Sportsplan for FIF håndball 2008/-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for FIF håndball 2008/-10"

Transkript

1 Sportsplan for FIF håndball 2008/10 Det er ofte de minste spillerne som gir de største gledene 1

2 Sportsplan visjon og filosofi samt utviklingskonsept Det er håndballgruppas hoved og hjelpetrenere som har størst innflytelse på den enkelte spillers, og det enkelte lags sosiale samhold og sportslige utvikling. Det er derfor de som i har ansvaret for spillernes og lagets utvikling, og utøver i lagmiljøene de aktiviteter og sportslige planer som er laget. Disse har et svært stort ansvar i forhold til sin rollemodell overfor de aktive og spesielt de yngre. Trenernes viktigste verktøy vil være håndballgruppas Rammeplan og Sportsplan. Førstnevnte beskriver overordnede mål og føringer, samt hvilke ansvarsområder de enkelte aktørene i gruppa har. Vår nye Sportsplan beskriver i korte trekk vår visjon og filosofi, samt hvilket utviklingskonsept vi arbeider etter. I tillegg er siden Spillerutvikling på våre websider, administrativ bistand fra styret, håndballgruppas formål og føringer samt de respektive foreldregrupper, også hjelpemidler for trenerne. Visjon og filosofi Håndballgruppa har som målsetting at alle lagene i gruppa skal ha en felles visjon og filosofi innenfor håndballspillet. Dette skal være en ledestjerne fra de aller yngste lagene og opp til de eldste. Visjonen er at lagene i FIF håndball fra de aller minste opp til de største skal spille attraktiv og morsom angrepshåndball. Spillet skal være preget med rask ballgevinst, mye løping og en tidlig forståelse av grunnleggende taktiske grep i spillsituasjoner. Bra teknisk utdanning er spesielt viktig og forholdsvis lett å "implementere" i den motoriske gullalderen fra 612 år. Angrepsspillet vårt skal være preget av kreativitet og tempo, ved bruk av individuelle styrker på en (for laget) optimal måte. Men det viktigste er å skape bevissthet for kollektive prestasjoner og optimalt samarbeid mellom spillerne satt i system. Alle lagene bør ha fokus på å utvikle spillernes individuelle kreativitet og deres taktiske grunnforståelse. Begge deler kan oppnås ved mye bruk av småspill hvor en både åpner for individuelle valg i gitte situasjoner, samt setter rammebetingelser for innøving av taktiske formasjoner. For å kunne utvikle spillerne og laget optimalt er det viktig at alle trenere og spillere vet hva som forventes av ferdigheter og egenskaper på den enkelte spilleposisjon (eks høyreback, midt, osv). Det er viktig at man etter hvert setter sammen et lag ut fra de enkelte spilleres egnethet for den enkelte spilleposisjonen. På den måten vil dette igjen bidra til at laget får en optimal og god sportslig utvikling. I FIF håndball tror vi at jo tidligere vi begynner å delta i seriespill, desto lettere er det å "implementere" den offensive angrepsfilosofien (mot, galskap, ballgevinst, kontring, score masse mål mot både etablert forsvar og som følge av bra kontringsspill). Det er viktig at de yngste lagene får prøvd seg i kamper og seriespill. Vi ønsker å la spillerne samle verdifull erfaring gjennom kamper fra "dag 1", så snart de er mange nok til å danne et lag. Dette er både gøy og lærerikt. Sannsynligheten for at noen skal slutte tidlig øker jo betydelig når man bare trener og trener og trener og trener uten å få prøvd seg med kamp på orntli. Når en spør barna om hva som er gøy med håndball/fotball/innebandy, så svarer jo alle sammen: "å spille kamp". Det er med andre ord ikke noe å vinne, ved å drøye med å spille kamper. Ved å ha en helhetlig angrepsfilosofi for alle klubbens lag, som er basert på samhandling av individuelle prestasjoner i angrep og offensivt forsvar (angrep begynner jo i forsvar når en får tak i ballen fortest mulig), så får man automatisk en optimal og tidlig utvikling av spillernes taktikkforståelse, lagfølelse, samhold og (ikke minst) glede over vellykkede prestasjoner. Av den grunn bør de minste allerede fra starten lære seg å spille offensivt forsvar hele tiden. Dette er både gøy og "tidsriktig håndball" og det vil falle helt naturlig for de yngste. Det er forøvrig ingenting som er mere kjedelig og gledesdrepende for en 8 9 åring, enn å stå med hælene på målfeltlinja og vente på at motstanderen (kanskje) kaster på målet om to minutter... Barna og ikke minst teenagerne våre skal ha "action" hele tida! En annen meget viktig del av godt og effektivt forsvarsspill er keeper n! FIF håndball har som mål å begeistre flest mulige spillere for keeperjobben så tidlig som mulig. Vi skal ha minst en fremragende keeper per lag. Alle førstekeepere (1417år) skal være med på SPU programmet til Region Øst. 2

3 Implementering av visjon og filosofien I FIF håndball har vi tro på at ved å satse på en skikkelig gjennomtenkt langtidsplan, vil dette gi spillerne våre en optimal utvikling gjennom utfordrende tekniske og taktiske øvelser. I kombinasjon med masse teambuildingsøvelser, sosialt samvær og moro, vil dette føre til at resultatene kommer av seg selv og dette kan bidra til at frafallet minimeres. Den offensive angrepsfilosofien vil implementeres av håndballgruppas trenere gjennom trenerforum samt andre ressurspersoner/kilder, hvor en sammen finner felles røde tråd. Vi vil bruke NEPTUN konseptet i dette arbeidet og hovedområdene vi fokuserer på er beskrevet nedenfor. NEPTUN er Norges Håndballforbund sitt talentutviklingsprogram. NEPTUN ser på alle spillere som talenter og dermed er programmet noe som passer for alle! Programmet består av 5 spillerutviklingsprogrammer (NEPTUN 1 til 5), som bygger på hverandre: NEPTUN 1 (812 år) NEPTUN 2 (1314 år) NEPTUN 3 (1516 år) NEPTUN 4 (1718 år) NEPTUN 5 (1921 år) Hvert NEPTUN program består av spesifikke faserelaterte øvingsrammer. Fasene er beskrevet i fasehjulet nedenfor: Fase VI: spillet rundt eget målfelt Fase I: startfasen Fase V: returfasen Fase II: Framoverspillet Fase IV: spillet rundt motpartens målfelt Fase III: ankomstfasen 3

4 PFTSK Hensikten med treningen basert på NEPTUN programmet er å utvikle spillerene innenfor 5 hovedområder: Psykisk trening a) Sosialtrening Tilpasning til gruppesituasjonen Ta hensyn til hverandre Oppslutning om felles mål Samarbeid for å nå målene b) Mentaltrening Motivasjon, vilje, trygghet, selvtillit, humør, spenning og konsentrasjon Sinnstilstander og teknisktaktiske faktorer Aldersgruppe 814 år: sosialtrening dominerende Fra 15/16 år: mentaltrening kommer mer i fokus i tillegg til den sosiale delen. Fysisk trening Faktorer som er av betydning for en håndballspiller: Hurtighet, spenst, utholdenhet, styrke og bevegelighet Lav prioritet fram til 1314 års alder. Teknisk trening er mye viktigere i denne aldersgruppen. Spenstutholdenhet og hurtighetsutholdenhet er mye viktigere enn vanlig løpsutholdenhet! => Maksimale hopp og gjentatte maksimale akselerasjoner. Teknisk trening Teknisk trening er et sentralt element i NEPTUN 14! Dette omfatter pasningsteknikk, skuddteknikk, finteteknikk, løpsteknikk, fotarbeid, hoppteknikk, blokkeringsteknikk, fallteknikk etc. Motorisk gullalder frem til 12 år: det er nå at spillerne er mest mottakelig for påvirkning av koordinative egenskaper. Her må vi bruke mye tid på generell teknisk trening og allsidig bevegelsestrening. Samtidig er det viktig at bevegelsestalenter får utfordringer ut fra sitt nivå => differensiering! Mestring av de grunnleggende teknikkene danner grunnlaget for senere spesialisering og finpussing av teknikker og ferdigheter. Spesialisering til for eksempel linjespiller skjer etter samme prinsipp. Spilltrening Bør være en del av treningen i alle aldersklasser, men har lavere prioritet enn den rene tekniske treningen frem til 1314 års alderen. Spilltreningen er et viktig korrektiv til teknikktreningen (teknikk samspill). Stagnasjon eller framgang på det ene vil påvirke det andre. Fra 1516 år står valg og problemløsning i sentrum og spilltreningen blir gradvis viktigere. Kamptrening Trening av håndballspillet i sin helhet ( fullstendig spill ) for å lære rytme, flyt, overgang mellom faser i spillet, tilvenning til konkurransesituasjonen (høyt spenningsnivå, usakelige tilskuere, tvilsomme dommeravgjørelser), samhandling etc. I motsetning til alle andre treningsformer påvirker kamptreningen lagets spillestil! Kamptreningens betydning øker gradvis med alder og ferdighetsnivå. Har lav prioritet for spillere frem mot 1516 års alder. 4

5 Implementering av NEPTUN programmet i FIF FIF sin håndballgruppe fokuserer foreløpig på aldersklassene fra 8 til 16 år, dvs. NEPTUN 13. I dette kapittelet gis det et kort sammendrag av de viktigste punktene fra hvert program. NEPTUN 1 Teknisk trening er høyeste prioritet i denne aldersklassen! Dette innebærer følgende (bruk gjerne KJAPPFOT for å finne gode øvelser!): Grunnleggende håndballferdigheter: pasning, mottak, dribling, skudd, enkle finter Allsidig bevegelsestrening med og uten ball Aktiviteter i smågrupper med ulike baller Varierte bevegelsesoppgaver alene med ball Turnlignende øvelser Samarbeidsøvelser Teambuilding Innlæring av grunnleggende taktisk forståelse Maksimalt antall ballkontakter, stor aktivitet, høy intensitet (unngå køståing!!) Frogner IL har laget et godt eksempel for praktisk implementering av NEPTUN 1 i treningsarbeidet: 5

6 NEPTUN 2 Faserelatert trening Øvingsramme Fase VII: Spillet rundt eget målfelt og Startfasen aktivt støtende 6:0 6:0 som øvingsramme, ikke drill (andre formasjoner kan også prøves) 6:0rammen inneholder grunnleggende trening på å forflytte seg sidelengs, blokkere, skjerme, støte, takle osv. Alle posisjoner får en grunnskolering i basisteknikkene! Forsvarsteknikk 1 mot 1 og 2 mot 2 må prioriteres i NEPTUN 2 Øvingsramme Fase IIIII: Fremoverspillet og Ankomstfasen kortpasningskontring I aktivt støtende 6:0 ligger spillerne i en tilnærmet lik oppstartsposisjon => kontring med mange spillere. Kortpasningskontringen er en fleksibel kontringsbevegelse med stor fart på mange spillere og korte pasninger i frie pasningsbaner (kreativitet!). Prinsipper: bredde, dybde, bevegelse, pasninger Bruk færre enn 6 spillere på hvert lag (24 er bra, angrepsspillerne gjerne i overtall) Øvingsramme Fase IV: Spillet rundt motpartens målfelt opprullingsspill Mål: skape overtall mot 6:0 som kan gi det angripende laget en 100%sjanse Det å kunne utfordre, true og å gjøre troverdige pådrag (mellom to forsvarsspilllere) er grunnleggende elementer for alt angrepsspill => øvingsrammen opprullingsspill danner en optimal ramme for å lære seg disse viktige elementene Øvingsramme Fase V: Returfasen pressdekking Forsvarsspillerne oppsøker hver sin motspiller Mottiltak mot kortpasningskontring Opprullingsspillet gjør at de fleste er i en relativ bra returposisjon i forhold til sine motspillere Ballorientert og ballførerorientert Finn riktig markeringsavstand til motspilleren (avhengig av posisjon på banen, avstand til eget mål, motspillernes tekniske ferdigheter osv.) Posisjonsbestemt trening Momenter i Fase VI Spillet rundt eget målfelt ( etablert forsvar ) Beredskapsstilling Sidelengsforflytning Støte ut Trekke inn Takle Blokkere Skjerme Slide Sikre Overlevere Stenge Finte Presse skudd 6

7 Momenter i Fase IV Spillet rundt motpartens målfelt ( etablert angrep ) Kommentar (!): Det er viktig at vi snakker om for eksempel linjeposisjon isteden for linjespiller, siden både en kantspiller og en bakspiller kan havne i linjeposisjon! Og da må han/hun kunne det som kreves på denne posisjonen! Det er derfor nyttig at spesielt kantspillere trener på linjespillet innimellom! Moment Kantposisjon Linjeposisjon Distanseposisjon Ballmottak fra nærmeste bakspiller fra midtre bakspiller i bevegelse mot mål av stusspasning av stusspasning/vanlig pasning av løs/hard pasning av upresis pasning i fart mot mål Pådrag/ uttrekk i ny angrepsposisjon Avleveringer på yttersiden av 1er mellom 1er og 2er mellom 1er og 2er etter fintebevegelse med høy og lav arm etter pådrag etter finte i ro/i bevegelse støtavleveringer tohåndsavlevering layup med ryggen mot mål mot en forsvarer mellom to forsvarere skrått mot høyre/venstre med høy/lav arm etter pådrag/etter finte rulleavlevering vendeavlevering stussavlevering Finter stegfinter begge veier utvikle hovedfinte en vei piruetter begge veier stegfinter begge veier utvikle hovedfinte en vei Vending begge veier på stedet/etter bevegelse Tilløp mellom 1er og 2er på utsiden av 1er fra posisjon nær kortlinja fra posisjon høyt på banen kort/langt start før ballmottak kort (12steg) langt begge veier langs 6mlinja rett mot mål bredt i sidesektor i bue innover på banen kort/langt start før ballmottak Sats Skudd med lav tilløpshastighet med høyere tilløpshastighet skaffe høyde med høy/mellomhøy arm på yttersiden av MV på innsiden av MV over MV stusskudd skaffe høyde med lav tilløpshastighet med høyere tilløpshastighet skaffe høyde på kort tid med høy/mellomhøy arm over/under/rundt MV Sperre med fronten med ryggen med siden Rykk etter/med ballbanen motsatt av ballbanen Fallteknikk avdemping ved å rulle avdemping ved å rulle avdemping ved å skli avdemping ved å skli fra bakken/fra lufta fra distanse (9m) grunnskudd med høy, mellomhøy og lav arm etter pådrag/etter finte 7

8 NEPTUN 3 Faserelatert trening Øvingsramme Fase VII: Spillet rundt eget målfelt og Startfasen (3:2:1) 3:2:1øvingsrammen frembringer nye spillsituasjoner og relasjoner til med og motspillere. Det er fortsatt viktig å trene 1 mot 1# og småspill, men 6 mot 6 burde prioriteres for å venne seg til det nye og nokså komplekse systemet. Nye forsvarsmomenter: vokte, snappe, slide og styre Samtidig er det viktig å fortsette med videreutvikling av støtende 6:0forsvar Øvingsramme Fase IIIII: Fremoverspillet og Ankomstfasen (langpasningskontring) 3:2:1øvingsrammen legger til rette for langpasningskontring i Fase IIIII samt superretur i Fase V. Fokus på rask ballgevinst og utvikling av kjappe og viljesterke spydspisser ( superkontrere ), som er i stand til å ta imot langpasninger/drible ballen i stor fart Konseptet langpasningskontring skal gjennomføres/trenes på mange forskjellige, fleksible måter uten faste bindinger og bevegelsesbaner. Alle må ha ferdigheter til å kunne involveres i disse kontringene! Øvingsramme Fase IV: Spillet rundt motpartens målfelt (overgangsspill) Dette betyr i hovedsak overgang fra kantposisjon/distanseposisjon til linjeposisjon, slik at en får to linjespillere (noe som skaper trøbbel for offensive forsvarsformasjoner som for eksempel 3:2:1), men det finnes også andre mer avanserte formasjoner. Viktig å trene på overgang med og uten ball! Øvingsramme Fase V: Returfasen (superretur) Fokus fortsatt på pressdekking (se NEPTUN 2), men nå med hovedvekt på superreturen, siden treningsrammen i Fase IIIII er langpasningskontring med superkontrerne. Fokus på avskjæring av pasningsbanen til superkontrerne samt rask markering av både utgangsposisjonen for langpasningen (f. eks. målvakt) og selve superkontrerne. I overgangsspillet er det nokså sannsynlig at spillerne befinner seg på andre posisjoner enn til vanlig. Det stilles derfor større krav til spillerne når det gjelder vurdering av arbeidsposisjonen sin ut fra egen/andres posisjon på banen. Videreutvikling av momentene finne, følge, presse og snappe. Posisjonsbestemt trening Momenter i Fase VI Spillet rundt eget målfelt ( etablert forsvar ) I tilegg til det som står i NEPTUN 2 i denne fasen, beherske følgende momenter: Slide Presse ballbaner Vokte Snappe Styre Feie 8

9 Momenter i Fase IV Spillet rundt motpartens målfelt ( etablert angrep ) Kommentar (!): Det er viktig at vi snakker om for eksempel linjeposisjon isteden for linjespiller, siden både en kantspiller og en bakspiller kan havne i linjeposisjon! Og da må han/hun kunne det som kreves på denne posisjonen! Det er derfor nyttig at spesielt kantspillere trener på linjespillet innimellom! Moment Kantposisjon Linjeposisjon Distanseposisjon Ballmottak fra bortre bakspiller fra motsatt kantspiller etter avløp i overgangsbevegelse innover på banen under press fra forsvarer med en hånd av pasning fra kant og distanseposisjon etter sperre/etter rykk dypt på banen (som fra alle posisjoner etter finte/avløp inn i overgangsbevegelse Pådrag/ uttrekk i ny angrepsposisjon Avleveringer Finter på yttersiden av 1er etter fintebevegelse håndleddsvipp diagonalt til motsatt BS over målfeltet til KS til linjespiller med begge hender stussavlevering støtavlevering forfinte pasningsfinter piruetter begge veier avløpsfinter begge veier stussfinte skuddfinte i innhopp (gi signal i svevet) skuddfinte fra halvdistanse spillepunkt/veggspiller) veggspill utspill/vipp til kantspiller med en eller to hender etter fintebevegelse begge veier pådrag med ballbanen (meddrag) pådrag motsatt av ballbanen (splittpådrag) pasningsfinter skuddfinte fra halvdistanse skuddfinte i innhopp (gi signal i svevet) avløpsfinter begge veier finte sperre gli unna Vending finte en vei vend motsatt med tett kroppskontakt rulle på forsvareren Tilløp Sats fra linjeposisjon fra distanseposisjon ett stegs tilløp ballmottak etter tilløpet utover i feltet for å forstørre vinkelen mot mål på høyre og venstre bein fra posisjon dypt på banen fra posisjon på 6mlinja fra kant/sidesektor til midtsektor fra midtsektor til kant /sidesektor på høyre/venstre/begge bein fra trange posisjoner mot høyre/venstre i forhold til MV med høyre og venstre hånd til linjespiller diagonalt til motsatt kantspiller håndleddsvipp rulleavlevering etter froskesats vendeavlevering etter froskesats overdragsfinte avløpsfinte avløpsfinter begge veier pasningsfinter skuddfinter piruett ballmottak etter tilløpet bredt i sidesektor i bue innover på banen kort/langt start før ballmottak enbein/tobein sats mot høyre/venstre i forhold til forsvarsspiller 9

10 Skudd med lav arm tidlig og sent i svevfasen lobb etter et annet signal i svevet halvdistanseskudd fra gulvet og fra lufta tidlig og sent i svevfasen fra alle sektorer etter et annet signal i svevet lobb Sperre sperre ned forsvarerne (hindre støting): frontsperre hindre sidelengsbevegelse (splitte forsvaret): sidesperre Rykk i ulike sektorer lange/korte Fallteknikk rulle etter innhopp rulle etter innhopp skli etter innhopp skli etter innhopp Overganger lang overgang med og til kantposisjon eller uten ball til linjeposisjon distanseposisjon eller distanseposisjon med eller uten ball kort overgang m/u ball med temposkifte og timing frosk mot høyre og venstre stegskudd underarmskudd (halv) kringle variere treffpunkt i mål nærskudd etter gjennombrudd sideoverganger m/u ball midtoverganger m/u ball med temposkifte og timing kombinere overganger med sperrejobber, arbeid i linjeposisjon 10

Fase IV: spillet rundt eget målfelt. startfasen. returfasen. framoverspillet. Fase V: Fase III: ankomstfasen. spillet rundt motpartens målfelt

Fase IV: spillet rundt eget målfelt. startfasen. returfasen. framoverspillet. Fase V: Fase III: ankomstfasen. spillet rundt motpartens målfelt FIF trenerseminar 19.januar 2008 NEPTUN NHF sitt spillerutviklingsprogram p g Jörg Ackermann - Fagerstrand IF Oversikt PFTSK NEPTUN 1-5 Fasene i håndballspillet Eksempel: NEPTUN 2 (13-14 14 år) Diskusjon

Detaljer

Hvert NEPTUN program består av spesifikke faserelaterte øvingsrammer.

Hvert NEPTUN program består av spesifikke faserelaterte øvingsrammer. NEPTUN er Norges Håndballforbund sitt talentutviklingsprogram. NEPTUN ser på alle spillere som talenter og dermed er programmet noe som passer for alle! Programmet består av 5 spillerutviklingsprogrammer

Detaljer

Treningsutviklingsplan for ETF/EIF

Treningsutviklingsplan for ETF/EIF Treningsutviklingsplan for ETF/EIF Rød tråd fra Loppetass til Senior ETF/EIF vil gjennom trening og kamper legge til rette for alle spillere til sosial og håndballfaglig utvikling. I forhold til dette

Detaljer

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep.

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep. 3.0 Angrepsspill Angrepsspillet kan deles inn i tre såkalte øvingsrammer: Opprullingsspill Overgangsspill Krysningsspill I denne fremstillingen har vi konsentrert oss om opprullingsspill og overgangsspill.

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballterminologi. - en kjapp gjennomgang av ord og uttrykk du bør ha kjennskap til og vite om!

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballterminologi. - en kjapp gjennomgang av ord og uttrykk du bør ha kjennskap til og vite om! 1 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballterminologi - en kjapp gjennomgang av ord og uttrykk du bør ha kjennskap til og vite om! 2 ÅNDBALLTERMINOLOGI Håndball, som alle andre idretter, Hhar sin egen

Detaljer

HÅNDBALL?! Verdens beste lagspill - - -?!

HÅNDBALL?! Verdens beste lagspill - - -?! ?! Håndball 2 HÅNDBALL?! I Norge er håndball en av de aller mest populære idrettene. Spillere i alle aldere søker til hallene våre, og det arrangeres trening og kamper på alle nivåer i de fleste kroker

Detaljer

Periodeplan nr 2 for LFH09 J14 sesongen 2016 / Gjelder perioden fra 1-31 august 16

Periodeplan nr 2 for LFH09 J14 sesongen 2016 / Gjelder perioden fra 1-31 august 16 Periodeplan nr 2 for LFH09 J14 sesongen 2016 / 2017 Gjelder perioden fra 1-31 august 16 Mål og hensikt Fokus for denne perioden er defensivt forsvar og angrep mot defensivt forsvar. Målet er å etablere

Detaljer

Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Yngres Elverum Håndball Yngres Trening J/G 12 år: 1) Adm.bestemmelser. - Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse finner

Detaljer

Håndballspillet, fascinerende og spennende

Håndballspillet, fascinerende og spennende Tips om trening Håndballspillet, fascinerende og spennende Håndball er et spill som setter store krav til utøverne. I høyt tempo må det hele tiden gjøres gode valg. Spillet skifter ofte karakter og utfordringene

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

Periodeplan nr 5 for LFH09 J14 sesongen 2016 / Gjelder perioden fra 1-30 november 16. Vi kommer til å beskrive fokuset innenfor følgende temaer:

Periodeplan nr 5 for LFH09 J14 sesongen 2016 / Gjelder perioden fra 1-30 november 16. Vi kommer til å beskrive fokuset innenfor følgende temaer: Periodeplan nr 5 for LFH09 J14 sesongen 2016 / 2017 Gjelder perioden fra 1-30 november 16 Mål og hensikt Fokus for denne perioden er defensivt forsvar og angrep mot defensivt forsvar. I første periode

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Beredskapsstilling. - Forflytning. - Samarbeide to og to i forsvar. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du

Detaljer

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Hana Håndball skal gjennom sterke engasjementer vokse og bli en av de ledende avdelingene i Hana IL. Hvordan skal vi klare det? Arbeide mot de yngste

Detaljer

Utviklingsplan før 10 år

Utviklingsplan før 10 år UTVIKLINGSPLAN FOR SPILLERE OG TRENERE I GRAABEIN HÅNDBALL J2000 Utviklingsplan før 10 år Tør å stå i mål Hender opp Møte ballen Slå ball framover/ned, ikke gi etter med hendene Jobbe sidelengs med hender

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker Tema: - Skuddteknikker Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Hva er viktig ved

Detaljer

H å n d b a l l http://handball.aasgaard.cc handball@aasgaard.cc

H å n d b a l l http://handball.aasgaard.cc handball@aasgaard.cc H å n d b a l l http://handball.aasgaard.cc handball@aasgaard.cc Rullespill Side 2 av 7 Innledning Rullespill er et grunnleggende angrepsvåpen i fase IV, og kan gjøres i et uttall av varianter. Her beskrives

Detaljer

Treningsplan TIRSDAGER Nordstrand JENTER 97

Treningsplan TIRSDAGER Nordstrand JENTER 97 Treningsplan TIRSDAGER Nordstrand JENTER 97 Plan levert av: Magne Harald Jakobsen Trener NIF Jenter 1997 Utkast 1, 16.november 2010 Oppgave: Hovedansvar for tirsdagstreninger i Bjørnholthallen. Legge opp

Detaljer

SPORTSLIG PROGRAM ÅRSKLASSE 9-10 ÅR

SPORTSLIG PROGRAM ÅRSKLASSE 9-10 ÅR SPORTSLIG PROGRAM ÅRSKLASSE 9-10 ÅR årsklassen. Utover disse følger klubben utviklingsprogrammet Neptun som er utarbeidet av Norges Håndballforbund. I Neptun bygger treningen i de forskjellige årsklasser

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 15 år

SoneUtviklingsMiljø 15 år SoneUtviklingsMiljø 15 år Økt 2 - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Tema: - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Felles fokusområder i skuddtrening: - Balanse og kroppskontroll i alle aksjoner. - Troverdig

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast over soner. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 4 - Finteteknikk Tema: - Innlæring og utvikling av finter. Hovedbudskap i økten: Hensiktsmessig finteteknikk er en viktig del av alle spilleres personlig tekniske register.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 8 - Overgang og pådragsspill Tema: - Valgsituasjoner i overgangsspill og rullespill. Hovedbudskap i økten: På denne økten er vi først og fremst opptatt av hvordan vi kan utnytte

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill Tema: - Duellspill NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell og

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Bruk av riktig sperreteknikk. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene på å være linjespiller og bør beherske grunnleggende sperreteknikker.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Snapp. - eredsskapsstilling. - Forflytning. N! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk utgruppert Tema: - Beredskapsstilling - Forflytning - Snapp - Tackling Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Bruk av riktig sperreteknikk. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene på å være linjespiller og bør beherske grunnleggende sperreteknikker.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk nedgruppert Tema: - Beredskapsstilling - Takling - Blokk - Samarbeide to og to i forsvar Informasjon om målvaktens fokusområder på denne

Detaljer

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram

Bedre håndball. - og uten skader! Veiledende treningsprogram Bedre håndball - og uten skader! Veiledende treningsprogram Innledning Treningsprogrammet er laget for å forbedre prestasjon og forebygge skader hos yngre håndballspillere. Øvelsene i programmet har til

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere. tittelstil. 3- omganger. Klikk for å redigere

Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere. tittelstil. 3- omganger. Klikk for å redigere Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen ØVELSER OG INFO 11 års serien 3- omganger Spilltilbudet i 11 års klassen Innledning Hvorfor

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 7 - Duellspill Tema: -Duellspill. Hovedbudskap i økten: Alle håndballkamper avgjøres til syvende og sist av duellene en mot en. På denne økten har vi fokus på det å vinne

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

ØIF ARENDAL`s rødetråd. 6-0 med fremskutte 3-re. Leif Gautestad.

ØIF ARENDAL`s rødetråd. 6-0 med fremskutte 3-re. Leif Gautestad. ØIF ARENDAL`s rødetråd. 6-0 med fremskutte 3-re Leif Gautestad. Metodisk oppbygging av 6:0 forsvar med framskutte 3-re Individuelle arbeidsoppgaver i 6:0. Samarbeid mellom 1, 2 og 3-re. Samhandling i 6:0.

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 5 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Takling. - Blokkering. - Samarbeid to og to. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen.

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Håndballseminaret 2015

Håndballseminaret 2015 Motspill til utgruppert forsvar 1/10 2/10 Trener som spillepunkt for begge sider En mot en øvelse med to passningspunkter. Angrepsspilleren skal legge ballen mellom kjeglene for å skore. Den som har ballen

Detaljer

ØVELSER OG INFO 11 års serien

ØVELSER OG INFO 11 års serien Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen ØVELSER OG INFO 11 års serien Spilltilbudet i 11 års klassen Hvordan spilles kampene? 1.Omgang

Detaljer

Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball

Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball Innhold Trenermanual Jenter og Gutter 6 til 8 år Jenter og Gutter 9 og 10 år Jenter og Gutter 11 og 12 år Jenter og Gutter 13 og 14

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel. -

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 4 år Økt 2 - Skuddteknikker Tema: - Skuddteknikker Felles fokusområder i skuddtrening: - Balanse og kroppskontroll i alle aksjoner. - Troverdig skuddtrussel, slik at man også kan spille

Detaljer

Midtstopperen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen.

Midtstopperen. Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen. Midtstopperen Fotballforbundets rollebeskrivelse og øvelsesforslag for midtstopperen. Midtstopperen Den norske midtstopperen behersker soneforsvar og er spesielt god til å vurdere hvilke rom man skal beskytte

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF Sportslig utviklingsplan for SIF Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 2 Formålet med sportslig utviklingsplan... 3 3 Sportslige målsettinger... 3 3.1 G/J 16 18... 3 3.2 G/J 12 15... 4 3.3 G/J 9 11...

Detaljer

Månedens tema: Pasninger og avslutninger

Månedens tema: Pasninger og avslutninger Månedens tema: Pasninger og avslutninger Vi skal denne måneden jobbe med pasninger og avslutninger- Vi skal denne måneden jobbe med en grunnleggende forståelse av hvordan en kan linke (kombinere) med en

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. - side 1 av 7 Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Valg av oppvarmingsøvelser Det er stort sett ikke satt opp oppvarmingsøvelser til de ulike øktene under. I stedet vises

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 1, 2, 3 og 4. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 15 år

SoneUtviklingsMiljø 15 år SoneUtviklingsMiljø 15 år Økt 4 - Finteteknikk Tema: - Innlæring og utvikling av finter. Hovedbudskap i økten: Hensiktsmessig finteteknikk er en viktig del av alle spilleres personlige tekniske register.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast:

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball og taktiske ferdigheter. 8 år: Innsidespark Vristspark Innsidemottak Sålemottak Føre ball Snu Tråkke på ball Vende til siden Sålevending Takle på stilleliggende ball (holdt av trener) Bruk volleyball/plastball,

Detaljer

Barnefotball. I.L Nordlandet

Barnefotball. I.L Nordlandet Barnefotball I.L Nordlandet I.L Nordlandet har en lang tradisjon som en bydelsklubb i Kristiansund som både har tilrettelagt for aktivitet i lokalområdet, men også vært barndomsklubben til en rekke av

Detaljer

et verktøy for håndballtrenere i ØIF

et verktøy for håndballtrenere i ØIF Spillerutvikling - et verktøy for håndballtrenere i ØIF 2014-2015 Roar Aaserud Natvig april 2014 Innhold Trenerapparatet i klubben 3 Utviklingsoppgaver for laget, skjema for trenere 8 Personlige utviklingsoppgaver,

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 2 treninger + kamp i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) Felles\åpen trening for årskull 06-05 ute på Sofiemyr Match Treningssammensetningen

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Urædd håndball. Sportsplan for barn- og ungdomsavdelingen

Urædd håndball. Sportsplan for barn- og ungdomsavdelingen Urædd håndball Sportsplan for barn- og ungdomsavdelingen Innhold: 1. Innledning 2. Visjon og verdier 3. Målsettinger 4. Retningslinjer for håndballaktivitetene 5. Holdninger og miljø 6. Rekruttering 7.

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom Individuelt - Hensikten med oversikten over 1A-2A og 1F-2F-3F listen er å gi en oversikt over ferdigheter spillere bør beherske. - På grunn av ulikhetene i typer fotballspillere, deres interesse og dere

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Alder: 11-12 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter SoneUtviklingsMiljø 3 år Økt 4 - Finter Tema: - Finter Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene/øve på finter.

Detaljer

Klubbens visjon og overordnede prinsipper

Klubbens visjon og overordnede prinsipper Klubbens visjon og overordnede prinsipper BHK skal være en klubb som fremmer utvikling og spilleglede hos den enkelte spiller. Hos oss skal være rom for alle, uansett kjønn, hudfarge eller ferdighet. Klubben

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Sportslig innhold J8-9-10 Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta

Detaljer

Målsetting & Rød tråd. Hinna Håndball

Målsetting & Rød tråd. Hinna Håndball Målsetting & Rød tråd Hinna Håndball Innhold: Trenermanual Jenter 7 & 8 år Jenter 9 & 10 år Jenter 11 & 12 år Jenter 13 & 14 år Jenter 15 & 16 år Jenter 17 & 18 år + senior Vurderingsskjema jenter 13 &

Detaljer

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelser til bruk for CSK G95 Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelse: To mot en Spille opp møtende spiller (feilvendt) Rettvende seg Bueløp Utnytte to mot en Vinkel på pasning Timing på pasning i forhold

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSHÅNDBALL I BØNES

SPORTSLIG PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSHÅNDBALL I BØNES SPORTSLIG PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSHÅNDBALL L I BØNES VI HAR EN PLAN! Kjære Bønes medspiller, Det er med glede vi nå kan presentere sportslig plan for håndballgruppen i Bønes. Planen er ment å være et

Detaljer

Trening av 1er i 6:0 forsvar (1)

Trening av 1er i 6:0 forsvar (1) Trening av 1er i 6:0 forsvar (1) Trening av 1er Kanten angriper utover- eller innover i banen. Trening av 1erens bevegelsesmønster. V1 eller H1 arbeider sidelengs etter ball. Starter med pass imellom Kv

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Sperreteknikk. NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell

Detaljer

DET Grønne merket GRØNN

DET Grønne merket GRØNN HVIT BRONSE DET Grønne merket NBBFs ferdighetsmerke -nivå 11 skal du huske på at det viktigste er å beherske teknikkene. Riktig utførelse og forståelse er viktigere enn at du for eksempel treffer på alt

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Versjon 1.1. http://www.hk-trogstad.no

Versjon 1.1. http://www.hk-trogstad.no Versjon 1.1 http://www.hk-trogstad.no 1 Versjon 1... 1 1 Forord... 4 1.1 Hensikten med sportsplan... 4 1.2 Holdninger, motivasjon og miljø... 4 Holdninger overfor medspillere... 5 Holdninger overfor motspillere...

Detaljer

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP TRENINGSMILJØ FOKUS Resultat - Prestasjon Fokus på å vinne Et miljø, hvor å vinne betyr å slå de andre Spillerne blir sammenlignet med

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del II Treningsperioder og treningsprinsipper

Sportslig rammeplan - Del II Treningsperioder og treningsprinsipper Side 1 av 7 Innledning Formålet med sportslig rammeplan er å utstyre klubbens og lagenes ledelse med et verktøy som skal bidra til en enhetlig og helhetlig utvikling av håndballen i Asker Slik spiller

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni

Øvelser for Mai-Juni Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1 Side 1 for Ny inndeling 1 11:35 - Forsvarsspill 1 mot 1 - Ballfører feilvendt (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - Ballen spilles opp mot feilvendt angrepsspiller - Forsvarsspiller starter et stykke unna -

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Å konkurrere skal være gøy!

Å konkurrere skal være gøy! Barnehåndball 6-12 år KONKURRANSEFORMER Å konkurrere skal være gøy! Det sier seg selv at små hender og korte armer og bein ikke passer inn i det voksne håndballspillet. Derfor må vi tilpasse banestørrelse,

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø år

SoneUtviklingsMiljø år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 7 - Duellspill Tema: -Duellspill. Hovedbudskap i økten: Alle håndballkamper avgjøres til syvende og sist av duellene en mot en. På denne økten har vi fokus på det å vinne

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Periodeplan Gutter 2000

Periodeplan Gutter 2000 Elverum håndball yngres Periodeplan Gutter 2000 2010-2011 Treningene hos G 2000 skal gi guttene god mulighet til morsom, utfordrende og utviklende aktivitet fysisk og sosialt Visjon: Ekte idrettsglede

Detaljer

Øvelsesbank. 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede!

Øvelsesbank. 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede! Øvelsesbank 7-19 år Hvordan utvikle gode fotballspillere?... og samtidig legge til rette for stor fotballglede! Gode spørsmål til treneren: Før økten: Hva skal spillerne bli bedre på i dag? Under økten:

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer

Detaljer

Øktplan trening for G2003 sesongen 2012/13

Øktplan trening for G2003 sesongen 2012/13 Øktplan trening for G2003 sesongen 2012/13 DATO ANSVARLIG FOR TRENINGEN MÅL FOR TRENINGEN KOMMENTARER 18.09 Hans Martin Bærefjell Pasninger og mottak Skudd Forsvar og kontringer Med en god forståelse av

Detaljer

Treningsøkt 4/2017 G2006

Treningsøkt 4/2017 G2006 Treningsøkt 4/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Finter og dribling. Finte og drible - holde motstanderen på avstand. 21. desember :53. Side 1 for Finte og drible

Finter og dribling. Finte og drible - holde motstanderen på avstand. 21. desember :53. Side 1 for Finte og drible Side 1 for Finte og drible 07:53 Finte og drible - holde motstanderen på avstand (Aldersgruppe: 9-11 og Angriperen mottar en pasning og er presset av forsvareren. Angriperen trener på å holde motstanderen

Detaljer

Syverfotball LYN. Tips:

Syverfotball LYN. Tips: Syverfotball LYN Her er noen enkle spilleprinsipper som forklarer hvordan spillerne kan posisjonere- og bevege seg for å skape bedre flyt og samhandling i spillet. Gjennom noen små taktiske- og strategiske

Detaljer

Treningsøkt 6/2017 G2006

Treningsøkt 6/2017 G2006 Treningsøkt 6/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Temaserien 13 år. Informasjonshefte

Temaserien 13 år. Informasjonshefte Temaserien 13 år Informasjonshefte 2016-2017 Informasjon om regionens spillerutviklingsmodell Regionen ønsker å informere om de forskjellige utviklingstiltak som utøvere og lag kan være med på. Heftet

Detaljer