Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011"

Transkript

1 4.PROSESSRAPPORT VÅR

2 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen i Oslo, avd. for ingeniørutdanning våren Her beskrives det også hvordan arbeidet er fullført, hvilke utfordringer vi gikk gjennom og hvilket fundament det bygger på. I tillegg til dette forteller dokumentet i hvilken grad gruppemedlemmene har tilegnet seg kvalifiserte problemløsningsmetoder og arbeidsmetoder, og hvilken faglig utvikling vi har gjennomgått. Rapporten er beregnet for sensorer, veileder, oppdragsgiver og andre som har interesse av å sette seg inn i utfordringer, løsninger på disse og arbeidsmetoder i prosjektet. Prosessrapporten er delt opp i hovedkapitler som planlegging og metode, utviklingsprosess og kravspesifikasjonen og dens rolle. Samt inneholder rapporten en innledning, avslutning, ordliste med datatekniske og prosessrelaterte ord og kildeoversikt. I vedlegg finner man avtale om prosjektoppgave, arbeidsplan og fremdriftsplan. Når det gjelder teknisk og beskrivelse av produktet og dets oppbygning er det dypere beskrevet i Produktrapporten. 2

3 DELKAPITTEL 3 INNLEDNING I denne del kapitelet forklares den faglige og bedriftsmessige bakgrunnen for prosjektet: gruppebeskrivelse, om bedriften, dagens situasjon, mål og rammebetingelser. 3.1 PROSJEKTGRUPPEN Gruppen vår bestod av fire studenter hvor alle er fra dataingeniør linjen. Gruppeleder var Madia Kalsoom(3AA), Mariam Bourass(3AA), Sawen Mohammad Ahmed(3AB) og Anzor Aslambekovitsj Akhmiev(3AB). Alle studentene var fra bachelorstudiet ved Høgskolen i Oslo avd. for Ingeniørutdanning. Vi alle valgte å jobbe sammen fordi vi hadde tidligere samarbeidet i flere prosjekter samt vi hadde sammenfallende oppgaveønsker, målsetninger og faglige interesse. 3.2 OM BEDRIFTEN Entobutikk er en privateid og familiedrevet nettbutikk som selger produkter innenfor data, helse og velvære. Bedriften importerer varene direkte fra fabrikker i Asia, spesielt fra Kina. Deres hovedfokus er høy kvalitet produkter med gode priser, og god service til hver enkelt kunde. Entobutikk har sterkt fokus på kundene, og derfor har de 100% fornøyde kunder. De har 14 dagers returrett/åpenkjøp. Alle produktene selges med 1 års fabrikk garanti. Ved reklamasjoner bytter entobutikk varen(e) eller returner pengene etter kundens ønske. 3.3 DAGENS SITUASJON Per i dag benytter bedriften en eksisterende nettside for å selge produktene sine. Denne nettsiden viser alle produkter og produktbeskrivelse, samt at man har mulighet til å kjøpe dem. Nettsiden er kodet med enkel html-kode. Men den mangler enkelte funksjoner og løsninger som kunne ha gjort det bedre for både kunder og administrator, som f. eks innloggingsrutiner, layout, brukervennlighet, handlekurv og historikk. Vår løsning vil bli en bedre og komplett nettbutikk for bedriften med flere funksjoner for kunder og administrator. Gruppen skulle lage en enkel og brukervennlig nettside som er lettere å bruke/lese og oppdatere. Her får kunder mulighet til å se/endre på sin historikk og personlige opplysninger. Administrator skal få kunne oppdatere siden, få oversikt over produkter og kunder uten at vedkommende må kunne programmering. 3

4 Vi skulle finne en mer avansert løsning enn den nåværende, med hensyn på brukervennlighet, sikkerhet, brukergrensesnitt, og med flere funksjoner enn den nåværende nettbutikk tilbyr. 3.4 MÅL Målet med oppgaven var å utvikle en profesjonell nettbutikk som kan gi flere og nye muligheter til kunder, administrasjon og gjester. Løsningen vår skal ha hensiktsmessig brukergrensesnitt slik at det blir så enkelt som mulig å bruke det. I og med ingen i bedriften kan avansert programmering, skal ikke løsningen kreve noen forkunnskaper innen for programmering eller avansert databruk. Entobutikk vil dele produktene sine i kategorier, slik at det blir enklere for dem å registrere et nytt produkt i en kategori. Admin skal kunne lagre ordre til en kunde, skrive ut kvittering av ordre i etikett, denne funksjonen skal være integrert i nettbutikken. Oppdragsgiveren vil også ha en søkemotor i nettbutikken for Admin som gir muligheten til å søke alt innen nettbutikken sånn som kunde, dato, produkt og produktnøkkel(id). Entobutikk krever også at løsningen skal regne ut moms på alle prisene til produktene automatisk når Admin legger det inn ut på nettbutikken. Når brukeren kjøper et produkt skal også momsgrunnlaget vises på kvitteringen. 3.5 RAMMEBETINGELSER Når det gjelder rammebetingelser var det tid som ble viktigst og påvirket valg av funksjonalitet. All funksjonalitet var vurdert med hensyn på tidsbegrensninger. Systemet var bestemt å lages relativt enkelt med mulighet for å utvides til noe ganske avansert. Gruppen hadde en diskusjon med oppdragsgiver og satt opp en liste over all funksjonalitet som vi kunne tenke oss systemet kunne ha, så prioriterte vi denne listen og utførte så mye vi rakk. Underveis la vi også til nye ideer til funksjonalitet som vi kom på og forandret på designet. Her lister vi opp rammebetingelsene vi kom fram til: Applikasjonen skal kobles opp mot en Sql server, som også støtter.net. Løsningen skal implementeres i ASP.Net. Det skal være mulig å kjøre løsningen fra skolens server og oppdragsgivers server. Løsningen må kunne hvert fall kjøres i Internet Explorer, Mozilla Firefox og Netscape. 4

5 DELKAPITTEL 4 PLANLEGGING OG METODE Planleggingsfasen var veldig viktig for oss og hadde en avgjørende betydning i forhold til hvor lang tid vi skulle bruke på prosjektet. 4.1 VALG AV PROSJEKTOPPGAVEN Før hovedprosjektet startet hadde vi avtalt på forhånd om å jobbe sammen. Derfor avtalte vi et gruppemøte der vi diskuterte alternative prosjektoppgaver. Vi hadde planlagt å programmere, og lage noe som kunne anvendes av en bedrift. Vi hadde ingen spesielle krav når det gjaldt prosjektoppgaven, men derimot var programmeringsspråket et spennende tema for oss. Vi ville ha enten PHP eller ASP.Net, flertallet i gruppa kunne ASP.Net og fåtall kunne PHP. Prosjektgruppen ville også at applikasjonen skulle utvikles med mest populære teknologi, og det var jo ASP.Net. Derfor valgte vi til slutt ASP.Net, siden det er stort etterspørsel for det i markedet og dessuten ville vi lære mer om dette. Vi så på forskjellige bedrifter og fikk kontakt med entobutikk gjennom en av gruppemedlemmene Madia Kalsoom. Entobutikk hadde et tilbud til oss om å lage en nettbutikk til deres eksisterende nettbutikk, med mulighet for nettbasert betalingssystem. Etter å ha lest gjennom oppgaveteksten, avtalte vi møte med oppdragsgiveren for å få bedre innblikk i hva oppgaven gikk ut på. Etter møtet var alle i gruppen fornøyde med oppdraget, pga prosjektets omfang og de forskjellige faglige utfordringene den hadde. Gruppen innså med engang hvor mye vi kunne lære av dette prosjektet og valgte å gå videre med dette oppdraget. 4.2 FORPROSJEKTET Det første vi gjorde i prosjektet var å lage statusrapport. Når den var godkjent begynte vi å opparbeide en prosjektskisse, forløpende ble den godkjent som hovedprosjekt og vi fikk vår intern veileder. Da vi fikk prosjektet godkjent, skrevet samarbeidsavtale og hadde skrevet kontrakt med oppdragsgiver begynte vi umiddelbart å jobbe med forprosjektrapporten. Formålet med denne rapporten var å skaffe oss en grov oversikt over hva problemområdet er, hva målene i 5

6 prosjektet er, rammebetingelsene og retningslinjer for gruppa. For å få totalt forståelse i dette, avtalte vi et nytt møte med oppdragsgiver slik at vi kunne finne ut om problemene kunne løses innenfor de rammene som var aktuelle. Selvfølgelig måtte vi begrense problemet i forhold til tids- og teknologiske rammer. Forprosjektet ble avsluttet da vi leverte arbeidsplan, fremdriftsplan og forprosjektrapport. 4.3 PLANLEGGING OG ARBEIDSFORDELING Da vi hadde levert forprosjektrapporten kom vi ganske godt i gang med planleggingsfasen. Siden planlegging var svært viktig del av prosjektet deltok alle gruppemedlemmene i planleggingsfasen. Her ble det diskutert hvordan nettbutikken skulle bygges opp, hva det skulle inneholde, utforming av brukergrensesnittet og ikke minst våre kunnskaper i faglige områder. For å få styr på alt dette, utformet vi derfor arbeids- og fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN OG ARBEIDSPLAN Det var ikke lett å planlegge alt i detalj på et såpass tidlig stadium i prosjektet, derfor utarbeidet vi en arbeidsplan. Dette førte til en gjennomtenking av problemene på forhånd og sikret en oversikt som gjorde det mye lettere å innhente eventuelle forsinkelser og fullføre arbeidet i tide. Under utarbeiding av fremdriftsplan ble vi enige om å ha faste gruppemøter, en gang i uka. Fordi en stor del av utvikling ble utført hjemme, vi pleide å utdele oppgaver og jobbe med dem. Deretter pleide vi å treffes på skolen ved gruppemøter, analysere det som ble gjort, fikse på eventuelle feil, diskuterte videre arbeid og fordele oppgaver. Vi tenkte også å bruke meste tiden på å jobbe gjennom prosjektet, ved å ha mindre faste møter. Gjennom fremdriftsplanen ser alt nesten perfekt ut men likevel fikk vi dårlig tid på slutten av prosjektet. Men vi klarte å utvikle meste av funksjonalitet som vi hadde planlagt. Det burde kanskje vært estimert og brukt mer tid på design og testing av systemet. Arbeids- og fremdriftsplan var til veldig stort hjelp for å holde frister, ha oversikt og for ikke å gå glipp av viktige deler av prosjektet. Vi brukte begge dokumentene aktiv gjennom hele prosjektgjennomføringen. Man finner fremdriftsplan og arbeidsplan under styringsdokumentene. 6

7 4.4 MØTEREFERATER Gruppen vår skrev ikke prosjektdagbok, i stedet skrev vi alle viktige stadiene og hendelsene inn i våre møtereferater som vi hadde hver uke. Som sagt hadde vi faste gruppemøter, og gjennom dem fikk vi alltid innblikk i hva som hadde skjedd og hva som skulle skje. Dermed noterte møtereferent alt som ble diskutert i møtet, og sendte det aktivt gjennom e-post til alle gruppemedlemmene. Samtidig ble møtereferatene oppdatert på gruppas hjemmeside, slik at alle har tilgang til dem. Dette har gitt oss et godt grunnlag og har gjort det enklere for oss å skrive prosessrapporten. 4.5 KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjonen var svært nyttig sett i forhold til produktet vi ønsket å utvikle. Dokumentet regnes som et av de viktigste i hovedprosjektet og forteller oss hva vi skal lage, og hvordan produktet prinsipielt skal fungere. Dette dokumentet ga alle parter et innsyn i hvordan oppdragsgiver og prosjektgruppen har utdypet oppgavebeskrivelsen, ved å definere hvilke krav som oppgaveløsningen skal oppfylle. Gjennom kravspesifikasjon fikk vi dekket alle ønskene og behovene oppdragsgiver hadde til dette prosjektet. En mer utfyllende kravspesifikasjon er utledet i eget dokument, under styringsdokumentene. 4.6 RISIKOPLAN Hvor du har planlegging av et stor eller små prosjekt, må man alltid se etter risikoer som kan inntreffe den. Vi har laget en oversiktlig risikoplan hvor vi har prøvd å identifisere og vurdere de viktigste risikoene ved prosjektet vårt. Denne planen forteller hvor stor sannsynlighet det er for at en risiko inntreffer, hvordan man kan forebygge den og hvilket tiltak det finnes hvis noe oppstår. Grunnet risikoplanets omfang har vi valgt å legge den i styringsdokumenter, slik at det ikke går ut over rapportens rekkevidde. 4.7 TEKNOLOGI Som sagt valgte vi en teknologi som er riktig i forhold til systemets kompatibilitet og nettbutikkens fremtid. Vi har tidligere nevnt av ASP.Net er for tiden veldig populær teknologi for å lage interaktive og brukervennlige websider. Denne teknologien er utviklet av Microsoft, og dens løsninger kan kjøres på alle servere som støtter Windows. ASP.Net gjør det enklere og raskere å lage moderne og avanserte applikasjoner. Dette kan være web, multimedia, og bedriftsløsninger med tjenesteorientert arkitektur. Per i dag ser vi at 7

8 nesten 60 % av alle nye prosjekter benytter ASP.Net, og når vi så at den er så stor i bruk, valgte vi denne teknologi. Ikke minste spilte det en stor rolle for oss at alle gruppemedlemmene gjennomførte faget Webapplikasjoner i forrige semesteret og fikk en del kunnskaper og erfaringer som vi kunne få bruk for i dette prosjektet. For å kunne utvikle systemet i ASP.Net brukte vi utviklingsverktøy Microsoft Visual Studio 2010, LINQ to SQL og SQL som database. 8

9 DELKAPITTEL 5 UTVIKLINGSPROSESS Utviklingsprosess beskriver hvilken faser prosjektet hatt gjennom utviklingen, hvilket valg vi har tatt for oppbyggingen og funksjonen i nettbutikken og hvilke utfordringer vi møtte. 5.1 SAMARBEID I starten av prosjektet skrev vi sammen samarbeidsavtale for at det ikke skal oppstå noen problemer i samarbeidet. Gjennom hele prosjektperioden har gruppa vår hatt et godt samarbeid som er preget av god kommunikasjon og forståelse av andres problemer. Vi har hjulpet hverandre med å komme ut av vanskelige situasjoner, og har hatt stort stå på vilje. Videre har vi hatt godt samarbeid og god kommunikasjon med oppdragsgiver gjennom tilbakemeldinger fra Madia med entobutikk. Samarbeidsavtale kan man finne i styringsdokumentene. 5.2 STARTFASEN Selve utviklingsprosessen starten med å sitte og diskutere sammen om kunnskaper gruppa hadde, programmeringsspråk og utviklingsmiljø. Målet vårt var å finne om vi kunne utvikle alt av funksjonalitet i løpet av hele prosjektperioden VALG AV DESIGN OG STRUKTUR Når det gjelder design og struktur måtte vi ta hensyn til døve og blinde slik at de også får tilgang til nettbutikken. Dermed stod vi ikke i fritt for valg av utseende, farger og diverse ting. Samt skulle designet også tilpasse de funksjonelle kravene vi hadde utarbeidet sammen med entobutikk. I starten lagde vi enkel designskisse på hvordan nettbutikken ville se ut. Designskisse består av flere bilder som har representert aspx sidene. Designskisse er vedlagt. 9

10 5.3 UTVIKLINGSFASEN I denne prosessen utarbeidet i nettbutikkens hoveddel og utviklet dens database. Utviklingsfasen var også den mest produktive perioden i prosjektarbeidet vårt USE CASE MODELL Nedenfor har vi illustrert use case modell som ble aktivt brukt gjennom hele utviklingsprosessen. Denne modellen beskriver systemets funksjonalitet og er beskrevet mer utfyllende i kravspesifikasjon. Modellen vi har laget under inneholder: Se produkter, Se ordrehistorikk, Ordreliste, Bestille produkt av kunde, Redigere Produkter av Admin, Registrere info, Redigere kunderegister og Se kundeliste. 1.Use Case modell. 10

11 5.3.2 DESIGN OG STRUKTUR Gruppen har brukt veldig mye tid på å designe og strukturere nettbutikken. Som sagt skulle nettbutikken utvikles med hensyn for de blinde og døve. Samt skulle den være brukervennlig, enkel og fin design. Vi stod i fritt om å velge strukturen til nettbutikken da oppdragsgiveren ikke hadde noe krav om dette. Nedenfor ser dere bilder om hvordan det så ut. 2. Hovedsiden. 11

12 3. Kontakt oss. 4. Produkt siden. 12

13 5.3.3 DATABASEN For oss var det veldig viktig å bli ferdig med databasen for å videreutvikle systemet. I forbindelse med det hadde vi flere møter med oppdragsgiver for å få full informasjon om hva som kunne være med. Vi måtte tenke godt gjennom alle entitetene og attributtene før vi skulle fylle ut tabellene med data og begynne å kode. Fordi lager man ikke en presis database i forhold til behovet, kan dette føre til at tabellene må forandres midt i utviklingen og forårsake forandringer av hele programmet. Dermed lagde vi databasemodell som var veldig viktig i forhold til planlegging av en database. Anzor var ansvarlig for videreutvikling av databasen. Databasemodellen ser dere under men mer utfyllende beskrivelse finner man i produktrapporten. 13

14 5.4 SLUTTFASEN I sluttfasen brukte vi meste tiden på testing av systemet og ferdigstillelsen av dokumentasjonen TESTING Mye av testing foregikk parallelt med programmeringen. Fordi når vi lagde en funksjon, kunne vi ikke gå videre med det før vi ikke hadde testet den eller feilsøkt den. Dermed gikk mye av tiden under programmeringsfasen under feilsøking og testing av systemet. Mer om testing finner man i testrapport hvor det er beskrevet slags kvalitetssikring som er gjennomført: hvilke tester som er utført og hvilke feil det er testet med hensyn på DOKUMENTASJON Dokumentasjonen har vi jobbet med gjennom hele prosjektperioden. Vi begynte med status rapport, prosjektskisse også forprosjektrapporten før prosjektet starten. Senere utarbeidet vi kravspesifikasjon, risikoplan, arbeids- og fremdriftsplan. Videre har vi hele veien utført møtereferater, og endret på kravspesifikasjonen. Gruppen begynte å jobbe med sluttdokumentasjon så snart vi kom litt over halvveis i prosjektperioden, men det ble mye oppdateringer samtidig som systemet ble utviklet. På slutten av prosjektet har vi brukt meste parten av tiden med testing og redigering av sluttdokumentasjon. 14

15 DELKAPITTEL 6 UTFORDRINGER I denne delen av rapporten tar vi for seg utfordringer gruppen møtte under hele prosjektperioden. Samtidig har vi også prøvd å finne løsninger til 6.1 SERVERTILKOBLING Løsningen vår skulle utvikles med ASP.Net, og da må den kjøres med en Microsoft Server. Oppdragsgiver kjøper servertjenester hos som kun tilbyr MySQL database. Utfordringen ble å få løsningen til å fungere med bedriftens database. Resultatet ble at oppdragsgiveren måtte kjøpe nye servertjenester hos Webhuset, som tilbyr Microsoft server og som kan integrere med løsningen vår. 6.2 BETALINGSSYSTEM Vi har jobbet mye for å kunne implementere en bankbetalingsløsning i betalingssystemet. Siden vi tidligere aldri hadde jobbet med betalingssystemer som PayPal og DIBS, kom vi på en rekke utfordringer med tanke på sikkerhet, ryddighet og godkjenning av betalingen. Vi hadde ikke kunnskap om hvordan vi kunne integrere hele betalings- og godkjenningssystemet i løsningen vår. Resultatet ble at vi kontaktet PayPal og fikk en rekke opplysninger om hvordan vi kunne implementere det inn i løsningen vår. 6.3 SAMME FUNKSJONALITET I NETTLESERE I følge statistikken bruker 80 % av brukerne Internet Explorer, og 20 % bruker andre typer nettlesere. Etter krav fra oppdragsgiveren skulle løsningen fungere i de fleste nettlesere. Følgende nettlesere har vi testet: - Mozilla FireFox - Microsoft Internet Explorer - Netscape Browser Største utfordringen her var spesielt design, om hvordan de forskjellige nettlesere tolker designregler i stilark. Derfor har vi prøvd å spesifisere alle verdier i stilarket for å få best mulig resultat. 15

16 DELKAPITTEL 7 KRAVSPESIFIKASJON OG DENS ROLLE Kravspesifikasjonen har vært en god veiledning for oss gjennom prosjektet. Alle kravene var godt gjennomtenkt før arbeidet med utviklingen startet. Vi har underveis gjort endringer i kravspesifikasjonen i forhold til funksjonelle krav. Vi mener at kravspesifikasjonen samsvarer med det produktet som vi har beskrevet i produktdokumentasjonen. 16

17 DELKAPITTEL 8 AVSLUTNING Dette kapitelet tar for seg gruppas vurderinger av prosjektresultatene i henhold til prosjektmål, produktutvikling og fremtid. 8.1 EVALUERING AV PROSJEKTGRUPPE Gjennom prosjektperioden har vi gjort stor innsats og har lært mye nytt. Vi har fått mange erfaringer som vi kan ta med oss videre i arbeidslivet. Gruppen har hatt en brattlæringskurve, har settet oss i nye teknologier og verktøyer samt som vi har lært mye om prosjektarbeid og samarbeid. Vi er svært fornøyd med resultatet, selv om vi kunne ha brukt mer tid på testing og finpussing. Systemet er i bruk og fungerer med de fleste funksjonene. 8.2 PRODUKTETS FREMTID Vi har utviklet en nettbutikk til som entobutikk kan ta i bruk med engang vi har overført systemet på deres server. Det er gode muligheter til å videre utvikle nettbutikken, men hensyn på funksjoner og applikasjoner. Alle utviklere som kjenner til ASP.Net kan ta over systemet for å legge til nye moduler og funksjoner. 8.3 KONKLUSJON Gruppen mener at prosjektet var vellykket, vi har oppnådd samtlige mål for prosjektet og er godt fornøyd med gjennomføringen og resultatet. Selv om det var et par ting vi ville ha gjort mer av, f. eks testing med hensyn på enhetstest. Vi har laget nettbutikk for entobutikk som tilsvarer kravene vi har fått fra arbeidsgiveren. For gjennomføringen av prosjektet har vi brukt Microsoft Visual Studio og Microsoft Office Visio 2007, Paint, ArgoUML, og har fått mer erfaring i bruken av disse programmene. Gjennom prosjektet har vi fått nye kunnskaper og gode erfaringer når det gjelder planlegging, organisering, implementering og gjennomføring av prosjektet. Vi har hatt god samarbeid og hatt god kommunikasjon med hverandre innad i gruppen men også med veileder og oppdragsgiver. Dette har hatt stort betydning for utfallet av prosjektet. 17

18 Vi har hatt mye fokus med oppbygning av databasen, dermed har vi brukt mye tid på dette og dets planlegging. Men vi har godt fulgt arbeidsplan og fremdriftsplan for å ha oversikt over om vi er i rute eller ikke. Gruppen har tatt med alle de viktigste hovedtemaene og synspunktene i prosjektarbeidet i dette dokumentet(prosessrapport), som er oversiktelig og strukturert. Gruppen mener dette har vært veldig lærerikt og spennende prosjekt å jobbe med. 18

19 DELKAPITTEL 9 ORDLISTE Use case modell: blir laget i UML(Unified Modeling Language) og blir brukt til å gi en grafisk oversikt over funksjonaliteten i systemet i form av aktører og deres mål. Microsoft Office Visio 2007: er program for Microsoft Windows som bruker vektorgrafikk til å lage diagrammer. Microsoft Visual Studio 2010: er verktøy utviklet fra Microsoft og blir brukt til å utvikle nettsider, web-applikasjoner og andre webtjenester. Dette programmet støtter ulike programmeringspråk som Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET og Visual Basic.NET. ASP.NET: er webapplikasjonsrammeverk(.net) som er utviklet av Microsoft og er bygget på Common Language Runtime(CLR)..NET gir mulighet til å programmere dynamiske websider og webapplikasjoner. #C: uttales som C sharp, er objektorientert programmeringsspråk utviklet av Microsoft innen. NET. C# er basert på programmeringsspråkene Java og C++. ArgoUML: er et diagram-program som er skrevet i Java og brukes til å lage UML(Unified Modeling Language) diagrammer. Paint: er utviklet av Microsoft og er grafikk maleri program som brukes til å åpne og lagre filer som JPEG, GIF og PNG. PayPal: er en betalingssystem på nett som kan brukes til å kunne overføre penger over internett. 19

20 DELKAPITTEL 10 KILDER 1. Forelesninger fra Webapplikasjoner faget. 2. Informasjon fra entobutikk. 3. Internett. 4. Wikipedia. Bøker 1. Programming ASP.NET 3,5: Liberhy, Hur Witz and Maharry, Fourth edition. October Kompendiet: Dokumentasjonsstandard for Hovedprosjekter i DATA/IT, IU, Høgskolen i Oslo, Ann-Mari Torvatn, januar Systemutvikling, Applikasjoner og databaser, Thor E.Hasle, 2008, Cappelen Akademisk Forlag. 20

Entobutikk FORPROSJEKTRAPPORT FOR ENTOBUTIKK VÅR 2011 LAGET AV GRUPPE 02

Entobutikk FORPROSJEKTRAPPORT FOR ENTOBUTIKK VÅR 2011 LAGET AV GRUPPE 02 FORPROSJEKTRAPPORT FOR ENTOBUTIKK VÅR 2011 LAGET AV GRUPPE 02 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON 03 SAMMENDRAG 04 BEDRIFT 05 Om bedriften 05 Dagens situasjon 05 MÅL OG RAMMEBETINGELSER 06 Funksjonalitet

Detaljer

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 2.PRODUKTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne produktrapporten inneholder detaljer om produktet vi har utviklet samt programmessig oppbygning, illustrasjoner, diagrammer over produktet, funksjoner

Detaljer

Entobutikk 1.KRAVSPESIFIKASJON VÅR 2011

Entobutikk 1.KRAVSPESIFIKASJON VÅR 2011 1.KRAVSPESIFIKASJON VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 INNLEDNING Kravspesifikasjonen er svært nyttig sett i forhold til produktet vi ønsker å utvikle. Dokumentet regnes som et av de viktigste i hovedprosjektet

Detaljer

PROSESSRAPPORT. Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB. Prosjektperiode: 4. januar mai 2010

PROSESSRAPPORT. Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB. Prosjektperiode: 4. januar mai 2010 PROSESSRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS Medlemmer av gruppe 35: Joakim Larsen, s150070, 3AB Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB Prosjektperiode:

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113)

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113) Forprosjektrapport Gruppe 14 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2015 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 23.01.2015 Tittel: Gruppemedlemmer: Oppgave: Oppdragsgiver:

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Hovedprosjekt 2011 HO912A. Securitas IT portal. Forprosjektrapport. Adeel Yousaf Khan s Mats Klingenberg Naustdal s Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt 2011 HO912A. Securitas IT portal. Forprosjektrapport. Adeel Yousaf Khan s Mats Klingenberg Naustdal s Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt 2011 HO912A Securitas IT portal Forprosjektrapport Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335 Stig Arild Ysterud s155483 1 Innhold

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB. Prosjektperiode: 4. januar mai 2010

KRAVSPESIFIKASJON. Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB. Prosjektperiode: 4. januar mai 2010 KRAVSPESIFIKASJON Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS Gruppemedlemmer: Joakim Larsen, s150070, 3AB Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB Prosjektperiode:

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem Styringsdokumenter Studentevalueringssystem Forord Dette er en samling av alle styringsdokumentene gjennom prosjekt perioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til perioden de ble

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker

Use Case Modeller. Administrator og standardbruker Vedlegg 1 Use Case Modeller Administrator og standardbruker 2 Use case Logge inn Bruker Bruker ønsker å logge inn Bruker har valgt å logge inn Bruker er logget inn 1. Systemet ber om brukernavn 2. Systemet

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Prosessrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 0 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Forprosjektrapport For gruppe 20:

Forprosjektrapport For gruppe 20: Forprosjektrapport For gruppe 20: Kevin Johnny Galåen s135768 Ali Emre Yildirim s135573 Danh Tran s141712 Vibeke Askeland s141436 Fullført: 30.01.2009 Table of Contents Forprosjektrapport... 1 For gruppe

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Dagbok. Januar. Uke 2 ( ) Uke 3 ( ) Uke 3 (17.01, 12:45-14:00)

Dagbok. Januar. Uke 2 ( ) Uke 3 ( ) Uke 3 (17.01, 12:45-14:00) Dagbok Januar Uke 2 (7.1-11.1) Vi har lest halvveis på standard dokumentasjon og jobbet med forprosjektrapport. Vi har hatt vårt første møte med den interne veilederen vår Tor Hasle. Vi fortalte om at

Detaljer

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport.

Prosjektdagbok FRA 30.10-08 TIL 2.3-09. Uke Dato Personer tilstede. Beskrivelse 10:00. 44 30.10-08 Øyvind. Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Prosjektdagbok FRA 30.1008 TIL 2.309 Uke Dato Personer tilstede 44 30.1008 48 25.1108 49 02.1208 2 8.109 Tid 10:00 12:00 12:00 12:00 Beskrivelse Vi dannet gruppe og skrev Statusrapport. Kontaktet bedrifter

Detaljer

Prosjektdagbok Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januar 2010 (Uke 1)

Prosjektdagbok Oktober 2009 November 2009 Desember 2009 Januar 2010 (Uke 1) Prosjektdagbok (Vi valgte og ikke legge ut dagboken på en felles fil som anbefalt da vi har jobbet mye sammen før og viste at vi kunne stole på hverandre. Eventuelle ubehagligheter tok vi heller opp på

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

Prosessrapport. Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Magnus Eriksen, s Øyvind Schjelderupsen, s Peder Sundbø, s141795

Prosessrapport. Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Magnus Eriksen, s Øyvind Schjelderupsen, s Peder Sundbø, s141795 Prosessrapport Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Eriksen, s141765 Schjelderupsen, s141758 Sundbø, s141795 1 Innholdsfortegnelse Forord...3 Innledning...3 Gruppen...3 Bedriften...3 Tanker rundt prosjektet...4

Detaljer

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i

Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Heggset Engineering er et kreativt og uavhengig kompetansemiljø med ti ingeniører/tekniske tegnere lokalisert i moderne lokaler i Dale Industripark i Kristiansund. Bedriften tilbyr engineering og maskintekniske

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

FORPROSJEKT. Gruppemedlemmer: Raja Zulqurnine Ali Muddasar Hussain (Gruppeleder/Prosjektleder) Zain-Ul-Mubin Mushtaq Christopher Llanes Reyes

FORPROSJEKT. Gruppemedlemmer: Raja Zulqurnine Ali Muddasar Hussain (Gruppeleder/Prosjektleder) Zain-Ul-Mubin Mushtaq Christopher Llanes Reyes FORPROSJEKT I denne rapporten gjør vi analyse for hvor mye arbeid som kan gjøres. Rapporten skal også avgrense prosjektet med en mer presis beskrivelse. Den vil i tillegg blant annet inneholde teknologi

Detaljer

Entobutikk PROSJEKT NR TILGJENGELIGHET Åpen. Telefon: Telefaks:

Entobutikk PROSJEKT NR TILGJENGELIGHET Åpen. Telefon: Telefaks: PROSJEKT NR. 11-02 TILGJENGELIGHET Åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Nettbutikk i ASP.NET(C#)

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

3.3 Case 3: Opprette en bruker Case 4: Endre en bruker... 8

3.3 Case 3: Opprette en bruker Case 4: Endre en bruker... 8 Testdokumentasjon 1 Forord Denne rapporten omhandler testingen av systemet. Rapporten er først og fremst beregnet på sensor og intern veileder ved Høgskolen i Oslo, men kan gjerne leses av andre som måtte

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS

TESTRAPPORT   Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS Medlemmer av gruppe 35: Joakim Larsen, s150070, 3AB Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB Prosjektperiode:

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015 KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon er en beskrivelse av hvilke krav oppdragsgiver har til systemet som skal utvikles. Den fungerer som en kontrakt mellom oppdragsgiver og utviklere. DAGSPLANAPPLIKASJON

Detaljer

Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2007 Gruppe 2 Side 2

Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2007 Gruppe 2 Side 2 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2007 Gruppe 2 Side 2 PROSJEKT NR. 2007-02 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Cort Adelers gate 30, Oslo TILGJENGELIGHET

Detaljer

PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28

PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28 PROSJEKTDAGBOK GRUPPE 28 Uke 43-25.10.2009 Tid/Sted P35 Gruppen består av 5 medlemmer. Vi hadde en bli kjent opplegg i dag. Arbeider med å levere inn statusrapporten til fredag 30.10.2009. Uke 48-29.11.2009

Detaljer

1 Forord. Kravspesifikasjon

1 Forord. Kravspesifikasjon [Type text] [Type text] 3/5 Hovedprosjekt ingeniørutdanningen 09 Kravspesifikasjon Tittel på hovedprosjektet Tarantell Dashboard Gruppe 28 Bjørn Ove Pedersen Stian Dalviken Antall sider 6 Intern veileder

Detaljer

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen Prosjekt nr. 2007-11 Prosessrapport Tittel: Informasjonssystem SSPI Prosjektdeltakere: Hans Petter Kristiansen, s130182 Espen Skaarer, s123590 Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil

Detaljer

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen

K-Nett. Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon. av Erik Mathiessen K-Nett Krisehåndteringssystem for Norges vassdrags- og energidirektorat i en beredskaps- og krisesituasjon av Erik Mathiessen Om oppgavestiller NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Prosjektdagbok Gruppe 18

Prosjektdagbok Gruppe 18 Prosjektdagbok Gruppe 18 Dato: 14.05.2014 25.05.2014 Oppmøte: Alle I denne perioden har vi sittet alle mann på skolen nesten hele tiden. Vi har jobbet sammen om sluttdokumentasjonen. Selv om vi all hovedsak

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2007

Hovedprosjekt våren 2007 Hovedprosjekt våren 2007 Bachelorstudiet i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo Dokument Kravspesifikasjon Prosjekttittel: Telepower Prosjektnummer: 07-06 Oppgave: Redesign av Telepower - en GSM/GPRS/SMS

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 1.Forord I dette dokumentet skal vi gi et bildet av de kravene som er satt til prosjektet. Dokumentet er hovedsakelig beregnet som et styringsdokument

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748 Forprosjektrapport Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Gruppe 11 Mohamed el Morabeti, s198748 Hotan Shahidi-Nejad, s236770 Arlen Syver Wasserman, s193956 Studentparlamentet 1

Detaljer

2/3/2014 INSTITUTT FOR FÔRIT CDS INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Shahariar Kabir Bhuiyan

2/3/2014 INSTITUTT FOR FÔRIT CDS INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Shahariar Kabir Bhuiyan 2/3/2014 INSTITUTT FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FÔRIT CDS Mikkel Sannes Nylend Shahariar Kabir Bhuiyan Stian Strøm Anderssen Denne siden skal være blank. 1 Presentasjon Prosjektgruppe:

Detaljer