Oljefondet: Hvorfor gikk det galt og hva kan gjøres bedre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljefondet: Hvorfor gikk det galt og hva kan gjøres bedre?"

Transkript

1 Oljefondet: Hvorfor gikk det galt og hva kan gjøres bedre? Lars Haakon Søraas Skøyen Rotary, 24. februar 2010

2 Agenda 1. Oljefondet et av verdens største fond 2. Hva gikk galt? 3. Hvorfor gikk det galt? 4. Hva kan gjøres bedre? 5. Hva nå? 2

3 To alternative forvaltningsstrategier Aktiv forvaltning Passiv indeksforvaltning Mål Skape risikojustert meravkastning for investoren Levere avkastning nærmest mulig en referanseindeks (referanseportefølje) Gjennomføring Investere i utvalgte aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer som en tror vil gi bedre avkastning enn snittet i markedet Investere i alle aksjene/obligasjonene som inngår i referanseporteføljen 3

4 Agenda 1. Oljefondet et av verdens største fond 2. Hva gikk galt? 3. Hvorfor gikk det galt? 4. Hva kan gjøres bedre? 5. Hva nå? 4

5 Oljefondet et av verdens største fond Formelt navn: Statens pensjonsfond utland (SPU) Hensikt: Få en jevn innfasing av oljepenger Dele oljeformuen med fremtidige generasjoner Størrelse: Ca milliarder kroner Ca kroner per nordmann Antall ansatte: ~250 ansatte 400 eksterne årsverk Kontorer i Oslo, London, New York og Shanghai Styringsstruktur Ultimate eiere: Nåværende og fremtidige generasjoner nordmenn Øverste myndighet: Stortinget Formell eier: Finansdepartementet Kostnad ved forvaltningen: 2009: ~3 mrd NOK : 12 mrd NOK Forvalter: Norges Bank / NBIM 5

6 Agenda 1. Oljefondet et av verdens største fond 2. Hva gikk galt? 3. Hvorfor gikk det galt? 4. Hva kan gjøres bedre? 5. Hva nå? 6

7 Hva gikk galt? Store tap på grunn av fall i markedet Men disse tapene var egentlig ikke så gale Med mrd NOK på bok må Norge regne med å være utsatt for markedssvingninger 7

8 Hva gikk galt? Store tap i den aktive forvaltningen (1) Tapene i den aktive forvaltningen fikk mer oppmerksomhet enn tapene som skyldtes nedgangen i markedet Tapene i den aktive forvaltningen var mer alvorlige da de avdekket store svakheter i forvaltningen 8

9 Hva gikk galt? Store tap i den aktive forvaltningen (2) Selv om tapene til en stor grad er vunnet tilbake igjen i 2009, betyr ikke det at de enorme tapene var OK 9

10 Hva gikk galt? Store bonusutbetalinger, tross store tap (1) Ikke en god dag på jobben for en finansminister fra SV Ikke god PR for handlingsregelen Store utbetalinger ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men må være knyttet til reell og langsiktig verdiskapning 10

11 Hva gikk galt? Store bonusutbetalinger, tross store tap (2) 48 ansatte i oljefondet tjente mer enn Jens Stoltenberg i

12 Hva gikk galt? Sviktende risikostyring (1) En rapport fra Ernst & Young førte til et hemmelig oppdrag for KPMG Ifølge Dagens Næringsliv ville KPMG ikke gitt oljefondet en ren revisorrapport om fondet hadde vært et privat foretak 12

13 Hva gikk galt? Sviktende risikostyring (2) Norges Bank brøt risikogrensen fastsatt av Finansdepartementet Avviket mellom forventet og faktisk relativ volatilitet er også påtakelig 13

14 Hva gikk galt? Avsløring om belåning i fondet Minst 50 mrd NOK ble lånt for å kunne investere enda mer i amerikanske boliglånsobligasjoner Mange ble nok overrasket over at fondet hadde gearet investeringene gjennom belåning 14

15 Hva gikk galt? Manglende regelverk Riksrevisjonen kritiserte: Manglende regelverk for belåning av porteføljen Manglende regelverk for utlån av verdipapirer Brudd på regler ifm investeringer i amerikanske boliglånsobligasjoner 15

16 Hva gikk galt? Andre småting som ikke rimte helt Norges Bank og Finansdepartementet rapporterte avkastningstall før kostnader Norges Bank endret valutaen avkastningen ble rapportert i og tjente 18 milliarder kroner på det Et par grafer forsvant fra Norges Banks rapporter når disse grafene ikke lenger så så pene ut 16

17 Hva gikk galt? Oppsummering Store tap i den aktive forvaltningen Store bonuser, til tross for tap Dårlig risikostyring Belåning av porteføljen Alle de vesentligste problemene var knyttet til den aktive forvaltningen Mangelfullt regelverk Selv om mye av tapene i den aktive forvaltningen nå er vunnet tilbake, betyr ikke det at alt var/er såre vel Problemene førte til at regjeringen varslet en gjennomgang av den aktive forvaltningen, samt nye regler/rammeverk for forvaltningen av fondet 17

18 Agenda 1. Oljefondet et av verdens største fond 2. Hva gikk galt? 3. Hvorfor gikk det galt? 4. Hva kan gjøres bedre? 5. Hva nå? 18

19 Hvorfor gikk det galt? Åpning for at Norges Bank kunne drive med aktiv forvaltning kombinert med Mangelfull regulering av den aktive forvaltningen fra Finansdepartementets side og Mangelfull kompetanse og forståelse for den aktive forvaltningen i hovedstyret i Norges Bank og Dårlige insentivordninger Måten Norges Bank/NBIM handlet på er ikke overraskende de gjorde det som kunne forventes gitt gjeldende regelverk og insentivordninger 19

20 Åpning for å drive aktiv forvaltning Ingen av de formelle tekstene som regulerer forvaltningen av oljefondet nevner eksplisitt om oljefondet skal forvaltes aktivt eller passivt Regelverket setter en øvre grense for forventet relativ volatilitet som legger en implisitt begrensning på den aktive forvaltningen I praksis har Norges Bank hatt tillatelse til å drive utstrakt grad av aktiv forvaltning og de har benyttet seg av denne muligheten 20

21 Mangelfull regulering av den aktive forvaltningen fra Finansdepartementets side Riksrevisjonen bemerker i sin revisjonsrapport: Det burde eksistert et regelverk for belåning av porteføljen Det burde eksistert et regelverk for utlån av verdipapirer I tillegg burde, etter min mening, Finansdepartementet: Lagt flere begrensninger på den aktive forvaltningen Stilt strengere krav til insentivordningene Norges Bank benyttet Stilt strengere krav til Norges Banks rapportering slik at resultatene i den aktive forvaltningen hadde kommet tydeligere frem 21

22 Mangel på kompetanse i Norges Banks hovedstyre Medlem Antall års relevant erfaring med kap. forv. Svein Gjedrem 0 Jan Fredrik Qvigstad 0 Brit K. Rugland 0 Liselott Kilaas 0 Asbjørn Rødseth 0 Ida Helliesen 0 Eirik Wærness 0 Tore Vamraak 3 Sum 0-3 Mangelen på relevant kompetanse er svimlende 22

23 Dårlige insentivordninger Asymmetriske insentivordninger: Et enkelt veddemål Eier 0,5 0,5 1 kr -2 kr Forventnings -verdi: -0,5 kr En attraktiv meravkastningsprofil? Forvalter 0,5 0,5 a * 1 kr 0 kr Forventnings -verdi: a * 0,5 kr > 0 a = andel av gevinst som tilfaller forvalter (>0) For forvalter: Ja, 9 år med bonus For eier: Neppe Heads I win, tails you lose 23

24 Agenda 1. Oljefondet et av verdens største fond 2. Hva gikk galt? 3. Hvorfor gikk det galt? 4. Hva kan gjøres bedre? 5. Hva nå? 24

25 Hva kan gjøres bedre? Hvorfor gikk det galt? Åpning for at Norges Bank kunne drive med aktiv forvaltning kombinert med Mangelfull regulering av den aktive forvaltningen fra Finansdepartementets side og Mangelfull kompetanse og forståelse for den aktive forvaltningen i hovedstyret i Norges Bank Forbedringer bør skje på alle disse områdene og Dårlige insentivordninger Vil bruke mest tid på spørsmålet: Bør Norges Bank få lov til å drive med aktiv forvaltning? 25

26 Aktiv forvaltning eller indeksforvaltning? Hva sier forskningen? Moderne porteføljeteori Optimal portefølje: kombinasjon av markedsporteføljen og risikofri rente Empiri Det lønner seg med andre ord ikke å vekte seg opp eller ned i enkelte aksjer/obligasjoner via aktiv forvaltning Få fond genererer meravkastning som er større enn kostnadene (Fama and French, 2010) Svært få aksjefond har aksjeplukkeevne ( alfa ) (Barras et al, 2009) Det er svært vanskelig å produsere meravkastning ved å velge aksjefond som historisk sett har gjort det bra (Cuthbertson et al, 2006) Resultater for aksjefond rettet mot privatkunder er overførbare for fond rettet mot institusjonelle kunder: Ingen signifikant alfa og nesten ingen predikerbarhet i resultatene til institusjonelle fond (Busse et al, 2009) 26

27 Aktiv forvaltning eller indeksforvaltning? Hva sier uavhengige eksperter? Ekspert Espen Eckbo Professor i finans ved Tuck School of Business, Dartmouth Aktiv eller indeksforvaltning? Det finnes ikke noe bedre alternativ enn passiv forvaltning [av oljefondet]. Det er urokkelig. (Intervju i Dagens Næringsliv, 26. mars 2009) Egil Matsen Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Espen Sirnes Førsteamanuensis i finans ved Universitet i Tromsø Halvor Hoddevik Ansvarlig for risikorådgivning i Arctic Securities Finansdepartementet bør [ ] umiddelbart avslutte det dårlig funderte eksperimentet med aktiv forvaltning. I stedet bør oljefondet indeksforvaltes (Kronikk i Dagens Næringsliv, 2. januar 2009) Den eneste fornuftige måten å forvalte oljefondet på, er indeksforvaltning. (Innlegg i Dagens Næringsliv, 6. januar 2009) Finansdepartementet bør ta lærdom av de siste årenes hendelser og skrinlegge all aktiv forvaltning av oljefondet. (Innlegg i Dagens Næringsliv, 30. mars 2009) Kai Leitemo Professor ved Handelshøyskolen BI Regjeringen må skrinlegge strategien med såkalt aktiv forvaltning av [olje]fondet. (Innlegg i Dagens Næringsliv, 21. april 2009) Uavhengige eksperter er relativt samstemte om at forvaltningsstrategien for oljefondet bør være passiv indeksforvaltning 27 27

28 Aktiv forvaltning eller indeksforvaltning? Hvordan gjør andre fond det? Fond Tjent eller tapt på aktiv forvaltning? Kommentar CalPERS (USA) Tapt Mindreavkastning på ca 0,6% per år de siste ti årene AP-fondene (Sverige) Tapt Av de seks forskjellige fondene har kun ett klart å levere positiv meravkastning. I sum har fondene levert en mindreavkastning på ca 21 mrd SEK i periodene (alle fond unntatt AP6) og (AP6) ABP (Nederland) Tapt Har i perioden tapt ca 0,8 mrd CDPQ (Kanada) Tapt Mindreavkastning på 1,0% per år i perioden CalSTRS (USA) Tjent Meravkastning på 1,6% per år i perioden Statens pensjonsfond Norge Gått i null I perioden 1995 til og med første halvår 2009 har fondet levert en avkastning temmelig nøyaktig lik indeksen fondet måles mot Store, offentlige, pensjonsfond virker å være lette bytter for øvrige aktører på de internasjonale finansmarkedene Dette til tross for at fondene har en langsiktighet og et kostnadsnivå de selv mener gjør at de har gode forutsetninger for å lykkes med aktiv forvaltning 28

29 Aktiv forvaltning eller indeksforvaltning? Hvordan har Norges Bank prestert til nå?* Oljefondets faktiske avkastning Tidsvektet avkastning Pengevektet avkastning Meravkastning før kostnader Kostnader Meravkastning etter kostnader 0,21% per år 0,10% per år 0,11% per år 9 mrd NOK 12 mrd NOK -3 mrd NOK Oljefondet med passiv indeksforvaltning Tidsvektet avkastning Pengevektet avkastning Meravkastning før kostnader Kostnader Meravkastning etter kostnader 0,10% per år 0,05% per år 0,05% per år 12 mrd NOK 6 mrd NOK 6 mrd NOK Oljefondet hadde ved utgangen av Q vært 9 mrd NOK større om fondet hadde blitt indeksforvaltet * Alle tall er fra og med 1998 til og med 3. kvartal

30 Aktiv forvaltning eller indeksforvaltning? Hva må en tro på for at aktiv forvaltning av oljefondet skal være hensiktsmessig? Forutsetning man må tro på Vurdering Markedene man investerer i er ikke effisiente Usikkert Det finnes forvaltere som konsistent og med forutsigbarhet klarer å utnytte ineffisiensene til å generere meravkastning etter kostnader Høyst usikkert Norges Bank/NBIM er en av disse forvalterne Svært lite sannsynlig Meravkastningen en kan forvente mer enn oppveier andre ulemper med aktiv forvaltning Lite sannsynlig Er det sannsynlig at Norge vil tjene på aktiv forvaltning i oljefondet? 30

31 Aktiv forvaltning eller indeksforvaltning? Hvordan argumenter bruker Norges Bank for å fortsette med aktiv forvaltning? Norges Bank hevder Våre resultater er gode, 0,21% meravkastning per år Aktivt forvaltning er viktig for å drive godt aktivt eierskap Aktiv forvaltning er viktig for å levere gode resultater i de andre delene av forvaltningen Kommentar Dette er før kostnader; målt i kroner er resultatet negativt Uavhengig rapport bestilt av Finansdepartementet konkluderer med det motsatte Alle problemene i den aktive forvaltningen taler mot dette. Mange eksempler på indeksforvaltere som åpenbart ikke har problemer med dette Passiv indeksforvaltning forvaltning i blinde/søvne Vår langsiktighet og størrelse gjør at vi har spesielle forutsetninger Passiv indeksforvaltning er basert på vitenskap Se tidligere foil med resultatene til andre fond som tror de har spesielle forutsetninger Ingen av Norges Banks argumenter er spesielt overbevisende 31

32 Aktiv forvaltning eller indeksforvaltning? Oppsummering aktiv forvaltning vs indeksforvaltning Passiv indeksforvaltning er det opplagt beste alternativet for oljefondet 32

33 Forbedring av regelverk På hvilke områder må regelverket forbedres? Område hvor regelverk må forbedres Hvem? Kommentar Belåning (gearing) Utlån av verdipapirer Insentivordninger Rapportering og åpenhet FIN/NB FIN/NB FIN/NB FIN Bør i utgangspunktet ikke forekomme Sikkerhet som mottas ved utlån må forvaltes forsvarlig Symmetriske, langsiktige, knyttet til reell verdiskapning Mer detaljert og konsistent rapportering; mer åpenhet Bedre regelverk vil ikke utelukke nye problemer, men redusere sannsynligheten for dem og, forhåpentligvis, skadeomfanget når de inntreffer 33

34 Styrking av kompetanse i Norges Banks hovedstyre Hva slags kompetanse trengs i hovedstyret? Oljefondets styre trenger minimum: Et par personer med lang fartstid fra praktisk kapitalforvaltning Et par akademikere som har spesialisert seg på kapitalforvaltning Personene bør være blant de beste som finnes globalt Å ha felles styre for Norges Banks kjerneoppgaver (pengepolitikk og finansiell stabilitet) og kapitalforvaltningen kan vise seg å være vanskelig Kan være bedre å få et eget styre for NBIM, evt skille NBIM ut som en helt egen enhet Kombinasjonen aktiv forvaltning og inkompetent styre er livsfarlig 34

35 Agenda 1. Oljefondet et av verdens største fond 2. Hva gikk galt? 3. Hvorfor gikk det galt? 4. Hva kan gjøres bedre? 5. Hva nå? 35

36 Hva skjer nå? Gjennomgang av den aktive forvaltningen Rapporter fra professortrio, Mercer og Norges Bank levert Regjeringen i tenkeboksen Stortingsmelding med Regjeringens forslag kommer rett før Påske Stortinget behandler deretter meldingen, men med flertallsregjering er utfallet stort sett gitt Nytt rammeverk Regjeringen sendte i fjor høst forslag til nye regler på høring De nye reglene skulle gjelde fra 1. januar 2010 Svært sprikende høringsuttalelser Regjeringen har fremdeles de nye reglene til vurdering Når de vil gjelde fra er usikkert Prosessen er i gang men hva vil utfallet bli? 36

37 (Nesten) ingen endringer av betydning Regjeringen vil gjøre noen mindre justeringer i rammeverket, men ingen som vil være av stor betydning for hvordan fondet blir forvaltet Regjeringen vil utrede nærmere noen av forslagene som har kommet inn Regjeringen vil ikke kutte ut eller begrense i noen vesentlig grad den aktive forvaltningen. Norges Bank har gått veldig høyt ut på banen for å få lov til å fortsette med denne forvaltningen Regjeringen ønsker ikke å legge seg ut med Norges Bank Svært politisk vanskelig å gjøre det eneste riktige (dvs å kutte ut den aktive forvaltningen) på grunn av Norges Banks enorme egeninteresse av å opprettholde aktiv forvaltning 37

38 Takk for meg Q & A 38

39 Om undertegnede Synspunktene i denne presentasjonen står utelukkende for undertegnedes regning, og er ikke nødvendigvis representative for nåværende eller tidligere arbeidsgivere Arbeidserfaring Investeringsanalytiker i Kistefos Venture Capital Screening av nye investeringsmuligheter Oppfølging av porteføljeselskaper Konsulent i Mercer Oliver Wyman (London) Bygget risikomodeller for banker Strategiprosjekter for banker Utdannelse MSc Finance and Economics, London School of Economics Diploma in Global Market Economics, London School of Economics Sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Kontaktdetaljer Tlf: Blogg: larshaakon.blogspot.com 39

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Innhold. 3 Oppsummering 70

Innhold. 3 Oppsummering 70 Vedlegg Norges Banks vurdering av det teoretiske og empiriske grunnlaget for aktiv forvaltning og vår forvaltningsstrategi for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Innhold 1 Det teoretiske og empiriske

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet

Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Page 1 of 5 Styringen av risikoen i Petroleumsfondet Risikoen i forvaltningen av Statens petroleumsfond er i første rekke bestemt av den sammensetning fondets portefølje har. Porteføljesammensetningen

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere 46.................................................................................................................................................................................................... Erfaringer

Detaljer

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET?

TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? TRUER HEDGEFOND DEN FINANSIELLE STABILITET? Kristine Andenæs Axelsen, konsulent i Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer i Norges Bank 1 Det har i den senere tid vært mye fokus på såkalte

Detaljer

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Oktober 2013 «Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland» er

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

Onsdag 14. januar 2015. UKE 3 NR. 11 Årg. 126. 252.000 le se re hver dag. Løs salg kr. 35. Nye vilkår. 100 SEK 96,08 53 øre

Onsdag 14. januar 2015. UKE 3 NR. 11 Årg. 126. 252.000 le se re hver dag. Løs salg kr. 35. Nye vilkår. 100 SEK 96,08 53 øre Onsdag 14. januar 2015 UKE 3 NR. 11 Årg. 126 Løs salg kr. 35 252.000 le se re hver dag Luksusbilene g jør comeback i USA Amerikansk økonomi har styrket seg. Det slår ut på bilparken. Side 30-31 Nye vilkår

Detaljer

God kommunikasjon god avkastning?

God kommunikasjon god avkastning? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 God kommunikasjon god avkastning? En empirisk test av avkastning og Norsk Anbefaling for Eierskap og Selskapsledelse. Av Øyvind Rustad Pedersen Veileder: Eirik

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Johannes Atle Skjeltorp (f. 1972) Dr. Oecon fra Handelshøyskolen BI og forsker i forskningsavdelingen i Bank og

Detaljer