Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009"

Transkript

1

2 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken NMF

3 2 1 Innledning Velkmmen sm tillitsvalgt i NMF Om håndbken Bruk av håndbken Fakta Histrikk Nrges Båtsprtfrbunds histrie Nrges Mtrsykkelfrbunds histrie Nrges Snøscterfrbunds histrie Nrges RC-bil Frbunds histrie Nøkkeltall Organisasjn NIF Idrettstinget Særfrbund g fleridrettsfrbund Kretser g reginer NIFs administrasjn Olympiatppen Frbundstinget Frbundsstyret Presidenten NMF, ansvar, ppgaver g delegering Seksjnsårsmøtene Seksjnsstyret Grenleder g arbeidsgrupper Mtrsprtsknferansen (MSK) Tingvalgte utvalg g kmiteer Styreppnevnte utvalg Reginer...24 Figur 1 Organisasjnskart fr Frbundskntret Frbundskntret Generalsekretæren Internasjnale frbund FIM UEM Nrdisk Mtrsprt Råd UIM IJSBA... 28

4 WPPA Nrdisk Racerbåtfrbund IFMAR EFRA Nrdic Federatins C-peratin Cmmitee Øknmi Generelle regnskaps- g revisjnsbestemmelser Kntrllkmitéen Regnskap g budsjett Tildeling g dispnering av øknmiske rammer: Utarbeidelse av årsbudsjett Styring g kntrll Attestasjn Regnskapsføring Skyggeregnskap Innkjøp g kapitalgjenstander Innkjøp g tjenester Kapitalgjenstander Reiser, utgiftsgdtgjøring g hnrar Bestilling av reiser Gdtgjørelse fr reiser Skatteplikt fr tillitsvalgte Utbetaling av hnrar fr andre tjenester Oppsummering Infrmasjn Intern Infrmasjn Bruk av e-pst Jurnaler g åpne prtkller Prtkllenes funksjn Internett Generell infrmasjn Kntaktinf Resultater Presse g media Presseuttalelser Pressemeldinger Presseinf Klubben Online Publiseringsverktøy Dkument- g billedarkiv

5 Medlemsarkiv Fellesutsendelser Aktivitetskalender Infrmasjn fra idretten: Resultater g aktiviteter Idrettsregistreringen Kurskalender g påmelding Terminliste g løpssøknader g løpspåmelding Marked Spnsr regler Prfileringsartikler TV rettigheter Juridistikk Idrettens generelle bestemmelser Ljalitetsplikt Taushetsplikt Idrettens selvdømme Lvgivning Straffebestemmelser Barneidrettsbestemmelsene Offentlige juridiske rammer Mtrsprtfrskriften Avgiftsbestemmelser Lv m mtrisert ferdsel i utmark Sjøfartsdirektratets bestemmelser Andre lver g bestemmelser Internasjnale regler NMFs lver g regler Frbundets lv Nasjnalt Løpsreglement Andre verrdnede reglement g bestemmelser Spesialreglementer NMFs sanksjnsreglement NIFs straffebestemmelser NIFs regnskaps- g revisjnsbestemmelser Plikten til å sette seg inn i regelverket Kmpetanse g utdanning Utdanningens rganisering Utdanningsutvalget (UTU) Reginsstyrene g de reginalt ansatte Utøvernes kmpetanse lisenssystemet...59

6 8.3 Utdanning g videreutvikling av trenere Aktivitetsleder Trener Trener Trener Fra fr videreutvikling av trenere Utdanning av funksjnærer Stevneleder Jury B (inkl. dmmer fr nen grener) Jury A (inkl. dmmer fr nen grener) Juryleder Tekniske funksjnærer, Internasjnale kurs g seminar Krav til kurslærere Priser på kurs g seminar Klubbutvikling Plitikk g planer Frbundets Langtidsplan g planstruktur NIFs idrettsplitiske dkument Prsjekter g rutiner på tvers av gren Prsjekter Integrering av funksjnshemmede Jenteprsjektet Tppidrett Tppidrettsmidler g NMF Team Olympiatppen g stipend Frsvaret g verneplikt Kngepkaler Spillemidler til utstyr Rutiner g arbeid i seksjner, grener g utvalg Seksjnsstyret Seksjnsstyremøter Vedtak g prtkller Spesialreglementer Nye grener, øvelser g klasser Statusløp Handlingsplan Budsjett g regnskap Internasjnalt arbeid Internett, PR g infrmasjn

7 11.2 Grenleder Grenens rganisering Vedtak g Jurnaler Spesialreglementer Terminlister Tilleggsregler Dispensasjner Landslag g tppidrett Internasjnale mesterskap i Nrge Startnummer Tiltaksplan g budsjett Regnskap g øknmistyring Mtrsprtsknferansen Arrangørknferanser Utdanning g funksjnærer Resultatlister Internett, PR g infrmasjn Arbeidsgrupper Andre kmitéer g utvalg Valgkmitéen Kntrllkmitéen Appellutvalget Dmsutvalget Lvutvalget Medisinsk utvalg Barneidrettsutvalget Utdanningsutvalget Miljøutvalget Ungdmsutvalget Miljø Miljølg Frnybar energi Miljøambassadører Miljøsertifisering Internasjnal påvirkning...91 Langtidsplan Innledning Langsiktig del: Krtsiktig del: Handlingsplan...95 Lv fr Nrges Mtrsprtfrbund (NMF)

8 1 Innledning 1.1 Velkmmen sm tillitsvalgt i NMF Idrettens viktigste ressurs er det arbeidet sm utføres med entusiasme g ppfrelse av tusenvis av frivillige g tillitsvalgte. Å ta på seg en ppgave sm tillitsvalgt i idretten skaper både mening, fellesskap g glede. Men det medfører gså stre belastninger i frm av læring, innsats, ansvar, frsakelser g knflikter. Etter hvert sm idretten utvikler seg, stilles det stadig større krav til de tillitsvalgte. Nrges Mtrsprtfrbund har utviklet seg med rekrdfart de siste årene, både i mfang, kmpleksitet g prfesjnalitet. Denne håndbka er et frsøk på å gjøre ppgaven sm tillitsvalgt ne enklere g mer versiktlig. 1.2 Om håndbken NMF-håndbk fr tillitsvalgte tar sikte på å samle infrmasjn sm i sin helhet er basert på gjeldene lver, regler, frskrifter, handlingsplaner g vedtak fattet av myndighetene, NIF, internasjnale frbund, NMFs ting g Frbundsstyret. Generalsekretæren g hans stab på frbundskntret er frpliktet til å iverksette g følge pp de rammene sm er lagt fr virksmheten i NMF. Administrasjnen har ikke anledning til å fravike disse rammene eller gå utver de fullmakter sm er gitt av Frbundsting g Frbundsstyret. Men det påhviler samtidig generalsekretæren g hans stab å frtlke g å detaljutfrme, samtidig sm det i det daglige er nødvendig å priritere begrensede ressurser g å sørge fr en mest mulig rettferdig frdeling. Derfr vil håndbken gså gi uttrykk fr beslutninger tatt av administrative rganer m.h.t. detaljutfrming, prsedyrer g nødvendige pririteringer. Håndbken vil gså innehlde frbundets Langtidsplan/Handlingsplan g NMFs lver. 1.3 Bruk av håndbken Det er viktig at du finner riktig g ppdatert infrmasjn i håndbken. Når du får et tillitsverv i NMF vil du få utlevert siste trykte utgave av håndbken. Men frdi det kan ppstå endringer mellm hver pptrykking, vil håndbken gså til en hver tid være tilgjengelig i 7

9 ppdatert elektrnisk frm på frbundets nettsider. Der vil du gså finne en liste med daterte endringer g ppdateringer. Dessuten kan de tillitsvalgte hvert år få en ny ppdatert elektrnisk utgave på CD. Ved å bruke innhldsfrtegnelsen vil du sm ftest lett kunne bla deg fram til den infrmasjnen du søker. Vi anbefaler likevel at du til å begynne med blar (g leser?) gjennm fra perm til perm fr å gjøre deg kjent med helheten. 8

10 2 Fakta 2.1 Histrikk Nrges Mtrsprtfrbund ble stiftet 2001 på ekstrardinært frbundsting i Sandefjrd. Frut fr sammenslutningstinget hadde Nrges Båtsprtfrbund, Nrges Mtrsykkelfrbund g Nrges Snøscterfrbund gjrt vedtak m å tilslutte seg den nye frbundssammenslutningen. Det ble ført lange frhandlinger mellm frbundene g det var i prsessen tett dialg med NIF. Båtsprtfrbundet g Mtrsykkelfrbundet var medlemmer av NIF før sammenslutningen, mens Snøscterfrbundet var et frbund utenfr NIF sm primært ivaretk interessene til de sm drev turkjøring. Snøsctersprten var allerede i Mtrsykkelfrbundet. Nrges RCbilfrbund tilsluttet seg NMF i I frbindelse med sammenslutningsprsessen rundt årtusenskiftet ble gså bilsprten invitert til å gå inn i en felles rganisasjn fr nrsk mtrsprt, men NBF g NMK ønsket ikke at bilsprten skulle slutte seg sammen med resten av mtrsprten gjennm NMF. Siste stre rganisatriske endring i NMF ble vedtatt på ekstrardinært frbundsting 16. Nvember 2007, der hver seksjn ble gitt større selvstyre, både ved at flere ppgaver g bestemmelser ble delegert til seksjnens styre, g ved at seksjnene selv velger sine tillitsvalgte på seksjnsvise årsmøter annethvert år. Samtidig ble Frbundsstyrets sammensetning endret, g grenkmitéene ble erstattet av en grenleder sm kan støtte seg på en eller flere arbeidsgrupper, ppnevnt av seksjnsstyret Nrges Båtsprtfrbunds histrie Det var en gjeng med entusiaster sm samlet seg hjemme hs Odd Buhre på Nesdden 14. august "Outbardgruppen" kalte de seg. De besluttet å innkalle til knstituerende generalfrsamling, g 29. September 1936 ble Nrsk Outbard Klubb (NOK) dannet på restaurant "Strix" i Bygdøy Allé. NOK arrangerte båtrace med str ppslutning, blant annet Oslfjrden rundt. 9

11 NOK utviklet seg etter hvert til flere klubber, sm alle het fr eksempel NOK-Østfld, NOK-Buskerud sv. På 60 tallet km gså de tradisjnsrike Tvedestrand g Flsta regattaene med på NOK s terminlister. Mt slutten av 60 tallet km ffshresprten skikkelig i gang i Nrge, g det ble kjørt fra Hvalstrand Bad g ut til Færder eller Trbjørnskjær. Det ble gså 2 ganger kjørt fra Osl til Bergen, med innlagt tanking i Kristiansand. En freløpig tpp ble nådd med Skagerrak Acrss sm VM-runde i I 1974 ble frbundet NOK tatt pp i Kngelig Nrsk Mtrbåtfrbund (KNMF), g mderklubben endret navn til Outbardklubben. Sprten utviklet seg videre i samarbeid med KNMF g nrdmenn begynte å gjøre seg gjeldende internasjnalt. Nrge st gså sm vertskap fr stadig flere internasjnale mesterskap. I 1994 ble båtsprten tatt pp i Nrges Idrettsfrbund, under navnet Nrges Båtsprtfrbund. Den sprtslige utviklingen frtsetter i psitiv retning. Nrge har frem til i dag fått 56 VM medaljer, 58 EM medaljer. Nrges Båtsprtfrbund ble i 2002 slått sammen med Nrges Mtrsykkelfrbund g Nrges Snøscterfrbund, g ble til Nrges Mtrsprtfrbund Nrges Mtrsykkelfrbunds histrie Nrges Mtrsykkelfrbunds histrie startet allerede i Da ble Nrsk Mtrcycle-Club stiftet. Det første løpet gikk ikke av stabelen før i 1919 frdi det var bensinrasjnering under 1. Verdenskrig. I 1920 ble Nrsk Mtrcycle-Club tatt pp i det internasjnale mtrsykkelfrbundet (FIM) med internasjnale rettigheter. Etter hvert sm årene gikk var det flere g flere sm slgte mtrsykkel g kjøpte bil. Men de ville frtsatt være med i frbundet, ne sm førte til at gså bilsprt ble en del av aktiviteten g navnet ble frandret til Nrsk Mtr Klubb (NMK) i Året etter ble NMK aksjnær i Nrges Bilsprtfrbund. Etter hvert sm mtrsykkelsprten vkste de neste tiårene, ppst behvet fr å dra nytte av de frdelene det medførte å være med i Nrges Idrettsfrbund. Men idrettsfrbundets lver fr særfrbund var 10

12 ikke frenlig med NMKs rganisering. Derfr ble Nrges Mtrsykkelfrbund (NMF) stiftet etter initiativ fra NMK. Det nye frbundet fikk med seg de internasjnale FIM rettighetene i fødselsgave, g ble pptatt i NIF sm særfrbund i Dermed var mtrsykkel- g snøsctersprten en del av idretten i Nrge. Selv m NMF sm særfrbund ifølge NIFs lvnrm skulle være en helt selvstendig rganisasjn, ppfattet NMK i årene fremver NMF sm sitt datterselskap, g etablerte en praksis med felles president, felles Mtrsprtsknferanse, felles tinghelg g felles kntr. Til å begynne med dminerte NMK klubbene tallmessig. Men utver på -80 g begynnelsen av -90 tallet økte antallet frittstående idrettsklubber, g det reiste seg et stadig sterkere krav m at NMF måtte frigjøre seg fra NMK, der bilsprten var sterkt dminerende. Terje Rønning ble i 1999 valgt sm NMFs første president uten tilknytning til NMK, g dermed startet et refrmarbeid i retning av en selvstendig utvikling av særfrbundet. NIF søkte samtidig etter løsninger sm kunne redusere administrasjnen g øke det idrettsrelaterte arbeid i NIF. Små særfrbund ble ppfrdret til å slå seg sammen g danne såkalte fleridrettsfrbund der det var naturlig. En prsess begynte å rulle, g i 2002 var sammenslåingen mellm NMF, NBSF (begge særfrbund i NIF) g Nrges Snøscterfrbund et faktum. NMF var blitt Nrges Mtrsprtsfrbund, et av de første fleridrettsfrbundene i NIF. Iherdige frsøk på å få NBF g bilsprten inn i idretten g under samme paraply mislyktes. Men i 2003 sluttet NrcBF, sm til da hadde vært utenfr NIF, seg til NMF sm en fjerde seksjn Nrges Snøscterfrbunds histrie Nrges RC-bil Frbunds histrie De aller første rc-bilene så dagens lys på begynnelsen av 60-tallet i USA. Både biler g radiutstyr var hjemmelaget. De første kmmersielt prduserte bilene km på 70-tallet. I 1975 ble EM arrangert fr første gang, g i -76 km den første bensinbilen i salg i Nrge. I -77 gikk tidenes første VM. I 1978 ble Nrsk RC-bil Frbund (NrcBF) stiftet, g året etter ble det første løpet arrangert i Nrge på Frsvarsmuseet med 600 betalende tilskuere. 11

13 I -83 kmmer en nrdmann helt til tpps internasjnalt: Eyvind Lyd Pettersen vinner VM fr 1:10 Off Rad. I 1984 arrangeres første internasjnale mesterskap i Nrge: Osl Mdellbilklubb arrangerte EFRA GP. Sprten g rganisasjnen utviklet seg gjennm de neste tiårene med et økende antall klubber, nasjnale løp g internasjnal deltakelse. Så langt hadde RC-bil sprten stått utenfr NIF g dermed var ikke sprten anerkjent sm en tilskuddsberettiget idrett, g frbundet hadde heller ikke tilgang på kmpetansen i NIF st man venfr et nytt rganisatrisk veivalg i Nrge: Årsmøtet i NrcBF velger at sprten skal bli en del av Nrges Mtrsprtfrbund. Det frutsettes en t års prøvetid, der klubbene samles på nytt innen utgangen av 2004 fr å fatte endelig vedtak frbli i NMF, eller gå tilbake til det gamle frbundet, NrcBF. I 2004 fattes det endelige vedtaket m å ppløse NrcBF g frbli i NMF, der det var pprettet en egen seksjn fr Radistyrt Bilsprt. Kilde Svein Harald Ytternes 2.2 Nøkkeltall Tall fra idrettsregistreringen 2007: Medlemstall I NMF: Herav 22% kvinner, 78% menn g 39% under 19 år. Antall aktive (utøvere, funksjnærer, ledere etc): Herav 14% kvinner, 86% menn g 47% under 19 år. Antall lisensierte utøvere (inkl. barn): Antall klubber i NMF: 349 Antall seksjner: 4 Antall grenledere: 14 Antall grener: 19 Antall funksjnærlisenser: 5673 Herav aktivitetsledere g trenere: 2820 stevneledere g jurylisensierte:

14 13

15 14

16 Denne figuren viser prsentvis vekst i tre variabler i NMF: Lisenser, administrasjnens ansatte g frbundets msetning verdiene er satt til 100 %. I 2001 var nåværende NMF fremdeles 4 frskjellige frbund, men alle frbundenes tall er lagt sammen fram til sammenslåingene. Lisenstallene er hentet fra idrettsregistreringen, brtsett fra fr 2008, der tallet er et antatt sluttresultat fr året basert på løste lisenser pr ktber 08. Antall ansatte inkluderer alle faste stillinger (prsjektstillinger sm RAer g trenere er unntatt). Omsetning speiler årets ttale inntekter. Det har lenge vært et mål i NIF g NMF at administrasjnskstnadene i idretten skulle reduseres fr å la større andel av midlene gå til idretten. Det var gså bakgrunnen fr at NIF på begynnelsen av dette århundret ppfrdret til pprettelse av fleridrettsfrbund. Figuren viser at mens lisenstallet er firedblet i periden - g msetningen er mer enn dblet - er antallet faste stillinger bare økt med 75 %. 15

17 3 Organisasjn Langtidsplanen sier: NMF skal være en demkratisk g åpen rganisasjn, i frkant av utfrdringene g i stand til å løse ppgavene effektivt g målrettet. NMF skal være ljal mt idrettsplitiske føringer. NMF skal frtsatt være ett seksjnsinndelt fleridrettsfrbund der seksjnene har ttalansvar fr sin idrett. En balansert vekst g utvidelse skal sikre høy kvalitet på både etablert g ny virksmhet. 3.1 NIF NIF (Nrges Idrettsfrbund g Olympiske g Paralympiske Kmité) er en demkratisk, frivillig rganisasjn sm blant annet med ffentlige midler rganiserer all idrett i Nrge. De stemmeberettigede ledd i rganisasjnen består av 55 særfrbund g 19 idrettskretser. NIF består ellers av en sentral administrasjn g et prfesjnalisert ledd til å drive frem tppidretten: Olympiatppen. Organisasjnen vi i dag kjenner sm Nrges Idrettsfrbund g Olympiske g Paralympiske Kmité, med frkrtelsen NIF eller frenklet sm Idrettsfrbundet, ble stiftet i 1861 sm Centralfreningen fr Udbredelse af Legemsøvelser g Vaabenbrug. Så km en rekke navneendringer: I 1893 til Centralfreningen fr Udbredelse af Idræt, i 1910 til Nrges Riksfrbund fr Idræt, i 1919: Nrges landsfrbund fr Idrett. Deretter Sammenslutning med Arbeidernes Idrettsfrbund i 1940, før rganisasjnen tk navnet Nrges Idrettsfrbund i år senere ble Nrges Idrettsfrbund g Nrges Olympiske Kmité slått sammen til Nrges Idrettsfrbund g Olympiske Kmité. Da NFI ble nedlagt sm eget særfrbund (2006) ble g Paralympiske føyd til. I dag er NIF Nrges største frivillige rganisasjn med rundt 2 milliner medlemskap g idrettslag Idrettstinget Idrettstinget møtes hvert 4. år g er nrsk idretts høyeste rgan. Gjennm demkratiske vedtak legger idrettstinget retningslinjer g frpliktende idrettsplitiske føringer fr arbeidet i særfrbund, idrettskretser g klubber (se gså Figur 4: Planstruktur i NMF 16

18 9.2 NIFs idrettsplitiske dkument) Særfrbund g fleridrettsfrbund Særfrbundene er bundet av det regelverket g de lvene sm idrettstinget vedtar g mttar ffentlig støtte gjennm de frdelingskriteriene sm til en hver tid gjelder i NIF. Særfrbundene er ellers frittstående, demkratiske rganisasjnsledd med ansvar fr å drifte egne idretter på landsbasis. Tradisjnelt har særfrbundene bare hatt en eller et begrenset antall idretter g grener med samme utspring. Sm et ledd i en rasjnalisering av idrettens administrative apparat ppfrdret NIF fr en del år siden til at flere mindre særidretter med fellestrekk g felles interesser sl seg sammen g dannet såkalte fleridrettsfrbund. NMF ble stiftet sm et fleridrettsfrbund i 2001 gjennm sammenslåing av frbund sm rganiserer mtrsprt (Nrges Båtsprtfrbund, Nrges Mtrsykkelfrbund, Nrsk Snøscterfrbund g Nrges RC-bil frbund). Et frsøk på gså å få med Nrges Bilsprt Frbund mislyktes. I NIFs Lv, 6-4 er fleridrettsfrbund lvfestet: Et fleridrettsfrbund rganiserer t eller flere idretter. Fleridrettsfrbund skal følge basislvnrmen fr særfrbund, dg slik at følgende rganisatriske frhld skal fremgå av lven: Fleridrettsfrbundet er én juridisk enhet, herunder ett rganisasjnsledd tilsluttet NIF.Fleridrettsfrbundets høyeste rgan er frbundstinget g frbundsstyret er høyeste rgan mellm frbundstingene. De enkelte idretter sm rganiseres av fleridrettsfrbundet kan rganiseres med avdelinger/seksjner. Avdelingene/seksjnene er underlagt frbundstingets g frbundsstyretsinstruksjnsmyndighet. Pr var det 723,5 årsverk i særfrbundene sentralt g reginalt. NMF hadde i aktive g 13.8 årsverk sentralt, inkludert prsjektstillinger trenere på kntrakt. Ftball er størst med aktive g 161,6 årsverk. De minste frbundene har under 300 aktive g nen frbund har små deltids stillinger eller ikke ansatte i det hele tatt. Skiskytterfrbundet har flest ansatte i frhldet til antallet aktive med sine aktive g 26,4 årsverk. Dette gir en ansatt pr. 278 aktive. NMF har en ansatt pr aktive. 17

19 3.1.3 Kretser g reginer De fylkesvise idrettskretsene er mellmleddet mellm idrettsklubber g NIF. Det pågår fremdeles en diskusjn m vergang fra kretser til reginer, men ideen har møtt mtstand, særlig i kretsleddet, sm har str plitisk innflytelse på idrettstinget. Hvert særfrbund kan ha sine særidrettskretser sm skal utgjøre mellmleddet mellm klubb g særfrbund. Nen særfrbund, deriblant NMF, har påbegynt et arbeid fr å etablere reginer i stedet fr særidrettskretser NIFs administrasjn Idrettsfrbundets administrasjn hlder til ved Ullevaal Stadin i Osl. Det frmelle navnet er Generalsekretariatet. Det består av både administrative g idrettsplitiske tjenester ut mt idrettens ytre ledd, blant annet en rekke fellestjenester fr særfrbund g idrettskretser, men ivaretar gså en kntrllfunksjn i frhld til de ytre leddene Olympiatppen Olympiatppen er NIFs kmpetanse- g ressurssenter fr tppidretten. Ved siden av mulig øknmisk støtte etter strenge prfesjnelle kriterier, ytes det faglig bistand til særfrbund på en rekke mråder. I dag har lympiske idretter g tradisjnelle nrske idretter priritet ved tildeling av ressurser. Nåløyet inn til Olympiatppen er derfr trangere fr mtrsprten enn fr en rekke andre idretter. Organiseringen g pririteringene ved Olympiatppen er under diskusjn. 3.2 Frbundstinget Frbundslvens 10 mtaler Frbundstinget: 18 Høyeste myndighet i NMF er frbundstinget sm hldes hvert fjerde år innen utgangen av april måned. Frbundsstyret innkaller til frbundsting med minst 4 måneders varsel, direkte til de representasjnsberettigede rganisasjnsledd. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjner skal sammensettes i henhld til NIFs lv 2-4. Frslag sm skal behandles på frbundstinget g påmelding av delegater må være sendt til frbundsstyret senest 2 måneder før frbundstinget. Fullstendig

20 saksliste med alle dkumenter, inkludert valgkmiteens innstilling må være utsendt minst 1 måned før frbundstinget. Ved siden av valget er Langtidsplan g budsjett fr kmmende tingperide de viktigste sakene tinget behandler. Frbundets Langtidsplan ser utver tingperiden, men innehlder gså en mer knkret Handlingsplan fr kmmende peride. Den øverste myndigheten i NMF har her gitt sine idrettsplitiske g rganisasjnsplitiske pririteringer sm hele rganisasjnen er bundet av. Se gså 9.1 Frbundets Langtidsplan. 3.3 Frbundsstyret Frbundsstyret består av president g visepresidenter fr særidrettene samt eventuelle grener mfattet av f, valgt på frbundstinget. Frbundstinget velger gså ungdmsrepresentant med varamedlem. I tillegg består frbundsstyret av en valgt representant (med vara) fra hver av frbundets særidretter/seksjner, valgt på seksjnsårsmøter fr særidrettene. Frbundsstyret er frbundets høyeste myndighet mellm hvert frbundsting. Styrets ppgaver er fastsatt i frbundslvens 16: - Iverksette frbundstingets g verrdnede idrettsmyndigheters vedtak g bestemmelser. - Ha det verrdnede ansvar fr den daglige administrasjn g skal tilsette generalsekretær sm daglig leder fr administrasjnen. - Representere frbundet utad g utøve dens faglige myndighet. - Arbeide med saker sm er nevnt i 3. - Oppnevne utvalg, råd g kmiteer etter ppdrag fra frbundstinget eller sm frbundsstyret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks fr disse. - Vedta budsjett g tildele midler til særidrettene/seksjnene. - Utarbeide beretning g legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge alle saker fr frbundstinget. - Trekke pp strategiske g verrdnede retningslinjer fr frbundets g seksjnenes virksmhet. - Vurdere g eventuelt fremme søknad m pptak i nye rganisasjner nasjnalt g internasjnalt, samt fremme frslag m representasjn i de rganisasjner frbundet er medlem av. - Fastsette greninndeling g klasseinndeling g eventuelt søke NIF m pptak av nye grener eller særidretter. 19

21 - Behandle søknader m fritak fra idrettsplitiske verv på frbundsnivå g freta nødvendige suppleringsvalg. Generalsekretæren er styrets sekretær. Han har tale g frslagsrett g kan, dersm han finner det frmålstjenlig, innkalle andre i sin stab til å tale/freslå på vegne av Generalsekretæren Presidenten Frbundets øverste plitiske leder er Presidenten, sm velges av frbundstinget sammen med resten av frbundsstyret hvert fjerde år. Presidenten leder frbundsstyremøtene g representerer frbundet utad, men har ingen persnlige fullmakter utver dette dersm ikke fullmakter er delegert presidenten av Frbundsstyret. Frbundstinget har vedtatt at det skal ytes en øknmisk gdgjøring til den valgte presidenten i NMF. Presidenten g alle visepresidentene har rett til å møte med tale g frslagsrett i alle styrende rganer i frbundet NMF, ansvar, ppgaver g delegering Med den nye rganisasjnsmdellen sm ble innført på ekstrardinært Frbundsting i 2007, der seksjnene gis større grad av autnmi, er det likevel viktig å være klar ver at hver enkelt seksjn med sine seksjnsårsmøter ikke er selvstendige juridiske enheter. Det innebærer at det fremdeles er NMF sm frbund, representert gjennm Frbundsstyret, sm bærer det endelige ansvaret fr all aktivitet g alle beslutninger innen NMF. Det er Frbundsstyret sm står ansvarlig i frhld til NIF g i frhld til myndigheter, både øknmisk, idrettsplitisk g rettslig. Frbundsstyret kan delegere ppgaver til seksjner, grener, reginer g administrasjn. Disse rganisasjnsleddene står ansvarlig verfr Frbundsstyret innenfr de ppgavene de er delegert gjennm lver g vedtak fattet på Frbundsting eller av Frbundsstyret. Men bare Frbundsstyret er ansvarlig i frhld til NIF g myndighetene g det eneste rganisasjnsleddet sm kan representere NMF. Seksjnene i et fleridrettsfrbund kan ikke pptre sm selvstendige rganisasjner mt NIF eller myndigheter slik særidrettsfrbund kan. Det betyr gså at seksjnene må rette seg etter administrative vedtak på saksmråder der Frbundsstyret har delegert utøvelse eller kntrllfunksjn til Generalsekretæren. 20

22 Frbundsstyret utarbeider et delegasjnsreglement sm skal regulere delegert ansvar, ppgaver g myndighet fra Frbundsstyre til andre rganisasjnsledd. 3.4 Seksjnsårsmøtene Hver særidrett/seksjn skal avhlde separat seksjnsårsmøte hvert annet år innen utgangen av nvember. Årsmøtet avhldes året etter Frbundstinget g året før neste Frbundsting. Seksjnsårsmøtene er regulert i NMFs lv Frbundsstyret gdkjenner tid, sted g gjennmføringsplan fr seksjnsårsmøtene. Seksjnsårsmøtet behandler ikke lvsaker g kan ikke behandle spørsmål av verrdnet rganisatrisk karakter sm tilknytning til internasjnale frbund, NIF g NMF. Behandling av idrettslige frhld g valg skal være seksjnsårsmøtets hvedppgaver. Seksjnsårsmøtet skal: - Behandle beretning fr årsmøteperiden. - Infrmeres m seksjnens siste årsregnskap g halvårsregnskap. - Behandle innkmne frslag. - Behandle handlingsplan g budsjett fr seksjnen. - Velge: a. Leder/seksjnens representant til frbundsstyret b. Nestleder/seksjnens vararepresentant til frbundsstyret c. 3-9 grenansvarlige seksjnsstyremedlemmer (maksimalt 1 pers. pr. gren ved 3 eller flere grener). d. 3 9 persnlige vararepresentanter fr de grenansvarlige seksjnsstyremedlemmene e. Ungdmsrepresentant med vararepresentant f. Valgkmité med leder g 2 medlemmer g 2 varamedlemmer 3.5 Seksjnsstyret Seksjnsstyrene er regulert i Frbundslvens 21. Seksjnsstyrene består av leder, nestleder g seksjnens grenansvarlige, alle valgt av seksjnsårsmøtet. Frbundsstyrets visepresident fr seksjnen møter 21

23 med tale- g frslagsrett, men uten stemmerett, i seksjnsstyret. Seksjnsstyret har ansvar fr utvikling g drift av sine respektive grener. Seksjnsstyrets skal: - Iverksette vedtak g bestemmelser fastsatt av frbundsting, frbundsstyre, seksjnsårsmøte g verrdnede idrettsmyndigheter. - Arbeide med ppgaver delegert fra frbundsstyret. - Oppnevne arbeidsgrupper etter behv fr sine grener. - Vedta seksjnsbudsjett basert på bevilget ramme fra frbundsstyret g tildele midler til seksjnens grener. - Utarbeide beretning g legge frem regnskap samt tilrettelegge alle saker fr seksjnsårsmøtet. - Fatte vedtak i saker reist av grenansvarlig eller en av grenens arbeidsgrupper. Detaljer m prsedyrer, ppgaver g ansvarsfrdeling fr seksjnsstyrene finner du i kapittel 11.1 Seksjnsstyret 3.6 Grenleder g arbeidsgrupper NMFs lv, 20, fastsetter at seksjnsårsmøtet skal velge en grenleder med vararepresentant i hver gren innen seksjnen. Grenleder representerer grenen i seksjnsstyret g er det eneste demkratisk valgte g lvfestede rganisasjnsleddet fr vedkmmende gren. Dermed utgår grenkmitéer sm rganisasjnsledd i NMF g sm betegnelse på et styrende ledd i frbundet. Grenleder er en del av seksjnsstyret, g en rekke beslutninger sm tidligere ble vedtatt g prtkllført av grenkmitéen skal nå reises av Grenleder i Seksjnsstyret fr endelig vedtak g prtkllførsel. Seksjnsstyret kan delegere ppgaver g beslutningsmyndighet til Grenleder i saker sm mhandler grenens daglige virke g drift, men det frutsetter at dette jurnalføres g at Seksjnsstyret får seg frelagt Grenanvarligs jurnal. I følge 21 kan seksjnsstyret ppnevne arbeidsgrupper etter behv fr sine grener. Frbundsstyret skal rienteres m ppnevning av arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er underlagt Grenleder. De skal assistere han eller henne på spesifikke arbeidsmråder eller med å løse spesifiserte ppgaver. 22

24 Detaljer m prsedyrer, ppgaver g ansvarsfrdeling fr grenleder finner du i kapittel 11.2 Grenansvarlig 3.7 Mtrsprtsknferansen (MSK) Se gså Mtrsprtsknferansen. Mtrsprtsknferanse (MSK) er hjemlet i lvens 22. Frbundsstyret avgjør m MSK avhldes fr en, flere eller alle seksjner samtidig g på samme sted, eller sm seksjnsvise knferanser uavhengig av hverandre. I år med seksjnsårsmøte avhldes MSK i en frenklet frm i frbindelse med seksjnsårsmøtet. Frbundsstyret fastsetter hvilke ppgaver mtrsprtsknferansen skal ha. Beslutninger tatt på mtrsprtsknferansen har status sm rådgivende fr frbundsstyret, seksjner g grener. Klubbene kan fritt melde på deltakere til mtrsprtsknferansen, men frbundsstyret kan sette begrensning fr deltakelse. Alle deltakere har tale- g frslagsrett i henhld til gdkjent frretningsrden. 3.8 Tingvalgte utvalg g kmiteer Lvene i NMF regulerer hvilke utvalg g kmiteer sm skal velges på Frbundstinget. De tingvalgte utvalgene g kmiteene er hjemlet i lvene til NMF g NIF. I dag velges: - Kntrllkmiteen - Valgkmiteen - Lvutvalget - Dmsutvalg - Appellutvalg - Ungdmsutvalg (leder g nestleder er tingvalgt, øvrige medlemmer er valg på sine seksjnsårsmøter). Detaljer m prsedyrer, ppgaver g ansvarsfrdeling fr de tingvalgte utvalgene finner du i kapittel 11.4 Andre kmitéer g utvalg 23

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte!

Idrettsglede for alle, også for døve og tunghørte! Oppdatert 12.06.12 HANDLINGSPLAN FOR NORGES DØVEIDRETTSUTVALG 2011-2015 Idrettsglede fr alle, gså fr døve g tunghørte! Nrges idrettsfrbund g lympiske g paralympiske kmité Innledning Nrges Døveidrettsutvalg

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY

VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY VEDTEKTER - BMW CAR CLUB NORWAY 1a Klubbens navn g frmål Klubbens navn er BMW Car Club Nrway (BMW CCN heretter) Klubbens frmål er: Å rganisere eiere g sympatisører av BMW-biler (fra tre hjul g mer), utvikle

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet.

PAD holder til i Oslo, der 154 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet. Frhandlingsspill Det skal være lkale frhandlinger i Papirdirektratet (PAD). Papirdirektratet er et direktrat sm står fr den sentrale faglige, strategiske g administrative ledelse av Papiretaten. PAD hlder

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar

Veien til arbeidslivet. IMDI Indre Østs seminar Veien til arbeidslivet IMDI Indre Østs seminar 30 Oktber 2013 Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning i NOKUT Katarina G. Witek Nasjnalt kmpetansesenteret fr utenlandsk utdanning Kmpetansesenterets

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND

Bordtennis trenertreff 25. November 2010 NORGES SVØMMEFORBUND Brdtennis trenertreff 25. Nvember 2010 NORGES SVØMMEFORBUND 1 Fakta m NSF 2001-2010 Stiftet 19.August 1910 (ja vi er 100 år i år!) Antall medlemmer i 2001 30.000 Antall medlemmer i 2009 50.000 Antall lisenser

Detaljer

Premissene for god økonomistyring og internkontroll

Premissene for god økonomistyring og internkontroll Premissene fr gd øknmistyring g internkntrll Flkevalgtpplæring Nvember 2015 Lars-Andrè Hanssen g Alf-Erlend Vaskinn KmRev NORD IKS Interkmmunalt revisjnsselskap Hvedkntr i Harstad 34 eiere Trms g Nrdland

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Tirsdag 29. april 2014 Klokken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Sentrum g St. Hanshaugen Menighetsråd Prtkll Tirsdag 29. april 2014 Klkken 16.30-18.30 Kirkesenteret i Akersbakken 30 Innkalt Funksjn Møtt E-pst Telefn Kari Haaland Osberg (Nest)Leder X kari@nashba.n 915

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Ringerike kmmune MØTEPROTOKOLL NR 2 Plitisk utvalg - gdtgjøringsreglementet Møtested: Leseværelset Møtedat: 27.03.2015 Tid: 08:00 12.00 Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Kjell Børre Hansen Medlem

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

NOKUTs roller som Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning

NOKUTs roller som Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning NOKUTs rller sm Nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning Rlf Lfstad, senirrådgiver Presentasjn fr FS brukerfrum, 29.10.2013 Hvedpunktene i presentasjnen NOKUTs strategi g langtidsplan Nasjnalt

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg:

SKIKRETSTINGET. fredag 5. juni 2015. ILSETRA Hafjelltoppen, Øyer SAKSLISTE. Vedlegg: SKIKRETSTINGET fredag 5. juni 2015 ILSETRA Hafjelltppen, Øyer SAKSLISTE Vedlegg: 1) Beretninger 2013-15 2) Årsregnskap 2013 g 2014 3) Anleggsplan 2015-17 (a) med eget vedlegg (b) 4) Handlingsplan 2015-17

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert.

Klasseklubb Forum NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Klasseklubb Frum 2016 NSF stilte med tre representanter i møtet. 19 klasseklubber var representert. Sted: Idrettens hus, NSF Dat: 26.10.2016 Tilstede: Navn Tm Brattli Per Christian Brdal Tr Møinichen Christffer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april

Kompetansehelga 2016 Thon Hotell Oslo Airport, 16.-17. april Nrges Svømmefrbund har gleden av å invitere til Kmpetansehelga 2016 Thn Htell Osl Airprt, 16.-17. april NSF ønsker å invitere deg g engasjerte i din klubb til en helg med fkus på faglig påfyll, erfaringsutveksling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer