Satser på fornybar energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Satser på fornybar energi"

Transkript

1 Oktober 2006 nr.3/4 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering av brukte transformatorer og alternative løsninger, E-verks seminar i Langesund, Elektrisk framdrift på skip, Automatisering og instrumentering:nivåmålinger del 3

2

3

4 Moving energy and automation. Moving a new INTEL [ Loligo Vulgaris ] INTEL has reached its thirtieth year, is changing date and venue, and splitting into two: EnerMotive and LivinLuce. EnerMotive is the event that brings the electrical energy sector, from conventional, renewable and alternative sources, together with top products and systems for factory automation and process control. It will move Milan, taking place together with LivinLuce, the new INTEL for home and building automation and lighting, and with Build Up Expo, a Fiera Milano exhibition dedicated to architecture and construction. Be a part of EnerMotive - energy and automation in movement. A NEW INTEL EnerMotive Rho, 6 th 10 th February E n e r Motive

5 CO2-utslipp, rensing og pensjonsfondet Britene skal redusere sitt CO2-utslipp med 60 prosent innen år 2050, og innen år 2010 skal 10 prosent av elektrisiteten komme fra fornybar energi. Det satses mye på vind- og bølgekraft der i landet -noe som vi bare har sett begynnelsen på. Det er mulig å produsere enorme mengder elektrisitet ved hjelp av fornybar energi. Ser vi på lokaliteten i Skottland og Norge, og da spesielt på nordvestlandet og nordover for Norges del, vil det være vind nok til flere store vindmølleparker som enten kan plasseres noen mil ut i havet eller på dertil egnede steder, dog ikke nødvendigvis midt i skjønne naturområder. Her hjemme, på fastlandet vel å merke, produseres foreløpig vår elektrisitet på fornybar energi bestående av vann- og vindkraft, - enn så lenge. Dette gjør oss til best i klassen i forhold til CO2-utslipp og forpliktelser overfor Kyoto-avtalen. Skoleeksempelet falmer hurtig når vi ser på CO2-utslipp som oppstår på grunn av virksomhetene innenfor olje- og gassutvinning her i steinrøysa. Ser vi på disse tallene er det god grunn til å skjemmes. CO2-utslipp som skriver seg fra forbrenning av olje og gass i Norge utgjør ca 45 millioner tonn årlig. CO2-utslipp som skriver seg fra forbrenning av olje og gass produsert i Norge er ca 650 millioner tonn i året. Totalt gir dette rundt 700 millioner tonn CO2 i året. Regner vi dette om til CO2-utslipp per nordmann utgjør dette ca 150 tonn per person. Med disse tallene rangeres vi sannsynligvis meget høyt i enhver internasjonal sammenheng mye pga vårt lave personantall. Innenfor OECD ligger tallet på tonn per person, - vi nordmenn synes å være uslåelige her også. I forhold til folketallet gir vi et imponerende bidrag til klodens samlede CO2-utslipp. Gjett hvor pengene i pensjonsfondet havner når dette enkle faktum blir plassert på den internasjonale dagsorden. Tor Bergersen s.6-8 Satser på fornybar energi s Oppgradering av brukte transformatorer og alternative løsninger s.28 INTEL splittes i to s.10 Plattform drevet av vind og solkraft s.11 Integrering av 2VK - og nettovervåkingssystem s.14 Økende marked for dørtelefonisystemer s.15 Sikre leveringspålitelighet innen kraftforsyning s Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems s.22 Reduserer installasjonstiden med WINSTA s.27 Effektlogger automatiserer undersøkelser av energi og nettkvalitet s.29 E-verks seminar i Langesund s.30 Elektrisk framdrift på skip s.30 Pumpepakke til Aker Drilling sine H6-rigger s.31 Først i Norge med trådløs hytte s Nivåmålinger del 3 s.36 Tafjord kraft i motvind s Nye produkter s Nytt fra bransjen Nr. 3/4, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Oddvar Lind Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Neil Kermode, Managing Director i EMEC. Neste utgave Uke 50, 2006 Annonsematr. til V5/6-06 Matr. frist 4. desember Tema: Småkraftverk, V&K i T&D og Enøk Annonsematriell: Epost: Form SidepåSide Trykk Hestholms Trykkeri AS Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 485,- Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES Per Ivar Wethe, IFE Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS

6 Satser på fornybar en Britene skal redusere sitt CO2 utslipp med seksti prosent innen år Innen 2010 skal ti prosent av elektrisiteten komme fra fornybar energi, og skottene skal ha femti prosent av sin elektrisitet fra fornybar energi. Vi har sett litt på satsingen til naboene når det gjelder fornybar energi. For et område som dekker halve landmassen til Skottland, men bare er hjemsted for 10 prosent av landets befolkning, har høylandet og de skotske øyer store ambisjoner for utvikling av fornybar energi. Området har noen av de beste og mest ulike energikildene i Europa, som inkluderer ekstensiv vind, bølger og tidevannsenergi samt nok skogsbelter for biomasse foredling. Sektorens vekst tilbyr en mulighet til å utvikle en verdensledende industri og en betydelig langvarig og holdbar økonomi og sosiale fordeler for så vel England som det skotske høylandet og øyene. I tillegg til de naturlige ressursene innehar regionen en rik og fleksibel arbeidsstokk, et aktivt forretningssamfunn som er i stand til å differensiere og fremskaffe en sterk leverningskjede for den voksende sektoren, samt et samfunn som ivrer etter å omfavne den fornybare energien. The Highlands og Island Enterprise (HIE) nettverket er ansvarlig for økonomisk og sosial utvikling i den nordlige halvdelen av Skottland. HIE s mål er å utvikle en fornybar energisektor som vil sikre betydelig sysselsetting innen produksjon, forskning, demonstrasjon, samtidig som det merkbart bidras til UKs mål om å redusere karbondioksidutslipp. Regionen huser også en rekke Først-i-verden, inkludert den første dypvanns offshore vindfarm samt verdens første bølgekraft testsenter. Beatrice vindfarm Verdens to største vindmøller med et norsk konstruert understell er plassert ved oljefeltet Beatrice i Nordsjøen. Det har aldri tidligere blitt montert vindmøller på nesten femti meters havdyp, samtidig som verdens største vindturbin monteres på toppen av konstruksjonen til nordmennene. Owec Tower To ingeniører fra Bergen med bakgrunn fra oljeindustrien har konstruert et sytti meters høyt understell og et patentsøkt overgangsstykke som vindmøllen skal monteres på. Gjennom de siste fem årene har firmaet utviklet tårnkonstruksjonen OJQ for bygging av offshore vindkraftmøller. Owec Towers produkt kjennetegnes ved helt spesielle designelementer og lav vekt, samtidig må konstruksjonen kunne tåle høy vekt, krevende grunnforhold og enorme påkjenninger av møllen på værharde steder. Talisman Energy og Scottish and Southern Energy Talisman Energy (UK) Limited har gjort Beatrice Alpha oljeplattformen, liggende 12 engelske mil øst ut fra Helmsdale på Caithnesskysten, for dets første stasjon for dypvanns offshore vindmøller. Demonstrasjonsprosjektet, som søker å bevise leveretten til vindfarmer lokalisert på dypt vann fjernt fra land, er blitt igangsatt av Talisman og dets 50:50 samarbeidspartner Scottish and Southern Energy. Plattformen henter strøm fra det nasjonale nettet. To 5MW turbiner vil bli installert og disse beregner man vil forsyne omtrent 30 prosent av Beatrices daglige strømbehov. Prosjektleder Allan MacAskill kommenterer: Store fabrikasjon- og monteringsspesialister, miljø- og marinehensynorganisasjoner samt spesielle interesseorganisasjoner har spilt en vesentlig rolle i å hjelpe oss å nå stadiet hvor demonstrasjonsturbinene er i disse dager ferdig installert. Arbeid til skottene Sammen med andre har tre store selskaper fra Høylandet og de skotske øyene bidratt til virkeliggjøringen av Beatriceprosjektet. Tårnene til turbinene ble laget i Arnish på de vestlige øyer; Isleburn Mackay and Macleod, lokalisert på Cromarty Firth, styrer produksjon og sammensettingen av turbinene. Den totale høyden på konstruksjonen fra det undersjøiske festet til spissen av rotorbladet er 234.5meter. Høyden på navet er 87meter over havnivå, og hvert rotorblad måler 61.5meter i lengde, hvilket gjør dem til de største turbinene i verden benyttet i en offshoreinstallasjon. Isleburn Mackay og Macleod har videre gitt oppdraget med å forsyne prosjektet med kraner og annet løfteutstyr til underleverandøren Weldex med base i Inverness. Som flaggskip-prosjektet innen offshore vindenergi-utvikling i Skotland, England og Europe, demonstrerer Beatrice Wind Farm viktigheten av en sterk lokal utstyrskjede for å sikre optimalt utbytte. Teststasjon på bølgekraft Verdens første teststasjon på bølgekraft ligger på Orkney nærmere bestemt ved Billia Croo. The European Marine Energy Centre (EMEC) på Orkney er verdens første nett-tilknyttede, uavhengige, UKAS godkjente testanlegget for bølge- og tidevannskraftteknologi. EMEC tilbyr fasiliteter for å teste og godkjenne fullskala prototypeinnretninger under realistiske funksjonelle forhold samt med effekt direkte levert ut på det nasjonale strømnettet. Bølgetestinganlegget ved Billia Croo har vært i drift siden 2004, imens tidevannsanlegget utenfor Orkney island ved Eday ble satt i drift nå i høst. Pelamis Med en lengde på 150 meter, diameter på tre og en halv meter og Volt 3/4-2006

7 ergi en vekt på 700 tonn med ballast må forankringen med moringer være solid og dimensjonert for uvær. Rundt juletider i år skal fire Pelamis aggregater plasseres utenfor Billia Croo på hver 2.5 MW med hver sin sjøkabel direkte knyttet til testsenteret. Vi vet det er energi i bølgende der ute, men vi må lære oss hvordan vi kan utnytte denne energien sier Neil Kermode, Managing Director i EMEC. Med ulike former for energi som, vind og bølger og ulik spenningskvaliteter, og fasingen mellom vind og bølger er nettopp dette testsenteret i stand til å gi oss svar på mange av disse spørsmålene, fortsetter han. Spesialdesignet kabel må til når elektrisiteten skal overføres fra Pelamis aggregatene ute i sjøen og inn til nettstasjonen på land. EMEC s rolle strekker seg videre enn å skaffe realistiske testforhold. De leder også utviklingen av industristandarder for marineenergisektoren. Senterets anlegg gir det ideelle miljø for forskning på de tekniske og miljømessige sakene som er tilstede på dette tidlige stadiet i utviklingen av marineenergiindustrien. EMEC er velplassert for mye av denne forskningen og kan bidra med å etablere Skottland og høylandet med øyene som et ekte perfeksjonssenter innen denne voksende sektoren. Støtte fra offentlig sektor på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå parret med det samme fra EU har vært avgjørende for å få EMEC igang og i drift. Likevel kunne ikke anlegget ha mottatt internasjonal troverdighet uten støtte fra selskaper i leveringskjeden, fra Orknøyene og tvers igjennom HIE-området. Prosjektet drar nytte av ekspertisen til et bredt spekter av selskaper og profesjonelle på det skotske høylandet og øyene, inkludert Synergie Scotland, Scotrenewables og Aquatera med planlegging og prosjektkoordinering; byggedesign ved lokal arkitekt Leslie Burgher; konstruksjon av bølgeanlegget av RJ Macleod og Orkney Builders og konstruksjon av tidevannsanlegget ved Tullochs and Currie Brothers; kabel- og elektriske installasjoner ved Hydro Contracting; spesialist høyspent service fra Bryan Rendall (Electrical); miljøekspertise fra Aurora Environmental and Aquatera; og bølgedataanalyser fra ICIT, Stromness (Heriot Watt University). EMEC og nettverket av støtteselskaper bygget opp rundt er nøkkelen til regionens ambisjoner om å sikre seg en verdifull del av forretningsideen som den hurtig økende maineenergisektoren utgjør. Vekstpotensiale for vindkraft Vekstpotensialet for vindkraft i Storbritannia er det beste i Europa, ifølge en rapport basert på forskning utført ved Universitetet i Oxford. Dessuten stiller folk i noen av de områdende som er mest egnet for høsting av slik naturkraft stort sett seg positive til utviklingen av nye vindkraftanlegg.forskningen, som er utført på vegne av det britiske handels- og industridepartementet, gikk ut på å analysere registrete vindhastigheter samlet av det britiske meteorologiske instituttet fra 66 forskjellige steder i Storbritannia siden Resultatene ga et omfattende bilde av langsiktige vindkraftmønstre og sørget for at eventuelle ekstreme hendelser (bl. a. meget høye eller lave vindhastighetsforhold) ble fanget opp. Hovedsaklig fordi landet er utsatt for vinder fra atlanterhavet sto den registrerte kapasitetsfaktoren for onshore vindkraft på 27 prosent, noe som er enda høyere enn i Tyskland (15 prosent) og Danmark (20 prosent) der vindkraftanlegg er for tiden mer utbredt. Undersøkelsen viste også at tilgjengeligheten på vindkraft i Storbritannia er større på nettopp de tidene da etterspørselen er størst nemlig under perioder med topplast på dagen og om vinteren. Forskningsgruppen forteller også at britiske vindressurser er meget pålitelige, og at sannsynligheten for at 90 prosent av landet vil bli rammet av lave vindhastigheter vil dukke opp kun en time hvert femte år. Dobbel produksjon i vintermånedene I gjennomsnitt produserer vindkraft i Storbritannia ca. dobbelt så mye strøm i løpet av månedene desember, januar og februar som i juni, juli og august. Til tross for bekymringer om at Storbritannia eventuelt kan bli utsatt for rolige vindforhold i lengere perioder konkluderte undersøkelsen med at Storbritannia blir aldri helt vindstille. På den andre siden viste registreringene at det aldri har skjedd at det skulle bli nødvendig å slå av vindturbinene over hele landet på grunn of høye vindhastigheter. Forfatteren av rapporten, Graham Sinden, forteller at rapporten demonstrerer viktigheten av landspesifikke vindvurderinger. Han tilføyer: Britiske vindressurser representerer en pålitelig og lavkarbon strømkilde som reduserer Storbritannias avhengighet på importerte drivstoffer. Rundt juletider i år skal fire Pelamis aggregater plasseres utenfor Billia Croo på hver 2.5 MW med hver sin sjøkabel direkte knyttet til testsenteret. Vi vet det er energi i bølgende der ute, men vi må lære oss hvordan vi kan utnytte denne energien sier Neil Kermode, Managing Director i EMEC. Tårnkonstruksjonen til Owec Tower løftes på plass ved Beatrice feltet, i Nordsjøen øst for Skottland, foto Owec Tower.

8 Flagship Wind farm i Northamptonshire, foto Vismedia Spesialdesignet kabel for transport av elektrisiteten fra pelamis Aggregatene og inn til land, samtidig som kablene måtte sikkres mot store ytre påvirkninger fra en røff sjø og bunnforhold. Managing Director, Neil Kermode i The European Marine Energy Centre, EMEC. Ved å undersøke slike omfattende vindregistreringer fra hele landet kan vi være meget sikre på at undersøkelsen har identifisert både langsiktige tendenser og de mest ekstreme vindforhold som Storbritannia kan eventuelt komme til å oppleve. Positive til vindkraft I 2005 fastslo en forsker på Universitetet i St. Andrews at folk flest i Skottland og Irland stilte seg meget positive til idéen om å ha et vindkraft anlegg i nærheten. En gruppe ledet av dr. Charles Warren fra School of Geography & Geosciences (skolen for geografi og geovitenskap) undersøkte oppfatningene og erfaringene til folk med et vindkraftanlegg på deres bakgård og oppdaget at det var overveldende støtte for teknologien. Selv om folk som bor i nærheten av et foreslått anlegg pleier å være mindre overbeviste, finnes det fortsatt en stort flertall som har en positiv holdning. Forskningen ble utført ved flere vindkraftanlegg i naturskjønne områder der turisme er økonomisk viktig. Dr. Warren oppdaget at selv om folk hadde forventet flere negative konsekvenser, så ble ikke deres frykt realisert. I de fleste tilfeller opplevde folk at deres bekymringer om konsekvensene for landskapet og støy var ubegrunnede, og en overraskende stor andel oppga til og med at de hadde en positiv holding om vindkraftanlegg. Disse resultatene vil kanskje virke uvanlige, men alle andre lignende undersøkelser som er gjennomført har konsekvent gitt de samme resultatene, nemlig at de fleste folk som bor i nærheten av vindkraftanlegg faktisk liker dem, sier han. Økonomiske muligheter For å kapitalisere på den unike økonomiske muligheten fornybar energi representerer for regionen, oppfordrer HIE til interessespredning blant interesserte selskaper samt søker å tiltrekke nye fornybar energiselskaper til området. Som resultat utvikler området en sterk, lokal, kunnskapsrik leveringskjede med komplimentære selskaper som er i stand til å frembringe, konstruere, teste, produsere, installere, drifte, fordele og støtte fornybar energiteknologi fra forskning til fullskala markedsstyrt implementering. HIE-nettverket er tilknyttet/bundet til utvikling av all fornybar energiteknologi og til å overkomme de utfordringer som ligger forut. Med flotte naturressurser, verdensledende forskning- og utviklingsekspertise og en førsteklasses leveringskjede, kan regionen skape seg en sterk posisjon innen denne utviklende industrien for å bli en ledende konkurrent i en global sfære. Faktarute Fornybar energi i Skottland Skottland er ledende i feltet innen forskning og kommersialisering av fornybare energikilder som bølge- og tidevannsenergi, offshore vindenergi og brenselcelleteknologi. Antall jobber knyttet direkte til vindkraft i Skottland er Det finnes over 100 fornybare anlegg i Skottland. 18 av disse er store vindfarmer og 42 er hydroelektriske. I skottland utgjør produksjon av kraft fra fornybare kilder nesten 3GW. Per idag kommer omtrent 12 prosent av Skottlands elektrisitet fra fornybare anlegg. Skottland har 25 prosent av Europas vindkraft, 10 prosent av bølgekraften og 25 prosent tidevannskraft. Skottland har målsetting om 18 prosent fornybar energinytte innen 2010, noe som er høyere enn de totale 10 prosentene i England. Ved 59.1 GW er Skottland s potensiale for fornybare kilder veldig stort. Skottland s innenlands elektriske strømbehov er omtrent 10.5 GW. Det kombinerte potensialet i offshore og onshore vindgenerering er 36.5 GW. Bølgekraft kan produsere 14 GW og tidevannskraft 7.5 GW. Den totale installerte genereringskapasiteten i UK er 79GW. Volt 3/4-2006

9

10 Plattform drevet av vindog solkraft Trident-plattformen til Shell UK på Cutter-feltet får billig tilgang på små gasslommer ved å bruke vind- og solkraft som produserer null CO2- utslipp. Dette er det første gassfeltet i verden som drives kun av fornybar energi og det kåres som et gjennombrudd for offshoreindustrien innen lavkostnadsutnyttelse av marginale felt. Cutter-feltet ligger i den sørlige sektoren av nordsjøen, ca. 120 kilometer fra Norfolk-kysten. Gassen overføres 172 km fra plattformene Carrack og Clipper, som drives av Shell, til Bactongassanlegget ved den britiske kysten. Shell øker gassforsyningene til Storbritannia etter at firmaet begynte å pumpe gass fra Cutteranlegget i den sørlige delen av nordsjøen. Den lille plattformen med monotårn drives av to vindturbiner og et par solpaneler. Utviklingen har en prislapp på 80 millioner britiske pund. Det er beregnet at platåproduksjonen vil kommer opp i ca. 3 millioner m3 gass og andre væsker pr. dag. Det forventes at produksjon på feltet vil fortsette i minst 15 år. Den britiske energiministeren Malcolm Wicks sier: Enhver ny utvikling på den britiske sokkelen er viktig, men denne utviklingen er et skikkelig eksempel på banebrytende tenkning, der den siste generasjonen med fornybarteknologi overføres til dagens olje- og gassindustrien for å sikre mer energi til Storbritannia, uten en økning i CO2-utslipp. Størrelsen på monotårnanlegget på Cutter-feltet er ca. halvparten av den som gjelder for konvensjonelle satellittplattformer, og i forhold til den vanlige prisen har det kostet ca. 40 prosent mindre å oppføre anlegget. Tårnet måler 8 x 8 meter og forbruker kun en brøkdel av energien som brukes av tradisjonelle olje- og gassinstallasjoner. På et ben Konstruksjonen av monotårnet på Cutter-feltet er basert på oppbygningen av offshore vindturbiner og dermed står det på et ben. De lavere bygnings- og vedlikeholdskostnadene knyttet til et ubemannet plattform, i motsetning til konvensjonelle anlegg, sikrer adgang til og utvinning av små lommer med ressurser som tidligere ble sett på som uøkonomiske. Konstruksjonen av Cutter-anlegget er nesten Denne utviklingen er et skikkelig eksempel på banebrytende tenkning, der den siste generasjonen med fornybarteknologi overføres til dagens olje- og gassindustrien for å sikre mer energi til Storbritannia, uten en økning i CO2-utslipp. sier den britiske energiministeren, Malcolm Wicks. identisk med konstruksjonen av K17 plattformen til NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij, et datterselskap eid 50/50 av Shell Nederland og ExxonMobil) på den nederlandske sokkelen i nordsjøen. Trident-plattformen til Shell UK på Cutter-feltet får billig tilgang på små gasslommer ved å bruke vind- og solkraft som produserer null CO2-utslipp. 10 Volt 3/ Ubemannet Det ubemannede monotårnet er ikke utstyrt med helikopterdekk. Regelmessig vedlikehold skal utføres annet hvert år fra en oppjekkbarplattform, og båter skal sørge for mellomkontroll tilsvarende det som utføres på plattformene Skiff, Brigantine og K7FB. I en nødsituasjon vil sikkerhetsventiler på plattformen sørge for avstenging av brønnproduksjonen. Brønnene er også utstyrt med nødstoppventiler under havoverflaten. Dessuten er monotårnet på Cutter-feltet relativt lett i forhold til tradisjonelle plattformkonstruksjoner overstellet har en vekt på 150 tonn og fundamentet veier 250 tonn og det kan installeres fra en borerigg fremfor en stor kranlekter. Tårnet har tre hoveddeler. Fundamentet består av en hulpæl nedsunket i havbunnen med en diameter på 4,2 meter. Tårnet står oppå pælen som stikker opp fra havbunnen. For å minimalisere mest mulig virkningen av de hydrologiske kreftene har tårnet en diametere på 2,5 meter ved havoverflaten. Plattformen er 16 meter høy.

11 Nytt prosjekt Integrering av 2VK - og nettovervåkingssystem Et prosjekt med fokus på bedre utnyttelse, overvåking og kontroll av lavspenningsnettverk skal bidra til å utvikle og implementere omfattende teknologiløsninger for bedre nettovervåking og drift. Målet er å oppnå dette ved å kombinere den nye generasjonens energimålere, datakommunikasjonsløsninger og nettstyringssystemer til en helhetlig løsning med åpne grensesnitt og arkitektur. Deltagerne i prosjektet inkluderer ABB Oy, Aidon Oy, MX Electrix Oy, PowerQ Oy, Tampere University of Technology og, for praktisk implementering, elektrisitetsselskapet Koillis- Satakunnan Sähkö Oy. Automatisk overvåking Første fase av prosjektet inkluderer automatisk feilovervåking og handtering av svikt i lavspenningsnettverk, i tillegg til kundespesifikk belastningsovervåkning og leveringskvalitetskontroll. Automatisk overvåkning er så langt for det meste benyttet i 11 kv og 20 kv nettverk. Avansert informasjon og kommunikasjonsteknologi kan nå også brukes til overvåkning av lavspenningsnettverk i sanntid. Dette vil muliggjøre kundespesifikk overvåkning av leveringskvalitet og umiddelbar oppdagelse av feil, slik som kortslutning, sikringsbrudd eller kabelfeil. Den nye løsningen vil forbedre kvaliteten på strømleveransene til kundene, i tillegg til å øke el og personsikkerheten. Videre skapes det muligheter for bedre kundeservice, og hjelper til med å utvikle driften av energiselskapene til bedre å ivareta behovene til sine kunder og partnere. Åpent system Overvåking av lavspenningsnettverk kan baseres på åpen måleteknologi og systemarkitektur som er lik den som benyttes i den nye generasjons 2VK-systemer. Dette representerer en ny måte å tenke på, siden 2VK-systemer tradisjonelt har blitt sett på som systemer for levering av faktureringsinformasjon til kraftavregning. Målet er å starte prosjektet nå og fullføre det i løpet av neste vår. Din samarbeidspartner med kvalitetsprodukter til sterke priser KABEL OG LEDNING Installasjons-, Jord- og Gummikabel, Monteringsledning EUPEN Funksjonssikker kabel m/keram, Halogenfri kabel EUPEN Koaksialkabel (RG, RF) og Strålekabel, Konnektorer Signal-, Data- og BUS-kabel Fiberkabel - inne, ute, ADSS Spesialkabel for industri, bane, havn, anlegg, gruve Stanseveien 6 N-0975 Oslo Telefon: Telefaks:

12 Formaliserer samarbeidet innen RCM og analyse Undersøkelser viser at opp til 15 prosent av alle anleggsobjekter har en feilaktig vedlikeholdsstrategi. Ved å integrere BI-Cycles analyseprogramvare med IFS Applications har IFS kunder anledning til å sette inn riktig tiltak på riktig vedlikeholdsobjekt. Dette fører til økt anleggseffektivitet samtidig som vedlikeholdsaktiviteten kan reduseres. Siden midt på 90-tallet har IFS og BI-Cycle hatt flere felles kunder innen industri og kraftproduksjon. I løpet av de siste årene har samarbeidet blitt forsterket, og i 2005 ble en rekke felles pilotprosjekter gjennomført hos blant annet Statnett og Holmen. Prosjektene fokuserte på nøkkeltallsanalyse av kritiske anleggsobjekter, samt pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM). Partnerskap IFS og BI-Cycle har nå inngått et formelt partnerskap og kan dermed tilby en unik pakkeløsning for analyse av vedlikeholds- og anleggseffektivitet. Løsningen bygger på erfaringer fra skandinaviske prosjekter som er gjennomført i fellesskap. BI-Cycle har vist at vi kan bruke våre historiske vedlikeholdsdata mye mer effektivt enn det vi tidligere har gjort. For å møte fremtidige krav om lavere vedlikeholdskostnader og samtidig oppnå et høyt sikkerhets- og tilgjengelighetsnivå, er det avgjørende at vedlikeholdet blir mer effektivt. Flere RCM-studier med BI-Cycle har vist at BI-Cycles produkter er et godt supplement for at vi skal nå våre mål, sier Fredrik Holm, vedlikeholdsingeniør hos Oskarshamns Kraftgrupp. BI-Cycle Om BI-Cycle Business Intelligence Cycle AB er en uavhengig leverandør av programvare. Selskapet ble etablert i 1995 og har kontor i Ideon, Lund i Sverige, et senter for bedrifter basert på høyteknologisk forskning og utvikling. Programvaren BI-Cycle (www.bi-cycle.com) gir kundene følgende muligheter, vedlikeholdsstrategi basert på analyse og pålitelighetsstyrt vedlikehold (RCM), avansert driftssikkerhetsanalyse og planlegging av vedlikehold. Innkjøp basert på livsløpskostnad (LCC), nøkkeltallstyring og management. I starten fokuserte BI-Cycle på kjernekraftindustrien. I dag er BI-Cycle aktive i en rekke bransjer i Europa og USA. Blant BI-Cycles kunder finner vi BP, Total, Vattenfall, Eon, Danisco og Valero. Kraftverk i Kokkola, Finland. Foto, Fortum IFS IFS, det globale bedriftsapplikasjonsselskapet, leverer løsninger som gjør at organisasjoner kan reagere raskt på markedsendringer, slik at ressurser kan brukes mer fleksibelt for å oppnå bedre forretningsdrift og større konkurransefordeler. IFS ble grunnlagt i 1983 og har nå ansatte verden over. IFS har vært banebrytende innen programvare for komponentbaserte administrative styringssystemer (ERP) med IFS Applications, som nå foreligger i sin sjuende versjon. IFS komponentarkitektur gir løsninger som er lettere å implementere, bruke og oppgradere. IFS Applications fås i 54 land, på 20 språk. Selskapet har mer enn brukere fordelt på sju hovedsektorer: luft- og romfart & forsvar; bilindustri; høyteknologi; industriell produksjon; prosessindustri; bygningsindustri; service- & anleggsstyring samt gass, vann, el & telekommunikasjon. IFS Applications gir utvidet ERP-funksjonalitet, inklusive forsyningskjedestyring (SCM), bedriftsaktivastyring (EAM), vedlikehold, reparasjon og overhaling (MRO), produktlivssyklusstyring (PLM), kundebehandling (CRM), og konserndriftsstyring (CPM). 12 Volt 3/4-2006

13 VI HAR GJORT DET IGJEN!

14 Økende marked for dørtelefonisystemer Så langt har firmaet Svakstrøm AS installert BPTs dørtelefonisystem i over 500 leiligheter i Stavangerområdet. Interessen er økende og i løpet av to år regner vi med å fordoble leveransene av slike systemer, sier produktansvarlig Bernt Alvestad og serviceteknikker Frode Skorpe. Proxll, som er leverandør av BPTs dørtelefonisystemer i Norge, har et meget godt utbygd service- og vedlikeholdsapparat, påpeker Alvestad og Skorpe. Mange beboere ønsker å trygge hjemmet med bl.a. video dør telefoni systemer slik at de ser hvem de slipper inn. Skarpheten i videokameraene er så bra at ID-kort kan avleses på monitorene i leilighetene. De legger til at dør tablå og svarapparatene har en tidløs design med forskjellige fargenyanser, sier Alvestad og Skorpe. Enkel installasjon Dørtelefonisystemet er enkelt å installere og idriftsette. Det brukes kun to ledere til tale. Dersom gårdeieren vil utvide tilbudet med video må det tas i bruk to ekstra ledere på 300 og X2 systemet, mens X1 er dimensjonert for kun to ledere. Det er enkelt å montere systemene i gamle anlegg fordi man slipper å bytte ledning/kabling. Men, sier Alvestad, kravet er at ledningskvaliteten er god. 300 og X1 systemene kan administreres fra en sentral PC slik at vaktmester eller driftspersonell kan endre navn og adgangskoder. Reduserte kostnader Det er stor aktivitet i byggebransjen både på nybygg og renovering av gamle boligblokker i Stavangerområdet. Alle dørtelefonisystemene til BPT (300, X2 og X1) er tilpasset dette markedet. Det er mulig å knytte flere hundre leiligheter sammen i ett dørtelefonisystem slik at de totale kostnadene reduseres, sier Alvestad og Skorpe. De oppfordrer boligbyggerlag om ikke å kjøpe billige systemer fra ukjente leverandører som ikke har gode serviceog vedlikeholdsrutiner. På sikt kan en slik investering være bortkastet. Med BPT får borettslagene et av markedets beste produkter. Øker sikkerheten I et boligkompleks i London er det installert over 2100 brukere i et og samme system fra BPT, sier Geir Bråtet i Proxll. Både nasjonalt og internasjonalt registrerer vi økt vekst i bruken av systemer som er med på å øke sikkerheten for beboere. Det nye video dørtelefonisystemet X1 fra BPT bygger på et bussystem med enkel PC-programmering og et frittstående selvstendig system med manuell programmering. De gode ekspansjonsmulighetene gjør det mulig å koble til et eksternt kamera for overvåking og et videodistribusjonssystem for videosignal som dekker opp til 20 monitorer. Videosignalet overføres støyfritt i høyoppløselig kvalitet på samme BPT-kabel med en maksimal rekkevidde på 600 meter mellom entry-panel og mottaker. Proxll, som er leverandør av BPTs dørtelefonisystemer i Norge, har et meget godt utbygd service- og vedlikeholdsapparat, sier produktansvarlig Bernt Alvestad og serviceteknikker Frode Skorpe i Svakstrøm AS i Stavanger. 14 Volt 3/4-2006

15 Sikre leveringspålitelighet innen kraftforsyning Siemens og Cascade har inngått et strategisk samarbeid for å tilby nettselskapene og deler av industrien en ny tjeneste som optimaliserer vedlikehold og reinvesteringer. Pålitelighetsanalyser av nettet, feil og avbruddsstatistikk gir tjenesten godt dokumenterte beslutningsgrunnlag for å styre reinvesteringer og investeringer. Planene inneholder blant annet prioriteringer som tydeliggjør hvilke nettavsnitt som har størst behov for å bedre leveringspåliteligheten. Nettselskapene står overfor et økende investeringsbehov i kritisk infrastruktur og den nye tjenesten vil hjelpe selskapene til å få maksimal leveringspålitelighet ut av investeringer. RCAM Den nye tjenesten, Reliability Centered Asset Management, RCAM bygger på Siemens lange og brede erfaring fra energibran- sjen og gjør bruk av avanserte og velprøvde verktøy. Cascade har utviklet nettinformasjonsystemet, OpenNIS og er vel etablert i energibransjen med mer enn 60 brukere. Vi har tro på at denne nye tjenesten gir en verdiøkning for våre kunder, og vi har funnet en fleksibel og komplementær partner i Cascade, sier forretningsutvikler Tore Tomter i Siemens AS divisjon Energy & Automation. Beslutningsstøtte for investeringer drift og vedlikehold blir viktigere og viktigere for energiselskapene og i samarbeid med Siemens vil vi være en enda sterkere partner for våre kunder, sier Daglig leder i Cascade AS, Ramesh Manikarnika. DIN PROFESJONELLE SAMARBEIDSPARTNER INNEN MÅLE OG REGULERINGSTEKNIKK Jumo AS Postboks 210, 1471 Lørenskog Telefon Telefax mail web analyse regulatorer skrivere/indikatorer temperaturfølere termostater trykktransmittere Din fiber-leverandør! kontakt oss i dag! w w w. c a b l e c o m. n o t l f. :

16 Ny GNSS-teknologi Leica Geosystems produktportefølje er ytterligere utvidet ved lanseringen av ny GNSS-mottakerne Leica GX1230GG og Leica ATX1230GG for landmåling og ny referansemottaker. Den nye og svært nøyaktige GNSS-målemotoren (Global Navigation Satellite Systems) støtter nå både GPS L2C-signaler og glonass-satellitter. Brukere av disse GNSS-løsningene fra Leica vil straks få fordelene av å ha opp til 100 prosent flere satellitter tilgjengelig enn med kun GPS. Dessuten er disse systemene utviklet til å ta i mot fremtidige GNSS-signaler, som f.eks. GPS L5 og Galileo. Det er i øyeblikket 17 glonasssatellitter i drift, og det er også avtalt å øke dette antallet - så nå er tiden kommet til å investere i glonass-teknologi. Evnen til å spore og bruke glonass-signaler betyr at det nå er mulig å arbeide i omgivelser der det før var umulig med kun GPS-signaler. Dermed blir nedetiden redusert og produktiviteten økt. Leica GX1230GG og Leica ATX1230GG: SmartTrack+ og SmartCheck+ Den nåværende og utprøvde påliteligheten til Leica GPS1200 videreføres og når nye høyder med GNSS-mottakerne som kan levere uovertrufne resultater med SmartTrack+ og SmartCheck+. Nå er dette viktigere enn noensinne før fordi det blir mulig å måle i meget krevende omgivelser som f.eks. mellom høye hus i bystrøk og i trange daler med høye fjell på alle kanter. Smart- Track+ sikrer svært lav signalstøy, gir stor følsomhet og rask datainnsamling, og den sporer alle tilgjengelige signaler. Smart- Check+ gir den høyest mulige påliteligheten ved kontinuerlig kontroll av fix-løsningen. Komplett referansestasjonsløsning Med lanseringen av Leica GRX1200GG Pro og den integrerte teknologien Smart- Track+, viser Leica Geosystems sitt fortsatte engasjement for å levere GNSS-referansestasjonsløsninger til alle bruksområder. Blant funksjonene til GNSSmottakeren GRX1200GG Pro finner vi sikker og pålitelig internettkommunikasjon via HTTPS, innebygd opprettelse av RINEX-filer og rask FTP-lagring av høykvalitets rådata og RINEXdata. Den kan konfigureres via et Web-grensesnitt eller GPS Spider, noe som gir full betjening enten man arbeider på kontoret eller i felten. Klassens laveste strømforbruk reduserer kravene til infrastruktur. Fullt kompatibel Den nye SmartAntenna ATX1230GG kan kombineres med Leica TPS1200 totalstasjoner slik at vi får en GNSS SmartStation. Det betyr at totalstasjonsbrukere også kan dra nytte av ekstra satellittsignaler og stille opp Leica SmartStation i områder der det før ikke var mulig. Faktarute: Leica Geosystems er et verdensomspennende selskap med base i Heerbrugg i Sveits, og betjener titusener av kunder av mer enn 2400 ansatte i 22 land, og har hundretalls partnere i mer enn 120 land verden over. Leica Geosystems er del av den svenske Hexagon-gruppen. Flere satellitter, større pålitelighet: De nye Leica ATX1230GG, Leica GX1200GG og GRX1200GG Pro er fremtidssikret. 16 Volt 3/4-2006

17 Våre systemløsninger er bra for dine kunder! Beijer Electronics er en komplett leverandør av produkter, effektive verktøy og systemløsninger for automatisering i energibransjen. En løsning bygget på standardprodukter med fokus på sikkerhet og fleksibilitet gir lave livstidskostnader. Vi gjør det enkelt å automatisere!

18 Sjøkabelprosjekt til Prysmian Prysmian Cables & Systems har fått en kontrakt for å designe, utstyre og konstruere en høyspennings DC sjøkabel mellom det Sardinske kraft overføringsnettverket og det som finnes på Italias fastland (SA.PE.I.) Prysmian Cables & Systems (det tidligere Pirelli Cavi, som overførte kontrollen til Goldman Sachs Capital Partners i 2005) har fått i havn en kontrakt verdt over 400 millioner Euro for å designe, utstyre og konstruere en høyspennings DC sjøkabel mellom det Sardinske kraft overføringsnettverket og det som finnes på Italias fastland (SA.PE.I.). Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, det ansvarlige selskapet for elektriske overføringer og formidling over høyspentnettet i Italia har tildelt Prysmian Cables & Systems prosjektet på bakgrunn av mangeårig og faglig kompetanse innenfor området design, kabelproduksjon og ingeniørarbeid. Først i verden Prosjektet, en infrastrukturell Prysmian vil installere sjøkabelen fra sitt eget kabelleggings-skip Giulio Verne, -her under en legging av sjøkabel, Dette prosjektet gjør oss spesielt stolte, sier Valerio Battista, Prysmian CEO, fordi det gir oss muligheten til å befeste vår posisjon som ledende innenfor denne industrien. Dette er noe vi etablerte da vi het Pirelli og er stolte over å fortsette med som Prysmian. 18 Volt 3/ oppgradering av strategisk viktighet for hele landet, og en milepæl innenfor sjøkabel og energioverføring. SA.PE.I vil bli den største linken noen gang produsert i verden. Ved siden av å være den lengste tilknytningen noen gang produsert av en leverandør med over 400 km lengde, og i tillegg lanseres to andre først-i-verden prosjekt i form av energimengde, 1000 MW og dyp på over meter. Dette prosjektet gjør oss spesielt stolte, sier Valerio Battista, Prysmian CEO, fordi det gir oss muligheten til å befeste vår posisjon som ledende innenfor denne industrien. Dette er noe vi etablerte da vi het Pirelli og er stolte over å fortsette med som Prysmian. Prysmian vil levere et komplett anlegg som inkluderer ingeniørtjenester, produksjon og legging av to 500 kv DC kabelterminaler og landkabel på totalt 30 km, og sjøkabel på totalt 800 km, med overføringskapasitet på 1000 MW ved 500 kv DC mellom Fiume Santo substasjon i Sassari, Sardinia, og Latina substasjon. Prosjektet som er av strategisk viktighet for utviklingen av det nasjonale energioverføringsnettet, vil øke den nåværende 300 MW ved 200 kv DC tilknytningen mellom Sardinia, Korsika og Italia (SA.CO.I), også konstruert av det tidligere Pirelli Cavi i Eget kabelskip Prysmian vil installere den undersjøiske kabelen fra sitt eget kabelleggings-skip Giulio Verne. På grunn av den ekstreme lengden vil installeringen bli splittet i flere deler. Arco Felicefabrikken i Napoli, Italia, som er en av de mest avanserte innen sektoren, vil produsere sjø- og jordkabelen. Ferdigstillelse av den første terminalen i prosjektet er ventet i august 2008.

19 Cables & Systems Svinesund mellom Sverige og Norge. Faktarute Prysmian Cables & Systems, navnet som Pirelli Cavi tok etter at de ble overtatt av Goldman Sachs Capital Partners i 2005, er verdensledende innen energi- og telekommunikasjonskabler, er representert i 41 land på 5 kontinenter, med 53 produksjonsfabrikker fordelt på 21 land, mer enn ansatte og en omsetning i 2005 på 3.75 milliarder euro. I 2005 alene sikret Prysmian Cables & Systems seg et antall av de viktigste prosjektene verden over innen kabelindustrien, i USA fikk de New York- New Jersey nettverkslinken med verdi på 190 millioner dollar, i Midt-Østen en 170- millioner dollar kontrakt på en sjøkabel tilknytning mellom Saudi Arabia og Bahrain og i Australia Basslink -tilknytningen, verdt 180 millioner Euro, som forøvrig ble levert tidligere dette året. MARINE - INDUSTRI - OFFSHORE Elektromotorer Generatorer Gear Gearmotorer Snekkegear Elastiske koblinger AC/DC/Servo styringer Rexnord Busck AS, Postboks 346, 1401 Ski. Tlf Faks

20 Overtar aksjemajoriteten i VG Power Sverige Eierne av VG Power og Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co.KG har blitt enig om at aksjemajoriteten i VG Power overdras til Voith Siemens Hydro. Gjennom overdragelsen vil Voith Siemens Hydro styrke sin tilstedeværelse i det Skandinaviske markedet. I tillegg vil VG Power s sin forretningsmessige styrke innenfor generator rehabilitering hjelpe Voith Siemens Hydro til å videreføre sin ekspertise på dette feltet. Voith Siemens Hydro, gjennom sin globale spredning i det internasjonale vannkraftmarkedet, kan gi et betydelig vekstpotensiale til VG Power. Den strategiske posisjonen vil derfor kunne forbedre seg for begge foretakene. VG Power ble grunnlagt i 2002 og har vært aktiv i det skandinaviske markedet med ca 50 ansatte. Forretningsområdet for foretaket - med en betydelig markedsandel - har vært design og produksjon av nye generatorer for vannkraft stasjoner. Men også leveranser innenfor modernisering, rehabilitering, oppgradering og service av elektrisk utstyr for eksisterende vannkraft stasjoner. Omsetningen av denne virksomheten beløper seg på ca 10 millioner Euro/år. Voith Siemens Hydro Power Generation er et datterselskap i Voith - og med en arbeidsstyrke på ca 2600 ansatte og en omsetning på ca 600 millioner Euro/årer Voith Siemens Hydro Power Generation et av de ledende foretak innenfor vannkraft leveranser internasjonalt. Signerer avtale om kjøp av Ritz High Voltage Areva T&D har signert en avtale med Ritz-gruppen om å enes om legale og finansielle betingelser for overtakelse av gruppens aktiviteter innen høyspenning måletransformator området Ritz High Voltage, med et årlig salg på 50 millioner Euro og ca 500 ansatte, er en av verdens ledende produsenter av måletransformatorer. Sammenslutningen vil gjøre Areva T&D til en verdensleder på område måletransformatorer, spesielt i strategiske markeder som Kina og USA. Philippe Guillemot, leder og CEO for Areva T&D sier: Med dette oppkjøpet bekrefter vi vår ambisjon om å sette en standard for den verdensomspennende transmisjons og distribusjons industrien. Så snart alle betingelser er imøtekommet, vil overtakelsesprosessen være fullført i løpet av høsten og dermed gjøre det mulig å integrere aktivitetene inn i Areva T&Ds drift. Denne avtale er i tråd med Areva T&Ds strategi for å forsterke produktlinjen. Med dette oppkjøpet bekrefter vi vår ambisjon om å sette en standard for den verdensomspennende transmisjons og distribusjonsindustrien, sier Philippe Guillemot, leder og CEO for Areva T&D. Faktarute Voith er ledende innenfor papirmaskiner, energi, mobilt utstyr og service. Voith ble grunnlagt 1. januar 1867 og er med ca ansatte, en omsetning på 3,5 milliarder Euro/ år samt 200 lokaliseringer i hele verden et av Europas største familie eide bedrifter. Faktarute Arevas T&D inngår i Energidivisjonen i det internasjonale Areva-konsernet. Areva er en av verdens ledende leverandører av utstyr og tjenester for produksjon, transmisjon og distribusjon av elektrisk energi, med en omsetning på 10 milliarder Euro og ansatte, representert i 100 land. Areva T&D i Norge leverer komponenter, komplette prosjekter og service av høyspenningsutstyr og kontrollsystemer til energiforsyning, industri og bane. Kjøper aksjemajoriteten i Senea AB Kamstrup AS har med overtakelsen av en aksjepost på 51 prosent i det børsnoterte svenske teknologiselskapet Senea AB styrket sin markedsposisjon innenfor fjernavlesing av elmålere. Markedet for fjernavlesing og fjernkontroll av elmålere er i vekst, og disse vekstmulighetene skal utnyttes best mulig gjennom et tettere samarbeide mellom Senea og Kamstrup. Sammen kan vi utrette mer, spesielt når det gjelder større anbud, som preger markedet nå. sier Poul 20 Volt 3/ Erik Schou-Pedersen, adm direktør i Kamstrup. Kamstrup har til hensikt å legge bud på de øvrige aksjene i selskapet etter de svenske børsreglene innenfor fire uker. Kamstrup er verdens største produsent av elektroniske fjernvarmemålere og en betydelig produsent av elmålere og løsninger for fjernavlesing. Med 500 medarbeidere i 14 land omsatte Kamstrup for 560 millioner DEK i Kamstrup har levert over målere med fjernavlesing. Senea omsatte i fjor for 62 millioner SEK og har til sammen levert teknologi til 30 prosent av de svenske forbrukere, som inntil nå har fått deres målere skiftet ut. Det største enkeltprosjekt er på målere som er i drift hos Vattenfall. Poul Erik Schou-Pedersen, adm direktør i Kamstrup sier i en pressemelding, Markedet for fjernavlesing og fjernkontroll av elmålere er i vekst, og disse vekstmulighetene skal utnyttes best mulig gjennom et tettere samarbeide mellom Senea og Kamstrup. Sammen kan vi utrette mer, spesielt når det gjelder større anbud, som preger markedet nå.

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store Nr. 3 Desember 2010 1. årgang Magasin for næringslivet i Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Foto: David E. Antonsen. Går så det gnistrer Måler krefter med de store I høst

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer