Resultater på og utenfor fotballbanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater på og utenfor fotballbanen"

Transkript

1 Christina Sternhoff og Tor Arne Andreassen gleder seg til å flytte inn i ny bolig. (Foto: Knut E. Sandersen) Resultater på og utenfor fotballbanen Som fotballspiller i Tippe-ligaen må Tor Arne Andreassen være kvikk til fots og rask i hodet for å lykkes som spiller for FKH. Det holder ikke med lettvinte løsninger og tro at ting kommer av seg selv, nei her er det beinhardt arbeid og fokus over lang tid. Det gir resultater. Når Andreassen ikke er på treningsfeltet eller spiller kamp bruker han tiden sammen med sin samboer Christina Sternhoff til å bygge hus i Skåredalen. For å komme hit har Tor Arne tenkt langsiktig og vært fornuftig ved å spare i BoligSparing for Ungdom (BSU). - Jeg har spart siden jeg hadde nok penger til å begynne å spare, sier han og oppfordrer gjerne andre ungdommer til å spare. Tor Arne Andreassen startet med BSU etter at han så andre venner og bekjente begynne å spare, og han fikk også god veiledning i Haugesund Sparebank. Nå kan han se resultatet av å tenke langsiktig. Huset begynner å ta form, og snart kan han og hans kjære Christina flytte inn i eget hus. - I tillegg til at jeg nå har egenkapital å putte inn i et nytt hus eller leilighet, så får jeg også spart penger på skatten, sier Andreassen. Det er viktig for Tor Arne å holde orden i økonomien. Det presiserer jeg gjerne overfor andre ungdommer, og oppfordrer dem til å ta kontakt med banken å få hjelp til å spare. Enkle regler Reglene for BSU er enkle. Er du 33 år eller yngre, kan du spare inntil kr pr.år, eller kr i løpet av kontraktstiden. I tillegg kommer rentene. Du behøver ikke spare noe fast beløp på BSU-kontoen hvert år. Du kan selv velge, avhengig av inntektene, hvor stort beløp du vil spare. Du kan til og med hoppe over ett eller flere år, uten å bryte kontrakten av den grunn. Det maksimale sparebeløpet er likt i skatteklasse 1 og 2, men ektefeller og samboere kan opprette hver sin kontrakt. Du får bankens høyeste rente på BSUinnskudd! Du kan spare inntil kr i skatt hvert år! Ordningen gir i tillegg gode lånemuligheter med bankens billigste boliglåns-rente. Oktober

2 Rådmann Kristian Birkeland gleder seg hver dag til å dra på jobb i Vindafjord kommune. (Foto: Knut E. Sandersen) Vindafjord sentral og vital kommune Rådmann Kristian Birkeland har ledet administrasjonen i Vindafjord siden januar i fjor, og gleder seg til å dra på jobb hver morgen. 54-åringen reiser fra Sveio til Ølen daglig for å være med å utvikle den nye kommunen etter sammenslåingen i Ølen og Vindafjord ble da slått sammen til Vindafjord kommune med Ølen som kommunesenter. -Det har tatt tid å bygge en felles organisasjonstruktur for Ølen og Vindafjord, 16 Oktober 2010 men det er spennende å finne fram til gode løsninger, sier Birkeland til Bank på. Vindafjord er en ung kommune som opplever vekst i folketall og i næringsutvikling, og pr. 1.juli har kommunen 8261 registerte innbyggere. Lever lenger i Vindafjord I en levevilkårsundersøkelse som er gjort kommer det fram at folk i fra Vindafjord lever lenger enn i svært mange andre kommuner. Birkeland roser grendene for deres innsats med å ta vare på hverandre og skape samhold, og mener det er dette i kombinasjon med nærhet til natur og sjø som er de viktigste grunnene til at folk trives i kommunen. Våre ni grender har utviklet lokalt kulturliv og identitet, og dette sammen med at vi er selvforsynt med arbeidsplasser og har lav arbeidsledighet gjør Vindafjord til et godt sted å bo. Vindafjord har også en del innvandret arbeidskraft som bor i kommunen, og han berømmer arbeidet som er gjort med å integrere disse i lokalsamfunnet. Dette er folk som kommer for å jobbe, og vi har lite med konflikter knyttet til at vi har fått et multietnisk samfunn. Landbruk Vindafjord er den 5. største kommunen i landet når det gjelder husdyrproduksjon, og ikke mindre enn 10 % av all slakting av husdyr som skjer i landet finner sted nettopp i Vindafjord. Store arealer i Vindafjord går med til landbruk, og rådmann Birkeland er stolt når han forteller Bank på om landbruket i kommunen. Du ser husdyr fra du kjører inn i kommunen på E 134 til du kjører ut av den på den andre siden. Vi har to gode slakterier i Ølen og Sandeid som leverer produkter av ypperste klasse. Et eksempel på statusen som jordbrukskommune er at det hvert andre år blir arrangert kjøttfestival i Ølen.

3 E 134 nerven gjennom kommunen - Veksten kommer primært langs E 134, sier rådmann Kristian Birkeland og nevner spesielt strekningen fra Sandfrakt til Fatland Slakteri i Ølen. Det er ikke for ingenting dette kalles den gyldne mila på folkemunnet. På den strekningen er det sysselsatt mellom mennesker og området er svært viktig for næringsutvikling i kommunen, sier Birkeland. Videre har vi også eventyret i Vats med bedrifter som bl.a. Hatteland og AF Decom. Tomter til salgs Kommunen har i samarbeid med sju andre næringsaktører, bl.a. Haugesund Sparebank, dannet Vindafjord Tomteselskap AS som har som mål å selge ferdigstilte tomter i kommunen. Nå er det et felt i Ølen som er klart, og snart blir det også et felt i Skjold, sier Birkeland og er glad for et Skjold får et tomteområde å tilby folk som vil slå seg ned i Vindafjord. Skjold er nært Haugesund, samtidig som du kan være nær naturen. Fantastisk fin plass med en bygd som har fått mye til. Til tross for at den gyldne mila rundt Ølensvåg er et av norges viktigste industriområder, er idyllen fortsatt i behold. (Foto: Odd-Atle Urvik) Å spille hverandre gode I lagidrett er det noe som heter at man kan spille hverandre gode. Det betyr at hver enkelt spiller på det de er best til, og at laget som sådan blir bedre. - Slik er det for idrettsutøvere, og slik er det også i andre organisasjoner, som eksempelvis i en bank, sa sportssjef for langrenn i Norges Skiforbund, Åge Skinstad. Den tidligere eliteløperen holdt nylig foredrag i Skjold Arena for medarbeidere på alle kontorene i Haugesund Sparebank. Skinstad trakk fram en rekke likhetspunkter mellom de krav som stilles til idrettsutøvere og medarbeidere i private bedrifter for at man skal lykkes. - I begge tilfeller må man ha klare målsetninger. Dessuten kreves det at man må Banksjef Knut Grinde Jacobsen takket sportssjef Åge Skinstad for et engasjerende foredrag. (Foto: Peder Lundegaard) ha vilje og evne til å endre seg når man står overfor nye utfordringer. Godt humør og gode verdier er viktig både for idrettsutøvere, bankfolk og andre når man skal skape begeistring, sa Åge Skinstad. Etter et engasjerende foredrag overrakte adm. banksjef Knut Grinde Jacobsen en praktbok med dikt og essays av Kolbein Falkeid til sportssjef Åge Skinstad i Norges Skiforbund. Oktober

4 Elias Haldorsson er en av nøkkelspillerne på HHK. Han ble toppscorer med 12 fulltreffere da HHK avanserte til kvartfinalen i håndballcupen. (Foto: Knut E. Sandersen) God start for Haugaland Håndballklubb Etter at Haugaland Håndball gjennomførte en økonomisk snuoperasjon, har de hatt en fin start på den første fulle sesongen i den nye Tysvær Arena. I skrivende stund ligger de på øverste halvdel av 1. divisjonstabellen, og har også avansert til kvartfinalen i NM. For Haugesund Sparebank er det som skjer i den nye storstua i Tysvær spennende. I tillegg til at Haugaland Håndball og Stegaberg Idrettslag fikk en gave på 1 million kroner i forbindelse med åpningen av hallen, har Haugesund Sparebank nå også gått inn som generalsponsor for Haugaland Håndball.Sponsorenes bidrag var avgjørende for at klubben skulle bli sikret fortsatt drift. Det er ikke bare i økonomisk forstand at det er nye tider i klubben. Gamletreneren Mika Nurmi ble hentet tilbake, og tæring er satt etter næring. Det har hatt den hyggelige sideeffekten at en rekke yngre spillere har fått slippe til. Klubben er i gang med et generasjonsskifte som lover godt for framtiden. Om entusiasmen og gløden som elevene til trener Mika Nurmi har vist i de første kampene holder seg, kan det bli mange hyggelige stunder for håndballpublikummet i Tysvær Arena utover i sesongen. Oktober

5 Rådmann Arvid Ståle Vallestad er stolt over kommunen og dens drøyt innbyggere. (Knut E. Sandersen) Aksdal fra viktig vegkryss mot by Rådmann Arvid Ståle Vallestad bobler av begeistring over det som skjer i Tysvær. 57-åringen fra Sveio overtok rådmannstolen i mars Han er statsviter med hovedfag i samfunnsplanlegging, og har i løpet av kort tid gjort seg bemerket gjennom spennende planer for næringsliv og befolkning. - Det var flere spennende prosesser i gang da jeg begynte og som jeg er glad for at jeg får være med på å videreutvikle. Det aller viktigste er å legge grunnlaget for et bredt og samlende eierskap politisk, administrativt og faglig til hva som er det gode liv i Tysvær og hvor vi vil hen med kommunen vår, sier rådmann Vallestad til Bank på. Utvikling av veier og sentrumsareal Aksdal, også kalt Nord-Rogalands viktigste vegkryss, har i den senere tid fått mye oppmerksomhet rundt planene for utviklingen av sentrum med nytt kjøpesenter, boligområder og næringsarealer sør for E 134 og fortetting nord for E 134. Resultatet skal over tid bli en levende småby ved Aksdalsvatnet, hvis alt går som kommunen vil. - Kommunen arbeider nå, i samarbeid med lokale og sentrale vegmyndigheter, med å finne fram til vegløsninger som kan legge til rette for trinnvis utvikling av Aksdal. Samtidig skal vegen ta høyde for vesentlig økt trafikkbelastning over tid som følge av E 39 Rogfast til Stavanger og oppgradering av E 134 til Drammen, sier rådmannen. - Slik det nå ser ut, etter samlingen i kommuneplannemnda i slutten av august i år, går vi for en løsning der det om noen år bygges nytt stamvegkryss hvor E 134 møter E39 litt lenger øst, cirka 150 meter, enn eksisterende kryss. Det trengs også nytt lokalkryss for Aksdal, med av- og påkjøring for E 134. Vi ser også på opplegg for senking av E 134 og bygging av et lokk over vegen på minimum meter for å binde eksisterende sentrum nord for E 134 og nye sentrumsfunksjoner sør for E 134 sammen på en god måte. Også dette må tilpasses de trafikkløsningene vi kommer fram til i samarbeid med vegmyndighetene, sier Vallestad, som legger til at slike prosesser er tidkrevende. Han håper at midler til nytt stamvegkryss kan fås gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) i Andre vegløsninger og infrastrukturtiltak i Aksdal må kommunen i stor grad sørge for selv, med forskottering og medfinansiering. 22 Oktober 2010

6 Tysværs nye storstue, Tysvær Arena, skaper ny aktivitet i kommunen. Bildet er fra den storslåtte åpningen av praktanlegget. (Foto Odd-Atle Urvik) Edruelig drift - Vi har sterke politiske krav på oss til mer kostnadseffektiv drift samtidig som vi skal legge til rette for det vi tror blir en ganske omfattende befolkningsvekst over tid og dermed økt press på tjenestene våre. Bunnlinjen i regnskapet er veldig viktig, for det er det som gir oss handlingsrom til å utvikle kommunen videre, sier Vallestad, og peker blant annet på store utfordringer knyttet til skole og barnehage den første tiden. - Det er kommet en ny barneskole på Frakkagjerd, men samtidig vet vi at andre skoler trenger oppgradering og også helt nye bygninger. Dessuten vet vi at det kommer en stor eldrebølge fram mot 2030, samtidig som kostnadsveksten skal bremses i sykehussektoren, så det er nok å ta tak i. Driften av kommunen er det viktigste, men samtidig er det viktig å se fremover med hensyn til reguleringsplaner og samfunnsutvikling, sier rådmann Vallestad, som er opptatt av å sette tæring etter næring. Samspill med næringsaktører Utbygging av Aksdal Næringspark med inntil 500 dekar, like sør for Aksdal sentrum, er i gang. Det er ventet ferdigstilling av 1. byggetrinn sommeren Utbyggingen er organisert på en for Tysvær kommune ny og spennende måte, ved at det er opprettet et utbyggingsselskap for parken. Aksdal Nærigspark AS, som eies av Tysvær kommune 40 % og private samarbeidspartnere 60 %. De private samarbeidspartnerne er valgt etter åpen utlysning og er engasjert i tilsvarende utbygginger i Stavanger-området og på Stord, forteller rådmann Vallestad. - Også i gjennomføring av sentrumsutviklingsplanen for Aksdal vil kommunen være helt avhengig av å få til et godt samspill med private næringsaktører og arealutviklere. Den avtalen vi nå har med private aktører om utvikling av Aksdal lar seg ikke gjennomføre slik den er. Nye avtaler må på plass etter hvert som det utarbeides reguleringsplaner for prioriterte utbyggingsområder, bl.a. område for nytt kjøpesenter sør for E 134, sier Vallestad Tysvær mulighetenes kommune Rådmann Arvid Ståle Vallestad er stolt over kommunen og dens drøyt innbyggere. Med store næringsaktører som Statoil Kårstø etablert i kommunen og Haugaland Næringspark under utbygging i Gismarvik ser han lyst på fremtiden både for kommunen og Aksdal sentrum. På spørsmål om når Aksdal kan ventes å få bystatus svarer rådmannen at det vil utviklingen vise. - Vi er ikke opptatt av bystatus, og snakker heller om å utvikle Tysvær til en mer komplett kommune, med levende bygder og et mer urbant kommunesentrum som resten av kommunen kan trekke på. Men kanskje kan bystatus bli naturlig om 20 år, om ting går den rette veien, sier han, og kan konstatere at Tysvær har god medvind i seilene for tiden. Oktober

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Lokalbanken. En alliansebank i 02-2013. Etnedal Ungdomsklubb fikk. mer på side 9. side 2 side 3 side 4 side 4 side 6 side 8 side 8

Lokalbanken. En alliansebank i 02-2013. Etnedal Ungdomsklubb fikk. mer på side 9. side 2 side 3 side 4 side 4 side 6 side 8 side 8 02-2013 Lokalbanken Etnedal Ungdomsklubb fikk mer på side 9 side 2 side 3 side 4 side 4 side 6 side 8 side 8 mer på side 6 side 10 side 11 side 12 En alliansebank i Hilsen fra banksjefen I skrivende stund

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Jeg blir med. hilsen. Er det mulig? Side 3 «Motivation starts with location». Side 7 Flyttedag. Side 11. Kontorløsninger. Side 6 Vi sponser!

Jeg blir med. hilsen. Er det mulig? Side 3 «Motivation starts with location». Side 7 Flyttedag. Side 11. Kontorløsninger. Side 6 Vi sponser! Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2015. Årgang 7 Hjertelig hilsen Er det mulig? Side 3 «Motivation starts with location». Side 7 Flyttedag. Side 11 Jeg blir med som eier! Side 4 Kontorløsninger.

Detaljer