K v a r t a l 6. K r i s t i a n s a n d F i l a t e l i s t k l u b b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K v a r t a l 6. K r i s t i a n s a n d F i l a t e l i s t k l u b b"

Transkript

1 Tirsdag 3. nov 2015 kl Høstauksjon 2015 Visning: K v a r t a l 6 Kristian 4.des gate 95 (Hjørnet ved Elvegaten) PMedlemsmøtet 20. okt. fra kl PAuksjonsdagen 3. nov fra kl K r i s t i a n s a n d F i l a t e l i s t k l u b b

2 Auksjonskomiteen ønsker velkommen til klubbens høstauksjon 3. november 2015 i Kristian 4.des gate 95 (hjørnet ved Elvegaten) Auksjonen starter kl Visning av objektene: - På medlemsmøtet 20. oktober fra kl På auksjonsdagen fra kl til kl Denne gangen har det vært rikelig tilgang på objekter, med spesielt mange flotte samlinger og ekstra pene enkeltobjekter. Flere bra norske objekter, litt diverse lotter og mange album og innstikksbøker, samt en del utenlandske lotter. Det lønner seg å ha god tid på visningen av objektene, se igjennom album, innstikksbøker og lotter slik at man er godt forberedt til å by på auksjonsdagen. Se også klubbens hjemmeside for bilder. Auksjonen er åpen for alle frimerkeinteresserte. Det blir ettersalg av usolgte objekter på klubbens medlemsmøte den 17. november. Det blir ikke anledning til å kjøpe usolgte objekter på auksjonsdagen, men spesielle objekter kan reserveres. Samtlige objekter auksjoneres bort mot opprop og mot skriftlige bud. De skriftlige budene må innsendes på eget skjema og må være auksjonskomiteen i hende senest 2 timer før K r i s t i a n s a n d F i l a t e l i s t k l u b b s h ø s t a u k s j o n auksjonen starter. ( Bruk baksiden av auksjonslista når bud sendes inn) Alle objektene selges til høystbydende. Dersom høyeste skriftlige bud ligger mer enn 10% over nest høyeste bud, vil forskjellen bli redusert til 10%.Forhåndsbudene behandles som om byderen sitter i salen, og eventuelle solgte objekter tilsendes sammen med faktura som må være betalt innen 2 uker fra fakturadatoen. Reklamasjonsfristen er overskredet hvis fakturaen ikke er betalt til rett tid og kjøperne oppfordres derfor til å holde fristene. Det er ingen returrett på samlinger, gi bud objekter og lotter med mer enn 5 merker. For skriftlige bud er det kun porto som kommer i tillegg til salgsprisen. Innleverers navn blir ikke oppgitt til hverken kjøper eller byder. Ved alle henvendelser som krever svar skal det være vedlagt returporto. Henvendelser angående objektene kan rettes til Aasmund Kulien på telefon eller til Steinar Lerstøl på telefon , på kveldstid. Alle bud skal angis i hele kroner. For bud over kr 100,- gis bud med kr 5,- i intervall hvis ikke auksjonarius bestemmer noe annet. Når betegnelsen Gi bud er brukt, betyr dette at startpris og minstepris er kr 25,-. Verdisettingen for Norge er Handlerkatalogen, for Europa AFA katalogen og for Oversjø er det Michel katalogen. 2 Følgende betegnelser er benyttet: XX = postfrisk X = ustemplet med org.gummi og med hengselsrest (X) = ustemplet uten lim ST = stemplet B = brev FDC = førstedagsbrev H = helsaker K = postkort PÅ = Postens årssett FH = frimerkehefter - Klubbens neste auksjon arrangeres våren 2016.(Objekter ønskes innlevert eller kjøpt) - Eventuelle objekter må innleveres 6 uker før auksjonsdagen. - Klubben beregner 10% salær av innleverer ved ferdigmonterte og beskrevne objekter, og 15% salær ved umonterte samlinger og store lots. - Alle objekter skal monteres på klubbens egne auksjonskort. Gamle og usolgte objekter som skal innleveres på nytt må være montert på nye auksjonskort. - Auksjonskomiteen kan avvise objekter som ikke er korrekt beskrevet eller priset for høyt. Auksjonens adresse: KFK Auksjon, Postboks 301, 4663 Kristiansand S. Forhåndsbud må innsendes på telefax eller på e- mail: Bilder av nesten alle objektene finnes på

3 DANMARK 1 32 s. innstikksbok med dubletter av AFA Begynner med ok 450 nr. 1 og videre. Noe spredt i starten, tett i den nyere delen s. innstikksbok med dubletter av AFA 1166 og fremover. En del 450 miniark blant de første. Bra katalogverdi! 3 32 s. innstikksbok med dubletter mellom AFA 641 og Noen få 300 miniark. Mye merker! 4 Safe Dual album , inkl porto, tjeneste, etc. Pent besatt 2500 helt fra starten, med mange gode merker, alle luftpost etc. Komplett fra Litt varierende kval. i den eldste delen, og noen merker feilinnsatt. Meget høy kat. verdi. 5 Slesvig: **,15-18 * Nr 15 mangler hjtg st Avisporto 18. Sentrert svakt til høyre, pent st. Hillerød Litt oksidert 7 st PF 1 Pent merke st PF 12+12a Et par små flekker på billige 12, gode 12a pent st PF 14 Merke med full orginalgummi, med del av st "Agg(er)" st PF 2+2a To pene merker st PF 3 Litt flisetagging nede, men OK st PF 4 Et par tagger oppe litt kortere, likevel OK merke st Safe dual album med samling Mange pene stempler. 600 Komplett. 14 st Safe dual album med samling Mange pene stempler. 700 Komplett med hefter og miniark. 15 st Safe dual album med samling Mange pene stempler Komplett med miniark. 16 * PF 7 Litt flisetagging, men OK st 1 6 stk. 4RBS i nyanser. Ett merke knapt, ellers gode marger. ca st 2 a 3 gode marger, litt smalt oppe, men meget ok. Oppgitt til 2a st 2 b Bredrandet merke med attest C.Aa. Møller st 6 Pent merke signert "Richter" st 10 OK merke, men to stempler st 67 OK merke, med svak antydning til et stempel ekstra st 81 Bra merke st 82 Litt kraftig rundst, men OK st 83 Pent merke med hjørnest * 86 x OK sentrering, svakt hengselspor st st 1921, 121 med hjørnest st 160 til166 Komplett serie. To st. på de grønne, et par med flisetagger.160 med perfin miniark 8 stk st, 7 stk ** SVERIGE 30 Forenklede Schaubek-ark (uten plass til ulike tagginger, vm, etc) 750 i mappe , fra nr. 2. Mangler de dyreste, men mange bra innslag (1924-utg. til 1 kr). Ingen par. Noe varierende kvalitet. 31 Noen sider eldre dubletter i innstikksbok. Hovedtyngden er på 800 AFA 6-40, med mange bra merker. Noen defekter, men totalt sett bra! 32 st 6 Meget pent tagget merke med pent (typisk) stjernest st 8 Pent merke fullst. Södra St. Banan Liten del av ekstra stempelbue. 34 * 13 Meget pent og friskt merke med fin gummiside st 15 Pent merke fullst. Ljungby ** ** merker øre. 25 øren oksidert FINLAND 37 Album med samling til 1960 på Borek-ark. Starter 1875, med mange 700 brukbare (14a), til 1 rbl Fra 139 tett besatt og periodevis komplett st/*/(**). Pen samling. 3

4 38 st 3 A Taggene i venstre side litt "klippet", men OK st 3 B En halv tagg, ellers bra st 4 A En halv tagg, ellers bra st 4 B En halv tagg, litt skjev, men akseptabelt eksemplar st 5 C En halv tagg, ellers meget pent st 60 to st. Pen tagging st 66 To st., men pent merke st 124 Bx Pent merke med delvis synlig stempeldato st To pene merker ISLAND 47 Samling **/st/ 2 stk *. 370 merker + 6 blokker Samling på Borek-ark, med merker perioden (AFA ) 450 Også noe tjeneste. Blandet st/*/**, i stort sett OK kval. Mangler de fleste toppverdiene, men mange brukbare merker. 49 st 2 Sentrert kraftig opp 1/2 tagg v.s. Svakt st. som virker korrekt * 3 Fireblokk med varierende sentrering. Ikke hengslet, men gummifeil 9200+* 600 (har kansje ligget fuktig og klebet mot underlag, men ikke tynnhet) 51 * 4 B Kraftig flisetagget og gummiskade Bud 52 (*) 4 Skjev venstre, uten gummi * (*) 5 Brukbar sentrering/tagging, men uten gummi. 3800* st merker tg. 14 x 13 1/2. Etpar korte tg. og noe var 400 stempelkval. men brukbart, m. bl.a 7,9,11 (skjev men OK),12-14,16 En nr. 12 med kronest. Flatey. 55 st 7 B merker 12 3/4. Noen få korte tg. To med kronest. Her er 120 7B,8B,9B(-),12B,13B, En 22 er *. 56 st 27 B-29B, pluss 3 merker fra serien. 24 st og 31* har nr. med kulepenn bak ca st 80 Pent merke, men svak brett st 102 Bra merke st 112,113 To pene merker st 140 OK merke på klipp * * st GRØNLAND 64 Thule: serier st og ** ** 6-7,27,37-38Lot 5 ulike isbjørn i bra kvalitet! ** 8-16 Komplett serie Amerikautg. Postfrisk ** Komplett på plansje. Prima kvalitet! Inspiser! FÆRØYENE 68 Samling i Leuchtturm alb Noe postfriske merker ** Helark pålydende 600, ** Helark pålydende 600, ** , Helark pålydende 600, ** Helark pålydende 770, DANSK-VESTINDIA 73 B 4 Bx Halvert 4 cent på brev til St.Crox st St. Thomas 25/ dårlig hjørnetagg BRITISKE KOLONIER 74 Australia: Samling i Scott-album med merker ca **/*. 500 Ikke G.V og kenguru merker, men meget velfylt fra ca 1936 (- få høyverdier). Noe * i starten, siden mest **. Pen samling. 75 Bermuda: Merker i innstikksbok og ca 25 brev/fdc i mappe. Fra 300 starten til ca 1975, med mange OK merker. 6 høyverdier G.VI, toppverdiene E II1953. Brevene ca Uvanlig lot. 4

5 76 CANADA: Davo-album til ca Tynt besatt på de tidligste, men 400 veldig bra fra tidlig 1900-tall. Komplett ca , tynnere på de nyeste. Det meste st, men noe ** nytt. Dessuten ligger løse dubletter i albumet i hundrevis i hele perioden. Svært mye merker 77 Diverse. Innstikksbok med noen få høyverdier (over 1 sh/1 $). 150 Dessuten et par sider eldre småmerker. Best er Gilbert & Ellice. 78 Palestina og Transjordan. Innstikksark med kanskje 150 merker. 150 God miks og uvanlig utbud,men trolig ingen sjeldenheter. 79 Newfoundland: Dublettsamling i innstikksbok. Mengder av merker 700 fra hele perioden, både st/* og mye **. Mange gode merker i antall 80 st Canada $ i pen teknisk stand, men alle med rulle stempler. NOK ca ** Malta: komplett(- litt porto + etpar fra 1976). 175 ENGLAND 82 Safe Dual album Nesten alt st. Mye bra fra Victoria perioden i typisk kvalitet, komplett i perioder. Så AFA inkl a-nr, George V minus toppverdier, komplett G VI og Elisabeth, men uten grafitt/fosfor. Kjempe katalogverdi. 83 Innstikksbok med dubletter , mange dronninghoder Innstikksbok med dubletter Innstikksbok med dubletter Innstikksbok med dubletter 1990 og fremover Innstikksbok med regionalmerker + porto/hefter og andre spes Safe Dual med samling st/** (striper og miniark). 350 Mangler endel bruksmerker, men ellers tett besatt. Noe var. stempelkvalitet 89 Safe Dual med samling st/**/*. Godt besatt med noen bra 400 sammentrykk ( ), men endel huller, særlig bruksmerker. Endel maskinst 90 Safe Dual album porto. Det meste st, men delv. spredt 350 besatt (mange med maskinst) endel portomerker feil satt inn. 91 Safe dual ark for plating av AFA 16. Middels besatt med merker i 250 blandet kvalitet, men mye brukbart, delvis dublisert. Morsom sak. 92 Samling nr.16 etter platenummer. Komplett (- umulige 77), inkl 800 gode 225. Sterkt var. kvalitet, men uvanlig komplett samling. 93 st 1 2 gode marger, en smal, berørt ø.h.hj st 4 OK merke med to gode, to normale marger st meget sjeldne merker, men alle berørt på flere sider st 8,9,8B,10B(x2),11B 6 merker i brukbar kvalitet, men små anm. på 8B og st 13 Pent tagget merke med strek- nummer- st st 18 Pent merke med god tagging og OK st st 21 Pent tagget og pent nr.st, 545, men vannrett brett st 32 Pent tagget, men mye stempel st 34 OK merke med litt grovt st st 35 Strekst +liten bue av rundst. Mini- tynnhet og litt skjev, men ikke ille for utgaven st 45 Pent merke med del av nr-st. og rundst st 76,77,78 3 OK merker. Fin farge på 4 d. 5 d litt vasket st 85 Pent merke med rettv. nr.st 94 og stor del av rettv London-st Dessverre utbedret hjørnebrett (med rift?). 106 st 92,95,97,101 92,95 meget pene. 97 deler av to st, god farge. 101 noe bleket grønn st 115,116 2 pene merker st 117 Pent merke med 2 ovale rek.-st POSTHISTORIE øre brevkort st 4-ring "804" sendt til Bergen M/B Vågsøy øres brevkort til Sverige st. Horten 2/7-45. Sensur st "33" i ring Amerikapost konvolutt til Stangvik st Kristiansund N 8/9-30. Bra! Automatmerke på testpapir fra Newision. St Tromsø 5/ Sjelden Banderole/avishode adressert til Makkaur fyr men returnert til 100 Oslo 26/4-45 og St "Retur postsambandet brutt" Uvanlig! 5

6 114 Brev fra DK med etterkrigssensur Maskinst "P.K Oslo 8/8-45. Litt stygg åpning. Bra st Brev sendt til Sverige med NK 205 med st. Viderebefordring tillatt. Tysk sensur. Pent Brev st Kristiansand S 28/3-42 til Grini hjelpefengsel NK Ca 150 stk 80- tallsmerker på etiketter de fleste st Lyngdal Lokal trykksak omadressert og tilleggsfrankert Flekke i Sønfjord 26/3-46 Bra brev! NK Lot 10 stk pene brev med maskinst "V m/ekeløv" Arendal,Bergen,Horten x2, Kragerø,Larvik,Lillehammer,Namsos, Odda og Oslo. Bra lot! 120 Lot 3 samlekonvolutter for amerikapost. Brukt ca Postkort m/motiv m/s Oslofjord St. Paqebot New York 24/ Provisorie 45/40 øre på ubrukt Svarkupong Rek FDC Wergeland med sensurst "stor stum ring" og "25" i ring 100 Dato feilstilt til 12/7-56. beklagelse fra postmesteren medfølger. Artig! 124 Telegramanvisning st. Hamnvik 12/3-49 og Soløy 9/3-49 NK Bra! B brev Rek st TMS Knut Hamsund/ Grimstad B Brev til USA st. Norsk skibspost Handelsflåten i Båt 100 nr 56 =M/S Tigre. USA sensur st. FRANKRIKE s innstikksbok med dubletter. Mest , blandet **/*/st ingen store verdier Franske kolonier. Full 32 s innstikksbok. Stort sett lavere 350 verdier, men god spredning og mange merker. 129 Franske kolonier: Full 16 s. innstikksbok. Først mange gode serier 750 i ** kvalitet (f.eks Afr.Eq fr 1-16). Også noen utgaver *, og en god del st. Generelt mange gode merker og høy kat. verdi. 130 B Lot 10 brev Pene! 100 ITALIA 131 Flott LT alb. til 1967 med lommer. Mye er feil innsatt, men i noen 950 perioder OK samling (67*,87-90,93-96,131-3 etc). God luftpost/rørpost Svakere fra men så brukbart fra ca 1952 og ut. En god del er * (tildels både * og st dobbelt). Tykt album med god startsamling PORTUGAL 132 Samling i 32 s. innstikksbok, til ca Blandet **/*/st. En 400 god del OK merker i jevnt brukbar kvalitet. SPANIA 133 Samling til 1960 i spansk album. I den eldste delen er mye satt inn feil, (for å fylle huller), 3000 så lite av verdi før Deretter stadig bedre, og fra ca 1925 mangler mest dyre merker og toppverdier. så godt som alt er *, med kraftige førstegangshengsler. Vi har sett AFA 277,278, , ,343,359-62,405-24,494 SVEITS 134 Selvmontert album for utgavene (ikke med Pro Patria bare noe Pro juventute). Spredt men mange ok merker. TYSKLAND brev/kort/følgebrev etc.. Sterkt varierende kvalitet. 200 Stort sett Spredt, men mange ok merker. 136 Avstemningsområder 1. verdenskrig. Ark med merker fra bl.a. Allen- 175 stein, Mariewerder,Oberschlesien, Schlesvig,Memel (beste områder). 137 Danzig. To samlinger på albumark. Endel halvgodt materiale 350 bemerket, bl.a. perioden Her er 201 * og Tj st. 138 Deutshes Reich samling med en god del brev ca Meget var. kvalitet Diverse: Tykk bunke albumark med bl.a Stater (mest Bayern), litt kolonier LT alb med lommer for Bund+Berlin til Bund bra besatt med 650 flere gode merker (afa st,1102-3*,1126,1139) Fra 1956 mye komplett, men endel *. 6

7 Berlin: (pen 40 har rift),42-58 ** men rustflekker,72-3 st,75-79 st,83-6 st, **. Fra 1956 brukbart belagt. 141 Pent album med 29 inflabrev fra november Mange typer ulike 900 brev og høye frankaturer. Et par av brevene i litt stort format, men mange pene. 142 Saar: Albumark med samlingsrester. Beste innslag er 83,97, Det meste fra perioden før krigen ( ). 143 Stort Schaubek alb. (plass til alt fra tyske stater til okk verdenskrig). Noe spredt besatt tyske rike, en del okk som Böhmen og Mähren, Generalgouv, lite ellers (Hamburg og Helgoland er stort sett falske/nyrtykk). Tykt album. 144 st Hamburg AFA 6,10,12,13 og 18 (6 og 18 sign. Richter). Pene merker st Mecklenburg-Schwerin: AFA 1(2x1/4),2,3,5-8. Stort sett OK (-nr.7) ca Usikker på ekthet (særlig nr 6). Uten garanti! 146 st Oldenburg: AFA 2(x2),3. Dessuten , men disse ser meget 100 tvilsomme ut (=falsk). Absolutt uten garanti. 147 st Preussen AFA 1*,2*,3-5,6,8,9-12,15-+19,25,26. Stort sett OK merker. Flere pene stpl st Sachen: AFA 4,5,8-13,14,15,18, ser tvilsom ut. Ellers pene merker jevnt over st Schleswig-Holsten AFA 4,5,7(x3),13,14. De fleste med feil. ca B Serie på brev til Norge. Konv. noe medtatt (klippet nede, brett, hengselspor). Merkene OK. ØSTERRIKE 151 +Ungarn 32 s. sprengfull med merker. Først 4 sider Israel, så 250 mengder av Østerrike, særlig bruksmerker , men også div annet. Også mye Ungarn, fra starten, med flere brukbare serier og merker. Funnmuligheter. 152 Schaubeck-album til 1960 (medtatt). Begynner med noe smal nr 2, ellers ingen store verdier. bud NORGE 53 Album med spesialisert samling (en serie følger med) I med enheter, typer og var 1,2 og med typesett. 51I,IIa, III og IV med typesett (ingen 51IIb,c). 52 med typesetti, IIa,IIb,III, 53 med typesett I,II,III,IV,VII, 54 typesett I,II,III, +55 typesett.også noen brev, jevnt ok kval.meget høy kat verdi. 154 B Portofritt brev st. 4-ring "338" = Brevik-Skien. Togst. På 100 baksiden Brevig 20 VI B Betalt brev håndskrevet?. På baksiden st Trondheim 7/ st 1 Meget pent blekkrysset merke, noe smal marg høyre side st 1 Meget pent merke med renslig ristst. Bra marger st 1 Pent merke med sentralt rettv. nr.st 327 (Vaagen-e). Pos. D gode marger, normal oppe. Sitter på brevklipp. 159 st 1 Nydelig merke med venstre arkrand, annulert med 7 pene blekkstreker. 4,5 mm marg B 1 Bredrandet merke på brev med utydelig nr-st., sidest Skien Arkivbrett gjennom brev og merke. 161 B 1 Ristst (11 streker) par med meget bra marger på klipp sidest. 700 Bergen i blått. Loddrett brett berører akkurat ikke merkene Posisjon B st 2 Nydelig rettv. st. Tjømø En liten brun flekk og n.h. hjørnetagg litt smal st 2 Par med nr.st "43" = Christianssand. Litt rustflekker på ene merket B sk. porto på brev til Mørk La Rochelle. full stempeldok. 700 fra Tvedestrand og frem. ( ) 1stk NK 2 og par og enkeltmerke 8 sk 165 st pene merker B 4 b Brevforside med par av 4b, st. Christianssand Flekker i begge hjørner av brvforsiden. 167 st 6 Pent merke (litt oljeaktig papir) st 7 Pent merke med stor del av omv. st. Bergen. Bra farge st 8 IIa,9 Etpar tynne punkter på nr B 8 Pent lite brev m/blekkrysset merke og håndskrevet "Onsø 26810" 250 på konvolutten. Transittst Fredriksstad 27/ Flott brev! 171 st 9 Klipp st. Christianssand 11/ st 10 Tynt punkt, liten del av st st 11,12,13b,14x,15b Meget pen serie

8 174 st 16 Ib Pent merke st. Bergen på lite korsbånd-klipp st 16 Ib,17c,18a,19Id,20,21(I elii) Pen serie skill posthorn. 6 sk. Litt knapp oppe, ellers pene merker med ok stempler. 176 B 16 Ib+17c Del av brevforside st. Chra. Byp. og Christiania Brun flekk berører såvidt begge merker. 177 B 16 Ib+18b To merker på brev til Sverige st. Christianssand Store skader på konvolutten bak. 178 st 18,43,53,77,100 Lot 16 merker med fargede st B 18 b Brev til Frankrike med par av 3 sk. posthorn ** 19 II Pen postfrisk 4-blokk med marg oppe B 19 Id OK 4 sk. på brev til Danmark, st. Bergen Et par arkivbretter berører ikke merket. 182 st Komplett serie skravert posthorn, inkl. pl.i-ii-iii på 5 og øre. 25 øre noe blek, ellers fin kvalitet, pent tagget. 183 st 23 Pen 3 stripe st Christiania 12/ B 23 Trykksak fra Christiania til Torrisdal st. 7.X.81. På baksiden stansitt Christianssand hullst st 25 Lot stk i poser. De fleste med div. småfeil. Studiemateriell B 25 II 2x10 øre på bankobrev (kr 15,18) fra Fredrikshald til Chr.s. To lakksegl bak st 26 St. med nr st "19" Som er Fredrikshavn i Danmark B 26 Noe skjev 12 ø på brev fra Christianssand til Danmark st Meget pen serie. 1 kr fullst. Kristiansund N. 1,50 lux st samme sted, 2 kr nær lux Kristianssand S. 1 og 2 kr med brede tagger (-44). Albumark med merker, brev, helsak. Bl.a 40I og II, I og II,43a+b, 45I+II.Bl.a brev med 41. God lott. 191 st 35 Annullert med blekkryss. Tydelig variant "Brudd ytre ramme ø.vhj st 36,37I+II 3 bra merker 36 med hullst Risør, 37II med enrings Inservig (R) st Lot på innstikksark med 184 merker. OK lot! B 41 x4 3 øre i par +to enkeltmerker på brev fra Christianssand til Arendal st Lot øremerker m/platefeil/fluelort. Fra NK B 43 Par på brev til Sveits. St. Thrøgstad 2/5-85 og Christiania 4,5,85. Ankomstst. pent st 44 OK merke med stor del av -stiania 9.V st 47 Fullst. Hønefoss 5/ * 54 V Pent merke st 58 A lot 20 rundst merker. Bra kvalitet st 62 Pose med stk. massevare. Blandet kvalitet * x2 Lot 3 10 øre grovtagget. Ett er flisetagget st 63 Lot 10 merker, alle rundst. Normalkvalitet st 66 Lot 42 stk på innstikkskort. Kvaliteten bra til meget bra st 68 Lot 46 merker. OK kvalitet st Tre pene merker med god tagging * (-79) Lot 11 stk fintagget Knudsen **/ * 73 Lot fintagget Knudsen **. Mest par og striper. OK! K 75 Postkort med hjelpestempel AAS 23/ st 77 I+II Ca 400 merker på visirark st 85 I,87I 2 bra merker. 2 kr fullst. Aalesund 27.IX.05, + liten del av st nr st 85 II,87II Rundst 1 kr har en lav tagg. 2 kr har deler av to pakkest. sjeldne merker! * OK serie kroneprovisorier B 85 Liten konvolutt til Tyskland. St.Kristiania R 19/ Litt smuss, Bør sees av kjøper st 86 I Sentrert venstre, ellers meget pent merke på klipp nær fullst Bureau de Mer de Norvege D Kristiansand-Fredrikshavn 23.I xy+92ab+kort Begge typer av de to provisoriene. Dessuten 88 på 100 "Fram" kort st Polhavet. Forskjellig dato i stempelet på merket og sidest. 217 B 88 Singel 30 øre prov. på Rek-brev st Namsos 30/ st pene rundst. merker. 1,50 garantist. Pfenninger st 90 Litt svak tagging oppe. 600 Bud 220 st 93,95 1 kr nær fullst Bodø 11.IV.11, med del av ekstra st. bue kr nær lux st. Christianssand S 8.X.12. Flott merke! 221 st 94 Pent merke med st. Kristi VIII.11. Mini del av ekstra st

9 222 st 95 Lot 18 merker m/pakkest. OK kvalitet B 96 (x10), 137 Pent brev med marginalblokk (Febr-24) + 10 øre Svalbard st 21.V st Lot rullemerker og heftemerker B 100 Avis de Reception st Kristiansand S 20/8-18. Sendt lokalt. Uvanlig! B 100,126x2, øre utenlandsporto på rek brev st. Hell 30.IV, til England. ank.st bak * Lot* øre K 115 Kort fra Industrihallen st TMS: Jubileumsutstillingen Kristiania Norge /6-14. Sendt til England. 229 st Meget pen serie B 130 Brev med 10 stk 2 øre polmerke. St. Valdresbanens p.eksp VI.28. Liten tapeflekk på brevet. 231 B 130,131 Brev med femstripe 2 ø og firestripe 3 ø (2 øre overfrankert), st Røn 23.VIII B 130,163b, øre porto på brev st. Nordstrandshøgda 18.IV.30. vannrett arkivbrett B Polserien på forside av bankobrev (kr400) til Bodø. st. Mosjøen 29.V B 137,163b(x2),164a+b Brev st Risør 21.III ** Lot løve II i fireblokker. Prima ** 142 Lot 27 merker 14 ø løve B 145 Brev st. Hjellestad 5/7-35 og Luftpostruten Bergen-Trondheim-Tromsø ** 146 fireblokk 25 øre ** 152 Postfrisk 10 blokk. Gjennomhullet "S" ** 163 b-170 Lot portoprovisorier ** H 164 b(x3) 3-stripe på helsak 3øre/6øre i alt 15 ø porto, st.(maskin) Oslo 18.XII ** 168 b 18 blokk m/hjørnemarginal Mars Pen blokk! st Serie med pene stempler Nordkapp (Le Cap No)rd ** blokk B Serie som korrekt rek. porto til utlandet, st Oslo Elisenberg VIII.30. Sendt til Tyskland. 246 K øre som korrekt postkortporto til utlandet, st. Nordkapp Le Cap Nord , sendt til England. 247 st Serie fra nedre høyre hjørne av arket pent st. Kristiansand st 213 Lot i poser ca 200? Ser pent st ut ** serier i arkdel B 225 Par 10 øre Maud på brev m/tms "Bruk Dronning Maud merker". Pent! ** blokk ** 245 Par rullemerke med papirskjøt ** 259 Legion ** 259 Prima merke ** 260 Par fra n.v. hjørne ** 260 Pen fireblokk ** Lot ark/arkdeler av øre V merker B Komplett V-merkesett (1 av hver verdi, inkl 10 ø. hvit V) 400 på uadressert brev st. Nesbyen Ikke kontrollert for VM. Uvanlig! 259 st 292 Pent par 5-kr V St. Kristiansand S 15/ st stripe på klipp st. Kristiansand S og TMS Mot lysere 50 tider. Ett merke med liten fargeavskrapning. 261 ** stk i rull ** blokk serie **/ * Pen serie der et par merker har minimale punktskader i gummien ** Serie Krone Haakon ** Prima serie ** 359 x8,363x15,365x12,366x14,367x14,368x35,x369x15 Lot post.jub ** 394 m. m. Liten lot Haakon merker ** serier NORWEX med variant 1,2,4. Alle med marg. NK ** Fireblokkserie Norwex ** 431 /438 4 blokker ** serier Märtha i blokk ** Lot Olav merker i blokker. Bra lot! ** Komplett serie Olav øre/kr. Prima!

10 274 ** i 15 blokker ** Prima 10 blokker ** 472 Fireblokk 5 kr Olav ** serier Flyktning st 941 I 44 blokk st. Meget uvanlig enhet! B 941 II Lot 4 følgebrev med den sjeldne plate II av 50 kr Oav. NK K Polkort sendt til Drammen st. Polhavet Liten lot med trykningsdatoer. 3 blokker + 3 bruksbrev. Fin lot ** blokker NORDIA st Prestisjehefte MUNCH med FDC st. Sjelden! 100 NORGE TJENESTE s. innstikksbok med st. dubletter. Mange bra merker i antall 600 (tj 92x7, 111x6 etc.) og mange pene stempler.også bra porto med bl.a. P17x ** lot tjeneste bl.a 38x50,35x25,36x25. Høy kat verdi FDC blokk 5 øre solkors st 14/ Første dag i flg NK! NORGE PORTO albumark m. komplett portomerker i bra kvalitet. Også kort fra USA satt i porto. Dessuten returmerke 1y og 2y st. 1 med hjørnebrett og 2 med rift.verdi: ca 1900 (+7700) st 6 Noe skjev st 6 X Typisk noe ujevn tagging st 7 Meget pen tagging. To små stempelbuer B 7 To stk på brev fra Arbokoath GB til Kristiansand satt i porto med par NK 7 st Kristiansand 26/6-11. Bra brev! 292 st 17 Fireblokk med øvre marginal og to stempler Oslo NORGE FDC 293 FDC Lot 5 FDC fra Grieg-Landshjelp-Geofysisk FDC Lot 6 FDC hvor alle er st. Kristiansand. Perioden FDC Lot 7 FDC i perioden OK kvalitet FDC Mappe med FDC, fra Hålogaland og Redningsselskap til SAS I alt 42 brev i jevnt bra kval. 297 FDC Pen Turistmerker m/vm sendt til Gjøvig FDC225-8 Maud på litt flekkete konv FDC Nansen II på Rek. brev til Bergen. Brett i konvolutt FDC233-6 Nansen II. Noen flekker på konvolutten FDC259 Legion på "Minneskort" med millitært motiv adr. til Sverige. Uvanlig? FDC260 Rek brev til Lillesand. Brett i konvolutt FDC260 Universitet på uadressert FDC FDC260 Universitetet st Kristiansand S på uadressert konvolutt FDC Uadressert FDC FDC Uadressert brev st. Kristiansand FDC301 Fireblokk FDC st. Bergen FDC301 Pent brev med 2x Quisling st Kristiansand S 1/ FDC Rek FDC st. Oslo FDC Pent rek brev st. Trondheim Ila 1/12-44 til Sverige. Bruksbrev! FDC330 Marginalfireblokk (n.h.j) på uadressert konv. st. Kristiansand. Skanfil 850, FDC Postjubileum på del av forside av rek. FDC st. Postmuseet Oslo FDC370, FDC st.moss,hønefoss, Bergen. Bud 314 FDC Rek FDC st. Oslo FDC Konvolutt maskinst. Kristiansand S 9/ FDC Konvolutt st Oslo-Majorstua til DK FDC377-9,380-2, FDC st Oslo, Farsund, Oslo FDC Rek FDC til Sverige st. Bergen-Årstadvollen FDC386-7,404-6 Polio og Garborg. Begge st Farsund FDC Nordkapp IV st. Nordkapp til Danmark

11 321 FDC Norwex FDC Rek Norwex FDC432,435 Haakon FDC st. Oslo FDC øre Olav FDC Kroneverdier på blank hvit konv. st. Halden SAMLINGER LOTS NORGE innstikksbøker med mengder av julemerker **/st. 350 Dette bør absolutt sees, er ikke taksert eller gjennomgått. 327 Egenkomponert samling mellom 59 og 196, Mangler de 500 dyreste, men mange bra merker i jevnt over pen kvalitet. Også mange brev/kort, tildels med interessante st (mye båt og tog). 328 Eske med ca pakkekort ca Facit album med visirark med mengder av merker NK Facit album med visirark med mengder av merker NK Facit album med visirark med mengder av merker NK Facit album med visirark med mengder av merker NK Facit album med visirark med mengder av merker NK Innstikksalb med mengder av ** tjenestemerker fra NK De mest verdifulle mangler ellers merker i fleng ? merker 335 Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Innstikksbok med mange hundre merker NK Mange pene stempler Lot eldre brev/helsaker. 8 stk, med nr. 4,8,14,17,18(x2) helsak 5 og 10 øre skravert (siste ubrukt). Noe var kvalitet. (17 er brevforside) 353 Norsk folkehjelp 49 forskjellige julemerker Postforbindelsen mellom Kristiansand og Fredrikshavn Mye bra brev og 2500 merker ikke alt topp kvalitet. Utstillingssamling som fortjener ettersyn 355 Rotete uoversiktelig samling på Scott-ark til 1970-tallet. Sterkt 350 varierende kvalitet i starten, men noe brukbart. Bør sees! 356 Røde kors julemerker 261 forskjellige Samling i egenmontert album Mange pene st og endel brev.komplett Samling i egenmontert album Mange pene st og endel brev. Komplett Samling i egenmontert album Mange pene st og endel bev. Komplett Samling i egenmontert album Mange pene st og endel 400 brev. Komplett. Siste år på visirark. 361 Samling i Leucturm alb frem til 1979 noen merker Sanitetsfor. 136 forskjellige julemerker Tjeneste samling i to album. Samlingen har deltatt på utstillinger. 850 St merker og brev. Fortjener et gjennomsyn. 364 st særstempler i stor skoeske ca 1970 og fremover st Posekartotek i 5 fulle kasetter 10 tusener av merker. En liten titt 1000 viser mye bra stempler. Bør absolutt inspiseres. 366 st Posekartotek Tjenestemerker. Full kasett, mange tusen merker

12 367 B Lot 16 brev med FN-stempler Bra lot! B Lot med 50 stk Røde frankeringsmaskinavtrykk.mange lave nr, mest tallet. 369 B Perm med 38 enheter, merker, klipp og kort med KRS motiv. 300 "Blandet drops" 370 B Perm med 7 kort og 12 brev/kort med Jernbanetilknytning. Bl.a 250 Skarnes Station og Fredrikshald Jernbanestation. 371 B Perm med ca 40 ulike objekter "diverse ymse" Pen album B Perm med drøyt 100 enheter i perioden , ingen store ting 700 bra variasjon i st. Eks. Peer Christian Ånensen. 373 B Perm med drøyt 50 brev st Kristiansand. Stor variasjon i tid B Samling prebrev og noen frimerkeløse bl.a. 4 fra 500 Christiansand og ett fra Mandal, totalt 15 brev. Pene! VEST- OG AUST-AGDER BREV MM 375 Brev st Liens stasjon 24/ og kort st. Rise Stasjon 21/ Stempelbok i A4 format fra Fossdal Poståpneri fra perioden 250 Juni 1939-April Uvanlig! 377 st Klipp KPH st. Samkom st 2 klipp KPH st Åpta og Optedal st 5 klipp/merker med KPH st Svenevik, Tjørhom,Seli, D/S Lyngdal. 100 Bra lot! 380 st NK 62 m/3-ring "14"= D/S Lyngør, 100defekt m/4-ring "592"= Tånevig 50 + NK 53 med uleselig st. 381 B 2 brev fra 1821 og 1845 fra Christianssand til Arendal og Mandal B 3 følgebrev DK og 1 brevkort st Bureau de mer Kristiansand- 250 Fredrikshavn. Bra lot! 383 B 3 kort/brev med ulike hjelpest. Søndeled i B 50 øre tjeneste på klipp med Hjelpest. Birketveit 29/ bud 385 B Brev fra Christianssand i 1796 til Laurvig. Kartert. Pent! B Brev til Bordeaux fra Christianssand 8/3-25. Mange kvitteringer 300 og stempler. 387 B Brevomslag til Farsund st. sort Mandal NK B Lot 21 brev Agder. Bl.a. Arendal 1857,Chrs 1850,Feltpostkontor no 100 8, Randøyane 1985, Tregde OK lot! 389 B Lot 3 frimerkeløse brev st Christianssand i B Lot 4 Luftpostbrev til USA/Canada m/kontrollstempler. Ikke vanlige B Lot 4 lurvete filler av noen brev til USA. St Moisund bud 392 B Portofri sag til Mandal st Sort Flekkefjord 9/ Tapeflekker NK i hjørnene, men pent brev. 393 B Portofritt? brev til Telemarken med håndskrevet xansand 19/4 200 (1844). Pent! 394 B Portofritt brev fra Christianssand i 1823 til Arendal. Kartering. 75 Pent brev. 395 B Portofritt brev til Christiansand. Håndskrevet Høivaag 3/ Transittst Lillesand. 396 B Postkort fra Mosambik. Transittst. Bureau de mer D Kristiansand- 300 Fredrikshavn 5/ Bra obj! 397 B Skoleberetning st. Bjelland 15/3-97. b K Kort datert 30/ adressert til Kristiansand m/utydelig nr st bud?? ="419" Brevik-Skien 399 K Lot 4 kort s/hvitt kort med motiver fra Grimstad. Ubrukte K Postkort adr. til Mandal og st. BDM Kristiansand-Fredrikshavn D 50 29/ Mandal 30/ K Postkort Staubø st Sundebru 9/ H 25 øre søknadskort st KPH Lauslandsmoen og Finsland 13/ H 15 øre søknadskort st KPH Oggevatn i B 4 Brev til Grimstad st. Christianssand i B 4 Lite brev st Christianssand 19/

13 406 B 8 Flott lite brev til Trondheim st. Christianssand 10/ ! B 14 Brev til Lillesand Håndskrevet Bygland 18/5-68. Bak transitt 750 Evje og Christianssand. Bra brev! 408 B 14 Brevomslag med blekkrysset merke og håndskrevet Søgne 4/11 litt 100 flekkete. 409 st NK 27 gj.snitt.tg fullst Hullst Risør og NK 54 fullst Mykland st øre med del av st. fra D/S Trafik K 99 S/hvitt småformat Kranen pr Risør. Postgått K 99 Sort hvitt kort m/motiv Helle, Øiestad pr. Arendal.. bud St.Krs 29/ B 103 Par Bv/Bh + Dvn. bruksbrev med par og enkeltmerke fra hefte. St. 300 Øvrebø 21/4-27. Litt kantklipp, men bra brev! 414 B 108 Følgebrev til Farsund med del av Gummi/vogge-pakkepoststempel 200 Kristianssand 4/ B Portokart st Aamlibanen 5/ Meget bra objekt!! B 118 To klipp med 4-RINGS "422" = D/S TRAFIK. BUD 417 B 154 Bankobrev st Engesland 21/2-38. Pent! B 187 Brev fra lensmannen i Høvåg med gjennomhullet "S" st Høvaag bud 3/ B Tj25 Klipp + merke 4-rings "165" = D/S Topdal. BUD 420 B 202 Konvolutt til Oslo 18/3-40 med dekorativ reklame bakside K Postkort til Kristiansand med KPH "Nodeland" (5pkt) og 200 Kristiansand 22/ st 242 Fullst. hjelpest. Kristiansand S 18/ K 245 Postkort til Bjelland KPH st Hægelandskrossen. 2 noe svake 50 avtrykk. 424 B Sensurert Luftpostbrev til USA st. Kristiansand 8/ Zuruck/Postverkher Eingestellt. 425 B øres BK blekkrysset og sendt "underveis" Holum. Bud 426 B 327 Pent lokalbrev st Mandal 1/12-44 (utgivelsesdag) H 347 H-7 kort st. KPH Oggevatn B 354 Brev til Kristiansand st TMS "Speiderbyen" Mandal 3/7-48. Pent! 250 3/ st merker med Hjelpest Feda 23/ Pene! B Pent Bankobrev Fidjeland 6/3-53. På baksiden to lakksegl 200 Fidjeland. Bra brev! 431 B 450 "Brettet" konvolutt til USA st KPH M/B Øya K 454 Postkort St Dalene 21/ Vanskelig st! st 461 Klipp KPH st. Hortemo sidest Kristiansand S 21/ Pent! B 664 Brev med hjelpestempel Møllevann 19/12-70 Sjelden! B 702 Brev st. KPH Sporkeland og Flekkefjord 27/ B 933 Brev med hjelpest. Iveland LP 26/ SAMLINGER LOTS VERDEN 437 Egypt: Liten 12 s. innstikksbok med noe eldre matriale (ca ), bra Michel *. Også noen kort/helsaker. 438 Albumblad med Nigeria fra frigjøringen til Stort sett * og 250 Swaziland fra frigjøring til 1982, mest *. 439 Canada: Samling på egenmonterte ark. Begynner med /2 c 1859, så flere gode store dronninghoder, mye små, 1897 kpl til 50 c, 1897/ kpl, 1903 til20 c,1908 kpl(20c * punkttynn). Videre jevnt bra (- etpar $ verdier). Fin samling i kval langt over vanlig, og meget høy kat verdi. 440 Guinea - Bissau Lot miniark. Mange flotte motiver Latinamerika: 16 s.innstikksbok full av merker fra: Nicaragua, 150 Uruguay, Guatemala, Peru, Filippinene, Paraguay, Honduras. Ingen sjeldenheter observert, men mange merker og god spredning. 442 Liberia: Tykk bunke albumark fra mange samlinger. bud 443 Lot 22 objekter brev/kort med motiv ski-bob. Utgitt 1998? 90 13

14 444 Lot brev i eske. "Hummer og kanari". Må sees! bud 445 Mongolia: 16 s. fulle av frim på innstikksark. bud 446 Tonga Lot 4 brev Tincan mail artig lot! Tsjekkoslovakia: Lot ca 70 miniark/småark ** GÅR UT! 449 ** Innstikksbok med mange merker EGYPT ca Postfriske ** Syd Korea UPU miniark ** Michel Block B Lot 68 brev/kort i rufsete kvalitet alle adressert til Mandal/ bud Christianssand ca Fra: GB,USA,DK,D,Østerike++ Bl.a NK 14 st Hmerfest C H Romania: Lot 24 helsaker med polare motiver. Utgitt 1998? 50 DIVERSE NORGE 453 "Haandbok for utvandrere" Ca Artig! Bud 454 Dreyers Illustrerte album for enringsst. Noe slitt omslag Komplett sett med de 3 Håndbøkene 1963/66. Alle med nytrykk Lot 15 forskjellige utenlandske svarkuponger Variert lot. 457 Lot 20 stk Minneblokker/souvenirark. Noe dubletter Norvegiana: Lot 6 brev "norske navn" i USA. Oslo,Bergen,Norge Norway. 459 Norvegiana: to brev fra Maldivene til Norge og Slovakia med motiv 100 OL-merket fra Ol-plakaten. Uvanlige! 460 Nytrykkene til Håndboken fra Prøvetrykk fra Norges bank. 4-blokk utagget i rød farge og 300 par i blå farge tagget. Uvanlig! 462 B Album med over 80 objekter med skipstilknytning. Stempel fra 400 båter og båtruter. Norge og utland. Morsom lot. 463 B R 1y Returmerke på 3sk. konvolutt st. Christiania Pent 400 sentrert merke,som sitter så langt ut at taggene i høyre side er noe slitt. 464 PÅ Postens årsett PÅ Postens årsett HEFTER NORGE 466 FH AH 14D 3 stk automathefter FH FH 17II nna FH 1226 FH 86ax + 86By. Begge med kontrollnr POSTKORT Norske postkort stedskort. Mest ubrukte nyere kort K Sørlandet: Lot 6 kort med ulike gatemotiver Christianssand. Fin lot! K Sørlandet: Lot i album med 48 kort med motiver fra Havnen, 900 Panoramakort, Fiskemottaket K Eske med snaue 500 fargekort i storformat. Ser ut som bare 250 turistmotiver. Mange hotell fjellstuekort. 473 K Julekort/brettekort Wilse. Motiv skiløpere. bud 474 K Kasett med nyere norske stedskort K Lot 16 kort med båter som motiv. Småformat. Fin lot! K Lot 3 s/h kort småformat med motiver med masse folk. Kongebesøk , Biskop begravelse 1908 og 17 de juni K Lot med 140 ulike kort med båtmotiv/passasjer/cruise + ferger. 750 Bra lot! 478 K Motiv Dalen i Sogndal. Stemplet 4-rings "85" =Hauge K Motiv Tosaasen Sportshotel og Jernbanestation. Brukt Bud Litt smuss. 480 K Sørlandet: Hilsen fra Christianssand S Brukt Utgiver 200 Conradis Boghandel og Simonsen. Flott panoramabilde. 14

15 481 K Sørlandet: Hilsen fra Christianssand S Brukt Utgiver 200 V.Simonsen. Flott 4-bilders kort. 482 K Sørlandet: Hilsen fra Christianssand S Brukt. Utgiver C.R. Berge. 200 Flott 4-bilders kort. 483 K Sørlandet: Hilsen fra Christianssand S Utgiver N.E.Borch. Ubrukt K Sørlandet: Hilsen fra Norge motiv Kristianssands havn. Utgiver 200 Brevkortautomaten. Brukt K Sørlandet: Lot 2 kort med motiv fra Torvet KRS. Masse folk K Sørlandet: Lot 2 kort med motiv Lahelle og broen. Farge og s/h. 100 Flotte kort! 487 K Sørlandet: Lot 3 fargekort med gatemotiv- småformat. Brukt K Sørlandet: Lot 3 fine kort m/motiv Grim i farger K Sørlandet: Lot 4 kort med motiv Eg Asyl. Farge s/h. småformat 100 brukt/ubrukt. 490 K Sørlandet: Lot 4 kort med motiv Kristiansand Jernbanestasjon. 100 Småformat- brukt/ubrukt. Farge/sorthvitt. 491 K Sørlandet: Lot 4 kort med ulike sykehus i Kristiansand K Sørlandet: Lot 4 postkort småformat med motiv Ernst Hotel. Alle 100 brukt. 493 K Sørlandet: Lot 5 kort med motiv fra Grim brukt/ubrukt -sorthvitt/ 175 farge. Bra lot. 494 K Sørlandet: Lot 5 kort med motiv Renneville brukt/ubrukt K Sørlandet: Lot 5 postkort med motiv Børsparken og Børsen. Brukt/ 200 ubrukt- sorthvitt. Bra lot! 496 K Sørlandet: Lot 5 s/hvitt småformat med motiv fra Lundsiden K Sørlandet: Lot 6 kort med gatemotiver KRS. Brukt/ubrukt. Sort/h K Sørlandet: Lot 6 kort med motiv fra Christiansand havn. Småformat 200 sort/hvitt - brukt/ubrukt. Bra lot! 499 K Sørlandet: Lot 6 kort småformat brukt/ubrukt med motiver fra 150 Lundsiden. 500 K Sørlandet: Lot 7 kort med motiv fra Markensgade. Fin lot! K Sørlandet: Lot i album med 44 kort med motiver fra Kristiansand. 800 Småformat- farge og sort/h. Brukt og ubrukt. 502 K Sørlandet: Lot i album med 52 kort med motiver fra Vesterveien, 1000 Torvet, Festningen, Wergelandsparken K Sørlandet: Lot i album med 58 kort med motiver fra Odderøya, 900 Ravnedalen, skoler + litt sentrum. 504 K Sørlandet: Lot i album med 72 kort storformat. Sort/h med ulike 400 Kristiansand motiver. Bl.a 3 stk fra vinteren 1954 og kort med motiv "Jylland" 505 K Sørlandet: Lot i album med 80 kort farge storformat. Motiver av 300 sentrum, Vågsbygd K Sørlandet: Lot i album med 80 kort farge storformat. Motiver av 300 Varoddbrua, Caledonien, båthavnen K Sørlandet: Lot i album med 80 kort farge storformat. Motiver i 400 hovedsak havnen og de ulike passasjerfergene. Bra lot! 508 K Sørlandet:Lot 4 kort med motiv fra Gimlemoen. Småformat/sorthvitt B 16 kasser med bruksbrev fra senere år, mest Agder. Sikkert brev. MÅ HENTES! 15

16 Returadresse: KFK Auksjon, Postboks 301, 4663 Kristiansand S Obj.nr Bud. Obj.nr Bud. Obj.nr Bud. Skriftlige bud kan sendes på fax eller epost

Tirsdag . april 2016 kl 19.00 Vårauksjon 2016 K v ris tia n 4 jør ate ning: Medlems- møtet 22. mar l. 1 9.0 i l Auksjo s t gen l u b

Tirsdag . april 2016 kl 19.00 Vårauksjon 2016 K v ris tia n 4 jør ate ning: Medlems- møtet 22. mar l. 1 9.0 i l Auksjo s t gen l u b Tirs 5. apridag l kl 19.02016 0 Vårauksj Visning: PMedlem møtet s22. m fra kl. 1 ars 9.00 PAuksjon dagen s5. a ril fra kl. p 18.00 on 2016 Kvarta Kristia n 4.des (H l 6 jørnet ved Elv gate 95 egaten )

Detaljer

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb

HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb HØSTAUKSJON 19. OKTOBER 2015 Moss Filatelistklubb Kat.verdi Utrop Res. Obj.1 Brevlot stor lot i metallkasse kr 100 1 Obj. 2 Norge Posearkiv i eske kr 20 Obj.3 Sverige Postfriske hefter Facit: kr 1 500

Detaljer

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS

NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS NORSKE SAMLINGER OG LOTS UBRUKTE HELARK, SAMLINGER OG LOTS 2436 ** Norske ark og arkdeler fra ca 1969 til 1973. Bl.a. 50 stk 1,50 kr Olav 1969. (50.800,-). I tillegg 6.000 merker fra ca 1974 til 1980 med

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Høstauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Høstauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad, torsdag 20. november 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til høstauksjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse: Postnummer

Detaljer

Nr. Status BESKRIVELSE Verdi Utrop Tilsl. følgebrev helpostkort stempelmerker, sportel-, jernbanemerker

Nr. Status BESKRIVELSE Verdi Utrop Tilsl. følgebrev helpostkort stempelmerker, sportel-, jernbanemerker Oslo Filatelistklubbs auksjon nr.6/15 mandag 5. okt. 2015 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken. Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 99 36 75 60, eller e-post ofk@oslofilatelistklubb.no

Detaljer

Tirsdag 7 pril 2016 kl 19.00 Vårauksjon 2015 K v ris tia n 4 jør ate ning: Medlems- møtet 24. mar fra l 1 9.3 i l b b 7. april fra kl. 18.

Tirsdag 7 pril 2016 kl 19.00 Vårauksjon 2015 K v ris tia n 4 jør ate ning: Medlems- møtet 24. mar fra l 1 9.3 i l b b 7. april fra kl. 18. Tirsdag 7. april 20 kl 19.0 16 0 Vårauksj Visning: PMedlem møtet s24. m fra kl 19ars.30 PAuksjon dagen s7. a ril fra kl. p 18.00 on 2015 Kvarta Kristia n 4.des (H l 6 jørnet ved Elv gate 95 egaten ) Krist

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

KLUBBAUKSJON tirsdag 8. april 2008 kl. 19.00

KLUBBAUKSJON tirsdag 8. april 2008 kl. 19.00 KLUBBAUKSJON tirsdag 8. april 2008 kl. 19.00 TØNSBERG FILATELISTKLUB Sem samfunnshus Objektene er lagt ut fra kl. 17.30 223 AUKSJONSREGLEMENT 1. Auksjonen er en klubbauksjon i Tønsberg Filatelistklub.

Detaljer

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014

Hålogaland Filatelistklubbs. Vårauksjon 2014 Hålogaland Filatelistklubbs Vårauksjon 2014 I kjelleren på Prix, Seljestad Harstad, torsdag 24. april 2014 Kl. 20:00 Visning fra kl. 19:30 Vel møtt til vårausjonen! Forhåndsbud Budgivers navn: Adresse:

Detaljer

Forord til vårauksjonen

Forord til vårauksjonen Vårauksjon 2014 I Frivillighetssentralens lokaler (Avishuset), Sortland Fredag 25.april 2014 Vi legger frem objektene kl. 18:00 Auksjonen starter kl. 18:30 Vel møtt til vårauksjonen! Auksjonsbetingelser

Detaljer

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro)

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro) Vårens storauksjon Ettersalg Liste over usolgte objekter som frem til og med søndag 27. april kan kjøpes til utrop + 10% Bud sendes på Epost til Terje Karterud Tegnforklaring: o - stemplet

Detaljer

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl.

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl. Oslo Filatelistklubbs auksjon nr.1/15 mandag 16. februar 2015 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken. Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 99 36 75 60, eller e-post

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 8 November 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 8 November 2011 Månedens postkort Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84. Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland,

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 7 2009. Oktober 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 7 2009 Oktober 2009 Månedens kort viser landets eldste bryggeri, med duse høstfarger i bakgrunnen. Man kan bli tørst av mindre! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 19.november kl 19.30. Objektene blir lagt frem for

Detaljer

Skien Filatelistklubb og Porsgrunn Frimerkeklubb avholder FELLESAUKSJON

Skien Filatelistklubb og Porsgrunn Frimerkeklubb avholder FELLESAUKSJON Skien Filatelistklubb og Porsgrunn Frimerkeklubb avholder FELLESAUKSJON på Urædds klubbhus i Porsgrunn tirsdag 20 oktober 2015 KLOKKEN 18.30 VISNING FRA KLOKKEN 16.00 INTET SALÆR PÅ TILSLAGET! Det bør

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 9 Desember 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 9 Desember 2015 Månedens postkort Ikke et Buskerud-kort denne gang, i stedet et fint kort fra hovedstaden som illustrerer tiden vi er inne i. Med dette ønskes alle klubbens medlemmer

Detaljer

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl.

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl. Oslo Filatelistklubbs auksjon nr.2/15 mandag 16. mars 2015 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken. Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 99 36 75 60, eller e-post ofk@oslofilatelistklubb.no

Detaljer

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort

Budstikka. 53. årgang Nr. 8 November 2010. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 8 November 2010 Månedens postkort Det skal selges mange fine postkort på DFK s storauksjon 7. november. Månedens postkort er et av flere uvanlige kort med motiver fra Hokksund.

Detaljer

Nr Kat. nr Beskrivelse Verdi Utrop

Nr Kat. nr Beskrivelse Verdi Utrop Nr Kat. nr Beskrivelse Verdi Utrop FRA EN GENERALSAMLER 1 Tsjekkoslovaki Tsjekkoslovakia innstikksbok Gi bud 2 Danmark AFA innstikksbok nr 1000-1280 dubletter Gi bud 3 Sverige Innstikksbok med dubletter

Detaljer

AUKSJON BRYNE FRIMERKEKLUBB INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

AUKSJON BRYNE FRIMERKEKLUBB INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 8.oktober kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Budstikka. Månedens postkort

Budstikka. Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 2 Februar Januar 2010 Månedens postkort et Dette ca. 50 år gamle postkortet har motiv fra den øverste delen av Krokstadelva. På bildet ser vi Langerand og Spikerveien opp mot Stalltråkka.

Detaljer

AUKSJON BRYNE FRIMERKEKLUBB

AUKSJON BRYNE FRIMERKEKLUBB LOT KAT.NR Auksjon 26.mars kl 1930 "VERDI" Utrop F 1 1 4 skilling med flott nummerstempel "160", normale marger 1450 500 F 2 3 3 skilling Oscar, pent stpl. Molde 11-12-1859, del av to stpl. 500 150 3 4

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 8 2009. November 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 8 2009. November 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 8 2009 November 2009 Bergensbanen ble åpnet for midlertidig drift i juni 1908. Men høsten 1909 ble også strekningen Roa-Gulsvik ferdig. Åpningstoget gikk fra Østbanestasjonen om

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 9 Desember 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 9 Desember 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 9 Desember 2011 Månedens postkort Med dette julekortet fra Ingeniør Gran, Drammen, sendt julen 1944, ønskes DFK s medlemmer en god jul og et godt nytt år! I hele 2011 har det blitt

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr. 3 2009. Mars 2009

Budstikka. 52. årgang. Nr. 3 2009. Mars 2009 Budstikka 52. årgang Nr. 3 2009 Mars 2009 Det er vinterferietid og mange har tatt turen til fjells. Månedens postkort er fra Ustaosbreen en gang på 1960-tallet. Det er mange elegante skiantrekk å se! Drammen

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT Fredag 27. november 2015. kl 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Nordcap-kort fra S/S Kong Harald. Sendt til USA i 1904. Frimerket mangler. K-2 500,- 1002 o Nordcap-kort fra S/S Ragnvald Jarl. Sendt til

Detaljer

AUKSJON BRYNE FRIMERKEKLUBB LOT KAT.NR Auksjon 27.mars "VERDI" Utrop Norge o/ ** /* + håndannulering NK 4 på brev F 1 1 Et flott merke med

AUKSJON BRYNE FRIMERKEKLUBB LOT KAT.NR Auksjon 27.mars VERDI Utrop Norge o/ ** /* + håndannulering NK 4 på brev F 1 1 Et flott merke med LOT KAT.NR Auksjon 27.mars "VERDI" Utrop Norge o/ ** /* + håndannulering NK 4 på brev F 1 1 Et flott merke med stedsstempel, "Molde" 1500 500 F 2 4 4 skilling Oscar med 3-rings stpl. "72" Flekkefjord 140

Detaljer

OBJEKT NR Fredag 1. mai 2015, kl. 17.30 POSTKORT

OBJEKT NR Fredag 1. mai 2015, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 1. mai 2015, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Spitsbergen. Påsatt Spitsbergen-oblat (nr 12) og stemplet "Advent-Bay 1899". K-2 300,- 1002 o Hilsen fra Spitsbergen. Påsatt et Spitsbergen-merke

Detaljer

ARENDAL FILATELISTKLUBB

ARENDAL FILATELISTKLUBB ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2014 LØRDAG 5. APRIL 2014. LÅVEN PÅ KRØGENESTUNET Krøgenesveien 2, Arendal AUKSJONEN STARTER 13.00 VISNING FRA 12.00 Dersom du ønsker nærmere opplysninger om objektene

Detaljer

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT

Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT Fredag 23. april 2010, kl 18.00 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 "Hilsen fra Bergen Norge". K-1. 200,- 1002 "Hilsen fra Christiania". Sendt til Arendal i 1908. K-1. 200,- 1003 "Hilsen fra Christiania", stemplet

Detaljer

OBJ NK BESKR ETTERSALG 1 1 Pent merke st Trondheim 11-2-1855 3 brede marger 1000 3 1 NK 1 og 12 andre skillingsmerker i en lot, de fleste med mindre

OBJ NK BESKR ETTERSALG 1 1 Pent merke st Trondheim 11-2-1855 3 brede marger 1000 3 1 NK 1 og 12 andre skillingsmerker i en lot, de fleste med mindre OBJ NK BESKR ETTERSALG 1 1 Pent merke st Trondheim 11-2-1855 3 brede marger 1000 3 1 NK 1 og 12 andre skillingsmerker i en lot, de fleste med mindre defekter 500 5 1 fullst. III-236 (Reendalen 7 pkt) 2

Detaljer

Kat. nr. Beskrivelse Katalogverdi

Kat. nr. Beskrivelse Katalogverdi BERGENS FILATELIST-KLUB Postboks 846 Sentrum 5807 Bergen BFKs høstauksjon 2014 arrangeres tirsdag 25.11.2014 kl. 2000 i klubblokalet, Nye Sandviksveien 65 Visning: OBS, det blir visning to uker før auksjonen!

Detaljer

Budstikka 53. årgang Nr. 9 Desember 2010 Månedens postkort

Budstikka 53. årgang Nr. 9 Desember 2010 Månedens postkort Budstikka 53. årgang Nr. 9 Desember 2010 Månedens postkort DFK s medlemmer ønskes en god jul og et godt nytt år! Neste møte Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 840 mandag 13. desember 2010

Detaljer

Peer-Christian Ånensens samlinger

Peer-Christian Ånensens samlinger INTERNASJONAL AUKSJON 87 Peer-Christian Ånensens samlinger Lørdag 2. mai 2015 Scandic Solli Hotel Parkveien 68 OSLO Peer-Christian Ånensen, en av de største kapasiteten innen Norsk Filateli gjennom tidene,

Detaljer

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 2. mai 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1001 1002 1001 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1898. K-2 100,- 1002 o Hilsen fra Christiania. Brukt i 1903. K-2 100,- -- ex 1003 -- 1003 o Hilsen fra "Kristiania".

Detaljer

HØSTAUKSJON NESODDEN FRIMERKEKLUBB 13/ på Nesodden videregående skole mandag 13.november 2017 kl. 19:30 INGEN PROVISJON

HØSTAUKSJON NESODDEN FRIMERKEKLUBB 13/ på Nesodden videregående skole mandag 13.november 2017 kl. 19:30 INGEN PROVISJON HØSTAUKSJON NESODDEN FRIMERKEKLUBB 13/11-2017 på Nesodden videregående skole mandag 13.november 2017 kl. 19:30 Visning fra 18:00 INGEN PROVISJON Objektbeskrivelser + forhåndsbud: Finn - tlf. 970 95 077

Detaljer

AUKSJON NESODDEN FRIMERKEKLUBB 28/4-2014

AUKSJON NESODDEN FRIMERKEKLUBB 28/4-2014 1 AUKSJON NESODDEN FRIMERKEKLUBB 28/4-2014 Sted: Nesodden videregående skole mandag 28. april 2014 kl. 20:00 Visning fra 18:00 10% provisjon. Forhåndsbud: Kåre Norum tlf. 93 20 04 80 kaare.norum15@gmail.com

Detaljer

Budstikka. 58. årgang Nr. 8 November 2015. Månedens postkort

Budstikka. 58. årgang Nr. 8 November 2015. Månedens postkort Budstikka 58. årgang Nr. 8 November 2015 Månedens postkort Månedens postkort har motiv fra Hakavik kraftstasjon ved Eikerens vestre side, i Øvre Eiker, like ved grensen til Vestfold. Hakavik kraftverk

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 22. april 2016, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 1003 1001 o Hilsen fra Aasgaardstrand. Sendt til Sverige i 1902. K-1 100,- 1002 o Hilsen fra Arendal. Brukt i 1898. K-2 200,- 1003 o Hilsen fra Balholmen.

Detaljer

ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015

ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015 ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015 TORSDAG 5. MARS 2015. KANTINA PÅ PLANKEMYRA Strømsbunesveien 1, Arendal AUKSJONEN STARTER 19.00 VISNING FRA 18.00 Dersom du ønsker nærmere opplysninger om objektene

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 7 Oktober 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 7 Oktober 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 7 Oktober 2011 Månedens postkort Månedens postkort har motiv fra Bødalen i Røyken. Det lokale landhandleriet er sentralt i bildet. Dette var nok før det var postal virksomhet i

Detaljer

Budstikka. 55. årgang Nr. 2 Februar 2012. Månedens postkort

Budstikka. 55. årgang Nr. 2 Februar 2012. Månedens postkort Budstikka 55. årgang Nr. 2 Februar 2012 Månedens postkort Månedens postkort har teksten Vinternatt Mjøndalen 1929. I forgrunnen har vi det som etter hvert ble Wildenveys plass, der Ørnulf Basts statue

Detaljer

SJELDEN KOMBINATION...850

SJELDEN KOMBINATION...850 1673 BERGEN-FITJAR (2) SOGN B, BERGEN-HAUGESUND- YTRE LED A, tilsammen 10 enkeltmerker og klipp med ulike skipsstempler...........................................200 1674 HARDANGER-SUNNHORDLAND, BERGEN-STAVENGER

Detaljer

Budstikka. 60. årgang Nr. 8 November Månedens postkort

Budstikka. 60. årgang Nr. 8 November Månedens postkort Budstikka 60. årgang Nr. 8 November 2017 Månedens postkort Månedens postkort viser den gamle bygningen til Buskerud Folkehøyskole på Darbu. Postkortet selges på klubbens storauksjon 26. november. Neste

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, kl POSTKORT

Fredag 3. desember 2010, kl POSTKORT Fredag 3. desember 2010, kl. 18.00 POSTKORT 1001 1002 1003 1001 Hilsen fra Arendal. Brukt i 1900. K-2 200,- 1002 Hilsen fra Bergen, Fløistuen. Satt i porto med P 3 i 1897. K-1 100,- 1003 Hilsen fra Bergen.

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 8 oktober.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 8 oktober. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

1008 o Aug. Johannessen. To nisser som aker. K 3 200,

1008 o Aug. Johannessen. To nisser som aker. K 3 200, Fredag 25. november 2016, kl. 17.30 POSTKORT 1001-1002 - 1001 o Hilsen fra Sanatoriet "Signalen", Næsodden pr. Christania. Brukt i 1906. K 3 100, 1002 o Hilsen fra Christiania. To ulike kort. K 2/3 200,

Detaljer

Bli med som innleverer du også!

Bli med som innleverer du også! Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter torsdag 1 desember.

Internett. Visning! Visningen starter torsdag 1 desember. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

auksjonsliste kfk vår s_Layout :12 Side 1 l 9 l 6

auksjonsliste kfk vår s_Layout :12 Side 1 l 9 l 6 auksjonsliste kfk vår 2017 12s_Layout 1 12.03.2017 23:12 Side 1 Tirs 4. apridag l kl 19.02017 0 Vårauksj Visning: PMedlem møtet s21. m fra kl. 1 ars 9.00 PAuksjon dagen s4. a ril fra kl. p 18.00 on 2017

Detaljer

200 200 skillingsmrk) 22 o Restsamling Norge ( NK 4-250, 7 skill merker ) Blandet kvalitet, men noen små

200 200 skillingsmrk) 22 o Restsamling Norge ( NK 4-250, 7 skill merker ) Blandet kvalitet, men noen små Oslo Filatelistklubbs auksjon nr. 7/15 mandag 30. nov. 2015 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken. Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 99 36 75 60, eller e-post

Detaljer

ETTERSALGSLISTE AUKSJON 87 26. januar 2015

ETTERSALGSLISTE AUKSJON 87 26. januar 2015 1 III 306 fine marger 1350 600. 3 Sidest. Bergen, gode marger 1500 450. 5 III 172 OK marger 1350 450. 9 en bred, s smale marger 1300 225. 11 III 48 (Drammen) fullst. 1000 750. 12 Drammen 29 10 1860 prakt

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Innmat_184:auk125.qxd 26.03.2013 11:33 Side 3 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe.

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

BFKs storauksjon 2015 arrangeres tirsdag 24.11.2015 kl. 2000 i klubblokalet, Nye Sandviksveien 65

BFKs storauksjon 2015 arrangeres tirsdag 24.11.2015 kl. 2000 i klubblokalet, Nye Sandviksveien 65 BERGENS FILATELIST-KLUB Postboks 846 Sentrum 5807 Bergen BFKs storauksjon 15 arrangeres tirsdag 24.11.15 kl. 00 i klubblokalet, Nye Sandviksveien 65 Visninger Tirsdag 17.11.15 i klubbhuset i Nye Sandviksvei

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 27 februar.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 27 februar. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

VÅRAUKSJON NESODDEN FRIMERKEKLUBB 24/ på Nesodden videregående skole mandag 24. april 2017 kl. 19:30 INGEN PROVISJON

VÅRAUKSJON NESODDEN FRIMERKEKLUBB 24/ på Nesodden videregående skole mandag 24. april 2017 kl. 19:30 INGEN PROVISJON VÅRAUKSJON NESODDEN FRIMERKEKLUBB 24/4-2017 på Nesodden videregående skole mandag 24. april 2017 kl. 19:30 Visning fra 18:00 INGEN PROVISJON Objektbeskrivelser + forhåndsbud: Finn - tlf. 970 95 077 fleiang@online.no

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 16 april.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 16 april. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER --- 85 --- budfrist onsdag 11. mai kl. 17.00

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER --- 85 --- budfrist onsdag 11. mai kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 156 2016 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 11. mai kl. 17.00 4 5 17 25 37 38 --- 85 --- 89 90 91 120 167 184 199 342 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41 01 30

Detaljer

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Portofritt brev 1 Rekommandert portofri Sag til Stange stp REENDALEN 23/3-1880, STANGE 27/3-1880. Bak transittstp RØROSBANEN 24/3-1880...

Portofritt brev 1 Rekommandert portofri Sag til Stange stp REENDALEN 23/3-1880, STANGE 27/3-1880. Bak transittstp RØROSBANEN 24/3-1880... Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 min. mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med opptil

Detaljer

Norske ståltrykkmerker: Kong Olav V kronemerker ståltrykk, del 3

Norske ståltrykkmerker: Kong Olav V kronemerker ståltrykk, del 3 Norske ståltrykkmerker: Kong Olav V kronemerker ståltrykk, del 3 11.5 NK 644 5,00 kr gråfiolett i nyanser Utgivelsesdato: 10. februar 1970. Kunstner og gravør: Knut Løkke-Sørensen Trykk: Ståltrykk på M1

Detaljer

ARENDAL FILATELISTKLUBB

ARENDAL FILATELISTKLUBB ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2013 LØRDAG 20. APRIL 2013. ARENDAL BIBLIOTEK AULAEN 3. ETASJE AUKSJONEN STARTER 13.30 VISNING FRA 12.00 Dersom du ønsker nærmere opplysninger om objektene eller auksjonen

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500

Specidaler/Skilling 2242 1/2 Specidaler 1827 kvalitet 01...4 000 2243 Spesidaler 1835 pen - kvalitet 01...5 500 2214 / Hele verden. Kjempelottmed flere kilo vaskede merker og noe klipp i poser og eske fra mange land inkl. Norge. Mange ukers arbeid................................500 2215 Hele verden. Stor eske med

Detaljer

Hk 1 7 1 vakkert merke med gode marger stpl. SKIEN. VARIANT DOBBELTFOT ( 17500)... 6 000. Obj Utrop Obj Utrop

Hk 1 7 1 vakkert merke med gode marger stpl. SKIEN. VARIANT DOBBELTFOT ( 17500)... 6 000. Obj Utrop Obj Utrop Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Visning! Visningen starter torsdag 17. januar 2008.

Visning! Visningen starter torsdag 17. januar 2008. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 86

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 86 DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3 Drammen www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 86 Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 (rett ved Bragernes kirke) Frimerkemesse fredag

Detaljer

Vi i ønsker vår venn og kollega, Hans Jørgen Sørensen til lykke med sin 70 års dag 3 november. Hans Solbakken - Samler-Børsen + venner i Norge.

Vi i ønsker vår venn og kollega, Hans Jørgen Sørensen til lykke med sin 70 års dag 3 november. Hans Solbakken - Samler-Børsen + venner i Norge. Vi i ønsker vår venn og kollega, Hans Jørgen Sørensen til lykke med sin 70 års dag 3 november. Hans Solbakken - Samler-Børsen + venner i Norge. AUKSJONSBETINGELSER 1. Auksjonen er skriftlig, men vi godtar

Detaljer

Holte Landpost av Per Erik Knudsen

Holte Landpost av Per Erik Knudsen Holte Landpost av Per Erik Knudsen Det er ingen tvil om at Holte Landpost har eksistert. Det er skrevet artikler som dokumenterer det meste av historien bak postdistribusjonen. Men ingen dokumenterer bruken

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 4 April 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 4 April 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 4 April 2011 Månedens postkort Det er jubileum i Drammen i år. Men i år er det også 100 år siden det ble etablert ekserserplass på Heistadmoen for Telemark Infanteriregiment nr.

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT

Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT Fredag 28. november 2014, kl. 17.30 POSTKORT 1002 1001 * 1002 * 1003 o 1001 Hilsen fra Bergen. K-2/3 Hilsen fra Christiania. Dekorativt kort av Hold to light -typen. K-1 Postkort av Hilsen fra -typen med

Detaljer

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro)

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro) Høstens storauksjon Ettersalg Liste over usolgte objekter som frem til og med søndag 17. november kan kjøpes til utrop + 10% Bud sendes på Epost til Terje Karterud Tegnforklaring: o

Detaljer

Nr. Status BESKRIVELSE Verdi Utrop Tilslag 1 */o Kjempebunke m/gamle albumark m/masser av bl.a. klassikere fra Portugal,

Nr. Status BESKRIVELSE Verdi Utrop Tilslag 1 */o Kjempebunke m/gamle albumark m/masser av bl.a. klassikere fra Portugal, Oslo Filatelistklubbs auksjon nr. 3/13 mandag 25. februar 2013 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken, (v/frogner pl.). Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 22 19

Detaljer

Visningen starter mandag 1 desember.

Visningen starter mandag 1 desember. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

LUX EGERSUND 392 20/1-1877. MEGET SJELDEN I

LUX EGERSUND 392 20/1-1877. MEGET SJELDEN I 409 411 420 421 422 423 424 425 427 428 430 431 433 437 441 443 444 446 392 24Ib LUX EGERSUND 20/1-1877. MEGET SJELDEN I DENNE KVALITET...............................1 000 393 24 Ib. Lett rundstp 5 øre

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Budstikka. 52. årgang. Nr Desember Med denne julehilsenen sendt fra Hvalsmoen leir i 1953 ønskes alle klubbens medlemmer:

Budstikka. 52. årgang. Nr Desember Med denne julehilsenen sendt fra Hvalsmoen leir i 1953 ønskes alle klubbens medlemmer: Budstikka 52. årgang Nr. 9 2009 Desember 2009 Med denne julehilsenen sendt fra Hvalsmoen leir i 1953 ønskes alle klubbens medlemmer: God Jul og Godt Nytt År! Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte

Detaljer

AUKSJON 82 Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 5 (rett ved Bragernes kirke) Auksjon søndag 7. november 2010 kl 1300

AUKSJON 82 Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 5 (rett ved Bragernes kirke) Auksjon søndag 7. november 2010 kl 1300 DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen www.drammens-fk.com Tlf. 32 83 83 42 AUKSJON 82 Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 5 (rett ved Bragernes kirke) Lørdag 6. nov 10 17 og

Detaljer

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 9. desember kl. 17.00

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 9. desember kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 153 2015 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 9. desember kl. 17.00 215 217 245 253 280 283 294 366 425 449 485 601 584 641 638 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41

Detaljer

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER. budfrist onsdag 6. april kl. 17.00

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER. budfrist onsdag 6. april kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 155 2016 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 6. april kl. 17.00 5 6 62 156 181 182 198 208 224 228 249 272 295 353 362 371 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41 01

Detaljer

AUKSJON 87. Auksjon søndag 25. januar. kl 13 00. Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 (rett ved Bragernes kirke)

AUKSJON 87. Auksjon søndag 25. januar. kl 13 00. Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 (rett ved Bragernes kirke) DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 87 Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 (rett ved Bragernes kirke) Frimerkemesse fredag

Detaljer

Lørdag 7. desember 2013, kl. 09.30 PREFRIM / POSTHISTORIE

Lørdag 7. desember 2013, kl. 09.30 PREFRIM / POSTHISTORIE Lørdag 7. desember 2013, kl. 09.30 PREFRIM / POSTHISTORIE 1411 1412 1411 B Komplett betalt brev fra Christiania til Onsøy, 31. mai 1800, der brevet er omadressert til 1000 Fredrikstad og satt i porto med

Detaljer

OBJEKTER AUKSJON 7. NOVEMBER 2014

OBJEKTER AUKSJON 7. NOVEMBER 2014 OBJEKTER AUKSJON 7. NOVEMBER 2014 Utrop Resultat 1 FDC Norge 1988-2001 kr.50.- kr 50,- 2 Postens årbok 1991 kr.30.- kr.30.- 3 Postens årbok 1992 kr.30.- kr.30.- 4 Folder Grannar i Utveckling S - N postfrisk

Detaljer

Internett. AUKSJONSBETINGELSER

Internett. AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Visningen starter mandag 31 august.

Visningen starter mandag 31 august. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Budstikka. 54. årgang Nr. 5 Mai 2011. Månedens postkort

Budstikka. 54. årgang Nr. 5 Mai 2011. Månedens postkort Budstikka 54. årgang Nr. 5 Mai 2011 Månedens postkort Det er jubileum i Drammen i år. Det pussige er at det var det også for 100 år siden! Kortet viser et staselig opptog over den gamle bybrua 19. juni

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14

Mand - Fred 10-17 Lørdag 10-14 Innmat_185:auk125.qxd 28.05.2013 15:21 Side 3 Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe.

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 8. mai 2012, kl. 19.00 på Kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vårhalvårets siste myntmøte nærmer seg og vi håper på stor deltagelse

Detaljer

Internett. AUKSJONSBETINGELSER

Internett. AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 september.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 september. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro)

Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro) Vårens storauksjon Ettersalg Liste over usolgte objekter som frem til og med søndag 24. april kan kjøpes til utrop + 10% Bud sendes på Epost til Terje Karterud Tegnforklaring: o - stemplet

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for og by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for og by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode. Dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Internett. blir utvidet med opp til 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. blir utvidet med opp til 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

Nr. Status BESKRIVELSE Verdi Utrop Tilslag

Nr. Status BESKRIVELSE Verdi Utrop Tilslag Oslo Filatelistklubbs juleauksjon (nr. 15/12) mandag 5. november 2012 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken, (v/frogner pl.). Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf.

Detaljer