552 39: : 0. /2 ; ' 2 0 3! ' ' : :. ' < # /: ' 4 ' 0. ' # 3 < : : : # /0 4 ; / 0 # ' /' 4! ' 3 % (( ; 4 4 ' 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "552 39: : 0. /2 ; ' 2 0 3! ' ' 3 34 0 2 : :. ' < # /: ' 4 ' 0. ' # 3 < : 4 1 34 0 2 : : # /0 4 ; / 0 # ' /' 4! ' 3 % (( ; 4 4 ' 3"

Transkript

1 !"#$"%&"'()!%&** " : : 0. /2 ; ' 2 0 3! ' ' : :. ' < # /: ' 4 ' 0. ' # 3 < : : : # /0 4 ; / 0 # ' /' 4! ' 3 % (( ; 4 4 ' 3 3' 0 : /7 7; 2 4 : 0 0 ' /' ='!"#"!$ %!$!" #" &!'%()*!+",+--$./",012 31/45+1/,67 8 %8*4, " "1+ "%(( 3-- -$,1 Stikkord for de presenterte arbeidene er,+1,+* 61 1"6--"-.

2 ,- &"'../&$"!)&"&%!0("'((1!)#!$$*!!#2341$10$"1%4(1(*!35#$ )(%&#!0(" -+--+"6 >, --- 5,,"1 $+-" "6,,+-+, "6, "-+ 6,+- 6+,+- # >, , '+$ ,+ 66,+,+--1,+6 4-6,+, 6+ -6,, 0---,,,, ,, 6,+6-1 %

3 )&(('%('%6!$&$"&"1!"(%$%&("$#&$78 /5/,! % 0+ 6 ;,6,C3'C,-,1--+D ' 1" 6 5,1-1- $"6+C3'C /-6 "/5/ ,/5/ 61 6 C! " #,+6-"+- $ B- 0--,> - 616$+ /5/""- HB/%((& H B. H BI5 & (J/5/%((AK &

4 %&$! ++6,1. --,6,6+-6 8

5 9+ JK, -,6C C6 JK1, 3+ JK,/5/166,

6 *("*90(" " 61+ '"-1-/5/6,1 6 6 $+6$6 6/5/1 6, ,- 6,+"6 + 61," 1-1$" !--JKN : 6-6,-6-! N!,,16,,- 3 1/5/H B--+ L

7 +6 $" , EF+D %((K E%F7G /0J+ >? % %((K %((K

8 :- &"'../$&!3$(""$%&("&"*&0(&"%(9%$!#2(*!35#$(1341$10$"1%4 % $(; B,+, + 53'.'2 5-+ B1 %< <= 5: B / " < <= @ O+B,, -+ '2H 3:'/# @B +1,,+ P/ O+ + -D,+ ' / - A

9 '2H 3:400#'4'2 " > + 7) 8? 7) 8 7') 8-' < < >-' < <> 3+1B- 2/537'G2 -B !51 2 B-B R BC 2-B- B+/++,2M EFE%F B + B '/2/ H+D (S+D B )

10 H%- 2 B B ' ( 0! G ' ' U((2+( (S "'' ( ;U8( U(( GUE(F (

11 "'( HB+&SU1B - & ) @ 2 BB++-B+ B @ + U(((1U( 2V +S &L) % &L & &) 8 8 &)( L &A &% A && ) &A ( &A 0+ B+ B+,& &8S ("9&(" 2- B- ' >405/

12 0?-1B BB @ 0 B / BBB @1B+,--105/ $'$$"$ [1] Suurballe, J.W. and Tarjan, R.E., "A quick method for Finding Shortest Pairs of Disjoint Paths", Networks, Vol. 14, 1984, pp E%F/++,17 H W5 B1W* 1)81-- %8!$"&B!)$('%$%!%! +,-./-!00%""/-*"/10"21-.3& 2 //+ 3+ :8 5 E1111,1,1F 8((-8( 8((-8( 8(8-&L >' 2+% 3+% :) %

13 5 E1111,1,1F 8((-8( 8((-8( 8(&-% >' 2+A % 3+& :% 5 E1111,1,1F 8((-8( 8((-8( 8(-% >' 2+) & 3+8 :L 5 E1111,1,1F 8((-8( 8((-8( 8(%-) >' 2+& % 3+ :( 5 E1111,1,1F 8((-8( &

14 8((-8( 8(&-) >' 2+) & 3+L : 5 E1111,1,1F 8((-8( 8((-8( 8(&L-8 >' 2+%% 3+ :( 5 8((-&( 8((-&( 8(&L-8 >' 2+%A 8))))))))))))L 3+A :( 5 8(%(-%( 8(%(-%( 8(&L-8 8

15 >' 2+& ( 3+) : 5 8(%-& 8(%-& 8(&L-8 >' 2+&) & 3+( : 5 8(&8-L 8(&8-L 8(&L-8 >' 2+8& 3+ :% 5 E1111,1,1F 8(&8-L 8(&8-L 8(&A-% >' 2+8 ( 3+% :L

16 5 8(8(-( 8(8(-( 8(&A-% >' 2+8A 3+ : 5 E1111,1,1F 8(8(-( 8(8(-( 8(&)- >' 2+8) & 3+&% : 5 E1111,1,1F 8(8(-( 8(8(-( 8(8(-( >' 2+( ( L

17 @- &3$:CD#(!"!1$$"!)$&$("&'$!##$1! 43%!!&?%((!#$&%!?#$&")!1"$!9$"?'($!"3E%(10(%$&"$%! # ;G + 0: '?,G,+ -+B, B,,+2 + ->> >X>!'%()>? - @-,B 0 : /,? %$1,19""$11$"$ #(!"'&""$$"!"*!$7!"3(B8 1. Åpne søkevindu 2. Klikk på places fanen 3. Skriv inn søkeord 4. Velg linden locations i rullegardinmenyen 5. Klikk search 6. Klikk teleport

18 #(!"!1$$%%(30$*% 1. Høyreklikk med musen på bakken og velg "Create" fra sirkel-menyen. 2. Her får du opp Create vinduet. Her kan men velge hvilket objekt du skal lage. Velg kule. A

19 3. Trykk på bakken der du vil plassere lampen. Da skal du få noe som ligner på dette: #(!"$"$;"#&"*$ 1. Hold ned Alt + hold nede venstre museknapp på objektet. Q Pekeren blir forandret til dette ikonet: 2. Du roterer rundt objektet ved å flytte musen til høyre eller venstre. 3. Ved å dra musen opp og ned kan du zoome ut og inn. )

20 4. Ved å holde nede Ctrl + Alt knappene i tillegg til venstre museknapp, kan man vri kameraet opp og ned i forhold til objektet ved å bevege musen opp og ned. Q Q Pekeren blir forandret til dette ikonet #(!"';%%$$%%(30$*% 1. Når du står i Edit modus 2. Klikk på objektet du ønsker å flytte på og bruk de fargede pilene på objektet til å flytte det rundt. o 3 -- o 1 3. Hold nede Ctrl knappen, objektet du har valgt vil nå bli omkranset av en masse ringer. %(

21 *6 #(!"$%%$$%%(30$*% 1. For å slette ett objekt, merk objektet og trykk på delete tasten. %!%)$!)$'(%$" %$1:!)$'(% 1. Høyreklikk med musen på bakken og velg "Create" fra sirkel-menyen. %

22 2. Her får du opp Create boksen. Her kan du velge hvilket objekt du ønsker å lage. 3. Velg kule. 4. Trykk på bakken der du vil plassere lampen. 5. Da skal du få noe som ligner på dette: %%

23 $!1$;5 $ 1. Lag en ny kule. Velg tryllestaven eller høyre klikk på bakken og velg create fra sirkel menyen 2. Velg kule og trykk på bakken der du vil at objektet skal ligge. 3. Nå skal vi forandre størrelsen på kula. Hold nede ctrl + shift knappene og kula vil se slik ut: %&

24 4. Klikk med musen på en av de hvite firkantene i hjørene av kulen og dra til du har ønsket størrelse. 5. Klikk og dra i de fargede pilene til kulen er i posisjon over lampefoten. 6. Nå skal vi forandre farge og fjerne texture på pæra. For å få opp utvidet informasjon trykk på more knappen i edit boksen(hvis det står less, er utvidet informasjon allerede valgt) 7. Velg texture 1, trykk på den trefargede textureboksen 2 og i det nye vinduet trykk blank 3 %8

25 Dette vil fjerne texturen på pæra 8. Nå skal vi forandre farge på pæra. Trykk fargeboksen 1, velg farge spekteret 2 og velg lysstyrke på fargen Nå skal vi gjøre pæren gjennomsiktig. Juster Transparency til ønsket styrke 10. Nå ska vi få pæren til å lyse. Velg Full Bright i texture arkfanen %

26 11. Velg Features-arkfanen 1, velg light 2, trykk color boksen 3, velg farge fra spekteret 4 og velg fargens lysstyrke 5. Dette vil gjøre pæren til et lysende objekt i den fargen vi har valgt. %L

27 %$1A*0$)!) $*0$) $" 1. Trykk tryllestaven eller høyreklikk på bakken og velg create fra menyhjulet som kommer opp. 2. Velg kjegle og trykk på bakken der du vil ha objektet. 3. Vi skal nå gjøre den hul. Velg objektarkfanen 1, og juster hollow parameteren 2 til ønsket tykkelse. %

28 4. Nå skal vi tilpasse toppen av kjeglen. Juster Taper like mye i begge retninger til du får ønsket hullstørrelse. 5. Nå skal vi gjøre lampeskjermen gjennomsiktig. Velg Texture 1, trykk texture boksen 2. Velg blank fra det nye vinduet 3. Juster så Transparency 4 til ønsket gjennomsiktighet. %A

29 6. Flytt lampeskjermen på plass. )("%$&"1 %$1/)("%$&"1 For at lampen skal bli til en gjenstand må vi lenke (lime) objektene sammen. %)

30 1. Merk alle objektene dine ved å holde inne venstre musetast og dra en firkant rundt alle delene dine og trykk Ctrl + L 2. For å lagre lampen din til senere så høyreklikk på lampen og velg Take. Den vil da bli lagt til i inventaret ditt. Gratulerer! Du er nå ferdig med å bygge lampen.. Second Life web site: $'$$"$ J - -K - ->G Q/-K &(

31 @-&"':A/%4))E$!#0!"!"$0!"$" &"%(9*0(" -+"6--, 46 --,++",+16+ +" 0--, ", ",++1, ",+." " , -- 2+"--6+, &

32 !"$11&"1 :-,$&'&*!0(" (,"$" -- ; The consumer wants to read his meter and send the reading to the power company. The consumer reads the meter and the meter identifier and enters them into a user friendly dialog on the device. and selects to send the reading. The device sends a correctly formatted sms-message to the power company. 2. The consumer wishes to see statistics for power consumption. The system shows statistics built upon all earlier readings for the meter as a graph. 3. The user wants to prepare for his power bill. The system shows what bill can be expected. 4. When trying to reduce consumption, the user wants to monitor his power consumption by taking frequent readings of the meter. The system supports this and shows total, hourly and daily power consumption since last reading. Statistics and graphics for the readings of the monitoring period should also be available. 6" , ,+ / -,+6+,+ C C1" 6,+ +6+"W CC+ C16 6,++1,+-- +6" -+6, 6$"-6 ',, -1 ',6 ",1 1",+66, 5+&-+6","-6 -,,+++,+ 616,",+%&6+ #++,+"1 +,+ +-+6,+,+6+,+1 6,+" ",+"" "",+ "166, "6, , " &%

33 6""16 6 6",+ +"-+1, "6 "-+16 ",,+" ,, ",+6 ",-+16" , ,+ :-:!%'() /+M7 B!+- CC"-,,+-+ --, -1, "+6-,+, 6--!,,"1"+-- +-, " /:JB-K /4/-- /:, ,, +-1,,+, +6,+-6-+,,,,+,+.+/+ "6,+ 7+"-,16,,," ' " + 6CC--" > /--"+, ,,,+ $ --6$ B,--1--6B,,,6 B,6+,+--1 5, 1,,,+B,-61-+ $ + -6,+-6B, -- &&

34 - 1,6--B,--16,++66" --166, ,+ ' /6-- B,--,'-" B,1-1",, ,- -,"1 --,+,+6--B,1", , ," '+ 6B,--6"-- 4, "--, + 6,--6"0 /,+-&# , +"6"16,+1-6,+/4/ /4/ &#,, +",J8K :-A!%!3!$ , 16, 5,,,, ,"-6, 6"6,,, "+ '"6+, 16-6 ",,,--6, 5, 6,6",11,+-, "+",+1 666,,1 +,"+1,, +" -,,"6,+,,, -6, 1",+,,", ," 6,1+,+ ", ", JK "",1,,",JK 4/,,-"/O0B,1 ; + &8

35 7 6,+/,,,1",+- "6,-- " $%%&"1%!%$ 7 +,---"1,,,,".+/ $ $$ /4/16 +,,---"-6J-H B4, (K /4/6,,, #+ +H B4, +,,,,, ,--,+/4/+ '6,+-66"16, + 7,+6--+$ ,+/4/+1,+ #4/+,,1 - '6,+-66" ,,H B4, (1- + '6 +,,166 +,+1-+ +/4/ 6 +61,+-64/ $F 76,+;,/O0B /,- 6 +,, 166- " /O0B 5, "+-"6,, ,--+,, 56 +"6+-, ,+,,++ 4-,+/O0B,+6, "-, /+1 -"6-1, '+-" &

36 -"6"-, -, ," '+1+ -,1 C CJKJAKJ)K ' + 6,+-- H B4,-16 6,+ --.+/+16,--", ', , ,++6,+---6,+66" -- 5,+"-6+ +,-- /4/+6 1, "H B4, 7 9%#&*&" , "+ -, " +1,6+ +6,+CBC +$-1 +,, ,+ - &-" , , &L

37 "-- -,"-6,+ &

38 A-,!#$"&"1 --,6+6+ CC" ", ,+!+,,+1,616 C C 6+, 61 ",+ 0,,,1,-+ 1H,+,J( K C C ' +"16,+-+C-C, 1-6"-+ 46,+ -+C-C, #+6-,6,,166";502' ''2'/P, C-C/P 5, , "-+---+, "6C-C6 -- &A

39 - -, CC,1,, /,,16" +1" ,+-+C-C 6/4/ ""/4/,,+6-- /4/ A-:%!%&%&** /-- +6+, ,+, "-6-6, ",+ -1,6 ", 6"+16 "-61- ",+- 6 ",+1+ &)

40 --$(( (((1, / , "1,+ 6,-616-" " 7, ,16 $, ,,+ +,+-166,+ 6+,+B,- ", ""6--16-CC1,+-- " -6I9, , -6I #+ B,, " " +, , "- 6,--1, Z --+-6I11 '"- / ' ,+ -6-I1-+-6I ' I1" ," 8(

41 C5C, ",+ 6,7 +-+",+616 +,+ "--",+1 "66,+6-- "", 46,,+16,+,+ 7 %+"+66", ",+---+ $ ,+1 7 -( S +A -+,1, + + 6,+ " ' "+-616,+" "1 6-6,++ + 6, +," ", 56, -,1 8

42 6,(--6,+1-,-! H -1 ",+6,+-61 -, A-A%4)!&"1 /"-, ,,+ -,+6+",+!+6-1+,+1,+ 6,+16"CC / ,+,+---1+,+ -", " "6-8%

43 A-/%$%&" , 1 6/4/ 4-6+ "H B4, (1,66, 16, /+,"C +C- -, ,+" +--6 """ "6"-61,+ 4, "1,",$6 + $",+ 4-6+"-6 16," *("*90(" , ,1 " $6+ +,,+1--+ " ,+ +,-- ;+-6 +"6,6,,, " ,$,"-- -66"-,1+ "+$ $'$!"$,- 6 ) < GG->-G>G) H :- = < GG>>>- -G=G G G 6 9 > < < GG->-G>G6 >H) J >H A- 6 >) < < GG>>>- -G>>G -I < GG>>>- -G GGG G K- ) '> < GG:- -GG 6 < GG->-G>GH< L- 6 8&

44 < GG>>>->--G>G G -I D- -3 < )"' < GG- -GG -IM N,,,- /, < GG>>>-+-G 88

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Grunnleggende bruk av PEN TOOLS

Grunnleggende bruk av PEN TOOLS Adobe Illustrator Grunnleggende bruk av PEN TOOLS Hva er Pen Tool? Pen Tool er et avansert tegneverktøy. På norsk kalles det pennen eller penneverktøyet. Du finner verktøyet i verktøyboksen, som regel

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter 0 Windows 0 kan bli langt enklere å bruke, for eksempel ved å gjøre tekster og ikoner tydeligere på skjermen og forstørre musepilen. Det krever bare at du kjenner triksene og dem får du her! Journalist

Detaljer

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger gjennom et navigerbart sett med ordvalg. Skriveren kan flytte mellom en serie med tavler for å lage

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Grunnleggende redigering Selection Tool Markere objekter med Selection Tool.

Grunnleggende redigering Selection Tool Markere objekter med Selection Tool. Grunnleggende redigering Selection Tool Markere objekter med Selection Tool. Flere objekter kan markeres samtidig ved åholde Shift tasten nede. Kopiere objekter ved åholde Ctrl tasten nede samtidig med

Detaljer

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Enkle tavler kan brukes for å skrive korte setninger om et spesielt emne. I dette eksemplet vil vi lage et miljø med en enkel tavle for å skrive setninger

Detaljer

ADJUSTMENT LAYERS & BLENDING OPTIONS CS6

ADJUSTMENT LAYERS & BLENDING OPTIONS CS6 I dette kurset skal vi lære hvordan vi kan bruke adjustment layers for å juster enten hele, eller deler av bildet vårt. Fordelen med disse adjustment layers er at vi kan finjustere dem, eller slette dem

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning AbleCenter AC-02 Multimedia System Bruksanvisning Bruksanvisning AbleCenter Navigering Ablecenteret styres med piltastene. Det kan være lurt å flytte arket/boka i stedet for å bevege kamera med piltaster.

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 NORSK VERSJON Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 Innhold INNHOLD... 3 KAPITTEL 1: ALLER FØRST... 4 INSTALLASJON OG MASKINKRAV... 4 OPPGRADERING OG KOPIERING AV GAMLE FILER... 4 REGISTRERING

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12 VIZhtm Side 1 av 12 Innhold Side MÅL 1 OPPGAVE / RESULTAT 1 BESKRIVELSE ØVING 6A 2 BESKRIVELSE ØVING 6B 9 BESKRIVELSE ØVING 6C 12 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne: Benytte et kamera som

Detaljer

Snurrige figurer. Steg 1: En snurrig figur. Sjekkliste. Introduksjon

Snurrige figurer. Steg 1: En snurrig figur. Sjekkliste. Introduksjon Snurrige figurer Nybegynner Scratch Introduksjon Det er ganske enkelt å lage interessante animasjoner i Scratch. Her skal vi se hvordan vi kan flytte og snurre på figurer for å skape spennende mønstre.

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen).

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen). Nå har du mange karakterer i spillverdenen din, men det er ikke noe spennende hvis du ikke kan prate med dem! I dette oppdraget lærer du å legge til dialog til karakterene, slik at du kan snakke med dem.

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

Innhold RAPIDFIRE EN HURTIGTAST... 10

Innhold RAPIDFIRE EN HURTIGTAST... 10 NORSK VERSJON Innhold INNHOLD... 2 KAPITTEL 1: ALLER FØRST... 4 INSTALLASJON OG MASKINKRAV... 4 OPPGRADERING OG KOPIERING AV GAMLE FILER... 4 REGISTRERING AV PROGRAMMET... 4 KAPITTEL 2: INTRODUKSJON...

Detaljer

Radix en enkel innføring

Radix en enkel innføring Radix en enkel innføring Dette er en enkel oppskrift på den mest vanlige bruken av Radix. 1 Utgangspunkt: Du har laget en video som du vil dele med dine studenter i Fronter. Du kan da bruke Radix som lagrings-

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Nettsamfunnet for jazz i Norge jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Her er en kort bruksanvisning for deg som vil lage din egen blogg gjennom Jazzprofil. Vi forklarer

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Om denne brukerveiledningen Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som

Detaljer

YouTube. Amerikansk nettside Gratis Video og musikk Må registrere deg for å kunne dele egne videosnutter.

YouTube. Amerikansk nettside Gratis Video og musikk Må registrere deg for å kunne dele egne videosnutter. YouTube Amerikansk nettside Gratis Video og musikk Må registrere deg for å kunne dele egne videosnutter. Registrering Når du skal registrere deg på YouTube klikker du på Opprett konto (se bildet under).

Detaljer

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger KAPITTEL 5 Innstillinger Innstillingene lar deg kontrollere hvordan ZoomText starter, avslutter og oppfører seg på skrivebordet I Windows under kjøring. Du kan også aktivere automatisk oppdatering, slik

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. Baseline vil bli fase A på grafen, mens Tiltak blir fase B 2 Legg inn verdiene Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene fra basislinjen under BASELINE og legg inn verdiene

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x

Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x Hvordan redigere fotoblogg sider i Joomla 3.x Side 1/6 For å endre en side/artikkel i Joomla logger du inn. Velkomstskjermen er denne. Klikk på artikler. Eller velg artikler fra toppmenyen: Innhold >>

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Veiledning for Infoserver Citrix

Veiledning for Infoserver Citrix Veiledning for Infoserver Citrix www.safetycomputing.com Kopirett 2014 Safety Computing. Alle rettigheter reservert. Safety Computing AS - Organisasjonsnummer: 992 508 191 Innhold 1. Oppkobling til Infoserver

Detaljer

Fargelegging av sort-hvitt bilder. Pass på at valgene i toppmenyen ser slik ut

Fargelegging av sort-hvitt bilder. Pass på at valgene i toppmenyen ser slik ut Fargelegging av sort-hvitt bilder 1 Åpne dokumentet Mann. Fra Verktøyspaletten din velger du Pen Tool. 2 Pass på at valgene i toppmenyen ser slik ut 3 Marker med små punkter rundt hele skjorten hans. Zoom

Detaljer

Lagene er uavhengige av hverandre inntil du kobler dem sammen eller slår dem sammen.

Lagene er uavhengige av hverandre inntil du kobler dem sammen eller slår dem sammen. Lag i Photoshop Elements Å komme i gang med digital bildebehandling innebærer å lære seg en del grunnleggende begreper. Et av de helt essensielle begrepene man bør ta med på veien, er hva lag er og hvordan

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version Hurtigguide for Com4 kundeportal Version 2.3 17.09.2015 Innhold Komme i gang Logge inn 2 Bytte passord 2 Hvordan håndtere SIMkort Finne et SIM kort 4 For et enkelt søk 4 Legge til og aktivere et SIM kort

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand Brukerveiledning wikispaces Kursholder Kari Saasen Strand Våren 2011 2 Innhold Hvordan lage en wiki?... 4 Opprette konto.... 4 Rediger din side... 5 Manage wiki... 5 Rediger din velkomstside... 6 Verktøymeny...

Detaljer

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet.

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. Andre funksjoner Andre funksjoner Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. 2 Under hoved Appleter får du forskjellige valg innen samme modul. 3 Under Queries ligger

Detaljer

ULTICAP. UltiCap HiST Jan 01

ULTICAP. UltiCap HiST Jan 01 ULTICAP,11/('1,1* Ulticap er et program for å tegne et kretsskjema med komponenter, ledninger og busser. Skjemaet kan så eksporteres til Ultiboard, hvor en kan lage selve mønsterkortutlegget. Før vi setter

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

PC-EN HUSKER ALT FOR DEG ORD FOR ORD. Skriv dagbok

PC-EN HUSKER ALT FOR DEG ORD FOR ORD. Skriv dagbok PC-EN HUSKER ALT FOR DEG ORD FOR ORD Kjære da Husk å skrive om Paris Skriv dagbok på pc-en SÅNN! Bruk datamaskinen til å skrive dagbok. DETTE TRENGER DU Programmet idailydiary og en pc TIDSFORBRUK minutter

Detaljer

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2 Veiledning til OpenOffice Tekstbehandling 2 Innføring i OpenOffice.org Writer Grunnskolen i Nittedal Tekstbehandling 2 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Klippe og lime tekst Midtstille, høyre

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Tilbakestill nettleser

Tilbakestill nettleser Tilbakestill nettleser Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din nettleser. Midlertidige filer er filer som lagres hver gang du besøker

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger.

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger. GeoGebra GeoGebra 1 GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Ved hjelp av dette programmet kan du framstille forskjellige geometriske figurer, forskjellige likninger (likningssett) og ulike funksjonsuttrykk,

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop Vi lager en Snemann! Dette er bildet vi skal lage! Her er alle delene vi skal bruke: 1 Vi begynner med å lage et nytt dokument i Photoshop. File - New Størrelsen skal være: bredde 11cm - høyde 15,2cm og

Detaljer

Hei verden Introduksjon Swift PDF

Hei verden Introduksjon Swift PDF Hei verden Introduksjon Swift PDF Introduksjon Swift er et programmeringsspråk laget av Apple og er etterfølgeren til Objective-C. Med Swift kan du lage apper for ios og OSX. For å gjennomføre dette kurset

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Oppgave nøkkelskilt August 2016

Oppgave nøkkelskilt August 2016 Oppgave nøkkelskilt August 2016 Innføring i 3D modellering og utskrift på 3D printer. Programmet som Charlottenlund videregående skole bruker til 3D modellering er Solid Edge ST8. Du må før du skal bruke

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

EQS-opplæring på lync: Inngangsportaler

EQS-opplæring på lync: Inngangsportaler EQS-opplæring på lync: Inngangsportaler 28.01.16 28.01.2016 1 Hvilken enhet som er «aktiv enhet» er avgjørende for hva brukeren ser i portalen? 28.01.2016 2 Hvilke dokument som gjelder for seksjonen er

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster

SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster CAPS LOCK D O L P H + F1 I N H J E L P Hurtigtaster for stasjonære og bærbare PCer Dette hefte er tilgjengelig i flere formater på www.yourdolphin.com Introduksjon

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 VÅR 2011 TRYKK OG FOTO ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 Røyken videregående skole Ingrid Østenstad ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 EXTENDED Først må du laste opp bildene fra

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Guide for å overføre bilder fra kamera til PC med Vista

Guide for å overføre bilder fra kamera til PC med Vista Guide for å overføre bilder fra kamera til PC Noen digital kamera har egne små docking(lade) stasjoner som hele tiden er tilkoblet en PC, mens andre typer kamera har bare en løs kabel man kobler mellom

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer