(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Geberit International AG, Schachenstrasse 77, 864 Jona, CH-Sveits (72) Oppfinner Tremp, Reto, Dorfplatzstrasse 2, 8717 Benken, CH-Sveits (74) Fullmektig Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge (4) Benevnelse Monteringsinnretning for et sanitærlegeme (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-U DE-U EP-A EP-A EP-A EP-A FR-A

2 1 MONTERINGSINNRETNING FOR ET SANITÆRLEGEME Oppfinnelsen vedrører en monteringsinnretning i henhold til innledningen til krav 1. Monteringsinnretninger av denne type har vært kjent i lang tid, særlig for toaletter og urinaler. Monteringsrammen omfatter som en regel to vertikale støttebjelker og tverrbjelker som forbinder nevnte støttebjelker. Monteringsrammen og cisternen er skjult av en kledning. Nevnte kledning er som en regel produsert av gipsplate og fliser. Tilvirking av en slik kledning er forholdsvis kostbart og tidkrevende. Hvis en reparasjon blir nødvendig må flisene fjernes, hvilket er tilsvarende kostbart og tidkrevende DE offentliggjør en frontvegginstallasjon for en kant for et toalett og viser trekkene i innledningen til krav 1. Installasjonen omfatter et rammeelement, som er dekket av et frontdeksel. En trekantet øvre åpning er dekket med et deksel. For aktuering av en spyling omfatter frontdekslet en aktueringsknapp. DE offentliggjør også frontvegginstallasjon. Nevnte installasjon omfatter en cisterne, som er forbundet til et rør. Aktueringselementet som aktuerer spylingen er montert i et horisontalt deksel. Fra DE U er det videre kjent en frontveggmonterings-installasjon som har to sideflater, som er dekket estetisk. 20 EP refererer til et deksel for en sanitær installasjon. Installasjonen omfatter en ramme som ved sin front er dekket med dekselplater, hvor det i en dekselplate anordnet i midten bæres en aktueringsinnretning for aktuering av en spyling. EP offentliggjør et frontdeksel, som har flere plater som er montert på en ramme. En aktueringsinnretning for aktuering av en spyling er anordnet i platen anordnet i midten. 2 FR offentliggjør en toalettinstallasjon hvor en cisterne og en monteringsinnretning for et WC-klosett tilveiebringer en enhet eller er såkalt helstøp. Enheten er dekket med et frontdeksel og en øvre plate.

3 2 For å unngå de nevnte ulemper, foreslår DE U et frontveggmonteringssystem for bad og sanitære installasjoner som har en prefabrikkert gjenstandsmodul som kan monteres slik at den er avtakbar. Nevnte modul innbefatter åpningene for fastgjøringsmidler og gjennomføringer for rør, egnet for den relevante gjenstand, f.eks. en servant, WC, bidé og andre deler som kan fastgjøres. Ettersom nevnte gjenstandsmoduler må produseres i hvert tilfelle særlig for den anliggende gjenstand, er lagring svært kostbart. 10 Det er hensikten med oppfinnelsen å frembringe en monteringsinnretning av den ovennevnte type som muliggjør enklere lagring og montering, idet det imidlertid likevel er mulig å gjøre tilgjengelig et stort utvalg av forskjellige dekorative design med nevnte monteringsinnretning. Særlig er hensikten å tilveiebringe en monteringsinnretning som muliggjør en forbedret stabilisering av de dekorative elementer på rammen. 1 Hensikten oppnås med en generisk monteringsinnretning i henhold til krav 1, ved at en horisontal støttebjelke av monteringsrammen har en utsparing hvori aktueringsinnretningen er anordnet. Det er mulig at det andre dekorative element er anordnet plant ved den horisontale støttebjelke og ikke brekker under belastning. 20 En slik monteringsinnretning kan produseres på en svært kostnadseffektiv måte av forholdsvis få deler. Ettersom det andre dekorative element samtidig er det avtakbare deksel for cisternen, er en inspeksjon av cisternen særlig enkel, ettersom kun dette andre dekorative element må fjernes for en slik inspeksjon. Det første dekorative element kan produseres i form av en plate i forskjellige materialer og overflater. I tilfelle av skade er det mulig å ta bort nevnte dekorative element på en ikke-destruktiv måte. 2 Kledningen har minst to ytterligere dekorative elementer, som skjuler monteringsrammen ved sidene. Monteringsrammen kan da følgelig skjules fullstendig med for- holdsvis få deler. 30 I henhold til en ytterligere utvikling av oppfinnelsen er det tilveiebrakt at det første dekorative element strekker seg hovedsakelig over hele høyden og bredden av monteringsrammen. Den dekorative design er følgelig bestemt på en avgjørende måte av nevnte første dekorative element. Som en regel er det tilstrekkelig at forskjellige slike første dekorative elementer finnes på lager. Disse kan produseres f.eks. av forskjellige materialer så som f.eks. glass, metall, tre eller stein. I tillegg kan de ha forskjellige overflater, og særlig forskjellige fargede overflater. Et slikt dekorativt element kan byttes ut på en særlig enkel og ikke-destruktiv måte.

4 3 I henhold til en ytterligere utvikling av oppfinnelsen er det tilveiebrakt at det første dekorative element har en utsparing ved den øvre kant som bæres på monteringsrammen ved nevnte kant. Det har blitt vist at slik bæring er egnet særlig for et dekorativt element laget av glass. Kun fastgjøringsmidler, som presser nevnte dekorative element mot monteringsinnretningen, er da nødvendige. På denne måte blir det første dekorative element fastgjort på en særlig robust og sikker måte. Likevel kan nevnte første dekorative element tas av fra monteringsrammen og deretter igjen settes tilbake forholdsvis enkelt Fastgjøringen av det første dekorative element er særlig sikker og robust når den navngitte kant bæres ved en bæredel fastgjort til monteringsrammen. Nevnte bæredel er fortrinnsvis produsert av plastmateriale og er fortrinnsvis fastgjort til en tverrbjelke av monteringsrammen. En særlig enkel og sikker montering av det dekorative element produseres da når, i henhold til en ytterligere utvikling av oppfinnelsen, nevnte dekorative element har fastgjøringsmidler på sin bakside, nevnte fastgjøringsmidler er montert på eller sneppet på monteringsrammen. 20 Særlig er det tilveiebrakt at det andre dekorative element har låsemidler ved bunnen, ved hjelp av hvilke låsemidler det er låst til monteringsrammen, slik at det kan løftes. Det andre dekorative element kan settes på plass og deretter igjen tas av hovedsakelig uten verktøy. Låsemidlene er særlig nedoverragende tilbakeholdende klips som er låst inn i korresponderende fastgjøringsdeler på monteringsrammen. I henhold til en ytterligere utvikling av oppfinnelsen er det tilveiebrakt at aktueringsmidlene for igangsetting av en spyling er montert på det andre dekorative element. Nevnte aktueringsmidler er trykk-knapper som er posisjonert på siden og ved toppen, flukter fortrinnsvis med det andre dekorative element Det andre dekorative element er i henhold til oppfinnelsen montert på en øvre horisontal støttebjelke av monteringsrammen. Nevnte horisontale støttebjelke har en horisontal forløpende utsparing, hvor en aktueringsinnretning er posisjonert. Nevnte aktueringsinnretning har fortrinnsvis en brakett hvori det er montert aktueringshevarmer. Aktueringshevarmene strekker seg gjennom den navngitte horisontale utsparing i den øvre støttebjelke. I henhold til en ytterligere utvikling av oppfinnelsen har det første dekorative element en utsparing i det nedre område som er åpen nedover, gjennom hvilken utsparing et spylerør og et utløpsrør strekker seg. Ytterligere fordelaktige trekk frembringes av de avhengige krav, den følgende beskrivelse og tegningen.

5 4 Eksemplifiserende utførelsesformer av oppfinnelsen er gitt nedenfor ved hjelp av tegningen, hvor, i detalj: Fig. 1 viser et perspektivriss av monteringsinnretningen i henhold til oppfinnelse; Fig. 2 viser et riss som i fig. 1, hvor individuelle deler er vist på en utspilt måte av tekniske årsaker; Fig. 3 viser et riss som i fig. 1, hvor det første dekorative element har blitt tatt bort og det andre dekorative element er løftet; 10 Fig. 4 viser et annet perspektivriss av monteringsinnretningen i henhold til oppfinnelsen, hvor de dekorative elementer har blitt tatt bort og cisternen løftet ut av monteringsrammen; Fig. viser et perspektivriss av det øvre område av monteringsinnretningen i henhold til oppfinnelsen, men uten noe første dekorativt element, og Fig. 6 viser et perspektivriss av baksiden av det første dekorative element Installasjonsinnretningen 1 har en monteringsramme 2, som på en kjent måte kan settes til en bygningsvegg 3. Den kan imidlertid også monteres frittstående foran en bygningsvegg eller frittstående i et rom. Den har to vertikale støttebjelker 9 som er posisjonert med avstand fra hverandre, og som i hvert tilfelle er forbundet ved en øvre ende ved hjelp av en horisontal støttebjelke 10. I et nedre område er de to vertikale støttebjelker 9 forbundet med en tverrbjelke 11. Nevnte tverrbjelke 11 tjener i tillegg til montering av et spylerør 7 og en gjenget stang 40, som et avfallsbend 8 er fastgjort på. Et sanitærlegeme (her ikke vist), særlig en toalettskål, kan fastgjøres til monteringsrammen 2 med to gjengede stenger som er posisjonert med avstand fra hverandre og som er fastgjort til tverrbjelken 11. I tillegg er en plate 12 posisjonert nedenfor tverrbjelken 11 på monteringsrammen 2. Til slutt, er en basis 13 montert ved den nedre ende av monteringsrammen 2, nevnte basis 13 danner en skyggespalte 47 og hviler på et bygningsgulv En cisterne er montert i monteringsrammen 2, hvor spylerøret 7 er forbundet til nevnte cisterne. Cisternen kan være konvensjonelt designet, og er forbundet til et vannrør 6, som vist på fig. 4, nevnte vannrør er forbundet til en innløpsventil (her ikke vist i nærmerede detalj) for innføring av spylevannet. Spyling igangsettes på kjent måte ved aktuering av en tømmerørdel (her ikke vist) montert i cisternen.

6 Et dekorativt element 26, som danner et deksel for cisternen, er montert på den horisontale støttebjelke 10. Det dekorative element 26 har fastgjøringselementer 28 nederst, ved hjelp av hvilke fastgjøringselementer det dekorative element 26 kan tas av og fastgjøres til monteringsrammen 2. Fastgjøringselementene 28 er fortrinnsvis låsemidler; andre egnende avtakbare fastgjøringsmidler er her imidlertid også tenkelige. For montering sneppes det dekorative element 26 på monteringsrammen 2. Det kan løftes igjen fra monteringsrammen 2 uten verktøy. Som det kan ses, strekker det dekorative element 26 seg over hele bredden av monteringsrammen 2. I den monterte tilstand, som vist på fig. 1, kan det ses en overside 29 og to sideflater 31 og 32 av det dekorative element 26. Oversiden 29 danner en øvre smal side og flatene 31 og 32 danner deler av smale sideflater. Som vist på fig., er to trykk-knapper 27 montert på sideflaten 32 på det dekorative element 26, nevnte trykk-knapper flukter i hovedsak med oversiden 29 og med sideflaten 32. Trykk-knappene 27 samvirker i hvert tilfelle med en hevarm 2 for igangsetting av spylingen. Nevnte hevarmer 2 danner en aktueringsinnretning 23 sammen med braketten 24 vist på fig. 2. Braketten 24, som vist på fig., er montert i en horisontalt forløpende utsparing 43 i den horisontale støttebjelke 10. Når det dekorative element 26 er løftet fra monteringsrammen 2, som vist på fig., er aktueringsinnretningen 23 tilgjengelig ovenfra for inspeksjon. Dette gjelder særlig resten av tilbehøret som er posisjonert i cisternen. Det dekorative element 26 er forsynt med et dekorativt materiale, særlig i området ved oversiden og sideflatene 31 og 32. Dette kan produseres av glass, plastmateriale, et komposittmateriale, tre eller stein Et annet dekorativt element er dannet av et frontpanel 1, som er plateformet og strekker seg fortrinnsvis over hele høyden og bredden av monteringsrammen 2. Frontpanelet 1 danner en fortrinnsvis flat frontside 19 og en øvre horisontal kant 20, en nedre kant 21 som også er horisontal, og vertikalt forløpende sidekanter 22. Den øvre kant 22 dekker en frontside 30 av det dekorative element 26 og er fluktende med oversiden 29. Sidekantene 22 flukter med sideflatene 31 og 32 i området for den øvre kant 20. Høyden og bredden av frontpanelet 1 korresponderer i hovedsak til høyden og bredden av monteringsrammen 2. Frontpanelet 1 er fortrinnsvis i ett stykke; det kan imidlertid også settes sammen av to eller flere deler. 3 I et nedre parti har frontpanelet 1 en utsparing 18, som fortrinnsvis er åpen ved den nedre kant 21, som det kan ses. Nevnte utsparing 18 tjener til passasje av spylerøret 7 og avfallsbendet 8. Ved den øvre ende har utsparingen 18 en horisontalt forløpende kant 18a, hvor frontpanelet 1 bæres av en bæredel 39. Nevnte bæredel 39 er fortrinnsvis produsert av plastmateriale og er fastgjort til tverrbjelken 11. Bæredelen 39

7 6 tar vekten av frontpanelet og leder vekten inn i tverrbjelken 11. Dette monteringsarrangementet er særlig egnet for et frontpanel 1 laget av glass Som vist på fig. 6, er et strimmelformet bånd 38 laget av gummi-elastisk tettende materiale fastgjort, f.eks. klebet, til baksiden av frontpanelet 1. Båndet 38 strekker seg særlig vertikalt og horisontalt i nærheten av de navngitte kanter 20, 21 og 22. Båndet 38 er posisjonert slik at det ved fronten ligger an mot monteringsrammen 2. Det danner tettende og kompenserende bånd. Frontpanelet 1 presses mot monteringsrammen 2 over hele sin høyde og bredde. For dette formål, er fastgjøringselementer 34 og 36 montert på baksiden 33. Hvert av fastgjøringselementene 34 har innoverrettede ører 3, som hvert er i inngrep i en utsparing 42 (fig. 4), og hvert av dem har to langstrakte hull 44, som boltformede fastgjøringsdeler 41 av monteringsrammen 2 er i inngrep i. Fastgjøringselementet 36 har to ører 37, som er montert på tverrbjelken 11. Fastgjøringen er som nevnt slik at båndet 38 presses mot monteringsrammen 2 og følgelig forbinder frontpanelet 1 på en omfattende tettende måte til monteringsrammen Frontpanelet 1 er som nevnt plateformet, og produseres f.eks. av glass, tre, et komposittmateriale eller stein. Andre materialer er imidlertid også her tenkelige, så som plastmateriale. Etter at fastgjøringsdelene 41, som f.eks. kan forbindes med skruing, har blitt løsgjort, kan frontpanelet 1 løftes fra monteringsrammen 2 på en enkel og ikke-destruktiv måte De vertikale støttebjelker 9 er i hvert tilfelle ved sidene dekket av et sidepanel 14. Nevnte sidepaneler 14 danner også dekorative elementer som fortrinnsvis flukter med frontpanelet 1 og det dekorative element 26. Sidepanelene 14 strekker seg fortrinnsvis over hele høyden av de vertikale støttebjelker 9. En utsparing 4 for mottak av en forbindelsesdel 17 (fig. 1) er anordnet i hvert toppområde. Innløpsventilen av cisternen er forbundet til en hjørneventil 16 ved nevnte forbindelsesdel 17. Som det kan ses på fig. 2, er bånd 46 også posisjonert på innsiden av sidepanelene 14, nevnte bånd oppfyller den samme funksjon som båndet 38 allerede nevnt ovenfor. Fastgjøringen av sidepanelene 14 blir fortrinnsvis også bevirket ved hjelp av låseelementer (her ikke vist). Sidepanelene 14 kan følgelig også fastgjøres, særlig låses, til monteringsrammen 2, slik at de er avtakbare. Ved den nedre ende danner sidepanelene 14 den nevnte skyggespalte 47 med basisen 13, som vist på fig. 1. Dette gjelder også frontpanelet 1.

8 7 w 1 Installasjonsinnretning 2 Monteringsramme 3 Bygningsvegg 4 Bygningsgulv Cisterne 6 Vannrør 7 Spylerør 8 Avfallsbend 9 Vertikal støttebjelke 10 Horisontal støttebjelke 11 Tverrbjelke 12 Plate 13 Basis 14 Sidepanel 1 Frontpanel 16 Hjørneventil 17 Forbindelsesdel 18 Utsparing 18a Bærende kant 19 Front 20 Øvre kant 21 Nedre kant 22 Sidekant 23 Aktueringsinnretning 24 Brakett 2 Hevearm 26 Dekorativt element 27 Trykk-knapp 28 Fastgjøringselement 29 Topp 30 Front 31 Sideflate 32 Sideflate 33 Bakside 34 Fastgjøringselement 3 Øre 36 Fastgjøringselement 37 Øre 38 Bånd 39 Bæredel 40 Gjenget stang 41 Fastgjøringsdel 42 Utsparing 43 Utsparing 44 Langstrakt hull 4 Utsparing 46 Bånd 47 Skyggespalte

9 8 P a t e n t k r a v Monteringsinnretning for et sanitærlegeme, nevnte monteringsinnretning har en monteringsramme (2) som innbefatter en horisontal støttebjelke (10), som omfatter midler for fastgjøring av sanitærlegemet, en cisterne () montert på monteringsrammen (2) og en kledning (14, 1, 26) som skjuler monteringsrammen (2) i det minste ved fronten, hvor kledningen (14, 1, 26) har minst et første dekorativt element (1) som skjuler monteringsrammen (2) ved fronten og fastgjort til monteringsrammen (2), og minst et andre dekorativt element (26) som skjuler monteringsrammen (2) ved toppen, hvor det andre dekorative element (26) danner et avtakbart deksel for cisternen (), k a r a k t e r i s e r t v e d a t kledningen (14, 1, 26) har minst to ytterligere dekorative elementer (14), som skjuler monteringsrammen (2) ved sidene og strekker seg i hovedsak over hele høyden av monteringsrammen (2), ved at minst ett igangsettende element (27) for igangsetting av en spyling er montert på det andre dekorative element (26), hvor det andre dekorative element (26) er montert på den horisontale støttebjelke (10), og nevnte støttebjelke har en horisontalt forløpende utsparing (43) som en aktueringsinnretning (23) for åpning og stenging av en aktueringsventil er montert i, og hvor det igangsettende element (27) er en knapp som vekselvirker med aktueringsinnretningen (23). 2. Monteringsinnretning som angitt i krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d a t det første dekorative element (1) strekker seg over hele høyden og bredden av monteringsrammen Monteringsinnretning som angitt i krav 1 eller 2, k a r a k t e r i s e r t v e d a t det første dekorative element (1) har en utsparing (18) med en øvre kant (18a), og ved at det første dekorative element (1) bæres på monteringsrammen ved nevnte kant (18a) Monteringsinnretning som angitt i krav 3, k a r a k t e r i s e r t v e d a t nevnte kant (18a) bæres på en bæredel (39) fastgjort til monteringsrammen 2.. Monteringsinnretning som angitt i krav 4, k a r a k t e r i s e r t v e d a t bæredelen (39) er produsert av plastmateriale og er fastgjort til en tverrbjelke (11) av monteringsrammen (2).

10 9 6. Monteringsinnretning som angitt i et av kravene 1 til, k a r a k t e r i s e r t v e d a t bånd (38) er påsatt på baksiden (33) av det første dekorative element (1) i nærheten av dets kanter (20, 21, 22), nevnte bånd presses mot monteringsrammen (2) og tjener som tettende og kompenserende bånd. 7. Monteringsinnretning som angitt i et av kravene 1 til 6, k a r a k t e r i s e r t v e d a t det første dekorative element (1) har fastgjøringsmidler (34, 36) på sin bakside (33), nevnte fastgjøringsmidler er montert på eller sneppet på monteringsrammen (2) Monteringsinnretning som angitt i et av kravene 1 til 7, k a r a k t e r i s e r t v e d a t det andre dekorative element (26) har låsemidler (28) nederst, ved hjelp av hvilke låsemidler det er låst til monteringsrammen (2), slik at det kan løftes Monteringsinnretning som angitt i et av kravene 1 til 8, k a r a k t e r i s e r t v e d a t det andre dekorative element (26) har en topp (29) og to sideflater (31, 32), som er synlige og flukter med det første dekorative element (1). 10. Monteringsinnretning som angitt i et av kravene 1 til 8, k a r a k t e r i s e r t v e d a t minst ett dekorativt element (14, 1, 26) er produsert av glass eller et komposittmateriale. 20

11

12

13

14

15

16

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114179 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41G /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2626482 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04D 13/147 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer