ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

2 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og ble etterfulgt av fem tilfeller hvor skog blåste ned flere steder i landet. Størst konsekvenser hadde Hilde og Ivar, som særlig rammet Trøndelag. HILDE NOV. 0,2 mill m3 i Norge og 3,5 mill m3 i Sverige IVAR DES. 0,2 mill m3 i Norge og 6 mill m3 i Sverige SIMONE OKT. 1,5-2 mill m3 Høsten var våt og mild, og frost i bakken fantes nesten ikke. Skogen hadde lite å forsvare seg med da Hilde, Ivar og fire andre stormer traff Trøndelag, Møre og Østlandet i november og desember. Nord-Trøndelag har ca 50% av skademeldingene, Sør-Trøndelag har 20% og Møre og Romsdal, Buskerud og Telemark har 7% hver. I alt er det rapportert skader fra 15 fylker. Skadet volum som er forsikret anslås til m3, mens samlede skader trolig er minst m3 eller 1/3 av Dagmarskadene. Det spesielle med høsten 2013 var hyppigheten av sterk vind som skadet skog. Skogbrand har aldri tidligere opplevd seks skadedatoer på seks uker. Våre svenske naboer opplevde i tillegg stormene Simone og Sven. Her ble over 12 mill m3 skadet i høstens stormer. Kartet til høyre viser høstens stormer og skadeomfang i Norge og Sverige. SKADEBILDET Skadebildet preges av mye vindfall og mindre knekkskader. Skadefeltene er gjennomgående små med et snitt på ca 23 da pr skogeier. Det ser ut som vindkastene har vært kraftige og slått ned på begrensede områder i bestanden. Både gran og furu er rammet, men mye av skadene finnes også i granbestand i yngre og eldre produksjonsskog. Foreløpige anslag viser at nesten 80% av skadet areal ligger i h.kl. III og IV! Som tidligere ser vi at kanter, koller og nylig tynnet skog er utsatt. Mange større eiendommer har de siste årene redusert sluttavvirkningsvolumet og kompensert volumnedgangen med økt tynning. Dette er eiendommer hvor risikoen for stormskader er betydelig med de erfaringer vi har fra Dagmar og fra høstens stormer. Hvis tynningsuttaket er kraftig og inngrepet gjennomføres sent øker risikoen for skader ytterligere. SVEN 5-6. DES. 0,8 mill m3 Stormer og skadeomfang i Norge og Sverige etter høstens stormer, Kilde: Skogbrand i Norge, Dagens Nyheter i Sverige. 2 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

3 Uforsikret areal i prosent av produktivt areal pr fylke. LAV FORSIKRINGSDEKNING I RAMMEDE OMRÅDER I 2011 traff Dagmar områder med lav forsikringsdekning i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane. Også høstens stormer har rammet områder med lav forsikringsdekning mot GODT NOEN VAR FORSIKRET! Selv om forsikringsdekningen i Sør-Trøndelag er lav, finnes det også mange skogeiere med forsikring. Vinteren 2014 får mange skogeiere taksert og erstattet sine skader. På bildet gir skogeierlagsleder Jens Nicolai Jenssen og daglig Østfold Akershus+Oslo Hedmark stormskader. Særlig utsatt er Nord-Trøndelag med ca 50% av skadene. Her er forsikringsdekningen mot storm bare 27%. Andre områder med betydelige skader er Sør-Trøndelag og Møre. Her er dekningen bare 21-22%. I de aktuelle områdene gjennomførte Skogbrand en informasjons- og salgsaksjon i samarbeid med Allskog i En ny aksjon i samarbeid med SLF ble gjennomført i Det ble sendt tilbud om gratis forsikring til uforsikrede skogeiere i hele landet, men under 4% takket ja. Basert på høstens stormer i Trøndelag vil det vinteren 2014 på nytt gjennomføres salgsaksjoner for å øke forsikringsdekningen. Forsikringsdekning pr fylke går fram av figuren på neste side. leder i Meraker Brug, Per Hembre, sin vurdering av storm og forsikringsbehov i fylket til Skogbrands takstmann, Hans Christian Borchsenius. Jenssen fikk skader både etter Dagmar og nå etter Ivar. Det var leit at stormen også ødela et ungt furubestand som var kunstig kvistet av han og kona. «Jeg var litt glad i det bestandet,» sier Jenssen. Meraker Brug har så langt vært heldige og styrt unna store skader etter storm, men møtet med Ivar endret dette. Trolig har ca en årsavvirkning blåst over ende etter stormen. Mye nytynnet h.kl IV er rammet. «Vi må se nærmere på hvordan vi tynner framover for å begrense risikoen der dette er mulig,» sier Hembre. Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag RAMMET AV STORM HØSTEN 2013 UFORSIKRET MOT BRANN UFORSIKRET MOT STORM Nordland Troms Finnmark SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

4 2014 skadeforebygging og beredskap! PROSJEKTDELTAKERE: Skogbrand ved prosjektleder Kjetil Løge Glommen Skog ved skogsjef Per Skaare Viken Skog representert ved konsulent Ivar Stuve Sogn og Fjordane Skogeigarlag ved daglig leder Ingunn Kjelstad NORSKOG ved skogsjef Erling Bergsaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved fylkesskogsjef Harald Nymoen Statens Landbruksforvaltning ved førstekonsulent Hans Asbjørn Sørlie Dagmar, Hilde og Ivar viser at stormene kan komme hyppigere og med større konsekvenser enn før. Erfaringene viser at skogbruket ikke er godt tilpasset klimaendringene, verken skogbehandlings- eller beredskapsmessig. SKOGBEHANDLING OG STORMRISIKO. Mens Sverige har hatt store stormer i flere omganger og grundig har diskutert tilpasning av skogbehandlingen, har Norge inntil nylig sluppet unna de store skadene. I Syd-Sverige anbefaler Södra sine medlemmer avstandsregulering og tidlig tynning. Man bør unngå grantynning når trærne er høyere enn 20-22m og tilpasse bestandets kanter og størrelse for å begrense stormrisikoen. I Norge bekreftet Dagmar, Hilde og Ivar at også her har skogbehandlingen betydning for risiko og skadeomfang. Tynninger i h.kl III og IV er skadeutsatt i tillegg til kanter og koller med sterk vindeksponering. Et økende tynningsvolum hentes ut av norske skoger av flere årsaker. Behov for volum i en periode hvor sluttavvirkningsvolumene reduseres er en årsak, mens ønske om verditilvekst i siste fase av bestandets liv er en annen. Tynningsstyrke og tidspunkt er en utfordring i forhold til stabilitet og risiko. Vi kommer nok litt seint inn med tynningene var en ærlig erkjennelse fra en praktiker som reflekterte over skadene etter Dagmar i For Skogbrand er det viktig at skogeierne har kunnskap om risiko når skogbehandling skal planlegges og gjennomføres. Derfor har Skogbrand initiert et prosjekt som skal dokumentere både norske og internasjonale erfaringer. Det er taksert 100 prøveflater etter Dagmar som er sammenlignet med 100 uskadde referanseflater i omkringliggende skog. Skog og Landskap gjennomfører beregningene og skal komme med praktiske innspill til hvordan stormrisiko kan begrenses gjennom en tilpasset skogbehandling. I prosjektet deltar sentrale skogaktører fra skogeierforeninger og det offentlige (se egen boks). Sluttresultatet skal ikke være en tung forskningsrapport, men en enkel veiledning som skogeieren kan benytte i sin planlegging. Resultatet vil foreligge før sommeren VI MÅ VÆRE FORBEREDT NÅR KATASTROFEN RAMMER. Dagmar var i hovedsak håndterbar for skogbruket i forhold til avsetning og opprydning, selv om det var geografiske forskjeller. Størst utfordringer opplevde Sogn og Fjordane som fortsatt har tømmer som ikke er drevet ut. I nasjonal sammenheng var det bare 1,5 mill m3 eller under 20% av en årsavvirkning som blåste ned. Men hvordan er skogbruket og myndighetene forberedt på en storm som skader 10 ganger Dagmar eller mill m3? Har vi en beredskap for katastrofer av et slikt omfang? Dette er hovedproblemstillinger i den andre delen av prosjektet. Her skal erfaringer etter Dagmar evalueres, og innspill til en nasjonal beredskapsplan for skognæringen utarbeides. Prosjektet er et samarbeid med Statens Landbruksforvaltning, som også bidrar med finansiering. Etter å ha intervjuet sentrale private og offentlige aktører i næringen om erfaringene etter Dagmar er det enkle svaret NEI, vi er ikke forberedt på en stor katastrofe! Beredskapsplaner finnes nesten ikke Kartlegging av skadeomfang var unøyaktig og tidkrevende Kapasitet på avvirkning, transport og lagring er ikke tilpasset store katastrofer Evalueringen tilsier at det er behov for et avklart beredskapssystem både nasjonalt og regionalt. Det er viktig at sentrale aktører samarbeider ved en katastrofe, og spilleregler må avtales på forhånd. Det samme gjelder roller og ansvar mellom private og offentlige aktører på nasjonalt og regionalt nivå. Avtaler med leverandører som kan bidra til rask og nøyaktig kartlegging av skadeomfang etter en storm må også etableres på forhånd. Det kan være behov for tilpasning av rammebetingelser på flere områder, og skogaktørene må gi raske og samlede signaler om dette til myndighetene. Et annet område prosjektet vil gi innspill på er informasjon og kommunikasjon. Både media, skogeiere og allmennhet vil ha behov for informasjon ved store katastrofer. Koordinering av informasjon og kapasitet til formidling vil være en sentral aktivitet som må beskrives og forberedes. To av prosjektets sentrale aktører har synspunkter på beredskapsdelen av prosjektet. Skogsjef Per Skaare opplevde dramatikken etter Dagmar i Hedmark, hvor over m3 blåste ned. Fylkesskogsjef Harald Nymoen i Møre og Romsdal har erfaringer både fra nyttårsorkanen i 1992 og Dagmar i Begge fikk spørsmål om det er behov for en nasjonal beredskapsplan for stormkatastrofer og hva de oppfatter som viktige elementer i en plan med bakgrunn i egne erfaringer etter Dagmar. 6 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

5 Fotograf: Arnold Hoddevik Per Skaare Skogsjef i Glommen Skog: Harald Nymoen Fylkesskogsjef i Møre og Romsdal: Vi håndterte Dagmar med tilgjengelige ressurser lokalt, men ved en langt større storm må vi ha en nasjonal beredskapsplan klar. Planen må bidra til at skogeiernes verdier ivaretas best mulig. Dette forutsetter at spilleregler mellom aktørene er avtalt på forhånd så kortsiktig forretningsmessige hensyn legges tilside. Vi må få rask oversikt over skadeomfang i berørte områder og bidra med avvirknings- og transportkapasitet der behovene er størst. Selv om mye kan løses lokalt er det behov for en nasjonal beredskapsplan ved store katastrofer. Planen må sikre at skogbruket kommuniserer med andre viktige samfunnsaktører, så nødvendig infrastruktur blir tilgjengelig etter stormen. Et støtteapparat må rigges raskt, så aktørene kan konsentrerer seg om det krevende opprydningsarbeidet. 8 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

6 80000 Årsberetning for BONITETSKLASSE 1. ØST OG SØR Kommune nr VEST Kommune nr Avnåling 3. MIDT OG NORD Kommune nr Brann Storm SUM Brann Storm SUM Brann Storm SUM SUPER ,30 1,10 1,40 0,20 1,80 Smågnager 2,00 0,20 1,20 1,40 HØY ,30 1,10 1,40 0,20 1,80 2,00 0,20 1,20 1,40 MIDDELS ,30 0,70 1,00 0,20 1,10 Snøskader 1,20 0,20 0,80 1,00 LAV 8-6 0,30 0,20 0,50 0,20 0,40 0,60 0,20 0,30 0,50 Storm Tabell 2: Premiesatser differensiert mellom bonitet og landsdeler (kr pr dekar) Brann SELSKAPET Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig er et gjensidig selskap som eies av forsikringstakerne. Selskapets virksomhet drives fra kontor i Oslo. Vedtektene, sist revidert 16. mars 2005, er godkjent av Finanstilsynet. Skogbrand forsikrer skog mot brann, storm og andre naturskader. Skogbrand er det eneste selskapet som tilbyr skogforsikring i Norge. I tillegg driver Skogbrand skadeforebyggende arbeid mot brann og andre skogskader. Selskapets visjon er å være offensivt tilstede i skognæringen og være best på skogforsikring i Norden. FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN I 2012 ble det gjennomført grundig evaluering av skogforsikringen. Det ble lagt vekt på erfaringer fra Frolandsbrannen i 2008 og stormen Dagmar i Nye vilkår ble vedtatt i februar 2013 og tatt i bruk ved fornyelse av avtaler fra og med 1. april De nye premiene er bedre tilpasset skaderisiko. Erstatningsreglene er betydelig endret slik at de er lettere å kommunisere og gjør takseringsarbeidet vesentlig enklere. Det er også innført treårs avtaleperiode for mindre eiendommer. Dette reduserer arbeidet med fornyelser med 25 %. Produkt Skogbrand tilbyr Skogforsikring med fire dekningsvarianter: Brann dekker skader fra skogbrann, smågnagere og avnålingsinsekter for skadefelt større enn to dekar, med egenandel på kr 3000 Brann Storskade dekker skader fra skogbrann, med egenandel forhøyet til kr Premien reduseres med 50 % Storm dekker stormskader og snøskader for skadefelt større enn to dekar og egenandel kr 3000 Storm Storskade dekker stormskader og snøskader for skadefelt større enn ti dekar og egenandel kr Premien reduseres med 50 % I tillegg til skogforsikring tilbys Juletreforsikring, som dekker brannskader i plantefelt med juletreproduksjon. Skogbrand er også agent for forsikring av mindre sagbruk, både bygninger, maskiner og personell. Omfang Skogbrand har avtaler for skogforsikring. Eiendommenes skogareal er vist i tabellen nedenfor De fleste som tegnet gratis forsikring i jubileumsåret 2012 har valgt å videreføre forsikringen, men noen store eiendommer har valgt å være selvassurandør. Av samlet forsikringsareal på 40,2 millioner dekar, har 29,4 millioner dekar både brann og stormdekning. Areal uten stormdekning (bare branndekning) er 10,4 millioner dekar og areal med bare stormdekning (uten branndekning) for årspremie). Treårsavtaler gjøres også obligatorisk for eiendommer mindre enn 250 dekar. Minstepremie for tre år er kr 750 for nyere avtaler, som tidligere har betalt kr 250 pr år. For oppgradering av eldre avtaler er minstepremie kr 300 for en treårsperiode. Eiendommer større enn 250 dekar kan velge om det ønskes overgang til treårsavtale. Verdien av allframtidspremier innbetalt før 2005 samt tildelte er 0,4 millioner dekar bonusoppskrivinger, gir fradrag i fakturerte forsikrings Juletreforsikringen omfatter 61 avtaler med til sammen dekar juletreplantasje. Skogbrand forsikrer mindre sagbruk som agent for Landbruksforsikring premier som tilsvarer 5 % av innbetalinger og bonustildelinger. Premiefradrag i 2013 for alle avtaler var kr 11,7 millioner kroner. AS. Det er hittil forsikret 20 sagbruk. Forsikringspremier Ved overgang til nye forsikringsvilkår har premiesatsene blitt bedre tilpasset til skaderisiko. Landet er delt i tre regioner. Brannpremiene er senket betydelig og er nå uavhengig av bonitet. Vestlandsfylkene får reduksjon på hele 62 % og fra Trøndelag og nordover 45 %. For Storskade er premiereduksjonen 50 %, mot tidligere 40%. Stormpremiene er fortsatt bonitetsavhengige, men de to høyeste bonitetsklassene er slått sammen. For Vestlandsfylkene økte stormpremiene med 51 % og for Trøndelag og nordover 25 %. Reduksjonen for Storm Storskade er endret fra 60 til 50 % Nytt forsikringssystem, TIA, er tatt i bruk i løpet av TIA er et standardsystem tilpasset Skogbrands behov. Det nye systemet avløser Skogbrands egenutviklede forsikringssystem, som var ferdig avskrevet i Det nye systemet har betryggende dokumentasjon og brukes av mange andre selskaper, herunder flere norske. Omleggingen reduserer risiko og sårbarhet på dette meget sentrale IT-området. FORSIKRINGS- DEKNING VANLIG STORSKADE SUM Brann Storm Tabell 1: Oversikt over forsikret areal pr Produktiv skog i dekar. På landsbasis er nedgangen i brannpremier på 25 %, mens samlede stormpremier øker med 13 %. Sett under ett vil endringene medføre 5 % lavere premieinntekter for Skogbrand. Ved bruk av skogfond til dekning av skogforsikring oppnås 85 % skattefordel for den forsikrede. Det er innført treårig avtaleperiode for alle avtaler som kun dekkes med tidligere allframtidsinnbetaling (uten faktura Figur 1: Forfalte bruttopremier. 10 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

7 20000 ALDER (ÅR) BONITET 26 BONITET 23 BONITET 20 BONITET 17 BONITET 14 BONITET 11 BONITET Tabell 4: Skadeerstatning (kroner pr dekar). Skattefri andel av erstatningen (tap i venteverdi) spesifiseres ved hjelp av egen tabell med inngang bonitet og alder slik som for erstatningstabellen. Skader og erstatninger Det var svært moderat skadeomfang de første 10 månedene i Selv om sommeren var tørr med stor brannfare, var skadene minimale takket være forsiktighet og god innsats fra brannvesen. Men fra midten av november gjorde hele seks stormer skade på skog. Hilde 16. november og Ivar 12. desember var de verste. Begge rammet hardest i Trøndelag. SKADE- ÅRSAK ANTALL SKADER PRODUKTIVT AREAL (daa) UTBETALT ERSTATNING (kr) Brann Smågnager Snø Storm 191* 4 494* * SUM Tabell 3: Skader som har inntruffet og er oppgjort i 2013 (*I tillegg kommer ca 500 stormskader fra november/desember som ikke var oppgjort pr Anslått erstatning15 millioner kroner). De siste skadeoppgjørene etter Dagmar ( ) ble oppgjort i Det gjenstår imidlertid å avklare uenighet om erstatning for skader på Sunnmøre. Det er gjort krav om kompensasjon for fall i tømmerpriser i etterkant av stormen. Skogbrand har avvist kravet, men saken er brakt inn for Forsikringsklagenemnda. Avgjørelse vil ikke foreligge før i februar/mars Det er ikke gjort avsetning i regnskapet for kravet. I de nye forsikringsvilkårene er skadetakseringen vesentlig forenklet. Ved skadebefaring registreres det nå kun areal, bonitet, alder og om skaden er total eller delvis. Erstatningssatser pr dekar er fastsatt i tabell. Samme tabell gjelder for alle skadearter og treslag. Dersom skaden etter visse kriterier bedømmes som delvis skade, gis erstatning med halv tabellsats Figur 2: Erstatningsberettigede skader siste fem år. Avnåling Smågnager Snøskader Storm Brann Reassuranse For 2013 hadde Skogbrand reassuranse både for brannog stormskader som overstiger 30 millioner kroner ved en hendelse. Reassuransen dekker erstatninger fra 30 til 80 millioner kroner. En hendelse defineres som skader skjedd innenfor et tidsrom på 72 timer for storm og 168 timer for skogbranner. Som følge av store stormskader både i Norge og andre land, øker kostnadene for reassuranse. Premie for 2013 var 3,0 millioner kroner. Dette er omtrent en dobling i forhold til tidligere år. Statens Naturskadefond har stor betydning for stormskader selv om fondet ikke erstatter stormskader på enkelteiendommer. Regulert i forskrift fra 2005 fungerer Naturskadefondet som overordnet reassurandør. Dersom erstatninger for stormskader ved en hendelse overstiger et visst nivå, dekker fondet det overskytende. Grensen er avhengig av andelen stormforsikret areal, hvor 100 % er satt til 200 millioner kroner. Fra 2005 til utgangen av 2013 har stormforsikret areal økt fra 25 til 42,3 %. Statens grense for medvirkning fra Naturskadefondet heves tilsvarende til 84,6 millioner kroner. Statens medansvar ved store skader gjør det mulig å forhandle fram hensiktsmessige reassuranseavtaler i det private markedet. For 2014 har Skogbrand inngått tilsvarende reassuranseavtale som for Premien er redusert med 3,3 %. SKADEFOREBYGGENDE ARBEID Skogbrand gjennomfører i 2013/14 i samarbeid med andre aktører i skognæringen, et prosjekt som dokumenterer hvordan risiko for stormskader på skog kan begrenses. Etter stormen Dagmar er det taksert 100 prøveflater som sammenlignes med 100 uskadde referanseflater i omkringliggende skog. Skog og Landskap gjennomfører beregningene og skal komme med praktiske innspill til hvordan skogbehandling kan tilpasses stormrisiko. I prosjektet inngår også arbeid med beredskap for store stormkatastrofer i skogbruket. Det er viktig at sentrale aktører samarbeider og har avtalt rollefordeling. Det samme gjelder private og offentlige aktører på nasjonalt og regionalt nivå. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Statens Landbruksforvaltning, som også bidrar med finansiering. Et bredt sammensatt kontaktutvalg for skogbrann gjennomfører i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap to møter pr år. Om våren rettes oppmerksomheten mot beredskap før brannsesongen, og høstmøtet evaluerer hendelser i løpet av sommeren. Adm. direktør deltar i utvalget. Skogbrand bevilger også direkte tilskudd til skadeforebyggende tiltak som målrettes mot bedring av skogbrannberedskap. FINANSVIRKSOMHETEN Året 2013 hadde betydelig vekst både i norske og utenlandske aksjemarkeder. Selv om risikofri rente var så lav som 1,5 %, oppnådde Skogbrand avkastning på 14,4 % på kapitalen som forvaltes. Dette er meget tilfredsstillende ut fra det valgte risikonivået. Finansresultat er svært nær det beste i selskapets historie. Det er bare 2009 som har hatt enda bedre avkastning Figur 3: Finansinntekter siste fem år (MNOK). Eksponering mot aksjemarkedet gjøres ved bruk av aksjefond. Ved årsskiftet hadde Skogbrand til sammen 193 millioner kroner i ni forskjellige fond, omtrent likt fordelt mellom norske og internasjonale aksjer. En fjerdedel er plassert i indeksfond. Skogbrand investerer ikke i enkeltaksjer bortsett fra i to eiendomsselskap. Samlet plassering i eiendom er 92 millioner kroner inklusive utleiedelen av Skogbrandgården. Av Skogbrands obligasjonsmidler forvaltes 40 % av ekstern forvalter i et diskresjonært mandat. Det benyttes enkeltobligasjoner innenfor definerte risikonivå. Øvrige obligasjonsplasseringer er fordelt på to fond. For å bedre avkastningen har Skogbrand valgt å ta økt kredittrisiko. Omtrent 30 % av obligasjonsmidlene er plassert i høyrentefond med rating lavere enn BBB-. Selskapet har ikke plasseringer i hedgefond eller strukturerte produkter. Detaljert finansrapport utarbeides av ekstern instans på månedsbasis. Hovedtrekkene i rapporten behandles i hvert styremøte. Investeringskomité oppnevnt av styret deltar i vurdering av kapitalforvaltningen. 12 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

8 Figur 4: Aktivasammensetning. Ut fra Finanstilsynets regler har Skogbrand bufferkapital på 331,1 millioner kroner. Reglene for vurdering av tapspotensial viser at pr er markedsrisiko 155,3 millioner kroner, forsikringsrisiko 15,9 millioner kroner, motpartsrisiko 0,5 millioner kroner og operasjonell risiko 1,1 millioner kroner. Skogbrand har opparbeidet en meget solid kapital, slik at bufferkapitalutnyttelsen bare er på 48,7 %. Skogbrand har ingen risiko for sviktende likviditet, verken til daglig drift eller ved store skadehendelser. Ved store stormog brannskader vil utbetaling av erstatninger skje over flere måneder, og midler kan raskt frigjøres i nødvendig omfang. Av den samlede forvaltningskapitalen er det bare eiendomsplasseringene som er relativt langsiktige. Kontorbygget i Rådhusgaten 23 B eies av selskapet. To etasjer benyttes til egen virksomhet. De øvrige seks etasjene leies ut. Utleiedelen er bokført til markedsverdi. Skogbrand er deleier i Oslo Kontorbygg AS (hovedkontoret til NAV) med 9 % av aksjene, Trondheim Helsebygg AS med 30 % og i Landbruksforsikring AS med 12,3 %. Adm. direktør er styremedlem i de tre selskapene. RESULTATUTVIKLING OG DRIFT Resultatet i 2013 var et overskudd på 32,8 millioner kroner etter at sikkerhetsavsetningen ble økt med 15 millioner kroner. Selskapet hadde ikke skattekostnader ut over formuesskatt. For 2012 var resultatet et overskudd på 19,8 millioner kroner. Det var da ingen endring i sikkerhetsavsetningen. Årets totalresultat på 32,9 millioner kroner overføres til opptjent egenkapital. Vilkårene er til stede for fortsatt drift av selskapet, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Det har ikke inntrådt vesentlige hendelser etter balansedagen. Forsikringsselskaper er pålagt å presentere sitt resultatregnskap i to deler, ett teknisk regnskap for skadeforsikring og ett ikke-teknisk regnskap som viser resultatet av finansforvaltningen. Teknisk regnskap Resultatet av det tekniske regnskapet for skadeforsikring viser et underskudd på 27,2 millioner kroner etter avsetning for skader og økning av sikkerhetsavsetningen med 15 millioner kroner. I 2012 var resultatet et overskudd på 4,9 millioner kroner. Forfalte bruttopremier i 2013 var 19,4 millioner kroner mot 18,2 millioner kroner året før. Erstatningskostnader for egen regning var 20,8 millioner kroner for skader inntruffet i Det er satt av 14,7 millioner kroner for stormskader som ikke var oppgjort pr Ved inngangen til året var skader på 0,5 millioner kroner fra stormen Dagmar 26. desember 2011 ikke oppgjort på grunn av sen innmelding. Kostnadene ble dekket av reassuransen. Ved vurdering av kostnadsnivået for selskapet bør det tas utgangspunkt i Combined Ratio (CR). CR defineres som summen av skadeprosent og kostnadsprosent. For 2013 var CR for Skogbrand 126,7 %. For 2012 var CR 73,1 %. Ikke-teknisk regnskap Det ikke-tekniske regnskapet viser et overskudd på 60,1 millioner kroner i 2013, mot et overskudd på 14,9 millioner kroner i Finansregnskapet viser resultatet av forvaltningen av selskapets kapital. Skogbrand har som mål for finansforvaltningen at egenkapitalen og selskapets forsikringstekniske avsetninger sikres på betryggende måte innenfor rammene som følger av Forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning og risikorammer fastsatt av styret. Det tas hensyn til selskapets soliditet, behov for likviditet og forretningsmessige risiko. Kontantstrømoppstillingen viser at operasjonelle aktiviteter har redusert kontantbeholdningen med 1,1 millioner kroner. Selskapet har i løpet av året økt plasseringene i aksjer og obligasjoner med 4,5 millioner kroner. Driftsmidler/ eiendom er redusert med 2,9 millioner kroner. Innbetaling av renter og husleie utgjør 6,8 millioner kroner. Kontantbeholdningen har økt med 7,3 millioner kroner. Beholdningen av kontanter på 9,0 millioner kroner er tilfredsstillende for å dekke selskapets løpende forpliktelser. En stor del av verdipapirplasseringene er også svært likvide. Forsikringstekniske avsetninger Skogbrands samlede forsikringsforpliktelser er 254,4 millioner kroner. Sikkerhetsavsetningen er på 40,0 millioner kroner, som er 166 % av beregnet minstekrav. FRAMTIDIG UTVIKLING Det er i løpet av året gjennomført strategiprosess for perioden Etter at målet i forrige fireårsperiode om ny forsikring eller oppgradering for 14,5 millioner dekar ble nådd, vil det i kommende periode bli lagt mindre vekt på ytterligere økning. Det skal fortsatt arbeides for å bedre stormdekningen, spesielt i Trøndelag og på Østlandet. Forsikringsvirksomheten utvides med produkter tilpasset forsikring av annen næringsvirksomhet tilknyttet skogeiendommer. Det skal også legges økt vekt på skadeforebyggende arbeid, beredskap og krisehåndtering ved store stormer. Utvidelse av virksomheten med rekruttering av ny kompetanse, skal gjøre selskapet mer robust og framtidsrettet. Dette skal trygge grunnlaget for skogforsikring som fortsatt skal være kjernevirksomheten for Skogbrand. Alle forsikringsselskaper som opererer innenfor EU vil bli omfattet av det prinsippbaserte direktivet Solvens II. Direktivet blir gjort gjeldende fra 1.januar Skogbrand har kommet langt i forberedende arbeid. Det vil ikke by på problemer å møte nye kvantitative soliditetskrav. Skogbrand har også gjennomført en ORSA-prosess (Own Risk and Solvency Assessment) som er en del av reglene for tilsynsmessig kontroll og overvåkning. Det vil bli innført nye omfattende rapporteringer og krav om internrevisjon i alle selskaper. Skogbrand har et godt grunnlag for framtidig drift. Det vil likevel være betydelig usikkerhet knyttet til vurdering av framtidig utvikling. Spesielt to forhold har stor innvirkning: 14 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

9 Resultatregnskap FOR PERIODEN Note TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v. 1 Forfalte bruttopremier Avgitt gjenforsikringspremie Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter Omfang av naturkatastrofer og avkastning fra finansforvaltning. Solid egenkapital er viktig for å kunne tåle store variasjoner i resultat fra år til år. ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG ARBEIDSMILJØ Det foreslås for generalforsamlingen i 2014 å revidere vedtektene for selskapet. Nye kompetansekrav legger vekt på formell kompetanse innen finansforvaltning. Det foreslås derfor å åpne for å velge inntil to styremedlemmer som ikke er forsikringstakere. I tillegg til seks fast ansatte medarbeidere, baseres driften på kjøp av tjenester fra aktuar, advokat og IT-leverandører. Skogbrand har avtale med seks personer som utfører skadetaksering ved behov. Selskapet har etablert rutiner for risikostyring og internkontroll i samsvar med offentlig forskrift. Administrerende direktør avgir bekreftelse til styret. Revisor gjennomgår rutinene Oslo, 7. februar 2014 og avgir bekreftelse om foretakets risikostyring og internkontrollgjennomgang, og attestasjonsuttalelser om selskapets kapitalforvaltning og om forsvarlig likviditetsstyring. Styret vurderer det ikke som påkrevet å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling. Av selskapets seks ansatte er tre kvinner og tre menn. Styret består av to kvinner og tre menn. Selskapets kontrollkomité består av to kvinner og en mann. Av representantskapets 21 medlemmer er ni kvinner. Sykefraværet i 2013 var bare 0,6 %. Det har ikke vært ulykker eller skader verken på personell eller materiell. Skogbrand har et godt arbeidsmiljø med gode og miljøvennlige arbeidsplasser. YTRE MILJØ Det er styrets oppfatning at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø ut over den klimapåvirkning som følger av virksomheten. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer eller tjenester, som direkte eller indirekte kan medføre betydelig påvirkning av det ytre miljø. Erstatningskostnader Betalte erstatninger brutto Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Endring i erstatningsavsetning brutto Endring i indirekte skadebehandlingskostnader Endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetninger Sum erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte driftskostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FØR SIKKERHETSAVSETNINGER Endring i sikkerhetsavsetning RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING IKKE-TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt på eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Andre inntekter Andre kostnader Jon Rannem Tone Margrethe Reierselmoen Mikael Løken formann nestformann RESULTAT AV IKKE-TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad TOTALRESULTAT Overføringer og disponeringer Benthe E. Løvenskiold Ola Indergaard Inge Fjalestad adm. direktør Overføres til garantiordningen Overføres til annen opptjent egenkapital Sum overføringer og disponeringer SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

10 Balanse PR Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Utviklet fagsystem Sum immaterielle eiendeler Investeringer 19 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Eierbenyttet eiendom Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 14, Andeler i obligasjonsfond 14, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 14, Utlån 14, Sum investeringer Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Opptjent egenkapital Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring 25 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Fordringer Forsikringstakere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Sum fordringer Oslo, 7. februar 2014 Andre eiendeler Anlegg og utstyr Bank Netto pensjonsmidler, forsikret ordning Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER Jon Rannem Tone Margrethe Reierselmoen Mikael Løken formann nestformann Benthe E. Løvenskiold Ola Indergaard Inge Fjalestad adm. direktør 18 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

11 Oppstilling over endringer i egenkapital FOR PERIODEN Noter til regnskapet FOR PERIODEN Kontantstrømoppstilling FOR PERIODEN Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Endring avsetning til garantiordningen Egenkapital pr Årets resultat Endring avsetning til garantiordningen Egenkapital pr Kontantstrøm fra årets operasjonelle aktivitet Innbetalte premier direkte forsikring Andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte gjenforsikringspremier Utbetalte erstatninger og forsikringsytelser direkte forsikring Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Utbetalinger til leverandører, ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift Netto kontantstrøm fra årets operasjonelle aktivitet Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger av renter Innbetalinger av husleie Netto ut-/innbetalinger ved lån til ansatte m.v Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av andeler i obligasjonsfond Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av obligasjoner Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt Netto kontantstrøm for perioden REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Skogbrand er et gjensidig skadeforsikringsselskap eid av forsikringstakerne. Selskapet ble stiftet i Skogbrand har kun forretning i skadeforsikringsbransjen 2.11 Øvrige landbaserte næringslivsforsikringer. Alle tall i resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter er oppgitt i hele norske kroner. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med Finanstilsynets forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og god norsk regnskapsskikk. Skogbrand er ikke en del av et konsern underlagt den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. Skogbrand defineres iht årsregnskapsforskriftens 1-7 i gruppen små skadeforsikringsselskaper. Selskapets regnskap er iht årsregnskapsforskriftens 1-6 andre og tredje ledd tilpasset IFRS-standarden med de lettelser og reguleringer til å fravike opplysningskravene i IFRS gitt i årsregnskapsforskriftens 5-6 fjerde ledd. Skogbrand bruker muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring 3-3 og IAS 39 pkt 9 til å vurdere alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen, dersom det ikke før investeringen i en finansiell eiendel er besluttet noe annet. Dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finansielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter. Prinsipper for inntektsføring Premieinntekter Forsikringspremie inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning. Pr foretas en tidsavgrensing hvor forfalt permie som vedrører fremtidige perioder blir periodisert under Endringer i avsetning for ikke opptjent bruttopremie. Inntekter fra investeringer Gevinst/tap på verdipapirer tas til inntekt på realisasjonstidspunktet. Gevinst/tap ved realisasjon av verdipapirer beregnes etter FIFO-metoden. Aksjeutbytte inntektsføres etter kontantprinsippet. Verdiendringer på investeringer bokføres på bakgrunn av månedlige endringer i verdipapirenes markedsverdier. Forsikringskontrakter Inngåelse av alle typer forsikringskontrakter er basert på at forsikringsrisiko prises etter prinsippet om forsvarlig lønnsomhet, samt prinsippet om at kunder skal tilbys høyere egenandel der det er ønskelig. Gjeldende reassuranseavtale er basert på at forsikringsrisiko prises riktig og gir en ønsket og forsvarlig egenregning for selskapet. Allokert investeringsavkastning Beregning av investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap er basert på forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper fastsatt av Finansdepartementet 16. desember Allokert investeringsavkastning er en beregnet avkastning av regnskapsårets gjennomsnittlige forsikringstekniske avsetninger. Det anvendes en forsikringsteknisk rente som settes lik regnskapsårets gjennomsnittlige rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid 3 år. Regnskapsmessig behandling av forsikringsrelaterte driftskostnader. Driftskostnadene er fordelt mellom forsikringsrelaterte driftskostnader og kostnader i tilknytning til investeringer i følge en skjønnsmessig vurdering. Regnskapsmessig behandling av investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Skogbrand eier kontorbygg med åtte etasjer i Rådhusgt. 23 B. Utleiedelen utgjør seks etasjer og er i balansen ført til markedsverdi, vurdert av OPAK i fjerde kvartal Markedsverdien fremkommer ved at det tas utgangspunkt i netto årlig leie som kapitaliseres. Den netto årlige leien er basert på faktisk leie for utleide lokaler og markedsleie for ledige lokaler. I tillegg er det hensyntatt en sannsynlighet for arealledighet/ leiesvikt og antatte eierkostnader. Egenbenyttet del av bygninger ble vurdert til virkelig verdi i Verdien fremkom ved bruk av en beregningsmodell som tok utgangspunkt i de faktiske leieinntektene, leieavtalenes varighet og areal, samt leietakerens andel av felleskostnadene. Bokført verdi fremkommer ved avskrivninger over 50 år. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler er bokført til markedsverdi. Utlån Det gis 1.prioritets lån inntil 60 % av verditakst til fast ansatte mot pant i bolig. Løpetiden er 25 år. I tillegg kan det gis rentefritt billån inntil kr Løpetiden er 5 år. Rentebetingelser er knyttet til utviklingen i statens normrente. Renter og avdrag betales ved trekk i lønn hhv fire ganger i året (boliglån) eller hver måned (billån). Personallån innfris eller overføres til annen utlånsinstitusjon før den ansatte slutter i selskapet. Utenlandsk valuta Skogbrand spekulerer ikke i direkte valutatransaksjoner. Ved plasseringer i utenlandske fond, er det ikke krav i investeringsmandatet til valutasikring, men det gjøres likevel en økonomisk sikring for deler av porteføljen. Opptjente ikke mottatte renter Opptjente ikke mottatte renter klassifiseres sammen med den finansielle eiendelen rentene gjelder. Kategorisering av verdipapirer Selskapets finansielle eiendeler klassifiseres i samsvar med virkelig verdi opsjonen. Resultatet fremkommer under Netto inntekter fra investeringer i resultatregnskapet. Selskapets aksjer i Landbruksforsikring AS er langsiktig plassering, som ved første gangs innregning ble øremerket til virkelig verdi over resultatet. Bokført verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet fremkommer på bakgrunn av observerbare markedskurser. Utlånenes verdi er satt lik amortisert kost, som er lik den nominelle verdien (kun utlån til ansatte). Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over 7 år, som er den forventede økonomiske levetid. Regnskapsmessig behandling av varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over den økonomisk forventede levetid. Inventar og IT-systemer avskrives over 3 år, mens biler avskrives over 5 år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene er innarbeidet i regnskapet i henhold til Norsk Regnskapsstiftelses Regnskapsstandard nr. 6 for Pensjonskostnader. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, førtidspensjonering og andre endringer i bestanden av pensjonsberettigede. Det legges til grunn lineær opptjening hensyntatt fremtidig lønns- og G-vekst. Regnskapsmessig behandling av bevilgede bidrag til skadeforbyggende tiltak m.m. Bevilgede bidrag til skadeforebyggende tiltak, bidrag til deltakelse i forskningsprosjekter og fagturer knyttet til skogbruksnæringen, kostnadføres ikke på bevilgningstidspunktet, men når kostnadene er påløpt. Forsikringstekniske avsetninger Metoden for beregning av uopptjent bruttopremie som gjelder brann- og stormforsikring (ettårs- og treårspremie) er pro rata. Premieavsetningen er den del av den forskuddsbetalte forsikringspremien som gjelder perioden etter Metoden for beregning av uopptjent bruttopremie for allframtidsforsikring er en matematisk metode basert på forutsetninger om skadevolum og kostnader. Premieavsetningen er beregnet med utgangspunkt i den matematiske modellen som ble utarbeidet av aktuar Henning Hellemann i Forutsetningene for beregning av premieansvaret har vært uendret fra tidligere års beregninger med en risikopremiesats på 0,2 o/oo, en kostnadssats på 0,4 o/oo og en diskonteringssats 20 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

12 Noter til regnskapet FOR PERIODEN på 4,0 %. Allframtidsforsikring selges ikke lenger, og i 2008 ble kostnadssatsen redusert med 15 % til 0,34 o/oo. Premieavsetningen inneholder det beregnede premiefond for allframtidsforsikring. Erstatningsavsetning omfatter både meldte, men ikke utbetalte og ikke meldte skader pr Fra 2011 beregnes i tillegg indirekte skadeoppgjørskostnader (ULAE) med 4,5 % av brutto erstatningsavsetning. Sikkerhetsavsetning er avsetning for å dekke sterk variasjon over tid i selskapets erstatningsansvar for egen regning. For Skogbrand er risiko ved forsikringsvirksomhet i vesentlig grad knyttet til katastrofelignende storm- og brannskader. Solid sikkerhetsavsetning står derfor sentralt. Beregning av minstekrav til sikkerhetsavsetning etter forenklet metode etter forskrift av om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring gir et urimelig lavt minstekrav til sikkerhetsavsetning. Fra 2006 har Skogbrand, etter initiativ fra ansvarshavende aktuar, etablert en ny beregningsmetodikk. Modellen følger prinsipper som benyttes ved beregning av minstekravet til sikkerhetsavsetninger for egenforsikringsselskaper, men tilpasset statens øvre grense for erstatningsansvar. Aktuaren anbefaler at Skogbrand har sikkerhetsavsetninger utover minstekravet, og mener en dekningsprosent på mellom 150 % og 250 % av minstekravet er et naturlig nivå. Avsetning til garantiordningen er en lovbestemt ordning som skal bidra til at forsikringstakernes krav blir oppfylt. Avsetningen utgjør 1,5 % av brutto premie de siste 3 år. Avsetningen inngår som en del av opptjent egenkapital. Reassuranseavsetning til dekning av kostnader, som vil kunne påløpe dersom reassurandøren ikke dekker sin del av de samlede erstatningskostnadene, inngår som en del av annen opptjent egenkapital. Skattekostnad Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Risiko Selskapet måler risiko ved hvert halvår å fylle ut stresstest utarbeidet av Finanstilsynet, som et ledd i tilpasningen til Solvens II. I beregningen vurderes tapspotensialet sett i forhold til markeds-, skadeforsikrings-, motparts- og operasjonell risiko opp mot selskapets beregnede bufferkapital. Selskapets likviditetsrisiko er til en hver tid liten, ettersom selskapets likviditet er god og en stor del av selskapets finansplasseringer er å anse som svært likvide. 4. ERSTATNINGSKOSTNADER Betalte erstatninger brutto Erstatningsutbetalinger vedr. skader inntruffet i regnskapsåret Erstatningsutbetalinger vedr. skader inntruffet tidligere år Skadeoppgjørskostnader Sum betalte erstatninger brutto Erstatningsavsetning pr Erstatningsavsetning pr Endring i erstatningsavsetning brutto Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum erstatningskostnader for egen regning Avviklingsresultat erstatningsutbetalinger Erstatningsavsetning pr foregående år Årets erstatningsutbetalinger vedr. skader inntruffet tidligere år Sum avviklingsresultat SALGSKOSTNADER Lønn ansatte Øvrige salgskostnader Sum salgskostnader PREMIEINNTEKTER Premietype Brann Brann storskade Premiefradrag, pga tidligere innbetaling for allframtidsforsikring Storm Storm storskade Sum forfalte bruttopremier Sum forfalte bruttopremier Endring i uopptjent premie Sum opptjent bruttopremie Forfalte premier er i sin helhet inngått i Norge. Fra april 2013 ble en del av de små avtalene omgjort til 3-års avtaler. 2. GJENFORSIKRINGSRESULTAT Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Avgitt gjenforsikringspremie Gjenforsikringsresultat ALLOKERT INVESTERINGSAVKASTNING Rentesatsen er satt til 1,62 %. For 2012 var rentesatsen satt til 1,44 %. 6. LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Ytelser til ledende personer 2013 Honorar Lønn Samlet godtgjørelse Naturalytelser Pensjonskostnad *) Ledende ansatte Inge Fjalestad, adm. direktør Styret Jon Rannem, formann Tone M. Reierselmoen, nestformann Mikael Løken Benthe E. Løvenskiold Ola Indergaard, valgt av ansatte Knut Aas, 1. varamedlem Sum styret Kontrollkomiteen Trine Buttingsrud Mathiesen Westye F. Egeberg Elisabeth Bjøre Per Hembre, varamann Sum kontrollkomiteen Sum representantskapet Samlet godtgjørelse Lån *) Kostnadene relaterer seg til den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten 22 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

13 Det foreligger ingen pensjonsordning som innebærer tilleggsytelser utover den generelle ordningen, verken for selskapets ledelse, styrets medlemmer eller kontrollkomiteens medlemmer. Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør om sluttvederlag eller vederlag ved endring av arbeidsforholdet. Det foreligger heller ingen avtale om bonus, overskuddsdeling, opsjoner og lignende, verken for selskapets ledelse, styrets medlemmer eller kontrollkomiteens medlemmer. Boliglån til fast ansatte innenfor 60 % av verditakst mot 1. prioritets pant i boligen. Nedbetalingstid er maksimalt 25 år. Renten er 60 % av statens normrentesats. Renter og avdrag betales ved trekk i lønn 4 ganger i året. Personallån innfris eller overføres til annen utlånsinstitusjon før ansatte slutter i selskapet. Det er 6 fast ansatte i selskapet pr Honorar til revisor og aktuar Revisjonshonorar, inkl. mva. - lovpålagt revisjon bistand og attestasjon vedr. internkontrollforskriften diverse bistand Aktuartjenester, inkl. mva. - fast honorar ORSA-rapporten diverse bistand SKATT Midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel Bygg Andre eiendeler Pensjon Andre forskjeller (avsetninger) Netto midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt Underskudd og godtgjørelse til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skattefordel/utsatt skatt i regnskapet Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring 0 0 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden 7. NÆRSTÅENDE PARTER Skogbrand eier 9 % av aksjene i Oslo Kontorbygg AS, 30 % av aksjene i Trondheim Helsebygg AS og 12,3 % av aksjene i Landbruksforsikring AS. Skogbrands administrerende direktør har i 2013 vært styremedlem i alle selskapene. 8. INNTEKTER OG KOSTNADER KNYTTET TIL EIENDOM Selskapet eier kontorbygget Rådhusgt. 23 B i Oslo og benytter en del av lokalene (523 m2) til egne kontorer, i tillegg til utleie (1 519 m2). Tidligere eier av bygget, Nordmanns-Forbundet, har evigvarende rett til lav husleie i en etasje. Utover avtalen med Nordmanns-Forbundet er gjennomsnittlig årlig leienivå på kr pr m2, gjennomsnittlig gjenstående leietid på 2,5 år. Leiene justeres med endring i konsumprisindeksen. Leie for egenbenyttet del ligger på samme nivå som ellers i bygget. I 2013 har alle lokalene i bygget vært utleid hele året. Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Selskapet har ikke oppført utsatt skatt/skattefordel i balansen pga usikkerheten rundt muligheten for å kunne benytte fordelen frem i tid. 11. IMMATERIELLE EIENDELER Skogbrand har kjøpt det danske forsikringssystemet TIA, og har i løpet av 2013 tilpasset systemet til selskapets behov. Systemet ble tatt i bruk i juni 2013 og utviklet videre i tredje kvartal. Man startet avskrivningene fra 4. kvartal Inntekter eiendom Leieinntekter utleide lokaler Leieinntekter egenbenyttede lokaler Sum inntekter eiendom Avskrivninger og administrasjonskostnader eiendom Driftskostnader Rådhusgt. 23 B, for eiers regning Administrasjonskostnader * ) Avskrivninger Sum avskrivninger og administrasjonskostnader eiendom Netto driftsinntekt på eiendom *) Kostnader vedr. eiendom er belastet med 4 % av selskapets lønnskostnader. 9. ANDRE KOSTNADER Jubileumsrabatt (gratis skogforsikring i ett år) Utgivelse av bok og andre jubileumskostnader Formuesskatt Sum andre kostnader Kostpris pr Tilgang i regnskapsåret Kostpris pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER Rådhusgt. 23 B - Investeringseiendom Bokført verdi pr Årets verdireguleringer Bokført verdi pr Det er ikke investert i eller avhendet fast eiendom de siste 5 år. 24 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

14 13. BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER Rådhusgt. 23 B - Eierbenyttet eiendom Kostpris pr Tilgang i året 0 0 Kostpris pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr FINANSIELLE EIENDELER ETTER KATEGORI Pr Bokført verdi Virkelig verdi Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Aksjer og andeler Andeler i obligasjonsfond Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Utlån Andre finansielle eiendeler Aksjer og andeler Sum andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler etter kategori Virkelig verdi hierarki - finansielle eiendeler klassifisert som holdt for omsetning Kilder for estimering av virkelig verdi Obligasjonsfond Aksjefond Obligasjoner Aksjer og andeler Nivå 1: Bruk av kvoterte priser i aktive markeder for identiske intrumenter Nivå 2: Bruk av annen observerbar informasjon enn den som er benyttet under nivå 1, enten direkte eller indirekte Nivå 3: Bruk av informasjon som ikke baseres på observerbare markedsdata Virkelig verdi Selskapets eiendeler målt til virkelig verdi pr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Andre finansielle eiendeler Sum eiendeler målt til virkelig verdi pr AKSJER OG ANDELER Type verdipapir Antall Kostpris Markedsverdi Aksjer Landbruksforsikring AS Oslo Kontorbygg II AS Trondheim Helsebygg AS Sum aksjer Aksjefond og andeler Storebrand Optima Norge A Delphi Norge Delphi Global Delphi Europe KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeGlobal Indeks II Nordea Stabile Aksjer Global Etisk Arctic Norwegian Equities Class B Arctic Global Equities Class B Storebrand Eiendomsfond Norge KS Sum aksjefond og andeler Sum aksjer og andeler Herav andel børsnoterte verdipapirer Risikoen i porteføljen anses å være middels og vurderes løpende på grunnlag av rapporter fra forvalterne. Selskapets fastsatte rammer for kapitalforvaltning legger vekt på risikostyring. 16. ANDELER I OBLIGASJONSFOND Type verdipapir Risikovekt Antall Kostpris Markedsverdi Obligasjonsfond 100 % Høyrentefond 100 % Sum andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond Herav andel børsnoterte verdipapirer Gjennomsnittlig durasjonstid for beholdningen i obligasjonsfondene er 0,45 år. 17. OBLIGASJONER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Obligasjoner Pålydende beløp Kostpris Markedsverdi Statsgaranterte Private kredittforetak Industri og kraftselskaper Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning UTLÅN Utlån til ansatte Boliglån Sum utlån til ansatte SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

15 19. FORFALLS- OG REPRISINGSSTRUKTUR PÅ INVESTERINGER Spesifikasjon gruppert etter Totalt forfallstidspunkt Uten forfall Inntil 3 år 3-5 år Over 5 år Rådhusgt 23 B Aksjer og andeler Andeler i obligasjonsfond Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån Sum investeringer Forsikringsdekket ordning Periodens pensjonskostnader inkl. AGA Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført pensjonskostnad Spesifikasjon gruppert etter Totalt Uten reprisingsstruktur renteendring Inntil 1 år Inntil 3 år 3-5 år Rådhusgt 23 B Aksjer og andeler Andeler i obligasjonsfond Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån Sum investeringer ANLEGG OG UTSTYR Inventar IT Kjøretøy Sum Kostpris pr Avgang i regnskapsåret Tilgang i regnskapsåret Kostpris pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr NETTO PENSJONSMIDLER, FORSIKRET ORDNING Beregningene omfatter ytelsespensjoner sikret i forsikring nr i DNB Livsfosikring ASA for alle ansatte. Antall medlemmer som omfattes av beregningen er 10. Forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Forventet avkastning av pensjonsmidler 4,40 % 4,00 % Lønnsregulering 3,75 % 3,50 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,50 % 3,25 % Regulering av løpende pensjoner 0,60 % 0,20 % Forventet gjenstående tjenestetid 9,26 år 10,08 år Ønsket størrelse på korridor 10,00 % 10,00 % Arbeidsgiveravgiftssats 14,10 % 14,10 % Balanseførte pensjonsmidler/(-forpliktelse) Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Pensjonsmidler ved periodens slutt AGA av netto pensjonsmidler/(-forpliktelse) Ikke resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Estimatavvik AGA Balanseførte midler/(forpliktelser) inkl. AGA KAPITALDEKNING Annen opptjent egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Immaterielle eiendeler Minstekrav til reassuranseavsetning i skadeforsikring Kjernekapital/Netto ansvarlig kapital (A) Eiendeler med risikovekt 0 % Eiendeler med risikovekt 10 % Eiendeler med risikovekt 20 % Eiendeler med risikovekt 35 % Eiendeler med risikovekt 50 % Eiendeler med risikovekt 100 % Ikke vektet eiendel/immaterielle eiendeler Sum eiendeler Eiendeler med risikovekt 0 % 0 0 Eiendeler med risikovekt 10 % Eiendeler med risikovekt 20 % Eiendeler med risikovekt 35 % Eiendeler med risikovekt 50 % Eiendeler med risikovekt 100 % Sum risikovektede eiendeler/beregningsgrunnlag (B) Kapitaldekning (A/B) 57,00 % 58,18 % Finanstilsynets minstekrav *) Selskapets overdekning *) Minstekravet til netto ansvarlig kapital (A) er 8 % av risikovektet balanse, minimum 26,6 millioner kroner (25,9 millioner kroner i 2012). 28 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

16 23. SOLVENSMARGIN Netto ansvarlig kapital Andel av sikkerhetsavsetning (utover 55 % av minstekravet) Samlet solvensmarginkapital Solvensmargin minstekrav Selskapets overdekning Solvensmarginkapital i prosent av minstekrav 1566 % 1470 % 24. RISIKO IHT STRESSTESTBEREGNING Tapspotensial for markedsrisiko Tapspotensial for skadeforsikringsrisiko Tapspotensial for motpartsrisiko Tapspotensial etter korrelasjonsberegning Tapspotensial for operasjonell risiko Samlet tapspotensial Selskapets bufferkapital Bufferkapitalutnyttelse 49 % 42 % 25. FORSIKRINGSFORPLIKTELSER BRUTTO I SKADEFORSIKRING Type avsetning Minstekrav Faktisk avsetning Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Reassuranseavsetning SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

17 32 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

18 Selskapets oppbygning Tillitsvalgte 2013 Generalforsamling skogeiere. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen Representantskap 21 skogeiere. Generalforsamlingen velger et representantskap på 21 medlemmer. Representantskapet velges for treårs perioder. Styre 5 medlemmer. Styret består av fem medlemmer. Fire valgt av representantskapet, en valgt av de ansatte. Administrasjon 6 ansatte. Administrasjonen har kontor i Rådhusgt. 23B, 0158 Oslo Telefon Markedsdirektør Kjetil Løge - Salg og markedsføring - Produktutvikling - Strategiarbeid Administrerende direktør Inge Fjalestad Økonomisjef Anne Halling - Regnskap - Rapportering - Lønn og personal STYRE Valgt for Medlem Valgt for Varamedlem Jon Rannem (formann) Knut Aas Tone Margrethe Reierselmoen (nestformann) Marit Olive Lindstad Benthe E. Løvenskiold Mikael Løken Ola Indergaard (valgt av ansatte) Anne Halling (valgt av ansatte) REPRESENTANTSKAP Valgt for Medlem Valgdistrikt Valgt for Varamedlem Inger Johanne Gabrielsen Østfold Olav Bjørnli Lars Henrik Sundby Akershus Lise Berger Svenkerud Erik Toverud (varaordfører) Akershus Alfred Muus Kvitvang Fredrik Haug Hedmark Simon Thorsdal Maren Kværness Halberg Hedmark Jens Christian Delphin Hedmark Westye F. Egeberg Hedmark Marit Hougsrud Oppland Erik Lagethon Oppland Torun Heringstad Oppland Hans Olsen Rustand Buskerud Helge Evju (ordfører) Buskerud Ingrid Knotten Haugberg Vestfold Thor Wraa Telemark Olav A. Veum Telemark Eli Bjorvatten Aust-Agder Anne Tove Løvland Vest-Agder Lars Even Lemme Vestlandet Ingunn Kjelstad Vestlandet Anna Ceselie Brustad Moe Trøndelag Per Hembre Trøndelag Sekretær Kirsti Jacobsen - Sekretæroppgaver - Premieinnbetalinger - Post Takstsjef Ola Indergaard - Skadetaksering - Skadeoppgjør - Takstkorps Sekretær Marianne Kirkebye - Forsikringsbasen - Avtalebehandling - Innkjøp KONTROLLKOMITÉ Valgt for Medlem Valgt for Varamedlem Trine Buttingsrud Mathiesen (formann) 2013 Per Hembre Westye F. Egeberg Elisabeth Bjøre VALGKOMITÉ Valgt for Medlem Valgt for Varamedlem Gudbrand Gulsvik 2013 Egil Magnar Stubsjøen Per Jørgen Eskeland Anders Børstad Thomas Stang REVISOR 2013 PricewaterhouseCoopers AS 34 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

19 Foto: Anders Hals og Kjetil Løge 36 Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo, Tlf: , Mail:

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Skogbrannkampanje. Forsidefoto: 2 Åsmund Lang, skog.no SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2015 3

Skogbrannkampanje. Forsidefoto: 2 Åsmund Lang, skog.no SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2015 3 ÅRSRAPPORT 215 Skogbrannkampanje Forsidefoto: 2 Åsmund Lang, skog.no SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 215 3 STOR FAMILIEDAG SOGNSVANN søndag 1. mai 11. 15. Skogbrannhelikopteret demonstrerer VANNBOMBING og du kan

Detaljer

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3

Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 ÅRSRAPPORT 2014 Årsberetning for 2014 Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3 12000 10000 Stormforsikring 8000 Brannforsikring 6000 Produktivt skogareal 4000 2000 0 Foto:

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 3. kvartal

Detaljer

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse RESULTAT Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING NOTE 31.12.2014 31.12.2013 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 11 15 140 331 14 491 946 1.3. Endring

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Stormskader griper om seg, hvordan forholde seg til risikoen?

Stormskader griper om seg, hvordan forholde seg til risikoen? Stormskader griper om seg, hvordan forholde seg til risikoen? Skogforum på Honne 1. November 2012 Kjetil Løge Skogbrand Forsikring Det enkle svaret tegn forsikring! SKOGBRAND FYLLER 100 ÅR I 2012! Selskapet

Detaljer