlikeholdsbehandling i Hammersmith 82 rundt dag , og ved 12 mndr etter diagnosetidspunkt (evidensgrad D).

6 MRD ved ALL Tidlig behandlingsrespons med restleukemi i marg <5% dag 29 er assosiert med god prognose. I NOPHOprotokollen defineres dette som mindre enn 5% blaster i beinmarg, verifisert med flow cytometri.

7 Økende MRD (1 log eller mer) tyder pa svært høy risiko for tilbakefall.

8 ALL: Kriterier for høy risiko for residiv basert pa MRD etter kjemoterapi Persisterende leukemi (>5% leukemiceller i beinmarg undersøkt med cytologi og MRD-analyse) i marg dag 29 (4 uker) etter behandlingsstart. Dag MRD>0,01%. Bekreftes med gjentatt prøve. Vedvarende positivt eller stigende MRD signal > dag 100.

9 MRD og allo-sct ved ALL Dersom restleukemi <5 % i marg dag 29 og negativ MRD dag 80, anbefaler vi a vurdere allogen stamcelletransplantasjon dersom pasienten i tillegg har to eller flere høyrisikofaktorer, f.eks. komplekse avvik og leukocytter i perifert blod >30 x 10 9 /L (evidensgrad C)

10 ALL: MRD-kontroll etter konsolidering Hos MRD-negative pasienter med donor hvor man velger a ikke transplantere i første komplette remisjon (CR1), og hvor det var høyrisikofaktorer til stede ved diagnosetidspunkt, bør man ma le MRD hver 3. ma ned (ved start av hver vedlikeholdssyklus) det første a ret etter avsluttet konsolidering.

11 MRD (FCM/NPM1) H132 AML y

12 MRD (FCM/NPM1) H132 MRD analysis performed

13 HOVON 132 Secondary objectives part A To evaluate the treatment effects according to MRD measurements following therapy by standardized sampling of marrow/blood following remission induction treatment To compare CIR after autohsct according to molecular markers and MRD measurements Part B To evaluate the efficacy of lenalidomide as post- remission therapy to prevent relapse in all randomized patients, but also in relationship with the distinctive risk categories of AML (as based on cytogenetics and molecular genetics) and MRD estimates

14 MRD ved akutt myelogen leukemi (AML) flow cytometri Kvantitativ PCR

15 MRD med flow cytometri ved AML Immunfenotype som kan anvendes for MRDoppfølgning: ca 90% Følsomhet: 1 AML celle per friske beinmargsceller Variasjon i følsomhet avhengig av hvor mye leukemiens immunfenotype skiller seg fra den normale myelopoiese, og hvor mange celler som analyseres

16 Ved prøve for MRD-analyse bør den første delen av avspiratet etter morfologi brukes til flowcytometrisk analyse for å unngå blodtilblanding

17 Påvist MRD er en risikofaktor for tilbakefall Buccisano F, et al. Blood 2010 San Miguel JF et al. Blood 2001

18 MRD påvist etter avsluttet konsolideringsfase har større prognostisk betydning enn MRD etter induksjonsbehandling Buccisano F et al. Haematologica Kern W et al. Blood 2004

19 Forekomst av MRD etter to kurer kan skille ut pasienter med dårlig prognose. Grenseverdi: MRD-positiv dersom MRD 0,1% HOVON: Terwijn M et al. J Clin Oncol 2013 NOPHO upublisert

20 P values for relapse by cut points for The percentage of minimal residual disease (MRD)-positive patients (using corrected leukemia-associated phenotypes (LAP)-positive values 1 st Cycle n=164 2 nd Cycle n=183 After consolidation therapy n=121 Terwijn M et al. J Clin Oncol 2013

21 Relapse incidence (RI) by minimal residual disease (MRD) 1 st Cycle 2 nd Cycle After consolidation therapy Risk classification after cycle 2, good risk Terwijn M et al. J Clin Oncol 2013

22 Allo-SCT og flow cytometrisk MRD Etter konsolideringsbehandling: Data støtter allo- SCT ved MRD, men er ikke bekreftet i prospektive studier. Terwijn M et al. J Clin Oncol 2013 Laane E et al. Haematologica 2006

23 Forekomst av MRD påvirker ikke beslutning om allo- SCT vid høyriskgenetikk eller om pasienten har responsrelaterte høyriskfaktorer

24 Pasienter som er MRD-positive før allo-sct har større risiko for tilbakefall enn de som er MRDnegative Walter RB et al. J Clin Oncol 2011

25 MRD og leukemispesifikke molekylære markører RQ-PCR for t(15;17)(q22;q21) (PML-RARA), t(8;21)((q22;q22) (RUNX1-RUNX1T1) inv16(p13q22)/t(16;16)(p12;q22) (CBFB-MYH11), NPM1-mutation samt WT1 Cilloni D et al. J Clin Oncol 2009 Holand P, Ommen HB. Blood 2011 t(15;17)(q22;q21) (PML-RARA) ved høyrisk-apl

26 Forslag til retningslinjer for MRD ved AML MRD målt med flow cytometri bør utføres på pasienter med lav- og intermediær-riskgenetikk etter to kurer og etter avsluttet konsolidering. (evidensgrad C) MRD målt til 0,1% er positiv og MRD <0,1% er negativ. (C) MRD er unødvendig hos pasienter med høyriskgenetikk. (B) MRD bør utføres i beinmargsprøve som tas før allo- SCT, også hos pasienter med høyriskgenetikk. (C)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Forskningsbasert forbedring av kreftbehandling

Forskningsbasert forbedring av kreftbehandling Forskningsbasert forbedring av kreftbehandling Viktige fremskritt i behandlingen av blodkreftsykdommene Blodkreftsykdommene Akutt myelogen leukemi Akutt promyelocyttleukemi Akutt lymfatisk leukemi Kronisk

Detaljer

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer

Neuromyelitis optica 2057 61

Neuromyelitis optica 2057 61 Oversiktsartikkel Neuromyelitis optica 2057 61 BAKGRUNN Neuromyelitis optica (NMO) er en sjelden autoimmun inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som hovedsakelig kjennetegnes av residiverende optikusnevritt

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod

Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod SMM-rapport Nr. 4/2003 Terapeutisk bruk av hematopoietiske stamceller fra navlestrengsblod Medisinsk metodevurdering basert på egen litteraturgranskning 3 Forord Senter for medisinsk metodevurdering (SMM)

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Kriterier ved validering av en metode for kostholdsundersøkelser Når er validiteten til en metode tilfredsstillende?

Kriterier ved validering av en metode for kostholdsundersøkelser Når er validiteten til en metode tilfredsstillende? Norsk Epidemiologi 2000; 10 (1): 17-24 17 Kriterier ved validering av en metode for kostholdsundersøkelser Når er validiteten til en metode tilfredsstillende? Lene Frost Andersen Institutt for ernæringsforskning,

Detaljer

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?

Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet? Av Inger Cathrine Kann, Søren Brage, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune 1 Sammendrag I artikkelen beskriver vi resultater fra en analyse av gradert

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Hvilke endringer i drikkemønster hos problemdrikkere kan forventes etter behandling?

Hvilke endringer i drikkemønster hos problemdrikkere kan forventes etter behandling? FANNY DUCKERT Hvilke endringer i drikkemønster hos problemdrikkere kan forventes etter behandling? Evalueringsstudier av alkoholbehandling inneholder ofte lite informasjon om det faktiske drikkemønsteret

Detaljer

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012:

1. Lovgrunnlaget. Revisjon oktober 2012: 1 Bakgrunnsnotat om kunnskapsgrunnlaget for Norsk Industris veiledning om bruk av Computertomografi (CT) ved helseundersøkelser med hensyn på lungesykdommer Revisjon oktober 2012: Omtalen av asbestforskriften

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur.

Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Sammenheng mellom CO 2 og temperatur. Odd Vaage, forsker Jan-Erik Solheim, professor (emeritus) I kommentarer til innlegg om klimaet i forskning.no er det reist spørsmål om sammenhengen mellom CO 2 og

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode?

Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? KOMMENTARER HANS O. MELBERG Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? Randomiserte forsøk og observasjonsstudier Innledning 1 Det kan se ut som om man på rusfeltet har funnet et nytt mantra: At

Detaljer

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Rapport fra faglig rådgivningsgruppe desember 2010 Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

StrålevernRapport 2010:4. Gross Tumor Volum GTV. Mal for utarbeidelse av faglige anbefalinger for strålebehandling i Norge

StrålevernRapport 2010:4. Gross Tumor Volum GTV. Mal for utarbeidelse av faglige anbefalinger for strålebehandling i Norge StrålevernRapport 2010:4 Gross Tumor Volum GTV Mal for utarbeidelse av faglige anbefalinger for strålebehandling i Norge Referanse: Frykholm G, Heikkilä IE, Hellebust TP, Johannessen DC, Levernes SG, Sundqvist

Detaljer

Et kritisk blikk på overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker: Gir de den informasjon vi trenger?

Et kritisk blikk på overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker: Gir de den informasjon vi trenger? Et kritisk blikk på overvåkingsprogram for kjemiske støtteparametre i elver og bekker: Gir de den informasjon vi trenger? Vannforeningen 25 oktober 2010 Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø Foto: E. Skarbøvik

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Pasienttilgangsavtaler når vi er uenige eller usikre om verdien av et legemiddel. Karianne Johansen, LMI

Pasienttilgangsavtaler når vi er uenige eller usikre om verdien av et legemiddel. Karianne Johansen, LMI Pasienttilgangsavtaler når vi er uenige eller usikre om verdien av et legemiddel Karianne Johansen, LMI Verdivurderinger i legemidlets livssyklus MT Maksimalpris Mulig å oppnå rask maksimalpris (maks)

Detaljer

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014

Foreldre og barn Økonomi ske konsekvenser når mor e ller far får kreft 1-2014 Økonomi når mor e Hvilke materielle og sosiale konsekvenser får det for barna når en av foreldrene får kreft? Denne studien viser at det går bra for de fleste, men barn i familier som allerede er i en

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer