Furuset frivilligsentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Furuset frivilligsentral"

Transkript

1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand

2 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET full HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Furuset frivilligsentral DATO Telefon: Telefaks: ANTALL SIDER / BILAG forsider PROSJEKTDELTAKERE Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand s s INTERN VEILEDER Norun Sanderson OPPDRAGSGIVER Furuset frivilligsentral KONTAKTPERSON Mia Margrete Robøle SAMMENDRAG En CRM-løsning laget for Furuset frivilligsentral. Løsningen er laget på Salesforce-plattformen og fungerer som en elektronisk database for all informasjon frivilligsentralen i dag lagrer på papir. 3 STIKKORD CRM Salesforce Furuset frivilligsentral

3 Side 1 Overordnet innholdsfortegnelse Innledning... 3 Prosessdokumentasjon... 9 Produktdokumentasjon Testdokumentasjonen Vedlegg A: Kravspesifikasjon Vedlegg B: Brukermanual Vedlegg C: Analyse... 65

4 Side 2 Forord Dette dokumentet omfatter all dokumentasjon gjort i forbindelse med hovedprosjekt i bachelorstudium i ingeniørfag - data og informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Oppgaven handler i korte trekk om å lage et CRM-system for Furuset frivilligsentral. Systemet skal håndtere all informasjon de i dag har på papir. Rapporten er delt inn i fem deler: Presentasjon: Gir en oversikt over oppgaven. Her har vi samlet informasjon om gruppen, oppdragsgiver, rammebetingelser, bakgrunn og mål for oppgaven, samt en innledning til de teknologier vi har benyttet. Bør leses først. Prosessdokumentasjon: Tar for seg hele prosessen med utvikling av applikasjonen. Utviklingsmetodikk, verktøy, utfordringer og løsninger, valg m.m. Produktdokumentasjon: Inneholder teknisk informasjon om applikasjonens oppbygning, virkemåte og funksjoner. Testrapport: Tar for seg både bruker- og kodetesting. Brukermanualen gir en grundig innføring i hvordan applikasjonen brukes. Manualen er laget for å benyttes samtidig som man sitter med applikasjonen foran seg. For å få best mulig innsikt i oppgaven, bør presentasjonen leses før noen av de andre delene. Hver del kan utover dette leses som et selvstendig dokument. Denne rapporten, samt andre dokumenter og kildekode ligger på prosjektets hjemmeside:

5 Innledning Side 3 Innledning

6 Innledning Side 4 Innholdsfortegnelse 1 Forord Involverte parter Gruppen Oppdragsformidler og produkteier Oppdragsgiver Bakgrunn for oppgaven Mål og krav Mål og rammebetingelser Kravspesifikasjon Avvik fra kravspesifikasjonen Analyse Hva er Salesforce?... 8

7 Innledning Side 5 10 Forord Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, involverte, rammebetingelser, bakgrunn og mål for oppgaven, samt en innledning til teknologien vi har benyttet. Involverte parter: Tar for seg alle partene som har vært involvert i prosjektet i løpet av prosjektperioden. Bakgrunn for oppgaven: Hvorfor har oppdragsgiver behov for produktet? Mål og krav: Her beskriver vi hvilke krav vi har satt til oppgaven, rammebetingelser, kravspesifikasjon og hvilken rolle den har hatt. Hva er Salesforce?: Kort og godt om Salesforce.

8 Innledning Side 6 11 Involverte parter 11.1 Gruppen Gruppen består av Kenneth Kjelsås Strand og Jan-Ole Bårdevik. Vi har fra tidligere samarbeid på skoleprosjekter erfart at vi har samme ambisjoner, og samarbeidet fungerer utmerket Oppdragsformidler og produkteier Oppgaven fikk vi gjennom Accenture sitt bachelor-program, og de står som produkteier for applikasjonen vi har utviklet. Accenture er et stort internasjonalt IT-firma som holder til ved IT Fornebu, men de har også kontorer i Bergen og Stavanger. Firmaet er opprinnelig fra USA, og har over ansatte i 53 land, hvor ca av de ansatte befinner seg i Norge Oppdragsgiver Vår oppdragsgiver er Furuset Frivilligsentral, og er en av tre frivilligsentraler i bydel Alna. Furuset er en av de største frivilligsentralene i Oslo. Frivilligsentraler finnes over hele landet og er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet. Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. 12 Bakgrunn for oppgaven Furuset Frivilligsentral, sammen med mange andre frivilligsentraler, har en mengde informasjon de skal holde oversikt over: Brukere (de som mottar en tjeneste) Frivillige (de som yter en tjeneste) Tall over besøkende på sentralen Oppdrag Aktiviteter Utlån/utleie av lokaler Tall for innrapportering til staten I dag brukes det penn og papir for å holde orden på all informasjon. Dette er særdeles uoversiktlig og tidkrevende, og de har av den grunn lenge ønsket seg en god elektronisk løsning.

9 Innledning Side 7 13 Mål og krav 13.1 Mål og rammebetingelser Målet med oppgaven er å utvikle et system (CRM) som gjør det enklere for frivilligsentralen å holde oversikt over hva som skal gjøres og hva som har blitt gjort. Systemet skal ha følgende funksjonalitet: Administrasjon av brukere og frivillige Administrasjon av hvert oppdrag Loggføre besøk Reservering for utlån/leie av lokaler Statistikk av relevant data Mulige utvidelser hvis tid: Kvitteringslapp med veibeskrivelse og kart for et gitt oppdrag/aktivitet. Kalender med oversikt over relevant data Automatisk påminnelse på e-post Som rammebetingelse er det fastsatt at systemet skal utvikles i Salesforce. Hjemmeside: Kravspesifikasjon Kravspesifikasjonen ble utarbeidet sammen med Furuset Frivilligsentral. Vi ble enige om hvilken funksjonalitet som måtte på plass, sammen med tilleggsfunksjonalitet som var ønsket. Ettersom Salesforce var helt nytt for oss, og vi ikke visste hvor lang tid ting ville ta, prøvde vi å være ganske forsiktige med å sette opp alt for mye funksjonalitet som måtte implementeres, men heller føre det opp under tilleggsfunksjonalitet. Kravspesifikasjonen ble så benyttet som et grunnlag for å lage user stories til produktbacklog, og har med dette vært et sentralt dokument for utformingen av applikasjonen. Under prosjektet har det ved flere tilfeller vært behov for å omdefinere kravspesifikasjonen, og dette har igjen ført til endringer i produktbacklog. Vi er veldig fornøyd med sluttproduktet, hvilket er i godt samsvar med kravspesifikasjonen. Både oppdragsgiver og styringsgruppen hos Accenture har gitt gode tilbakemeldinger og gitt inntrykk for at de er fornøyd med arbeidet vi har utført. Kravspesifikasjonen finnes i sin helhet i Vedlegg A(s. 40) Avvik fra kravspesifikasjonen Alle direkte krav i kravspesifikasjonen er oppfylt, og mye av tilleggsfunksjonaliteten er implementert. Følgende tilleggsfunksjonalitet er ikke implementert: Offentlig tilgjengelig nettside: Dette ble raskt utelukket på grunn av personvern, og er av den grunn ikke implementert. Kvittering: Ikke implementert da det dukket opp andre ønsker som ble prioritert høyere. Avviksvarsling: Ikke implementert da det dukket opp andre ønsker som ble prioritert høyere.

10 Innledning Side 8 Følgende tilleggsfunksjonalitet har dukket opp underveis, og er implementert utenfor den opprinnelige kravspesifikasjonen: Kalender Egen side for innstillinger Inventarlister Utsending av e-post Analyse I fjor sommer hadde Accenture et prosjekt over seks uker for de som hadde sommerjobb hos dem, hvor de utviklet en CRM-løsning for Sagene frivilligsentral. Sent i vår prosjekttid kom produkteier, Accenture, med et ønske om at vi skulle prioritere å skrive en analyse for dem. Analysen skulle ha en oversikt over forskjeller mellom Sagene frivilligsentral sin applikasjon og vår, sammen med en prioritert liste over ønskede utvidelser. Analysen finnes i Vedlegg C(s. 65). 14 Hva er Salesforce? Salesforce.com tilbyr programvare som en tjeneste, og er best kjent for CRM-løsningen sin. Plattformen har en god del ferdige moduler klare til bruk eller tilpasning, men det er også mulig for eksterne utviklere til å lage ekstra applikasjoner som integreres mot Salesforce.com. Salesforce tilbyr også gjennom deres SOAP/REST Web Service API integrering mot andre systemer. For mer avansert tilpasning, benytter Salesforce sitt eget Java-lignende språk kalt Apex. For bygging av brukergrensesnitt i HTML/Flex, benyttes det de kaller VisualForce. VisualForce bruker XML-lignende syntaks. Se produktdokumentasjon for ytterligere informasjon om Salesforce.

11 Prosessdokumentasjon Side 9 Prosessdokumentasjon

12 Prosessdokumentasjon Side 10 Innholdsfortegnelse 1 Forord Planlegging og metode Arbeidsforhold Kommunikasjon Samarbeid med oppdragsformidler Samarbeid med oppdragsgiver Samarbeid med veileder Arbeidsfordeling Planleggingsverktøy og metodikk Dokumentasjon Versjonskontroll og backupløsninger Prosjekthjemmeside Prosjektdagbok Utviklingsmodell/metode Benyttede teknologier og verktøy Faser/Iterasjoner Avsluttende del... 20

13 Prosessdokumentasjon Side 11 1 Forord Denne rapporten gir utfyllende informasjon som i all hovedsak er beregnet for sensor og veileder. Rapporten beskriver hvordan arbeidsprosessen har vært gjennom hele hovedprosjektet, og er delt inn i tre avsnitt: Planlegging og metode: Tar for seg planleggingen, verktøy, teknologier, hvordan vi arbeidet sammen og kommunikasjon med oppdragsgiver. Faser/Iterasjoner: Et sammendrag av hver iterasjon i prosjektperioden. Avsluttende del: Våre tanker rundt læringsutbytte, oppdragsgivers tanker om produktet, fremtidig utvikling, samt et sammendrag.

14 Prosessdokumentasjon Side 12 2 Planlegging og metode Kapittelet tar for seg arbeidsfordeling og hvordan vi har jobbet sammen. Vi beskriver også hvordan samarbeidet med oppdragsgiver og veileder har fungert. 2.1 Arbeidsforhold Vi kjenner hverandre godt fra tidligere samarbeid, og vet med dette at vi kan stole på hverandre, og at jobben blir gjort. Vi kjenner også til hverandres styrker og svakheter, hvilket har vært med på å gjøre arbeidsfordelingen langt enklere. Fra oppstart tidlig i januar har vi fire dager i uken sittet sammen og arbeidet med oppgaven. Primært har vi vekslet på å arbeide hjemme hos en av oss, med unntak av enkelte turer inn til Accenture for hjelp og veiledning. 2.2 Kommunikasjon Vi beskriver i dette avsnittet kort og godt hvordan kommunikasjon med oppdragsformidler, oppdragsgiver og veileder har fungert Samarbeid med oppdragsformidler Jonas Korssjøen har vært vår veileder hos Accenture, og har hjulpet oss med tekniske utfordringer i forbindelse med Salesforce. Accenture har vært veldig imøtekommende og behjelpelige med alle henvendelser. I forbindelse med bachelor-programmet som Accenture har, har det vært med en gruppe ansatte og ledere som har vært med på styringsgruppemøter underveis. Her har vi presentert arbeidet vårt én gang underveis, og én gang helt i slutten av prosjektperioden. Vi har fått mange gode råd og tilbakemeldinger, hvilket har hjulpet oss til å lage et best mulig produkt, med en best mulig presentasjon Samarbeid med oppdragsgiver Vi har hatt et tett samarbeid med Mia Margrete Robøle fra Furuset Frivilligsentral under hele prosjektperioden. Vi har hatt møter annenhver mandag hvor det har blitt foretatt brukertesting og evaluering av ny funksjonalitet Samarbeid med veileder Vi har hatt møte med Norun Sanderson ca. hver uke, hvor hun har kommet med tips og veiledning i forhold til disponering av tid, sammen med hjelp til struktur og innhold i forhold til dokumentasjon. Ellers har hun vært tilgjengelig via e-post og Skype. Vi har også holdt presentasjon av oppgaven for henne og de andre gruppene hun veileder, samt en annen veileder. Det ble foretatt videoopptak, hvilket var en verdifull erfaring.

15 Prosessdokumentasjon Side Arbeidsfordeling Vi valgte å dele arbeidet mellom oss i samsvar med hvordan vi delte funksjonaliteten i applikasjonen. Vi fikk hvert vårt ansvarsområde av funksjonalitet, og på denne måten fikk vi begge muligheten til å sette oss inn i alle relaterte teknologier. Ved å gjøre det på denne måten fikk vi begge best mulig innsikt i Salesforce som plattform, samtidig som det ble mye enklere å spørre hverandre om hjelp hvis en av oss sto fast. Dette har fungert utmerket. Mer detaljer om arbeidsmetodikk er beskrevet i avsnittet om utviklingsmodell. 2.4 Planleggingsverktøy og metodikk I dette kapittelet beskrives de verktøyene og hjelpemidlene vi har benyttet til prosjektstyring. Vi tar også for oss hvilken utviklingsmetodikk vi har benyttet Dokumentasjon For å lette arbeidet rundt sluttdokumentasjonen, har vi hele veien ført prosjektdagbok. Her har vi notert alt som har blitt gjort til enhver tid, møtereferater, resultater fra produkttesting, avgjørelser som har blitt tatt m.m. Dagboken har fungert som en huskeliste, og hjulpet oss stort med å skrive sluttdokumentasjon Dokumentasjonsstandard Vi har benyttet dokumentet Dokumentstandard for bachelor-prosjekter(hovedprosjekt) for Institutt for informasjonsteknologi skrevet av Ann-Mari Torvatn som grunnlag for struktur og innhold i dette dokumentet. Store deler av oppsettet er fulgt, men det er gjort noen tilpasninger for vårt behov Styringsdokumenter Vi har hatt følgende styringsdokumenter: Prosjektskisse: Ble levert i begynnelsen av desember Prosjektskissen var det første dokumentet i prosjektet, og var et førsteutkast av oppgavens omfang. Forprosjektrapport: Et langt mer omfattende dokument som ble skrevet etter prosjektskissen. Her presiserte vi omfanget av oppgaven, og satte grovt opp hva slags funksjonalitet som skulle med, og hva som eventuelt kunne legges til hvis tid. Prosjektdagbok: Dagboken ble opprettet helt i startfasen, og har blitt oppdatert under hele prosjektperioden. Arbeidsplan og fremdriftsplan: Disse dokumentene ble benyttet i begynnelsen for å få oversikt over prosjektets tidsrammer, men ble senere nedprioritert da vi så at det ble mye arbeid og liten gevinst å vedlikeholde. Under utvikling jobbet vi ut ifra en produktbacklog og planla for hver sprint. Kravspesifikasjon: Kravspesifikasjonen har blitt oppdatert kontinuerlig da det har vært behov for tilpasning og avgrensning av oppgaven. Accenture som produkteier har også flere ganger vært inne og stilt nye krav til oppgaven, hvilket har ført til omprioriteringer.

16 Prosessdokumentasjon Side Versjonskontroll og backupløsninger Til dokumentasjon har vi hele veien benyttet Google Disk. Vi har fra tidligere erfart at dette er et veldig effektivt verktøy for å arbeide samtidig på dokumenter. Når tekst er ferdig produsert har vi flyttet det over til tyngre verktøy for tekstbehandling og ferdigstilling. Google Disk lagrer hele tiden endringene som er gjort, slik at man kan gjenopprette en gammel utgave av dokumentet hvis ønskelig. Force.com-plattformen som vi har benyttet for utvikling håndterer versjonskontroll, og tilbyr på lik linje med Git/Svn å fusjonere kildekode. Alt ligger til enhver tid i skyen, i tillegg til vår lokale kopi Prosjekthjemmeside Prosjektets hjemmeside (Figur 1) har kun blitt benyttet til publisering av de dokumenter skolen har ønsket tilgjengelig. Prosjektsiden er skrevet i HTML/CSS og har ligget på egen server inntil levering av oppgaven, hvor den har blitt flyttet over på skolens servere. Figur 1 Utsnitt fra hjemmesiden Prosjektdagbok Dagboken har blitt flittig brukt. Her har vi notert hva som har blitt jobbet med til enhver tid, valg vi har gjort, møtereferater, resultater fra brukertesting m.m. Dette har fungert utmerket, og har hjulpet oss med å samle informasjon til sluttdokumentasjonen Utviklingsmodell/metode Vår utviklingsmetodikk er basert på en blanding mellom Scrum og Extreme Programming. Ettersom vi bare er to personer på gruppen, har vi kun tatt i bruk følgende elementer fra overnevnte utviklingsmodeller. Scrum: Produktbacklog Prioritert liste over gjenstående funksjonalitet Sprint Stadig utvidelse av eksisterende funksjonalitet Extreme Programming: Par-programmering ved behov

17 Prosessdokumentasjon Side 15 Vi ønsket å produsere så effektivt og hurtig som mulig, og kjørte med dette korte sprinter på to uker av gangen. I slutten av hver sprint ble det skrevet tester av kode og distribuert til produksjon, før vi hadde møte med oppdragsgiver. Her foretok vi brukertesting og mottok tilbakemeldinger. Ved å kjøre korte sprinter med hyppig brukertesting hos oppdragsgiver, hadde vi alltid et fungerende produkt som oppdragsgiver er tilfreds med. På denne måten sikret vi oss at vi hele tiden hadde et produkt som kunne leveres. 2.5 Benyttede teknologier og verktøy Dette kapittelet gir en rask oversikt og innføring i de verktøy, programmeringsspråk og teknologier vi har benyttet for oppgaven. Force IDE Et integrert utviklingsmiljø for arbeid mot Force.com plattformen. Force IDE tilbyr versjonskontroll, IntelliSense, skriving og kjøring av tester, distribuering til produksjonsmiljø, integrering mot database(soql-spørringer) m.m. Apex Salesforce sitt eget serverside programmeringsspråk. Java-lignende syntaks. VisualForce Salesforce sitt eget markeringsspråk som består av en stor samling med egne tager. Disse «tagene» blir siden gjort om til vanlig HTML. VisualForce kan med dette benyttes sammen med standard HTML og CSS. SOQL Salesforce Object Query Language er et objektbasert spørrespråk med SQL-lignende syntaks. SOQL benyttes for å hente oppføringer fra databasen, og kan benyttes i Triggere, Apex-kode og via deres web service API. SOQL har en del begrensninger i forhold til andre SQL-dialekter vi kjenner bedre. Eksempler på dette er at JOIN ikke eksisterer, strenge regler for utvalg av kolonner, manglende jokernotasjon for utvalg av kolonner m.m. Enkelte begrensninger er ting som ikke er løst fra deres side enda, mens andre begrensinger er gjort bevisst for å begrense databruk. jquery JQuery er et raskt og konsist JavaScript-bibliotek som er utviklet for å forenkle manipulering av DOM, håndtere ulike hendelser, animasjoner, AJAX m.m.

18 Prosessdokumentasjon Side 16 FullCalendar En ferdig JavaScript/jQuery-kalender vi har implementert i vår løsning, med en del modifikasjoner. Google Disk Samarbeidsverktøy laget av Google for å samarbeide med produksjon av tekst, regneark, presentasjoner og til og med tegninger. Det du jobber på blir hele tiden lagret i skyen hos Google, og man kan også laste ned filene i flere formater om man ønsker å ha lokale kopier. Google Disk krever at man til enhver tid har internett-tilkobling, men dette har ikke vært noe problem for oss da vi kun har jobbet på steder med tilgang til internett. 3 Faser/Iterasjoner Her beskriver vi hva som er gjort i hver iterasjon, sammen med problemer/avgjørelser tatt underveis. Vi startet med sprinter á én uke, men etter råd fra Accenture og egen vurdering valgte vi etterhvert å ha iterasjoner á to uker. Iterasjonene er forholdsvis korte, men det blir bare mer og mer vanlig i arbeidslivet. Det fungerte veldig godt til tross for at vi bare var to på gruppen, og vi fikk hele tiden produsert noe nytt. Vi har som regel jobbet fire dager i uken da vi har hatt en dag til et annet fag. Vi har supplert med én eller to dager ekstra i det andre faget rett før innleveringer. Iterasjon 0: Oppstart I denne iterasjonen gjorde vi oss kjent med Salesforce. Vi fikk utdelt en testversjon av Salesforce, og tok deres skole for de som er nye med plattformen. Vi så også på en del forskjellige samarbeidsverktøy: Jira Confluense Teambox Vi jobbet en del med forprosjektrapporten, og fikk ferdigstilt prosjektsiden slik at den var klar for publisering av dokumenter. Første møte med både Accenture og Furuset Frivilligsentral ble holdt denne perioden, henholdsvis 8. januar og 17. januar. Hos Accenture fikk vi utdelt datamaskiner til å bruke på prosjektet. Iterasjon 1: Over disse dagene hadde vi flere runder med veileder angående forprosjektrapport. Vi jobbet med å utbedre forprosjektrapporten i henhold til respons fra veileder, og fikk levert denne. Arbeidet også med kravspesifikasjon.

19 Prosessdokumentasjon Side 17 Iterasjon 2: Her startet vi med selve oppgaven, og fikk satt oss litt bedre inn i Salesforce. Vi fikk også begynt å se på hvordan noen av objektene(modellen) skulle utformes. Iterasjon 3: Her fikk vi en oppløftende aha-opplevelse. Vi hadde begynt å opprette objekter for de ulike kontakttypene(bruker, frivillig, kontaktperson), men fant etterhvert ut at dette var særdeles tungvint. Siden fant vi ut at det var mulighet for å opprette det som kalles Record Type eller Posttype innenfor et gitt objekt. Dette gir mulighet for gjenbruk av egenskaper, og sørger for at man kan ha flere typer kontakter med ulike egenskaper. Dette var langt mer effektivt og en verdifull erfaring vi kunne ta med oss videre. Iterasjon 4: Presentasjon for styringsgruppen hos Accenture. Her skulle vi presentere oppgaven vår og det vi hadde gjort så langt. Vi fikk tilbakemelding om at iterasjoner á én uke kanskje var litt kort, spesielt med bare to personer på gruppen. Vi valgte å følge rådet, og innførte etterhvert sprinter á to uker. Én dag gikk bort denne uken da vi hadde innlevering i et annet fag. Iterasjon 5: Litt problemer innledningsvis. Det viste seg at Salesforce-lisensen vår ikke hadde blitt oppgradert til en fullverdig versjon, og prøvetiden hadde nå utløpt. Vi formidlet dette til veilederne våre hos Accenture som umiddelbart så på saken. Det viste seg at søknaden for en fullverdig lisens var borte, men allerede dagen etter, 19. februar, var alt på plass igjen. Vi arbeidet med implementering av funksjonalitet for oppdrag, og så at nesten alt måtte lages fra bunn med Apex og VisualForce. Vi møtte her problemer i forbindelse med automatisk innfylling av en brukers adresse i registreringsskjemaet. Mye tid gikk med på feilsøking, og vi involverte etterhvert veilederne våre. Problemet bunnet i kriterier Salesforce stiller i forhold til validering før innlasting av nye data. For å omgå validering på enkelte felter, måtte vi pakke elementene inn i en ActionRegion: <apex:actionregion immediate="true"> <apex:pageblocksection id="bruker" title="bruker" columns="1"> <apex:inputfield value="{!oppdrag.bruker c}" taborderhint="7" /> </apex:pageblocksection> </apex:actionregion> Figur 2: ActionRegion for å omgå validering Funksjonaliteten vi etterstrebet var ikke noe krav, men noe oppdragsgiver gjerne kunne tenkt seg. Vi måtte likevel finne ut av problemet da vi visste at det ville være behov for tilsvarende funksjonalitet senere, og var med på å gi oss bedre forståelse for hvordan ting fungerer bak kulissene i Salesforce. Funksjonaliteten kom på pass, og vi fikk opp store deler av oppdragsdelen.

20 Prosessdokumentasjon Side 18 Iterasjon 6: Vi hadde nå kommet så langt med produktet og hadde fått på plass en del ting som vi kunne vise frem. Produktets første brukertest fant sted 25.02, hvor Furuset frivilligsentral ved Mia Robøle testet den funksjonaliteten for opprettelse av kontakter og oppdrag. Et lite utdrag av tilbakemeldinger og observasjoner fra møtet: Observerte at testeren raskt fant frem til riktig sted for opprettelse av kontakt. Observerte at tabulatorrekkefølgen var viktig da dette konsekvent ble brukt av testeren. Det ble ønsket endringer av navn på noen av feltene, som for eksempel: Feltet Informasjon under avsnittet Informasjon burde endres til Personlig informasjon Ekstra informasjon under avsnitt for adresse endres til Ekstra adresseinformasjon. Mulighet for å oppgi spesielle hensyn for en person. Ønsker om mer funksjonalitet Mulighet for å ikke oppgi endelig dato for et fast oppdrag. Stoppe alle oppdrag registrert på en bruker. Mulighet for å fryse(avbryte) oppdrag innenfor et gitt tidsrom. Etter møtet brukte vi en del tid på å implementere det som ble nevnt over, samt videre utvikling av programmet. Vi hadde også et møte med Sagene frivilligsentral. Denne frivilligsentralen har tidligere fått laget et lignende program, og vi var med på møtet for å se hvordan de hadde løst ting, hvordan det fungerte, og opplysninger om eventuelle mangler. Her kom det frem at de kunne tenke seg integrering mot en SMS-gateway, slik at de kunne sende SMS gjennom applikasjonen. Dette slo vi fra oss da det gikk såpass langt utenfor rammene vi hadde satt til oppgaven, og ikke minst tiden vi hadde til rådighet. Det ble også nevnt at de synes løsningen deres hadde for mange obligatoriske felter som til enhver tid måtte fylles inn. Dette har vi tatt hensyn til i ettertid, men for å kunne lage statistikk, er det et minimum av data som må kreves. Videre begynte vi å sette oss inn i hvordan man skriver tester for å avdekke feil i kode. Dette er et krav fra Salesforce for å portere løsningen fra test- til produksjonsmiljø. Dette viste seg å være en stor jobb, ikke bare med tanke på skriving av tester, men også å ta hensyn til rekkefølgen for flytting da det er særdeles mange avhengigheter som må stemme over ens. Vi fikk en rekke tips og veiledning av veilederne våre for hvordan man burde gå frem. Iterasjon 7: Stor innlevering i et annet fag, og av den grunn ble 21. og 22. satt av til dette. Perioden ble innledet med et nytt møte med frivilligsentralen. Mia Robøle var generelt fornøyd, og hadde egentlig ikke noe hun ønsket endret. Hun kom derimot med flere ting hun gjerne ville ha implementert: Inventarlister tilknyttet et utleieobjekt av typen rom. Utskrift av leiekontrakt med inventarlister. Ukenummer i kalenderen I tillegg til dette fikk vi overlevert en liste over data det ble ønsket statistikk på.

21 Prosessdokumentasjon Side 19 Midtveispresentasjon på skolen ble gjennomført, før vi videre arbeidet med aktiviteter, utleie/utlån og egen side for innstillinger. Påskeferie Lite jobbing på grunn av mange fridager. Møte med frivilligsentralen ble utsatt til etter påske. Iterasjon 8: Møte med frivilligsentralen Det ble testet ny funksjonalitet, hvilket i grove trekk var utleie/utlån og aktivitet. Frivilligsentralen var fornøyd med både ny funksjonalitet og fremgangen generelt. Det eneste vi fikk ønske om var en knapp som automatisk fylte inn frivilligsentralen sin adresse ved registrering av oppdrag og aktivitet. Dette implementerte vi senere denne iterasjonen. Vi hadde også et møte med Accenture. Her kom det frem at de ønsket at vi skulle skrive en analyse som tok for seg forskjellene mellom vår og Sagene sin løsning, samt en liste over funksjonalitet som er ønsket, men ikke implementert. Med en slik analyse får de en god oversikt over hva som må gjøres i fremtiden. Analysen ble foreslått prioritert foran ny funksjonalitet. Det kom også frem at de nå ønsket applikasjonen utviklet ikke bare for Furuset frivilligsentral, men alle frivilligsentraler i landet, slik at løsningen på sikt kan gjøres gratis tilgjengelig i AppExchange. Dette snudde veldig mye på hodet, og vi måtte overveie om dette lot seg gjøre så langt ut i prosjektperioden. Vi kom frem til at vi kunne legge til noen ekstra innstillinger for applikasjonen, hvor informasjon om frivilligsentralen ble lagret: Navn på frivilligsentral Adresse Telefon E-post Logo Informasjonen som lagres i innstillinger blir brukt i applikasjonen der dette er nødvendig, som for eksempel i utleiekontrakten og automatisk innlasting av frivilligsentralens adresse i diverse registreringsskjemaer. Vi jobbet utover dette videre med funksjonaliteten for aktiviteter, utbedring av kalenderen og fikk smått begynt med sidene for sending av e-post. Iterasjon 9: Nytt møte med frivilligsentralen med testing av de endringene som har blitt foretatt for oppdrag og aktivitet. Det er nå mulig å reservere et rom når man oppretter en aktivitet. Dette ble veldig godt mottatt. Nye ønsker fra Mia Robøle: Mulighet for å huke av om det skal betales for lokalet eller ikke. Nytt felt i leiekontrakten for å skrive inn nøkkelnummer. Den siste store tingen som nå gjensto var å lage statistikk/rapport på nøkkeltall. Dette viser det seg å være en langt større utfordring enn først antatt. Enkelte tall lar seg ikke regne på i Salesforce sitt innebygde rapport-system. Vi dro inn til veilederne våre hos Accenture for å høre om de hadde noen gode tips, men den gang ei. Vi fant ut, etter mye leting, at VisualForce har et eget verktøy for tegning av grafer. Umiddelbart begynte vi å skrive kode for å hente og bearbeide de tallene vi trengte. Vi avsluttet iterasjonen med et møte med bydel Alna og Stovner sitt nettverk av frivilligsentraler. Det møtte opp 7-8 representanter fra forskjellige frivilligsentraler, og de var alle veldig interessert i

22 Prosessdokumentasjon Side 20 applikasjonen. Vi demonstrerte applikasjonen for gruppen, og fikk masse spørsmål både underveis og i etterkant. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Det dukket også opp funksjonalitet som var savnet i løsningen, en fullstendig liste finnes i analysen i Vedlegg C(s. 65). Iterasjon 10: I utgangspunktet skulle det som vanlig vært et møte med Furuset frivilligsentral, men dette måtte avlyses da de ikke hadde muligheter til å stille. Vi brukte da tiden på å få på plass det vi syntes var viktigst, blant annet noe av den funksjonaliteten som ble ønsket i møtet med nettverket av frivilligsentraler. Iterasjon 11: Dokumentasjon og korrektur Siste presentasjon inne hos Accenture. Dette gikk veldig bra, vi fikk masse god respons. Resten av tiden har blitt brukt til skriving av sluttdokumentasjon og en siste gjennomgang av applikasjonen for å sjekke navnekonvensjoner, bugs og testing. 4 Avsluttende del Dette har vært et veldig lærerikt prosjekt på mange måter. Dette det største prosjektet vi har deltatt på fra start til slutt. Vi har fått erfaring med å jobbe med en reell oppdragsgiver som vi kontinuerlig har hatt kontakt med. Oppdragsgiver har satt krav til funksjonalitet, og det har hele tiden dukket opp nye ting, og vi har med dette erfart at agile utviklingsmetoder er en stor fordel når ting stadig kan endre seg. Vi har også fått erfart hvor vanskelig det er å estimere tidsforbruk på større prosjekter, spesielt med teknologier man aldri har vært borti tidligere. Som en bonus har vi også fått prøvd oss som ansatte hos Accenture, hvor vi har hatt en egen styringsgruppe som har fulgt opp prosjektet og kommet med innspill. Vi er generelt svært fornøyde med sluttproduktet, og har tatt med oss masse verdifull erfaring.

23 Produktdokumentasjon Side 21 Produktdokumentasjon

24 Produktdokumentasjon Side 22 Innholdsfortegnelse 1 Forord Hvorfor Salesforce Beskrivelse av plattformen Salesforce Force.com AppExchange Beskrivelse av programmet Kontakter Forening/Gruppe Oppdrag Aktiviteter Kalender Utleie/Utlån Inventarlister Besøkslogg E-post Rapporter Innstillinger Andre klasser Relasjonsdiagram for objektene i applikasjonen... 37

25 Produktdokumentasjon Side 23 1 Forord Dette dokumentet er primært beregnet for produkteier, men kan også være av interesse for sensor og veileder. På grunnlag av primær målgruppe benyttes det ukritisk Salesforce-terminologi for å best forklare de enkelte delene og sammenhengene. Dokumentet inneholder Hvorfor Salesforce: En liten forklaring på hvorfor det er brukt Salesforce i denne oppgaven. Beskrivelse av plattformen Salesforce: Som gitt av overskriften; en beskrivelse av Salesforce. Beskrivelse av programmet: Beskrivelse av applikasjonens overordnede funksjonalitet og dypere inn i hver del med oversikt over klasser, ansvarsområder og relasjoner. Klassediagram med relasjoner: Et klassediagram med en oversikt over alle objektene i applikasjonen og hvordan disse er knyttet sammen.

26 Produktdokumentasjon Side 24 2 Hvorfor Salesforce En av grunnene til at Accenture valgte Salesforce som utviklingsplattform, er fordi det ble sett på som en spennende teknologi som forventes mer brukt i Norge på sikt. Accenture bruker selv Salesforce når de utvikler applikasjoner for kunder. Så fort man har fått en god forståelse av Salesforce, er det en særdeles effektiv plattform å utvikle på. En Salesforce-lisens er vanligvis ikke gratis, med unntak for frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner kan søke om å få en lisens som begrenser seg til 10 systembrukere. Dette er tilstrekkelig for nær sagt alle frivilligsentraler, og viser det seg å være for lite, kan det for eksempel løses med fellesbrukere. 3 Beskrivelse av plattformen Salesforce Salesforce er et stort CRM-system som består av mange deler: Sales Cloud, Service Cloud, Data Cloud, Collaboration Cloud og Custom Cloud(denne inkluderer force.com-plattformen). Alle disse delene er Salesforce. Da dette ikke er en applikasjon for salg, inngår ikke alle i denne applikasjonen. Under følger en forklaring av de delene som er tilknyttet denne applikasjonen. Figur 3:Salesforce logo 3.1 Force.com Dette er plattformen Salesforce tilbyr som en tjeneste. Force-plattformen gjør det mulig for utviklere å lage sine egne løsninger og applikasjoner som kan integreres mot resten av Salesforcesystemet. For utvikling benyttes Apex(s.15) og VisualForce(s.15). 3.2 AppExchange Dette er Salesforce sin egen markedsplass for Figur 4:Salesforce MVC-struktur applikasjoner. Her finnes både applikasjoner som er gratis og andre som koster penger. Her kan man for eksempel hente ned et helt program eller bare en pakke til noe man trenger. Et eksempel kan være en butikkjede som bruker samme programvare for å føre regnskap. Hvis applikasjonen deres hadde vært tilgjengelig i AppExchange, kunne hver butikk i kjeden kjøpt en Salesforce-lisens og lastet ned applikasjonen. På samme måte er det tiltenkt at denne applikasjonen i fremtiden skal legges ut på AppExchange slik at applikasjonen er tilgjengelig for alle frivilligsentraler i hele landet.

27 Produktdokumentasjon Side 25 4 Beskrivelse av programmet Dette er en CRM-applikasjon laget for Furuset frivilligsentral. Applikasjonen lar frivilligsentralen registrere og holde oversikt over kontakter, oppdrag, aktiviteter, utleie, besøkende, statistikk m.m. Under følger en beskrivelse av alle entiteter og tilhørende elementer. 4.1 Kontakter Programmet kan håndtere kontakter oppdelt i forskjellige typer: En bruker er en person som mottar en tjeneste. En frivillig er en person som yter en tjeneste. En bruker og frivillig er personer som yter og mottar tjenester. En kontaktperson er en person som hverken er bruker eller frivillig, men hvor man ønsker å ha personen lagret i systemet. Dette kan for eksempel være for utleie av lokale(mer om utleie av lokale i avsnittet om utleie). Det lagres mindre data om kontaktpersoner; navn, fødselsdato og adresseinformasjon. Brukere og frivillige er kontakter som regelmessig er i kontakt med frivilligsentralen. Objekter Her er det benyttet Salesforce sitt ferdige objekt Contact. Objektet har blitt tilpasset med nye egenskaper for å holde på dataene programmet krever. Klasser Anonymiser: Klassen fjerner alle sensitive opplysninger om en kontakt. Klassen blir brukt når knappen Anonymiser inne på en kontaktprofil blir klikket. Utover dette er det ingen klasser/kontrollere direkte tilknyttet dette standardobjektet. VisualForce-sider Ingen egendefinerte sider for direkte oppretting/endring/sletting av oppføringer av typen Contact. Triggere Ingen tilknyttede triggere.

28 Produktdokumentasjon Side Forening/Gruppe En forening/gruppe skilles på organisasjonsnummer og brukes i dette systemet for å ha oversikt over foreninger og grupper knyttet til sentralen. Dette kan for eksempel være kvinnegruppe som er en gruppe, eller Røde Kors som er en forening. Alle foreninger eller grupper må ha en kontaktperson tilknyttet. Objekter Egendefinert objekt ved navn Foreninger_grupper c Klasser Objektet har ingen klasser/kontrollere direkte tilknyttet. VisualForce-sider Alle_foreninger_og_grupper.page Siden overstyrer fanens lenkeadresse. Uten denne siden ville man først bli tatt til Siste oppføringer, for så å måtte klikke seg videre til listen over alle foreninger og grupper. Triggere Ingen triggere tilknyttet objektet Foreninger_grupper c. 4.3 Oppdrag Oppdrag blir sett på som en en-til-en relasjon mellom bruker og frivillig. Et oppdrag må først opprettes for en bruker, før man i etterkant kan tildele en frivillig. Objekter Egendefinerte objekt ved navn Oppdrag c. Klasser Følgende klasser har en tilknytning til oppdrag: FrysOppdragKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Frys_oppdrag.page og tar seg av arbeid mot database ved frysing av oppdrag. Et fryst oppdrag har status Avlyst av bruker. LagreTimerOppdragKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Oppdrag_utfort.page og tar seg av arbeid mot database når det skal registreres timer for et oppdrag som er ferdig. OppdragKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Nytt_oppdrag.page og tar seg av alt i forbindelse med oppretting av et nytt oppdrag. Her inngår ekstra validering utover det Salesforce tilbyr. VisualForce-sider Nytt_oppdrag.page: Dette er siden man kommer til når man ønsker å registrere et nytt oppdrag. Det finnes to forskjellige typer oppdrag, enkeltoppdrag og fast oppdrag, som hver seg krever forskjellige data. Hva som lastes inn baserer seg på Record Type:

29 Produktdokumentasjon Side 27 <apex:inputfield value="{!oppdrag.ingen_sluttdato c}" rendered="{!rtype.name!= 'Enkeltoppdrag'}" id="checked" /> Finn_frivillig_oppdrag.page: Siden benyttes når man skal finne og tildele en frivillig til et oppdrag. Man finner siden ved å trykke på knappen Finn frivillig for dette oppdraget inne på siden for et gitt oppdrag. Oppdrag_utfort.page: Oppdrag registreres på denne siden som utført ved å angi antall timer brukt. Her kan man også registrere et positivt eller negativt forhold mellom bruker og frivillig. Forhold lagres gjennom objekttypene Forhold_negativt c og Forhold_positivt c. Siden finner man ved å trykke på knappen Registrer som utført på siden for et gitt oppdrag. Frys_oppdrag.page: Siden lar bruker fryse et oppdrag innenfor et gitt tidsrom, samt oppgi en sak til hvorfor dette blir gjort. Siden finner man ved å klikke på knappen Frys oppdrag på siden for et gitt oppdrag. Kart_oppdrag.page Viser et kartutsnitt for oppdragets adresse. For kartutsnittet benyttes Google Maps, og blir vist på siden i en iframe. Avbryt_alle_oppdrag.page Denne siden gir mulighet for å avbryte alle oppdrag tilknyttet en bruker. Alle_oppdrag.page: Siden implementerer den innebygde listevisningen, og benyttes med hensikt å la bruker komme direkte til listen ved å trykke på fanen Oppdrag. Siden overskriver fanens lenkeadresse. Uten denne siden ville man først bli tatt til Siste oppføringer, for så å måtte klikke seg videre til listen over alle oppdrag: <apex:enhancedlist type="oppdrag c" height="720" rowsperpage="50" /> Figur 5:Lager liste over oppføringer for Oppdrag c Triggere oppdateroppdragstatus: Triggeren setter oppdragets status til tildelt/ikke tildelt avhengig av om en frivillig er tildelt eller ei. Triggeren blir kjørt before update.

30 Produktdokumentasjon Side Aktiviteter En aktivitet kan ha flere brukere og flere frivillige knyttet til seg -- en mange-til-mange relasjon mellom brukere og frivillige. Objekter Egendefinerte objekter ved navn: Aktivitet c Bruker_til_aktivitet c Frivillig_til_aktivitet c Klasser AktivitetsKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Ny_aktivitet.page og tar seg av alt i forbindelse med oppretting av en ny aktivitet. Her inngår ekstra validering utover det Salesforce tilbyr. BrukerAktivitetListeKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Registrer_bruker_aktivitet.page. Klassen henter ut de frivillige som matcher aktivitetens kriterie i forhold til politiattest, men som ikke allerede er påmeldt. FrivilligAktivitetListeKontroller Klassen fungerer som kontroller for Registrer_frivillig_aktivitet.page. Klassen henter ut de frivillige som matcher aktivitetens kriterie i forhold til politiattest, men som ikke allerede er påmeldt. FrysAktivitetKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Frys_aktivitet.page og tar seg av arbeid mot database ved frysing av aktivitet. En fryst aktivitet har status Avlyst. VisualForce-sider Ny_aktivitet.page Dette er siden man kommer til når man ønsker å registrere en ny aktivitet. Det finnes to forskjellige typer aktivitet, enkel og fast (gjentagende), som hver seg krever forskjellige data fra bruker. Hva som lastes inn baserer seg på Record Type: <apex:inputfield value="{!aktivitet.gjentas_for_hver_uke c}" rendered="{!rtype.name == 'Fast aktivitet'}" required="true" /> Figur 6:Input-felt som bare blir vist hvis man oppretter typen fast aktivitet Alle_aktiviteter.page Siden implementerer den innebygde listevisningen, og benyttes med hensikt å la bruker komme direkte til listen ved å trykke på fanen Aktiviteter. Denne siden overskriver fanens lenkeadresse. Uten denne siden ville man først bli tatt til Siste oppføringer, for så å måtte klikke seg videre til listen over alle aktiviteter.

31 Produktdokumentasjon Side 29 <apex:enhancedlist type="aktivitet c" height="720" rowsperpage="100" /> Figur 7:Liste over oppføringer for Aktivitet c Registrer_frivillig_aktivitet.page Siden viser en liste over de frivillige som kan delta på aktiviteten, hvor man så kan huke av for de man ønsker å legge til. Registrer_bruker_aktivitet.page Siden viser en liste over brukerne som kan delta på aktiviteten, hvor man så kan huke av for de man ønsker å legge til. Timer_aktivitet_frivillig.page På denne siden kan man registrere forbruk av timer for hver av de frivillige som var registrert til aktiviteten. Frys_aktivitet.page Siden lar bruker fryse en aktivitet innenfor et gitt tidsrom, samt oppgi en sak til hvorfor dette blir gjort. Siden finner man ved å klikke på knappen Frys aktivitet på siden for en gitt aktivitet. Endrer man tidsrommet, vil kun aktiviteter tilknyttet denne aktiviteten bli berørt. Kart_aktivitet.page Viser et kartutsnitt for aktivitetens adresse. For kartutsnittet benyttes Google Maps, og blir vist på siden i en iframe. Triggere slettlokaletilaktivitet Denne triggeren utløses før en aktivitet slettes (before delete), og sørger for at tilhørende utleie blir slettet. 4.5 Kalender Kalenderen viser oppdrag, aktiviteter, utleie og bursdager på en oversiktlig måte. De forskjellige typene innenfor hver kategori har forskjellige fargekoder, for eksempel er et oppdrag som ikke er tildelt merket i rødt, mens et utført oppdrag er grønt. Kalenderen benytter jquery-kalenderen FullCalendar. Dokumentasjon for kalenderen finnes her: Objekter Ingen objekter knyttet til kalenderen. Klasser KalenderKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Kalender.page og innehar en rekke funksjoner som

32 Produktdokumentasjon Side 30 henter data fra databasen som siden vises i kalenderen. VisualForce-sider Kalender.page På denne siden vises en stor kalender som bruker hele skjermbildet. Siden inneholder tilpasset stilsett i toppen av filen, og foretar initialisering og lasting av hver enkelt oppføring. Kalenderen lar bruker filtrere oppføringer på Oppdrag, Aktivitet, Utlån/Utleie og Bursdager. Disse knappene ligger i variabelen custom_buttons og legges til kalenderen ved: //legg til custom knapper i header j$('.fc-header-title').parent('td').after(custom_buttons); Figur 8:Legger til custom_buttons i header Ved klikk på en av knappene for filtrering kalles JavaScript-funksjonen filtrerkalender(filterfunksjon): function filtrerkalender( filterfunksjon) { resetkalender(); init(); filterfunksjon(); } Figur 9:JavaScript-funksjonen som kalles ved skifte av filtrering Hvis bruker bytter visning mellom dag/uke/måned, vil hele kalenderen normalt bli initialisert på nytt, og synlighet på knappen for valgt kategori forsvinne. Dette løses ved å sette følgende egenskap ved initialisering av kalenderen: viewdisplay: function(view) { if(view.name == 'agendaweek' view.name == 'agendaday' view.name == 'month') { setvalgtkategori(); } }, Figur 10:JavaScript-funksjonen som kalles når man velger en annen visning. Dag/uke/måned Triggere Ingen triggere tilknyttet kalenderen.

33 Produktdokumentasjon Side Utleie/Utlån Det er også mulighet for leie eller låne utstyr eller rom hos frivilligsentralen. For å leie eller låne, må personen være registrert i systemet. Objekter Egendefinerte objekter ved navn: Utleie c Utleieobjekt c Klasser UtleieKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Ny_utleie.page og tar seg av alt i forbindelse med oppretting av en ny utleie. Her inngår ekstra validering utover det Salesforce tilbyr. UtleieListeKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Forside_utleie.page og henter ut en liste for rom, og en liste for utstyr. For hvert utleieobjekt sjekkes det om objektet er ledig for utleie akkurat nå. Dette representeres ved egenskapen Ledig c. UtleieobjektKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Ny_utleieobjekt.page og tar seg av alt i forbindelse med oppretting av nytt utleieobjekt. Det kan opprettes to forskjellige typer utleieobjekt, Rom eller Utstyr. Kontrollerens konstruktør henter denne verdien fra URL-parameterne: boolean rom = ApexPages.currentPage().getParameters().get('kategori') == 'rom'; this.utleieobjekt.kategori c = rom? 'Rom' : 'Utstyr'; Figur 11:Type utleieobjekt hentes fra URL-parameter UtleieobjektKalenderKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Minikalender_utleieobjekt.page og henter inn data knyttet til et gitt utleieobjekt. Dette blir så representert i kalenderen. LeiekontraktKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Leiekontrakt.page. Her hentes alle data for en utleie inn, formatering av datoer, utregning av leiepris m.m. Når det kommer til utregning av leiepris kan det være verdt å merke seg at den ene faktoren som spiller inn hentes fra applikasjonens innstillinger: Config c.starttid_helgleie c. VisualForce-sider Ny_utleie.page Dette er siden man kommer til når man ønsker å registrere et nytt utleie. Forside_utleie.page Oversiktsside som viser alle utleieobjekter gruppert på Rom og Utstyr. Hver gruppe har en knapp for å legge til et nytt utleieobjekt av samme type. Siden har også knapper for oppretting av ny utleie, samt å komme seg til listen over alle utleie.

34 Produktdokumentasjon Side 32 Alle_utleie.page Siden implementerer den innebygde listevisningen, og benyttes med hensikt å la bruker komme direkte til listen ved å trykke på knappen Vis alle utlån/utleie under fanen Utlån/Utleie. Denne siden overskriver objektets opprinnelige førsteside. Uten denne siden ville man først bli tatt til Siste oppføringer, for så å måtte klikke seg videre til listen over alle utlån/utleie. Ny_utleieobjekt.page Siden lar deg opprette et nytt utleieobjekt. Hvilke felter i skjemaet som er tilgjengelige bestemmes av utleieobjektets kategori: <apex:pageblocksection title="priser" rendered="{!utleieobjekt.kategori c == 'Rom'}" columns="1" > Figur 12:Priser vises kun hvis det er et utleieobjekt av typen rom som registreres Alle_utleieobjekter.page Siden har samme formål som Alle_utleie.page, men for utleieobjektene. Minikalender_utleieobjekt.page Siden viser en liten kalender med oppføringer for når det er registrert utlån/utleie på dette utleieobjektet. Kalenderen er implementert med jquery-kalenderen FullCalendar. Leiekontrakt.page Leiekontrakten inneholder informasjon om utleier(frivilligsentralen), leietaker, regler og rutiner, leiepris og inventarliste. Inventarlisten vises kun hvis det er huket av i innstillinger for at denne skal skrives ut: <apex:outputtext rendered="{!inventarlisterantall!= 0 && innstillinger.utleiekontrakt_inventarliste c == true}" > Figur 13: Visningskriteriet for inventarlister på utleiekontrakten Triggere Ingen tilknyttede triggere.

35 Produktdokumentasjon Side Inventarlister Inventarlister er lister tilknyttet rom hvor frivilligsentralen kan logge hva de har før og etter eventuelt utleie/utlån. Denne listen kan også bli skrevet ut sammen med utleiekontrakten. Objekter Egendefinerte objekter ved navn: Inventarliste c Inventar c Inventarliste c er forelder(master) til Inventar c. Klasser Ingen egendefinerte klasser. VisualForce-sider Alle_inventarlister.page: Siden implementerer den innebygde listevisningen, og benyttes med hensikt å la bruker komme direkte til listen ved å trykke på fanen Inventarlister. Siden overskriver fanens lenkeadresse. Uten denne siden ville man først bli tatt til Siste oppføringer, for så å måtte klikke seg videre til listen over alle inventarlister. Ingen egendefinerte sider for direkte oppretting/endring/sletting av oppføringer for objektene Inventarliste c og Inventar c. Triggere Ingen tilknyttede triggere. 4.8 Besøkslogg Loggføring for å holde oversikt over hvor mange som har vært innom frivilligsentralen hver dag. Objekter Egendefinert objekt ved navn: Virkedag c Klasser VirkedagKontroller: Klassen fungerer som kontroller for Ny_virkedag.page og håndterer lagring av en ny oppføring av objekttypen Virkedag c. VisualForce-sider Alle_virkedager.page: Siden implementerer den innebygde listevisningen, og benyttes med hensikt å la bruker komme direkte til listen ved å trykke på fanen Besøkslogg. Siden overskriver fanens

36 Produktdokumentasjon Side 34 lenkeadresse. Uten denne siden ville man først bli tatt til Siste oppføringer, for så å måtte klikke seg videre til listen over alle virkedager: <apex:enhancedlist type="virkedag c" height="720" rowsperpage="100" /> Figur 14: Viser alle oppføringer fra Virkedag c Ny_virkedag.page: Siden lar deg registrere antall besøkende for en gitt dato. Siden finner du ved å klikke på fanen Besøkslogg og videre på knappen Ny virkedag. Triggere settdatovirkedagtrigger: Denne triggeren utløses før opprettelse(before insert) og setter egenskapen Name på objektet Virkedag c til valgt dato ved opprettelse. Datoen blir formatert ved hjelp av en funksjon i CommonFunctions: v.name = CommonFunctions.getLocalDateFormatted(v.Dato c); Figur 15: Kall på metode for formatering av dato i CommonFunctions 4.9 E-post E-post er en utgående e-post-løsning hvor man kan sende e-post til alle som er registrert med en e- postadresse i systemet. Man kan sende e-post til mange av gangen, med mulighet for å skrive inn mottakers e-postadresse manuelt. Det finnes ingen løsning for innboks, dette kan implementeres senere. E-postadressen det sendes fra er systembrukerens e-postadresse. E-postens svaradresse er frivilligsentralens adresse som er satt i innstillingene. Klasser EpostKontroller Klassen fungerer som kontroller for Ny_epost.page. VisualForce-sider Ny_epost.page Side for opprettelse av ny e-post. Epost_innboks.page Viser en liste over alle sendte e-post. Siden implementerer den innebygde listevisningen, og benyttes med hensikt å la bruker komme direkte til listen ved å trykke på fanen E-post. Siden overskriver fanens lenkeadresse. Uten denne siden ville man først bli tatt til Siste oppføringer, for så å måtte klikke seg videre til listen over alle e-poster. <apex:enhancedlist type="epost c" height="720" rowsperpage="50" /> Figur 16: Viser alle oppføringer av Epost c

37 Produktdokumentasjon Side 35 Triggere Ingen tilknyttede triggere til klassen Rapporter Systemet generer rapporter på nøkkeldata i form av en Årsrapport. Rapporten er tilgjengelig under fanen Rapporter -> Årsrapport -> Årsrapport. Tallene(grafene) som representeres i årsrapporten er hentet på to forskjellige måter; noen er laget gjennom Salesforce sitt eget verktøy for å lage rapporter, mens andre er laget fra bunn ved å spørre etter data fra databasen, bearbeide dataene og fremstille de i en graf ved hjelp av VisualForce sin Chart-funksjonalitet. Følgende klasser og VisualForce-sider er de som har blitt laget Klasser Hver klasse fungerer som kontroller for VisualForce-siden med korresponderende navn. Klassene spør etter data fra databasen og gjør beregninger på dataene. Hver klasse har en eller flere private innerklasser som benyttes til pakking av data slik at de er tilgjengelig på VisualForce-siden. RapportFrivilligInnsatsKontroller RapportAntallBrukereKontroller RapportBesøkendeKontroller RapportUtleieKontroller VisualForce-sider Hver side viser én graf som representerer tallene beregnet i kontrolleren. Rapport_utleie_per_aar.page Rapport_besokende_per_aar.page Rapport_aktive_frivillige_per_aar.page Rapport_timer_frivillig_innsats.page Triggere Ingen triggere tilknyttet rapporter Innstillinger Her er det mulig å endre sentralspesifikke innstillinger, legge til adresse, e-post m.m. Objekter Egendefinert objekt av typen Custom Settings. Config c Klasser InnstillingerKontroller: Klassen fungerer som kontroller for siden Innstillinger.page og håndterer oppdatering av verdiene i innstillinger.

38 Produktdokumentasjon Side 36 VisualForce-sider Innstillinger Siden for innstillinger har et skjema hvor det kan fylles inn informasjon om frivilligsentralen. Informasjonen som oppgis her benyttes ved utsending av e-post, samt i utleiekontrakten. Videre følger det en manual som forklarer hvordan man endrer verdier i nedtrekkslister og flervalgslister som brukes i forskjellige skjemaer igjennom applikasjonen. Hver seksjon lenker til Salesforce sitt eget system hvor disse verdiene kan endres. Triggere Ingen tilknyttede triggere for Config c Andre klasser CommonFunctions: En samling av funksjoner som blir benyttet flere steder i applikasjonen. CommonTestFunctions: En samling av funksjoner som benyttes i forbindelse med testing av kode. I tillegg finnes det én testklasse for hver av klassene nevnt i avsnittene over. Testklasser er prefikset med Test

39 5 Relasjonsdiagram for objektene i applikasjonen Produktdokumentasjon Side 37

40 Testdokumentasjon Side 38 Testdokumentasjonen

41 Testdokumentasjon Side 39 1 Brukertesting Det har blitt foretatt brukertesting jevnlig med Mia Robøle fra frivilligsentralen. Dette har vi gjort på de jevnlige møtene, fortrinnsvis annenhver mandag etter hver sprint. Vi har under brukertest gått igjennom hva vi har lagt til av ny funksjonalitet, for så å la henne prøve det ut. Under testen har vi observert om navigeringen har fungert tilfredsstillende, samt notert tilbakemeldinger etterhvert. I etterkant har vi sammen oppsummert og funnet frem til eventuelle forbedringer. Dette har fungert godt og vi har fort sett hva hun har syntes vært vanskelig og hva som har manglet. 2 Kodetesting Salesforce har sitt eget krav til testing av kode før man kan sette ny kode ut i produksjonsmiljø. Alle Apex-klasser skal testes, med et krav er på 75 % kodedekning. Accenture sitt mål er 90 % kodedekning, hvilket vi har prøvd å oppnå, til tross for at dette ikke var et krav fra Accenture sin side.

42 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Side 40 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Furuset Frivilligsentral

43 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Side 41 Innholdsfortegnelse 1 Forord Innledning Prosjektet Om bedriften Bakgrunn for prosjektet Systemkrav Funksjonelle krav Ikke funksjonelle krav Krav til brukervennlighet: Match mellom bruker og frivillig Designmål Generelle designmål Mulige utvidelser Offentlig tilgjengelig side Kvittering Avviksvarsling Definisjoner... 44

44 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Side 42 1 Forord Denne kravspesifikasjonen beskriver betingelser satt for prosjektet Furuset Frivilligsentral. Krav til funksjonalitet og rammebetingelser er beskrevet i dette dokumentet. Hovedkravene om funksjonalitet er gitt av Furuset Frivilligsentral, men hvordan det på best mulig vis skal løses har gruppen selv styrt. 2 Innledning 2.1 Prosjektet Prosjektet skal gjennomføres som hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for Ingeniørutdanning, i samarbeid med Furuset Frivilligsentral og Accenture. Oppgaven består av å utvikle et CRM-system for Furuset Frivilligsentral på plattformen Salesforce. Systemet skal sørge for å flytte alle data fra papirform til å lagres i «skyen». 2.2 Om bedriften Frivilligsentraler finnes over hele landet og er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet. Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Frivilligsentralen på Furuset er en av de største frivilligsentralene i Oslo. Her tilbys det aktiviteter, hjelp med gjøremål, rimelig middag en dag i uken, utleie/lån av lokaler, café m.m. 2.3 Bakgrunn for prosjektet I dag brukes det penn og papir for å holde orden på alle frivillige, hvem som gjør hva, bestilling av rom, antall besøkende m.m. Kommunikasjonen skjer via e-post/sms fra de ansattes telefon/laptop, og det er derfor vanskelig for sentralen å ha kontroll på alt som er kommunisert til hver enkelt. Dagens løsning er særdeles uoversiktlig og tidkrevende, og de har av den grunn lenge ønsket seg en god elektronisk løsning. 3 Systemkrav 3.1 Funksjonelle krav Systemet skal inneha følgende funksjonalitet. 1 Systembruker skal kunne registrere en bruker. 2 Systembruker skal kunne registrere en frivillig. 3 Systembruker skal kunne registrere en bruker og frivillig. 4 Systemet skal kunne foreslå hvilken frivillig som passer best med en gitt bruker. Systemet sammenligner data og rangerer match ved å vise et antall stjerner basert på hvor god match bruker og frivillig har.

45 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Side 43 5 Systembruker skal kunne opprette et oppdrag for en gitt bruker i systemet. 6 Systembruker skal kunne tildele en frivillig i systemet til et oppdrag. 7 Systembruker skal kunne registrere antall besøkende hver dag 8 Systembruker skal kunne opprette en aktivitet. Frivillige og brukere i systemet skal kunne meldes på. 9 Systembruker skal kunne registrere en forening/gruppe. Forening og gruppe skilles ved organisasjonsnummer. Har man ikke det, er man en gruppe. 10 Systembruker skal kunne registrere utleie/utlån av lokale/utstyr. Tilgjengelig og utilgjengelig lokale/utstyr vises, men med en indikator på om det er ledig eller ei. 11 Det skal være mulig å anonymisere brukere som ikke lenger vil være i systemet. Data lagres anonymt på grunn av statistikk. 12 Systemet skal generere statistikk på ønskede data. 3.2 Ikke funksjonelle krav Krav til brukervennlighet: Alle steder hvor det skal fylles inn dato, skal man kunne velge dette fra en kalender. Der det er mye data å lete igjennom skal det være mulig å søke Match mellom bruker og frivillig Det skal være et system som setter en poengsum for hvor godt bruker og frivillig passer sammen basert på den informasjonen som er registrert. Typisk kan 1-5 stjerner indikere match. Denne matchinformasjonen skal brukes når man prøver å finne frivillige til oppdrag. 4 Designmål 4.1 Generelle designmål 1 Menyene skal ha en enkel, logisk oppbygning, slik at alt er tilgjengelig innen tre klikk. 2 Informasjonen skal porsjoneres og gjøres så oversiktlig som mulig. 3 Sidene skal være dynamiske og intuitive 4 Det skal være tydelig hvilke felter brukeren må fylle inn for å få lagret.

46 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Side 44 5 Mulige utvidelser 5.1 Offentlig tilgjengelig side Offentlig tilgjengelig nettside hvor frivilligsentralen publiserer ledige oppdrag. Her kan frivillige melde sin interesse, for så å bli evaluert av frivilligsentralen. 5.2 Kvittering Det er også ønskelig å generere en kvittering ut ifra et oppdrag som kan skrives ut og sendes på mail. Der skal det stå dato, tid og adresse. Hvis det lar seg gjøre, ønskes det også at man kan skrive ut veibeskrivelse med kart. 5.3 Avviksvarsling Avvik skal kun kunne settes av en administrator. Avviket er et notis som settes på en kontakt og indikerer at vedkommende har opptrådt på upassende måte. Dette notiset må tas hensyn til ved tildeling av oppdrag og aktiviteter. Avviket skal være synlig for alle brukere av systemet, men kun en administrator (alle rettigheter) skal kunne se årsaken. Et avvik kan eksempelvis markeres med et obs-tegn i margen eller lignende. 6 Definisjoner Bruker En person som mottar hjelp, men kan samtidig også være en frivillig. Frivillig En person som yter en tjeneste for en bruker. Kontakt En bruker eller frivillig

47 Vedlegg B: Brukermanual Side 45 Vedlegg B: Brukermanual Dokumentet er tiltenkt de ansatte og frivillige som benytter applikasjonen. Manualen tar for seg steg for steg hvordan alle handlinger utføres, og krever kun kunnskap om grunnleggende bruk av datamaskin.

48 Vedlegg B: Brukermanual Side 46 Innholdsfortegnelse 1. Felles funksjonalitet Søk i hele applikasjonen Utskrivbar visning Innstillinger Kontakter Registrere kontakt Endre visning av lista over kontakter Redigere en kontakt Utskrivbar visning av kontakter Foreninger/grupper Opprett ny forening eller gruppe Endre/redigere visning av forening gruppe Detaljside for forening eller gruppe Aktivitet Opprette ny Endre eller redigere visning Detaljside for aktivitet Legge frivillig/bruker til aktivitet Frys aktivitet Registrer timer for frivillige Inventarlister Opprett ny inventarliste Detaljside for inventarliste Legg til nytt inventar Redigere inventar Besøkslogg Opprett ny virkedag Rediger virkedag Endre eller redigere visning E-post Opprett ny e-post Endre, redigere eller opprette ny visning Redigere e-post... 58

49 Vedlegg B: Brukermanual Side Detaljer e-post Oppdrag Opprette nytt enkeltoppdrag Opprette nytt fast oppdrag Hvordan effektivt finne frem til et spesielt oppdrag Filtrere listen på tidsrom Sortere listen etter dato Søke frem på tittel Endre et oppdrag Tildele frivillig til oppdrag Fryse(avlyse) et oppdrag Registrere oppdrag som utført Utleie/Utlån Nytt utleieobjekt Nytt utlån/utleie Hvordan effektivt finne frem til et utlån/utleie Filtrere listen på tidsrom Sortere listen etter dato Endre utlån/utleie Rapporter Kalender... 64

50 Vedlegg B: Brukermanual Side Felles funksjonalitet 1.1 Søk i hele applikasjonen 1 Skriv inn søkefrase i søkefeltet på toppen av siden og trykk Søk. 2 Alle entiteter som inneholder søkefrasen vises nå i listen over resultater. 3 Hvis det forekommer veldig mange treff kan resultatet filtreres i menyen til venstre. 4 Ingen treff? Prøv å søke med * både foran og bak søkefrasen. I figuren til høyre ville det blitt *fjellstad*. 1.2 Utskrivbar visning På de fleste detaljesidene i applikasjonen kan du skrive ut detaljer om noe ved å velge vis utskrivbar visning. Illustrerer her med en bruker fra kontakter. 1 Start med å gå inn på detaljsiden for det du ønsker å skrive ut. 2 Velg utskrivbar visning oppe til høyre.

51 Vedlegg B: Brukermanual Side Innstillinger Applikasjonen har et sett innstillinger som du enkelt kan endre. Det første du må gjøre før applikasjonen tas i bruk, er å registrere frivilligsentralens detaljer, som for eksempel adresse, telefonnummer, logo m.m. Videre er det også mulig å endre verdier som dukker opp i nedtrekkslister, plukklister osv. som går igjen i skjemaene hvor data registreres. Obs. Ved endring av logo for frivilligsentralen er det viktig at navnet logo_ny forblir uendret. 1 Klikk på fanen Innstillinger. 2 Fyll inn informasjon om frivilligsentralen i øverste avsnitt. 3 Klikk knappen Lagre. For endring av plukklister, nedtrekkslister, brukerkontoer osv, er dette beskrevet videre ned på siden. 3. Kontakter 3.1 Registrere kontakt 1 Klikk på fanen Kontakter. 2 Klikk på knappen Opprett ny kontakt. 3 Velg hvilken type kontakt du vil opprette og klikk fortsett. 4 Fyll inn så mye informasjon som mulig. Felt som er merket med rødt er obligatorisk. Husk å hake av for at personen har gitt samtykke til lagring av data. 5 Klikk på knappen lagre etter all nødvendig informasjon er fylt inn. Du har nå opprettet en ny kontakt.

52 Vedlegg B: Brukermanual Side Endre visning av lista over kontakter 1 Velg en visning for å filtrere listen etter relevante kontakttyper. 2 Du kan legge til en ny, redigere en eksisterende eller slette en visning. Her kan du skrive inn navnet på den visningen du vil lage. Du kan legge inn ett eller flere filter som bestemmer hva som skal vises i listen. Videre kan du redigere hvilke felt som skal vises. Trykk så på knappen Lagre. 3.3 Redigere en kontakt 1 Klikk på navnet til kontakten du vil redigere. 2 For å redigere informasjon om en bruker klikker du på knappen Rediger. 3 For å slette en bruker klikker du på knappen Slett. 4 For å avbryte alle oppdrag tilknyttet kontakten, klikker du på knappen Avbryt alle oppdrag. Dette er kun tilgjengelig for kontakter av typen bruker. 5 For å anonymisere en bruker klikker du på knappen Anonymiser. En kontakt anonymiseres for å fjernes fra systemet, samtidig som man bevarer alle data tilknyttet personen. 3.4 Utskrivbar visning av kontakter Det er mulig å få frem en utskrivbar visning av kontaktene. 1 Klikk på fanen kontakter. 2 Deretter trykk på printer-ikonet oppe til høyre

53 Vedlegg B: Brukermanual Side 51 4 Foreninger/grupper 4.1 Opprett ny forening eller gruppe 1 Klikk på fanen Foreninger/Grupper. 2 Klikk på knappen Ny forening eller gruppe. 3 Velg forening eller gruppe. En forening registreres med org. nummer, en gruppe uten. 4 Klikk Fortsett. 5 Fyll inn så mye informasjon som mulig. Obligatoriske felter er merket med. 6 Klikk Lagre. 4.2 Endre/redigere visning av forening gruppe 1 Velg en eksisterende visning 2 Du kan endre eksisterende visning med rediger 3 Slette valgt visning med slett 4 Eller opprette en ny visning 4.3 Detaljside for forening eller gruppe 1 Klikk på en forening eller gruppe som du vil se nærmere på 2 Her kan man endre eller slette foreningen eller gruppen

54 Vedlegg B: Brukermanual Side Aktivitet 5.1 Opprette ny 1 Klikk på fanen Aktiviteter. 2 Klikk på knappen Ny aktivitet. 3 Velg type aktivitet. 4 Trykk Fortsett. 5 Fyll inn så mye informasjon som mulig. Obligatoriske felter er merket med. 5.2 Endre eller redigere visning 1 Velg annen visning fra liste 2 Trykk for å redigere gjeldene visning 3 Trykk for å slette gjeldene visning 4 Trykk for å opprette ny visning 5.3 Detaljside for aktivitet 1 Velg en aktivitet du vil se nærmere på. Her kan du: 2 Redigere 3 Slette 4 Fryse 5 Registrere timer for frivillige 6 Legge frivillig til aktivitet 7 Legge bruker til aktivitet

55 Vedlegg B: Brukermanual Side Legge frivillig/bruker til aktivitet Fremgangsmåten for å legge til frivillig og bruker er lik. Det illustreres av den grunn kun fremgangs måte for en av dem. 1 Velg typen kontakt du vil legge til aktiviteten, for eks frivillig 2 Velg frivillige fra liste ved å hake av 3 Er det mange i lista kan man også søke 4 Når du har valgt de du ville legge til trykker du registrer frivillige 5.5 Frys aktivitet Hvis aktiviteten av en eller annen grunn ikke gjennomføres som planlagt, kan dette registreres. Status vil da settes til avbrutt. Hvis det er leid et lokale i forbindelse med aktiviteten, vil dette bli slettet. 1 Trykk på frys aktivitet. 2 Hvis det er en fast aktivitet og flere aktiviteter skal fryses samtidig, endrer du tidsintervallet med dato fra og dato til. 3 Velg hvorfor aktiviteten ble avlyst. 4 Klikk Frys.

56 Vedlegg B: Brukermanual Side Registrer timer for frivillige Når aktiviteten er utført kan du registrere timer på de frivillige som har vært med. 1 Trykk på registrer timer for frivillige 2 Her blir det automatisk fylt inn de timene som aktiviteten hadde som forventet varighet. Stemmer ikke denne tiden kan du endre den. Det kan også settes forskjellig antall timer for hver frivillig. 3 Trykk lagre 6. Inventarlister 6.1 Opprett ny inventarliste 1 Klikk på fanen Inventarlister. 2 Klikk på knappen Ny inventarliste. 3 Skriv inn navn på inventarlisten 4 Knytt inventarlisten til et rom eller lokale 5 Trykk lagre

57 Vedlegg B: Brukermanual Side Detaljside for inventarliste 1 Trykk på en inventarliste du vil se nærmere på. 2 For å redigere, trykk rediger 3 For å slette, trykk slett 4 For å legge til nytt inventar, trykk på nytt inventar Legg til nytt inventar 1 Trykk på nytt inventar fra detaljsiden 2 Skriv inn navnet på inventaret 3 Skriv inn antallet 4 Trykk lagre Redigere inventar 1 Trykk på det inventaret du ønsker å endre fra detaljsiden 2 Trykk på Rediger. 3 Gjør ønskede endringer, som for eksempel å endre antallet. 4 Trykk Lagre.

58 Vedlegg B: Brukermanual Side Besøkslogg 7.1 Opprett ny virkedag 1 Klikk på fanen Besøkslogg. 2 Klikk på knappen Ny virkedag. 3 Skriv inn antall besøkende og dato 4 Klikk Lagre. 7.2 Rediger virkedag 1 Velg en dato som du vil endre fra listen 2 Trykk på knappen rediger 3 Skal du endre dato er det viktig at datoen i begge felt blir endret til det samme 4 Du kan også endre antallet 5 Trykk på knappen lagre når du er ferdig 7.3 Endre eller redigere visning 1 Velg visning fra nedtrekkslisten 2 Rediger gjeldene visning 3 Slett gjeldene visning 4 Opprett ny visning

59 Vedlegg B: Brukermanual Side E-post 8.1 Opprett ny e-post 1 Klikk på fanen E-post. 2 Klikk på knappen Ny e-post. 3 Her kan man skrive inn mottakerne sine e-postadresser. Skal e-posten sendes til noen i kontaktlisten, velg disse før du skriver inn andre mottakere. 4 E-postadressen til de man vil sende kopi til. 5 Tittelen på e-posten 6 Meldingen skrives inn i feltet der det står melding. Enkel formatering er tilgjengelig via menyen i toppen av feltet. 7 Trykk på denne knappen for å legge til et bilde. 8 Velg mottakere ved å trykke på en eller fler av knappene. 9 Hvis dette er et nyhetsbrev, huk av for kun å sende til de som ønsker dette. 10 Er det vanskelig å finne frem i kontaktlisten kan du her filtrere listen ved å skrive inn en søkefrase. 11 Sett en hake på de personene du vil legge til som mottaker. 12 Trykk Send når alt er fylt inn.

60 Vedlegg B: Brukermanual Side Endre, redigere eller opprette ny visning 1 Du kan velge visning fra nedtrekkslisten. 2 Redigere gjeldene visning 3 Slette gjeldene visning Vær sikker på at du faktisk ønsker å slette visningen! 4 Opprette ny visning 8.3 Redigere e-post Ikke endre på en sendt e-post (utboks). Det vil være mulig, men det har ingen praktisk betydning, foruten at du selv ødelegger dataene som ligger lagret. 8.4 Detaljer e-post Man kan se på detaljene for en sendt e-post, som for eksempel hva som ble sendt, til hvem og når. 1 Trykk på den e-posten du vil se på fra listen 2 Her kan du se alle detaljer om e-posten, også mottakerne. 9. Oppdrag 9.1 Opprette nytt enkeltoppdrag 1 Klikk på på fanen Oppdrag 2 For å opprette et nytt oppdrag, klikk på knappen Nytt oppdrag. 3 Velg så type oppdrag i nedtrekkslisten. Et enkelt oppdrag utføres bare én gang 4 Klikk Fortsett. 5 Alle felter merket med er obligatoriske og må fylles inn. Fyll inn så mye informasjon som mulig.

61 Vedlegg B: Brukermanual Side 59 6 Velg hvilken bruker dette oppdraget gjelder ved å slå opp i registeret. 7 Skriv inn hele eller deler av navnet til brukeren i søkefeltet, og klikk så på navnet i listen. 8 Hvis oppdragets adresse er hos bruker eller frivilligsentralen, kan dette automatisk fylles inn ved å klikke på en av knappene. 9 Under avsnittet Tid og varighet velges dato og klokkeslett(1) for oppdraget, samt estimert varighet(2). Nåværende dato og tid kan fylles inn ved å klikke på teksten til høyre(3). Hvis oppdraget ikke har et spesifikt tidspunkt, hukes det av for dette (4), og de resterende feltene skjules. 10 Klikk Lagre når alle data er fylt inn. 9.2 Opprette nytt fast oppdrag Gjør steg 1-8 i Opprette nytt enkeltoppdrag, men velg Fast aktivitet i nedtrekkslisten. Tid og varighet for et fast oppdrag har flere valg: 9 Velg oppmøtetidspunkt(1), dette er tid og dato for første forekomst av oppdraget. Oppgi så estimert varighet for oppdraget(2). 10 Oppdraget kan gjentas hver uke, annenhver uke, hver tredje uke osv. Dette velges på Gjentas for hver uke (3). 11 I neste felt velges hvilke dager i uken oppdraget skal gjentas(4). Det er et minimum at ukedagen som korresponderer med oppmøtetidspunkt velges. 12 Velg så dato for når oppdraget ikke lenger skal gjentas(5). Hvis det ikke er satt et endelig tidspunkt, kan Ingen sluttdato (6) krysses av. Det vil da lages oppdrag fem år frem i tid.

62 Vedlegg B: Brukermanual Side Hvordan effektivt finne frem til et spesielt oppdrag Filtrere listen på tidsrom 1 Klikk på fanen Oppdrag. 2 Velg et tidsrom i nedtrekkslisten i toppen som passer med oppdragets tidspunkt. 3 Klikk så på oppdraget du lette etter i listen under Sortere listen etter dato Hvis oppdraget ikke passer inn i et tidsrom i nedtrekkslisten, kan følgende fremgangsmåte benyttes: 1 Klikk på fanen Oppdrag. 2 Velg Alle oppdrag i nedtrekkslisten. 3 Klikk på Oppmøtetidspunkt i toppen av listen. 4 Listen er nå sortert på dato, og man kan så skrolle nedover til ønsket dato Søke frem på tittel Se avsnitt for Søk i hele applikasjonen. Bruk oppdragets tittel som søkefrase. 9.4 Endre et oppdrag Finn frem til oppdraget. Se avsnittet Hvordan effektivt finne frem til et spesielt oppdrag for hvordan du effektivt finner frem. 1 Klikk deg inn på oppdragets detaljside. 2 Klikk på knappen Rediger. 3 Endre oppdragets detaljer og klikk Lagre. 4 Du blir så tatt tilbake til oppdragets detaljside. 9.5 Tildele frivillig til oppdrag Når en frivillig har meldt at de kan ta på seg et oppdrag, eller du ønsker å søke opp ledige registreres dette på følgende måte fra oppdragets detaljside: 1 Klikk på knappen Finn frivillig for oppdrag. 2 Skjermbildet du kommer til er delt inn i tre deler. Detaljer for oppdraget, påfølgende oppdrag og de frivillige som er ledig på gitt tidspunkt og som treffer søkefrasen din. Påfølgende oppdrag gjelder kun hvis oppdraget du

63 Vedlegg B: Brukermanual Side 61 har valgt er et fast oppdrag. Dette gir mulighet til å tildele frivillige også på etterfølgende oppdrag. 3 De frivillige som listes opp er sortert etter match. Desto mer bruker og frivillig har til felles, desto bedre match. Match er basert på språk, interesser, tidligere forhold m.m. Hvis oppdrag i listen over påfølgende oppdrag er valgt, klikk på Tildel dette og påfølgende (1), hvis kun dette oppdraget skal tildeles klikker du på Tildel dette oppdraget (2). 4 Du blir så tatt tilbake til oppdraget side. Oppdraget har nå fått status som tildelt, og den frivillige står oppført. 9.6 Fryse(avlyse) et oppdrag Hvis et oppdrag ikke kan utføres som planlagt kan oppdraget fryses. På denne måten kan man få registrert en årsak for hvorfor oppdraget ble avlyst. Dette gjøres fra oppdragets detaljside: 1 Klikk på knappen Frys. 2 Velg tidsrom for når oppdraget skal fryses. Er dette en aktivitet som inngår i en liste av faste oppdrag kan man her fryse alle innenfor angitt tidsrom. Skal kun ett enkelt oppdrag fryses, skal ikke disse verdiene endres. 3 Velg så årsak til at oppdraget fryses. 4 Klikk på knappen Frys

64 Vedlegg B: Brukermanual Side Registrere oppdrag som utført 1 Klikk på knappen Registrer som utført. 2 Fyll inn antall timer den frivillige har brukt. Det estimerte tidsforbruket er allerede fylt inn. 3 Hvis ønskelig kan det registreres et negativt eller positivt forhold mellom bruker og frivillig. Dette vil være med på å matche bruker og frivillig i fremtiden. 4 Trykk så Lagre. 10. Utleie/Utlån Før du kan registrere utleie må du ha opprettet et utleieobjekt Nytt utleieobjekt 1 Klikk på fanen Utleie/Utlån. 2 Du har her to muligheter; opprette nytt rom eller utstyr. Et rom er et lokale eller en del av et lokale. Utstyr kan være hva som helst av objekter som sentralen har til utlån. Klikk på en av knappene for å legge til. 3 Fyll inn så mye informasjon som mulig. Obligatoriske felt er merket med. For et rom kan forskjellige priser legges inn, disse brukes for å regne ut pris for utleie i utleiekontrakten. 4 Trykk lagre Nytt utlån/utleie 1 Klikk på fanen Utleie/utlån. 2 Klikk på knappen Nytt utlån/utleie. 3 Fyll inn så mye informasjon som mulig. Obligatoriske felt er merket med. 4 Oppføringen kan merkes som en intern reservasjon. Dette benyttes hvis en av de ansatte ønsker å reservere et rom til et formål som ikke skal regnes med i årsrapporten. Dette kan for eksempel være et jobbintervju. 5 Videre kan det bestemmes om dette er et utlån (ikke betalende kunde) eller et utleie(betalende kunde).

65 Vedlegg B: Brukermanual Side 63 6 Klikk Lagre når alle data er fylt inn. 7 Du blir så tatt til siden som holder alle detaljer om utleien/utlånet. For utlån/utleie av rom, kan det skrives ut en utleiekontrakt. Klikk på knappen Print utleiekontrakt for å åpne utleiekontrakten som en PDF. Denne kan videre skrives ut Hvordan effektivt finne frem til et utlån/utleie Filtrere listen på tidsrom 1 Klikk på fanen Utleie/Utlån. 2 Klikk på knappen Vis alle utlån/utleie. 3 Velg et tidsrom i nedtrekkslisten i toppen som passer med utleiens tidspunkt. 4 Klikk så på utleien du lette etter i listen under Sortere listen etter dato Hvis oppdraget ikke passer inn i et tidsrom i nedtrekkslisten(se filtrere listen på tidsrom ), kan følgende fremgangsmåte benyttes: 1 Klikk på fanen Utleie/utlån. 2 Klikk på knappen Vis alle utlån/utleie. 3 Velg Alle i nedtrekkslisten. 4 Klikk på Tidspunkt fra i toppen av listen. 5 Listen er nå sortert på dato, og man kan så skrolle nedover til ønsket dato for å finne utleien Endre utlån/utleie Finn først frem til utleien du ønsker å endre. Er du usikker på hvordan du finner frem? Se avsnittet Hvordan effektivt finne frem til et utlån/utleie. 1 Klikk på knappen Rediger. 2 Siden ser lik ut som når du opprettet utleien. Endre ønskede verdier. 3 Klikk knappen Lagre.

66 Vedlegg B: Brukermanual Side Rapporter Det er hele tiden mulighet for å hente ut rapporter med tall i sanntid. Alle rapportene er samlet i det som heter årsrapport, slik at de hele tiden er lett tilgjengelig. 1 Klikk på fanen Rapporter. 2 Velg Årsrapport i menyen til venstre. 3 Klikk så på Årsrapport. 12 Kalender Kalenderen er laget for å gi deg et grafisk overblikk over informasjonen som er lagret i applikasjonen. I dette eksempelet tar vi for oss visning av aktiviteter i kalenderen. Legg merke til at gjeldene måned vises til venstre for kategoriene(1). Vi starter med å velge Aktivitet fra kategorioversikten(2). Kalenderen har tre forskjellige visninger; måned, uke og dag. For å bytte visning klikker du på en av de tre knappene øverst til høyre på kalenderen: Oppføringene i kalenderen blir presentert i fargede bokser med tittelen som eneste synlige informasjon. Hold musepekeren over en av boksene, og det vil dukke opp litt mer detaljer om oppføringen. Ved å klikke på oppføringen kommer du direkte til oppføringens detaljside. Fargekodenes betydning endrer seg i forhold til hvilken kategori man har valgt. Beskrivelse for gjeldende kategori ser du øverst i venstre hjørne: Knapper for å navigere frem og tilbake i kalenderen ser du under fargekodene.

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl

Kravspesifikasjon. Kravspesifikasjon Gruppe nr 10 Hårgalleriet. DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl Kravspesifikasjon HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Bestillingssystem for frisørsalong PROSJEKTDELTAKERE Endre Gulbrandsen (s150690) DATO 08. februar 2011 ANTALL SIDER 8 INTERN VEILEDER Tor Krattebøl OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport Rinnovasjon (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s180399 Snorre Duun Strømsborg s180371 Matias Pettersen s180395 Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no Presentasjon Tittel:

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Brukermanual for Questback

Brukermanual for Questback Brukermanual for Questback http://www.questback.no KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Bruksområder for Questback Det nettbaserte dataverktøyet Questback har flere bruksområder som er interessante

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495

Kravspesifikasjon. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort. Bacheloroppgave vår 2014. Høgskolen i Oslo og Akershus. Charlotte Sjøthun s180495 Charlotte Sjøthun s180495 Nanna Mjørud s180477 Anette Molund s181083 Kravspesifikasjon Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Bacheloroppgave vår 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Forord Hensikten

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler

esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler esøknad - Et webbasert system for elektronisk innlevering av søknader om forskningsmidler Kort presentasjon av systemet beregnet på prosjektledere/forskere som ikke har benyttet esøknad tidligere. Systemkrav

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus Margit Cecilie Haugen s163289 Pernille Mohn s163300 Tonje Henriksen s156049 Forprosjektrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Om bedriften... 2

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm:

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm: Brukerveiledning Admin:... 1 Konto innstillinger:... 1 Brukeradministrasjon:... 1 Pressemeldinger:... 3 Dine pressemeldinger:... 3 Ny pressemelding:... 3 Kandidater:... 5 Kandidat søk: Styre CV:... 5 Kandidat

Detaljer