STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 8. MAI AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34"

Transkript

1 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 8. MAI AUGUST Deler sin kunnskap Side 34

2 NYHET REDAKSJON BITCHMASTER Bjørken står Rolig ved Stranden PUPPEGROSSIST Tester Ny Tandem OPPDATERT Evaluerer Teksten på Grøtpakken GRUNDIG Ingen Krise i Asbestberget 7 studieopptak HiST lokker med gratis pc - men bare til jentene 8 Miljø NTNU vil innføre avgift på utskrifter for å få bukt med enorm papirsløsing 12 eksamen NTNU har ikke råd til å leie Trondheim Spektrum som eksamenslokale 13 etisk handel Attac utfordrer Coca-colas dominans på campus FARGERIK Morer Kjip Smed SPEILREFLEKSMESTER Martyren Lånte PENGEINNKREVER Trygg Langing på Pengehaugen DJUPEDALS LÆRLING Anda, Ikke Høna 11 Likestilling Menn tar ikke kvinnelige professorkandidater seriøst 18 Transit Forventer snarlig eldrebølge i Finland 08 JERRY SPRINGER Siv er Frøset og Rå KRONERULLER Aner Mark på Land REPORTASJE BINÆR-KOMMUNIKATOR Alle Båtene Strandet BITCH Sinker Min kaffekopp ORDKUNSTNERE Alle Andre Var Jo Sen, Anlegger Grøntområde i Forstad, Biter Rambukken, Bør Gripes, Siste Novelle, Han Agiterer Markert, Legesvinn, Hele Venner Holder, En Rik Arbeider, Jo Han Kjenner Smerte, Jo Sa Paulus, Knuser Steinfjell, Mareritt Etter Veer, Markens Borettslag, Mater Boyz med Hawken, Mer Te i Skogen, Morer Fisken, Perfekt Most Ris, Sigar er Kvalmt, Siv er Frøset og Rå, Tåler Muldvarp og er Sta PAPANAZIER Assisterer Hamring av Føll, Lenge Daler Pakken, Han Ser Over Haugen, Mange Ber Villkårlig, Merker Vold, På Stranden, Stål Lindrer Storm, Stor Bekk, Stinn av Hatter fra Lidl 26 karriere Uten kart og kompass 30 tiomila Ensam i tät 34 Portrettet Øystein Djupedal 38 utepilstest Pils i skyggenes dal 40 tankespinn Placebobyen MOHAMMED-KARIKATURERERE Arver Sølvskje, Jager Andre Hjem, Jodler Midt Blant Andre, Ni Cola og en Kantarell SIDEPYNTERE Perfekt Svar (nyhet), Karrig og Myrlendt (reportasje), Gi Ris Til Ørnen (kultur), Guling på Berg, Haren er Fredet, Adelig og Ung 26 DO WE CHEAT THEM AND HOW? I Dag Regner Det Tungt, Jakter på Rogalands Sletter, Siemens er Sørgelig, Trygg Langing på Pengehaugen KULTUR SYSTEMFEIL.COM Ansgar Ligger på Johan, Ja til Ovnsbakte Øyer, Mark i Solskinn, Makan til Bjørg, Tomt på Torget PERFEKSJONISTER Alle Store Berges i en Li, Kamika Zun Kill Nazis, Elendig Bustad På Dahls, Ærlig Langer på Land og Haug, Arbeider med Sunn Rygg, Blir Gitt en Bergende Gren OMSLAGSFOTO Mange Ber Villkårlig DIGITAL-TIL-PAPIR-AVDELING Snyting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsomplakaten for god presseskikk. De som føler seg urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen. 43 MAT Mesterkokk slakter SiT-kantina 44 Filmfestival Frivillige gir Kosmorama det glatte lag 47 Innsynfestivalen Paradoksal pengestøtte fra NTNU 49 Musikk Jazz-gruppa Puma slakter fylkeskommunens kulturpolitikk 52 fotoreportasje Tegneserienatt på Avalon 56 Globetrotting Lån vekk din sofa 43 Det var en gang et glass med kjempeklump. Det er nå borte... Sukk, det var tider...

3 LEDER Ja til papiravgift NTNU kastar 180 tonn meir papir enn Universitetet i Bergen. Kva som er årsaka til dette, er uklart. Men ein treng ikkje å gå på mange datasaler for å finne forlatne utskrifter av forelesingsnotat, øvingsoppgåver og løysingsframlegg. Mykje av dette er materiale som studentane må skrive ut for å studere. Men når dei kan skrive det ut gratis, er det naturleg at dei tek ei utskrift for mykje enn ei for lite. Økonomisk teori seier at når åtferda til ein aktør påfører samfunnet ei påkjenning, skal dette reflekterast i prisen som aktøren må betale for framferda si. Når ein student skriv ut eit ark, er dette ei lita påkjenning for miljøet. Derfor bør studenten betale for denne utskrifta. Kor stor miljøpåkjenninga frå ei utskrift er i kroner og øre, er vanskelegare å avgjere. Å kalkulere dette, er nærmast umogleg, men det betyr ikkje at ein må forkaste prinsippet. Då er det betre å finne ein tilfeldig (men plausibel) pris, og vurdere om den er fornuftig etter kvart. Studenttingsrepresentantane Nicolas Elvemo og Eivind Saga foreslår ein pris på 5 øre per papirark. Å innføre eit kvotesystem er ein betre idé. Det gjer det enklare å kome fram til ein fornuftig pris på papirutskriftene. Er papirforbruk framleis eit problem, er tilbodet for godt og ei prisauke på sin plass. Ein annan føremon med eit kvotesystem er at ein kan prisdifferensiere kvotene. På denne måten kan ein gjere det rimeleg for studentane å ta dei naudsynte utskriftene, samstundes som ein straffar dei som sløsar. Det er ikkje urimeleg at utskrift nr. 200 koster meir enn utskrift nr Eit slikt system burde heller ikkje vere for vanskeleg å administrere: Har du utskrifter att på kvota di, får du skrive ut. Viss ikkje, må du punge ut for ei ny kvote eller lese på skjerm. All regulering kan då skje gjennom prissettinga på kvotene. Det store argumentet mot ei papiravgift er at den vil ramme studentane økonomisk, og denne gruppa har ikkje altfor god råd frå før av. Ei høg papiravgift kan føre til at studentar ikkje får skrive ut alt materialet dei treng i studiene sine. Men at det på somme område er synd på studentane, må ikkje bli ei unnskulding for at dei ikkje skal rydde opp i dei mindre heldige vanane sine. God sommar Dette er semesterets siste utgåve av Under Dusken. Vi ønskjer våre lesarar takk for følgjet så langt og er tilbake med ei ny utgåve 14. august. Til då, lukke til på eksamen og god sommar! Hvor er femifagfokuset? KOMMENTAR JONAS PAULSEN Nyhetsjournalist Det har ikke manglet på lovord etter at søkertallene til universiteter og høyskoler ble offentliggjort i slutten av april. Det meldes at jentene kaster seg over teknologiog realfagene. Blant annet kan man lese at «i år faller de siste mannsbastionene i sivilingeniørstudiene». Denne trenden kommer etter at universitetene og høyskolene i Norge det siste tiåret har satt inn en sjarmoffensiv for å rekruttere jenter til de klassiske mannsdominerte studiene. Vel og bra, men ett spørsmål melder seg. Har man glemt rekruttering av gutter til jentefagene? Fortsatt er det slik at menn og kvinner ofte velger kjønnstypisk når de bestemmer seg for utdanning. Nå er trenden altså i ferd med å snu. I alle fall for kvinner. For en generasjon siden var endre dette. det kjønn som avgjorde om du tok utdanning eller ikke. I dag har den økende individualiseringen frigjort oss fra slike tradisjoner. Dagens kvinner har bedre karakterer, lavere strykprosent og høyere utdanning enn menn. Søkertallene til HiST i år viser at kvinnene ikke bare velger ingeniørstudiene, men også helsefag. Hele 687 kvinner søkte seg for eksempel til vernepleierutdanningen. Samtidig søkte ikke mer enn 99 gutter den samme linjen. Det er kanskje ikke så overraskende, men for tre år siden var det 25 prosent flere gutter som søkte. Faktisk har samtlige helsefag ved HiST de Illustrasjon: Jan Andre Granheim I kampen mot mannsdominerte studier, kommer konservative holdninger til syne. tre siste årene opplevd en reduksjon i antall mannlige søkere. Menn velger bort kvinnestudiene. Likevel gjøres det ingen innsats for å endre dette. I denne utgaven av Under Dusken kan man lese om et rekrutteringsinitiativ på HiST, hvor det deles ut gratis bærbare pc-er til jenter som søker elektroog datateknologi. Ved NTNU har blant annet «jenter og data» og jentedagen for sivilingeniør- og realfagstudier vært viktige for jenterekruttering til slike fag. Samtidig finnes det ingen tilsvarende kampanjer for rekruttering av menn til jentestudiene. Dessverre er det altså slik at de gamle stereotypiene henger igjen. Ideer som «jenter må hjelpes» og «gutter klarer seg selv» viser seg å fortsatt være gjeldende i dagens utdanningshverdag. Derfor er det på høy tid å tenke nytt. De fleste er enige i målet om at kjønn ikke skal avgjøre hvilken utdanning man velger. Det må imidlertid gjelde for begge kjønn. All erfaring viser at rekrutteringsk a m p a n j e r velger bort kvinnestudiene. ʻʻMenn Likevel gjøres det ingen innsats for å er hensiktsm e s s i g e. Dersom man ønsker å fjerne de kjønnstypiske valgene i høyere utdanning, må man sørge for å sette i gang rekrutteringskampanjer også rettet mot menn. Selv om tradisjonelle forestillinger om hva som er kvinnelig og mannlig blir mer flytende, må man ikke glemme å utnytte egenskaper som er knyttet til kjønn. Ved å fokusere på forskning og nyskaping i tillegg til dagens veldige fokus på omsorg, kan man forhåpentligvis trekke flere menn til de kvinnedominerte studiene. Guttefagene er heldigvis i ferd med å forsvinne. Men vi har ennå langt igjen når det gjelder jentefagene.

4 SIDEN SIST 8. mai august 2007 Mer rot i Bergen Det er blitt stilt mistillitsforslag mot styret ved studentkulturhuset Kvarteret i Bergen, skriver studentavisen Studvest. Forslaget, som ble stilt av en tidligere aktiv student ved Kvarteret, tar til orde for at styret ikke har representert «den generalforsamling som har valgt dem og de prinsipper som ligger til grunn for å være demokratisk valgt». Leder for Kvarterstyret, Iselin Høle, er ikke overrasket over at forslaget kommer på dette tidspunktet. Hun tror bakgrunnen for forslaget er uenighet i de endringene som skjer i forbindelse med flytting og bygging av et nytt bygg. Det finnes ulike mål. Jeg kan i grunnen forstå at mistillitsforslaget kommer nå. Kvarteret har vært drevet veldig likt i tolv år, men nå skjer det svært mange endringer. At folk reagerer på det er ikke så rart. Saken behandles på en generalforsamling 13. mai.ud Bachelor i medisin Medisinutdanningen i Tromsø skal moderniseres, melder studentavisen Utropia. Bakgunnen for denne prosessen er at hovedprinsippene for dagens studier ble vedtatt i Ettersom vi tror verden har forandret seg siden da, kan man ikke ta for gitt at disse er like relevante i dag, sier dekan Toralf Hasfold ved det medisinske fakultetet i Tromsø. Dekanen åpner for en modell der medisinutdanningen følger inndeling i bachelor- og mastergrad. Dagens ordning gjør at studentene risikerer å følge hele utdanningsløpet for så å stryke sisteåret. Kompetansen man har opparbeidet seg blir da ikke registert. Om man innfører en bachelor, kan studentene velge om de vil gå videre med legestudiet eller om de vil ta master i andre helserelaterte fag, mener Hasfold.UD DETTE HAR HENDT Dyster Digernes til NTNU har økt med 1,7 prosent fra i fjor. Antallet kvinnelige søkere til teknologiutdanninger har økt med 23 prosent i forhold til i fjor, og de siste sju årene har NTNU fått neste 80 prosent flere kvinnelige søkere til sivilingeniørstudiene. (Se også kommentar side 3 og sak side 20.) er post.doc i biomedisinsk optikk ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Valgoppslutningen ble på 12 prosent, og bare 5 personer dukket opp på et valgmøte på Gløshaugen i forkant av valget. På valgmøtet på Dragvoll var en fotograf fra Universitetsavisa den eneste tilhøreren. (Se også side 16.) Obiora-saken henlagt NTNU-rektor Torbjørn Digernes uttrykte i forrige lørdags utgave av Adresseavisen bekymring over at universitetet ikke makter å tiltrekke seg de faglig dyktigste kandidatene til vitenskapelige stillinger. Grunnen er at det private næringslivet kan tilby mye bedre lønnsbetingelser enn NTNU. Flere professorater ved NTNU står ledig, og det har vist seg spesielt vanskelig å rekruttere kompetanse til de teknologiske stillingene ved universitetet. Verdalinger vant Verdalsbedriften Securo vant TAKE OFF-prisen på seminaret Innovator 07. Bedriften står bak produktet Firebreather, som er brannsikre lufteventiler. Ventilene slipper gjennom luft, men hindrer gjennomtrenging av flammer, varme og gnister med øyeblikkelig virkning i tilfelle brann, opplyser Universitetsavisa. NTNU er pop Samordna opptak har offentligjort årets søkerstatistikk. Tallene viser at søkingen IME fikk kvalitetspris Kunnskapsdepartementets kvalitetspris gikk i år til Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME), skriver Universitetsavisa. Sammen med realfagsfakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo fikk IME-fakultetet prisen for prosjektet Tidsfrist på mastergrad. Prosjektet har ført til at gjennomføringsgraden på NTNUs toårige masterstudier i matematikk, statistikk og informatikk har økt med vel 20 prosentpoeng. Prisen er på en halv million kroner som vinnerne deler mellom seg. Gløsere til styrebordet Studentene valgte Eivind Saga og Marte Sendstad som sine representanter i NTNU-styret for 2007/08. Saga studerer ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, mens Sendstad studerer biologi. 9,6 prosent av NTNUstudentene deltok i valget. I valget av representant for midlertidig vitenskaplig ansatte ble Lise Lyngsnes Randeberg vinneren med 59 vektede stemmer. Hun Milliardoverhaling av NTNU Prosjektgruppen for NTNUs campusutvikling la fram forslaget om å bruke en milliard på å oppgradere og modernisere campusene ved Gløshaugen og Dragvoll. Prosjektet skal finansieres ved å selge deler av NTNUs eiendommer på Dragvoll. NTNU vil ta stilling til forslaget på styremøtet 9. mai. (Se også side 17.) NTNU er pop Samordna opptak har offentligjort årets søkerstatistikk. Tallene viser at søkningen til NTNU har økt med 1,7 prosent fra i fjor. Antallet kvinnelige søkere til teknologiutdanninger har økt med 23 prosent i forhold til i fjor, og de siste sju årene har NTNU fått neste 80 prosent flere kvinnelige søkere til sivilingeniørstudiene. (Se også kommentar side 3 og sak side 20.) Saken mot de fire politimennene som har vært etterforsket i forbindelse med dødsfallet til Eugene Ejike Obiora, ble henlagt. Norsk-nigerianske Obiora (48) ble pågrepet av politiet på Sentrum servicekontor på Nedre Elvehavn 7. september i fjor. En av politimennene tok halsgrep på Obiora da han motsatte seg arrestasjon, og like etter døde han. I konklusjonen fra Spesialenheten for politisaker heter det at Obiora døde som følge av kvelning på grunn av surstoffmangel. Det skyldes press mot hals og mageleie, men også at Obiora gjorde motstand da han ble pågrepet. Musikerkollektivet Samvirkelaget har blitt kritisert for å offentliggjøre navnet på politimannen som tok halsgrep på Obiora i låten «Stopp volden». (Les også kommentar side 42.) VT-Sebastian gjenvalgt Sittende leder i Velferdstinget (VT), Sebastian Eidem, ble valgt til en ny periode i vervet. Eidem har bare sittet i et halvt år, og ønsket fornyet tillit til å fortsette prosjektene sine. Et av dem er «den sunne student»; Eidem ønsker at sunn mat i SiTs kiosker og kantiner skal ha samme pris som den usunne. Sittende nestleder, Ingjerd Lindeland, stilte som motkandidat i ledervalget, men ble i stedet gjenvalgt som nestleder.

5 SIDEN SIST Fretex vil nå flere studenter Bruktkjeden tar i bruk nye metoder for å tiltrekke seg den yngre generasjon. GJENBRUK TEKST: MARTE BOYE HAAKONSEN FOTO: STÅLE LIND STORVIK Studenter er ikke den største kundegruppen vår samlet sett, men de er likevel svært viktige for oss. Vi vil øke bevisstheten blant studenter og unge rundt hva Fretex har å tilby, forteller daglig leder Ranveig Pedersen for Fretex på Hegstadmyra. Derfor ønsket kjeden å være oppdragsgiver i NTNUs prosjektfag Eksperter i Team (EiT). Resultatet ble gruppen «Så et kreativt frø». Vi ville lage en kampanje som fikk studenter til å få opp øynene for Fretex og alt man kan finne der. Med kampanjen ønsker vi å heve statusen på gjenbruk av klær blant unge mennesker, forklarer masterstudentene Åse Marte Olsen og Line Tragethon. Sammen med to andre gruppemedlemmer har de samlet inn klær på Dragvoll med påfølgende salg. Gata på Dragvoll fungerte som shoppingarena. Innsamlingsboks på Dragvoll Det er spesielt på giversiden at Fretex ønsker å nå ut til flere studenter, fordi dette medfører en vinn-vinn-situasjon. Vi vet at det ligger mye klær i skapene rundt omkring som ender opp med å bli kastet. Hvis vi får samlet inn mer tar vi et positivt grep med hensyn til miljøet, samtidig som at vi får enda Hører ikke på alarmen I fjor rykket brannvesenet i Oslo ut 199 ganger til studentboliger uten at det brant. Nå fryktes det for brannsikkerheten ved studentboligene, etter at flere studenter sier at de ikke går ut når alarmen går, melder Universitas. Bjørn Finstad ved Smestad brannstasjon bekrefter at det ofte er snakk om falske brannalarmer når de rykker ut, men formaner studentene om å uansett gå ut når alarmen går. Vi møter ofte beboere i gangene eller på rommene når vi ankommer, så her har de ansvarlige ved studentbyene en jobb å gjøre. Selv om også vi har i bakhodet at det BILDETEKST: Bildetekst bedre utvalg for ungdom i våre butikker, sier Pedersen. Masterstudentene tror den manglende givergleden rett og slett skyldes at mange studenter ikke vet hvor innsamlingsboksene befinner seg. Innsamlingen må gjøres så lett som mulig, og vi har foreslått å få opp en boks her på Dragvoll, forteller Olsen. Markedssjef Steinar Lium for Fretex Hegstadmyra, er positiv til ideen. Dette vil vi følge opp. Vi vil ta kontakt med grunneierne for å høre om vi får tillatelse, og dersom vi får det, blir det innsamlingsboks på Dragvoll, sier han. Denne avgjørelsen blir tatt av de tillitsvalgte fra Dragvolls to fakulteter, men de kan foreløpig ikke si om dette blir en realitet. nok bare er en pizza som er glemt i ovnen, tar vi hver alarm seriøst, sier han. Direktør Tom Olstad i Studentboligene, sier at de kontinuerlig jobber med å få ned de unødige brannutrykningene. Et forslag er å installere såkalte «angreknapper» i studentboligene. Om beboerne som har utløst alarmen ser at brannutrykning ikke er nødvendig, kan de trykke på en knapp som hindrer brannvesenet i å komme. Fungerer dette bra, vil vi vurdere å installere angreknapper ved flere studentboliger, sier Olstad.UD MiniMARKED: Gata på Dragvoll fungerte som shoppingarena i forrige uke. Fretex må sende inn en søknad før vi kan ta stilling til dette. Deretter kan utvalget vurdere dette i forhold til reglementet, sier fakultetstillitsrepresentant Vegard Austmo for Det historisk-filosofiske fakultet (HF). Trendy med second-hand Selv om studenter ikke er Fretex største kundegruppe samlet sett, er de den største kundegruppen i noen enkeltbutikker. Fretex på Merkur-senteret er blant de mer populære butikkene for unge mennesker. Daglig leder Pedersen tror oppfatningen av å handle secondhand har endret seg. Moten har forandret seg og det er blitt mer trendy å kjøpe second-hand. Nå er det ikke lenger om å gjøre å følge den sterke strømmen, men å ha en individuell klesstil, sier hun.ud UD FOR 75 år siden Sensasjon Vi pleide før i tiden under studenteruka å gi ut en parodiavis. De siste år har det vært umulig å få istand en sådan, og en meget vektig grunn til dette er at det har vist seg uhyre vanskelig å lage noe bedre enn det dagspressen fra dag til annen presterer rent ufrivillig. (...) Disse vil for mange tross sin dysterhet ikke være uten en viss komikk som har en tilbøielighet til å forvrenge beretningens helhetsinntrykk, så en kommer til å stå i et skrikende misforhold til sin årsak. 25 år siden Trondhjemsrocken våkner til live Vokalist Prepple, forresten en av landets ledende karate-utøvere i sin klasse, lukker øynene og synger som om det gjelder livet. Det har han kanskje også grunn til. Det betyr noe, det han synger om. For Wannskrækk lager gode tekster stort sett med sint, anti-autoritært innhold. Wannskrækk er på mange måter typiske representanter for sin generasjon. 10 År siden Den evinnelige datamaskinen Et prosjekt i noenlunde samme lei har fått nokså stor oppmerksomhet, TrådGløsprosjektet. Ved hjelp av et spesielt kort og en sender, har studentene kunnet logge seg trådløst på internett. Dermed har de kunnet sitte i kantina over en kopp kaffe mens de har diskutert en oppgave med veileder via e-post. TrådGløs er kanskje også løsninga for Dragvoll.

6 Tapir Uttrykk / Foto: Kim Ramberghaug Ja, så må dere huske at det skal være ramme rundt annonsene da. 0,5 tjukk. Hybel 1690,- Lever du billig har du råd til litt mer.

7 NYHETER Lokker med gratis laptop Hvis du begynner på elektro- og datateknologi ved HiST får du en gratis bærbar pc. Men bare hvis du er jente. LIKESTILLING TEKST: SIVERT FRØSETH ROSSING FOTO: STINA ÅSHILDSDATTER GROLID HiST skal ha ros for at de prøver å skape likestilling, men dette er helt feil måte å lokke studenter på. Jeg er veldig skeptisk, sier elektrostudent Aleksander Uthus. Han sitter også i Studentparlamentet ved HiST, men presiserer at han uttaler seg som student. Uthus mener en slik kampanje er det motsatte av likestilling. Dessuten tror han ikke den vil gagne elektrostudiet. Vi vil ikke ha studenter som blir lokket av slike kampanjer. Vi vil ha de som er motiverte til å studere elektro. Pengene som blir brukt på pc-ene kommer fra høyskolens likestillingspott. Elektrostudenten mener det må finnes andre formål det hadde vært mer fornuftig å bruke midlene på. Desperat etter jenter Dekan Sissel Ravnsborg ved Avdeling for teknologi ved HiST, forklarer laptoptilbudet med fire faktorer. Elektrostudiet passer like bra for jenter som for gutter. Med flere jenter får studiet et bedre miljø. Industrien trenger flere jenter, og søkertallene våre er for lave. Hun forteller at de alltid har forsøkt å trekke til seg jenter, men med dårlig uttelling. Guttene har en fordel fordi alle rundt dem oppfordrer til teknologistudier. Jentene er intellektuelt i stand til å studere hos oss, men får ikke dytten fra tanter, onkler og gutten i gata. Ravnsborg innser at tilbudet er en slags diskriminering, men mener at målet helliger middelet. Dessuten mener hun at guttene ikke går glipp av noe, fordi de uansett ikke ville fått en pc. Dekanen frykter ikke misbruk av kampanjen. Jeg tror ikke at noen som egentlig burde blitt sykepleiere søker elektro bare for å få en gratis bærbar pc. Det som SKEPTISK: Aleksander Uthus tror ikke gratis laptop til kvinnelige søkere er den rette løsningen for å rette opp i skjev kjønnsfordeling. skjer er heller at de som vurderer å søke får et ekstra insentiv, tror hun. I årets førsteklasse på elektro- og datateknologi er det én jente. Ifølge Ravnsborg viser søkertallene for neste årskull at 17 jenter har søkt seg til studiet. Verre å gi jentene penger I 2005 gjennomførte Høgskolen i Buskerud et lignende tiltak, da de innførte et reise- og utdanningsstipend på kroner til jenter som tok teknologiutdanning. Dette tilfellet ble klaget inn til det som da het Likestillingsombudet, men klagen ble ikke tatt til følge. Klagenemndas vedtak fokuserte på at den skjeve kjønnsfordelingen åpnet for «å prøve ut nye og omdiskuterte virkemidler med sikte på å oppnå bedre kjønnsbalanse». HiST har ikke undersøkt om gratis laptop er på kant med loven, men Sissel Ravnsborg mener deres tilfelle ligner på det i Buskerud. Å gi dem penger er mye «verre» enn å gi dem en laptop, fordi laptopen kan brukes i direkte utdanningssammenheng, sier hun. Positiv særbehandling Tone R. Bjellaanes jobber i juridisk avdeling ved Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun forteller at de ikke kan ta stilling til en sak som den ved HiST med mindre de får inn en klage. Likevel kan hun uttale seg på generelt grunnlag. Likestillingsloven åpner i større grad for positiv særbehandling av det ene kjønn når saken gjelder forhold utenfor arbeidslivet, sier hun. Det vil si at tiltak som det HiST nå gjennomfører, kan godkjennes så lenge det egner seg til å fremme likestilling. Tiltakene kan likevel ikke være uforholdsmessige, noe som blant annet betyr at gutter ikke kan bli fratatt et gode. Hvis situasjonen hadde vært omvendt, altså at gutter hadde fått en tilsvarende fordel, hadde situasjonen vært noe annerledes. Dette er fordi likestillingsloven spesifikt sier at man skal bedre kvinners stilling. Vi mener likevel det burde gå an å gi gutter som søker jentedominerte utdanninger fordeler, fordi det kan bidra til en bedre kjønnsdeling i arbeidsmarkedet, avslutter Bjellaanes.UD 7

8 NYHETER 8. mai august 2007 Vil innføre papiravgift for NTNUs papirforbruk er enormt. Nå kan en miljøavgift på utskrifter bli aktuelt allerede neste semester. MILJØ TEKST: JONAS PAULSEN FOTO: STÅLE LIND STORVIK Det finnes studenter som skriver ut lange Powerpoint-presentasjoner med en slide per side. Det er slike ting vi må ta tak i, sier Nicolas Elvemo. Han sitter i miljøgruppa i Studenttinget ved NTNU, og sammen med studenttingsrepresentant Eivind Saga ønsker han blant annet å iverksette tiltak for å få bukt med papirsløsingen på NTNU. De har flere forslag som skal bidra til dette. I første omgang ønsker vi å få innført tosidig utskrift som standardinnstilling på datasaler, og kortlesere ved hver printer. Når dét er gjort, vil vi at man skal vurdere å innføre en miljøavgift for de studentene som skriver ut altfor mange ark, forteller de. Avgiften kan ifølge Elvemo og Saga ligge på rundt 5 øre per papirark. Overskuddet skal gå til en miljøsak. Studenter tenker gjerne at dette er de imot fordi det koster penger. Men det er miljøsiden av dette som er viktig. Poenget med tiltakene er å få folk til å tenke seg om en ekstra gang før de skriver ut, forklarer Elvemo. PAPIRKRØLL: Eivind Saga (t.v.) og Nicolas Elvemo i miljøgruppa i Studenttinget, er lei av å sitte og vente på at NTNU skal redusere papirmengden ved universitetet. 180 tonn mer enn UiB Bakgrunnen for tiltakene er at NTNUs forbruk av papir er enormt. Ferske tall viser at NTNU årlig kaster 180 tonn mer papir enn Universitetet i Bergen (UiB). Tar man hensyn til antall ansatte og studenter, er det mer enn dobbelt så mye. Grunnen til den store forskjellen er trolig at UiB ikke trykker noen form for studieinformasjon, men i stedet gjør alt materiell tilgjengelig på internett. Nicolas Elvemo mener det fra NTNUs side ikke er blitt fokusert nok på miljøsaker. Tosidig utskrift har man snakket om lenge. Realiteten er at det bare er innført ved noen datasaler. Man har altså vedtatt dette, men ikke fulgt det opp. Men én ting er sikkert: Vi må gjøre noe for å redusere papirbruken. Problemstillingen er ikke ny. I

9 NYHETER studenter ønsket Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet å innføre en såkalt miljøledelse ved statlige virksomheter. I 2002 ble det påvist kraftige miljømangler ved NTNU, men først i 2005 ble miljøledelsen opprettet. En viktig del av denne er et utvalg som skal være pådriver for miljøarbeidet ved NTNU. Elvemo mener imidlertid at miljøutvalget ikke bidrar nok. Miljøutvalget får hovedsakelig igangsette tiltak som er økonomisk lønnsomme for NTNU på kort sikt. Ønsker man å sette i gang miljøtiltak som NTNU taper på, er det vanskelig. Det er uansvarlig at man ikke legger til rette for å kunne sette i gang langsiktige tiltak også. Man må løfte blikket og se lengre, mener han. Må være enkelt Leder Erik Lund i miljøutvalget ved NTNU er ikke enig. Han presiserer at utvalget kun er rådgivende, og mener at de godt kan gi råd om ulønnsomme tiltak. Han innrømmer samtidig at det kan være vanskelig å få gjennomslag for slike forslag. Hvordan stiller miljøutvalget seg til å innføre en miljøavgift på papir? Vi har ikke diskutert det ennå. Skal vi innføre en avgift, må systemet være enkelt å administrere. Kan det gjennomføres på en enkel måte, ser jeg ingen ulemper med det. Hvorfor er forbruket av papir så mye større ved NTNU enn ved Universitetet i Bergen? Det har jeg ikke noe godt svar på. Det kan ha noe med typene studier som universitetet tilbyr å gjøre, altså at vi har behov for mer papir. Men så mye? Jeg vet ikke. Jeg kan ikke se for meg noen spesiell grunn til det. Avgifter kan bli aktuelt i år Erik Lund innrømmer at det ikke har vært nok press på å få innført tosidig utskrift som standard ved datasalene, men tror at bedringer er på vei. Vi har fokus på dette. Vi har opparbeidet oss en god oversikt over hva vi produserer av avfall, og det er et godt virkemiddel for oss. Dermed kan vi nemlig sette oss mer konkrete mål for hva som bør forbedres, sier Lund. Også prorektor Astrid Lægreid ved NTNU varsler at miljøtiltak er på vei. Blant annet skal NTNU slutte å trykke studiekatalogen, og heller legge til rette for bruk av nettutgaven. Ledelsen vil diskutere om et tiltak som avgift på papirutskrifter vil bli aktuelt allerede neste semester. At Bergen ligger langt foran oss, viser bare at vi har et betydelig forbedringspotensial. Siden papirforbruket på NTNU er så stort, trenger vi restriksjoner på dette, sier hun. Nicolas Elvemo og Eivind Saga er imidlertid klare på at de ikke ønsker en papiravgift dersom overskuddet går til NTNU. Dersom dette blir en papiravgift til inntekt for NTNU, er vi sterkt imot. Da skal vi gi motsvar fra studentene, lover Saga. Prorektoren er ikke fremmed for at det kan bli snakk om å innføre en miljøavgift hvor inntektene går til en miljøsak. Dette er noe vi skal diskutere i ledelsen. Vi skal ta vår del av ansvaret, sier hun.ud! PAPIRFORBRUK VED NTNU NTNU er det universitetet i Norge som kaster mest papir per student og ansatt. I 2006 kastet en NTNUstudent eller -ansatt i gjennomsnitt 12,3 kilo papir. I Bergen kastet man til sammenligning 6,1 kilo papir det samme året. I motsetning til ved UiO og UiB, betaler studentene ved NTNU ingen avgift per utskrift. Tosidig utskrift og kortlesere er bare innført på noen få skrivere ved NTNU, til tross for at det er anbefalt å innføre slike tiltak. I 2005 ble miljøledelse innført ved NTNU. I den forbindelse opprettet NTNU også et miljøutvalg som er et rådgivende utvalg for rektor i implementeringen av miljøledelsen. For å redusere eget papirforbruk kan du gjøre følgende: Bruke tosidig utskrift, lese dokumentene på dataskjermen, være bevisst på om du har behov for en utskrift og eller om det holder å lagre dokumenter elektronisk. Kilder: Prosjektrapport: «Innføring av miljøledelse ved NTNU», NTNUs nettsider, miljøregnskap for UiB og NTNU for 2006, miljøregnskap for UiO fra 2005.? 5 PÅ STRIPA Synes du NTNU bør innføre en miljøavgift på utskriftspapir? Henning Stokke (20) Forkurs ingeniør (HiST) Nei. Vi betaler da semesteravgift. Jeg trodde deler av denne dekket avgifter til papir? Det finnes andre tiltak som på en bedre måte kan bidra positivt i miljøsaken. Ina Pedersen (21) Bachelor i kjemi Jeg synes det er et positivt miljøtiltak, men det høres dyrt ut. Dessuten bør det ikke bli slik at studentene ikke får skrevet ut det de har behov for. NTNU-avfall øker I 2006 kastet NTNU to hundre tonn mer avfall enn året før. Denne økningen er større enn ved de andre norske universitetene. Økningen kommer til tross for at miljøutvalget ved NTNU det siste året har satt i gang flere tiltak for å redusere avfallsmengden. Ifølge NTNUs miljøregnskap kan økningen delvis skyldes avfall i form av bygningsmateriell. Utover det vet ikke miljøutvalget ved NTNU hva den store økningen skyldes. Miljøutvalget peker Sivasathees Sivagnanasuntharam (24) Kommunikasjonsteknologi (4. år) Tja. Det kommer an på hvor mye det er snakk om. Blir det 5 øre, er det greit. Magne Davidsen (22) Datateknikk (3. år) Det er jeg for. Så lenge det ikke blir altfor dyrt. Jeg synes det er viktig at man ikke skriver ut mer papir enn man trenger. Astrid Williamsen (23) Frie realfagsemner (4. år) Det er bra hvis det får ned papirbruken. Men det bør ikke koste for mye. på at registreringen av ulike typer avfall kan bidra til å konkretisere tiltakene, for på denne måten å redusere avfallsmengden. Vi har konsentrert oss om å rydde unna og etablere nye rutiner for håndtering av farlig avfall, samt å øke laboratoriesikkerheten for studenter og ansatte. Nå vil vi fokusere enda mer på energi- og vannforbruk framover, sier leder Erik Lund for miljøutvalget til Universitetsavisa.UD

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 12 92. ÅRGANG 26. SEPTEMBER - 9. OKTOBER Fattigmannskunst? Sentrum under lupen side 46 LEDER Å omstille seg for fellesskapet 1. desember i år får vi se resultatet

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 1914-2008 - 2008 NR. NR. 14 1 94. 94. ÅRGANG 21. 15. OKTOBER JANUAR - 28. - 3. JANUAR NOVEMBER 8 NTNU i omstridt oljesatsning 18 / presidentvalget i usa 28 / Forskere fortviler

Detaljer

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28

NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER. Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 NR. 11 92. ÅRGANG 12. - 25. SEPTEMBER Hopalong Kristin: Kreativ kvinneforkjemper Portrettet side 28 LEDER Ja til regnbuebarn Uka vi er inne i, skal i Trondheim stå i regnbuens tegn. At Homouka behøves,

Detaljer

flaskehalsen Manglende budsjett-penger til HiST stanser byggeplaner 9: HISSI VENTER PÅ IDRETTSBYGG 42: VARIERENDE SØKERVILJE

flaskehalsen Manglende budsjett-penger til HiST stanser byggeplaner 9: HISSI VENTER PÅ IDRETTSBYGG 42: VARIERENDE SØKERVILJE STUDENTAVISA I TRONDHEIM 6 NR. 14 96. ÅRGANG 19. OKTOBER - 02. NOVEMBER 2010 flaskehalsen Manglende budsjett-penger til HiST stanser byggeplaner 9: HISSI VENTER PÅ IDRETTSBYGG 42: VARIERENDE SØKERVILJE

Detaljer

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse

Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse studentavisa i Trondheim 14/2003 21. oktober - 4. november 2003 88. årgang Omstridt prispåslag fra Samskipnaden På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse Studielånet i boks LEDER Statsbudsjettets

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

En ubehagelig sannhet

En ubehagelig sannhet Bibliotekarene retter blikket mot framtiden. Kultur, side 20-21 Lover mye holder det? Nyhet, side 11-12. En høne å plukke med matbransjen Norges største studentavis årgang 67, utgave 9 www.universitas.no

Detaljer

Større sosiale forskjeller

Større sosiale forskjeller Studentsvindlere lopper Lånekassen for 72 mill. Nyhet, side 7 Forveksla India med Indonesia UiO sendte 1,2 mill. til feil land Nyhet, side 12 Sykepleiereksamen: 44% strøk Nyhet, side 13 Chateau Neuf 200

Detaljer

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus

studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus studentavisa i Trondheim 09/2003 12. august 2003 88. årgang Boligjaktstart Nyfødt reform Brød og sirkus på Samfundet Scener fra et sirkus LEDER INNHOLD 09/2003 Reform er blitt hverdag I høst er ikke kvalitetsreformen

Detaljer

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Eksamen i bleieskift s. 21 16/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 16/2001 Eksamen i bleieskift s. 21 Psykisk syke får ikke forsikring Mistillit mot konsernsjefen Renessanserektoren Ode til eksamensvaktene Fittpreik på scenen INNHOLD

Detaljer

Studielånet på spill SIDE 21

Studielånet på spill SIDE 21 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 2 2004 90. ÅRGANG 27. JANUAR - 10. FEBRUAR Studielånet på spill SIDE 21 Klart for nytt idrettsbygg SIDE 11 Nye mastergrader på HiST SIDE 9 Trondheim filmfestival i 2005 SIDE

Detaljer

Hamideh nektes å studere. PST stoler ikke på NTNU s.6 Burde vært på lesesalen - tvinges til å jobbe s.18

Hamideh nektes å studere. PST stoler ikke på NTNU s.6 Burde vært på lesesalen - tvinges til å jobbe s.18 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 09-100. ÅRGANG 12. AUGUST - 26. AUGUST 2014 Hamideh nektes å studere PST stoler ikke på NTNU s.6 Burde vært på lesesalen - tvinges til å jobbe s.18 Dropper studiepoeng for

Detaljer

Møt folket. På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng. Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7

Møt folket. På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng. Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7 09. OKTOBER- 23. OKTOBER 2012 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 13 98. ÅRGANG Møt folket På innsida av Norges mest utskjelte revolusjonære gjeng side 22 Badekarpadlingen går en usikker framtid i møte side 7

Detaljer

20 Et enkelt regnestykke

20 Et enkelt regnestykke STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR. 14 20 Et enkelt 97. ÅRGANG regnestykke 25. OKTOBER - 08. NOVEMBER 2011 UD Leder Midler til selvtillit De humanistiske fakultetene lever av smulene i utdannings-norge. Nedbygging

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

Solgt for hemmelig sum

Solgt for hemmelig sum Ekspert på alternativ medisin: Vil knekke kiropraktikken «Vi trenger mer forskning på hva som er god formidling» Thea Storøy Elnan, idé- og debattredaktør i Universitas Kultur side 18 og 19 Kommentar side

Detaljer

Når forskere blir aktivister

Når forskere blir aktivister februar 2009 NUMMER 2 ÅRGANG 41 F Med fakkelen i bakhånd Når forskere blir aktivister Politisk aktivisme særpreger ikke akademia i dag. Men Den enkelte jevne forsker saker får fører forskerne ikke partipolitisk

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Nytt fra vestfronten SIDE 34

Nytt fra vestfronten SIDE 34 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 8 90. ÅRGANG 04. MAI - 09.AUGUST Nytt fra vestfronten SIDE 34 Verves for penger SIDE 4 Dragvoll til byen SIDE 23 Posepilten refses SIDE 40 LEDER Et gjenforent utdanningseuropa

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kan bli gransket. Fossilet Ida: Forsker sår tvil om prestisjeprosjekt. Klonene angriper

Kan bli gransket. Fossilet Ida: Forsker sår tvil om prestisjeprosjekt. Klonene angriper «Klonene angriper Drømmen om universitetsstatus vil føre til et dårligere tilbud til laveregradsstudenter. UiO-studenter utvikler roboter som kan klone seg selv. Reportasje, s. 18» Kommentar, side 2 Bendik

Detaljer

Studenter frykter represalier SiOprofilplakat_Universitas_130813_M2.pdf 1 12.08.2013 15:33:30

Studenter frykter represalier SiOprofilplakat_Universitas_130813_M2.pdf 1 12.08.2013 15:33:30 Fikk ikke amme Sex og sirkus Staten må punge ut Saksøker staten etter millionkrav Seriøse stu(de)nt Audition på Norges første stuntskole Kultur side 20 og 21 Nyhet side 11 Nyhet side 10 Men vi er mindre

Detaljer

Frykter livsfarlige leieboliger. Svei av 50 millioner BRANNVESENET SLÅR ALARM: Brøt sammen og brøt av

Frykter livsfarlige leieboliger. Svei av 50 millioner BRANNVESENET SLÅR ALARM: Brøt sammen og brøt av Hvem ville du kalt genetisk svake? Professor Nils Rune Langeland gikk for innvandrere fra Punjab. Jeg kunne skrevet mange andre geografiske navn, sier han. Nyhet, side 7 frykt er «denvårsamme.» Tuva Aune

Detaljer

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 F Nomadene De var unge forskere, drevet av eventyrlyst og ønsket om å fordype seg i egne faglige perspektiver. Men så var det å komme seg hjem igjen. Side 12 17 [annonse]

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer