Norge er fortsatt en del av verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge er fortsatt en del av verden"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Norge er fortsatt en del av verden Den norske økonomien virker uberørt av finanskrisen. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ser lyst på utsiktene for norsk økonomi, men er bekymret for utviklingen i et mer langsiktig perspektiv. side 6 Gode rutiner lønner seg side 4 Påskefrelst side 9 Juridisk spesialkompetanse side 10

2 INNHOLD I tiden som kommer... Gode rutiner lønner seg 4 Norge er fortsatt en del av verden 6 Påskefrelst 9 Juridisk spesialkompetanse 10 Krav til dokumentasjon av sendt inkassovarsel 12 Den første januar 2011 gikk startskuddet for driften i det sammenslåtte selskapet Conecto AS. Driften etter to måneder ser oppløftende ut. Det arbeides godt i alle deler av virksomheten og vi er i ferd med å ansette en salgsdirektør. Vi har hele tiden et sterkt kundefokus slik at leveransen og tilfredsheten hos våre kunder skal være så god som mulig. Gjennom en leder- og organisasjonsutvikling over ti samlinger skal vi samkjøre og utvikle en felles lederfilosofi og gjennom kompetanseheving og trening, utvikle lederkulturen i selskapet. Vi vil bygge på verdi- og identitetsarbeidet vi gjennomførte i fjor høst og stimulere til å benytte selskapets verdier og leveregler i den daglige ledelsen. Vi skal implementere elementer fra ulike ledelsesfilosofier som «beyond budgeting», «lean» og balansert målstyring, sammen med den verdibaserte og kvalitetsstyrte ledelsen vi frem til i dag har praktisert. I en artikkel i denne utgaven av Connected minner Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1, oss om at vi ikke må glemme at vi er en del av verden. Finanskrisen viste oss at vi fremdeles er avhengig av å låne penger i utlandet til markedsrente. Når tilliten i lånemarkedet synker, øker rentenivået, også for vår beskyttede økonomi. Norges Bank har varslet en økning av styringsrenten inneværende år uten å signalisere hvor mye. En økning av rentenivået vil uansett bety et press i økonomien for den delen av privathusholdningene som har høy gjeldsbelastning og SMB-markedet som ofte er avhengig av lånefinansiering gjennom bank. Økt styringsrente vil på sikt gi økt mislighold av lån og kreditter. Vi vil følge nøye med på utviklingen i rentemarkedet for å møte et mulig økt mislighold som følge av høyere rentekostnader. 4 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Vi tror at dette vil gi fornøyde og motiverte medarbeidere og dere som kunder en god kundeopplevelse. Sverre O. Helsem Administrerende direktør Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Tekst og foto: Conecto Morten Brakestad Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED CONNECTED

3 Berendsen Tekstilservice har samarbeidet med Conecto i over fire år. En god tone og et tett samarbeid gjør at rutinene for inkasso er under full kontroll. Gode rutiner lønner seg Inkasso handler ikke kun om penger. Regnskapssjef Hege Rønningen (t.v.), senior kredittkonsulent Else Egedahl og Frøydis Nerseth er enige om at gode relasjoner er det aller viktigste. Conecto er faktisk det inkassoselskapet vi har hatt det lengste samarbeidet med, forteller senior kredittkonsulent Else Egedahl i Berendsen som daglig er i dialog med sin saksbehandler i Conecto. Conecto ble i utgangspunktet valgt etter en helhetsvurdering av en rekke selskaper hvor pris, tjenestebredde og arbeidsverktøy var viktige kriterier for den internasjonale aktøren innen arbeidstøy, matter og hygiene. Etter flere år med et positivt samarbeid mellom Berendsen og kundekonsulent Frøydis Nerseth i Conecto, er rutinene for inkassohåndtering effektive og løsningsgraden forbedret. Kjennskap til produkter og kunder Helt i starten av samarbeidet hospiterte Frøydis hos Berendsen en dag for å tilegne seg kunnskap om selskapet. I dag kjenner hun organisasjonen godt og det er en stor fordel. Det er viktig for en kundekonsulent å kjenne til fordringshavers rutiner, produkter og ikke minst avtalevilkår. Det er informasjon som kommer godt med i dialog med debitor, forteller hun. Egedahl er enig i viktigheten av inngående kjennskap til selskapet. Frøydis er genuint opptatt av oss som bedrift og av kundemassen vår. Det er viktig fordi vi har et bredt spekter av kunder, alt fra Norsk Hydro til kiosken på hjørnet, forteller Egedahl. Viktig å være tidlig ute Det er avgjørende å ha god kontroll på utestående gjeld og være tidlig ute i prosessen. Gode rutiner og tett dialog mellom Berendsen og Conecto sørger for dette. Egedahl sender regelmessig lister over alle krav som ikke er betalt 14 dager etter utsendt purrebrev/ inkassovarsel til Conecto. Inkassosakene blir sortert etter kravets størrelse, selskapets betalingsevne eller andre faktorer som gjør at de får ulike løp i systemet. Næringskrav over en viss sum blir satt i en løype hvor debitor kontaktes på et tidlig tidspunkt. Vi har gode erfaringer med å ta kontakt med debitor tidlig vedrørende store ubetalte krav. På den måten kan vi raskt avdekke årsaken til manglende oppgjør. Det være seg manglende betalingsevne, betalingsvilje eller kanskje bare treghet i debitors system. I tillegg avdekkes det om kravet er omtvistet. Sjansene for gjenvinning er større med ferske krav, våre fordringshavere er som regel ikke alene om å ha utestående krav mot en debitor, forklarer Nerseth. Egedahl forteller at rutinene for inkassohåndteringen er blitt betraktelig bedre de siste ti årene. Før sendte vi purring på purring, men i dag vet kundene våre at vi har gode rutiner for inkasso og tar gjerne kontakt med oss for å rydde opp med en gang. Dessuten er Berendsen flinke til å kredittsjekke kundene sine på forhånd, og med det forhindre å inngå avtaler med useriøse eller allerede «skakkjørte» selskaper tilføyer Frøydis. Kundeweb Egedahl har hele tiden tilgang til alle inkassosaker og tilhørende saksinformasjon på kundewebben til Conecto. Her kan hun selv slå opp saker om kunden skulle ta direkte kontakt. Skyldnere får også tilgang til en skyldner-web, hvor de selv kan skrive ut fakturakopier om det er behov for det eller legge inn beskjeder til kundekonsulent. Det er viktig for både Conecto og Berendsen at kundene blir behandlet ordentlig i prosessen. Det er alfa og omega for oss å ha en høy grad av tillit til vår inkassoleverandør. Vi vil at kundene våre fortsatt skal ønske å være kunde hos Berendsen etter en inkassoprosess. Det er ikke noe problem så lenge vi har Frøydis og Conecto, avslutter Egedahl. Berendsen Tekstil Service AS Berendsen Tekstil Service AS er en del av Berendsen-konsernet som er en internasjonal tekstilservicevirksomhet for bedrifter og offentlig sektor i Europa. Konsernet er børsnotert i Storbritannia og er markedsleder på det europeiske markedet. I Norge tilbyr selskapet unike leieløsninger for arbeidsklær, hygieneprodukter og matter. Selskapet har 370 ansatte og en årsomsetning på rundt 530 millioner. 4 CONNECTED CONNECTED

4 Mens noen europeiske land befinner seg på randen av økonomisk kollaps, virker det som den norske økonomien er i god behold. Sjeføkonom i SpareBank 1 Elisabeth Holvik ser lyst på utsiktene for norsk økonomi de neste årene, men er bekymret for de langsiktige konsekvensene av dagens finanspolitikk. Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 ønsker seg sterkere insentiver fra politikerne for å sikre arbeidslinjen. Våre folkevalgte har et ansvar for å tenke på hvor dagens finanspolitikk fører oss om 20 eller 50 år, mener Holvik. Norge er fortsatt en del av verden Vi bruker mer enn vi tjener og er fortsatt avhengig av lån fra utenlandske banker. På grunn av oljefondet er vi i en særstilling, men 20 år frem i tid kan ting se veldig annerledes ut, sier sjeføkonomen som til daglig gir finansielle råd til kolleger og kunder i SpareBank 1. Folk flest har større kjøpekraft Finanskrisen som har rammet noen land og mange mennesker så hardt, har vært uproblematisk for folk flest i Norge. Lav arbeidsledighet og lave boligrenter har gitt nordmenn større kjøpekraft enn før. Sånn sett har finanskrisen vært en hyggelig affære for de fleste av oss siden de fleste har en rimelig sikker jobb og flytende rente på boliglånet. Men det betyr ikke at den norske økonomien ikke står overfor en rekke utfordringer. Som en liten og åpen økonomi er vi sårbare for uro i andre land, sier Holvik. Finanskrisen smittet inn i norsk økonomi fordi norske banker må låne sine penger i utlandet. Blir det ny uro vil det på nytt kunne smitte over på norske banker og lån kan bli dyrere. 6 CONNECTED CONNECTED

5 Påskefrelst Gradvis renteoppgang Norges Bank vil sette renten gradvis opp fremover. Jeg tror de vil bruke lang tid på å normalisere renten i Norge, og jeg tror ikke renten skal så høyt som det vi tidligere anså som normalt. Kanskje er en normal boliglånsrente rundt 5 prosent og ikke vel 6 prosent som vi la til grunn tidligere, er sjeføkonomens spådom. Det er de små og mellomstore bedriftene som vil merke mest til en ny finansuro fordi lånemarkedet er blitt tredelt. De største bedriftene låner selv i obligasjonsmarkedet, private boliglånskunder nyter godt av at bankene legger ut boligobligasjoner, mens små og mellomstore bedrifter fortsatt er avhengig av tradisjonelle banklån. Det gjør de mer sårbare for eventuelle endringer innenfor bank-funding. Den største utfordringen for Norge på lang sikt er i følge sjeføkonomen at kostnadsnivået i Norge er altfor høyt. Når mange andre land nå strammer til og kutter både i offentlige utgifter og fryser lønninger, vil Norge gradvis svekke sin konkurransekraft. Oljefyrt overforbruk Nå greier vi oss godt siden oljeprisen er høy og oljeinvesteringene er rekordhøye. I tillegg er vi i den fasen hvor oljefondet vokser raskt og dermed vokser det beløpet vi hvert år kan bruke over statsbudsjettet raskt. Hvis vi nå tilpasser forbruket i offentlig sektor til et slikt høyt nivå, vil vi få problemer på sikt, sier Holvik. Selv om utsiktene i norsk økonomi ser gode ut i de neste årene, med stor aktivitet i både olje- og fiskerisektoren, lav rente og lav prisvekst, er vi fortsatt sårbare hvis noe skjer internasjonalt. Kostbar velferd Den største faren i Europa er den store gjelden i statene, bankene og privat sektor i mange av landene. Disse landene er avhengig av å låne for å videreføre driften. Samtidig er de nødt til å redusere statens underskudd i en allerede anstrengt situasjon med svak vekst og økende arbeidsledighet. Og alt dette i møte med en aldrende befolkning som gir økte utgifter, forklarer sjeføkonomen. Også i Norge er finansieringen av velferdsstaten et samfunnsøkonomisk regnestykke som ikke går opp på sikt. Holvik skulle ønske at dagens regjering tok fatt i disse uheldige utviklingstrekkene i dag ved å ta i bruk sterkere økonomiske insentiver for å få folk i arbeid. Pensjonsreformen var et viktig steg i riktig retning, selv om to store grupper fortsatt står utenfor; offentlige ansatte og uføretrygdede. Men så lenge vi som nasjon legger opp til et forbruk som er høyere enn inntjeningen, vil vi før eller siden måtte forholde oss til skatteøkninger og mindre velferdsgoder. Oljefondet vil ikke kunne hjelpe oss for alltid, derfor er det viktig å ta grep nå for å få flere bein å stå på og kanskje gjøre oss mindre sårbare for sjokk fra omverdenen, avslutter Holvik. Som en liten og åpen økonomi er Norge sårbare for uro i andre land. Elisabeth Holvik Sjeføkonom, SpareBank 1 Ina Fagerli er tidligere redaktør i magasinet Skier og over gjennomsnittet interessert i vintersport og ski. Ina jobber til daglig som kundebehandler i Conecto. Fjellvettreglene Det er ikke bare gjenvinning og utestående fordringer som står i hodet på de ansatte i Conecto. Medarbeider Ina Fagerli er skientusiast og hennes favoritthøytid er påsken. Her deler hun noen tanker og påsketips med oss. I påsken er det tid for sosial aktivitet, lek og moro til fjells, og helst i form av ski sammen med gode venner og familie. Påskenøtter, barneskirenn og pølser på bål står snart for døren. Vårt idylliske land har så mangt å by på enten du befinner deg i nord eller sør, øst eller vest. Men før du snører igjen sekken og drar til fjells, er det viktig å tenke på å ta de forhåndsregler som kreves slik at du er forberedt på de farer som ligger på lur i naturen, og som brått kan avbryte en idyllisk dag på fjellet. Det være seg vær og vind eller skredfare. Husk å alltid sjekke værmeldingen, lær deg fjellvettreglene og ha godt med varme klær på før du legger ut på tur. Kart og kompass, spade, skredsøker og søkestang er også livsviktige elementer om ulykken skulle være ute. Kakao, appelsin og kvikklunsj er alltid en vinner i sekken. Beskytt øynene med solbriller og husk solkrem. God tur! Værforholdene i fjellet endrer seg ofte svært raskt og det er viktig å være forberedt på uvær. Uansett om du har lite erfaring med friluftsliv eller er en dreven fjellvandrer er det lurt å ha fjellvettreglene i bakhodet underveis. 1. Legg ikke ut på langtur uten trening 2. Meld fra hvor du går 3. Vis respekt for været og værmeldingen 4. Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk og det utstyret som fjellet krever 5. Lytt til erfarne fjellfolk 6. Bruk kart og kompass 7. Gå ikke alene 8. Vend i tide. Det er ingen skam å snu 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig 8 CONNECTED CONNECTED

6 Advokat Ragnar Wold er juridisk direktør og leder for avdelingen. Han har vært ansatt som advokat og senere bevillingshaver i Actor Fordringsforvaltning AS (tidligere Hedmark Inkassobyrå, nå Conecto AS) siden Wold har tidligere drevet egen advokatpraksis i 5 år med allsidig praksis. Han har 11 års erfaring fra statlig og kommunal forvaltning med hovedvekt på alminnelig forvaltningsrett og kommunalrett samt bygningsrett, avtalerett og kontraktsrett. Wold har videre arbeidet som dommerfullmektig i halvannet år. Juridisk spesialkompetanse Conecto har fire spesialiserte advokater innen omtvistede inkassokrav med bred prosedyreerfaring. Den juridiske spisskompetansen til selskapet kommer kundene til gode i form av råd, veiledning eller juridisk bistand underveis i inkassoprosessen. Advokatene er spesialisert på lovgivning innenfor inkassorelaterte spørsmål hvilket blant annet omfatter alminnelig pengekravsrett, finansavtaleloven, avtalerett, panterett, tvangsfullbyrdelse, konkurs og gjeldsordning. I juridisk gode hender Tjenestene advokatene tilbyr er avgjørende for at selskapet kan tilby en fullverdig og komplett inkassotjeneste av høy kvalitet både til bank-/finansmarkedet og fakturamarkedet. I Conecto er advokatene plassert sammen med den øvrige staben og utgjør en integrert del av denne. Advokatene står derfor fortløpende til tjeneste og yter bistand og veiledning til kundekonsulentene, noe som sikrer god kvalitet i den løpende saksbehandlingen. Videre opptrer advokatene til stadighet i rettslige prosesser knyttet til løpende saker selskapet behandler, både i tvister som behandles etter skriftlig behandling og tvister som behandles etter muntlige forhandlinger med ordinære hoved- og ankeforhandlinger. For selskapets kunder innebærer juridisk avdeling en trygghet for at det er god kvalitet i saksbehandlingen og at selskapet kan håndtere alle ledd og stadier av en inkassosak. Advokatene kan også stå til tjeneste og yte råd og veiledning på spørsmål og henvendelser direkte fra selskapets kunder. Samlet bidrar dette til at selskapet gjenvinner mer av kundenes penger. Advokatfullmektig Hans Kristian Hellum har vært ansatt i Actor Fordringsforvaltning AS (nå Conecto AS) siden Før han begynte i Conecto var han ansatt i 9 år som jurist/advokatfullmektig i Norsk Tipping AS hvor han arbeidet med forretningsjuss, offentlige anskaffelser og lotterilovgivning. Han har arbeidet som fagansvarlig ved Hjelpemiddelsentralen i Hedmark i 4 år med arbeid innen trygderett og helselovgivningen. Han har videre arbeidet som juridisk konsulent i Forsvarets bygningstjeneste i 1 år hvor han arbeidet med forvaltning og salg av fast eiendom. Advokat Stine Andreassen har vært ansatt i Actor Fordringsforvaltning AS (nå Conecto AS) siden Før dette var hun ansatt i Oslo tingrett som dommerfullmektig i 6 år, samt som konstituert tingrettsdommer ved Toten tingrett. Som dommerfullmektig/konstituert dommer arbeidet hun innenfor de fleste juridiske fagfelter og har bred erfaring med prosesser og forhandlinger for domstolene. Hun har videre arbeidet som politiadvokat i Oslo politidistrikt i 4 år med hovedvekt på straffesaker og prosedyre for domstolene. Advokat Bjørn Ove Myhrsveen har vært ansatt i Actor Fordringsforvaltning AS (nå Conecto AS) siden april Han har 3 ½ års erfaring fra advokatfirma med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, selskapsrett samt erstatnings- og forsikringsrett. Han har tidligere 3 års erfaring fra forsikringsselskap med erstatningsrett/ ansvarsforsikring, regressproblematikk samt alminnelig forsikringsrett som hovedarbeidsfelt. Videre har han 3 års erfaring fra offentlig forvaltning hvor han blant annet arbeidet med alminnelig og spesiell forvaltningsrett, erstatningsrett og pengekravsrett. 10 CONNECTED Juridisk avdeling består av fra venstre juridisk direktør og advokat Ragnar Wold, advokat Stine Andreassen, advokatfullmektig Hans Kristian Hellum og advokat Bjørn Ove Myhrsveen. CONNECTED

7 Purregebyr Purregebyr fra : kr 61,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Krav til dokumentasjon av sendt inkassovarsel Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 9 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 610,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Før du kan sende et forfalt krav til inkasso må du ha sendt skyldner et gyldig inkassovarsel, det vil si at varselet må oppfylle kravene i inkassolovens 9. Hvis skyldner senere hevder at han ikke har mottatt noe inkassovarsel vil du bli bedt om å dokumentere at dette faktisk er sendt. I en slik situasjon er det to sentrale forhold som må sannsynliggjøres; at inkassovarselet faktisk er sendt og at inkassovarselet er sendt til en adresse hvor det kan forventes mottatt. Dokumentasjon For å dokumentere at inkassovarsel faktisk er sendt er enkleste måte å hente frem en kopi av selve inkassovarselet. Kopien sannsynliggjør at varselet er sendt. I dagens teknologiske verden skjer imidlertid ofte utsending av inkassovarsler ved hjelp av en fil som overføres til en utskriftsleverandør. Fila danner grunnlag for mange likelydende varsler, og du kan faktisk ikke rekonstruere en eksakt kopi av inkassovarselet i ettertid. Dette krever en sannsynliggjøring av at varselet faktisk er sendt. Det kan du gjøre ved å fremlegge den aktuelle fila, og vise til at fila inneholder informasjon om at det er et inkassovarsel som ble skrevet ut, og at mottaker er den aktuelle skyldneren. Både beløp, dato, forfall, mottakers navn og adresse må fremkomme. I tillegg bør det fremlegges dokumentasjon på at varslene er levert Posten for utsending den aktuelle datoen. Betryggende avsendt En adresse som skyldner selv har oppgitt, eller en adresse registrert i Folkeregisteret eller Foretaksregisteret vil med stor sannsynlighet bli ansett som en gyldig adresse. Ofte reguleres ansvaret for å melde adresseendring i din avtale med kunden. Uten en slik avtale kan du legge til grunn at adresse hentet fra Folkeregister (private) eller Enhets-/Foretaksregister (næringsdrivende) er adresser du kan bruke. Varselet vil da med stor sannsynlighet være betryggende avsendt, og det vil som hovedregel ikke bli tillagt avgjørende vekt om skyldner senere hevder at han likevel ikke har mottatt inkassovarselet. Ovennevnte praksis er i samsvar med vedtak fra Inkassoklagenemnda, og er nylig lagt til grunn som akseptert praksis av Finanstilsynet. Norske Inkassobyråers Forening: 12 CONNECTED

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger

Knytter fag, mennesker og inspirasjon. Null hull. Bekymret for utviklingen. Vann til barna. Spiller på mange strenger #02 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Knytter fag, mennesker og inspirasjon Null hull side 4 Bekymret for utviklingen side 8 I april gikk konferansen Connecting2012 av stabelen i Tønsberg. Kåre

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Uni Micro med lønnsom

Uni Micro med lønnsom økonomiavisen Skjørt marked peker oppover Februar 2012 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Uni Micro med lønnsom inkassoløsning Fortsatt mye usikkerhet

Detaljer

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero FORNØYD MEDLEM: «Medlemskapet gir oss mulighet til å fokusere mer på vår kjernevirksomhet» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B SMB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess

hastigheten øke magazine globalt Positivt Professor Iandoli: Europa gir full gass på veien mot suksess Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Intrum magazine Kredittstyringsmagasinet fra Intrum Justitia nr. 1 2012 Ekspandere globalt Nettverket bak Stokkes internasjonale suksess Positivt lederskap En ny ledelsesstrategi for optimal ytelse Professor

Detaljer

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig

Tøffe tider rammer bedriftene forskjellig Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BeDriFtsØKOnOMi LEASING: KOMPETANSESTYRKING: FINANSKRISEN: Frigjør driftskapital og øker handlefrihet Ta dine styreverv på alvor 7. UTGAVe - NOVeMBeR 2008

Detaljer

SOMMER 2011. lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS. Derfor vil de ha. egeninkasso. Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap)

SOMMER 2011. lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS. Derfor vil de ha. egeninkasso. Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap) SOMMER 2011 lekende lønnsomt KUNDEMAGASIN FR A RIGO AS Derfor vil de ha egeninkasso Mange åpenbare fordeler, sier Thomas Breen, (Ap) Kjære leser Egeninkasso har en rekke åpenbare fordeler framfor tradisjonelle

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen:

Vil heve kompetansen ØKONOMIAVISEN. Gratis frokostseminar. Bedre føre var... Når fakturaen forsvinner. Virke Trening om treningssenterbransjen: ØKONOMIAVISEN Anbefaler bomkjøp Mars 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Virke Trening om treningssenterbransjen: Vil heve kompetansen Q-Free

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2010 Nils Brendemo er ansvarlig for økonomien i et energiselskap som har vokst fra 5 til 600 millioner kroner i omsetning dette første desenniet av 2000.

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer