ffisersbladet Fokus på kystjegerne: Akkumulerer erfaringer Nijmegenmarsjen 2010 Ett yrke en organisasjon! Oppsummering av øvelse POMOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ffisersbladet Fokus på kystjegerne: Akkumulerer erfaringer Nijmegenmarsjen 2010 Ett yrke en organisasjon! Oppsummering av øvelse POMOR"

Transkript

1 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 september 2010 årgang 63 Oppsummering av øvelse POMOR Side TMBN på øvelse i Nederland Side Fregattene strategisk ressurs Side Fokus på kystjegerne: Akkumulerer erfaringer Nijmegenmarsjen 2010 Side Ett yrke en organisasjon!

2 JSM Luftforsvarets nye langtrekkende presisjonsvåpen WORLD CLASS through people, technology and dedication Kongsberg Defence & Aerospace P.O.Box 1003 NO-3601 Kongsberg Norway Phone: Fax:

3 Offisersbladet Nr Årgang Organ for Befalets Fellesorganisasjon BFO: Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon Telefax E-post: Internett: Besøksadresse: Karl Johans gate 12 j (inngang fra Kirkegata) Ansvarlig utgiver: Eivind Røvde Solberg Redaktør: Einar Holst Clausen Redaksjon og abonnementsavdeling: Se adresse for BFO E-post: Tlf. abonnementsavdeling: E-post: Personellbehandling og åpenhet? I denne utgaven av Offisersbladet ber jeg dere legge merke til leserinnlegget til oberst Bjørn Innset. Mange er ikke klar over at nærmere 50 oberster, brigaderer og tilsvarende (Nivå-1), i dag står uten stilling (BUS-befal uten stilling). Dette er for de det gjelder en svært utilfredsstillende situasjon å befinne seg i, og blir ikke bedre når de av Forsvarets personellstab, blir bedt om å være hjemme inntil noe annet blir sagt. Mange føler også etter samtaler og brev fra personellstaben, et press til å godta en tidligere pensjonering. Noe som selvfølgelig går på selvtillitten løs, når de har solid militær utdanning og realkompetanse etter et helt liv i Forsvaret, i tillegg til at de fortsatt har ønsker og vet at de kan bidra med sin kapasitet. Oberst Innsets innlegg er rene ord for pengene og bør bli lagt merke til. Selv om alt dette er et resultat av katastrofalt lave forsvarsbudsjetter, så er det uansett respektløs personellbehandling. Det er altså nok en gang personellet som må lide når pengene ikke strekker til. Det er kanskje på tide å minne Forsvarssjefen på hans klare tiltredelsesmelding om at det er personellet som er Forsvarets viktigste ressurs. redaktøren Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-Stat Annonseansvarlig: PUKI Consult v/arne Hagtvedt Mobil: E-post: (Bekreftet opplag 2009: ) Signerte artikler representerer ikke nødvendigvis BFOs mening. Forfattere er selv ansvarlig for innholdet og de meninger som fremholdes. Usignert innhold er redaksjonelt. Utgivelsesplan 2010: Nummer Matr.frist Utgivelse Nr. 6 oktober Nr. 7 desember Grafisk produksjon: Design: punkt&prikke Trykk: Prinfo Unique Bilder: Hvis ikke annet er oppgitt, er bildene tatt av Forsvarets Mediesenter. Forside: Personell skal ombord i en gammel Oslo-klasse fregatt. Foto: Forsvaret Redaksjonen avsluttet: 3. september 2010 Så til de allerede små lekkasjene som siver ut fra det kommende forsvarsbudsjett for Ryktene vil ha det til at elendigheten fortsetter, med et budsjett som ytterligere vil redusere Forsvarets aktivitet, selv om vi nå har flere unntaksår. Hva er vel mer naturlig da enn å kutte på personellets rettigheter og goder? Etter det Offisersbladet erfarer, så vil befalets årlige gratisreise med fly reduseres/kuttes. Dessuten vurderes det også å avvikle Akersborg befalsforlegning i Oslo, som tjenestegjørende befal i Osloregionen bruker, i tillegg til mange ukependlere. Hvilket tilbud skal du nå få? Hva mer skal kuttes? Er dette en måte å behandle Forsvarets viktigste ressurs på? Dette er etter min mening berettigede spørsmål. Når det gjelder åpenhet, så er alt relativt. La oss starte med Forsvarets klippmappe, som er klipp fra alle trykte medier som har hatt noe på trykk om Forsvaret. Noen ganger er enkelte artikler utelatt fra klippmappen hvorfor? Er det slik at de ansatte som mottar og leser gjennom klippmappen, skal forskånes for enkelte artikler? Jeg er blitt oppmerksom på denne sensuren noen ganger. Ett eksempel er en artikkel der en NATO-general uttalte at Ørland Hovedflystasjon er så strategisk viktig, at den aldri må bli nedlagt osv osv. Den kom aldri i klippmappen hvorfor ikke? Jeg velger å tro at dette bare er en tilfeldighet, for noe annet ville jo vært tragisk. Til slutt litt mer om åpenhet. Forsvarssjefen har valgt å kjøre prosessen rundt utflytting av HV-, INI- og Kystvaktstab ut fra Oslo uten å involvere arbeidstakerorganisasjonene. Dette er helt klart i strid med lov- og avtaleverk, og er vel heller ikke beviset på åpenhet, kommunikasjon og god personellpolitikk, og dette med å ta personellet på alvor? Gjentatte ganger har jeg gjengitt Forsvarsministerens og Forsvarssjefens erklæringer om at Forsvaret oppfordrer til mer åpenhet. Nå kom beviset på at dette bare er festtaler. Skarpskytterne på oppdrag i Afghanistan, har kommet ut med en bok utgitt på Kagges Forlag. Der gir de en åpenhjertig skildring av livet som sniper, og tankene de gjør seg i løpet av oppdraget. Dette falt ikke i god jord! For det første vil det norske folk kanskje få bakoversveis når realitetene beskrives. For det andre, så ble det mistenkelig stille fra Forsvarets side i media, så nå jobber nok etter alle solemerker Forsvarets ledelse med å finne ut hvem som står bak boken. For slik åpenhet kan vi jo ikke ha! Personlig synes jeg det er flott at vi kan få et innblikk i deres hverdag, så sant det ikke røper operasjonsmønster og kapasiteter. Det er på høy tid at folk her hjemme får muligheten til å forstå at våre menn og kvinner er i krig, med de påkjenninger det måtte påføre de. Einar Holst Clausen Redaktør Offisersbladet OPPLAGSKONTROLLERT

4 NFF grunnlagt år år NORSK FLYTTEFORBUND NORSK FLYTTEFORBUND NFF Norsk Flytteforbund NFF NFF Norsk Flytteforbund A-B Flyttebyrå Kaarvands Transport Bjørghaug, 7750 Namdalseid AS Tel Adams Express, AS Boks Adams Faks Express, Skøyen, 0213 Oslo Boks Tel Skøyen, 0213 Oslo Tel Faks Faks Hasselberg Transport AS Håndverkervn 8, 9018 Tromsø Bergen Tel Flytningsbyrå AS, Bergen Storbotn Faks Flytningsbyrå , 5083 Øvre AS, Ervik Storbotn Tel , 5083 Øvre Ervik Tel Faks Faks Håkull AS Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes Cargo Tel Partner AS, Cargo Boks Faks Partner Sentrum, 6050 AS, 0101 Oslo Boks Tel Sentrum, 0101 Oslo Tel Faks Faks Kongstein & Sønn AS Thranesgt Christiania 2, 3187 Horten Tel Transport-Bureau AS, Christiania Ensjøvn Faks , Transport-Bureau 0655 Oslo AS, Ensjøvn Tel , 0655 Oslo Tel Faks Faks Kristiania Hasselberg Visergutkontor AS Verkseier Furulundsv Transport AS, 21, 0668 Oslo Hasselberg Håndverkervn Tel Transport 8, 9018 AS, Tromsø Håndverkervn Tel Faks , Faks Tromsø Tel Faks Håkull AS, Håkull Stokkamyrveien AS, 22, 4313 Sandnes Stokkamyrveien Tel , Faks Sandnes Tel Faks Jakobsen Transport AS, Jakobsen Boks 1012, Transport 4294 Kopervik AS, Boks Tel 1012, Kopervik Tel Faks Faks Svenn s Transport AS Brøttemv Heimdal Bodøterminalen, 8001 Bodø Tel Kongstein & Sønn AS, Tel Lauritz M Olsen Flyttebyrå, Kongstein Faks Thranesgt & 2, Sønn 3187 AS, Horten Faks Lauritz Skibåsen M Olsen 16 D, Flyttebyrå, 4636 Kr.sand Thranesgt Tel , 3187 Horten Skibåsen Tel D, 4636 Kr.sand Tel Faks Tel Faks Faks Faks Rekdal Transport AS Breivika Industriv. 41, 6018 Ålesund Tel Vinjes Transport AS Faks Kristiania Visergutkontor AS, Østre Rosten 98 Kristiania Visergutkontor AS, B, 7075 Tiller Verkseier Furulundsv 21, 0668Oslo Tel Rekdal Transport AS, Verkseier Tel Furulundsv 21, 0668Oslo Faks Rekdal Breivika Transport Industriv. AS, 41, 6018 Ålesund Tel Faks Breivika Tel Industriv. 41, 6018 Ålesund Faks Tel Faks Skullerud Flyttebyrå AS Faks rekdal-transport.no Hannestadvn 7, 1617 Fredrikstad rekdal-transport.no Tel Wergeland AS Majortrans Flytteservice AS, Majortrans Flytteservice AS, Faks Lønningshaugen 15, Boks 39 Røa, 0701 Oslo 5258 Skullerud Blomsterdalen Flyttebyrå AS, Boks Tel Røa, 0701 Oslo Tel Skullerud Hannestadvn Flyttebyrå 7, 1617 AS, Fredrikstad Tel Faks Faks Hannestadvn Tel , 1617 Fredrikstad Faks Tel Faks H K Solberg AS Transport Faks Boks 4033, 4689 Kristiansand Tel Zachariassen Faks -avd Bergen: Transport&Flytteservice -avd Boks Bergen: 197 Nesttun, 5853 Bergen as Straumsfjellsvn H K Solberg 9, AS 5353 Transport, Straume Boks Tel Nesttun, 5853 Bergen Tel H Boks K Solberg 4033, AS 4606 Transport, Kristiansand, Tel Fax Faks Boks Tel , Kristiansand, Fax Tel Faks Stavanger Flyttebyrå AS Faks Dusavikveien 21, 4007 Stavanger Tel -avd Stavanger: -avd Faks Boks Stavanger: , 4066 Stavanger Boks Tel 244, Stavanger Vinjes Transport AS, Tel Faks Vinjes Østre Transport Rosten 98 AS, B, 7075 Tiller, Faks Østre Tel Rosten 98 B, 7075 Tiller, Tel Faks Faks NFB Transport Systems AS, NFB Boks Transport 52, 1401 Systems Ski AS, Wergeland AS, Boks Tel 52, Ski Wergeland Boks 243 AS, Nyborg, 5871 Bergen Tel Faks Boks Tel Nyborg, 5871 Bergen Faks Tel Faks Faks Flytting er en tillitssak se etter NFF logoen NFF Norsk Flytteforbund Når kvalitet og service teller Vi takker Forsvarets tjenestemenn Boks 13 Hovseter, 0705 for Oslo godt Tel samarbeid i 2003 Vi takker Forsvarets tjenestemenn for godt samarbeid i 2003 og ønsker godt nytt år og fortsatt godt samarbeid i 2004 og ønsker godt nytt år og fortsatt godt samarbeid i NFF Norsk Flytteforbund - Når kvalitet og service teller NFF Norsk Flytteforbund - Når kvalitet og service teller Boks 13 Hovseter, 0705 Oslo Telefonnr : Boks 13 Hovseter, 0705 Oslo Telefonnr :

5 Redaktøren: Personellbehandling og åpenhet? De dyrekjøpte erfaringene fra Afghanistan Kystjegerne blankpusser sine maritime ferdigheter. 10 Første kull ut fra Sjøkrigsskolen Fregattene oppgradert til strategisk ressurs Helikoptrene neppe på fregattene før Bokanmeldelser Russiske fartøyer på skyteøvelse i Norge Litt av hvert HV sterkt inne i Sudan BFO leder: Nå legges grunnlaget! Gulesider KAFO & BESO leder Leserbrev Trente i Nederlandske kjempeanlegg Våre festningsverker del Moro med såre føtter Felles opptak og seleksjon Teknikere dør ut i Forsvaret MRAP på ønskelisten Internasjonale nyheter Tilbakeblikk Cycle Odyssey President for verdens reserveoffiserer Skutt ned over Norge Åpen dag på Sortland Faryab United til Norway Cup Spent ungdom i Rena leir innhold

6 De dyrekjøpte erfaringene fra Aghanistan Trondenes: Kystjegerkommandoen ventet at det kunne bli et stritt år i Afghanistan. Det ble det. Fire kolleger knyttet til avdelingen falt og åtte ble skadet. Og året er ennå ikke over. Avdelingen har imidlertid akkumulert erfaringene fra sin sammenhengende innsats i kriseområdet siden 2005 og benytter seg av dette for å håndtere situasjonen best mulig. Kystjeger i aksjon i maritimt miljø. Tekst og foto: Tor Husby Dette gjøres gjennom grundig trening, velfunderte disposisjoner og godt materiell. Den institusjonelle hukommelsen ivaretas ved at man er nøye med erfaringsoverføringen mellom hver deployering. Den nye kontingenten går sammen med den avtroppende i en viss tid for å høste nye lærdommer. Når den gamle kommer hjem følger en nøye debriefing. -Våre motstandere i Afghanistan er i kontinuerlig forandring. Dette krever at vi er på høyde med hensyn til utdanning, materiell, taktisk forståelse og disposisjoner. Vi prøver dessuten å være så uforutsigbare som mulig i våre operasjoner, fremhever sjefen, kommandørkaptein Jon Ivar Kjellin. Han var med på å bygge opp avdelingen fra nullpunktet i 2001 og var NK frem til august Frem til sommeren har kystjegerne i Afghanistan hatt mer enn 20 direkte stridskontakter. Noen har vart i flere timer. Gutta har i de fleste tilfeller kommet godt fra det med selvtilliten og skinnet i behold. Bakholdsangrepet 2. mai og veibombeangrepet 27. juni var annerledes. -Vi mistet kjære kolleger og følte krigens brutalitet på kropp og sinn. Avdelingen må nå tenke fremover og fokusere på oppgaver som skal løses. Det viktigste er gode holdninger og ferdigheter, pluss et godt verktøy. Men personellet kommer først, deretter materiellet. Sensorer og presisjon på våpnene er avgjørende når avdelingen blir tatt under ild på lange hold. Avansert materiell krever like avansert opplæring, fremholder Kjellin. Kjellins motto er at det du ikke har trent på hjemme, nytter det ikke å ta med ut. Da har det ingen verdi. God forberedelse og godt materiell redder liv. Dersom ikke seleksjon og øvingsstandard hadde vært så god, hadde det kunnet gått verre ved flere hendelser. Ørkenkommando! Kystjegerkommandoen har hatt massiv deployering i Afghanistan siden avdelingen ble operativ. Til enhver tid stiller avdelingen mann ved PRT`en (Provincial Reconstruction Team) i Faryab-provinsen. Med tre rotasjoner i året blir det mer enn 50 mann i året av en avdeling på under 90 mann. Siden avdelingen ble operativ i august 2005 har i underkant av 200 kystjegere tjenestegjort i krigssonen med 4-6 måneders varighet. Den første kontingent dro av gårde samme måned og Kjellin var med i den. Mange fra Trondenes har hatt 4-5 perioder der nede. KJK lever kort sagt av å delta i INTSOP og er godt motiverte. I hele Forsvaret finner vi neppe noen annen avdeling som kan varte opp med lignende statistikk. 6 ffisersbladet

7 Etablering i mørket i Afghanistan. Fra å sende ett lag i begynnelsen, har man nå to lag - et observatørteam og en JTACenhet (Joint Terminal Attack Coordinator) som kan styre alle typer våpen som leveres over en viss avstand. Dette gjelder bombekastere, missilsystemer, flyleverte våpen. JTAC lagene har som man ser en utvidet funksjon i forhold til hva FAC-lag hadde før. Alle kan bruke flere typer våpensystemer og det legges stor vekt på basisferdigheter i mørket. Folkene trener på å skyte, observere, kjøre bil og foreta sanitetsbehandling om natten. I tillegg har de lang tradisjon med å bruke hunder til søk, patruljer og avskjæring. Hunder er godt integrert i lagene og man trenger ingen eksterne hundeførere. Det er utviklet et godt samarbeid med Hundeskolen ved Gardermoen. Kystjegerne blir sendt til de vanskeligste områdene på grunn av sine høye ferdigheter. Utviklingen i sikkerhetssituasjonen har gjort at de oftere enn før havner i farlige situasjoner. KJK skygger ikke av banen og utfører jobben som de blir satt til og forsøker å vareta sikkerheten så godt det lar seg gjøre. Kjellin er overbevist om at man finner få avdelinger i Forsvaret med en slik utholdenhet og multikapasitet. Hvis noen undrer seg om hvor Forsvarets spisse ende er, finner man den blant annet på Trondenes. Og spydspissen bruker bare 75 millioner av forsvarsbudsjettets milliarder. Anerkjennelser Anerkjennelsene har ikke latt vente på seg. Så langt har sju fått medaljen Såret i strid, seks sitter med Militærkorset, en ble dekorert med den latviske utmerkelsen Par popelniem mens tre mottok Army Commendation for at de forhindret at amerikanske soldater falt i bakhold. To ganger har Kystjegerkommandoens offiserer på Sjøkrigsskolen fått Inge Steenslands pris, siste gang i vår da kapteinløytnant Oddgeir Hepsøe fikk den for sin store kreativitet og initiativ i spesielt krevende situasjoner i Afghanistan. Både Joachim Rønneberg og Kjakan Sønsteby var til stede under utdelingen, og vi har tenkt å invitere begge hit opp for å se på treningen, opplyser kommandørkaptein Kjellin. Å få Inge Steenslands pris er verdifull og tildeles en kadett fra Sjøkrigsskolen som i løpet av skole-og plikttiden har handlet i Steenslands ånd. Denne veteranen fra 2. verdenskrig ledet en gruppe fra kompani Linge som kapret ti taubåter, ett bergingsfartøy og to lastebåter fra tyskerne i Fredrikstadområdet og førte disse til Sverige. Aksjonen lammet trafikken ved Fredikstad havn og bidro til at tyskernes transportkapasitet ble sterkt redusert. Godt etisk forankret Selv om avdelingen er mye i ilden, er den imidlertid ikke befolket med skyte-og ffisersbladet 7

8 Kystjegere i aksjon i sitt rette element. risikoglade macho-typer. Heller tvert imot. De er soldater med god moralsk og etisk forankring. Det er utrolig viktig å påpeke at de norske styrkene ikke er i Afghanistan bare for å skyte og drepe. Man må se innsatsen i en militær-humanitær helhet. Dette ligger i NATO-doktrinen. De på bakken etterlyser den humanitære siden for sikkerheten avhenger av hvordan lokalbefolkningen ser på ISAF-styrkene. De må bevise at de gjør en positiv forskjell. Det beste er ikke å løsne skudd i det hele tatt. For hver drept afghanistaner øker motstanden i befolkningen. Men når KJK-lag blir tatt under ild, må de forsvare seg. Er kjøretøyene for dårlige? -Jeg tror ikke det. Vi må tenke utenfor boksen og hele spekteret av metoder og materiell må vurderes. Får vi tyngre og større kjøretøyer får vi dårligere fremkommelighet. Tyngre kjøretøyer kan bli møtt med større ladninger. Høy pris Kystjegerne betaler en høy pris for engasjementet mentalt og ikke minst familiemessig. Derfor har man egen prest, psykolog og lege som tar seg av mannskapene og familiene. De nøye forberedelsene før lagene drar til INTSOP og oppfølgingene etterpå, er nødvendig for å hindre mentale langtidsproblemer. Kjellin vil ikke kommentere den siste tids hendelser spesielt, men sier at avdelingen har full fokus på å løse de pålagte oppdrag samt oppfølging av personellet og familiene. Sorgreaksjonene er mange! Man prøver å samle familier slik at koner og barn kan få sosial og praktisk støtte fra naboene når deres menn er på utenlandsoppdrag. Det er veldig nyttig at familier som har bodd der en stund deler sine erfaringer med nye. Og ønsker konene å låne befalsmessen til sine kvelder er det ikke noe knussel. En annen god ting er at ledelsen gjør litt stas på de som kommer hjem etter noen perioder ute. Ved slike anledninger brukes Forsvarets musikkorps. Slik skapes lagånd par excellence! Ikke rart at ingen vil slutte i KJK! De få som gjør det satser på videre utdanning og tjeneste i Forsvaret, eller de velger en sivil utdanning. Dette er enda en faktor som sikrer avdelingens kollektive hukommelse, hevder Kjellin. 8 ffisersbladet

9 8075_0 Inhouse N Det lønner seg å samle alle forsikringene hos oss. Hos If får du tilgang til forsikringsprodukter som dekker usedvanlig mye. Samler du forsikringene dine hos oss og blir If Pluss-kunde, gir vi deg inntil 20 % rabatt. I tillegg får du penger inn på din personlige Egenandelskonto hvert år uten skader. Der kan du samle inntil kroner som du kan ha i bakhånd hvis uhellet skulle skje. Som meldlem av Befalets Fellesorganisasjon får du dessuten 10 prosent rabatt på forsikring av personbil, villa, hytte, fritidsbolig i utlandet, motorsykkel, fritidsbåt, verdisak, husdyr og veteranbil. Kontakt Forsvarets Personellservice på telefon / mil eller hvis du vil vite mer.

10 Kystjegerne blankpusser sine maritime ferdigheter igjen Trondenes: De maritime kapasiteter skulle være Kystjegerkommandoens hovedoppgave. Men som mange vet har spesialoppgaver i Afghanistan sysselsatt halvparten av styrken i fem år. Resultatet er at det maritime har ligget litt i dvale og blitt en utfordring å holde ved like. Nå skal ørkenstøvet blåses vekk og de maritime ferdigheter blankpusses igjen. Hver høst og vinter skal kystjegerne igjen vise at de behersker kystsonen som sin egen bukselomme. Tekst: Tor Husby Foto: Kystjegerkommandoen Høsten 2009 gikk for alvor startskuddet. Da trente de først med Marinen under øvelse Flotex og gjenopptok det gode samarbeidet med fartøyene, Minerydderkommandoen (MDK) og Taktisk båtskvadron (TBS). Kystjegerne rekognoserte i trange farvann og havner, bekjempet trusler på land og ryddet objekter under vann. For første gang øvet man dessuten fredelig bording av et lasteskip som nytt bidrag til de maritime kapasiteter. -Målet er å gå høyere på skalaen, men uten å gå spesialstyrkene i næringen. Vi har imidlertid profesjonelt forhold til marinejegerne, sier sjefen for Kystjegerkommandoen, kommandørkaptein Jon Ivar Kjellin. Han venter spent på å innlede samarbeid med Skjold -klassen, så snart fartøyene overleveres til Marinen, og med de nye fregattene. KJK ønsker klart flere maritime oppgaver a la Atalanta -aksjonen utenfor Somalia i Den gang ble spesialstyrkene brukt fra KNM Fridjof Nansen. Men hvis de ikke er klar ved neste INTSOPS er Kystjegerkommandoen rede, forsikrer han. For å vise hvor de kommer fra har gutta som opererer i Afghanistan for sikkerhets skyld gitt kjøretøyene marinenavn. Underlagt britene Også under Cold Response i vinter fikk de tre norske enhetene trent sine maritime ferdigheter sammen med britene. Det PLF-sjefer CR10 Kjellin og engelsk offiser. 10 ffisersbladet

11 nye var at de ble underlagt den britiske amfibiestyrken 3. Commando Brigade som pre landing force. Samtidig fikk kystjegerne kommandoen over britenes Brigade Reconnaissance Force. Styrken var til sammen på 250 mann, derav 80 briter. Med andre ord russiske dukker i en norskbritisk versjon. Enheten fikk ansvaret for all rekognosering før landsettingen av den britiske amfibiestyrken på over mann i Vestfjorden. Det amfibiske konseptet bygger på to styrkeenheter, Advanced force, som jobber lenger fremme, og Pre landing force i forkant av selv landsettingen. Kystjegerne behersker begge deler. Mens briter og nederlendere har fjernet de organisk tilknyttede spesialstyrkene fra amfibiestyrken, fyller KJK mye av dette hullet. KJK og den konvensjonelle delen av Marinens jegervåpen har kapasiteter som de britiske og nederlandske amfibiestyrker bare kan drømme om. Misunnelsen knytter seg særlig til bruken av stridsbåtene, sambandskapasiteten, patrulje,- EOD-og IEDD-ferdighetene. -Dette er nøkkelkapasiteter som vi selger til utlendingene, og vi fikk meget positiv oppmerksomhet fra britiske admiraler som inspiserte oss utenfor Lødingen. Etter øvelsen fikk jeg personlig takkebrev fra general Buster Howes som ønsket mer norsk innsats av samme sorten, sier Kjellin. Nattarbeid Kystjegerne er vant til å være multifunksjonelle og kan deployere alt fra små enheter til hele avdelinger. Britene derimot har svært spesialiserte lag. Det Kystjegerkommandoen kan gjøre med ett lag, må britene stille en hel tropp. Og det kystjegerne gjør, gjør de om natten! Bilder ble tatt nattestid og mailet til britene sammen med all mulig relevant annen informasjon. Det ble satt inn stridsbåter, minedykkere, gummibåter pluss britiske helikoptre som samlet laget produkter som alle om bord i det britiske moderfartøyet HMS Albion hevet øyenbrynene over. Ikke minst interessant var at styrken opererte under effektive 50 kuldegrader, vindstyrken tatt i betraktning. Kjellin går ut fra at man skal videreføre tilsvarende øvingsoppsett som i Vestfjorden hver gang briter og nederlendere deltar på vinterøvelser. Kystjegerne øver alltid sammen med HMS Albion når det kommer nordover. En annen like populær maritim partner er det nederlandske Johan de Witt. Begge skip er av samme type kombinerte helikopter/troppetransportskip og har plass til seks stridsbåter i en dokk bakerst. Haiti Marinens jegervåpen tenker ikke bare angrep og forsvar. Under jordskjelvkatastrofen i Haiti i januar fikk man forespørsel fra Forsvarets ledelse om de kunne stille med styrker. KJK, minedykkerne, og Taktisk båtskvadron tilbød medisinsk kompetanse, bidrag til sikkerhetsoperasjoner, assistanse til havnekontroll og andre ting. -Vi gjorde alt klart til å dra over på en ukes varsel med alle som ikke var i Afghanistan. Men avmarsjsignalet kom ikke. Da vulkanasken fra Island stengte det norske luftrommet i slutten av april opprettet KJK og Taktisk båtskvadron en ambulanseenhet med fire stridsbåter, derav to ambulansebåter, med besetninger, sykepleiere og leger som var klar til å rykke ut på kort varsel fra Kystvaktbasen på Sortland. Når det gjelder fremtiden har Forsvarssjefen bedyret at Kystjegerkommandoen skal få mer personell. Men løftet er ennå ikke kvantifisert. Vi trenger å være mer robuste i antall for å levere det vi blir spurt om, mener KJK-sjefen på Trondenes. Raske angrep til vanns og til lands. ffisersbladet 11

12 Første kull ut fra Sjøkrigsskolen Til sommeren går det første kull kystjegere på 7 mann ut fra Sjøkrigsskolen og tilbakeføres til kommandoen på Trondenes. Siste høst startet et nytt kull derfra på dette høyeste utdanningsløpet. Tekst: Tor Husby Marinens jegervåpen har fått sin egen linje på Sjøkrigsskolen. Med sin krigs-og kamperfaring er kadettene verdifulle elever som har mye å bidra med om hvordan militære sammenstøt arter seg i virkeligheten. Kommandørkaptein Kjellin omtaler kadettene som KJKs diamantbeholdning. Han tok dem inn som uslepne diamanter og videreforedlet dem som befal gjennom variert og krevende tjeneste ved KJK samt befalskurs og offisersutdanning i Marinen. Han venter spent på å sette dem i sving med sine nye kunnskaper. I løpet av de første seks år vil de aller fleste vervede matroser være gjennom befalsutdanning. Etter dette ønsker Kjellin at de skal gå Sjøkrigsskolen eller ta en bachelor grad i ett eller annet relevant område. -Jeg har fremdeles folk med meg som jeg hadde i 2001 da vi startet oppbyggingen av avdelingen. De har skaffet seg en formidabel kamperfaring og spisskompetanse gjennom tjenesten på KJK og operasjonene i Afghanistan. Det bruker jeg til å kvalitetssikre nye folk, sier Kjellin. 12 ffisersbladet

13 UTENLANDSBEORDRING VURDERER DU Å KJØPE BIL PÅ EKSPORT? VOLVO INTERNATIONAL CUSTOMERS SALES er en internasjonal salgsorganisasjon som selger biler til diplomater og militære som er på flyttefot. Prisene er meget gunstige, da bilene leveres rett fra fabrikk i Gøteborg. Vi har også mulighet til å levere biler i de fleste hovedsteder i Europa og USA. Bilene kan spesialtilpasses til de markeder de skal brukes/sluttbrukes. Volvo XC90 R-design. Nyheter modellår 2010 Fartsavhengig servostyring som standard. Med den hastighetsavhengige servostyringen tilpasses servovirkningen til farten - mindre assistanse ved høyere hastigheter for økt styrepresisjon og mer assistanse ved lavere hastigheter. Volvo XC60 - allerede en suksess for Volvo! Volvo XC60 er bilen som ikke bare får folk til å stoppe opp, men som også kan stoppe seg selv. Det avanserte antikollisjonssystemet City Safety er standard på XC60 og kommer til å forhindre et stort antall ulykker. Volvo XC70. Nyheter modellår 2010 Drivstoffgjerrig DRIVe-motor - nå også i Volvo XC70. Volvo XC70 får som motoralternativ den nye drivstoffgjerrige dieselmotoren 2.4D DRIVe på 175 hk (kun forhjulsdrift). Den forbruker kun 0,6 l/mil og har et CO2-utslipp på 159 g/km til tross for et dreiemoment på 420 Nm. Ønsker du et pristilbud på Volvo er du velkommen til å ta kontakt med Jon Bergersen Tax-Free Sales, tlf , mob Volvo V70 R-design - komplett utstyrt og klar til å inspirere! Starter på innsiden med et utvalg stilige racingdetaljer som blå kombi-instrumenter, sportspedaler, gulvmatter, girspakhode og sportsratt. Utvendig har den stilige 18 Cratus-felger, et sports-chassis som klynger seg til veien, 90 mm eksoshale og silkematt metallfinish på sidespeil og andre detaljer. Bilia Økern: Økernveien 115. Tlf Mandag-onsdag+fredag 8-17, torsdag 8-21, lørdag Besøk oss på - betjent med edialog, døgnet rundt, året rundt.

14 Fregattene oppgradert til strategisk re Haakonsvern: Fregattene Fridtjof Nansen og Roald Amundsen er et ruvende syn der de ligger hekk mot hekk ved kai ved Marinens hovedbase. De er som to 11 etasjers bygninger som er lagt etter hverandre. De og de tre søsterskipene er Norges største krigsskip noen gang. Fregattene er oppgradert til en strategisk ressurs på lik linje med ubåtene og spesialstyrkene. Fra de nye plattformene kan Forsvaret sette inn de ressurser man ønsker for å løse militære oppdrag. Fregattene er også Forsvarets mest avanserte link-stasjoner. Kommandør Bjørn Egenberg har mange flotte fartøyer å holde styr på. Tekst og foto: Tor Husby For å ta det store fugleperspektivet: Fregattprosjektet har gått bedre enn pessimistene spådde. Mens det internasjonalt nærmest er en naturlov at langvarige militære anskaffelser går over alle støvleskafter når det gjelder utgifter er fregattprosjektet unntaket som bekrefter regelen. Takket være en bra styring og budsjettering har mor Norge ikke bare spart mye penger. Hun har også penger til gode. -De legges i en buffer for å håndtere uforutsette ting på tampen av prosjektet. Alle nye offentlige store prosjekter har buffere mot uforutsette utgifter. P 6088 har altså ikke brukt opp denne. Vi synes kort sagt at vi har fått mye for pengene samtidig som vi tilbakelegger nye milepæler hele tiden, sier kommandør Bjørn Egenberg, sjefen for fregattvåpenet. 11 mrd i gjenkjøp Det må også fremheves at gjenkjøpskontraktene på 11 milliarder kroner ble svært gode. Ifølge Forsvarsdepartementet er ingen andre gjenkjøpskontrakter kommet i nærheten av dette. 270 norske og 100 spanske bedrifter var inne i bildet. Norge solgte NASAMS missiler, Arthur artillerilokaliseringsradar og Pingvin missiler til Spania. Det militære samarbeidet mellom Spania og Norge er kommet opp på et helt annet nivå enn før fregattprosjektet startet. Men fregattvåpenet er ennå ikke helt operativt. Nøkkelvåpen som helikoptre og sjømålsmissiler må man vente på til 2011 før integrasjon våpen/skip kan starte. Året etterpå får fartøyene SATCOM fra Thales. Da først blir Marinens stoltheter fullt operative med alle skarpe tenner og ditto sanser på plass. Kampsystemet AEGIS beviste under Atalanta -aksjonen utenfor Somalia i 2009 at det er operativt og verdt pengene. AEGIS gikk i sammenhengende seks måneder uten problemer. Ledet Brilliant Mariner Størrelsen på fregattene gjør at de i motsetning til Oslo-klassen kan ta i mot nye staber for å lede større operasjoner. Første gang dette skjedde med Fridtjof Nansen var i vår da man fikk det norske ledelseselementet Norwegian Task Group med 25 mann om bord for å lede øvelsen Brilliant Mariner. Ved nyttår slutter KNM Thor Heyerdahl seg til Marinen som den 5. og siste fregatt. Stort sett ser fartøyet bra ut, selv om det er en utfordring med å få på plass enkelte reservedeler som Navantia ikke selv lager. Likevel: Det store løftet nærmer seg slutten. På grunn av smale økonomiske rammer kan Marinen fortsatt bare seile tre av fartøyene. Da Offisersbladet rykker inn på Haakonsvern er det KNM Roald Amundsen som har den 14 ffisersbladet

15 ssurs KNM Fridtjof Nansens skipssjef, kommandørkaptein Fridtjof Karlstad på brua. Til høyre er han i fartøyets maskinrom. Operativ status vil ikke nås før et stykke ut i Den første skytingen er planlagt fra Andøya Testsenter i 2013/14 for både MTBfartøyer og fregatter, sier orlogskaptein Stig Klynderud. USA spisser ører Prøveskytingen av Naval Strike Missile fra Middelhavet, og ikke minst fra California, har vakt internasjonal oppsikt. Missilet oppfører seg som det skal og virker svært lovende. Spesielt interessant er at amerikanerne spisser ører. Selv om Naval Strike Missile kan fly over land, har de ikke landmålkapasitet. (Missilene som Kongsberg selger til det polske kystforsvaret får derimot dette). -Vi ser frem til å få om bord Naval Strike Missile som blir vårt hovedvåpen. Det er et av de ytterst få missiler som er utviklet i løpet av de siste 30 år. De vil gi fregattene en offensiv kapasitet som de gamle fregattene bare kunne drømme om, sier Egenberg. Da KNM Fridtjof Nansen prøveskjøt Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) mot luftmål utenfor California for noen år siden fikk man full pott treff på samtlige droner. Fregatten kunne seile til havn med piasavakosten i masten. Alle søsterskipene har senere hatt like vellykkede testskytinger med ESSM. Operasjonsrommet, der 25 personer går på vakt døgnet rundt i 6-timersvakter er delt i to. Den ene delen styrer luftkrigsføringen, den andre ditto krigføring på havoverflaten og under vann. Skal man inn dit må så vel mobiltelefoner som fotoutstyr legges igjen utenfor. Et viktig moment til slutt: Fartøyene er utstyrt med to dieselmotorer og en gassturbin. Sistnevnte brukes når man ønsker maksimal fart, men da blir drivstofforbruket fort ti ganger så høyt som når man loffer av gårde på en dieselmotor. Fleksibiliteten gjør at store drivstoffutgifter spares, opplyser den nye skipssjefen på Fridtjof Nansen, kommandørkaptein Fridtjof Karlstad. bitre skjebne med å ligge ved kai mens det summer av liv og røre om bord på KNM Fridtjof Nansen rett ved siden av. Fartøyene roterer om å ligge ved kai der man bl.a. bruker den stille tiden med å foreta modifikasjoner/ reparasjoner. I en 5-årsperiode legger man opp til at hver fregatt skal ligge 2 år ved kai. Fra nyttår drar Amundsen ut på de syv hav igjen. Egenberg er fornøyd med dagens seilings-og treningsnivå, men er mer bekymret for fremtiden. Fire besetninger -Vi har klare ambisjoner om å seile fire fregatter. Det kan kanskje ta to år til å bygge opp en ny besetning og skaffe de økonomiske rammer. Opptrappingen kan imidlertid begynne på kort varsel. Foreløpig har vi en seilingsramme til 3,5 besetninger, opplyser kommandør Bjørn Egenberg. Om Marinen sliter med seilingsrammene, har den ikke noe problem med å oppfylle kvinnerammen. I flere år har Forsvaret nærmest stått på stedet hvil med å heve kvinneandelen fra 7 til 15 prosent. Men om bord i Fridtjof Nansen er målet nådd. Naval Strike Missile I likhet med NH90 helikoptrene ventes heller ikke Naval Strike Missile fra Kongsberg om bord før i begynnelsen av De skulle vært levert for syv år siden. -At utviklingsfasen ble vesentlig lenger enn planlagt viser hvor tøft det kan være å utvikle et forsvarssystem fra bunnen. Forsvaret har en fastkontrakt med selskapet og Kongsberg har tatt hovedtyngden av utgiftene. Serieproduksjonen foregår imidlertid for fullt og en del fast utstyr monteres for tiden på den første fregatten og to MTB-fartøyer. Neste halvår får neste gruppe den samme behandling. Hele 2011 vil medgå til integrasjon, tester og prøver. Glemmer ikke Fregattenes primæroppgave ble i det stille dreid fra anti-ubåt operasjoner til å dekke en skala av militære utfordringer allerede lenge før Kongen og Kronprinsen entret Fridtjof Nansen i Oslo i juni De er solide, stabile plattformer med gode marginer til å møte nye krav. På kort tid fikk man eksempelvis finspisset Fridtjof Nansen til anti-piratvirksomhet utenfor Somalia høsten At oppgavene forandrer seg betyr imidlertid ikke at anti-ubåtoppgavene går i glemme-boken. Fregattene er utstyrt med en flere hundre meter aktiv slepesonar som ifølge kommandør Egenberg har virket over all forventning. Man må ha i mente at landene i stigende grad satser på ubåter samtidig som ubåtteknologien skyter fart. Europeiske land har 26 konvensjonelle ubåter under bygging mens landene rundt Stillehavet vil ha 150 ubåter i drift innen ffisersbladet 15

16 Helikoptrene neppe på fregattene før 2011 Haakonsvern: Det første NH90 helikoptret ventes ikke til Norge før til høsten fem år forsinket - og kommer neppe ombord i en fregatt før i Det er imidlertid foretatt helikopterlandinger på fartøyene for å trene, bygge opp kompetansen og forberede fast stasjonering av NH90. Ennå går det et par år før Fridtjof Nansen kampsystem er fullt operativt. Foto: NH90 Industries Foto: Offisersbladet Foto: FMS Tekst : Tor Husby Rutinemessig håndterer fregattene Sea King, Bell og Lynx-maskiner. Ingen av landingene er ennå såkalt operative og ingen nattlandinger har blitt foretatt. Pilotene berømmer fregattene for å være sjeldent stabile plattformer å lande på. På Haakonsvern ser man frem til å få det svært forsinkede helikoptret om bord for å komme skikkelig i gang og se hvordan prosedyrene virker. Alle moderne fregatter har helikoptre. I et nøtteskall er de den forlengende arm for våpen, sensorer, søk og redning. Radaren byttes ut -Mange tekniske ting skal være i orden før vi begynner å fly det nye helikoptret fra fregattene. Det trenes på start og landinger i dårligere sikt og vær. Med økt kompetanse vil vi operere dem under mer krevende forhold. Fregattene får i år en helt ny radar Raytech RS 210 fra Sør Afrika. Det viste seg at SPY-radaren ikke var god nok til å ta ned helikoptrene i dårlig sikt. Radaren forbedrer generelt ytelsene for helikopteroperasjonene og vi får samtidig god nytte av den til overflatemål. Installasjonen av den første Raytech er startet om bord i KNM Otto Sverdrup, sier sjefen for fregattvåpenet, kommandør Bjørn Egenberg til Offisersbladet. Når helikoptrene kommer til Norge fra fabrikken i Italia skal maskinene først testes separat før de testes sammen med fartøyene. Søk og redning, som anses som de enkleste operasjonene, blir første treningsoppgave. Det krever mye kompetanse for å bruke NH90 i skarpe operasjoner, derav anti-ubåt blir de vanskeligste. 25 personer om bord har roller i helikopteroperasjoner. Nøkkelpersonellet består av fire teknikere fra FLO Luft, og fire om bord i maskinen. Tre navigatører er for tiden under utdanning i USA og fortsetter finpussingen av kompetansen ved 333-skvadronen på Andøya (Orion) når de kommer tilbake igjen. 16 ffisersbladet

17 «Med mandat til å drepe» Offisersbladet har fått den allerede meget omtalte boken fra Kagge Forlag, og har rast gjennom 153 meget spennende og informative sider. Dette er altså bokutgivelsen som kom svært overraskende på Forsvarets øverste ledelse, og som slett ikke var ønsket. Etter å ha lest boken, som er velskrevet og illustrert med gode bilder, sitter man med et inntrykk av å ha fått et ærlig innblikk i en verden som til nå har vært helt lukket. For skarpskyttermiljøet er lite, og de har beskyttet seg godt mot innblikk i deres hverdag og deres oppdrag. Boken gir leseren en kort innføring i sniper yrket, samt Afghanistans historie, før den tar oss med på skarpe oppdrag i Afghanistan. Skildringene er ærlige, og kan nok for noen virke noe voldsomme, men beskriver i korthet det gutta utfører og opplever i strid i dette krigsherjede landet. Marginene er små og tiden dyr, men jeg rekker knapt å tenke på å søke dekning før jeg får øye på en person som traver skrått bortover hallen til venstre for oss, med den lett gjenkjennelige AK en i neven. Avstanden er ikke stor, og jeg kjenner straks en indre stemningsendring nå er det jeg som eier situasjonen. På refleks fyker kolben til skuldra, jeg plasserer rødpunktet med litt foranhold og skyter to raske skudd. Begge kulene treffer i bakhodet, og den unge opprøreren faller momentant om kull. Hodeskallen har sprukket. For mange kan dette virke som om det er hentet ut fra en spennende krigsroman, men dette er virkeligheten for våre skarpskyttere i Afghanistan. En virkelighet som vi her hjemme ikke vet noe om, og som vi kanskje heller ikke ønsker å vite noe om? Jeg snakker da egentlig om våre politikere, som tross alt sender våre soldater til krigen i Afghanistan. Dagen er her. HOTO er gjennomført, våpen og utstyr stuet tilbake i Zargeskassen, og de vanlige turklærne jeg bruker på flyet, sitter igjen rene og pene på kroppen. Det er en herlig følelse snart hjemme igjen. Jeg funderer litt over klær og gjenstander som forsvinner ned i metallkassen for å returnere dit de kom fra. De dro ned uten rynker, uten sjel. Nå har mye av utstyret nedi der en sterk historie. En bukse med flenge i etter lynrask flukt mens kulene sprutet. En sovepose som omslutter meg så behagelig mykt og varmt da RPG ene brått freste over oss og alarmen gikk. Boken røper etter min mening ingen hemmeligheter om skarpskytternes handlingsmønster og taktikk, men derimot mye om profesjonaliteten og det de blir utsatt for. Boken er anbefalt lesning, og finnes etter hvert i de fleste bokhandlere. Med tanke på hvor prosjonelle og sindige skarpskytterne er, så er det fristende å fortelle hva en Amerikansk sniper svarte da han fikk spørsmålet - What did you feel when you shot the terrorist? Svaret var - recoil! Ny bok om et kvinneliv i Forsvaret - «Fittekvote» Forfatterne Axel Hellstenius og Morten Skårdal har valgt en provoserende tittel på romanen som beskriver en ung jentes første møte med Forsvaret og befalsutdanning. Hellstenius og Skårdal fanger leseren med den ungdommelige og tvers igjennom ærlige språkdrakten. Dette er en sterk ungdomsbok, som da også primært henvender seg til det yngre publikum, men som bør leses av alle, da den nok gir et godt bilde av unge menneskers liv og virkelighetsoppfattelse både i- og utenfor Forsvaret. Boken, som med sine lettleste 300 sider, tar oss gjennom alt fra Victorias bekymringsløse tid som lærling i sin mors frisørsalong, heftig kjærlighetsforhold til sin Christian, hennes overraskende søknad til befalsskolen på Rena, og de utfordringer og problemer hun møter der. At hennes kjæreste også søker på befalsskolen og blir kalt inn sammen med Victoria, sørger for passe doser med sjalusi og krangler, for Christian mener at dette ikke er noe for jenter. Vi får et innblikk i hva som skjer på gutterommene og jenterommene under aspirantperiode og tiden som befalselev, sex-fokuseringen, kjønnsforskjellene og det ekstra presset jentene har på seg for å bli godtatt som en av gutta i dette mannsdominerte miljøet. Boka bærer preg av at begge forfatterne selv har opplevd tiden som befalsaspirant og befalselev, for her er det lett å kjenne seg igjen! Medforfatter Morten Skårdal er fortsatt i tjeneste som orlogskaptein i FLO/IKT, og dette har nok medført at leseren også får et innblikk i problemstillinger rundt temaer som signering av kontrakt for internasjonale operasjoner, kvinner i Forsvaret, og ettervern for veteraner. Forfatterne har gjort god research i forkant av boken, med blant annet besøk på Rena, der de intervjuet soldater. De har lest boka for nyutdannede sersjanter, der 15 gutter og 6 jenter, fortalte at de kjente seg igjen. Dette er ikke en negativt ladet bok, men rett og slett en roman som mange kjenner seg igjen i, og som kan gi økt forståelse for hvordan ungdommen tenker. Den kan etter min mening faktisk virke rekrutterende for unge jenter og gutter som vurderer å ta en befalsutdanning. bokanmeldelser ffisersbladet 17

18 Russiske fartø på skyteøvelse i Norge Viseadmiral Korolev og generalmajor Brovold ønskes velkommen. Norske F-16 fly deltok også på øvelsen. Norsk-russisk forbrødring til havs. Øvingsleder kommandør Henning Amundsen. RFS Severomorsk la til kai ved Haakonsvern orlogsstasjon i begynnelsen av juni. Ankomsten av den russiske jageren markerte starten på den Norsk-Russiske samøvelsen Pomor. Dette er en historisk øvelse. Det er første gang den Norske og den Russiske marinen gjennomfører en felles skyteøvelse, kunne kommandør og øvingsleder Henning Amundsen fortelle. Av Jon Vaag Eikeland/Sjøforsvarsstaben og John Espen Lien, FOH Foto: Georg Austad og FOH Øvelse Pomor er en bilateral øvelse mellom Russland og Norge. Hensikten med øvelsene er å trene samvirke i maritime sikkerhetsoperasjoner. Dette innebærer en rekke temaer som spenner seg fra seilas og kommunikasjon til skyting, bordingsoperasjoner og samvirke med fly. I tillegg til «Otto Sverdrup» stilte Norge med F-16 jagerfly, Orion overvåkningsfly, Lynx-helikopter og KV Nordkapp. Russernes styrkebidrag, foruten «Severomorsk», varsu-33 Flanker jagerfly, Kamov-helikopter og Illjusjin patruljefly. Selve øvelsen fant sted i Norskehavet og Barentshavet, før den ble rundet av ved den Russiske nordflåtens hovedkvarter i Severomorsk Grundige forberedelser I forkant av skyteøvelsen har mannskap fra de to fartøyene trent på ildgivningsprosedyrer i simulatorparken på Sjøforsvarets utdannings- og kompetansesenter, KNM Tordenskjold. Skyteøvelsen ble også nøye gjennomgått av øvelseskonferansen som ble avholdt på Haakonsvern orlogsstasjon. Sikkerhet hadde topp prioritet. - Vi har forberedt oss grundig gjennom helgen, og det er disse forberedelsene som dannet grunnlaget for den vel gjennomførte øvelsen, sa Amundsen. Under øvelsen ble det skutt med 100mmkanoner fra den russiske jageren RFS Severomorsk mot et overflatemål slept av logistikkfartøyet KNM Valkyrien. Totalt avfyrte Severomorsk ti skudd. - Det var en vellykket serie. Russerne skjøt veldig bra og hadde flere direkte treff, kunne kommandørkaptein Per Morten Sandquist, skipssjef på KNM Otto Sverdrup fortelle. Det ble også i løpet av øvelsen, skutt mot luftmål slept av et fly. Utenfor kysten av Finnmark gjennomførte de tre skipene en felles kransenedleggelse for å markere og minnes Murmanskkonvoiene under 2. verdenskrig. Økt tillitt Etter øvelsen sa kommandør og øvingsleder Henning Amundsen, at øvelse Pomor fullt ut har demonstrert at det Norske og Russiske forsvaret i felleskap kan operere for å løse 18 ffisersbladet

19 yer Viseadmiral Vladimir Korolev. General Bernt Brovold. HISTORISK ØVELSE: Det er første gang den norske og den russiske marinen gjennomfører en felles skyteøvelse. utfordringer i nordområdene. Øvelsen har bidratt til økt tillitt mellom våre to forsvar, sa han. Ny dimensjon General Bernt Brovold/sjef FOH, understreket på den avsluttende pressekonferanse, at øvelsen har gitt oss en god felles grunnmur som vi kan bygge videre på. - Dette er en helt ny dimensjon, hvert system, hvert skip, hvert fly, marineinfanteri er et komplisert system som består av avanserte plattformer, men menneskene som opererer plattformene er viktigst, fortsatte han. - Å få disse forsvarsgrenene til å operere sammen er vanskelig nok internt i det norske forsvar, men dette har vi fått til på en utmerket måte, nå, under øvelse Pomor. Og alle de relativt ambisiøse øvingsmål som vi har hatt, har vi altså nådd, avsluttet Brovold. Fredelig grense Nestkommanderende i den russiske Nordflåten, viseadmiral Vladimir Korolev la også vekt på den positive utviklingen i forholdet mellom Norge og Russland. - Det gode samarbeidet mellom sjømennene i den Russiske flåten og de Norske maritime styrkene, bekrefter det president Medvedev sa under besøket i Oslo i år, at vi har et godt forhold. Jeg ønsker å dra frem en frase som den norske forsvarsattacheen i Moskva sa, og dette er godt sagt; Grensen mellom Norge og Russland ble fastlagt i 1826, det er den aller fredeligste av grenser, og er et eksempel på godt samarbeid og godt vennskap. Øvelse Pomor ble avsluttet den 15. juni. FAKTA: Øvelse POMOR, navnet henspeiler på den tette handelskontakten som var mellom Norge og Russland i nord fra 1700-tallet og fram til den russiske revolusjonen (Pomorhandelen), er et nytt steg i det tillittskapende arbeidet mellom Norge og Russland, på både generelt og på militær side. ffisersbladet 19

20 Litt av hvert 60-års feiring ett år for sent 717-skvadronen ble opprettet i 1949, og er med det nå faktisk 61 år. Av forskjellige årsaker, kom ikke feiringen i gang før i år. Skvadronen holder til Rygge flystasjon, og består i dag av tre DA20 Jet Falcon, som primært driver elektronisk krigføring. To av deres DA20 er avsatt til dette, imens det tredje oftest brukes til VIP-transport, men også til kontroll/kalibrering av våre radarstasjoner. Fra 1949 var skvadronens oppgave imidlertid fotorekognosering. Et oppdrag som varte helt frem til 1979, da skvadronen ble nedlagt. I 1995 ble skvadronen gjenopprettet, med oppgaver som å kartlegge, lytte og forstyrre fiendtlig radiokommunmikasjon og radarsignaler. Skvadronsjef Øivind Jervan er stolt av sin skvadron og sine kollegaer, men fremholdt av det er veteranene som har vært pådriverne for å få til denne markeringen. Dagen ble avsluttet med et middagsselskap, der ansatte og veteraner hygget seg utover i de små timer. Offisersbladet gratulerer 717-skvadron med 61-års dagen! Patrias AMV til det Svenske forsvaret EC665 Tiger HAP Eurocopters angrepsstøttehelikopter Tiger har rundet operative timer i Afghanistan. Her eskortert av et marinegrått transporthelikopter også fra Eurocopter. EC665 Tiger HAP er den korrekte betegnelsen. Eurocopter melder av de er svært fornøyde etter å ha rundet de første operative timer i Afghanistan, med hele 90% tilgjengelighet. Det vil si at helikopteret kun står 10% av tiden på bakken for vedlikehold og reperajoner. Det er den Franske hærens 5. Forsvarets Materiellvärk i Sverige, kunne den 13. august fortelle at de nå kjøper inn 113 stk AMV pansrede hjulkjøretøyer fra Patria, med opsjon på ytterligere 113 vogner. Avtalen har en kostnadsramme på 2,5 milliarder svenske kroner. De første 113 vognene skal være på plass innen Patrias AMV ble første gang vist frem i 2004, og har kontrakter for bygging av vogner. Det Finske og Polske forsvaret er allerede kunder. Jagerpilotene ny TV serie Etter suksessenn med TV-serien om 330 skvadron, har nå oppfølgeren kommet, men denne gang om dagliglivet på en jagerflyskvadron. Serien på 10 programmer er i skrivende stund rett rundt hjørnet, og er ViaSat 4 sin satsning i denne genren. Serien er produsert av produksjonsselskapet MediaCircus, som også laget serien om 330 skvadron. Filmingen startet allerede i november 2009, og pågår enda. Det er i hovedsak 338 skvadron på Ørland Hovedflystasjon som vi blir mer kjent med, men det er også filmet noe fra QRAberedskapen på Bodø Hovedflystasjon. BFO-Nett møtte daglig leder for produksjonsselskapet MediaCircus, Eldar Nakken, som kunne fortelle at programserien denne gang, vil få et mer Discovery preg, med litt mer tekniske detaljer og mer action. Nakken berømmer Luftforsvaret og 338 skvadron for imøtekommenhet og godt samarbeid. Eldar Nakken ser frem til serieoppstart i september, og mener programmene gir et meget godt innblikk i den spennende hverdagen til pilotene, og ikke minst alle de som står bak det å produsere en flytime. Daglig leder i MediaCircus, Eldar Nakken. 20 ffisersbladet

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61

Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61. Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61 bladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2008 årgang 61 Ett yrke én organisasjon Slakter ledelseskonseptet s.8-11

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats» s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon Sikret NATOtoppmøte s.12-13 BFOs lederfonferanse 2006 s.32-35 Storøvelsen «Mobil innsats»

Detaljer

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon

Panserbataljonen dro sørover for å øve Side 10-13. Kunnskap er makt! Nytt redningshelikopter. tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Expedition Amundsen 2013 Side 38-39 BFO ivaretar alle sine medlemmer i USA Side 44-45 Gardefenrik og sivilingeniør! Side 56-57 Panserbataljonen

Detaljer

ffisersbladet ØVELSE BOLD AVENGER 2007 Framtidens våpensystem Valkyrie full fart mot India s.52-53 Jegervåpenet leverer s.10-13

ffisersbladet ØVELSE BOLD AVENGER 2007 Framtidens våpensystem Valkyrie full fart mot India s.52-53 Jegervåpenet leverer s.10-13 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2007 årgang 60 ØVELSE BOLD AVENGER 2007 ffisersbladet 1947-2007 60 år Jegervåpenet leverer s.10-13 Framtidens våpensystem i bruk

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Større krav til offisers - utdanningen s.12 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon Større krav til offisers - utdanningen s.12 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2005 årgang 22 Ett yrke én organisasjon Større krav til offisers - utdanningen s.12 F16-suksess på øvelse Red Flag i USA s.40 Øvelse

Detaljer

ffi sersbladet Storbritannia militær søyle for Norge s.52-54 A clean sweep s.6-7 Et fantastisk fl yshow på Rygge s.18-19

ffi sersbladet Storbritannia militær søyle for Norge s.52-54 A clean sweep s.6-7 Et fantastisk fl yshow på Rygge s.18-19 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 august 2007 årgang 60 ffi sersbladet 1947-2007 60 år A clean sweep s.6-7 Et fantastisk fl yshow på Rygge s.18-19 Storbritannia militær søyle

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s.

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon GBU i Hæren s.8-9 Afrika konvoiering blir utfordring s.12-13 JAS Gripen i operativ NATO-rolle

Detaljer

ffisersbladet PROVOSERENDE KUNST eller aktuell samfunnsdebatt? Side 3 og 6-7 Fremtidens hær Kritisk debattinnlegg fra «grasrota» Side 50-54

ffisersbladet PROVOSERENDE KUNST eller aktuell samfunnsdebatt? Side 3 og 6-7 Fremtidens hær Kritisk debattinnlegg fra «grasrota» Side 50-54 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 september 2011 årgang 64 HVs innsatsstyrker raseres! ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt Tema: Forsvarsbudsjettet 2012 OffisersForum

Detaljer

ffisersbladet PROVOSERENDE KUNST eller aktuell samfunnsdebatt? Side 3 og 6-7 Fremtidens hær Kritisk debattinnlegg fra «grasrota» Side 50-54

ffisersbladet PROVOSERENDE KUNST eller aktuell samfunnsdebatt? Side 3 og 6-7 Fremtidens hær Kritisk debattinnlegg fra «grasrota» Side 50-54 ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 5 september 2011 årgang 64 HVs innsatsstyrker raseres! ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt Tema: Forsvarsbudsjettet 2012 OffisersForum

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet!

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2011 årgang 64 Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! Side 8-9 Degradering av en hel yrkesgruppe! Stor artikkel fra MIDT-ØSTEN Livsfarlig yrke

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48

Hva mener partiene om avdelingsbefals-ordningen? Side 46-48 nr. 5 august 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon BFO godt representert på FOS-BS 2013! Side 6-8 BFO også på plass i Nijmegen! Side 20-21 Det norske NH-90 programmet er godt i gang

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år!

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år! nr. 7 desember 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Nasjonal Veterankonferanse i Bergen Side 6-9 BFOs KAFO/BESO høstkonferanse Side 14-17 Nytt skarpskytter-materiell til HK 417 Side

Detaljer

HÆRENS BEFALSSKOLE. Kunnskap er makt! samlet på Rena. Oberst Ingrid Gjerde. Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Last days of Rommel

HÆRENS BEFALSSKOLE. Kunnskap er makt! samlet på Rena. Oberst Ingrid Gjerde. Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Last days of Rommel Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? HÆRENS BEFALSSKOLE samlet på Rena Oberst Ingrid Gjerde tanker om krigsskolen FILMANMELDELSE:

Detaljer

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold! Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 3 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Rune Wenneberg om «Å ta liv og leve med det» Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

Detaljer

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka»

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka» OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 4 2015 BFO-pakken utvides! Forsvarsministeren svarer på Offisersbladets kritikk ACE 2015 Stor Nordisk jagerflyøvelse Krigsskoleutdanningen og Utdanningsmodellen

Detaljer

Kunnskap er makt! Ukraina! Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer?

Kunnskap er makt! Ukraina! Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Løssalg kr. 79,- 2 2014 Ukraina! Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Mistet sin kone i kreft opplevde stor tilrettelegging og støtte

Detaljer

Kunnskap er makt! Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Offisersbladet fulgte sjøkrigsskole-kadetter på FN-besøk i New York

Kunnskap er makt! Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Offisersbladet fulgte sjøkrigsskole-kadetter på FN-besøk i New York Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 7 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? God Jul & Godt nytt år! Offisersbladet fulgte sjøkrigsskole-kadetter på FN-besøk i New York Kunnskap

Detaljer

PORTRETTINTERVJU GOD PÅSKE! med nestleder BFO Rune Rudberg. Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Befalsflukt fra det danske forsvaret

PORTRETTINTERVJU GOD PÅSKE! med nestleder BFO Rune Rudberg. Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Befalsflukt fra det danske forsvaret OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 2 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? PORTRETTINTERVJU med nestleder BFO Rune Rudberg Befalsflukt fra det danske forsvaret Norsk oberstløytnant

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Modernisert halvgud. Oppfølging av veteraner. Fikk krigskorset. Reitan operativt. side 6-9. side 12-13. side 30-31. side 14-15. Befalsbladet 2/2004

Modernisert halvgud. Oppfølging av veteraner. Fikk krigskorset. Reitan operativt. side 6-9. side 12-13. side 30-31. side 14-15. Befalsbladet 2/2004 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 1 Februar 2011 Modernisert halvgud side 6-9 1 Befalsbladet 2/2004 Reitan operativt side 12-13 Oppfølging av veteraner side 14-15 Fikk krigskorset side 30-31 Elverum

Detaljer

Sliter for lederutdanning side 6-8

Sliter for lederutdanning side 6-8 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 august 2010 Sliter for lederutdanning side 6-8 1 Vant over Statens Pensjonkasse side 16-18 Befalsbladet 2/2004 TEMA: Forsvarets nye kjøretøy side 22-25 Kadetter

Detaljer

Camilla kjemper seg inn i Forsvaret. Ny befalsordning. Trening i Forsvaret. Bank & forsikring. FOS side 6 13

Camilla kjemper seg inn i Forsvaret. Ny befalsordning. Trening i Forsvaret. Bank & forsikring. FOS side 6 13 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 3 august 2012 Camilla kjemper seg inn i Forsvaret FOS side 6 13 1 Befalsbladet 2/2004 Ny befalsordning side 14 17 Trening i Forsvaret side 30 31 Bank & forsikring

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? LHK blir statsforetak. Bomber i Libya. Veterangeneralen. side 14 15

Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? LHK blir statsforetak. Bomber i Libya. Veterangeneralen. side 14 15 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 4 november 2011 Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? side 14 15 1 Befalsbladet 2/2004 LHK blir statsforetak side 9 11 Bomber i Libya side 18 19 Veterangeneralen

Detaljer

Endelig. en plan for veteraner. Utenlandstjeneste Befalsbladet 2/2004. Pápa Air Base. Familiepolitikk. side 26-27

Endelig. en plan for veteraner. Utenlandstjeneste Befalsbladet 2/2004. Pápa Air Base. Familiepolitikk. side 26-27 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 2 Mai 2011 Endelig en plan for veteraner side 26-27 1 Utenlandstjeneste Befalsbladet 2/2004 side 6-8 Pápa Air Base side 10 Familiepolitikk side 16 Er forsikringene

Detaljer