smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "smerteregime stein ege kneblet politidirektoratets Byttet ut kvinne med mann Vurderer å slutte Tango øker MC-sikkerheten"

Transkript

1 Byttet ut kvinne med mann Side Vurderer å slutte Side Tango øker MC-sikkerheten Side løssalg kr 49,- Nr 6/7 stein ege kneblet politidirektoratets smerteregime Vi aksepterer ikke at ansatte påføres smerte hvor alvorlig helseskade kan skje, sier hovedverneombud i Rogaland politidistrikt, Stein Ege. Side

2 Favoritter legg til favoritter... luxurytravel.com spa.net sitincomfort.com relax.com behagelig.no volkswagen.no/passat Volkswagen Passat. Komfort du fort kan venne deg til. Du skal ikke sitte lenge i en Volkswagen Passat før du merker hvor gjennomtenkt alt er. 12-veis seteregulering sørger for optimal sittekomfort, alle instrumentene er plassert akkurat der du skulle ønske de var. Hele bilen er designet for å gi deg en best mulig kjøreopplevelse. Så er den også Norges mest solgte bil, en favoritt det er vanskelig å komme utenom. Volkswagen Passat stv får du fra veil. kr ,-. Veiledende pris levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. Frakt til forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk variert kjøring 0,58-0,89 l/mil. CO2-utslipp g/km. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

3 INNHOLD 05 Søker personer som vil «coache» INNHOLD 20 - Tas hardere fordi jeg er politimann 30 Ekspertisen politiet ikke vil ha 36 Nytt institutt for DNA-analyse 38 Slår arbeidsgiver på forhandlingskompetanse FASTE SIDER Ivar prest Tillit er noe det tar tid å opparbeide, ikke noe man får fordi man stikker innom ikledd presteantrekk, sier politiprest Ivar Aartun Innlegg og debatt 46 Arne meinar 47 Folkestads hjørne 48 Politijuss 50 Vår skjeve verden Skriver ny lærebok Politiet i Norge har vært uvitende om farene ved mageleie - inntil nå. Politihøgskolen gir nå ut en lærebok hvor konsekvenser av halsgrep og mageleie blir beskrevet. 32 Hån Dette er et hån mot alle som driver med forebyggende politiarbeid, sier personer i Gatepatruljen i Oslo Lederlønninger Det har vært liten kultur blant norske politiledere å snakke i politidistriktet om egen lønn inntil nå. Nok er nok Reidar Skjønsfjell mener grensen er nådd når det bygges kriminelle nettverk på innsiden i norske fengsler. J U N I P O L I T I F O R U M

4 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund Storgt. 32, 0184 Oslo Tel: Fax: Ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt Mobil: Færre lensmannskontor bedre politi?» Journalist Thomas Berg Tel: Mobil: Markedskonsulent Trond Erik de Flon Tel: Mobil: Årsabonnement for Politiforum kr 490,- Ta kontakt med vår annonsekonsulent for bestilling Internettside Frister Innlevering av stoff til nr sendes på mail til redaksjonen innen Adresseforandringer Send din nye adresse: Design, produksjon upstruct berlin oslo Trykk JMS Mediasystem Redaksjon avsluttet Ettertrykk kun tillatt mot kildeangivelse Tips til innhold 98. årgang Forside: Stein Ege Foto: Ole Martin Mortvedt ISSN: Forleden tikket det inn en pressemelding fra Justisdepartementet. Nå var lensmannskontorene Lunner og Gran på Hadeland slått sammen. Det samme med lensmannskontorene Bjugn og Ørland. «Nå blir det bedre politi, et nært politi kan levere mer politikraft», var påstanden fra Justisdepartementet. Det tror jeg ikke på! På en nylig avholdt konferanse arrangert av Sør-Trøndelag politidistrikt holdt den britiske politisjefen Dr. Ali Dizaei fra Metropolitan Police Service i London foredrag. Tema var politiarbeid i et multietnisk samfunn. Dizaies bidrag var høyaktuelt også for norsk politi, men ikke bare på området politiet i et multietnisk samfunn. Dizaei fortalte at britisk forskning hadde funnet frem til at 70 prosent av informasjonen som førte til oppklaring av straffesaker kom fra lokalsamfunnet. Kun 30 prosent av oppklaringene kom som følge av politiets eget rene politiarbeid. Hans klare budskap var at politiet måtte være der folk var. Politiet måtte inn i ungdomsmiljøer, religiøse miljøer og nærmiljøer. De måtte opparbeide tillit, og de måtte være tilgjengelige for samfunnet de skulle betjene. Med å samarbeide med samfunnet på helt lokalt nivå, fikk politiet tilgang til små biter av informasjon som politiet måtte analysere og sette sammen til et større bilde. Sine erfaringer brukte han i alle sammenhenger for å gjøre «policing» (det finnes ikke noen god norsk oversettelse). Han var tydelig på at lov og orden ikke var politiets eneansvar, men at politiet gjorde jobben sammen med samfunnet som betalte for politiets tjenester. Det er dette som er norsk politi og norske politikeres, ikke minst lokalpolitikernes, største utfordring. Den tradisjonelle tenkningen er at kriminaliteten er politiets ansvar. Det er feil. Kriminaliteten er samfunnets ansvar. Men skal politiet samarbeide med lokalsamfunnene rundt om i langstrakte Norge, må lokalsamfunnet ha et lokalt politi. Den stadige sentraliseringen vi nå ser av politiets tjenestesteder og politiets tilstedeværelse, gjør at politiet i større grad fjerner seg fra lokalsamfunnet, og dermed blir mindre tilgjengelig til å motta de viktige tipsene. Mange politiansatte vet hvorfor kriminalitetstallene synker, og de har en annen forklaring enn politidirektøren. Svaret er at det er færre politifolk ute blant innbyggerne, kontaktflaten med innbyggerne er redusert. Politifolkene som før genererte straffesaker med sitt oppsøkende og engasjerte arbeid, i stedet er sentralisert inn på operasjonssentraler og spesialfunksjoner bort fra gata og lokalsamfunnet. Alibiet til de stadige sammenslåingene er politiledere og politidistrikt som selv ønsker å slå sammen enheter. Økonomien i politiet gjør at politidistriktene ikke har økonomisk mulighet til å oppebære dagens struktur. Nøkterne vurderinger gjør at politiet må bygge ned tilstedeværelsen. Dette i skarp kontrast til uttalt ønske fra Storting og Regjering om et nærpoliti. Innbyggerne vil nemlig se mer politi. De politikere som tar det ønsket alvorlig bør få god uttelling i høstens kommunevalg. P O L I T I F O R U M J U N I

5 minoritetsbakgrunn Tar grep. Politihøgskolen tar nå grep for å få flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn inn i politiet (illustrasjonsfoto). Politiet søker politifolk som vil coache Politihøgskolen går nå aktivt ut og søker etter personlige coacher med etnisk minoritetsbakgrunn for å rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn til politiet. Tekst og foto: Thomas Berg Norsk politi har lenge erkjent at de ikke har klart å rekruttere nok personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Flere tiltak er prøvd ut, uten at det har gitt den etterlengtede søknadsmengden som Politihøgskolen har ønsket. Det er i dag for få søkere med etnisk minoritetsbakgrunn som velger å søke Politihøgskolen. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier prosjektleder Sarah Abraham ved Politihøgskolen. Politihøgskolen har derfor, i samarbeid med Politidirektoratet, satt i gang prosjektet «Rekruttere og beholde», for å forsøke få flere personer med etnisk minoritetsbakgrunn til politiet. Særskilt kompetanse Prosjektet går ikke bare ut på å rekruttere søkere til Politihøgskolen. En annen viktig del av prosjektet er kartlegging av kompetanse. Økende immigrasjon har ført til større mangfold i befolkningssammensetningen i Norge. Justisdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å arbeide for å beholde tilsatte med minoritetsbakgrunn gjennom å legge forholdene til rette slik at alle opplever å bli inkludert i fellesskapet, og slik at den enkeltes ressurs blir brukt. Tilbakemeldinger fra politiutdannede tjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn tyder på at de opplever å ha en særskilt kompetanse i form av kjennskap til ulike etniske miljøer og stor bredde av språkkompetanse. Derfor har vi, gjennom prosjektet, valgt å opprette en ressursgruppe hvor polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn deltar, sier Sarah Abraham. Det er disse som nå skal få sin kompetanse kartlagt. Selger til distriktene Mange personer med etnisk minoritetsbakgrunn i politiet er ikke klar over den kompetansen de besitter ut over at de kan et annet språk. Ved å gjennomføre dette prosjektet skal vi selge kompetanse ut til distriktene, påpeker Sarah Abraham. Prosjektgruppen skal gjennomføre to samlinger med ressursgruppen og disse har blant annet som formål å: Kartlegge etniske minoriteters eventuelle særskilte ressurser Foreslå konkrete tiltak for å beholde polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn. Kartlegge eventuelle faktorer som virker utstøtende på ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn fra rekrutteringsprosessen, under studiet og som ansatt Bruke ressursgruppen til å vurdere allerede foreslåtte rekrutteringstiltak fra tidligere gjennomførte prosjekter Innhente informasjon om hvordan rekrutteringsprosessen oppleves for unge mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn BRUK AV EKSISTERENDE KOMPETANSE Politihøgskolen gjennomførte nylig en samling hvor de arbeidet med kompetansekartlegging. De gikk aktivt ut for å rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Disse fungerer som en coach for personer med etnisk minoritetsbakgrunn som ønsker å søke seg inn på Politihøgskolen. På samlingen deltok nærmere 30 personer. Disse vil nå få mulighet til å innta en rolle som coach for potensielle søkere til Politihøgskolen i Ved å sette fokus på polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn skal politiet i fremtiden oppnå bredere bruk av den eksisterende kompetansen etaten innehar. Samtidig kan bruk av denne kompetansen føre til økt rekruttering av studenter med etnisk minoritetsbakgrunn, sier Abraham som understreker at potensielle søkere som har gjennomgått et «coachingprogram» ikke automatisk vil få plass ved skolen. Poenget er at opptaksnemndene ikke skal vite hvem som har fått coaching eller ikke, legger Abraham til. J U N I P O L I T I F O R U M

6 narkotikaproblematikk Dårlig signal. Man skal lete lenge etter et mer uheldig signal å sende ut til publikum når ikke politiet får lov til å gripe inn mot lovbrytere, sier Geir i gatepatruljen. Dette er et hån mot alle som driver med forebyggende politiarbeid. Det er greit at det er lov til å ytre seg fritt i dette landet, men man behøver ikke gå rundt å røyke hasj åpenlyst. Dette sender helt feil signaler til ungdommen, sier Terje i gatepatruljen i Oslo. Han var selv vitne til at ungdom ned i 15-årsalderen tente seg en stor hasjrøyk midt på Karl Johan. Men som den pliktoppfyllende politimannen han er, ville han ikke gå inn og overstyre ordren fra ledelsen i Oslo politidistrikt, selv om kanskje hjertet sa noe annet. I forrige nummer av Politiforum fortalte svenske Johan Nilsson fra Rikskrimpolisen i Stockholm følgende: Politiet så åpenlyst at det ble solgt narkotika på gata, men valgte bevisst ikke å gjøre noe med det. Jeg er både sjokkert og forundret over måten norsk politi arbeider på. I Sverige bygger vi på å ødelegge for de personene som selger narkotika. Det er tydeligvis ikke tilfelle i Norge, sier Johan Nilsson. 500 deltakere I overkant av 500 demonstranter var med på den lovlige hasjmarsjen i Oslo i mai. Gatepatruljen talte selv opp et sted mellom 40 og 50 personer som var under 18 år som deltok på demonstrasjonen. Voksne personer med barnevogner røykte åpenlyst hasj mens barn så på. Barn langt under skolealder var også med og gikk i tog. Man skal lete lenge etter et mer uheldig signal å sende ut til publikum når ikke politiet får lov til å gripe inn mot lovbrytere. Jeg sitter igjen med en vond bismak etter at vi ble nektet av ledelsen å gripe inn. Vi ønsket ikke å gripe inn under marsjen, men pågripe de yngste når marsjen var oppløst. Vår jobb er å hindre rekruttering og nye brukere. Flere av ungdommene uttale at det var kult at politiet kjørte foran med bil og hester. De ungdommene vi pågrep trodde det var lov å røyke hasj på denne dagen og var forundret over at politiet grep inn, sier Terje. Han får støtte leder av Gatepatruljen, Geir Nerland. Geir Nerland mener denne situasjonen åpenbart tilsier at politiet burde hatt langt flere ressurser enn det de har i dag. Selv om vi gjerne skulle ha grepet inn mot personer i toget, måtte vi vente til demonstrasjonen offisielt var over før vi fikk plukket ut fire personer i alderen 15 til 18 år. Disse testet på hasj og en på hasj og amfetamin. Ideelt sett skulle vi tatt inn et sted mellom 40 og 50 personer som åpenbart var påvirket av narkotika, sier Geir Nerland. uheldig Gatepatruljen i Oslo frykter at den manglende innsatsen fra ledelsen i distriktet kan føre til en ny rekruttering av unge rusmisbrukere, og mener politiets manglende tilstedeværelse kan være med på rekruttere ungdom til disse rusmiljøene. Det vil selvsagt være svært uheldig. Daglig er vi vitne til at unge personer oppsøker belastede rusmiljøer i Karl Johans gate og langs Akerselva. Slik jeg ser det, er dette en helt ny rekrutteringsarena, sier Geir Nerland. Nerland mener P O L I T I F O R U M J U N I

7 Fikk ordre om å ikke gripe inn Gatepatruljen i Oslo fikk stående ordre om ikke gripe inn overfor hasjrøykende personer under marihuanamarsjen i hovedstaden nylig. Operative politifolk er sjokkert over ledelsens manglende handlekraft. Av Thomas Berg Foto: Politiet det nærmest fremstår som latterlig at politiet sluser et hasjtog gjennom Oslos gater en lørdag formiddag med både hester og biler uten at de får lov til gripe inn mot lovbrytere. Jeg tror helt klart at dette har noe å gjøre med hva som har skjedd tidligere, sier Nerland. Episoden han henviser til skjedde for noen år tilbake da politiet valgte å slå til mot demonstrantene i hasjmarsjen som ble avsluttet i Slottsparken. Demonstrantene gikk fullstendig amok og det hele resulterte i at 21 politimenn ble skadet. Totalt var nærmere 1500 demonstranter innblandet i opptøyene. Nerland tror ledelsen i Oslo politidistrikt neppe ønsker slike hendelser igjen. Helt klart. Men det argumentet holder ikke. Politiet har en oppgave å løse, og det får vi ikke gjort når ledelsen har det synet som de har, understreker Geir Nerland. Sikkerhet Visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, kan forstå frustrasjonen til gatepatruljen, Røyksky. Unge personer gikk åpenlyst rundt og røykte hasj. men mener likevel det er nødvendig å gjøre slik de gjorde under hasjmarsjen. Det bør unngås så langt det lar seg gjøre å gripe inn under selve demonstrasjonene. Dette er ikke noe som er unikt i forhold til hasjmarsjen, men slik vi håndterer alle demonstrasjoner i Oslo. Hvis det ikke er fare for å ødeleggelse av bygninger eller skade på personer, ønsker vi ikke å gripe inn, sier Roger Andresen. J U N I P O L I T I F O R U M 7

8 NOTISER must have must not have Strålesikker sølvtruse Med kommende nytt nødnett, mobiltelefon, trådløst internett og blåtann strides de lærde om all strålingen trådløs kommunikasjon medfører, er skadelig på lang sikt. Isa Body Wear tar ansvar som klesprodusent, og lanserer en strålesikker underbukse. De mener at med denne underbuksa kan du føle deg helt trygg på at dine edle deler er godt beskyttet mot stråling. Teknikken er relativt enkel, underbuksa er laget av sølvtråder som reflekterer strålingen bort fra den. Så, hvis du føler deg usikker på om dine attributter tåler trådløs kommunikasjon, gå til innkjøp av den strålesikre underbuksa for kun 24 dollar. Med dagens lave dollarkurs kan du vel også spandere på deg en susp for å være sikret mot alle mulige «angrep» nedentil. id= Hår i bøtter og spann Politifolk er ofte kjent for å være skikkelig mannfolk med hår på brystet. Men noen ganger kan det i meste laget? Er du en de som ser ut som en blanding av varulv og en gorilla, er «The Mangroomer» produktet som kan redde sommerferien Hår er fint når det sitter der det skal, men mer plagsomt enn ugress når det begynner å gro der du ikke vil ha det. The Mangroomer er en barbermaskin med ekstremt lang rekkevidde, slik at du kommer frem på selv de mest unevnelige steder uten hjelp fra andre enn deg selv. Men spørsmålet er likevel hvor kroppsfikserte politifolk skal være. I tillegg er prisen på 40 dollar i overkant dyrt for å se ut som en velfrisert puddel. Vi sier som Vi Menn la menn være menn og hår være hår. Månedenes not have er herved presentert. id= Foto: Politiet På helsa løs i Sirdal Driftsbudsjettet og spesielt overtidspotten viser store røde tall i Rogaland politidistrikt og driftsenhet Dalane. Da leiekontrakten for Sirdal lensmannskontors sivile bil utløpt i slutten av mai, ser en seg ikke «råd» til å forlenge denne, og lensmann Helge Tonstad (bildet) har fått beskjed om å levere fra seg bilen. Dette som et tiltak for å forsøke å komme i mål med tildelt budsjett. Bilen brukes blant annet til å trekke en snøscooterhenger (kontoret har to scootere) Kontoret har imidlertid en kreativ lensmann. Når han ikke få til den beste løsningen, velger han alltid den nest beste. Om den nest beste er i stand til å dra hengeren vites ikke i skrivende stund, men om denne «nødløsningen» godkjennes av våre veimyndigheter, er nok heller tvilsomt. Det skyldes å gjøre oppmerksom på at Sirdal lensmannskontor også har en uniformert bil, slik at all transport og patruljering vil ikke foregå med lensmannens «halvuniformerte» moped. Bill. merk. nye arbeidsgivere Stemningen ved politihuset i Narvik er ikke akkurat å skryte av. I en annonse i lokalavisa Fremover, har politifolkene selv satt inn en annonse, utformet som en jobbsøknad. Det kommer blant annet frem følgende: Til våre fremtidige arbeidsgivere! Vi er en gruppe politifolk ved Narvik politistasjon som søker nye utfordringer i arbeidslivet. Vi besitter lang erfaring innen alle aspekter av politiarbeidet og undrer oss på om noen av dere som søker etter nye medarbeidere kan tenke dere å ansette oss. Politiyrket er et mangfoldig yrke med mange svært varierende arbeidsoppgaver. Det som politiyrket handler mest om er selvfølgelig kontakten med mennesker. Med mennesker av alle samfunnslag og mange forskjellige situasjoner. Ifølge NRK er ikke annonsen en spøk. Stemningen ved politihuset i Narvik er ifølge NRK så dårlig at en gruppe polititjenestemenn har valgt den noe utradisjonelle måten å gå til det skritt å søke etter nye jobber via lokalavisa. Avisa Fremover har konfrontert lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, Oddmund Nilsen med saken, men han vil ikke kommentere situasjonen. Verneombud Øystein Woll er forholdsvis kort i sin kommentar han også. Min oppfatning er at etter politireformen har ikke Narvik politistasjon falt på plass. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier han til Fremover. Annonsen avsluttes på følgende finurlige vis: Til deg, kjære arbeidsgiver, så vil jeg si at siden vi tar sjansen på søke nye utfordringer, oppfordrer vi DEG til å ta sjansen sammen med oss. Kun seriøse henvendelser. P O L I T I F O R U M J U N I

9 Panasonic anbefaler Windows Vista Business KLAR FOR UTFORDRING! Panasonic Toughbook CF-30 kan man stole på når andre datamaskiner har måttet gi tapt. Den unike CF-30 klarer miljøer man ikke trodde var mulige. Sertifisert i henhold til MIL-STD 810F og IP 54 for å motstå støt, vann, og støv. Arbeider helt uten viftekjøling, noe som garanterer at verken skitt eller fukt trenger inn i maskinen. Med en Panasonic Toughbook reduseres kostnadene ved pc-problematikk til et minimum. Takket være Intel Centrino Duo processor technology er batteritiden inntil hele 8 timer for krevende bruk i mobilt miljø. Ytterligere informasjon eller tel: Centrino, Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside and Intel Inside Logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

10 politiledere Det har vært liten kultur blant norske politiledere å snakke i politidistriktet om egen lønn. Men politiledere er like opptatt av å få en lønn som fortjent som grasrota i politiet. Det har organisasjonen Norske Politiledere i Politiets Fellesforbund nå gjort noe med. Tekst og foto: Ole Martin Mortvedt Som en konsekvens av at satsing på god ledelse er en prioritetssak innad i både politidistriktene og i Politiets Fellesforbund, har NPL nå gjort grep vi mener skal føre frem til høy prioritering av lederlønnen i hovedtariffoppgjøret neste år. Konkret har forbundsstyret i PF nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å liste opp relevante argumenter for politilederes lønnskrav, sier Kjell Fagerlid, til daglig administrasjonssjef i Asker og Bærum politidistrikt og leder av Norske Politiledere (NPL). Fagerlid viser til PFs handlingsprogram og landsmøtevedtak fra 2006 som grunnlag for PFs satsing og nevner to aktuelle innspill i lønnsdebatten. Lederlønnen under lupen Penger på bordet. Politiets Fellesforbund tar nå tak for å få oppmerksomhet rettet mot lederavlønningen. Kjell Fagerlid, leder i Norske Politiledere finner frem til gode argumenter. Innføring av kompetansebasert lønnssystem for politiledere. Den nye lederrollen med utvidede krav til mer strategisk tenkning, god personal- og lønnsforvaltning og resultatorientert ledelse gjør at det bør stilles krav til formalkompetanse for å bli politileder i fremtiden. Det må igjen få uttrykk i hvordan lønnen fastsettes. NPL mener at ledere som kan mye, leder bedre. Kompetansen i politiet blir stadig høyere og bedre, og da er det ikke urimelig at det på samme tid stilles større formalkrav til politilederne. Kort oppsummert er at økt og god kompetanse skal gi høyere lønn. Differensiering av lederlønn. NPL vil drøfte kriterier for differensiering på lederlønn. Eksempelvis ut fra størrelse, oppnådd resultat, positive tilbakemeldinger i medarbeiderundersøkelser og publikumsundersøkelser. 1 0 P O L I T I F O R U M J U N I

11 Opp til høsten På PFs forbundsstyremøte i september skal styret behandle arbeidsgruppens rapport som en forberedelse til landsmøtet i november. NPL må være aktive og spille inn gode argumenter for også å få prioritert lederlønningene frem mot hovedtariffoppgjøret neste vår. Lederlønningene må speile lederbelastningene, fastslår Fagerlid. Han mener arbeidsgruppen sikrer god forankring hos i PF. Vi har gode navn med oss i arbeidsgruppen, sier Fagerlid fornøyd. Han viser til at lønnssak også er politikk og prioritering, ikke bare matematikk og penger. Jeg forutsetter at det er takhøyde innad i organisasjonen til å åpent diskutere forskjellige prioritering av medlemsgrupper opp mot hverandre. Skal politilederne møte morgendagens krav, er det betimelig å stille krav til kunnskap om organisering, metoder, budsjett, ressursproblematikk, drive prosjektrelatert og skjønne betydningen av å skape forankring hos medarbeiderne. God lederlønn gir også gevinster for våre kolleger og organisasjonsfrender og for bedre polititjeneste til publikum, sier Fagerlid. Samtidig oppfordrer han Politidirektoratet til å mene noe om lederlønn. POD har til nå hatt liten kultur for å tenke på lønns- og arbeidsvilkår for politilederne. NPL etterlyser en sentral synlig lønnsstrategi fra POD. Enhver virksomhet har lønn som en naturlig del av sin personalpolitikk. Nå blir det veldig mye PF som er aktør her, det gjør at PF også tar mye av presset i spørsmålet om lederlønningene, sier Fagerlid. Det er politioverbetjent John Finsberg ved Oslo politidistrikt som leder lønnsarbeidet for NPL. Han sier til Politiforum at det nå er påfallende færre søkere til lensmanns-stillinger rundt om i landet, og det er påtagelig få søkere til politioverbetjentstillinger med lederansvar ved blat annet Oslo politidistrikt. Vi ser at forskjellen mellom ledere og fagstillinger har blitt utjevnet, slik at det har blitt mindre attraktivt å søke seg inn i lederstillinger. Jeg mener vi har gode argumenter for å bli prioritert, sier Finsberg på telefon fra sommerferie i Frankrike. Lensmennene strømmer til PF Siden mai 2005 har antall lensmenn som er medlem i PF økt med nærmere 30 prosent. PF-leder Arne Johannessen bekrefter at PF har en bevisst satsing på politilederne. Også lederne trenger en sterk fagforening. Det er viktig å gi kompetansepåfyll til den nye lederrollen, som og takle det utadvendte arbeidet via politiråd. Det gjør vi med et omfattende opplegg rundt samlinger og lederutdanning for våre ledermedlemmer. Samlingene fungerer som et lederforum hvor ledere fra ulike deler av landet kan møtes og utveksle erfaringer. Gode ideer til måter å utøve ledervervet på florerer, og også gode ideer til hvordan man kan påvirke egen avlønning, sier Johannessen. Han fremhever PFs storsatsing på lederne faktisk gir kompetansepåfyll til krevende lederroller. Vi tilbyr et nettverk ingen andre har, sier Johannessen. J U N I P O L I T I F O R U M 11

12 Grensekontroll Respektløst. Jeg opplever det som utrolig respektløst overfor meg som ansatt og meg som kvinne å bli byttet ut til fordel for en mann på grunn av religiøse særkrav fra reisende, sier grensekontrollør Turid Haugen Thor ved Gardermoen politistasjon. Foto: Trond Erik de Flon «Aldri følt meg så diskriminert» 12 P O L I T I F O R U M J U N I

13 Turid Haugen Thor ble regelrett tilsidesatt da en gruppe menn nektet å la kvinnelige grensekontrollører «ta dem imot» på grunn av sin religiøse overbevisning. Av Ole Martin Mortvedt Det var i oktober i fjor at grensekontrollen på Gardermoen mottok en melding fra selskapet Serviceair om at det var en gruppe menn på vei fra London som hadde meldt ifra om at de på grunn av sin religiøse overbevisning ikke ville akseptere en kvinnelig grensekontrollør ved ankomst Gardermoen. Den kvelden var vi to kvinner som satt i passboksen. Det var ingen mann som var i posisjon for kontroll, og jeg hadde aldri trodd at kravet skulle bli etterkommet. Men når flyet hadde landet, hadde teamleder fått tak i en mann som kunne foreta passkontrollen. Vi kvinnene ble tilsidesatt, mens en mann kontrollerte denne flokken av menn som kom fra London. Jeg følte meg som et naut. Og det var helt galt. Jeg tok det direkte opp med teamleder. Jeg fortalte han at jeg aldri har følt meg så diskriminert i hele mitt liv, sier grensekontrollør Turid Haugen Thor. I tillegg sendte hun en klage til seksjonssjefen, som mente at dette ikke var diskriminering, men at saken, tvert imot, var løst til beste for «alle». Deretter ble Thor innkalt til stasjonssjef Hege Høiland som meldte at hun ikke så på dette som noen diskrimineringssak. På ville veier Thor mener politiet er på en skummel vei når reisende skal bestemme hvem de skal kontrolleres av. Det forelå ingen dokumentasjon annet enn en melding fra et tilfeldig handlingsselskap. Skal det være nok å bare si at det er en religiøs overbevisning? Politiet har ikke engang giddet å spørre om å få dokumentasjon forut for beslutningen om å bytte ut meg som kvinne. Jeg opplever det som utrolig respektløst overfor meg som ansatt og meg som kvinne å bli byttet ut på denne måten, sier Thor. Og hun spør: Hva gjør politiet neste gang det dukker opp sære ønsker fra reisende. Hva om noen sier at de ikke vil kontrolleres av homofile eller personer med mørk hud av religiøse årsaker? Da må vi jo også imøtekomme disse kravene, sier Thor. Hun mener politiet er på ville veier, og at de med slik tilrettelegging umulig kan ha sett konsekvensen av denne misforståtte vennligheten og tilretteleggingen. Vi kan ikke la smidighet og redselen for klager fra publikum gå foran norsk lov. Ledelsens argument om få flyt og service i kontrollen holder ikke. Jeg vært ansatt i sju år, og hele tiden arbeidet for nettopp flyt og service. Det trenger vi ikke en mann til å gjøre, sier Turid Haugen Thor. Ulovlig Thor kontaktet likestillingsombudet. Ulovlig, et brudd på likestillingsloven fra politiets side, konkluderte Likestillingsog diskrimineringsombud Beate Gangås og ga Thor fullt medhold. Hun fikk ikke lov til å gjøre jobben sin fordi hun er kvinne, sier Gangås til VG. Hun mener politiet strakte seg lengre for de fem mennene enn de pleier å gjøre overfor burkakledde kvinner som ikke vil vise ansiktet sitt til fremmede menn. Hvis ingen kvinnelige kontrollører er på vakt da, må de finne seg i å bli kontrollert av en mann. I dette tilfellet viste det seg at praksisen var ulik for kvinnelige og mannlige ansatte, og den var også ulik for kvinnelig og mannlig reisende, oppsummerer ombudet. Uheldig at politiet bøyer av Informasjonsleder i Human Rights Service Hege Storhaug er krass i kritikken av politiet som ga særbehandling på et religiøst grunnlag. På prinsipielt grunnlag skal vi ikke gi etter for særkrav fra religiøse grupper. Begynner man å gi etter for en gang, så vil det helt sikkert komme det flere særkrav. Å gi etter for konservative religiøse dogmer er svært uheldig, også i et kvinneperspektiv. Jeg vil stå fast på et sekulært demokrati, det har blitt altfor mye religion i det offentlige allerede. Det vi ser nå er bare starten, sier Storhaug til Politiforum. Hun viser til de klassiske islamske kravene som at jenter ikke får svømmeundervisning og delta på leirskoler, og krav om niqad (ansiktsdekkende slør hvor kun øynene ses). Dette er rene dogmer om segregering av kjønnene. Å gi etter for slike særkrav er overgrep mot jentene. Vi må stå fast på hva verdigrunnlaget i Norge, og vi må ikke bøye av for helt grunnleggende demokratiske verdier som likeverd, likestilling, ytringsfrihet og religiøs frihet, sier Storhaug. Endrer praksis Jeg oppfatter ikke uttalelsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet som udelt negativt. De finner det korrekt at det tilrettelegges for en skånsom og ikke-integritetskrenkende pass- og personkontroll av kvinnelige og mannlige religiøse minoriteter. Dette tolker jeg som at vi har en god praksis, men ikke i denne saken. Husk at vi har en enorm trafikk med nær 18 millioner passeringer årlig og mottar svært få klager fra publikum. Praksisen er at kontrollen er den viktigste, den skal gjennomføres. Men vi har valgt en smidighet i situasjoner med utlendingers første møte med Norge, sier politistasjonssjef Hege Høiland ved Gardermoen politistasjon. Kommer du til å slutte å fjerne kvinner fra jobben til fordel for menn? Det er klart vi tar likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelsevurdering til etterretning, konstaterer Høiland. Uheldig. Å gi etter for konservative religiøse dogmer er svært uheldig, også i et kvinneperspektiv, sier informasjonsleder i Human Rights Service Hege Storhaug Foto: Kagge Forlag J U N I P O L I T I F O R U M 1 3

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1395-19-AAS 28.04.2009 Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forbigåelse på grunn av kjønn ved ansettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til As klage

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag Effektivisering av lokal struktur Steinkjer onsdag 15.06.16 Trondheim fredag 17.06.16 På vei mot fremtidens politi Politireformen 22.06.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter Politisk mål for Nærpolitireformen

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

Bedre polititjenester tryggere samfunn

Bedre polititjenester tryggere samfunn Bedre polititjenester tryggere samfunn Samfunnet endrer seg, og politiet er i stadig utvikling. For å forstå hvordan politiet må videreutvikles for å svare på borgernes og medarbeidernes forventninger,

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE

STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITI- REFORMEN VEIEN VIDERE STATUS POLITIREFORMEN VEIEN VIDERE Formålet med politireformen Særtrekk ved Innlandet politidistrikt Viktige perspektiver Oppgaver/utfordringer Interimperioden. Veien

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur Saksnummer Utval Vedtaksdato 093/16 Kommunestyret 17.11.2016 Saksbehandlar: Ole Vikse Sak - journalpost: 16/1170-16/31782 Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad

Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt. Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad Kriseberedskap og fryktkultur i Romerike politidistrikt Alexander Gjermundshaug, Elin Svendsen og Karoline Carlsen Romerikes Blad 22. juli-rapporten Avslørte store svakheter i politiet Flere politidistrikt

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Bergen oktober 2010: 25 åring m/ skuddskade Utdrag fra AMK samtalen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold.

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold. Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab Laila Tingvold. Hvordan orientere oss? Tall fra SSB viser at det er 5.1 millioner innbyggere i Norge. Av disse er 669.000 innvandrere og 136.000 er norskfødte

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Geografisk inndeling av et politidistrikt Et politidistrikt Hovedsetet i politidistriktet En geografisk driftsenhet (GDE) Lensmannsdistrikt

Detaljer

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 e-post: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 32/2010 Sakens parter: A.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/649-17/LDO-//SHH 21.11.07 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avvisning av hotelgjest ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK OM AVVISNING

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten.

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Oslo, 13.03.2014 HØRINGSUTTALELSE VEDR "MEDARBEIDERPLATTFORM I POLITIET» Politidirektoratet

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2.

Likestillings- og diskrimineringsombudet finner at Universitetet i X ikke handlet i strid med arbeidsmiljøloven 13-1, jf 13-2. NOTAT Til: Fra: Anne Jorun Ballangrud Dok. ref. Dato: 07/2027-21/SF-460//AJB 21.11.2008 Webversjon av uttalelse - sak om diskriminering på grunn av seksuell orientering ved professoropprykk Likestillings-

Detaljer

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder

Agder politidistrikt. PNP Agder. Nærpolitireformen. Ordførere og rådmenn PNP Agder Nærpolitireformen Ordførere og rådmenn 11.5.2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1245-33-HW 26.03.2008 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING FRA POLITIET PÅ GRUNN AV ETNISITET

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1245-33-HW 26.03.2008 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING FRA POLITIET PÅ GRUNN AV ETNISITET 91 Strategisk stab Oslo politidistrikt Postboks 8101 Dep. 0032 OSLO Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 13 Vår ref. Deres ref. Dato: 07/1245-33-HW 26.03.2008 UTTALELSE - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. A hevder at naboen C har trakassert ham og hans

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth

Sør-Øst politidistrikt. Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Sør-Øst politidistrikt Politiets arbeid med å forebygge vold i nære relasjoner. Politioverbetjent Camilla Grimsæth Vold i nære relasjoner Vold er enhver maktmisbrukende handling rettet mot en annen person,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

12/1541-30- MH 07.01.2014

12/1541-30- MH 07.01.2014 Vår ref.: Dato: 12/1541-30- MH 07.01.2014 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1541 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 Dato for uttalelse: 14. juni 2013 Den 10. juni 2011 oppsøkte A Sentrum politistasjon

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer