BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor"

Transkript

1 BRANSJESTATISTIKK 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

2 BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber 7 9 DEL 2 TALL FRA MEDLEMSFORLAG Antall titler pr. bokgruppe Brutto Antall solgte eksemplarer Beregnet pris 2 Bokgrupper Bokgruppe Skolebøker 3 Bokgruppe 2 Lærebøker og fagbøker 5 Bokgruppe 3 Sakprosa 7 Bokgruppe 4 Skjønnlitteratur 2 Bokgruppe 5 Billigbøker 23 Bokgruppe 6 Verk 24 Bokgruppe 7 Kommisjonsbøker o.a. 25 Bokgruppe 8. Elektroniske publikasjoner forøvrig 26 Bokgruppe 8. Fonogram (Plater, lydbøker m.v.) 27 Bokgruppe 9 Annen skjønnlitteratur 28 Salgskanaler 3 Markedsandeler 49

3 BAKGRUNN OG METODE Forleggerforeningens servicekontor utarbeider årlig bransjestatistikk over boken i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til forlag som ikke er medlemmer av foreningen, bygger dels på innrapporterte tall og dels på skjønn. Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser, men det er grunn til å understreke at deler av tallgrunnlaget er grove anslag. Statistikken presenteres i to deler. Første del omhandler estimater for totalmarkedets utvikling, mens den andre delen bare omfatter forlag som er medlemmer av Den norske Forleggerforening. Brutto og priser er beregnet ut i fra en antatt gjennomsnittsrabatt fra forlag til forhandler, og må ikke anses som eksakte tall. Det må også presiseres at endringer i antall medlemsforlag, endringer i forlagenes utgivelsesprofil og gjennomføringen av større publiseringsoppdrag for enkeltkunder, vil kunne påvirke statistikkgrunnlaget med hensyn til volum og beregnede gjennomsnittspriser. Del 2 er derfor ikke uten videre egnet til å beskrive utviklingstrekk, verken for bokmarkedet som helhet eller for den enkelte bokgruppe. Der ikke annet er angitt, rapporteres alle stall i netto tusen kroner etter at retur av bøker fra foregående år er fratrukket. Det foreligger ingen opplysninger om omfanget av returen, og det gjøres oppmerksom på at returens andel av en kan variere mellom de enkelte år. I tillegg til bransjestatistikken utarbeider Foreleggerforeningen en månedlig salgsoversikt over nettoen fakturert via Sentraldistribusjon og Forlagsentralen. Denne statistikken viser fakturert netto fra både medlemsforlag og ikke-medlemsforlag som distribuerer sine bøker gjennom sentralene. Månedsstatistikk pr 3.2. kan divergere til dels mye fra bransjestatistikkens tall. Forlag med annen distribusjon enn de nevnte sentralene, egenfakturert og salg til bokklubb inngår ikke i månedsstatistikken. Omfanget av slikt salg utenfor distribusjonssentralene kan variere fra år til år. STATISTIKKGRUNNLAGET Det var 87 medlemsforlag i foreningen ved utgangen av 2, med unntak av noen mindre forlag som ble medlem i 2 inngår alle forlag i tallgrunnlaget. Omsetningen gjennom medlemsforlagenes egne bokklubber rapporteres sammen med øvrige bokklubber og fremgår under totalmarkedet. Medlemsforlagenes salg til bokklubb under rubrikken salgskanaler, er bøker solgt som tilleggsbøker direkte fra forlag til bokklubb. Denne en er det korrigert for under medlemsforlagenes under totalmarkedet, slik at denne en ikke telles med to ganger. 4

4 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET DET NORSKE BOKMARKEDET I 2 DET TOTALE BOKMARKEDET FLATER UT. Det totale bokmarkedet i Norge i 2 er anslått til kr 6 milliarder, målt etter utsalgsverdi. Sammenlignet med 2 er totalmarkedet svakt fallende. Korrigert for prisvekst er det en merkbar reduksjon. Fallet i en av skolebøker og bokklubb har nesten stoppet opp. Den store nedgangen i bokimportørenes fortsetter. Tendensen til forskyvning av mellom medlemsforlag og andre forlag i sistnevntes favør har stoppet opp. OMSETNINGSUTVIKLING Tallene er basert på av bøker i bokgruppene - 9. Omsetning i nominelle millioner kroner (beregnede utsalgspriser) Nominell verdi Deflatert verdi til 992 kroner Tabellen viser sutviklingen fra 2 til 2 i nominelle millioner kroner (utsalgspriser) Endring 2-2 Medlemsforlag % Andre forlag ,5 % Sum forlag ,2 % ,4 % Bokimportører ,3 % TOTALT ,7 % Medlemsforlagenes andel 54,4 % 55,9 % 57,7 % 62,9 % 63,5 % 65,6 % 69,2 % 69,7 % 7,3 % 7,7 % 72, % Tallet for bokimportører er justert for dobbelregistrering på 58 mill. kr. i 29. Dette påvirker også totaltallet i 29. 5

5 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET Bokmarkedet kan nokså klart deles i tre: Skolemarkedet (skolebøker til grunn- og videregående skole) Fagbokmarkedet (universitets, - høgskole- og profesjonslitteratur) Allmennmarkedet (sakprosa og skjønnlitteratur, allmenne oppslagsverk) Estimert utsalgsverdi i millioner kr endring Totalmarkedet etter delmarkeder: i % 2 endring i % Skolebokmarkedet (bokgr ) , 824-2,5 % Fagbokmarkedet (bokgr 2) , 9,5 % Almennmarkedet (bokgr 3-9) , ,8 % Totalt ,3 6 -,7 % Tabellen viser utviklingen innen delmarkedene basert på tall innhentet fra medlemsforlagene, bokklubber, forlag som ikke er medlemmer og bokimportører. Omfanget av privat import, for eksempel kjøp fra utenlandske nettbokhandlere, er ikke inkludert i tallene Markedet for skolebøker viser en svak reduksjon. Dette har sammenheng med Kunnskapsløftet og utlånsordningen i videregående skole. Denne reduksjonen var forventet. Fra 26 har det vært en endring i innkjøp og distribusjon av skolebøker. Endringen har gått i retning av sentrale innkjøp med bruk av anbud. Anbudsprinsippet har medført at det gis høyere rabatter til skolene. Metoden for beregning av stall målt i utsalgspriser for skolebøker er derfor endret fra 27. BETYDNINGEN AV RABATT TIL SLUTTKUNDE Etter. mai 25 er det anledning til å gi inntil 2,5 % rabatt på nye bøker til allmennmarkedet i alle salgskanaler. I beregningen av utsalgsverdi legger Forleggerforeningen til grunn at bokklubber alltid gir full rabatt. Ut over dette blir det neppe gitt mer enn kr millioner i slik rabatt. Det tilsvarer full rabatt på halvparten av alt salg av nye bøker til allmennmarkedet, med unntak av billig bøker. For skolebøker legges det til grunn at innføringen av anbud og sentralisering av skolebokdistribusjonen har medført at det avtales rabatter. Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering av omfanget av dette. REDUKSJON I SALGET TIL BOKKLUBBER OG BOKHANDEL Tabellen viser fortsatt reduksjon i salget til bokklubber. I 2 er salget til bokhandel vesentlig redusert, mens salg til dagligvare/kiosk, biblioteksentral og andre forhandlere har økt. Norges Kulturråd har noe høyere innkjøp i 2 sammenlignet med 2. Salgskanaler totalmarkedet Endring i % Bokhandel % Kulturråd % % Bokklubb % TOTALT % består av biblioteksentral, dagligvare/kiosk, direktesalg til sluttbruker De store endringene mellom Bokhandel og i 2 skyldes at en bokhandelkjede har skilt ut salg av lærebøker til skoler til en bransjeaktør som ikke driver bokhandel. 6

6 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET MEDLEMSFORLAG OG BOKKLUBBER SALGSKANALER En nærmere analyse av salget fra medlemsforlag og bokklubber, viser samme tendens som for totalmarkedet. SALGSKANALER FOR BOKGRUPPE OG 2, SKOLE, HØYERE UTDANNING OG PROFESJONSLITTERATUR i tusen kroner Bokhandel Kulturråd Bokklubb SALGSKANALER FOR BOKGRUPPE 3, 4, 5 OG 9, SKJØNN- OG GENERELL LITTERATUR i tusen kroner Bokhandel Kulturråd Bokklubb SALGSKANALER FOR ALLE BOKGRUPPER (BOKGRUPPE -7 OG 9) i tusen kroner Bokhandel Kulturråd Bokklubb 7

7 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET OMSETNING FORDELT PÅ BOKGRUPPER - KUN MEDLEMSFORLAG OG BOKKLUBBER Estimert utsalgsverdi i millioner kr Tall for medlemsforlag og bokklubb Endring Skolebøker ,3 % Universitet og høgskole m.v ,3 % Sakprosa , % Skjønnlitteratur , % Barnebøker , % Billigbøker ,6 % Verk ,3 % Kommisjonsbøker o.a ,6 % 2 Lydbøker , % TOTALT , % 29 Medlemsforlagenes er ekskl. av tilleggsbøker til bokklubb, jf salgskanaler. 2 Omfatter skjønnlitteratur for barn og sakprosa for barn for medlemsforlag og bokklubb i millioner kroner Bokhandel Kulturråd Bokklubb Skolebøker Universitet og høgskole m.v. Sakprosa Skolebøker Universitet og høgskole m.v.sakprosa Skjønnlitteratur Skjønnlitteratur Barnebøker Barnebøker Billigbøker Billigbøker Verk Verk Kommisjonsbøker o.a. Kommisjonsbøker o.a. Lydbøker Lydbøker 8

8 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET BOKKLUBBER BOKKLUBBENES OMSETNING PR BOKGRUPPE I bruttotall (Utsalgspriser) Utsalgsverdi ( i kr ) Antall solgte eksemplarer Beregnet utsalgspriser 2 2 Endring 2 2 Endring 2 2 Endring Fagbøker % % % Sakprosa voksne % % % Sakprosa barn % % % Skjønnlitteratur voksne % % % Skjønnlitteratur barn % % % Verk % % % Lydbøker % % % TOTALT % % % Bokklubbenes sfall har bremset opp og antall solgte eksemplarer viser en pen stigning fra 2. 9

9 ANTALL NYE TITLER I 2 Det ble i 2 utgitt ca 6 nye titler som er på samme nivå som i 2. Det er betydelig variasjonen mellom de ulike bokgruppene når det gjelder utvikling. Når det gjelder øvrige titler med registrert salg, har det vært en reduksjon på ca 7 titler sammenlignet med 2. Totalt er det i 2 registrert ca 45 titler med salg fra våre medlemsforlag. Tallene for 2 er revidert med hensyn til antall titler utgitt som lydbok eller e-bok. ANTALL TITLER PR. BOKGRUPPE Bokgrupper Antall nye titler Antall øvrige titler 2 2 Totalt antall titler Antall nye titler Antall øvrige titler. Grunnskolen Videregående Lærebøker for høyere utdanning Fagbøker for profesjonsmarkedet Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitteratur voksne Oversatt skjønnlitteratur voksne Norsk skjønnlitteratur barn Oversatt skjønnlitteratur barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker, lover o.a Elektroniske utgaver, lydbøker m.v Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner TOTALT I gruppe 8 er det en reduksjon av titler utgitt som lydbøker og økning i utgivelser som e-bøker Totalt antall titler

10 BRUTTOOMSETNING Brutto %-vis endr. Bokgruppene Grunnskolen ,6 %.2 Videregående , % 2. Lærebøker ,5 % 2.2 Fagbøker ,2 % 3. Norsk sakprosa voksne ,8 % 3.2 Oversatt sakprosa voksne ,2 % 3.3 Norsk sakprosa barn , % 3.4 Oversatt sakprosa barn ,2 % 4. Norsk skjønnlitt. voksne ,7 % 4.2 Oversatt skjønnlitt. voksne ,6 % 4.3 Norsk skjønnlitt. barn ,6 % 4.4 Oversatt skjønnlitt. Barn , % 5. Billigbøker ,5 % 6. Verk ,5 % 7. Kommisjonsbøker o.a ,5 % 8. Fonogram (Plater, lydbøker m.v) , % 9. Norske serieromaner ,5 % 9.2 Oversatte underholdningsromaner ,6 % Sum bokgruppe ,3 % Bruttoen er estimert på bakgrunn av netto. Det er brukt samme faktorer ved omregning fra netto til brutto alle tre år. Det gir også usikkerhet i estimatene for utsalgspriser. Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen. 2 Inkluderer også lydbøker solgt som nedlastet lydfil på digitalkort og andre formater ( ) ANTALL SOLGTE EKSEMPLARER Antall solgte eksemplarer %-vis endr. Bokgruppene Grunnskolen ,8 %.2 Videregående ,4 % 2. Lærebøker ,9 % 2.2 Fagbøker ,3 % 3. Norsk sakprosa voksne ,4 % 3.2 Oversatt sakprosa voksne , % 3.3 Norsk sakprosa barn ,3 % 3.4 Oversatt sakprosa barn ,5 % 4. Norsk skjønnlitt. voksne ,3 % 4.2 Oversatt skjønnlitt. voksne ,3 % 4.3 Norsk skjønnlitt. barn ,7 % 4.4 Oversatt skjønnlitt. Barn ,3 % 5. Billigbøker ,5 % 6. Verk ,8 % 7. Kommisjonsbøker o.a , % 8.x Fonogram (Plater, lydbøker m.v) ,2 % 9. Norske serieromaner ,8 % 9.2 Oversatte underholdningsromaner ,4 % Sum bokgruppe ,3 % Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen. 2 Inkluderer også lydbøker solgt som nedlastet lydfil på digitalkort og andre formater ( )

11 BEREGNET PRIS Beregnet pris Bokgruppene Grunnskolen Videregående Lærebøker Fagbøker Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitt. voksne Oversatt skjønnlitt. voksne Norsk skjønnlitt. barn Oversatt skjønnlitt. Barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker o.a Fonogram (Plater, lydbøker m.v) Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner Sum bokgruppe Bruttoen er estimert på bakgrunn av netto. Det er brukt samme faktorer ved omregning fra netto til brutto alle tre år. Det gir også usikkerhet i estimatene for utsalgspriser. Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen. 2 Inkluderer også lydbøker solgt som nedlastet lydfil på digitalkort og andre formater ( ) 2

12 BOKGRUPPE SKOLEBØKER Utvikling i netto i perioden Totalt Grunnskolen Videregående skole 3

13 HOVEDTALL SISTE 6 ÅR Bokgruppe. Grunnskolen i kr. (.. klasse) Brutto i kr. (.. klasse) i kr. (øvrig salg) Brutto i kr. (øvrig salg) Total netto i kr. (inkl. øvrig salg) Total brutto i kr. (inkl. øvrig salg) %-vis endring i (inkl. øvrig salg ) 7,6 % 85,4 % 6,3 % -26,3 % 2,3 % -6,6 % Antall forlag rapportert (inkl. øvrig salg) Antall eksemplarer (inkl. øvrig salg) Brutto bokpris Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. Bokgruppe.2 Videregående skole omsetn. i kr. (totalt alle fag (A, B, og C)) Bruttoomsetn. i kr. (totalt alle fag (A, B, og C)) i kr. (øvrig salg) Brutto i kr. (øvrig salg) Total netto i kr. (inkl. øvrig salg) Total brutto i kr. (inkl. øvrig salg) %-vis endring i (inkl. øvrig salg ) 5,2 % 3,8 % -4, % -,8 % -34,3 %, % Antall forlag rapportert (inkl. øvrig salg) Antall eksemplarer (inkl. øvrig salg) Brutto bokpris Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 4

14 BOKGRUPPE 2 LÆREBØKER OG FAGBØKER Utvikling i netto i perioden Totalt Lærebøker Fagbøker 5

15 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 2. Lærebøker for høyere utdanning i kr Brutto i kr %-vis endring i -3,8 % 4,2 % 7,3 % -3,7 % 9,6 % -3,9 % 2,5 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 2.2 Fagbøker for profesjonsmarkedet i kr Brutto i kr %-vis endring i 3,3 % -,4 % -8, % 68,4 % 7, % -43,5 % -7,2 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Sintef Byggforsk innmeldt i 28 - utmeldt i 2 PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe 2. Lærebøker for høyere utdanning i Brutto i 2 2 Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks. 2.. Diverse Jus Økonomi etc Helse og sosial Samfunnsvit. fag Pedagogikk Språk/estetiske fag Religion etc Tekniske fag Naturvit TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 2.2 Fagbøker for profesjonsmarkedet i Brutto i 2 2 Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks Diverse Jus Økonomi etc Helse og sosial Samfunnsvit. fag Pedagogikk Språk/estetiske fag Religion etc Tekniske fag Naturvit TOTALT Brutto Bokpris 6

16 BOKGRUPPE 3 SAKPROSA Utvikling i netto i perioden GRAF LAGES PÅ NYTT Totalt Norsk sakprosa for voksne Oversatt sakprosa for voksne Norsk sakprosa for barn Oversatt sakprosa for barn 7

17 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 3. Norsk sakprosa i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 9,6 % -4,6 % 3,7 % -5,3 % 2,5 % 3, %,8 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.2 Oversatt sakprosa for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -9,3 % 5,6 % 2, % -3,3 % -9,3 % 9,9 % 3,2 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -6, % -7,7 % 7,2 % -, % 26,4 % 9, % -6, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 6,4 % -2,3 % 32,3 % -2,9 % 7,9 % 3,5 % 27,2 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 8

18 PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe 3. Norsk sakprosa for voksne i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 3.. Diverse Kultur, religion, kunst Samfunn, historie Kropp og sinn Natur, friluft,sport Reise og geografi Mat og drikke Hobby Teknikk/pop.vitensk Memoarer/biografier TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.2 Oversatt sakprosa for voksne i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Kultur, religion, kunst Samfunn, historie Kropp og sinn Natur, friluft,sport Reise og geografi Mat og drikke Hobby Teknikk/pop.vitensk Memoarer/biografier TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Barn Junior Ungdom TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Barn Junior Ungdom TOTALT Brutto Bokpris 9

19 BOKGRUPPE 4 SKJØNNLITTERATUR Utvikling i netto i perioden Totalt Norsk skjønnlitteratur for voksne Oversatt skjønnlitteratur for voksne Norsk skjønnlitteratur for barn Oversatt skjønnlitteratur for barn 2

20 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 4. Norsk skjønnlitteratur for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i 3,9 % 4,5 % 4, % -6, % 6,4 % -8, % 2,7 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.2 Oversatt skjønnlitteratur for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i 6,9 % -,6 % 42,7 % -9,9 % -,8 % 6,5 % 22,6 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i,9 % -,9 %,6 % 6,4 %,3 % 2,9 %,6 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.4 Oversatt skjønnlitteratur for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 44,9 % -3, % 37,8 % -28,4 % 3,3 %,3 % 3, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 2

21 PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe 4. Norsk skjønnlitteratur for voksne i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 4.. Diverse Romaner Noveller Lyrikk Skuespill Essays Antologier Krim/spenning Klassisk litt Sang-/visebøker TOTALT Bokgruppe 4.2 Oversatt skjønnlitteratur for voksne i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. Brutto Bokpris Brutto Bokpris 4.2. Diverse Romaner Noveller Lyrikk Skuespill Essays Antologier #DIV/! Krim/spenning Klassisk litt Sang-/visebøker TOTALT Bokgruppe 4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Romaner Barn Romaner Junior Romaner Ungdom Antologier Klassisk litt Sang, viser, dikt Noveller TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 4.4 Oversatt skjønnlitteratur for barn i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Romaner Barn Romaner Junior Romaner Ungdom Antologier Klassisk litt Sang, viser, dikt Noveller TOTALT Brutto Bokpris 22

22 BOKGRUPPE 5 BILLIGBØKER Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn.,7 % 2,7 % -3, % -33,3 % 3,9 %,7 % 3,5 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder nettoen. 2 Bokgruppe 9 ble opprettet i 28. Salget i ny gruppe ble tidligere rapportert under gruppe 5. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto i 2 2 Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks. 5 Diverse Norsk sakpr. voksne Norsk skjønn. voksne Overs. sakpr. voksne Overs. skjønn. voksne Norsk sakpr. barn Norsk skjønn. barn Oversatt sakpr. barn Oversatt skjønn barn TOTALT Bokgruppe 9 ble opprettet i 28. Salget i ny gruppe ble tidligere rapportert under gruppe 5. Brutto Bokpris 23

23 BOKGRUPPE 6 VERK Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -2,9 % -27,7 % -37,4 % -39,5 % -43,2 % 54, % 4,5 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 6 Diverse Skjønnlitt. verk voksne Sakprosaverk voksne Verk for barn og unge Brutto Bokpris 65 Leksikalske verk voksne TOTALT

24 BOKGRUPPE 7 KOMMISJONSBØKER O.A. Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. -7,2 % 24, % 59,2 % -6, % 27,5 % 5,8 % -7,5 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 7 Diverse Tidsskrifter Grunnsk/Videregående Lærebøker høyere utd Lærebøker voksenoppl Fagbøker profesjonsm Skjønnl./sakpr. voksne Skjønnl./sakpr. barn/ungd Lover, forskr., rapporter Sammensatte bokprod. TOTALT Brutto Bokpris 25

25 BOKGRUPPE 8. ELEKTRONISKE PUBLIKASJONER FOR ØVRIG Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr %-vis endring i,5 % 44,9 % 72,9 % 389, % -7,5 % 42,6 % 59,2 % Antall eksemplarer Antall forlag rapportert PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i i i 8 Diverse Grunnskolen Videregående Høyere utdanning Voksenopplæring Faglitt. for profesj Sakprosa voksne 3 87 Sakprosa barn/ungd Skjønnlitt. barn/ungd. 89 Lover,forskr.,rapp. TOTALT

26 BOKGRUPPE 8.X FONOGRAM (PLATER, CD, LYDBØKER m.v) Inkluderer lydbokgruppene (mp3-disk, digibok og nedlasting) Utvikling i netto i perioden HOVEDTALL SISTE 5 ÅR i kr Brutto %-vis endring i 34,9 % 25,9 % 5,2 % -3,5 % -8,7 % -9, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Inkluderer lydbokgruppene 8.6, 8.7 og 8.8 (mp3-disk, digibok og nedlasting) PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i 2 2 Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 8.x. Diverse x. Grunnskolen x.2 Videregående skole x.3 Høyere utdanning x.4 Voksenopplæring x.5 Faglitteratur for prof.markedet x.6 Sakprosa, voksne x.7 Sakprosa, barn/unge x.8 Skjønnlitteratur, barn/unge x.9 Skjønnlitteratur, voksne TOTALT Inkluderer lydbokgruppene 8.6, 8.7 og 8.8 (mp3-disk, digibok og nedlasting) Brutto Bokpris 27

27 BOKGRUPPE 9 - ANNEN SKJØNNLITTERATUR HOVEDTALL SISTE 4 ÅR Bokgruppe 9. - Norske serierromaner i kr Brutto i kr %-vis endring i 6, % -6,4 %,5 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe Oversatte underholdningsromaner i kr Brutto i kr %-vis endring i -3, % 5,6 % -32,6 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bøkene har tidligere vært rapportert under bokgruppe 5. 28

28 NETTOOMSETNING FORDELT PÅ SALGSKANALER Bokgrupper Unipa og Akademika ARK Norsk Kulturråd Biblsentr. Interpress/ Blad- centralen Bok- klubber 2 forhandlere Eksport inkl. dir. salg TOTALT. Grunnskolen Videregående Lærebøker Fagbøker Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitteratur voksne Oversatt skjønnlitteratur voksne Norsk skjønnlitteratur barn Oversatt skjønnlitteratur barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker, lover o.a Elektroniske publikasjoner forøvrig x Fonogram (Plater, CD, Lydb m.v) x e-bøker Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner TOTALT I prosent (2) 5,4 % 9,8 % 4,7 %,2 % 4,7 % 4,2 % 3,6 % 6,3 % 2,6 % 5,3 % 9, %,6 % 2, %, % 2,5 %, % Andel av fra tidligere år 2 2,2 %,4 % 3,9 %,4 % 4,8 % 4, % 3,9 % 5,5 % 2,6 %,4 % 8,4 %,7 % 3,3 %,7 % 7,7 % ,5 %, % 5,5 %,7 % 3,9 % 4,2 % 3,6 % 2,8 % 2,6 %,3 % 8, % 2, % 2,8 %,4 % 7,3 % , %,6 % 5,2 %,7 % 4,5 % 4,4 % 3,3 % 2,7 % 2,2 %,3 % 7,4 % 3,4 % 2,9 %,3 % 4,9 % ,5 % 2,5 % 5,5 % 4,2 % 5,2 % 5,2 % 3,5 % 3,9 %,9 %,4 % 9,9 % 2, % 4, %,3 % 7, % ,5 % 4, % 5,5 % 3,2 % 4,4 % 6,5 % 7, % 2,5 %,3 %,4 % 2, % 4,3 %,8 % 9,6 % BS Undervisning overført fra til fra 2 2 Salg til bokklubber gjelder salg av bøker direkte fra forlag til bokklubb (tilleggsbøker) 3 Inkluderer lydbøker i alle formater (også nedlasting) 4 Inkluderer også e-bøker til undervisningsformål, gruppe Fra 28 er ny bokgruppe 9 skilt ut fra bokgrupppe 5. 29

29 SALGSKANALER Bokgruppe. Grunnskolen i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis ,8 % ,7 % ,2 % , % ,9 % ,4 % ,6 % ,6 % ,9 % ,8 % ,5 % ,3 % Unipa og Akademika ,4 % ,3 % , % ,3 % ,3 % ,7 % ARK ,4 % ,2 % 5 562, % , % , % , % 2 74, % 2 536,5 % 775,4 % 4,4 % 322,4 % 372, % 29 48,4 % , % ,3 % , % 5 7 4, % , % 39, % 33, % 45, % 5, % 5, % 4 273,7 % 6 23,3 % 6 88,4 % 5 567,5 % 4 857,3 % 8 9 2,6 % Norsk kulturråd 287, % 259, % 43, % 34, %, %, %, %, %, %, % 422, % ,7 % Interpress/Bladcentralen, % -, %, %, %, %, %, % 2, % 7, % 233, %, % 4, % forhandlere 458,6 % 7,4 % 5 68, % 3 784, % 2 544,7 % 2 29,7 % Eksport 22, % 59, % 23, % 85, % 42, % 73,2 % 4 987,9 % ,9 % ,5 % ,6 % ,5 % , % Totalt % , % , % 372 4, % , % , % ny salgskanal fra 27. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Unipa og Akademika Unipa Ark Ark Ark Interbok Fri Fri bokhandel Bibliotekssentralen Norsk Norsk kulturråd Kulturråd Interpress og og Interpress/Bladcentralen Bladcentralen

30 SALGSKANALER Bokgruppe.2 Videregående skole i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis , % ,8 % ,4 % ,6 % ,8 % ,5 % ,5 % , % , % 3 64,6 % , % , % Unipa og Akademika , % 2 3, % ,4 % ,5 % ,8 % , % ARK ,6 % ,9 % ,2 % ,9 % ,9 % 9 575,3 % 6 262,9 % 9 3 2,8 % ,4 % 2 876, % 2 449,3 % 2 393,3 % 37 66,6 % ,7 % ,4 % ,9 % ,7 % 7 7 4, % 798,2 % 682,2 % 739,3 % 753,4 % 732,4 % 983 3,7 % 386 3, % ,7 % ,4 % 965 5,8 % ,2 % Norsk kulturråd, %, %, %, %, %, % 228, % 447, % 367, % 32, % 378,2 % ,4 % Interpress/Bladcentralen 2, %, % 2, %, %, %, % 25, % 77, % 87,6 % 83,6 %, %, % forhandlere 2 29,7 % 5 996,8 % ,5 % ,2 % ,2 % ,6 % Eksport 397, % 75, % 284, % 22, % 63,9 % 2 645,4 % 5 564,7 % ,4 % 4 986,7 % ,9 % 96 5,8 % ,7 % Totalt , % , % , % , % , % 89 62, % ny salgskanal fra 27. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk Fri bokhandel Bokhandel Interpress Norsk Kulturråd kulturråd og og Bladcentralen Unipa og Akademika Unipa Unipa Ark Ark Ark Interbok Interbok Fri bokhandel Norsk kulturråd Norsk kulturråd Norsk Kulturråd Interpress/Bladcentralen 2 3

31 SALGSKANALER Bokgruppe 2. Lærebøker for høyere utdanning i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis ,5 % ,9 % 8 593,3 % 2 45,2 % 7 997,4 % , % ,3 % 6 8 3,6 % ,3 % ,2 % ,2 % ,8 % Unipa og Akademika ,8 % ,4 % ,3 % ,7 % ,9 % ,9 % ARK ,8 % ,9 % ,2 % 5 3 2,8 % , % ,2 % 437,3 % 29,8 % 83,5 % 3,6 % 924,5 % 856,4 % ,6 % ,4 % ,5 % ,6 % ,4 % ,7 % 237,7 % 8,7 % 3,6 % 976,6 % 598,3 % 6 93,6 % 8 2,6 % ,2 % ,9 % , % ,2 % 393,9 % 538,9 % 4,9 % 276,7 % 29,2 % 64,3 % Norsk kulturråd 54,3 % 33,8 % 33,2 % 24, % 95,7 % 79,9 % Interpress/Bladcentralen 2, % -68 -, %, % 2, % 46, % -27, % 389,2 % 94,6 % ,2 % , % 47, % 25, % forhandlere ,4 % 6 6 3,9 % ,3 % , % ,4 % 946, % Eksport , % 33,2 % ,5 % ,9 % 7 9 4,6 % ,8 % ,3 % ,5 % 8 25, % 9 497,8 % 53 6, % ,4 % Totalt nettosalg % 7 9 % , % 8 334, % , % , % ny salgskanal fra 27. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Unipa og Akademika Unipa Unipa Ark ARK Ark Interbok Interbok Fri bokhandel Bibliotekssentralen Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd Norsk kulturråd Interpress/Bladcentralen øvrige 32 2

32 SALGSKANALER Bokgruppe 2.2 Fagbøker for profesjonsmarkedet i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis 874 7,9 % ,8 % 72,4 % 575 9,6 % ,4 % 6 7,5 % , % ,7 % ,8 % ,9 % ,8 % ,9 % Unipa og Akademika ,7 % 54 6,5 % 7 9,9 % 74 9,3 % 6 7 9,8 % ,8 % ARK ,4 % ,6 % 5 4 5, % ,2 % ,9 % ,5 % 26,9 % ,4 % 665,6 % 55,4 % 636 2,6 % 224 2, % 4 8 6,3 % , % , % 3 4 3, % , % ,3 % 235 2, % 469,4 % 348,2 % 352 2,2 % 958,7 % ,8 % ,4 % ,3 % ,3 % 6 93,2 % ,7 % Norsk kulturråd 96,3 % 254,4 % -28, % 589,5 % 5,2 % 42,2 % 57,9 % 535,9 % 567,6 % 475,4 % 569,9 % 82,4 % Interpress/Bladcentralen, %, %, %, %, %, % 75,3 % 75,2 % 92,9 % 233, % 2, % 62, % forhandlere ,3 % 33 2, % 2 3 2,3 % ,8 % ,9 % 35 2,3 % Eksport 54,8 % 78, % 57, % 57, % 26 2, % ,5 % ,4 % ,9 % ,7 % , % ,8 % ,9 % Totalt nettosalg , % 6 925, % 2 63, % 9 87, % 62 96, % 57 63, % ny salgskanal fra 27. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Unipa Unipa Unipa og Akademika Ark Ark ARK Interbok Fri bokhandel Norsk kulturråd Kulturråd Norsk Kulturråd Interpress/Bladcentralen og Bladcentralen øvrige 2 33

33 SALGSKANALER Bokgruppe 3. Norsk sakprosa for voksne i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis ,9 % ,3 % ,2 % 4 3 3,23% ,87% ,5 % ,2 % ,5 % ,57% ,67% Unipa og Akademika 5 495,8 % 5 793,9 % , % 4 233,36% 4 93,33% ARK ,4 % ,5 % ,4 % ,85% ,84% ,2 % ,4 % , % ,95% ,56% ,5 % , % 8 3 6, % ,7% ,5% ,7 % , % 6 5 5,4 % ,43% ,2% 84 3,8 % 37 3,9 % 836 3,9 % ,5% ,73% Norsk kulturråd 5 72,7 % 6 7 2, % ,7 % 8 5 2,74% 39 3,29% 5 8,6 % 4 562,6 % 4 47,5 % 4 33,39% 4 76,5% Interpress/Bladcentralen ,7 % 2 4,7 % 4,4 % 4 386,4% 944,62% ,9 % 6 6 5,5 % 77 3,9 % ,99% ,32% forhandlere , % ,9 % 67 3,7 % ,43% 2 2 3,84% Eksport 3 92, % 494,5 % 2 43,8 % 2 36,74% 3 338,6% ,2 % ,3 % ,3 % ,4% ,76% TOTALT 39 98, % , % 3 922, % 3 242,% 35 72,% ny salgskanal fra 27. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler UnipaArk 2 3 Fri 4 bokhandel 6 7 8Interpress Norsk 9 Kulturråd og Bladcentralen Unipa Unipa og Akademika Unipa Ark Ark ARK Interbok Interbok Fri bokhandel Norsk Kulturråd Norsk Kulturråd Norsk kulturråd Bibliotekssentralen Interpress/Bladcentralen øvrige 34 2

34 SALGSKANALER Bokgruppe 3.2 Oversatt sakprosa for voksne i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis ,3 % ,8 % ,8 % ,6 % , % , % 9 269,5 % ,7 % ,2 % 7 63,2 % Unipa og Akademika ,2 % 3 27,9 % ,3 % 2 47,6 % 2 3,4 % ARK ,4 % ,7 % ,7 % ,8 % ,9 % 8 437,6 % 8 746,2 % 935 8, % , % 6 474,7 % 768 6,2 % 384 6,2 % 76 7,5 % ,6 % ,9 % , % ,7 % 2 9 9, % ,4 % 569 7,5 % 9 2 5,3 % ,5 % , % ,7 % 598 7,5 % Norsk kulturråd 53, % 89, %, % 7, % 7, % 2 575,5 % 2 524,5 % 2 86,5 % 2 4,3 % 2 248,5 % Interpress/Bladcentralen 8 9 4,7 % ,8 % ,4 % 2 292,5 % 2 53,6 % ,6 % 8 9 5,3 % ,5 % 988,3 % 2 54,4 % forhandlere 7 3 4, % ,3 % ,6 % ,7 % ,6 % Eksport 295,2 % 488,9 % 96, % 84,6 % 979,6 % 8 958,9 % ,8 % 4 352,6 % ,4 % , % TOTALT 73 73, % 68 6, % , % , % , % ny salgskanal fra 27. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler Unipa 3 Unipa og Akademika Unipa Ark 4 Ark ARK Interbok Interbok 6 Fri bokhandel 7 UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Norsk Kulturråd Norsk kulturråd Norsk Kulturråd Bibliotekssentralen 2 Interpress/Bladcentralen

35 SALGSKANALER Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis i %-vis ,8 % 659,3 % 957,5 % 2 34,4 % 2 3 2, % 523 9, % 34 8,9 % 2 22,9 % 863 9,2 % 62 8,5 % Unipa og Akademika 27,3 % 84,3 % 227,2 % 57,8 % 69,9 % ARK 586 9,5 % 249 8,5 % 68 8,7 % 2 22, % 977,4 % 68 7, % 7,6 % 923 5, % 2 95,3 % 8 5,9 % 322 7,9 % 29 8,3 % 322 7, % 575 7,8 % 48 6, % 465 2,8 % 436 3, % 678 3,7 % 798 3,9 % 67 3,5 % 62 3,6 % 53 3,6 % 62 3,3 % 944 4,7 % 668 8,8 % Norsk kulturråd 33 8, % ,8 % 3 4 6,7 % , % ,3 % 652 3,9 % 668 4,5 % 683 3,7 % 948 4,7 % 288 6,8 % Interpress/Bladcentralen 255 7,5 % 27,4 % 853 4,6 % 9,4 % 8, % 354 2, % 58 3,5 % 3,7 % 4 2, % 488 2,6 % forhandlere 642 3,9 % 38 7,7 % 589 3,2 % 953 4,7 % 878 4,6 % Eksport 356 2, % 8, % 4,2 % 65,3 % 82,4 % ,3 % 84 5,5 % ,6 % 2 53,6 % ,2 % TOTALT 6 65, % 4 696, % 8 575, % 2 25, % 9 42, % ny salgskanal fra 27. Prosentvis fordeling av netto på salgskanaler Unipa 3 Unipa og Akademika Unipa Ark 4 Ark ARK Interbok Interbok 6 Fri bokhandel 7 UnipaArk Fri bokhandel Interpress Norsk Kulturråd og Bladcentralen Norsk Norsk kulturråd Kulturråd Norsk Kulturråd 2 Interpress/Bladcentralen

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 6 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 5 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR Utarbeidet av Forleggerforeningen

Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR Utarbeidet av Forleggerforeningen Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR. 10.04.2015. Utarbeidet av Forleggerforeningen Bokgruppe 1 Skolebøker Skolebøker for grunnskolen og tilsvarende nivå, herunder lærerveiledninger og kopieringsoriginaler

Detaljer

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2 Bokavtalen 2009 1.0 FORMÅL Bokavtalen har til hensikt å legge forholdene til rette for å styrke bøkenes posisjon i Norge gjennom å: - Fremme kultur og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse

Detaljer

Bokavtalen av 1.1.2015

Bokavtalen av 1.1.2015 Bokavtalen av 1.1.2015 24.03.2015 Denne avtalen varer fra 1. januar 2015 til 31.desember 2017 1.0 Formål Bokavtalen legger til rette for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og skal fremme utgivelse

Detaljer

Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen

Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen Dette er et dokument som vil forsøke å forklare hvordan man kan søke for å finne de produktene man ønsker i katalogen til BS NORLI AS, samt forklare hvordan

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

VEDLEGG 1. Definisjoner

VEDLEGG 1. Definisjoner VEDLEGG 1. Definisjoner Bøker: Med bøker mener Bokavtalen utgivelser som tilgjengeliggjøres for publikum i et innholdsbærende format, det være seg den tradisjonelle innbundne boka, en elektronisk fil (e-bøker),

Detaljer

2008/45. Notater. Ingvild Johansen. Notater. Ny metode for bøker i KPI. Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk

2008/45. Notater. Ingvild Johansen. Notater. Ny metode for bøker i KPI. Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk 2008/45 Notater Ingvild Johansen Notater Ny metode for bøker i KPI Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Formål...2 2. Bokmarkedet...3

Detaljer

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 )

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 ) Bokavtalen Bokavtalen er et frivillig samarbeid mellom forlag og bokhandler for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur. Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen trådte

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Hovedtall 2008 2007 Driftsinntekter 1778,1 1855,8 Driftsresultat (EBITDA) 133,4 71,8 Resultat før skatt 16,7 10,6 Reduksjon i salgsinntekter Tapte

Detaljer

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27. Bøker Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker.. Nokre resultat Det blei i 200 innlevert over 0 400 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Det er 40

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009

Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009 Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009 Budskapet for ett år siden Flere faktorer som tilsier at 2009 og 2010 vil bli krevende år i norsk bokbransje: 1. Effektene endret skolebokdistribusjon

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404502 Dato: 27.04 2005 Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Detaljer

Litteratur i tall 2013

Litteratur i tall 2013 Litteratur i tall 2013 beskriver den samlede omsetningen og inntektskildene i en sammensatt og levende kulturnæring. Rapporten inneholder ikke kvalitative vurderinger av litteraturbransjen, og tar heller

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20. Bøker Fleire pliktavleverte bøker og lydbøker 900 titlar i nasjonalbibliografien.. Nokre resultat Over 0 000 nye boktitlar blei innleverte til Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Ingvild Johansen. Ny metode for bøker i KPI. LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket. j/j "hm HM. 2008/45 Notater. O z

Ingvild Johansen. Ny metode for bøker i KPI. LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket. j/j hm HM. 2008/45 Notater. O z 2008/45 Notater rc O z j/j "hm HM Ingvild Johansen Ny metode for bøker i KPI o(0 c 0) V) J* "hm j/j "hm rø HM LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold

Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold HANNE HOLDEN HALMRAST, HÅKON KAVLI, ØYSTEIN LORVIK NILSEN OG JON MARTIN SJØVOLD Litteratur i tall Copyright

Detaljer

Høringsnotat Innhold

Høringsnotat Innhold Høringsnotat Innhold 1. FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN 10 FOR SAMARBEID VED OMSETNING AV BØKER... 2 2. BAKGRUNN... 2 2.1 Regjeringens føringer... 2 2.2 Forholdet til EØS-avtalen og konkurranseloven...

Detaljer

Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker

Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker 1. Bakgrunn for forskriften... 2 2. Forskriftens virkeområde... 2 3. Fast utsalgspris for bøker... 3 4. Rabattgrenser...5 5.

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler

Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 Oslo Vår ref.: 2002/640 Dato: 28. mai 2003 Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v.

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007.

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. Driftsinntekter 579,5 522,5 1 220,6 1 109,5 1 649,7 Driftsresultat 90,2 67,1 21,4-8,7 45,2 Avskriv. immaterielle eiendeler -3,2-3,4-10,5-10,2-13,1 Finansposter -9,1-0,9-6,0-2,4-6,0

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen Det kongelige kultur- og kirkedepartement Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 1. oktober 2009 Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen 1. Innledning Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening mottok

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

Gyldendal har i 2006 og 2007 gjennomført et betydelig investeringsprogram. Dette har belastet driftskostnadene.

Gyldendal har i 2006 og 2007 gjennomført et betydelig investeringsprogram. Dette har belastet driftskostnadene. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2007. Driftsinntekter 583,7 540,2 1 855,8 1 649,7 Driftskostnader -551,9-478,0-1 776,8-1 585,4 Engangskostnader -17,0-8,3-42,8-19,1 Driftsresultat 14,8 53,9 36,2 45,2 Avskriv.

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER

UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER HØRINGSUTTALELSE FRA BOKKILDEN.NO VEDR. NY BOKAVTALE. UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER 1 BAKGRUNN Vi viser til Moderniseringsdepartementets høringsbrev av 17.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhan...nsasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning

Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhan...nsasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning V1998-103 20.11.98 Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening - dispensasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning Sammendrag: Den norske

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2008.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2008. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2008. Driftsinntekter 535,2 583,7 1 778,1 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 85,5 27,9 133,4 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06.

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06. Litteraturforsyning - kartlegging 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Utenlandske bøker. Både fag- og skjønnliteratur Studiebøker og bøker på andre språk enn norsk. Bruker Biblioteksentralen

Detaljer

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer

Høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov): høringssvar fra bokleser, biblioteksbruker, forfatter, bokhandler og forlegger Bjørn Brænd

Høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov): høringssvar fra bokleser, biblioteksbruker, forfatter, bokhandler og forlegger Bjørn Brænd BJØRN BRÆND NORDSTRANDVEIEN 14 3480 FILTVET BB@YLI.NO - BJORN.BRAEND@YMAIL.COM - 923 45 684 62 46 37 78 23 27 59 10 Det kongelige kulturdepartement 2013.03.13 postmottak@kud.dep.no Deres ref 13/53- Høring

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov Kulturdepartementet Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.:13/53 Oslo 14.03.13 Høring boklov Vi viser til departementets brev av 31. januar 2013. (NBU) støtter forslaget om en boklov i Norge. Vi tror at

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010

Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010 Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010 Budskapet vårt for to år siden Flere faktorer som tilsier at 2009 og 2010 vil bli krevende år i norsk bokbransje: 1. Effektene endret skolebokdistribusjon

Detaljer

Fra papir til digitalt pensum

Fra papir til digitalt pensum Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget hilde.kristoffersen@fagbokforlaget.no Ansvarlig for fag og lærebøker i økonomiske og administrative fagområder Litt bakgrunnsinfo.:

Detaljer

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag

Panelsesjon. Vitenskapelig bokutgivelse. CRIStin Tvisteutvalg. Institusjon. Publiserings -utvalget. Forsker. Forlag Panelsesjon Institusjon CRIStin Tvisteutvalg Forsker Vitenskapelig bokutgivelse Publiserings -utvalget Forlag Current Research Information SysTem In Norway Retningslinjer og problemstillinger i forbindelse

Detaljer

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017

Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold Januar 2017 Rapport fra e-bokkonsortiet Vestfold 2014-2016 Januar 2017 1 Innhold Innledning... 3 Økonomi... 3 Samlingsutvikling... 3 Innkjøp... 3 Norsk kulturfonds innkjøpsordning for litteratur... 4 Utviklingen i

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010)

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010) GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL 11. Pr. 3. kvartal Helår 11 1 Gyldendalkonsernet 11 1 1 5, 5,7 Driftsinntekter 1 1, 1,9 1 7,3 1, 7,3 (Driftsres. før ord. avskrivninger), 9,5 13,1 5,5 5,9 EBITA

Detaljer

HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV)

HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) Det Kongelige Kulturdepartement, ref.: 2013/0053 HØRINGSSVAR FRA: juritzen forlag as org nr. 882678032 juritzen jr as org nr. 999548407 Improba forlag as org

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring

Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur. (Vedtatt i Norsk kulturråd ) 1. Formål. 2. Vedtaksmyndighet og høring Retningslinjer for innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur (Vedtatt i Norsk kulturråd 10.12.14) 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur er at det blir skrevet, utgitt,

Detaljer

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utarbeidet for Kulturdepartementet Oslo Economics-rapport 2011-16 Prosjektnummer 2011-251-1010 Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA Gyldendal ASA 1. kvartal 215 1. kvartal 215 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 1. kvartal Per 1. kvartal Bruttometoden 1 215 214 Endring 215 214 Endring DRIFTSINNTEKTER 411,1 386,3 6 % 411,1 386,3 6 % EBITDA

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Årets resultat innbefatter engangseffekter i De norske Bokklubbene, både i form av omstillingskostnader og gevinst fra eiendomssalg.

Årets resultat innbefatter engangseffekter i De norske Bokklubbene, både i form av omstillingskostnader og gevinst fra eiendomssalg. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2004. Driftsinntekter 497,4 451,4 1 512,3 1 455,1 Driftsresultat 64,1 55,1 114,0 91,5 Avskrivning goodwill m.m. -5,4-5,5-21,5-19,7 Finansposter -1,3-4,0-8,7-10,7 Resultat

Detaljer

Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic. Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS

Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic. Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS Disposisjon Bokbransjen Forlagssentralen Distribusjonssenteret på Langhus Forbedringer

Detaljer

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen.

Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Til: Kultur og kirkedepartementet Fra: Biblioteksentralen AL Dato: 22.september 2009 Emne: Evaluering av Bokavtalen. Styret i Biblioteksentralen AL 1 (BS) har på sitt styremøte 17.9.2009 drøftet Evalueringen

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

Trender Mars 2015. Nordmenn - kjøkkenfolket

Trender Mars 2015. Nordmenn - kjøkkenfolket Trender Mars 2015 Nordmenn - kjøkkenfolket I første kvartal har vi eksportert trevarer for 68 mill. kroner. Dette er en økning på 25 % fra samme periode i fjor, og etter flere år med tilbakegang i eksporten,

Detaljer

Høringssvar fra Fri Bokhandel SA

Høringssvar fra Fri Bokhandel SA Høringssvar fra Fri Bokhandel SA Forslag til lov om omsetning av bøker 13. mars 2013 Skrevet av: Helén Foss Daglig leder Fri Bokhandel SA Høringssvar fra Fri Bokhandel SA Forslag til lov om omsetning av

Detaljer

Foreløpige tall indikerer at bokhandelsalget i Norge har økt i 2005, mens bokklubbsalget har gått tilbake.

Foreløpige tall indikerer at bokhandelsalget i Norge har økt i 2005, mens bokklubbsalget har gått tilbake. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2005. Driftsinntekter 490,3 494,4 1 514,7 1 502,4 Driftsresultat 49,0 69,4 73,5 122,4 Avskrivning immaterielle eiendeler -1,4-2,0-12,5-13,9 Finansposter -0,5-2,6 1,1-6,9

Detaljer

Administrasjon for flere virksomheter

Administrasjon for flere virksomheter Nord-Trøndelag 11.05.2011 Administrasjon for flere virksomheter ADMINISTRASJON FOR FLERE VIRKSOMHETER Norsk kulturråd 512 mill kr Kulturfondet, 224 mill kr Post 74, 25 mill kr Museum og arkiv Statens kunstnerstipend

Detaljer

Strategi Riktig Laks!

Strategi Riktig Laks! Strategi Riktig Laks! Uke 41 14. oktober Prisutvikling (Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo) Uke 12 kg 23 kg 34 kg 45 kg 56 kg 67 kg +7 kg Gj. Snitt 40 Etteranm. 19,01 23,44 24,63 24,90

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser Fag- og forskningsbibliotek 25 21: E-bøker/Databaser Innledende merknader: Det er knyttet noe usikkerhet til bibliotekenes rapportering når det gjelder digitale dokumenter, antall databaser og bruken av

Detaljer

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2013 Bindende videresalgspriser i bokmarkedet - Bør forlaget eller bokhandleren sette prisen? Cathrine Evertsen Veileder: Hans Jarle Kind Masterutredning i fordypningsområdet

Detaljer

Innhold. Litterære priser og stipend... 11 Bokhandlerprisen... 11 Bjørnsonstipendet... 11 Rivertonprisen... 11 Forfatterstipend...

Innhold. Litterære priser og stipend... 11 Bokhandlerprisen... 11 Bjørnsonstipendet... 11 Rivertonprisen... 11 Forfatterstipend... Årsberetning 2009 Innhold Innhold... 1 Bokhandleråret 2009... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Styremøter... 4 Valgkomitéen... 4 Administrasjonen...

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet PB 8030 Dep. 0030 Oslo Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Bakgrunn Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag. Våre medlemmer

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404837 Dato: 15. desember 2004 Vedtak om tidsavgrenset tillatelse etter konkurranseloven 13 til å forlenge

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter

Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Retningslinjer for Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter Vedtatt i Norsk kulturråd 24.09.2015 1 Formål for støtteordningen Tilskuddsordningen for litteraturprosjekter skal bidra til at norske forlag

Detaljer

Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017

Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017 Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017 Innhold INNLEDNING side 3 VISJON side 5 FORRETNINGSIDÉ side 6 BOKHANDLERFORENINGENS KJERNEOPPGAVER side 7 Rammevilkår og avtaleverk side 8 Samfunnskontakt (media)

Detaljer

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009

Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 9.februar 2011 (revidert 21.september 2011) Informasjon fra FoU-statistikken HOVEDTALL Svak vekst i FoU-innsatsen i 2009 Statistikken over utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) viser at den

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

SNF-rapport nr. 31/05

SNF-rapport nr. 31/05 BOKBRANSJEAVTALEN En analyse av det norske bokmarkedet av Jan Petter Verlo Fedje og Lars Røttingen SNF-prosjekt nr. 4276 ISIP: Industry, Structure, Innovation and Industrial Policy in the new Economy Prosjektet

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av årsresultat 2012 Pressekonferanse 15. februar 2013

Gyldendal ASA Presentasjon av årsresultat 2012 Pressekonferanse 15. februar 2013 Gyldendal ASA Presentasjon av årsresultat 2012 Pressekonferanse 15. februar 2013 Bokmarkedet 2012 Avhengig av øyet som ser: Stabilt høyt/stagnerende totalvolum i Norge Kontra Sverige som er ned 13% i 2012

Detaljer

Vil et fast- eller friprissystem for bøker gi de laveste bokprisene?

Vil et fast- eller friprissystem for bøker gi de laveste bokprisene? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2015 Vil et fast- eller friprissystem for bøker gi de laveste bokprisene? En studie av bokprisene i de skandinaviske landene Hilvi Bjelke Anderson og Kristine Sjaastad

Detaljer

Effekter av friere bokpriser

Effekter av friere bokpriser Effekter av friere bokpriser 1/2006 Effekter av friere bokpriser Konkurransetilsynets skriftserie 1/2006 2 Forord Fra 1. mai 2005 trådte en ny bokbransjeavtale i kraft. Den førte til visse endringer i

Detaljer