Nyårsmøte Olav Akselsen Bergen, 6. januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyårsmøte 2009. Olav Akselsen Bergen, 6. januar 2009"

Transkript

1 Nyårsmøte 2009 Olav Akselsen Bergen, 6. januar 2009

2 Alt henger sammen med alt Gro Harlem Brundtland Norge er et lite land i verden Lars Korvald

3 Hordaland er eit fylke i Norge Olav Akselsen

4 50% EKSPORT

5 Norge ein vinnar i globaliseringa Norge ein liten, open økonomi Me nyttar våre fortrinn i forhold til land som India og Kina Fastlands-Norge bedra bytteforholdet med utlandet med 30% fra 1995 til 2006 Bytteforholdet med utlandet (indeks 1995 = 100) Kilde: Norges Bank

6 KJØPEKRAFTUTVIKLING

7 Arbeidsløysa er historisk låg Lågaste arbeidsløyse på meir enn 20 år 8 Arbeidsløysa. Prosent av arbeidsstyrken 8 Det har vore nedgang i alle aldersgrupper, fylker og yrkesgrupper Svært låg arbeidsløysa også i et internasjonalt perspektiv

8 Veksten i norsk økonomi avtar, etter fleire sterke år Historisk høg vekst dei fire siste åra 8 BNP for Fastlands-Norge og handelspartnerane. Prosentvis vekst frå året før Fastlands-Norge 8 Lågare vekst i 2008 og 2009, men fortsatt høg kapasitetsutnytting 6 4 Handelspartnerne 6 4 Internasjonalt avtek veksten og vidare utviklingen svært usikker

9 Bakgrunn for krisa internasjonalt: Mange år med høg økonomisk vekst og låg renta Sterk vekst i bustadprisar og aksjeverdiar Høg utlånsvekst i bankane Lån også til låntakarar med avgrensede økonomiske ressursar (subprime) Markedsføring av kompliserte, sammensatte produkt Globale ubalanse: store underskot i USA (handelsbalansen og budsjettbalansen) 9

10 Kva har internasjonale styresmakter gjort? Tilførsel av ekstra likviditet Garantiar for nye banklån Utvida av sikringsordningar for innskot Koordinerte rentekutt Egenkapitalinnskot i bankane Kjøp av problematiske eigardelar frå bankene Direkte lån til verksemder Forbud mot short-salg Finanspolitiske tiltakspakkar 10

11 Differanse mellom tremånaders pengemarknadsrenta og styringsrenta. (Prosentpoeng) 2,5 2, ,5 1, ,5 0,5 0 jan. 07 apr. 07 jul. 07 okt. 07 jan. 08 apr. 08 jul. 08 okt

12 Styringsrente, pengemarknadsrente og bustadlånsrente 1. mai desember Pengemarkedsrente Boliglånsrente l Styringsrente mai.07 aug.07 nov.07 feb.08 mai.08 aug.08 nov ) Tremåneders NIBOR (effektiv) 2) Renter på nye boliglån på 1 million kroner innenfor 60% av kjøpesum med flytende rente. Tall for de 20 største bankene, vektet etter markedsandeler Kilder: Norsk familieøkonomi og Norges Bank 12

13 Renta viktig - 1 % = 7 mrd kr

14 PSYKOLOGI

15 Bruken av petroleumsinntekter opp på 4-prosentbanen Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 92 mrd. kroner. Underskuddet svarer til 4 pst. av fondskapitalen slik denne er anslått i Nasjonalbudsjettet. Bruken av oljepenger økes med 14 mrd. kroner. Budsjettet bidrar til å øke samlet etterspørsel med en impuls tilsvarende 0,7 pst. av BNP i Fastlands-Norge Forventet realavkastning av Statens pensjonsfond Utland og strukturelt underskudd. Mrd kroner 0 Strukturelt underskudd 4 pst. realavkastning

16 Tiltak mot finanskrisa EKSPANSIVT BUDSJETT Bankpakke 350 mrd GIEKs LÅNERAMA frå mrd - byggelånsgaranti 5-8 mrd EKSPORTFINANS Kommunalbanken mrd

17 VG For en drøy uke siden varslet offshoreverftet Bergen Group dramatiske kutt i arbeidsstokken. Nå sørger regjeringens redningspakke for at planene legges på is. - Det er veldig gode tiltak for vår bransje, og vi er godt fornøyde med myndighetenes handlingskraft og pakken som ligger på bordet, sier konsernsjef Pål Engebretsen i offshoreverftet Bergen Group. 17

18 Den norske modellen Dialog, likhet og inkludering Trepartssamarbeid Sterk offentlig sektor Den norske modellen er et konkurransefortrinn: Trygghet for ansatte Få arbeidskonflikter Fleksibilitet i næringslivet Vilje til å prøve noe nytt

19 FINANSKRISA OG TILTAK MOT DENNE VIKTIG FOR HORDALAND

20 HORDALANDSBENKEN TILLITEN VERDIG?????

21 Kommuneøkonomi: - Realvekst Kommune i Hordaland mill kr Hordaland Fylkeskommune mill kr 2100 nye sysselsette 05-07

22 Helse: Skeivdeling retta opp to ganger - Hagen-utvalet framskunda frå Magnussen-utvalet 08 Løyvingane til Helse Vest auka frå 8,9 mrd i ,2 mrd i innsatsstyrt finansiering

23 Håkonsvern Ny dokk Anna byggeaktivitet Bergen Norges største forsvarsby

24 Statlege bygg Odontologien Høgskolen i Bergen Gulating

25 Samferdselprosjekt Hordaland Opna E134 Rullestadjuvet E134 Haukelitunnelene Rv546 Austevollbrua, fastlandssamband til Hundvågøy Halsnøy-sambandet i Kvinnherad

26 Opna forts. E39 Sørås Hop (v/lagunen), firefelts strekning E39 over Stord, fleire parsellar ferdig E39 Halhjem og Sandvikvåg ferjekaier

27 Under bygging Bybane i Bergen, full framdrift, det skal byggast for over 1 mrd i 2009, opning i 2010, og prosjektering av vidareføring mot Flesland er igangsett Ringvei Vest i Bergen under bygging, opning i 2010 og prosjektering av vidareføring er igangsett Rv48 Hafskorberget, Fusa, rassikring, vert opna i april 2009 Rv567 Hauge Lonevåg Rv7/ 13 Brimnes - Bugjelet

28 Startes 2009 Dobbeltspor Bergen Fløen Fornyingsarbeid for å fjerne saktekøyring Bergensbanen Rv57 Kleppestø Ask Rv551 Løfalsstrand Årsnes E39 Vågsbotn Hylkje (Eikåstunnelen) Nyborgkrysset i Bergen (forskottering v/ikea

29 Vedteke Rv7 Hardangerbrua, arbeid med delar av tilførselsveg er i gang Fv107 Jondalstunnelen Haugelandspakken

30 Utbygging av veg og jernbane Samlet sett 1,9 mrd. kroner mer til veg og jernbane enn de økonomiske planrammene for Nasjonal transportplan (NTP) i perioden Ingen regjering har tidligere oppfylt NTP-rammen for en hel fireårsperiode Økte bevilgninger i 2009: 1,3 mrd. kroner mer til jernbane 17,4 pst. mer enn i ,6 mrd. kroner mer til veg 10,4 pst. mer enn i 2008 Mrd. kr Bevilgning til veg- og jernbaneformål

31 Andre saker som er løyst Oljeverndepot på Fedje Laksefjordar Hordalandvennleg løysing Mongstad energiverk

32 Viktige saker framover Ubåt Fedje Høgspentline N TP Nivå Kortbanestatus Stord

33 GODE RÅD Lågare partipolitisk profilering Lokal/regional samhald

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014)

Prop. 1 S Tillegg 1. Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2013 2014) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014 Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 1. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 S (2013 2014) Statsbudsjettet 2014

Detaljer

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo,

Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, Finanskrisen etter Lehman Brothers: Fra vondt til verre! Kan vi unngå krise i Norge? Direktør Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet Universitet i Oslo, 12. november 2008 Hovedpunkter Forverring av finanskrisen

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

INNHOLD. Revidert nasjonalbudsjett på internett: http://www.statsbudsjettet.dep.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?

INNHOLD. Revidert nasjonalbudsjett på internett: http://www.statsbudsjettet.dep.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html? Pressehefte Revidert budsjett 2007 Heftet inneholder pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2007 INNHOLD Nye hovedtall i det reviderte

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Eurokrise og global uro

Eurokrise og global uro Eurokrise og global uro Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, Januar 2012 Internasjonal økonomi runder av året 2011 i en tilstand preget av eurokrise, fortsatt svak vekst i USA, svakere

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer