MESSE PÅ GATA. Service on the Streets ~ Slubja pe strada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MESSE PÅ GATA. Service on the Streets ~ Slubja pe strada"

Transkript

1 MESSE PÅ GATA Service on the Streets ~ Slubja pe strada

2 Messe på gata...3 Service on the streets...9 Slujba pe strada...13 Sanger/Hymns Gateskriftet er redigert og grafisk tilrettelagt av Carl Petter Opsahl. Liturgiske tekster og musikk ved Carl Petter Opsahl, Nattverdssalme av Heidi Strand Harboe og Carl Petter Opsahl. Velsignelse alt 1 oversatt etter Lois Wilson. Bibeltekster fra Bibel 2011 Bibelselskapet.

3 MESSE PÅ GATA FORSPILL OG INNGANGSMUSIKK L: Nåde være med dere og fred fra Gud vår Skaper, Frigjører og Livgiver. Amen. Av ingenting skapte du verden, i kjærlighet Et ufattelig mangfold av liv, elsket av deg. Gjennom skapningen strømmer din livgivende pust. I din sang blir vi hele. Ditt bilde er i oss. Her, omsluttet av byens liv og din kjærlighet er vi kommet sammen for å søke ditt ansikt ÅPNINGSSALME BROSTEINSBØNN & KYRIE L: Vi ber for byen og alt som lever i den, vi ber for lufta og vannet, for alt liv omkring oss. 3

4 kyrie KYRIE & bb Cm Bb Cm b c j œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ky ri e e le i son, ky ri e e le i son. & bb Cm Bb Eb Bb Cm b œ œ œ œ œ œ œ œ Kris - te e le - i - son, Kris-te e - le - i - son. & bb Gm Dm b j Eb Cm œ. œ œ œ œ œ j œ. œ œ œ œ œ Ky - ri-e e - le - i - son! ky - ri-e e - le - i - son! & bb Bb Cm b. œ œ œ. œ œ Gud, for - barm deg o - ver w oss Carl Petter Opsahl-TONO Carl Petter Opsahl L: Vi ber for alle som går alene i byen og er redde. Vi ber for mennesker på flukt, for mennesker i skjul. Vi ber for det som er gått i stykker. Befri oss fra det som tynger og binder slik at vi kan glede oss over livet. Alle: Kyrie eleison... mellomspill Alle: Kyrie eleison... LØFTEORD L: Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! (Jes 41:10) ORD FOR KVELDEN MUSIKK 4

5 Nattverdssalme NATTVERDSSALME & bb c Ó Œ. œ D7 & bb œ Her # œ œ. kjem til deg, Gm & bb œ œ œ œ Gm œ D7 œ # œ œ Cm œ œ œ œ Bb kjem me, Je - sus, op - na oss for til - F j œ me Eb œ œ œ œ kjen-ner du D7 er # œ œ œ œ op - ne hen-der ber med li - vet w Eb nær. med T: Heidi Strand Harboe M: Carl Petter Opsahl oss. lit, F# dim œ œ Œ Œ œ me Ó œ I œ Œ Œ œ & bb Bb D7 Gm œ œ. œ œ œ œ # œ œ w Ó Œ œ kjem til deg, som var og blir og er Me kjem med natt og dag, med gråt og songar. Me kjem frå vind, frå regn, frå sol som skin. Me kjem til deg frå gater og frå stiar. Du møter oss med omsorg, brød og vin. Me kjem hit med vår draum og vår erfaring. Me kjem hit med oss sjølv og møter deg. Tenn håpet i oss, fyll oss med din varme. Gi auga våre lys og vis oss veg. INNSTIFTELSESORD L: Nå skal vi feire nattverd. På bordet står brød og vin. Vår Herre Jesus Kristus i den natt da ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta og spis. Dette er min kropp som gis for 2013 Carl Petter Opsahl-TONO dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. 5 Me

6 L: Livets Gud, pust nå din Ånd over oss og dette brødet og denne vinen, slik at disse jordens gaver blir til himmelsk føde som fornyer oss, styrker oss og gjør oss hele. La oss sammen be den bønn som Jesus har lært oss: Vår far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. L: I kveld, når brødet brytes og vinen deles, kommer Jesus til oss. Nattverden er for alle som vil ta imot. Nå vil vi gå rundt med brød og vin. Først kommer vi med et lite beger. Du strekker frem hånden som et tegn på at du vil ta i mot nattverdens brød og vin. Under måltidet blir det musikk til å være med i og hvile i. Tenn gjerne et lys ved døpefonten, et lys for noen eller noe du tenker på eller for en bønn du vil be. NATVERDMÅLTID 6

7 L: Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå, i nattverdens brød og vin, gitt oss sin kropp og sitt blod som gir tilgivelse og frelse. Han gir oss mot til å leve og mot til å tro. Fred være med dere! KVELDSBØNN L: Gode Gud, Skaper, Frigjører og Livgiver. Du er i byen, Du er i natten som senker seg - Du er i alt liv. Våk over byen i natt. Våk over alle som sover ute, våk over alle som sulter. Våk over alle som sørger, som savner, som lengter. La oss gå herfra i trygghet og bære din kjærlighet med oss. Amen KVELDSSALME VELSIGNELSE L: Velsignelsen fra Saras, Hagars og Abrahams Gud, velsignelsen fra Sønnen, født av Maria, velsignelsen fra Den Hellige Ånd som våker over oss lik en mor over sine barn, være med oss alle. eller Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen 7

8 F & b 4 3. F7 Fred, & b œ œ œ & b œ Bb. A7. fred, Dm. fred, C7 œ œ œ fred o - ver by - en i kveld Fred til sult - F A7 Dm œ œ œ œ œ œ. krop - per, fred til u - ro - lig - e sinn. A7 & b œ œ œ & b Fred o - ver fin Dm & b. fred, & b Bb Fred Gm7 - œ ne œ fra & b œ œ œ C7. hjem. œ œ œ C7 Dm œ al - le som van - drer u - ten å F A7 C7 œ œ œ. F7 Fred, fred o - ver by - en i C F Gud, œ vår fred o - ver by - en i ETTERSPILL C7 œ œ œ œ œ œ œ. ska F. kveld. 2012/13 Carl Petter Opsahl-TONO Carl Petter Opsahl G7 œ ne œ œ œ Bb. kveld A7. per.. fred, 8

9 SERVICE ON THE STREETS OPENING MUSIC L: Grace be with you and peace from God our Creator, Liberator and Sustainer. Amen. Out of nothing you created the world, in love - A inconceivable diversity of life, loved by you. Through creation flows your life giving breath. In your song, we are whole. Your image is in us. Here, surrounded by the city s life and your love we gather together to seek your face HYMN KYRIE & PRAYER FOR THE CITY L: We pray for the city and all who live in it, we pray for air and water, for all life around us. All: Kyrie eleison, kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lord have mercy upon us L: We pray for all who walk the city in fear and solitude. We pray for people on flight, for people in hiding. We pray for that which has gone in pieces. Free us from what weighs us down and binds us so that we can embrace life. All: Kyrie eleison... 9

10 WORD OF PROMISE L: So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. (Isaiah 41:10.) READING AND SERMON MUSIC EUCHARISTIC HYMN EUCHARIST PRAYER L: We are about to celebrate Holy Communion. See the bread and the wine on the table. Our Lord Jesus Christ, on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to the disciples and said, This is my body given for you. Do this in remembrance of me. Again, after supper, he took the cup, gave thanks and gave it for all to drink, saying, This cup is the new covenant in my blood, shed for you and for all people for the forgiveness of sin. Do this in remembrance of me. All: Our Father in heaven, hallowed be Your name, Your kingdom come, Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are Yours truly, now and forever. Amen. 10

11 L: The Celebration of Holy Communion is open for all of you that are gathered here tonight and want to receive. We are now passing round the bread and the wine. First we will pass round the small cups. Those of you who want to participate; please stretch out your hand and receive the cup. Then we will walk around offering you the bread and the wine of the Holy Communion. Together we will sing a communal hymn. Listen to the music, the music will give you rest. You are invited to lit a candle by the baptismal font. Lit a candle for someone or for a prayer in your heart. Should you prefer not to take part in the communion you are welcome to remain with us. GIVING OF COMMUNION AFTER COMMUNION L: Our Lord Jesus Christ, in the bread and the wine of communion, has given us his body and blood, granting forgiveness and peace. May he give us courage to live and courage to believe. Peace be with you. EVENING PRAYER Loving God, God our Creator, Liberator and Sustainer. You are present in the city, you are present in the darkness of the night You are present in all that breathes and have life. Watch over the city tonight, watch over all the hungry, all people sleeping outdoors, those who mourns and those who dreams and those who are longing. Thank you for community. Let us walk from here in safety, surrounded by your love. Amen HYMN 11

12 BLESSING L: May the blessing from the God of Sara, Hagar and Abraham, the blessing from His Son, born of Mary, and the blessing from the Holy Spirit who watches over us like a mother over her children, be with us all. or May the Lord bless you and protect you. May the Lord let his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord hold you in his presence and give you peace. Amen SONG OF PEACE Peace, Peace, peace, peace in the city to night. Peace to the hungry, Peace to those who are troubled, Peace to all who wanders, without finding home. Peace, Peace, peace, peace in the city to night. Peace from God the creator, Peace in the city to night. CLOSING MUSIC 12

13 SLUJBA PE STRADA ADUNAREA L: Gratia divina si pacea Domnului nostru, Creatorul, Izbavitorul, Sustinatorul, fie cu voi. Amin. Tu ai creat lumea din nimic, prin iubire. Tu daruiesti dragoste tuturor fiintelor, in toata diversitatea lor Suflare vie ai suflat si ai creat viata Ne intregim slavindu-te Aici, inconjurati de viata orasului si de dragostea Ta, ne adunam impreuna sa iti cautam chipul. IMNUL DE DESCHIDERE DOAMNE MILUIESTE L: Ne rugam pentru orasul acesta si pentru toti cei care traiesc aici, ne rugam pentru aer si pentru apa si pentru toate vietatile care ne inconjoara. Raspuns: Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. L: Ne rugam pentru toti cei care pasesc in teama si singuratate Ne rugam pentru cei care lupta si pentru cei care se ascund Ne rugam pentru cei dezamagiti Elibereaza-ne de greutati si de necazuri Sa putem sa imbratisam viata. Raspuns: Doamne miluieste... 13

14 TARA FAGADUITA L: Nu te teme caci sunt cu tine; lasa deoparte grijile, caci eu sunt Dumnezeul tau. CITIRE & PREDICA MUZICA IMN EUHARISTIC L: Ne-am adunat aici pentru a lua Sfanta Impartasanie. Pe masa este paine si vin. In noaptea in care a fost tradat, Domnul nostru Isus Christos a luat painea si a multumit Domnului. Apoi a impartit painea apostolilor lui si le-a spus: Luati si mancati caci acesta este trupul meu, care se jertfeste pentru voi. Faceti asta in amintirea mea. Apoi a luat o cupa cu vin, i-a multumit Domnului si a zis: Luati si beti caci acesta este potirul sangelui meu si al noului si vesnicului legamant care pentru voi si pentru multi se varsa spre iertarea pacatelor. Faceti asta in amintirea mea. Tatal nostru Care esti in ceruri Sfinteasca-se numele Tau Vie imparatia Ta Faca-se voia Ta Precum in cer asa sip e Pamant Painea noastra cea de toate zilele Da-ne-o noua astazi Si ne iarta noua gresalele noastre Precum si noi iertam gresitilor nostril Si nu ne duce pe noi in ispita Ci ne izbaveste de cel rau Caci a ta este imparatia Puterea si Slava In numele Tatalui Al Fiului Al Sfantului Duh. Amin 14

15 L: Slujba de impartasanie se adreseaza tuturor celor care ati venit aici si doresc sa o primeasca. O sa trecem acum pe la fiecare cu paine si vin. Mai intai vom imparti paharele. Cei care vor sa se impartaseasca va rog sa intindeti mana si sa luati paharul. Apoi vom veni sa va oferim anafura si vinul pentru impartasanie. Vom canta apoi impreuna un imn. Ascultati muzica si o sa va aduca pace in suflete. De asemenea, sunteti invitati sa aprindeti o lumanare aici in fata. Puteti sa aprindeti o lumanare si sa va rugati pentru cineva drag sau pentru linistea si pacea dumneavoastra. Sunteti bineveniti sa ramaneti cu noi chiar daca nu doriti sa primiti Sfanta Impartasanie. ENORIASII PRIMESC IMPARTASANIA DUPA IMPARTASANIE Domnul nostru Isus Christos ne-a dat trupul si sangele sau prin Sfanta Taina a Impartasaniei, oferindu-ne iertare si pace. Ne rugam sa ne dea putere si curaj sa traim si sa credem. Pacea fie cu voi. RUGACIUNEA DE SEARA L: Doamne Dumnezeul nostru, Creatorul, Izbavitorul si Sustinatorul nostru Tu esti cu noi peste tot in oras, Tu esti cu noi in intunericul noptii Tu esti prezent in toate fiintele. Pazeste Doamne orasul acesta in noaptea ce vine, vegheaza asupra celor infometati, celor care dorm sub cerul liber, celor care plang, celor care viseaza si celor macinati de dor si suferinta. Multumesc Doamne pentru toate cele ce ni le daruesti, pentru comunitatea care ne-a primit. Inconjoara-ne Doamne cu dragostea ta si vegheaza siguranta si linistea noastra. Amin. IMN DE INCHEIERE 15

16 BINECUVANTARE L: Fiti binecuvantati de Dumnezeul lui Sara, Hagar si al lui Abraham Binecuvantati de Fiul Lui, nascut de Fecioara Maria Si binecuvantati de Sfantul Duh care vegheaza asupra noastra ca o mama asupra copiilor ei. Sau Fie ca Domnul sa te binecuvanteze si sa te protejeze Fie ca Domnul sa te lumineze si sa se milostiveasca de tine Fie ca Domnul sa te vegheze si sa iti aduca pace in suflet. Amin. CANTECUL PACII Pace, pace, pace in oras in seara aceasta. Pace celor infometati, pace celor care nu-si gasesc linistea, pace celor care ratacesc pe strazi si nu au un loc caruia sa ii spuna acasa. Pace, pace, pace in oras in seara aceasta. Pace de la Dumnezeu, creatorul. Pace in oras in seara aceasta. INCHEIERE 16

17 SALMER/HYMNS 17

18 1) AMAZING GRACE John Newton/Virginia Harmony Amazing grace! How sweet the sound That saved a wretch like me! I once was lost, but now am found; Was blind, but now I see. Twas grace that taught my heart to fear, And grace my fears relieved; How precious did that grace appear The hour I first believed! When we ve been there ten thousand years, Bright shining as the sun, We ve no less days to sing God s praise Than when we d first begun. 2) BLOTT EN DAG Lina Sandell/Oscar Ahnfelt Blott en dag, et ögonblick i sänder, vilken tröst vad än som kommer på. Allt ju vilar i min Faders händer skulle jag, som barn väl ängslas då. Han som bär för mig en faders hjärta han ju ger åt varje nyfödd dag, dess beskärda del av fröjd och smärta möda, vila och behag. Själv han er mig alla dagar nära för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära han som heter både Kraft och Råd. At sin dyra egendom bevara denna omsorg har han lagt på sig, som din dag så skall din kraft ock vara detta löfte gav han mig. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften Herre kär, ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är. Hjälp mig Herre att vad helst mig händer, taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, et ögonblick i sänder tills jag nådd det goda land. 18

19 3) DEG Å FÅ SKODE Irsk tekst og melodi/arve Brunvold Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver du det syn som mitt hjarta vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt! Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her hjå deg. Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg! Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg mot himlen, du makt i mi makt! 3) BE THOU MY VISION Irish Be Thou my Vision, O Lord of my heart; Naught be all else to me, save that Thou art. Thou my best Thought, by day or by night, Waking or sleeping, Thy presence my light. Be Thou my Wisdom, and Thou my true Word; I ever with Thee and Thou with me, Lord; Thou my great Father, I Thy true son; Thou in me dwelling, and I with Thee one. Be Thou my battle Shield, Sword for the fight; Be Thou my Dignity, Thou my Delight; Thou my soul s Shelter, Thou my high Tower: Raise Thou me heavenward, O Power of my power. 4) O BLI HOS MEG HF Lyte/Gustav Jensen/William Henry Monk O bli hos meg! Nå er det aftentid, og mørket stiger - dvel, o Herre blid! Når annen hjelp blir støv og duger ei, du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg! Snart svinner livets dag, det kvelder fort, og jordens lys alt mørkner og går bort, forandrings skygge følger tro min vei - o du som ei forandres, bli hos meg! O la meg se ditt kors i dødens gys, driv mørket bort og vær meg livets lys! Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg! 19

20 5) ABIDE WITH ME HF Lyte/William Henry Monk Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comforts flee, Help of the helpless, O abide with me. Swift to its close ebbs out life s little day; Earth s joys grow dim; its glories pass away; Change and decay in all around I see; O Thou who changest not, abide with me. Hold Thou Thy cross before my closing eyes; Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven s morning breaks, and earth s vain shadows flee; In life, in death, O Lord, abide with me. 6) HERRE GUD, DITT DYRE NAVN OG ÆRE Petter Dass/norsk folketone Herre Gud, ditt dyre navn og ære. Over verden høit i akt skal være, og alle sjele, de trette træle, alt som kan mæle, de skal fortelle din ære. Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler - blandt stjernestimler I høie himler, utallig vrimler Guds grøde. Høie hall og dype dal skal vike, jord og himmel falle skal tillike, hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne, men op skal rinne, som solen skinne Guds rike! 7) BRED DINA VIDA VINGAR Lina Sandell/svensk folketone (Skåne) Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig! Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva blott av nåd! Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod! Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god! Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små, och låt i frid oss åter till nattens vila gå! 20

21 8) NÆRMERE DEG, MIN GUD Sarah Adams/Gustav Jensen/Lowell Mason Nærmere deg, min Gud. Nærmere deg, Om det et kors enn er Som løfter meg! Synes meg veien trang, Er det dog all min sang: Nærmere deg, min Gud, Nærmere deg! Vandrer jeg viden om, Solen går ned, Mørkt blir det, kun en sten Å hvile ved. I nattens drøm til meg Finner du, Gud, din vei, Nærmere deg, min Gud, Nærmere deg! Evige Gud, til deg Lengter min sjel, Herre, du alltid er Min lodd og del. Tung eller lett min gang, Alltid det blir min sang: Nærmere deg, min Gud, Nærmere deg! 9) NEARER, MY GOD, TO THEE Sarah Adams/Lowell Mason Nearer, my God, to thee, nearer to thee! E en though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be, nearer, my God, to thee; nearer, my God, to thee, nearer to thee! Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone; yet in my dreams I d be nearer, my God, to thee; nearer, my God, to thee, nearer to thee! Or if, on joyful wing cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I fly, still all my song shall be, nearer, my God, to thee; nearer, my God, to thee, nearer to thee! 21

22 10) We shall overcome Lina Sandell/Oscar Ahnfelt We shall overcome, we shall overcome, We shall overcome someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We shall overcome someday. The Lord will see us through, The Lord will see us through, The Lord will see us through someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We shall overcome someday. We re on to victory, We re on to victory, We re on to victory someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We re on to victory someday. We ll walk hand in hand, we ll walk hand in hand, We ll walk hand in hand someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We ll walk hand in hand someday. We are not afraid, we are not afraid, We are not afraid today; Oh, deep in my heart, I do believe, We are not afraid today. The truth shall make us free, the truth shall make us free, The truth shall make us free someday; Oh, deep in my heart, I do believe, The truth shall make us free someday. We shall live in peace, we shall live in peace, We shall live in peace someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We shall live in peace someday. 22

23

24 BYMISJONSSENTERET TØYENKIRKEN Gategudstjenestene arrangeres av Bymisjonssenteret Tøyenkirken, som drives av Kirkens Bymisjon Oslo. Bymisjonssenteret Tøyenkirken er en kirke for alle byens mennesker, et sted for fellesskap, samtale, stillhet og bønn, et sted for utfordring og tilflukt, et sted å møtes i lyset av Guds ansikt. Hver onsdag samles vi til suppe kl og hverdagsmesse kl med lystenning. Gjennom hele året inviterer vi til kulturopplevelser, aktiviteter og høytidsmarkeringer. I Bymisjonssenteret ligger også Hertzberg Kro hvor du kan nyte velsmakende og tradisjonsrik mat. WHO WE ARE The Church City Mission (Kirkens bymisjon), is a deaconal institution within the Church of Norway. Through action we will contribute to make people feel more appreciated and respected. CINE SUNTEM Suntem parte a Misiunii bisericii pentru oras (Kirkens Bymisjon), o institutie diaconala care apartine Bisericii Norvegiei si lucreaza pentru dreptate sociala. Prin actiunile ei, Misiunea bisericii pentru oras doreste sa ajute oamenii sa se simta mai apreciati si mai respectati. KONTAKT/CONTACT Herslebs gt 43, 0578, tlf: e-post: Follow us on Facebook:

Messe på gata. Gategudstjenester hver søndag i sommer kl 20.00. Arrangeres av Kirkens Bymisjon Oslo Bymisjonssenteret Tøyenkirken

Messe på gata. Gategudstjenester hver søndag i sommer kl 20.00. Arrangeres av Kirkens Bymisjon Oslo Bymisjonssenteret Tøyenkirken Messe på gata Gategudstjenester hver søndag i sommer kl 20.00 Arrangeres av Kirkens Bymisjon Oslo Bymisjonssenteret Tøyenkirken Gateskriftet er redigert og grafisk tilrettelagt av Carl Petter Opsahl. Liturgiske

Detaljer

Messe på gata. Gateskrift. Gategudstjenester hver søndag i sommer kl 20.00. Arrangeres av Kirkens Bymisjon Oslo Bymisjonssenteret i Tøyenkirken

Messe på gata. Gateskrift. Gategudstjenester hver søndag i sommer kl 20.00. Arrangeres av Kirkens Bymisjon Oslo Bymisjonssenteret i Tøyenkirken Messe på gata Gateskrift Gategudstjenester hver søndag i sommer kl 20.00 Arrangeres av Kirkens Bymisjon Oslo Bymisjonssenteret i Tøyenkirken Gateskriftet er redigert og grafisk tilrettelagt av Carl Petter

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel

T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel Deg være ære T: Edmond L. Budry O: Arne Fjelberg M: G. Fr. Händel 1: Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET 1 HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET I SAMLING Forberedelse Klokkeringing, avsluttes med 3 slag. Inngangssalme med prosesjon Nådehilsen og Inngangsord Samlingsbønn Enten: A: Hellige Gud, vi er kommet

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath

Lovsangsseminar. Med Mary Elizabeth Vorrath Lovsangsseminar Med Mary Elizabeth Vorrath Ta en dypere titt på hva tilbedelse er 1. Lovsang med åpenbaring 2. Lovsang i Ånd og Sannhet 3. Lovsang i Lydighet 4. Lovsang med Himmelen og Lede andre Lovsang

Detaljer

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle.

Inngangsord L Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. I. SAMLING Forberedelse Klokkeringing Tre klokkeslag Salme - NoS 268 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

ÅNDELIG OMSORG VED LIVETS SLUTT. Hjelp til å leve. Hjelp til å dø.

ÅNDELIG OMSORG VED LIVETS SLUTT. Hjelp til å leve. Hjelp til å dø. 1 ÅNDELIG OMSORG VED LIVETS SLUTT Hjelp til å leve. Hjelp til å dø. Samlet av Gerhard Heilmann institusjonsprest i Bærum Kommune Redigert av Anne Jørstad Dette lille heftet inneholder bønner, velsignelser

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

JOHANNES` ÅPENBARING. Johannes møter Jesus (filmklipp) Jesus åpenbarer seg. Jesus åpenbarer seg 22.03.2012. Fortelling

JOHANNES` ÅPENBARING. Johannes møter Jesus (filmklipp) Jesus åpenbarer seg. Jesus åpenbarer seg 22.03.2012. Fortelling JOHANNES` ÅPENBARING Fortelling Del 2 «Jesus og de syv menighetene» Johannes møter Jesus (filmklipp) Fortelling 1 The unveiling (Sang) Hear the roaring at the rim of the world See what every eye shall

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Solidaritetsgudstjeneste Verdens Aidsdag Oslo domkirke

Solidaritetsgudstjeneste Verdens Aidsdag Oslo domkirke Solidaritetsgudstjeneste Verdens Aidsdag Oslo domkirke 1. desember 2003 * Kirkedørene åpner 17.30 og det er stilt i kirken. * Alle får utdelt program ved inngangen! * Lysene i kirken er slukket fra kl.17.55

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Introductory rites. Penitential Act

Introductory rites. Penitential Act Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. English

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen Motiver til gravferd Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Nes kirkeruiner Begravelsesbyrå Nilsen AS NES KIRKERUINER Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Sagstuedammen Begravelsesbyrå Nilsen AS

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Falkbergetmesse Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse I Inngang Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Gloria med Bergmannssalme Her følger Bergmannssalme T:

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know»

Ev rytime we say goodbye. Himlen rundt hørnet. Sopraner Vers1: 2.st sopran på o-ing og «must be in the know» Her kommer litt oversikt over delte stemmer/2.stemt innenfor stemmegruppene i låtene. I tekstene dere har, så er det uthevet når koret synger og det er flerstemt og uthevet og kursiv når koret synger,

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

La Sanger Kragerø 2007

La Sanger Kragerø 2007 La Sanger Kragerø 2007 1. Fyll hele jorden Fyll hele jorden med lovsang, opphøy Herren med alt hva du har. Fienden bare skjelver, når vi overalt frimodig opphøyer Far! Fyll hele jorden med lovsang, også

Detaljer

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010)

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010) Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte 27.-29. mai 2010) I. MOTTAKELSE L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Forslag til salmer ved gravferd

Forslag til salmer ved gravferd Forslag til salmer ved gravferd Generelle salmer 415 Alltid freidig når du går 314 Alt står i Guds faderhånd 342 Amazing Grace 836 Bedre kan jeg ikke fare 860 Bli hos oss, Mester 489 Blott en dag 832 Blå

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer