Norge er fortsatt en del av verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge er fortsatt en del av verden"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene for norsk økonomi, men er bekymret for utviklingen i et mer langsiktig perspektiv. side 6 Gode rutiner lønner seg side 4 Påskefrelst side 9 Juridisk spesialkompetanse side 10

2 INNHOLD I tiden som kommer... Gode rutiner lønner seg 4 Norge er fortsatt en del av verden 6 Påskefrelst 9 Juridisk spesialkompetanse 10 Krav til dokumentasjon av sendt inkassovarsel 12 Den første januar 2011 gikk startskuddet for driften i det sammenslåtte selskapet Conecto AS. Driften etter to måneder ser oppløftende ut. Det arbeides godt i alle deler av virksomheten og vi er i ferd med å ansette en salgsdirektør. Vi har hele tiden et sterkt kundefokus slik at leveransen og tilfredsheten hos våre kunder skal være så god som mulig. Gjennom en leder- og organisasjonsutvikling over ti samlinger skal vi samkjøre og utvikle en felles lederfilosofi og gjennom kompetanseheving og trening, utvikle lederkulturen i selskapet. Vi vil bygge på verdi- og identitetsarbeidet vi gjennomførte i fjor høst og stimulere til å benytte selskapets verdier og leveregler i den daglige ledelsen. Vi skal implementere elementer fra ulike ledelsesfilosofier som «beyond budgeting», «lean» og balansert målstyring, sammen med den verdibaserte og kvalitetsstyrte ledelsen vi frem til i dag har praktisert. I en artikkel i denne utgaven av Connected minner Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1, oss om at vi ikke må glemme at vi er en del av verden. Finanskrisen viste oss at vi fremdeles er avhengig av å låne penger i utlandet til markedsrente. Når tilliten i lånemarkedet synker, øker rentenivået, også for vår beskyttede økonomi. Norges Bank har varslet en økning av styringsrenten inneværende år uten å signalisere hvor mye. En økning av rentenivået vil uansett bety et press i økonomien for den delen av privathusholdningene som har høy gjeldsbelastning og SMB-markedet som ofte er avhengig av lånefinansiering gjennom bank. Økt styringsrente vil på sikt gi økt mislighold av lån og kreditter. Vi vil følge nøye med på utviklingen i rentemarkedet for å møte et mulig økt mislighold som følge av høyere rentekostnader. 4 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Vi tror at dette vil gi fornøyde og motiverte medarbeidere og dere som kunder en god kundeopplevelse. Sverre O. Helsem Administrerende direktør Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Tekst og foto: Conecto Morten Brakestad Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 Berendsen Tekstilservice har samarbeidet med Conecto i over fire år. En god tone og et tett samarbeid gjør at rutinene for inkasso er under full kontroll. Gode rutiner lønner seg Inkasso handler ikke kun om penger. Regnskapssjef Hege Rønningen (t.v.), senior kredittkonsulent Else Egedahl og Frøydis Nerseth er enige om at gode relasjoner er det aller viktigste. Conecto er faktisk det inkassoselskapet vi har hatt det lengste samarbeidet med, forteller senior kredittkonsulent Else Egedahl i Berendsen som daglig er i dialog med sin saksbehandler i Conecto. Conecto ble i utgangspunktet valgt etter en helhetsvurdering av en rekke selskaper hvor pris, tjenestebredde og arbeidsverktøy var viktige kriterier for den internasjonale aktøren innen arbeidstøy, matter og hygiene. Etter flere år med et positivt samarbeid mellom Berendsen og kundekonsulent Frøydis Nerseth i Conecto, er rutinene for inkassohåndtering effektive og løsningsgraden forbedret. Kjennskap til produkter og kunder Helt i starten av samarbeidet hospiterte Frøydis hos Berendsen en dag for å tilegne seg kunnskap om selskapet. I dag kjenner hun organisasjonen godt og det er en stor fordel. Det er viktig for en kundekonsulent å kjenne til fordringshavers rutiner, produkter og ikke minst avtalevilkår. Det er informasjon som kommer godt med i dialog med debitor, forteller hun. Egedahl er enig i viktigheten av inngående kjennskap til selskapet. Frøydis er genuint opptatt av oss som bedrift og av kundemassen vår. Det er viktig fordi vi har et bredt spekter av kunder, alt fra Norsk Hydro til kiosken på hjørnet, forteller Egedahl. Viktig å være tidlig ute Det er avgjørende å ha god kontroll på utestående gjeld og være tidlig ute i prosessen. Gode rutiner og tett dialog mellom Berendsen og Conecto sørger for dette. Egedahl sender regelmessig lister over alle krav som ikke er betalt 14 dager etter utsendt purrebrev/ inkassovarsel til Conecto. Inkassosakene blir sortert etter kravets størrelse, selskapets betalingsevne eller andre faktorer som gjør at de får ulike løp i systemet. Næringskrav over en viss sum blir satt i en løype hvor debitor kontaktes på et tidlig tidspunkt. Vi har gode erfaringer med å ta kontakt med debitor tidlig vedrørende store ubetalte krav. På den måten kan vi raskt avdekke årsaken til manglende oppgjør. Det være seg manglende betalingsevne, betalingsvilje eller kanskje bare treghet i debitors system. I tillegg avdekkes det om kravet er omtvistet. Sjansene for gjenvinning er større med ferske krav, våre fordringshavere er som regel ikke alene om å ha utestående krav mot en debitor, forklarer Nerseth. Egedahl forteller at rutinene for inkassohåndteringen er blitt betraktelig bedre de siste ti årene. Før sendte vi purring på purring, men i dag vet kundene våre at vi har gode rutiner for inkasso og tar gjerne kontakt med oss for å rydde opp med en gang. Dessuten er Berendsen flinke til å kredittsjekke kundene sine på forhånd, og med det forhindre å inngå avtaler med useriøse eller allerede «skakkjørte» selskaper tilføyer Frøydis. Kundeweb Egedahl har hele tiden tilgang til alle inkassosaker og tilhørende saksinformasjon på kundewebben til Conecto. Her kan hun selv slå opp saker om kunden skulle ta direkte kontakt. Skyldnere får også tilgang til en skyldner-web, hvor de selv kan skrive ut fakturakopier om det er behov for det eller legge inn beskjeder til kundekonsulent. Det er viktig for både Conecto og Berendsen at kundene blir behandlet ordentlig i prosessen. Det er alfa og omega for oss å ha en høy grad av tillit til vår inkassoleverandør. Vi vil at kundene våre fortsatt skal ønske å være kunde hos Berendsen etter en inkassoprosess. Det er ikke noe problem så lenge vi har Frøydis og Conecto, avslutter Egedahl. Berendsen Tekstil Service AS Berendsen Tekstil Service AS er en del av Berendsen-konsernet som er en internasjonal tekstilservicevirksomhet for bedrifter og offentlig sektor i Europa. Konsernet er børsnotert i Storbritannia og er markedsleder på det europeiske markedet. I Norge tilbyr selskapet unike leieløsninger for arbeidsklær, hygieneprodukter og matter. Selskapet har 370 ansatte og en årsomsetning på rundt 530 millioner. 4 CONNECTED CONNECTED

4 Mens noen europeiske land befinner seg på randen av økonomisk kollaps, virker det som den norske økonomien er i god behold. Sjeføkonom i SpareBank 1 Elisabeth Holvik ser lyst på utsiktene for norsk økonomi de neste årene, men er bekymret for de langsiktige konsekvensene av dagens finanspolitikk. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ønsker seg sterkere insentiver fra politikerne for å sikre arbeidslinjen. Våre folkevalgte har et ansvar for å tenke på hvor dagens finanspolitikk fører oss om 20 eller 50 år, mener Holvik. Norge er fortsatt en del av verden Vi bruker mer enn vi tjener og er fortsatt avhengig av lån fra utenlandske banker. På grunn av oljefondet er vi i en særstilling, men 20 år frem i tid kan ting se veldig annerledes ut, sier sjeføkonomen som til daglig gir finansielle råd til kolleger og kunder i SpareBank 1. Folk flest har større kjøpekraft Finanskrisen som har rammet noen land og mange mennesker så hardt, har vært uproblematisk for folk flest i Norge. Lav arbeidsledighet og lave boligrenter har gitt nordmenn større kjøpekraft enn før. Sånn sett har finanskrisen vært en hyggelig affære for de fleste av oss siden de fleste har en rimelig sikker jobb og flytende rente på boliglånet. Men det betyr ikke at den norske økonomien ikke står overfor en rekke utfordringer. Som en liten og åpen økonomi er vi sårbare for uro i andre land, sier Holvik. Finanskrisen smittet inn i norsk økonomi fordi norske banker må låne sine penger i utlandet. Blir det ny uro vil det på nytt kunne smitte over på norske banker og lån kan bli dyrere. 6 CONNECTED CONNECTED

5 Påskefrelst Gradvis renteoppgang Norges Bank vil sette renten gradvis opp fremover. Jeg tror de vil bruke lang tid på å normalisere renten i Norge, og jeg tror ikke renten skal så høyt som det vi tidligere anså som normalt. Kanskje er en normal boliglånsrente rundt 5 prosent og ikke vel 6 prosent som vi la til grunn tidligere, er sjeføkonomens spådom. Det er de små og mellomstore bedriftene som vil merke mest til en ny finansuro fordi lånemarkedet er blitt tredelt. De største bedriftene låner selv i obligasjonsmarkedet, private boliglånskunder nyter godt av at bankene legger ut boligobligasjoner, mens små og mellomstore bedrifter fortsatt er avhengig av tradisjonelle banklån. Det gjør de mer sårbare for eventuelle endringer innenfor bank-funding. Den største utfordringen for Norge på lang sikt er i følge sjeføkonomen at kostnadsnivået i Norge er altfor høyt. Når mange andre land nå strammer til og kutter både i offentlige utgifter og fryser lønninger, vil Norge gradvis svekke sin konkurransekraft. Oljefyrt overforbruk Nå greier vi oss godt siden oljeprisen er høy og oljeinvesteringene er rekordhøye. I tillegg er vi i den fasen hvor oljefondet vokser raskt og dermed vokser det beløpet vi hvert år kan bruke over statsbudsjettet raskt. Hvis vi nå tilpasser forbruket i offentlig sektor til et slikt høyt nivå, vil vi få problemer på sikt, sier Holvik. Selv om utsiktene i norsk økonomi ser gode ut i de neste årene, med stor aktivitet i både olje- og fiskerisektoren, lav rente og lav prisvekst, er vi fortsatt sårbare hvis noe skjer internasjonalt. Kostbar velferd Den største faren i Europa er den store gjelden i statene, bankene og privat sektor i mange av landene. Disse landene er avhengig av å låne for å videreføre driften. Samtidig er de nødt til å redusere statens underskudd i en allerede anstrengt situasjon med svak vekst og økende arbeidsledighet. Og alt dette i møte med en aldrende befolkning som gir økte utgifter, forklarer sjeføkonomen. Også i Norge er finansieringen av velferdsstaten et samfunnsøkonomisk regnestykke som ikke går opp på sikt. Holvik skulle ønske at dagens regjering tok fatt i disse uheldige utviklingstrekkene i dag ved å ta i bruk sterkere økonomiske insentiver for å få folk i arbeid. Pensjonsreformen var et viktig steg i riktig retning, selv om to store grupper fortsatt står utenfor; offentlige ansatte og uføretrygdede. Men så lenge vi som nasjon legger opp til et forbruk som er høyere enn inntjeningen, vil vi før eller siden måtte forholde oss til skatteøkninger og mindre velferdsgoder. Oljefondet vil ikke kunne hjelpe oss for alltid, derfor er det viktig å ta grep nå for å få flere bein å stå på og kanskje gjøre oss mindre sårbare for sjokk fra omverdenen, avslutter Holvik. Som en liten og åpen økonomi er Norge sårbare for uro i andre land. Elisabeth Holvik Sjeføkonom, SpareBank 1 Ina Fagerli er tidligere redaktør i magasinet Skier og over gjennomsnittet interessert i vintersport og ski. Ina jobber til daglig som kundebehandler i Conecto. Fjellvettreglene Det er ikke bare gjenvinning og utestående fordringer som står i hodet på de ansatte i Conecto. Medarbeider Ina Fagerli er skientusiast og hennes favoritthøytid er påsken. Her deler hun noen tanker og påsketips med oss. I påsken er det tid for sosial aktivitet, lek og moro til fjells, og helst i form av ski sammen med gode venner og familie. Påskenøtter, barneskirenn og pølser på bål står snart for døren. Vårt idylliske land har så mangt å by på enten du befinner deg i nord eller sør, øst eller vest. Men før du snører igjen sekken og drar til fjells, er det viktig å tenke på å ta de forhåndsregler som kreves slik at du er forberedt på de farer som ligger på lur i naturen, og som brått kan avbryte en idyllisk dag på fjellet. Det være seg vær og vind eller skredfare. Husk å alltid sjekke værmeldingen, lær deg fjellvettreglene og ha godt med varme klær på før du legger ut på tur. Kart og kompass, spade, skredsøker og søkestang er også livsviktige elementer om ulykken skulle være ute. Kakao, appelsin og kvikklunsj er alltid en vinner i sekken. Beskytt øynene med solbriller og husk solkrem. God tur! Værforholdene i fjellet endrer seg ofte svært raskt og det er viktig å være forberedt på uvær. Uansett om du har lite erfaring med friluftsliv eller er en dreven fjellvandrer er det lurt å ha fjellvettreglene i bakhodet underveis. 1. Legg ikke ut på langtur uten trening 2. Meld fra hvor du går 3. Vis respekt for været og værmeldingen 4. Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk og det utstyret som fjellet krever 5. Lytt til erfarne fjellfolk 6. Bruk kart og kompass 7. Gå ikke alene 8. Vend i tide. Det er ingen skam å snu 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig 8 CONNECTED CONNECTED

6 Advokat Ragnar Wold er juridisk direktør og leder for avdelingen. Han har vært ansatt som advokat og senere bevillingshaver i Actor Fordringsforvaltning AS (tidligere Hedmark Inkassobyrå, nå Conecto AS) siden Wold har tidligere drevet egen advokatpraksis i 5 år med allsidig praksis. Han har 11 års erfaring fra statlig og kommunal forvaltning med hovedvekt på alminnelig forvaltningsrett og kommunalrett samt bygningsrett, avtalerett og kontraktsrett. Wold har videre arbeidet som dommerfullmektig i halvannet år. Juridisk spesialkompetanse Conecto har fire spesialiserte advokater innen omtvistede inkassokrav med bred prosedyreerfaring. Den juridiske spisskompetansen til selskapet kommer kundene til gode i form av råd, veiledning eller juridisk bistand underveis i inkassoprosessen. Advokatene er spesialisert på lovgivning innenfor inkassorelaterte spørsmål hvilket blant annet omfatter alminnelig pengekravsrett, finansavtaleloven, avtalerett, panterett, tvangsfullbyrdelse, konkurs og gjeldsordning. I juridisk gode hender Tjenestene advokatene tilbyr er avgjørende for at selskapet kan tilby en fullverdig og komplett inkassotjeneste av høy kvalitet både til bank-/finansmarkedet og fakturamarkedet. I Conecto er advokatene plassert sammen med den øvrige staben og utgjør en integrert del av denne. Advokatene står derfor fortløpende til tjeneste og yter bistand og veiledning til kundekonsulentene, noe som sikrer god kvalitet i den løpende saksbehandlingen. Videre opptrer advokatene til stadighet i rettslige prosesser knyttet til løpende saker selskapet behandler, både i tvister som behandles etter skriftlig behandling og tvister som behandles etter muntlige forhandlinger med ordinære hoved- og ankeforhandlinger. For selskapets kunder innebærer juridisk avdeling en trygghet for at det er god kvalitet i saksbehandlingen og at selskapet kan håndtere alle ledd og stadier av en inkassosak. Advokatene kan også stå til tjeneste og yte råd og veiledning på spørsmål og henvendelser direkte fra selskapets kunder. Samlet bidrar dette til at selskapet gjenvinner mer av kundenes penger. Advokatfullmektig Hans Kristian Hellum har vært ansatt i Actor Fordringsforvaltning AS (nå Conecto AS) siden Før han begynte i Conecto var han ansatt i 9 år som jurist/advokatfullmektig i Norsk Tipping AS hvor han arbeidet med forretningsjuss, offentlige anskaffelser og lotterilovgivning. Han har arbeidet som fagansvarlig ved Hjelpemiddelsentralen i Hedmark i 4 år med arbeid innen trygderett og helselovgivningen. Han har videre arbeidet som juridisk konsulent i Forsvarets bygningstjeneste i 1 år hvor han arbeidet med forvaltning og salg av fast eiendom. Advokat Stine Andreassen har vært ansatt i Actor Fordringsforvaltning AS (nå Conecto AS) siden Før dette var hun ansatt i Oslo tingrett som dommerfullmektig i 6 år, samt som konstituert tingrettsdommer ved Toten tingrett. Som dommerfullmektig/konstituert dommer arbeidet hun innenfor de fleste juridiske fagfelter og har bred erfaring med prosesser og forhandlinger for domstolene. Hun har videre arbeidet som politiadvokat i Oslo politidistrikt i 4 år med hovedvekt på straffesaker og prosedyre for domstolene. Advokat Bjørn Ove Myhrsveen har vært ansatt i Actor Fordringsforvaltning AS (nå Conecto AS) siden april Han har 3 ½ års erfaring fra advokatfirma med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, selskapsrett samt erstatnings- og forsikringsrett. Han har tidligere 3 års erfaring fra forsikringsselskap med erstatningsrett/ ansvarsforsikring, regressproblematikk samt alminnelig forsikringsrett som hovedarbeidsfelt. Videre har han 3 års erfaring fra offentlig forvaltning hvor han blant annet arbeidet med alminnelig og spesiell forvaltningsrett, erstatningsrett og pengekravsrett. 10 CONNECTED Juridisk avdeling består av fra venstre juridisk direktør og advokat Ragnar Wold, advokat Stine Andreassen, advokatfullmektig Hans Kristian Hellum og advokat Bjørn Ove Myhrsveen. CONNECTED

7 Purregebyr Purregebyr fra : kr 61,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Krav til dokumentasjon av sendt inkassovarsel Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 9 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 610,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Før du kan sende et forfalt krav til inkasso må du ha sendt skyldner et gyldig inkassovarsel, det vil si at varselet må oppfylle kravene i inkassolovens 9. Hvis skyldner senere hevder at han ikke har mottatt noe inkassovarsel vil du bli bedt om å dokumentere at dette faktisk er sendt. I en slik situasjon er det to sentrale forhold som må sannsynliggjøres; at inkassovarselet faktisk er sendt og at inkassovarselet er sendt til en adresse hvor det kan forventes mottatt. Dokumentasjon For å dokumentere at inkassovarsel faktisk er sendt er enkleste måte å hente frem en kopi av selve inkassovarselet. Kopien sannsynliggjør at varselet er sendt. I dagens teknologiske verden skjer imidlertid ofte utsending av inkassovarsler ved hjelp av en fil som overføres til en utskriftsleverandør. Fila danner grunnlag for mange likelydende varsler, og du kan faktisk ikke rekonstruere en eksakt kopi av inkassovarselet i ettertid. Dette krever en sannsynliggjøring av at varselet faktisk er sendt. Det kan du gjøre ved å fremlegge den aktuelle fila, og vise til at fila inneholder informasjon om at det er et inkassovarsel som ble skrevet ut, og at mottaker er den aktuelle skyldneren. Både beløp, dato, forfall, mottakers navn og adresse må fremkomme. I tillegg bør det fremlegges dokumentasjon på at varslene er levert Posten for utsending den aktuelle datoen. Betryggende avsendt En adresse som skyldner selv har oppgitt, eller en adresse registrert i Folkeregisteret eller Foretaksregisteret vil med stor sannsynlighet bli ansett som en gyldig adresse. Ofte reguleres ansvaret for å melde adresseendring i din avtale med kunden. Uten en slik avtale kan du legge til grunn at adresse hentet fra Folkeregister (private) eller Enhets-/Foretaksregister (næringsdrivende) er adresser du kan bruke. Varselet vil da med stor sannsynlighet være betryggende avsendt, og det vil som hovedregel ikke bli tillagt avgjørende vekt om skyldner senere hevder at han likevel ikke har mottatt inkassovarselet. Ovennevnte praksis er i samsvar med vedtak fra Inkassoklagenemnda, og er nylig lagt til grunn som akseptert praksis av Finanstilsynet. Norske Inkassobyråers Forening: 12 CONNECTED

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN

EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN #03 2014 Et kundemagasin fra Conecto EGNE KRAV I ENERGIBRANSJEN Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelige ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto.

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 29/2011 DATO: 01.12.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Sparebanker Forretningsbanker Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI. Fjellvettreglene 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. post@firmagaver.no. www.firmagaver.no

GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI. Fjellvettreglene 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. post@firmagaver.no. www.firmagaver.no GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. Påskeegg Her kan du velge mellom Luksusblanding og Standardblanding PÅSKEEGG LYXBLANDNING Store egg fylt med nougategg og italienske

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Styrket ut av fusjonen

Styrket ut av fusjonen #02 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Styrket ut av fusjonen En del av verdikjeden side 4 Norske forbrukere i en kredittboble side 6 Gjøvik-kontoret til Conecto var den eneste avdelingen hvor

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Norsk økonomi i en turbulent tid. Elisabeth Holvik Sjeføkonom

Norsk økonomi i en turbulent tid. Elisabeth Holvik Sjeføkonom Norsk økonomi i en turbulent tid Elisabeth Holvik Sjeføkonom Norsk økonomi rammet av 4 strukturelle endringer Oljealder på hell Eldrebølge Svakere produktivitetsvekst Lavere kredittvekst som følge av allerede

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Kartlegging av motivasjonsgruppene spørreundersøkelse

Kartlegging av motivasjonsgruppene spørreundersøkelse vvvvvv 3. utgave / mars 2012 ffff Kartlegging av motivasjonsgruppene spørreundersøkelse I samarbeid med Universitetet i Oslo skal Diabetesforbundet utføre en kartlegging av motivasjonsgruppene og effekten

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

DEL II - kravspesifikasjon

DEL II - kravspesifikasjon DEL II - kravspesifikasjon Rammeavtale - juridiske tjenester - Asker kommune a) barnevern b) øvrige rettsområder Avtalenr: 510 510 - juridiske tjenester - DEL II - kravspesifikasjon Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING

SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING SAMARBEIDSAVTALE OM BETALINGSOPPFØLGING mellom Creno AS (940 719 127) og Kunde (xxx xxx xxx) Innhold Generelle avtalevilkår Priser og betingelser for betalingsoppfølging 1. Generelle bestemmelser Creno

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå

Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå #04 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Enkel inkassoløsning for regnskapsbyrå Alle medlemsbedrifter i NARF har tilgang til en nettbasert inkassoløsning fra Conecto. side 4 Leilighet gjør tyv

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet) ~ OSLO BYFOGDEMBETE Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Sendes kun i scannet utgave til lovavdelingen@jd. dep. no Deres referanse 15/7963 EP KHR/AMSL/mk Vår referanse Dato 01.02.2016

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs

Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Forklar følgende begrep/utsagn: 1) Fast/flytende valutakurs. Fast valutakurs Ved fast valutakurs griper sentralbanken aktivt inn i valutamarkedet med kjøp og salg for å holde den offisielle valutakursen.

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Nettkonferansen 2010

Nettkonferansen 2010 Nettkonferansen 2010 Stengeprosessen Hva må nettselskapene ta stilling til? 1 Stengeprosessen Lov- og avtaleregulering av stengeretten Ot.prp. nr. 114 Hovedpunkter Felles normer betraktninger Sverige og

Detaljer

HAUGESUND TURISTFORENING

HAUGESUND TURISTFORENING HAUGESUND TURISTFORENING NØDPROSEDYRE Dette hefte bør du som turleder ha med deg på alle turer som arrangeres av Haugesund Turistforening. Haugesund Turistforening skal arbeide for et enkelt, aktivt,

Detaljer

Visma AutoCollect for Mamut

Visma AutoCollect for Mamut Visma AutoCollect for Mamut Produktinformasjon. Oppdatert per 04.04.2014. Hva er Visma AutoCollect for Mamut? Visma AutoCollect for Mamut er en integrert modul i Mamut One Office og Mamut One Enterprise

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre.

KOMPETANSEOMRÅDER Entrepriserett, fast eiendom, kontraktsrett, forvaltningsrett, tvisteløsning og prosedyre. CV Belinda Taranger Ingebrigtsen Partner E-mail: bti@kluge.no UTDANNING 2004 Advokatbevilling 2002 Cand.jur. UIB ARBEIDSERFARING 2015 Partner Kluge Advokatfirma AS 2014-2015 Assosiert partner i Kluge Advokatfirma

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR 1. Anvendelsesområde Disse forretningsvilkår regulerer Advokatfirmaet BA-HR DAs ( BA-HR ) oppdragsutførelse. 2. Oppdraget Oppdraget skal utføres som avtalt,

Detaljer

EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE

EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE Farris Bad 4.5. september 2014 Advokat Erik Sandtrø 1 Byggeprosjekter Risikovurdering Risikohåndtering Konkurs 2 LiO stapspkk 2010 2014 3 Aktørene Byggherren Hovedentreprenør Konkursboet

Detaljer

Bygger omdømme gjennom sosiale medier

Bygger omdømme gjennom sosiale medier #01 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bygger omdømme gjennom sosiale medier Omdømmebygging i sosiale medier diskuteres oftest i næringslivet, men kanskje kan det være noe å lære av offentlig

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal Runar Sandanger Sparebanken Møre Europa Massive likviditetstiltak ga kortsiktige resultater, men det er fremdeles dyrt og dyrere for flere

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Kjøp nå betal senere Konferanse i BLD 21. november 2011 Gjeldsspiralen Fra inkassosak til alvorlige gjeldsproblemer 1 Den skal tidlig krøkes - som aktiv kortbruker skal bli! Mange barn får hyggelig brev

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Erfaringer med bruk i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012

Erfaringer med bruk i Norge. Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012 Erfaringer med bruk i Norge Grethe Skorpen Iversen Nettverkskoordinator for LCP 2012 NYHET LCP er En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende kan brukes ved alle forventede dødsfall Bakgrunn

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen.

hvor PayEx er invitert som deltagende part for høringsuttalel- sen. PayERTS IN PAYMENTS Det Konglige justis- og politidepartement Lovavdelingen PB 8005 Dep 0030 Oslo Att.: Tone Ofstad/Tore Fjørtoft PayEx Colledon AS Post adresse: Postboks 613 Senbum 0106 Oslo Besøks adresse:

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom. Oppdragsgiver. Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010

Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom. Oppdragsgiver. Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010 Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom Oppdragsgiver og Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010 Versjon 1.0-104 - KONFIDENSIELT - Innholdsfortegnelse 1 Om avtalen... 3 2

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Helhetlig personorientert pasientforløp

Helhetlig personorientert pasientforløp Helhetlig personorientert pasientforløp -Jakten på mulighetene! Frøydis Nermoen, tilsynslege og lege i demensteam Cecilie Aalborg, spesialsykepleier og demenskoordinator Jakten på mulighetene! Case: Kvinne

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Landets tredje største advokatfirma i antall advokater; 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer