smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten"

Transkript

1 Byttet ut kvinne med mann Side Vurderer å slutte Side Tango øker MC-sikkerheten Side løssalg kr 49,- Nr 6/7 stein ege kneblet politidirektoratets smerteregime Vi aksepterer ikke at ansatte påføres smerte hvor alvorlig helseskade kan skje, sier hovedverneombud i Rogaland politidistrikt, Stein Ege. Side

2 Favoritter legg til favoritter... luxurytravel.com spa.net sitincomfort.com relax.com behagelig.no volkswagen.no/passat Volkswagen Passat. Komfort du fort kan venne deg til. Du skal ikke sitte lenge i en Volkswagen Passat før du merker hvor gjennomtenkt alt er. 12-veis seteregulering sørger for optimal sittekomfort, alle instrumentene er plassert akkurat der du skulle ønske de var. Hele bilen er designet for å gi deg en best mulig kjøreopplevelse. Så er den også Norges mest solgte bil, en favoritt det er vanskelig å komme utenom. Volkswagen Passat stv får du fra veil. kr ,-. Veiledende pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk variert kjøring 0,58-0,89 l/mil. CO2-utslipp g/km. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

3 INNHOLD 05 Søker personer som vil «coache» INNHOLD 20 - Tas hardere fordi jeg er politimann 30 Ekspertisen politiet ikke vil ha 36 Nytt institutt for DNA-analyse 38 Slår arbeidsgiver på forhandlingskompetanse FASTE SIDER Ivar prest Tillit er noe det tar tid å opparbeide, ikke noe man får fordi man stikker innom ikledd presteantrekk, sier politiprest Ivar Aartun Innlegg og debatt 46 Arne meinar 47 Folkestads hjørne 48 Politijuss 50 Vår skjeve verden Skriver ny lærebok Politiet i Norge har vært uvitende om farene ved mageleie - inntil nå. Politihøgskolen gir nå ut en lærebok hvor konsekvenser av halsgrep og mageleie blir beskrevet. 32 Hån Dette er et hån mot alle som driver med forebyggende politiarbeid, sier personer i Gatepatruljen i Oslo Lederlønninger Det har vært liten kultur blant norske politiledere å snakke i politidistriktet om egen lønn inntil nå. Nok er nok Reidar Skjønsfjell mener grensen er nådd når det bygges kriminelle nettverk på innsiden i norske fengsler. J U N I P O L I T I F O R U M

4 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund Storgt. 32, 0184 Oslo Tel: Fax: Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil: Færre lensmannskontor bedre politi?» Journalist Thomas Berg Tel: Mobil: Markedskonsulent Trond Erik de Flon Tel: Mobil: Årsabonnement for Politiforum kr 490,- Ta kontakt med vår annonsekonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Send din nye adresse: Design, produksjon upstruct berlin oslo Trykk JMS Mediasystem Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 98. årgang Forside: Stein Ege Foto: Ole Martin Mortvedt ISSN: Forleden tikket det inn en pressemelding fra Justisdepartementet. Nå var lensmannskontorene Lunner og Gran på Hadeland slått sammen. Det samme med lensmannskontorene Bjugn og Ørland. «Nå blir det bedre politi, et nært politi kan levere mer politikraft», var påstanden fra Justisdepartementet. Det tror jeg ikke på! På en nylig avholdt konferanse arrangert av Sør-Trøndelag politidistrikt holdt den britiske politisjefen Dr. Ali Dizaei fra Metropolitan Police Service i London foredrag. Tema var politiarbeid i et multietnisk samfunn. Dizaies bidrag var høyaktuelt også for norsk politi, men ikke bare på området politiet i et multietnisk samfunn. Dizaei fortalte at britisk forskning hadde funnet frem til at 70 prosent av informasjonen som førte til oppklaring av straffesaker kom fra lokalsamfunnet. Kun 30 prosent av oppklaringene kom som følge av politiets eget rene politiarbeid. Hans klare budskap var at politiet måtte være der folk var. Politiet måtte inn i ungdomsmiljøer, religiøse miljøer og nærmiljøer. De måtte opparbeide tillit, og de måtte være tilgjengelige for samfunnet de skulle betjene. Med å samarbeide med samfunnet på helt lokalt nivå, fikk politiet tilgang til små biter av informasjon som politiet måtte analysere og sette sammen til et større bilde. Sine erfaringer brukte han i alle sammenhenger for å gjøre «policing» (det finnes ikke noen god norsk oversettelse). Han var tydelig på at lov og orden ikke var politiets eneansvar, men at politiet gjorde jobben sammen med samfunnet som betalte for politiets tjenester. Det er dette som er norsk politi og norske politikeres, ikke minst lokalpolitikernes, største utfordring. Den tradisjonelle tenkningen er at kriminaliteten er politiets ansvar. Det er feil. Kriminaliteten er samfunnets ansvar. Men skal politiet samarbeide med lokalsamfunnene rundt om i langstrakte Norge, må lokalsamfunnet ha et lokalt politi. Den stadige sentraliseringen vi nå ser av politiets tjenestesteder og politiets tilstedeværelse, gjør at politiet i større grad fjerner seg fra lokalsamfunnet, og dermed blir mindre tilgjengelig til å motta de viktige tipsene. Mange politiansatte vet hvorfor kriminalitetstallene synker, og de har en annen forklaring enn politidirektøren. Svaret er at det er færre politifolk ute blant innbyggerne, kontaktflaten med innbyggerne er redusert. Politifolkene som før genererte straffesaker med sitt oppsøkende og engasjerte arbeid, i stedet er sentralisert inn på operasjonssentraler og spesialfunksjoner bort fra gata og lokalsamfunnet. Alibiet til de stadige sammenslåingene er politiledere og politidistrikt som selv ønsker å slå sammen enheter. Økonomien i politiet gjør at politidistriktene ikke har økonomisk mulighet til å oppebære dagens struktur. Nøkterne vurderinger gjør at politiet må bygge ned tilstedeværelsen. Dette i skarp kontrast til uttalt ønske fra Storting og Regjering om et nærpoliti. Innbyggerne vil nemlig se mer politi. De politikere som tar det ønsket alvorlig bør få god uttelling i høstens kommunevalg. P O L I T I F O R U M J U N I

5 minoritetsbakgrunn Tar grep. Politihøgskolen tar nå grep for å få flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn inn i politiet (illustrasjonsfoto). Politiet søker politifolk som vil coache Politihøgskolen går nå aktivt ut og søker etter personlige coacher med etnisk minoritetsbakgrunn for å rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn til politiet. Tekst og foto: Thomas Berg Norsk politi har lenge erkjent at de ikke har klart å rekruttere nok personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Flere tiltak er prøvd ut, uten at det har gitt den etterlengtede søknadsmengden som Politihøgskolen har ønsket. Det er i dag for få søkere med etnisk minoritetsbakgrunn som velger å søke Politihøgskolen. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier prosjektleder Sarah Abraham ved Politihøgskolen. Politihøgskolen har derfor, i samarbeid med Politidirektoratet, satt i gang prosjektet «Rekruttere og beholde», for å forsøke få flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn til politiet. Særskilt kompetanse Prosjektet går ikke bare ut på å rekruttere søkere til Politihøgskolen. En annen viktig del av prosjektet er kartlegging av kompetanse. Økende immigrasjon har ført til større mangfold i befolkningssammensetningen i Norge. Justisdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å arbeide for å beholde tilsatte med minoritetsbakgrunn gjennom å legge forholdene til rette slik at alle opplever å bli inkludert i fellesskapet, og slik at den enkeltes ressurs blir brukt. Tilbakemeldinger fra politiutdannede tjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn tyder på at de opplever å ha en særskilt kompetanse i form av kjennskap til ulike etniske miljøer og stor bredde av språkkompetanse. Derfor har vi, gjennom prosjektet, valgt å opprette en ressursgruppe hvor polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn deltar, sier Sarah Abraham. Det er disse som nå skal få sin kompetanse kartlagt. Selger til distriktene Mange personer med etnisk minoritetsbakgrunn i politiet er ikke klar over den kompetansen de besitter ut over at de kan et annet språk. Ved å gjennomføre dette prosjektet skal vi selge kompetanse ut til distriktene, påpeker Sarah Abraham. Prosjektgruppen skal gjennomføre to samlinger med ressursgruppen og disse har blant annet som formål å: Kartlegge etniske minoriteters eventuelle særskilte ressurser Foreslå konkrete tiltak for å beholde polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn. Kartlegge eventuelle faktorer som virker utstøtende på ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn fra rekrutteringsprosessen, under studiet og som ansatt Bruke ressursgruppen til å vurdere allerede foreslåtte rekrutteringstiltak fra tidligere gjennomførte prosjekter Innhente informasjon om hvordan rekrutteringsprosessen oppleves for unge mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn BRUK AV EKSISTERENDE KOMPETANSE Politihøgskolen gjennomførte nylig en samling hvor de arbeidet med kompetansekartlegging. De gikk aktivt ut for å rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Disse fungerer som en coach for personer med etnisk minoritetsbakgrunn som ønsker å søke seg inn på Politihøgskolen. På samlingen deltok nærmere 30 personer. Disse vil nå få mulighet til å innta en rolle som coach for potensielle søkere til Politihøgskolen i Ved å sette fokus på polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn skal politiet i fremtiden oppnå bredere bruk av den eksisterende kompetansen etaten innehar. Samtidig kan bruk av denne kompetansen føre til økt rekruttering av studenter med etnisk minoritetsbakgrunn, sier Abraham som understreker at potensielle søkere som har gjennomgått et «coachingprogram» ikke automatisk vil få plass ved skolen. Poenget er at opptaksnemndene ikke skal vite hvem som har fått coaching eller ikke, legger Abraham til. J U N I P O L I T I F O R U M

6 narkotikaproblematikk Dårlig signal. Man skal lete lenge etter et mer uheldig signal å sende ut til publikum når ikke politiet får lov til å gripe inn mot lovbrytere, sier Geir i gatepatruljen. Dette er et hån mot alle som driver med forebyggende politiarbeid. Det er greit at det er lov til å ytre seg fritt i dette landet, men man behøver ikke gå rundt å røyke hasj åpenlyst. Dette sender helt feil signaler til ungdommen, sier Terje i gatepatruljen i Oslo. Han var selv vitne til at ungdom ned i 15-årsalderen tente seg en stor hasjrøyk midt på Karl Johan. Men som den pliktoppfyllende politimannen han er, ville han ikke gå inn og overstyre ordren fra ledelsen i Oslo politidistrikt, selv om kanskje hjertet sa noe annet. I forrige nummer av Politiforum fortalte svenske Johan Nilsson fra Rikskrimpolisen i Stockholm følgende: Politiet så åpenlyst at det ble solgt narkotika på gata, men valgte bevisst ikke å gjøre noe med det. Jeg er både sjokkert og forundret over måten norsk politi arbeider på. I Sverige bygger vi på å ødelegge for de personene som selger narkotika. Det er tydeligvis ikke tilfelle i Norge, sier Johan Nilsson. 500 deltakere I overkant av 500 demonstranter var med på den lovlige hasjmarsjen i Oslo i mai. Gatepatruljen talte selv opp et sted mellom 40 og 50 personer som var under 18 år som deltok på demonstrasjonen. Voksne personer med barnevogner røykte åpenlyst hasj mens barn så på. Barn langt under skolealder var også med og gikk i tog. Man skal lete lenge etter et mer uheldig signal å sende ut til publikum når ikke politiet får lov til å gripe inn mot lovbrytere. Jeg sitter igjen med en vond bismak etter at vi ble nektet av ledelsen å gripe inn. Vi ønsket ikke å gripe inn under marsjen, men pågripe de yngste når marsjen var oppløst. Vår jobb er å hindre rekruttering og nye brukere. Flere av ungdommene uttale at det var kult at politiet kjørte foran med bil og hester. De ungdommene vi pågrep trodde det var lov å røyke hasj på denne dagen og var forundret over at politiet grep inn, sier Terje. Han får støtte leder av Gatepatruljen, Geir Nerland. Geir Nerland mener denne situasjonen åpenbart tilsier at politiet burde hatt langt flere ressurser enn det de har i dag. Selv om vi gjerne skulle ha grepet inn mot personer i toget, måtte vi vente til demonstrasjonen offisielt var over før vi fikk plukket ut fire personer i alderen 15 til 18 år. Disse testet på hasj og en på hasj og amfetamin. Ideelt sett skulle vi tatt inn et sted mellom 40 og 50 personer som åpenbart var påvirket av narkotika, sier Geir Nerland. uheldig Gatepatruljen i Oslo frykter at den manglende innsatsen fra ledelsen i distriktet kan føre til en ny rekruttering av unge rusmisbrukere, og mener politiets manglende tilstedeværelse kan være med på rekruttere ungdom til disse rusmiljøene. Det vil selvsagt være svært uheldig. Daglig er vi vitne til at unge personer oppsøker belastede rusmiljøer i Karl Johans gate og langs Akerselva. Slik jeg ser det, er dette en helt ny rekrutteringsarena, sier Geir Nerland. Nerland mener P O L I T I F O R U M J U N I

7 Fikk ordre om å ikke gripe inn Gatepatruljen i Oslo fikk stående ordre om ikke gripe inn overfor hasjrøykende personer under marihuanamarsjen i hovedstaden nylig. Operative politifolk er sjokkert over ledelsens manglende handlekraft. Av Thomas Berg Foto: Politiet det nærmest fremstår som latterlig at politiet sluser et hasjtog gjennom Oslos gater en lørdag formiddag med både hester og biler uten at de får lov til gripe inn mot lovbrytere. Jeg tror helt klart at dette har noe å gjøre med hva som har skjedd tidligere, sier Nerland. Episoden han henviser til skjedde for noen år tilbake da politiet valgte å slå til mot demonstrantene i hasjmarsjen som ble avsluttet i Slottsparken. Demonstrantene gikk fullstendig amok og det hele resulterte i at 21 politimenn ble skadet. Totalt var nærmere 1500 demonstranter innblandet i opptøyene. Nerland tror ledelsen i Oslo politidistrikt neppe ønsker slike hendelser igjen. Helt klart. Men det argumentet holder ikke. Politiet har en oppgave å løse, og det får vi ikke gjort når ledelsen har det synet som de har, understreker Geir Nerland. Sikkerhet Visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, kan forstå frustrasjonen til gatepatruljen, Røyksky. Unge personer gikk åpenlyst rundt og røykte hasj. men mener likevel det er nødvendig å gjøre slik de gjorde under hasjmarsjen. Det bør unngås så langt det lar seg gjøre å gripe inn under selve demonstrasjonene. Dette er ikke noe som er unikt i forhold til hasjmarsjen, men slik vi håndterer alle demonstrasjoner i Oslo. Hvis det ikke er fare for å ødeleggelse av bygninger eller skade på personer, ønsker vi ikke å gripe inn, sier Roger Andresen. J U N I P O L I T I F O R U M 7

8 NOTISER must have must not have Strålesikker sølvtruse Med kommende nytt nødnett, mobiltelefon, trådløst internett og blåtann strides de lærde om all strålingen trådløs kommunikasjon medfører, er skadelig på lang sikt. Isa Body Wear tar ansvar som klesprodusent, og lanserer en strålesikker underbukse. De mener at med denne underbuksa kan du føle deg helt trygg på at dine edle deler er godt beskyttet mot stråling. Teknikken er relativt enkel, underbuksa er laget av sølvtråder som reflekterer strålingen bort fra den. Så, hvis du føler deg usikker på om dine attributter tåler trådløs kommunikasjon, gå til innkjøp av den strålesikre underbuksa for kun 24 dollar. Med dagens lave dollarkurs kan du vel også spandere på deg en susp for å være sikret mot alle mulige «angrep» nedentil. id= Hår i bøtter og spann Politifolk er ofte kjent for å være skikkelig mannfolk med hår på brystet. Men noen ganger kan det i meste laget? Er du en de som ser ut som en blanding av varulv og en gorilla, er «The Mangroomer» produktet som kan redde sommerferien Hår er fint når det sitter der det skal, men mer plagsomt enn ugress når det begynner å gro der du ikke vil ha det. The Mangroomer er en barbermaskin med ekstremt lang rekkevidde, slik at du kommer frem på selv de mest unevnelige steder uten hjelp fra andre enn deg selv. Men spørsmålet er likevel hvor kroppsfikserte politifolk skal være. I tillegg er prisen på 40 dollar i overkant dyrt for å se ut som en velfrisert puddel. Vi sier som Vi Menn la menn være menn og hår være hår. Månedenes not have er herved presentert. id= Foto: Politiet På helsa løs i Sirdal Driftsbudsjettet og spesielt overtidspotten viser store røde tall i Rogaland politidistrikt og driftsenhet Dalane. Da leiekontrakten for Sirdal lensmannskontors sivile bil utløpt i slutten av mai, ser en seg ikke «råd» til å forlenge denne, og lensmann Helge Tonstad (bildet) har fått beskjed om å levere fra seg bilen. Dette som et tiltak for å forsøke å komme i mål med tildelt budsjett. Bilen brukes blant annet til å trekke en snøscooterhenger (kontoret har to scootere) Kontoret har imidlertid en kreativ lensmann. Når han ikke få til den beste løsningen, velger han alltid den nest beste. Om den nest beste er i stand til å dra hengeren vites ikke i skrivende stund, men om denne «nødløsningen» godkjennes av våre veimyndigheter, er nok heller tvilsomt. Det skyldes å gjøre oppmerksom på at Sirdal lensmannskontor også har en uniformert bil, slik at all transport og patruljering vil ikke foregå med lensmannens «halvuniformerte» moped. Bill. merk. nye arbeidsgivere Stemningen ved politihuset i Narvik er ikke akkurat å skryte av. I en annonse i lokalavisa Fremover, har politifolkene selv satt inn en annonse, utformet som en jobbsøknad. Det kommer blant annet frem følgende: Til våre fremtidige arbeidsgivere! Vi er en gruppe politifolk ved Narvik politistasjon som søker nye utfordringer i arbeidslivet. Vi besitter lang erfaring innen alle aspekter av politiarbeidet og undrer oss på om noen av dere som søker etter nye medarbeidere kan tenke dere å ansette oss. Politiyrket er et mangfoldig yrke med mange svært varierende arbeidsoppgaver. Det som politiyrket handler mest om er selvfølgelig kontakten med mennesker. Med mennesker av alle samfunnslag og mange forskjellige situasjoner. Ifølge NRK er ikke annonsen en spøk. Stemningen ved politihuset i Narvik er ifølge NRK så dårlig at en gruppe polititjenestemenn har valgt den noe utradisjonelle måten å gå til det skritt å søke etter nye jobber via lokalavisa. Avisa Fremover har konfrontert lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, Oddmund Nilsen med saken, men han vil ikke kommentere situasjonen. Verneombud Øystein Woll er forholdsvis kort i sin kommentar han også. Min oppfatning er at etter politireformen har ikke Narvik politistasjon falt på plass. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier han til Fremover. Annonsen avsluttes på følgende finurlige vis: Til deg, kjære arbeidsgiver, så vil jeg si at siden vi tar sjansen på søke nye utfordringer, oppfordrer vi DEG til å ta sjansen sammen med oss. Kun seriøse henvendelser. P O L I T I F O R U M J U N I

9 Panasonic anbefaler Windows Vista Business KLAR FOR UTFORDRING! Panasonic Toughbook CF-30 kan man stole på når andre datamaskiner har måttet gi tapt. Den unike CF-30 klarer miljøer man ikke trodde var mulige. Sertifisert i henhold til MIL-STD 810F og IP 54 for å motstå støt, vann, og støv. Arbeider helt uten viftekjøling, noe som garanterer at verken skitt eller fukt trenger inn i maskinen. Med en Panasonic Toughbook reduseres kostnadene ved pc-problematikk til et minimum. Takket være Intel Centrino Duo processor technology er batteritiden inntil hele 8 timer for krevende bruk i mobilt miljø. Ytterligere informasjon eller tel: Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside and Intel Inside Logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

10 politiledere Det har vært liten kultur blant norske politiledere å snakke i politidistriktet om egen lønn. Men politiledere er like opptatt av å få en lønn som fortjent som grasrota i politiet. Det har organisasjonen Norske Politiledere i Politiets Fellesforbund nå gjort noe med. Tekst og foto: Ole Martin Mortvedt Som en konsekvens av at satsing på god ledelse er en prioritetssak innad i både politidistriktene og i Politiets Fellesforbund, har NPL nå gjort grep vi mener skal føre frem til høy prioritering av lederlønnen i hovedtariffoppgjøret neste år. Konkret har forbundsstyret i PF nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å liste opp relevante argumenter for politilederes lønnskrav, sier Kjell Fagerlid, til daglig administrasjonssjef i Asker og Bærum politidistrikt og leder av Norske Politiledere (NPL). Fagerlid viser til PFs handlingsprogram og landsmøtevedtak fra 2006 som grunnlag for PFs satsing og nevner to aktuelle innspill i lønnsdebatten. Lederlønnen under lupen Penger på bordet. Politiets Fellesforbund tar nå tak for å få oppmerksomhet rettet mot lederavlønningen. Kjell Fagerlid, leder i Norske Politiledere finner frem til gode argumenter. Innføring av kompetansebasert lønnssystem for politiledere. Den nye lederrollen med utvidede krav til mer strategisk tenkning, god personal- og lønnsforvaltning og resultatorientert ledelse gjør at det bør stilles krav til formalkompetanse for å bli politileder i fremtiden. Det må igjen få uttrykk i hvordan lønnen fastsettes. NPL mener at ledere som kan mye, leder bedre. Kompetansen i politiet blir stadig høyere og bedre, og da er det ikke urimelig at det på samme tid stilles større formalkrav til politilederne. Kort oppsummert er at økt og god kompetanse skal gi høyere lønn. Differensiering av lederlønn. NPL vil drøfte kriterier for differensiering på lederlønn. Eksempelvis ut fra størrelse, oppnådd resultat, positive tilbakemeldinger i medarbeiderundersøkelser og publikumsundersøkelser. 1 0 P O L I T I F O R U M J U N I

11 Opp til høsten På PFs forbundsstyremøte i september skal styret behandle arbeidsgruppens rapport som en forberedelse til landsmøtet i november. NPL må være aktive og spille inn gode argumenter for også å få prioritert lederlønningene frem mot hovedtariffoppgjøret neste vår. Lederlønningene må speile lederbelastningene, fastslår Fagerlid. Han mener arbeidsgruppen sikrer god forankring hos i PF. Vi har gode navn med oss i arbeidsgruppen, sier Fagerlid fornøyd. Han viser til at lønnssak også er politikk og prioritering, ikke bare matematikk og penger. Jeg forutsetter at det er takhøyde innad i organisasjonen til å åpent diskutere forskjellige prioritering av medlemsgrupper opp mot hverandre. Skal politilederne møte morgendagens krav, er det betimelig å stille krav til kunnskap om organisering, metoder, budsjett, ressursproblematikk, drive prosjektrelatert og skjønne betydningen av å skape forankring hos medarbeiderne. God lederlønn gir også gevinster for våre kolleger og organisasjonsfrender og for bedre polititjeneste til publikum, sier Fagerlid. Samtidig oppfordrer han Politidirektoratet til å mene noe om lederlønn. POD har til nå hatt liten kultur for å tenke på lønns- og arbeidsvilkår for politilederne. NPL etterlyser en sentral synlig lønnsstrategi fra POD. Enhver virksomhet har lønn som en naturlig del av sin personalpolitikk. Nå blir det veldig mye PF som er aktør her, det gjør at PF også tar mye av presset i spørsmålet om lederlønningene, sier Fagerlid. Det er politioverbetjent John Finsberg ved Oslo politidistrikt som leder lønnsarbeidet for NPL. Han sier til Politiforum at det nå er påfallende færre søkere til lensmanns-stillinger rundt om i landet, og det er påtagelig få søkere til politioverbetjentstillinger med lederansvar ved blat annet Oslo politidistrikt. Vi ser at forskjellen mellom ledere og fagstillinger har blitt utjevnet, slik at det har blitt mindre attraktivt å søke seg inn i lederstillinger. Jeg mener vi har gode argumenter for å bli prioritert, sier Finsberg på telefon fra sommerferie i Frankrike. Lensmennene strømmer til PF Siden mai 2005 har antall lensmenn som er medlem i PF økt med nærmere 30 prosent. PF-leder Arne Johannessen bekrefter at PF har en bevisst satsing på politilederne. Også lederne trenger en sterk fagforening. Det er viktig å gi kompetansepåfyll til den nye lederrollen, som og takle det utadvendte arbeidet via politiråd. Det gjør vi med et omfattende opplegg rundt samlinger og lederutdanning for våre ledermedlemmer. Samlingene fungerer som et lederforum hvor ledere fra ulike deler av landet kan møtes og utveksle erfaringer. Gode ideer til måter å utøve ledervervet på florerer, og også gode ideer til hvordan man kan påvirke egen avlønning, sier Johannessen. Han fremhever PFs storsatsing på lederne faktisk gir kompetansepåfyll til krevende lederroller. Vi tilbyr et nettverk ingen andre har, sier Johannessen. J U N I P O L I T I F O R U M 11

12 Grensekontroll Respektløst. Jeg opplever det som utrolig respektløst overfor meg som ansatt og meg som kvinne å bli byttet ut til fordel for en mann på grunn av religiøse særkrav fra reisende, sier grensekontrollør Turid Haugen Thor ved Gardermoen politistasjon. Foto: Trond Erik de Flon «Aldri følt meg så diskriminert» 12 P O L I T I F O R U M J U N I

13 Turid Haugen Thor ble regelrett tilsidesatt da en gruppe menn nektet å la kvinnelige grensekontrollører «ta dem imot» på grunn av sin religiøse overbevisning. Av Ole Martin Mortvedt Det var i oktober i fjor at grensekontrollen på Gardermoen mottok en melding fra selskapet Serviceair om at det var en gruppe menn på vei fra London som hadde meldt ifra om at de på grunn av sin religiøse overbevisning ikke ville akseptere en kvinnelig grensekontrollør ved ankomst Gardermoen. Den kvelden var vi to kvinner som satt i passboksen. Det var ingen mann som var i posisjon for kontroll, og jeg hadde aldri trodd at kravet skulle bli etterkommet. Men når flyet hadde landet, hadde teamleder fått tak i en mann som kunne foreta passkontrollen. Vi kvinnene ble tilsidesatt, mens en mann kontrollerte denne flokken av menn som kom fra London. Jeg følte meg som et naut. Og det var helt galt. Jeg tok det direkte opp med teamleder. Jeg fortalte han at jeg aldri har følt meg så diskriminert i hele mitt liv, sier grensekontrollør Turid Haugen Thor. I tillegg sendte hun en klage til seksjonssjefen, som mente at dette ikke var diskriminering, men at saken, tvert imot, var løst til beste for «alle». Deretter ble Thor innkalt til stasjonssjef Hege Høiland som meldte at hun ikke så på dette som noen diskrimineringssak. På ville veier Thor mener politiet er på en skummel vei når reisende skal bestemme hvem de skal kontrolleres av. Det forelå ingen dokumentasjon annet enn en melding fra et tilfeldig handlingsselskap. Skal det være nok å bare si at det er en religiøs overbevisning? Politiet har ikke engang giddet å spørre om å få dokumentasjon forut for beslutningen om å bytte ut meg som kvinne. Jeg opplever det som utrolig respektløst overfor meg som ansatt og meg som kvinne å bli byttet ut på denne måten, sier Thor. Og hun spør: Hva gjør politiet neste gang det dukker opp sære ønsker fra reisende. Hva om noen sier at de ikke vil kontrolleres av homofile eller personer med mørk hud av religiøse årsaker? Da må vi jo også imøtekomme disse kravene, sier Thor. Hun mener politiet er på ville veier, og at de med slik tilrettelegging umulig kan ha sett konsekvensen av denne misforståtte vennligheten og tilretteleggingen. Vi kan ikke la smidighet og redselen for klager fra publikum gå foran norsk lov. Ledelsens argument om få flyt og service i kontrollen holder ikke. Jeg vært ansatt i sju år, og hele tiden arbeidet for nettopp flyt og service. Det trenger vi ikke en mann til å gjøre, sier Turid Haugen Thor. Ulovlig Thor kontaktet likestillingsombudet. Ulovlig, et brudd på likestillingsloven fra politiets side, konkluderte Likestillingsog diskrimineringsombud Beate Gangås og ga Thor fullt medhold. Hun fikk ikke lov til å gjøre jobben sin fordi hun er kvinne, sier Gangås til VG. Hun mener politiet strakte seg lengre for de fem mennene enn de pleier å gjøre overfor burkakledde kvinner som ikke vil vise ansiktet sitt til fremmede menn. Hvis ingen kvinnelige kontrollører er på vakt da, må de finne seg i å bli kontrollert av en mann. I dette tilfellet viste det seg at praksisen var ulik for kvinnelige og mannlige ansatte, og den var også ulik for kvinnelig og mannlig reisende, oppsummerer ombudet. Uheldig at politiet bøyer av Informasjonsleder i Human Rights Service Hege Storhaug er krass i kritikken av politiet som ga særbehandling på et religiøst grunnlag. På prinsipielt grunnlag skal vi ikke gi etter for særkrav fra religiøse grupper. Begynner man å gi etter for en gang, så vil det helt sikkert komme det flere særkrav. Å gi etter for konservative religiøse dogmer er svært uheldig, også i et kvinneperspektiv. Jeg vil stå fast på et sekulært demokrati, det har blitt altfor mye religion i det offentlige allerede. Det vi ser nå er bare starten, sier Storhaug til Politiforum. Hun viser til de klassiske islamske kravene som at jenter ikke får svømmeundervisning og delta på leirskoler, og krav om niqad (ansiktsdekkende slør hvor kun øynene ses). Dette er rene dogmer om segregering av kjønnene. Å gi etter for slike særkrav er overgrep mot jentene. Vi må stå fast på hva verdigrunnlaget i Norge, og vi må ikke bøye av for helt grunnleggende demokratiske verdier som likeverd, likestilling, ytringsfrihet og religiøs frihet, sier Storhaug. Endrer praksis Jeg oppfatter ikke uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet som udelt negativt. De finner det korrekt at det tilrettelegges for en skånsom og ikke-integritetskrenkende pass- og personkontroll av kvinnelige og mannlige religiøse minoriteter. Dette tolker jeg som at vi har en god praksis, men ikke i denne saken. Husk at vi har en enorm trafikk med nær 18 millioner passeringer årlig og mottar svært få klager fra publikum. Praksisen er at kontrollen er den viktigste, den skal gjennomføres. Men vi har valgt en smidighet i situasjoner med utlendingers første møte med Norge, sier politistasjonssjef Hege Høiland ved Gardermoen politistasjon. Kommer du til å slutte å fjerne kvinner fra jobben til fordel for menn? Det er klart vi tar likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelsevurdering til etterretning, konstaterer Høiland. Uheldig. Å gi etter for konservative religiøse dogmer er svært uheldig, også i et kvinneperspektiv, sier informasjonsleder i Human Rights Service Hege Storhaug Foto: Kagge Forlag J U N I P O L I T I F O R U M 1 3

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten.

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Oslo, 13.03.2014 HØRINGSUTTALELSE VEDR "MEDARBEIDERPLATTFORM I POLITIET» Politidirektoratet

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/649-17/LDO-//SHH 21.11.07 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK OM AVVISNING

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1245-33-HW 26.03.2008 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING FRA POLITIET PÅ GRUNN AV ETNISITET

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1245-33-HW 26.03.2008 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING FRA POLITIET PÅ GRUNN AV ETNISITET 91 Strategisk stab Oslo politidistrikt Postboks 8101 Dep. 0032 OSLO Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 13 Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1245-33-HW 26.03.2008 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Bergen oktober 2010: 25 åring m/ skuddskade Utdrag fra AMK samtalen

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Framtidas politi lokal struktur

Framtidas politi lokal struktur Framtidas politi lokal struktur På vei mot fremtidens politi Politireformen 16.09.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter NATIONAL POLICE DIRECTORATE Bakgrunnen for politireformen NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Landsstyret Økonomiutvalget (ØU) Besøk oss på: www.sos-rasisme.no

Landsstyret Økonomiutvalget (ØU) Besøk oss på: www.sos-rasisme.no Landsstyret Økonomiutvalget (ØU) Besøk oss på: www.sos-rasisme.no Haugesund, lørdag, 19. mai 2007 Selektiv gjenfortelling eller forsvarsskrift for dårlig politiarbeid? Postboks 297, 5501 Haugesund Tlf:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

12/1541-30- MH 07.01.2014

12/1541-30- MH 07.01.2014 Vår ref.: Dato: 12/1541-30- MH 07.01.2014 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1541 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 14. juni 2013 Den 10. juni 2011 oppsøkte A Sentrum politistasjon

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 30. juni 2008. A har lavere lønn enn en mannlig kollega

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 08/911 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. A mener Nortura BA X forskjellsbehandlet henne i strid med likestillingsloven

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. A hevder at naboen C har trakassert ham og hans

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 10:00 SAKSLISTE. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN MØTEINNKALLING Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 23.11.2016 Tid 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 93/16 16/2416 NÆRPOLITIREFORMEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer

NATIONAL POLICE DIRECTORATE KS. Strategisk analyse 2014 ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE KS. Strategisk analyse 2014 ENHET/AVDELING 15.5.13 KS Strategisk analyse 2014 2013 Førstelinjeprosjektet Endringsprogrammet Merverdiprogrammet St. melding nr 21 - Terrorberedskap Politianalysen Samfunnsoppdraget: Politiets samfunnsoppdrag er å

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI!

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! Du kan lese mer om Politianalysen på side 6-7 www.merpoliti.no Se også vår

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Klage på likelønn mellom kvinnelige og mannlige spesialister i politiet

Klage på likelønn mellom kvinnelige og mannlige spesialister i politiet Klage på likelønn mellom kvinnelige og mannlige spesialister i politiet En kvinnelig politibetjent X med spesialistutdannelse sammenligner seg med fire mannlige politibetjenter som lønnes høyere. Kvinnen

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Til rette vedkommende Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1474-13-KIM 13.03.2008 Anonymisert uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A som møtte opp på ombudets kontor 12. september

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

To sentrale spørsmål om politiet i kjønnsperspektiv: Er politiet sexistiske i sin yrkesutøvelse? Er politiet mannlig kjønnet?

To sentrale spørsmål om politiet i kjønnsperspektiv: Er politiet sexistiske i sin yrkesutøvelse? Er politiet mannlig kjønnet? To sentrale spørsmål om politiet i kjønnsperspektiv: Er politiet sexistiske i sin yrkesutøvelse? Er politiet mannlig kjønnet? Kvinner må anmelde voldtekt, sier Killengren Er politiet sexistiske i sin yrkesutøvelse?

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del i Politilederen (Nr 1 februar 2009, sidene 12-13.) og andre del av innlegget

Detaljer

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER Politiets Fellesforbund Postadr.: Storgt. 32, 0184 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Storgt. 32, 7. etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600

Detaljer

Møtereferat. Referat fra møte i referansegruppen for førstelinjeprosjektet 30.8.2011 Assisterende politidirektør Vidar Refvik ønsket velkommen.

Møtereferat. Referat fra møte i referansegruppen for førstelinjeprosjektet 30.8.2011 Assisterende politidirektør Vidar Refvik ønsket velkommen. Møtereferat Tilstede Daniel Fundingsrud, Norges juristforbund-udi Ingrid Hindahl Natvig, NTL-politiet/Oslo Pd Jørgen Kjerkol, Samfunnsviterne-UDI Christina Thomassen Roth, Norges Politilederlag/Asker og

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle

www.hint.no din kunnskapspartner Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Sal D Migrasjonspedagogikk kulturforståelse og undervisning av fremmedkulturelle Silje Sitter, Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) Forum for trafikkpedagogikk Migrasjons pedagogikk og kulturforståelse Innvandrere

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 HKI-forum 25.10.06 Toni Benterud, seniorrådgiver i OU-seksjonen i Politidirektoratet Agenda Hvorfor medarbeiderundersøkelse? Forberedelsesfasen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer