Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig har de kommuneansatte i Lurøy kunnet ta i bruk det nye rådhuset på Onøy. Både ombygging og nybygging har tatt sin tid, men alle er fornøyde med resultatet. Det blir Åpen Dag fredag 11. november. Den offisielle åpningen blir fredag 18. novmber, med innbudte gjester. Her er sekretær Karin S. Olufsen i full gang med å frankere brev på postbehandlingsrommet. Mange nye rutiner skal innarbeides nå, når ansatte plutselig er lokalisert til samme bygg. Steinkjerringa kommer tilbake med flere bilder fra Lurøy Rådhus. Utforming av bygget er signert Toft Arkitekter fra Mo i Rana, og i møte mellom gammelt og nytt er det mange spennende detaljer som kan oppstå. Hovedentreprisen er ved Lurøy Bygg as. Vi gratulerer!

2 2 Ordførerens spalte Vel overstått sommer. Sommeren i år ble værmessig ikke av de beste. Når så august som bruker å være stabilt god og likeså september har vært grå og alt for nedbørrik, så regner jeg med at det er flere enn jeg som føler seg noe snytt fra værgudenes side. Særlig går tankene til bøndene som enda ikke har fått gjort unna andreslåtten Vi får imidlertid bare håpe at senhøsten blir bedre. Stortingsvalget Valget medfører trolig regjeringsskifte. Dette dersom det blir enighet i kommende forhandlinger om en regjeringsplattform. De tre regjeringspartiene har alle lovet et løft i den offentlige velferden. Selv om det blir den sittende regjerings statsbudsjett som blir lagt fram for neste år, så får en tro at det nye stortingsflertallet får mulighet til å flikke på dette bl.a. til beste for en skrall kommuneøkonomi. I så fall blir det kanskje første året over flere år, at vi i Lurøy kan slippe å skjære ned på driftstiltak for et kommende år. I så henseende blir det spennende å se det endelige resultatet. Har du planer om å bytte yrke, eller å skaffe deg ny utdanning? Voksne yrkes- og utdanningssøkende kan nå få gratis veiledning og informasjon ved å ta kontakt med: Veiledningssenteret Ytre Helgeland Torolv Kveldulvsons gt. 3, 2. etg. Sandnessjøen Tlf: , Faks: Mail: Steinar Joakimsen Feiringer I år er mange etterlengtede prosjekt i kommunen ferdigstilt. Jeg tenker på havner i Konsvikosen, på Onøy og Lovund. Likeså er det bygd 6 omsorgsleiligheter; ei i Aldersund, to på Sleneset og i disse dager er tre leiligheter på Lovund innflyttingsklare. Sist vinter blei bassenget på Lovund tatt i bruk. For tiden foregår flytting av administrasjonen fra Lurøy til nye lokaler på Onøy. Alt dette trygger og øker kvalitet og velferd for veldig mange lurøyfjerdinger. Å kunne være medvirkende til slike løft er nettopp det som gjør hverdagen lettere for meg som ordfører. Den offisielle åpning av det nye administrasjonsbygget vil skje i høst; da etter at dette er tatt i bruk. Dato er i skrivende stund ikke bestemt. De nye lokalene tilsier store forbedringer for de ansatte. Vi må være klar over at særlig ett av byggene på Lurøy var i en slik forfatning at en nok med forskrifter og arbeidsmiljølov i handa alt for flere år siden kunne fått dette stengt. Ja, jeg vet ikke om noen kommuner som har hatt så dårlige fysiske forhold for sin sentraladministrasjon som det som har vært tilfelle i Lurøy. De ansatte fortjener derfor stor ros for at de har holdt ut såpass lenge. Deres lojalitet og stå på -vilje har vist seg å være overmåte stor. Det er derfor særs gledelig at de endelig får fysiske arbeidsforhold etter dagens standard. Bredbånd Fra Lurøy har vi vært aktive med å få bygd ut et bredbåndsnett i kommunen. Dette etter press fra så vel bedrifter som private. I Norge har det dessverre vært opp til nettselskapene å foreta slik utbygging. Slike områder som hos oss, med lite folk og store avstander, har ikke fra utbygger vært lønnsomme. Derfor er vi da også havnet i bakleksa. En utbygging hos oss medfører derfor en betydelig medfinansiering. For noen år siden var kommunen med i anbudsrunde for slik utbygging. På grunn av svært store kostnader også med høy privat medfinansiering - ble det bare utbygd nett på Lovund og Onøy/ Lurøy. I år foretok så kommunene Rødøy, Træna og Lurøy felles utlysingsrunde. Målet var utbygging til alle interesserte innen disse kommuner. Det var gledelig at alle de store selskapene nå var interessert i å gi tilbud. Med særlig grunnlag i kostnader, kvalitet og utbyggingsgrad ble IT- partner Helgeland AS foretrukket. Selskapet ga anbud i nært samarbeide med Telenor. Medfinansiering for kommunene blir 2,5 mill. kr. Kommunene makter dette løftet uten at dette går på bekostning av driftsbudsjettet. Dette på grunn av god støtte fra Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, tilskudd fra RDAmidler og egenfinansiering gjennom Småkommuneprosjektet. I Lurøy er vi sikret en deknings-

3 3 Ordførerens spalte grad på ca. 97% av husstandene og alt av bedrifter. Med god kvalitet på koppertråden fra nærmeste telekiosk, kan dekningsgraden bli større. Telenor har for tiden stor utbyggingsaktivitet. I henhold til deres planlagte utbyggingstakt er det garantert følgende ferdigstillelser, da i tre faser: 1. Tonnes med Kvarøy, Onøy/ Lurøy og Sleneset med Sør- og Nord-Solvær kan bestille å få bredbåndstilknytning allerede nå. 2. Lovund og Røytvik (Stokkvågenområdet) får tilknytning senest 1. mars De øvrige områder (Bratland, Konsvikosen, Kvina, Nesøy og Hestmona) får sin tilknytning senest 1. mai 2006 Kontrakten innebærer at kommunene må ha sin tilknytning med It partner Helgeland AS. Av flere hensyn hadde det vært bra at så mange som mulig -bedrifter som privatpersoner - bruker dette selskapet. Fra selskapet vil en i den nærmest tid reise rundt i kretsene å orientere om tjenester, pris og teknologi. Se for øvrig deres innspill i dette nr. av Steinkjerringa. Kapasitet og kvalitet innen data er i en rivende utvikling. Det er derfor betryggende at leverandøren har sagt seg villig til å være en pådriver i utbygging når ny teknologi er realiserbar. Jeg må til slutt si at det gleder meg stort at vi nå har en løsning slik at også lurøyfjæringene kan benytte gode datatjenester. Berit sblomster 8762 Sleneset Kranser, gravpynt, buketter, dekorasjoner, sammenplantninger,julepynt, stearinlys og strikkegarn m.m. Nasjonale Turistveier Sist torsdag åpnet samferdselsminister Torild Skogsholm turistveistrekninga Helgelandskysten Nord. Denne er på RV 17 fra Sjona til Tverlandet. Denne er nå spesielt merket og har fått god standard på rasteplasser og severdighetspunkter. Veien får også spesiell og god markedsføring både i inn- og utland som en vei gjennom unik og storslått natur. Fra leserinnlegg i lokalavisen forstår jeg at flere har misforstått intensjonene i denne satsinga. Vel nok kunne utgifter her gått til fysiske utbedringer av selve veistandarden. Dette er imidlertid et annet område innen standardheving av veinettet. Hadde ikke disse midlene gått til vår vei, ville de blitt brukt til turistveiinvestering i en annen del av landet. Når det gjelder den sårt tiltrengte utbedringa av RV 17 er den nå kommet i planverket og jeg håper derfor at denne kan realiseres om 5-6 år. Reiselivsprosjektet Nasjonale Turistveier hadde sin oppstart i Prosjektet er et ledd i en storstilt nasjonal reiselivssatsing. Formålet er å utvikle et nasjonalt konsept for en turistattraksjon, der opplevelsen av unik norsk natur fra bilvinduet og fra spennende stoppunkt skal være bærebjelken. Ideen kommer fra USA. Her har konseptet scenic byways, eller sceniske sideveier, allerede blitt en godt etablert turistattraksjon. Det er med inspirasjon fra bilismens hjemland, at veivesenet utvikler disse unike turistveiene. Mandag stengt (ring gjerne mobil) Tirsdag/onsdag/ fredag Torsdag Lørdag For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! Det er nå vedtatt at 18 veistrekninger i landet skal utvikles og få slik status. Veien gjennom vår kommune er den første av de sju utvalgte veier i Nord-Norge som blir ferdigstilt. Dette er flott. Etter nylige overlegninger i prosjektstyret vil det i tillegg bli investert i et stoppunkt helt ved sjøen i Aldersundet. Den endelige lokaliseringa her er enda ikke bestemt. Etter noe overlegninger i formannskapet er det foreslått for det nasjonale prosjektstyret at punktet bør være like ved Aldersund havn. Med den markedsføring veistrekninga nå får, håper jeg dette vil medføre større avkastning for alle innen reiselivs- og handelsnæringa i kommunen. Kanskje gir dette muligheter for utvidelser og også for nyetableringer. Denne markedsføringa vil ha sin betydning og være til hjelp i kampen om ressurser til utbedring av veien. Priser I det siste kommunestyret hvert år har det vært tradisjon å gi heder med prisutdelinger. Vi har opprettet slike hederspriser for kultur, byggeskikk og næringsliv. Langt fra alle år har det vært foreslått kandidater til disse hedersbevisninger. Jeg vil derfor minne om at nå er det dags å foreslå kandidater for Forslag til kulturpris sendes plan- og kulturleder Rune Bang. Forslag ang. byggeskikkspris sendes teknisk leder Jan Brattland og forslag på kandidater til næringsprisen sendes næringsleder Johannes Bentzen. Jeg er overbevist om at vi i Lurøy har verdige kandidater til disse hedersprisene. Sleneset, den 19.sept Steinar Joakimsen Ny kloakk Lovund I høst er det lagt 11oo meter ny kloakkledning på Lovund, hvor alt utslipp er samla og lagt ut i nyhavna. Det er Seløy Undervannsservice som har stått for arbeidet, som har kostet kr ,-

4 4 Fakta om IT-partner Helgeland as Hva skjer Rødøy, Lurøy og Træna kommune har inngått en avtale med it partner Helgeland og Telenor om utbygging av bredbånd i de tre kommunene. Utbyggingen vil gi dekning for langt de fleste av kommunenes innbyggere og skal være i drift senest , men flere områder vil være i drift tidligere. Hva kan dette brukes til For privatmarkedet vil dette først og fremst bety en betydelig økning i båndbredde og hastighet, samt valgmulighet når det gjelder tjeneste som passer best for eget behov. Dere som tidligere har benyttet ISDN vil nå få en mye raskere tjeneste og sannsynligvis til en langt lavere pris. ISDN har en kostnad pr minutt, bredbånd har en fast pris uansett hvor mye av døgnet du er oppkoplet. For skoleelever, aktive surfere, hjemmekontorbrukere og andre storbrukere vil bredbåndsutbyggingen rett og slett bringe en ny verden inn i stua. Tjenesteutvalg Tjenestene som tilbys vil være ADSL, SHDSL og IP-VPN. Her er ADSL det mest benyttede produkt for privatmarkedet, mens SHDSL og IP-VPN er bedriftsrettede produkt. Priser Prisene følger Telenor sine ordinære priser og kampanjer. Hvorfor bestille nå Bestiller du nå så vil din søknad ligge fremst i køen. Vi vil også foreta en trekning blant de mottatte bestillinger ved slutten av hver måned, fra oktober og frem til mai Jo tidligere du bestiller, jo flere trekninger er du med på. Bestillingsrutine Fyll ut bestillingen og send på faks til Har du spørsmål så ring oss på , spør etter Rita. Om it partner Helgeland as It partner Helgeland as er lokalisert i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana har 17 ansatte, de fleste med bakgrunn fra Telenor. Vi rådgir, leverer, installerer og drifter telefoni- og dataløsninger, herunder også nettverk, video-, bredbåndskommunikasjon, Internett, sikkerhetsløsninger o.a. som tilhører fagområdet. Selskapet er forhandler for Visma Global økonomisystemer, Visma CRM-system og Huldt & Lillevik lønnssystem hvor vi står for salg, implementering, opplæring, support, drift og vedlikehold. Selskapet er en totalleverandør innenfor området bedriftsløsninger, samt forhandler for Internett bredbåndsløsninger også for husstandsmarkedet. Vårt markedsområde omfatter atten kommuner fra Bindal i sør til Rødøy i nord, hvor kundene er bedrifter og virksomheter innenfor næringsliv og offentlig virksomhet. It partner i Nord-Norge It partner finner du på Helgeland, i Bodø, Harstad/Sortland, Tromsø, Alta, og i mai 2005 ble it partner Møre etablert. Alle selskap har samme eiermodell, det vil si lokalt eierskap med stifterne som hovedaksjonærer. Selskapene har et nært samarbeid på innkjøp, noe som gir oss gode prisbetingelser og vi samarbeider også sterkt på kompetansebygging og kompetanseutveksling. Totalt er vi ca 100 personer med meget lang og solid erfaring i bransjen. Samlet omsetning for 2004 var ca 166 millioner, for it partner Helgeland as ca 24 millioner. Våre største leverandører/samarbeidspartnere er Telenor, Telenor Mobil, HP, Microsoft, Cisco, Tandberg, Alcatel, Nortel, Nec Infrontia Nordic, m.fl.. Du finner oss også på: www. itpartner.no Nye bøtesatser Kjøring på rødt lys 4500 Brudd på vikeplikten 5200 Kjøring med moped på motorvei 1300 Ulovlig forbikjøring 5200 Ulovlig bruk av mobiltelefon 1300 Trimming av moped/ motorsykkel 4200 Fartsoverskridelse (60-sone eller lavere) 5 km/t for fort km/t for fort km/t for fort km/t for fort 4200 Tonnes Vannverk Tonnes Vannverk har fått sin siste kilometer av i alt 5 kilometer rørgate. Renseanlegget er montert tidligere. Entreprenør Leif Jørgensen har stått for gravearbeidet.

5 Drømmefanger ÅRETS TV-AKSJON Ved Cato Rødsand TV-aksjon Drømmefanger som går av stabelen søndag 23. oktober 2005, er tildelt FOKUS Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål som er en bred sammenslutning av 64 kvinneorganisasjoner i Norge. De innsamlede midlene skal brukes til å bekjempe vold mot kvinner innenfor fire temaområder: a) Kvinner i og etter krig og konflikt b) Handel med kvinner (trafficking) c) Omskjæring av jenter d) Vold i nære relasjoner Aksjonen vil støtte prosjekter i Afrika, Midtøsten, Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa, og vil bli drevet av lokale kvinneorganisasjoner. Kommuneaksjonskomiteen i Lurøy består fortsatt av Solfrid Bentzen, Tormod Remøy, Anders Olsen og Cato Rødsand (leder). Lurøy kommune har bevilget kr 2.000,- til årets TV-aksjon. Og vi oppfordrer lag og foreninger, husstander og næringsliv til å støtte aktivt opp, slik at vi kan vise omverdenen at i Lurøy gir vi fra hjertet. Dette diktet skrev jeg nå i juli. Fiskehjellene er et kjent landemerke hvor du enn drar langs kysten i hvert fall i Nord-Norge. «Kystens katedral» er en hyllest til disse fiskehjellene enten de står der tomme som silhuetter, er full av hengt fisk eller om de av og til tas i bruk som ramme for ei friluftsgudstjeneste. Ha en god høst! KYSTENS KATEDRAL A kledd og spinkel, sommar og høst sola og regnet som balsam og trøst tjora mot all sorta ver og vind naken i kropp og sjel og sinn rage du høgt som en hellig gral - Du legna litt på en katedral. Refreng: Sola falme mot kjølig kveld sommareventyr på hell sine siste lune stråla varme mot nordavindsgåla glire med auan, valgets kval - æ blir her ved kystens katedral Vintern og vårn kler på dæ klær Sånn e det i kvært einaste vær på flathjell, på hæsje og haue hengeran hiv og sletra og sjaue lukta av havbris, litt surt og litt salt - Te sommarn kan fesken brukes te alt. Refreng: Lytte te vijnn som stemma i kor sætt dæ og hør på et Pauli ord her kjæm minnan om alle dæm som tapte si sjæl og reiste hjæm Alle e hellig, men ingen like - Monumenta i Vår Herres rike. Refreng:... det er vi som er kreative... Kirkegata 22, 8656 Mosjøen Telefon Telefaks Visittkort Brevark Faktura Timelister Brosjyrer Bøker/hefter Plakater Logo-design Webdesign Profileringsartikler 5

6 6 Slektstreff i Lurøy Ved May Vatne Helga juli var 97 etterkommere etter Karen Sofie og Eyvind Angelsen samlet til slektstreff for femte gang siden De siste av deres åtte barn døde i Den eldste deltageren var en av deres ektefeller på 89 år, og den yngste hennes oldebarn på 11 uker. Slektstreffene har vært arrangert i Aldersundet, Sulitjelma, Lofoten, Tonnes, og nå Aldersund-Lurøy/ Onøy, ved de ulike søskenflokkene. For hver gang har nye opplysninger blitt tilføyd slektsheftet. Karen eller Sofie Angelsen som hun ble kalt, og Eyvind Angelsen kom flyttende til Lurøy i 1911 og bygde hus på Grønvold (Haugland i Aldersundet) hvor de bodde fra De kom flyttende fra Sulitjelma, hvor Eyvind hadde en lederstilling og et sterkt fagpolitisk engasjement i gruvesamfunnet. Han var aktivt med i stiftelsen av og formann i redaksjonskomitèen for Salten Fremtid, senere Nordlands Framtid. Sofie var engasjert i helselaget og også reservejordmor i bygda. Eyvind kom fra Borge i Lofoten. Sofie ble født på Hønsneset på Onøya i Hennes foreldre var Mette f. Pedersd. og Hans Klausen. Begge var innflyttere til Lurøy. De bodde og arbeidet først på Hougen på Klippenvåg Nedre, deretter på Lurøyvollan, så tilbake til Klippenvåg, før de flyttet til Stokvik på Hønsneset. I 1885 flyttet familien, som da inkluderte syv barn, til Bodø. Foranledningen til at en av dagene under dette slektstreffet ble lagt til Onøy-Lurøy, er vår bestemors røtter her. Takket være stor tilslutning av både søskenbarna og den yngre generasjon, god planlegging, velvillighet og god service ved turistanlegget Flo og Fjære og folk på Onøy-Lurøy, og et Helgelandsvær på sitt beste, ble det en innholdsfylt helg der slektsbånd både ble bekreftet og utvidet. Med søskenbarn bosatt fra Melbu i nord til Kristiansand og Paris i sør, og Sotra og Kristiansund i vest i en alder fra 77 år til 39 år er det flere av de gjenlevende 30 søskenbarna som kjenner hverandre lite. Fredag kveld samlet Angelsen-slekta seg på kafèen på Flo og Fjære, der de fleste tilreisende bodde. Lørdag formiddag ble det servert formiddagskaffe, kaker og vafler av 18 liter røre til ca 80 slektningene som kom til Vassvatnet, der en av Angelsen-barna var gift og bodde. Etterpå besøkte mange slektsgården Grønvold. Til et slektstreff hører også en tur innom kirkegården, så mange besøkte gravstedene til Sofie og Eyvind Angelsen og andre slektninger. Om kvelden var det festmiddag på kafèen. Så langt er dette det største arrangementet de nye eierne der har hatt. Å lage perfekt småsteik til så mange tyder på skikkelig kokkekunst! Søndag reiste 57 av de 97 slektningene med ferja til Onøy. De fleste nøyde seg med å se Hønsneset fra dekk og returnerte med hurtigbåten kl. 16, mens 24 slektninger utnyttet dagen der ute. De oppsøkte steder de kjente fra barndom og ungdomstid, og 16 av oss fikk en fin trimtur ut mot Hønsneset mens vi ventet på ferja kl Gudstjenesten i Lurøy kirke kl var avtalt et år i forveien med Georg Eichsteller, men planlagt og gjennomført av vikarprest Arild Romarheim, som inkluderte både slekta Angelsen og dåpsfamilien Kvitvær i gudstjenesten. Mens vi ventet på busslast nr 2 fra ferjekaiet, var vi så heldig å få ekstranumrer ved organist Chris Eva. En av deltagerne fra slektstreffet bidro med solosang. Etter gudstjenesten var det matsalg på ungdomshuset, der Rigmor Sandvær m/hjelpere stilte opp dette ble basen fram til kl. 15 da bussen returnerte til Onøy. Over 40 av slektningene fikk omvisning Eldste og yngste deltaker, Rakel Angelsen på 89 år og lille Vilde på 11 uker.

7 Lurøy er blitt MOTkommune MOT i Lurøy Ved Cato Rødsand I vår vedtok Lurøy kommunestyre En trygg oppvekst som er en plan for samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Prosjektet legger opp til et nært og forpliktende samarbeid mellom kommunale instanser, politi og andre instanser som arbeider med saksområdet. Utgangspunktet for SLT-modellen er at kriminalitet og rusmisbruk må bekjempes og da blant annet gjennom forebygging. I Lurøy skal SLT-arbeidet ha alle barn mellom 0-18 år som målgruppe. Vi skal imidlertid være spesielt opptatt av barn som er i risikogrupper som: - Vokser opp under vanskelige forhold - Viser dårlig tilpasning til omgivelsene - Foretar lovbrudd - Er utsatt for omsorgssvikt og kaffe i hagen på Lurøygården, der Malin og Sjalg Nordås stilte opp for oss. Mange besøkte også Kystmuseumet, der Bjørn Jakobsen til og med fikk dratt i gang båtmotoren Brunvoll. Antonettestua begeistret særlig de kvinnelige slektningene. Denne dagen ble kanskje prikken over i-en, i sær for søskenbarngenerasjonen. Men også mange ungdommer og barn lot til å kose seg denne vakre og varme søndagen på Onøy-Lurøy MOT skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. MOT s kjerneverdier og grunnprinsipper er bl.a: - MOT til å si nei - MOT til å leve - MOT til å bry seg MOT vil ha ungdom som er bevisste og trygge til å stå for egne valg. Likeledes er det viktig at vi har miljø der menneskene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle. MOT-informatører I disse dager har Lurøy sendt sine to MOT-informatører på skolebenken i Stjørdal. Det er Morten Olsen fra Konsvikosen og Raymond Rasmussen fra Lovund. Sammen med informatører fra resten av landet, får de første del av sin kompetanse for et viktig arbeid. I løpet av et skoleår skal informatørene besøke ungdomsskolene 3-4 ganger, hvor det viktigste er å komme ungdommene i tale bl.a. for å snakke om holdninger og verdier, og hva som er viktig for ungdom i Lurøy. Politikerne i Lurøy støtter dette arbeidet hundre prosent, og har gjort det mulig for Lurøy å bli en MOTkommune. Første møte mellom MOT-informatørene og våre ungdommer blir på ei felles teaterforestilling på Stokkvågen fredag 11. november i år. Etter det starter de to en besøksrunde til alle ungdomsskolene i Lurøy. Studiekompetanse for voksne 7 Ønsker du å kvalifisere deg for studier på høgskole eller universitet? Eller ønsker du å forberede deg på eventuell omskolering som krever utdanning utover videregående skole? Eller vurderer du å lese ett eller flere av fagene som inngår i generell studiekompetanse; matematikk, naturfag, nyere historie, samfunnslære, norsk og engelsk? Ta kontakt! Sandnessjøen videregående skole gir opplæring i fag som gir generell studiekompetanse. Skolen prioriterer samlingsbaserte kurs, for å legge til rette for voksne som bor utenfor regionsenteret Sandnessjøen. Opplæring settes i gang når tilstrekkelig antall deltakere har meldt sin interesse, tidligst i månedsskiftet januar/februar Det er først-til-mølla-prinsippet som gjelder når fylket fordeler penger til opplæringen, det er derfor viktig at du melder din interesse så snart som mulig. Ta kontakt for mer informasjon og veiledning. For eksempel til utfylling av søknad for å utløse din rett til utdanning. TELEFON: Sandnessjøen videregående skole Postboks Sandnessjøen Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

8 8 Reparert molo Konsvik Moloen i Konsvik båthavn er nå ferdig reparert etter uværet i vinter. Båtforeninga har i tillegg støpt nytt toppdekke på moloen, og dette arbeidet ble ferdigstilt først i oktober. Små gullkorn sagt av barn - Menner driver mer med reis ning enn det damer gjør - Hvis frøet fra faren ikke treffer morens egg, blir det bare en vanlig omelett av det - Graverte damer går med babyen i 204 måneder - Hvis man forstuer øynene, må man gå til en optiker for å briljere seg. - Fordøyelse er noe man gjør i fordøyelsesparker - Inni hodet er det celler. Jeg tror de heter hjerneceller eller sædceller eller noe sånt. - Bak pannen ligger hjernen på lur. Lurøyboka 2004/05 «Lurøyboka 2004/05» er nå ferdig og vil være i handelen fra uke 46. Et omfattende prakteksemplar av ei årbok på 200 sider, som koster kr 240,-. Boka fås kjøpt på butikkene i kretsene. Eldre årganger fås kjøp til gunstige priser ved henvendelse til Ronald Larsen eller Rune Bang ( ) Fra Kopibog for Formanden i Skolestyret i Lurø kommune: Denne protokollen for skolestyret i Lurøy er gyldig for perioden Det er interessant å se hvordan attestene ble skrevet til tre lærere som virket samtidig på tre ulike plasser i Lurøy. På den tiden var det kun 8 lærere i bygden (hele kommunen), og det sier seg selv at disse satte spor etter seg. Og ofte ble de på samme plassen i mange, mange år. Løbenr. 16 av 18. mars 1900 til lærer Helland: Paa forlangende derom er lærer Olav Helland giort saadan attest for moralsk vandel: Lærer Olav Helland af Rennesø har vært ansat i folkeskolen i Lurø fra 27 de juli Han virker fremdeles i folkeskolen. Hans forhold har altid været rosværdigt. Med sin rolige, beskedne fremtræden har han vundet sig mange venner i sin virkekreds. Løbenr. 21. av juni 1900 til Lærer Koteng: Attest for moralsk vandel paalydende: Elias Koteng blev ansat som lærer ved Lurø folkeskole 27 de juli Hans vandel har til seneste været rosværdig, som det sømmer sig en ungdommens lærer. Løbenr. 25 av 30. juni 1900 til lærer O. Mindrum: Attest. Lærer ved folkeskolen i Lurø Olav Mindrum har baade i fjor og iaar undervist i slöid ved det 4 ugers kursus konfirmanterne hersteds har havt. Han har lagt for dagen dygtighed i sit fag og eleverne gjorde god fremgang under hans veiledning. Han ansees for at være indsigtsfuld og kyndig i træarbeide Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil:

9 9 «Steinbiten» X-ord med respiratorisk syncytialt og friluftsaktivitet Kvess blyanten og ta opp kampen mot Steinbiten! Løsningen sendes innen 10. novmber 2005 til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy. Har du riktig løsning, blir du med i trekningen av flott premie. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn. Navn: Adresse: VANNRETT 1. TidsBanken ver Beis (omv.) 13. Prest 14. Få 15. Merk 16. Håndball 19. Kjør 20. Older 21. Elverum Energiverk 22. Slagsted 23. Markerer en overgang 26. Tilstand 27. Bare (tysk) 28. Fryser 30. Cirka 33. Guttenavn 35. Oljeselskap 36. Mesterskap 37. Utenriksdepartementet 29. Ny 40. Kan partene kreve 45. Ingunn Martinsen 46. Fugl 47. Elv fra GT 48. Virus 49. Tallord 50. Vasket 52. Gir politiet spor 54. Fugl 56. Kjent bedehusnavn 57. Topp 59. Øk 60. Eksisterer 61. Guttenavn 63. Opptar friluftsmennesker LODDRETT 1. Betalingen 2. Euroregion Baltic 3. Fred 4. Friluftsaktivitet 5. Månedsbetaling 6. Antall år 7. Frelse i buddhismen 8. Byaktivitet 9. Forkortelse 10. Jentenavn 11. Grensesprengningen 17. Sted øst på Nøtterøy 18. Øv 24. Møte 25. Smal 29. Ond 30. Bevissthet 31. Fotballag i Oslo 32. Edelt metall 34. Beveger 36. Yrer 38. Idrettssponsor 41. Sjødyr 42. Merke 43. Av fjær 44. Jentenavn 49. Feiring 51. Elvedelta i Spania 53. Vellukt 55. Elektronisk stabilitetsprogram 56. Øyner 58. Ytret 62. Smile

10 10 Ved Cato Rødsand Biblioteksjef Rita Karlsen og kulturleder Rune Bang er i gang med å bygge opp ei digital fotosamling. De første bildene er allerede lagt ut på nettet, og link finner du under bibliotekets hjemmeside. Dette arbeidet er tidkrevende og stiller strenge krav. For det første skal bildene i fotosamlinga verifiseres. Så må vi ha tillatelse fra folk for å publisere bildene i fotobasen og for å innlemme dem i fotosamlinga, opplyser Rita Karlsen. For hvert bilde må det fylles ut et skjema for godkjenning av senere bruk. Vi går spennende tider i møte, og vil komme tilbake til fotobasen senere. Denne gangen skal vi tilbake til Da var det bare éi konfirmasjonshelg i Lurøy, en begivenhet som samlet store mengder folk i og rundt Lurøy kirke. Da dro alle av gårde, og det kunne være trangt om plassen når alle skøytene la til ved Lurøykaiet, men det gikk som regel veldig bra mange legg til tross. Og trangt ble det etter hvert i kirka også. De som ikke fikk plass inne, satt i bakkene rundt kirka og koste seg. Egil Edvardsen fra Sleneset er en av årets 50-årskonfirmanter. Han forteller også om et yrende liv og mye spenning i luften det var en veldig artig dag og begivenhet. I 1955 sto 63 konfirmanter for presten, og av disse hadde hele 46 en fisker som far. Man kan liksom forestille seg hva fiskeriene betydde for Lurøy for 50 år siden. Her tar han bilde av sine konfirmasjonskamerater som står på kaikanten, med Lurøyfjellet i bakgrunnen. Fra v. Espen Riise (lys i luggen), Unni Buschmann, Gerd Rye, Lillian Johnsen, Sigrid Osmo og Inger Hågensen. Blant skøytene som lå ved kai denne konfirmasjonssøndagen, finner vi kjente navn som Solværskjær, Lurøyfjell og Familien. Den store båten som ligger tvers over bildet het visstnok Grøntvedt, forteller Egil Edvardsen. Konfirmanter på bildet på kaien f.v.: Espen Rise, Unni Buchmann, Gerd Rye, Lillian Johnsen, Sigrid Osmo, Inger Hågensen. Foto: Egil Edvardsen.

11 11 Her er de fleste utenfor kirka nå i sommer: Første rekke f.v.: Roald Svenning, Holger Kristiansen, Per Iversen, Birger Bentzen, Kåre Iversen, Trygve Jørgensen, Oddvar Selnes og Steinar Danielsen. Andre rekke f.v.: Lillian Johansen (Slinning), Inger Hågensen, Gerd Rye Eide, Unni Buschmann Wahl, Marie Einmo Nilsen, Haldis Olsen, Sigrid Osmoe Lorentsen, Astrid Olsen Edvardsen, Liv Slotterøy Berntsen og Ludvig Ludvigsen. Tredje rekke f.v.: Magne Andersen, Roy Jakobsen, Asbjørn Bjørnø, Harry Hågensen, Harry Mikalsen, Egil Edvardsen, Karstein Martinsen, Torolf Aslaksen og Gunleik Grønning. Solveig Bye og Hans Kvitvær var ikke tilstede da dette bildet ble tatt. En annen av konfirmantene fra 1955, Torolf Aslaksen, forteller at det var Øystein Bøe som var prest i Lurøy den gang. Vi gikk 3 uker konfirmasjonsskole på ungdomshuset Fagertun på Onøy, og konfirmantene fra de andre kretsene var innlosjert hos private. Det var vanlig at de hadde medbrakt mat, noen ganger også brensel i form av ved. Av de 63 som ble konfirmert i 1955, var det 28 som deltok på nøyaktig samme dato 50 år etter den store begivenheten. I alt 11 av de opprinnelige er døde. Oppklaring bilde fra Stor-Spjutøy! Det var Hallgerd Slotterøy fra Sleneset som sendte et bilde til forrige nr. av Steinkjerringa. Bildet var funnet i huset etter Gjertrud og Noranius Jensen, som bodde på Stor-Spjutøy i Solværøyan i sine yngre dager. Siden bodde de på Moflaget. Nå har Manda Johansen på Sleneset kontaktet oss. Hun kan meddele at personene på bildet er Edvard og Alvilde Sigerstad, og barnet på armen heter Alvilde Sigerstad. Jammen kom vi ikke til bunns i saken. BRA! 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Foto: Perly Aslaksen.

12 12 Trekning av Steinbiten nr. 2/2005 Redaksjonen mottok 17 løsninger på Steinbiten 2/2005. Ta fatt på 3. utgave av Steinbiten i 2005, og kanskje er det nettopp DU som drar av gårde med premie ved neste trekning! Premien denne gangen går til Nanna Hansen, 8752 Konsvikosen. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med Steinbiten 2005 svidd inn på speilet. Pramma er delvis sponset av BraPro, Bratland. Omsorgsleiligheter Sleneset To nye omsorgsleiligheter er nå ferdigstilt og klar til innflytting. Leilighetene har et areal på 46 m2 og er et tilbygg til Kløverheimen. Det er Sleneset Trelast AS som har entreprisen. Kostnadene på prosjektet er beregnet til 1,560 millioner kroner. Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

13 Takk til Lurøy kommune og det lokale næringsliv! Ved korist Liss-Aina Nilsen Onøy/Lurøy sangkor skal siste helga i oktober spille inn ny CD-plate. Platen er en oppfølger av Fol- MinFastlege I den nye selvbetjeningsløsningen MinFastlege på trygdeetaten.no kan innbyggerne * se hvilken fastlege de har * finne adresse og telefon til legen * se hvilke leger som har ledige lister * bytte fastlege for seg og sine barn (bosatt på samme adresse) * melde seg selv eller barna inn i eller ut av fastlegeordningen Snarvei til MinFastlege er www. trygdeetaten.no/minfastlege. For å logge seg på løsningen må man oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret. Berit Norum, informasjonsrådgiver Rikstrygdeverket, Tlf: Mobil: ket som leve her nord. Den nye plata skal hete Åresang etter et dikt av Arvid Hansen, og har havet som tema. Åresang skal inneholde flere lokale sanger fra kommunen Trygve Hoff s Lurøy Liv laga, Vår i Lurøy av Cato Rødsand/ Chris Eva og Den underlige sang av Eric Sporre, som var prest i Lurøy/Træna fra Innspilling av ei CD-plate er et stort økonomisk løft for et lite kor, men vi har møtt stor positivitet fra det lokale næringsliv og Lurøy kommune. Disse har bidratt til at vi kan realisere Åresang og spille den inn i Lurøy kirke oktober. På denne måten vil Onøy/Lurøy 13 sangkor sende en stor takk til: Lurøy kommune Helgelandsparebank (vår hovedsponsor) Lovund Laks Seafarm Invest Risøyfjord Oscarbrygga Atlantic Styro Nargtind Lurøy Handel Håkon Lund Kvarøy Fiskeoppdrett Snekkerfabrikken Rødøy/Lurøy Kraftlag Tonnes Snekkeri Nova Sea Bra-Pro Konsvik Bygg Kvina Auto Lurøy Bygg Vet du hva barnet ditt gjør i helgen? Ved barnevernstjenesten i Lurøy Hva er barnevernet? Barnevernet skal være en garanti for at barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver er etter barnevernloven (Lov av 17. juli 1992 nr. 100). Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn hvis det ikke nytter. Barnevern er også et samfunnsansvar og vi er helt avhengig av at privatpersoner, frivillige og ansatte som arbeider med barn og unge engasjerer seg i å hjelpe barn som trenger det. Barnevernets telefon på dagtid:

14 14 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen! Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

16 16 FULLDISTRIBUSJON Lovund havn Fakta/info om havna: Utbygger: Kystverket Nordland Entreprenør: Secora/Kystverket produksjon Anleggsoppstart: Februar 2003 Ferdigstillelse: 1. juli 2005 Totalverdi på anlegget: 110 mill. kr (100 mill. statsfinansiert) Utfyllingsmaser: m 3 (sprengt faste m ) Underv.spregning/mudring: m 3 Molotopp: + 7,0 m over LAT Maks dybde: 22,0 m under LAT. Fakkelmarkering under åpningen. Halvdan Kroken sittende i Nordlandsfæringen, holdt snora som ble klippet under åpningen. Harald Olsen stående i sjarken markerer anledningen med flagget til topps. Offisielt åpnet 26. august 2005 KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Georg Eichsteller TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no 1 Lykkeskapere Livets begivenheter handler om lykke, og ditt bryllup hører uten tvil hjemme her. Lykke under forberedelsene, lykke på selve dagen og lykke i ettertid. Det handler om å kunne ta inn hvert

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

Månedsbrev fra Harelabben November 2013

Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Månedsbrev fra Harelabben November 2013 Tilbakeblikk på oktober: Oktober har gitt oss høst på sitt beste, med sol, flotte farger, mild temperatur, og ikke minst gode hverdager i naturen Elgjakta har vi

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Vi trenger din help! Spørreundersøkelse om handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Bli med i trekningen av 2 stk GAVEKORT á kr.000,- I regi av: SEGALSTAD BRU SENTRUMSFORENING Vi håper du vil være med

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 31. mai til 6. juni 2008 Konsert i Fjæreheia Søndag 1. juni 2008 klokken 16.00 Medvirkende: Jens Olai Justvik,

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Finnes det jente og guttefarger? Klasse: 1.-4.trinn Skole: Konsvik skole (Lurøy, Nordland) Antall deltagere (elever): 13 Dato: 22.04.2010 Side 1 Vi takker foreldrene

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS.

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS. Verdal kommune Møteprotokoll - Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2013 Tid: Kl 10:15-13:20 Til stede: 9 representanter. Representanten Karl B. Hoel ble innvilget

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Sporene sier noe om hvem som gikk. inmemory.no

Sporene sier noe om hvem som gikk. inmemory.no Sporene sier noe om hvem som gikk inmemory.no Alle er vi forskjellige og fortjener en personlig avskjed Idéen bak konseptet inmemory.no Far var kunstner og hadde en særpreget personlighet. Hans liv og

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud

Ferieklubben. Aktivitetsskolen Trosterud Oslo kommune Utdanningsetaten Trosterud Skole Ferieklubben 2016 Aktivitetsskolen Trosterud Aktivitetsskolen Besøksadresse: Postadresse: Faktura adresse: Tvetenveien 181 Postboks 25 Haugerud Utdanningsetaten/

Detaljer

UV-seminar oktober 2011. Meyergården Hotell Mo i Rana 19. oktober 2011

UV-seminar oktober 2011. Meyergården Hotell Mo i Rana 19. oktober 2011 UV-seminar oktober 2011 Meyergården Hotell Mo i Rana 19. oktober 2011 1 Deltagerliste hotell betaling m.v.. Det er fint om dere benytter navneskiltene som gjelder som registrering Alle deltagere skal i

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013 YTTERØY BARNEHAGE PRESTEKRAGEN 1. Generelt om Ytterøy barnehage I vår skjønte vi at barnehagens lokaler kom til å bli for små ettersom mange nye barn søkte barnehageplass hos oss. Dette

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 13 2006 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2006 side 3 MA 08.06.2006 Årsmøte fradag, den 16.06.2006 på Ørnes Hotell (annonse) 4 MA 08.06.2006 Ny bok fra Historielaget

Detaljer

Moflag kirke har fått nytt orgel

Moflag kirke har fått nytt orgel Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2005 19. ÅRGANG Moflag kirke har fått nytt orgel Johan P. Olsen tar en første

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna. "Det er en bølge i Skandinavia nå, som handler om at vi kvinner er trette av å være at være effektivitetsmaskiner og

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samling MAT. A-plan/Div. Fagtekst/RLE/ Gym Musikk/Samf.f/ Naturfag DETTE SKAL JEG LÆRE: Kryss av når du kan dette: FRI Trinnets time Fagtekst/RLE/ Gym Samling K&H :

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

Nordland 40 år 1975-2015

Nordland 40 år 1975-2015 Nordland 40 år 1975-2015 Jubileumsskriv i forbindelse med 40-årsjubileum i 2015 Forfatter: Else Lindvig Kilder: Årsberetninger og protokoller Innledning NORILCO ble stiftet 24. april 1971 i Oslo, og etter

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer