Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr Arbeidstid i Stortingets administrasjon - Sak DL 2009/ / STAFO m.fl. nnhold: Personal - permisjon Personal U 2008/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 nstitutt for sjelesorg - Modum Bad nnhold: 2009/ /2009 Norsk Epilepsiforbund Side: 1 av 57

2 nnhold: 2009/ /2009 Norges Blindeforbund nnhold: 2009/ /2009 Norges Handikappforbund nnhold: 2009/ /2009 Norges Handikappforbund nnhold: 2009/ /2009 Norsk Epilepsiforbund Side: 2 av 57

3 nnhold: 2009/ /2009 Norges Blindeforbund nnhold: 2009/ /2009 Norske servicehunder nnhold: 2009/ /2009 Transportbedriftenes Landsforening nnhold: 2009/ /2009 Norges Handikappforbund Side: 3 av 57

4 nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norges Handikappforbund nnhold: 2009/ /2009 Norsk Bioenergiforening - NoBio nnhold: 2009/ /2009 Byggenæringens Landsforening nnhold: 2009/ /2009 Norges Blindeforbund Side: 4 av 57

5 nnhold: 2009/ /2009 Norges Blindeforbund nnhold: 2009/ /2009 Norges Handikappforbund nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norges Handikappforbund nnhold: nhabilitet ved domstolene Henvendelser rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling / / Nilsen Eivind Side: 5 av 57

6 nnhold: Personvern - internett Henvendelser - personvern / /2009 Olsen Peder nnhold: 2009/ /2009 Norges Blindeforbund nnhold: Tilbud på oppgradering av ALTEL abonnement - Svarskjema returneres innen Oppgradering av ALTEL abonnement - Sak DL Tilg.kode SD 2009/ /2009 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Securinet nnhold: PropS1 Spørsmål fra H - Høyres fraksjon U /2009 Side: 6 av 57

7 nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Norges Sivilforsvarsforbund - NSF nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 42 i brev av fra H - Høyres fraksjon - trygdeavgift AFP - aksjerabatt formuesverdsettingen - arveavgift - eiendomsskatt - mva fritak ved leasing av el-bil /2009 nnhold: 2009/ /2009 Hørselshemmedes Landsforbund Side: 7 av 57

8 nnhold: 2009/ /2009 Photocure nnhold: 2009/ /2009 NHO Reiseliv nnhold: - kort høringsnotat 2009/ /2009 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon nnhold: PropS1 Høringsnotat / Den norske jordmorforening Side: 8 av 57

9 nnhold: 2009/ /2009 Akademikerne nnhold: 2009/ /2009 PRSY - Privatsykehusenes interesseorganisasjon nnhold: 2009/ /2009 Stiftelsen Livsglede for Eldre nnhold: - høringsnotat 2009/ /2009 NSRM - Norsk senter for rusfri miljøutvikling Side: 9 av 57

10 nnhold: 2009/ /2009 Norsk Bioenergiforening nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 5 i brev av fra H - Høyres fraksjon - mva sats på matvarer /2009 nnhold: 2009/ /2009 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - NARF nnhold: 2009/ /2009 WWF-Norge Side: 10 av 57

11 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 183 i brev av og fra H - Høyres fraksjon - arbeidsgiveravgift - tobakkavgift - produktavgift alkoholfrie drikkevarer - gaver frivillige organisasjoner /2009 nnhold: Stp101 nnspill fra Nordland SVs fylkesstyremøte - endring i likviditeslåneordninga for fiskerinæringa STP101 ( ) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (likviditetslåneordning for fiskerinæringa mv.) 2009/ /2009 Nordland Sosialistisk Venstreparti - SV nnhold: Henvendelse fra journalist i Dagsavisen - stortingsrepresentantenes godtgjørelser - etterlønn Henvendelse fra journalist i Dagsavisen - stortingsrepresentantenes godtgjørelser - etterlønn 2009/ / Dagsavisen nnhold: 2009/ /2009 Norske Festivaler Side: 11 av 57

12 nnhold: 2009/ /2009 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: 2009/ /2009 Lavenergiprogrammet nnhold: nvitasjon til seminar Constitutions and nstitutions - anledning Eivind Smiths 60-årsarrangement - Det Norske Videnskaps-Akademi nvitasjoner - presidentskapet - etter Stortingsvalget høsten / / Universitetet i Oslo Det Juridiske Fakultet nnhold: 2009/ /2009 Akademikerne Side: 12 av 57

13 nnhold: 2009/ /2009 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 49 og 119 i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon - fradrag gaver frivillige organisasjoner - mva elektrisk kraft /2009 nnhold: 2009/ /2009 Norske Lakseelver nnhold: 2009/ /2009 Jernbanealliansen Side: 13 av 57

14 nnhold: Gratulasjonshilsen til stortingspresidenten Gratulasjoner til stortingspresidenten 2009/ /2009 rak Ambass Oslo nnhold: Henvendelse fra journalist i Dagsavisen - oversikt stortingsrepresentanter etterlønn Henvendelse fra journalist i Dagsavisen - stortingsrepresentantenes godtgjørelser - etterlønn U 2009/ / Dagsavisen nnhold: PropS1 Miljøverndepartementet - ny informasjon og rettelser 2009/ / Miljøverndepartementet Statsråden nnhold: PropS1 Spørsmål fra V - Venstres fraksjon U /2009 Side: 14 av 57

15 nnhold: STM48 ( ) Verksemda i Avinor AS 2009/ /2009 Norsk Flygerforbund nnhold: 2009/ /2009 Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon - KA nnhold: 2009/ /2009 Fellesorganisasjonen nnhold: 2009/ /2009 Næringslivets Hovedorganisasjon Side: 15 av 57

16 nnhold: 2009/ /2009 Norsk Psykologforening nnhold: 2009/ /2009 Akademikerne nnhold: 2009/ /2009 Musikkens studieforbund nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norsk Psykologforening Side: 16 av 57

17 nnhold: Henvendelse fra journalist - Etterlønn stortingsrepresentanter oktober 2009 Henvendelse fra journalist i Dagsavisen - stortingsrepresentantenes godtgjørelser - etterlønn 2009/ / Dagsavisen nnhold: Henvendelse fra journalist - Etterlønn stortingsrepresentanter oktober 2009 Henvendelse fra journalist i Dagsavisen - stortingsrepresentantenes godtgjørelser - etterlønn U 2009/ /2009 Dagsavisen nnhold: 2009/ /2009 Akademikerne nnhold: 2009/ /2009 SON - Straffedes Organisasjon i Norge Side: 17 av 57

18 nnhold: 2009/ /2009 Unio nnhold: Beslutninger vedtatt i EØS-komiteens møte Europautvalget - møte / /2009 Utenriksdepartementet nnhold: Stortingets forretningsorden og permisjoner Permisjoner for stortingsrepresentanter - FO 27 U 2009/ / Kristelig Folkepartis stortingsgruppe nnhold: Konkurransegrunnlag for kjøp av Rammeavtale på transporttjenester Rammeavtaler - transport - biltjenesten X 2009/ /2009 Side: 18 av 57

19 nnhold: 2009/ /2009 Norsk Sykepleierforbund - NSF nnhold: Stortingets anskaffelse - Rammeavtale på representasjonsbiler til Stortingets administrasjon - meddelelse om avvisning nnkjøp av representasjonsbiler til Stortingets administrasjon - Sak DL, sak 2008/2832 ephorte U 2009/ / Thrane Steen Skøyen AS nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Norges Politilederlag nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norsk Sykepleierforbund - NSF Side: 19 av 57

20 nnhold: Stortingets anskaffelse - Rammeavtale på representasjonsbiler til Stortingets administrasjon -meddelelse om avvisning nnkjøp av representasjonsbiler til Stortingets administrasjon - Sak DL, sak 2008/2832 ephorte U 2009/ / Stenshagen Bil Oslo AS nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Straffedes Organisasjon i Norge - SON nnhold: 2009/ /2009 Norsk Ergoterapeutforbund nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Foreningen for Fangers Pårørende Side: 20 av 57

21 nnhold: 2009/ /2009 Norsk Revmatikerforbund nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Musikk i fengsel og frihet - Miff nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norsk ndustri nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 MamaEarth Foundation Side: 21 av 57

22 nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Fellesorganisasjonen nnhold: 2009/ /2009 Forbundet KYSTEN nnhold: 2009/ /2009 Fellesorganisasjonen nnhold: 2009/ /2009 Norsk Sykepleierforbund Side: 22 av 57

23 nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norsk Sykepleierforbund nnhold: 2009/ /2009 Rådet for fylkeskommunale fagskoler - RFF nnhold: 2009/ /2009 MamaEarth Foundation nnhold: 2009/ /2009 Redningsselskapet Side: 23 av 57

24 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 5-15 og 16 i brev av fra Krf - Kristelig Folkeparti - ligningsverdi fritidseiendom - skattefradrag åringer / nnhold: Anskaffelse av arkivplan.no H7A - Handlingsområde 7A - Elektronisk saksbehandling N 2009/ /2009 Egil Borlaug m.fl. nnhold: 2009/ /2009 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: 2009/ /2009 Norsk ndustri Side: 24 av 57

25 nnhold: 2009/ /2009 Fellesorganisasjonen nnhold: 2009/ /2009 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon m.fl. nnhold: 2009/ /2009 Music Export Norway nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon m.fl. Side: 25 av 57

26 nnhold: 2009/ /2009 Norsk Fjernvarme nnhold: PropS1 Spørsmål fra V - Venstres fraksjon U /2009 nnhold: 2009/ /2009 WayBack nnhold: 2009/ /2009 MamaEarth Foundation Side: 26 av 57

27 nnhold: PropS1 Spørsmål fra KrF - Kristelig Folkepartis fraksjon U /2009 nnhold: 2009/ /2009 Norges Handikapforbund nnhold: 2009/ /2009 Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Vegforum innlandet nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norges Handikapforbund Side: 27 av 57

28 nnhold: 2009/ /2009 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 203 i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon - incestsentre - kontantstøtte - barnetrygd - kap antall ansatte i Bufdir - Bufetat - utgifter til ikke vestlige innvandrere /2009 nnhold: Rereferat fra møte i designgruppen Kjøpsavtale for konferanseanlegg til Stortingssalen - Konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt X 2008/ /2009 Truls Kjølberg nnhold: 2009/ /2009 Norges Blindeforbund Side: 28 av 57

29 nnhold: Stortingets anskaffelse - Rammeavtale på representasjonsbiler til Stortingets administrasjon - tildeling nnkjøp av representasjonsbiler til Stortingets administrasjon - Sak DL, sak 2008/2832 ephorte U 2009/ / Møller Bil Ensjø AS nnhold: 2009/ /2009 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 209 i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon - psykiske belastningssaker /2009 nnhold: - notat 2009/ /2009 Dysleksiforbundet i Norge Side: 29 av 57

30 nnhold: 2009/ /2009 NHO Service og Norsk ndustri nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 411 i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon - toll på kjøtt /2009 nnhold: 2009/ /2009 Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon nnhold: 2009/ /2009 Norsk Folkehjelp Side: 30 av 57

31 nnhold: 2009/ /2009 Fellesorganisasjonen nnhold: 2009/ /2009 Tekna- teknisk-naturvitenskapelig forening nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 307 i brev av fra FrPs fraksjon - sykepenger - helsekø - Ny sjanse - introduksjonsordningen - integreringspolitikk - MDis budsjettmidler - norskopplæring asylsøkere /2009 nnhold: Martine saken - referat fra tankemie - rettssikkerhet i en sekularisert verden Utenriksdepartementets rolle i Martine Vik Magnussen-saken 2009/ /2009 Tollefsen Andreas Side: 31 av 57

32 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 217 i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon - psykiske belastningsskader - Heimevernet - grensekontroll Russland - maritime helikoptre - Forsvarets logistikkorganisasjon /2009 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 391 i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon - kap kap kap /2009 nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Landsforeningen for sivilt beredskap nnhold: Komitestruktur - komitebehandlingen av Svalbardsaker Utvalg for å vurdere Stortingets komitestruktur X 2009/ / Konstitusjonell avdeling Side: 32 av 57

33 nnhold: 2009/ /2009 Landsforeningen for trafikkskadde i Norge nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 49 i brev av fra KrF - Kristelig Folkeparti - kontantstøtte - billighetserstatningssaker - foreldrepermisjon - fedrekvote - krisesentre /2009 nnhold: Komitestruktur - behandling av Svalbard-saker - konf med UD Utvalg for å vurdere Stortingets komitestruktur X 2009/ / Konstitusjonell avdeling nnhold: 2009/ /2009 Rådet for fylkeskommunale fagskoler - RFF Side: 33 av 57

34 nnhold: Komitestruktur - oppsummering av forslag som drøftes i komitestrukturutvalget Utvalg for å vurdere Stortingets komitestruktur X 2009/ / Konstitusjonell avdeling nnhold: 2009/ /2009 Unge funksjonshemmede nnhold: PropS1 nnspill Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger - finansiering av de nye universitetetene - UiA og UiS 2009/ /2009 Universitetet i Stavanger m.fl. nnhold: PropS1 Svar på spørsmål fra H - Høyres fraksjon U /2009 Side: 34 av 57

35 nnhold: 2009/ /2009 Norges Naturvernforbund nnhold: 2009/ /2009 SNTEF Byggforsk nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 12 og 26 i brev av fra KrF - Kristelig Folkeparti - gaver frivillige organisasjoner - veiledende satser sosialhjelp /2009 nnhold: 2009/ /2009 Norges Naturvernforbund Side: 35 av 57

36 nnhold: 2009/ /2009 Bellona nnhold: 2009/ /2009 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Landsforeningen for trafikkskadde nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 13 og 86 i brev av fra V - Venstres fraksjon - gaver frivillige organisasjoner - selvstendig næringsdrivende trygderettigheter /2009 Side: 36 av 57

37 nnhold: 2009/ /2009 Fartøyvernsentrenes Fellesråd nnhold: 2009/ /2009 Norges Skogeierforbund nnhold: PropS1 Svar på spørsmål og 49 i brev av fra H - Høyres fraksjon - kontantstøtte - fedrekvote - barnevern - barnetrygd /2009 nnhold: 2009/ /2009 SNTEF Byggforsk Side: 37 av 57

38 nnhold: Endringsordre nr endring av skjermbilde - kostnadsoversikt Kjøpsavtale for konferanseanlegg til Stortingssalen - Konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt 2008/ /2009 Capgemini nnhold: 2009/ /2009 KS Bedrift nnhold: PropS1 Spørsmål og 424 fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon U /2009 nnhold: 2009/ /2009 Næringslivets Hovedorganisasjon Side: 38 av 57

39 nnhold: 2009/ /2009 Landsforeningen for trafikkskadde i Norge nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Landsforeningen for trafikkskadde nnhold: 2009/ /2009 Norges Skogeierforbund nnhold: PropS1 Spørsmål fra H - Høyres fraksjon U /2009 Side: 39 av 57

40 nnhold: Prop1 - anmodning om høring 2009/ /2009 Landsrådet for Heimevernet nnhold: Gratulerer Dag Terje Andersen som ny stortingspresident Gratulasjoner til stortingspresidenten 2009/ /2009 Frankrike Nasjonalforsamlingen nnhold: - Justiskomiteen 2009/ /2009 Sivile Vernepliktige Tillitsmannsutvalg nnhold: 2009/ /2009 Utdanningsforbundet Side: 40 av 57

41 nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norsk forening mot støy nnhold: 2009/ /2009 MA-Motorførerenes Avholdforbund nnhold: nterpellasjon fra Laila Dåvøy - dekke behovet for omsorgsplasser NT1 ( ) Det må satses kraftig på sykehjemsutbygging i årene fremover. Regjeringen har sagt at det er et mål med nye omsorgsplasser frem til eldreavtalen mellom Regjeringen og Kristelig Folkeparti og Venstre står det om dimensjoner U 2009/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden nnhold: PropS1 Spørsmål fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon U /2009 Side: 41 av 57

42 nnhold: 2009/ /2009 Norsk forening mot støy nnhold: nterpellasjon fra Bent Høie - øke bruken av private sykehus NT2 ( ) forbindelse med presentasjonen av den nye regjeringsplattformen uttalte Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen at Regjeringen nå åpnet for en mer fleksibel bruk av private sykehus for å få ned helsekøene. Samtidig opprettholdes U 2009/ / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden nnhold: PropS1 Spørsmål 429 fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon U /2009 nnhold: nterpellasjon fra Morten Høglund - utviklingen i Afghanistan NT3 ( ) Utviklingen i Afghanistan er bekymringsfull. Det nylig gjennomførte presidentvalget var preget av omfattende valgfusk og det er fortsatt spørsmålstegn ved resultatet. Korrupsjonen i landet er svært urovekkende. Sikkerhetssituasjonen er s U 2009/ / Utenrisdepartementet Utenriksministeren Side: 42 av 57

43 nnhold: PropS1 Spørsmål og 203 fra KrF - Kristelig Folkeparti U /2009 nnhold: 2009/ /2009 Norges MusikkorpsForbund nnhold: nterpellasjon fra Jan Tore Sanner - redusere veksten i de offentlige utgiftene - velferdskronene NT4 ( ) 2010 legger Regjeringen opp til å bruke nesten 45 milliarder oljekroner mer enn handlingsregelen tilsier. følge Nasjonalbudsjettet vil målet om å komme tilbake til 4-prosentbanen først kunne nås i Sammen med en nedjustering av O U 2009/ / nnhold: 2009/ /2009 Nynorsk kultursentrum Side: 43 av 57

44 nnhold: 2009/ /2009 Landslaget for nærmiljøskolen - LUFS nnhold: 2009/ /2009 Norges Ungdomslag nnhold: nterpellasjon fra Siri Meling - nedtrapping og tap av kompetanse i oljeindustrien NT5 ( ) Oljeleverandørindustrien har varslet en kraftig reduksjon i antall arbeidsplasser i næringen til neste år. Bakgrunnen er en kombinasjon av finanskrisen og utsettelser av prosjekter i oljeindustrien. Dette vil berøre mange lokalsamfunn la U 2009/ / Nærings- og handelsdepartementet Statsråden nnhold: 2009/ /2009 Regnskogfondet Side: 44 av 57

45 nnhold: 2009/ /2009 Stiftelsen SEPREP nnhold: 2009/ /2009 Energibedriftenes Landsforening nnhold: 2009/ /2009 Forum for fagskoler-abelia nnhold: nterpellasjon fra Svein Flåtten - sviktende ordreinngang i offshoresektoren NT6 ( ) Verftsindustrien og leverandørindustrien til offshoresektoren melder om sterkt sviktende ordreinngang, og mange bedrifter står foran permitteringer og oppsigelser. følge Norsk industri vil 7 av 10 ansatte miste jobben i leverandørindust U 2009/ /2009 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Side: 45 av 57

46 nnhold: PropS1 Spørsmål til OED - CO2 renseteknologi - fullskalaanlegg på Mongstad U 2009/ /2009 Olje- og energidepartementet Statsråden nnhold: 2009/ /2009 Norsk Revmatikerforbund nnhold: PropS1 Spørsmål fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon U /2009 nnhold: PropS1 Spørsmål 432 fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon U /2009 Side: 46 av 57

47 nnhold: 2009/ /2009 Landslaget for nærmiljøskolen nnhold: 2009/ /2009 Miljøagentene nnhold: Prop1 - anmodning om høring 2009/ /2009 Regnskogfondet nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norsk forening mot støy Side: 47 av 57

48 nnhold: 2009/ /2009 Musikkenes studieforbund-musikk i fengsel og frihet -Miff nnhold: 2009/ /2009 Eidsiva Energi nnhold: 2009/ /2009 Norsk Ergoterapeutforbund nnhold: 2009/ /2009 MS-forbundet i Norge Side: 48 av 57

49 nnhold: PropS1 Årsrapport for 2008 fra Stiftelsen SEPREP 2009/ /2009 Stiftelsen SEPREP nnhold: 2009/ /2009 For Jernbane nnhold: 2009/ /2009 Landslaget for lokal- og privatarkiv - LLP nnhold: 2009/ /2009 Norsk Pasientforening Side: 49 av 57

50 nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Norges Skogeierforbund nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 WWF-Norge nnhold: 2009/ /2009 Norges Rederiforbund nnhold: PropS1 Høringsnotat 2009/ /2009 Eidsiva Energi Side: 50 av 57

51 nnhold: 2009/ /2009 ndustri Energi nnhold: PropS1 nnspill - Sivile Vernepliktige Tillitsmannsutvalg - Justiskomiteen 2009/ /2009 Sivile Vernepliktige Tillitsmannsutvalg nnhold: 2009/ /2009 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: 2009/ /2009 Landslaget for nærmiljøskolen Side: 51 av 57

52 nnhold: 2009/ /2009 Norsk Fysioterapeutforbund nnhold: 2009/ /2009 Forum for fagskoler nnhold: - høringsnotat 2009/ /2009 Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - HL-senteret nnhold: 2009/ /2009 Norges Rederiforbund Side: 52 av 57

53 nnhold: - notat 2009/ /2009 Høgskolesenteret i Kristiansund nnhold: PropS1 nnspill - Zero på vegne av 24 organisasjoner - biodieselavgift 2009/ /2009 ZERO nnhold: 2009/ /2009 Norges Fiskarlag nnhold: PropS1 Spørsmål fra H - Høyres fraksjon U /2009 Side: 53 av 57

54 nnhold: PropS1 nnspill - Zero på vegne av 24 organisasjoner - biodieselavgift / ZERO nnhold: Anmodning om møte med komiteen for å presentere Polaris Media mediekonsern FKK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / /2009 Polaris Media nnhold: Henvendelse - grunnerverv - erstatningsbeløp Henvendelse - grunnerverv - erstatningsbeløp / /2009 Solheimdal Anders nnhold: PropS1 Svar på spørsmål i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon - Forsvaret-fartøyer-Skjold-klasse-Heimevernet-helikopterflytimer-utenlandsoppdrag-fylkesvegnett-bompengegjeld /2009 Side: 54 av 57

55 nnhold: Stp90 Anmodning om høring - møte med komiteen STP90 ( ) Utbygging og finansiering av rv 78 Holand-Leirosen med forbindelse til Drevja-Ømmervatn og rv 78 Halsøya-Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) 2009/ /2009 Hemnes Kommune nnhold: Uttalelse fra fylkesstyret i Nordland SV - perronglengde skal ikke avgjøre togstopp Henvendelse - jernbanens framtid - NSB - drift- og vedlikehold av jernbanen / /2009 Nordland SV nnhold: PropS1 Svar på spørsmål i brev av fra H - Høyres fraksjon - lån til Oslo Lufthavn AS-fribeløp kjøp av egne aksjer-pengemarkedsrente-boliglånsrente-formueskatt /2009 nnhold: nvitasjon til frokostmøte Ja til dekkvett - dekksikkerhet - Felix konferansesenter på Aker Brygge TKK - nvitasjoner - anmodning om møter - innenlands - høstsesjonen / /2009 Continental Dekk Norge Side: 55 av 57

56 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 2 og 24 i brev av fra H - Høyres fraksjon - vekst i antall årsverk - anslag for skatt fra næringslivet i 2008 og /2009 nnhold: Henvendelse - ufør - Gjensidige forsikring Helsevesenet - henvendelser / / Hjelmeland Johnn nnhold: PropS1 Svar på spørsmål i brev av fra KrF - Kristelig Folkepartis fraksjon -oljepris-fondsutvikling-kvalitetstiltak ansatte i barnehager-avkastning fra Grunnfond for fornybar energi-nettariff /2009 nnhold: PropS1 Spørsmål fra V - Venstres fraksjon U /2009 Side: 56 av 57

57 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon /2009 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon - oljepenger-rente-vekst i BNP-oljerenten i 2010-finansielle fordringer overfor utlandet-statens pensjonsfond utland og oljeprisen /2009 nnhold: PropS1 Svar på spørsmål 282a i brev av fra FrP - Fremskrittspartiets fraksjon - privat helsetilbud-ressurskrevende tjenester-bostøtte og boligtilskudd til innvandrere-datalagringsdirektivet-kompetansetilskudd-byggkvalitet /2009 Side: 57 av 57

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 223 2002 19. juni Dagsorden 3307 Møte onsdag 19. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo D a g s o r d e n (nr. 102): 1. Innstilling fra forsvarskomiteen om Gjennomføringsproposisjonen

Detaljer

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 2010 6. des. Dagsorden 1277 Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 30): 1. Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015

TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 2015 7. mai 2015 Siste års værhendelser har satt sitt preg på befolkningens holdninger til klima og klimaendringer Rangering av «Klimaendringer» blant 14 saker

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1642 13. des. Dagsorden 2010 Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 35): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november 2014 Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november

Detaljer