SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim april, 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014"

Transkript

1 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim april, 2014

2 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen, og vi i sentralledelsen er stolte av å invitere dere hit. Vi har jobbet lenge med arrangementet for å legge alt til rette for at dere skal ha en flott helg, her i Trondheim. Ettersom vi kun samles alle sammen under Nasjonalt Styreforum og her på landsmøtet, er det hyggelig å se dere alle igjen. Da dette arrangementet på en måte markerer slutten på vår periode i sentralledelsen, så ønsker vi å takke for oss og samarbeidet vi har hatt med dere på lokalavdelingene. Dere er BIS sine hverdagshelter, og det har vært en ære å få jobbe med dere i året 2013/2014. Vi vil og gjerne benytte anledningen til å ønske BIS og det nye styret som blir valgt inn lykke til videre. Med vennlig hilsen BIS Sentralledelsen 2013/2014 Maren Sofie Sivertsen, leder Trine Elise Vestvik, økonomiansvarlig Kristina Haakonsen, fagansvarlig Martine Abbedissen, kommunikasjonsansvarlig Silje Brattgjerd, prosjektkoordinator Caspar Vere, marked- og næringslivsansvarlig Elin Edblad, HR Andreas Fredriksen, HR II

3 III Delegatfordeling Landsmøtet 2013 Delegatfordelingen går frem av vedtektenes Sentrale vedtekter 7-8 og 7-9. Bergen 7 Drammen 2 Kristiansand 2 Nettstudier 0 Stavanger 3 Trondheim 5 Sentralstyret 1 Antall delegater totalt 20 Forretningsorden for BIS Landsmøte 1. Adgang til Landsmøtet har alle medlemmene av BIS, Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO), samt personer innbudt av BIS Sentralstyret eller Landsmøtet. 2. Kun medlemmer av BIS, har talerett, andre observatører har talerett ved tiltale. Kun delegater har stemmerett. 3. Hver medlemsavdeling er representert i henhold til vedtektenes Landsmøtet skal velge ordstyrer, bisitter og tellekorps. 5. Mistillit mot ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar HR, eller den HR utpeker, som ordstyrer inntil ny ordstyrer er valgt, eller forslaget er avvist. 6. Tegning til innlegg skjer ved å rekke opp en - 1- finger. Tegning til replikk skjer ved å rekke opp to - 2- fingre. 7. Innlegg skal ikke vare mer enn tre - 3- minutter. 8. Til hvert hovedinnlegg kan det gis inntil to - 2- replikker, samt en - 1- svarreplikk. Taletid per replikk er maks to - 2- minutter. 9. Når ordstyrer finner at alle argumenter er fremkommet, foreslår vedkommende at strek settes. Alle forslag må være innkommet før strek settes. Oppheving av strek kan vedtas med absolutt flertall. 10. Alle forslag som fremmes skal fremsettes skriftlig og undertegnet for å kunne bli referert fra ordstyrer før votering. 11. Forslag til dagsorden og forretningsorden gis øyeblikkelig, men likevel ikke slik at pågående innlegg avbrytes. 12. Forslag til øyeblikkelig avslutning av debatt kan fremmes, men må vedtas med 2/3 flertall. 13. Benkeforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Benkeforslag trenger 2/3 flertall for å kunne bli realitetsbehandlet.

4 IV 14. Vedtak kan ikke fattes under eventuelt. 15. Ved all votering skal dørene være lukket. 16. Det voteres ved håndsopprekking hvis ikke annet kreves fra en eller flere av delegatene. Personvalg foregår alltid skriftlig. 17. Alle avgjørelser treffes med absolutt flertall, hvis ikke annet er bestemt i vedtekter eller forretningsorden. 18. Beregningsgrunnlag for vedtak er de til enhver tid stemmeberettigede delegatene. Avholdende stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møtets begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Stemme- definisjoner: Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene. Simpelt flertall: Minimum en stemmes overvekt. 19. Hva gjelder forsentkomming vises det til vedtektenes Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer skal tiltales av ordstyrer. Dersom vedkommende ikke retter seg etter ordstyrers henstilling, kan ordstyrer bortvise vedkommende. Berusede personer vil ikke få refundert reise-, oppholds- og kostkostnader for gjeldende dag.

5 Innholdsfortegnelse V Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden S.1 Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme S.1 Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt S.1 Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS 42. Landsmøte 2013 S.1 Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2013/2014 S.2 Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret for perioden S.2 Sak 6.1 Leder, Maren Sofie Sivertsen s.2 Sak 6.2 Kommunikasjon, Martine I. Abbedissen s.5 Sak 6.3 Fagansvarlig, Kristina G. Haakonsen s.6 Sak 6.4 Økonomiansvarlig, Trine Elise Vestvik s.8 Sak 6.5 Marked- og næringslivsansvarlig, Caspar Vere s.10 Sak 6.6 Prosjektkoordinator, Silje Brattgjerd s.13 Sak 6.7 HR- ansvarlig, Andreas Fredriksen og Elin Edblad s.14 Sak 6.8 SSR, Per Olav Myhre og Maren Sofie Sivertsen s.17 Sak 7 Orientering / Redegjørelse for styringsgruppen 2013/2014 S.18 Sak 8 Orientering / Redegjørelser fra Travere i BI Studentsamfunn 2013/2014 S.19 Sak 9 Behandling / Endring av lokale standardiserte og sentrale vedtekter og stillingsinstrukser foretatt av vedtektskomiteen S.20 Sak 10 Behandling/ Søknad om medlemskap i NSO S.21 Sak 11 Behandling / Endring av vedtekt 16-2: S.21 Sak 12 Behandling / Kosmetiske endringer av Standardiserte lokale og Sentrale vedtekter S.21 Sak 13 Behandling / Oppheving av de standardiserte lokale vedtekten S.22 Sak 14 Behandling/ Vedtektskomité for året 2014/15 S.22 Sak 15 Orientering/ Presentasjon av kandidater til tillitsverv i BIS Sentralledelsen, S.22 Sak 16 Orientering / Kåring av beste lokalavdeling i BIS 2013/2014 S.23 Sak 17 Behandling / Lokalisering av Nasjonalt Styre Forum (NSF) 2014 og Landsmøtet 2015 S.23 Sak 18 Behandling / Godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning 2013 S.23 Sak 19 Behandling / Godkjenning av budsjett 2014 S.23 Sak 20 Behandling / Godkjenning av budsjett 2015 S.24 Sak 21 Orientering / Årsberetning 2013 S.24 Sak 22 Behandling / Valg av tillitsverv i BIS Sentralledelsen 2013/2014 S.24 Sak 23 Orientering / Eventueltsaker S.24 Sak 24 Behandling / Signering av protokoll for det 43. Landsmøtet i BI Studentsamfunn S.24

6 VI VEDLEGG Vedlegg I: Referat 42 landsmøte S.25 Vedlegg II: Godkjente forslag S.63 Vedlegg III: Nedstemte forslag S.90 Vedlegg IV: Resultat: Regnskap, noter, og balanse, 2013 S.102 Vedlegg V: Budsjett 2014 og 2015 S.107 Vedlegg VI: Årsberetning 2013 S.108

7 1 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: Bakgrunn: Forslag til vedtak: BIS Sentralledelsen HR vil gjennomgå de enkelte delene. Vi ber om at eventuelle kommentarer til ovennevnte fremlegges her. BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Sak 2 Behandling / Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og tildeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: Bakgrunn: BIS Sentralledelsen HR har ansvaret for gjennomføringen av denne saken. Ordstyrer: Bisitter: Referenter: Tellekorps: Anders Eidberg André Skoog Veslemøy Senstad og Sebastian Ringseth To - 2- observatører fra BIS- avdelingene Delegat med dobbeltstemme: (Trekkes av HR, som brukes ved stemmelikhet) Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner forslaget som fremlagt. Sak 3 Behandling / Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Saker til eventuelt må fremlegges skriftlig. Det vil ikke bli mulighet til å føre opp saker til eventuelt på et senere tidspunkt. Sak 4 Behandling / Godkjenning av referat fra BIS 42. Landsmøte 2013 Forslagsstiller: Bakgrunn: Vedlegg I: Forslag til vedtak: BIS Sentralledelsen Referat fra BIS Landsmøte Gardermoen 2013 legges fram til godkjenning. Se vedlegg I. Referat 42. Landsmøte i BIS, Gardermoen, april BIS Landsmøtet godkjenner referatet fra BIS Landsmøtet 2013 som fremlagt.

8 2 Sak 5 Behandling / Godkjenning av konstitueringer 2013/2014 Forslagsstiller: Bakgrunn: HR. Etter Landsmøtet 2013 ble det gjort konstitueringer i følgende verv for BIS Sentralledelsen 2013/2014: Caspar Vere: Marked- og næringslivsansvarlig Elin Edblad: HR- ansvarlig Kristina Gunnerød Haakonsen: Fagansvarlig Forslag til vedtak: BIS Landsmøtet godkjenner de konstitueringer som er gjort 2013/2014. Sak 6 Orientering / Redegjørelser fra Sentralstyret for perioden 2013/ Leder, Maren Sofie Sivertsen Kjære landsmøte! Nok ett landsmøte er her og nytt styre skal velges inn. Vi skal gi et nytt styre tillit til å ta denne organisasjonen videre til nye høyder og utfordringer som den vil møte. Først og fremst vil jeg takke det 42. landsmøte som ga meg tillit til å sette meg som leder for BI Studentsamfunn. Dette vervet har vært som en reise fra 1. juli 2013 med oppturer, nedturer, utfordringer og erfaringer jeg aldri kunne tenkt meg å vært foruten. BI Studentsamfunn har de siste årene utviklet seg mye, det har blitt en organisasjon som jeg er utrolig stolt over å ha fått representere dette året. Etter min erfaring kan jeg, med hånden på hjertet si, at det er en av de best organiserte studentorganisasjonene i Norge, noe som jeg syns alle skal være utrolig stolte av. Vi har studenter som velger å bruke sin fritid for å gjøre studiehverdagen til alle våre studenter bedre. Kulturen i organisasjonen og samholdet vi har er utrolig flott å få ha vært en del av. Jeg har sittet i et styre som har bestått av ekstremt dyktige mennesker innenfor hvert sitt fagfelt. Det har vært flotte mennesker som har hjulpet meg utrolig mye, så tusen takk til dere. Traverne har og vært mye på banen i år og vært mine sparringspartnere, de er en viktig ressurs for organisasjonen, så takk til dere. Etter å ha lest gjennom tidligere redegjørelser, som har vært lange og velutfylte har jeg bestemt meg for å prøve å fatte meg i korthet, i håp om at noen kommer til å klare å lese gjennom hele. Planer: Som så mange tidligere ledere presenterte jeg noen hårete mål på landsmøte Tre dager inn i vervet opplevde jeg at det ville bli utfordrende å gjennomføre alle ettersom mye av tiden min går med til telefonkontakt med lokalavdelingene, sentralledelsen og andre som tar kontakt. Kort sagt var målene mine for året 2013/2014: 1. Internasjonalisering og nasjonalisering 2. Faglig utbytte for sentralledelsen, lokalavdelingene og styringsgruppen 3. Merverdi for engasjerte, og bygge merkevarenavnet til BIS Gjennom redegjørelsen vil du finne ut om jeg har klart å gjennomføre disse. Sentralledelsen: Jeg kan ikke få sagt nok ganger hvor utrolig takknemlig jeg er for den innsatsen sentralledelsen har lagt ned i år. Det har vært en gjeng med nesten uendelig motivasjon som virkelig har stått på for å kunne få

9 organisasjonen videre og for å utnytte mulighetene i vervet enda mer. 3 Styret har i år, for første gang på lenge, hatt en overvekt av kvinner i styret. For å nevne noen av de fantastiske tingene resten av ledelsen har fått til, som dere kan lese mer om i deres redegjørelser så har du; Støtte fra BI, ekstra konteeksamen, Care, bytte av regnskapsprogram, vedtektskomiteen, vinterlekene, Thon- avtale og så utrolig mye mer. Økt pengestøtte fra BI: I høst sendte jeg og økonomiansvarlig en søknad til BI om økte støtte fra BI. Dette både fordi vi visste SBIO fikk mer støtte og fordi organisasjonen hadde vokst siden sist denne avtalen ble forhandlet. En annen ting vi så på var at BIS vil, som resultat av nedleggelsene, tape en del av den inntekten vi har i dag. Dette er inntekt som direkte går til lokalavdelingene og undergruppene deres. Vi fikk innvilget en økning og er meget fornøyde med resultatet. Samarbeid SBIO: Vi har i år fokusert mye på samarbeidet med SBIO både for å kunne utnytte hverandres ressurser, men og for å kunne utvikle kunnskapen vi har om hverandres organisasjoner. Det er kjent at BI gjerne ønsker en sammenslåing mellom de to studentorganisasjonene, og det blir nok mer aktuelt etter hvert som BI Drammen og BI Kristiansand legges ned. Vi er to forskjellige studentorganisasjoner, men vi jobber for det samme. Samarbeidet i år har vært utrolig bra, og vi i BIS har dratt nytte av å samarbeide med SBIO. Jeg håper kommende styre vil ta vare på dette samarbeidet og se på videreutvikling. Samarbeid BI: Sentralledelsen samarbeider mye med BI. Dette både for å fremme studentenes interesser, men og for å få fortgang i en del ting på lokalavdelingene. BI sa seg tidlig villige til å se på muligheten for å skaffe BIS Trondheim en kro, noe som er på rett plass at alle skolene vil ha en kro i fremtiden. Vi har og fått muligheten til å bruke BI i en del kursing vi har hatt. Både sentralledelsen inviterer i Trondheim hvor Tor Haugenes var til stede, dialogmøter hvor vi har blitt kurset i sosialemedier og lignende, under NSF hvor vi hadde et kurs for lederne i ledelse og til styringsgruppe møtet hvor HR- direktøren og kommunikasjonsavdelingen hadde et kurs. Dette er et samarbeid som bedres år etter år, da BI virkelig ser nytten av BIS og det arbeidet vi legger ned ovenfor studentene våres. Vi deltar og på dialogmøter gjennom året hvor vi forteller om hva vi jobber med, og BI informerer og deres arbeid. Her kan vi og ta opp enkelt ting vi ikke er fornøyde med eller er fornøyde med. Jeg har og i år fått gleden av å bli invitert på flere møter som har vært spennende å kunne delta på, som møte med kunnskapsministeren, den kommende kjedeoverrekkelsen til den nye rektoren, markedspresentasjonen i Nydalen og lignende. Besøk på lokalavdelingene: Et av målene mine var å gi noe faglig tilbake til lokalavdelingene, i løpet av høsten hadde vi sentralledelsen inviterer både i Trondheim og Kristiansand, med Tor Haugenes og Mads Nordmo. I Bergen hadde vi presentasjonsteknikk kurs med Elisabeth Seim. I samarbeid med Drammen og Stavanger ble vi enige om å ikke ha noe hos de da det ikke passet. Vi har jobbet mye for å kunne gi noe tilbake til lokalavdelingene i år, både fordi de ikke får nok ære fra deres studenter, men og fordi BIS skal gi noe mer tilbake til de som velger å engasjere seg. Samarbeidet med skolene har i år har vært bra, men tidvis turbulent. Vi i sentralledelsen jobber hardt for å søke om pengestøtte til undergrupper og holde styr på en del andre ting. For det meste drar vi alle organisasjonen i samme retning, men tidvis kan det virke som lokalavdelingene ikke helt forstår at alt vi gjør er for å gjøre deres hverdag enklere og bedre. Samlet sett har vi satt utrolig pris på å bli kjent med alle flotte engasjerte på lokalavdelingene, dere er så utrolig viktig. Så takk til alle som gjør den viktige jobben og alle vi har møtt gjennom året. Internasjonalt samarbeid: I oktober deltok jeg på Nordic Forum i regi av NHH, hvor de største handelshøyskolene i norden deltok for å utveksle erfaringer og knytte bekjentskap. Dette var meget lærerikt, og vi oppdaget av vi lignet meget mye på københavn business school. I ettertid har vi hatt et godt samarbeid med København for å kunne dra

10 4 nytte av våre likheter for å utvikle oss som organisasjon. Vi har og blitt invitert til Nordic Forum 2014 som skal avholdes i Stockholm. Dette samarbeidet har virkelig satt BIS på kartet, og vi har fått fremmet oss som en dyktig studentorganisasjon. BIS Alumni: Som et punkt i mine mål var det å få BIS Alumni opp og gå. Vi som har vært engasjerte vet som hvor mye tid og sjel vi legger ned i vervene våres. Det er viktig at vi tar vare på alle tidligere engasjerte som har lagt ned en så utrolig flott innsats. En måte jeg ønsket å gjøre dette på var å få BIS Alumni inn på nettsiden med navn og verv på tidligere engasjerte for å kunne vise de, og andre, hvor stolte vi er av engasjerte studenter. Det er en måte å kunne ta vare på de etter deres tid er over. Samtidig så er det en utrolig flott mulighet til å kunne finne potensielle foredragsholdere da mange av de tidligere engasjerte har kommet seg langt i næringslivet. Det hele startet med å samle inn informasjon fra alle lokalavdelingene, og med hjelp av google, tidligere engasjerte osv. Så i google disk finner du en oversikt over navn og verv på engasjerte tilbake til Vi har ikke enda klart å samle alle, men dette er et stort prosjekt som kommer til å ta lang tid. Det ble opprettet en fane på BIS.no hvor jeg har fått lagt ut bilde av de jeg fant og deres info. Jeg håper inderlig at dette er noe organisasjonen klarer å ta vare på og vi kan jobbe videre med årene fremover. BIS i media: Vi har i år virkelig fått satt fokus på dette området. Flere i styret har vært ute og vist fjeset sitt i media, og vi har vært vist i E24, Inside, Slippen og Universitas. Fagansvarlig og jeg jobbet før jul med å få ut en sak i DN, men arbeidet med aviser er utfordrende da de prioriterer saker man tror vil gi mange klikk. Google Drive: Tiltross for at man i fjor la Podio på is, og ble enige om å holde seg til facebook fra nå av, tok det kort tid etter vår inntredelse i vervet før Stian Smedsrud, leder BIS Trondheim, kom med forslaget Google Drive. Dette har blitt implementert på alle skolene gjennom året, og er et verktøy som er en flott hjelper i å øke kontinuteten i organisasjonen, og som er noe alle kan bruke uansett tekniske ferdigheter. Så tusen takk Stian for dette forslaget, som vi tar med oss videre til overlappingen. Når alt kommer til alt og slutten er nær Ser nå som vi nærmer oss slutten av redegjørelsen at den ble lengre enn planlagt, men slik blir det når det skjer så mye i en organisasjon. Det er utrolig trist at dette året nå er over, og at min tid i BIS er forbi. Jeg sitter igjen med en følelse at jeg gjerne skulle skrudd tiden tilbake og gjort alt på nytt. Ta godt vare på organisasjonen i årene fremover, den fortjener det. Med vennlig hilsen Maren Sofie Sivertsen Leder BI Studentsamfunn 2013/ Kommunikasjonsansvarlig, Martine Ingebrigtsen Abbedissen CARE + Studentaksjonen Allerede før jeg ble valgt inn som KA på landsmøtet visste jeg at jeg ville endre på studentaksjonen. Redd Barna samarbeidet hadde vært dårlig de forrige årene, med lite oppfølging på lokalavdelingene og lederne for studentaksjonen har ikke hatt muligheter for å ytre sine meninger. I tillegg hadde prosjektet vært så diffust og lite spesifikt at studentene på skolene ikke visste hva de samlet inn penger til. Da landsmøtet var over tok jeg en avgjørelse og trakk BI Studentsamfunn ut av samarbeidet med Redd Barna. CARE fant jeg ved en tilfeldighet ved søk på internett. Jeg tok kontakt med dem og ble invitert til et møte i deres lokaler i Oslo. Etter møtet tok vi en runde med alle BIS lokalavdelingene og hørte om dette var noe de kunne tenke seg og om de var enig i avgjørelsen. Det var de.

11 5 Etter avtalen var gjort og samarbeidet var startet har jeg vært flere ganger hos CARE i Oslo for å kartlegge året, planlegge arrangementer og få oppdateringer fra deres og vårt hold. Samarbeidet har vist seg frem til nå å være urolig bra. Lokalavdelingene ytrer mye positivitet og studentene på skolene har fått øynene opp for studentaksjonen ved BIS Studentaksjonen. I begynnelsen var vi veldig opptatt av at lokalavdelingene skulle få tilgang på all materiale de trengte. CARE har designet en del brosjyrer og bannere som lokalavdelingene kan bruke helt kostnadsfritt. I tillegg så har vi i samarbeid med CARE fått opp en studentvenn medlemskap hos CARE som gir studentene mulighet til å støtte med 50,- per måned i stedet for ,- som er vanlig. Vi har også fått opp fem individuelle SMS- tjenester som lokalavdelingene kan bruke for ekstra promotering. Media Siden juli måned har det ikke vært veldig mye aktivitet i medier for BIS. Vi har fått vist oss frem i et par artikler som omhandler forskjellige ting, men vi har fått mye mer oppmerksomhet i sosiale medier. Alle våre sosiale medier kontoer har vokst enormt mye siden juli, dette er vi veldig stolte av. Utenom dette så er det studentaksjonen som står på agendaen. I bergen tok Bergens Tidene (BT) kontakt ang studentaksjonen og skrev en artikkel om dette. Kommunikasjonsstrategi I stillingsinstruksen min står det at jeg skal i løpet av perioden min utvikle en kommunikasjonsstrategi. Tidligere har det ikke vært laget eller praktisert noen strategi. KA+SA- seminar Et seminar er viktig både for samarbeidet mellom LA og slik at de forskjellige KA kan dele erfaringer og ideer. Dette seminaret ble holdt denne gang sammen med sosialtansvarlige i Trondheim januar. Grafisk ansvarlig I september/oktober foreslo jeg for sentralledelsen at jeg skulle sette en grafisk ansvarlig under meg, som er til for å bistå sentralledelsen med grafisk arbeid, nettopp slik LA sin grafisk ansvarlig er hos LA. Personen som ble valgt inn heter Kristian Storli og er 24 år. Hjemmesiden Da jeg tok over redaksjonsansvaret for hjemmesiden vår, så jeg med det første at det var mye rot. Trondheim hadde gått over til sin egen variant og de andre hadde verken fulgt med eller ønsket å oppdatere den. Jeg snakket med resten av styret mitt og vi ble enige om å implementere Trondheim sin idee på alle LA ved at Tor Ivar produserte kodene og hadde makten over domenet. blir bedre og bedre og både studentaksjonen, BIS Alumni, BIS Karriere og Vinterlekene har fått sin egen plass på hjemmesiden. Dette har vi gjort fordi vi ønsket å utvide hjemmesiden og lage den større og samle mest mulig informasjon på et sted. Promotering for SL I forhold til sosiale medier og promotering for sentralledelsen er det absolutt ikke like mye arbeid som dere har på lokalt nivå, men det er litt. Vinterlekene har blitt promotert, Movember har blitt promotert og et par akademiske saker har blitt promotert. Instagram kontoen vår går som aldri før med 600 følgere, som er en utrolig stor forskjell fra de 140 følgerne vi hadde da jeg overtok den i juli. Kontakt med LA Jeg har ofte veldig mye kontakt med de forskjellige lokalavdelingene. Jeg får mest telefoner og mailer fra KA, men også de andre i styrene og ledelsene ringer meg innimellom for spørsmål som jeg kan hjelpe dem med. Dette synes jeg er utrolig hyggelig. Jeg gjør alltid alt jeg kan for å hjelpe til og jeg håper at den hjelpen jeg gir er bra. Med vennlig hilsen Martine Ingebrigtsen Abbedissen Kommunikasjonsansvarlig BI Studentsamfunn 2013/2014

12 6 6.3 Fagansvarlig, Kristina Gunnerød Haakonsen Jeg kom inn i BIS som helt utestående, og brukte mye tid på å sette meg inn i vervet og organisasjonen. Det siste året har flydd av gårde, og jeg kan nesten ikke tro at det er tid for landsmøte og slutten på min periode. Året har vært fylt med gode minner, og mange utfordringer. Men vervet som fagansvarlig er noe jeg ikke ville vært foruten. Jeg startet mitt år som fagansvarlig sentralt ved å reise rundt på lokalavdelingene som Tone ikke rakk i fjor. Her hadde jeg, fagansvarlig lokalt og deres kontaktperson ett møte der vi snakket hvordan året skulle være og våre forventninger. Tema som ble tatt opp var opplegget rundt klassekontaktene, hvordan dialogen var og hva en ønsket seg ut av samarbeidet. Jeg hadde på forhånd samtaler med både av- og påtroppende, for å høre etter hva de synes hadde vært utfordrende. Dette var en veldig fin måte å starte året på, og jeg har etter dette hatt en jevnlig dialog med LA om hvordan samarbeidet har utviklet seg. Ekstra kontinuasjonsmulighet Mitt største ønske og mål som fagansvarlig var å få til en ekstra kontinuasjonsmulighet for tredjeårsstudentene. Dette krevde mye jobb, og støtte fra studenter og ikke minst BI. Sammen med daværende fagansvarlig lagde vi en sak til undervisningsutvalget hvor vi ønsket en ekstra kontinuasjonsmulighet i august for studenter som strøyk eller var syke på eksamen. Vi ble intervjuet av INSIDE og fikk mye hjelp av studentene på alle skolene til å spre vårt ønske og legge press på skolen. Undervisningsutvalget var positive, og pr dags dato jobber eksamenskontoret med en utredning på dette. Fagseminar Vi har gjennomført to fagseminar, ett i september i forbindelse med NSF og ett i mars. Hovedfokuset her har vært å gjennomgå alle kursevalueringene som klassekontaktene har levert inn. Vi har i år utformet et nytt skjema for kursevalueringer, og hatt fokus på å effektivisere prosessen rundt dette og få best mulig utfyllende og informative kursevalueringer. Dette har vi lykkes godt med og på vårens fagseminar brukte vi halve tiden. Fagansvarlige De fagansvarlige er et av de vervene som jobber tettest, og man får en god kontakt seg i mellom. Det begynner tidlig med overlappingsseminar i juni, der de avtroppende og påtroppende møtes. Her utveksler en erfaringer og tanker rundt året som har vært, og nye ideer for året som kommer. Dette er et kjempe fint forum hvor man får en god innføring i vervet og hvilket utfordringer man kan møte på. Min rolle ned mot de fagansvarlige har vært å stille opp hvis det har vært noe de lurer på, være en veileder og motivator. Vi har blitt en sammensveiset gjeng og har vært flinke til å ha en god og åpen dialog gjennom året. Jeg kan ikke skryte nok av de fagansvarlige på de ulike lokalavdelingene, de har stått så utrolig på for å gjennomføre det de har fått til. Temakveldene har mange plasser hatt rekordoppmøte og vært veldig nyskapende, kursevalueringene er blitt utført på en god måte. De fagansvarlige har gjort en helt eksepsjonell jobb med klassekontaktene i år. Det har vært mye fokus på dem, og jobben de har gjort har vært helt fantastisk. De har vært helt fantastiske å jobbe med, og jeg kunne ikke ønsket meg bedre gjeng. Utvalg Som fagansvarlig sentralt sitter du i noen utvalg, undervisningsutvalget (UUV) og kollegiet. Kollegiet er BI sitt høyeste faglige organ, her kan sakene gjelde ting som ansettelser, nedsetting av komiteer for ansettelser eller lignende. Her har du en mer eller mindre passiv rolle, og jeg har følt at mine viktigste bidrag har vært i undervisningsutvalget. Her møtes man rundt en gang i måned, og tar opp veldig aktuelle saker for studentene. Før et UUV får man gjerne alt fra sider med sakspapirer, men det har faktisk vært gøy å forberede seg til og være med på disse møtene. Vi har i år jobbet med kvalitetssikring av arbeidskrav, og fjernet de som ikke betydde noe for studentene. Jeg har ellers representert BIS i mange arenaer vi ikke har vært før, siden jeg bor i Nydalen og har dermed kunne stille opp på kort varsel. Jeg har prøvd på best mulig måte å representere BIS sine studenter. Jeg har også sittet i klagenemnda på BI, som studentrepresentant sammen med Nilo (FAG SBIO). Samarbeid med SBIO Som fagansvarlig er man avhengig å ha en god dialog med fagansvarlig i SBIO. Når man har BIS og SBIO sine studenter bak seg har man mye større gjennomslagskraft enn hvis man står alene. Fagansvarlig i SBIO sitter

13 7 i de samme utvalgene som jeg, og vi har jobbet tett sammen. Siden jeg går i Nydalen har vi hatt en utrolig god og verdifull dialog, først med Nilo frem til jul og Even etter jul. Jeg har vært med på flere møter med linjeforeningenes fagansvarlige i SBIO, og med deres klassekontakter. Jeg tror vårt samarbeid er gull vært for studentene våres, og nå vet også flere i SBIO hvem vi er. Generelt Gjennom året som fagansvarlig har jeg kommet borti flere ulike klagesaker. Til jul hadde vi mange klager på eksamen i personlig økonomi, og etter flere samtaler med kursansvarlig nasjonalt fikk vi gjennom vår stemme. Dette endte med snillere sensur, noe som alle studentene fikk merke. Ellers har det kun vært en formell klage på kurs, noe vi er veldig fornøyd med. Jeg har også deltatt på studentpanel to ganger sammen med flere klassekontakter og fagansvarlige fra BIS skolene. Sentralstyret Vi har vært en bra gjeng som har sittet i sentralledelsen i år. Jeg er meget stolt av å ha sittet sammen med denne gjengen, og kunne ikke bedt om et mer fantastisk år. Vi har støttet opp om hverandre, hatt gode, konstruktive diskusjoner og ikke minst taklet utfordringene vi har fått i fanget på en god måte. Tusen takk for en helt utrolig fint år. Med vennlig hilsen Kristina Haakonsen Fagansvarlig BI Studentsamfunn 2013/ Økonomiansvarlig, Trine Elise Vestvik Kjære landsmøte Jeg vil først å fremst benytte anledningen til å takke for tilitten jeg ble vist på LM i Før jeg ble satt i vervet hadde jeg på forhånd sittet som valgkomitè i BIS Bergen og hadde på denne måten fått innsikt i organisasjonen. Det å sitte som økonomiansvarlig var alikevel noe veldig nytt for meg og den første tiden ble brukt nøye for å sette meg inn i vervet. Etter overlappingsturen hadde jeg to dager med Sivert, hvor vi fikk gått gjennom det mest grunnleggende og jeg følte meg etter disse dagene veldig klar for å tre inn i vervet. Mine mål Da jeg søkte som øknomiansvarlig satte jeg meg noen mål som jeg ønsket å gjennomføre. Disse målene var: - Økt fokus på kostnadsbesparelser - Bytte regnskapsprogram - Økt fokus på å skaffe inntekter - Høyere kvalitet på seminarene - Bedre rutiner innad i organisasjonen Sentralledelsens økonomi En av ulempene ved å bli satt som økonomiansvarligt midt i året, er at det er veldig mange kostnader man ikke får gjort noe med. Kostnaden som kom etter logoforslaget som ble vist på LM 2013 er en av disse kostnadene som vi helst skulle vært foruten. Ellers er likviditeten i sentralledelsen veldig bra. Det økte fokuset på kostnadsbesparelser har gjort at vi har spart mye på blant annet reisekostnadene i år, samtidig som vi også har tatt løpende vurderinger på hvilke reiser og kostnader som er nødvendig, og hvilke som kan unngås. I tillegg til fokuset på kostnadsbesparelser har vi også hatt en positiv utvilking når det kommer til inntekter. Vi fikk innvilget fra kunnskapsdepartementet, har i år for første gang søkt om momskompansansjon og har fått innvilget en økt støtte fra BI. For å sikre god oppfølging av økonomien har HR fått god innsikt i den økonomiske situasjonen. Som før har det blitt tatt avstemning hver måned som er blitt sendt til HR og leder. Da det tok litt tid å få det nye regnskapsprogrammet opp å gå, og samtidig sette seg inn i det har det ikke blitt tatt avstemning innen fristen de siste månedene, men HR og leder har alikevel hele tiden blitt oppdatert om prosessen rundt dette. Det er ønskelig at lokalavdelingene også skal få til rapportering på samme måte som sentralt og dette ble tatt opp på NSF.

14 8 For mer informasjon om økonomien viser jeg til regnskap, budsjett og balanse som legges frem. Økonomiske retningslinjer Det første jeg gjorde da min periode begynte var å sette meg ned og lage noen retningslinjer for økonomien i sentralledelsen. Jeg ønsket å lage disse retningslinjene så detaljerte som mulig, slik at det ikke skulle være noen uklarheter. Disse retningslinjene skulle blant annet hjelpe oss å nå målet om kostnadsbesparelser. Det var viktig for meg at alle i sentralledelsen stilte seg bak disse retningslinjene og de ble derfor stemt igjennom på vårt første styremøte i Sandefjord. Disse retningslinjene har hjulpet meg å være så streng som jeg ønsket når det kom til økonomien, samtidig som alle har hatt god innsikt i hvordan beslutningene har blitt tatt. Oppgaver Hovedoppgavene som økonomiansvarlig har vært å føre regnskapet for BIS SL 12/13, samt sørge for god økonomistyring og budsjettoppfølging. I tillegg skal jeg passe på at LA har en ryddig økonomi, bistå ved problemer som oppstår og rådføre dem i deres arbeid med økonomien. Det daglige arbeidet har bestått i behandling av reiseregninger og fakturaer, bokføring, behandling av post, henvendelser fra LA og sentralledelsen, og mye mer. Det er helt klart de usynlige tingene som tar mest tid som økonomiansvarlig, men dette er arbeid som er helt nødvendig at blir gjort. Landsmøte På LM 2013 ble det vedtatt at LM 2014 skal holdes i Trondheim. Dette ble først anntatt å bli en del billigere enn å ha det i Oslo, da en del av delegatene kan bo hjemme. Det viser seg derimot at det ligger an til å bli dyrere å ha LM i Trondheim enn i Oslo, da flybilletter til Trondheim er veldig dyrt og da spesielt fra Kristiansand og Stavanger. Det går heller ikke like ofte fly til Trondheim noe som gjør at en del av deltakerene må ha en ekstra natt på hotell som også øker hotellkostnadene. Tiden etter LM vil bli brukt til overlapping. Et av målene jeg utviklet meg underveis i året var dette med bedre overlapping innad i organisasjonen. Jeg vil derfor også bruke en del tid på oppfølging av LA for å ha en dialog om hvordan overlappingen går der. Lokalavdelingene Gjennom hele året har jeg stilt meg tilgjengelig for lokalavdelingene dersom de skulle trenge hjelp, støtte eller råd. Jeg har for det meste bidratt med små spørsmål underveis anngående bokføring og budsjettering. Jeg har i tillegg prøvd å holde meg oppdatert på hva som har foregått på de ulike LA ved å ringe rundt til de ØA et par ganger i semesteret. LNU Vi startet prosessen med LNU veldig tidelig og hadde hele tiden god kommunikasjon med lokalavdelingene om hvordan dette skulle foregå. Dette gjorde at selve søknadsprosessen og fordelingen av midlene gikk veldig smertefritt. Vi hadde også et møte med LNU i november hvor vi fikk en del informasjon om hvordan vi skal gjøre det nå når to skoler legges ned. Her fikk vi vite at vi vil få støtte til og med 2015, noe som betyr at fra og med 2016 vil vi ikke lenger kunne motta støtte fra LNU ordningen frifond organisasjon. Dette har blitt tatt opp med BI og de har sagt seg villig til å være med å dekke den summen som da vil falle vekk. Momskompansansjon Et av mine mål var å få litt mer fokus på dette med å få inn inntekter. Prosessen med å søke om momskompansasjon begynte derfor allerede i August. Da vi aldri har søkt om momskompansasjon før var det mye å sette seg inn i på veldig kort tid. Det hele endte heldigvis veldig bra og vi fikk i desember utbetalt et totaltbeløp på som ble delt på alle lokal avdelingene. Regnskapsprogram Det har lenge vært misnøye rundt 24- SevenOffice og et av mine mål i år, var derfor å endelig ta det siste steget med å skifte regnskapsprogram. Etter litt research og forhandlinger endte vi derfor i september på regnskapsprogrammet Mamut. I forbindelse med dette bytte av regnskapsprogram har det derfor blitt en del jobb. Vi hadde blant annet et seminar hos Mamut i september hvor vi fikk opplæring i det nye programmet. Dette byttet har krevd en del jobb av alle de økonomiansvarlige da de har måttet lære seg to

15 9 program i tillegg til å legge alle data fra 24- seven over i Mamut. Alle de økonomiansvarlige har vært veldig flinke og har taklet dette bytte veldig godt. Jeg tror og håper at nå når vi får integrert Mamut 100% at de økonomiske rutinene vil bedre seg både på lokal og sentralt nivå. Søknad BI I høst har vi jobbet mye med en søknad til BI. Det var viktig for oss å få forhandlet frem en bedre avtale enn den vi hadde. Grunnen til dette var blant annet fordi studieavgiften har gått en del opp og fordi vi ser økonomiske utfordringer ved nedleggelsen av to skoler. Søknaden på ble til slutt innvilget, og dette er noe av grunnen til at vi nå kan frigi mer midler sentralt som vi kan gi til lokalavdelingene. Dette året har vært utrolig krevende og vervet har tatt mye tid, men det har i tillegg gitt meg erfaringer jeg aldri ville vært for uten. Jeg har fått muligheten til å sette teori ut i praksis, samtidig som jeg har fått utfordret meg selv ved flere anledninger. Vervet har gitt meg muligheten til å vokse og utvikle meg selv. Jeg vil takke alle i sentralledelsen som har vært med på å gjøre dette året så bra som det har vært. Samtidig vil jeg også benytte anledning av å takke alle lokalavdelingene og da spesielt de økonomiansvarlige Joachim, Tommy, Anne- Sofie, Morten og Daniel for den gode jobben de har gjort og for et fantastisk samarbeid! Med vennlig hilsen Trine Elise Vestvik Økonomiansvarlig BI Studentsamfunn 2013/ Markeds- og næringslivsansvarlig, Caspar Vere Kjære Landsmøte, Innledningsvis vil jeg starte med å takke for tilliten jeg ble gitt, ettersom det under Landsmøtet 2013 ikke var noen søkere til vervet som marked- og næringslivsansvarlig for BI Studentsamfunn, ble jeg da spurt av sittende Valgkomité om jeg kunne tenke meg å søke på stillingen selvfølgelig! Det er en sann ære å kunne representere og forbedre BI sine studentinteresser for nettopp detaljer som rører deres hverdag, deres engasjement, deres ambisjoner og goder som BI- student. Noe av det første jeg foretok meg både i forkant av 1. juli og de påfølgende ukene, var å sortere og forfriske samtlige samarbeidsavtaler som BIS har med næringslivet. Noen av avtalene hadde behov for å fornyes, noen manglet bare å komme skikkelig i gang. Blant disse var leiebilselskapet Sixt, Choice Hotels, Norwegian og Egmont Media. Disse oppussingene ble håndtert raskt, og viste seg å ta litt tid til å komme der de er i dag. Jeg går mer i detalj rundt de enkelte avtalene og deres omfang under. NSF Den første store samlingen for alle engasjerte ble for mitt vedkommende et utrolig knyttende seminar til mine underverv. Som resultat av mye forberedelser og originalitet i opplegget, skapte vi en meget god atmosfære som til å begynne med utfordret alle på profesjonelt vis. Vi møttes tidlig under seminaret hvor vi arbeidet med caser og presenterte dem for hverandre, med en twist. Deretter var dagene nøye planlagt med møter, diskusjon, gruppeoppgaver delt inn i verv, konkurranser og sosialt samvær. NSF er en helt uvurderlig arena vervsmessig hvor det tidlig opprettes gode relasjoner og forhold til hverandre, som fra sentrale og lokale hold er helt essensielt for å opprettholde ideell kontakt gjennom året. BISniss Jeg har sammen med mine kollegaer på lokalavdelingene også gjennomført et seminar vi hadde i november BISniss var en svært innholdsrik helg i Trondheim hvor vi utvekslet tanker, erfaringer, utfordringer, mål og synspunkter fra BIS- arbeidet siden vi sist møttes i Drammen på NSF. Dette er en helg vi får et enormt motivasjonspåfyll, samtidig som alle vervstakere nå er varme trøya og har mange opplevelser og erfaringer som vil diskuteres med like hoder. Vi hadde også innslag av meget dyktige foredragsholdere. Vi hadde besøk av gründer, tidligere BI- student og salgsguru i DNB, William Gaarde, som trente oss alle på hvordan å bli flinkere på både telefon og mail. Her hadde vi også med oss gode innspill fra Helge Trønnes, som er en erfaren eiendomsmegler hos

16 10 Privatmegleren. William tok utfordringen til å demonstrere forskjell på gode og mindre gode salgssamtaler for møtebooking over telefon, noe som virkelig åpnet øynene til flere. Den samme kvelden deltok vi alle på Markedskvelden arrangemert av Markedsutvalget BIS Trondheim. Vi hadde også foredrag fra tidligere BIS- veteran Anders Bjørnbeth, som belyste de relevante verv sine utfordringer, og hvordan han hadde opplevd forskjellige måter for å utnytte et vrient utgangspunkt til å et positivt utfall. Han snakket også mye om hvor man skal motivere andre til det samme i utvalget sitt til å prestere jevnt over tid. Her var det også mange gode spørsmål fra forsamlingen, som Anders gladelig bistod til å svare på. BISniss ble totalt sett et svært godt gjennomført arrangement, som med sine budsjettbegrensninger holdt seg godt innenfor uten at det stod på kvaliteten igjennom helgen. Lokal oppfølging Sammen med det daglige arbeidet, engasjerer jeg meg veldig i å støtte, motivere og ta del i det meste som skjer på lokalavdelingene hva gjelder mine disipliner. Jeg startet tidlig med å ta kontakt å høre hvem jeg skulle få æren av å jobbe med et år fremover, og vi ble fort svært godt kjent over helgen våres i Drammen under Nasjonalt Styreforum. Underveis har jeg prioritert oppfølging lokalt, for jeg ser en utrolig stor gevinst i å få flere til å dra i samme retning innenfor sine fagområder. Dette er for øvrig også essensen i våre møter og samtaler, at vi skal tørre å utfordre etablerte idéer og samtidig sparre på tvers av lokalavdelingene. Jeg mener også med dette som strategi, vil de respektive vervstakere komme lengst i sin periode i BIS, noe som jeg også har opplevd fra deres resultater. Det kan virkelig ikke fremheves i nok hvilken massiv innsats som legges ned i å skape den fineste kremen til sine medstudenter på hver enkelt lokalavdeling. De respektive markedsansvarlige, næringslivsansvarlig og ledere for Næringslivsdagen er noen selvantennelige hverdagshelter som har et usedvanlig tillitsvekkende engasjement og pågangsmot for sin sak og sitt arbeid om å virkelig gjøre deres skole til den beste. Eksternt aktivitetssamarbeid Et veldig spennende prosjekt som var påbegynt før min tid, var også noe jeg skulle få anledningen til å bistå BI Nydalen og deres Karrieredagene- komité med, nærmere bestemt gründerne av Case Competition. Dette var en lærerik opplevelse som fra BIS sin side handlet om å få vist ansikt i det som skulle være SBIO (Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo) og BIS sitt første ordentlige samarbeid på et større prosjekt. En veldig god tanke som endte ut i et vel gjennomført arrangement, som på sin debut også har forbedringspotensiale til I forkant av årets arrangement er det allerede en meget god dialog som har enormt godt potensial for å bli langt bedre enn sist. Her har jeg hittil vært en rådgivende brikke som kritisk har kommet med endringsforslag til henholdsvis komitéens styre i Nydalen. Samarbeidsavtaler og status avtaleforhandlinger Norwegian Vårt samarbeid med Norwegian har jeg fornyet og vedlikeholdt. Gjennom mye mailkorrespondanse og ett fysisk møte, har jeg gitt ut innspill for å forbedre denne avtalen. Avtalen står som den er med en lengre levetid og litt større spillerom i forhold til nytenkende aktiviteter som gagner begge parter. Ett eksempel her var Norwegian sin julegave på tur- /returbilletter julen Sixt Denne avtalen ble i høst offisielt åpent for bruk for alle BI- studenter som gir meget gunstige leiebilpriser til enhver anledning. LinkMobility Vår SMS- portal samarbeidspartner ble i løpet av høsten vurdert til at det kostet litt mer enn det smakte, dermed ble denne avtalen sagt opp etter nyttår. TicketCo Vår billett- og arrangørsamarbeidspartner møtte jeg i høst for å vedlikeholde avtalen. Under møtet ble vi enig om å fortsette dette samarbeidet, både fordi det er to svært fornøyde parter, men også fordi TicketCo er i en veldig positiv vekst som vi vil se mye spennende av fremover. Podio

17 11 Vår nettbaserte CRM- system har vi gratis medlemskap til udefinert tid med uendelig antall brukere. Dette systemet er ment som et supplement for spesielt virksomheten til Næringslivsutvalgene og til dels Markedsutvalg og NLD- komitéer. Choice Hotellkjeden Choice har enda et godt samarbeid med BIS som gagner våres engasjerte med gode hotellpriser, både rom, møte- og større lokaler har rabatterte priser. Choice stiller også tidvis med premier. Egmont Egmont bidrar med markedsstøtte til Sentralledelsen og utgiverne av Studentkalenderen/håndboken som de også trykker og distribuerer til BI- skolene. Bemanningspartner (bransje) Dette punktet er enda arbeid i prosess som i korte trekk omhandler en potensiell felles nasjonal bemanningssamarbeidspartner. Jeg velger derfor i skrivende stund ikke uttrykke meg i detalj på dette punktet. Google Som et av mine mål med vervet, så ønsker jeg å bygge videre på de allerede gode relasjonene BIS Trondheim har fått til selskapet som kåres til verdens beste arbeidsplass: Google. Jeg har gjennom store deler av høsten hatt jevn dialog med min kontaktperson i Irland hvor vi diskuterer mulighetene for en større synlighet for Google blant BI sine studenter. Resultat av dette ble at BI Bergen for første gang hadde besøk av Google, og dét under NLD. Dette potensielle samarbeidet er også arbeid i prosess. Thon Hotels Etter en vurdering for å ha flere hotelltilbydere for BIS, ønsket vi å inngå et samarbeid med Thon Hotels. Thon Hotels er i de fleste tilfeller et rimeligere alternativ blant andre hoteller, og på bakgrunn av økonomiske motiv forhandlet vi dermed frem denne avtalen. SAS/Widerøe Dette punktet er enda arbeid i prosess som i korte trekk omhandler en potensiell samarbeidsavtale. Det er et ønske om å ha flere tilbydere innenfor flytransport for å velge ut det rimeligste alternativet til fordel for BIS og sin økonomi. Som kjent brukes en del midler til reisekostnader i BIS, og ved å ha de gunstigste avtalene tilrettelagt, vil man spare penger. I skrivende stund vil ikke gå mer i detalj rundt denne saken. Rica Hotels BI har forhandlet frem en hotellavtale med Rica Hotels som BIS har fått dispensasjon til å benytte kun til eget bruk ved arrangementer i BIS regi. All spesifikk informasjon og eventuelle spørsmål vedrørende min redegjørelse og dets innhold er presentert og formulert etter beste evne. Dersom det er noen uklarheter eller mulige spørsmål er vedkommende velkommen til å ta direkte kontakt med meg. Med vennlig hilsen Caspar Vere Marked- og næringslivsansvarlig BI Studentsamfunn 2013/ Prosjektkoordinator, Silje Brattgjerd Kjære Landsmøtet, Først vil jeg takke for tilliten jeg ble vist ved forrige landsmøte og takke alle de flotte menneskene jeg har fått jobbet med dette året. Det har vært utfordringer, muligheter, opp- og nedturer men det har rett og slett vært et minneverdig år. NSF Jeg startet året med å planlegge NSF, gjennom hele våren og sommeren. Store som små, alt fra flybilletter til hvem som skulle sove sammen. Leker og faglige aktiviteter, alt like viktig for å få til et helhetlig arrangement. Arrangementet selv var også en stor oppgave i seg selv. Ting skal gå på skinner, man skal være sosial og snakke med folk og så skal man også huske på seg selv i det hele. Jeg startet tidlig med foredragsholdere, brukte mye nettverk og selv er jeg fornøyd med mine tre jeg hentet inn: direktør for

18 12 Vinmonopolet Kai Gjesdal Henriksen, unge og inspirerende Even Sandvold Roland og ikke minst Øyvind Fosse som hadde mye å lære oss om Prosjektutvikling. Mens jeg jobbet med alt dette selvstendig, jobbet jeg også hardt med å få med resten av SL. Det er tross alt hele ledelsen som står bak NSF og skal gjøre dette sammen, med PK i spissen. Det er vanskelig, men utrolig spennende å lære hvordan det gjøres. Det var en fantastisk helg med mange flotte øyeblikk, faglige og sosiale. Uansett hvor sliten jeg var etter den helgen lærte jeg så utrolig mye om kommunikasjon, ledelse og om meg selv og andre mennesker. Denne helgen ville jeg aldri vært foruten. Vinterlekene En av mine hovedoppgaver har vært VL. Det har vært en stor fordel å vært i Bergen, da jeg har kunnet deltatt på møter og hatt en jevn oppfølging. Grunnet mye jobb har dessverre ikke følt at jeg har vært så mye tilstede som jeg kunne ønske men nå i ettertid når vi ser utfallet så har det gått utrolig bra og skadeoppgjøret er lavere enn noen gang. Det har vært et prøveprosjekt å ha med alle engasjerte opp til Hemsedal, mye koordinering og diskusjoner rundt hvordan vi skal gjøre det. Ser i ettertid at det kunne vært gjort annerledes, og vil sende tilbakemeldinger og mine erfaringer videre til min overtager slik at vi kan få til et enda bedre samarbeid rundt VL i fremtiden. Tusen takk Jesper og Tina, samt resten av VL- komiteen som gjorde VL mulig i år. Og ikke minst alle frivillige som bidro under lekene! Sosialtansvarlige Oppfølging av sosialtansvarlige har også vært en del av mitt ansvarsområde. Jeg har fokusert på å være en støttespiller og å være tilgjengelig for de om det skulle være noe. De har slått nye rekorder i år med oppmøte, nye konsepter, tatt tradisjonelle arrangementer til nye høyder og gjort meg veldig stolt. De har også blitt en veldig sammensveiset gjeng som har brukt hverandre til utveksling av ideer og erfaringer. I januar i år hadde vi et seminar i samarbeid med de kommunikasjonsansvarlige med fokus på sosiale medier og Vinterlekene. Alle fikk en god motivasjonsboost og når februar og Vinterlekene sto for døren var alle med og bidro hele veien. Tusen takk for et år fylt med latter, utfordringer og måloppnåelser: Melissa, Tone, Alen, Adrian og Thomas. Generelt Ellers har hverdagen gått mye i flybilletter, hotell, reservasjoner og planlegging av styremøtehelger samt andre reiser som f.eks til dialogmøte. Jeg har også prøvd å fått tid til å skrive ned BIS- historien, og har et møte i april med en tidligere BIS engasjert. Har også møtt Christian Sønstebø, tidligere leder for SL som hadde mye spennende å fortelle. Landsmøtet Planleggingen startet i oktober, hvor vi hentet inn tilbud fra ulike hoteller i Trondheim. Thon Hotel Prinsen ble valget da de kom med det beste tilbudet økonomisk sett. Selv om vi hadde et stort fokus på å ikke velge en uheldig helg, så klarte vi likevel å gjøre det. Synd, men vi har gjort det beste ut av det og jeg synes vi nå har fått til en god løsning. Tiden fremover Resten av perioden skal brukes til overlapping, både lære opp den som tar over etter meg samt å planlegge overlappingsturen. Det blir fokus på teambuilding og det faglige, samt det sosiale. Mange involverte, og alle er motiverte på å få til en gjennomført overlapping, med tyngde på det faglige og BIS. Jeg skal også jobbe med BIS- historien, har møtt en del spennende tidligere engasjerte som kan hjelpe meg med det. Målet er at vi kan legge ut historien vår på nettsiden og se hvordan organisasjonen har utviklet seg og hvor langt vi har kommet. Jeg takker for meg, ikke bare for i år men for fire flotte år i denne organisasjonen. Det har vært spennende å se hvor mye vi har fått til, hva jeg selv har lært, hvor mye som er forandret, hvor mye jeg er forandret og jeg håper jeg kan se tilbake på BIS om fem år og se en enda mer utviklet og større organisasjon! Med vennlig hilsen Silje Brattgjerd Prosjektkoordinator BI Studentsamfunn 2013/2014

19 HR- ansvarlige, Andreas Fredriksen og Elin Edblad Innledning: Hei, og velkommen til HRs redegjørelse! Det har virkelig vært en ære å bli konstituert som tidenes første HR- ansvarlige i sentralledelsen. Vi fikk en unik mulighet til å utforme et helt nytt verv, og gleder oss til å se hvordan fremtidige HR- ansvarlige bygger videre på det som har blitt utformet. Året våres har vært preget av varierende scenarioer, noe som har vært både krevende og spennende. Vi vil også gripe denne muligheten til takke for tilliten som ble gitt oss av landsmøtet, styringsgruppen, sentralstyret, og lokalavdelingene. Vi har hatt et helt fantastisk år, og håper dere føler det samme! Overlapping: Etter landsmøtet, ble Andreas satt som påtroppende HR- ansvarlig, der han hadde kontinuerlig kommunikasjon med avtroppende KVK, André Skoog. Her valgte vi å fokusere på vedtekter, og evt. problemstillinger som kan oppstå gjennom et år. Ettersom HR er et verv som er relativt vanskelig å overlappe, m.t.p. taushetsplikt og varierende situasjoner, bestemte vi tidlig en løpende overlapping var det mest egnede. Elin ble konstituert i etterkant av landsmøte, og ble dermed satt 2 uker etter. Kommunikasjonen mellom begge påtroppende, sett i etterkant, kunne vært bedre, og vil derfor oppfordre fremtidige påtroppende HR- ansvarlige, til å starte tidlig med en nær, og kontinuerlig dialog. Det ble informert om dato til overlappingstur i etterkant av LM, der Elin måtte melde frafall av personlige grunner. Under overlappingsturen, fikk Andreas innblikk i avtroppende VKs ansvar, og hvordan hverdagen til en HR kommer til å utbrette seg. Etter overlappingen lå fokuset på dialog mellom begge HR. NSF: Planleggingen av NSF startet i midten av sommeren Gjennom Skype- møter og jevnlig kontakt mellom Andreas og Elin, var en plan satt tidlig for hvordan vi ønsket opplegget for NSF. Vi delegerte oppgaver mellom oss sånn at vi hadde mulighet til å væra effektive til tross for at vi ikke hadde anledning til å møtes. Ved skolestart ønsket HR å møtes i Trondheim, og være med under Fadderuken. Dette var en gylden sjanse til å være synlig på Lokalavdelningen, samtidig som vi fikk møtes og fortsette planleggingen av NSF. Under dagene i Trondheim la vi en mer detaljert plan for hva de individuelle samlingene skulle inneholde. Vi sendte ut en mail til alle VK og KVK på Lokalavdelningene der vi spurt hva de ønsket å prate om. Vi fikk masse tips som vi da startet å planlegge mer. Vi hadde ved dette tidspunkt en klar plan over helgen i Drammen, NSF. Endelig var helgen kommet og vi fikk møte alle fantastiske engasjerte i BIS, og ikke minst møte alle VK og KVK. Vi hadde massevis å prate om, så de individuelle samlingene var effektive, og vi lært oss alle mye. En god dialog mellom lokalavdelingene var et mål for Andreas og Elin, hvilket fungerte meget bra. I etterkant av NSF sendte vi ut en spørreundersøkelse til alle VK og KVK. Vi fikk veldig god tilbakemelding. Jobben i etterkant av arrangementet handlet mye om oppfølging av saker som ble diskutert under NSF. Sentralledelsen: Etter tidlig delegering ble det bestemt at Elin skulle være HR for Sentralledelsen. Hovedansvaret var at til en hver tid, skulle Elin fungere som en støtteperson til alle i Sentralledelsen. Dette har gjennom vervsperioden bestått av jevnlig oppfølging gjennom telefonsamtaler og mail, samt samtaler på styremøtehelger og lignende setninger der vi møtes. I starten var dette en utfordring ettersom det ikke var en naturlig dialog mellom HR og personer i Sentralledelsen. Dette var noe som HR jobbet mye med og fikk til slutt en god løsning. Det som er viktig å vite er at alle personer ønsker ulik oppfølging, dette bør diskuteres tidlig i vervsperioden. Oppfølging av saker internt i Sentralledelsen og konstant dialog med Leder, er noe som Elin la stor fokus på, og har fungert meget bra. Styringsgruppen: Etter tidlig delegering, ble det bestemt at Andreas skulle være HR for styringsgruppen. På senere møter, skulle Andreas fungere som KVK og referent under disse møtene. Det første styringsgruppemøtet ble avholdt under NSF i Drammen, der representanter fra alle BIS- skolene var samlet. Styringsgruppen har handlet korrekt i henhold til vedtektene, med unntak av ett tilfelle, der under et ekstraordinært møte i styringsgruppen, delegatene valgte å godkjenne en innkallelsen, selv om sakspapirene var sendt ut for sent. Styringsgruppen, samt HR, valgte å godkjenne dette, på tross av vedtektene, begrunnet med at saken som skulle gjennomgås, var lyst ut i god tid før sakspapirene, og lokalavdelingen hadde fått god tid til å sette seg inn i saken, og med betingelse at HR skulle orientere om dette til Landsmøtet. Styringsgruppen har også vært en aktiv deltaker under vedtektsedringene, der de reviderte innstillingen til vedtektskomiteen. Resultatet av styringsgruppens revidering fikk ikke utslag på vedtektskomiteens avgjørelse, som nå fremmes på Landsmøtet. Det siste ordinære styringsgruppemøtet vil

20 bli avholdt dagen før landsmøtet, og har dermed ikke blitt gjennomført i skrivende stund - her vil også påtroppende ledere delta. 14 Vedtektskomiteen: Vedtektskomiteen ble satt ved forrige landsmøtet, med hensikt om å revurdere liggende vedtekter, samt forslag fremmet ved det 42 landsmøtet. Planleggingen startet i november. Alle medlemmene av denne komiteen ble informert om deres deltakelse sén- novermber. Vedtektskomitéforslagsperioden ble lyst ut 30 desember, med frist til 12 januar. sakspapirene kom ut 15 januar, og selve vedtektskomitemøtet ble avholdt i Stavanger, under HR/KVK/VK- seminaret den 20 januar. Alle innsendte forslag ble klassifisert i 2 bunker, én for anbefalt godkjente forslag, og én for anbefalt nedstemt. Disse 2 bunkene, ble så sendt ut til styringsgruppen sammen med sakspapirene til styringsgruppemøtet den 1 mars. HR som verv: Vi overtok et helt nytt verv. Fusjonen av Kontroll- og vedtektskomiteen og valgkomiteen var et helt nytt konsept, noe som var veldig kjekt for oss, ettersom vi fikk muligheten til å forme dette vervet. Det tok ikke lang tid før lokalavdelingene også tok til seg denne endringen. Drammen, Kristiansand og Trondheim fungerte som en gradvis utvikling - Det har nå blitt vedtatt HR hos alle lokalavdelingene, og den siste KVK og VK går av til høstens generalforsamling. Det har vært et utrolig lærerikt verv, noe vi begge er veldig takknemlige for. Vi kom fra ulike faglige bakgrunner, der Elin hadde vært i valgkomiteen i Trondheim, mens Andreas, KVK i Stavanger. Det vil gjerne påpekes, at selv om denne ordninger fungerte veldig bra med oss, betyr det ikke at fremtidig HR må bestå av to heterogene tidligere verv, f.eks. begge konstituerte har bakgrunn fra valgkomiteen. Internevalueringer: HR hadde et møte der vi gikk igjennom forrige års spørsmål, i internevalueringen. Vi bestemte oss for å jobbe i mot mer åpne spørsmål, samt at vi la til flere spørsmål om gruppedynamikken. HR utarbeidet en ny mal som vi sendte ut til alle i sentralledelsen. Vi skrev også detaljert informasjon om hvordan den skulle besvares - at den kun skulle sendes til HR2 (Elin), samt frist for siste internevaluering. Denne fristen var litt kort, ettersom det var mange verv som hadde massevis å gjøre i perioden. Anbefaling til neste gang er å sette av minimum tre (3) uker. grunnen til at det ble såpass kort frist, ønsket Elin å holde samtalene under det neste styremøtet, i Bergen. HR bestemte at det kun skulle vara én (1) person som skulle motta evalueringen, samt att det kun skulle være én (1) person som skulle holde samtalene. begrunnelsen til dette var at det kun skulle vara en person som skulle ha tilgang til evalueringene, samt at det er en mer naturlig samtale når det kun er én (1) HR. Andreas og Elin sendte inn sin evaluering av den andre HR til Leder, Maren, mens styrevervene sin evaluering ble sendt til Elin. Leder var den som hadde evalueringen med begge medlemmene i HR. Overlappingsrutiner: Gjennom dette året, fant vi ut at en av BIS sine største utfordringer var mangel på god overlapping. Siden vi er en organisasjon med medlemmer som har vervsperioder på 1 år om gangen, er vi over gjennomsnittet utsatt for informasjonstap gjennom dårlig formidling og overlapping. Gjennom brainstorming, fant vi ut at vi skulle inkludere flere av organisasjonens ledd; Det ble foreslått vedtektsendringer av både HR og økonomiansvarlig- SL. Disse innebar å vedtektsføre retten til en god overlapping, der resultatet av forslagene var å utforme noen overlappingskontrakter, som gir styret- LA innblikk i respektive vervs overlapping, og påtroppende i vervet makt til å reservere seg fra å signere seg inn i sitt verv, hvis den mener at påtroppende ikke har gitt en forsvarlig overlapping, som resulterer i at leder kan reservere seg fra en evt. attest. Disse forslagene ble også godkjent av styringsgruppen, og fremmes nå på landsmøtet gjennom vedtektskomiteens arbeid. Vi satser på at disse blir bygget videre på, ettersom kontraktene i år er laget som et prøveprosjekt, og det eneste som evt. blir vedtektsført, er at en kontrakt av et slag, i stil av overlapping, blir signert av påtroppende, avtroppende, og leder (I leders overlappingssituasjon, blir denne ekstern signert av HR). Disse kontraktene skal lagres av HR, både i LA og SL. Vi håper virkelig at dette konseptet, som tidligere har vært forsøkt ved enkelte LA, utbredes til hele organisasjonen, og gir påtroppende en solid bedre overlapping. HR/KVK/VK- seminar: Vi startet planleggingen av seminaret i etterkant av NSF. Vi delte tidlig opp arbeidsfordelingen, der vi satt opp individuelle mål. Elin tok seg av dem som da satt som valgkomité, mens Andreas tok seg av kontroll- og vedtektskomiteen og HR. Vi la fokus på en varierende og allsidig seminarhelg, Vi inkluderte deltakerne fra dag én, der vi lyste ut en forespørsel om deres preferanser. Deltakerne ønsket å legge fokus på det faglige, der vi tok en lukrativ beslutning om å avholde seminaret over 2 dager, isteden for 3. Valget sto mellom Trondheim og Stavanger, der vi fant ut at Stavanger var et billigere alternativ. Prosessen med opplegg: Kurs/foredragsholder, ble satt i gang, og helgen var i helhet ferdig planlagt i slutten av november. Vi sendte ut en invitasjon i slutten av desember, men selve datoen,

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer