Til våre kunder og andre forretningsforbindelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til våre kunder og andre forretningsforbindelser"

Transkript

1 Samferdselskatalog

2 Til våre kunder og andre forretningsforbindelser Du sitter nå med Draka Norsk Kabels Samferdselskatalog. Vi håper at du finner mye nyttig informasjon i denne katalogen og at den kan bli et godt oppslagsverk og verktøy for deg. For å sikre riktige produkter og levering i henhold til avtaler arbeider vi etter strenge kvalitets- og miljøsystemer. Vi er sertifisert av Det Norske Veritas og imøtekommer kravene i ISO 14001, OHSAS og ISO Vi legger stor vekt på at våre produkter ikke inneholder miljøfarlige stoffer og at de er risikofrie ved anvendelse. Konstruksjons-/normendringer og eventuelle endringer i direktiver kan forekomme mellom hver revisjon av denne katalogen. Siste utgave av datablader og teknisk informasjon vil til enhver tid være å finne på eller ta kontakt med Mvh Draka Norsk Kabel Oktober

3 Samferdsel Draka Norsk Kabel Draka Norsk Kabel er en del av Prysmian Group, verdens største leverandør av kabelløsninger. Draka Norsk Kabel er vårt juridiske selskapsnavn og er vel anerkjent av våre kunder. Vi er stolte av å være en del av Prysmian Group, noe som gir oss en tyngde som er til stor fordel for våre kunder. Samtidig er vi med på å utvikle innovative, sikre og miljøvennlige kabler tilpasset lokale krav og normer. I energisektoren opererer vi i bransjen for kraftoverføringskabler og -systemer både på land og til havs. Vi tilbyr spesialkabler for bruk i mange forskjellige industrisektorer, mellom- til lavspenningskabler for bygge-, anleggs- og infrastrukturindustrien (veier, jernbane, tunneler m.m.). I telekommunikasjonssektoren tilbyr vi kabler og tilleggsutstyr for lyd-, video- og dataoverføring. Videre tilbyr vi et komplett utvalg av optiske fiberkabler, kobberkabler og tilkoblingssystemer. I Draka Norsk Kabel er et av våre mål å forutse og raskt dekke kundebehov. Vi kan tilby løsninger som ikke bare dekker gjeldende standarder, men også tilfredsstiller spesifikke kundekrav. Draka Norsk Kabel er en tilpasningsdyktig organisasjon som er i stand til å ta raske og riktige beslutninger. Samferdsel Samferdsel omfatter transport av gods, personer og informasjon lokalt, regionalt og internasjonalt. Til samferdselssektoren hører planlegging, forvaltning og drift av anlegg (veg, bane, telefonlinjer, bredbånd osv) samt utvikling, vedlikehold og kontroll av transportmidler (bil, jernbane, båt osv). Vi kommer til å få mer trafikk og et annerledes trafikkbilde i Norge i årene som kommer. Vi blir flere, vi vil bo tettere og miljøkravene vil øke. Det vil bli behov for nye løsninger på mange områder. Våre halogenfrie, flammehemmende og røyksvake kabler er med på å gjøre samferdsel så sikkert som mulig i omgivelser med høy risiko. Enten det gjelder streng kulde, fuktighet eller fare for brann, har vi løsningene. Vi har ca veitunneler innen riksog fylkesveinettet, og 50 nye er under bygging ( Tunneler i Norge føres opp under tøffe norske klimaforhold. Kravene til sikkerhet er mange, og Draka Norsk Kabel kan imøtekomme dem. Halogenfritt - Afumex I forbindelse med ovennevnte har Draka Norsk Kabel lansert Afumex. Dette er en serie halogenfrie, flammehemmende og røyksvake kabler som bidrar til å redde liv, samt sparer kostnader ved brann. Borte er all den svarte og giftige røyken som gjør det vanskelig/umulig å se og puste ved en eventuell rømning fra et brennende lokale. Halogenfrie og flammende kabler utvikler ikke de korrosive gassene som ødelegger for elektroniske komponenter og maskinger. De er i dag også like lette å installere som tradisjonelle PVC-kabler. 3

4 Afumex Hvorfor velge Afumex Halogenfri kabel Liten røykutvikling Lys og lite røyk, lett å finne rømningsveier Få giftige gasser, enklere evakuering Danner ufarlig hvitt pulver, skader derfor ikke elektroniske komponenter og maskiner Enklere saneringsprosess, kortere avbrudd i produksjon Bedre for miljøet Tradisjonell PVC kabel Stor røykutvikling Svart, tett røyk, vanskelig å finne rømningsveier Giftige gasser, hindrer evakuering Danner saltsyre, forringer elektroniske komponenter, metall og maskiner Kompliserer sanering, lengre produksjonsstopp Mer miljøfarlig, kan inneholde ftalater og dioksiner Afumex - Redder liv Det finnes tre avgjørende faktorer som påvirker muligheten til å finne en rømningsvei så raskt som mulig: Røykutvikling, sikt og mengde gift som pustes inn. Ved brann i halogenfrie og flammehemmende kabler utvikles mindre og lysere røyk enn når det brenner i PVC. De som befinner seg i et lokale der det brenner i halogenfrie kabler vil ikke miste sikten eller puste inn tykk giftig røyk. De vil kunne finne veien ut fort. Halogenfrie kabler bidrar til å redde liv! Afumex - Spar penger En brann innebærer ofte store økonomiske tap i form av skader på elektroniske komponenter, maskiner og bygg. En medvirkende årsak til dette er saltsyren som utvikles fra brennende PVC. Saltsyren forringer de elektroniske komponentene, metaller og maskiner. Brenner det imidlertid i halogenfrie kabler utvikles ikke denne saltsyren, og skadeomfanget blir kraftig redusert. Dette fører til kortere produksjonsstans. Afumex - Bedre helse og miljø PVC-kabler kan være tilsatt ulike typer av ftalater og dioxiner. Dette for å gjøre plasten myk og formbar. De seneste årenes forskning har imidlertid vist at denne plasten er skadelig. Det er blant annet årsak til hormonforstyrrelser og kreft. Ved brann av PVC frigjøres dioxiner som er farlig for miljøet. De er vanskelige å bryte ned og lagrer seg i fettlag hos både mennesker og dyr. Ettersom halogenfrie kabler hverken frigjør ftalater eller dioxiner ved brann, er de det beste valget for helse og miljø. Det er på tide å velge en ny og bedre vei! Den trygge og sikre veien Afumex! VI BRYR OSS! Draka Norsk Kabel 4

5 Innholdsfortegnelse Statens vegvesen Side Statens vegvesen 6-7 Kabelklasse 8-9 Standarder NEK-, og CENELEC-normer Installasjon og e-verk (Datablad og EFK) IFSI-EMC 1kV Cu IFSI-EMC 1kV AI IFSI-EMC 500V IFSI-EMC 750V Firetuf BFSI-EMC 1kV BFXI-EX 1kV BFXI-FX 1kV Firetuf BI 500V PROlight 0,6/1kV Afumex Easy RQ 750V TSLI 6/10(12)kV TSLI 12/20(24)kV TSLI 18/30(36)kV TSLF 6/10(12)kV TSLF 12/20(24)kV TSLF 18/30(36)kV KHF 54 KGF 55 FEBI 750V ER FEBI 750V FR Data- og telekommunikasjon (Datablad og EFK) QXXE O/DT-JM/W QXXI-LSHF QXAI-I/O/RG-JM/W LSHF QXXI-I/O-JM/W LSHF-FR AXAI-I/O-W LSHF-FR ES AXXI-I/O-W LSHF-FR ES Firetuf OFC-LT-CST Firetuf DATA 4P LSHF-FR ICS IE SuperCat 7 HS23 Cat RG-58, 50 ohm koaks Tekniske opplysninger Optiske fibre - Spesifikasjoner Typebetegnelser for kabel 93 CENELEC - europeisk standard for kabel og ledninger 94 Trommel - håndtering, lagring og transport Kabelgrøft Installasjonsveiledning 100 Belastningstabeller 101 Trommel - opptakskapasitet i meter 102 Lederfarger for lavspentkabel 103 Fargekode for fiberoptiske kabler 104 Fargekode for fiberoptiske kabler 105 Kvalitet-, miljø- og arbeidssertifisering 106 Produktgaranti 107 Regionsansvarlige selgere 108 Notater

6 Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen («SVV») er forvaltere og brukere av de fleste veg- og tunnelinstallasjoner i Norge. De har laget egne håndbøker som bygger på FEL, FEU og NEK400 Vegtunneler: Håndbøker og rundskriv vedrørende nybygg, drift og vedlikehold av vegtunneler: Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler. Håndbok N500 Vegtunneler (2010). Håndbok R510 Vann og frostsikring i tunneler (2006). Håndbok R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler, Del 1; tilpasning til ny forskrift om ny tunnelsikkerhet (tunneldirektivet) (2007). St.prp.nr. 63 ( ) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 10/2006 av 27. januar 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2004/54/EF om minstekrav til tryggleik i tunnellar i det transeuropeiske vegnett. NA-rundskriv 2007/03; Planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av vegtunneler. Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold (Mai 2003). Temahefte til håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold (Intern rapport 2337) Nov Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning (Juni 2008). I tillegg skal brannsikkerheten avklares lokalt i forbindelse med planbehandling etter Plan- og bygningsloven. I de senere år har det blitt importert og benyttet kabeltyper som ikke tilfredstiller gjeldende normer og forskrifter ved installasjoner i vei- og tunnelprosjekter. Draka Norsk Kabel ønsker å belyse de lovmessige kriterier og ansvarsforhold tilknyttet til de produktvalg som gjøres. Vi spør oss: Hvem har ansvaret? Hva sier lovverket? Hva er argumentene for valg av kabel? Har sikkerhet i tunneler noe med pris å gjøre? Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget, som igjen skal være oppført etter lovgivningen. Se figur 1. 6

7 Statens vegvesen ANSVARS-HIERARKIET Lover (El-tilsynsloven) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektriske utstyr. (1929) Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredsskap, DSB Forskrifter FEL - Forskrift om el. Lavspenningsanlegg, FEU - Forskrift om elektrisk utstyr. SYV N500 SVV V124 Normer Minimumsløsninger for å oppfylle forskriftene NEK400, NEK420, NEK440 osv. Bransjeretningslinjer Håndbøker, REN publ. Brukerguide Norsk Elektroteknisk komité Detaljerte løsninger som er mer tilpasset de praktiske forhold. Bygger på forskrifter og normer. Fokus på arbeidsprosesser. Eier setter gjerne bort alt forarbeidet til Engineering/Arkitekt/Consulting og installasjonen til Aut. El.enterprenør som utfører. Prosjektør Omsetter Installatør Bruker Eier 7

8 Statens vegvesen Statens vegvesen kabelklasser Kabler som skal benyttes i tunnel inndeles i tre kabelklasser definert av SVV, avhengig av hvilke krav som settes. EX-kabler skal ikke benyttes. Best beskyttelse mot brann og skader ved påkjørsel oppnås ved å legge kabler i egen kabelgrøft. For åpen forlegning av kabler skal det skilles mellom kabler som forsyner utstyr som skal fungere i en brannsituasjon (kabelklasse 3) og kabler til ikkekritisk utstyr (kabelklasse 2). Kabler skal merkes for å skille de enkelte kabelklasser. I tillegg bør kabler i kabelklasse 3 ha fargekoding. Kabler i tunnelen skal seksjoneres slik at ved brudd på en eller flere kabler i en seksjon skal de andre seksjonene fortsatt fungere. Anlegget skal være funksjonsdyktig også ved lokale brudd. Kabelklasse 1 Gjelder kabler som inneholder halogener. Kablene benyttes i grøft, i trekkerør forlagt i grøft samt der hvor kablene er forlagt i andre brannsikre føringssystemer. Kabelklasse 2 Gjelder kabler for ikke-kritisk utstyr på åpen forlegning. Kablene skal ha halogenfri og flammehemmende ytterkappe, som tilfredstiller følgende normer: Kabelklasse 3 Gjelder kabler som skal fungere i en brannsituasjon (funksjonssikre kabler). Kablene skal i tillegg til kravene for kabelklasse 2 tilfredsstille kravene til funksjonssikkerhet. Elektrisk funksjonsevne under brann: IEC Optisk funksjonsevne under brann: IEC Se fig. 3 på side 9 Kilde: Statens vegvesen Håndbok N500:2010 Oppdatert og korrekt informasjon kan til enhver tid finnes på Draka Norsk Kabel ser på økonomisk tverrsnitt Mye produsert kraft går til spille i distribusjonsnettet. Ca % forsvinner som overføringstap. En god del energi kan spares og kabelfeil unngås ved å øke ledertverrsnittet. Dette gir også bedre levevilkår for kablene, og levetiden øker betraktelig. Et økonomisk tverrsnitt vil redusere risikoen for overbelastning i kabelen, og ved en eventuell utvidelse av strømnettet vil et større tverrsnitt spare kostnader på sikt. Flammehemming: IEC Brannspredning på stige: IEC Røykutvikling: IEC Korrosive avgasser: IEC og IEC Se fig. 1 og 2 på side 9 Dette er myndighetenes minstekrav. 8

9 Statens vegvesen Testing av selvslukkende egenskaper IEC Top clamp Cable sample Testen er bestått dersom: Kabelprøven ikke er brent opp Flammen slukker av seg selv Flammeskaden ikke har nådd angitt avstand fra øvre ende (ihht standard) Testing av selvslukkende egenskaper IEC Gas burner Fig. 1 En 60cm kabelprøve festes vertikalt, en 1kW brenner plasseres 45 på aksen og flammen ca 100mm over prøvens nedre ende. Flammepåvirkning: 1-2 min. Testen er bestått dersom: Kabelprøven ikke er brent opp Flammen har slukket av seg selv Flammeskaden ikke har nådd minimum 5 cm under øvre feste (top clamp) Testing av selvslukkende egenskaper IEC Fig. 3 Kabelprøven blir horisontalt utsatt for flammer, minimum 750 C i 90 min. Kabelen skal fortsatt være funksjonsdyktig under og etter testen. Røyktetthet klasse 2 og 3 Våre halogenfrie kabler tilfredsstiller IEC /-2 0 Light transmittance 25 PVC 50 Limit 75 Halogenfree min Time Fig cm med kabelprøver festes til en teststige som henger vertikalt 150mm fra en brannmur. 30 cm av kabelprøvene påføres en flamme med temperatur på min 800 C fra en gassbrenner med flammevidde på ca 250mm. Flammepåvirkning: 20 min eller 40 min. Fig. 4 Illustrerer lysgjennomtrengning ved brann der det er benyttet halogenfri kabel og PVC kabel. Resultatene viser at lysgjennomtrengningen der det brenner i PVC kabler er mye dårligere enn der det brenner i halogenfrie kabler 9

10 Standarder NEK-, IEC- og CENELEC-normer Materiellkrav, dimensjonering og prøving blir regulert av nasjonale og internasjonale normer for kabel og ledninger. NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) NEK-normer er en nasjonal standard som utarbeides og utgis av Norsk Elektroteknisk Komité. Ofte blir internasjonale normer fra for eksempel CENELEC ikraftsatt som norsk norm. CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) CENELEC-normer er en europeisk standard som utarbeides og utgis av medlemslandene. En ferdig standard publiseres enten som EN eller HD: EN - Europa standard HD - Harmonisert Dokument IEC (International Electrotechnical Commission) IEC-normer er en verdensomfattende standard som utarbeides og utgis av medlemslandene. Mange land fra hele verden er medlem av IEC, som har sitt kontor i Genevé. Standarder for våre kabler På neste side følger en tabell med standarder som er representative for våre kabler. Draka Norsk Kabel har også en samsvarserklæring som bekrefter at produktene imøtekommer kravene i FEU (se figur 1 s. 7). Lavspenningsdirektivet (LVD): Kabelprodukter med driftsspenning fra 50 til 1000V AC eller 75 til 1500V DC blir omfattet av dette direktivet. Draka Norsk Kabel har lagt inn disse sikkerhetskravene i sine produkter og kan derfor hevde at vi sikrer omgivelsene mot: Elektrisk støt Mekanisk påvirkning Forhøyet temperatur Brannspredning Farlig stråling Eksplosjon, implosjon og farlige gasser I tabellen på neste side er noe av informasjonen ikke oversatt. Dette fordi NEK (standard.no) ikke har oversatt standardtekst til norsk. For å ivareta fakta rundt standardtekstene har vi valgt å ikke oversette. Spørsmål kan sendes til * Flere standarder finnes på de enkelte databladene i denne katalogen 10

11 Standarder Typebetegnelse kabel Gjeldende std. Beskrivelse EN Cables with special fire performance - Flexible cables with halogenfree thermoplastic insulation, and low emission of smoke IX, RQ EN Cables with special fire performance - Single core non-sheathed cables with halogen-free thermoplastic insulation, and low emission of smoke PR og PFXP 500V NEK 535 PVC isolerte kabler med ytre kappe av PVC, merkespenning inntil 500 V PFSP og PFXP HD 603-3J Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kv, kabler med og uten konsentrisk leder TFXP HD 603-5M Kraftkabler med merkespenning 0,6/1 kv, kabler uten konsentrisk leder IFLI, IFXI NEK 591 Flammehemmende, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V BI NEK 591 Flammehemmende, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V IFSI 1kV HD 604-5D Kraftkabler, 0,6/1 kv, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner, kabler med kobber og aluminium ledere og metallskjerm BFSI 1kV / BFXI - EX/FX HD 604-5D Kraftkabler, 0,6/1 kv, med spesielle brannegenskaper for bruk i kraftstasjoner, kabler med kobber og aluminium ledere og metallskjerm IFSI 500V HD 627-7B1 500V Multipair or quad cables with metallic covering IFSI 750V HD 627-7B2 750V Multicore cables with a metallic covering IEC IEC TSLI HD 620 Part 10 Seksjon K og M Kraftkabler med merkespenning på 1kV og 3kV Kraftkabler med merkespenning over 1kV og opp til 30kV Kraftkabler med ekstrudert isolasjon med merkespenning fra 3,6/6 (7,2) kv til 28,8/36 (42) kv Tabell

12 Standarder Definisjon Gjeldende std. Beskrivelse Ledertype IEC Ledere benyttet som isolerte kabler Lederfarger HD 308 Identifikasjon av ledere i kabler IEC Standard colors for insulation for low-frequency cables and wires Halogenfri EN/IEC Bestemmelse av innhold av halogensur gass Halogenfri EN/IEC Bestemmelse av surhetsgrad (ved ph måling) og konduktivitet Liten røykutvikling EN/IEC Måling av røyktetthet fra kabler som brenner under definerte forhold - Del 1: Prøveutstyr Liten røykutvikling EN/IEC Måling av røyktetthet fra kabler som brenner under definerte forhold - Del 2: Prøveprosedyrer og krav Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv and with an overall diameter exceeding 20 mm Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 2: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv and with an overall diameter not exceeding 20 mm Funksjonssikker EN Prøvemetode for brannmotstand av ubeskyttede små kabler til bruk nødsystemer Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 3: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830 C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv tested in a metal enclosure Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 11: Apparatus - Fire alone at a flame temperature of at least 750 C Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 21: Procedures and requirements - Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kv Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 23: Procedures and requirements - Electric data cables Tabell

13 Standarder Definisjon Gjeldende std. Beskrivelse Funksjonssikker IEC Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 25: Procedures and requirements - Optical fibre cables Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kw pre-mixed flame Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Apparatus Flammehemmende EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-2: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Procedure for diffusion flame Flammehemmende på stige EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-10: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables Apparatus Flammehemmende på stige EN/IEC Tests on electric cables under fire conditions - Part 3-21: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A F/R Flammehemmende på stige Flammehemmende på stige Flammehemmende på stige Flammehemmende på stige EN/IEC EN/IEC EN/IEC EN/IEC Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category A Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category B Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category C Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D Tabell

14 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 1kV Cu Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Kraftkabel med inntil 1 kv driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder er symmetrisk oppbygd og har cu-skjerm fra 4mm². Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Isolasjonsmaterialet er PEX, med god sjøvannsbestandighet Oppbygging Leder Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN-leder) Kappe Farge Merking Leveringsform Entrådet eller flertrådet kobber Kryssbundet polyetylen, PEX Halogenfri 1,5-2,5 mm² har aluminiumbånd med bileder. >4 mm² har kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm Halogenfri Polymer Sort Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon Metermerking Trommel og produksjonsår. Halogenfri installasjonskabel med kobberleder Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV CENELEC betegnelse: Normer N1ZA5Z1-U N1ZC7Z1-R N1ZC7Z1-S Konstruksjon: HD 604-5D Isolasjon: IEC Flammehemmende: IEC (Cat C) Halogenfri: IEC /-2 Røyktetthet: IEC

15 IFSI - EMC 1kV Cu Tverrsnitt mm² Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 2 x 1,5/1,5 ER 10±0, x 2,5/2,5 ER 11±0, x 4/4 ER 12,5±0, x 6/6 ER 13,5±0, x 10/10 FR 17±0, x 16/16 FR 19,5±0, x 1,5/1,5 ER 10,5±0, x 2,5/2,5 ER 11,5±0, x 4/4 ER 13±0, x 6/6 ER 14±0, x 10/10 FR 18±0, x 16/16 FR 20,5±1, x 25/16 FR 21,5±1, x 35/16 FR 23,5±1, x 50/25 FV 23±1, x 70/35 FV 27,5±1, x 95/50 FV 31,5±1, x 120/70 FV 37±1, x 150/70 FV 37,5±1, x 185/95 FV 46±2, x 240/120 FV 52,5±2, x 1,5/1,5 ER 11,5±0, x 2,5/2,5 ER 12,5±0, x 4/4 ER 14±0, x 6/6 ER 15±0, x 10/10 FR 19,5±0, x 16/16 FR 22,5±1, x 25/16 FR 23±1, x 50/25 FV 27,5±1, x 70/35 FV 31±1, x 95/50 FV 38±1, x 120/70 FV 41,5±2, x 150/70 FV 45,5±2, x 185/95 FV 51,5±2, x 240/120 FV 64,5±3, ER = Entrådet rund FR = Flertrådet rund FV = Flertrådet sektorformet Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 15

16 IFSI-EMC 1kV Cu Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC &2) Liten røykutvikling (IEC 61034) PEX-isolert UV-bestandig (IEC ) Vannbestandig Unik merking Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Ikke korrosive gasser v/brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C) Tåler sol over tid/flerbrukskabel Hindrer spredning av brann Lengre levetid, gode korrosjonsegenskaper Behøver ikke bruke merkestrips Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler ihht IEC Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt Bredere bruksområde Kan brukes innen-/utendørs Kan forlegges på land og i vann (ned til 20 meter, ingen sjøkabel) Sparer tid og penger Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 16 16

17 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 1kV AI Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder kabel er symmetrisk oppbygd. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Oppbygging Leder Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN-leder) Kappe Farge Merking Leveringsform Flertrådet aluminium Kryssbundet polyetylen, PEX Halogenfri Kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm. Halogenfri Polymer Sort Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår Trommel Halogenfri installasjonskabel med aluminiumsleder Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV CENELEC betegnelse: Normer N1ZC7Z1-AR N1ZC7Z1-AS Konstruksjon: HD 604-5D Isolasjon: IEC Flammehemmende: IEC (Cat C) Halogenfri: IEC /- 2 Røyktetthet: IEC Tverrsnitt mm² Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 3 x 25/10 AFR 21,5±1, x 50/16 AFV 23±1, x 95/35 AFV 31±1, x 150/50 AFV 37,5±1, x 240/70 AFV 45,5±2, x 25/10 AFR 23±1, x 50/16 AFV 27±1, x 95/35 AFV 37,5±1, x 150/50 AFV 42±2, x 240/70 AFV 51,5±2, AFR = Aluminium flertrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. 17

18 IFSI-EMC 1kV AI Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) PEX-isolert Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C) Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-bestandig Kan installeres ute Lengre levetid (IEC ) Unik merking Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Behøver ikke bruke merkestrips Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innen-/utendørs Sparer tid og kostnader Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 18

19 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 500V Halogenfri skjermet signalkabel Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Cu-skjermen er 100 % tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr. 1 og 2 kobles til par, leder 3 og 4 kobles til par osv. Oppbygging Leder Mangetrådet kobber, klasse 5 IEC Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN -leder) Kryssbundet halogenfri polymer Halogenfri Kobberfolie med overlapp og konsentrisk leder Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 300/500V CENELEC betegnelse: N05ZCZ1-K Normer Konstruksjon: HD 627 7B1 Isolasjon: IEC Flammehemmende: IEC Halogenfri: IEC og -2 Røyktetthet: IEC Kappe Farge Merking Leveringsform Halogenfri polymer Sort Utvendig merket typebetegnelse, dimensjon og metermerking. Isolerte ledere er tallmerket Trommel Tverrsnitt mm² Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Lev. lengde Lev. form Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 4x0,75 MR 10,5±0, K x0,75 MR 15,5±0, K x0,75 MR 16±0, K x0,75 MR 19,5±0, K x0,75 MR 20,5±1, K MR = Mangetrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 19

20 IFSI-EMC 500V Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Kryssbundet halogenfri isolasjon Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C) Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-bestandig Kan installeres ute Lengre levetid (IEC ) Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innen-/utendørs Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 20

21 Installasjon og e-verk IFSI-EMC 750V Halogenfri koblingsledning Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge Bruksområde Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann. Max ledertemperatur: 70 C Driftsspenning U o /U: 450/750V Cenelec betegnelse: Normer H07Z1-R Konstruksjon: EN Oppbygging Flammehemmende: IEC Halogenfri: IEC /- 2 Røyktetthet: IEC Leder Flertrådet kobber, klasse 2 Isolasjon Halogenfri Polymer Merking Utvendig merket Leveringsform Trommel Sertifiseringer LVD, RoHS, REACH Tverrsnitt mm² Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Artikkel Nr. 16- gul/grønn FR 7±0, gul/grønn FR 9±0, gul/grønn FR 11,5±0, gul/grønn FR 13±0, gul/grønn FR 15,5±0, GTIN Nr. El Nr. FR = Flertrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 21

22 IFSI-EMC 750V Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Kryssbundet halogenfri isolasjon Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C) Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-bestandig Kan installeres ute Lengre levetid (IEC ) Innendørs og utendørs forlegning EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Bredt bruksområde Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innendørs Mindre lagerhold Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 22

23 Installasjon og e-verk Firetuf BFSI-EMC 1kV Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Installasjoner med inntil 1 kv driftsspenning, på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Tillatt innendørs, utendørs med ekstra beskyttelse mot UV-stråling/sollys og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann Oppbygging Leder 1,5-2,5 mm²: Entrådet ihht IEC klasse mm²: Flertrådig, rund ihht IEC klasse mm²: Flertrådig, sektorformet ihht. IEC klasse 2 Halogenfri, røyksvak og brannbestandig Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV CENELEC betegnelse: Normer N1ZC7Z1-U N1ZC7Z1-R N1ZC7Z1-S Konstruksjon: HD 604-5D Isolasjon: IEC Brannbestandig: IEC og EN50200 Flammehemmende: IEC (Cat C) Halogenfri: IEC /- 2 Røyktetthet: IEC Isolasjon Fyllkappe/båndering Konsentrisk leder (PE/PEN-leder) Kappe Farge Merking Leveringsform Mica-tape og PEX Halogenfri Kobberfolie med overlapp og kobbertrådskjerm Halogenfri Polymer Orange Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår. Typebetegnelsen er merket som FIRETUF FRHF- EMC eller FIRETUF BFSI-EMC Trommel 23

24 Firetuf BFSI-EMC 1kV Tverrsnitt mm² Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. Nr. El nummer 2 x 1,5/1,5 ER 13,5±0, x 2,5/2,5 ER 14±0, x 6/6 FR 17,5±0, x 1,5/1,5 ER 14±0, x 2,5/2,5 ER 15±0, x 4/4 FR 17±0, x 6/6 FR 18±0, x 10/10 FR 21±1, x 16/16 FR 23,5±1, x 25/16 FR 28,5±1, x 50/25 FV 27±1, x 70/35 FV 30,5±1, x 1,5/1,5 ER 15±0, x 2,5/2,5 ER 16±0, x 4/4 FR 18±0, x 6/6 FR 19,5±0, x 10/10 FR 22,5±1, x 16/16 FR 25,5±1, x 25/16 FR 30,5±1, x 35/16 FV 30,5±1, x 50/25 FV 30,5±1, x 70/35 FV 34±1, x 95/50 FV 39,5±1, x 150/70 FV 47±2, ER = Entrådet rund FR = Flertrådet rund FV = Flertrådet sektorformet Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 24

25 Firetuf BFSI-EMC 1kV Egenskaper Fordeler Konsekvenser Funksjonssikker Funksjonssikker Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) PEX-isolert Brannbestandig opp til 840 C i 90 minutter Sikkerhetsystemer fungerer under evakuering Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C ) Anlegget fungerer under brann Redder liv Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-beskyttet Installeres ute Lengre levetid (IEC ) Unik merking EMC-skjermet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Behøver ikke bruke merkestrips Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innen-/utendørs Sparer tid og penger Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 25

26 Installasjon og e-verk BFXI-EX 1kV Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge Bruksområde Installasjoner med inntil 1 kv driftsspenning, på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt innendørs, utendørs med ekstra beskyttelse mot UV-stråling/sollys og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. For større tverrsnitt, se BFXI-FX Oppbygging Leder Entrådet ihht IEC klasse 1 Isolasjon Mica-tape og PEX Langsgående PET tape Fyllkappe Halogenfri LS0H Kappe Halogenfri termoplastisk SHF1 Farge Orange Merking utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår Halogenfri, røyksvak og brannbestand Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV Cenelec betegnelse: N1XZ1-U Normer Konstruksjon: HD 604-5D Isolasjon: IEC Brannbestandig: IEC og EN502 Flammehemmende: IEC (Cat C Halogenfri: IEC /- 2 Røyktetthet: IEC Leveringsform Trommel 26

27 BFXI-EX 1kV Tverrsnitt mm² Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. No. GTIN nr. El nummer 3G1,5 ER 12±0, G2,5 ER 12,5±0, G1,5 ER 13±0, G2,5 ER 14±0, G1,5 ER 14±0, G2,5 ER 15±0, ER=Entrådetrund FR=Flertrådetrund Lev.formoglev.lengdekanbliforandret. Ikkealledimensjonerlagerføres. 27

28 Installasjon og e-verk BFXI-FX 1kV Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge Bruksområde Installasjoner med inntil 1 kv driftsspenning, på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt innendørs, utendørs med ekstra beskyttelse mot UV-stråling/sollys og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann, For mindre tverrsnitt, se BFXI-EX Oppbygging Leder 4-16 mm²: Flertrådig, rund ihht IEC klasse 2 Halogenfri, røyksvak og brannbestand Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV Cenelec betegnelse: N1XZ1-R Normer Konstruksjon: HD 604-5D Isolasjon: IEC Brannbestandig: IEC og EN502 Flammehemmende: IEC (Cat C Halogenfri: IEC /- 2 Røyktetthet: IEC Isolasjon Fyllkappe Kappe Farge Merking Leveringsform Mica-tape og PEX Langsgående PET tape Halogenfri LS0H Halogenfri termoplastisk SHF1 Orange utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår Trommel 28

29 BFXI-FX 1kV Tverrsnitt mm² Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. No. GTIN nr. El nummer 3G4 FR 14,5±0, G6 FR 15,5±0, G10 FR 18,5±0, G16 FR 21±1, G4 FR 15,5±0, G6 FR 17±0, G10 FR 20±1, G16 FR 23±1, G4 FR 17±0, G6 FR 18,5±0, G10 FR 21,5±1, ER=Entrådetrund FR=Flertrådetrund Lev.formoglev.lengdekanbliforandret. Ikkealledimensjonerlagerføres. 29

30 BFXI-EX/FX 1kV Egenskaper Fordeler Konsekvenser Funksjonssikker Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) PEX-isolert Brannbestandig opp til 840 C i 90 minutter Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C ) Anlegget fungerer under brann Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-beskyttet Flerbrukskabel Bredere bruksområde (IEC ) Innendørs og utendørs forlegning Unik merking (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Bredt bruksområde Behøver ikke bruke merkestrips Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innendørs Mindre lagerhold Sparer tid og kostnader Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 30

31 Installasjon og e-verk Firetuf BI 500V Halogenfri og brannbestandig Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner av nødbelysning og varslingsanlegg på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt brukt innendørs og utendørs med ekstra beskyttelse mot UV-stråling/sollys. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Oppbygging Leder Entrådet kobberleder, klasse 1 Isolasjon Mica-tape og PEX Kappe Halogenfri Polymer Farge Orange Merking Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår Leveringsform Trommel Max ledertemperatur: 90 C Driftsspenning U o /U: 300/500V CENELEC betegnelse: N05XZ1-U Normer Konstruksjon: NEK 591 Isolasjon: IEC Brannbestandig: IEC og EN50200 Flammehemmende: IEC (Cat C) Halogenfri: IEC /- 2 Røyktetthet: IEC Tverrsnitt mm² Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Levereings lengde m Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 2 x 1,5 ER 9±0, G 1,5 ER 9,5±0, G 1,5 ER 10,5±0, G 1,5 ER 11,5±0, x 2,5 ER 9,5±0, G 2,5 ER 10±0, G 2,5 ER 11,5±0, G 2,5 ER 12,5±0, ER = Entrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 31

32 Firetuf BI 500V Egenskaper Fordeler Konsekvenser Funksjonssikker Halogenfri (IEC &2) Liten røykutvikling (IEC 61034) PEX-isolert Brannbestandig opp til 840 C i 90 minutter Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Høy ledertemperatur (90 C ) Anlegget fungerer under brann Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-beskyttet Flerbrukskabel Bredere bruksområde (IEC ) Innendørs og utendørs forlegning Unik merking (IEC ) (IEC ) (IEC ) Hindrer spredning av brann Bredt bruksområde Behøver ikke bruke merkestrips Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Kan brukes innendørs Mindre lagerhold Sparer tid og kostnader Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig 32

33 Installasjon og e-verk PROlight 0,6/1 kv Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Røykutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Dobbeltisolert kabel til åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann. Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige rom. Kan nedpløyes. UV-bestandig. Forsiktighet utvises ved forlegning under 0 C. Oppbygging Leder Isolasjon Leder identifikasjon Båndering Kappe Merking Leveringsform Flertrådet, rund og glødet aluminium ihht IEC klasse 2 (-AR) Kryssbundet polyetylen, PEX Gulgrønn, blå, brun, sort, grå Plast bånd Halogenfri polymer, grønn NO-N1XC1-AR 5G 25 0,6/1 kv PROLIGHT DRAKA «Date», meter merket Trommel Veglys og jordkabel med aluminiumsleder Max. ledertemp.: 90 C Min. forlegning temp.: -20 C Forsiktighet utvises: < 0 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV CENELEC betegnelse: NO-N1XZ1-AR Normer Konstruksjon: SS (i utvalgte deler) Isolasjon: HD 603-5M (i utvalgte deler) Halogenfri kappe: HD 604 (i utvalgte deler) Selvslukkende: IEC Halogenfri: IEC , -2 Røyktetthet: IEC Bøyeradius Forlagt: Under forlegning: 8 x D 12 x D Tverrsnitt mm² Leder type *) Diameter over isol. ca. mm Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Leverings lengde m Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 5G25 AFR 7,8 23±1, G50 AFR 10,1 31,5±1,

34 PROlight 0,6/1 kv Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) 5-leder med PEX-isolasjon Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Egnet for 230/400V, Høy ledertemperatur (90 C) Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt UV-bestandig Kan installeres ute Lenger levetid Flammehemmende (IEC ) Vannbestandig Laveste forlegningstemperatur -20 C Strippebånd Hindrer spredning av brann Lengre levetid, gode korrosjonsegenskaper Montasjevennlig på vinteren Lettere montasje; enkel avmantling Kan brukes innendørs Kan forlegges på land og i vann (ingen sjøkabel) Kan prioritere montering av gatelys i lavsesong Raskere installasjon, monteringsvennlig, sparer tid og kostnader Glødet aluminiumsleder Lett å bøye lederne lettere montasje i master Unik merking Innendørs og utendørs forlegning Behøver ikke bruke merkestrips Bredt bruksområde Sparer tid og kostnader Mindre lagerhold 34

35 Installasjon og e-verk Afumex Easy Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Tilsvarer TXXI. Oppbygging Leder Mangetrådet rund kobber, klasse 5 Isolasjon PEX (tverrbundet Polyetylen) Ytre kappe Halogenfri Polymer Farge Grønn Merking PRYSMIAN [PLANT] [OF] AFUMEX EASY 1000V RZ1-K (AS) 0.6/1 kv UNE [dimensjon], [prod. år.], [meter merking] Halogenfri koblingskabel med kobberleder Max ledertemperatur: 90 C Min temperatur -40 C Driftsspenning U o /U: 0,6/1kV Prøvespenning CENELEC betegnelse: Normer 3,5kV RZ1-K Konstruksjon: UNE IEC : IEC IEC (Cat C) Halogenfri: IEC Korrosivitet IEC Røyktetthet: IEC /-2 Leveringsform Trommel RoHS REACH For å sikre god terminering anbefaler vi bruk av kabelsko, skjøtehylser og pressverktøy fra ELPRESS Tverrsnitt mm² Leder type *) Ytre diameter ca. mm Vekt pr 1000 m ca. kg Art. Nr. GTIN Nr. El Nr. Anbefalt kabelsko / skjøtehylse Press Verktøy 1x1.5 MR 6±0, KR/KS DKB0760 1x2.5 MR 6,5±0, KR/KS DKB0760 1x4 MR 6,5±0, KR/KS DKB0760 1x6 MR 7,5±0, KR/KS DKB0760 1x10 MR 8,5±0, KR/KS GWB4099 ES2258 1x16 MR 9,5±0, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x25 MR 11±0, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x35 MR 12,5±0, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x50 MR 14,5±0, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x70 MR 16±0, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x95 MR 18±0, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x120 MR 20±1, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x150 MR 22,5±1, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x185 MR 24,5±1, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x240 MR 27,5±1, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x300 MR 30±1, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL 1x400 MR 35±1, KRF/KSF V1300 el. V1300DUAL MR = Mangetrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 35

36 Afumex Easy Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv UV-bestandig Kan installeres ute Lengre levetid Fleksibel Lett å bøye, enkel å forlegge Sparer tid Lett å avmantle Enkel terminering Sparer tid En kabel, mange bruksområder (IEC ) (IEC ) (IEC ) (IEC ) Kan også benyttes i nettstasjoner i henhold til REN 6017 og REN 6020 Hindrer spredning av brann Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Mindre lagerhold Kan brukes innendørs Kan benyttes i rømningsveier i henhold til NEK Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig Erstatter Protech Evolucion fra mars

37 Installasjon og e-verk Installasjon og e-verk RQ 750V Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge Bruksområde Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann. Halogenfri koblingsledning Max ledertemperatur: 70 C Driftsspenning U o /U: 450/750V Cenelec betegnelse: H07Z1-K Normer Konstruksjon: EN Oppbygging Leder Mangetrådet kobber, klasse 5 Isolasjon Halogenfri Polymer Merking Utvendig merket Leveringsform Bunt eller trommel Flammehemmende: IEC Halogenfri: IEC /- 2 Røyktetthet: IEC Sertifiseringer LVD, RoHS, REACH 37

38 RQ 750V RQ 750V Leder type *) Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Tverrsnitt mm² Artikkel Nr. GTIN Nr. El Nr. 1,5- sort MR 3±0, ,5- grå MR 3±0, ,5- blå MR 3±0, ,5- brun MR 3±0, ,5- gul/grønn MR 3±0, ,5- sort MR 3,5±0, ,5- grå MR 3,5±0, ,5- blå MR 3,5±0, ,5- brun MR 3,5±0, ,5- gul/grønn MR 3,5±0, sort MR 4±0, grå MR 4±0, blå MR 4±0, brun MR 4±0, gul/grønn MR 4±0, sort MR 4,5±0, grå MR 4,5±0, blå MR 4,5±0, brun MR 4,5±0, gul/grønn MR 5±0, sort MR 6±0, grå MR 6±0, blå MR 6±0, brun MR 6±0, gul/grønn MR 6±0, sort MR 7±0, grå MR 7±0, blå MR 7,5±0, brun MR 7±0, gul/grønn MR 7,5±0, sort MR 9±0, gul/grønn MR 9±0, sort MR 10,5±0, gul/grønn MR 10,5±0, sort MR 12±0, gul/grønn MR 12±0, sort MR 13,5±0, gul/grønn MR 13,5±0, sort MR 16±0, gul/grønn MR 16±0, sort MR 20±1, gul/grønn MR 20±1, sort MR 31,5±1, ER = Entrådet rund FR = Flertrådet rund FV = Flertrådet sektorformet Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 38

39 RQ 750V Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) (IEC ) Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Hindrer spredning av brann Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Kan brukes innendørs 39

40 Installasjon og e-verk TSLI 6/10(12)kV AI Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Halogenfri og flammehemmende ved brann. Røykutvikling ved brann er liten, lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Distribusjonskabel for innendørs bruk i 3-fase forlegning. Kan forlegges i rør og i bakken. Kabelen er aksielt og radielt vanntett. Alternativ typebetegnelse: N10XC7A5Z1-AR Konstruksjon: HD 620 Part 10 Seksjon K og M HD 604 (halogenfri kappe) Korrosive gasser: EN , -2 Røyktetthet: EN Flammehemmende: EN Oppbygging Leder Indre halvledende sjikt Isolasjon Ytre halvledende sjikt Aksiell vanntetthet Skjerm Radiell vanntetthet Kappe Eksempel på merking Flertrådet, rund og komprimert aluminium i henhold til IEC klasse 2, aksielt vanntett Ekstrudert PEX (XLPE), min. tykkelse = 2,96mm Fastvulket Halvledende svellebånd Konsentrisk glødet kobbertråd Aluminium-PE laminat Halogenfri polymer, flammehemmet, svart AXQJ-TT TSLI 12kV 1x240 AFR/35 F4B DRAKA, Dato, metermerking RoHS REACH Maks. ledertemp: 90ºC Laveste kabeltemperatur ved forlegning: Legges med forsiktighet: Støtspenning: Min. bøyeradius Ved fast montering: Under utdragning: RoHS REACH -20 C under 0 C 125 kv 10 x D 15 x D Diameter over isolasjon mm Ytre diameter ca mm Vekt pr 1000 m ca kg Standard lev. lengde m Tverrsnitt Lev. mm² form Art.Nr. El nummer 1x50/16 15,3 23, K12 RoHS REACH x70/16 16,9 24, K x95/25 18,9 26, K x120/25 19,9 27, K x150/25 21,5 29, K x185/35 23,2 31, K x240/35 25,4 33, K x300/35 27,9 36, K x400/35 31,1 39, K x500/35 34,0 43, K x630/50 37,9 47, K x800/50 41,4 50, K

41 TSLI 6/10(12)kV AI Lederantall x areal mm² Leder resistans Ω/km Skjerm resistans * Ω/km Induktans i trekant/ flat mh/km Reaktans i trekant/ flat Ω/km Kapasitans µf/km Kapasitiv utladningstr øm/ fase A/km Kapasitiv jordslutning strøm/fase A/km 1x50/16 0,641 1,15 0,40/0,72 0,13/0,23 0,25 0,5 1,4 1x70/16 0,443 1,15 0,37/0,69 0,12/0,22 0,28 0,5 1,6 1x95/25 0,320 0,727 0,36/0,66 0,11/0,21 0,32 0,6 1,8 1x120/25 0,253 0,727 0,34/0,64 0,11/0,20 0,34 0,6 1,9 1x150/25 0,206 0,727 0,33/0,62 0,10/0,20 0,38 0,7 2,1 1x185/35 0,164 0,524 0,32/0,60 0,10/0,19 0,41 0,8 2,3 1x240/35 0,125 0,524 0,31/0,58 0,10/0,18 0,46 0,9 2,6 1x300/35 0,100 0,524 0,30/0,56 0,09/0,18 0,51 1,0 2,9 1x400/35 0,0778,0524 0,29/0,54 0,09/0,17 0,58 1,1 3,3 1x500/35 0,0605 0,524 0,28/0,52 0,09/0,16 0,57 1,1 3,2 1x630/50 0,0469 0,524 0,27/0,50 0,09/0,16 0,64 1,2 3,6 1x800/50 0,0367 0,387 0,27/0,49 0,09/0,15 0,71 1,3 4,0 * Kabelavstand i flat forlegning = 70mm OBS. Skjermareal/skjermresistans er summen av kobbertråder og aluminiums bånd Lederantall x areal mm² Belastningsevne v/leder temp. 65 C i jord A Belastningsevne v/leder temp. 65 C i luft A Belastningsevne v/leder temp. 90 C i luft A Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 65 C, ka Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 90 C, ka 1x50/ ,2 4,7 1x70/ ,2 6,6 1x95/ ,9 8,9 1x120/ ,4 11,3 1x150/ ,6 14,2 1x185/ ,2 17,5 1x240/ ,0 22,7 1x300/ ,2 28,3 1x400/ ,6 37,8 1x500/ ,0 47,2 1x630/ ,6 59,5 1x800/ ,2 75,6 * Trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender Nominelle verdier om ikke annet er angitt Dataene er basert på følgende forhold - Max. leder temperatur 90 ºC - Jordtemperatur 15 ºC - Lufttemperatur 25 ºC - Termisk resistivitet i jord 1,0 ºK m/w - Grøft dybde, senter av kabel 0,65m - Frekvens 50Hz 41

42 Installasjon og e-verk TSLI 12/20(24)kV AI Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Halogenfri og flammehemmende ved brann. Røykutvikling ved brann er liten, lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Distribusjonskabel for innendørs bruk i 3-fase forlegning. Kan forlegges i rør og i bakken. Kabelen er aksielt og radielt vanntett. Alternativ typebetegnelse: N20XC7A5Z1-AR Konstruksjon: HD 620 Part 10 Seksjon K og M HD 604 (halogenfri kappe) Korrosive gasser: EN , -2 Røyktetthet: EN Flammehemmende: EN Maks. ledertemp: 90ºC Oppbygging Leder Flertrådet, rund og komprimert aluminium i henhold til IEC klasse 2, aksielt vanntett Laveste kabeltemperatur ved forlegning: -20 C Indre halvledende sjikt Isolasjon Ekstrudert XLPE, min. tykkelse 4,85mm Legges med forsiktighet: under 0 C Ytre halvledende sjikt Aksiell vanntetthet Fastvulket Halvledende svellebånd Støtspenning: 125 kv Skjerm Radiell vanntetthet Kappe Eksempel på merking Konsentrisk glødet kobbertråd Aluminium-PE laminat Halogenfri polymer, flammehemmet, svart AXQJ-TT TSLI 24kV 1x50 AFR/16 F4B DRAKA, Dato, metermerking Min. bøyeradius Ved fast montering: Under utdragning: 10 x D 15 x D RoHS REACH Lederantall x areal mm² Isolasjons diameter mm Ytre diameter ca mm Vekt pr 1000 m ca kg Lev. Lengde m Lev. form Art. Nr. El nummer 1x50/16 19,5 27, K x70/16 21,1 29, K x95/25 22,8 31, K x120/25 24,1 32, K x150/25 25,7 34, K x185/35 27,4 36, K x240/35 29,6 38, K x300/35 32,1 40, K x400/35 35,3 44, K x500/35 38,2 47, K x630/50 42,1 51, K x800/50 45,6 55, K

43 TSLI 12/20(24)kV AI Lederantall x areal mm² Leder resistans Ω/km Skjerm resistans * Ω/km Induktans i trekant/ flat mh/km Reaktans Ω/km Kapasitans µf/km Kapasitiv utladningstrøm/ fase A/km Kapasitiv jordslutning strøm/fase A/km 1x50/16 0,641 1,15 0,43/0,73 0,14/0,23 0,17 0,6 1,9 1x70/16 0,443 1,15 0,41/0,70 0,13/0,22 0,19 0,7 2,1 1x95/25 0,320 0,727 0,39/0,67 0,12/0,21 0,21 0,8 2,4 1x120/25 0,253 0,727 0,38/0,65 0,2/0,20 0,23 0,9 2,6 1x150/25 0,206 0,727 0,36/0,63 0,11/0,20 0,25 0,9 2,8 1x185/35 0,164 0,524 0,35/0,61 0,11/0,19 0,27 1,0 3,1 1x240/35 0,125 0,524 0,34/0,59 0,11/0,19 0,30 1,2 3,5 1x300/35 0,100 0,524 0,32/0,57 0,10/0,18 0,33 1,2 3,7 1x400/35 0,0778 0,524 0,31/0,55 0,10/0,17 0,37 1,4 4,2 1x500/35 0,0605 0,524 0,30/0,53 0,09/0,17 0,40 1,5 4,5 1x630/50 0,0469 0,387 0,29/0,51 0,09/0,16 0,44 1,7 5,0 1x800/50 0,0367 0,387 0,29/0,50 0,09/0,16 0,49 1,8 5,5 * Kabelavstand i flat forlegning = 70mm OBS. Skjermareal/skjermresistans er summen av kobbertråder og aluminiums bånd Lederantall x areal mm² Belastningsevne v/leder temp. 65 C i jord A Belastningsevne v/leder temp. 65 C i luft A Belastningsevne v/leder temp. 90 C i luft A Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 65 C, ka Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 90 C, ka 1x50/ ,2 4,7 1x70/ ,2 6,6 1x95/ ,9 8,9 1x120/ ,4 11,3 1x150/ ,6 14,2 1x185/ ,2 17,5 1x240/ ,0 22,7 1x300/ ,2 28,3 1x400/ ,6 37,8 1x500/ ,0 47,2 1x630/ ,6 59,5 1x800/ ,2 75,6 * Trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender Nominelle verdier om ikke annet er angitt Dataene er basert på følgende forhold - Max. leder temperatur 90 ºC - Jordtemperatur 15 ºC - Lufttemperatur 25 ºC - Termisk resistivitet i jord 1,0 ºK m/w - Grøft dybde, senter av kabel 0,65m - Frekvens 50Hz 43

44 Installasjon og e-verk TSLI 18/30(36)kV Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Halogenfri og flammehemmende ved brann. Røykutvikling ved brann er liten, lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Distribusjonskabel for innendørs bruk i 3-fase forlegning. Kan forlegges i rør og i bakken. Kabelen er aksielt og radielt vanntett. Alternativ typebetegnelse: N30XC7A5Z1-AR Konstruksjon: HD 620 Part 10 Seksjon K og M HD 604 (halogenfri kappe) Korrosive gasser: EN , -2 Røyktetthet: EN Flammehemmende: EN Maks. ledertemp: 90ºC Oppbygging Leder Flertrådet, rund og komprimert aluminium i henhold til IEC klasse 2, aksielt vanntett Laveste kabeltemperatur ved forlegning: -20 C Indre halvledende sjikt Isolasjon Ekstrudert XLPE, min. tykkelse 7,1mm Legges med forsiktighet: under 0 C Ytre halvledende sjikt Aksiell vanntetthet Fastvulket Halvledende svellebånd Støtspenning: 125 kv Skjerm Radiell vanntetthet Kappe Eksempel på merking Konsentrisk glødet kobbertråd Aluminium-PE laminat Halogenfri polymer, flammehemmet, svart AXQJ-TT TSLI 36kV 1x50 AFR/16 F4B DRAKA, Dato, metermerking Min. bøyeradius Ved fast montering: Under utdragning: 10 x D 15 x D RoHS REACH Lederantall x areal mm² Isolasjons diameter mm Ytre diameter ca mm Vekt pr 1000 m ca kg Lev. Lengde m Lev. form Art. Nr. El nummer 1x50/16 24,3 32, K x70/16 25,9 34, K x95/25 27,6 36, K x120/25 28,9 37, K x150/25 30,5 39, K x185/35 32,2 40, K x240/35 34,4 43, K x300/35 36,9 46, K x400/35 40,1 49, K x500/35 43,0 52, K x630/50 46,9 56, K x800/50 50,4 60, K

45 TSLI 18/30(36)kV Lederantall x areal mm² Leder resistans Ω/km Skjerm resistans * Ω/km Induktans i trekant/ flat mh/km Reaktans i trekant/ flat Ω/km Kapasitans µf/km Kapasitiv utladningstrøm/ fase A/km Kapasitiv jordslutning strøm/fase A/km 1x50/16 0,641 1,15 0,47/0,74 0,15/0,23 0,13 0,7 2,2 1x70/16 0,443 1,15 0,44/0,71 0,14/0,22 0,14 0,8 2,4 1x95/25 0,320 0,727 0,42/0,68 0,13/0,21 0,16 0,9 2,7 1x120/25 0,253 0,727 0,40/0,66 0,13/0,21 0,17 1,0 2,9 1x150/25 0,206 0,727 0,39/0,64 0,12/0,20 0,19 1,1 3,2 1x185/35 0,164 0,524 0,38/0,62 0,12/0,20 0,20 1,1 3,4 1x240/35 0,125 0,524 0,36/0,60 0,11/0,19 0,22 1,2 3,7 1x300/35 0,100 0,524 0,35/0,58 0,11/0,18 0,24 1,4 4,1 1x400/35 0,0778 0,524 0,33/0,56 0,10/0,18 0,27 1,5 4,6 1x500/35 0,0605 0,524 0,32/0,54 0,10/0,17 0,29 1,6 4,9 1x630/50 0,0469 0,387 0,31/0,52 0,10/0,16 0,33 1,9 5,6 1x800/50 0,0367 0,387 0,30/0,50 0,09/0,16 0,36 2,0 6,1 * Kabelavstand i flat forlegning = 70mm OBS. Skjermareal/skjermresistans er summen av kobbertråder og aluminiums bånd Lederantall x areal mm² Belastningsevne v/leder temp. 65 C i jord A Belastningsevne v/leder temp. 65 C i luft A Belastningsevne v/leder temp. 90 C i luft A Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 65 C, ka Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 90 C, ka 1x50/ ,2 4,7 1x70/ ,2 6,6 1x95/ ,9 8,9 1x120/ ,4 11,3 1x150/ ,6 14,2 1x185/ ,2 17,5 1x240/ ,0 22,7 1x300/ ,2 28,3 1x400/ ,6 37,8 1x500/ ,0 47,2 1x630/ ,6 59,5 1x800/ ,2 75,6 * Trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender Nominelle verdier om ikke annet er angitt Dataene er basert på følgende forhold - Max. leder temperatur 90 ºC - Jordtemperatur 15 ºC - Lufttemperatur 25 ºC - Termisk resistivitet i jord 1,0 ºK m/w - Grøft dybde, senter av kabel 0,65m - Frekvens 50Hz 45

46 TSLI Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Langsgående og radiell vanntetthet (IEC ) Kan brukes innendørs PEX-isolert Laveste forlegningstemperatur -20 C Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Drift upåvirket av skade på kappe Hindrer spredning av brann Slipper å male med brannhemmende maling Høy ledertemperatur (90 C) Montasjevennlig på vinteren Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Leder ikke vann inn i skjøtebokser og termineringspanel Kan brukes innendørs Raskere og sikrere installasjon Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt Kan monteres i lavsesong 46

47 Installasjon og e-verk Installasjon og e-verk TSLF 6/10(12)kV AI Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kabelen er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN Ytre sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering av kappeskader. Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal. Oppbygging Leder Indre halvledende sjikt Isolasjon Ytre halvledende sjikt Aksiell vanntetthet Skjerm Radiell vanntetthet Kappe Halvledende lag Eksempel på merking Flertrådet, rund og komprimert aluminium i henhold til IEC klasse 2, aksielt vanntett Ekstrudert PEX (XLPE), min. tykkelse = 2,96mm Fastvulket halvledende svellebånd Glødet kobber Aluminium-PE laminat, limt til kappe PE, transparent, UV-resistent, Dobbeltekstrudert, sort Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår Alternativ typebetegnelse: N10XC7A5E-AR Konstruksjon: HD 620 Part 10 Seksjon K og M Flammehemmende: Nei Halogenfri: EN /-2 Maks. ledertemp: 90ºC Laveste kabeltemperatur ved forlegning: -20 C Legges med forsiktighet: under 0 C Støtspenning: Min. bøyeradius Ved fast montering: Under montering: RoHS REACH 125 kv 10 x D 15 x D Tverrsnitt mm² Leder type *) Diameter over isolering mm Ytre diameter ca mm Vekt pr 1000 m ca kg Standar d lev. lengde m Lev. for m Art. Nr. GTIN Nr. El Nr. 1 x 50/16 AFR 15,3 23, K x 70/16 AFR 16,9 25, K x 95/25 AFR 18,6 27, K x1 20/25 AFR 19,9 28, K x 150/25 AFR 21,5 30, K x 185/35 AFR 23,2 31, K x 240/35 AFR 25,4 34, K x 300/35 AFR 27,9 36, K x 400/35 AFR 31,1 40, K x 500/35 AFR 34,0 43, K x 630/50 AFR 37,9 47, K x 800/50 AFR 41,4 51, K *)AFR = Aluminium flertrådet rund Kan leveres i spesiallengder etter nærmere avtale Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres 47

48 TSLF 6/10(12)KV AI Lederantall x areal mm² Leder resistans Ω/km Skjerm resistans * Ω/km Induktans i trekant/ flat mh/km Reaktans i trekant/ flat Ω/km Kapasita ns µf/km Kapasitiv utladningstrø m/ fase. A/km Kapasitiv jordslutning strøm/fase. A/km 1 x 50/16 0,641 1,15 0,40/0,73 0,13/0,23 0,25 0,5 1,4 1 x 70/16 0,443 1,15 0,38/0,69 0,12/0,22 0,28 0,5 1,6 1 x 95/25 0,320 0,727 0,36/0,66 0,11/0,21 0,32 0,6 1,8 1 x1 20/25 0,253 0,727 0,35/0,64 0,11/0,20 0,34 0,6 1,9 1 x 150/25 0,206 0,727 0,34/0,62 0,11/0,20 0,38 0,7 2,1 1 x 185/35 0,164 0,524 0,32/0,61 0,10/0,19 0,41 0,8 2,3 1 x 240/35 0,125 0,524 0,31/0,58 0,10/0,18 0,46 0,9 2,6 1 x 300/35 0,100 0,524 0,30/0,56 0,09/0,18 0,51 1,0 2,9 1 x 400/35 0,0778 0,524 0,29/0,54 0,09/0,17 0,58 1,1 3,3 1 x 500/35 0,0605 0,524 0,28/0,52 0,09/0,16 0,57 1,1 3,2 1 x 630/50 0,0469 0,524 0,28/0,51 0,09/0,16 0,64 1,2 3,6 1 x 800/50 0,0367 0,387 0,27/0,49 0,09/0,15 0,71 1,3 4,0 * Kabelavstand i flat forlegning = 70mm OBS. Skjermareal/skjermresistans er summen av kobbertråder og aluminiumsbånd Lederantall x areal mm² Belastningsevne v/leder temp. 65 C i jord A Belastningsevne v/leder temp. 65 C i luft A Belastningsevne v/leder temp. 90 C i luft A Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 65 C, ka Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 90 C, ka 1 x 50/ ,2 4,7 1 x 70/ ,2 6,6 1 x 95/ ,9 8,9 1 x1 20/ ,4 11,3 1 x 150/ ,6 14,2 1 x 185/ ,2 17,5 1 x 240/ ,0 22,7 1 x 300/ ,2 28,3 1 x 400/ ,6 37,8 1 x 500/ ,0 47,2 1 x 630/ ,6 59,5 1 x 800/ ,2 75,6 * Trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender Nominelle verdier om ikke annet er angitt Dataene er basert på følgende forhold - Max. leder temperatur 90 ºC - Jordtemperatur 15 ºC - Lufttemperatur 25 ºC - Termisk resistivitet i jord 1,0 ºK m/w - Grøft dybde, senter av kabel 0,65m - Frekvens 50Hz 48

49 Installasjon og e-verk TSLF 12/20(24)kV Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kabelen er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN Ytre sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering av kappeskader. Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal. Oppbygging Leder Indre halvledende sjikt Isolasjon Ytre halvledende sjikt Aksiell vanntetthet Skjerm Radiell vanntetthet Kappe Halvledende lag Eksempel på merking Flertrådet, rund og komprimert aluminium i henhold til IEC klasse 2, aksielt vanntett Ekstrudert PEX (XLPE), min. tykkelse = 4,85mm Fastvulket halvledende svellebånd Glødet kobber Aluminium-PE laminat, båndert til kappe PE, transparent, UV-resistent, Dobbeltekstrudert, sort Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår Alternativ typebetegnelse: N20XC7A5E-AR Konstruksjon: HD 620 Part 10 Seksjon K og M Flammehemmende: Nei Halogenfri: EN /-2 Maks. ledertemp: 90ºC Laveste kabeltemperatur ved forlegning: -20 C Legges med forsiktighet: under 0 C Støtspenning: Min. bøyeradius Ved fast montering: Under montering: RoHS REACH 125 kv 10 x D 15 x D Tverrsnitt mm² Leder type *) Diameter over isolering mm Ytre diameter ca mm Vekt pr 1000 m ca kg Lev. Lengde m Lev. form Art. Nr. GTIN Nr. El Nr. 1 x 50/16 AFR 19,5 27, K x 70/16 AFR 21,1 29, K x 95/25 AFR 22,8 31, K x1 20/25 AFR 24,1 32, K x 150/25 AFR 25,7 34, K x 185/35 AFR 27,4 36, K x 240/35 AFR 29,6 38, K x 300/35 AFR 32,1 41, K x 400/35 AFR 35,3 44, K x 500/35 AFR 38,2 47, K x 630/50 AFR 41,5 50, K x 800/50 AFR 45,6 55, K x 1000/50 AFR 51,1 61, K x 1200/50 AFR 54,3 67, K *)AFR = Aluminium flertrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Kan leveres i spesiallengder etter nærmere avtale Ikke alle dimensjoner lagerføres 49

50 TSLF 12/20(24)kV Lederantall x areal mm² Leder resistans Ω/km Skjerm resistans * Ω/km Induktans i trekant/ flat mh/km Reaktans i trekant/ flat Ω/km Kapasitan s µf/km Kapasitiv utladningstrøm/ fase. A/km Kapasitiv jordslutning strøm/fase. A/km 1 x 50/16 0,641 1,15 0,44/0,73 0,14/0,23 0,17 0,6 1,9 1 x 70/16 0,443 1,15 0,41/0,70 0,13/0,22 0,19 0,7 2,1 1 x 95/25 0,320 0,727 0,39/0,67 0,21/0,21 0,21 0,8 2,4 1 x1 20/25 0,253 0,727 0,38/0,65 0,12/0,20 0,23 0,9 2,6 1 x 150/25 0,206 0,727 0,36/0,63 0,11/0,20 0,25 0,9 2,8 1 x 185/35 0,164 0,524 0,35/0,61 0,11/0,19 0,27 1,0 3,1 1 x 240/35 0,125 0,524 0,34/0,59 0,11/0,19 0,30 1,1 3,4 1 x 300/35 0,100 0,524 0,33/0,57 0,10/0,18 0,33 1,2 3,7 1 x 400/35 0,0778 0,524 0,31/0,55 0,100,17 0,37 1,4 4,2 1 x 500/35 0,0605 0,524 0,30/0,53 0,09/0,17 0,40 1,5 4,5 1 x 630/50 0,0469 0,387 0,29/0,51 0,09/0,16 0,45 1,7 5,1 1 x 800/50 0,0367 0,387 0,29/0,50 0,09/0,16 0,45 1,7 5,1 1 x 1000/50 0,0291 0,387 0,29/0,48 0,09/0,15 0,47 1,8 5,3 1 x 1200/50 0,0247 0,387 0,29/0,48 0,09/0,15 0,51 1,9 5,8 * Kabelavstand i flat forlegning = 70mm OBS. Skjermareal/skjermresistans er summen av kobbertråder og aluminiums bånd Lederantall x areal mm² Belastningsevne v/leder temp. 65 C i jord A Belastningsevne v/leder temp. 65 C i luft A Belastningsevne v/leder temp. 90 C i luft A Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 65 C, ka Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 90 C, ka 1 x 50/ ,2 4,7 1 x 70/ ,2 6,6 1 x 95/ ,9 8,9 1 x1 20/ ,4 11,3 1 x 150/ ,6 14,2 1 x 185/ ,2 17,5 1 x 240/ ,0 22,7 1 x 300/ ,2 28,3 1 x 400/ ,6 37,8 1 x 500/ ,0 47,2 1 x 630/ ,6 59,5 1 x 800/ ,2 75,6 1 x 1000/ ,7 94,5 1 x 1200/ ,0 113,0 * Trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender Nominelle verdier om ikke annet er angitt Dataene er basert på følgende forhold - Max. leder temperatur 90 ºC - Jordtemperatur 15 ºC - Lufttemperatur 25 ºC - Termisk resistivitet i jord 1,0 ºK m/w - Grøft dybde, senter av kabel 0,65m 50

51 Installasjon og e-verk TSLF 18/30(36)kV Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Enleder distribusjonskabel, tillatt utendørs i jord, luft og vann. Kabelen er aksielt og radielt vanntett og kan belastes i henhold til NEN Ytre sjikt av halvledende materiale muliggjør elektrisk testing av kappe og detektering av kappeskader. Ved innendørs installasjoner skal kablene males med brannhemmende maling eller legges i kanal. Oppbygging Leder Indre halvledende sjikt Isolasjon Ytre halvledende sjikt Aksiell vanntetthet Skjerm Radiell vanntetthet Kappe Halvledende lag Eksempel på merking Flertrådet, rund og komprimert aluminium i henhold til IEC klasse 2, aksielt vanntett Ekstrudert PEX (XLPE), min. tykkelse = 7,1mm Fastvulket halvledende svellebånd Glødet kobber Aluminium-PE laminat, båndert til kappe PE, transparent, UV-resistent, Dobbeltekstrudert, sort Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår Alternativ typebetegnelse: N30XC7A5E-AR Konstruksjon: HD 620 Part 10 Seksjon K og M Flammehemmende: Nei Halogenfri: EN /-2 Maks. ledertemp: 90ºC Laveste kabeltemperatur ved forlegning: Legges med forsiktighet: Støtspenning: Min. bøyeradius Ved fast montering: Under montering: RoHS REACH -20 C under 0 C 125 kv 10 x D 15 x D Tverrsnitt mm² Leder type *) Diameter over isolering mm Ytre diameter ca mm Vekt pr 1000 m ca kg Standar d lev. lengde m Lev. form Art. Nr. GTIN Nr. El nummer 1 x 50/16 AFR 24,3 33, K x 70/16 AFR 25,9 34, K x 95/25 AFR 27,6 36, K x 120/25 AFR 28,9 37, K x 150/25 AFR 30,5 39, K x 185/35 AFR 32,2 41, K x 240/35 AFR 34,4 43, K x 300/35 AFR 36,9 46, K x 400/35 AFR 40,1 49, K x 500/35 AFR 43,0 52, K x 630/50 AFR 46,9 57, K x 800/50 AFR 50,4 60, K *)AFR = Aluminium flertrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. 51

52 TSLF 18/30(36)kV Lederantall x areal mm² Leder resistans Ω/km Skjerm resistans * Ω/km Induktans i trekant/ flat mh/km Reaktans i trekant/ flat Ω/km Kapasitan s µf/km Kapasitiv utladningstrøm/ fase. A/km Kapasitiv jordslutning strøm/fase. A/km 1 x 50/16 0,641 1,15 0,47/0,75 0,15/0,24 0,17 0,7 2,2 1 x 70/16 0,443 1,15 0,44/0,71 0,14/0,22 0,19 0,8 2,4 1 x 95/25 0,320 0,727 0,42/0,68 0,13/0,21 0,21 0,9 2,7 1 x 120/25 0,253 0,727 0,41/0,66 0,13/0,21 0,23 1,0 2,9 1 x 150/25 0,206 0,727 0,39/0,64 0,12/0,20 0,25 1,1 3,2 1 x 185/35 0,164 0,524 0,38/0,62 0,12/0,20 0,27 1,1 3,4 1 x 240/35 0,125 0,524 0,36/0,60 0,11/0,19 0,30 1,2 3,7 1 x 300/35 0,100 0,524 0,35/0,58 0,11/0,18 0,33 1,4 4,1 1 x 400/35 0,0778 0,524 0,34/0,56 0,11/0,18 0,37 1,5 4,6 1 x 500/35 0,0605 0,524 0,32/0,54 0,10/0,17 0,40 1,6 4,9 1 x 630/50 0,0469 0,387 0,31/0,52 0,10/0,16 0,45 1,9 5,6 1 x 800/50 0,0367 0,387 0,30/0,50 0,09/0,16 0,45 2,0 6,1 * Kabelavstand i flat forlegning = 70mm OBS. Skjermareal/skjermresistans er summen av kobbertråder og aluminiums bånd Lederantall x areal mm² Belastningsevne v/leder temp. 65 C i jord A Belastningsevne v/leder temp. 65 C i luft A Belastningsevne v/leder temp. 90 C i luft A Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 65 C, ka Maks støtstrøm i 1 sek ved begynnelse temp. 90 C, ka 1 x 50/ ,2 4,7 1 x 70/ ,2 6,6 1 x 95/ ,9 8,9 1 x 120/ ,4 11,3 1 x 150/ ,6 14,2 1 x 185/ ,2 17,5 1 x 240/ ,0 22,7 1 x 300/ ,2 28,3 1 x 400/ ,6 37,8 1 x 500/ ,0 47,2 1 x 630/ ,6 59,5 1 x 800/ ,2 75,6 * Trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender Nominelle verdier om ikke annet er angitt Dataene er basert på følgende forhold - Max. leder temperatur 90 ºC - Jordtemperatur 15 ºC - Lufttemperatur 25 ºC - Termisk resistivitet i jord 1,0 ºK m/w - Grøft dybde, senter av kabel 0,65m - Frekvens 50Hz 52

53 TSLF Egenskaper Fordeler Konsekvenser Halogenfri (IEC og 2) Langsgående og radiell vanntetthet Halvledende materiale på ytterkappe PEX-isolert Laveste forlegningstemperatur -20 C Ikke korrosive gasser ved brann Drift upåvirket av skade på kappe Kan kappetestes Høy ledertemperatur (90 C) Montasjevennlig på vinteren Ikke sekundære skader på elektronikk etc Leder ikke vann inn i skjøtebokser og termineringspanel Avdekker eventuelle kappeskader på et tidlig stadium Mindre lagerhold, høyere belastning med lavt tverrsnitt Kan monteres i lavsesong 53

54 Installasjon og e-verk KHF Blankt hardtrukket kobberline Blankt hardtrukket kobber Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farger. Normer Konstruksjon: IEC60228 HD 383 Bruksområde Blank hardtrukket kobberline til jordingsapplikasjoner Oppbygging Leder Flertrådet kobber Spesifikk motstand Maks ohm*mm²/km Strekkfasthet ca N/mm² Bruddforlengelse Ved 90 % av bruddlast: 0,5 % Leveringsform Trommel Tverrsnitt mm 2 Leder oppbygging ant. tråder Ytre diameter mm. Bruddlast ca. kn Vekt pr 1000 m ca. kg Normal lengde trommel Artikkel nummer GTIN nummer El nummer 25 7x2,10 6,5±0,5 10, x2,50 7,5±0,5 14, x2,88 8,5±0,5 19, x2,88 8,5±0,5 19, x2,12 10,5±0,8 28, Lev. form og lev. lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 54

55 Installasjon og e-verk KGF Blankt GLØDET KOBBERLINE Blankt glødet kobber Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farger. Normer Konstruksjon: IEC HD 383 Bruksområde Blank glødet kobberline til jordingsapplikasjoner Oppbygging Leder Flertrådet kobber glødet Spesifikk motstand Maks ohm*mm²/km Strekkfasthet ca. 240 N/mm² Bruddforlengelse ca % Leveringsform Trommel Tverrsnitt mm 2 Leder oppbygging ant. tråder Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca kg Normal lengde, m trommel Artikkel nummer GTIN nummer El nummer 25 7x2,12 6±0, x2,88 8,5±0, x2,12 10,5±0, x2,50 12,5±0, x2,01 14±0, Lev. form og lev. lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 55

56 Installasjon og e-verk FEBI 750 ER Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Jordkabel for bruk i signalanlegg, langs jernbane o.l. Kabelen er bygget etter Jernbaneverkets spesifikasjoner og kan forlegges i jord uten ekstra beskyttelse eller installeres innendørs. Kablene er fettfylte for å forhindre vanninntrenging. Armert lagkabel Max ledertemperatur: 70 C Driftsspenning U o /U: 450/750V CENELEC betegnelse: N07EEZ4Z1-U Operasjonstemperatur - 30 C til + 70 C Installasjonstemperatur - 10 C to + 50 C Oppbygging Bøyeradius 10 x D Leder Isolasjon Snoing Fyller Vannsperre Rivetråd Inner kappe Bi-leder Armering Ytter kappe Leveringsform Entrådet glødet kobber (ER) Polyetylen, fargekodede ledere (se neste side) Ledere lagt i konsentrisk lag Mellomrommene fylt med fyller materiale Et lag med svellebånd Rivetråd Polyetylen, sort Flertrådet, fortinnet cu-leder, 1,5mm² Galvanisert stålbånd i 2 lag med FRNC-PE sort Trommel Normer Konstruksjon: JBV Tekn. spes Flammehemmende: EN Halogenfri: EN /-2 Elektriske Data Isolasjonsmotstand 1000 MΩ xkm Spenningstest, leder-leder V eff 12 kv Spenningstest, leder-armering V eff 12 kv 56

57 FEBI 750 ER Ledere: Rød, Sort, Hvit, Blå, Grå, Hvit, Blå, Grå PE-leder, fortinnet kobbertråd 1,5 mm 2 (30x0,260mm) Plastbåndering To lag galvanisert stål tape Ytterkappe Prinsippskisse FEBI 19x1,5 mm² Tverrsnitt mm² Leder type *) Kobber bilkeder mm² Leder resistans max. ohm/km Kapasitans 2 nærliggende ledere nf/km Ytre diameter mm Vekt pr 1000 m ca. kg Artikkel nummer 2x1,5 ER 1,5 12, ,5±0, x1,5 ER 1,5 12, ±0, x1,5 ER 1,5 12, ±0, x1,5 ER 1,5 12, ±1, x1,5 ER 1,5 12, ,5±1, x1,5 ER 1,5 12, ,5±1, x1,5 ER 1,5 12, ±1, x1,5 ER 1,5 12, ,5±1, x1,5 ER 1,5 12, ,5±1, x1,5 ER 1,5 12, ,5±1, x1,5 ER 1,5 12, ±2, x2,5 ER 2,5 12, ,5±0, x2,5 ER 2,5 7, ,5±0, x2,5 ER 2,5 7, ±1, x2,5 ER 2,5 7, ,5±1, x2,5 ER 2,5 7, ±1, x2,5 ER 2,5 7, ,5±1, x2,5 ER 2,5 7, ±2, x2,5 ER 2,5 7, ,5±2, x2,5 ER 2,5 7, ±2, x2,5 ER 2,5 7, ,5±2, ER = Entrådet rund FR = Flertrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 57

58 Installasjon og e-verk FEBI 750V FR Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge. Bruksområde Jordkabel for bruk i signalanlegg, langs jernbane o.l. Kabelen er bygget etter Jernbaneverkets spesifikasjoner og kan forlegges i jord uten ekstra beskyttelse eller installeres innendørs. Kablene er fettfylte for å forhindre vanninntrenging. Oppbygging Leder Flertrådet kobber (FR), klasse 2 Isolasjon HD Polyetylen Isolasjonsfarger Blå, Sort, Rød, Hvit Innerkappe Polyetylen, fettfylt med fuktresistent gelè Farge: Sort. Rivetråd under innerkappe Armert lagkabel Max ledertemperatur: 70 C Driftsspenning U o /U: 450/750V CENELEC betegnelse: Normer N07EEZ4Z1-R Konstruksjon: JBV Tekn. spes Flammehemmende: EN Halogenfri: EN /-2 Røyksvak: EN / -2 Bi-leder av kobber under armering, 1,5mm² Armering Galvanisert 0.2mm stålbånd i to lag Kappe FRLSHF Polyolefin, sort farge RAL 9005 Utvendig merket: Merking SIGNAL FEBI 750V 4x4mm² SIGNAL DRAKA - $AAAA$ - SIGNAL -$METER MARKING$M - (white ink) Leveringsform Trommel Elektriske Data Isolasjonsmotstand 1000 Mohm x km Spenningstest, leder-leder 12 kv AC 1 min. Kapasitans mellom 2 leder og leder og skjerm 80 nf/km ( 4mm² og 6mm²) Spenningstest, leder-armering 12 kv AC 1 min. Tverrsnitt mm² Leder type Kobber bileder mm² Isolasjon tykkelse/ diameter mm Leder resistans max. ohm/km Inner kappe tykkelse mm Inner Kappe diameter mm Kappe tykkelse mm Ytre diameter mm Vekt pr km ca. kg Artikkel nummer 4x4 FR 1,5 0,85 / 4,25 4,61 1,05 12,5 1,4 17±0, x6 FR 1,5 0,85 / 4,94 3,08 1,1 14,3 1,5 19±0, x10 FR 1,5 0,85 / 5,51 1,83 1,1 15,7 1,6 20,5±1, x16 FR 1,5 0,85 / 6,43 1,15 1,3 18,3 1,6 23±1, x25 FR 1,5 0,85 / 7,64 0,727 1,3 21,2 1,7 26,5±1, FR = Flertrådet rund Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres. 58

59 FEBI Egenskaper Fordeler Konsekvenser I henhold til Jernbaneverkets spesifikasjoner Halogenfri (IEC &2) (IEC ) Armert med 2 lag 0,2mm stålband med kobber bileder Ikke korrosive gasser v/brann Hindrer spredning av brann Kan forlegges i jord uten ekstra beskyttelse, i signalanlegg, langs jernbane o.l Ikke sekundære skader på elektronikk etc Kan brukes innendørs Fettfyllt Hindrer vanninntrenging Tåler å forlegges utendørs Unik merking Behøver ikke bruke merkestrips Sparer tid og penger 59

60 Data- og telekommunikasjon QXXE O/DT-JM/W QXXE Utendørs kanalkabel Slitesterk PE-kappe Løs kledning fiber Metallfri og halogenfri Normer Bruksområde Utendørs stamkabel for blåsing eller fløting i kanal (rør) Meget robust metallfri kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. PE ytterkappe, tørr kjerne med svellemateriale og fettfylte fiberrør for å forhindre langsgående vanninntrenging. Fiberrør og fiber er merket for enkel identifisering. Lett å avmantle da den har 2 rivetråder for å splitte kappen. EN , EN , EN , EN , EN IEC 60793, IEC ITU-T REC G650, REC G652 Fysiske egenskaper Strekkstyrke Installasjon, E1(G24-G144): (G192-G576): Permanent, E1(alle): IEC N 2700N 1000N Oppbygging Sammentrykking,E3: Støt, E4: 3000N/100mm 15Nm Senter strekkelement FRP-streng: ø 2,1-3,5mm, + evnt. PE Bøying, E11: Vanninntrenging,F5B: <0,05dB ingen skade <3m/24 timer Fiberrør ø 2,5 mm - fra G192 ø 3,0 mm Vridning, E7: <0,05dB ingen skade Kabelkjerne Vanntetting Ytterkappe Rivetråd Kappefarge Kappemerking Fiberrør / fyllere som er SZ snodd rundt FRPstreng Tørr kjerne dekket av svellemateriale HDPE 1,5mm Lett tilgjengelig under kappen Svart Draka G(12-576)-9/125 QXXE OS2/G652D <<Batchnr>> metermerking Temperaturområde: F1 Bruk: -40 C til 70 C Installasjon: -15 C til 60 C Lagring: -40 C til 70 C 60

61 QXXE O/DT-JM/W Antall fiber Nominell diameter mm Vekt kg / km Antall rør + fyllere Min bøyeradius maks strekk mm Min bøyeradius uten strekk mm Artikkel nr 12 10, , , , , * 14, * 16, * 18, / * 18, / * 18, / * 18, / * 18, / * 21, / xxx xxx El nr * Fra 192 fiber er det 24 (2x12)fiber i røret. De er inndelt som 12 fiber i 2 grupper adskilt med rød og grønn gruppetråd. Leveringsform : Trommel Fargekode : Fiber og for rør er standard norsk. Fiberdata: OS2 Singelmodus, G652D. Se datablad C06. Kan også leveres med multimodus 61

62 QXXE O/DT-JM/W Egenskaper Fordeler Konsekvenser Gode blåseegenskaper Ekstra lange installasjoner Kort installasjonstid, lavere kostnader Robust konstruksjon Sikrere kabelnett Mindre feilsannsynlighet UV-beskyttet Installeres ute Lengre levetid Langsgående vanntetthet Drift upåvirket av skade på kappe Leder ikke vann inn i skjøtebokser og termineringspanel Rivetråder (2x) Enkel avmantling Kortere installasjonstid. Sikrer mot skader på fiberrør Bredt temperaturområde ved bruk Bredt temperaturområde ved installasjon Metallfri Tørr kabelkjerne (bare fett i rørene) Godt egnet for norsk klima Godt egnet for norsk klima Kan installeres sammen med kraftkabler - ingen sikkerhetsavstand Lite fettsøl, mindre rengjøringsarbeid Kan installeres både ute og inne Kan installeres både ute og inne Eliminerer indusert spenning Kort installasjonstid 62

63 Data- og telekommunikasjon QXXI-LSHF QXXI LSHF Kanalkabel utendørs og innendørs Halogenfri og flammehemmende Løs kledning fiber Langsgående vanntett Bruksområde Utendørs og innendørs stamkabel for LAN og WAN. Eliminerer overgangsskjøten mellom installasjonen ute og inne. Robust metallfri kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. Tørr kjerne med svellemiddel. Fettfylte fiberrør for å forhindre langsgående vanninntrenging. Enkel og lett å avmantle da den har 1 rivetråd for å splitte kappen. Leveres med G652D fiberkvalitet fra Drakas egen fiberproduksjon. Oppbygging Senter strekkelement FRP-streng ø 2,4mm Normer Brannklassifisering Enkelt kabeltest: IEC Halogenfri: IEC Liten syreutvikling: IEC Liten røykutvikling: IEC Fysiske egenskaper Strekkstyrke Installasjon, E1: Permanent, E1: Sammentrykking, E3: Støt, E4: Vanninntrenging, F5: Kabel bøy E11: IEC N 500N 2000N/100mm 20Nm <3m/24 timer R=20xD, 4tørn 3sykluser Fiberrør / fyllere Kabelkjerne Vanntetting ø 2,3 mm Fiberrør/fyllere snodd rundt FRP-streng Kjernen er dekket av svelletape og svellegarn Temperaturområde F1 Bruk: -40 C til 60 C Installasjon: -10 C til 60 C Lagring: -40 C til 70 C Ytterkappe Rivetråd Kappefarge Kappemerking 1,5mm, brannhemmende og halogenfri 1 stk lett tilgjengelig under kappen. Grønn Draka G(12-144)-9/125 QXXI LSHF Optical cable OS2/G652D <<Batchnr>> dato meter

64 QXXI-I/0-JM/W LSHF Antall fiber Nominell diameter mm Vekt kg / km Antall rør / fiber pr rør Min bøyeradius max strekk mm Min bøyeradius uten strekk mm Artikkel nr El nr 12 10, x xxxxx na 24 10, x xxxxx na 48 10, x xxxxx na Leveringsform : Trommel Fargekode : Fiber og for rør er standard norsk Fiberdata: OS2 Singelmodus, G652D. Se datablad C06 Kan også leveres med multimodus

65 QXXI-LSHF Egenskaper Fordeler Konsekvenser Kombi inne- /uteinstallasjon (IEC ) (IEC ) Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Færre skjøter da kun en kabel er nødvendig Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Enklere logistikk og feilsannsynlighet. Kort installasjonstid. Lavere kostnader Kan brukes inne Redder liv Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Gode blåseegenskaper Lange installasjoner Kort installasjonstid, lavere kostnader Langsgående vanntetthet Tørr kabelkjerne (bare fett i rørene) Bredt temperaturområde ved bruk Drift upåvirket av skade på kappe Lite fettsøl, mindre rengjøringsarbeid Godt egnet for nordisk klima Leder ikke vann inn i skjøtebokser og termineringspanel Kortere installasjonstid Kan installeres både ute og inne 65

66 Data- og telekommunikasjon QXAI-I/O/RG-JM/W LSHF QXAI Kanalkabel utendørs og innendørs Halogenfri og flammehemmende Løs kledning fiber Gnagebeskyttet med glassgarn Normer Bruksområde Utendørs og innendørs stamkabel for LAN og WAN. Eliminerer overgangsskjøten mellom installasjonen ute og inne. Robust metallfri kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. Tørr kjerne med svellemiddel. Fettfylte fiberrør for å forhindre langsgående vanninntrenging. Enkel og lett å avmantle da den har 2 rivetråder for å splitte kappen. Leveres med G652D fiberkvalitet fra Drakas egen fiberproduksjon. Oppbygging Senter strekkelement Fiberrør/fyllere Kabelkjerne Vanntetting Ytterkappe FRP-streng ø 2,1/3,0/3,5mm ø 2,5 mm Fiberrør/fyllere snodd rundt FRP-streng Kjernen er dekket av svellemateriale 1,5mm, brannhemmende og halogenfri Brannklassifisering Enkelt kabeltest IEC Halogenfri: IEC Liten syreutvikling: IEC Liten røykutvikling: IEC Fysiske egenskaper Strekkstyrke Installasjon, E1: Permanent, E1: Sammentrykking, E3: Støt, E4: Vanninntrenging, F5: Vridning, E7: Kabel bøy, E11: IEC N 2500N 4000N/100mm 30Nm <3m/24 timer R=20xD 100tørn 4tørn 3sykluser Temperaturområde F1 Bruk: -40 C til 70 C Installasjon: -15 C til 50 C Lagring: -40 C til 70 C Rivetråder Kappefarge Kappemerking 2 stk polyestertråd rett under kappen. Svart Draka G(12-144)-9/125 QXAI OS2 <<Batchnr>> metermerking 66

67 QXAI-1/O/RG-JM/W LSHF Antall fiber Nominell diameter mm Vekt kg / km Min bøyeradius max strekk mm Min bøyeradius uten strekk mm Artikkel nr El nr 12 11, na na 24 11, na na 48 11, , , Leveringsform : Trommel Fargekode : Fiber og for rør er standard norsk. Fiberdata: OS2 Singelmodus, G652D. Se datablad C06. Kan også leveres med multimodus 67

68 QXAI-I/O/RG-JM/W LSHF Egenskaper Fordeler Konsekvenser Kombi inne- /uteinstallasjon (IEC ) Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Færre skjøter da kun en kabel er nødvendig Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Enklere logistikk og feilsannsynlighet. Kort installasjonstid. Lavere kostnader Kan brukes inne Redder liv Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Gode blåseegenskaper Lange installasjoner Kort installasjonstid, lavere kostnader Gnagerbeskyttet med glassgarn Langsgående vanntetthet Tørr kabelkjerne (bare fett i rørene) Redusert mulighet for feil pga gnagere Drift upåvirket av skade på kappe Lite fettsøl, mindre rengjøringsarbeid Mindre feilsannsynlighet, lavere kostnader Leder ikke vann inn i skjøtebokser og termineringspanel Kortere installasjonstid 68 68

69 Data- og telekommunikasjon QXXI-I/O-JM/W LSHF-FR QXXI LSHF-FR Stamkabel utendørs og innendørs Halogenfri og flammehemmende Løs kledning fiber Langsgående vanntett Normer Bruksområde Utendørs og innendørs stamkabel for LAN og WAN. Eliminerer overgangsskjøten mellom installasjonen ute og inne. Robust metallfri kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. Tørr kjerne med svellemateriale og fettfylte fiberrør for å forhindre langsgående vann-inntrenging. Enkel og lett å avmantle da den har rivetråd for å splitte kappen. UV stabilisert ytterkappe. Leveres med BendBright G657A1 fiberkvalitet. Oppbygging Senter strekkelement Fiberrør Kabelkjerne FRP-streng ø 2,5mm ø 2,3 mm Fiberrør/fyllere snodd rundt FRP-streng Brannklassifisering Enkelt kabel: IEC Buntet kabel: IEC Halogenfri: IEC Liten syreutvikling: IEC Liten røykutvikling: IEC Fysiske egenskaper Strekkstyrke Installasjon, E1: Permanent, E1: Sammentrykking, E3: Støt, E4: Vanninntrenging, F5: Vridning, E7: Kink, E10: IEC N 1200N 3000N/100mm 20J <3m/24 timer 5 sykluser±1 tørn 12 x kabeldiam Båndering Vanntetting Ytterkappe Rivetråd Kappefarge Kappemerking Polyestertape Kjernen er dekket av svelletape og svellegarn FireRes - LSHF FR, brannhemmende og halogenfri, UV-stabilisert, EN Polyestertråd, ligger under kappen. Gul G(12-144)-9/125 QXXI INSERTION FRLSZH OS2 <<Batchnr>> metermerking Temperaturområde F1 Bruk: -40 C til 70 C Installasjon: -15 C til 60 C Lagring: -40 C til 70 C 69

70 QXXI-I/O-JM/W LSHF-FR Antall fiber Nominell diameter mm Vekt kg / km Brannlast MJ/km Minimum bøyeradius mm Artikkel nr El nr 12 10, , , , , Leveringsform : Trommel Fargekode : Fiber og for rør er standard norsk Fiberdata: OS2 Singelmodus, G657A1. Se datablad C17 Kan også leveres med multimodus

71 QXXI-I/O-JM/W LSHF-FR Egenskaper Fordeler Konsekvenser Kombi inne- /uteinstallasjon (IEC ) (IEC ) (IEC ) Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Færre skjøter da kun en kabel er nødvendig Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installere sammen med andre kabler (IEC ) Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Enklere logistikk og feilsannsynlighet. Kort installasjonstid. Lavere kostnader Kan brukes inne Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Gode blåseegenskaper Lange installasjoner Kort installasjonstid, lavere kostnader Langsgående vanntetthet Tørr kabelkjerne (bare fett i rørene) Drift upåvirket av skade på kappe Lite fettsøl, mindre rengjøringsarbeid Leder ikke vann inn i skjøtebokser og termineringspanel Kortere installasjonstid 71

72 Data- og telekommunikasjon AXAI-I/O-W LSHF-FR ES9 AXAI LSHF-FR Utendørs og innendørs Halogenfri og flammehemmende Fast kledning 2 24 fiber Langsgående vanntett Normer Bruksområde Fleksibel stamkabel som er godt egnet for LAN og WAN og er beregnet for både innendørs og utendørs installasjoner. Robust metallfri kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. UV-stabilisert ytterkappe, tørr kjerne med svellemiddel for å forhindre langsgående vanninntrenging. Kabelen kan installeres i rør, kanaler, på kabelbroer og stiger. Glassgarn sikrer god strekkstyrke, samtidig som det gir meget gode bøyeegenskaper. Kabelen har Drakas ES9 fastkledningselement, som gir svært gode strippeegenskaper, i tillegg til at det er fleksibelt og enkelt å håndtere ved skjøting og terminering. Leveres med Drakas BendBright fiberkvalitet. Oppbygging Fast kledningsfiber Vanntetting Strekkelementer 900µm ±50µm Svellegarn og svellebånd i kjernen, for å sikre langsgående vanntetting Glassgarn som støver lite Brannklassifisering Enkelt kabel: IEC Buntet kabler: IEC Halogenfri: IEC Liten syreutvikling: IEC Liten røykutvikling: IEC Fysiske egenskaper Sammentrykking, E3: Stø, E4: Vanninntrenging, F5: Vridning, E7: Fleksibilitet, E8: Bøying, E11: Bøying v/-20 C, E11A: IEC N/100mm 10J <3m/24 timer 5 sykler±1 tørn 1000 sykluser 0,2dB ± 5 tørn Ingen sprekker/skader Temperaturområde F1 Bruk: -40 C til 70 C Installasjon: -15 C til 60 C Lagring: -40 C til 70 C Ytterkappe FireRes - LSHF FR, brannhemmende og halogenfri, UV-stabilisert, EN Kappefarge Gul: singelmodus OS1/OS2-9/12 Aqua: multimodus OM3 og OM4 50/125 Oransje: multimodus OM2 Grå: multimodus OM1 62.5/125 Kappemerking Eksempel på 9/125 G(2-24)-9/125 AXAI INSERTION-D/ FRLSZH <<Batchnr>> metermerking 72

73 AXAI-I/O-W LSHF-FR ES9 Fysiske egenskaper Strekkstyrke Strekkstyrke Antall fiber Nominell diameter mm Vekt kg / km permanent, E1 N installasjon, E1 N Minimum bøyeradius 2 4, , mm Brannlast MJ / km , , , Bestillingsinformasjon OS2 OM4 OM3 OM2 OM1 Artikkel nr Artikkel nr Artikkel nr Artikkel nr Artikkel nr Antall fiber El nr Elnr Elnr Elnr Elnr na na Fiberdatablad C17 C32 C31 C34 C02 Leveringsform : Trommel Fargekode : Fast kledning, standard norsk Fiberdata: Se datablad: C02=OM1, C31=OM2, C32=OM3, C33=OM4 og C17=OS2 (G657A1). 73

74 AXAI-I/O-W LSHF-FR ES9 Egenskaper Fordeler Konsekvenser Kombi inne- /uteinstallasjon Færre skjøter da kun en kabel er nødvendig Enklere logistikk og feilsannsynlighet. Kort installasjonstid. Lavere kostnader (IEC ) (IEC ) (IEC ) Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Fast kledning (ES9) Langsgående vanntetthet Tørr kabelkjerne Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Robust fiber. Tilpasset direktekonnektering Drift upåvirket av skade på kappe Ikke noe fettsøl, mindre rengjøringsarbeid Kan brukes inne Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Feltkonnektering. Rask installasjon Leder ikke vann inn i skjøtebokser og termineringspanel Kortere installasjonstid Fleksibel/bøyelig Enkel å kveile og bøye Kan installeres i trange områder Bredt temperaturområde ved bruk Bredt temperaturområde ved installasjon Godt egnet for nordisk klima Godt egnet for nordisk klima Kan installeres både ute og inne Kan installeres både om vinteren og sommeren 74 74

75 Data- og telekommunikasjon AXXI-I/O-W LSHF-FR ES9 AXXI LSHF-FR Utendørs og innendørs Halogenfri og flammehemmende Fast kledning 4 24 fiber Langsgående vanntett Normer Bruksområde Fleksibel stamkabel som er godt egnet for LAN og WAN. Beregnet for både innendørs og utendørs installasjoner. Robust metallfri kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. UV-stabilisert ytterkappe, tørr kjerne med svellemiddel for å forhindre langsgående vanninntrenging. Kabelen kan installeres i rør, kanaler, på kabelbroer og stiger. 2 FRP-elementer i kappa gir stor strekkstyrke og passe stivhet som er en fordel ved installering i rør. Kabelen har Drakas ES9 fastkledningselement, som gir svært gode strippeegenskaper, i tillegg til at det er fleksibelt og enkelt å håndtere ved skjøting og terminering. Leveres med BendBright fiber. EN EN ISO nd edition IEC ITU-T REC G650, REC G652 Brannklassifisering Enkelt kabeltest: IEC Buntet kabeltest: IEC Halogenfri: IEC Lav syreutvikling: IEC Lav røykutvikling: IEC Oppbygging Fysiske egenskaper IEC Fast kledningsfiber 900µm ±50µm Sammentrykking, E3: Støt, E4: 3000N/100mm 10J Vanntetting Svellemiddel for å sikre langsgående vanntetting Vanninntrenging, F5B: Vridning, E7: <3m/24 timer 5 sykluser±1 tørn Strekkelementer Ytterkappe Kappefarge Kappemerking: Eksempel på 9/125 2 FRP-elementer i ytterkappen Brannhemmende og halogenfri LSHF-FR, UVstabilisert, EN Svart G(4-24)-9/125 AXXI OS2/B1.3 <Batchnr>> metermerking Temperaturområde: Bruk: -40 C til 70 C Installasjon: -10 C til 60 C Lagring: -40 C til 70 C F1 75

76 AXXI-I/O-W LSHF-FR ES9 Fysiske egenskaper Antall fiber Nominell diameter mm Vekt kg / km Strekkstyrke permanent, E1 N Strekkstyrke installasjon, E1 N Minimum bøyeradius mm Brannlast MJ / km Antall fiber OS2 Artikkel nr El nr OM3 Artikkel nr El nr OM2 Artikkel nr El nr OM1 Artikkel nr El nr na na Leveringsform : Trommel Fargekode : Fast kledning, standard norsk. Fiberdata: Se datablad: C02=OM1, C31=OM2, C32=OM3 og C17=OS2 (G657A1)

77 AXXI-I/O-W LSHF-FR ES9 Egenskaper Fordeler Konsekvenser Kombi inne- /uteinstallasjon FRP-elementer i kappen gir passe stivhet (IEC ) (IEC ) (IEC ) Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Fast kledning (ES9) Langsgående vanntettet Tørr kabelkjerne Færre skjøter da kun en kabel er nødvendig Gode blåse- og trekkeegenskaper Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler (IEC ) Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier Robust fiber. Tilpasset direktekonnektering Drift upåvirket av skade på kappe Ikke noe fettsøl, mindre rengjøringsarbeid Enklere logistikk og feilsannsynlighet. Kort installasjonstid. Lavere kostnader Kan installeres i lange lengder uten mellomtrekking/omblåsing Kan brukes inne Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Feltkonnektering. Rask installasjon Leder ikke vann inn i skjøtebokser og termineringspanel Kortere installasjonstid 77

78 Data- og telekommunikasjon Firetuf OFC-LT-CST Firetuf Funksjonssikker Halogenfri og flammehemmende Løs kledning 4 24 fiber Gnagerbeskyttet Normer EN , IEC , , 3-12 ISO nd edition EN , EN Bruksområde Brannsikker fiberkabel for tunnel, men også for utendørs installasjon. Robust kabel med et temperaturområde tilpasset norske forhold. Tørr kjerne med svellemiddel og fettfylte fiberrør for å forhindre langsgående vanninntrenging. Enkel og lett å avmantle da den har rivetråd under hver kappe. Kappene er UVstabilisert. Gnagerbeskyttet med ståltape. Brannklassifisering Brann motstand Brann motstand IEC EN PH90 Enkelt kabel IEC Buntet kabel IEC Halogenfri: IEC Liten syreutvikling: IEC Liten røykutvikling: IEC Fysiske egenskaper IEC Oppbygging Strekkstyrke Installasjon, E1: 2700N Senter strekkelement FRP-streng Permanent, E1: Sammentrykking, E3: 900N 4000N/100mm Fiberrør/fyller ø 2,2 mm 4 fiber i rør Støt, E4: 10Nm Kabelkjerne Fiberrør/fyllere snodd rundt kjernen Vanninntrenging, F5B: Vridning, E7: Kabelkjernen 5 sykluser ±1 tørn Vanntetting Kjernen er dekket av svellemateriale Kink, E10: 20 x kabeldiam Wrapping Strekkstyrke Rivetråd Innerkappe Armering Ytterkappe Selvslukkende tape Glassfcgarn 1 stk, under hver kappe 1,5mm, blå, UV-stabilisert 0,155mm korrugert stål tape 2,0 mm, blå, UV-stabilisert Temperaturområde: F1 Bruk: -40 C til 80 C Installasjon: -5 C til 50 C Lagring: -40 C til 70 C 78

79 Firetuf OFC-LT-CST Antall fiber Nominell diameter mm Vekt kg / km Antall rør + fyllere Min bøyeradius med belastning mm Min bøyeradius uten belastning mm OS 2 Artikkel nr 4 17, ,4 26,5 xx xx 8 17, ,4 26,5 xx xx 12 17, ,4 26,5 xx xx 16 17, ,4 26,5 xx xx 24 17, ,4 26, xx El nr Leveringsform : Trommel Kappemerking: Draka Firetuf OFC-LT-CST <<4-24>><9/125>> <<Batchnr>> metermerking Kabelen fås også med multimodus: OM1 OM2 OM3 OM4 Fiberfargekode : 1= Rød, 2 = Grønn, 3 = Blå, 4 = Gul Rørfargekode: For 9/125: Grønn, Gul,Gul,Gul,Gul,Rød For OMX : Grønn, Hvit, Hvit, Hvit, Hvit,Rød Fiberdata: OS2 9/125 Singlemodus.Se datablad C06 Fiberdata: OM4 50/125 Multimodus. Se datablad C32 Fiberdata: OM3 50/125 Multimodus. Se datablad C31 Fiberdata: OM2 50/125 Multimodus. Se datablad C34 Fiberdata: OM1 62.5/125Multimodus. Se datablad C

80 Firetuf OFC-LT-CST Egenskaper Fordeler Konsekvenser Funksjonssikker Funksjonssikker (IEC og IEC ) (IEC og IEC ) (IEC og IEC ) Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Tørr kabelkjerne (bare fett i rørene) Kombi inne- /uteinstallasjon Bredt temperaturområde ved bruk Høy klemstyrke (4000N/10cm) Brannbestandig opp til 830 C i 90 minutter Sikkerhetssystemer fungerer under evakuering Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier ved brann Slipper å tørke av fett Kun en kabel nødvendig Godt egnet for nordisk klima Tåler bedre ytre påvirkninger Anlegget fungerer under brann Redder liv Kan brukes inne Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Kortere installasjonstid Enklere logistikk Kan installeres både ute og inne Mindre feil sannsynlighet, lavere kostnader 80 80

81 Data- og telekommunikasjon Firetuf DATA 4P LSHF-FR FIRETUF DATA Innendørs Halogenfri og flammehemmende Brannmotstand, IEC60331 Data og alarminstallasjoner Bruksområde Funksjonssikker datakabel egnet for bruk i sikkerhetssystemer der det er krav til at kommunikasjonen skal opprettholdes ved brann. Kabelen har en konstruksjon som sikrer drift under brann i mer enn 2 timer ved opptil C. Brannegenskaper er testet av 3.part. Kabelen støtter bl.a. følgende applikasjoner: IEEE 802.3: 10Base-T; (100Base-T <75m), IEEE MB; ISDN; TPDDI; ATM RS485 (10Mbits) Oppbygging Leder Isolasjon, lag 1 Isolasjon, lag 2 Snodd par Snodd kjerne Glass tape Skjerm Kappe Eksempel på merking Kobber, solid, Ø = 0,65mm PE, Ø = 1,0mm Silikon, Ø = 1,7mm 2 isolerte ledere 4 par Over kjerne, brannbeskyttelse Aluminium tape + flettet skjerm av fortinnet kobbertråd + jordtråd Brannhemmende og halogenfri Firetuf Data (910245) 0.65mm x 4 pairs BS e Draka UK (then 105 spaces then) Firetuf Data (910245) 0.65mm x 4 pairs BS e Draka UK DD/MM/YY XXXX ####m Normer Generelt Kabelkategori: Brannklassifisering ISO/IEC 11801: 95, EN 50173:95; EN Generelt kategorisering mellom Cat.3 og Cat.5. Se noter: 1, 2, 3,4,5 : IEC : IEC Halogenfri: IEC Liten syreutvikling: IEC Røykutvikling: IEC Brannmotstand: IEC 60331(EN 50200) >3 timer BS (clause 26.2e); BS BS5839 enhanced 3 in 1 test Passed Continued data 950 C> 2 hours BS6387 CWZ Fysiske egenskaper Bøyeradius ubelastet: 42 mm Bøyradius v/inst: 84 mm Temperaturområde: v/bruk -20 C til + 60 C v/inst. 0 C til + 50 C 81

82 Firefuf DATA 4P LSHF-FR Elektriske egenskaper v/ 20 C± 5 C Sløyfemotstand 110 Ω/km Kobberfletting, motstand 9.9Ω/km Jordtråd (Jordtråd + kobberfletting) motstand 78Ω/Km (med fletting = 8.79Ω/km) Motstand ubalanse 2% Isolasjonsmotstand (500 V) 1 minutt 2000 MΩ*km Kapasitans v/ 800 Hz Nom. 60 nf/km Kapasitans ubalanse (par/jord) 1600 pf/km Karakteristisk impedanse, note2 (v/ 10) MHz (100 ± 15) Ω Nominell hastighetsfaktor (NVP) note3 ca. 57 % Test spenning (DC, 1 min) leder/leder og leder/skjerm 1000 V Transfer impedanse v/ 10 MHz 5 mω/m Flere elektriske data som vedlegg på side 3 og 4 i fullstendig datablad. Note1 Silikonisolasjon på lederne er påkrevd for å kunne fungere under brann. Note2 - Strukturert kabling er normalt innenfor (100 ± 5) Ω pga isolasjonssystemet (PE + Silikon) er ikke dette mulig. Note3 - Strukturert kabling sier min.nvp=65%, p.g.a. isolasjonssystemet(pe + Silikon) er ikke dette mulig. Note4 - Cat 5 (95) standarden, dvs. Ikke dagens Cat5e. Note5 - Når benyttet i en 100m kanal, 90m + 10m patchesnorer, vil klasse D (95) være godt nok for mange anvendelser. Det er anbefalt å gjøre systemtesting med maks kabellengde (100m) før kabelen installeres. Antall par Nominell diameter mm Vekt kg / km Brannlast MJ/km Strekkstyrke N Art. nummer El. nummer 4 10,

83 Firetuf DATA 4P LSHF-FR Egenskaper Fordeler Konsekvenser Funksjonssikker Funksjonssikker (IEC og IEC ) (IEC og IEC ) (IEC og IEC ) Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) Data- og alarminstallasjoner (Cat.5 ihht EN50173:95) Skjermet Brannbestandig opp 950 C i mer enn 2 timer Sikkerhetssystemer fungerer under evakuering Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Kan også installeres sammen med andre kabler Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier ved brann Kan i praksis brukes der Cat.5 kabler kreves Beskyttet mot elektriske forstyrrelser Anlegget fungerer under brann Redder liv Kan brukes inne Redder liv Installeres der mange kabler er nødvendig Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Fleksibel bruk Bidrar til beskyttelse mot elektriske forstyrrelser på tilkoblet utstyr 83

84 Data- og telekommunikasjon ICS IE SuperCat 7 HS23 Cat.7 SuperCat 7 Innendørs og utendørs Halogenfri og flammehemmende Sort UV-beskyttet ytterkappe Langsgående vanntetthet Bruksområde Spesiell patentert vanntett konstruksjon. Kan benyttes i fuktige omgivelser uten fare for at fuktighet trenger inn og reduserer de elektriske egenskapene. Kabelen har en brannhemmende og halogenfri ytterkappe. Normer Generelt Kabelkategori Brannklassifisering ISO/IEC 11801, EN 50173; EN IEC Cat.7 Oppbygging Leder Kobber, solid, AWG 23 Isolasjon Snodd par Par skjerming Snodd kjerne Kabelkjerne Skjerm Kappe PE, Ø = 1,45mm 2 isolerte ledere med spesial tørt fyllmiddel som ikke tar til seg Al-laminert PS-folie 4 par Langsgående vanntettet(tørr teknoligi) Flettet skjerm av fortinnet kobbertråd Brannhemmende og halogenfri Enkeltkabel: IEC Halogenfri: IEC Liten syreutvikling: IEC Fysiske egenskaper Bøyeradius ubelastet: 4 x ytre diameter Bøyradius v/inst: 8 x ytre diameter Temperaturområde: v/bruk -40 C til +60 C v/inst. -10 C til +50 C Vanntett: IEC F5, metode B Elektriske egenskaper v/ 20 C± 5 C Sløyfemotstand 165 Ω/km Motstand ubalanse 2% Isolasjonsmotstand (500 V) 2000 MΩ*km Kapasitans v/ 800 Hz Nom. 43 nf/km Kapasitans ubalanse (par/jord) 1500 pf/km Karakteristisk impedanse, note2 (v/ 100) MHz 100 ± 5 Ω Nominell hastighetsfaktor(nvp) note3 ca. 79 % Test spenning (DC, 1 min) leder/leder og leder/skjerm 1000 V Transfer impedanse v/ 1 MHz 20 mω/m v/ 10 MHz 30 mω/m v/ 30 MHz 40 mω/m v/ 100 MHz 200 mω/m Coupling attenuation 80 db 84

85 ICS IE SupercCat 7 HS23 Cat.7 Elektriske data (nominelle) v/ 20 C± 5 C F (MHZ) Tap(innsku ddstap) NEXT (db) PS-NEXT (db) ACR (db/100m) PS-ACR (db/100m) ELFEXT (db/100m) PS-ELFEXT (db/100m) Returtap(dB) (db/100m) Antall par Nominell diameter mm Vekt kg / km Brannlast MJ/km Strekkstyrke N Art. nummer El nummer 4 8,

86 ICS IE SuperCat 7 HS23 Cat.7 Egenskaper Fordeler Konsekvenser Kombi inne- /uteinstallasjon Kombi inne- /uteinstallasjon Kun en kabel nødvendig Færre skjøter Enklere logistikk Mindre feilsannsynlighet, lavere kostnader Langsgående vanntetthet Installeres ute (og inne) Leder ikke vann inn i skjøtebokser og termineringspanel (IEC ) (IEC ) Halogenfri (IEC og 2) Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Ikke korrosive gasser ved brann Kan brukes inne Redder liv Ikke sekundære skader på elektronikk etc UV-beskyttet Installeres ute (og inne) Lengre levetid Bredt temperaturområde ved bruk Bredt temperaturområde ved installasjon Godt egnet for nordisk klima Godt egnet for nordisk klima Kan installeres både ute og inne Kan installeres både om vinteren og sommeren 86 86

87 Data- og telekommunikasjon RG-58, 50 ohm koaks RG-58 Innendørs og utendørs Halogenfri og flammehemmende(lshf) Sort UV-beskyttet ytterkappe MIL-C-17F og MIL-C-17G Bruksområde MIL-C-17F og MIL-C-17G spesifisert 50 ohm koaks for bruk i radiofrekvens området. Oppbygging Innerleder Isolasjon Skjerm Kappe Fortinnet kobber, mangetrådet, 0,90mm ± 0,01 mm PE, Ø = 2,95mm ± 0,05 mm Flettet skjerm av fortinnet kobbertråd, optisk dekning 96% PVC, alternativt Brannhemmende og halogenfri, 4,95 ± 0,10mm, sort Normer Generelt MIL-C-17F og MIL-C-17G Brannklassifisering Enkelt kabel: IEC Halogenfri(LSHF): IEC Liten syreutvikling(lshf): IEC Fysiske egenskaper Bøyeradius ubelastet: 5 x ytre diameter Bøyradius v/inst: 10 x ytre diameter Temperaturområde: v/bruk -40 C til + 85 C v/inst. -15 C til + 55 C Elektriske egenskaper v/ 20 C± 5 C Motstand, innerleder 50 Ω/km Karakteristisk impedanse 50 ± 2 Ω Nominell hastighetsfaktor (NVP) ca. 66 % Kapasitans nominell 100 nf/km Transfer impedans 36 mω/m Test spenning Innerleder/Skjerm 5,4 kvrms Maks spenning v/ bruk 1,8 kvrms 87

88 RG-58, 50 ohm koaks Elektriske data(nominelle) v/ 20 C± 5 C F (MHZ) Dempning) (db/100m) Maks effekt (Watt) (v/25ºc og maks innerleder temp. På 75ºC) ,2 750 F(MHz) Retur-tap(dB) (Noen spisser er tillatt) , , , , Betegnelse Nominell Diameter mm Vekt kg / km Strekkstyrke N Art. Nr. El nummer RG058 MIL-C-17F 500DW, PVC 4, RG058 MIL-C-17F 500DW, LSHF 4, *)

89 RG-58, 50 ohm koaks Egenskaper Fordeler Konsekvenser RG58 (MIL-C-17F) Halogenfri (IEC og 2) Liten røykutvikling (IEC 61034) (IEC ) (IEC ) Bredt temperaturområde ved bruk Bredt temperaturområde ved installasjon Følger standard, enkelt å finne kontakter Ikke korrosive gasser ved brann Bedre sikt i rømningsveier ved brann Hindrer spredning av brann Reduserer muligheten for at brann oppstår Godt egnet for nordisk klima Godt egnet for nordisk klima Sparer tid og kostnader Ikke sekundære skader på elektronikk etc Redder liv Kan brukes inne Redder liv Kan installeres både ute og inne Kan installeres både om vinteren og sommeren UV-beskyttet Intalleres ute (og inne) Lang levetid (også ute) Kombi inne/ute installasjon Kombi inne/ute installasjon Kun en kabel nødvendig Færre skjøter Enklere logistikk Mindre feilsannsynlighet, lavere kostnader 89

90 90

91 Tekniske opplysninger Optiske fibre - Spesifikasjoner (i kabel) Multimodus fibre Drakas merkenavn MaxCap- MaxCap- BB- MaxCap- BB- MaxCap- BB- BB-OM1 OM2 OM3 OM4 Fibertype 62.5/125 50/125 50/125 50/125 ISO/IEC / EN OM1 OM2 OM3 OM4 IEC / EN A1.b A1.a.1 A1.a.2 A1.a.3 TIA/ANSI-492 AAAA AAAB AAAC AAAD Båndbredde 850 nm [MHz km] Båndbredde 850 nm [MHz km] Båndbredde 1300 nm [MHz km] nm [db/km] nm [db/km] Bøyindusert tap R= /1300 nm [db/2 tørn] 0.2 / / / 0.5 Bøyindusert tap R= /1300 nm [db/2 tørn] 0.1 / / / 0.3 Bøyindusert tap R= /1300 nm [db/100 tørn] 0.5 nm nm Numerisk apertur Link lengde 100BASE FX [m] Link lengde 1000BASE SX [m] Link lengde 1000BASE LX [m] Link lengde 10GBASE SW/SR [m] * Link lengde 10GBASE LX4 [m] Link lengde 40BASE SR4 [m] Link lengde 100BASE SR10 [m] For mer informasjon, se datablad: C02 C34 C31 C32 * Mulighet for opptil 550m dersom fiberlinken er optimal 91

92 Tekniske opplysninger Singelmodus fibre Drakas merkenavn ESMF BendBright BendBright-XS Fibertype 9/125 9/125 9/125 ISO/IEC / EN OS2 OS2 OS2 ITU G652.D G657.A1 G657.A2 IEC / EN B.1.3 B.6_a B.6_b Dempning 1310 nm nm [db/km] 0.39 / 0.36*) nm [db/km] 0.25 / 0.23*) Bøyindusert tap R= nm [db/tørn] 0.5 Bøyindusert tap R= nm [db/10 tørn] Bøyindusert tap R= /1550/1625 nm [db/100 tørn] 0.05 <0.02** <0.01 nm nm Link lengde 1000BASE LX [m] Link lengde 10GBASE L [m] Link lengde 10GBASE EW/ER [m] 30000/40000*) Link lengde 40GBASE LR4 [m] Link lengde 100GBASE ER4 [m] For mer informasjon, se datablad: C03e/C06e*) C17 C24 *) Verdier gjelder for snodde løs kledningskabler **) Verdier for 1310 og 1550 nm. 92

93 Tekniske opplysninger Typebetegnelser for kabel Det er bokstavenes plass i rekkefølgen som bestemmer betydningen. Videre gjøres det oppmerksom på at noen eldre normerte kabler ikke følger dette systemet, f.eks. PN og PR. TABELL OVER FIREBOKSTAVKODEN 1.bokstav Isolasjon 2.bokstav Kappe o.l. 3.bokstav Armering, skjerm Strekkavlastning garn 4.bokstav Ytre kappe, korr. vern Garn + asfalt A Fiber, tett kledning A Aluminium (evt. m/korr. vern) A A B Tape + isolasjon B B 2 stålbånd B Forbedret hydrokarbon bestandighet C C Polycloropren - PCP C Ståltrådfletting C PCP-CPE - CPE D Impregnert papir D D Oljekabelforst. D dryppfri kabel (langs og tvers) E Polyetylen - PE E PE eller PP E Oljekabelforst. E PE eller PP Polypropylen - PP (tverrforst.) F PE eller PP F Fyllkappe/Båndering F Ståltråd, flat F Halvledende PE + fyllmasse G Polyamid - PA G G G PE+PA H H Klorosulfogert H Stålbånd H CSP polyetylen, CSP + ståltråd I Halogenfri, brannhemmende plast I Halogenfri, brannhemmende plast I 4 stålbånd + evt. aluminiumtråder I Halogenfri, flammehemmende plast K Papir K Bly K Ståltråd, plast- K Bly (evt. m/kordel) eller gummibelagt L Luft + plast L Al-laminat L Aluminiumlaminat L + plastkappe (*) M Ekspandert PE M Polyester M M Polyester eller PP + fyllmasse N N Polyuretan N Stållaminat N Polyuretan 0 Impregnert papir 0 Bly + plast 0 Koppertråd-fletting 0 Oljekabel P Polyvinylklorid PVC P Polyvinylklorid PVC P Bronsetråd-fletting P Polyvinylklorid PVC Q Fiber i rør Q Q Ståltråd + evt motspiral Q R EP gummi R EP gummi R Ståltråd + fyllmasse R EP gummi S Silikongummi S Fyllkappe/båndering S Konsentrisk leder S Silikongummi + konsentrisk leder (*) T Tverrbundet T T AI-tråd T PEX polyetylen PEX + stålbånd U U Etylen vinylacetat U U EVA - EVA/EMA V Fiber i spor V Aluminium-skjerm V Dobbel trådarmering V Andre HF-rnaterialer W Andre materialer W Andre materialer W Bæreline W Andre materialer X Ingen isolasjon X Ingen kappe o.l. X Ingen armering e.l. X Ingen kappe eller korr.vern Y Y Kobber-skjerm Y Y (evt. m/tilleggskilt) Z Fluorplast (PTFE, FEP) Z Fluorplast Z Z Fluorplast Tabell 2.1 *) Brukes bare når 3. bokstav er opptatt, f.eks. med W. 93

94 Tekniske opplysninger CENELEC europeisk standard for kabel og ledninger SYSTEM FOR OPPBYGGING AV TYPEBETEGNELSE* BESTEMMELSENS STATUS A H NO N Autorisert nasjonal type Harmonisert type Nasjonal type, som ikke er autorisert (NO = Norge) MERKESPENNING U0/U /100 V /300 V /500 V /750 V 1 0 6/1 kv 3 1,7/3 kv 6 3,5/6 kv 10 6/10 kv 20 12/20 kv ISOLASJONSMATERIALE B EPDM gummi E PE R Natur eller kunstgummi S Silikongummi V PVC V2 PVC lor temperatur >70 C X PEX Z Halogenfri Polyolefin, kryssbundet Z1 Halogenfri Polyolefin, termoplastisk METALLKAPPE A5 Aluminiumbånd C Konsentrisk kobberskjerm LEDERTVERRSNITT JORDLEDER G: En av lederne har gul/grønn isolasjon X: Ingen av lederne har gul/grønn isolasjon ANTALL LEDERE LEDER F Mangetrådet. bevegelig kobber K Mangetrådet fast installasjon kobber R Flertrådet, rund kobber S Flertrådet, sektorformet kobber U Entrådet, rund kobber AR Flertrådet, rund aluminium AS Flertrådet, sektorformet aluminium AU Entrådet, rund aluminium SPESIELL OPPBYGGING D4: Selvbærende kabel hvor lederne er bæreelement D8: 8 talls form med stål bæreline H: Flat delbar ledning eller kabel H2: Flat ikke delbar ledning eller kabel KAPPEMATERIALE (IKKE METALLISK) B EPDM gummi E PE N Polykloropren (neopren) 0 Polyuretan R Natur eller kunstgummi S Silikongummi T Tekstilfletting V PVC Z1 Halogenfri Polyolefin, termoplastisk Tabell 2.2 * Ny Cenelec HD361 S3 norm (1999) har redusert omfanget til kun harmoniserte kabler (H og A typer) og driftsspenning inntil 750 V (07) 94

95 Tekniske opplysninger Trommel håndtering, lagring og transport LAGRING Trommelen låses ved å slå inn kiler mot trommelvangene. Kilene spikres. Tromler med forskaling kan lagres ved stabling i høyden. Det stables vange på vange og låses med kiler i underste lag. Tromler skal lagres stående, og låses med trilling. Ved langtids lagring skal kabel oppbevares ved jevn, lav fuktighet og ikke utsettes for store temperaturersvingninger. TRANSPORT Trommelen skal trilles i den retningen som er vist med pil på vangene. Ved løfting på truck må gaflene gå vinkelrett på vangene, og være lange nok til å dekke disse. Ved løfting av trommel skal anordning for oppheng henge parallelt med vangene slik at den ikke blir presset innover. Tromler må løftes ned, ikke slippes. Hvis det er kaldt under transport av kabel må denne behandles på en ekstra forsiktig måte. Endeforsegling Kabelendene skal alltid være tettet mot vann og fuktighetsinntrengning under transport, lagring og legging. Bruk krympehette med lim e.l. 95

96 Tekniske opplysninger AVSPOLING Spol av i denne retning Coil trekkes ut fra innsiden. Spol ikke av en trommel over topp. OMSPOLING Riktig spoling. Feil spoling. 96

97 Tekniske opplysninger Kabelgrøft Grøftebunn Grøftebunn skal være avrettet og fri for skarpe kanter samt at den skal være fri for is/snø. For å fjerne skarpe kanter fra fjell, store steiner eller sprengte masser skal disse komprimeres og det skal foretas tiltak slik at ikke massene i ledningssonen forsvinner ut i grunnen. Se for øvrig under ledningssone om geotekstil (fiberduk). Nedre fundament Område mellom grøftebunn og nedre kant på kabel. Det skal opparbeides et fundament med dybde 10 cm. Det skal brukes masse med handelsbetegnelse 0-4 mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal komprimeres i henhold til tabell 4 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Øvre fundament Ved forlegging av kabel skal øvre fundament behandles likt med resten av ledningssonen. Ved forlegging av kabelrør, se REN blad Beskyttelseslag Område mellom øvre kant på kabel og gjenfyllingssone. Beskyttelseslaget for kabler skal være minimum 15 cm. For øvrig skal det behandles likt med resten av ledningssonen Distribusjonsnett kabel - montasje NR 9000 VER 2.4 / 2010 Side 10 av 13 Ledningssone Denne sonen består av fundament, øvre fundament, sidefylling og beskyttelseslag. Geotekstil (fiberduk) skal brukes når det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. Masser i ledningssonen For el-kabler skal det brukes masse med handelsbetegnelse 0-4 mm. (Tabell H2:1 i NS3420). Massene skal komprimeres i henhold til tabell 2 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse lett. Masser med handelsbetegnelse 0-4 har største nominelle kornstørrelse 8 mm. I tillegg stilles det krav til fordeling mellom de ulike kornstørrelsene. Dette gjør at man får en masse med større tetthet en om man bare krever at massen skal ha største nominelle kornstørrelse på 8 mm. Dette fører til at man får masser som har bedre varmeledningsegenskaper slik at man kan lede tapsvarme bort fra kabelen. Ved dimensjonering av kabelanlegg tar man utgangspunkt i at denne typen masse er benyttet. Gjenfylling Område mellom beskyttelseslag og bakkenivå. Masser i gjenfyllingssonen Stedlig masse skal fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade kabelen skal fjernes. Massene som anvendes skal ha en største nominel kornstørrelse på 64 mm. Komprimerbare masser skal komprimeres i henhold til tabell 2 i NS3458, massegruppe B og passeringsklasse normal. 97

98 Tekniske opplysninger Overdekning Med overdekning menes avstand fra overdel på konstruksjon til bakkenivå. Det finnes 3 hovedområder når det gjelder overdekning: Jordbruksareal Tettbygd strøk og veiområde. Utmark I tettbygd strøk og veiområde kan man på oppdragsgivers spesifikasjon legge kabel med overdekning 0,6 m uten kabelbeskyttelse. Standard 0,4 m overdekning er valgt ut fra følgende kriterier: Ut fra en teknisk, økonomisk og sikkerhetsmessig vurdering er det konkludert med at dette er den beste løsningen i de aller fleste tilfellene. Faktorer som er vurdert er følgende: Ekstra kostnader ved å grave grøft på 0,6 m Ekstra kostnader ved kjøp og forlegging av kabeldekkbord eller rør Eventuell masseutskiftning i gjenfyllingssone Kryssing av hindringer Fjell Senere blottlegging graving i nærheten av kabeltrase kreve større overdekning. Man må også ut fra en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle finne ut om kablene bør ha ekstra beskyttelse/overdekning. Grunne kabelgrøfter Se REN blad Tilleggsbeskyttelse av kabler For viktige kabler eller kabler som ligger i områder det de kan bli utsatt for mekaniske skader skal disse ha tilleggsbeskyttelse etter en av metodene i REN blad Forskriften stiller ingen tilleggskrav til beskyttelse av kabler med spenning over 24 kv. Siden disse kablene som regel er av stor viktighet, skal disse der annet ikke er spesifisert ha ekstra beskyttelse etter en av metodene i REN blad Kabler i flere plan Normalt legges kabler i et lag. Når plassforholdene krever det kan kabler legges i flere lag. Da skal kraftkabler normalt ligge over gassrør, fjernvarme og VA ledninger. HS kabel ligger normalt under LS kabel og kraftkabler ligger normalt under telekabler. For å forenkle senere feilretting og vedlikehold bør kabler/ rør som ligger på ulike nivå normalt legges utenfor en grøftevinkel på 45 grader. Se figur RT9010. For overdekning ved bruk av kabelrør, se REN blad 9010 Verdiene for overdekning er minimumskrav. I mange tilfeller vil grunneier eller kabeleier 98

99 Tekniske opplysninger Kabelmarkering/kabelbeskyttelse Med kabelbeskyttelse menes anretning liggende over kablene som skal beskytte mot fysiske påkjenninger eller evt. rør rundt selve kabelen. Det skal brukes dekkplater eller kabelrør i henhold til norske eller internasjonale normer. Standarder som kan anvendes er: NS 2968 Kabelrør av plast med konstruert rørvegg prns2969 Kabelrør av plast med glatt rørvegg NSxxxx Kabeldekkplater av termoplast (denne er under utarbeidelse) Med kabelmarkering menes anretning i et lag over kablene som har som funksjon å varsle om kabelgrøft. I FEF 06 omtalt som merkebånd (plastbånd eller plastnett). Der det ligger kabelbeskyttelse over kablene trenger man ikke legge kabelmarkering. Kabelbeskyttelsen er her definert som tilstrekkelig kabelmarkering etter forskriften. Det skal legges kabelmarkering eller kabelbeskyttelse i alle grøfter. Det skal maksimum være 30 cm fra ytterkant kabelmarkering\kabelbeskyttelse til ytterste kabel. Ved bredere grøfter skal det brukes to kabelmarkeringer/kabelbeskyttelser. Maksimal avstand mellom markeringene/beskyttelsene skal være 50 cm. Kabelskille Det skal anvendes mekanisk skille mellom kraftkabler og telekabler. Egnet skillemateriale skal være av en slik utforming at det gir den nødvendige avstand mellom kablene. Der man helt sikkert kan se at det er tilstrekkelig avstand mellom kablene kan man utelate mekanisk skille. Eksempel på dette kan være i brede grøfter med bare to eller tre kabler. På oppdragsgivers spesifikasjon kan det brukes rør som avstandsholder. Rørene skal da være beregnet på tett forlegning og det skal merkes tydelig i begge ender med at det kun kan brukes til fiberkabel uten kappe armering av metall. Kilde: REN 9008 Oppdatert og korrekt informasjon om grøfting kan til enhver tid finnes på REN.no. 99

100 Tekniske opplysninger Installasjonsveiledning Laveste temperatur ved installasjon Kraftkabel: PEX-isolasjon, PVC-kappe (TFSP, TXXP, TXSP) 0/-10 C Kraftkabel: Hal.fri-isolasjon, Halogenfri-kappe (TFSI, IFSI, IXXI, BFSI, BFXI) 0/-10 C Kraftkabel: PEX-isolasjon, PE-kappe (TFXP, TSLF) 0/-20 C Kraftkabel: PVC-isolasjon, PVC-kappe (PFSP, PFXP) 0/-10 C Installasjonskabel: (PR, PFXP, IFLI, BI, PMH, TP90, PN, RK) 0/-10 C Bevegelig gummikabel: (TARMO) -20/-50 C Bevegelig gummikabel: (DRAKAFLEX, QWPK) -15/-25 C Temperaturen til venstre for skråstreken angir kabelens minimumstemperatur ved forlegging. Hvis kjernetemperaturen på kabelen er lavere enn dette må det iverksettes tiltak for å justere temperaturen. Det kan for eksempel være å lagre kablene innendørs. Det anbefales ikke å legge kabelen i lavere temperatur enn angitt til høyre for skråstreken! For telekommunikasjon, vennligst se detaljer i databladene. Høyeste trekkraft ved installasjon (lavspent og mellomspent) Ved uttrekking av kabel direkte i lederene, må følgende verdier ikke overskrides: For kabel med kobberleder 50 N/mm² ledertverrsnitt For kabel med aluminiumleder 25 N/mm² ledertverrsnitt Høyspentkabel med hard al-leder 40 N/mm² ledertverrsnitt Som ledertverrsnitt skal ikke skjerm eller konsentrisk leder medregnes. Med disse belastninger vil ikke ledermaterialet bli forlenget med mer enn 0,2%, og dette er viktig for metallets egenskaper. Maksimal trekkraft må ikke overstige 20 kn. Samme trekkraft kan også tillates når det benyttes trekkstrømpe på kabelen. Ved ståltrådarmering må bruddstyrken og trekkraften beregnes. Eksempel: Al 3x240mm² gir samlet areal 720mm² Tillatt maksimal trekkraft blir: 720 x N = 1800 kg Minste tillatte bøyeradius ved installasjon (lavspent og mellomspent) Uttrekking Engangsbøy Kraftkabel: 1-leder 15xD 10xD Kraftkabel: Flerleder 12xD 8xD Installasjonskabel: (PFXP, BI) 10xD 3xD Installasjonskabel: (PR, IFLI) 15xD 2xD D= kabelens ytre diameter. *For andre kabeltyper se datablader. 100

101 Tekniske opplysninger Belastningstabeller En leders strømføringsevne er den elektriske strømmen som kontinuerlig kan overføres, uten at lederisolasjonen oppnår for høy temperatur. Alle installasjoner inntil 1000V i norske bygg skal følge NEK 400:2010 Elektriske lavspenningsanlegg Installasjoner Kapittel 523 omhandler strømføringsevne. Alle øvrige landinstallasjoner og distribusjonsnett skal følge norsk norm NEK 62. Belastningstabeller Følgende forutsetninger gjelder for omgivelsene rundt kabelene, ved avvik fra dette må det benyttes korreksjonsfaktorer: NEK 400 NEK 62 Lufttemperatur, C Jordtemperatur, C Jordens termiske resistivitet, Cm/W 2,5 1,0 Maks ledertemperaturer, C Ved kontinuerlig strøm Ved kortslutning strøm PVC- isolert PEX- isolert PE- isolert EPR- isolert Det er ikke bare kabelens strømføringsevne som bestemmer valg av ledertverrsnitt. Kortslutningssikkerhet, spenningsfall og økonomisk dimensjonering må beregnes. 101

102 Tekniske opplysninger Trommel opptakskapasitet i meter Klaring mm Klaring mm Trml. nr. K5 K6 K65 K8 K9 K10 K10A K11 K12 K14 K14A K16 K16A K18 K20 K22 K24 K26 Trml. nr. Kabel diam. Kabel diam D K S M U Trommel nr. Vangediameter, D mm Kjernediameter K mm Senter-diameter S mm Innvendig bredde M mm Utvendig bredde U mm Maks. kabelvekt, kg. Vekt uten forskaling, ca. kg Vekt med forskaling, ca. kg K K K K K K K K10A K K K K14A K K16A K K K K K

103 Tekniske opplysninger Lederfarger for lavspentkabel CENELEC har harmonisert lederfargene for lavstpentkabel med inntil 5 ledere, CENELEC HD 308 S2. Gamle lederfarger ble faset ut i Det er innført samme fargekode for både bevegelig og fast opplegg. Kabel med gul/grønn leder: 3-leder 4-leder Alt 4-leder* 5-leder Kabel uten gul/grønn leder: 2-leder 3-leder 4-leder* 5-leder 103

104 Tekniske opplysninger Fargekode for fiberoptiske kabler Løs kledning rør: Løs kledning fiber: Rør nr. Farge Fiber nr. Farge 1 Rød 2 Grønn 3 Hvit 4 Hvit 5 Hvit 6 Hvit 7 Hvit 8 Hvit 9 Hvit 10 Hvit 11 Hvit 12 Hvit Fyllere vil være nøytrale og vil komme etter rørerene. Ved mer enn 12 rør blir rørene lagt i 2 lag. Hvert lag starter med rød og grønn, og en starter tellingen med det innerste laget. Gruppegarn brukes kun der det er 24 fiber i røret. Gruppe garn Fiber farge 1 Rød Hvit 2 Rød Rød 3 Rød Gul 4 Rød Grønn 5 Rød Blå 6 Rød Grå 7 Rød Brun 8 Rød Svart 9 Rød Fiolett 10 Rød Turkis 11 Rød Oransje 12 Rød Rosa 13 Grønn Hvit 14 Grønn Rød 15 Grønn Gul 16 Grønn Grønn 17 Grønn Blå 18 Grønn Grå 19 Grønn Brun 20 Grønn Svart 21 Grønn Fiolett 22 Grønn Turkis 23 Grønn Oransje 24 Grønn Rosa 104

105 Tekniske opplysninger Fargekode for fiberoptiske kabler Fast kledning: Fiber nr. Farge Fiber nr. Farge 1 Hvit 2 Rød 3 Gul 4 Grønn 5 Blå 6 Grå 7 Brun 8 Svart 9 Fiolett 10 Turkis 11 Oransje 12 Rosa 13 Hvit + markør 14 Rød + markør 15 Gul + markør 16 Grønn + markør 17 Blå + markør 18 Grå + markør 19 Brun + markør 20 Lys blå + markør 21 Fiolett + markør 22 Turkis + markør 23 Oransje + markør 24 Rosa + markør 105

106 Tekniske opplysninger Kvalitet-, miljø- og arbeidssertifisering ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 og ISO 9001:

107 Tekniske opplysninger Produktgaranti All kabel som leveres fra Draka Norsk Kabel AS garanteres å være i samsvar med de oppgitte tekniske spesifikasjoner for kabelen. Denne garantien omfatter såvel bruk av materialer, som konstruksjon og egenskaper til kabelen. Dersom produktet eller spesifikasjonen endres, gjelder garantien for den siste revisjonen som kabelen ble levert i henhold til. Salgspris uten mva. Garantien omfatter alle produksjons- og konstruksjonsfeil som kan tilbakeføres til uoverensstemmelse med gjeldende spesifikasjon. Feil som skyldes mangler i kundens egen kravspesifikasjon, eller feil i håndtering, installasjon eller bruk av kabelen, omfattes ikke av denne garantien. Draka Norsk Kabels generelle produktgaranti gjelder for en periode på 3 år fra leveringsdato. Garantien innebærer at Draka Norsk Kabel erstatter defekt kabel med ny kabel av samme eller tilsvarende type. Draka Norsk Kabel bærer normalt ikke ansvar for indirekte skader i form av kostnader ved nyinstallasjon, driftsavbrudd, tapte inntekter o.l. som følge av feil på levert produkt eller for sen levering av produkt. Draka Norsk Kabel garanterer at alle kabeltyper er utviklet, konstruert og produsert i henhold til anerkjente kvalitetsprinsipper og at løpende produksjon er underlagt grundig kvalitetskontroll. Vårt ISO 9001 sertifiserte kvalitetssikringssystem sikrer at kundens interesser ivaretas. Systemet er underlagt jevnlige revisjoner. Draka Norsk Kabel har som mål at all produksjon skal skje med størst mulig grad av sikkerhet for ansatte, produkter og omgivelser. Systemer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet er derfor en integrert del av vårt kvalitetssystem. Som en bekreftelse på dette, er vi sertifisert etter OHSAS Draka Norsk Kabel har videre forpliktet seg på å følge alle relevante miljøkrav og lovgivning. Vi legger stor vekt på at produktene ikke skal inneholde miljøfarlige stoffer, at de skal være risikofrie ved anvendelse, gjenvinnbare, eller i det minste kunne vrakes på en miljømessig forsvarlig måte. Som en bekreftelse på dette, er vi sertifisert etter ISO

108 Regionsansvarlige selgere: Odd Vidar Vigdal Regionsansvarlig selger, Vestlandet og midtnorge M: Roger Nilsen Regionsansvarlig selger, Sørvest- og sørøstnorge M: Jan Roger Johanssen Regionsansvarlig selger, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. M: Hans Rune Skarsbø Regionsansvarlig selger, Nordnorge og østlandet M: Frode Sørensen Regionsansvarlig selger, Buskerud M: Ole Geir Olsen Salgssjef, Telekom M: Hans Rune Skarsbø Salgssjef, MMS M:

Til våre kunder og andre forretningsforbindelser

Til våre kunder og andre forretningsforbindelser Samferdselskatalog Til våre kunder og andre forretningsforbindelser Du sitter nå med Draka Norsk Kabels Samferdselskatalog. Vi håper at du finner mye nyttig informasjon i denne katalogen og at den kan

Detaljer

Til våre kunder og andre forretningsforbindelser

Til våre kunder og andre forretningsforbindelser Samferdselskatalog Til våre kunder og andre forretningsforbindelser Du sitter nå med Draka Norsk Kabels nye Samferdselskatalog. Vi håper at du finner mye nyttig informasjon i denne katalogen og at den

Detaljer

TSLI flammehemmende og halogenfri

TSLI flammehemmende og halogenfri TSLI flammehemmende og halogenfri Et vanntett alternativ halogenfrie kabler Et vanntett alternativ Det sies at alle gode ting er tre. Og det stemmer med hensyn til vår nye distribusjonskabel TSLI. Vanntett

Detaljer

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg!

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg! Afumex halogenfrie kabler Et trygt og sikkert valg! Fokuserer du på brannsikkerhet er halogenfrie kabler det beste og eneste fornuftige valget. Halogenfrie kabler redder liv når uhellet er ute. Andre

Detaljer

Produktkatalog. Installasjon, kraft, signal og svakstrøm

Produktkatalog. Installasjon, kraft, signal og svakstrøm Produktkatalog Installasjon, kraft, signal og svakstrøm Kjære kunde Du sitter nå med Draka Norsk Kabels oppdaterte produktkatalog. Dette er et oppslagsverk for våre løsninger som er delt inn i 4 områder:

Detaljer

PFSP 1kV Cu. BFSI 1kV - EMC Cu. TSLF 12-24kV. TFXP-0 1kV Al

PFSP 1kV Cu. BFSI 1kV - EMC Cu. TSLF 12-24kV. TFXP-0 1kV Al Et utvalg av våre mest brukte kraftkabler PFSP 1kV Al PFSP 1kV Cu IFSI EMC 1kV Al IFSI EMC 1kV Cu BFSI 1kV - EMC Cu KOBLINGSKABEL TXXP 1kV KOBLINGSKABEL IXXI (RZ1-K) 1kV TSLF 12-24kV TSLF OJ 24kV TFXP

Detaljer

Kabler og Ledninger. Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393

Kabler og Ledninger. Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393 Kabler og Ledninger Ledninger 387 PN 750V 387 RQ 500V/750V 388 Målersløyfer 391 Kabler 392 PFXP 392 Gummikabel 393 Side 386 www.jfknudtzen.no PN 750V PVC-isolert ledning, flertrådet. Bruksområde: Tillatt

Detaljer

FlexFlame BFOU 0,6/1(1,2)kV P5/P12 Kraft kabel

FlexFlame BFOU 0,6/1(1,2)kV P5/P12 Kraft kabel Side 1 of 13 Funksjonssikker, selvslukkende halogenfri kraft kabel. Mud bestandig BFOU 0,6/1(1,2)kV MGT/EPR/EPR/TCWB/EVA NEK TS 606 KodeP5/P12 Max driftstemperatur : 90 C Drifts Spenning : 0,6/1(1,2)kV

Detaljer

RU 0,6/1(1,2)kV P18 Power cable, Uarmert. Isolerte ledere snodd sammen i konsentriske lag Beskrivelse fyllkappe

RU 0,6/1(1,2)kV P18 Power cable, Uarmert. Isolerte ledere snodd sammen i konsentriske lag Beskrivelse fyllkappe Side 1 of 6 Selvslukkende halogenfri kraft kabel. Mud bestandig RU 0,6/1kV EPR/EVA NEK TS 606 KodeP18 Max driftstemperatur : 90 C Drifts Spenning : 0,6/1kV Normer Bruksområde Kabel for fast forlegging.

Detaljer

KABEL OG LEDNING Produktkatalog og bestillingsinformasjon. 2. utgave

KABEL OG LEDNING Produktkatalog og bestillingsinformasjon. 2. utgave KABEL OG LEDNING Produktkatalog og bestillingsinformasjon 2. utgave Verdensomspennende virksomhet med kundens behov i fokus Innholdsfortegnelse Kabeltype Bruksområde Side PFXP 500V Installasjonskabel 3

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Takes power where you need it

PRODUKTKATALOG. Takes power where you need it PRODUKTKATALOG Takes power where you need it Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger Halogenfrie kabler Halogen- og

Detaljer

Installasjonskabelkatalogen 2009

Installasjonskabelkatalogen 2009 Installasjonskabelkatalogen 2009 Installasjonskabelkatalogen 2009 Innholdsfortegnelse Del 1 Installasjonskabler 05 PR Pluss 300/500 V 07 PR Minus 300/500 V 08 PFXP 300/500 V 09 PFXP-Light 300/500 V 10

Detaljer

Installasjonskabelkatalogen 2006

Installasjonskabelkatalogen 2006 INSTALLASJONSKABEL Installasjonskabelkatalogen 006 Nexans Norway AS Nexans Norway AS er den ledende leverandøren av kraft- og telekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen høyspente sjøkabler.

Detaljer

TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ.

TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ. TSLI flammehemmende og halogenfri. Et vanntett alternativ. Et vanntett alternativ Det sies at alle gode ting er tre. Og det stemmer med hensyn til vår nye distribusjonskabel TSLI. Vanntett på alle måter.

Detaljer

Produktkatalog. Kabler og ledninger. Member of the NKT Group. Completing the picture

Produktkatalog. Kabler og ledninger. Member of the NKT Group. Completing the picture Produktkatalog Kabler og ledninger Member of the NKT Group Completing the picture Innholdsfortegnelse Installasjonskabel PR, ulimt skjerm... 2 PR, limt skjerm... 4 PR brun, limt skjerm... 6 PR sort, limt

Detaljer

Sjøkabel. Design tilpasset norske forhold

Sjøkabel. Design tilpasset norske forhold Sjøkabel Design tilpasset norske forhold Design tilpasset norske forhold Vi utvikler etter kundens behov Draka Norsk Kabel er en del av Prysmian Group, verdens største produsent av sjøkabler. På Holmen

Detaljer

FlexFlame BFOU(i) 150/250(300)V S3/S7 Instr. kabel

FlexFlame BFOU(i) 150/250(300)V S3/S7 Instr. kabel Side 1 of 5 5 4 1 2 3 Funksjonssikker, selvslukkende halogenfri instrument kabel. Mud bestandig BFOU(i) 150/250(300)V MGT/EPR/EPR/TCWB/EVA NEK TS 606 KodeS3/S7 Max driftstemperatur : 90 C Drifts Spenning

Detaljer

Ledninger. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Ledninger. Oversikt. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Ledninger Oversikt SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Ledning H07V-R PN750V PVC-isolert ledning, flertrådet. Bruksområde: Tillatt

Detaljer

Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger

Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger Standardkabler Høykvalitetskabler for vanlig bruk Velbalanserte installasjons- og bruksegenskaper Blyfrie PVC-sammensetninger Halogenfrie kabler Halogen- og PVC-frie Materialene kan lett gjenvinnes Utvikler

Detaljer

Installasjonskabelkatalog

Installasjonskabelkatalog Installasjonskabelkatalog Frem Ü Nexans Norway gir deg direkte informasjon på nettet. www.nexans.no Klikk deg inn på Nexans hjemmeside www.nexans.no og du får direkte tilgang til våre servicetjenester

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold

Kabel og ledninger. Innhold Kabel og ledninger Innhold A AICI-I/O/RM-W Innendørs/utendørs kabel, fast kledning LSFROH... 95 AXCLH-O 24 kv Hengekabel... 87 Alarmkabel...115 Arsic-1 0,5 mm² Skjermet parkabel... 6 Autokabel...114 B

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold

Kabel og ledninger. Innhold Kabel og ledninger Innhold A AXCLH-O 24 kv Hengekabel... 92 Alarmkabel...119 Arsic-1 0,5 mm² Skjermet parkabel...1 Autokabel...118 B BFSI Halogenfri og funksjonssikker kabel m/kobberleder...11 BLL og BLX,

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold. Gruppe 10

Kabel og ledninger. Innhold. Gruppe 10 Kabel og ledninger Innhold 1 1 kv Koblingskabel 53 A AXCLH-O 24 kv Hengekabel 58 Alarmkabel 87 Arsic-1 0,5 mm² Skjermet parkabel 81 Autokabel 85 B BFOU (i) 250 V Offshorekabel 64 BFOU 1 kv Offshorekabel

Detaljer

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv 1 CPR i et nøtteskall Construction Products Regulation (Byggevareforordningen på norsk) Regelsett/metode for klassifisering av

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller pr. installasjonsmetode...

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold. Gruppe 10

Kabel og ledninger. Innhold. Gruppe 10 Kabel og ledninger Innhold A AXCLH-O 24 kv Hengekabel... 85 Alarmkabel...114 Arsic-1 0,5 mm² Skjermet parkabel.... 6 Autokabel...113 B BLL og BLX, trippelekstrudert line... 86 BUS kabel...114 Badstukabel...

Detaljer

Installasjonskabelkatalogen

Installasjonskabelkatalogen Installasjonskabelkatalogen 2015-2017 19 8 7-2 0 0 0 2 0 0 0-19 8 7 19 3 4-19 8 7 1915-19 3 4 www.nexans.no Installasjonskabler fra Nexans Nexans har lang og god erfaring med kabelproduksjon i Norge. I

Detaljer

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 0 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 0 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 SIGNALKABEL TYPE MEBI 1KV 4X2X1,5MM 2...2 1.1 Parkabel...2 1.2 Merking...2 1.3 Jording...3 1.4 Elektriske data...3 1.4.1 Isolasjonsmotstand...3 1.4.2 Ledermotstand...3

Detaljer

Blåboka Håndbok for installasjonskabler

Blåboka Håndbok for installasjonskabler Blåboka Håndbok for installasjonskabler www.nexans.no Forord Blåboka er tatt frem som et hurtig oppslagsverk for installasjons- og 1kVkabel fra Nexans. Boka er først og fremst ment å fungere som et praktisk

Detaljer

NEK Kabel AS, da kjent som Norsk Elektrisk Kabelfabrikk (NEK), ble stiftet i 1913 av tvillingbrødrene Alf Wold Snilsberg og Thomas Wold.

NEK Kabel AS, da kjent som Norsk Elektrisk Kabelfabrikk (NEK), ble stiftet i 1913 av tvillingbrødrene Alf Wold Snilsberg og Thomas Wold. Installasjonskabel - TFXP MR Flex 90 C PEX/PFXP - IFXI MR Flex 90 C Halogenfri - IFXI MR Greenflex 90 C Halogenfri - IXXI MR Greenflex 90 C Halogenfri - BFXI MR Flex 90 C Funksjonssikker NEK Kabel AS,

Detaljer

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys

Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Smarte og optimale løsninger for tilkobling av veilys Effektiv installasjon Plug & play løsning direkte i veilysmast Redusert kabelbehov Utviklet i Norge for norske forhold www.nexans.no FASTLANE Smarte

Detaljer

Produktkatalog El-distribusjon

Produktkatalog El-distribusjon Produktkatalog El-distribusjon REKA El-distribusjon 2012 NOTATER 2 REKA El-distribusjon 2012 Innhold 3 Fordelingskabel 1 kv PFSP Cu 0,6/1 kv 4 PFSP Al 0,6/1 kv 5 IFSI-EMC Cu 0,6/1 kv 6 IFSI-EMC Al 0,6/1

Detaljer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer

Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer INDUSTRIKABEL RHEYFLEX Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Styre- og kontrollkabler for krevende industrimiljøer Elektrogrossisten, din nærmeste kabelleverandør Nexans tilbyr et meget

Detaljer

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 1 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5

Signalkabel type MEBI 4x2x1,5mm 2 Rev.: 1 Utvendig sikringsanlegg Side: 1 av 5 1 SIGNALKABEL TYPE MEBI 1KV 4X2X1,5MM 2... 2 1.1 Parkabel... 2 1.2 Merking... 2 1.3 Jording... 3 1.4 Elektriske data... 3 1.4.1 Isolasjonsmotstand... 3 1.4.2 Ledermotstand... 3 1.4.3 Kapasiteter... 3 1.4.4

Detaljer

PowerLine. PowerLine. Førstevalg. Ferdigtrukket kabel i rør. Montørens

PowerLine. PowerLine. Førstevalg. Ferdigtrukket kabel i rør. Montørens Pipelife Norge AS: PowerLine www.pipelife.no PowerLine Montørens Førstevalg PowerLine Ferdigtrukket kabel i rør Lys og stikk Tele/data Antenne Brannalarm Signal PowerLine er ferdigtrukket kabel i k-rør.

Detaljer

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk.

TFXP MR Flex. Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. TFXP MR Flex Fleksibel 90 C PEX-isolert installasjonskabel for innendørs og utendørs bruk. Innholdsfortegnelse Datablad... 3 Sammenlikningstabell - luft... 4 Sammenlikningstabeller For div. inst.metoder...

Detaljer

Reka kabler til vindkraftindustrien

Reka kabler til vindkraftindustrien Vindkraftkabler Reka kabler til vindkraftindustrien Vindmølleparker som er plassert i åpne landskap, er idelle for produksjon av ren fornybar vindenergi. Områder som er egnet finnes gjerne i landskap i

Detaljer

Kabel og ledninger. Innhold

Kabel og ledninger. Innhold Kabel og ledninger Innhold A ADC Krone Kat6A... 5 ADC Krone Kategori 5e... 4 ADC Krone Kategori 6... 4 ADC Krone Kategori 7... 5 ADSS General Cable... 1 ADSS kabel... 99 AXAI-I/O-W innendørs/utendørs -

Detaljer

FibreCore QXXI-I/O-W MicroSheath

FibreCore QXXI-I/O-W MicroSheath FibreCore QXXI-I/O-W MicroSheath QXXI-I/O-W MicroSheath er en stamkabel godt egnet for LAN og WAN. Kabelen har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet for både innendørs

Detaljer

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon

NEK 400 landbruk. NEK TS 400 landbruk:2016. Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus. Norsk elektroteknisk spesifikasjon NEK TS 400 landbruk:2016 NEK 400 landbruk Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS 400 landbruk:2016-1 - NEK 400 landbruk

Detaljer

1 kv Kabelutstyr. Skjøter, endeavslutninger og tilbehør

1 kv Kabelutstyr. Skjøter, endeavslutninger og tilbehør 1 kv Kabelutstyr Skjøter, endeavslutninger og tilbehør SKJØTER MUANA-NE 3/4 og 5-leder For PEX og PVC isolert kabel. Antall faser: 4. For Al og Cu leder. For dobbelisolert uskjermet kabel type TFXP eller

Detaljer

NEK 400:2014/AC1:2017

NEK 400:2014/AC1:2017 NEK 400:2014/AC1:2017 Norsk utgave Norsk elektroteknisk norm Corrigendum Elektriske lavspenningsinstallasjoner Norwegian electrotechnical standard Corrigendum Electrical low voltage installations NORSK

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4120 Kabel (ID=92) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Elektrisk eller optisk leder. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.00 Kabelanlegg Side: 1 av 10 1 Hensikt og omfang...2 2 Funksjonelle krav...3 2.1 Parkabel...3 2.2 Fiberkabel...3 3 Grensesnitt...4 4 Krav til sikkerhet...5 4.1 Personsikkerhet...5 4.1.1 Laserlys... 5 4.1.2

Detaljer

Euro System. Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI

Euro System. Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy. Vi garanterer en god opplevelse! VI SKAPER MERVERDI Euro System Komplett løsning bestående av Uisolert kabelsko Halogenfri ledning Verktøy Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks:

Detaljer

NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel AS

NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel AS NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel AS www.prysmiangroup.no NYE EL-NUMMER Draka Norsk Kabel har sammen med andre kabelleverandører gjort endringer på en rekke el-nummer fra 1. juli 2013. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Kabel/El. Elrør. Elrør, PowerLine og tilbehør

Kabel/El. Elrør. Elrør, PowerLine og tilbehør Kabel/El Elrør Elrør, PowerLine og tilbehør Korrugerte El-rør PVC NEMKO-godkjent Pliable conduits PVC Tomme korrugerte el-rør i PVC. For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25 C og +60 C. Stivhetsklasse

Detaljer

FibreCore Inne/ute kabel AXAI-I/O-W

FibreCore Inne/ute kabel AXAI-I/O-W FibreCore Inne/ute kabel AXAI-I/O-W Fleksibel stamkabel godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er robust og har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet for både innendørs

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Fleksible kobberledere

Fleksible kobberledere Fleksible kobberledere Bestående av fleksible Kobberslisser Kobberfletter Silikon kobberledninger Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98

Detaljer

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Jernbaneverket 7(/( Kap.: 6 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 .DEHODQOHJJ Side: 1 av 10 +(16,.72*20)$1* )81.6-21(//(.5$9 3DUNDEHO )LEHUNDEHO *5(16(61,77.5$97,/6,..(5+(7 3HUVRQVLNNHUKHW /DVHUO\V,QGXVHUWHVSHQQLQJHU.9$/,7(7 7LOJMHQJHOLJKHWVEHUHJQLQJHU (UIDULQJVWDOONDEHO

Detaljer

Raychem MVTI/MVTO push on endeavslutning for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til 36 kv

Raychem MVTI/MVTO push on endeavslutning for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til 36 kv for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til for PEX- og EPR-isolert kabel fra 12 kv opp til Isolasjonsmateriale Materialene i den nye MVTI/MVTO endeavslutningen har gjennomgått mange år med utvikling

Detaljer

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER REGELVERK SOM GJELDER FOR MASKINER og ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 17.10.2008 07:11 Oversikt Ansvar

Detaljer

QXAI Micro Sheath B-VE R- NO- 1-52 000- GG- DS

QXAI Micro Sheath B-VE R- NO- 1-52 000- GG- DS DS-GG-00025-1-NO-REV-B QXAI Micro Sheath QXAI Micro Sheath er en stamkabel godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er robust og har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet

Detaljer

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON

FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON FREMTIDSRETTET EL-INSTALLASJON MOT ELEKTROMAGNETISKE FELT Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 1. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE Gjennom å isolere, spare energi

Detaljer

FibreCore Inne/ute kabel AXXI-I/O-W

FibreCore Inne/ute kabel AXXI-I/O-W FibreCore Inne/ute kabel AXXI-I/O-W AXXI-I/O-W er en stamkabel godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er robust og har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet for både innendørs

Detaljer

Datablad etterlysende produkter

Datablad etterlysende produkter Datablad etterlysende produkter Våre etterlysende aluminiumsprodukter blir nå dobbelt så god som før. Vår nye produksjonslinje er nå klar for oppstart fra desember 2011. Vår kvalitet har frem til nå vært

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE FORUM

NORDLAND FAGLIGE FORUM NORDLAND FAGLIGE FORUM FAUSKE HOTELL 10. 11. Oktober 2012 Gunnar Langmo DSB Region Nord-Norge 1 SPØRSMÅL FRA DLE 2 Bruk av TFXP kabel Bruk av grønnkabel TFXP Trafo Hovedsentral Kabler i grøft Se følgende

Detaljer

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009

NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 NEK Elsikkerhetskonferanse 2009 Temperaturforhold elektriske installasjoner i isolert vegg Nils Magnus Hagen ELKO AS Stikkontakter Verden: IEC (International Electrotechnical Commission )er verdens ledende

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Generelle bestemmelser Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Dispensasjoner...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 DOKUMENTASJON...5 4.1 Kompetanse...5

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Produktoversikt. 5. Elektriske verdier 5.1 Ohmsk motstand, kapasitet og reaktans

Produktoversikt. 5. Elektriske verdier 5.1 Ohmsk motstand, kapasitet og reaktans Kabelboka KABELBOKA Produktoversikt 1. Normer 2. De forskjellige kabeltyper 2.1 Norske Typebetegnelser for kabler 2.2 Cenelec Typebetegnelse 2.3 Typebetegnelse på blank tråd og line 2.2.1 TFXP 1 kv fireleder

Detaljer

Kabler for krevende industrimiljø

Kabler for krevende industrimiljø INDUSTRIKABLER Kabler for krevende industrimiljø Industrikabel mer en produktkvalitet Effektiv industridrift krever høy kvalitet i alle ledd og god dokumentasjon. Med vårt industrikabelsortiment, tilbyr

Detaljer

Halogenfrie, røyksvake og funksjonssikre kabler

Halogenfrie, røyksvake og funksjonssikre kabler ALSECURE Safety Sécurité Sicurezza Veiligheid Seguridad Sikkerhet Güvenlick ALSECURE Halogenfrie, røyksvake og funksjonssikre kabler Brannsikkerhet begynner med kabler Kabler representer mindre enn 0,5%

Detaljer

Kabelboka. Kabelboka

Kabelboka. Kabelboka Kabelboka Kabelboka Innholdsfortegnelse Nexans Norway AS er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjonsog varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore kontrollkabler og høyspente

Detaljer

Smarte kabelløsninger. TSLF-O, TSLF-J og TSLF-OJ

Smarte kabelløsninger. TSLF-O, TSLF-J og TSLF-OJ Smarte kabelløsninger TSLF-O, TSLF-J og TSLF-OJ TSLF-O,TSLF-JogTSLF-OJ 12 og 24 kv Kabelkonstruksjoner Kabelkonstruksjon: Leder: Rund komprimert langstett aluminiumsleder. Lederskjerm: Halvledende PEX.

Detaljer

QXAI Micro Sheath -B V -RE 25-1-NO GG S D

QXAI Micro Sheath -B V -RE 25-1-NO GG S D QXAI Micro Sheath DS-GG-00025-1-NO-REV-B QXAI Micro Sheath er en stamkabel godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er robust og har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet

Detaljer

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR er strimler til opprettelse av brannsikre gjennomganger i vegger og gulv. ORYX Collar WR-strimlene

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Kabellegging og kabelkanaler Side: 1 av 10 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 GENERELLE KRAV...3 2.1 Kabelfritt profil...3 2.2 Retur- og matekabler...4 2.3 Beskyttelsesledere...4 2.4 Tillatte konfigurasjoner av

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

CPR COMPLIANT. Construction Products Regulation EN CPR-INFO B2 C D E

CPR COMPLIANT. Construction Products Regulation EN CPR-INFO B2 C D E CPR COMPLIANT Construction Products Regulation EN 50575 CPR-INFO BYGGEVAREFORSKRIFTER DEN NYE KABELSTANDARD B2 C D E HØYERE SIKKERHET UTEN TILLEGG I PRISEN HVA STÅR CPR FOR? Construction Products Regulation

Detaljer

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 18.11.213 Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1 3 Tunneler 36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering

Detaljer

En oversikt over utstyr og verktøy for skjøting og terminering av sjøkabel. Utstyr for sjøkabel Skjøter, endeavslutninger og tilbehør

En oversikt over utstyr og verktøy for skjøting og terminering av sjøkabel. Utstyr for sjøkabel Skjøter, endeavslutninger og tilbehør En oversikt over utstyr og verktøy for skjøting og terminering av sjøkabel. Utstyr for sjøkabel Skjøter, endeavslutninger og tilbehør Utstyr for sjøkabel Arbeid med sjøkabel ENSTO har årelang erfaring

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

Bilag 5 Spesifikasjon for poly-krystallinske solcellepanel

Bilag 5 Spesifikasjon for poly-krystallinske solcellepanel Bilag 5 Spesifikasjon for poly-krystallinske solcellepanel Utgave Dato Av Kontrollert Godkjent 4 27.02.2012 Ole Arne Rolf Holtet Leif A Larsen 3 08.12.2011 Ole Arne Rolf Holtet Leif A Larsen 2 28.09.2011

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 50-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

Kabelboka. Håndbok for e-verkskabler. www.nexans.no

Kabelboka. Håndbok for e-verkskabler. www.nexans.no Kabelboka Håndbok for e-verkskabler www.nexans.no Forord Kabelboka er et komplett oppslagsverk for e-verkskabler fra Nexans. Den gir en oversikt over hvilke kabeltyper vi fører, konstruksjonsdata og tekniske

Detaljer

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet.

4.1 Utrusting Anlegget som er beskrive i konkurransegrunnlaget skal vere utforma etter handbok V124 så langt detaljeringsgraden i grunnlaget tillet. 2. PROSJEKTART OG OMFANG: Prosjektet omfattar trekke, jordings og kablingssystem, samt fordelingar og belysning med lysmaster, armatur og styringssystem på langs den nye E39 på strekninga Bjørset Skei.

Detaljer

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold

Velkommen. Maskindirektivet. Når kompetanse teller.. Innhold Velkommen Maskindirektivet Lillestrøm 10. nov. 2016 Foredragsholder: Navn: Jørn Erik Andersen Mob. 95 08 30 83 Når kompetanse teller.. Innhold Direktiv forskrift og norm Forskjell på elektrisk anlegg og

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4120 Kabel (ID=92) Datakatalog versjon: 1.99-689 Sist endret: 2013--28 Definisjon: Elektrisk eller optisk leder. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL

4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL 4 KRYMPESLANGER OG ISOLASJONSMATERIELL UTILITY NETWORKS Krympeslanger og Isolasjonsmateriell Side 41 Krympeslange 1 kv Thermofit krympeslange Finnes i et stort utvalg av bestrålte, tverrbundne spesialmatrialer

Detaljer

AXXI I/O-W FRLSZH -A V -RE -1-NO GG S D

AXXI I/O-W FRLSZH -A V -RE -1-NO GG S D AXXI I/O-W FRLSZH DS-GG-00026-1-NO-REV-A Robust stamkabel godt egnet for LAN og WAN. Kabelen er robust og har et bredt temperaturområde tilpasset nordiske forhold. Kabelen er beregnet for både innendørs

Detaljer

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg (ELA) 03.09.2012

Detaljer

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger

NEK 400 bolig. NEK TS 400 bolig:2016. Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger NEK TS 400 bolig:2016 NEK 400 bolig Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger Norsk elektroteknisk spesifikasjon NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE NEK TS

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10

Jernbaneverket TELE Kap.: 6 Banedivisjonen Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.10 Kabelanlegg Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FUNKSJONELLE KRAV... 3 2.1 Parkabel... 3 2.2 Fiberkabel... 3 3 GRENSESNITT... 4 3.1 Balansert... 4 3.2 Halvfelt... 4 4 KRAV TIL SIKKERHET... 5 4.1 Personsikkerhet...

Detaljer

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel.

Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. TEKNOLOGI OG METODIKKER Tilstandskontroll av kabel- og transformatoranlegg. Del 1: Kabel. Sverre Hvidsten SINTEF Energi AS Sverre.Hvidsten@sintef.no 1 Innhold Design (12 /24 kv PEX-kabler) Feiltyper Diagnostiske

Detaljer

Kabel/El. Elrør. Elrør, QuickLine og tilbehør

Kabel/El. Elrør. Elrør, QuickLine og tilbehør Kabel/El Elrør Elrør, QuickLine og tilbehør Korrugerte El-rør PVC NEMKO-godkjent Pliable conduits PVC For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25 C og +60 C El Dim Innv. diameter Lengde nr mm mm

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør

RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikre kontakter T-kontakter, koblingskontakter, avledere og tilbehør RSTI berøringssikker kontakt er en av markedets mest montasjevennlige. Berøringssikre kontakter T-kontakt skjermet 800A,

Detaljer

KRAV TIL SIKKERHET...

KRAV TIL SIKKERHET... Kabelanlegg Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV TIL SIKKERHET... 3 2.1 Personsikkerhet... 3 2.1.1 Laserlys... 3 2.1.2 Induserte spenninger... 3 3 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV... 4 3.1 Kabel opphengt

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

Hva kan vi forvente og kreve?

Hva kan vi forvente og kreve? Risikovurdering som grunnlag for valg av Tekniske løsninger Sikkerhetstiltak Hva kan vi forvente og kreve? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske

Detaljer

Norsk Elektroteknisk Komite

Norsk Elektroteknisk Komite Norsk Elektroteknisk Komite NEK i korte trekk Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, ble opprettet i 1912 og er det eldste standardiseringsorganet i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon med

Detaljer

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Avdeling for forebygging og elsikkerhet Enhet for elektriske anlegg 20.09.2011 08:18 1 Elbiler og elektrisk sikkerhet

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4120 Kabel (ID=92) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2017-06-07 Definisjon: Elektrisk eller optisk leder. Kommentar: Oppdateringslogg Dato

Detaljer