STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 8. MAI AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2007 NR. 8 93. ÅRGANG 8. MAI - 13. AUGUST. Deler sin kunnskap. Side 34"

Transkript

1 STUDENTAVISA I TRONDHEIM NR ÅRGANG 8. MAI AUGUST Deler sin kunnskap Side 34

2 NYHET REDAKSJON BITCHMASTER Bjørken står Rolig ved Stranden PUPPEGROSSIST Tester Ny Tandem OPPDATERT Evaluerer Teksten på Grøtpakken GRUNDIG Ingen Krise i Asbestberget 7 studieopptak HiST lokker med gratis pc - men bare til jentene 8 Miljø NTNU vil innføre avgift på utskrifter for å få bukt med enorm papirsløsing 12 eksamen NTNU har ikke råd til å leie Trondheim Spektrum som eksamenslokale 13 etisk handel Attac utfordrer Coca-colas dominans på campus FARGERIK Morer Kjip Smed SPEILREFLEKSMESTER Martyren Lånte PENGEINNKREVER Trygg Langing på Pengehaugen DJUPEDALS LÆRLING Anda, Ikke Høna 11 Likestilling Menn tar ikke kvinnelige professorkandidater seriøst 18 Transit Forventer snarlig eldrebølge i Finland 08 JERRY SPRINGER Siv er Frøset og Rå KRONERULLER Aner Mark på Land REPORTASJE BINÆR-KOMMUNIKATOR Alle Båtene Strandet BITCH Sinker Min kaffekopp ORDKUNSTNERE Alle Andre Var Jo Sen, Anlegger Grøntområde i Forstad, Biter Rambukken, Bør Gripes, Siste Novelle, Han Agiterer Markert, Legesvinn, Hele Venner Holder, En Rik Arbeider, Jo Han Kjenner Smerte, Jo Sa Paulus, Knuser Steinfjell, Mareritt Etter Veer, Markens Borettslag, Mater Boyz med Hawken, Mer Te i Skogen, Morer Fisken, Perfekt Most Ris, Sigar er Kvalmt, Siv er Frøset og Rå, Tåler Muldvarp og er Sta PAPANAZIER Assisterer Hamring av Føll, Lenge Daler Pakken, Han Ser Over Haugen, Mange Ber Villkårlig, Merker Vold, På Stranden, Stål Lindrer Storm, Stor Bekk, Stinn av Hatter fra Lidl 26 karriere Uten kart og kompass 30 tiomila Ensam i tät 34 Portrettet Øystein Djupedal 38 utepilstest Pils i skyggenes dal 40 tankespinn Placebobyen MOHAMMED-KARIKATURERERE Arver Sølvskje, Jager Andre Hjem, Jodler Midt Blant Andre, Ni Cola og en Kantarell SIDEPYNTERE Perfekt Svar (nyhet), Karrig og Myrlendt (reportasje), Gi Ris Til Ørnen (kultur), Guling på Berg, Haren er Fredet, Adelig og Ung 26 DO WE CHEAT THEM AND HOW? I Dag Regner Det Tungt, Jakter på Rogalands Sletter, Siemens er Sørgelig, Trygg Langing på Pengehaugen KULTUR SYSTEMFEIL.COM Ansgar Ligger på Johan, Ja til Ovnsbakte Øyer, Mark i Solskinn, Makan til Bjørg, Tomt på Torget PERFEKSJONISTER Alle Store Berges i en Li, Kamika Zun Kill Nazis, Elendig Bustad På Dahls, Ærlig Langer på Land og Haug, Arbeider med Sunn Rygg, Blir Gitt en Bergende Gren OMSLAGSFOTO Mange Ber Villkårlig DIGITAL-TIL-PAPIR-AVDELING Snyting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersamfundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. Under Dusken arbeider etter reglene i Vær Varsomplakaten for god presseskikk. De som føler seg urettmessig rammet av omtale i avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen. 43 MAT Mesterkokk slakter SiT-kantina 44 Filmfestival Frivillige gir Kosmorama det glatte lag 47 Innsynfestivalen Paradoksal pengestøtte fra NTNU 49 Musikk Jazz-gruppa Puma slakter fylkeskommunens kulturpolitikk 52 fotoreportasje Tegneserienatt på Avalon 56 Globetrotting Lån vekk din sofa 43 Det var en gang et glass med kjempeklump. Det er nå borte... Sukk, det var tider...

3 LEDER Ja til papiravgift NTNU kastar 180 tonn meir papir enn Universitetet i Bergen. Kva som er årsaka til dette, er uklart. Men ein treng ikkje å gå på mange datasaler for å finne forlatne utskrifter av forelesingsnotat, øvingsoppgåver og løysingsframlegg. Mykje av dette er materiale som studentane må skrive ut for å studere. Men når dei kan skrive det ut gratis, er det naturleg at dei tek ei utskrift for mykje enn ei for lite. Økonomisk teori seier at når åtferda til ein aktør påfører samfunnet ei påkjenning, skal dette reflekterast i prisen som aktøren må betale for framferda si. Når ein student skriv ut eit ark, er dette ei lita påkjenning for miljøet. Derfor bør studenten betale for denne utskrifta. Kor stor miljøpåkjenninga frå ei utskrift er i kroner og øre, er vanskelegare å avgjere. Å kalkulere dette, er nærmast umogleg, men det betyr ikkje at ein må forkaste prinsippet. Då er det betre å finne ein tilfeldig (men plausibel) pris, og vurdere om den er fornuftig etter kvart. Studenttingsrepresentantane Nicolas Elvemo og Eivind Saga foreslår ein pris på 5 øre per papirark. Å innføre eit kvotesystem er ein betre idé. Det gjer det enklare å kome fram til ein fornuftig pris på papirutskriftene. Er papirforbruk framleis eit problem, er tilbodet for godt og ei prisauke på sin plass. Ein annan føremon med eit kvotesystem er at ein kan prisdifferensiere kvotene. På denne måten kan ein gjere det rimeleg for studentane å ta dei naudsynte utskriftene, samstundes som ein straffar dei som sløsar. Det er ikkje urimeleg at utskrift nr. 200 koster meir enn utskrift nr Eit slikt system burde heller ikkje vere for vanskeleg å administrere: Har du utskrifter att på kvota di, får du skrive ut. Viss ikkje, må du punge ut for ei ny kvote eller lese på skjerm. All regulering kan då skje gjennom prissettinga på kvotene. Det store argumentet mot ei papiravgift er at den vil ramme studentane økonomisk, og denne gruppa har ikkje altfor god råd frå før av. Ei høg papiravgift kan føre til at studentar ikkje får skrive ut alt materialet dei treng i studiene sine. Men at det på somme område er synd på studentane, må ikkje bli ei unnskulding for at dei ikkje skal rydde opp i dei mindre heldige vanane sine. God sommar Dette er semesterets siste utgåve av Under Dusken. Vi ønskjer våre lesarar takk for følgjet så langt og er tilbake med ei ny utgåve 14. august. Til då, lukke til på eksamen og god sommar! Hvor er femifagfokuset? KOMMENTAR JONAS PAULSEN Nyhetsjournalist Det har ikke manglet på lovord etter at søkertallene til universiteter og høyskoler ble offentliggjort i slutten av april. Det meldes at jentene kaster seg over teknologiog realfagene. Blant annet kan man lese at «i år faller de siste mannsbastionene i sivilingeniørstudiene». Denne trenden kommer etter at universitetene og høyskolene i Norge det siste tiåret har satt inn en sjarmoffensiv for å rekruttere jenter til de klassiske mannsdominerte studiene. Vel og bra, men ett spørsmål melder seg. Har man glemt rekruttering av gutter til jentefagene? Fortsatt er det slik at menn og kvinner ofte velger kjønnstypisk når de bestemmer seg for utdanning. Nå er trenden altså i ferd med å snu. I alle fall for kvinner. For en generasjon siden var endre dette. det kjønn som avgjorde om du tok utdanning eller ikke. I dag har den økende individualiseringen frigjort oss fra slike tradisjoner. Dagens kvinner har bedre karakterer, lavere strykprosent og høyere utdanning enn menn. Søkertallene til HiST i år viser at kvinnene ikke bare velger ingeniørstudiene, men også helsefag. Hele 687 kvinner søkte seg for eksempel til vernepleierutdanningen. Samtidig søkte ikke mer enn 99 gutter den samme linjen. Det er kanskje ikke så overraskende, men for tre år siden var det 25 prosent flere gutter som søkte. Faktisk har samtlige helsefag ved HiST de Illustrasjon: Jan Andre Granheim I kampen mot mannsdominerte studier, kommer konservative holdninger til syne. tre siste årene opplevd en reduksjon i antall mannlige søkere. Menn velger bort kvinnestudiene. Likevel gjøres det ingen innsats for å endre dette. I denne utgaven av Under Dusken kan man lese om et rekrutteringsinitiativ på HiST, hvor det deles ut gratis bærbare pc-er til jenter som søker elektroog datateknologi. Ved NTNU har blant annet «jenter og data» og jentedagen for sivilingeniør- og realfagstudier vært viktige for jenterekruttering til slike fag. Samtidig finnes det ingen tilsvarende kampanjer for rekruttering av menn til jentestudiene. Dessverre er det altså slik at de gamle stereotypiene henger igjen. Ideer som «jenter må hjelpes» og «gutter klarer seg selv» viser seg å fortsatt være gjeldende i dagens utdanningshverdag. Derfor er det på høy tid å tenke nytt. De fleste er enige i målet om at kjønn ikke skal avgjøre hvilken utdanning man velger. Det må imidlertid gjelde for begge kjønn. All erfaring viser at rekrutteringsk a m p a n j e r velger bort kvinnestudiene. ʻʻMenn Likevel gjøres det ingen innsats for å er hensiktsm e s s i g e. Dersom man ønsker å fjerne de kjønnstypiske valgene i høyere utdanning, må man sørge for å sette i gang rekrutteringskampanjer også rettet mot menn. Selv om tradisjonelle forestillinger om hva som er kvinnelig og mannlig blir mer flytende, må man ikke glemme å utnytte egenskaper som er knyttet til kjønn. Ved å fokusere på forskning og nyskaping i tillegg til dagens veldige fokus på omsorg, kan man forhåpentligvis trekke flere menn til de kvinnedominerte studiene. Guttefagene er heldigvis i ferd med å forsvinne. Men vi har ennå langt igjen når det gjelder jentefagene.

4 SIDEN SIST 8. mai august 2007 Mer rot i Bergen Det er blitt stilt mistillitsforslag mot styret ved studentkulturhuset Kvarteret i Bergen, skriver studentavisen Studvest. Forslaget, som ble stilt av en tidligere aktiv student ved Kvarteret, tar til orde for at styret ikke har representert «den generalforsamling som har valgt dem og de prinsipper som ligger til grunn for å være demokratisk valgt». Leder for Kvarterstyret, Iselin Høle, er ikke overrasket over at forslaget kommer på dette tidspunktet. Hun tror bakgrunnen for forslaget er uenighet i de endringene som skjer i forbindelse med flytting og bygging av et nytt bygg. Det finnes ulike mål. Jeg kan i grunnen forstå at mistillitsforslaget kommer nå. Kvarteret har vært drevet veldig likt i tolv år, men nå skjer det svært mange endringer. At folk reagerer på det er ikke så rart. Saken behandles på en generalforsamling 13. mai.ud Bachelor i medisin Medisinutdanningen i Tromsø skal moderniseres, melder studentavisen Utropia. Bakgunnen for denne prosessen er at hovedprinsippene for dagens studier ble vedtatt i Ettersom vi tror verden har forandret seg siden da, kan man ikke ta for gitt at disse er like relevante i dag, sier dekan Toralf Hasfold ved det medisinske fakultetet i Tromsø. Dekanen åpner for en modell der medisinutdanningen følger inndeling i bachelor- og mastergrad. Dagens ordning gjør at studentene risikerer å følge hele utdanningsløpet for så å stryke sisteåret. Kompetansen man har opparbeidet seg blir da ikke registert. Om man innfører en bachelor, kan studentene velge om de vil gå videre med legestudiet eller om de vil ta master i andre helserelaterte fag, mener Hasfold.UD DETTE HAR HENDT Dyster Digernes til NTNU har økt med 1,7 prosent fra i fjor. Antallet kvinnelige søkere til teknologiutdanninger har økt med 23 prosent i forhold til i fjor, og de siste sju årene har NTNU fått neste 80 prosent flere kvinnelige søkere til sivilingeniørstudiene. (Se også kommentar side 3 og sak side 20.) er post.doc i biomedisinsk optikk ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Valgoppslutningen ble på 12 prosent, og bare 5 personer dukket opp på et valgmøte på Gløshaugen i forkant av valget. På valgmøtet på Dragvoll var en fotograf fra Universitetsavisa den eneste tilhøreren. (Se også side 16.) Obiora-saken henlagt NTNU-rektor Torbjørn Digernes uttrykte i forrige lørdags utgave av Adresseavisen bekymring over at universitetet ikke makter å tiltrekke seg de faglig dyktigste kandidatene til vitenskapelige stillinger. Grunnen er at det private næringslivet kan tilby mye bedre lønnsbetingelser enn NTNU. Flere professorater ved NTNU står ledig, og det har vist seg spesielt vanskelig å rekruttere kompetanse til de teknologiske stillingene ved universitetet. Verdalinger vant Verdalsbedriften Securo vant TAKE OFF-prisen på seminaret Innovator 07. Bedriften står bak produktet Firebreather, som er brannsikre lufteventiler. Ventilene slipper gjennom luft, men hindrer gjennomtrenging av flammer, varme og gnister med øyeblikkelig virkning i tilfelle brann, opplyser Universitetsavisa. NTNU er pop Samordna opptak har offentligjort årets søkerstatistikk. Tallene viser at søkingen IME fikk kvalitetspris Kunnskapsdepartementets kvalitetspris gikk i år til Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME), skriver Universitetsavisa. Sammen med realfagsfakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo fikk IME-fakultetet prisen for prosjektet Tidsfrist på mastergrad. Prosjektet har ført til at gjennomføringsgraden på NTNUs toårige masterstudier i matematikk, statistikk og informatikk har økt med vel 20 prosentpoeng. Prisen er på en halv million kroner som vinnerne deler mellom seg. Gløsere til styrebordet Studentene valgte Eivind Saga og Marte Sendstad som sine representanter i NTNU-styret for 2007/08. Saga studerer ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, mens Sendstad studerer biologi. 9,6 prosent av NTNUstudentene deltok i valget. I valget av representant for midlertidig vitenskaplig ansatte ble Lise Lyngsnes Randeberg vinneren med 59 vektede stemmer. Hun Milliardoverhaling av NTNU Prosjektgruppen for NTNUs campusutvikling la fram forslaget om å bruke en milliard på å oppgradere og modernisere campusene ved Gløshaugen og Dragvoll. Prosjektet skal finansieres ved å selge deler av NTNUs eiendommer på Dragvoll. NTNU vil ta stilling til forslaget på styremøtet 9. mai. (Se også side 17.) NTNU er pop Samordna opptak har offentligjort årets søkerstatistikk. Tallene viser at søkningen til NTNU har økt med 1,7 prosent fra i fjor. Antallet kvinnelige søkere til teknologiutdanninger har økt med 23 prosent i forhold til i fjor, og de siste sju årene har NTNU fått neste 80 prosent flere kvinnelige søkere til sivilingeniørstudiene. (Se også kommentar side 3 og sak side 20.) Saken mot de fire politimennene som har vært etterforsket i forbindelse med dødsfallet til Eugene Ejike Obiora, ble henlagt. Norsk-nigerianske Obiora (48) ble pågrepet av politiet på Sentrum servicekontor på Nedre Elvehavn 7. september i fjor. En av politimennene tok halsgrep på Obiora da han motsatte seg arrestasjon, og like etter døde han. I konklusjonen fra Spesialenheten for politisaker heter det at Obiora døde som følge av kvelning på grunn av surstoffmangel. Det skyldes press mot hals og mageleie, men også at Obiora gjorde motstand da han ble pågrepet. Musikerkollektivet Samvirkelaget har blitt kritisert for å offentliggjøre navnet på politimannen som tok halsgrep på Obiora i låten «Stopp volden». (Les også kommentar side 42.) VT-Sebastian gjenvalgt Sittende leder i Velferdstinget (VT), Sebastian Eidem, ble valgt til en ny periode i vervet. Eidem har bare sittet i et halvt år, og ønsket fornyet tillit til å fortsette prosjektene sine. Et av dem er «den sunne student»; Eidem ønsker at sunn mat i SiTs kiosker og kantiner skal ha samme pris som den usunne. Sittende nestleder, Ingjerd Lindeland, stilte som motkandidat i ledervalget, men ble i stedet gjenvalgt som nestleder.

5 SIDEN SIST Fretex vil nå flere studenter Bruktkjeden tar i bruk nye metoder for å tiltrekke seg den yngre generasjon. GJENBRUK TEKST: MARTE BOYE HAAKONSEN FOTO: STÅLE LIND STORVIK Studenter er ikke den største kundegruppen vår samlet sett, men de er likevel svært viktige for oss. Vi vil øke bevisstheten blant studenter og unge rundt hva Fretex har å tilby, forteller daglig leder Ranveig Pedersen for Fretex på Hegstadmyra. Derfor ønsket kjeden å være oppdragsgiver i NTNUs prosjektfag Eksperter i Team (EiT). Resultatet ble gruppen «Så et kreativt frø». Vi ville lage en kampanje som fikk studenter til å få opp øynene for Fretex og alt man kan finne der. Med kampanjen ønsker vi å heve statusen på gjenbruk av klær blant unge mennesker, forklarer masterstudentene Åse Marte Olsen og Line Tragethon. Sammen med to andre gruppemedlemmer har de samlet inn klær på Dragvoll med påfølgende salg. Gata på Dragvoll fungerte som shoppingarena. Innsamlingsboks på Dragvoll Det er spesielt på giversiden at Fretex ønsker å nå ut til flere studenter, fordi dette medfører en vinn-vinn-situasjon. Vi vet at det ligger mye klær i skapene rundt omkring som ender opp med å bli kastet. Hvis vi får samlet inn mer tar vi et positivt grep med hensyn til miljøet, samtidig som at vi får enda Hører ikke på alarmen I fjor rykket brannvesenet i Oslo ut 199 ganger til studentboliger uten at det brant. Nå fryktes det for brannsikkerheten ved studentboligene, etter at flere studenter sier at de ikke går ut når alarmen går, melder Universitas. Bjørn Finstad ved Smestad brannstasjon bekrefter at det ofte er snakk om falske brannalarmer når de rykker ut, men formaner studentene om å uansett gå ut når alarmen går. Vi møter ofte beboere i gangene eller på rommene når vi ankommer, så her har de ansvarlige ved studentbyene en jobb å gjøre. Selv om også vi har i bakhodet at det BILDETEKST: Bildetekst bedre utvalg for ungdom i våre butikker, sier Pedersen. Masterstudentene tror den manglende givergleden rett og slett skyldes at mange studenter ikke vet hvor innsamlingsboksene befinner seg. Innsamlingen må gjøres så lett som mulig, og vi har foreslått å få opp en boks her på Dragvoll, forteller Olsen. Markedssjef Steinar Lium for Fretex Hegstadmyra, er positiv til ideen. Dette vil vi følge opp. Vi vil ta kontakt med grunneierne for å høre om vi får tillatelse, og dersom vi får det, blir det innsamlingsboks på Dragvoll, sier han. Denne avgjørelsen blir tatt av de tillitsvalgte fra Dragvolls to fakulteter, men de kan foreløpig ikke si om dette blir en realitet. nok bare er en pizza som er glemt i ovnen, tar vi hver alarm seriøst, sier han. Direktør Tom Olstad i Studentboligene, sier at de kontinuerlig jobber med å få ned de unødige brannutrykningene. Et forslag er å installere såkalte «angreknapper» i studentboligene. Om beboerne som har utløst alarmen ser at brannutrykning ikke er nødvendig, kan de trykke på en knapp som hindrer brannvesenet i å komme. Fungerer dette bra, vil vi vurdere å installere angreknapper ved flere studentboliger, sier Olstad.UD MiniMARKED: Gata på Dragvoll fungerte som shoppingarena i forrige uke. Fretex må sende inn en søknad før vi kan ta stilling til dette. Deretter kan utvalget vurdere dette i forhold til reglementet, sier fakultetstillitsrepresentant Vegard Austmo for Det historisk-filosofiske fakultet (HF). Trendy med second-hand Selv om studenter ikke er Fretex største kundegruppe samlet sett, er de den største kundegruppen i noen enkeltbutikker. Fretex på Merkur-senteret er blant de mer populære butikkene for unge mennesker. Daglig leder Pedersen tror oppfatningen av å handle secondhand har endret seg. Moten har forandret seg og det er blitt mer trendy å kjøpe second-hand. Nå er det ikke lenger om å gjøre å følge den sterke strømmen, men å ha en individuell klesstil, sier hun.ud UD FOR 75 år siden Sensasjon Vi pleide før i tiden under studenteruka å gi ut en parodiavis. De siste år har det vært umulig å få istand en sådan, og en meget vektig grunn til dette er at det har vist seg uhyre vanskelig å lage noe bedre enn det dagspressen fra dag til annen presterer rent ufrivillig. (...) Disse vil for mange tross sin dysterhet ikke være uten en viss komikk som har en tilbøielighet til å forvrenge beretningens helhetsinntrykk, så en kommer til å stå i et skrikende misforhold til sin årsak. 25 år siden Trondhjemsrocken våkner til live Vokalist Prepple, forresten en av landets ledende karate-utøvere i sin klasse, lukker øynene og synger som om det gjelder livet. Det har han kanskje også grunn til. Det betyr noe, det han synger om. For Wannskrækk lager gode tekster stort sett med sint, anti-autoritært innhold. Wannskrækk er på mange måter typiske representanter for sin generasjon. 10 År siden Den evinnelige datamaskinen Et prosjekt i noenlunde samme lei har fått nokså stor oppmerksomhet, TrådGløsprosjektet. Ved hjelp av et spesielt kort og en sender, har studentene kunnet logge seg trådløst på internett. Dermed har de kunnet sitte i kantina over en kopp kaffe mens de har diskutert en oppgave med veileder via e-post. TrådGløs er kanskje også løsninga for Dragvoll.

6 Tapir Uttrykk / Foto: Kim Ramberghaug Ja, så må dere huske at det skal være ramme rundt annonsene da. 0,5 tjukk. Hybel 1690,- Lever du billig har du råd til litt mer.

7 NYHETER Lokker med gratis laptop Hvis du begynner på elektro- og datateknologi ved HiST får du en gratis bærbar pc. Men bare hvis du er jente. LIKESTILLING TEKST: SIVERT FRØSETH ROSSING FOTO: STINA ÅSHILDSDATTER GROLID HiST skal ha ros for at de prøver å skape likestilling, men dette er helt feil måte å lokke studenter på. Jeg er veldig skeptisk, sier elektrostudent Aleksander Uthus. Han sitter også i Studentparlamentet ved HiST, men presiserer at han uttaler seg som student. Uthus mener en slik kampanje er det motsatte av likestilling. Dessuten tror han ikke den vil gagne elektrostudiet. Vi vil ikke ha studenter som blir lokket av slike kampanjer. Vi vil ha de som er motiverte til å studere elektro. Pengene som blir brukt på pc-ene kommer fra høyskolens likestillingspott. Elektrostudenten mener det må finnes andre formål det hadde vært mer fornuftig å bruke midlene på. Desperat etter jenter Dekan Sissel Ravnsborg ved Avdeling for teknologi ved HiST, forklarer laptoptilbudet med fire faktorer. Elektrostudiet passer like bra for jenter som for gutter. Med flere jenter får studiet et bedre miljø. Industrien trenger flere jenter, og søkertallene våre er for lave. Hun forteller at de alltid har forsøkt å trekke til seg jenter, men med dårlig uttelling. Guttene har en fordel fordi alle rundt dem oppfordrer til teknologistudier. Jentene er intellektuelt i stand til å studere hos oss, men får ikke dytten fra tanter, onkler og gutten i gata. Ravnsborg innser at tilbudet er en slags diskriminering, men mener at målet helliger middelet. Dessuten mener hun at guttene ikke går glipp av noe, fordi de uansett ikke ville fått en pc. Dekanen frykter ikke misbruk av kampanjen. Jeg tror ikke at noen som egentlig burde blitt sykepleiere søker elektro bare for å få en gratis bærbar pc. Det som SKEPTISK: Aleksander Uthus tror ikke gratis laptop til kvinnelige søkere er den rette løsningen for å rette opp i skjev kjønnsfordeling. skjer er heller at de som vurderer å søke får et ekstra insentiv, tror hun. I årets førsteklasse på elektro- og datateknologi er det én jente. Ifølge Ravnsborg viser søkertallene for neste årskull at 17 jenter har søkt seg til studiet. Verre å gi jentene penger I 2005 gjennomførte Høgskolen i Buskerud et lignende tiltak, da de innførte et reise- og utdanningsstipend på kroner til jenter som tok teknologiutdanning. Dette tilfellet ble klaget inn til det som da het Likestillingsombudet, men klagen ble ikke tatt til følge. Klagenemndas vedtak fokuserte på at den skjeve kjønnsfordelingen åpnet for «å prøve ut nye og omdiskuterte virkemidler med sikte på å oppnå bedre kjønnsbalanse». HiST har ikke undersøkt om gratis laptop er på kant med loven, men Sissel Ravnsborg mener deres tilfelle ligner på det i Buskerud. Å gi dem penger er mye «verre» enn å gi dem en laptop, fordi laptopen kan brukes i direkte utdanningssammenheng, sier hun. Positiv særbehandling Tone R. Bjellaanes jobber i juridisk avdeling ved Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun forteller at de ikke kan ta stilling til en sak som den ved HiST med mindre de får inn en klage. Likevel kan hun uttale seg på generelt grunnlag. Likestillingsloven åpner i større grad for positiv særbehandling av det ene kjønn når saken gjelder forhold utenfor arbeidslivet, sier hun. Det vil si at tiltak som det HiST nå gjennomfører, kan godkjennes så lenge det egner seg til å fremme likestilling. Tiltakene kan likevel ikke være uforholdsmessige, noe som blant annet betyr at gutter ikke kan bli fratatt et gode. Hvis situasjonen hadde vært omvendt, altså at gutter hadde fått en tilsvarende fordel, hadde situasjonen vært noe annerledes. Dette er fordi likestillingsloven spesifikt sier at man skal bedre kvinners stilling. Vi mener likevel det burde gå an å gi gutter som søker jentedominerte utdanninger fordeler, fordi det kan bidra til en bedre kjønnsdeling i arbeidsmarkedet, avslutter Bjellaanes.UD 7

8 NYHETER 8. mai august 2007 Vil innføre papiravgift for NTNUs papirforbruk er enormt. Nå kan en miljøavgift på utskrifter bli aktuelt allerede neste semester. MILJØ TEKST: JONAS PAULSEN FOTO: STÅLE LIND STORVIK Det finnes studenter som skriver ut lange Powerpoint-presentasjoner med en slide per side. Det er slike ting vi må ta tak i, sier Nicolas Elvemo. Han sitter i miljøgruppa i Studenttinget ved NTNU, og sammen med studenttingsrepresentant Eivind Saga ønsker han blant annet å iverksette tiltak for å få bukt med papirsløsingen på NTNU. De har flere forslag som skal bidra til dette. I første omgang ønsker vi å få innført tosidig utskrift som standardinnstilling på datasaler, og kortlesere ved hver printer. Når dét er gjort, vil vi at man skal vurdere å innføre en miljøavgift for de studentene som skriver ut altfor mange ark, forteller de. Avgiften kan ifølge Elvemo og Saga ligge på rundt 5 øre per papirark. Overskuddet skal gå til en miljøsak. Studenter tenker gjerne at dette er de imot fordi det koster penger. Men det er miljøsiden av dette som er viktig. Poenget med tiltakene er å få folk til å tenke seg om en ekstra gang før de skriver ut, forklarer Elvemo. PAPIRKRØLL: Eivind Saga (t.v.) og Nicolas Elvemo i miljøgruppa i Studenttinget, er lei av å sitte og vente på at NTNU skal redusere papirmengden ved universitetet. 180 tonn mer enn UiB Bakgrunnen for tiltakene er at NTNUs forbruk av papir er enormt. Ferske tall viser at NTNU årlig kaster 180 tonn mer papir enn Universitetet i Bergen (UiB). Tar man hensyn til antall ansatte og studenter, er det mer enn dobbelt så mye. Grunnen til den store forskjellen er trolig at UiB ikke trykker noen form for studieinformasjon, men i stedet gjør alt materiell tilgjengelig på internett. Nicolas Elvemo mener det fra NTNUs side ikke er blitt fokusert nok på miljøsaker. Tosidig utskrift har man snakket om lenge. Realiteten er at det bare er innført ved noen datasaler. Man har altså vedtatt dette, men ikke fulgt det opp. Men én ting er sikkert: Vi må gjøre noe for å redusere papirbruken. Problemstillingen er ikke ny. I

9 NYHETER studenter ønsket Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet å innføre en såkalt miljøledelse ved statlige virksomheter. I 2002 ble det påvist kraftige miljømangler ved NTNU, men først i 2005 ble miljøledelsen opprettet. En viktig del av denne er et utvalg som skal være pådriver for miljøarbeidet ved NTNU. Elvemo mener imidlertid at miljøutvalget ikke bidrar nok. Miljøutvalget får hovedsakelig igangsette tiltak som er økonomisk lønnsomme for NTNU på kort sikt. Ønsker man å sette i gang miljøtiltak som NTNU taper på, er det vanskelig. Det er uansvarlig at man ikke legger til rette for å kunne sette i gang langsiktige tiltak også. Man må løfte blikket og se lengre, mener han. Må være enkelt Leder Erik Lund i miljøutvalget ved NTNU er ikke enig. Han presiserer at utvalget kun er rådgivende, og mener at de godt kan gi råd om ulønnsomme tiltak. Han innrømmer samtidig at det kan være vanskelig å få gjennomslag for slike forslag. Hvordan stiller miljøutvalget seg til å innføre en miljøavgift på papir? Vi har ikke diskutert det ennå. Skal vi innføre en avgift, må systemet være enkelt å administrere. Kan det gjennomføres på en enkel måte, ser jeg ingen ulemper med det. Hvorfor er forbruket av papir så mye større ved NTNU enn ved Universitetet i Bergen? Det har jeg ikke noe godt svar på. Det kan ha noe med typene studier som universitetet tilbyr å gjøre, altså at vi har behov for mer papir. Men så mye? Jeg vet ikke. Jeg kan ikke se for meg noen spesiell grunn til det. Avgifter kan bli aktuelt i år Erik Lund innrømmer at det ikke har vært nok press på å få innført tosidig utskrift som standard ved datasalene, men tror at bedringer er på vei. Vi har fokus på dette. Vi har opparbeidet oss en god oversikt over hva vi produserer av avfall, og det er et godt virkemiddel for oss. Dermed kan vi nemlig sette oss mer konkrete mål for hva som bør forbedres, sier Lund. Også prorektor Astrid Lægreid ved NTNU varsler at miljøtiltak er på vei. Blant annet skal NTNU slutte å trykke studiekatalogen, og heller legge til rette for bruk av nettutgaven. Ledelsen vil diskutere om et tiltak som avgift på papirutskrifter vil bli aktuelt allerede neste semester. At Bergen ligger langt foran oss, viser bare at vi har et betydelig forbedringspotensial. Siden papirforbruket på NTNU er så stort, trenger vi restriksjoner på dette, sier hun. Nicolas Elvemo og Eivind Saga er imidlertid klare på at de ikke ønsker en papiravgift dersom overskuddet går til NTNU. Dersom dette blir en papiravgift til inntekt for NTNU, er vi sterkt imot. Da skal vi gi motsvar fra studentene, lover Saga. Prorektoren er ikke fremmed for at det kan bli snakk om å innføre en miljøavgift hvor inntektene går til en miljøsak. Dette er noe vi skal diskutere i ledelsen. Vi skal ta vår del av ansvaret, sier hun.ud! PAPIRFORBRUK VED NTNU NTNU er det universitetet i Norge som kaster mest papir per student og ansatt. I 2006 kastet en NTNUstudent eller -ansatt i gjennomsnitt 12,3 kilo papir. I Bergen kastet man til sammenligning 6,1 kilo papir det samme året. I motsetning til ved UiO og UiB, betaler studentene ved NTNU ingen avgift per utskrift. Tosidig utskrift og kortlesere er bare innført på noen få skrivere ved NTNU, til tross for at det er anbefalt å innføre slike tiltak. I 2005 ble miljøledelse innført ved NTNU. I den forbindelse opprettet NTNU også et miljøutvalg som er et rådgivende utvalg for rektor i implementeringen av miljøledelsen. For å redusere eget papirforbruk kan du gjøre følgende: Bruke tosidig utskrift, lese dokumentene på dataskjermen, være bevisst på om du har behov for en utskrift og eller om det holder å lagre dokumenter elektronisk. Kilder: Prosjektrapport: «Innføring av miljøledelse ved NTNU», NTNUs nettsider, miljøregnskap for UiB og NTNU for 2006, miljøregnskap for UiO fra 2005.? 5 PÅ STRIPA Synes du NTNU bør innføre en miljøavgift på utskriftspapir? Henning Stokke (20) Forkurs ingeniør (HiST) Nei. Vi betaler da semesteravgift. Jeg trodde deler av denne dekket avgifter til papir? Det finnes andre tiltak som på en bedre måte kan bidra positivt i miljøsaken. Ina Pedersen (21) Bachelor i kjemi Jeg synes det er et positivt miljøtiltak, men det høres dyrt ut. Dessuten bør det ikke bli slik at studentene ikke får skrevet ut det de har behov for. NTNU-avfall øker I 2006 kastet NTNU to hundre tonn mer avfall enn året før. Denne økningen er større enn ved de andre norske universitetene. Økningen kommer til tross for at miljøutvalget ved NTNU det siste året har satt i gang flere tiltak for å redusere avfallsmengden. Ifølge NTNUs miljøregnskap kan økningen delvis skyldes avfall i form av bygningsmateriell. Utover det vet ikke miljøutvalget ved NTNU hva den store økningen skyldes. Miljøutvalget peker Sivasathees Sivagnanasuntharam (24) Kommunikasjonsteknologi (4. år) Tja. Det kommer an på hvor mye det er snakk om. Blir det 5 øre, er det greit. Magne Davidsen (22) Datateknikk (3. år) Det er jeg for. Så lenge det ikke blir altfor dyrt. Jeg synes det er viktig at man ikke skriver ut mer papir enn man trenger. Astrid Williamsen (23) Frie realfagsemner (4. år) Det er bra hvis det får ned papirbruken. Men det bør ikke koste for mye. på at registreringen av ulike typer avfall kan bidra til å konkretisere tiltakene, for på denne måten å redusere avfallsmengden. Vi har konsentrert oss om å rydde unna og etablere nye rutiner for håndtering av farlig avfall, samt å øke laboratoriesikkerheten for studenter og ansatte. Nå vil vi fokusere enda mer på energi- og vannforbruk framover, sier leder Erik Lund for miljøutvalget til Universitetsavisa.UD

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Presentasjon på Forskerforbundets landsmøte 14. oktober 2008 Seniorforsker Taran Thune, NIFU STEP Prosjektets formål I følge lov om likestilling skal begge

Detaljer

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004 Det humanistiske fakultet, UiTø: Likestillingsplan 2005 2010 1. Universitetet i Tromsø DET HUMANISTISKE FAKULTET LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø 2005 2010 Vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Utvalg Spørreskjemaet ble sendt til mer enn 4648 e-postadresser til ansatte ved NTNU. E-postadressene samlet vi inn ved å bruke NTNUs egen hjemmeside.

Detaljer

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene

Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene 1 Absolutt/relativ problematikken: To scenarioer med utgangspunkt i hver av forutsetningene Bjørn Torger Stokke Leder, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Dekan for sivilingeniørutdanningen, NTNU Kort

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for finans og samfunnsøkonomi 2008 2010 Utført av ECONnect i samarbeid med institutt for samfunnsøkonomi Innledning: ECONnect har i begynnelsen av 2011 utført en undersøkelse i samarbeid

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO 21.03.2014 Hva sier en topptung karakterfordeling om lærestedet?

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Sammendrag av sak og uttalelse

Sammendrag av sak og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/2419 24.09.2013 Sammendrag av sak og uttalelse Saksnummer: 12/2419 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 4 Dato for uttalelse: 29.08.2013 MannsForum klaget inn Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen?

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? 1 Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? Torbjørn Digernes rektor NTNU Presentert på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 6. november 2007 2 Universitetene møter utfordringen

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 «Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 For å forhindre frafall er faglig støtte prosjektets viktigste tiltak. Høsten 2013 startet 118 jenter i første studieår på studieretningene

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Likestillingskofferten. for barnehager. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Likestillingskofferten for barnehager PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 1 Likestillingskofferten for barnehager INNHOLDSFORTEGNELSE: Bakgrunn side 5 Nasjonale og regionale styringsdokumenter side 7 Hvordan

Detaljer

Velkommen som student i

Velkommen som student i Velkommen som student i samfunnsøkonomi Bachelor i samfunnsøkonomi Årsstudie i samfunnsøkonomi Instituttleder Gunnar Bårdsen Program 09:15 09:40 Om samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomistudiet og jobbmuligheter

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir

NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir NTNU O-sak 17/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Svandis Benediktsdottir N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjenoppstartstipend for

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning

Politisk dokument Frafall i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Frafall i høyere utdanning «NSO krever generell bedring av studentøkonomien for å redusere

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Som kjent sitter redaktøren for Under Dusken i stillingen ett år av gangen, med Styret må dermed

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. Anonymisert versjon Ombudets uttalelse Sak: 08/716 Lovandvendelse: likestillingsloven 3. Konklusjon: Brudd Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. X mener at det

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014

LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 LSUs forslag til handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2010-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen Trondheim, 17.4.2011 Om Velferdstinget i Trondheim Velferdstinget i Trondheim representerer de om lag 30 000 studentene på utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim, og

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011

Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim. April 2011 Dekningsgrad, holdning og forbedringspotensiale blant studentene i Trondheim April 0 Svar fordelt på studiested: NTNU Gløshaugen: NTNU Dragvoll: NTNU annet: HiST: BI: Uspesifisert: Total: Undersøkelsen

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation 1. Bakgrunn Norges Forskningsråd gjennomførte i 2006-2007 en evaluering

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Skriftserien nr 6/2011 1. INNLEDNING Forskerforbundets Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia ble

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Utvalg Spørreskjemaet ble sendt til mer enn 4648 e-postadresser til ansatte ved NTNU. E-postadressene samlet vi inn ved å bruke NTNUs egen hjemmeside.

Detaljer

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.05.2015. SAM3016 Sosialkunnskap. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Ditt lokale intervjuernummer Postnummer (zipcode)

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3

Rektor, viserektorer og direktør 4 Dekan 2 2 Instituttleder 7 5 Andre ledere på fellesnivå 3 3 Handlingsplan for likestilling ved Høgskolen i Telemark 2013-2014 Innledning Høgskolen i Telemark (HiT) er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

LIKESTILLING I BARNEHAGEN!

LIKESTILLING I BARNEHAGEN! LIKESTILLING I BARNEHAGEN! - ET VIDEOPROSJEKT I SAGATUN BARNEHAGE 2010 - HVORDAN HENVENDER VI OSS TIL GUTTER OG JENTER? ER VI LIKE TOLERANTE OVENFOR BEGGE KJØNN? INNLEDNING: Prosjektet tar utgangspunkt

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 NT Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi KANDIDATENE ER Per-Dimitri B. Sønderland, Eirik D. Neerland og Haakon Hammarbeck studenttinget.no/stem Antall som skal

Detaljer

Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU Årsmelding for DION mai 2005- mai 2006 Dette var året da DION fylte 10 år, den første representanten for midlertidige ansatte fikk sin debut i NTNU-styret, og den viktige diskusjonen hva ønsker vi DION

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015

Asker videregående skole. Skriftlig eksamen 2015 Skriftlig eksamen 2015 Trekk til eksamen Med unntak for norsk hovedmål er det tilfeldig trekk til eksamen både skriftlig og muntlig. Eksamensplanen fra UDIR legger føringer ved at noen fag har eksamen

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.10.11 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann

Detaljer

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Oppdrag/mandat Hvorfor klarer ikke Norge å få opp kvinneandelen i Forsvaret? Problemstillinger 1. Hva er kvinners opplevelser og erfaringer med

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT)

JULEBREV FRA TENK. Hva har skjedd i det siste? BEDRIFTS- OG SOSIALKVELD MED KRIPOS (21. OKT) JULEBREV FRA TENK Hva har skjedd i det siste? I dette siste nyhetsbrevet for 2009 fra oss i TENK kan du lese om hva vi har tenkt på og drevet med i oktober, november og desember. God lesning! BEDRIFTS-

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer