ÅRSRAPPORT Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet"

Transkript

1 Kluge Advokatfirma DA VirkEligheten bak tallene. Les mer om: Våre forfattere er også advokater Snorre Haukali har ordet Gråsoner innen kjøp, salg og produktansvar Digital Privatkopiering Energieventyret Norge Kluges kunnskapsforvaltning ÅRSRAPPORT 2012 KLUGE VISER VEI

2 Våre forfattere er også advokater Indeks Våre forfattere er også advokater...4 Snorre Haukali har ordet... 6 Gråsoner innen kjøp, salg og produktansvar...10 Digital Privatkopiering Energieventyret Norge Kluges kunnskapsforvaltning...16 Foto: Elisabeth Tollisen Forsidefoto: Vannturbinen er en god illustrasjon på hvordan resultater og verdier skapes. Akkurat som Kluges advokater skaper Kluges resultat. Foto: Rune Stubrud. Virkeligheten bak tallene 3

3 Våre forfattere er også advokater Kluges advokater er rause med innsikten de har opparbeidet. Boken om Foreldelse av fordringer har blitt et nyttig og obligatorisk oppslagsverk for dommere, advokater og andre praktiserende jurister og studenter. Illustrasjonsbilde Det var stort fremmøte hos Gyldendal da Thomas Rieber-Mohns bok om digital privatkopiering ble lansert. Her er Rieber-Mohn (t.v.) sammen med Jon Bing, professor ved Senter for rettsinformatikk ved Institutt for privatrett. Bing er en anerkjent forfatter, kommentator og talsmann på problemstillinger forbundet med dataalderen. Foto: Elsiabeth Tollisen Et solid antall bøker og kommentartekster på viktige rettsområder er bevis for denne påstanden. Enkelte vil kanskje mene det er uklokt av et advokatkontor at man lar slik kunnskap tilflyte andre enn egne klienter. Bordet fanger selvsagt - en offentlig tekst om lovforhold må være utfyllende og dyptgående - man kan ikke holde igjen om man vil vise vei. Det å drive et advokatkontor handler om både samfunnsansvar og forretninger. Det å gjøre loven mer tilgjengelig for flere er en god måte å oppnå begge deler på. Samtlige avdelinger hos Kluge står bak vesentlige utgivelser som har økt forståelsen av kompliserte lovverk. Mange er blitt referansetekster, og gjerne del av pensum på høyskolenivå, også på områder utenfor ren juss. Over tid har det vært givende å oppleve hvordan denne delen av vår virksomhet har vist vei, for oss og andre. I denne årsrapporten presenteres noen av disse tekstene. Vi kunne valgt andre enn dem du finner her det er mange å ta av. Noen arbeider er videreutviklede avhandlinger etter juridiske studier. Andre et resultat av at firmaets advokater er blitt autoriteter på sine områder. For eksempel har internett og digitale medier satt den tradisjonelle opphavsretten under press med et endret virkelighetsbilde og nye problemstillinger. Da Thomas Rieber-Mohn utga «Digital Privatkopiering» på Gyldendal Akademisk fikk boken fra Kluge mye oppmerksomhet. På grunn av stor forhåndsinteresse ble den lansert på et seminar i regi av forlaget med nær 400 fremmøtte fra det offentlige, næringsliv og akademia. Flere riksaviser dekket seminaret, og Rieber-Mohns utsagn om at Åndsverkloven måtte justeres i pakt med teknologiske muligheter var debattmat i avisene. Det ble langt fra like mye røre da Morten Karlsens «Fjerningskontrakter i petroleumsvirksomheten» kom ut i Likevel er boken viktig nå som mange av disse installasjonene har nådd sin bruksgrense. Karlsen drøfter hvorvidt en leverandør av fjerningsarbeid kan kreve endringsordre om innretningens tilstand avviker fra det som ble forutsatt da kontrakten ble inngått. Klarere retningslinjer med utgangspunkt i sjøretten øker sannsynligheten for at det gjøres forsvarlig arbeid, noe hele samfunnet tjener på. Kluges advokater skriver om emner så varierte som «Avtaler om kosmetisk kirurgi» og Hardshipklausuler. Herman Bruseruds bok om det siste brøt ny grunn i norsk og nordisk rett på området. Og i teksten om kosmetisk kirurgi tok Ole André Oftebro for seg hvilke rettigheter pasienter har når inngrepene avviker fra forventningene. Han skriver om en pasient som klagde til kirurgen som hadde maltraktert nesen hans, og ble møtt med «Det er ikke nesen det er noe galt med, det er hodet ditt.» Da kunne det vært greit for pasienten å ha lest Oftebros bok. Når vi rekrutterer til Kluge, vurderer vi ofte holdningene som vises i kandidaters avhandlinger. Vi ser etter helhetsblikk og etter evnen til å finne lovverkets balansepunkt mellom parter i strid. Dette er en grunnholdning man finner igjen i skriftene som forfattes av oss i Kluge. Og det forklarer nok hvorfor vi ofte bes om å utarbeide slike innen rettsområder, til veiledning for andre. I denne årsrapporten har vi kun plass til et lite utvalg av disse tekstene. For dem som ikke er spesialister på et område, men som ønsker et kyndig blikk på hvilke rettigheter og plikter de har, er de gode veivisere.. 4 Virkeligheten bak tallene Virkeligheten bak tallene 5

4 Snorre Haukali har ordet Kluge har hatt en sterk utvikling over flere år, med vekst i omsetning, antallet ansatte og overskudd. Da er det lett å bli fornøyd og bestemme seg for at det er unødvendig med forandring. Heldigvis er vi en virksomhet med en grei holdning til det å utvikle oss, både faglig og når det gjelder engasjementsområdene. Kompetansen vi har klart å samle er formidabel, og vi sikrer oss best mot stagnasjon ved å være åpne for nye utfordringer. «It doesn t just engage in the legal issues but also tries to understand the challenges that we have so that it can bring in a broader perspective.» Chambers 2012 De som kjenner Kluge vet at vi gjennom årene har valgt å ha et helhetsblikk på faget og dets rolle i samfunnet. Det er lett å få tunnelsyn og kanskje gå glipp av viktige sider ved saker. Det gledet å se at Chambers i 2012 fikk tilbakemelding om dette da de vurderte norske advokatbyråer. «It (Kluge) doesn t just engage in the legal issues but also tries to understand the challenges that we have so that it can bring in a broader perspective.» Det syns jeg er en god beskrivelse av filosofien vi har dyrket frem i Kluge, og den skal vi alle leve opp til. I årsrapporten har vi valgt å ta et steg vekk fra tunnelsynet, og vise at et advokatfirma også kan være en utgiver. «Våre forfattere er også advokater» viser hvordan vi utvikler vårt helhetsblikk, ved å være aktive veivisere innen ulike rettsområder, i en tid preget av hurtige endringer. Kunnskapsforvaltning i Kluge skal bety mer enn å bygge opp interne ressurser. Vi skjerper oss ved å aktivt ta del i samfunnsdebatten, skrive kommentartekster og være ressurspersoner i faglig sammenheng. Det er utviklende og gir resultater, også i form av synlighet. Men vi tar også grep internt. I løpet av 2012 har vi skilt ut spesialistfunksjoner for å bygge spisskompetanse og sikre rask og god service til våre klienter. Dette omfatter bedret kunnskapsdeling og -systematisering. Det er avsatt et skikkelig budsjett knyttet til deling av kritisk informasjon, målet er at firmaets leveranse skal bli raskere, konsistent og alltid faglig oppdatert. Prosjektet ledes av vår Kunnskapsleder, Hanne Kiilstofte, som med sin solide bakgrunn innen kunnskapsforvaltning vil styre utviklingen av intra- og ekstranett, og iverksette raskere flyt mellom våre kunnskapsressurser. Kluge er en virksomhet i fremgang, som forbereder seg på å ta en enda mer fremtredende posisjon i markedet. Vi har tatt organisatoriske grep for at de ulike kontorene skal kunne bistå hverandre, og vi har omorganisert oss, for å kunne møte og helst overgå klienters forventninger. Vår nye avdeling for Prosedyre og Offentlig sektor er et godt eksempel. Kluge har i mange år hatt et topplag knyttet til store og komplekse tvistesaker, og vi har konkludert med at en egen avdeling vil gi de beste muligheter for å samle kompetanse og kapasitet knyttet til tvisteoppdrag. Mange av Kluges partnere har bakgrunn fra Regjeringsadvokatembetet, med solid innsikt i statlig forvaltning og de rettslige problemstillinger man møter i offentlig drift og administrasjon. Vi ser at oppdrag mot det Foto: Kluge «Well resourced and technically strong, Kluge Advokatfirma DA represents operators, exploration and production companies and other clients in the oilfield services industry across the gamut of operational, transactional and litigatious matters.» Legal 500 offentlige byr på spennende faglige utfordringer, og er med på å bidra til at Kluge faglig sett forblir på et høyt nivå. I 2012 inngikk Kluge en langsiktig samarbeidsavtale med Flyktningehjelpen. Sammen innså vi at vi kunne utvikle hverandre. Målet med avtalen er å utveksle erfaring og kunnskap knyttet til arbeid med informasjon, rådgivning og juridisk assistanse i land med krig og konflikt. På vegne av oss alle, tok jeg daværende generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktningehjelpen i hånden på at organisasjonen nå har tilgang til våre ressurser. Dette er langt bedre enn en ren pengegave til en god sak. Rasmusson sa det godt: Dette samarbeidet vil styrke begge organisasjoner. Kluge vil få innsikt og kompetanse innenfor områder som menneskerettigheter og humanitært arbeid, hovedsakelig i land med krig og konflikt. Vi i Flyktningehjelpen ser frem til å få styrket organisasjonens juridiske kompetanse gjennom Kluges ekspertise slik at våre juridiske program og rådgivning blir enda bedre. Vi er et godt stykke inne i 2013, og grepene vi har tatt har gitt resultater som allerede merkes. Det er grunn til å forvente ytterligere fremgang i Kluge. Snorre Haukali Managing Partner Corporate Corporate-avdelingen yter primært bistand innenfor områdene M&A, børs, finans- og selskapsrett, i tillegg til å bistå våre klienter med investeringer i og overdragelse av virksomheter. Avdelingen har også høy kompetanse innenfor arbeidsrett og immaterialrett. Vi bistår også klienter i tvister for domstolene. Den positive utviklingen for avdelingen fortsatte også i Året var preget av mange store og komplekse transaksjonsoppdrag knyttet til virksomhetsoverdragelser. Den betydelige oppdragsmengden i 2012 har vært en konstruktiv utfordring for våre team av advokater, men intet har inspirert oss mer enn vår delaktighet i gjennomføringen av velstrukturerte og regulerte transaksjoner. Våre klienter er ledende børsnoterte selskaper, meglerforetak, private equity-foretak og andre investorer og foretak. Honorarinntektene økte til 92 mnok i En viktig ramme for motivasjonen i avdelingen har vært den fleksibilitet vår modell gir for å prioritere oppdrag fra profesjonelle klienter som anerkjenner behovet for kompromissløs kvalitet. Det globale finansmarkedet er i endring. En av utfordringene for 2013 innebærer å finne løsninger og strukturer som bidrar til at våre klienter kan disponere i et strammere marked. Utsiktene ser gode ut. Vi erfarer fortsatt etterspørsel fra nye klienter med særlige kompetansebehov Foto: SARgruppen innenfor børs- og verdipapirrettslige problemstillinger og corporate governace. Vår kompetanseheving i Stavanger regionen med vårt innsiktsfulle transaksjonsmiljø gjør oss godt rustet til å bistå i interessante oppdrag. Endringene i avdelingens sammensetning med spissing av kompetansen ved vårt Oslo kontor har gjort oss enda sterkere. I 2013 vil vi ha særlig fokus på å øke markedsandeler innenfor bank og finans ytterligere, særlig i Oslo-markedet. Vi vil også fokusere på rutiner og interne prosesser som ledd i arbeidet med stadig å forbedre oss og sikre våre klienter profesjonell utførelse med beste faglige kvalitet av alle oppdrag vi påtar oss. I løpet av 2012 ble avdelingen utvidet med 5 nye ansettelser. Dette har gjort oss bedre i stand til å yte bistand til alle de juridiske aspektene og faser av ulike transaksjonsoppdrag. Nå tilbyr vi et samarbeidende advokatteam, med et bredere kompetanseområde enn vi hadde tidligere. Ved utgangen av 2012 besto Corporate avdelingen av 33 advokater. Fordelt mellom kontorene i Stavanger, Oslo og Bergen. I Legal 500 og Chambers har våre advokater oppnådd svært gode rangeringer. I 2013 vil vi ha fokus på rutiner og interne prosesser som ledd i arbeidet med stadig å forbedre oss og sikre våre klienter profesjonell utførelse med beste faglige kvalitet av alle oppdrag vi påtar oss. 6 Virkeligheten bak tallene Virkeligheten bak tallene 7

5 Foto: Marte G. Johansen «Kluge Advokatfirma DA provides swift and value-for-money service to a growing roster of renewable energy clients including Norsk Hydro, Agder Energi and BKK Varme.» Legal 500 FAST EIENDOM Avdelingen har sin hovedtyngde innen overdragelser, kompliserte eiendomsoppgjør, leiekontrakter, utviklingsprosjekter, og plan- og bygningsrett. Advokatene har i 2012 bl.a.arbeidet med flere større relokaliseringer av hovedkontor for landets ledende selskaper, et betydelig antall prosjekter, en rekke transaksjoner, og bistått med omfattende rådgivning til offentlige og private aktører innenfor rettsforhold. Inntektene økte betydelig. Avdelingen nådde sitt beste resultat med omsetning i overkant av 65 mnok i mot 55,8 mnok i 2011 (16,5 % økning). Med 26 advokater er avdelingen en av landets største. Kompetansen består av enkelte generalister, men først og fremst spesialister som sammen bidrar til at klientene kan bistås i enhver type fast eiendoms sak. Flere av advokatene i avdelingen er anerkjent som ledende innenfor sine spesialområder, og dette gjenspeiles også i kåringer som Legal 500 og Chambers. Markedsarbeidet og faglig fokus vil fortsette også i Advokatene er for øvrig engasjert i de enkelte bransje- og fagforum, og holdt i 2012 en rekke kurs og foredrag for eiendomsbransjen. Fokus fremover er å fortsette å tiltrekke større klienter og på den måten dreie omsetningen til færre, men større oppdrag. I 2013 forventes fortsatt omsetningsvekst. BYGG OG ENTREPRISE Kluge har et av de største kompetansemiljøene innen Bygg og Entreprise. Alle våre 25 advokater har bred erfaring innen landbasert entreprise, i tillegg betydelig erfaring fra andre verkskontrakter både on- og offshore. Avdelingens hovedfokus er kontraktsrett i forbindelse med med større bygge- og anleggsprosjekter. Vi bistår alle aktører innen bransjen, dvs. både byggherrer, entreprenører, arkitekter og tekniskerådgivere. En slik tilnærming danner grunnlaget for en forståelse og kunnskap som samlet sett gir høy kompetanse. Våre advokater leverer juridisk bistand og følger prosjektene i alle faser fra prosjektering til ferdigstillelse. Våre leveransene inkluderer bistand til bl.a.: - Valg av entreprisemodell - Utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter - Gjennomføring av anbuds- og tilbudskonkurranser - Forhandlinger på vegne av både private og offentlige byggherrer Måler et alltid å unngå tvist. Skulle det likevel bli tvist, har vi flere av landets mest erfarne og kompetente prosedyreadvokater innenfor entrepriserett. Gjennom året har avdelingen hatt svært godt oppdragstilfang og vi er etablert som et av landets ledende miljøer på området for bygg og entreprise. Av større prosjekter våre advokater har vært engasjert i kan nevnes engasjement for Jernbaneverket, Rambøll, Avinor, Oslo Lufthavn, Hydro, Mesta, Aspelin Ramm pluss flere mindre/ mellomstore entreprenører. For 2013 er det også inngått en rekke rammeavtaler med betydelige aktører. Honorarinntektene beløp seg til 71 mnok i Hovedproduksjonen av inntekter kommer fra klienter i Oslo. Både i Stavanger og i Bergen satses det på videre vekst. Potensialet for vekst er fortsatt betydelig, særlig innenfor entreprenør/ leverandørmarkedet. Eiendom og entreprise er stedsbundet og avdelingsstrukturen vil bli gjennomgått ila Målet fremover er å bli ledende innen eiendomsutvikling. Utfordringen ligger i å sikre god tilvekst av dyktige advokater. Dette gjør vi ved å rekruttere blant de beste kandidatene ved våre utdannelsesinstitusjoner. Markedsarbeidet i 2012 kan betegnes som svært vellykket både når det gjelder respons på seminarer, men også innen tilvekst av nye klienter. Fokus fremover er å videreutvikle dette markedsarbeidet. Frokostseminarer, foredrag, Entreprenørdagene i felleskap med EBA, i tillegg til Byggherredag og andre arrangementer, vil bli gjennomført i Avdelingen har oppnådd svært gode rangeringer i Chambers og Tier 1 posisjon i Legal 500. ENERGI Satsingen med å rekruttere inn flere advokater med høy kompetanse har båret frukter. Hovedfundamentet i avdelingens arbeid er fortsatt bistand til en rekke oljeselskaper, både på løpende operasjonelle driftsspørsmål, tvisteløsning og transaksjoner. Som i foregående år har vi vært involvert i flere av de største lisenstransaksjonene på norsk sokkel. Honorarinntektene beløp seg til 43,5 mnok i Den sterke posisjonen i markedet, og god tilgang på nye interessante oppgaver, innebærer at det er grunnlag for videre vekst i avdelingen. Spisskompetansen er nå utvidet til å betjene klienter innen både olje/gass, leverandørindustrien og fornybar energi. Gjennom vår rådgivning i forbindelse med salget av Statoils vindkraftportefølje opparbeidet vi bl.a. en unik kompetanse innen denne sektoren. Fremtidsutsiktene ser lyse ut innenfor olje og gass, kraft og fornybar energi. Vi er svært godt posisjonert for å møte den forventede vekst innen energisektoren i årene fremover. Avdelingen fortsetter sitt aktive markedsarbeid også i 2013 og det er planlagt en rekke seminarer og konferanser i året som kommer. IKT OG IMMATERIALRETT I en verden preget av fremvekst av ny teknologi, er etablering og håndhevelse av immaterielle rettigheter blitt stadig viktigere. Kluge har beholdt sin sterke markedsposisjon på IT-kontrakter, noe som bl.a er synlig gjennom at Kluge er valgt som foredragsholder på DIFI sine kurs for SSA avtaler. For å styrke avdelingen ytterligere har vi rekruttert noen av de største kapasitetene. Avdelingen består i dag av 4 av landets ledende advokater innen IKT og Immaterialrett. Vår ekspertise innbefatter rådgivning i forbindelse med regulatoriske spørsmål og beskyttelsesstrategier for oppfinnelser, opphavsrett, varemerker og design, samt håndhevelse av rettigheter og håndtering av spørsmål etter markedsføringsloven. Flere av avdelingens advokater er rangert i Chambers og Legal 500, både innenfor IKT/immaterialrett og offentlige anskaffelser. Vi rådgir klienter innen en rekke bransjer. Avdelingens advokater bisto bl.a. NAV, Helsedirektoratet, UDI, Brønnøysundregistrene, Avinor, Jernbaneverket, Ruter og flere store helseforetak. Kluge vant i 2012 eksklusiv rammeavtale med Brønnøysundregistrene for bistand til bl.a konkurranseutsetting av tjenester i forbindelse med Altinn løsningen. Inntektene viste en liten nedgang. Totale honorarinntekter beløp seg til ca 10 mnok. Utfordringene for 2013 er å beholde vår sterke posisjon i markedet. «Grunderhjelpen» har vært vellykket, og mange oppstartsbedrifter har i 2012 fått vederlagsfri «drahjelp» fra Kluge. Avdelingen publiserte i 2012 flere artikler bl.a. i Computerworld og har holdt en rekke kurs og seminarer innenfor fagfeltet. «Chambers 2012: Kluge Advokatfirma DA s IP group is most recognised for its skill on IT-related matters. It often advises public bodies such as the Norwegian Tax Administration and the Ministry of Transport & Communication, but also acts for private clients like Baker Hughes and GDF SUEZ.» Chambers Virkeligheten bak tallene Virkeligheten bak tallene 9

6 Illustrasjon Markedsføringsloven er blitt betydelig endret i senere år, og mange av disse endringene er ikke kjent for folk flest. Resultatet er at forbrukervernet er økt, men økt vern forutsetter også at forbrukerne er kjent med sine utvidede rettigheter. Like viktig er det for tilbydere å vite hvilke mulighetsrom man har for å markedsføre sine varer og tjenester, og hva man ikke bør gjøre for unngå å måtte svare overfor Forbrukerombudet eller andre instanser. I 2009 kom den nye Markedsføringsloven, som gjennomfører bl.a. EU-direktivet om urimelig handelspraksis. Direktivet har som mål å harmonisere praksis i alle EU-land, for å sikre likt forbrukervern over landegrensene. Siden Norge er med i EØS, fikk direktivet også betydning her hjemme. Blant annet innførte direktivet en «svarteliste» over markedsføringsgrep som heretter uten videre er forbudt, og flere særskilt beskyttelsemekanismer ble innført for dem som kan være lette ofre for slike teknikker. Endringene i den gamle Markedsføringsloven fra 1972 var så omfattende at det ble behov for ny litteratur på området. 10 Virkeligheten bak tallene I 2010 utga Gyldendal derfor en grundig kommentarbok om den nye Markedsføringsloven. Boken var et samarbeid mellom to av Kluges eksperter på området, og professor ved Det juridiske fakultet i Bergen, Tore Lunde. Kluges gruppe for IKT og immaterialrett er anerkjent for sin kompetanse, og det var naturlig å be Ingvild Mestad og Terje Lundby Michaelsen om å være medforfattere. I tillegg til å kommentere virkningene av EU-direktivet, behandler forfatterne også bestemmelser som ikke er endret i forhold til den tidligere loven. Dette er bestemmelsene som regulerer forholdet næringsdrivende i mellom, slik som som kravet til god forretningsskikk, bedriftshemmeligheter og produktetterlikning. Boken er blitt del av pensum på handelsskoler og høyskolenivå. Og den er en nødvendig veileder for tilbydere av varer og tjenester som ønsker å sikre seg at de overholder et omfattende lovverk om markedsføring. kommentarutgave til produktansvarsloven er på trappene, og boken kan bli nyttig lesing både for legemiddelindustri og farmasøyter.» Norsk Farmaceutisk Tidsskrift nr. 4/2013 Ingvild Mestad var partner i Kluge Advokatfirma DA. Hun arbeidet i Kluge fra 1996 med generell forretningsjuss, teknologirelatert juss og særlig med immaterialrett og markedsføringsrett. Hun er nå lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og har tidligere blant annet vært vitenskapelig assistent på Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo og utreder i Høyesterett. Tore Lunde er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han tok sin doktorgrad i 2001 på avhandlingen «God forretningsskikk næringsdrivande imellom», og har for øvrig publisert en rekke arbeider innenfor markedsføringsrett og konkurranserett. For perioden er han leder av Markedsrådet. Kluge-advokatene Ole André Oftebro og Kyrre W. Kielland har tatt på seg arbeidet med å utarbeide en ny kommentartekst til loven som tar høyde for hva som har skjedd bl.a. innen legemiddelfeltet og i EU de siste tyve årene. Forfatterne går systematisk gjennom loven, og illustrerer dens ulike bestemmelser med konkrete eksempler. En hovedoppgave er å forsøke å belyse gråsoner, som for eksempel rekkevidden av begrepet «produksjon». «Blander man to komponenter i et apotek, etter oppskrift fra en legemiddelprodusent, er det å regne som produksjon, og man har følgelig ansvar dersom noe går galt,» sier Kielland. «Verdt å merke seg er også at man som produsent i dette tenkte tilfellet også vil bære ansvaret dersom det er feil ved oppskriften.» Et annet problemområde oppstår rundt legemidler som er skreddersydde for enkeltpasienter. «Ved bruk av generisk byttbare legemidler, er produktet ferdig testet og masseprodusert før det når ut til pasienten,» påpeker Oftebro. «Ved skreddersøm blir forholdet til utprøving et helt annet. Er hvert tilfelle en utprøving? Ansvaret knyttet til forsøk er mye sterkere enn legemiddelansvaret. Genetisk tilpassede legemidler vil potensielt måtte justeres underveis i behandlingsforløpet, og dermed dukker det opp helt nye problemstillinger knyttet til legemiddelansvaret.» Igjen ser vi et rettsområde der den teknologiske utviklingen er i ferd med å løpe fra lovteksten, slik vi også ser under emnet digital privatkopiering. For Kluges advokater er det viktig å vurdere slike problemstillinger, så man er best mulig rustet til å takle utfordringene som vil komme i disse gråsonene. Foto: istockphoto Terje Lundby Michaelsen er senioradvokat i Kluge Advokatfirma DA. Han har bakgrunn som vitenskaplig assistent og forsker ved Senter for Rettsinformatikk, Universitetet i Oslo. Både på universitetet og i Kluge har Michaelsen arbeidet innen de fleste immaterialrettslige disipliner, Forfatterne finner det dessuten underlig at det i våre nordiske naboland tilsynelatende er langt flere legemiddelansvarssaker enn i Norge, uten at dette kan forklares med dårligere rettighter for pasientene her hjemme. «Skjevheten kan ligge i hvordan saksbehandlingen foregår i Norge» sier Oftebro. I Norge er det nemlig Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som forestår saksbehandlingen på vegne av Norsk Legemiddelforsikring AS. Men NPEs hovedoppgave er å behandle saker etter pasientskadeloven på vegne av staten. Det kan derfor ikke utelukkes at staten, gjennom NPE, tar en større del av regningen for legemiddelskader enn den skal. «For oss er det viktig å understreke at vi har en akademisk tilnæring til prosjektet. Vi gjør ikke dette arbeidet av økonomiske årsaker, du kan snarere si tvert imot. Det har vært en betydelig mengde arbeid i tillegg til full ordinær stilling,» innrømmer forfatterne Oftebro og Kielland. Kommentarteksten til Produktansvarsloven vil bli ferdigstilt i løpet av (Sammendrag fra større intervju med Oftebro og Kielland i Farmatid, ved Kai Hovden.) Foto: istockphoto Markedsføringsloven Produsenter, importører og forhandlere av alt fra råvarer til elektronikk og legemidler kan ha et ansvar etter Produktansvarsloven av Loven har vært gjenstand for omfattende praksis og flere revisjoner, herunder tilpasning til EUs regelverk, uten noen tilsvarende oppdatering av gjeldende kommentartekst til loven. «En etterlengtet Legemidler må vanligvis gjennom grundig utprøving, overfor store paneler av testbrukere. På den måten kartlegger man både tiltenkt effekt og eventuelle bivirkninger. Ofte vil legemidlene under denne prosessen kunne bli justert, og i noen tilfeller trekkes de, fordi utprøvingen avslører uønskede effekter. Foto: Kai Hovden GRÅSONER INNEN KJØP, SALG OG PRODUKTANSVAR Produktansvarsloven Nå har vi legemidler som er skreddersydd for hver enkelt pasient, utfra dennes genetiske forutsetninger. Da blir det umulig å sikre seg slik man gjør ved utprøving av generisk utbyttbare legemidler. Genetisk skreddersydde legemidler åpner for helt nye problemstillinger knyttet til legemiddelansvaret. Virkeligheten bak tallene 11

7 Digital Privat- kopiering Det sies at den som står midt i en revolusjon ikke merker den, at det først er i ettertid man får et overblikk på hvordan verden er blitt kastet om. IKT-revolusjonen har slik omveltende kraft, og ett er sikkert: den er ikke over enda. Når utviklingen går med slik fart, kan gjeldende lovverk bli irrelevante, fordi ny teknologi skaper muligheter man ikke forestilte seg da lovene ble vedtatt. I en tid da internett er blitt vanlig har dette vært en utfordring innen opphavsretten. Etablert beskyttelse av åndsverk har vist seg å være lett å omgå med nye digitale verktøy. Samtidig har ny teknologi også skapt store muligheter for distribusjon av innhold og tjenester og nye muligheter for beskyttelse. Bransjer og produktområder er blitt omdefinert, og i mange tilfeller er hele mellomleddsøkonomien blitt avlegs, fordi tilbydere og kunder er i direkte kontakt. Når kjente økonomiske relasjoner kastes om, oppstår det gjerne konflikter. For å si det rett ut har IKT-revolusjonen skapt mye advokatmat. Vi i Kluge setter naturligvis pris på å få slike utfordringer på bordet. Men vi har også lagt energi i å forsøke å rettlede i dette nye terrenget, for at aktører skal unngå problemer. Åndsverklovens 12 åpner for «fremstilling av enkelteksemplarer av offentlige verk til privat bruk.» Da paragrafen ble formulert var det ingen som forestilte seg at man om noen år kunne kopiere en hel film eller et musikkverk med et tastetrykk, og at man like enkelt kunne spre kopien til tusenvis av mottakere over hele kloden på noen sekunder, tilnærmet gratis. Retten til kopiering ble definert da man for privat bruk skrev av fra bøker og etter gjorde billedkunst med egen blyant. Kopieringsadgangen overlevde også den tidsepoken da det krevdes en innsats for å kopiere en LP-plate, og på et tidspunkt da det å kopiere en spillefilm var en dyr tjeneste man kjøpte fra et filmlaboratorium. Man anså det uproblematisk for rettighetshaverne at noen ønsket å flytte musikken sin fra en vinylplate til et kassettbånd som skulle avspilles i en Walkman. Men med digital teknologi og internett kom det fort helt nye muligheter. I dag kan man ha tusener av timer med musikk på en liten minnepinne, og bytte musikk med venner og bekjente med en letthet og frekvens som gjør rettighetshaverne søvnløse, og som lovskriverne aldri tenkte seg. Thomas Rieber-Mohn, partner i Kluge, har arbeidet med disse problemstillingene i mange år. Med utgangspunkt i eksisterende lovverk, har han vært aktiv i debatten rundt ulike aktørers forslag til rettighetsbeskyttelse. I 2010 ble hans doktoravhandling om emnet utgitt med boken «Digital Privatkopiering.» Der går han i detalj gjennom problemstillingene som reises når kopiering foretas i en digital kontekst. Han tar spesielt for seg hvordan man nå må definere «privat bruk.» Interessen for boken overrasket Gyldendal forlag, som to ganger måtte bytte til større lokale for boklanseringen på grunn av antallet påmeldte. Og i ukene etter lanseringen ble boken og problemstillingen omskrevet og kommentert i mange aviser og medier. «Bør det være ulovlig å kopiere musikk til kjæresten?» spurte Dagbladet. Mens Aftenposten skrev at Rieber-Mohn «Vil rydde i kopieringsrot.» Forfatteren selv kommenterte at «Interessen har vært enorm. Det er nok fordi nesten alle forholder seg til dette i det daglige.» I 1998 skrev Johan Krabbe-Knudsen boken «Fotografiske verk og fotografiske bilder,» der han drøftet billedrettigheter etter Åndsverkloven. Boken ble referanseverk i en tid der bilder har blitt dominerende kommunikasjonsform. Etter at den ble utgitt kom nettleksikonet Wikipedia. Norske bidragsytere til dette fikk et problem i fanget: hva med fotografenes rettigheter når man skulle illustrere artikler? Hva kunne brukes uten at man fikk problemer med opphavsrett? Hva med et fotografi av et gammelt maleri, når kunne det brukes? I en diskusjon omkring dette fra 2005 kunne de henvise til Krabbe-Knudsens bok, der nettopp slike problemstillinger ble tatt opp. Og boken ga fremsynt rettledning for bruken av illustrasjoner både til Wikipedia og i andre nettsammenhenger. Tilsvarende vil Rieber-Mohns bok bli retningsgivende for arbeidet med å tilpasse Åndsverkloven til den digitale tidsalderen. Digital privatkopiering av tekst, lyd og bilde er daglige problemstillinger på nettet, og det er viktig at tilbydere og brukere kjenner sine rettigheter. Mange rettighetshavere ønsker meget strenge restriksjoner, men Rieber-Mohn mener ikke dette er veien å gå. Nettet og digitale verktøy har åpnet store kreative muligheter, der det å bruke tidligere verk for å skape nye står sentralt. Loven har sviktet om nye regler blir så restriktive at adgangen til slik utfoldelse strupes. De mange anbefalingene i boken går garantert ikke uavkortet inn i lovverket, men «Digital privatkopiering» vil vise vei i en ny tidsalder vi enda knapt har registrert at vi befinner oss i. Foto: istockphoto Foto: istockphoto Høyoppløst bilde kommer Hva med databriller som tar opp lyd og bilde, og gjør opptakene tilgjengelige over nettet for en hel verden? Er det privat bruk om man anvender brillene under en fotballkamp, konsert eller teaterforestilling? Og hva med brillenes avanserte teknologi for ansiktsgjenkjenning? Foto: istockphoto Foto: gettyimages 12 Virkeligheten bak tallene Virkeligheten bak tallene 13

8 Foto: istockphoto Foto: istockphoto Foto: Kluge ENERGI- EVENTYRET NORGE Fra Sør-Korea til Barentshavet. Fra Vindmølleparker til Månelanding. Kluge er en ledende energiaktør. Foto: istockphoto Morten Karlsen tok Master i rettsvitenskap i 2010, og begynte samme høst å arbeide for oss. Han utga 2012 sin avhandling «Fjerningskontrakter i Petroleumsvirksomheten - særlig om fordeling av risiko for innretningens tilstand.» Den er et godt eksempel på hva vi mener med «Kluge viser vei.» Mens mange fortsatt tenker på utbygging og vekst innen olje og gass, er tiden kommet for å fjerne mange utrangerte installasjoner. Det åpner for nye problemstillinger. Når utviklingen går i stor fart, er det også behov for gode råd på veien. Kluge har unik kompetanse innen energi. På enkelte områder innen olje og gass har vi vært engasjert siden 1970-årene. Våre energieksperter har også sett utfordringene i vindkraft, og i ny utbygging av vannkraft og fjernvarme. På det siste feltet har vi vært aktive siden 1994, og det var Kluge som ble bedt om å utarbeide Norsk fjernvarmes standard leveringsvilkår. Vi bistår fortløpende med tilpassing av disse i forhold til aktørenes individuelle behov. Innen vindkraft har vi bred erfaring fra både onshore og offshore vindparkprosjekter, og vi bistår i alle ledd fra idé til ferdig anlegg i produksjon. Dette er et område som til tross for de grønne nytteeffektene kan vekke sterk motstand. Evnen til å effektivt navigere lover og bestemmelser kan være avgjørende for prosjektenes gjennomføringskraft. Samtidig ligger det betydelige utfordringer i Norges ambisjoner innenfor utvinning av olje og gass i Arktis. Dette er en utvikling vi også er med på. Våre advokater har tilrettelagt under prosjektering og bygging av Goliat, ENIs plattform som er under konstruksjon i Sør-Korea og som skal til Barentshavet. Perspektivene for energibildet i Norge er utrolige. Landet har rike olje- og gassressurser, og utviklingen går raskt. Norge kan bli Europas grønne batteri, mener Næringslivets hovedorganisasjon. Skal EU-landene kunne nå sine energimål, krever det en offensiv overgang til fornybar energi, noe som vil bety økt bruk av vannkraft, vindkraft og solenergi på kontinentet. Denne utviklingen er alt godt i gang i spesielt Tyskland. Satsingen vil kreve tilgang til såkalt balansekraft, det vil si kraft som gir jevn forsyning når det er vindstille eller overskyet. Denne balansekraften skal helst være grønn, den også. Norge kan spille en avgjørende rolle som leverandør av balansekraft. Landet har tilgang til unike vannkraftressurser, og disse er i vekst på grunn av el-sertifikater og mer effektiv utnytting av våre strømressurser. Det er ukjent for mange, men Norge har faktisk halvparten av Europas magasinkapasitet for vannkraft. Vi kan enkelt starte og stanse turbiner for å forsyne Europa med balansekraft når den trengs. Vi verdsetter at samfunnet er blitt bevisst mulighetene for mer effektiv energiutnyttelse og er gjerne med og viser vei i lover og regelverk. Våre advokater har utarbeidet flere retningsgivende tekster innenfor omsetning og utbygging av energi, og deltar også hyppig i konferanser og foredragsaktivitet på området. At landet har en enestående posisjon som leverandør av energi gir oss spisskompetanse vi kan anvende i mange sammenhenger. «Kluge Advokatfirma DA has considerable knowledge within the oil and gas field, and is very strong for work on the Norwegian continental shelf.» Legal Virkeligheten bak tallene Virkeligheten bak tallene 15

9 Foto: Kluge Foto: Hentet fra Kluges facebookside KLUGES KUNNSKAPS- FORVALTNING Mange jusstudenter har lagt ned mye arbeid i sine avhandlinger. De beste tar gjerne opp nye problemstillinger, og vår erfaring er at mange av disse tekstene fortjener å bli lest av flere. Kunnskapsforvaltning i et advokatfirma er et krevende felt, og vi er heldige som har Hanne Kiilstofte som vår Kunnskapsleder. Hanne har bakgrunn fra bibliotekog informasjonsstudier. Hun har arbeidet som bibliotekleder og med Knowledge Management (Ernst& Young), før hun begynte hos oss. Har man et gammeldags syns på hva bibliotekledelse medfører, vil man ha utbytte av en snakk med Hanne. Hun kan orientere om drift av intra- og ekstranett, om researchstrategier, databaser og CRM. Derfor kan advokatfullmektige hos oss regne med støtte om de ønsker å utvikle en avhandling til utgivelsesklar tekst. Internt kan de drøfte arbeidet med erfarne advokater på fagområdet, og de vil få tid til å ferdigstille teksten. Det hjelper naturligvis at Kluge har gode forbindelser til fagforlag. Det er et mål for Kluge at vi skal vise vei gjennom juridiske utfordringer, og derfor oppfordrer vi alle våre ansatte til å ta del i offentlig debatt i egnede fora og medier. Mange av våre advokater er foredragsholdere på ledende konferanser, eller skriver kronikker og innlegg i aviser og tidsskrift. Vi ønsker advokatfullmektige og advokater som har lyst til å dele sin innsikt ikke bare med våre klienter, men også med verden utenfor kontordøren. Kunnskapsforvaltning går selvsagt dypere enn å bistå med ulike former for publisering. Som advokatfullmektig i Kluge får man arbeide variert innenfor forretningsjuridiske emner. Målet er å utvikle og inspirere medarbeiderne til å vokse og trives i faget. For fullmektiger har vi et fullmektigprogram som går over 1 1/2 år med ulike kurs og samlinger på tvers av kontorene. I tillegg har vi definerte ferdighetsmål som skal nås i løpet av en 3-års periode. Vi har også «Klugeskolen» som representerer den faglige opplæringen innad i Kluge. Klugeskolen tilbyr ulike kurs for våre advokater og bistår også ved større faglige interne arrangement. De som har lyst til å bli bedre kjent med oss kan delta på vår eksamensrettede undervisning for studenter på ulike studietrinn. Deltakere arbeider først med en praktikumsoppgave vi sender ut, og som vi deretter drøfter sammen i gruppe. Fokus er på hvordan man kan bruke slike oppgaver i eksamensforberedelsene, og undervisningen er populær og gjerne fulltegnet. Kluge har også en praktikantordning som normalt strekker seg over fire uker. Oppgavene ligger så nært opp til en advokats arbeidshverdag som mulig og praktikantene får prøvd seg på stevning og tilsvar, brevutkast til klient eller motpart og utforming av notater og liknende. Under oppholdet ønsker vi at praktikantene skal være med på å forberede og gjennomføre minst en rettssak. Det betyr ofte utkast til innledningsforedrag eller prosedyre, møte med klient, og samtaler med vitner. Vi legger stor vekt på faglig oppdatering og egenutvikling, og er genuint opptatt av faget vårt. Ved større prosesser eller andre hektiske perioder krever advokat- rollen stor arbeidsvilje og fleksibilitet for å ivareta klientens interesser. Kluge legger imidlertid vekt på at advokater også skal leve et helt liv, ikke bare et arbeidsliv. Vi arbeider bevisst med å fordele arbeidsmengden, så vi kan arbeide med store og spennende saker og samtidig ha mulighet til et liv ved siden av Virkeligheten bak tallene Virkeligheten bak tallene 17

10

11 Kluge Advokatfirma DA tallene bak VirkEligheten. Fortsatt vekst. Omsetningen opp 6,6% fra fjorårets rekord Opprettholder et stabilt årsresultat på over 40% av omsetningen Sykefraværet er redusert med 17,5% i forhold til fjoråret 46 % av de ansatte er kvinner og kvinnenes styreandel er 60% Reorganisering av administrative tjenester i 2012 er en ubetinget suksess ÅRSRAPPORT 2012 KLUGE VISER VEI

12 Indeks Styrets leder oppsummerer...4 Styrets årsberetning...7 Resultatregnskap... 9 Balanse...10 Kontantstrømsanalyse Noter Revisors beretning...16 Tallene bak virkeligheten 3

13 Styrets leder Oppsummerer Foto: gettyimages «One of the main players for construction law, Kluge Advokatfirma DA provides a top professional service in transactions and disputes.» Legal 500 Kluges advokater skal ha tid og overskudd til å engasjere seg grundig i hver sak og oppgave. Vi er derfor organisert på en måte som gjør dette mulig. Gjennom en tydelig likedelingsmodell på alle nivåer i firmaet fremmer vi samarbeid og kompetansedeling, til det beste for våre klienter. Vi vil bli gjenkjent på effektivitet og kompetanse gjennom sømløs bistand, uavhengig av om advokaten jobber ut fra Stavanger, Oslo eller Bergen.. Målet vårt er at advokatene i Kluge skal være gode langsiktige rådgivere for våre klienter. Vi skal kunne vårt håndverk skikkelig og skape verdier gjennom reelt samarbeid med våre klienter. «Kluge is a powerhouse for construction law, one of its strongest practice areas. Working closely with the firm s dispute resolution practice, the team acts for constructors and their clients in equal measure. Highlights include acting for the National Rail Administration in a dispute concerning Oslo s Lysaker railway station, and developing a new terminal at the main Oslo airport. In addition to construction, the firm assists clients with real estate transactions, planning, leases and development. Sources say: Very eager, forward-leaning and proactive. It doesn t just engage in the legal issues but also tries to understand the challenges that we have so that it can bring in a broader perspective» Chambers 2012 I lys av disse ambisiøse målsettingene, er det godt å konstatere at Kluge har lagt bak seg nok et godt år. Omsetningen i 2012 økte med 6 % fra rekordåret Årsresultatet er firmaets beste noensinne. Vi har i 2012 konsolidert den sterke veksten fra foregående år, både i omsetning og resultat. Et slikt resultat er en følge av at alle firmaets 163 ansatte har jobbet godt gjennom året for å levere kvalitetet til våre klienter. Særlig er resultatene fra vår Bygg & Entreprise avdeling oppløftende. Her har et team på 50 advokater bistått i store prosjekter (infrastruktur, utbygginger, større tvister), samt ytt løpende bistand til våre klienter i den daglige drift. Fra styrerommet er det tilfredsstillende å se at Kluges nye leder, Bosse Langaas (Head of Strategy & Operations) sammen med Snorre Haukali (Managing Partner), i 2012 har tatt initiativet til flere viktige prosjekter, som alle, på hver sin måte, bygger opp om våre sentrale målsettinger: I 2012 og Q har Kluge for første gang på mange år foretatt en full gjennomgang av firmaets støttefunksjoner, og gjort en større reorganisering blant de administrativt ansatte. Vi har kartlagt kompetansen, og skilt ut spesialistfunksjoner for å bygge spisskompetanse og sikre rask og god service til våre klienter. En annen viktig begivenhet i 2012 var opprettelsen av en ny enhet i vår organisasjon Kluges avdeling for Prosedyre og Offentlig sektor. Kluge har i mange år hatt mange dyktige medarbeidere knyttet til store og komplekse tvisteprosjekter, og vi har konkludert med at en egen avdeling vil gi de beste muligheter for å samle denne kompetansen og kapasiteten. Vi tror at både Kluge og våre offentlige klienter vil tjene på dette. Mange av Kluges partnere har bakgrunn fra Regjeringsadvokatembetet, med solid innsikt i statlig forvaltning og de rettslige problemstillinger man møter i offentlig drift og administrasjon. I 2012 og så langt i 2013 har Kluge vunnet en rekke offentlige anbudskonkurranser, herunder rammeavtaler med kommuner, tilsyn og departementer. Kluge ønsker å markere seg enda tydeligere som en leverandør av tjenester til komplekse offentlige prosjekter. Vi ser at oppdrag mot det offentlige byr på spennende faglige utfordringer, og er med på å bidra til at Kluge faglig sett forblir på et høyt nivå. Vår interne opplæring har blitt forbedret i 2012, gjennom en systematisk satsning på «Kluge-skolen». Her gir partnere og senioradvokater opplæring til våre talentfulle juniorer, slik at alle våre advokater skal ha den nødvendige dybde og bredde i en stadig mer kompleks regulatorisk virkelighet. Det tar mange år å opparbeide den kompetansen som skal til for å bli en fullblods forretningsadvokat. Vårt klare mål er at de talentene som velger Kluge, skal gis de aller beste muligheter til raskt å lære seg nødvendige ferdigheter. Vår organisering i avdelinger på tvers av kontorene bærer nå frukter. På flere av Kluges største prosjekter i 2012, var vårt team sammensatt av advokater fra flere kontor. Advokater fra våre kontorer i både Stavanger og Oslo bistod Wintershall i en av årets største transaksjoner, med transaksjonsverdi på over 8 milliarder kroner, i forbindelse med at Statoil gjorde en porteføljetilpasning og solgte deler av Brage, Gjøa og Vegalisensene i Nordsjøen, i bytte mot blant annet en andel i Maria-feltet. Videre bistod vi WorleyParsons i kjøpet av Bergen Group Rosenberg AS fra Bergen Group ASA, i en transaksjon til en verdi av 1,1 milliarder kroner. Kluges team jobbet også da sammen fra flere kontorer, Bruk av moderne systemer og teknologi ga en god løsning for klienten, som har hovedkvarter i Australia. Måten vi jobber på gjør at vi raskt kan tilby spisskompetanse, uansett hvor klienten befinner seg. Sist, men ikke minst, har Hanne Kiilstofte (Kluges Kunnskapsleder) i 2012 og tidlig i 2013 igangsatt et prosjekt for å bedre kunnskapsdelingen og systematiseringen i firmaet. Vi tror klientene ønsker og forventer en leverandør som har en profesjonell holdning til deling av erfaringer dokumenter, informasjon, maler og standarder. Det er derfor satt av betydelige midler i 2013 til gjennomføring av et prosjekt knyttet til deling av kritisk informasjon. Målet er at prosjektet skal sette Kluge i stand til å levere raskere, mer konsistent og faglig oppdatert. Advokatbransjen er i sterk endring, og det er særdeles viktig at vår organisasjon til enhver tid reflekterer de krav som kundene stiller til oss. Vi har tro på at tiltakene som er iverksatt vil gi mer effektiv og markedstilpasset bistand til klientene og ikke minst økt trivsel for den enkelte ansatte. 4 Tallene bak virkeligheten Tallene bak virkeligheten 5

14 «This four-partner oil and gas group is divided between the firm s Stavanger and Oslo offices. It is prominent and active on transactional and operational matters. Sources say: Very professional, experienced, skilled and has a lot of different lawyers with different personalities, which is beneficial for the client. Definitely very good value for money.» Chambers 2012 «Well resourced and technically strong, Kluge Advokatfirma DA represents operators, exploration and production companies and other clients in the oilfield services industry across the gamut of operational, transactional and litigatious matters.» Legal 500 I forhold til eksterne rangeringer, er det hyggelig at Kluges kompetanse anerkjennes av tunge miljøer som Chambers og Legal 500. I siste versjon av Legal 500 (april 2013) er Kluge generelt rangert som en topp leverandør av tjenester, der vi innenfor våre spesialistområder leverer tjenester på linje med de aller største firmaene i markedet. Vi er rangert i «tier 2» eller «tier 3» innenfor områdene skatt, IPR, bank/finans, corporate, tvist, EU/ konkurranserett, arbeidsrett og skatt. Innenfor olje/gass og eiendom/entreprise er Kluge rangert som «tier 1», dvs. som et nasjonalt ledende firma på området. Om Kluges Energiavdeling heter det: «Well resourced and technically strong, Kluge Advokatfirma DA represents operators, exploration and production companies and other clients in the oilfield services industry across the gamut of operational, transactional and litigatious matters». Om vår Bygg & Entrepriseavdeling skriver Legal500: «One of the main players for construction law, Kluge Advokatfirma DA provides a top professional service in transactions and disputes». Chambers rangerte i 2012 vår avdeling for Bygg & Entreprise i «tier 1» innenfor entreprise på denne måten: «Kluge is a powerhouse for construction law, one of its strongest practice areas. Working closely with the firm s dispute resolution practice, the team acts for constructors and their clients in equal measure. Highlights include acting for the National Rail Administration in a dispute concerning Oslo s Lysaker railway station, and developing a new terminal at the main Oslo airport. In addition to construction, the firm assists clients with real estate transactions, Foto: istockphoto planning, leases and development. Sources say: Very eager, forward-leaning and proactive. It doesn t just engage in the legal issues but also tries to understand the challenges that we have so that it can bring in a broader perspective.» Disse uttalelsene inspirerer og forplikter. Vi skal fortsette å arbeide knallhardt fremover, for å fortsatt ta del av de spennende prosjektene. Foto: istockphoto Styrets Beretning Kluge Advokatfirma DA har i 2012 drevet advokatvirksomhet fra sine kontorer i Laberget 24 i Stavanger, Støperigt. I i Oslo og Starvhusgt. 2 i Bergen. Ved utgangen av 2012 var det 163 ansatte i Kluge fordelt på I39 årsverk. Kluge hadde i 2012 en samlet omsetning pà kr 284,1 millioner, en økning på 6,6% fra I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for vurderingen av selskapets stilling og resultat. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Sykefraværet i selskapet utgjorde 4,14 % av totale årsverk i 2012 (4,96 % i 20ll), hvorav 0,95 % er korttidsfravær og 3,19% langtidsfravær. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert hendelser i løpet av året som har resultert i personskader eller skader på selskapets materiell. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonsevne. Firmaet arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet, og styret har i 20Il og 2012 satt karriereutvikling for kvinnelige advokater på agendaen. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Selskapet har som mål å ha full likestilling mellom kvinner og menn. Av selskapets l63 medarbeidere er 75 kvinner. Tre av fem styremedlemmer er kvinner. Kvinnelige ansatte er representert i høytlønnede stillinger, og selskapet praktiserer lik lønn for likt arbeid. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan antas å ha betydelig påvirkning på det ytre miljø. Styret forventer en ytterligere vekst i Det skal imidlertid påpekes at vurderinger knyttet til fremtiden er forbundet med stor usikkerhet. Omsetningen økte fra kr. 266,5 millioner i 20II til kr. 284,1 millioner i Ärsresultatet eksklusiv arbeidsgodtgjørelse for partnerne ble kr. 115,7 millioner i 2012 (kr. 115,4 millioner i 2011). Selskapets finansielle stilling er vurdert som god. Egenkapitalandelen pr var 59 % sammenlignet med 62,7 % i Selskapet har ikke hatt direkte kostnader til forskning og utvikling i regnskapsåret. Risiko for at klienter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Selskapet vurderer likviditeten som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Stavanger, den 4. april Tallene bak virkeligheten Tallene bak virkeligheten 7

15 25 Stolpediagram som viser volumutvikligfor Kluge samlet 20 Mill kroner Mill kroner Mill kroner Inntekt versus resultatutvikling i perioden Utvikling i timepris for advokatbransjen Inntekt versus resultatutvikling i perioden Resultatregnskap n generelt ll lønnsvekst i % Mill Kroner kroner KLUGE Bransjen generelt Omsetning Generell lønnsvekst i % Resultat Mill kroner Omsetning Resultat Note Driftsinntekt Salærer Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Forretningsområdenes prosentvise andel av omsetning i 2012 Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnad ,2% 32,6% 3,4% 23,4% 15,4% Corporate IKT Energi Fast Eiendom Bygg & Entreprise Driftsresultat Finansposter Annen renteinntekt Annen finansintekt Annen rentekostnad Renter til klienter Annen finanskostnad Netto finansposter Årets resultat Tallene bak virkeligheten Tallene bak virkeligheten 9

16 Balanse pr Balanse pr Note Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Software og lisenser Kontormaskiner, inventar, innredning o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Periodisert kostnad pensjon Investering i aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM egenkapital og gjeld SUM EIENDELER Stavanger, 4. april 2013 I styret for Kluge Advokatfirma DA Tallene bak virkeligheten Tallene bak virkeligheten 11

17 Kontantstrømoppstilling Noter Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Arbeidsgodtgjørelse Ordinære avskrivninger Tap ved salg av driftsmidler Endringer i kundefordringer Endringer i leverandørgjeld Forskjell i kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordningen Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Inn-/utbetaling ved salg/kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling uttak av partnerne Inn- /utbetaling økt/redusert trekk kassekreditt Utbetalinger til utløste partnere Korrigering av feil direkte mot egenkapitalen Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Vurderingsprinsipper Generelle prinsipper Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet. Inntektsføringsprinsipper Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgiftene som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av anskaffelseskost og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Investering i aksjer og andeler Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter eventuelt fradrag for konstaterte tap og avsetning til forventet tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønnskostnad. Leieavtaler Leieavtaler vurderes etter operasjonell- eller finansiell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte leieavtale Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer Tallene bak virkeligheten Tallene bak virkeligheten 13

18 Note 2 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Software Maskiner, Kunst og lisenser inventar o.l Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkum. avskr avgang driftsmidler Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan Ingen Lineær Lineær Avskrivningssats 0 % 30-50% 10-30% Note 3 - Leieavtaler Selskapet har husleieavtaler med en årlig leiekostnad Note 4 - Bundne midler, klientmidler og klientansvar. Skattetrekk Av totale bankinnskudd er kr bundet til skyldig skattetrekk.på kr 17,5 mill. Avtalenes varighet varierer fra 2 til 7 år. Klientmidler og klientansvar Sum klientmidler Sum klientansvar Differanse 0 Note 5 - Andeler eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Navn Verv Andeler Thomas Abrahamsen Styrets leder 2,40% Odd R. Tvedt Styremedlem 3,20% Inger Hygen Flostrand Styremedlem 2,40% Snorre Haukali Daglig leder 3,20% Note 6 - Kassekreditt, pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant: Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Balanseført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld: Kundefordringer Andre fordringer Note 7 - Lønnskostnader, pensjoner m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidgiveravgift Arbeidsgodtgjørelse Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Godtgjørelser Daglig leder Styret Uttak partnerandel Pensjonskostnad Selskapet har belastet regnskapet med arbeidsgodtgjørelse til eierne som har arbeidet i selskapet. Honorar til revisor er belastet eksklusiv mva med kr for revisjon, kr for bistand årsregnskap og ligningspapirer og kr for andre tjenester. Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Selskapet har en innskuddspensjonsordning for ansatte med ansettelse etter For personale ansatt før gjelder en ytelsesbasert pensjonsordning. Denne ordningen behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 og omfatter i alt 61 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatførte estimatendringer Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatendringer Periodisert kostnad pensjon Selskapet har en trekkrettighet på 35 millioner kroner som det ikke er trukket på pr Det er avgitt bankgaranti overfor utleier av lokaler med inntil kr Tallene bak virkeligheten Tallene bak virkeligheten 15

19 Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % Forventet pensjonsøkning 0,20 % 0,10 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 % 4,10 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 8 Egenkapital Egenkapital Årsresultat Korreksjon av feil fra tidligere år Utløsing av eiere Uttak av eierne Arbeidsgodtgjørelse Egenkapital Note 9 Virksomhetsområder Selskapet driver advokatvirksomhet som det eneste virksomhetsområde. Virksomheten drives fra Oslo, Bergen og Stavanger. Note 10 Annen driftsinntekt Styrehonorarer Andre honorarer Fremleie av lokaler Annen inntekt Tallene bak virkeligheten Tallene bak virkeligheten 17

20 16 18 Tallene bak virkeligheten Foto: Stein X. Leikanger KLUGE VISER VEI

Det finnes uendelig mange løsninger

Det finnes uendelig mange løsninger Det finnes uendelig mange løsninger Vi finner din FOTO OLE MUSKEN HVA KAN VI GJØRE FOR DEG? Vi hjelper deg med å øke lønnsomheten og konkurranseevnen til din bedrift. Vi jobber systematisk og kreativt,

Detaljer

Kluge ÅRSRAPPORT 2011

Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge Advokatfirma DA Årsrapport 2011 2 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 3 4 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Styrets leder har ordet Kluge ÅRSRAPPORT 2011 5 For snart fire år siden startet vi en omstillingsprosess.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer