Innkalling møte for Velforeningen Elvehavn Brygge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte for Velforeningen Elvehavn Brygge"

Transkript

1 Innkalling møte for Velforeningen Elvehavn Brygge Tid: kl Sted: Grendahuset Innkallingsliste: 13 og 15 Marte Småge Munkeby Mona-Catharina Holt 9 og 11 Finn Erik Munkvold 7 Erling Gaustad 5 Mads Hagerup-Lyngvær 3 Hildegunn Eikefjord Kløvning 2 og 4 Trym Sjøberg 6 og 8 Rasmus Halvorsen 10 og 12 Tor-Olav Grønning og Gro Hoff 14 og 16 Torben Gjertsen 18 Kristin Færø Konstituering - Valg av møteleder - Oppmøteliste - Valg av referent - Valg av person for å signere referatet sammen med referent Godkjenning av innkalling Kommentarer til referat fra møtet Se vedlegg 1. 1

2 Møtedatoer Vi avtaler datoer for styremøter og årsmøte. Forventet regnskap sendes til styret ca. uke 16 ( april) Feie- og vaskemaskin behov og finansiering Redegjørelse vedrørende maskinelt renhold av garasjene. 1 Juridisk tinglyst erklæring vedr. ansvarsforhold Vi er kjent med den tinglyste avtalen fra : «Erklæring om rett til atkomst til og gjennomkjøring i garasjeanlegg». Avtalen regulerer drifts- og vedlikeholdsansvaret i garasjeanlegget i Dyre Halses gate. Se vedlegg 2. Erklæringen plasserer ansvaret for både drift og vedlikehold til byggene på nordsiden (oddetallssiden) av Dyre Halses gate. Stikkordene i denne sammenheng er drift og forpliktelse. Prinsippet om driftsansvaret følger rettigheten til å parkere. Erklæringen pålegger byggene på oddetallssiden en forpliktelse, som hjemmelshavere, å drifte garasjeanlegget. Tilsvarende har de med en rettighet til å benytte parkeringsarealet i følge samme avtale en plikt til å bidra til driften av arealene. Den tinglyste ordlyden sier at den som har en fått en adkomstrettighet også har en forpliktelse til å dekke «sine forholdsmessige andeler av drift og vedlikehold av kjørebane, kulverter, porter osv. tilknyttet garasjeanleggene.» Alle som er gitt bruksrettighet i kjelleren er via tinglyst avtale forpliktet til å dele drifts- og vedlikeholdskostnadene som påløper. Plikten er altså at alle med parkeringsrettigheter også er med og bidrar til driften av anlegget, men at byggene på nordsiden alene kan fatte denne avgjørelsen med alminnelige flertallsvedtak. Videre skal utgiftene «fordeles forholdsmessig etter antall parkeringsplasser i garasjeanleggene» beliggende i anlegget. I korthet: Erklæringen plasserer ansvaret for både drift og vedlikehold til nordsiden, kostnadsfordelingen forholdsmessig etter antall parkeringsplasser og plikten til at alle med parkeringsrettigheter er med og finansierer drifts- og vedlikeholdskostnadene i anlegget. Etter vedtektene i VEB kan oddetallssiden med alminnelig flertall bestemme drift og vedlikehold av parkeringsanlegget. 2

3 2 Behovsanalyse Garasjeanlegget ser ikke bra ut. Det skulle nå være temmelig åpenbart at det er et skrikende behov for rengjøring. Påstandene om at det ikke er ønskelig med rengjøring, eller at det ikke er nødvendig med renhold i en vedlikeholdsfri garasje, må legges empirisk død. Å kunne utføre renholdet med kost i vårt store anlegg, må likeledes avvises. Renhold er ikke synonymt med vedlikehold, men ligger tettere på en forståelse av drift (løpende kostnader). Dette kan vi ikke løpe unna. Renhold er nødvendig for å ta vekk skitt, løv, salt, vann, asfalt osv. Vi har diskutert ulike løsninger og metoder. En kombinert feie- og vaskemaskin peker seg ut som den mest fornuftige metoden. Den største fordelen med å anskaffe en maskin er trolig at vaktmester fortløpende kan tilpasse aktiviteten hvilke områder som bør rengjøres. En kombinert feie- og vaskemaskin feier, vasker og suger opp søle og smeltevann. Dagens situasjon med mye søle og smeltevann skulle vise nødvendigheten av en slik maskin. Gulvbelegget absorberer ikke fukt, slik at vi nå har et garasjeklima som sannsynligvis fremmer rustdannelse. En feie/vaske/sugemaskin i drift kan ta bort store dammer av smeltevann og søle i underetasjen som tråkkes inn i byggene og oppgangene. Behovet for en feie- og vaskemaskin ser derfor ut til å være tilstede. Det er ca kvm som skal rengjøres med et renholdsbehov som vil variere etter årstid, vær og føreforhold. I perioder må det vaskes hyppigere enn andre, og noen arealer ved inngangspartier og hovedgater trenger oftere renhold enn de som er lengst inne. Det som er viktigst er å være fleksibel, dvs. ta rengjøringen så snart som mulig etter dager med mye inntrekk av vann og smuss. Støvproblemene kommer i hovedsak av smuss som tørker og knuses av trafikken. Estimert tid i snitt pr. uke er i følge vaktmester og de to leverandørene 4-5 timer pr. uke. Det forutsetter at muligheten til å gjennomføre renholdet bør være situasjonsbestemt. Maskinen benyttes samtidig med øvrige runder vaktmester foretar i garasjeanlegget. Innkjøringsveiene og noen parkeringsplasser kan rengjøres hver dag når snø har smeltet. 3

4 3 Anskaffelsesmetoder Ved kjøp eller leasing er det tre feie- og vaskemaskiner som er aktuelle, to av merket Tennant, T16 og T17, og en Nilfisk B1100. Her gjøres det rede for alternativene på anskaffelse, de ulike maskinene, finansieringsmåte samt forslag til vedtak. A Leasing Se tilbud på kjøp og leasing i vedlegg 3. Kjøp og leasing av T16 er på grunn av valutasitasjonen omtrent det samme som T17. Merk: Alle tall er inklusive mva. Begge leverandørene praktiserer utkjøp av maskin etter endt leieperiode mot 2 månedsleier. I tabellen betyr netto uten finans- og driftsomkostninger. * Tallene på T16 er hentet fra opplysninger fra epost før svekking av norsk kronekurs. For T17 er prisen garantert da den er hentet inn til Norge før fallet i kronekursen. Finanskostnadene på leasing av B1100 er antatt å ha samme termingebyr som T16/T17. Leasing T16* T17* B1100* Netto leasing pr. mnd Netto leasing fem år Netto leasing årlig Driftskostnader fem år Finanskostnader fem år Samlet leasingpris fem år Årlig leasingpris Månedspris Total årlig kost pr. p-plass 462,26 432,04 382,99 Total mnd. kost pr. p-plass 38,52 36,00 31,91 B Kjøp Kjøp T16 T17 B1100 Pris Årlig service og driftskostnader Kost fem år Fem år årlig kost år inkl. service og drift Fem år kost pr. måned Årlig kost pr. p-plass over fem år 315,69 379,56 326,1 Månedlig kost pr. p-plass over fem år 26,31 31,63 27,17 4

5 C Leie * Forutsetning: 1 døgns leie hver uke om vinteren (6 mnd.) og annenhver uke om sommeren. Leie Nilfisk B1100 Døgnleie Levering og henting 438 Ett døgns leie inkl. levering og henting To sammenhengende døgns leie inkl. henting og levering Vinter 1 døgns leie hver uke * Sommer 1 døgns leie annenhver uke * Kost over fem år Årlig kost over fem år Årlig kost pr. p-plass over fem år 345 Månedlig kost pr. p-plass over fem år 28,74 D Orion anskaffer maskin Dokumentasjon ettersendes da det er klart mandag 9. februar. Kontrakten med Orion tilsier at de skal holde utstyr for å feie/vaske garasjen. Birger Wold vedkjenner seg Orions ansvar, men mener at det nye dekket stiller helt andre krav til renholdsmaskin og tidsforbruk. Under slik endrede forutsetninger mener Orion at de ikke kan overholde punktet i kontrakten om at skal sørge for nødvendig utstyr. Orion mener også at rengjøringen av det nye anlegget blir tidsmessig utfordrende ettersom samtlige bygg i gata nå har Orion som vaktmester. Om Orion skal påta seg å påkoste nytt og varig utsyr, medfører det økt vederlag. Wold påstår at det er nye forutsetninger for renholdet. Det nye dekket har imidlertid ikke mere behov for renhold enn det gamle. Det er samme antall biler og samme klimatiske forhold. Med den gamle feiemaskinen ble det ikke foretatt renhold, det meste av støvet ble bare flyttet på. Brukerne av garasjen hadde resignert og det er leit at det tidligere ikke ble definert klare kriterier for effektivt renhold i Orions regi. Vaktmester bekrefter til VEB at renholdsoppgaven lar seg utføre innenfor dagens arbeidsordning forutsatt permanent maskin. Det er da mulig å vaske når det er vurdert om nødvendig, og på et begrenset område. Det er formodentlig naturlig at Wold, med manglende lokalkunnskap som vaktmester har, vil blåse opp tidsbehovet for renhold og søker å underbygge dette i sin argumentasjon. Den største fordelen med å lease er å overta eierskapet etter 5 år mot 2 månedsleier. Denne fordelen forsvinner hvis Orion anskaffer maskin på våre vegne. 5

6 E Leie inn folk til å operere maskinen Wold hevder det er nye forutsetninger for renholdet. Det nye dekket har imidlertid ikke mere behov for renhold enn det gamle. Det er samme antall biler og samme klimatiske forhold. Med den gamle feiemaskinen ble det ikke foretatt renhold, det meste av støvet ble bare flyttet på. Brukerne av garasjen hadde resignert og det er leit at det tidligere ikke ble definert klare kriterier for effektivt renhold i Orions regi. Vaktmester bekrefter til VEB at renholdsoppgaven lar seg utføre innenfor dagens arbeidsordning forutsatt permanent maskin. Vask kan da uføres når det er vurdert om nødvendig, og på et begrenset område. Det er formodentlig naturlig at Wold, med manglende lokalkunnskap som vaktmester har, vil blåse opp tidsbehovet for renhold og søker å underbygge dette i sin argumentasjon. Å leie inn folk til å operere maskinen ser derfor ikke ut til å være nødvendig, og er derfor ikke videre undersøkt. F Nærmere om alternativene: Leasing, kjøp og leie Den største fordelen med leasing er overtakelse av maskinen etter endt leasingperiode. Begge leverandørene forlanger to månedsleier etter avtaletiden på fem år. En annen fordel er at leasing gir en enkel tilgang på nye driftsmidler med minimal bruk av egenkapital. I tillegg belaster leasing boligselskapene moderat over hele avtaleperioden. En svakhet med leasing er at økt rentenivå høyner prisen, og at man er bundet i hele perioden avtalen gjelder. Med kjøp overtas eiendomsretten til maskinen umiddelbart. Ved tilstrekkelig med kapital er kjøp en aktuell måte å anskaffe maskinen, men et kjøp belaster egenkapitalen og binder kapital. Manglende egenkapital betyr låneopptak. Ved gode likvider, kan det svare seg å kjøpe en maskin, særlig hvis man er innstilt på å eie maskinen i lang tid. Det er også kostnader knyttet til kjøp. Aktuelle utgifter er rentekostnader på toppen av kjøpsprisen. Avskrivinger for å legge grunnlag for et erstatningskjøp når maskinen må erstattes vil bli en del av driftskostnadene. Som er eneste tilbyder på utleie, anbefaler Rishaug ikke dagleie på sin utleiepark da de ikke har maskiner som egner seg til denne type bruk, samt at kostnadene med klargjøring, utleie, kjøring og etterarbeid pr. dag utgjør nesten en hel månedskostnad på Leasing over 5 år. Bonitas tror hele budsjettet på kr inkl. mva. kommer til å gå med til leie av maskin, anslagsvis vil holde til 20 renholdsrunder i året. Å leie en maskin har den store fordel at utleier bærer ansvaret for service og reparasjon. 6

7 G Type maskin Ved kjøp, leie eller leasing, er det tre typer feie- og vaskemaskiner som er aktuelle, to av merket Tennant, T16 og T17, og en Nilfisk B1100. I valget av maskin er det nyttig å sammenlikne: - Kostnad - Effektivitet, dvs. kostebredden og sugebredden på de 2 maskinene - Vannkapasitet - Fart og effektiv driftstid før behov for opplading. - Forskjell i ladetid Se vedlegg 4 for data omkring hver maskin. Merke Tennant T16 Tennant T17 Nilfisk B1100 Kostebredde 91 cm 101 cm 100 cm Vaskebredde med 114 cm 132 cm 100 cm sidebørste Vaktmesterunder ved 7 7 ganger 6 ganger 8 ganger meter bredde kjørevei Hastighet 9 km/t 9 km/t 9 km/t Motorkraft 1,2 kw? 4,1 kw Vannkapasitet maks 280 liter 435 liter 265 liter L/B/H 188/104/ /117/ /113/148 Effektiv driftstid 4 timer 8 timer 4,5 timer Ladetid 7 timer 7 timer 7 timer Vekt med batteri Servostyring Nei Nei Nei Garanti 1 år 1 år 1 år Modellår Vaktmester mener det bør satses på en feie/vaskemaskin av type T17, men at begge skulle kunne gjøre jobben. T17 er foretrukket på grunn av motorstyrke/fart og bredde/kostplassering og sugekraft. Maskinen må få servostyring pga. alle seksjonsvegger/hjørner/kroker og utstyr som gjør det mulig å rengjøre under varmeaggregater og der hvor det var trangt å komme til pga. søyler/nisjer. T16 har mindre kapasitet, mindre kostebredden og sugebredden, vannkapasitet, fart og effektiv driftstid før behov for opplading. Alle avvik i negativ retning øker behovet for mere vaktmestertid til drifting. Nilfisk B1100 er en maskin med mindre kapasitet, men den er utstyrt med bl. 2 stk sugemotorer, børster og oljebestandige suge og sidenaler. 7

8 H Finansiering Finansieringen kan være uendret forutsatt bruk at frie midler av egenkapitalen. Det er for 2015 budsjettert med kr inkl. mva. Bonitas opplyser egenkapitalen pr til ca. kr med forbehold om endelige tall på årsregnskapet som er under utarbeidelse. Forslag til vedtak Eventuelt Å gjøre vaktmesterens tid mest mulig produktiv i forhold til effektivt renhold styres av værforholdene og betinger at en effektiv maskin er tilgjengelig til enhver tid. Knapphetsfaktoren er arbeidskraft. Med en kraftfull maskin så får man unna rengjøringsoppgavene raskere og får mer tid til de tradisjonelle driftsoppgavene. På bakgrunn av de kjente faktorer så gjøres følgende beslutning: Type maskin: Velforeningen ved leder går til anskaffelse av en kombinert feie- og vaskemaskin av typen Tennant T17. Leveringstiden er få dager da maskinen er lagret i garasjeanlegget etter å ha vært utlånt en kort testperiode med meget godt resultat. T16 er testet på samme måte, var ytelsesmessig merkbart svakere og hadde dårligere renseeffekt. Finansieringsmåte: Velforeningen inngår en avtale på leasing av maskinen over 5 år. Finansieringsmåte for drift i 2015: Det benyttes kr av egenkapitalen til garasjelaget for å finansiere ett års drift av maskinen. Ubenyttet del av denne egenkapitalen vil bli tilbakeført. Vel møtt! 8

Innkalling møte for Velforeningen Elvehavn Brygge

Innkalling møte for Velforeningen Elvehavn Brygge Innkalling møte for Velforeningen Elvehavn Brygge Tid: 20.11.2014 kl 18.00 Sted: Grendahuset Oppmøteliste: 13 og 15 Marte Småge Munkeby Mona-Catharina Holt marte.smage@gmail.com 61melina@live.com 9 og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling

Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling Eie eller leie? Andre aktuelle problemstillinger med konsekvenser for bruktbil og restverdiutvikling NBF Bruktbilkonferanse 20. november 2012 Kjell Rese 1 Hva betyr privatleasing for bruktbilprisene? Tar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

LAGER- GARASJEBYGG PÅ FEIRING. Tilbudsinnbydelse

LAGER- GARASJEBYGG PÅ FEIRING. Tilbudsinnbydelse LAGER- GARASJEBYGG PÅ FEIRING Tilbudsinnbydelse Eidsvoll kommune ved Eiendomsforvaltningen, kommer vegne av ORBRANN (Øvre Romerike Brann og Redning) med en tilbudsinnbydelse. Det ønskes tilbud på leie

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

HUS A 1. boligetasje (4. plan)

HUS A 1. boligetasje (4. plan) Leil. nr. Oppgang HUS A Ant. rom Balkong/ Sist datert: 21.06.2018 A13 A 4 20,5 101 97 kr 5 790 000 1 kr 3 085 kr 144 750 A14 A 4 20,5 101 97 kr 5 790 000 1 kr 3 085 kr 144 750 A16 A 4 19 92,5 89 kr 5 350

Detaljer

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv Batteridrevne, kombirengjøringsmaskiner med og uten frontfeier for rengjøring av store flater. For et perfekt feie- og vaskeresultat B 310 R Når

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse Referat ekstraordinær generalforsamling Heilo vel og veilag, 10. juni 2015 Møte ble avholdt på Dampen. Det var 13 stemmeberettigede beboere til stede, 3 av disse med fullmakt. Advokat Sofia Bjørk møtte

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

Hakomatic B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer.

Hakomatic B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer. B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer. For perfekte feie- og vaskeresultater B 1050 / B 1100 Når det

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene

NYHET. Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene NYHET Du tar hånd om byggingen vi ordner verktøyene Eie eller leie? det er spørsmålet Du er ikke den eneste som vurderer fordeler og ulemper ved kjøp av proff-verktøy. Med nye Hitachi Fleet Control har

Detaljer

FEIE- MASKINER SITTE- MASKINER GULVVASKE- MASKINER

FEIE- MASKINER SITTE- MASKINER GULVVASKE- MASKINER FEIE- MASKINER SITTE- MASKINER GULVVASKE- MASKINER CT45 B50 Kompakt og hendig vasker med stor vaskekapasitet. Med håndtak som kan justeres i høyden er denne svært hendig i bruk. NYHET CT40 B50/BT50 Vår

Detaljer

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14

Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Referat årsmøte Våglia Vel og Kabelnett 27.02.14 Til stede fra styret: Robert Elstad, Roy Christiansen, Elin Melbøe Sørensen, Elin Nøkleby Andreassen, og Jan Østbye Forfall: Anita Fevang Pedersen Referent:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 23.02.2016 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund, Linda Myhre

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engelsborg Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken Velforening den kl Møtested : Okstad skole.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken Velforening den kl Møtested : Okstad skole. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken Velforening den 22.03.2011 kl. 2000. Møtested : Okstad skole. Tilstede var 33 seksjonseiere til sammen 31 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Rune

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID OPS. Erfaringer fra Ullensaker kommune. v/ eiendomssjef Edin Alisic

OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID OPS. Erfaringer fra Ullensaker kommune. v/ eiendomssjef Edin Alisic OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEID OPS Erfaringer fra Ullensaker kommune v/ eiendomssjef Edin Alisic 31.10.2018 OPS kontrakter OPS er et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Det private selskapet har

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200904459 : E: 601 : Øyvind Levang/ Olga Davydova/ Stein Åge Sivertsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 89/10

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

1 Oppfølging av kontrakten... 2 2 Anskaffelsens omfang... 2. 2.1 Deltilbud... 2 2.2 Kontraktsperiode... 3

1 Oppfølging av kontrakten... 2 2 Anskaffelsens omfang... 2. 2.1 Deltilbud... 2 2.2 Kontraktsperiode... 3 Innhold 1 Oppfølging av kontrakten... 2 2 Anskaffelsens omfang... 2 2.1 Deltilbud... 2 2.2 Kontraktsperiode... 3 3 Leveringsbetingelser... 3 4 Krav til tekniske løsninger, sikkerhet og miljøvennlighet...

Detaljer

PRISLISTE, HUS A. Balkong/ Terrasse. Leil. nr. Oppg. Ant. rom. BRA P-rom Pris Parkering Felleskost Dok.avg.

PRISLISTE, HUS A. Balkong/ Terrasse. Leil. nr. Oppg. Ant. rom. BRA P-rom Pris Parkering Felleskost Dok.avg. Prisliste PRISLISTE, HUS A Leil. nr. Oppg. Ant. rom Balkong/ Terrasse BRA P-rom Pris Parkering Felleskost Dok.avg. 1. boligetasje (4. plan) A11 A 2 29,5 64 61 kr 3 250 000 kr 2 231 kr 81 250 A12 A 4 20,5

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

Trysil Knuts Fjellverden

Trysil Knuts Fjellverden Trysil Knuts Fjellverden 1 Bakgrunn - Løypekjøring organiseres i Nord og Øst av to forskjellige grunneiere Fakta: 1. Området Øst er uten organisert løypekjøring etter sesongen 2019, og vi har ingen midler

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Tid: onsdag 2. september 2015 kl 19.00. Sted: Korsvollhuset, Langåsveien 14, Oslo Styret innkaller herved alle hytteeiere

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 09/17 Møtedato: 03.04.17 Saksbehandler: Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Møteinnkalling og sakliste godkjennes.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2018 VIKEN AMFI SAMEIE. Sted: Cornerteateret, Kong Christian Fredriks plass 4, 5006 Bergen

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2018 VIKEN AMFI SAMEIE. Sted: Cornerteateret, Kong Christian Fredriks plass 4, 5006 Bergen INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2018 VIKEN AMFI SAMEIE Dato: Tirsdag 13.mars 2018 kl: 1800-2000 Sted: Cornerteateret, Kong Christian Fredriks plass 4, 5006 Bergen Vedlagt følger dagsorden og saksdokumenter.

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160. På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb 11.3.2014, ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet

Detaljer

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede.

Tilstede var 22 aksjonærer i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Tilsammen 23 stemmeberettigede. 5214 ÅRSMøteProtokoll AS Tøyen Boligselskap 5214 Ordinær generalforsamling i AS Tøyen Boligselskap ble avholdt 31. mai 2006 kl. 18.00 i Tøyenhus borettslag aktivitetslokale. Tilstede var 22 aksjonærer

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag. Protokoll fra fellesstyremøte 29.11.2010

Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag. Protokoll fra fellesstyremøte 29.11.2010 Fellesstyret i Skåreråsen II og Skåreråsen III Borettslag Protokoll fra fellesstyremøte 29.11.2010 Sted: Styrerommet, Skårer Terr 12 Dato: 29.11.2010 Tilstede Skåreråsen 2 Tilstede Skåreråsen 3 Birgith

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie

Protokoll for sameiermøte i Brækkehus Boligsameie Protokoll for sameiermøte i rækkehus oligsameie Møtedato 15.03.2007 Møtetidspunkt Kl. 17.30 Møtested rækkehus oligsameie i Trimrommet Tilstede var og til sammen 12 seksjonseiere 9 med fullmakt 21 stemmeberettigede

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET Utarbeidetav Innhold 1. Generelt... 2 2. Finansiering... 2 3. Møter... 4 4. Plikter... 5 5. Ordensregler... 6 6. Avskaffelse av prosjektet... 6 7. Signering... 7

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2015 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 17 stemmeberettigede, 1 fullmakt, totalt 18 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Invitasjon til årsmøte for Invitasjon Årsmøte iroger K. Løvsethaugen Velforening. Underlag: Vedlegg fra Geir Gønning.

Invitasjon til årsmøte for Invitasjon Årsmøte iroger K. Løvsethaugen Velforening. Underlag: Vedlegg fra Geir Gønning. Invitasjon til årsmøte for Invitasjon Årsmøte 2018 100 Åpne% iroger K. 125 Pages % Invitasjon til årsmøte for Løvsethaugen Velforening Tid: Sted: 18:00 19:30 onsdag 14.mars Åsen Grendahus (Kvammen) Sak

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no SALE! Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner Gulvvasker BA 410 SPAR kr. 22.004,Se neste side Gjett og vinn en NO NorEngros SPRING A5 8s 2011.indd 1 15-04-2011 10:49:54 Små gulvvaskere Gjett og vinn en Gjett

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 20. november 2017 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 20. november 2017 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 7. november 2017 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 20. november 2017 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2018 4. Innkomne

Detaljer

Nøtterøy Golf. Utfordringer

Nøtterøy Golf. Utfordringer Nøtterøy Golf «Prosjekt bærekraftig fremtid» Informasjonsmøte 4. november 2014 Utfordringer Banen Økonomi/gjeld «Tvungent medlemskap» Styringsmodell 1 Økonomi/gjeld Underskudd 2014 (før avskr.) NOK 900

Detaljer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer

Hako-Jonas 1200 / 1500. Økonomisk feiing av store arealer Hako-Jonas 1200 / 1500 Økonomisk feiing av store arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 16 200 m 2 /t Hako-Jonas 1200 / 1500 Gjør feiingen enklere! Perfekt rengjøring av store arealer

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

BBF 17. april 2018 Statens vegvesen rapport nr Brynhild Snilsberg Statens vegvesen, Vegdirektoratet

BBF 17. april 2018 Statens vegvesen rapport nr Brynhild Snilsberg Statens vegvesen, Vegdirektoratet BBF 17. april 2018 Statens vegvesen rapport nr. 348 Brynhild Snilsberg Statens vegvesen, Vegdirektoratet Bakgrunn Forsterket renhold i 2013 Økt frekvens på driftstiltakene Fokus på utvikling av utstyr

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Styremøte SE Forneburingen 203 / 205 & Dagny Bergers vei 2 og Forneburingen 207

Styremøte SE Forneburingen 203 / 205 & Dagny Bergers vei 2 og Forneburingen 207 Styremøte SE Forneburingen 203 / 205 & Dagny Bergers vei 2 og Forneburingen 207 Dato onsdag, 2. september 2015, kl. 16.00 Møteleder Referent N. Oldebråten Deltakere Fra styret:, Ronny, Tore Fra Obos: Terje,

Detaljer

NOTAT Offentlig-privat samarbeid (OPS)

NOTAT Offentlig-privat samarbeid (OPS) NOTAT Offentlig-privat samarbeid (OPS) Fastsatt av GKRS styre i møte 17.06.2016 1. Innledning 1.1 Kort om offentlig-privat samarbeid (OPS) Som et ledd i den kommunale tjenesteproduksjonen kjøper kommunene

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt kjørbar gulvvaskemaskin. 55 og 65 cm. For enkel rengjøring på trange steder. Fås nå i to ulike arbeidsbredder!

NYHET! Scrubmaster B75 R Kompakt kjørbar gulvvaskemaskin. 55 og 65 cm. For enkel rengjøring på trange steder. Fås nå i to ulike arbeidsbredder! NYHET! Fås nå i to ulike arbeidsbredder! 55 og 65 cm Scrubmaster B75 R Kompakt kjørbar gulvvaskemaskin For enkel rengjøring på trange steder 1 Effektiv og brukervennlig Kostnadseffektivitet møter ergonomi

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

1 Etterstadkroken Garasjelag

1 Etterstadkroken Garasjelag 1 Etterstadkroken Garasjelag Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Garasjelag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for Ullensaker Frivilligsentral

Vedtekter for Ullensaker Frivilligsentral Vedtekter for Ullensaker Frivilligsentral (Lovparagrafer som det er vist til i vedtektene refererer til stiftelsesloven) 1. Vedtekter, jf. 10 Lov om stiftelser nr. 59 (stiftelsesloven) av 15. juni 2001

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag Dato 15.05.2013 Kl. 18.30. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 58 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 24. mars 2010 Tid: Klokken 19.00 Sted: Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting av stemmetall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

RENGJØRINGSMASKINER SC400 - KOMPAKT OG FLEKSIBEL MED FLERE FUNKSJONER

RENGJØRINGSMASKINER SC400 - KOMPAKT OG FLEKSIBEL MED FLERE FUNKSJONER SPESIALTILBUD PÅ RENGJØRINGSMASKINER PROFESJONELLE RENGJØRINGSMASKINER 2013 SC400 - KOMPAKT OG FLEKSIBEL MED FLERE FUNKSJONER Nilfisk SC400 gir deg rengjøringskapasitet og fleksibilitet som en stor gulvvaskemaskin,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

PrivatLeie Leasingavtale for Privatkunder

PrivatLeie Leasingavtale for Privatkunder PrivatLeie Leasingavtale for Privatkunder Velkommen til Toyota Financial Services Toyota Financial Services er Toyotas eget finansieringsselskap. Vi gir deg mulighet til enkelt å finansiere og forsikre

Detaljer

Kjøp av Båtplass på Solsiden Trondheim

Kjøp av Båtplass på Solsiden Trondheim Kjøp av Båtplass på Solsiden Trondheim Solsiden Marina AS - organisering Solsiden Marina AS org nr. 895 238 392 er eiet av: Norsk Marinadrift AS, org nr 945 751 339. Eier 50% Athos Holding AS org nr 971

Detaljer

Til sameierne i Tyrikollen boligsameie Bøler, 08.07.2015. Sommeren er over oss, men her er litt viktig informasjon. Ha en fortsatt god sommer!

Til sameierne i Tyrikollen boligsameie Bøler, 08.07.2015. Sommeren er over oss, men her er litt viktig informasjon. Ha en fortsatt god sommer! Til sameierne i Tyrikollen boligsameie Bøler, 08.07.2015 Sommeren er over oss, men her er litt viktig informasjon. Ha en fortsatt god sommer! Nytt ekstraordinært sameiermøte 15. august kl. 12 Etter møtet

Detaljer

Innkalling til. Dato: lørdag 26/5 kl Sted: Båthavna

Innkalling til. Dato: lørdag 26/5 kl Sted: Båthavna Innkalling til Årsmøte i Treodda Hytteforening 2018 Dato: lørdag 26/5 kl. 1500 Sted: Båthavna Etter møtet blir det sommerfest med grilling fra kl 1700 Saksliste: a) Valg av møteleder og referent b) Valg

Detaljer

Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell

Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell Krødsherad kommune Prosjekt Norefjell Adr.: Tlf.: Fax: E-post 3536 Noresund 92 20 08 92 32 15 00 01 Jan.Rundtom@krodsherad.kommune.no Odd Henning Bentsen Gustav Kalager Knut E. Ringnes Geir Bottolfs Ola

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG (GARASJE - MOTORVARME PARKERING) Vedtatt på generalforsamling 06.05.2014 (Erstatter tidligere vedtekter av 1984, sist endret 1997) Mellomenga borettslag disponerer

Detaljer

Status på utbyggingen Fiberutbygging

Status på utbyggingen Fiberutbygging 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Styrets årsberetning. 4. Regnskap og budsjett. 5. Fastsettelse av årlig avgift

Detaljer