Satser på fornybar energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser på fornybar energi"

Transkript

1 Oktober 2006 nr.3/4 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering av brukte transformatorer og alternative løsninger, E-verks seminar i Langesund, Elektrisk framdrift på skip, Automatisering og instrumentering:nivåmålinger del 3

2

3

4 Moving energy and automation. Moving a new INTEL [ Loligo Vulgaris ] INTEL has reached its thirtieth year, is changing date and venue, and splitting into two: EnerMotive and LivinLuce. EnerMotive is the event that brings the electrical energy sector, from conventional, renewable and alternative sources, together with top products and systems for factory automation and process control. It will move Milan, taking place together with LivinLuce, the new INTEL for home and building automation and lighting, and with Build Up Expo, a Fiera Milano exhibition dedicated to architecture and construction. Be a part of EnerMotive - energy and automation in movement. A NEW INTEL EnerMotive Rho, 6 th 10 th February E n e r Motive

5 CO2-utslipp, rensing og pensjonsfondet Britene skal redusere sitt CO2-utslipp med 60 prosent innen år 2050, og innen år 2010 skal 10 prosent av elektrisiteten komme fra fornybar energi. Det satses mye på vind- og bølgekraft der i landet -noe som vi bare har sett begynnelsen på. Det er mulig å produsere enorme mengder elektrisitet ved hjelp av fornybar energi. Ser vi på lokaliteten i Skottland og Norge, og da spesielt på nordvestlandet og nordover for Norges del, vil det være vind nok til flere store vindmølleparker som enten kan plasseres noen mil ut i havet eller på dertil egnede steder, dog ikke nødvendigvis midt i skjønne naturområder. Her hjemme, på fastlandet vel å merke, produseres foreløpig vår elektrisitet på fornybar energi bestående av vann- og vindkraft, - enn så lenge. Dette gjør oss til best i klassen i forhold til CO2-utslipp og forpliktelser overfor Kyoto-avtalen. Skoleeksempelet falmer hurtig når vi ser på CO2-utslipp som oppstår på grunn av virksomhetene innenfor olje- og gassutvinning her i steinrøysa. Ser vi på disse tallene er det god grunn til å skjemmes. CO2-utslipp som skriver seg fra forbrenning av olje og gass i Norge utgjør ca 45 millioner tonn årlig. CO2-utslipp som skriver seg fra forbrenning av olje og gass produsert i Norge er ca 650 millioner tonn i året. Totalt gir dette rundt 700 millioner tonn CO2 i året. Regner vi dette om til CO2-utslipp per nordmann utgjør dette ca 150 tonn per person. Med disse tallene rangeres vi sannsynligvis meget høyt i enhver internasjonal sammenheng mye pga vårt lave personantall. Innenfor OECD ligger tallet på tonn per person, - vi nordmenn synes å være uslåelige her også. I forhold til folketallet gir vi et imponerende bidrag til klodens samlede CO2-utslipp. Gjett hvor pengene i pensjonsfondet havner når dette enkle faktum blir plassert på den internasjonale dagsorden. Tor Bergersen s.6-8 Satser på fornybar energi s Oppgradering av brukte transformatorer og alternative løsninger s.28 INTEL splittes i to s.10 Plattform drevet av vind og solkraft s.11 Integrering av 2VK - og nettovervåkingssystem s.14 Økende marked for dørtelefonisystemer s.15 Sikre leveringspålitelighet innen kraftforsyning s Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems s.22 Reduserer installasjonstiden med WINSTA s.27 Effektlogger automatiserer undersøkelser av energi og nettkvalitet s.29 E-verks seminar i Langesund s.30 Elektrisk framdrift på skip s.30 Pumpepakke til Aker Drilling sine H6-rigger s.31 Først i Norge med trådløs hytte s Nivåmålinger del 3 s.36 Tafjord kraft i motvind s Nye produkter s Nytt fra bransjen Nr. 3/4, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Oddvar Lind Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Neil Kermode, Managing Director i EMEC. Neste utgave Uke 50, 2006 Annonsematr. til V5/6-06 Matr. frist 4. desember Tema: Småkraftverk, V&K i T&D og Enøk Annonsematriell: Epost: Form SidepåSide Trykk Hestholms Trykkeri AS Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 485,- Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES Per Ivar Wethe, IFE Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS

6 Satser på fornybar en Britene skal redusere sitt CO2 utslipp med seksti prosent innen år Innen 2010 skal ti prosent av elektrisiteten komme fra fornybar energi, og skottene skal ha femti prosent av sin elektrisitet fra fornybar energi. Vi har sett litt på satsingen til naboene når det gjelder fornybar energi. For et område som dekker halve landmassen til Skottland, men bare er hjemsted for 10 prosent av landets befolkning, har høylandet og de skotske øyer store ambisjoner for utvikling av fornybar energi. Området har noen av de beste og mest ulike energikildene i Europa, som inkluderer ekstensiv vind, bølger og tidevannsenergi samt nok skogsbelter for biomasse foredling. Sektorens vekst tilbyr en mulighet til å utvikle en verdensledende industri og en betydelig langvarig og holdbar økonomi og sosiale fordeler for så vel England som det skotske høylandet og øyene. I tillegg til de naturlige ressursene innehar regionen en rik og fleksibel arbeidsstokk, et aktivt forretningssamfunn som er i stand til å differensiere og fremskaffe en sterk leverningskjede for den voksende sektoren, samt et samfunn som ivrer etter å omfavne den fornybare energien. The Highlands og Island Enterprise (HIE) nettverket er ansvarlig for økonomisk og sosial utvikling i den nordlige halvdelen av Skottland. HIE s mål er å utvikle en fornybar energisektor som vil sikre betydelig sysselsetting innen produksjon, forskning, demonstrasjon, samtidig som det merkbart bidras til UKs mål om å redusere karbondioksidutslipp. Regionen huser også en rekke Først-i-verden, inkludert den første dypvanns offshore vindfarm samt verdens første bølgekraft testsenter. Beatrice vindfarm Verdens to største vindmøller med et norsk konstruert understell er plassert ved oljefeltet Beatrice i Nordsjøen. Det har aldri tidligere blitt montert vindmøller på nesten femti meters havdyp, samtidig som verdens største vindturbin monteres på toppen av konstruksjonen til nordmennene. Owec Tower To ingeniører fra Bergen med bakgrunn fra oljeindustrien har konstruert et sytti meters høyt understell og et patentsøkt overgangsstykke som vindmøllen skal monteres på. Gjennom de siste fem årene har firmaet utviklet tårnkonstruksjonen OJQ for bygging av offshore vindkraftmøller. Owec Towers produkt kjennetegnes ved helt spesielle designelementer og lav vekt, samtidig må konstruksjonen kunne tåle høy vekt, krevende grunnforhold og enorme påkjenninger av møllen på værharde steder. Talisman Energy og Scottish and Southern Energy Talisman Energy (UK) Limited har gjort Beatrice Alpha oljeplattformen, liggende 12 engelske mil øst ut fra Helmsdale på Caithnesskysten, for dets første stasjon for dypvanns offshore vindmøller. Demonstrasjonsprosjektet, som søker å bevise leveretten til vindfarmer lokalisert på dypt vann fjernt fra land, er blitt igangsatt av Talisman og dets 50:50 samarbeidspartner Scottish and Southern Energy. Plattformen henter strøm fra det nasjonale nettet. To 5MW turbiner vil bli installert og disse beregner man vil forsyne omtrent 30 prosent av Beatrices daglige strømbehov. Prosjektleder Allan MacAskill kommenterer: Store fabrikasjon- og monteringsspesialister, miljø- og marinehensynorganisasjoner samt spesielle interesseorganisasjoner har spilt en vesentlig rolle i å hjelpe oss å nå stadiet hvor demonstrasjonsturbinene er i disse dager ferdig installert. Arbeid til skottene Sammen med andre har tre store selskaper fra Høylandet og de skotske øyene bidratt til virkeliggjøringen av Beatriceprosjektet. Tårnene til turbinene ble laget i Arnish på de vestlige øyer; Isleburn Mackay and Macleod, lokalisert på Cromarty Firth, styrer produksjon og sammensettingen av turbinene. Den totale høyden på konstruksjonen fra det undersjøiske festet til spissen av rotorbladet er 234.5meter. Høyden på navet er 87meter over havnivå, og hvert rotorblad måler 61.5meter i lengde, hvilket gjør dem til de største turbinene i verden benyttet i en offshoreinstallasjon. Isleburn Mackay og Macleod har videre gitt oppdraget med å forsyne prosjektet med kraner og annet løfteutstyr til underleverandøren Weldex med base i Inverness. Som flaggskip-prosjektet innen offshore vindenergi-utvikling i Skotland, England og Europe, demonstrerer Beatrice Wind Farm viktigheten av en sterk lokal utstyrskjede for å sikre optimalt utbytte. Teststasjon på bølgekraft Verdens første teststasjon på bølgekraft ligger på Orkney nærmere bestemt ved Billia Croo. The European Marine Energy Centre (EMEC) på Orkney er verdens første nett-tilknyttede, uavhengige, UKAS godkjente testanlegget for bølge- og tidevannskraftteknologi. EMEC tilbyr fasiliteter for å teste og godkjenne fullskala prototypeinnretninger under realistiske funksjonelle forhold samt med effekt direkte levert ut på det nasjonale strømnettet. Bølgetestinganlegget ved Billia Croo har vært i drift siden 2004, imens tidevannsanlegget utenfor Orkney island ved Eday ble satt i drift nå i høst. Pelamis Med en lengde på 150 meter, diameter på tre og en halv meter og Volt 3/4-2006

7 ergi en vekt på 700 tonn med ballast må forankringen med moringer være solid og dimensjonert for uvær. Rundt juletider i år skal fire Pelamis aggregater plasseres utenfor Billia Croo på hver 2.5 MW med hver sin sjøkabel direkte knyttet til testsenteret. Vi vet det er energi i bølgende der ute, men vi må lære oss hvordan vi kan utnytte denne energien sier Neil Kermode, Managing Director i EMEC. Med ulike former for energi som, vind og bølger og ulik spenningskvaliteter, og fasingen mellom vind og bølger er nettopp dette testsenteret i stand til å gi oss svar på mange av disse spørsmålene, fortsetter han. Spesialdesignet kabel må til når elektrisiteten skal overføres fra Pelamis aggregatene ute i sjøen og inn til nettstasjonen på land. EMEC s rolle strekker seg videre enn å skaffe realistiske testforhold. De leder også utviklingen av industristandarder for marineenergisektoren. Senterets anlegg gir det ideelle miljø for forskning på de tekniske og miljømessige sakene som er tilstede på dette tidlige stadiet i utviklingen av marineenergiindustrien. EMEC er velplassert for mye av denne forskningen og kan bidra med å etablere Skottland og høylandet med øyene som et ekte perfeksjonssenter innen denne voksende sektoren. Støtte fra offentlig sektor på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå parret med det samme fra EU har vært avgjørende for å få EMEC igang og i drift. Likevel kunne ikke anlegget ha mottatt internasjonal troverdighet uten støtte fra selskaper i leveringskjeden, fra Orknøyene og tvers igjennom HIE-området. Prosjektet drar nytte av ekspertisen til et bredt spekter av selskaper og profesjonelle på det skotske høylandet og øyene, inkludert Synergie Scotland, Scotrenewables og Aquatera med planlegging og prosjektkoordinering; byggedesign ved lokal arkitekt Leslie Burgher; konstruksjon av bølgeanlegget av RJ Macleod og Orkney Builders og konstruksjon av tidevannsanlegget ved Tullochs and Currie Brothers; kabel- og elektriske installasjoner ved Hydro Contracting; spesialist høyspent service fra Bryan Rendall (Electrical); miljøekspertise fra Aurora Environmental and Aquatera; og bølgedataanalyser fra ICIT, Stromness (Heriot Watt University). EMEC og nettverket av støtteselskaper bygget opp rundt er nøkkelen til regionens ambisjoner om å sikre seg en verdifull del av forretningsideen som den hurtig økende maineenergisektoren utgjør. Vekstpotensiale for vindkraft Vekstpotensialet for vindkraft i Storbritannia er det beste i Europa, ifølge en rapport basert på forskning utført ved Universitetet i Oxford. Dessuten stiller folk i noen av de områdende som er mest egnet for høsting av slik naturkraft stort sett seg positive til utviklingen av nye vindkraftanlegg.forskningen, som er utført på vegne av det britiske handels- og industridepartementet, gikk ut på å analysere registrete vindhastigheter samlet av det britiske meteorologiske instituttet fra 66 forskjellige steder i Storbritannia siden Resultatene ga et omfattende bilde av langsiktige vindkraftmønstre og sørget for at eventuelle ekstreme hendelser (bl. a. meget høye eller lave vindhastighetsforhold) ble fanget opp. Hovedsaklig fordi landet er utsatt for vinder fra atlanterhavet sto den registrerte kapasitetsfaktoren for onshore vindkraft på 27 prosent, noe som er enda høyere enn i Tyskland (15 prosent) og Danmark (20 prosent) der vindkraftanlegg er for tiden mer utbredt. Undersøkelsen viste også at tilgjengeligheten på vindkraft i Storbritannia er større på nettopp de tidene da etterspørselen er størst nemlig under perioder med topplast på dagen og om vinteren. Forskningsgruppen forteller også at britiske vindressurser er meget pålitelige, og at sannsynligheten for at 90 prosent av landet vil bli rammet av lave vindhastigheter vil dukke opp kun en time hvert femte år. Dobbel produksjon i vintermånedene I gjennomsnitt produserer vindkraft i Storbritannia ca. dobbelt så mye strøm i løpet av månedene desember, januar og februar som i juni, juli og august. Til tross for bekymringer om at Storbritannia eventuelt kan bli utsatt for rolige vindforhold i lengere perioder konkluderte undersøkelsen med at Storbritannia blir aldri helt vindstille. På den andre siden viste registreringene at det aldri har skjedd at det skulle bli nødvendig å slå av vindturbinene over hele landet på grunn of høye vindhastigheter. Forfatteren av rapporten, Graham Sinden, forteller at rapporten demonstrerer viktigheten av landspesifikke vindvurderinger. Han tilføyer: Britiske vindressurser representerer en pålitelig og lavkarbon strømkilde som reduserer Storbritannias avhengighet på importerte drivstoffer. Rundt juletider i år skal fire Pelamis aggregater plasseres utenfor Billia Croo på hver 2.5 MW med hver sin sjøkabel direkte knyttet til testsenteret. Vi vet det er energi i bølgende der ute, men vi må lære oss hvordan vi kan utnytte denne energien sier Neil Kermode, Managing Director i EMEC. Tårnkonstruksjonen til Owec Tower løftes på plass ved Beatrice feltet, i Nordsjøen øst for Skottland, foto Owec Tower.

8 Flagship Wind farm i Northamptonshire, foto Vismedia Spesialdesignet kabel for transport av elektrisiteten fra pelamis Aggregatene og inn til land, samtidig som kablene måtte sikkres mot store ytre påvirkninger fra en røff sjø og bunnforhold. Managing Director, Neil Kermode i The European Marine Energy Centre, EMEC. Ved å undersøke slike omfattende vindregistreringer fra hele landet kan vi være meget sikre på at undersøkelsen har identifisert både langsiktige tendenser og de mest ekstreme vindforhold som Storbritannia kan eventuelt komme til å oppleve. Positive til vindkraft I 2005 fastslo en forsker på Universitetet i St. Andrews at folk flest i Skottland og Irland stilte seg meget positive til idéen om å ha et vindkraft anlegg i nærheten. En gruppe ledet av dr. Charles Warren fra School of Geography & Geosciences (skolen for geografi og geovitenskap) undersøkte oppfatningene og erfaringene til folk med et vindkraftanlegg på deres bakgård og oppdaget at det var overveldende støtte for teknologien. Selv om folk som bor i nærheten av et foreslått anlegg pleier å være mindre overbeviste, finnes det fortsatt en stort flertall som har en positiv holdning. Forskningen ble utført ved flere vindkraftanlegg i naturskjønne områder der turisme er økonomisk viktig. Dr. Warren oppdaget at selv om folk hadde forventet flere negative konsekvenser, så ble ikke deres frykt realisert. I de fleste tilfeller opplevde folk at deres bekymringer om konsekvensene for landskapet og støy var ubegrunnede, og en overraskende stor andel oppga til og med at de hadde en positiv holding om vindkraftanlegg. Disse resultatene vil kanskje virke uvanlige, men alle andre lignende undersøkelser som er gjennomført har konsekvent gitt de samme resultatene, nemlig at de fleste folk som bor i nærheten av vindkraftanlegg faktisk liker dem, sier han. Økonomiske muligheter For å kapitalisere på den unike økonomiske muligheten fornybar energi representerer for regionen, oppfordrer HIE til interessespredning blant interesserte selskaper samt søker å tiltrekke nye fornybar energiselskaper til området. Som resultat utvikler området en sterk, lokal, kunnskapsrik leveringskjede med komplimentære selskaper som er i stand til å frembringe, konstruere, teste, produsere, installere, drifte, fordele og støtte fornybar energiteknologi fra forskning til fullskala markedsstyrt implementering. HIE-nettverket er tilknyttet/bundet til utvikling av all fornybar energiteknologi og til å overkomme de utfordringer som ligger forut. Med flotte naturressurser, verdensledende forskning- og utviklingsekspertise og en førsteklasses leveringskjede, kan regionen skape seg en sterk posisjon innen denne utviklende industrien for å bli en ledende konkurrent i en global sfære. Faktarute Fornybar energi i Skottland Skottland er ledende i feltet innen forskning og kommersialisering av fornybare energikilder som bølge- og tidevannsenergi, offshore vindenergi og brenselcelleteknologi. Antall jobber knyttet direkte til vindkraft i Skottland er Det finnes over 100 fornybare anlegg i Skottland. 18 av disse er store vindfarmer og 42 er hydroelektriske. I skottland utgjør produksjon av kraft fra fornybare kilder nesten 3GW. Per idag kommer omtrent 12 prosent av Skottlands elektrisitet fra fornybare anlegg. Skottland har 25 prosent av Europas vindkraft, 10 prosent av bølgekraften og 25 prosent tidevannskraft. Skottland har målsetting om 18 prosent fornybar energinytte innen 2010, noe som er høyere enn de totale 10 prosentene i England. Ved 59.1 GW er Skottland s potensiale for fornybare kilder veldig stort. Skottland s innenlands elektriske strømbehov er omtrent 10.5 GW. Det kombinerte potensialet i offshore og onshore vindgenerering er 36.5 GW. Bølgekraft kan produsere 14 GW og tidevannskraft 7.5 GW. Den totale installerte genereringskapasiteten i UK er 79GW. Volt 3/4-2006

9

10 Plattform drevet av vindog solkraft Trident-plattformen til Shell UK på Cutter-feltet får billig tilgang på små gasslommer ved å bruke vind- og solkraft som produserer null CO2- utslipp. Dette er det første gassfeltet i verden som drives kun av fornybar energi og det kåres som et gjennombrudd for offshoreindustrien innen lavkostnadsutnyttelse av marginale felt. Cutter-feltet ligger i den sørlige sektoren av nordsjøen, ca. 120 kilometer fra Norfolk-kysten. Gassen overføres 172 km fra plattformene Carrack og Clipper, som drives av Shell, til Bactongassanlegget ved den britiske kysten. Shell øker gassforsyningene til Storbritannia etter at firmaet begynte å pumpe gass fra Cutteranlegget i den sørlige delen av nordsjøen. Den lille plattformen med monotårn drives av to vindturbiner og et par solpaneler. Utviklingen har en prislapp på 80 millioner britiske pund. Det er beregnet at platåproduksjonen vil kommer opp i ca. 3 millioner m3 gass og andre væsker pr. dag. Det forventes at produksjon på feltet vil fortsette i minst 15 år. Den britiske energiministeren Malcolm Wicks sier: Enhver ny utvikling på den britiske sokkelen er viktig, men denne utviklingen er et skikkelig eksempel på banebrytende tenkning, der den siste generasjonen med fornybarteknologi overføres til dagens olje- og gassindustrien for å sikre mer energi til Storbritannia, uten en økning i CO2-utslipp. Størrelsen på monotårnanlegget på Cutter-feltet er ca. halvparten av den som gjelder for konvensjonelle satellittplattformer, og i forhold til den vanlige prisen har det kostet ca. 40 prosent mindre å oppføre anlegget. Tårnet måler 8 x 8 meter og forbruker kun en brøkdel av energien som brukes av tradisjonelle olje- og gassinstallasjoner. På et ben Konstruksjonen av monotårnet på Cutter-feltet er basert på oppbygningen av offshore vindturbiner og dermed står det på et ben. De lavere bygnings- og vedlikeholdskostnadene knyttet til et ubemannet plattform, i motsetning til konvensjonelle anlegg, sikrer adgang til og utvinning av små lommer med ressurser som tidligere ble sett på som uøkonomiske. Konstruksjonen av Cutter-anlegget er nesten Denne utviklingen er et skikkelig eksempel på banebrytende tenkning, der den siste generasjonen med fornybarteknologi overføres til dagens olje- og gassindustrien for å sikre mer energi til Storbritannia, uten en økning i CO2-utslipp. sier den britiske energiministeren, Malcolm Wicks. identisk med konstruksjonen av K17 plattformen til NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij, et datterselskap eid 50/50 av Shell Nederland og ExxonMobil) på den nederlandske sokkelen i nordsjøen. Trident-plattformen til Shell UK på Cutter-feltet får billig tilgang på små gasslommer ved å bruke vind- og solkraft som produserer null CO2-utslipp. 10 Volt 3/ Ubemannet Det ubemannede monotårnet er ikke utstyrt med helikopterdekk. Regelmessig vedlikehold skal utføres annet hvert år fra en oppjekkbarplattform, og båter skal sørge for mellomkontroll tilsvarende det som utføres på plattformene Skiff, Brigantine og K7FB. I en nødsituasjon vil sikkerhetsventiler på plattformen sørge for avstenging av brønnproduksjonen. Brønnene er også utstyrt med nødstoppventiler under havoverflaten. Dessuten er monotårnet på Cutter-feltet relativt lett i forhold til tradisjonelle plattformkonstruksjoner overstellet har en vekt på 150 tonn og fundamentet veier 250 tonn og det kan installeres fra en borerigg fremfor en stor kranlekter. Tårnet har tre hoveddeler. Fundamentet består av en hulpæl nedsunket i havbunnen med en diameter på 4,2 meter. Tårnet står oppå pælen som stikker opp fra havbunnen. For å minimalisere mest mulig virkningen av de hydrologiske kreftene har tårnet en diametere på 2,5 meter ved havoverflaten. Plattformen er 16 meter høy.

11 Nytt prosjekt Integrering av 2VK - og nettovervåkingssystem Et prosjekt med fokus på bedre utnyttelse, overvåking og kontroll av lavspenningsnettverk skal bidra til å utvikle og implementere omfattende teknologiløsninger for bedre nettovervåking og drift. Målet er å oppnå dette ved å kombinere den nye generasjonens energimålere, datakommunikasjonsløsninger og nettstyringssystemer til en helhetlig løsning med åpne grensesnitt og arkitektur. Deltagerne i prosjektet inkluderer ABB Oy, Aidon Oy, MX Electrix Oy, PowerQ Oy, Tampere University of Technology og, for praktisk implementering, elektrisitetsselskapet Koillis- Satakunnan Sähkö Oy. Automatisk overvåking Første fase av prosjektet inkluderer automatisk feilovervåking og handtering av svikt i lavspenningsnettverk, i tillegg til kundespesifikk belastningsovervåkning og leveringskvalitetskontroll. Automatisk overvåkning er så langt for det meste benyttet i 11 kv og 20 kv nettverk. Avansert informasjon og kommunikasjonsteknologi kan nå også brukes til overvåkning av lavspenningsnettverk i sanntid. Dette vil muliggjøre kundespesifikk overvåkning av leveringskvalitet og umiddelbar oppdagelse av feil, slik som kortslutning, sikringsbrudd eller kabelfeil. Den nye løsningen vil forbedre kvaliteten på strømleveransene til kundene, i tillegg til å øke el og personsikkerheten. Videre skapes det muligheter for bedre kundeservice, og hjelper til med å utvikle driften av energiselskapene til bedre å ivareta behovene til sine kunder og partnere. Åpent system Overvåking av lavspenningsnettverk kan baseres på åpen måleteknologi og systemarkitektur som er lik den som benyttes i den nye generasjons 2VK-systemer. Dette representerer en ny måte å tenke på, siden 2VK-systemer tradisjonelt har blitt sett på som systemer for levering av faktureringsinformasjon til kraftavregning. Målet er å starte prosjektet nå og fullføre det i løpet av neste vår. Din samarbeidspartner med kvalitetsprodukter til sterke priser KABEL OG LEDNING Installasjons-, Jord- og Gummikabel, Monteringsledning EUPEN Funksjonssikker kabel m/keram, Halogenfri kabel EUPEN Koaksialkabel (RG, RF) og Strålekabel, Konnektorer Signal-, Data- og BUS-kabel Fiberkabel - inne, ute, ADSS Spesialkabel for industri, bane, havn, anlegg, gruve Stanseveien 6 N-0975 Oslo Telefon: Telefaks:

12 Formaliserer samarbeidet innen RCM og analyse Undersøkelser viser at opp til 15 prosent av alle anleggsobjekter har en feilaktig vedlikeholdsstrategi. Ved å integrere BI-Cycles analyseprogramvare med IFS Applications har IFS kunder anledning til å sette inn riktig tiltak på riktig vedlikeholdsobjekt. Dette fører til økt anleggseffektivitet samtidig som vedlikeholdsaktiviteten kan reduseres. Siden midt på 90-tallet har IFS og BI-Cycle hatt flere felles kunder innen industri og kraftproduksjon. I løpet av de siste årene har samarbeidet blitt forsterket, og i 2005 ble en rekke felles pilotprosjekter gjennomført hos blant annet Statnett og Holmen. Prosjektene fokuserte på nøkkeltallsanalyse av kritiske anleggsobjekter, samt pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM). Partnerskap IFS og BI-Cycle har nå inngått et formelt partnerskap og kan dermed tilby en unik pakkeløsning for analyse av vedlikeholds- og anleggseffektivitet. Løsningen bygger på erfaringer fra skandinaviske prosjekter som er gjennomført i fellesskap. BI-Cycle har vist at vi kan bruke våre historiske vedlikeholdsdata mye mer effektivt enn det vi tidligere har gjort. For å møte fremtidige krav om lavere vedlikeholdskostnader og samtidig oppnå et høyt sikkerhets- og tilgjengelighetsnivå, er det avgjørende at vedlikeholdet blir mer effektivt. Flere RCM-studier med BI-Cycle har vist at BI-Cycles produkter er et godt supplement for at vi skal nå våre mål, sier Fredrik Holm, vedlikeholdsingeniør hos Oskarshamns Kraftgrupp. BI-Cycle Om BI-Cycle Business Intelligence Cycle AB er en uavhengig leverandør av programvare. Selskapet ble etablert i 1995 og har kontor i Ideon, Lund i Sverige, et senter for bedrifter basert på høyteknologisk forskning og utvikling. Programvaren BI-Cycle (www.bi-cycle.com) gir kundene følgende muligheter, vedlikeholdsstrategi basert på analyse og pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM), avansert driftssikkerhetsanalyse og planlegging av vedlikehold. Innkjøp basert på livsløpskostnad (LCC), nøkkeltallstyring og management. I starten fokuserte BI-Cycle på kjernekraftindustrien. I dag er BI-Cycle aktive i en rekke bransjer i Europa og USA. Blant BI-Cycles kunder finner vi BP, Total, Vattenfall, Eon, Danisco og Valero. Kraftverk i Kokkola, Finland. Foto, Fortum IFS IFS, det globale bedriftsapplikasjonsselskapet, leverer løsninger som gjør at organisasjoner kan reagere raskt på markedsendringer, slik at ressurser kan brukes mer fleksibelt for å oppnå bedre forretningsdrift og større konkurransefordeler. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå ansatte verden over. IFS har vært banebrytende innen programvare for komponentbaserte administrative styringssystemer (ERP) med IFS Applications, som nå foreligger i sin sjuende versjon. IFS komponentarkitektur gir løsninger som er lettere å implementere, bruke og oppgradere. IFS Applications fås i 54 land, på 20 språk. Selskapet har mer enn brukere fordelt på sju hovedsektorer: luft- og romfart & forsvar; bilindustri; høyteknologi; industriell produksjon; prosessindustri; bygningsindustri; service- & anleggsstyring samt gass, vann, el & telekommunikasjon. IFS Applications gir utvidet ERP-funksjonalitet, inklusive forsyningskjedestyring (SCM), bedriftsaktivastyring (EAM), vedlikehold, reparasjon og overhaling (MRO), produktlivssyklusstyring (PLM), kundebehandling (CRM), og konserndriftsstyring (CPM). 12 Volt 3/4-2006

13 VI HAR GJORT DET IGJEN!

14 Økende marked for dørtelefonisystemer Så langt har firmaet Svakstrøm AS installert BPTs dørtelefonisystem i over 500 leiligheter i Stavangerområdet. Interessen er økende og i løpet av to år regner vi med å fordoble leveransene av slike systemer, sier produktansvarlig Bernt Alvestad og serviceteknikker Frode Skorpe. Proxll, som er leverandør av BPTs dørtelefonisystemer i Norge, har et meget godt utbygd service- og vedlikeholdsapparat, påpeker Alvestad og Skorpe. Mange beboere ønsker å trygge hjemmet med bl.a. video dør telefoni systemer slik at de ser hvem de slipper inn. Skarpheten i videokameraene er så bra at ID-kort kan avleses på monitorene i leilighetene. De legger til at dør tablå og svarapparatene har en tidløs design med forskjellige fargenyanser, sier Alvestad og Skorpe. Enkel installasjon Dørtelefonisystemet er enkelt å installere og idriftsette. Det brukes kun to ledere til tale. Dersom gårdeieren vil utvide tilbudet med video må det tas i bruk to ekstra ledere på 300 og X2 systemet, mens X1 er dimensjonert for kun to ledere. Det er enkelt å montere systemene i gamle anlegg fordi man slipper å bytte ledning/kabling. Men, sier Alvestad, kravet er at ledningskvaliteten er god. 300 og X1 systemene kan administreres fra en sentral PC slik at vaktmester eller driftspersonell kan endre navn og adgangskoder. Reduserte kostnader Det er stor aktivitet i byggebransjen både på nybygg og renovering av gamle boligblokker i Stavangerområdet. Alle dørtelefonisystemene til BPT (300, X2 og X1) er tilpasset dette markedet. Det er mulig å knytte flere hundre leiligheter sammen i ett dørtelefonisystem slik at de totale kostnadene reduseres, sier Alvestad og Skorpe. De oppfordrer boligbyggerlag om ikke å kjøpe billige systemer fra ukjente leverandører som ikke har gode serviceog vedlikeholdsrutiner. På sikt kan en slik investering være bortkastet. Med BPT får borettslagene et av markedets beste produkter. Øker sikkerheten I et boligkompleks i London er det installert over 2100 brukere i et og samme system fra BPT, sier Geir Bråtet i Proxll. Både nasjonalt og internasjonalt registrerer vi økt vekst i bruken av systemer som er med på å øke sikkerheten for beboere. Det nye video dørtelefonisystemet X1 fra BPT bygger på et bussystem med enkel PC-programmering og et frittstående selvstendig system med manuell programmering. De gode ekspansjonsmulighetene gjør det mulig å koble til et eksternt kamera for overvåking og et videodistribusjonssystem for videosignal som dekker opp til 20 monitorer. Videosignalet overføres støyfritt i høyoppløselig kvalitet på samme BPT-kabel med en maksimal rekkevidde på 600 meter mellom entry-panel og mottaker. Proxll, som er leverandør av BPTs dørtelefonisystemer i Norge, har et meget godt utbygd service- og vedlikeholdsapparat, sier produktansvarlig Bernt Alvestad og serviceteknikker Frode Skorpe i Svakstrøm AS i Stavanger. 14 Volt 3/4-2006

15 Sikre leveringspålitelighet innen kraftforsyning Siemens og Cascade har inngått et strategisk samarbeid for å tilby nettselskapene og deler av industrien en ny tjeneste som optimaliserer vedlikehold og reinvesteringer. Pålitelighetsanalyser av nettet, feil og avbruddsstatistikk gir tjenesten godt dokumenterte beslutningsgrunnlag for å styre reinvesteringer og investeringer. Planene inneholder blant annet prioriteringer som tydeliggjør hvilke nettavsnitt som har størst behov for å bedre leveringspåliteligheten. Nettselskapene står overfor et økende investeringsbehov i kritisk infrastruktur og den nye tjenesten vil hjelpe selskapene til å få maksimal leveringspålitelighet ut av investeringer. RCAM Den nye tjenesten, Reliability Centered Asset Management, RCAM bygger på Siemens lange og brede erfaring fra energibran- sjen og gjør bruk av avanserte og velprøvde verktøy. Cascade har utviklet nettinformasjonsystemet, OpenNIS og er vel etablert i energibransjen med mer enn 60 brukere. Vi har tro på at denne nye tjenesten gir en verdiøkning for våre kunder, og vi har funnet en fleksibel og komplementær partner i Cascade, sier forretningsutvikler Tore Tomter i Siemens AS divisjon Energy & Automation. Beslutningsstøtte for investeringer drift og vedlikehold blir viktigere og viktigere for energiselskapene og i samarbeid med Siemens vil vi være en enda sterkere partner for våre kunder, sier Daglig leder i Cascade AS, Ramesh Manikarnika. DIN PROFESJONELLE SAMARBEIDSPARTNER INNEN MÅLE OG REGULERINGSTEKNIKK Jumo AS Postboks 210, 1471 Lørenskog Telefon Telefax mail web analyse regulatorer skrivere/indikatorer temperaturfølere termostater trykktransmittere Din fiber-leverandør! kontakt oss i dag! w w w. c a b l e c o m. n o t l f. :

16 Ny GNSS-teknologi Leica Geosystems produktportefølje er ytterligere utvidet ved lanseringen av ny GNSS-mottakerne Leica GX1230GG og Leica ATX1230GG for landmåling og ny referansemottaker. Den nye og svært nøyaktige GNSS-målemotoren (Global Navigation Satellite Systems) støtter nå både GPS L2C-signaler og glonass-satellitter. Brukere av disse GNSS-løsningene fra Leica vil straks få fordelene av å ha opp til 100 prosent flere satellitter tilgjengelig enn med kun GPS. Dessuten er disse systemene utviklet til å ta i mot fremtidige GNSS-signaler, som f.eks. GPS L5 og Galileo. Det er i øyeblikket 17 glonasssatellitter i drift, og det er også avtalt å øke dette antallet - så nå er tiden kommet til å investere i glonass-teknologi. Evnen til å spore og bruke glonass-signaler betyr at det nå er mulig å arbeide i omgivelser der det før var umulig med kun GPS-signaler. Dermed blir nedetiden redusert og produktiviteten økt. Leica GX1230GG og Leica ATX1230GG: SmartTrack+ og SmartCheck+ Den nåværende og utprøvde påliteligheten til Leica GPS1200 videreføres og når nye høyder med GNSS-mottakerne som kan levere uovertrufne resultater med SmartTrack+ og SmartCheck+. Nå er dette viktigere enn noensinne før fordi det blir mulig å måle i meget krevende omgivelser som f.eks. mellom høye hus i bystrøk og i trange daler med høye fjell på alle kanter. Smart- Track+ sikrer svært lav signalstøy, gir stor følsomhet og rask datainnsamling, og den sporer alle tilgjengelige signaler. Smart- Check+ gir den høyest mulige påliteligheten ved kontinuerlig kontroll av fix-løsningen. Komplett referansestasjonsløsning Med lanseringen av Leica GRX1200GG Pro og den integrerte teknologien Smart- Track+, viser Leica Geosystems sitt fortsatte engasjement for å levere GNSS-referansestasjonsløsninger til alle bruksområder. Blant funksjonene til GNSSmottakeren GRX1200GG Pro finner vi sikker og pålitelig internettkommunikasjon via HTTPS, innebygd opprettelse av RINEX-filer og rask FTP-lagring av høykvalitets rådata og RINEXdata. Den kan konfigureres via et Web-grensesnitt eller GPS Spider, noe som gir full betjening enten man arbeider på kontoret eller i felten. Klassens laveste strømforbruk reduserer kravene til infrastruktur. Fullt kompatibel Den nye SmartAntenna ATX1230GG kan kombineres med Leica TPS1200 totalstasjoner slik at vi får en GNSS SmartStation. Det betyr at totalstasjonsbrukere også kan dra nytte av ekstra satellittsignaler og stille opp Leica SmartStation i områder der det før ikke var mulig. Faktarute: Leica Geosystems er et verdensomspennende selskap med base i Heerbrugg i Sveits, og betjener titusener av kunder av mer enn 2400 ansatte i 22 land, og har hundretalls partnere i mer enn 120 land verden over. Leica Geosystems er del av den svenske Hexagon-gruppen. Flere satellitter, større pålitelighet: De nye Leica ATX1230GG, Leica GX1200GG og GRX1200GG Pro er fremtidssikret. 16 Volt 3/4-2006

17 Våre systemløsninger er bra for dine kunder! Beijer Electronics er en komplett leverandør av produkter, effektive verktøy og systemløsninger for automatisering i energibransjen. En løsning bygget på standardprodukter med fokus på sikkerhet og fleksibilitet gir lave livstidskostnader. Vi gjør det enkelt å automatisere!

18 Sjøkabelprosjekt til Prysmian Prysmian Cables & Systems har fått en kontrakt for å designe, utstyre og konstruere en høyspennings DC sjøkabel mellom det Sardinske kraft overføringsnettverket og det som finnes på Italias fastland (SA.PE.I.) Prysmian Cables & Systems (det tidligere Pirelli Cavi, som overførte kontrollen til Goldman Sachs Capital Partners i 2005) har fått i havn en kontrakt verdt over 400 millioner Euro for å designe, utstyre og konstruere en høyspennings DC sjøkabel mellom det Sardinske kraft overføringsnettverket og det som finnes på Italias fastland (SA.PE.I.). Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, det ansvarlige selskapet for elektriske overføringer og formidling over høyspentnettet i Italia har tildelt Prysmian Cables & Systems prosjektet på bakgrunn av mangeårig og faglig kompetanse innenfor området design, kabelproduksjon og ingeniørarbeid. Først i verden Prosjektet, en infrastrukturell Prysmian vil installere sjøkabelen fra sitt eget kabelleggings-skip Giulio Verne, -her under en legging av sjøkabel, Dette prosjektet gjør oss spesielt stolte, sier Valerio Battista, Prysmian CEO, fordi det gir oss muligheten til å befeste vår posisjon som ledende innenfor denne industrien. Dette er noe vi etablerte da vi het Pirelli og er stolte over å fortsette med som Prysmian. 18 Volt 3/ oppgradering av strategisk viktighet for hele landet, og en milepæl innenfor sjøkabel og energioverføring. SA.PE.I vil bli den største linken noen gang produsert i verden. Ved siden av å være den lengste tilknytningen noen gang produsert av en leverandør med over 400 km lengde, og i tillegg lanseres to andre først-i-verden prosjekt i form av energimengde, 1000 MW og dyp på over meter. Dette prosjektet gjør oss spesielt stolte, sier Valerio Battista, Prysmian CEO, fordi det gir oss muligheten til å befeste vår posisjon som ledende innenfor denne industrien. Dette er noe vi etablerte da vi het Pirelli og er stolte over å fortsette med som Prysmian. Prysmian vil levere et komplett anlegg som inkluderer ingeniørtjenester, produksjon og legging av to 500 kv DC kabelterminaler og landkabel på totalt 30 km, og sjøkabel på totalt 800 km, med overføringskapasitet på 1000 MW ved 500 kv DC mellom Fiume Santo substasjon i Sassari, Sardinia, og Latina substasjon. Prosjektet som er av strategisk viktighet for utviklingen av det nasjonale energioverføringsnettet, vil øke den nåværende 300 MW ved 200 kv DC tilknytningen mellom Sardinia, Korsika og Italia (SA.CO.I), også konstruert av det tidligere Pirelli Cavi i Eget kabelskip Prysmian vil installere den undersjøiske kabelen fra sitt eget kabelleggings-skip Giulio Verne. På grunn av den ekstreme lengden vil installeringen bli splittet i flere deler. Arco Felicefabrikken i Napoli, Italia, som er en av de mest avanserte innen sektoren, vil produsere sjø- og jordkabelen. Ferdigstillelse av den første terminalen i prosjektet er ventet i august 2008.

19 Cables & Systems Svinesund mellom Sverige og Norge. Faktarute Prysmian Cables & Systems, navnet som Pirelli Cavi tok etter at de ble overtatt av Goldman Sachs Capital Partners i 2005, er verdensledende innen energi- og telekommunikasjonskabler, er representert i 41 land på 5 kontinenter, med 53 produksjonsfabrikker fordelt på 21 land, mer enn ansatte og en omsetning i 2005 på 3.75 milliarder euro. I 2005 alene sikret Prysmian Cables & Systems seg et antall av de viktigste prosjektene verden over innen kabelindustrien, i USA fikk de New York- New Jersey nettverkslinken med verdi på 190 millioner dollar, i Midt-Østen en 170- millioner dollar kontrakt på en sjøkabel tilknytning mellom Saudi Arabia og Bahrain og i Australia Basslink -tilknytningen, verdt 180 millioner Euro, som forøvrig ble levert tidligere dette året. MARINE - INDUSTRI - OFFSHORE Elektromotorer Generatorer Gear Gearmotorer Snekkegear Elastiske koblinger AC/DC/Servo styringer Rexnord Busck AS, Postboks 346, 1401 Ski. Tlf Faks

20 Overtar aksjemajoriteten i VG Power Sverige Eierne av VG Power og Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co.KG har blitt enig om at aksjemajoriteten i VG Power overdras til Voith Siemens Hydro. Gjennom overdragelsen vil Voith Siemens Hydro styrke sin tilstedeværelse i det Skandinaviske markedet. I tillegg vil VG Power s sin forretningsmessige styrke innenfor generator rehabilitering hjelpe Voith Siemens Hydro til å videreføre sin ekspertise på dette feltet. Voith Siemens Hydro, gjennom sin globale spredning i det internasjonale vannkraftmarkedet, kan gi et betydelig vekstpotensiale til VG Power. Den strategiske posisjonen vil derfor kunne forbedre seg for begge foretakene. VG Power ble grunnlagt i 2002 og har vært aktiv i det skandinaviske markedet med ca 50 ansatte. Forretningsområdet for foretaket - med en betydelig markedsandel - har vært design og produksjon av nye generatorer for vannkraft stasjoner. Men også leveranser innenfor modernisering, rehabilitering, oppgradering og service av elektrisk utstyr for eksisterende vannkraft stasjoner. Omsetningen av denne virksomheten beløper seg på ca 10 millioner Euro/år. Voith Siemens Hydro Power Generation er et datterselskap i Voith - og med en arbeidsstyrke på ca 2600 ansatte og en omsetning på ca 600 millioner Euro/årer Voith Siemens Hydro Power Generation et av de ledende foretak innenfor vannkraft leveranser internasjonalt. Signerer avtale om kjøp av Ritz High Voltage Areva T&D har signert en avtale med Ritz-gruppen om å enes om legale og finansielle betingelser for overtakelse av gruppens aktiviteter innen høyspenning måletransformator området Ritz High Voltage, med et årlig salg på 50 millioner Euro og ca 500 ansatte, er en av verdens ledende produsenter av måletransformatorer. Sammenslutningen vil gjøre Areva T&D til en verdensleder på område måletransformatorer, spesielt i strategiske markeder som Kina og USA. Philippe Guillemot, leder og CEO for Areva T&D sier: Med dette oppkjøpet bekrefter vi vår ambisjon om å sette en standard for den verdensomspennende transmisjons og distribusjons industrien. Så snart alle betingelser er imøtekommet, vil overtakelsesprosessen være fullført i løpet av høsten og dermed gjøre det mulig å integrere aktivitetene inn i Areva T&Ds drift. Denne avtale er i tråd med Areva T&Ds strategi for å forsterke produktlinjen. Med dette oppkjøpet bekrefter vi vår ambisjon om å sette en standard for den verdensomspennende transmisjons og distribusjonsindustrien, sier Philippe Guillemot, leder og CEO for Areva T&D. Faktarute Voith er ledende innenfor papirmaskiner, energi, mobilt utstyr og service. Voith ble grunnlagt 1. januar 1867 og er med ca ansatte, en omsetning på 3,5 milliarder Euro/ år samt 200 lokaliseringer i hele verden et av Europas største familie eide bedrifter. Faktarute Arevas T&D inngår i Energidivisjonen i det internasjonale Areva-konsernet. Areva er en av verdens ledende leverandører av utstyr og tjenester for produksjon, transmisjon og distribusjon av elektrisk energi, med en omsetning på 10 milliarder Euro og ansatte, representert i 100 land. Areva T&D i Norge leverer komponenter, komplette prosjekter og service av høyspenningsutstyr og kontrollsystemer til energiforsyning, industri og bane. Kjøper aksjemajoriteten i Senea AB Kamstrup AS har med overtakelsen av en aksjepost på 51 prosent i det børsnoterte svenske teknologiselskapet Senea AB styrket sin markedsposisjon innenfor fjernavlesing av elmålere. Markedet for fjernavlesing og fjernkontroll av elmålere er i vekst, og disse vekstmulighetene skal utnyttes best mulig gjennom et tettere samarbeide mellom Senea og Kamstrup. Sammen kan vi utrette mer, spesielt når det gjelder større anbud, som preger markedet nå. sier Poul 20 Volt 3/ Erik Schou-Pedersen, adm direktør i Kamstrup. Kamstrup har til hensikt å legge bud på de øvrige aksjene i selskapet etter de svenske børsreglene innenfor fire uker. Kamstrup er verdens største produsent av elektroniske fjernvarmemålere og en betydelig produsent av elmålere og løsninger for fjernavlesing. Med 500 medarbeidere i 14 land omsatte Kamstrup for 560 millioner DEK i Kamstrup har levert over målere med fjernavlesing. Senea omsatte i fjor for 62 millioner SEK og har til sammen levert teknologi til 30 prosent av de svenske forbrukere, som inntil nå har fått deres målere skiftet ut. Det største enkeltprosjekt er på målere som er i drift hos Vattenfall. Poul Erik Schou-Pedersen, adm direktør i Kamstrup sier i en pressemelding, Markedet for fjernavlesing og fjernkontroll av elmålere er i vekst, og disse vekstmulighetene skal utnyttes best mulig gjennom et tettere samarbeide mellom Senea og Kamstrup. Sammen kan vi utrette mer, spesielt når det gjelder større anbud, som preger markedet nå.

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

SI Energi og Miljø

SI Energi og Miljø SI0 7005 Energi og Miljø Elektrisk energiteknikk Noen aktuelle utfordringer 5. Mars 2003 Arne Nysveen 1 Kraftsystem - tradisjonelt Generering Transmisjon (overføring) Distribusjon Forbruker Husholdning

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

TPC - Oppgradering. Aktivdelen inspiseres og sjekkes for aldring, mangler og feil

TPC - Oppgradering. Aktivdelen inspiseres og sjekkes for aldring, mangler og feil TPC Transformator TPC - Oppgradering Aktivdelen inspiseres og sjekkes for aldring, mangler og feil Restlevetiden evalueres Montasje av TPC en, Utvasking av gammel olje og fuktighet i isolasjonen med White

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Eksempler VEKST I BEDRIFTER Eksempler: Fornybar energi FEDEM TECHNOLOGY AS 1,15 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen til å utvikle software for offshore vindkraft Illustrasjon:

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

MARIN FORNYBAR ENERGI HAAKON ALFSTAD, SVP STATKRAFT WIND POWER

MARIN FORNYBAR ENERGI HAAKON ALFSTAD, SVP STATKRAFT WIND POWER MARIN FORNYBAR ENERGI HAAKON ALFSTAD, SVP STATKRAFT WIND POWER Page 2 Mtg Mr. Mathers October 14, 2008 100 år med utvikling av ren energi STATKRAFT ER DEN STØRSTE LEVERANDØREN AV FORNYBAR ENERGI I NORGE

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Statskrafts vindkraftssatsning i Midt-norge Endelige konsesjoner i Midt- Norge OED statfestet 26. august 2013 NVEs konsesjonsvedtak: 8 vindkraftverk, > 1300 MW Strøm til 180 000 husstander 3 ganger årlig

Detaljer

Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet

Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet Nils Henrik Jendal Divisjon Teknologi og Prosjekt EBL Regional- og Sentralnettsdager Oslo 16. april 2008 Stikkord Hovedutfordringer i

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon

Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1% av Europas kraftproduksjon Industriens PA-Messen 11.10.2007 Sverre Gotaas, Statkraft Kort introduksjon til Statkraft STATKRAFT 2007 Miljøvennlig produksjon: 42 TWh* 35% av Norges kraftproduksjon 12% av Nordisk kraftproduksjon 1%

Detaljer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Vi i Leica Geosystems har en tett relasjon med våre kunder. Vårt Active Customer

Detaljer

Hvorfor er Norge en klimasinke?

Hvorfor er Norge en klimasinke? Hvorfor er Norge en klimasinke? Erik Martiniussen Klimaseminaret 2013 Durban desember 2011 EU sikret avtale i Durban Utslippskutt på hjemmebane ga legitimitet Allierte seg med fattige land mot USA og Kina.

Detaljer

Offshore vind i Statoil

Offshore vind i Statoil Offshore vind i Statoil Energidager på UMB Vår fornybar energi strategi Lønnsomhet Vekstmuligheter Kjernekompetanse 2 Utvikling av offshore vindkraft i Statoil Sheringham Shoal Dogger Bank Hywind 3 Hvordan

Detaljer

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Alexandra Bech Gjørv, direktør Ny energi Oslo, 12. november 2007 2 Kraftfulle norske naturressurser.. Danmark / Tyskland : 1 MW 2 GWh/år På

Detaljer

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012 RENERGI-programmet Resultater Hans Otto Haaland Programkoordinator 20. November 2012 Dagens tekst Innledning Nøkkeltall RENERGI RENERGI resultater Strategiske Programresultater Fagområdene Evaluering Avslutning

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Næringslivets klimaerklæring

Næringslivets klimaerklæring Vindkraft i Nordland en driver for nærings- og kompetanseutvikling Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland NHO Nordlands medlemsundersøkelse 2009 Næringslivets klimaerklæring Prinsipper og grunnholdninger:

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind-, og havenergiressurser Industrielle

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

Over 60 år erfaring. www.expom.pl

Over 60 år erfaring. www.expom.pl Over 60 år erfaring www.expom.pl Over 60 år erfaring Expom S.A. produserer deler, systemer og enheter for skip-, maskin-, energi-, utvinnings-, byggeindustri og flere andre. Nesten 100% av produksjonen

Detaljer

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR KOSAN GAS NAVNET FORPLIKTER Kosan Gas AS er en av de ledende leverandører i Norden av gass på flasker og tanker. Bedriften

Detaljer

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES YNDLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR KOSAN GAS NAVNET FORPLIKTER Kosan Gas AS er en av de ledende leverandører i Norden av gass på flasker og tanker. Bedriften

Detaljer

Kabel til Svalbard utopi eller realisme?

Kabel til Svalbard utopi eller realisme? Tor-Eivind Moen, VP New Energy, ABB Chemical, Oil & Gas, -Fremtidens Energiforskyning i Longyearbyen Kabel til Svalbard utopi eller realisme? Slide 1 Elektrifisering av Svalbard Et konsept med lang modningstid

Detaljer

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet.

Innledning. Miljøstyring er, og skal fortsatt være en del av vår langsiktige strategi for å bli en attraktiv samarbeidspartner i markedet. Innledning Dette er Pon Powers miljørapport for 2007/08. Rapporten skal gi deg som leser ett innblikk i hvem vi er, hva vi gjør og hvilket arbeid vi legger vekt på for å bedre vår miljøprofil. Pon Power

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 Innsatsgruppe Energisystemer Energiforskningskonferansen 15.2.2011 IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 IG Energisystemer: Organisering Ledergruppe Transmisjon Onshore/Offshore RPM Regulatoriske forhold

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1

Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten E N E R G I U T V A L G E T 1 Presentasjon på NFRs Workshop 30. mai 2012 Jan Bråten 30.05.12 E N E R G I U T V A L G E T 1 Utvalgets oppdrag Utvalget skal skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett

Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Kraftsystemet, utbygging og kostnadsfordeling Auke Lont, CEO Statnett Industri2014, Bodø, 18. september 2014 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus,

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus, Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind Måltidets Hus, 03.11.09 Innhold Introduksjon Lyses involvering i teknologi innen offshore vind Lyses offshore vind

Detaljer

Fornybar energiproduksjon. oljemuseet 4.september et eksempel fra egen banehalvdel. fornybar. stavanger

Fornybar energiproduksjon. oljemuseet 4.september et eksempel fra egen banehalvdel. fornybar. stavanger Fornybar energiproduksjon oljemuseet 4.september 2009 - et eksempel fra egen banehalvdel Fornybare Klimaløsninger og muligheter for Rogaland De globale klimaløsningene -vindkraftens posisjon t Rangering

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Når batteriet må lades

Når batteriet må lades Når batteriet må lades Temadag Fylkestinget i Sør-Trøndelag Are-Magne Kregnes, Siemens Kregnes, Kvål i Melhus Kommune Tema Fornybar energi Energieffektivisering Smarte strømnett Kraftkrise på alles agenda

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

UTVIKLINGER INNEN ELEKTRISITETSDISTRIBUSJON

UTVIKLINGER INNEN ELEKTRISITETSDISTRIBUSJON UTVIKLINGER INNEN ELEKTRISITETSDISTRIBUSJON Vi kan ikke tenke oss et moderne samfunn uten elektrisk energi. Viktigheten av en pålitelig og kontinuerlig strømforsyning øker for hver dag som går. For energileverandørene

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren

Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi21 - et virkemiddel for innovasjon i energisektoren Energi Norge FoU årsmøte 17.juni 2010. Gardermoen Lene Mostue direktør Energi21 Innhold Innovasjon hva er det? Energi21 fokus på innovasjon Energi21

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Kan vi bevare kritisk masse innan FoU på fornybar energi?

Kan vi bevare kritisk masse innan FoU på fornybar energi? Kan vi bevare kritisk masse innan FoU på fornybar energi? Rolf Jarle Aaberg Energiforskningskonferansen 2013 - FoU for et globalt marked 1 Agenda Store utfordringar for forskingsbasert innovasjon og verdiskaping

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Neste generasjon vegglader. KeContact P30 lader mer intelligent enn noen gang.

Neste generasjon vegglader. KeContact P30 lader mer intelligent enn noen gang. Neste generasjon vegglader KeContact P30 lader mer intelligent enn noen gang. Vi bygger en bærekraftig fremtid. Med intelligente infrastrukturløsninger for lading Energi blir en nøkkelressurs. Stadig flere

Detaljer

ABB May 21, Slide 1

ABB May 21, Slide 1 Gøran Salomonsen, divisjonsdirektør Power Products, ABB, Energiforskningskonferansen, 21. mai 2015 Klimavennlige brytere i strømnettet Kompetanseutvikling Slide 1 «Ikke designet for å frakte passasjerer,

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

NCC Construction Vindmølletårn i betong

NCC Construction Vindmølletårn i betong NCC Construction Vindmølletårn i betong 1 Vindmøllene har stadig blitt høyere og mer effektive Dette fordi det er mer og fremfor alt jevnere vind i høyden. Spesielt gjelder dette skogsområder. Ved å bygge

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI

VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI VIND I EUROPA - MULIGHETER FOR NORSK LEVERANDØRINDUSTRI KONSERNSJEF CHRISTIAN RYNNING-TØNNESEN 7-FJELLSKONFERANSEN, 31. MARS 2011 STORE MULIGHETER I EUROPA EUs energi- og klimapakke innebærer omfattende

Detaljer

Vestfold Trafo Energi AS. Lokal spolekompensering ute i nettet

Vestfold Trafo Energi AS. Lokal spolekompensering ute i nettet 1 Vestfold Trafo Energi AS Lokal spolekompensering ute i nettet 2 Lokal spolekompensering av jordfeilstrømmer Fasene går fra å være i symmetri med alle fasene til å bli usymmetriske. Jordfeil strømmen

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Teknologisk Møteplass, Oslo Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore

Industrielle muligheter innen offshore vind. Teknologisk Møteplass, Oslo Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore Industrielle muligheter innen offshore vind Teknologisk Møteplass, Oslo 14.12.2010 Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore Vestavind Offshore Etablert august 2009 Eid av Vestlandsalliansen Kjernevirksomhet

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Lista Vindkraftverk hovedtrekk under bygging. Lista 17-18. Juni 2013. Jannik Stanger Engineering manager

Lista Vindkraftverk hovedtrekk under bygging. Lista 17-18. Juni 2013. Jannik Stanger Engineering manager Lista Vindkraftverk hovedtrekk under bygging Lista 17-18. Juni 2013. Jannik Stanger Engineering manager Innhold Bygging av Lista vindkraftverk med store topografiske utfordringer Samarbeid for å ivareta

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Kjølesystem Motor Kontrollpanel Alternator ENERGYST - CAT RENTAL POWER En stabil tilførsel av strøm er veldig viktig for deg som kunde.det er med på å skape den tryggheten

Detaljer

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as

Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as Kan innføringen av AMS skape nye forretningsmuligheter for energiselskapene? Anna Silje O. Andersen Forretningsutvikler BKK as 0 Agenda 1. Kort introduksjon av BKK og vårt AMS prosjekt 2. Kan AMS-utrullingen

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Lyse AS BIPV workshop 6.10.2015 Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Innhold Om Lyse Noen store utfordringer Vår løsning Demo Lyse Fremtiden Mikroprosjektet Smart Styring Lyse er et norsk industrikonsern

Detaljer

i n telligent COnstruction VisualMachine Ultimat kontroll og effektivitet

i n telligent COnstruction VisualMachine Ultimat kontroll og effektivitet i n telligent COnstruction VisualMachine Ultimat kontroll og effektivitet Leica VisualMachine - VisualDigger Komplett maskinportfølje Komplett maskinportefølje - Sømløs dataflyt VisualMachine løsningene

Detaljer

Agenda. Bakgrunn. Prosjektutvikling. Teknologi og Produkter. Uttesting 2003-2013. Økonomiske betraktninger. 2 www.andritz.com

Agenda. Bakgrunn. Prosjektutvikling. Teknologi og Produkter. Uttesting 2003-2013. Økonomiske betraktninger. 2 www.andritz.com Agenda Bakgrunn Teknologi og Produkter Uttesting 2003-2013 Prosjektutvikling Økonomiske betraktninger 2 www.andritz.com Bakgrunn Global tilstedeværelse ANDRITZ HYDRO Hammerfest, - inngår i ANDRITZ HYDRO

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Muligheter og barrierer i nord

Muligheter og barrierer i nord Nord-Norge Fremtidens energikammer? Muligheter og barrierer i nord Kirsti Hienn Prosjektdirektør/Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Innhold Nordnorsk Havkraft Status fornybar energiproduksjon

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Verdiskaping knyttet til nye teknologier. Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011

Verdiskaping knyttet til nye teknologier. Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011 Verdiskaping knyttet til nye teknologier Energiutvalget - Workshop Gardermoen 9. november 2011 Innhold Premissene Prosess Prioriteringer - forsterke Punkt nivå 2 Punkt nivå 3 Punkt nivå 4 Innhold Strategiprosess

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer